Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen"

Transkriptio

1 Nordic Balance Settlement Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen

2 Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Merkittäviä muutoksia 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus 4. Raportoitavat tiedot ja vastuut 5. Taseselvitysmallin avoimia asioita 6. Taseselvitysjärjestelmän vaatimusten määrittelyt

3 Taustaa Suunnitteluvaihe I 2010 Suunnitteluvaihe II 2011 Implementointivaihe Referenssiryhmä eri maiden markkinatoimijoista Suunnitelmaraportin kommentointi, tarkennukset ja päivitys Tarvittavien lakimuutosten kartoittaminen kantaverkkoyhtiöiden (TSO) näkökulmasta Keskustelua NordREG:n kanssa Luonnos tuotannon käsittelystä Tasealueiden (Market Balance Area MBA) ja TSO:iden välisestä taseselvityksestä ratkaisu Tasesopimuksen valmistelu aloitettiin Valittiin selvitysyksikön organisaatiomalli Päätös jatkosta Mietittiin vaihtoehtoja selvitysyksikön taseselvitysjärjestelmän toteuttamiselle Organisaatioasiat Taseselvitysmallin suunnittelu Tietojärjestelmän suunnittelu ja hankinta Lakimuutokset ja säännöt Yhteistyö toimijoiden kanssa Tasesopimus Taseselvitysmallin testaaminen ja oikeellisuuden tarkistaminen

4 NBS:n taseselvitysmalli

5 Merkittäviä muutoksia 1/6 Keskitetty raportointi ja taseselvitys (ns. yhden luukun periaate) Taseselvitystiedot raportoidaan osapuolikohtaisesti selvitysyksikölle (Settlement Responsible SR), joka suorittaa taseselvityksen tasevastaavatasolla (Balance Responsible Party BRP) per tasealue (Market Balance Area MBA). Selvitysyksikkö laskuttaa tasevastaavia tasesähköstä. Tasevastaavat ja sähkömarkkinaosapuolet (Retailer RE) selvittävät taseet keskenään tämän jälkeen. Taseselvitys tehdään vuonna 2009 käyttöönotetun tasemallin mukaisesti

6 Merkittäviä muutoksia 2/6 Taseselvitystietojen raportointiaika Sähkömarkkinaosapuolten summatoimitustietojen, voimalaitosten tuotantotietojen ja verkkoalueiden (Metering Grid Area MGA) välisten rajapistesummien raportointiaika on maksimissaan 9 työpäivää toimituspäivän jälkeen. Taseselvitystietojen korjaus Taseselvitystietoja ei korjata selvitysyksikön kautta taseselvityksen valmistumisen jälkeen vaan osapuolet sopivat korjauksista keskenään. Tasevastaavien laskutus Tasevastaavan tasesähkön laskutussykli on yksi viikko ja laskutus 10. työpäivänä päättyneen viikon jälkeen

7 Merkittäviä muutoksia 3/6 Kuormituskäyrät (Load Profiles), kuormituskäyräosuudet (Load Profile Shares) ja tasoituslaskutus (Reconciliation) SR:n kautta. Verkkoyhtiö raportoi muiden kuin tuntimitattujen kohteiden osalta arvion (LPS) kunkin tasevastaavan/myyjän kulutuksesta taselaskentaa varten 9 vuorokautta ennen toimituskuukautta. Verkkoyhtiö laskee ja raportoi verkkoalueen kuormituskäyräkulutuksen (LP) taseselvitysajan puitteissa. Verkkoyhtiö laskee ja raportoi osapuolittain alustavan profiilikulutuksen (Preliminary Profile Consumption PPC) per verkkoalue ja lopullisen profiilikulutuksen (Final Profile Consumption FPC) mittareiden luennan jälkeen. Selvitysyksikkö suorittaa tasoituslaskutuksen tasevastaavien välillä ja tasevastaavat osapuoltensa välillä. Projektissa on selvityksessä tarvitaanko tätä malliin vai hoidetaanko kansallisilla tasoilla! (Tuntimittauksen eteneminen, AMR, mahdolliset DataHubit etc.)

8 Merkittäviä muutoksia 4/6 Sähkömarkkinaosapuolen tasevastaava(t) Yhdellä osapuolella voi olla eri tasevastaava tuotannolle ja kulutukselle per verkkoalue. Yhdellä osapuolella voi olla eri tasevastaava eri verkkoalueilla. Nykyään NBS-malli MGA1 BRP1 tasevastuu RE1 BRP3 BRP1 BRP6 MGA2 MGA3 RE1c RE1c MGA4 RE1p MGA5 MGA7 MGA6 BRP2 BRP RE1c MGA8 MGA9 RE1p c = kulutus p = tuotanto

9 Merkittäviä muutoksia 5/6 Osapuolten alustavien summatoimitustietojen raportointi verkkoalueittain (MGA). Verkkoyhtiö raportoi alustavat osapuolikohtaiset summatoimitustiedot selvitysyksikölle viimeistään kahden työpäivän kuluessa toimituspäivästä. Verkkoalueiden väliset rajapistemittaussummat Verkkoalueiden välisten rajapistemittausten osalta käytetään mittaussummia, joiden raportointivelvoite on verkkoyhtiöillä

10 Merkittäviä muutoksia 6/6 Verkkoalueiden tasevirheiden käsittely Jos verkon taseselvityksessä on virhettä taseselvityksen valmistumisen jälkeen, niin selvitysyksikkö laskee virheen verkon tasevastaavan taseselvitykseen. Tiedonvaihtoasiat Eri maissa erilaiset tiedonvaihtoformaatit, jotka tarvitsee harmonisoida

11 Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

12 Raportointi ennen käyttötuntia RE = Sähkömarkkinaosapuoli DSO = Verkonhaltija BRP = Tasevastaava SR = Selvitysyksikkö NPS = Nord Pool Spot TSO = Kantaverkkoyhtiö RE 1 LPS DSO 1 Kuormituskäyräosuudet (LPS) RE/BRP per verkkoalue (MGA) 2 Tuotantosuunnitelmat 3 Primääri-, sekundääri- ja tertiäärireservien kaupat BRP SR 4 5 Kiinteät toimitukset Elspot & Elbas kaupat sekä kaupat tasealueiden välillä NPS 4 Kiinteät toimitukset 5 Toimijoiden (BRP ja RE) Elspot ja Elbas kaupat sekä kaupat tasealueiden välillä 2 Tuotantosuunnitelmat 3 Reservikaupat 4 Kiinteät toimitukset TSO 5 Kaupat tasealueiden välillä 12

13 Raportointi käyttötunnin jälkeen RE 3 5 (1...9 työpäivää) DSO RE = Sähkömarkkinaosapuoli DSO = Verkonhaltija BRP = Tasevastaava SR = Selvitysyksikkö NPS = Nord Pool Spot TSO = Kantaverkkoyhtiö 1 Reservienergiat (primääri-, sekundääri- ja tertiääri) ja kustannukset Sitovat tuotantosuunnitelmat 3 Tunneittain mitattu kulutus per mittaus(käyttö)paikka 4 Verkkoalueiden (MGA) välinen rajapistemittaussumma BRP SR NPS 5 Tunneittain mitattu tuotanto 6 Tunneittain mitattu kulutussumma osapuolikohtaisesti per verkkoalue (MGA) 1 1) Reservienergiat ja kustannukset 2 Sitovat tuotantosuunnitelmat 7 Alustava arvioitu BRP/RE kuormituskäyräkulutus (PPC) per MGA Reservikaupat TSO 1) Tarkkuustaso on vielä avoinna 13 8 Alustavan tasesähkölaskennan tulokset 9 Verkkojen välisen rajapistesumman tulokset

14 Raportointi taseselvityksen valmistumisen jälkeen (9 työpäivää) RE DSO RE = Sähkömarkkinaosapuoli DSO = Verkonhaltija BRP = Tasevastaava SR = Selvitysyksikkö NPS = Nord Pool Spot TSO = Kantaverkkoyhtiö Lopullisen tasesähkön laskennan tulokset BRP SR NPS 2 3 Tasesähkön laskutus Verkkojen välinen rajapistesumma, jota käytetään taseselvityksessä 6 4 Muu taseselvityksen tarkistamiseen liittyvä informaatio 5 Reservienergioiden laskutus TSO 6 Tasealueiden (MBA) välinen taseselvitys TSO:iden kanssa

15 Raportointi tasoituslaskennan RE DSO selvityksessä ja laskutuksessa RE = Sähkömarkkinaosapuoli DSO = Verkonhaltija BRP = Tasevastaava SR = Selvitysyksikkö NPS = Nord Pool Spot TSO = Kantaverkkoyhtiö BRP 1 Tasoituslaskentaenergia 2 Tasoituslaskennan laskutus SR 1 NPS 1 Verkonhaltija (DSO) laskee ja raportoi tasoituslaskentaenergiat (arvioitu kuormituskäyräkulutus (PPC) per BRP/RE ja verkkoalue (MGA), lopullinen mitattu kuormituskäyräkulutus (FPC) per BRP/RE ja MGA sekä tasoituslaskentaenergiat per BRP/RE ja MGA) 2 SR suorittaa tasoituslaskutuksen BRP/RE ja laskuttaa sen tasevastaavilta. TSO

16 Kuormituskäyrien käsittely ja tasoituslaskenta 1/2 Kuormituskäyräosuudet (LPS) [%] per osapuoli (RE) per verkkoalue (MGA) lasketaan perustuen historiatietoon mikä on ollut osapuolen kuormituskäyräosuus verkkoalueella ja häviöille oma osuus. Kuormituskäyrä (LP) [kwh] per verkkoalue (MGA) lasketaan seuraavasti LPMGA = MGA rajapistemittaussumma + MGA kokonaistuotanto osapuolten mitatut toimitukset MGA (tuntimitatut) Alustava kuormituskäyräkulutus (PPC) [kwh) per RE lasketaan 9 työpäivän aikana taseselvitykseen tuntitasolla PPCRE = LPSRE* LPMGA Lopullinen kuormituskäyräkulutus (FPC) [kwh] per RE lasketaan, kun mittarit ovat luettu tai myyjän vaihdon yhteydessä Tasoituslaskennan tulos on FPCRE PPCRE Kuormituskäyrien laskenta on verkkoyhtiöiden vastuulla ja SR hoitaa tasoituslaskutuksen tasevastaavien kanssa

17 Kuormituskäyrien käsittely ja tasoituslaskenta 2/2 Esim. MGA, jossa 3 kuormituskäyräkohdetta, 3 myyjää; tilanne ed. kuukauden lopulla Mittauspaikka LP LPS per RE ed.kk REkk (kwh/kk) RE lopulla alusta A ,4 1 1 B ,3 2 2 C ,1 2 1 Häviöt ,2 3 3 Summa ,0 LP MGA laskettu taseselvitykseen 1 h osalta ja alustavat kuormituskäyräkulutukset per RE LPS RE PPC[kWh] LP MGA 1 20 PPC RE1 0,5 10 PPC RE2 0,3 6 PPC RE3 0,2 4 LPS osuudet kk alussa RE LP LPS (kwh/kk) , ,3 3 (häviöt) ,2 Total ,0 Lopullisten kuormituskäyräkulutuksien laskenta sekä tasoituslaskennan tulokset RE FPC [kwh] PPC [kwh) Tasoitus [kwh] Total

18 Taseselvitysmallin avoimia asioita 1/4 Ehdotus on, että kaikki tuotanto käsitellään tuotantotaseessa eli ei erillistä käsittelyä pientuotannolle (ACER:n The Draft Framework Guidelines on Electricity Balancing). Ehdotus on, että taseselvityksessä käytetään voimalaitoksen netotettua tuotanto ts. laitoksen tuotannon aikaisen omakäytön voi vähentää tuotannosta. Eri tuotantomuodoista määritetään tasevastaavakohtaiset ns. säätöobjektit (RO = regulation object) TSO:iden vaatimusten mukaisesti. Tuotanto raportoidaan taseselvityksessä yhdelle tasevastaavalle per RO ja mahdollinen osuusjako suoritetaan käyttämällä ennakkokirjauksia (kiinteät toimitukset) ennen käyttötuntia

19 Taseselvitysmallin avoimia asioita 2/4 Tasoituslaskennan käsittely SR:n kautta on selvityksessä ts. tarvitseeko toteuttaa NBS-malliin mm. AMR:n ja tuntimittausten lisääntymisen myötä? Verkkoyhtiöiden raportointivelvoitteet kasvavat esitetyssä mallissa. tarvinnee muutoksia sähkömarkkina-asetuksiin Suoritetaanko säätösähkömarkkinaosapuolen säätösähkökauppojen laskutus SR:n vai TSO:n kautta? Primääri-, sekundääri-ja tertiäärireservien laskutuksen tarkkuus ts. laskutetaanko yhtenä summana per reservilaji vai eriteltynä reservilajityypeittäin (ongelmana mm. erilaiset tuotetyypit eri maissa)?

20 Taseselvitysmallin avoimia asioita 3/4 Rakenteellisten tietojen raportointivelvoitteet taseselvityksessä Sähkömarkkinaosapuolella voi olla eri tasevastaava tuotannolle ja kulutukselle per verkkoalue. Osapuolella voi olla eri tasevastaava eri verkkoalueilla. Kyseiset vaatimukset monimutkaistavat rakenteellisten tietojen raportointia ja rakenteen ylläpitoa. Kenellä on vastuu ja oikeus ylläpitää sekä raportoida tietoja? Vaatimukset tiedonsiirrolle (BRP ja RE tieto mukana sanomissa)?

21 Taseselvitysmallin avoimia asioita 4/4 Tiedonvaihtoon liittyviä asioita tarvitsee harmonisoida Erillinen pohjoismainen ryhmä miettii millä formaateilla tiedonvaihto voidaan toteuttaa. Vaikuttaa kaikkiin sähkömarkkinatoimijoihin ja heidän järjestelmiin. Perustuuko taseselvitys tuntitason tietoihin tulevaisuudessa? Ehdotus on ettei taseselvitys ylitä 30 min (ACER:n The Draft Framework Guidelines on Electricity Balancing)

22 Taseselvitysjärjestelmän vaatimusten määrittelyt 1/2 SR:n taseselvitysjärjestelmän vaatimusten määrittelyt on aloitettu yhteistyössä Deloitten kanssa Määrittelyt pitävät sisällään Taseselvityksen prosessinkuvaukset Käyttötapauskaaviot Käyttötapaukset Käsitemallin Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tietovaatimukset Lähde: Deloitte

23 Taseselvitysjärjestelmän vaatimusten määrittelyt 2/2 Taseselvitysjärjestelmän toiminnallisuus on jaettu seuraaviin prosesseihin Rakenteellisten tietojen määrittely ja ylläpito Taseselvitystietojen vastaanotto Taseselvitys Laskutus Raportointi Vakuuksien hallinta Markkinavalvonta

24 Kiitos Q&A

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu 7.10.2014

Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu 7.10.2014 Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu 7.10.2014 Pohjoismaisen taseselvitysmallin yleiskuvaus Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Nordic Balance Settlement projektin taustoja ja tavoitteita

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen Professori Jarmo Partanen Työn ohjaajat: Insinööri

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA. Diplomityö

OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA. Diplomityö OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö Tarkastajat: professori Petri Suomala ja professori Pertti Järventausta Tarkastajat

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Laskutus, valuutat ja vakuudet. NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström

Laskutus, valuutat ja vakuudet. NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström Laskutus, valuutat ja vakuudet NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström Esityksen aiheet 1. Laskutus ja maksut 2. Valuuttamalli 3. Vakuudet 2 Laskutusmallin avainasiat Viikoittainen laskutus, laskut lähtevät

Lisätiedot

MITTAUSVIRTOIHIN LIITTYVÄ STANDARDOINTI- JA KOODITUSEHDOTUS UUSILLA ENERGIAMARKKINOILLA

MITTAUSVIRTOIHIN LIITTYVÄ STANDARDOINTI- JA KOODITUSEHDOTUS UUSILLA ENERGIAMARKKINOILLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖ MITTAUSVIRTOIHIN LIITTYVÄ STANDARDOINTI- JA KOODITUSEHDOTUS UUSILLA ENERGIAMARKKINOILLA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA Dnro 954/401/2013 7.4.2014 Energiaviraston suositus SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA 2(26) Sisällys Suosituksen valmistelusta 3 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin

Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin Jaakko Westerlund Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2015 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 15/2008 Sähkön

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12.00 12.10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) -

Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) - Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) - Loppuraportti Pertti Järventausta, Sami Repo, Petri Trygg, Antti Rautiainen, Antti Mutanen, Kimmo Lummi,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

SÄHKÖKAUPAN MITTAUS JA TIEDONVÄLITYS (24.10.2005)

SÄHKÖKAUPAN MITTAUS JA TIEDONVÄLITYS (24.10.2005) SÄHKÖKAUPAN MITTAUS JA TIEDONVÄLITYS (24.10.2005) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 JOHDANTO...4 1.2 TERMINOLOGIAA...5 1.3 SUOSITUKSEN TARKOITUS...7 1.4 ENERGIAN KULKUSUUNNAT JA MERKINTÄTAVAT...7 1.5

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot