Verkkokauppa Pohjoismaissa 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkokauppa Pohjoismaissa 2015"

Transkriptio

1 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2015

2 Sisältö Tietoja raportista...2 Pohjoismaat verkkokaupan etulinjassa...3 Saatavuus ja valinnanvapaus yhä tärkeämpiä... 4 Pohjoismaat... 6 Verkkokauppaa yli 15 miljardilla eurolla...6 Vaatteet ja kengät verkko-ostosten kärjessä...7 Ostoksia ulkomaisista verkkokaupoista yli 4 miljardilla eurolla vuonna Pohjoismaalaiset ostavat eniten Iso-Britanniasta...9 Digitaalisen ja fyysisen yhteispeli...10 Pankkikortti suosituin maksutapa Pohjoismaissa...11 Pohjoismaalaiset vaativat nopeita toimituksia...12 Komplett Group pohjoismaisen verkkokaupan menestystarina...13 Ruotsi...16 Vuonna 2014 ruotsalaiset ostivat verkkokaupoista 6 miljardilla eurolla...17 Ruotsalaiset ostivat ulkomaisista verkkokaupoista 1 miljardilla eurolla...18 Digitaalisten ja fyysisten myyntikanavien yhteispeli...19 Ruotsalaiset vaativat nopeita toimituksia...20 Tanska Tanskalaiset ostavat verkosta useimmin Tanskalaiset ostivat ulkomaisista verkkokaupoista 770 miljoonalla eurolla...24 Tuotteeseen tutustutaan usein verkossa ennen sen ostamista myymälästä...25 Nopeita toimituksia vaaditaan yhä useammin...26 Norja Norjalaiset ostavat verkosta suurimmalla summalla henkilöä kohden...29 Norjalaiset ostivat ulkomaisista verkkokaupoista 1 miljardilla eurolla Digitaalisen ja fyysisen yhteispeli...31 Nopeampia toimituksia vaaditaan Suomi Suomalaiset ostavat verkkokaupoista muita pohjoismaalaisia harvemmin...35 Suomalaiset ostivat ulkomaisista verkkokaupoista 961 miljoonalla eurolla...36 Digitaalisen ja fyysisen yhteispeli...37 Pienimmät vaatimukset toimitusajan suhteen...38 Nopealiikkeinen ala edellyttää toimijoilta nopeaa reagointia...40 Yksityiskohtaiset tulokset...42 PostNord ja verkkokauppa...46 Tietoja raportista PostNord on tehnyt seitsemänä vuotena peräkkäin Pohjoismaiden verkkokauppamarkkinoista tutkimuksen Verkkokauppa Pohjoismaissa. Tämänvuotinen raportti perustuu TNS Sifon verkkohaastatteluihin, jotka toteutettiin vuoden 2014 jokaisen vuosineljänneksen aikana. Valtakunnallisesti edustavassa otoksessa oli mukana vuotiaita yksityishenkilöitä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Huomaa, että kaikkia raportin kysymyksiä ei ole esitetty kaikilla vuosineljänneksillä. Menetelmä on uusi, eivätkä tulokset ole sen vuoksi vertailukelpoiset viimevuotisten tulosten kanssa. Vuonna 2014 on ensimmäisen kerran arvioitu verkkokaupan liikevaihtoa Pohjoismaissa. Koska tutkimuksessa käytettiin verkkopaneelia, tulokset ovat edustavia niiden osalta, joilla on mahdollisuus käyttää internetiä. Osa kysymyksistä esitettiin vain yhdellä vuosineljänneksellä, ja kysymykset esitellään siksi tuloksissa vuosineljänneksettäin taulukoissa ja graafeissa. Verkkokauppa määritellään tässä raportissa tuotteiden myymiseksi internetin välityksellä. Nämä tuotteet toimitetaan kotiin tai kuluttaja hakee ne noutopisteestä, myymälästä tai varastosta. Tämä tarkoittaa, että palvelut, kuten suoratoistopalvelut, eivät kuulu määritelmään tässä raportissa. Myöskään yksityishenkilöiden välinen tai yritysten välinen verkkokauppa eivät kuulu määritelmään. Tutkimuksessa käytettiin TNS Sifon verkkopaneelia, jossa oli mukana osallistujia kustakin maasta vuosineljänneksettäin seuraavasti: Q1 Q2 Q3 Q4 Keskiarvo Ruotsi Tanska Norja Suomi

3 >> Verkkokauppa Pohjoismaissa Esipuhe Håkan Ericsson Pohjoismaat verkkokaupan etulinjassa Pohjoismaalaiset ovat sopeutuneet nopeasti uuteen digitaaliseen maailmaan. Meille on aikojen saatossa kertynyt kokemusta etämyynnistä, ja vahvat taloudet luovat ainutlaatuiset edellytykset verkkokaupalle. Håkan Ericsson, Toimitus- ja konsernijohtaja PostNord. Pohjoismaat muodostavat suuren alueen sekä pinta-alan että talouden mukaan määriteltynä. Pinta-alaltaan Pohjoismaat on suurempi kuin Saksa, Iso-Britannia ja Italia yhteensä. Vaikka Pohjoismaat ovat muuhun Eurooppaan verrattuna harvaan asuttua aluetta, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen yhteenlaskettu bruttokansantuote on korkea, ja maat muodostavat yhdessä Euroopan kuudenneksi suurimman talouden. Alueen laajuuden myötä meillä on myös etäkaupan historia ja kulttuuri, mikä on yleisesti madaltanut pohjoismaalaisten verkko-ostamisen kynnystä. Vuonna 2014 pohjoismaalaisten verkko-ostosten yhteissumma 15,4 miljardia euroa. Vuonna 2014 verkkokauppaan liittyvien B2C-lähetysten määrä pohjoismaisilla markkinoilla kasvoi 15 prosenttia. Kasvu on pantu merkille myös PostNordin toiminnassa. Digitaalinen kehitys on tuonut mukanaan monia muutoksia niin pohjoismaisille yksityishenkilöille kuin yrityksille. Maailmassa, jossa digitaaliset kanavat jatkavat kasvuaan, fyysisten ja digitaalisten kauppapaikkojen välinen raja hämärtyy. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kuluttajat tutustuvat myymälöissä tuotteisiin, joita he ostavat verkosta, ja päinvastoin. Pohjoismaiden muodostama alue reagoi herkästi suuntauksiin: Pohjoismaissa esimerkiksi internetin levinneisyys on EU:n keskiarvoa laajempi, ja suuri osa väestöstä surffaa verkossa päivittäin älypuhelimella tai tabletilla. Kehityksen myötä kuluttajat ovat myös alkaneet vaatia toimittajilta entistä enemmän. Lähetysten on saavuttava nopeasti, ja kuluttajille on entistä tärkeämpää saada vaikuttaa toimitusehtoihin, kuten siihen, miten ja milloin tuote toimitetaan. Fyysisten ja digitaalisten kauppapaikkojen välinen raja häviää. Tämä on nähtävissä sekä Verkkokauppa Pohjoismaissa -raportissa että PostNordin päivittäisessä toiminnassa. Verkkokauppa Pohjoismaissa -raportti julkaistaan nyt jo seitsemäntenä peräkkäisenä vuonna. Haluamme raportin avulla jakaa tietoa, jota saamme säännöllisesti tekemillämme tutkimuksilla, mutta myös tietämystämme, joka on kertynyt pohjoismaisten yritysten merkittävänä verkkokauppakumppanina. Haluamme kertoa nykytilanteesta, miltä verkkokaupan suuntaukset näyttävät ja miten uskomme sen kehittyvän tulevaisuudessa. Håkan Ericsson Toimitus- ja konsernijohtaja PostNord 3

4 >> Pohjoismaat PostNordin asiantuntijat Saatavuus ja valinnanvapaus yhä tärkeämpiä Verkkokauppa kehittyy Pohjoismaissa voimakkaasti, ja kehitys noudattelee nykysuuntauksia, joista selvimpiä on omnichannel eli fyysisten ja digitaalisten kanavien yhdistelmä. Näin toteavat PostNordin verkkokaupan asiantuntijat analysoituaan vuoden tutkimustuloksia ja verkkokaupan kehittymistä Pohjoismaissa. Onnistumisen kannalta on ratkaisevaa, että verkkokauppa reagoi herkästi kuluttajien saatavuutta ja valinnanvapautta koskeviin tarpeisiin ja toiveisiin. Henkilökohtaistaminen on yhä tärkeämpää. Kaikki PostNordin asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että verkkokauppa kehittyy Pohjoismaissa voimakkaasti. Pohjoismaalaiselle kuluttajalle on yhä luonnollisempaa ostaa verkosta. He löytävät yhä useampia tuotetyyppejä, ja verkkokauppiaat puolestaan pystyvät kehittämään sivustojaan ja tarjontaansa yhä tehokkaammin. Asiantuntijat katsovat, että tutkimustulokset noudattavat kokonaisuutena kehityksen ennakko-odotuksia, esimerkiksi sen suhteen, mitkä alat kasvavat ja miten verkkokauppiaat kehittävät kauppojaan. Asiantuntijoiden mukaan norjalaiset verkkokaupat ovat kehittyneet viime aikoina huomattavasti. Norjalaiset kuluttajat käyttävät myös eniten rahaa verkko-ostoksiin. Norjan PostNordin verkkokaupan kehittämispäällikkö Kristin Anfindsen vahvistaa väitteen ja korostaa, että norjalaiset kuluttajat hyödyntävät verkkokauppoja ja fyysisiä myymälöitä ristiin sekä tuotetietojen etsimiseen että tuotteiden ostamiseen. Kristin Anfindsen toteaa, että jatkossa fyysiset ja digitaaliset myyntikanavat lähentyvät toisiaan Norjassa. Norjalaisten verkkokauppojen on pystyttävä vastaamaan yhä kovenevaan kansainväliseen kilpailuun. Pysyäkseen kilpailukykyisinä norjalaisten verkkokauppojen on myös huolehdittava tarjontansa kehittämisestä sekä fyysisten ja digitaalisten myyntikanavien markkinoinnista. Niiden on myös panostettava erityisesti logistiikkaan, palveluun ja asiakkaiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Sama pätee kaikkiin Pohjoismaissa toimiviin verkkokauppoihin, Kristin Anfindsen sanoo. PostNordin verkkokaupan asiantuntijan Arne Anderssonin mukaan verkkokauppojen toimintaedellytykset Pohjoismaissa ovat yleisesti hyvät ja meillä on hyvät valmiudet tulevaisuutta varten. Pohjoismaissa on vaihtelevasti aktiivisia start-up-yrityksiä ja uusia yrittäjiä, jotka ovat tunkeutumassa verkkokauppamarkkinoille. Alueella on uskomaton määrä nuoria yrittäjiä, mikä antaa myös hyvät edellytykset pärjätä teknisesti. Suomen voidaan katsoa poikkeavan tästä trendistä, sillä verkkokaupat eivät ole maassa yhtä kehittyneitä, Arne Andersson sanoo. Suomen PostNordilla verkkokaupan kehityksestä vastaava Jouni Lamberg on samaa mieltä. Ongelma ei ole ostohaluissa päinvastoin. Suomalaiset kuluttajat haluavat ostaa, ja heidän tekninen osaamisensa on samalla tasolla kuin muiden pohjoismaalaisten. Kotimainen tarjonta on kuitenkin heikohkoa, Jouni Lamberg toteaa. Hän suosittelee verkkokauppiaita panostamaan markkinointiin sekä verkossa että perinteisissä myyntikanavissa. Näin he tavoittavat kaikki ikä- ja kohderyhmät. Suomalaisten verkkokauppiaiden olisi syytä myös sovittaa sivustonsa yhteensopiviksi eri laitteille, kuten tableteille ja matkapuhelimille. Tämä on nähtävissä myös siinä, että matkapuhelimella verkko-ostoksia tekevien osuus on Suomessa vähäinen. Asiasta ei tosin olla täysin yksimielisiä. Myös Tanskassa matkapuhelimella verkosta ostavien osuus on vähäinen. Asiantuntijoiden mukaan syynä voi 4

5 >> Pohjoismaat PostNordin asiantuntijat olla se, että todella suurten verkkokauppiaiden osuus on suhteellisen pieni. Tanskan PostNordin verkkokauppapäällikkö Carsten Dalbo uskoo, että kauppiaiden on pakko sopeutua tilanteeseen, jos kuluttajat vaativat kauppiailta lisää vaikutusmahdollisuuksia. Tämä koskee myös toimituksia. Kaikki PostNordin asiantuntijat painottavat, että asiakkaita on kuunneltava entistä tarkemmin. Perinteisesti verkkokauppiaat ovat päättäneet verkkokaupan toimitusehdoista, mutta nykysuuntauksen mukaan ehtojen määrittely on enenevässä määrin siirtymässä kuluttajalle. Kuluttaja ohjaa ja hoitaa asioita yhdessä toimittajan kanssa, esimerkiksi sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Ennen yritys viesti kuluttajalle päin. Nykypäivänä viestinnästä on tullut pikemminkin vuoropuhelua. Kaikki PostNordin asiantuntijat painottavat, että asiakkaita on kuunneltava yhä enemmän. Tämä liittyy läheisesti vahvoihin trendeihin eli saatavuuteen ja valinnanvapauteen. Saatavuuden trendi on moniulotteinen. Se nousee esiin esimerkiksi silloin, kun valittavana on useita eri myymälöitä mutta myös silloin, kun on kyse varastosta. Jotta voimme nivoa yhteen kaikki myyntikanavat ja hyödyntää omnichannelin koko potentiaalin, meillä on oltava kaikkiin kanaviin helposti sovitettavia tuotteita, Arne Andersson sanoo. Arne Anderssonin mukaan Pohjoismaissa ei vielä ole saavutettu optimaalista omnichannel-tilannetta, jolla tarkoitetaan fyysisten ja digitaalisten kanavien yhdistelmää. Ratkaisu piilee osittain organisaatiomuutoksessa sekä vanhojen järjestelmien ja rutiinien muuttamisessa. Lisäksi on panostettava ketjun yhteistyöhön toimittajista kauppiaisiin asti. Jos haluamme kehittää monikanavaisesta verkkokaupasta todellisen saumattoman omnichannelin, myös toimitusketjumme on muututtava saumattomammaksi. Meidän on parannettava sekä ketjun sisäistä viestintää että asiakasviestintää. Tekniikka ja markkinointi ovat tärkeitä, mutta lopulta pidän kaikkein tärkeimpänä verkkokaupan toimivuuden kannalta sitä, että sisäinen viestintä on kunnossa. Silloin henkilökunta ymmärtää täysin yrityksen strategian ja voi puolestaan viestiä sen asiakkaalle. Asiantuntijat Arne Andersson, PostNordin verkkokaupan asiantuntija, Ruotsin verkkokaupan neuvonantaja ja luennoitsija. Kristin Anfindsen, Norjan PostNordin kehittämispäällikkö. Carsten Dalbo, Tanskan PostNordin logistiikka- ja verkkokauppapäällikkö. Jouni Lamberg, Suomen PostNordin verkkokaupan kehityksestä vastaava johtaja. 5

6 >> Pohjoismaat Verkkokuluttaja Verkkokauppaa yli 15 miljardilla eurolla >> Pohjoismaisen verkkokaupan arvo 15,4 miljardia euroa (Q1-Q4) Kuinka suurella summalla arvioit ostaneesi tuotteita internetistä kolmen viime kuukauden aikana? Ruotsi Tanska Norja Suomi Pohjoismaat 5,932 mrd. euroa 3,217 mrd. euroa 3,883 mrd. euroa 2,399 mrd. euroa 15,431 mrd. euroa Reilut 12 miljoonaa pohjoismaalaista teki verkko-ostoksia ulkomailta vuonna 2014 Pohjoismaalaiset ovat tottuneita ja innokkaita verkkokuluttajia. Vuonna 2014 keskimäärin 12,4 miljoonaa pohjoismaalaista osti tuotteita verkosta jokaisen vuosineljänneksen aikana. Ruotsissa verkkokuluttajien määrä on suurin eli 5 miljoonaa. Muissa Pohjoismaissa määrä on tasainen: 2,3 2,7 miljoonaa verkkokuluttajaa vuoden jokaisella neljänneksellä. Kolmannes pohjoismaalaisista ostaa verkosta kuukausittain. Määrä on kasvanut viime vuodesta kaikissa maissa. Tanskalaiset ostavat verkosta useimmin: lähes kaksi viidestä tekee verkko-ostoksia vähintään kerran kuussa. Suomessa sen sijaan vain viidesosa osti verkosta vähintään kerran kuussa. Verkkokauppaa Pohjoismaissa 15,4 miljardin euron arvosta Pohjoismaiset kuluttajat arvioivat ostaneensa vuonna 2014 tuotteita verkosta 15,4 miljardin euron arvosta. Ruotsalaiset verkkokuluttajat ostivat eniten vuoden aikana, lähes 6 miljardilla eurolla. Norjalaiset kuluttajat käyttivät rahaa toiseksi eniten vuonna 2014, noin 3,9 miljardia euroa. Tanskassa verkkokaupan arvo nousi reiluun 3,2 miljardiin euroon ja Suomessa 2,4 miljardiin euroon. >> Verkko-ostamisen suurimmat edut (Q4, %) 60 Verkkokaupassa houkuttaa sen helppous Ostamisen helppous on selkeästi tärkein tekijä, joka houkuttelee ostamaan verkosta. Verkkokauppa on joustavaa ja kätevää, ja se säästää aikaa. Helppouden jälkeen tärkeimmät verkkokauppaa puoltavat tekijät ovat se, että kuluttajat kokevat verkkokaupan hinnan alhaisemmaksi ja valikoiman paremmaksi kuin perinteisissä myymälöissä. Suomalaiset kuluttajat erottuvat kuitenkin tutkimuksessa pohjoismaisista naapureistaan. Suomalaisille helppous ei ole yhtä merkittävä tekijä, vaan hinta ja valikoima ovat tärkeämpiä. Hinnan merkitys näyttää olevan laskussa Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa viime vuoden tutkimukseen verrattuna. >> Joka kuukausi verkosta ostavien osuus (%) Pohjoismaat Suomi Tutkimusjoukko: koko väestö Tanska 39 Norja 36 Ruotsi >> Keskimäärin vuosineljänneksittäin verkosta ostaneiden pohjoismaisten kuluttajien määrä vuonna 2014 (Q1-Q4) Oletko ostanut tuotteita internetistä kolmen viime kuukauden aikana? 20 * Pohjoismaat Ruotsi Tanska Norja Suomi Ruotsi Tanska Norja Suomi Helpompaa Halvempaa Tarjonta Muu, en tiedä Miljoonaa kuluttajaa

7 >> Pohjoismaat Verkkokuluttaja Vaatteet ja kengät verkko-ostosten kärjessä Verkosta ostetaan eniten vaatteita ja kenkiä, viihde-elektroniikkaa ja kirjoja Vaatteita ja kenkiä ostetaan verkosta ylivoimaisesti eniten Pohjoismaissa. Nämä ovat kärjessä myös kussakin yksittäisessä maassa. Seuraavaksi suosituin tuotekategoria Pohjoismaissa on viihde-elektroniikka. Maiden välillä esiintyy kuitenkin vaihtelua toiseksi suosituimmissa tuotteissa. Ruotsissa toiseksi suosituimpia ovat kirjat, muissa maissa viihde-elektroniikka. Myös kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoitotuotteet sekä urheilu- ja vapaa-ajantuotteet ovat suosittuja. Suosituimpien tuotteiden listalla alimmaiseksi sijoittuvat CD-levyt. >> Tuotteita verkosta vuosineljänneksittäin ostaneet pohjoismaiset kuluttajat (Q1-Q4) Minkä tuotteen / mitä tuotteita olet ostanut verkosta kolmen viime kuukauden aikana? Vaatteet/kengät Viihde-elektroniikka Kirjat Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoitotuotteet Urheilu/vapaa-aika Kodinsisustus Tietokone- tai tv-pelit Elokuvat (DVD/Blu-ray) CD-levyt Ruotsi Tanska Norja Suomi 7

8 >> Pohjoismaat Rajat ylittävä verkkokauppa Ostoksia ulkomaisista verkkokaupoista yli 4 miljardilla eurolla vuonna 2014 Ruotsalaiset ja norjalaiset käyttivät eniten rahaa Pohjoismaiset kuluttajat ostavat yhä verkosta suurelta osin oman maan rajojen ulkopuolelta. Ruotsalaiset ja norjalaiset käyttivät verkkoostoksiin eniten rahaa: kummassakin maassa käytettiin yli 1,2 miljardia euroa ulkomaisiin verkkomyymälöihin vuonna Tanskalaiset kuluttajat ostivat ulkomaisista verkkokaupoista 770 miljoonan ja suomalaiset 961 miljoonan euron arvosta. Ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjen ostosten arvo muodosti yhteensä 27 prosenttia Pohjoismaisen verkkokaupan kokonaisarvosta. Verkosta ostaneiden osuus väestöstä oli suurin Norjassa. Norjalaisista verkkokuluttajista yli puolet on vuoden aikana ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta. Myös Suomi sijoittuu listalla korkealle. Tämä voi johtua siitä, että suomalaiset pitävät verkko-ostamisen merkittävänä etuna nimenomaan valikoimaa. Pohjoismaissa kokonaisuutena asioidaan yleisesti ulkomaisissa verkkokaupoissa. Keskimäärin 42 prosenttia pohjoismaalaisista osti ulkomaisista verkkokaupoista vuoden 2014 jokaisella neljänneksellä. Ulkomaisista verkkokaupoista ostetaan eniten vaatteita Kuten pohjoismaisessa verkkokaupassa kokonaisuutena, myös ulkomaisista verkkokaupoista ostetaan eniten vaatteita. Pohjoismaalaisista keskimäärin kolmannes osti ulkomaisista verkkokaupoista vaatteita vuoden 2014 jokaisella neljänneksellä. Toisella sijalla on viihde-elektroniikka. Huomionarvoista on se, että ulkomaisista verkkokaupoista ostetun viihdeelektroniikan osalta Tanska on listalla alimpana. >> Keskimääräiset verkko-ostokset ulkomailta vuosineljänneksittäin (Q1-Q4, %) Ulkomaisista verkkokaupoista kolmen viime kuukauden aikana ostoksia tehneiden pohjoismaalaisten osuus >> Tuotteita ulkomailta, keskiarvo (Q1-Q4, %) Mitä tuotteita pohjoismaalaiset ostivat ulkomaisista verkkokaupoista kolmen viime kuukauden aikana? Tutkimusjoukko: on ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta tällä vuosineljänneksellä Pohjoismaat 42 Vaatteet/kengät 32 Norja 57 Viihde-elektroniikka 21 Suomi 49 Kirjat 11 Tanska 38 Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoitotuotteet 10 Ruotsi 33 Urheilu/vapaa-aika Kuinka suurella summalla pohjoismaalaiset ovat tehneet verkko-ostoksia oman maansa ulkopuolisista verkkokaupoista (Q1-Q4) Kuinka suurella summalla arvioit ostaneesi tuotteita internetin ulkomaisista verkkokaupoista kolmen viime kuukauden aikana? Ruotsi Tanska Norja Suomi Pohjoismaat Tutkimusjoukko: on ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta 1,243 mrd. euroa 0,770 mrd. euroa 1,247 mrd. euroa 0,961 mrd. euroa 4,221 mrd. euroa 8

9 >> Pohjoismaat Rajat ylittävä verkkokauppa Pohjoismaalaiset ostavat eniten Iso-Britanniasta Iso-Britannia on suosituin Tanskassa Kun pohjoismaalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista, he suuntaavat edelleen useimmiten Iso-Britannian verkkokauppoihin. Keskimäärin 41 prosenttia ulkomaisista verkkokaupoista ostaneista kuluttajista osti Iso-Britanniasta. Tanskalaisista puolet oli ostanut Iso-Britanniasta. Yhdysvallat ja Saksa ovat seuraavalla sijalla, mutta myös Kiina on nousemassa samaan sarjaan. Ruotsi suosituin Pohjoismaista Pohjoismaiden välinen verkkokauppa suuntautuu suurelta osin Ruotsiin. Keskimäärin 10 prosenttia suomalaisista ja 10 prosenttia norjalaisista ostaa tuotteita Ruotsista vuoden jokaisella neljänneksellä. Tanskalaisista vastaava osuus on 6 prosenttia. Tanska on Pohjoismaiden välisessä verkkokaupassa toiseksi suosituin ostoskohde. >> Neljän kärki: Maat, joista haastatellut tekevät verkko-ostoksia keskimäärin (Q1-Q4, %) Minkä maalaisista verkkokaupoista olet ostanut tuotteita kolmen viime kuukauden aikana? Iso-Britannia Yhdysvallat Saksa Kiina >> Pohjoismaiden välinen verkkokauppa keskimäärin (Q1-Q4, %) Miten suuri osa pohjoismaisista kuluttajista on ostanut tuotteita verkkokaupasta kustakin pohjoismaasta kolmen viime kuukauden aikana? 21 Tutkimusjoukko: on ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta under kvartalet Ruotsi Tanska Norja 2 Suomi

10 >> Pohjoismaat Tie verkko-ostamiseen Digitaalisen ja fyysisen yhteispeli Omnichannel edelleen kasvava suuntaus On yhä tärkeämpää panostaa asiakkaiden palveluun kaikissa soveltuvissa kanavissa ja saavuttaa siten saumaton verkkokauppa. Omnichannel tarkoittaa, että yritykset yhdistävät fyysiset ja digitaaliset kanavat, joissa kuluttajat voivat sekä etsiä tietoja että tehdä ostoksia. Tietoisuus tästä lisääntyy pohjoismaisten kuluttajien keskuudessa, ja samanaikaisesti kasvavat kuluttajien vaatimukset saumattoman kaupan osalta. Tähän yhdistyy myös asiakkaiden kasvava tietoisuus saatavuuden ja logistiikan merkityksestä, esimerkiksi varaston osalta. Toimiva saumaton kauppa edellyttää, että tuotteet ovat saatavilla kaikissa kanavissa. >> Tutkimusjoukko: hakee tietoja verkosta ostaa myymälästä (Q4, %) Kolmen viime kuukauden aikana tietoja tuotteesta ensin internetistä hakeneiden ja sen sitten fyysisestä myymälästä ostaneiden osuus. Pohjoismaat Ruotsi Norja Suomi Tanska >> Tuotteet, joista on ensin etsitty tietoja verkosta ja jotka on sitten ostettu myymälästä (Q4, %) Tutkimusjoukko: on vuosineljänneksen aikana hakenut ensin tietoa tuotteesta internetistä ja ostanut sen sitten myymälästä Selvitystyötä fyysisessä myymälässä ennen ostosta digitaalisesta kanavasta Useampi kuin joka kymmenes pohjoismaalainen on vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana käynyt ensin katsomassa tai kokeilemassa tuotetta myymälässä ja ostanut sen sitten verkosta. Ruotsissa vastaava määrä noin joka viides, mikä voi johtua siitä, että Ruotsi on muita Pohjoismaita pidemmällä omnichannel-ajattelussa. Pohjoismaalaiset ostavat tällä tavoin eniten vaatteita ja kenkiä. Suomi on tässä selkeästi Pohjoismaiden keskiarvon alapuolella. Lisäksi Suomi on selvästi jäljessä muista maista tuotetta koskevien tietojen hakemisessa fyysisistä myymälöistä ennen sen ostamista verkosta Viihdeelektroniikka 24 >> Tutustuu myymälässä ja ostaa verkosta (Q4, %) Kolmen viime kuukauden aikana tuotetta ensin myymälässä katsoneiden/kokeilleiden ja sen sitten internetistä ostaneiden osuus Pohjoismaat Ruotsi Norja Vaatteet/ kengät Urheilu/ vapaa-aika Kirjat Ruotsi Tanska Norja Suomi Lelut Tanska Verkossa tehtävä selvitystyö pohjustaa tuotteen ostamista myymälästä Yhä useampi etsii yhä tietoja verkosta ennen tuotteen varsinaista ostamista myymälästä. Joskus kuluttaja voi jopa hakea tietoa netistä ollessaan myymälässä. Nykyaikaiset nopeat älykkäät kännykät ja tabletit mahdollistavat sen, että kuluttaja voi samanaikaisesti katsella myymälän hyllyllä olevaa tuotetta ja hakea tietoa ja tehdä tuotevertailuja verkossa. Pohjoismaissa kokonaisuutena haetaan tietoja tällä tavoin useimmiten ostettaessa viihde-elektroniikkaa ja seuraavaksi yleisimmin vaatteita ja kenkiä. Poikkeuksena on Norja, jossa tällä tavoin ostetaan useimmiten vaatteita ja kenkiä. >> Tuotteet, joita on ensin tutkittu myymälässä ja jotka on sitten ostettu verkosta (Q4, %) Tutkimusjoukko: on vuosineljänneksen aikana hakenut ensin tietoa tuotteesta fyysisestä myymälästä ja ostanut sen sitten verkosta Vaatteet/ kengät Suomi Viihde-elektroniikka Kirjat Urheilu/ vapaa-aika Ruotsi Tanska Norja Suomi Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoitotuotteet

11 >> Pohjoismaat Verkko-ostokset Pankkikortti suosituin maksutapa Pohjoismaissa Pohjoismaalaiset ostavat verkosta mobiililaitteella Useampi kuin joka kymmenes pohjoismaalainen kertoi ostaneensa tuotteita verkosta mobiililaitteella vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen aikana. Tätä tapahtui erityisesti Ruotsissa, jossa lähes viidennes osti verkosta mobiililaitteella. Tämä voi johtua siitä, että Ruotsissa omnichannel on kehittyneempi ja monet ruotsalaiset ketjut ovat siirtyneet mobiili- ja responsiivisiin sivustoihin eli sellaisiin, jotka mukautuvat automaattisesti sen mukaan, kelle sivu näytetään. Tanskassa vastaava luku on puolestaan Pohjoismaiden alhaisin, minkä taustalla voi olla se, että Tanskassa ei vielä ole monia todella suuria verkkokauppoja ja siksi tanskalaisilla yrityksillä ei ole responsiivisia sivustoja samassa määrin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Laskulla maksaminen vähenee, maksukorttimaksaminen yleistyy Verkkokaupassa yleisesti suosituin maksutapa >> Suosituin maksutapa (Q4, %) Mikä seuraavista maksutavoista on sinulle mieluisin, kun teet verkko-ostoksia? Pankkikortti tai luottokortti Lasku Suoramaksu pankin kautta PayPal, Payson tms. Ruotsi Tanska Norja Suomi Muu, epävarma, ei tiedä on pankkikorttimaksu, joka on laskua suositumpi maksutapa kaikissa Pohjoismaissa. Maiden välillä esiintyy kuitenkin melko suurta vaihtelua siinä, kuinka suuri osuus kuluttajista suosii mitäkin maksutapaa. Pankkikortti on suosituin, mutta sitä suosivien osuus on Tanskassa kaksinkertainen verrattuna Ruotsiin. Ruotsissa ja Suomessa pankin kautta maksettavan suoramaksun suosio on puolestaan huomattavasti suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. >> Tuotteita verkosta mobiililaitteella ostaneiden osuus (Q4, %) Pohjoismaat Ruotsi Tanska 8 13 Norja 13 Suomi Joka kymmenes pohjoismaalainen on ostanut tuotteita verkosta mobiililaitteella vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen aikana

12 >> Pohjoismaat Toimitukset Pohjoismaalaiset vaativat nopeita toimituksia >> Odotukset toimitusajan suhteen (Q1, Arkipäivää, määrä) Mitä odotuksia sinulla on toimitusajan suhteen tilattuasi tuotteen internetistä, eli montako arkipäivää tuotteen toimittaminen saa enintään kestää? >> Odotukset toimitusajan suhteen (Q1, Arkipäivää, %) Mitä odotuksia sinulla on toimitusajan suhteen tilattuasi tuotteen internetistä, eli montako arkipäivää tuotteen toimittaminen saa enintään kestää? 4,3 4,2 Pohjoismaat Ruotsi 4,3 4,4 4,5 4,3 4,2 4,9 Suomi Norja Ruotsi Norja Suomi 3,3 3,8 Tanska Tanska Q Kipukynnys neljä päivää Kaikissa pohjoismaissa halutaan lyhyitä toimitusaikoja. Toimitusajan odotetaan olevan keskimäärin 4,3 päivää, mutta 1 2 työpäivän toimitusaikaa odottavien osuus on kasvanut viime vuodesta joka kymmenenteen. Pohjoismaalaisista joka kymmenes odottaa 1 2 työpäivän toimitusaikaa, Tanskassa useampi kuin kaksi kymmenestä. Tämä tarkoittaa toimittajille entistä tiukempia toimitusaikoja. Se voi puolestaan olla merkki siitä, että verkkokauppiaiden on kiinnitettävä huomiota vaihtoehtoisiin toimitustapoihin ja omiin mahdollisuuksiinsa tarjota kuluttajille eri toimitusaikoja. Tanskalaiset haluavat nopeimpia toimituksia Tanskassa verkosta ostettujen tuotteiden toimitusaika saa olla enintään 3,3 työpäivää. Tanskassa myös 1 2 työpäivän toimitusaikaa odottavien osuus on suurin. Nämä molemmat seikat selittävät Tanskan suhteellisen lyhyitä toimitusaikoja muihin Pohjoismaihin verrattuna. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 1 2 päivää 3 5 päivää 6 päivää tai pidempään Ei osaa sanoa Pohjoismaalaiset haluavat tuotteen suoraan kotiin tai noutopisteeseen Toiveet toimitustavasta vaihtelevat jonkin verran maittain. Yleisesti suosituin toimitustapa on kuitenkin postilaatikkoon toimitus ja toiseksi suosituin noutopisteestä haku. Tanskassa erottuu hieman joukosta niiden osuus, jotka haluavat kotiintoimituksen päiväsaikaan. Tämä voi johtua siitä, että Tanskassa käytetään yleisesti valtakirjaa, jolla tuote voidaan jättää sovittuun noutopisteeseen eikä sitä tarvitse vastaanottaa henkilökohtaisesti. Tanskassa myös nouto- ja lähetyspisteestä noudon haluavien osuus on alhainen, kun taas muissa Pohjoismaissa valtaosin suositaan tätä toimitustapaa. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että kiinnostus iltaan painottuvaa, mahdollisesti lisämaksullista kotiinkuljetusta kohtaan on vähäistä. >> Suosituin toimitustapa (Q1, %) Minkä toimitustavan valitset mieluiten internetistä ostamillesi tuotteelle? Ruotsi Norja Tanska Suomi Postinjakaja tuo postilaatikkoon Haen itse noutopisteestä/nouto- ja lähetyspisteestä Kotiintoimitus päiväsaikaan klo 9 17 Hae pakettiautomaatista Kotiintoimitus illalla klo 17 21, vaikka se maksaisi enemmän Toimitus työpaikalleni Noudan itse fyysisestä myymälästä Muu, epävarma, en tiedä

13 >> Pohjoismaat Näin viet verkkokauppasi pohjoismaihin Visiomme ja suunnitelmamme on tarjota kokonaisvaltainen ostospaikka pohjoismaalaisille kuluttajille. Komplett Group pohjoismaisen verkkokaupan menestystarina Anton Hagberg, johtaja, Komplett Norden. Komplett Groupin toiminta alkoi nuorisohankkeena, josta kehittyi Pohjoismaiden suurin verkkokauppayritys. Komplettille ovat tärkeintä toimivat perustoiminnot, kuten toimitus ja asiakaspalvelu, ja että samanaikaisesti tekniikka, tarjonta ja viestintä kehittyvät jatkuvasti. Komplett Nordenin johtaja Anton Hagberg kertoo, kuinka yrityksen kehitys on kulkenut yhtä matkaa pohjoismaisten verkkokauppamarkkinoiden kehityksen kanssa. Hagberg kertoo myös vinkkejä siihen, miten verkkokauppias voi menestyä pohjoismaisilla markkinoilla. Komplett Group näin kaikki alkoi Vuonna 1991 muutama vuotias nuorukainen perusti yrityksen nimeltä Norek. Yritys aloitti tietokonekomponenttien, levykkeiden ja levykeasemien maahantuojana. Myöhemmin yritys aloitti yhteistyön Komplett Datan kanssa, joka oli fyysinen myymälä. Vähitellen syntyi ajatus kaupan avaamisesta internetissä. Askel ei ollut itsestään selvä, ja johdossa oltiin epäuskoisia. Vuonna 1996 kuitenkin avattiin Komplett.no, joka oli Norjan ensimmäinen verkkokauppa. Nykypäivän verkkokauppoihin verrattuna kyseessä oli hyvin yksinkertainen myymälä. Sivustolla oli vieraskirja, vierailijat pystyivät lataamaan pdf-hintatiedoston ja tilauksia otettiin vastaan faksilla ja puhelimella. Tilaukset käsiteltiin manuaalisesti. Komplett Groupin toiminta on kasvanut, ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli 6,7 miljardia Norjan kruunua. Komplett.no on alusta asti ollut Norjan suurin verkkokauppa, alasta riippumatta. 13

14 >> Pohjoismaat Näin viet verkkokauppasi pohjoismaihin Toiminta: Pohjoismaiden suurin toimija verkkokaupan alalla: 15 internetmyymälää. Osti saksalaisyritys Comtechin osakeenemmistön helmikuussa Perustettu: 1991 Norjassa, perustajina mm. Eric Sandtrø ja Sven Aage Lysebo. Aloitti verkkokaupan Komplett.no on Norjan suurin verkkokauppa. Omistaja: Canica Invest AS Toimitusjohtaja: Ole Vinje Markkina-alueet: Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi ja Saksa Liikevaihto: 6,7 miljardia Norjan kruunua vuonna 2014 Työntekijöitä: 700 Verkkokaupat: Online electronics komplett.no komplett.se komplett.dk mpx.no comtech.de Online beauty & wellness Blush.no Online mother & baby babybanden.no Online autoparts bildeler.no bremsedeler.no senk.no Multichannel electronics Webhallen.com Finance & insurance komplettforsikring.no komplettbank.no Haasteet ja tulevaisuuden suunnitelmat Asiakkaamme ovat aina olleet enimmäkseen miehiä. Suurin haasteemme onkin saada naiset ostamaan meiltä, sanoo Komplett Nordenin johtaja Anton Hagberg. Komplett pyrkii tähän muokkaamalla sivustoa yksilölliseksi. Sivusto näyttää aivan erilaiselta sen mukaan sen mukaan, kuka sivustolla vierailee ja mitkä hänen mieltymyksensä ovat. Komplett ottaa myös perusteellisesti selvää, mille tuotteille ja palveluille on kysyntää. Viime vuosina olemme tehneet paljon työtä asiakastuntemuksen ja asiakaskeskeisyyden lisäämiseksi. Selvitämme asiakkaiden tarpeita asiakastutkimuksilla: edustavassa otoksessa on mukana henkilöä, kertoo Anton Hagberg. Komplett tekee myös intensiivistä työtä tunnistaakseen ja lisätäkseen valikoimaansa uusia tuoteryhmiä ja laajentaakseen toimintaansa uusille aloille. Komplett Groupilla on verkkokauppoja niin apteekki-, kosmetiikka-, puutarha- kuin vauvantarvikealalla. Visiomme ja suunnitelmamme on tarjota kokonaisvaltainen ostospaikka pohjoismaalaisille kuluttajille. Periaatteessa meidän on pystyttävä tarjoamaan kaikkea, Anton sanoo. Komplettilla on nykyään paikalliset verkkokaupat Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Kartoitamme myös laajenemismahdollisuuksia Suomeen. Myös Pohjoismaiden ulkopuoliset markkinat kiinnostavat Komplett Groupia. Yritys osti äskettäin saksalaisen Comtechin eikä sulje pois lisälaajentumisen mahdollisuutta muutaman vuoden kuluessa. Komplettin näkemys verkkokaupan kehityksestä Komplettin pitkä historia verkkokaupan alalla antaa sille hyvän näkemyksen verkkokaupan kehittymiseen Pohjoismaissa 90-luvun puolivälistä lähtien. Yritys on seurannut esimerkiksi verkon käytön kehittymistä: ensin verkossa oli enimmäkseen vain nuoria, kun taas nykyään verkkoa käyttävät lähes kaikki ikäryhmät. Kehitys on myös tuonut lähes kaikki verkko-ostamisen pariin, lukuun ottamatta vanhinta ikäluokkaa. Verkkokaupan turvallisuus on merkittävä tekijä. Pohjoismaissa verkkomaksaminen on erittäin turvallista. Lisäksi meillä on lainsäädäntö, joka takaa kuluttajalle palautusoikeuden. Verkkokaupalle ei enää ole esteitä, Anton Hagberg sanoo. Pohjoismaiset markkinat Antonin mielestä on hieman ongelmallista puhua Pohjoismaista yhtenä markkina-alueena. Me Komplettilla ajattelemme toki pohjoismaalaisittain, mutta olen vakuuttunut, että tämän lisäksi on huomioitava paikalliset lähtökohdat. Kulttuurierojen lisäksi eroja on maiden viestintätyyleissä. Lisäksi eri tuotteet ovat tärkeitä eri markkinoilla. Kussakin maassa menestyminen edellyttää näiden kaikkien osa-alueiden hallintaa, Anton sanoo. Komplett pyrkii suurelta osin sopeutumaan paikallisiin markkinoihin. Tämä näkyy markkinoinnissa sekä siinä, mihin tuotteisiin panostetaan. Heillä on käytössään myös muita strategioita. On esimerkiksi hyvä olla fyysisesti läsnä maassa, jossa yritys toimii. Esimerkiksi Komplett.se:llä on toimitilat keskeisellä paikalla Göteborgissa ja Komplett.dk:lla Kööpenhaminassa. Uskon, että tämä on ratkaisevaa, jotta voimme aistia, mitä 14

15 >> Pohjoismaat Näin viet verkkokauppasi Verkkokaupalle ei enää ole esteitä. kuluttajat haluavat. On ymmärrettävä paikalliset lähtökohdat ja markkinoinnin mediamix sekä tunnettava kohderyhmät kullakin markkina-alueella. Lisäksi on tarjottava asiakaspalvelua paikallisella kielellä. Meidän strategiamme on olla sekä pohjoismainen että paikallinen, Anton Hagberg sanoo. Mikä on seuraava merkittävä edistysaskel? On selvää, että mobiiliostamisesta tulee todella suosittua. Meillä tehdään kovasti töitä mobiiliostamisen parissa. Yleisesti en usko, että kyse on kovin suurista askeleista. Innovaatioissa on kyse pienistä ja yksinkertaisista asioista, joita kehitetään jatkuvasti. Lisäksi Anton uskoo, että toimitustapa sekä se, miten tuotteita etsitään ja miten ne löydetään, kehittyvät. Niistä tulee kilpailukeino. Sosiaalinen media säilyttää asemansa, ja sen kehittymistä emme oikeastaan voi ennustaa. On vain pysyttävä mukana kehityksessä. Asiakasviestintää on kehitettävä jatkuvasti. Meidän on koko ajan ideoitava ja testattava uusia viestintätapoja. Elämme jatkuvassa muutoksessa, Anton Hagberg sanoo. Komplettin parhaat vinkit verkkokaupoille Miksi olette menestyneet verkkokaupassa? Ensinnäkin olimme verkkokaupan eturintamassa. Olemme myös olleet rohkeita ja testanneet uusia asioita varhaisessa vaiheessa. Osa on toiminut ja osa ei. Olemme myös kehittäneet hyvän järjestelmän ja keskittyneet perusasioihin, kuten toimituksiin, logistiikkaan ja asiakaspalveluun. Antonin kolme vinkkiä pohjoismaisilla markkinoilla toimiville verkkokaupoille 1. Mobiilikauppa kuntoon. Muutaman vuoden sisällä yritys on ulkona kisasta ilman toimivaa mobiiliratkaisua. 2. Panosta perusasioihin. Toimitukset, tuotetiedot ja asiakaspalvelu ovat erittäin tärkeitä. Huolehdi, että ne ovat kunnossa. 3. Mukaudu paikallisiin tarpeisiin. Me pohjoismaalaiset olemme melko samanlaisia, mutta haluamme tulla kohdelluiksi erilaisina. 15

16 >> Ruotsi Ruotsi» Väestö (18 79-vuotiaat)» Väestöosuus, jolla on mahdollisuus käyttää internetiä» Vähintään kerran vuodessa tuotteita verkosta ostaneiden osuus väestöstä» Internetistä vähintään kerran kuussa tuotteita ostavien osuus väestöstä» Vuonna 2014 ulkomaisista verkkokaupoista ostoksia tehneiden osuus väestöstä» Tuotteita verkosta mobiililaitteella ostaneiden osuus, Q4 2014» Kuinka monta arkipäivää verkkokuluttajat odottavat keskimääräisen toimitusajan enintään olevan, Q1 2014» Kokonaissumma, jolla ruotsalaiset arvioivat ostaneensa tuotteita verkosta vuonna % 84 % 35 % 33 % 18 % 4,3 5,9 mrd. euroa 16

17 >> Ruotsi Verkkokuluttaja Vuonna 2014 ruotsalaiset ostivat verkkokaupoista 6 miljardilla eurolla Ruotsi Pohjoismaiden ykkönen verkko-ostoksissa Vuonna 2014 ruotsalaiset ostivat tuotteita verkosta 5,9 miljardilla eurolla. Pohjoismaiden keskinäisessä vertailussa yhteensä suurin arvioitu summa verkko-ostoksiin käytettiin Ruotsissa. Ruotsalaiset käyttävät verkko-ostoksiin pohjoismaalaisista toiseksi eniten rahaa henkilöä kohden. Vain norjalaiset ostavat verkosta suuremmalla summalla. 35 prosenttia ruotsalaisista ostaa tuotteita verkkokaupasta ainakin kerran kuussa Verkkokaupassa käynti on monille ruotsalaisille luonnollinen osa arkea. Yli kolmannes (35 prosenttia) ruotsalaisista ostaa tuotteita verkosta vähintään kerran kuukaudessa ja useampi kuin kuusi kymmenestä (63 prosenttia) ostaa tuotteita verkosta vähintään kerran vuosineljänneksen aikana. Vaatteet ja kengät ovat verkosta ostavien ruotsalaisten suosikkituotteet Vuonna 2014 ruotsalaiset ostivat verkosta useimmiten vaatteita ja kenkiä. Ne olivat suosituimmat ostokset myös muissa Pohjoismaissa. Noin 40 prosenttia ruotsalaisista osti vaatteita tai kenkiä verkosta vuoden jokaisella neljänneksellä. Vaatteiden ja kenkien jälkeen suosituimpia verkkokauppaostoksia olivat kirjat ja viihde-elektroniikka. >> Näin usein ruotsalaiset ostavat verkosta (%) Kuinka usein ostat tuotteita internetistä? Joka viikko 2 3 kertaa kuussa Kuukausittain Ainakin kerran vuosineljänneksen aikana Ainakin kerran puolessa vuodessa 2 Tutkimusjoukko: kaikki vuotiaat ruotsalaiset Ainakin kerran vuodessa 12 Harvemmin 9 Ei koskaan 7 >> Ruotsalaisten verkkokuluttajien suosikkituotteet (Q1-Q4, %) Minkä tyyppisiä tuotteita olet ostanut verkosta viime kuukausien aikana? Tutkimusjoukko: kaikki vuotiaat ruotsalaiset Vaatteet/kengät Kirjat Viihdeelektroniikka Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoitotuotteet Urheilu/ vapaa-aika Q1 Q2 Q3 Q Kodinsisustus Tietokone- tai tv-pelit Elokuvat (DVD/ Blu-ray) CD-levyt 17

18 >> Ruotsi Rajat ylittävä verkkokauppa Ruotsalaiset ostivat ulkomaisista verkkokaupoista 1 miljardilla eurolla Ostaessaan rajojen ulkopuolelta, ruotsalaiset asioivat useimmiten Iso- Britannian verkkokaupoissa. Ruotsalaiskuluttajat ostavat usein myös yhdysvaltalaisista, saksalaisista ja kiinalaisista verkkokaupoista. Joka kolmas ruotsalainen ostaa ulkomaisista verkkokaupoista Keskimäärin 33 prosenttia ruotsalaisista osti tuotteita ulkomaisista verkkokaupoista vuoden 2014 jokaisella neljänneksellä. Ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjen ostosten kokonaisarvo oli noin 1,2 miljardia euroa vuonna Se muodosti 21 prosenttia vuoden verkkokaupan kokonaisarvosta. Ruotsalaiset ostivat eniten ulkomaisista verkkokaupoista vaatteita ja seuraavaksi eniten viihde-elektroniikkaa ja kirjoja. Verkko-ostoksia eniten Iso-Britanniasta Ruotsalaisten ostaessa internetistä tuotteita ulkomailta ovat listan kärjessä brittiläiset verkkokaupat. Ruotsalaiskuluttajat ostavat usein myös yhdysvaltalaisista, saksalaisista ja kiinalaisista verkkokaupoista. Ruotsalaiset ostavat suhteellisen vähän muiden Pohjoismaiden verkkokaupoista. Useimmiten ruotsalaiset ostavat Tanskasta, mutta senkin osuus on vain 7 prosenttia vuosineljänneksen aikana. >> Viiden kärki: Maat, joiden verkkokaupoista ruotsalaiset tekevät mieluiten ostoksia (Q1 Q4, keskiarvo, %) Minkä maalaisista verkkokaupoista olet ostanut tuotteita kolmen viime kuukauden aikana? Tutkimusjoukko: on ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta tällä vuosineljänneksellä Iso-Britannia Yhdysvallat 29 Saksa 25 Kiina 22 Tanska >> Näin moni on ostanut ulkomaisista verkkokaupoista (Q1-Q4, keskiarvo, %) Ulkomaisista verkkokaupoista kolmen viime kuukauden aikana ostoksia tehneiden osuus

19 >> Ruotsi Verkko-ostaminen Digitaalisten ja fyysisten myyntikanavien yhteispeli Joka toinen ruotsalainen hyödyntää verkkoa ennen tuotteen ostoa fyysisestä myymälästä Yli puolet ruotsalaisista verkkokuluttajista sanoo hakeneensa ainakin kerran vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen aikana tietoa verkosta ennen tuotteen ostamista fyysisestä myymälästä. Suosituin tuotekategoria, josta ruotsalaiset hakivat tietoa verkosta ennen tuotteen ostamista myymälästä, oli viihde-elektroniikka. Vaatteet ja kengät sekä urheilu- ja vapaa-ajantuotteet olivat myös suosittuja verkko-ostoksia ulkomailta. Lähes viidennes ruotsalaisista toimi myös toisin päin neljännen vuosineljänneksen aikana: he etsivät tietoa tuotteista myymälästä ja ostivat sen sitten verkosta. Ruotsalaiset toimivat pohjoismaalaista useimmin tällä tavoin. Taustalla on olla se, että ruotsalaiset sivustot on mukautettu parhaiten mobiililaitteille. Useimmiten ruotsalaiset katselevat ensin myymälässä ja ostavat sitten verkosta vaatteita ja kenkiä, viihde-elektroniikkaa ja kirjoja. >> Hakenut verkosta tietoja tuotteesta ennen sen ostamista myymälästä (Q4, %) Oletko kolmen viime kuukauden aikana ainakin kerran hakenut ensin tietoa tuotteesta internetistä ja ostanut sen sitten perinteisestä myymälästä? 54 >> Tuotetta ensin myymälässä katsoneiden/kokeilleiden osuus (Q4, %) Oletko kolmen viime kuukauden aikana käynyt ainakin kerran ensin katsomassa/kokeilemassa tuotetta myymälässä ja ostanut sen sitten internetistä? Pankkikortti laskua suositumpi Ruotsalaiset verkkokuluttajat maksavat verkkoostoksensa mieluiten pankki- tai luottokortilla. Toiseksi yleisin maksutapa on lasku ja kolmanneksi yleisin suoramaksu pankin kautta. 19 >> Suosituin maksutapa (Q4, %) Mikä seuraavista maksutavoista on sinulle mieluisin, kun teet verkko-ostoksia? Pankkikortti tai luottokortti Lasku Suoramaksu pankin kautta 5 8 PayPal, Payson tms. 4 4 Muu, epävarma, en tiedä Q

20 >> Ruotsi Toimitukset Ruotsalaiset vaativat nopeita toimituksia Ruotsalaisista 40 prosenttia haluaa tuotteen perille kolmessa arkipäivässä Ruotsalaiset verkkokuluttajat vaativat nopeita toimituksia. Kaksi viidestä haluaa tuotteen perille kolmessa arkipäivässä. Kuitenkin jopa 16 prosenttia ruotsalaisista on valmiita odottamaan tilaamansa tuotteen toimitusta yli kuusi arkipäivää. Keskimäärin ruotsalainen verkkokuluttaja on valmis odottamaan toimitusta enintään neljä päivää. Kaksi viidestä haluaa, että tuote toimitetaan kolmen arkipäivän kuluessa >> Ruotsalaisten odotukset toimitusajan suhteen (Q1, %) Mitä odotuksia sinulla on toimitusajan suhteen tilattuasi tuotteen internetistä, eli montako arkipäivää tuotteen toimittaminen saa enintään kestää? % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 Arkipäivä 2 Arkipäivää 3 Arkipäivää 4 Arkipäivää 5 Arkipäivää 6 Arkipäivää tai kauemmin Epävarma, en tiedä, muu

Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen Q2 2015 Pohjoismaista verkkokauppaa 40,5 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoden toisella neljänneksellä ESIPUHE Verkkokauppa kasvoi Pohjoismaissa

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2016

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2016 Sisältö Esipuhe: Toimitus tärkeä osa verkkokauppakokemusta... 3 Yleiskatsaus: Pohjoismainen verkkokauppa lyhyesti...4 Katsaus tulevaan: Kilpailuetuna logistiikka...6 Pohjoismainen

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015 Näin teemme ostoksia verkossa 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Helppous on helppoa vai onko? Raportti lyhyesti Faktaa Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja Verkkokaupan vahva asema

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Puolivuotisraportti TEEMA: Kuluttajavetoinen logistiikka Kuluttajien valta on kasvanut Verkkokauppa yleistyy kaikkialla Pohjoismaissa, ja yhä useampi verkko-ostos tehdään matkapuhelimella.

Lisätiedot

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15 HYVÄÄ JA HUONOA Lena Sonnerfelt asioi Kronan apteekissa Tukholman Tyresössä. Hänen mielestään apteekkipalvelut ovat muuttuneet osin paremmiksi, osin huonommiksi valtiollisen monopolin purkamisen jälkeen.

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Verkkokaupan logistiikka

Verkkokaupan logistiikka Verkkokaupan logistiikka 6.4.2011 Ilkka Kaikuvuo 1 Agenda Logistiikka ja verkkokauppa? Verkkokaupan logistiset prosessit Tavaran osto ja tuotehallinta Verkkokaupan tuotteiden varastointi Tilauksesta toimitukseen

Lisätiedot

Vertailusivustoja verkossa

Vertailusivustoja verkossa Vertailusivustoja verkossa Kuluttajaliitto on koonnut avuksesi verkossa toimivia erilaisia hintojen ja palvelujen vertailusivustoja. Kuluttajaliitto ei vastaa listalla esiintyvien toimijoiden tietojen

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA. TeamProg Jarkko Muhonen

VERKKOKAUPPA. TeamProg Jarkko Muhonen 1 VERKKOKAUPPA TeamProg Jarkko Muhonen VERKKOKAUPPAFAKTAA 2 Kaikista 15-79-vuotiaista suomalaisista 75% (eli 3 178 000 henkilöä) on joskus ostanut jonkin tuotteen tai palvelun verkosta. Verkkokaupan arvo

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa KIRSI MIKKOLA 10.11.2015 Ivalo 10.11.2015 SIVU 2 Kirsi Mikkola kirsi.mikkola@liiketoiminta.info www.facebook.com/kirsimikkola twitter.com/kirsimikkola

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2010

Verkkokauppatilasto 2010 Verkkokauppatilaston julkistus 1.3. 2011 Seppo Roponen TNS Gallup Copyright TNS 2011 Vuoden 2010 alusta kansallinen seuranta otti harppauksen eteenpäin kun Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML, Kaupan liitto

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä pohjoismaisesta yhteistyöstä tutkimus suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten ja islantilaisten mielipiteistä Pohjoismainen

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa EPSI Rating Maksu-tv 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Verkkokaupan logistiikka

Verkkokaupan logistiikka Verkkokaupan logistiikka 2011 Itella Posti Oy Verkkokaupan ratkaisut 1 Agenda Logistiikka ja verkkokauppa? Verkkokaupan logistiset prosessit Tavaran osto ja tuotehallinta Verkkokaupan tuotteiden varastointi

Lisätiedot

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta.

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Maailman menestyneimmät verkkokaupat perustuvat malliin, jossa tavara liikkuu valmistajalta suoraan asiakkaalle. Näin valikoimaa voidaan

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Suomen Pankin Maksufoorumi

Suomen Pankin Maksufoorumi Suomen Pankin Maksufoorumi 10.5.2016 Finlandia-talo SAMI KARHUNEN SOLINOR OY MAKSAMISESTA VELOITUSSOPIMUKSEEN JA PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN SEKÄ OSTELUUN MAKSAMISESTA SOVITAAN PALVELUNTARJOAJAN TAI KAUPAN KANSSA.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Mobiilimaksamisen suosio kasvaa huimaa vauhtia eurooppalaiset omaksuvat nopeasti uusia maksutapoja

Mobiilimaksamisen suosio kasvaa huimaa vauhtia eurooppalaiset omaksuvat nopeasti uusia maksutapoja TIEDOTE Mobiilimaksamisen suosio kasvaa huimaa vauhtia eurooppalaiset omaksuvat nopeasti uusia maksutapoja Mobiililaitetta maksamiseen säännöllisesti käyttävien eurooppalaisten määrä on kolminkertaistunut

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu Mikä Virta Eazybreak on? Virta Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu) Virta Eazybreak Liikuntaseteli

Lisätiedot

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes Pk-yrittäjien tunnelmia 16.5.016 Nurmes Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 001 01 56000 46000 36000 43698 Lisäys yhteensä 108 886 - suuryritykset 7 164 - pk-yritykset 100 7 6000

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Hieroja kotiin, töihin, mökille

Hieroja kotiin, töihin, mökille 1 Hieroja kotiin, töihin, mökille Mikä on IisiUp Oy? 2 Iisi Up Oy on vuonna 2015 perustettu terveydenhoitoalan palveluita Minulle, Tänne, Nyt -periaatteella tarjoava yritys. Iisi Upin tehtävänä on tuoda

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen Muistio 1 (5) Käteistä kaupan kassalta - yleinen palvelukuvaus 1 Käteisen saatavuus Suomessa 2 Käteistä kaupan kassalta Käteisen jakelukanavista merkittävin on Otto.-automaattiverkko, jonka kautta jaetaan

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Posti materiaalit etä- ja verkkokauppiaille

Posti materiaalit etä- ja verkkokauppiaille Posti materiaalit etä- ja verkkokauppiaille 1.1.2016 Ohje Postin palvelujen esittämiseksi mm. verkkokauppiaiden materiaaleissa ja verkkosivuilla Postin toimitustapojen näkyminen yhdenmukaisella tavalla

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

Verkkopalvelut ja konversio

Verkkopalvelut ja konversio Verkkopalvelut ja konversio Tommi Perälä CEO & Partner Yellou Oy Twitter: atommic LinkedIn: fi.linkedin.com/in/tommiperala Lähes 20 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Aiemmin mm.

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

emaksut-palvelun käyttöönotto ja asetukset Omaverkkokaupassa

emaksut-palvelun käyttöönotto ja asetukset Omaverkkokaupassa emaksut-palvelun käyttöönotto ja asetukset Omaverkkokaupassa Suomen Maksuturva Oy 2011 Sisältö: 1. emaksut-palvelun käyttöönotto 1.1. Maksutavan lisääminen Maksutapa-luetteloon 1.2. emaksut-palvelun tilaaminen

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Wulff-Yhtiöt - markkinajohtaja Suomessa 2009 myynti tuotteet toimisto atk-oheis yritysimago NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman alan listattu yritys

Lisätiedot

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto Myynnin ennakointikamari 10.11.2015 Kulutuksen nykytila ja trendit Mikä on iän ja sukupolven merkitys

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini!

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! 14.9.2016 Millaisia viininjuojia suomalaiset ovat? Ja kuinka me eroamme viininkuluttajina muista pohjoismaalaisista? Tuloksia koostettu seuraavista tutkimuksista:

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot