Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010"

Transkriptio

1 Laatukäsikirja KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ Yrittäjäntie 2, 5-7 Vasarakuja Kokkola RETRO Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt Pietarsaari Päivitetty

2 2 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ Missio Organisaation kuvaus Valtuusto Hallitus Operatiivinen johto HENKILÖSTÖ Rekrytointi ja perehdytys Henkilöstönkoulutus Kehityskeskustelut Työnohjaus Tiimi- ja ryhmätyöskentely Osallistuminen ja toiminnan kehittäminen Tiedotus Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä Työkyvyn ylläpito ja tyky-toiminta Työsuojelu Henkilöstöryhmät Hallinto ja toimisto Työntekijät Valmentautujat VALMENNUSTOIMINTA JA TUOTANTO Työvalmennus Yksilövalmennus Työosastot... 8

3 3 / 14 4 TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA Potilas- ja sosiaaliasiamiestiedot Vakuutukset ja työterveys Päihdestrategia Tupakointi Asiakasturvallisuuden toimintaohjeet Pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys Työturvallisuuskoulutukset Työturvallisuusohjeet Toimintaohjeet uhkatilanteiden varalle Kriisitilanteiden käsittely ja työpaikkakiusaaminen Esimiehet jakavat tehtävät, kuka huolehtii mistäkin tehtävästä VALMENNUKSEN ARVIOINTI Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä (Vat) Arviointi hanketoiminnassa Hyvinvointikyselyt Tutkintotilaisuudet TULOKSET Raportit Vuosikertomus Sosiaalisen yrityksen / yhteisön toiminnan analysointi (Syta) SEURANTA... 14

4 4 / KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ Kokkotyö-säätiö on vuonna 2002 rekisteröity työvalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka kotipaikka on Kokkola. Säätiön toimialaan kuuluu edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työelämään ja koulutukseen sijoittumista sekä huolehtia osatyökykyisten ja mielenterveyskuntoutujien kuntouttavasta työtoiminnasta. Laatukäsikirja perustuu Sosiaalisen Työllistämisen Laatujärjestelmään (STL), joka on yleisesti käytössä työpajoilla. 1.1 Missio Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tarjoaa neuvonta-, ohjaus- ja koulutuspalveluja työelämän valmiuksien kohentamiseksi ja työllistymisen tukemiseksi. Lisäksi se tuottaa työkyvyn arviointijaksoja, henkilökohtaisia kuntoutussuunnitelmia sekä järjestää työvalmennus- ja työkokeilutoimintaa. Näiden palvelujen lisäksi säätiö tarjoaa työssä selviämiseen, itsenäiseen elämiseen ja vapaa-aikaan liittyviä tukipalveluja. Tehtäväänsä säätiö toteuttaa työja yksilövalmennuksen sekä vahvan verkosto- ja yritysyhteistyön avulla. Säätiöllä on toimintaa Kokkolan ja Pietarsaaren seuduilla. 1.2 Visio Säätiön visio on valtuuston hyväksymä: Kokkotyö-säätiö on vuonna 2015 omalla alallaan johtava toimija ja toimintatavoiltaan edelläkävijä Suomessa. Valtuusto on marraskuussa 2009 käynnistänyt strategiaprosessin, jonka tavoitteena on tarkastella ja päivittää voimassa olevaa visiota ja strategiaa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta. 1.3 Arvot Kokkotyö-säätiön arvot ovat yhteisöllisyys, yksilöllisyys, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että yksilö saa työyhteisön tuen voimavarojensa käyttöön saamiselle ja menestykselleen työ- ja koulutusuralle. Yhteisöllisyys on valmentautujan tarpeista lähtevä valmennus ja tasa-arvo työyhteisössä. Tavoitteellisuus tarkoittaa sitä, että edetään yhdessä kohti sovittuja päämääriä. Vastuullisuudella tarkoitetaan vastuun ottamista itsestään, toisista sekä työyhteisön hyvinvoinnista ja toimintaedellytyksistä. 1.4 Organisaation kuvaus Kokkotyö-säätiön ovat perustaneet Kokkolan kaupunki, Ventuskartano ry, Nuorisokeskus Villa Elba Oy, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, Kokkolan 4H-yhdistys ja Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymä. Myöhemmin yhteistyökumppaneiksi ovat liittyneet Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy sekä Oy Ekorosk Ab. Perustajajäsenet ovat sijoittaneet säätiöön säädepääoman, joka on pidettävä vähentämättömänä. Myöhemmin yhteistyöhön liittyneet ovat liittyessään kartuttaneet pääomaa sijoituksella. Säätiön hallinnon muodostavat valtuusto ja hallitus ja säätiöllä on hallituksen valitsema päätoiminen toimitusjohtaja Valtuusto Säätiön valtuustoon kuuluu 12 säätiön perustajien nimeämää jäsentä ja kaksi Pietarsaaren seutukunnan nimeämää sekä yksi Oy Ekorosk Ab:n nimeämä jäsen. Valtuusto voi täydentää kokoonpanoaan enintään kahdeksalla jäsenellä. Valtuuston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 5 / Hallitus Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä nimittää valtuusto valtuustokaudeksi (4 vuotta) kerrallaan. Muut varsinaiset jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä nimittää valtuusto nelivuotiskaudeksi kerrallaan siten, että varsinaisista jäsenistä ja heidän varajäsenistään on puolet aina kaksivuosittain erovuorossa. Hallituksen tehtävänä on huolehtia säätiön tehtävien asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tuottavalla tavalla. Hallitus kehittää ja suunnittelee säätiön taloutta ja toimintaa ja huolehtii säätiön hallinnon ja henkilöstöasioiden asianmukaisesta hoidosta. Toimintaa säätelee hallituksen määrittämät johtosääntö, taloussääntö sekä sisäisen valvonnan ohjesääntö Operatiivinen johto Säätiön operatiivisen johdon muodostavat toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Toimitusjohtajan nimeämän johtoryhmän perustehtävänä on säätiön toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta, koordinointi ja kehittäminen. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti n. kahden viikon välein. 2 HENKILÖSTÖ Kokkotyö-säätiön henkilöstö koostuu palkatusta henkilökunnasta (hallinto, yksiköiden päälliköt, työvalmentajat, yksilövalmentajat, hanketyöntekijät, toimistotyöntekijät, tuotantotyöntekijät) ja valmentautujista. 2.1 Rekrytointi ja perehdytys Henkilöstön rekrytointi tehdään vuosittain vahvistetun toimintasuunnitelman pohjalta. Yksiköiden päälliköt arvioivat oman yksikkönsä rekrytointitarvetta ja esittävät arvionsa toimitusjohtajalle. Yksiköiden päälliköt tekevät päätökset alle kolmen kuukauden työsuhteista, toimitusjohtaja alle vuoden kestävistä työsuhteista ja hallitus yli vuoden kestävistä työsuhteista. Kokkotyö-säätiölle tulevat henkilöt saavat oppaat ja perehdytyksen tehtäviinsä ja apuna käytetään perehdyttämisen tarkistuslistoja ja suunnitelmia, jotka löytyvät yhteisistä kansioista. Perehdytyksestä vastaa aina uuden henkilön lähiesimies. Valmentautujien perehdytyksestä vastaavat työ- ja yksilövalmentajat yhdessä. 2.2 Henkilöstönkoulutus Kokkotyö-säätiö tukee ja kannustaa henkilöstöä omaehtoiseen tutkintotavoitteelliseen koulutukseen. Kokkotyö-säätiön henkilöstö osallistuu omaa ammattialaa ja työtehtäviä tukevaan koulutukseen sekä toiminnan kehittämiseen. Vuosittain arvioidaan henkilöstön koulutustarpeet ja toiveet, joiden perusteella johtoryhmä tekee päätökset koulutuksen hankinnasta sekä koulutuksiin osallistumisista. Kokkotyö-säätiö edellyttää henkilökuntaa osallistumaan mm seuraaviin koulutuksiin: EA-1 ja työturvallisuuskoulutus. 2.3 Kehityskeskustelut Jokainen esimies käy alaistensa kanssa kehityskeskustelun kerran vuodessa. Kehityskeskustelu käydään yhtenäisen vertailukelpoisen lomakkeen pohjalta. Kehityskeskustelusta tehdään yhteenveto, joka toimii henkilön ammattitaidon kehittämisen ohjeena. 2.4 Työnohjaus Kokkotyö-säätiön valmennus- ja hallintohenkilökunta osallistuu säännöllisesti pidettäviin työnohjauksiin. Työnohjaus ostetaan kilpailutetulta alan ammattilaiselta. Yhteisten työnoh-

6 6 / 14 jausten lisäksi pidetään erikseen toimistohenkilökunnalle, työ- ja yksilövalmentajille sekä johtoryhmälle omat työnohjauksensa. Palkatun tuotantohenkilöstön työnohjauksesta huolehtii siihen nimetty yksilövalmentaja, jolla on tehtävän vaatimat edellytykset. 2.5 Tiimi- ja ryhmätyöskentely Yksiköiden päälliköt kutsuvat tiiminsä kokoon useamman kerran vuodessa. Toimitusjohtaja nimeää kehittämistyöryhmiä tarpeen mukaan. Yhteisiä kehittämispäiviä järjestetään säännöllisesti. 2.6 Osallistuminen ja toiminnan kehittäminen Henkilökunta osallistuu joka toinen viikko järjestettävään henkilökunnan viikkopalaveriin, missä käsitellään ajankohtaisia asioita ja tiedotetaan toiminnasta sekä esim. hallituksen ja valtuuston päätöksistä. Henkilökunta osallistuu toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. osallistumalla toimintasuunnitelman laatimiseen oman osastonsa, hankkeensa tai ostopalvelun puitteissa, sekä toiminnan raportointiin ja arviointiin vuosikertomuksen laatimisen yhteydessä. Toimintaa tarkastellaan ja arvioidaan myös henkilöstöpalavereissa. 2.7 Tiedotus Johtosäännön mukaan toimitusjohtaja vastaa säätiön sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen järjestämisestä. Sisäinen tiedotus tapahtuu henkilökunnan viikkopalavereissa, joista tehdään muistio. Lisäksi tiedotetaan ja ohjeistetaan sisäisesti sähköpostitse. Valmennushenkilökunnan käytössä on sähköinen yhteinen kansio, johon olennaiset dokumentit kerätään. Säätiön valmennustoimintana tuotetaan oma tiedotuslehti, Kuukausipalaset, joka jaetaan henkilöstölle ja hallintoon osallistuville sekä yhteistyötahoille. Syksyllä 2010 käynnistyi säätiön viestintästrategian laatiminen, missä sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen käytännöt ja vastuut määritellään ja vahvistetaan. Säätiön arvojen mukaista on toimia avoimesti ja läpinäkyvästi, jonka vuoksi olennaisista hallinnon päätöksistä ja säätiön tapahtumista tiedotetaan tasapuolisesti kaikille seudulla toimiville suomen- ja ruotsinkielisille tiedotusvälineille. 2.8 Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä Säätiön toiminnassa noudatetaan Palvelutyönantajien työehtosopimusta PTYTES, sekä tuntipalkkalaisilla Kunnallista tuntipalkkaisten työehtosopimusta eli TTES:iä. Vuonna 2011 otettiin käyttöön työn vaativuuden arviointijärjestelmä, joka sisältää myös palkitsemisjärjestelmän. 2.9 Työkyvyn ylläpito ja tyky-toiminta Säätiö tukee henkilökunnan ja valmentautujien työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kannustaa omaehtoista liikuntaa antamalla liikuntaseteleitä työntekijöille. Lisäksi järjestetään työajalla sekä henkilökunnalle että valmentautujille yhteistä ohjattua liikunta, mm. salibandyä, sauvakävelyä ja taukoliikuntaa Työsuojelu Säätiössä toimii työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat luottamusmies, työsuojelupäällikkö, vaaleilla valittu työsuojeluvaltuutettu sekä tarvittava määrä työsuojeluasiamiehiä. Työsuojeluvaltuutetun vaalit järjestetään kahden (2) vuoden välein. Säätiön toimintayksiköihin on laadittu pelastussuunnitelma ja räjähdyssuoja-asiakirjat, jotka löytyvät yhteisistä kansioista.

7 7 / Henkilöstöryhmät Kokkotyö-säätiön henkilöstöryhmät ovat 1) hallinto- ja toimistotyöntekijät, 2) työvalmentajat, 3) yksilövalmentajat, 4) hanketyöntekijät, 5) tuotantotyöntekijät ja 6) valmentautujat Hallinto ja toimisto Kokkotyö-säätiön talous- ja hallintoyksikön muodostavat toimitusjohtaja, kolme toimistosihteeriä ja toimistotyöntekijä.. Talous- ja hallintoyksikön keskeisimpänä tehtävänä on tuottaa tukipalveluja kaikille henkilöstöryhmille. Talous- ja hallintoyksikön palvelussa työskentelevillä on joko tekninen tai kaupallinen koulutus Työvalmentajat Työvalmentajien päätehtävänä on vastata työosastonsa valmennuksesta ja työtoiminnasta. Työvalmentajat ovat pitkän työkokemuksen omaavia alansa ammattiosaajia, joilla on vähintään toisen asteen ammatillinen koulutus Yksilövalmentajat Yksilövalmentajien päätehtävänä on tukea valmentautujan toimintakykyä. Yksilövalmentajat ovat terveyden- ja sosiaalihuollon sekä opetusalan ammattilaisia. Tehtävät vaativat alemman korkeakoulututkinnon tasoista koulutusta ja ammattitaitoa Hanketyöntekijät Hanketyöntekijät työskentelevät eri hankkeissa eri puolilla seutu- ja maakuntaa. Hanketyöntekijöiden ammattinimikkeitä ovat projektipäällikkö ja/tai yksilövalmentaja Työntekijät Työntekijät työskentelevät Kokkotyö-säätiön työosastoilla tuotannollisessa työssä mmat pesulatyöntekijöinä, ompelijoina, autonkuljettajina, puutyöntekijöinä, siivoojina ja henkilökohtaisina avustajina Valmentautujat Valmentautujat ovat eri sopimuksilla valmentautumassa työelämään ja/tai ylläpitämässä ammattitaitoaan pitkän työttömyyden, sairauden tms. jälkeen. Sopimuksia ovat mm. työelämävalmennus, työharjoittelu, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, terapeuttinen työtoiminta, tukityöllistetyt sekä erilaiset ostopalvelusopimukset. 3 VALMENNUSTOIMINTA JA TUOTANTO Valmennus toteutetaan tuotannollisen työn yhteydessä Kokkotyö-säätiön työosastoilla ja alueen eri yrityksissä. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä valmentautujan, valmennuksen tilaajan ja säätiön työ- ja yksilövalmentajien kanssa. Valmentautujat tulevat Kokkotyö-säätiölle muun muassa Kokkolan kaupungin työllisyyspalvelusta, TE - toimistosta, työvoimanpalvelukeskuksesta, oma aloitteisesti tai hoitavilta tahoilta. Yhteistyötä valmennustoiminnassa tehdään TE -toimistojen, kuntien, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, yritysten ym. kanssa. Valmennuksen tavoitteena on auttaa ja tukea valmentautujaa aktiivisesti asettamaan omia tavoitteitaan ja tekemään päätöksiä ja valintoja omien suunnitelmiensa toteuttamisessa.

8 8 / 14 Kokkotyö-säätiöön tulevalle valmentautujalle nimetään sekä työ- että yksilövalmentaja, jotka yhteistyössä tukevat valmentautujaa löytämään ratkaisun tilanteeseensa. Kokkotyö-säätiö tukee mahdollisuutta suorittaa ammatillisia opintoja ja tutkintoja. Henkilöstön lisäksi tutkintoja tai niiden osia voivat suorittaa eri oppilaitosten opiskelijat, kun niistä on ensin sovittu. 3.1 Työvalmennus Työvalmennus on työn avulla tapahtuvaa moniammatillista valmennusta, joka antaa valmentautujalle mahdollisuuden saavuttaa työelämässä tarpeellisia tietoja, taitoja ja osaamista, sekä onnistumisen kokemuksia. Työvalmennus tapahtuu säätiön omilla työosastoilla tai ulkopuolissa yrityksissä ja yhdistyksissä. Valmentautujille tehdään yksilölliset valmennussuunnitelmat, jossa määritellään valmennuksen tavoitteet. Valmennussuunnitelmat tehdään yhdessä yksilövalmentajan johdolla. Jokaisella työosastolla työskentelee vähintään yksi työvalmentaja. Työvalmentajat ovat oman alansa osaajia, jotka vastaavat osastonsa liiketoiminnasta, yritysyhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä, sekä työnjohdollisista tehtävistä ja valmentautujien ohjaamisesta. Työvalmennustoimintaa johtaa työvalmennuspäällikkö, jonka johdolla työvalmentajat kokoontuvat säännöllisesti jakamaan kokemuksiaan ja kehittämään työvalmennustoimintaa. 3.2 Yksilövalmennus Yksilövalmennuksen tavoitteena on työvalmennuksen tukena yksilöohjauksen keinoin auttaa ja tukea valmentautujaa aktiivisesti asettamaan tavoitteitaan ja tekemään päätöksiä sekä valintoja omien suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Yksilöohjauksen tehtävänä on tukea yksilön toimintakykyä ja arjen hallintaa. Yksilövalmennus tukee työvalmennusta ja jokaisella säätiöllä olevalle valmentautujalla on sekä työ- että yksilövalmentaja. Jokaiselle valmentautujalle tehdään jakson alussa valmennussuunnitelma, joka tallennetaan Kokkotyö-säätiön sähköiseen järjestelmään (VAT:iin). Ennen tietojen viemistä järjestelmään jokaiselta valmentautujalta pyydetään suostumus tietojen tallentamiseen Kokkotyö-säätiön rekisteriin. Valmennustoimintaa kuvataan prosesseina, jotka alkavat jo lähettävän tahon toimenpiteistä ja jatkuvat Kokkotyö-säätiöllä. Kokkotyö-säätiön valmennusjakso koostuu valmennuksen aloituksesta, itse osallistumisen vaiheesta sekä päätösvaiheesta ja jatkotoimiin ohjaamisesta. Eri toimintojen prosessikaavioista vastaavat toimintojen yksilövalmentajat, jotka myös päivittävät ne. Yksilövalmennustoimintaan kuuluvat kuntouttava- ja terapiatyötoiminta sekä erilaiset ostopalvelu- että hanketoiminnat. Yksilövalmennustoimintaa johtaa yksilövalmennuspäällikkö, jonka johdolla yksilövalmentajat kokoontuvat säännöllisesti jakamaan kokemuksiaan ja kehittämään yksilövalmennustoimintaa. 3.3 Työosastot Pesula

9 9 / 14 Pesulan asiakkaita ovat Kokkolan suurteollisuus sekä muut seutukunnan yritykset, lisäksi pesulan asiakkaina ovat perusturvan kautta tulevat vanhusasiakkaat. Tuotantotilat sijaitsevat Yrittäjäntie 2. Pesulassa työskentelee sekä palkkatyösuhteisia että valmentautujia. Puutyö Puutyön asiakkaita ovat pääasiassa yritykset, joille valmistetaan mittatilaustyönä erilaisia kalusteita, somistustuotteita ja rakennuspuusepän tuotteita, sekä liikelahjoja. Osastolla valmistetaan myös tuotteita Kokkotyö-säätiön omiin myymälöihin. Tuotantotilat sijaitsevat Yrittäjäntie 2 kiinteistössä. Sannanranta Sannanrannantie 8. terapiahuvila on vuokrattu Kokkolan kaupungilta Kokkotyö-säätiön käyttöön. Huvila, joka on suojelukohde, on rakennettu 1920 luvulla. Huvilan korjauksia toteutetaan kausiluontoisesti mahdollisuuksien mukaan. Huvilan korjaustyötä suorittaa kuntouttavan työtoiminnan ryhmä ns. Rakennusryhmä, jossa on valmennuspaikkoja 5 8 valmentautujalle. Huvilan korjauksesta ja työvalmennuksesta vastaa työvalmennuspäällikkö. Autohuolto Autohuollon toimitilat sijaitsevat Yrittäjäntie 5 7 kiinteistössä. Autohuollon asiakkaita ovat yksityiset ja yritykset, lisäksi säätiön oma kuljetuskalusto huolletaan ja korjataan säännöllisesti Autohuollossa. Jäteöljyt, öljynsuodattimet, renkaat, akut ym. vanhat autonosat kierrätetään ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Työvalmentaja vastaa osastolla asianmukaisesta kierrätyksestä. Ekocenter Ekocenter kierrätyskeskuksen ja myymälän tilat sijaitsevat Vasarakuja 23:n kiinteistössä, jossa myös myymälä toimii. Ekocenterin toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kierrätys, kuljetus ja myymälä. Ekocenter toimittaa hyötykäyttöön ja tuotantoon sopivaa kierrätysmateriaalia Kokkotyö-säätiön muille osastoille. Ompelu- ja kädentaidot Osaston asiakkaita ovat yritykset ja yksityiset henkilöt. Alihankintatyöt, korjausompelupalvelut ja alihankintana pesulalle tehtävät työvaatteiden korjaukset ovat osa osaston tuotantoa. Osastolla tehdään lisäksi kokoonpano ja pakkaustöitä. Kierrätysmateriaalista valmistetaan omia tuotteita Kokkotyö-säätiön myymälöihin. Tuotantotilat sijaitsevat Vasarakuja 23 kiinteistössä. Viestintäpaja Osaston toimintatilat sijaitsevat Vasarakuja 23 :n kiinteistössä. Osaston asiakkaita ovat yritykset, yhdistykset ja yksityiset, joille valmistetaan tilauksesta kaiverruskoneella ja teippaamalla erilaisia kylttejä, kilpiä ja mainoksia. Viestintäpaja vastaa myös Kokkotyö-säätiön kuukausipalaset-lehden toimituksesta Metallityö Tuotantotilat sijaitsevat Vasarakuja 23:n kiinteistössä. Metallityön asiakkaita ovat yritykset ja yksityiset, lisäksi osastolla valmistetaan Kokkotyö-säätiön omiin tarpeisiin tarvittaessa erilaisia metallirakenteita. Metalliosaston tiloissa valmistetaan myös kierrätysmateriaalista omia tuotteita Kokkotyö-säätiön myymälöihin. PalveluPaja PalveluPaja tuottaa siivous-, vaatehuolto-, asiointi ja avustuspalveluita, pakkausta ja purkuapua muuton yhteydessä, kiinteistönhoitopalveluita, kuten nurmikonleikkausta ja pihan siivousta ja talviaikaan lumitöitä. Asiakkaita ovat yritykset, yhdistykset ja yksityiset. Kokkolan

10 10 / 14 kaupungille PalveluPaja tuottaa myös vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista avustajapalvelua. PalveluPajan toimisto ja varasto sijaitsevat Vasarakuja 23 kiinteistössä. Mesi-Café Kokkotyö-säätiöllä on pieni kahvila Vasarakuja 23:n kiinteistössä. Se palvelee niin säätiöllä työskenteleviä kuin muitakin asiakkaita. Mesi-Caféssa on tarjolla kahvin, teen ja virvokkeiden lisäksi pikkusuolaisia ja makeita leivonnaisia, jäätelöä ja karamelleja. Päivittäisestä toiminnasta vastaa PalveluPajan työvalmentaja. Kahvilassa noudatetaan elintarvikeviranomaisten hyväksymää omavalvontasuunnitelmaa. Veteraanisiivous Kokkotyö-säätiö tuottaa Kokkolan kaupungin kustantamaa kotisiivouspalvelua rintamaveteraaneille. Tätä työtä hoitaa kaksi palkattua työntekijää. Veteraanisiivouksen työvalmennuksesta vastaa PalveluPajan työvalmentaja. Tuotantokoulu Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä järjestää perustutkintotavoitteista koulutusta yhteistyössä Kokkotyö-säätiön kanssa. Koulutus on toisen asteen ammatillista perustutkintokoulutusta ja sen laajuus on maksimissaan 120 opintoviikkoa ja keston noin kolme vuotta. Tästä ammatillisen koulutuksen mallista käytetään nimitystä Tuotantokoulu. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnalle asetetaan myös tuotannolliset tavoitteet, jolloin saadaan aikaan yritysmallinen työ- ja oppimisympäristö. Tuotantokoulussa luokkaopetus on minimoitu ja toimintaperiaatteet ovat samat kuin aidossa työelämässä. Opetus toteutetaan työvaltaisesti. Retro Retro on kierrätyskeskus, jossa toimii eri osastoja. Tavaran vastaanotto, joka toimii Retron aukioloaikoina vastaanottaa, kirjaa ja esilajittelee kaiken vastaanotettavan tavaran. Purkutyöosasto purkaa koneet ja laitteet sekä lajittelee purkutavarat tyypeittäin, jotka toimitetaan edelleen käsiteltäväksi. Mitä ei voida hyödyntää, ne toimitetaan Ekoroskille. Puutyöosasto kunnostaa huonekaluja sekä suunnittelee ja toteuttaa Retroon tulleista puretuista tavaroista tehtyjä tuotteita. Kuljetus hakee tavaroita lähinnä yksityishenkilöiltä sekä Ekoroskille ja kuntiin asennetuista keräyspisteistä. Osasto kuljettaa lisäksi tavaroita asiakkaille korvausta vastaan ja tekee muuttoja lähinnä vanhuksille ja perusturvan asiakkaille. Lisäksi kuljetusyksikkö huolehtii tavaran vastaanottoryhmän kanssa erilaisista veteraanipalveluista ja kotipalvelukäynneistä. Vaatelajittelussa tarkastetaan kaikki tulevat vaatteet; lajitellaan, silitetään tarvittaessa, hinnoitellaan ja asetellaan myymälään. Myymälä huolehtii tavaroiden hinnoitteluista, järjestyksestä ja myynnistä. Siivoustyöosasto huolehtii Retron tilojen yleisestä siisteydestä ja avustaa kotipalvelua. Kotipalvelu myy lähinnä siivous- ja lumenluontipalveluja iäkkäille ihmisille. Toiminnasta vastaa Retro-päällikkö. Hänen lisäkseen Retrossa työskentelee työ- ja yksilövalmentajia sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Pietarsaaren kaupungin ostopalveluna. Retro ja After Eight vetävät yhdessä Etsivän Nuorisotyön projektia, johon Retro on palkannut yhden työntekijän työpariksi After Eghtin työntekijälle. 4 TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA Säätiön toimintaperiaatteena on työ- ja yksilövalmennuksen keinoin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden elämänlaadun edistäminen säätiön mission, vision ja arvojen mukaisesti.

11 11 / Potilas- ja sosiaaliasiamiestiedot Kokkotyö-säätiöllä käytetään Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluita, joiden potilas ja sosiaaliasiamiehenä toimii erikoissairaanhoitaja. Hänen puhelinaikansa ovat maanantaisin klo 13:00-14:30 sekä torstaisin 13 14:30 numerosta Tapaamisista on sovittava erikseen. Toimintaohjeet ja yhteystiedot löytyvät toimipisteiden ilmoitustauluilta. 4.2 Vakuutukset ja työterveys Kokkotyö-säätiön vakuutukset on asianmukaiset ja lakisääteiset sekä toimintaan liittyvät (esim. vastuuvakuutus). Vakuutukset on keskitetty vakuutuslaitos If:iin. Lakisääteisen työterveyspalvelun hoitaa Työterveyshuolto Työplus. Työterveyteen kuuluvat työsuhteeseen tulevien työhöntulotarkastukset, sairaanhoito ja määräaikaiset tarkastukset viiden vuoden välein. 4.3 Päihdestrategia Kokkotyö-säätiö on päihteetön organisaatio. Kokkotyö-säätiön päihdestrategia antaa selkeät pelisäännöt valmentautujille ja työntekijöille talon käytännöistä päihteiden käytön suhteen ja varmistaa työturvallisuuden. Säätiö haluaa olla kehittämässä omaa päihdeosaamistaan ja henkilökunnan valmiuksia vastata ajassa ja yhteiskunnassa tapahtuviin haasteisiin. Kokkotyö-säätiö haluaa toimia päihdehaittojen ehkäisemiseksi toimintaalueellaan. Kokkotyö-säätiön päihdestrategian on hallitus hyväksynyt 2010 ja sitä päivitetään vuosittain. Päihdestrategia on Kokkotyö-säätiön sähköisessä muodossa henkilökunnan yhteisissä kansioissa. Oman päihdestrategiansa lisäksi Kokkotyö-säätiö on valtakunnallisen Alkoholiohjelman kumppani ja mukana Keski-Pohjanmaan maakunnallisessa päihdestrategiassa TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Tupakointi Maailman terveysjärjestö WHO:n sitovan tupakkasopimuksen mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus suojautua tupakan savulta. Suoja on kaikille sataprosenttinen (100%). Työpaikkojen lakisääteinen savuttomuus tuli Suomessa voimaan vuonna Tavoitteenamme on savuton työpaikka. Kokkotyö-säätiö ohjaa ja tukee kaikkia säätiössä työskenteleviä terveellisiin elämäntapoihin. Tupakointi on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla, eikä esimerkiksi pihalla tai parkkipaikalla kulkiessa. Valmentajat ohjeistavat käytännöistä valmentautujia perehdytyksen yhteydessä. 4.5 Asiakasturvallisuuden toimintaohjeet Asiakasturvallisuuden toimintaohjeilla halutaan luoda selkeä malli siitä, miten yksilö- ja työvalmentajat toimivat erilaisissa ongelmatilanteissa. Toimintaohjeet käsittelevät muun muassa väkivaltatilanteita, tapaturmia ja epidemioita, päihdeongelmia sekä asiakasprosessien ohjautumista eri vaiheineen. Ohjeissa käytetään esimerkkinä Majakkaryhmän eli Kelan mielenterveyskuntoutujien asiakasprosessin ohjautumista. Toimintaohjeisiin tehdään lisäyksiä ja päivityksiä tarpeen mukaan, jotta ohjeet olisivat ajan tasalla. Asiakasturvallisuuden toimintaohjeet kuuluvat osaksi Kokkotyö-säätiön perehdyttämismallia uusille valmentajille. Asiakasturvallisuusohjeet ovat henkilökunnan luettavissa sähköisessä muodossa yhteisessä kansiossa Pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys Kokkotyö-säätiölle on laadittu pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys, jotka on tarkoitettu toimimaan Kokkotyö-säätiön toimipisteissä (Yrittäjäntie 2), Kiinteistö Oy Lassie Ab:n (Yrittäjäntie 5-7) ja (Vasarakuja 23) kiinteistöissä sisäisenä työvälineenä turvallisuuteen liittyvien riskien hallinnassa. Pietarsaaren yksikössä, Retrossa (Vaunusepäntie 17) on laadittu oma pelastussuunnitelma sekä turvallisuusselvitys. Toimintaohjeet löytyvät toimipisteiden ilmoitustauluilta.

12 12 / Työturvallisuuskoulutukset Työturvallisuuskoulutuksia Kokkotyö-säätiölle hankitaan tarpeen ja harkinnan mukaan seudun oppilaitoksista. Työturvallisuuskoulutuksia ovat tulityö-, työturvallisuus- ja tietoturvakurssit sekä hygieniapassikoulutus. Ensiapu koulutuksista päätetään tarvittaessa vuosittain tarjousten perusteella. Tavoitteena on, että jokaisella työvalmentajalla on työturvallisuus- ja EA1 kortti Työturvallisuusohjeet Toimintaohjeet uhkatilanteiden varalle Ohjeet löytyvät sähköisessä muodossa Kokkotyö-säätiön Yhteisistä kansioista kohdasta Työsuojelu. Väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen ja rahan käsittely ovat myös tulostettuna myymälässä Kriisitilanteiden käsittely ja työpaikkakiusaaminen Kriisitilanne työyhteisössä Traumaattinen tapahtuma on ihmisen psyykkisen tai fyysiseen olemassaoloon kohdistuva uhka, jota ei kyetä riittävän nopeasti torjumaan. Mikä tahansa yllättävä tapahtuma voi muodostua traumaattiseksi, jos se herättää voimakkaita, normaalia elämää häiritseviä reaktioita. Traumaattinen tapahtuma voi kohdata yhtä henkilöä, perhettä, ryhmää tai yhteisöä (Poijula 1999). Toimintaohje kriisitilanteessa Ota yhteys välittömästi lähimpään esimieheen ja kerro mitä on tapahtunut Margita Lukkarinen Anita Hevosmaa Jukka Lahti Stefan Wicklèn Esimiehet jakavat tehtävät, kuka huolehtii mistäkin tehtävästä Kutsu koolle ryhmä, jota asia koskettaa. Käykää yhdessä läpi tapahtunut ja sopikaa aika jälkipuinnille. Jälkipuinti kutsutaan koolle 1-3 päivän kuluessa tapahtuneesta. Jos tarvitaan pitempiaikaista asian käsittelyä, varataan aika esim. työterveyshuoltoon Työsuojelutoimikunta Kokkotyö-säätiöllä toimii vaaleilla valittu työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat toimitusjohtaja ja työsuojelupäällikkö työnantajan edustajana, työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua työntekijöiden edustajana sekä sihteeri. 5 VALMENNUKSEN ARVIOINTI Valmennusta arvioidaan päivittäin työyksiköissä tapahtuvan työn ohella. Arviointi on jatkuvaa ja haasteisiin puututaan välittömästi niiden ilmentyessä. Tarvittaessa kutsutaan kokoon valmentautujan verkoston jäseniä ongelmien ratkaisemiseksi. 5.1 Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä (Vat) Vat-järjestelmä on valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä, joka tuottaa ICFtarkennetason arviointitietoa toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden eri osaalueille luokitelluista halutuista kuvauskohteista. ICF on kansainvälisesti (WHO) luotu käsitteistö. Vat:ssa tapahtuva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kuvauskohteen

13 13 / 14 arviointi suoritetaan tälle kuvauskohteelle määritellyn ICF-osoittimen avulla. Osoittimelle on luotu arviointiasteikko, jolla ilmaistaan kyseisessä kuvauskohteessa olevaa toimintaa sekä verbaalisesti että numeraalisena arvona. Arvioinnin jälkeen saadaan tietoa valmennuksena aikana tapahtuvista muutoksista ja järjestelmästä voidaan tehdä erilaisia tilasto- ja havaintotaulukoita. Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä auttaa valmentajia ohjaamaan valmennustyönsä valmentautujan tarvitsemiin asioihin. Valmentautujan perustiedot kirjataan VAT:iin mahdollisimman pian ja ensimmäisen itsearvioinnin valmentautuja tekee kahden ensimmäisen viikon aikana. Valmentautujan itsearvioinnin jälkeen yksilö- ja työvalmentaja tekevät omat havainnointinsa ja yhteisessä palautekeskustelussa käydään läpi arvioinnit, minkä perusteella voidaan valmennusta ohjata valmentautujan tarvitsemaan suuntaan. 5.2 Arviointi hanketoiminnassa Hankkeissa arviointia toteutetaan paitsi rahoittajien edellyttämillä tavoilla (esim. ulkoinen arviointi), myös toiminnasta nousseiden tarpeiden pohjalta. Hankkeiden yksilövalmentajat arvioivat tavoitteiden toteutumista yhdessä valmentautujien kanssa ja arviot kirjataan valmennussuunnitelmiin. Valmentautujia haastetaan sitoutumaan oman polkunsa rakentamiseen mm. sillä, että he itse arvioivat tehtyjä suunnitelmia ja niiden onnistumista. Siten toimintaa voidaan suunnata jatkossa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Arviointia toteutetaan myös mm. asiakaspalautteen ja sen analysoinnin kautta, yksilövalmentajien itsenäisesti tai tiimityönä tekemänä toiminnan arviointina sekä valmentautujien ja yhteistyöverkoston suoran palautteen kautta. Näiden lisäksi hankkeissa käytetään VAT:ää. Hankkeissa arviointia tehdään myös yrittäjien kanssa. Koska valtaosa valmentautujista työllistyy yrityksiin eri sopimuksilla, on arviointiin tärkeä saada myös työnantajan näkökulma. Pääosa työnantajien kanssa tehtävästä arvioinnista tapahtuu keskustelujen kautta ja se koskee valmentautujan työssä suoriutumista, ammatillista osaamista, työyhteisön jäsenenä toimimista jne. Lisäksi käytössä on työnantajien palautelomakkeita. 5.3 Hyvinvointikyselyt Hyvinvointikyselyt tehdään vuosittain koko henkilöstölle. Tuloksista tiedotetaan koko henkilöstölle. Hyvinvointikyselyjen tuloksien perusteella voidaan asioita kehittää niin, että henkilöstö kokee työilmapiirin hyväksi ja luotettavaksi. Jokainen henkilöstöön kuuluva tekee jatkuvaa itsearviointia omasta työstään ja työilmapiiristä. Havaitessaan puutteita, hän keskustelee niistä esimiehensä kanssa, minkä jälkeen harkitaan mahdollisia muutoksia ja niiden toteuttamista. 5.4 Tutkintotilaisuudet Kokkotyö-säätiöllä on mahdollista henkilöstön ja opiskelijoiden suorittaa tutkintotilaisuuksia ja näyttöjä. Henkilökunnassa on arvioijakoulutuksen suorittaneita henkilöitä (näyttötutkintomestari, sote-tutkinnon arvioija), jotka voivat ottaa vastaan ja arvioida tutkintoja. Oppisopimuskoulutuksena suoritettava koulutus ja tutkinnot voidaan järjestää Kokkotyösäätiöllä niille aloille, joilla tutkinnon suorittaminen on koulutuksen tavoitteiden mukaisesti mahdollista. Oppisopimuskoulutukseen palkattavasta henkilöstä päätetään johtoryhmässä. 6 TULOKSET Kokkotyö-säätiön valmennustyön tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan kehittämällä jo olemassa olevia toimintoja ja luomalla uusia käytäntöjä hankkeiden kokemusten perusteella.

14 14 / 14 Valtuusto arvioi toimintaa vuosikertomuksen, ostopalveluiden ja muiden hankkeiden raporttien perusteella. 6.1 Raportit Kuukausittain tehdään valmentautujatilanteesta raportit, joista käyvät ilmi työosastoilla eri sopimuksilla olevien valmentautujien määrät sekä ulkopuolella olevien valmentautujien määrät. Vuosittain vastataan Elyn, Opetusministeriön ja Tilastokeskuksen kyselyihin. Hankkeista raportoidaan hankkeiden rahoittajien määräämällä tavalla 2-4 kertaa vuodessa. 6.2 Vuosikertomus Kokkotyö-säätiön johtoryhmä laatii vuosikertomuksen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Vuosikertomusta laadittaessa arvioidaan edellistä vuotta ja tavoitteiden toteutumista sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. 6.3 Sosiaalisen yrityksen / yhteisön toiminnan analysointi (Syta) Vuonna 2006 tehtiin laaja analyysi Kokkotyö-säätiön vaikuttavuudesta ja merkityksestä yhteiskunnalle (liite sähköisessä muodossa Yhteisissä kansioissa). Yleiskuva antaa viitteitä siitä kuinka kannattavaa yhteiskunnan näkökulmasta Kokkotyö-säätiön toiminta on ollut. Suunnitelmissa on jatkaa ulkopuolisen tahon tekemää arviointia säännöllisin väliajoin. 7 SEURANTA Tuloksista raportoidaan eri tahoille tarpeiden mukaan ja henkilöstön kanssa toimintaa seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Eri toiminnoille (esim. päihdestrategia, poissaolot) luodaan seurantajärjestelmät, joita arvioidaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin. Laatukäsikirjaa päivitetään vuosittain laaturyhmän toimesta, jossa on sekä vakituisia että vaihtuvia jäseniä. Vakituisia jäseniä ovat yksilövalmennuspäällikkö, Retron päällikkö ja vaihtuvina jäseninä on yksi yksilövalmentaja ja yksi työvalmentaja. Tässä päivitetyssä Laatukäsikirjassa, työryhmään kuuluivat Retron päällikkö Stefan Wicklén, yksilövalmennuspäällikkö Anita Hevosmaa, yksilövalmentaja Tinna Forsgård ja PalveluPajan työvalmentaja Marita Somero-Sajo.

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN TAUSTA Perustettu 2002; Kokkolan kaupunki, K-P:n koulutusyhtymä, K-P:n sos. psyk. yhdistys, Ventuskartano ry, Villa Elba ja Kokkolan

Lisätiedot

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ VALTUUSKUNTA 18 jäsentä HALLITUS 7 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ - toimipisteiden esimiehet - hankkeiden edustaja - toimitusjohtaja ja toimistosihteeri. TILITOIMISTO - palkanlaskenta

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorten työpajatoiminta Nykyisen nuorisolain 7 :n mukaan kunnan nuorisotyöhön

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

AITOJEN TAITOJEN JUURILLA

AITOJEN TAITOJEN JUURILLA AITOJEN TAITOJEN JUURILLA Ammattiosaajan työkykypassi Tiisu-Maria Näkkäläjärvi Sosiaali- ja terveysalan opettaja Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš, Saamelaisalueen koulutuskeskus on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sosiaalisen työllistämisen toimiala on yhteiskäsite heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN LAATU

TYÖVALMENNUKSEN LAATU TYÖVALMENNUKSEN LAATU Miksi projektia toteutetaan? 2008 tarve kehittää asiakkaalle yksilöllisiä työvalmennuksen palvelukokonaisuuksia ja näitä tukevia toimintoja, jotka tähtäävät työllistymiseen tai ovat

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen. kanssa. Sillan lyhyt esittely

Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen. kanssa. Sillan lyhyt esittely Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen Sillan lyhyt esittely kanssa Mihin kumppanuutta tarvitaan? Mihin pajat tarvitsevat ammatillista koulutusta, mihin koulutus pajoja? Kumppanuuden

Lisätiedot

Kokkolan päivä- ja työtoimintakeskus Päivätoimintayksikkö Kotipääskyn ryhmätarjonta SYKSY 2015 KEVÄT 2016

Kokkolan päivä- ja työtoimintakeskus Päivätoimintayksikkö Kotipääskyn ryhmätarjonta SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Kokkolan päivä- ja työtoimintakeskus Päivätoimintayksikkö Kotipääskyn ryhmätarjonta SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Päivätoimintayksikkö Kotipääsky tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa alueen mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa ICF On luettelo toimintakyvyn eri osa-alueista Antaa yhteisen kielen eri ammattilaisille Mahdollistaa tiedon välittämisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

VAT-järjestelmä. Info. Kumppaniksi ry

VAT-järjestelmä. Info. Kumppaniksi ry VAT-järjestelmä Info Kumppaniksi ry Sisältö VAT-järjestelmä on tarkoitettu helpottamaan kuntoutuksen (valmennuksen) toteuttamista. Se sisältää tarvittavat perustietorekisterit sekä kuntoutukseen liittyvien

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö ALUEELLISET ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT 9.-10.11.2016 Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö Outi Rautio Pellon kunta Lapin ALUkoordinaatiotyö Tiedottaminen Alueelliset työkokoukset ja

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

Synergiaseminaari Hämeenlinna Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen

Synergiaseminaari Hämeenlinna Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen Synergiaseminaari Hämeenlinna 10.10.2017 Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen Nuorten työpajatoiminta Nuorisolaki 1285/2016 Nuorisolain tavoitteena edistää nuorten

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Kyvyt käyttöön seminaari 13.10.2015 Mirja Willberg, Parik säätiö 1 Pelkkä työvalmennus ei riitä? Hallituksen kärkihankkeita STM Toimenpide 1.

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. Kaustinen 20.4.2016

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. Kaustinen 20.4.2016 KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ Kaustinen 20.4.2016 TOIMINTA Säätiö toiminut vuodesta 2002 Kokkolassa, 2008 Pietarsaaren seutukunnassa (5 kuntaa) ja 2015 Kaustisen seutukunnassa. Säätiö on itsenäinen toimija ja PRH:n

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio.

Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio. Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio. Toimintalinjat kuntoutumisen toimintalinja työelämävalmiuksien toimintalinja oppimisen toimintalinja työllistymisen toimintalinja Tukipalvelut palveluohjaus

Lisätiedot

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS 1/10 KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS Yleistä Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehityksen ja toiminnan seurannasta.

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 2 Sisällysluettelo SAVUTTOMUUSOHJELMA 1. Savuttoman työpaikan määritelmä... 3 2. Savuton Forssan kaupunkityöpaikka...

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kokkolan päivä- ja työtoimintakeskus Päivätoimintayksikkö Kotipääskyn ryhmätarjonta SYKSY 2017 KEVÄT 2018

Kokkolan päivä- ja työtoimintakeskus Päivätoimintayksikkö Kotipääskyn ryhmätarjonta SYKSY 2017 KEVÄT 2018 Kokkolan päivä- ja työtoimintakeskus Päivätoimintayksikkö Kotipääskyn ryhmätarjonta SYKSY 2017 KEVÄT 2018 Päivätoimintayksikkö Kotipääsky tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa alueen mielenterveysasiakkaille.

Lisätiedot

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvien valmennus- ja ohjauspalvelujen avulla pyritään

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät 19.10.2016 Maija Schellhammer-Tuominen Tavoitteena tavallinen elämä

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon, Liite B 5 Kokkolan työvoiman palvelukeskus, Pietarsaaren toimipiste INTRO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Toiminta Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Lisätiedot

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna 1 TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna Työpajaa on suunniteltu Kuntakokeilun, aikuissosiaalityön sekä vammaispalvelujen yhteistyönä palvelemaan vammais- ja työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Työhönvalmennus asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta

Työhönvalmennus asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta Työhönvalmennus asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta Kristiina Härkäpää Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto 2011 1 Työvalmennuksen nykytila ja kehittämistarpeet (2009-12) rahoittajina

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Päivätoimintayksikkö Kotipääsky tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa alueen mielenterveyskuntoutujille.

Päivätoimintayksikkö Kotipääsky tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa alueen mielenterveyskuntoutujille. Päivätoimintayksikkö Kotipääsky tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa alueen mielenterveyskuntoutujille. Erilaisissa ryhmissä kuntoutujilla on mahdollisuus harjoitella sosiaalisia ja arkielämän hallintaan liittyviä

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot