KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT"

Transkriptio

1 KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KULUTTAJAN TEORIA 1. Miten niukkuus liittyy Rolls Royce autojen / leopardinnahkaturkkien markkinoihin? 2. Piirrä jonkin talouden tuotantomahdollisuuksien käyrä siten, että jos jokin tuotantoyhdistelmä A on mahdollinen, niin myös kaikki sellaiset tuotantoyhdistelmät, jotka sisältävät kutakin hyödykettä korkeintaan yhtä paljon kuin A, ovat mahdollisia. Miten luonnehtisit tällaista taloutta? Entä sellaisia talouksia, jotka eivät toteuta tätä ehtoa? 3. Esitä tuotantomahdollisuuksien käyrän avulla talous, jossa voidaan resurssien ollessa täyskäytössä tuottaa (hintojen pysyessä vakioina) esimerkiksi 25 miljardin euron arvosta välttämättömyyshyödykkeitä ja 50 miljardin euron arvosta ylellisyyshyödykkeitä tai 50 miljardin euron arvosta välttämättömyyshyödykkeitä ja 25 miljardin euron arvosta ylellisyyshyödykkeitä. Yhdistelmät (5 miljardilla välttämättömyyshyödykkeitä, 65 miljardilla ylellisyyshyödykkeitä) ja (65 miljardilla välttämättömyyshyödykkeitä, 5 miljardilla ylellisyyshyödykkeitä) ovat mahdollisia, yhdistelmät (5 miljardilla välttämättömyyshyödykkeitä, 70 miljardilla ylellisyyshyödykkeitä) ja (70 miljardilla perushyödykkeitä, 5 miljardilla ylellisyyshyödykkeitä) mahdottomia. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, millainen tuotanto toteutuu? Tehtävissä 4-9 esitetään vehnä ja peruna toistensa substituutteina. Historiaan perehtyneet voivat ajatella tehtäviä Irlannin historian viitekehyksessä. 4. Peruna on normaalihyödyke. Vehnä on perunalle substituutti, suola puolestaan komplementti. Perunan tarjonta säilyy lyhyellä aikavälillä ennallaan. Miten vehnän ja suolan hinnoissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat perunamarkkinoiden tasapainohintaan ja tasapainomäärään? 5. Köyhälandialaisille peruna on ylellisyyshyödyke, peruslandialaisille välttämättömyyshyödyke ja ökylandialaisille inferiorinen hyödyke. Kaikissa kolmessa kansantaloudessa tarjonta säilyy lyhyellä aikavälillä ennallaan. Miten tulojen muutokset vaikuttavat kunkin talouden perunamarkkinoiden tasapainohintaan ja tasapainomäärään? (Huom: peruna ei ole missään Giffenin hyödyke.) 6. Perunasato kärsii kulkutaudeista. Miten tämä vaikuttaa perunamarkkinoihin? Mikä tasapainotti Irlannin perunamarkkinat 1800-luvun nälänhädän aikana? 7. Perunalle asetetaan vero, jonka kuluttaja joutuu maksamaan. Miten tämä vaikuttaa perunamarkkinoihin?

2 8. Perunalle asetetaan vero, jonka tuottaja joutuu maksamaan. Miten tämä vaikuttaa perunamarkkinoihin? 9. Tuloverotusta kiristetään yllättäen vaalien jälkeen. Mitä tapahtuu perunamarkkinoilla Köyhälandiassa ja Ökylandiassa? (Huom: kummassakin taloudessa on voimassa monivuotinen tuotannontekijähintapoliittinen sopimus ja palkkaliukumien kurissa pitämiseen on löydetty tehokkaat keinot.) 10. Erään maan elinkustannusindeksin arvo perusvuotena 1995 on indeksin arvo on 150 ja vastaava indeksin arvo on 165. Kuinka suuri tämän perusteella oli vuoden 2000 inflaatio? Mikä oli indeksin arvo , jos vuoden 1999 inflaatio oli 10%? Entä mikä indeksin arvo kertoisi, että vuoden 2001 inflaatio on 20%? 11. Mikä määrää budjettisuoran etäisyyden origosta? Entä budjettisuoran kulmakertoimen? Miten tulojen muuttuminen vaikuttaa budjettisuoraan? Entä hyödykkeen halpeneminen? 12. Mitä tapahtuu budjettisuoralle, jos kaikkien hyödykkeiden hinnat nousevat 10 prosenttia, mutta tulot eivät muutu? Entä jos hintojen muuttuessa tulot nousevat 5 prosenttia? 10 prosenttia? 15 prosenttia? 13. Köyhälandialainen kuluttaja voi käyttää tulonsa riisiin tai jakinmaitoon. Riisin kilohinta on 5 ropoa, jakinmaidon litrahinta 10 ropoa. Piirrä kuluttajan budjettisuora, kun hänellä on käytössään 40 ropoa. Anna esimerkki kuluttajalle mahdollisesta mutta varmasti eioptimaalisesta kulutuskorista, mahdollisesti optimaalisesta kulutuskorista ja mahdottomasta kulutuskorista. 14. Esitä budjettisuoran ja indifferenssikäyrien avulla hyötyä maksimoivan kuluttajan optimaalinen valinta kahden hyödykkeen välillä. 15. Vertaile budjettisuorien ja indifferenssikäyrien avulla hyödykkeen hinnan alentamista esimerkiksi tukipalkkion avulla ja kulutusmahdollisuuksien parantamista suoralla tulonsiirrolla. 16. Perunan kysynnän hintajousto on negatiivinen. Millainen sen kysyntäkäyrä siis on? Osaisitko antaa esimerkin matemaattisesta lausekkeesta, joka voisi kuvata perunan kysyntää? 17. Viivaliinin kysyntäkäyrä on laskeva suora. Millainen sen kysynnän hintajousto on? Onko se vakio? 18. Kuluttajan vuositulot nousivat eurosta euroon hintatason pysyessä ennallaan. Hänen aaliinin vuosikulutuksensa muuttui 50 litrasta 49 litraan. Beeliinin kulutus vaihtui 100

3 kappaleesta 108 kappaleeseen ja ceeliinin kulutus viidestä kilosta kuuteen kiloon. Millaisia nämä hyödykkeet ovat kuluttajalle? 19. Piirrä kuvio, jossa yhdellä käyrällä osoitat, että kuvattu hyödyke on inferiorinen. Piirrä lisäksi kuvio, jossa inferiorisuus näkyisi jonkin käyrän siirtymisenä. Ovatko kuviot mielestäsi yhtäpitäviä vai ristiriitaisia? 20. Muutetaan tehtävää 18 siten, että kuluttajan tuloihin ei kiinnitetä huomiota, mutta mainittujen hyödykkeiden kulutusten muutokset pätevät. Lisäksi tiedetään, että deeliinin kappalehinta on noussut neljästä eurosta viiteen euroon. Mitä tämän tiedon perusteella voit sanoa deeliinistä suhteessa muihin hyödykkeisiin taloustieteen käsitemäärittelyjen perusteella? YRITYKSEN TEORIA 21. Tuottaja toimii markkinoilla hinnanottajana. Markkinoilta määräytyvä tuotteen yksikköhinta on 10 euroa. Pienillä tuotosmäärillä rajakustannukset ovat olleet alenevat. Tuotannon ollessa 10 yksikköä kokonaiskustannukset ovat 80 euroa ja tuotannon lisäys yhdeksästä kymmeneen yksikköön lisäsi kustannuksia 6 euroa. Tätä suuremmilla tuotosmäärillä rajakustannukset kasvavat yhden euron tuotosyksikön lisäystä kohden. Paljonko on tuottajan optimaalinen tuotos ja paljonko se saa voittoa? (Mitä arvelisit pitkällä aikavälillä tapahtuvan? ) 22. Toisilla markkinoilla tuottajalla on sattumoisin samanlainen kustannusrakenne kuin edellisessä tehtävässä. Markkinoiden kysyntä sen sijaan määräytyy siten, että kaksi yksikköä menisi kaupaksi yksikköhintaan 30 euroa ja yhden yksikön lisämenekki edellyttäisi aina hinnan alentamista yhdellä eurolla. Paljonko on tuottajan optimaalinen tuotos ja paljonko se saa voittoa? 23. Esitä tilanne, jossa rajatulo = rajakustannus, mutta tuotosmäärä ei ole optimaalinen. 24. Vebleniittiä valmistavan yrityksen voiton maksimoi tuotantopäätös, jonka seurauksena vebleniittiharkkojen markkinahinta on 225 euroa kappaleelta. Tällä tuotantopolitiikalla yrityksen rajakustannus on 195 euroa. Tuotosmäärä on 225 kappaletta tunnissa. Onko kyseessä kilpailullisten markkinoiden yritys vai monopoli? Paljonko on yrityksen rajatulo? 25. Lyhyellä aikavälillä ainakin jonkin yrityksen käyttämän tuotannontekijän määrä on kiinnitetty. Pitkällä aikavälillä kaikkien tuotannontekijöiden määrää on mahdollista muuttaa. Mitä tämä merkitsee lyhyen ja pitkän aikavälin kustannuksille? Entä lyhyen ja pitkän aikavälin voitoille? Minkä tason alapuolelle markkinahinta ei voi laskea? 26. Tuotannossa vallitsevat vakioiset rajakustannukset. Millaiset ovat tällöin keskimääräiset muuttuvat kustannukset?

4 27. Tarkastele tilannetta, jossa kiinteät kustannukset ovat suuret, mutta rajakustannukset pienet. Mitä tämä merkitsee hinnoittelun kannalta? Millainen markkinarakenne tällaiseen tilanteeseen todennäköisesti liittyy? MAKROTALOUSTIEDE 28. Tarkastele elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnan kehitystä. a) Montako prosenttia hinta on noussut vuodesta 1995 vuoteen 2000? b) Montako prosenttia hinta on noussut vuodesta 1998 vuoteen 2000? c) Kuinka monta prosenttiyksikköä hinta on noussut vuosien 1998 ja 2000 aikana? Kuluttajahintaindeksi (1995=100) Kokonaisindeksi Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat Alkoholijuomat ja tupakka Asuminen, lämpö ja valo Liikenne Kulttuuri ja vapaa-aika Vuonna 1980 tuote maksoi 500 mk. Muuta tuotteen hinta vuoden 2000 rahaksi käyttäen oheisessa taulukossa olevaa elinkustannusindeksiä. Elinkustannusindeksi (1951:10 = 100) Kokonaisindeksi Seuraavassa taulukossa näet eräiden tuotteiden vuosittaisia keskihintoja. Tarkastele pakasteseitin ja hotellihuoneen hintojen kehitystä. a) Arvioi silmämääräisesti, kumman hinta on mielestäsi noussut nopeammin vuosien aikana. b) Laske kummankin hyödykkeen hintaindeksit kun 1995 = 100. Arvioi nyt edelleen a-kohdan vastausta. Päädytkö edelleen samaan vastaukseen? Eräitä keskihintoja (mk) Yksikkö Maito l 3,94 3,86 3,89 3,84 3,75 3,74 Voi 1/2 kg 12,95 12,84 13,24 13,68 13,83 13,91 Emmental-juus kg 47,20 47,27 48,29 50,65 51,84 53,34 Munat kg 9,35 10,97 10,59 11,12 12,23 13,54 Ruokaperuna kg 3,68 2,82 3,11 3,66 4,42 3,20 Vehnäjauhot 2 kg 7,19 6,99 7,01 7,72 7,60 7,53 Ranskanleipä 400 g 5,02 4,78 4,50 4,66 4,72 4,72 Jauheliha kg 37,31 32,81 32,47 32,60 32,76 32,87 Ulkopaisti kg 57,45 51,23 48,46 49,25 49,72 50,17 Lenkkimakkara kg 19,25 18,20 17,92 17,90 17,53 18,16 Pakasteseiti 400 g 6,98 10,41 10,52 12,80 15,59 14,57 Kahvipaketti 1/2 kg 20,36 17,40 21,68 21,74 17,54 18,24 Hienosokeri kg 6,50 6,40 6,33 6,64 6,59 6,65 Appelsiinit kg 7,69 7,96 7,98 7,61 8,27 7,88 Hotellihuone vrk 445,53 469,74 500,00 597,14 628,13 651,30

5 31. Oheisessa taulukossa on bruttokansantuote markkinahintaan. a) Laske BKT deflaattori vuosille b) Vertaa laskemaasi deflaattoria kuluttajahintaindeksin arvoihin. Indeksin pisteluvut löydät tehtävästä 28. Bruttokansantuote markkinahintaan Käyvin hinnoin Vuoden 1995 hinnoin mrd. mk mk/as. mrd. mk mk/as , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Selosta seuraukset jos laskusuhdanteessa a) kiristetään verotusta, b) korotetaan lapsilisiä, c) otetaan valtiolle lisää lainaa ulkomailta. 33. Selosta seuraukset jos laskusuhdanteessa a) terveydenhoitopalveluja supistetaan, b) Suomen Pankki nostaa kassavarantotalletusprosenttia, c) rakennetaan maanteitä. 34. Mitkä seuraavista tapauksista tai toimista voivat johtaa inflaatioon ja mitkä eivät? a) Valtio ottaa ulkomaista lainaa voidakseen rahoittaa sosiaalimenojen kasvun. b) Palkkoja korotetaan tuottavuuden kasvun mukaan. c) Tulopoliittiseen sopimukseen liitetään ehto, jonka mukaan palkat sidotaan indeksiin. d) Sekä metalliteollisuuden että puunjalostusteollisuuden tuotteiden vienti kasvaa. e) Yritykset rakentavat uusia tehtaita ja hankkivat uusia koneita. f) Suomen Pankki lisää liikkeellä olevan rahan määrää. g) Kotitaloudet säästävät entistä suuremman osan tuloistaan. 35. Mikäli jokin tehtävän 34 tapauksista voi johtaa inflaatioon, minkä tyyppisestä inflaatiosta kulloinkin on kysymys? 36. Selvitä itsellesi seuraavat asiat. Hyvä tiedonlähde on esimerkiksi tilastokeskuksen internet-sivut, mutta toki tietoa muualtakin löytyy.

6 a) Kuinka paljon Suomessa on tällä hetkellä työttömiä? Kuinka monta prosenttia ovat työttömyysaste ja työllisyysaste? Kuinka työllisyysaste lasketaan? b) Mitkä ovat Suomen tärkeimmät ulkomaankauppakumppanit? c) Kuinka HEX-yleisindeksi lasketaan? Kannataa käyttää HEX:n kotisivuja, 37. Kuulet talousuutisten toimittajan sanovan, että Yhdysvaltain keskuspankki FED on laskenut ohjauskorkoaan. Mistä luulet koronlaskun johtuvan? 38. Onko mielestäsi Suomelle hyötyä tai haittaa euron matalasta kurssista USA:n dollariin nähden? 39. Tarkastellaan suljettua taloutta ilman julkista sektoria. Investoinnit ovat tasolla I = 30 ja kulutusfunktio on muotoa C = 0,8Y. Piirrä kuvio ja määritä tasapainotulo a) Kansantalouden kokonaiskysynnän ja toteutuneen kokonaistuotannon näkökulmasta, b) vuotojen ja tulovirtojen näkökulmasta. 40. Oletetaan edelleen kansantalous suljetuksi ilman julkista sektoria. a) Etsi tasapainokansantulo, kun investoinnit ovat 200 ja kulutusfunktio on C = ,8Y. b) Laske kansantalouden kertoimen arvo c) Paljonko kansantulo Y kasvaa, jos investoinnit lisääntyvät 80:llä. d) Laske tasapainokansantulo, kun I = 150 ja C = ,6Y. Piirrä kuvio. 41. Oletetaan valtion maksavan siirtomaksuina 5 MEUR. Jos tuloveroaste on 20% ja rajakulutusalttius 80%, niin a) mikä vaikutus tulonsiirroilla on tasapainotuotantoon ja tuloihin? b) Kasvaako vai aleneeko valtion budjettialijäämä tämän seurauksena ja kuinka paljon? 42. Olkoon avoimessa kansantaloudessa C = ,8Y d, I = 200, G = 320. Tämän lisäksi tiedämme että valtion nettoverotulot NT = 150 ja viennin arvo X = 190. Tuontia kuvaa tuontifunktio Z = ,3Y. a) Mikä on kansantulon tasapainoarvo ja kansantalouden kerroin? b) Vienti supistuu 50:llä. Miten paljon muuttuvat kansantulo Y ja vaihtotase? 43. Olkoon avoimessa taloudessa C = ,8Y d, I = 150, G = 120, NT = 5 + 0,2Y, X = 380 ja Z = ,3Y. a) Laske tasapainokansantulo. b) Mikä on vaihtotase ja budjetin ylijäämä? c) Investoinnit supistuvat 10:llä. Miten muuttuu tasapainokansantulo, vaihtotase ja budjetin ylijäämä? 44. Olkoon avoimessa taloudessa voimassa seuraavat yhtälöt: C = 7 + 0,9Y d, I = 50, G = 44, B = 30, NT = ,5Y, X = 55 ja Z = ,2Y. a) Ratkaise tasapainokansantulo.

7 b) Mikä on budjetin ylijäämä ja vaihtotase? c) Miten paljon julkisia menoja olisi lisättävä, jotta saavutettaisiin täystyöllisyystuotanto Y = 230? d) Miten käy budjetin ylijäämän ja vaihtotaseen? 45. Alla olevassa taulukossa on Suomen talouteen liittyviä aikasarjoja. Laske taulukon perusteella Suomen talouden kokonaiskysyntä vuonna Vastaako kansantalouden kokonaistuotanto talouden kokonaiskysyntää lukujen perusteella? Yksityinen Julkinen Investoinnit Varastojen Vienti Tuonti Bruttokansantuote vuosi kulutus kulutus muutos markkinahintaan Y: Y: Y: Y: Y: Y: Y: Y: Y: Y: Y: Oheisessa taulukossa ovat valtion budjetin tulot ja menot vuosilta Ovatko budjetit ali- vai ylijäämäisiä? Mitkä ovat valtion suurimmat menoerät? Valtion budjettitalouden tulot ja menot Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Esitys Tulot milj. mk Verot ja veronluonteiset tulot 148, , , ,969 Sekalaiset tulot 39,250 50,621 34,001 26,645 Korkotulot ja voiton tuloutukset 5,315 3,886 8,203 4,634 Lainat 7, Yhteensä 199, , , ,172 Menot pääluokittain Tasavallan Presidentti Eduskunta Valtioneuvosto Ulkoasiainministeriö 3,347 3,652 3,687 3,866 Oikeusministeriö 2,894 3,121 3,205 3,117 Sisäasiainministeriö 6,518 6,576 6,994 7,524 Puolustusministeriö 10,473 9,230 10,055 9,544 Valtiovarainministeriö 28,467 29,859 29,980 31,221 Opetusministeriö 26,581 26,645 27,917 30,200 Maa- ja metsätalousministeriö 12,657 12,374 13,224 13,997 Liikenne- ja viestintäministeriö 7,722 7,485 8,528 7,061 Kauppa- ja teollisuusministeriö 5,036 4,818 5,541 5,184 Sosiaali- ja terveysministeriö 42,998 41,930 43,285 44,694 Työministeriö 13,557 12,105 10,469 11,361 Ympäristöministeriö 3,753 3,959 3,849 3,639 Valtionvelka 29,738 49,340 61,427 37,008 Yhteensä 194, , , ,172

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet, Syksy 2014 1. www-harjoituksen mallivastaukset Tehtävä 1 Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikro- ja makrotaloustieteen piiriin? Vuokrakaton vaikutus asuntojen

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 01 / Ratkaisut Hallinto: 1. Osio / Tosi; Kirjassa todetaan, että syntymästään lähtien ihmiselle on tarjolla erilaisia diskursseissa ja käytännöissä rakentuvia toimijuuksia ja identiteettejä

Lisätiedot

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta.

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 5: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi) Tehtävä 1 Tarkastellaan lainavarojen markkinoita. Analysoi seuraavia tapauksia kysyntä tarjonta-kehikossa

Lisätiedot

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 HYÖDYKEMARKKINAT Matti Estola 5. marraskuuta 2013 Sisältö 1 Erilaiset markkinatilanteet 4 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 3 Yritys täydellisesti kilpailluilla markkinoilla 8 3.1 Hinnan

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Maksikoe nro 6 / 2011

Maksikoe nro 6 / 2011 Maksikoe nro 6 / 2011 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa Huom: Tehtävät 1 4 on laadittu pääsykoekirjan pohjalta. 1. A. Kirjan mukaan valtasuhteita käsittelevässä CMS-tutkimuksessa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi 2005=100

Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 39 Käsikirjoja 39 Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2008 Tiedustelut: Juhani Pekkarinen Christina Telasuo (09) 17

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Rahapolitiikan säännöt Pankkien vakavaraisuuden uudet sääntelyehdotukset

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015

Lisätiedot

Erilaisten malliperheiden ostovoiman kehitys. 2006 2014 tuloksia ja huomioita. Tomi Husa

Erilaisten malliperheiden ostovoiman kehitys. 2006 2014 tuloksia ja huomioita. Tomi Husa 288 Erilaisten malliperheiden ostovoiman kehitys 2006 2014 tuloksia ja huomioita Tomi Husa !"" #$%&'()'*+,- ./01213435.2677 859:;995?@>AB>>CDEAFGF@DHGB?>DFIB \>ZIGK5ABFDFGFE]IK3^IAIHD^4EBE>K^Q

Lisätiedot

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS 1 2 Jari Hyvärinen Paavo Okko EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 3 EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS Kunnallisalan

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta?

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 21 Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Tuomas Kosonen Olli Ropponen Muistiot 21 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 21 Makeisvero

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 200 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS 200 ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET Pasi Holm Jaakko Kiander Timo Rauhanen

Lisätiedot