Avarrus. Teoriaa F 4. Valintaprosessi F 9. Valikoiman yleisesittely F 14. Käyttö F 21. Ongelmanratkaisu F 25 F 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avarrus. Teoriaa F 4. Valintaprosessi F 9. Valikoiman yleisesittely F 14. Käyttö F 21. Ongelmanratkaisu F 25 F 3"

Transkriptio

1 2

2 on menetelmä, jossa pyörivällä työkalulla suurennetaan reikiä, jotka on valmistettu esim. koneistamalla, valamalla, takomalla, ekstruusiolla tai polttoleikkaamalla. Teoriaa 4 Valintaprosessi 9 Valikoiman yleisesittely 14 Käyttö 21 Ongelmanratkaisu 25 3

3 A Teoriaa Avarruksen teoriaa prosessi Avarrukseen käytetään yleensä koneistuskeskuksia ja vaakakaraisia avarruskoneita. Pyörivä työkalu syötetään reikään aksiaalisuunnassa. Yleensä kyseessä on läpireikä kotelomaisessa kappaleessa. Avarruksen kolme perusmenetelmää Reiän suurentaminen ei pyörivällä työkalulla Reiän suurentaminen pyörivällä työkalulla nousuinterpolaatiolla Soveltuu ainoastaan symmetristen kappaleiden koneistamiseen sorvissa. Muotoja voidaan koneistaa vakiomallisilla sorvauspuomeilla. Monipuoliset työkaluratkaisut vaihdettavilla teräpäillä. i-symmetristen kappaleiden koneistus koneistuskeskuksessa. Säädettävät halkaisijat monipuoliset työkaluratkaisut. rittäin hyvä tuottavuus rouhinnassa. Tarkkatoleranssinen reikä ja hyvä pinnankarheus (viimeistely). rittäin monikäyttöinen ratkaisu, yhdellä ja samalla jyrsimellä voidaan koneistaa eri halkaisijoita. Vapauttaa paikkoja työkalumakasiinista. yvä ratkaisu lastunmurto-ongelmiin. Koneelle suuret vaatimukset (viimeistelyssä). 4

4 Teoriaa A Termien määritelmiä Lastuamisarvojen määritelmät n = karanopeus (kierr./min) a p = radiaalinen lastuamissyvyys (mm) v c = lastuamisnopeus (m/min) f n = kierroskohtainen syöttö (mm/ kierr.) c = avarrushalkaisija (mm) v f = etenemisnopeus (mm/min) f z = hammassyöttö (mm/kierr.) z c = tehollinen teräluku (lopullisen pinnan lastuavien terien lukumäärä) Lastuamisnopeus työkalu pyörii tietyllä kierrosluvulla ( n ) ja lastuaa asetetulta halkaisijalta ( c ). Näistä arvoista voidaan laskea lastuamisnopeus ( v c ) eli teräsärmän kehänopeus (m/min). v c = π c n 1000 (m/min) Syöttö Työkalun aksiaalista liikettä kutsutaan syötöksi ( f n ), ja se ilmoitetaan milli metreinä kierrosta kohti. Syöttö lasketaan kertomalla teräkohtainen syöttö (mm/ kierr.) tehollisella teräluvulla ( z c ). Syöttö vaikuttaa keskeisesti koneistettavan pinnan laatuun sekä siihen, onko lastunmuodostus terägeometriaan nähden sopiva. v f = f n n f n = z c f z (mm/min) (mm/kierr.) Syöttönopeus Syöttönopeus ( v f ) ilmaiseen työkalun aksiaalisen liikenopeuden. Se vaikuttaa merkittävästi koneistuksen tuottavuuteen. Lastuamissyvyys Lastuamissyvyys ( a p ) on koneistamattoman ja koneistetun halkaisijan ero. 5

5 A Teoriaa Tehontarpeen ja vääntömomentin laskeminen P c (Nm) M c (Nm) n = karanopeus (kierr./min) v c = lastuamisnopeus (m/min) f n = kierroskohtainen syöttö (mm/ kierr.) c = avarrushalkaisija (mm) k c = ominaislastuamisvoima (N/ mm 2 ) P c = tehontarve (kw) M c = vääntömomentti (Nm) Vääntömomentti Vääntömomentti ( M c ) on momentti, jonka työkalu lastutessaan kehittää ja joka koneen on pystyttävä tuottamaan. P c = a p f n k c v c ( 3 1 a p (kw) c ) M c = P c π n (Nm ) Nettoteho Nettoteho ( P c ) on teho, joka koneen on pystyttävä välittämään teräsärmiin, jotta lastuaminen onnistuisi. Lastuamisarvoja valittaessa on otettava huomioon myös koneen mekaaninen ja sähköinen hyötysuhde. Ominaislastuamisvoima Pinta-alayksikköä kohti laskettu lastuamisvoima tietyllä lastunpaksuudella tangentiaalisuunnassa. Arvo k c ilmaisee aineen lastuttavuuden ja ilmoitetaan newtoneina neliömillimetriä kohti (N/mm 2 ). 6

6 Rouhinta ja viimeistelytyökalut Moniteräinen rouhinta avarrin Rouhinta-avarruksen tarkoituksena on suurentaa olemassa olevaa reikää viimeistelyä varten. Teoriaa A Yksiteräinen hienoavarrin ienoavarruksessa reikä viimeistellään siten, että toleranssi-, sijainti- ja pinnankarheusvaatimukset täyttyvät. ienoavarrustyökalun halkaisijaa voidaan säätää täsmällisesti mikrometrien tarkkuudella. Avarrin ja kalvinten toleranssialueet Moniteräinen rouhintaavarrin Yksiteräinen hienoavarrin Moniteräkalvin viimeistelyyn suurella syötöllä IT6 IT7 IT8 IT9 7

7 A Teoriaa Reikien koneistustapoja Yksiteräinen avarrus Yksiteräistä avarrusta käytetään rouhintaan ja viimeistelyyn, kun lastunhallinta on vaativaa tai kun koneen teho on vaatimaton. Moniteräavarrus Moniteräistä avarrusta kahdella tai kolmella särmällä käytetään rouhintaan, kun tärkeimpänä tavoitteena on suuri lastuvirta. Porrastus Porrastukseen käytetään rouhintatyökalua, jonka terät on paikoitettu aksiaali- ja radiaalisuunnassa toisistaan poikkeavasti. Menetelmää käytetään, kun tarvitaan suuri lastuvirta tai halutaan parantaa lastunhallintaa. yvä vaihtoehto epäkeskisiin reikiin. Kalvinta Moniteräisellä kalvimella reikä voidaan viimeistellä isolla syötöllä. 8

8 Työkalun valinta Valintaprosessi Tuotannon suunnittelu Reiän mitat ja laatu 1 Työkappale Työkappaleiden rakenneaine, muoto ja määrä Kone Koneen ominaisuudet 2 Työkalun valinta Työkalumalli 3 Käyttö Lastuamisarvot, lastuamisneste ym. 4 Ongelmanrat kaisu Ratkaisuja ongelmiin 9 5 Työkalujärjes telmä

9 A Työkalun valinta 1. Työkappale ja lastuttava aine uomioon otettavia näkökohtia Työkappale Valitse käytettävä menetelmä ottaen huomioon reiän malli, rajoitukset, lastuttava aine ja kone. Kiinnitykset, kiinnitys- ja lastuamisvoimat. Onko kappale värinäaltis? Valitse työkalu, jolla on sopiva halkaisijaalue ja joka vastaa syvyys-, pinnanlaatuja toleranssivaatimuksia. Lastuttava aine Lastuttavuus Lastunmurto-ominaisuudet Kovuus Seosaineet 2. Koneen ominaisuudet Suorituskyky ja rakenne Karaliitos Tukevuus Karanopeus Lastuamisnesteensyöttö Työkappaleen kiinnitys Vaaka- vai pystykara Teho ja vääntö Työkalumakasiini 10

10 3. Työkalun valinta Rouhinta Viimeistely Työkalun valinta A Moniteräavarrus Porrastus Yksiteräinen avarrus Moniteräavarrus Iso lastuvirta. Tuottavaa avarrusta. Yksiteräinen avarrus Parempi lastunhallinta. Vaatii vähemmän konetehoa. Porrastus Suurten ainemäärien poistamiseen rouhintaavarruksella. Parempi lastunhallinta. Yksiteräinen avarrus Yksiteräinen avarrus Yleiseen hienoavarrukseen. Paras toleranssi IT6. Kalvinta Kalvinta rinomainen pinnankarheus suurella syöttönopeudella. Sopii massatuotantoon. rikoisavarrus rikoistyökalut Monia koneistusvaiheita samalla työkalulla. Koneistus yhdellä syöttöliikkeellä. 11

11 A Työkalun valinta 4. Käyttö Käytössä huomioon otettavia näkökohtia Pitimet Käytä aina tukevinta kiinnitystä ja ly hyintä vapaapituutta. Paras tukevuus ja reiän laatu saadaan käyttämällä värinävaimennettuja oromant apto -työkaluja ja kartiovarsia. Työkalunäkökohtia Valitse sopivin asetuskulma, terä geometria ja laatu. Lastunpoisto ja lastuamisneste Lastunmuodostus ja -poisto ovat tärkeitä tekijöitä avarruksessa ja vaikuttavat reiän laatuun ja toleransseihin. Lastuamisnopeus, v c mm/min Lastuamisarvot Oikea lastuamisnopeus ja syöttö ovat oleellisia hyvän tuottavuuden, terän kestoiän ja reiän laadun kannalta. Syöttö, mm/kierr. 12

12 5. Ongelmanratkaisuohjeita Käytössä huomioon otettavia näkökohtia Työkalun valinta Terän kuluminen ja kestoikä Oikea geometria, laatu ja lastuamisarvot ovat avarruksen sujuvuuden kannalta oleellisia. Lastunpoisto Tarkista lastunmurto ja lastuamisnesteen syöttö. Reiän laatu ja toleranssit Tarkista työkalun ja työkappaleen kiinnitys, syöttö, koneen kunto ja lastunpoisto. A Lastuamisarvot Oikea lastuamisnopeus, syöttö ja lastuamissyvyys ovat oleellisia hyvän tuottavuuden, terän kestoiän ja värinättömyyden kannalta. 13

13 A Valikoiman yleisesittely Valikoiman yleisesittely Rouhinta avartimet Rouhinta-avarruksen tarkoituksena on suurentaa olemassa olevaa reikää viimeistelyä varten. 2-teräinen avarrin raskaaseen rouhintaan 2-teräinen avarrin 1-teräinen avarrin 3-teräinen avarrin ienoavartimet Värinävaimennettu liitäntäkap pale ienoavarruksessa reikä viimeistellään annettujen toleranssi- ja pinnankarheusvaatimusten mukaisesti. 1-teräinen avarrin, värinävaim. liitäntäkappale 1-teräinen avarrin, modul. liitäntäkappale 1-teräinen avarrin Moniteräkalvin ienoavarruspää puomeihin 14

14 Valikoiman yleisesittely A 3 teräinen rouhinta avarrin alkaisija-alue mm 2 teräinen rouhinta avarrin alkaisija-alue mm 2 teräinen avarrin raskaaseen rouhintaan alkaisija-alue mm alkaisija, mm Moniteräkalvin alkaisija-alue mm ienoavarruspää alkaisija-alue 3 42 mm 1 teräinen avarrin, kiinteä liitäntäkappale alkaisija-alue mm 1 teräinen avarrin, modulaarinen liitäntäkappale alkaisija-alue mm alkaisija, mm 15

15 A Työkalun valinta Työkalun valinta Rouhinta Moniteräavarrus Lastuvirrat ovat suuria. Tuottavaa avarrusta. Yksiteräinen avarrus Parempi lastunhallinta. Vaatii vähemmän konetehoa. Porrastus Rouhinta-avarrukseen suurella lastuvirralla. Parempi lastunhallinta. Viimeistely Yksiteräinen avarrus Yleiseen hienoavarrukseen. Paras toleranssi IT6. Kalvinta rinomainen pinnankarheus suurella etenemisnopeudella. Sopii massatuotantoon. rikoisavarrus rikoistyökalut Monia koneistusvaiheita samalla työkalulla. Koneistus yhdellä syöttöliikkeellä. 16

16 Rouhinta avartimet 3 teräinen rouhinta avarrin 2 teräinen rouhinta avarrin Työkalun valinta Kolmiteräinen rouhinta-avarrin on ensisijainen vaihtoehto tuottavuuden optimointiin keski- ja suuritehoisissa koneissa. A Kaksiteräinen rouhinta-avarrin on ensisijainen vaihtoehto heikko- ja keskitehoisiin koneisiin, ei-tukeviin olosuhteisiin ja suurille halkaisijoille. Värinävaimennettu rouhinta avarrin pitkille vapaapituuksille Jos vapaapituus on yli 4 x liitoskoko, käytä värinävaimennettuja avarrustyökaluja. työkalun asetus Kaikki rouhinta-avartimet voidaan asettaa kolmella eri tavalla. Yksiteräinen avarrus Moniteräavarrus Porrastus Kaikkia rouhintatyökaluja voi tilata ja koota valitun rouhintamenetelmän mukaan. 17

17 A Työkalun valinta Rouhinta-avarrinten luistit Negatiivisilla terillä varustetut luistit Positiivisilla terillä varustetut luistit Tukevissa olosuhteissa negatiivinen terä on taloudellisin vaihtoehto. Käytä negatiivisia teriä vaativissa töissä, joissa edellytetään vahvaa terää ja varmaa prosessia. Rouhinnassa kannattaa käyttää positiivisia teriä, sillä niillä saadaan negatiivisia teriä pienemmät lastuamisvoimat. Pieni kärkikulma ja nirkonsäde auttavat myös pitämään lastuamisvoimat pieninä. Asetuskulma ja terämuoto Asetuskulma vaikuttaa aksiaalisten ja radiaalisten lastuamisvoimien suuntaan ja suuruuteen. Mitä suurempi asetuskulma, sitä suurempi on aksiaalinen lastuamisvoima, kun taas pieni asetuskulma kasvattaa radiaalista lastuamisvoimaa. Positiiviset terät 75 /84 akkaavaan lastuamiseen, hiekkasulkeumille, pakettiavarrukseen jne., mutta vain läpireikiin. Negatiiviset terät nsisijainen vaihtoehto yleisavarrukseen, porrastukseen ja avarrukseen olaketta vasten. Suurille syötöille tai haettaessa wiper-terillä parempaa pinnankarheutta tukevissa olosuhteissa. 18

18 ienoavartimet Yksiteräinen hienoavarrin Työkalun valinta Yksiteräinen viimeistelyavarrin on ensisijainen vaihtoehto hienoavarrukseen. A ienoavarruspää ja puomi Pienillä halkaisijoilla on käytettävä hienoavarruspäätä ja puomia. Värinävaimennetut työkalut pitkille vapaapituuksille Jos vapaapituus on yli 4 x liitoskoko, ensisijainen valinta ovat värinävaimennetut avarrustyökalut (Silent Tools). Moniteräkalvin Moniteräinen kalvin soveltuu massatuotantoon suurella syötöllä. 19

19 A Työkalun valinta Teräelementit hienoavartimiin Yleisiä suosituksia Positiiviset terät Päästökulma 11 Positiiviset terät Päästökulma 7 ienoavarruksessa kannattaa käyttää positiivisia teriä, sillä niillä saadaan negatiivisia teriä pienemmät lastuamisvoimat. nsisijainen valinta ovat positiiviset terät 7 :n päästökulmalla. Kevyesti lastuava geometria, ohut pinnoite ja pieni nirkonsäde (maks. 0.4 mm) auttavat myös pitämään lastuamisvoimat pieninä. Liitäntäkappaleet Valitse mahdollisimman lyhyt liitäntäkappale. Valitse mahdollisimman iso liitäntäkappaleen halkaisija/koko. Käytä pitkillä vapaapituuksilla (yli 4 x liitoksen halkaisija) värinävaimennettuja liitäntäkappaleita. Käytä mahdollisuuksien mukaan kartiomaista liitäntäkap paletta, jotta staattinen jäykkyys kasvaa ja taipuma pienenee. Pitkillä vapaapituuksilla on varmistettava, että kiinnitys on tukeva ja että laipan ja karan välillä on kontakti. 20

20 Käyttö ienoavartimet Säädettävä hienoavarrusmekanismi Käyttö A Yksiteräisten hienoavarrinten teräsärmän asetus voidaan tehdä mikrometrien tarkkuudella. Työkalun taipuma Yksiteräiset viimeistelyavarrustyökalut taipuvat lastuamisvoimien vaikutuksesta jonkin verran radiaalisuunnassa. Taipumaan vaikuttavat lastuamissyvyys ja työkalun vapaapituus. Taipuminen voi aiheuttaa reiän alikokoisuutta ja värinöitä. Yleensä on otettava mittalastu, jonka jälkeen tehdään halkaisijan lopullinen säätö. 21

21 A Käyttö työkalut yleistä Lastuamisnesteen syöttö Lastuamisnesteen päätehtävät ovat lastunpoisto sekä terän ja työkappaleen jäähdytys ja voitelu. Käyttämällä lastuamisnestettä saadaan tehokkain lastunpoisto, jäähdytys ja voitelu. Reiän laatu ja terän kestoikä paranevat. Sisäistä lastuamisnesteen syöttöä suositellaan, jotta suihku suuntautuu teräsärmään. Lastunhallinta ja -poisto Lastunmuodostus ja -poisto ovat avarruksessa kriittisiä tekijöitä, varsinkin umpireikien koneistuksessa. Paras lastujen muoto on säännöllinen murtotai spiraalilastu. Lastuamissyvyys, a p mm Lastunmurtoon vaikuttavia tekijöitä ovat: - terän mikro- ja makrogeometria - nirkonsäde - asetuskulma - lastuamissyvyys - syöttö - lastuamisnopeus - lastuttava aine. Syöttö, mm/kierr. 22

22 Lastuamisarvosuosituksia Yleensä voidaan noudattaa valitulle terälle ja laadulle annettuja suosituksia, mutta on syytä muistaa seuraavat poikkeukset: - Rouhinta-avarrus Maks. lähtöarvo v c = 200 m/min. - ienoavarrus liitäntäkappaleella: Maks. lähtöarvo v c = 240 m/min. - ienoavarrus puomilla: Maks. lähtöarvo v c = m/min. - ienoavarrus: Maks. a p = 0.5 mm. Jos lastuamissyvyys on liian pieni, terä pyrkii liukumaan jo koneistetulla pinnalla raapien ja hangaten sitä, jolloin tulos on huono. Avarruksessa lastuamisnopeutta rajoittavat yleensä - värinäalttius - lastunpoisto - pitkä vapaapituus. Käyttö A Tehon- ja väännöntarve Mc M c (Nm) Rouhinta-avarruksessa on syytä varmistaa, että koneen teho ja vääntö riittävät. Tärkeitä parametreja ovat - syöttö - terien lukumäärää - halkaisija - lastuamissyvyys. 23

23 A Käyttö Työkaluhuolto ja momenttiavaimen käyttö Käytä aina momenttiavainta ja noudata terän ja työkalun osien kiristämisessä annettuja momenttisuosituksia. Tarkista terien ja teräsijojen kunto säännöllisesti. Vaihda kuluneet ruuvit ja aluslevyt. Puhdista kaikki osat ennen kokoamista. Voitele osat vähintään kerran vuodessa. Voitele hienoavartimen hienosäätömekanismi säännöllisesti. Kalvimen käyttö Kalvinnalla ei voida korjata reiän paikka- tai suoruusvirheitä. Alkureiän suoruustoleranssin tulisi olla alle 0.05 mm. Kalvin vaatii ehdottomasti pientä heittoa. Suositeltu maksimiheitto on 5 µm. Varmista kalvimen ja alkureiän samankeskisyys. Valitse mahdollisimman lyhyt pidin ja varsi. mulsiolla saadaan yleensä parempi terien kestoikä kuin öljyllä. Noudata lastuamisarvosuosituksia. 24

24 Ongelmanratkaisu Värinäalttiuteen vaikuttavia tekijöitä Värinäalttius kasvaa oikealle mentäessä Ongelmanratkaisu A Pienennä lastuamisnopeutta. Käytä porrastusta. Valitse 2-teräinen rouhinta-avarrin. Valitse kevytleikkuinen geometria ja laatu. Valitse pienempi nirkonsäde. Tarkista työkappaleen kiinnitys. Tarkista koneen kara, kuluminen, kiinnitykset jne. Suurenna lastuamissyvyyttä (viimeistely). Vähennä lastuamissyvyyttä (rouhinta). Käytä pitkillä vapaapituuksilla värinävaimennettuja työkaluja. Varmista, että koko työkalu on koottu oikein ja kiristetty oikeaan momenttiin. Pienennä tai suurenna syöttöä. Käytä mahdollisimman suurta työkalun halkaisijaa. Pidä vapaapituus mahdollisimman lyhyenä. 25

25 A Ongelmanratkaisu Terän kuluminen Terän kulumismuodot ja korjaavat toimenpiteet ovat avarruksessa yleensä hyvin samankaltaiset kuin sorvauksessa. Lastunmurto Syy Ratkaisu Liian lyhyitä, kovia lastuja Lisää lastuamisnopeutta Pienennä syöttöä Vaihda geometria avoimempaan lastunmurtajaan Liian pitkiä lastuja Suurenna syöttöä Pienennä lastuamisnopeutta Vaihda geometria suljetumpaan lastunmurtajaan Pinta Värinä Liian suuri syöttö Liian suuri lastuamisnopeus Liian suuri lastuamissyvyys Pienennä syöttöä Pienennä lastuamisnopeutta Käytä porrastusta Liian suuret lastuamisvoimat Pienennä lastuamissyvyyttä Käytä positiivisia teriä Valitse pienempi nirkonsäde Syöttöjälkiä Liian suuri syöttö Valitse veitsimallinen wiperterä Valitse suurempi nirkonsäde Pienennä syöttöä 26

26 Ongelmanratkaisu A Syy Terän kuluminen Virheelliset lastuamisarvot Ratkaisu Tarkista teräsärmä ja määritä kulumismuodon syy lastuamisarvot, terägeometria vai terälaatu. Pinnassa lastujen naarmuja uono lastunmurto Muuta lastuamisarvoja Vaihda geometriaa Pinnankarheus uono pinnankarheus Lisää lastuamisnopeutta Käytä lastuamisnestettä Käytä cermet-laatua Riittämätön koneteho Pienitehoinen kone Pienennä lastuamisarvoja Käytä porrastusta 27

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Pyörivät työkalut JYRSINTÄ PORAUS AVARRUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT 2012

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Pyörivät työkalut JYRSINTÄ PORAUS AVARRUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT 2012 Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant Pyörivät työkalut YRSINTÄ PORAUS TYÖKALUÄRSTLMÄT 2012 Avarrustyökalun valitseminen Avarrustyökalun valitseminen 1 Valitse käytettävä menetelmä: Valitse käytettävä

Lisätiedot

Katkaisu ja uransorvaus

Katkaisu ja uransorvaus 2 ovat sorvauksen alalajeja. Ne kattavat monenlaisia töitä, joihin tarvitaan tarkoitukseen kehitettyjä työkaluja. Samoja työkaluja voidaan jossain määrin käyttää myös yleissorvaukseen. Teoriaa 4 Valintaprosessi

Lisätiedot

Kierresorvaus. Teoriaa C 4. Valintaprosessi C 9. Valikoiman yleisesittely C 13. Käyttö C 19. Ongelmanratkaisu C 25 C 3

Kierresorvaus. Teoriaa C 4. Valintaprosessi C 9. Valikoiman yleisesittely C 13. Käyttö C 19. Ongelmanratkaisu C 25 C 3 2 Kierresorvauksessa työkappaletta lastutaan kääntöteräisellä työkalulla usealla ylimenolla kunnes haluttu kierremuoto saavutetaan. Lastuamalla kierre usealla ylimenolla vältetään kierreterän herkän kärjen

Lisätiedot

CoroMill 390 Varsijyrsimet teräkoolla 07 Teräslaatu GC1130

CoroMill 390 Varsijyrsimet teräkoolla 07 Teräslaatu GC1130 CoroMill 390 Varsijyrsimet teräkoolla 07 Teräslaatu GC1130 Uudet, halkaisijaltaan pienet varsijyrsimet teräkoolla 07 tuovat CoroMill 390 -jyrsimen hyväksi todetun suorituskyvyn tarjolle töihin, joissa

Lisätiedot

Avarrustyökalun valitseminen

Avarrustyökalun valitseminen D Avarrustyökalun valitseminen Avarrustyökalun valitseminen 1 Valitse käytettävä menetelmä: Valitse käytettävä menetelmä ottaen huomioon reiän malli, rajoitukset, lastuttava aine ja kone. 2 Valitse avarrustyökalujärjestelmä

Lisätiedot

Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa.

Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa. Poraus Tampereen Teknillinen Yliopisto Heikki Tikka Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa. Porausta ovat: poraus ydinporaus väljennys kalvinta

Lisätiedot

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Sorvaustyökalut YLEISSORVAUS KATKAISU & URANSORVAUS KIERRESORVAUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Sorvaustyökalut YLEISSORVAUS KATKAISU & URANSORVAUS KIERRESORVAUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT Lastuavat työkalut - Sandvik oromant Sorvaustyökalut YLESSORVAUS KATKASU & URANSORVAUS KERRESORVAUS TYÖKALUÄRESTELMÄT 2012 TURN - FN Sisällysluettelo Käyttöalueet ohdanto Tuotteet Yleisesittely 2 5 Vaihdettavat

Lisätiedot

Sorvauskäsikirja. Yleissorvaus Katkaisu ja uransorvaus Kierresorvaus

Sorvauskäsikirja. Yleissorvaus Katkaisu ja uransorvaus Kierresorvaus Sorvauskäsikirja Yleissorvaus Katkaisu ja uransorvaus Kierresorvaus Omat olosuhteet Ennen koneistuksen aloittamista on käytävä läpi työn perusteet. Työkappale Työvaihe Kappaleen malli (esim. iso, hoikka)

Lisätiedot

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä WSX445 kevyttä koneistusta Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä DOUBLE-Z geometria 1. Matalat lastuamisvoimat 2. SOPII KAIKenlaisiin KONEISIIN 3. ERINOMAINEN lastunpoisto 4. Lastu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. BRICUT TOOLS OY. Kalvintatyökalut

SISÄLTÖ.   BRICUT TOOLS OY. Kalvintatyökalut Työkalut BRICUT TOOLS OY BriCut Tools Oy on erikoistunut lastuavien työkalujen myyntiin, erikoistyökaluratkaisuihin sekä työstökoneiden jälleenmyyntiin. Myymme tuotteet suoraan loppukäyttäjille, joita

Lisätiedot

SECO NEWS YHTEENVETO 2016-1 TYÖKALUT MENESTYKSEN TAKANA

SECO NEWS YHTEENVETO 2016-1 TYÖKALUT MENESTYKSEN TAKANA SECO NEWS YHTEENVETO 2016-1 TYÖKALUT MENESTYKSEN TAKANA JATKUVAA KEHITYSTÄ Aiempi T4-12-tuoteperhe kehitettiin tuottavuuden parantamiseen, mutta nyt sitä on kehitetty vieläkin paremmaksi. Entistä suuremmat

Lisätiedot

Luotettavuutta syviin pistoihin

Luotettavuutta syviin pistoihin Luotettavuutta syviin pistoihin Käyttäjien vaatimukset... syvässä pistosorvauksessa olivat uuden työkalukonseptin kehitystyön lähtökohta heti alusta alkaen. Perusteet antoi laaja yhteistyö teollisuuden

Lisätiedot

MVX TOOLS NEWS. Viimeisellä teknologialla suunniteltu erittäin tukevarunkoinen pora. Suuret halkaisijat ø 33.5 ~ ø 63.0 nyt saatavana B202FI

MVX TOOLS NEWS. Viimeisellä teknologialla suunniteltu erittäin tukevarunkoinen pora. Suuret halkaisijat ø 33.5 ~ ø 63.0 nyt saatavana B202FI TOOLS NEWS 2015.4 Päivitys B202FI Kääntöteräpora Viimeisellä teknologialla suunniteltu erittäin tukevarunkoinen pora. Suuret halkaisijat ø 33.5 ~ ø 63.0 nyt saatavana Kääntöteräpora 4 leikkuusärmää Taloudellinen

Lisätiedot

Tuotannon taloudellisuus nousuun

Tuotannon taloudellisuus nousuun CoroDrill 880 Tuotannon taloudellisuus nousuun Kääntöteräporat ovat erittäin kustannustehokkaita, ja vahvistetun CoroDrill 880:n avulla voit todella parantaa tuotantosi taloudellisuutta. Parannettu porarunko

Lisätiedot

CoroDrill 880 Fokuksessa ei-rauta-aineet

CoroDrill 880 Fokuksessa ei-rauta-aineet CoroDrill 880 Fokuksessa ei-rauta-aineet 1 TRENDI: Kevyempi on taloudellisempi Mitä kevyempi auto on, sitä vähemmän etenkin sen kiihdyttämiseen vaaditaan energiaa. Kevyet materiaalit ovatkin keskiössä

Lisätiedot

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ Uusi kaksipuolinen Z -geometria, jossa yhdistyvät positiivisen ja negatiivisen kääntoterän parhaat ominaisuudet.terävä

Lisätiedot

Tekninen artikkeli. Katkaisu & uransorvaus: Miten 2000-luvulla saadaan lisää suorituskykyä ja laatua ja pidempi terän kestoikä.

Tekninen artikkeli. Katkaisu & uransorvaus: Miten 2000-luvulla saadaan lisää suorituskykyä ja laatua ja pidempi terän kestoikä. Tekninen artikkeli Toukokuu 2015 Katkaisu & uransorvaus: Miten 2000-luvulla saadaan lisää suorituskykyä ja laatua ja pidempi terän kestoikä Katkaisu- ja uransorvauksen haasteiden parissa työskentelevät

Lisätiedot

JYRSINTÄ 2 TUOTELUETTELO JA TEKNINEN OPAS 2008

JYRSINTÄ 2 TUOTELUETTELO JA TEKNINEN OPAS 2008 DANMARK Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Tel. +45 43447600 Fax. +45 43445030 www.secotools.com/dk FINLAND Seco Tools OY Kirvesmiehenkatu 4 00880 Helsinki Tel. +358 (0)9 2511 7200 Fax. +358 (0)9

Lisätiedot

Valkoinen kirja. Valjasta lastuamisnesteen edut katkaisussa ja uransorvauksessa

Valkoinen kirja. Valjasta lastuamisnesteen edut katkaisussa ja uransorvauksessa Valkoinen kirja Valjasta lastuamisnesteen edut katkaisussa ja uransorvauksessa Katkaisu ja uransorvaus ei perinteisesti ole ollut koneistajien suosikkitöitä. Kapean terän ja pitimen sekä toisaalta vaativien

Lisätiedot

Työkalut tehokkaaseen katkaisuun ja uransorvaukseen

Työkalut tehokkaaseen katkaisuun ja uransorvaukseen Työkalut tehokkaaseen katkaisuun ja uransorvaukseen Varustettu katkomaan CoroCut QD on markkinoiden tukevin ja edistyksellisin katkaisu- ja uransorvausjärjestelmä. Se on ihanteellinen valinta varmaan katkaisuun

Lisätiedot

Sandvik Coromantin sorvaustyökalut ja -ratkaisut. Pikatie tuottavaan sorvaukseen

Sandvik Coromantin sorvaustyökalut ja -ratkaisut. Pikatie tuottavaan sorvaukseen Sandvik Coromantin sorvaustyökalut ja -ratkaisut Pikatie tuottavaan sorvaukseen Etumatkaa ratkaisuillamme Erikoisalamme on lastuava työstö, ja tunnemme perusteellisesti koneistavien teollisuudenalojen

Lisätiedot

Luotettavuutta ja tarkkuutta

Luotettavuutta ja tarkkuutta CoroTap 100 -KM Luotettavuutta ja tarkkuutta CoroTap 100 -KM:tä suunniteltaessa tavoitteena oli kehittää kierretappi, joka helpottaisi ratkaisevasti valuraudan koneistusta. Se erottuu erinomaisilla tuloksillaan

Lisätiedot

Silent Tools TM Hoikkien työkalujen tuottava käyttö

Silent Tools TM Hoikkien työkalujen tuottava käyttö Silent Tools TM Hoikkien työkalujen tuottava käyttö Fokus värinöiden vähentämisessä Värinäalttiit työt vaarantavat koneistuksen tuottavuuden ja varmuuden, etenkin pitkillä vapaapituuksilla ja syviä taskuja

Lisätiedot

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Pyörivät työkalut JYRSINTÄ PORAUS AVARRUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT 2012

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Pyörivät työkalut JYRSINTÄ PORAUS AVARRUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT 2012 Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant Pyörivät työkalut YRSINTÄ AVARRUS TYÖKALUÄRSTLMÄT 2012 Sopivan poran valinta ROT - IN Sopivan poran valinta 1 Määritä reiän halkaisija ja poraussyvyys tsi taulukossa

Lisätiedot

Uudet työkalut - tilaustiedot. Reikien koneistus Ylivoimaiset työkalut vaihtelevaan tuotantoon ja monille eri materiaaleille

Uudet työkalut - tilaustiedot. Reikien koneistus Ylivoimaiset työkalut vaihtelevaan tuotantoon ja monille eri materiaaleille Uudet työkalut - tilaustiedot Reikien koneistus Ylivoimaiset työkalut vaihtelevaan tuotantoon ja monille eri materiaaleille 2014 Tilaa uusia työkaluja... Uudet työkalut Kokonaistarjonta Internet Tervetuloa...

Lisätiedot

Uudet työkalut ja ratkaisut 2015.1

Uudet työkalut ja ratkaisut 2015.1 Uudet työkalut ja ratkaisut 2015.1 Tervetuloa! Tällä kertaa julkaisemme ylpeänä kaksi täysin uutta jyrsinkonseptia: Raskaaseen koneistukseen tarkoitetut CoroMill Plura -varsijyrsimet asettavat mittapuun

Lisätiedot

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Sorvaustyökalut YLEISSORVAUS KATKAISU & URANSORVAUS KIERRESORVAUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Sorvaustyökalut YLEISSORVAUS KATKAISU & URANSORVAUS KIERRESORVAUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT Lastuavat työkalut - Sandvik oromant Sorvaustyökalut YLESSORVAUS KATKASU & URANSORVAUS KERRESORVAUS TYÖKALUÄRESTELMÄT 2012 KATKASU A URANSORVAUS Miten valitset oikean työkalun katkaisuun ja uransorvaukseen

Lisätiedot

KJR-C2006 Lastuava työstö E. Niemi & P. Kyrenius & P. H. Andersson K2015 Kiitokset prof. Esko Niemelle materiaalista

KJR-C2006 Lastuava työstö E. Niemi & P. Kyrenius & P. H. Andersson K2015 Kiitokset prof. Esko Niemelle materiaalista KJR-C2006 Lastuava työstö E. Niemi & P. Kyrenius & P. H. Andersson K2015 Kiitokset prof. Esko Niemelle materiaalista 22.1.2015 K213 Runkona: Luku 24 (Machining) Philip D. Rufe (ed.) Fundamentals of Manufacturing,

Lisätiedot

Sopivan poran valinta

Sopivan poran valinta pdrilling Content Sopivan poran valinta Sopivan poran valinta 1 Määritä reiän halkaisija ja poraussyvyys tsi taulukossa lueteltujen porien halkaisija-alueet ja poraussyvyydet. 2 Valitse poramalli Valitse

Lisätiedot

Työkalupitimen valitseminen

Työkalupitimen valitseminen TOOLIN SYSTMS How to select tool holding Työkalupitimen valitseminen Työkalupitimen valitseminen 1 Valitse työkalun kokoamismenetelmä - Modulaarinen tai kiinteä, ks. sisällysluettelo s. 6. 2 Valitse liitäntäkappaleen

Lisätiedot

REIÄNVALMISTUS TUOTELUETTELO JA TEKNINEN OPAS 2008

REIÄNVALMISTUS TUOTELUETTELO JA TEKNINEN OPAS 2008 DANMARK Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Tel. +45 43447600 Fax. +45 43445030 www.secotools.com/dk FINLAND Seco Tools OY Kirvesmiehenkatu 4 00880 Helsinki Tel. +358 (0)9 2511 7200 Fax. +358 (0)9

Lisätiedot

www.ruukki.fi KONEISTUS KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

www.ruukki.fi KONEISTUS KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT www.ruukki.fi KONEISTUS KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Tämä esite sisältää kuumavalsssattujen terästee koneistustietoa seuraavista työstömenetelmistä: poraus kierteitys sahaus jyrsintä ja sorvaus

Lisätiedot

Jabro Tools tuotevalikoima

Jabro Tools tuotevalikoima Tervetuloa! Jabro Tools tuotevalikoima Koodiavain nimityksille Jabro VHM Yleiskäyttö Työkalumerkintä alkaa J Esim: J40 Jabro Tornado Suurnopeusjyrsintä High Speed Machining Työkalumerkintä alkaa JH Esim:

Lisätiedot

TITEXin XD -teknologia: Uusi ulottuvuus syvänreiänporauksessa.

TITEXin XD -teknologia: Uusi ulottuvuus syvänreiänporauksessa. TITEXin XD -teknologia: Uusi ulottuvuus syvänreiänporauksessa. XD -teknologia TITEXiltä tulevaisuuden huipputeknologiaa, jo Syvän reiän porauksella jopa 30 x d syvyyteen ilman välinostoa Metallia työstävässä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Kierteiden perusteet. 2 Menetelmät. 3 Tuotteet. 4 Ongelmanratkaisuohjeita. 5 Tekniset tiedot. Johdanto

Sisällysluettelo. 1 Kierteiden perusteet. 2 Menetelmät. 3 Tuotteet. 4 Ongelmanratkaisuohjeita. 5 Tekniset tiedot. Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 2 1 Kierteiden perusteet 3 KONEISTUSOPAS Kierteiden koneistus Kierresorvaus ja kierrejyrsintä 2 Menetelmät Kierteiden valmistusmenetelmät Kierresorvaus vs. kierrejyrsintä Kierresorvaus

Lisätiedot

KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS

KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS UOP Pikateräskalvaimet MAPAL Kalvinta ja hienoporaus timanttityökalut BAUBLIES Silovalssaus Puh. 029 006 130 www.maantera.fi ax. 029 006 1130 e-mail: maantera@maantera.fi

Lisätiedot

ONGELMAT ROUHINTASORVAUKSESSA JA -JYRSINNÄSSÄ PROBLEMS IN ROUGH TURNING AND MILLING

ONGELMAT ROUHINTASORVAUKSESSA JA -JYRSINNÄSSÄ PROBLEMS IN ROUGH TURNING AND MILLING LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari ONGELMAT ROUHINTASORVAUKSESSA JA -JYRSINNÄSSÄ PROBLEMS IN ROUGH TURNING AND

Lisätiedot

Poraus Seco CrownLoc, Tekniset tiedot... 192-193 SD107... 194 Kruunut... 195-196 Ohjeita ja lastuamisarvosuosituksia... 197-201

Poraus Seco CrownLoc, Tekniset tiedot... 192-193 SD107... 194 Kruunut... 195-196 Ohjeita ja lastuamisarvosuosituksia... 197-201 Sisällysluettelo Sorvaus Tekniset tiedot............................. 2-13 Pitimet, ulkopuoliset........................ 14 Pitimet, sisäpuoliset........................ 15-40 Kääntöterät...............................

Lisätiedot

UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN &

UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN & NOPEA SILTATYYPPINEN PYSTYKARAINEN KONEISTUSKESKUS UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN & Rensi Finland Oy Yrittäjäntie

Lisätiedot

KILPIEN VALMISTUS työkalut muovin ja kevytmetallien koneistukseen

KILPIEN VALMISTUS työkalut muovin ja kevytmetallien koneistukseen KILPIEN VALMISTUS työkalut muovin ja kevytmetallien koneistukseen Suorituskykyä erittäin tarkkaa koneistusta varten BELIN Yvon S.A. Les Cizes 01509 Lavancia-Epercy Ranska Perustettu: 1962 LMT-ryhmän jäsen:

Lisätiedot

VALUKAPPALEEN KONEISTUKSEN OPTIMOINTI THE OPTIMIZATION OF A CASTED PRODUCT S MANUFACTURING PROCESS

VALUKAPPALEEN KONEISTUKSEN OPTIMOINTI THE OPTIMIZATION OF A CASTED PRODUCT S MANUFACTURING PROCESS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari VALUKAPPALEEN KONEISTUKSEN OPTIMOINTI THE OPTIMIZATION OF A CASTED PRODUCT

Lisätiedot

Reiänvalmistus Seco Feedmax SD205A, -C1, -C2 geometria... 136-142 Xfix... 143-178 Uudet rouhinta-avarruspäät CN -kääntöterille...

Reiänvalmistus Seco Feedmax SD205A, -C1, -C2 geometria... 136-142 Xfix... 143-178 Uudet rouhinta-avarruspäät CN -kääntöterille... Sisällysluettelo Sorvaus ISO Sorvaus Tekniset tiedot.................................... 3-6 Kääntöterät....................................... 7-46 MDT Tekniset tiedot....................................

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Energiatekniikan koulutusohjelma / kunnossapito. Mika Lallukka KONEISTUKSEN PERUSTEIDEN OPETUSMATERIAALIEN LAADINTA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Energiatekniikan koulutusohjelma / kunnossapito. Mika Lallukka KONEISTUKSEN PERUSTEIDEN OPETUSMATERIAALIEN LAADINTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Energiatekniikan koulutusohjelma / kunnossapito Mika Lallukka KONEISTUKSEN PERUSTEIDEN OPETUSMATERIAALIEN LAADINTA Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sorvaus. Jyrsintä. Kierteitys. Varsijyrsimet. Solid. Reikien valmistus. Tooling

Sisällysluettelo. Sorvaus. Jyrsintä. Kierteitys. Varsijyrsimet. Solid. Reikien valmistus. Tooling Sisällysluettelo Sorvaus Työkalunpitimet, ulkopuoliset, Seco-Capto... 2 Kääntöterät... 3-5 Jyrsintä Tasojyrsintä... 6-11 Kiekkojyrsimet... 12-17 Minimaster Plus... 18-22 Kääntöterät... 23-40 Sorvaus Kierteitys

Lisätiedot

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Komposiitit alumiini titaani ruostumaton teräs Uusiin korkeuksiin Ilmailuteollisuus kehittyy jatkuvasti. Toleranssit tiukkenevat, koneistusprosessit mutkistuvat

Lisätiedot

15 November 2012, all rights reserved. Sorvaus 2012

15 November 2012, all rights reserved. Sorvaus 2012 Sorvaus 2012 Ohjelma: Sorvaustyökalut 2012 Duratomic MDT Uudet sorvaustuotteet Kierteitys Jetstream Tooling CBN 2 Duratomic QII 2010 TP0500 QIII 2010 TH1500 TGP35 2006 Duratomic TM 2007 2007 MP2500 MK1500

Lisätiedot

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät.

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. Koneiden taulut: SORVI RECORD 1 S O R V A U S KESKITY! Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! Koneiden taulut: SORVI RECORD 2 K

Lisätiedot

SAHAT. Rensi Finland Oy Yrittäjäntie 28 01800 KLAUKKALA www.rensi.fi

SAHAT. Rensi Finland Oy Yrittäjäntie 28 01800 KLAUKKALA www.rensi.fi SAHAT AUTOMAATTINEN URANTYÖSTÖKONE JIH-AUTO 10SM JIH-AUTO 10SM URANTYÖSTÖKONE Syöttö Kuularuuvi Uran maksimikoko vaakasyöttö 200mm, leveys 50mm, korkeus 50mm Terän koko 255x25.4 mm Työpöydän koko 835 mm

Lisätiedot

HT 800 WP JULKAISU 2011. UUTUUS vaihtokärki ruostumattomalle teräkselle

HT 800 WP JULKAISU 2011. UUTUUS vaihtokärki ruostumattomalle teräkselle JULKAISU 2011 UUTUUS vaitokärki ruostumattomalle teräkselle HT 800 WP Vaitokärki porajärjestelmä yvä toimintavarmuus alkaisija-alue 11,0 25,5 poraussyvyydet 1,5xD, 3xD, 5xD, 7xD ja 10xD vaitokärjet teräkselle,

Lisätiedot

Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET

Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET Suodattimet SUODATTIMET KIPINÄTYÖSTÖÖN TUOTERYHMÄ 4300 VARASTOITAVAT MALLIT H15190/6 =150 mm H=365 mm D=32 mm Suod.kyky=

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aakkosnumeerinen hakemisto Työkalut... 2. Kierteen sorvaus Hakemisto... 5. Kierteen sorvaus. Kierteytys MDT Hakemisto...

Sisällysluettelo. Aakkosnumeerinen hakemisto Työkalut... 2. Kierteen sorvaus Hakemisto... 5. Kierteen sorvaus. Kierteytys MDT Hakemisto... Sisällysluettelo Aakkosnumeerinen hakemisto Työkalut......................................... 2 IKääntöterät...................................... 3 Kierteen sorvaus Hakemisto........................................

Lisätiedot

KESKITY! KÄYTÄ! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät.

KESKITY! KÄYTÄ! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. Koneiden taulut: SORVI MANKO 1 S O R V A U S KESKITY! Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. KÄYTÄ! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA! K O L M E N P I S T E E N T U K I Koneiden

Lisätiedot

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Pyörivät työkalut JYRSINTÄ PORAUS AVARRUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT 2012

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Pyörivät työkalut JYRSINTÄ PORAUS AVARRUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT 2012 Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant Pyörivät työkalut YRSINTÄ PORAUS AVARRUS 2012 Työkalupitimen valitseminen ROT - IN Työkalupitimen valitseminen 1 Valitse työkalun kokoamismenetelmä - Modulaarinen

Lisätiedot

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008 Lastuavat työkalut 2007/2008 Jyrsimiä Poranteriä Kierretappeja Maailmanlaajuisesti lastuavia työkaluja Pyöriviä viiloja YG-1 CO., LTD. SISÄLLYSLUETTELO Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-38

Lisätiedot

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Usein kuultu väite on, ettei ammattitaitoisia koneistajia ole riittävästi Osaamista on mahdollista parantaa asiantuntevalla koulutuksella. Koulutamme koneistajista

Lisätiedot

CHUCKING TOOLS TERASKONTTORI KIINNITTIMET. Hinnat ovat voimassa 31.3.2006 saakka. Paras osoite. www.roehm.biz

CHUCKING TOOLS TERASKONTTORI KIINNITTIMET. Hinnat ovat voimassa 31.3.2006 saakka. Paras osoite. www.roehm.biz CHUCKING TOOLS TERASKONTTORI KIINNITTIMET Hinnat ovat voimassa 31.3.2006 saakka Paras osoite www.roehm.biz NC-koneruuvipuristin RKG-M Edullinen vaihtoehto 125 mm leukaleveys - Perusrunko pallografiittivalua

Lisätiedot

Mika Aitto-oja TYÖKALUKIRJASTON LUOMINEN CNCTYÖSTÖKONEELLE JA CAM-JÄRJESTELMÄÄN

Mika Aitto-oja TYÖKALUKIRJASTON LUOMINEN CNCTYÖSTÖKONEELLE JA CAM-JÄRJESTELMÄÄN Mika Aitto-oja TYÖKALUKIRJASTON LUOMINEN CNCTYÖSTÖKONEELLE JA CAM-JÄRJESTELMÄÄN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 tehty kestämään. Pitkäkestoista teräksen sorvausta

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 tehty kestämään. Pitkäkestoista teräksen sorvausta Inveio Uni-directional crystal orientation tehty kestämään Pitkäkestoista teräksen sorvausta Luotettavat teräsärmät Sandvik Coromantin spesialistien haasteena oli kehittää teräksen sorvaukseen terälaatu,

Lisätiedot

Miten valitset oikean työkalun katkaisuun ja uransorvaukseen

Miten valitset oikean työkalun katkaisuun ja uransorvaukseen PARTNG AND GROOVNG ow to choose the right tool for parting and grooving Miten valitset oikean työkalun katkaisuun ja uransorvaukseen Miten valitset oikean työkalun katkaisuun ja uransorvaukseen 1 Määrittele

Lisätiedot

Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki

Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki Ominaisuudet // Edut Poran A022 edut verrattuna erittäin lyhyeen vakioporaan: Testeissä on saavutettu jopa 33% parempi tuottavuus. Elinikä on merkittävästi pidempi. Kaikki

Lisätiedot

3.2 Työstöratojen luonti

3.2 Työstöratojen luonti 3.2 Työstöratojen luonti Luodaan aluksi työstöradat kahdelle akselille. 3.2.1 Olakkeen sorvaus Piirretään aluksi yksinkertainen kappale, johon luodaan työstöradat. Kuva 3.2.1 Koneistettava kappale Kyseisen

Lisätiedot

Miten valitset oikean kierresorvaustyökalun

Miten valitset oikean kierresorvaustyökalun TREANG ow to choose threading tool Miten valitset oikean kierresorvaustyökalun Miten valitset oikean kierresorvaustyökalun Katkaisu & uransorvaus 1 2 Määrittele koneistusvaiheesi Valitse sorvausmenetelmä,

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kone- ja metallialan perustutkinto Turun Aikuiskoulutuskeskus 1/ (9) Turun Aikuiskoulutuskeskus Kone- ja metallialan perustutkinto Läppäventtiilinpesä D40 02032012-1002 Suorittaja: Päiväys: Kone- ja metallialan

Lisätiedot

ConeFit TM maksimaalista joustavuutta.

ConeFit TM maksimaalista joustavuutta. Tuoteuutuudet 2009 Jyrsintä _TYÖKALUINNOVAATIOITA JYSINTÄÄN ConeFit TM maksimaalista joustavuutta. TKM JYSINTÄ Walter Prototyp ConeFit Modulaarinen järjestelmä jyrsintään. TYÖKALUJÄJSTLMÄ Modulaarinen

Lisätiedot

3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209

3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209 Sisällysluettelo 3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209 Väljentimet...182-183 Puh. (09) 838 6260 www.tkp-toolservice.fi Kaikki hinnat Alv 0% Konekalvaimet...184-193 DIN 212 Lieriövarsi...184-187 DIN 208 Kartiovarsi...

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä Yleistä tietoa ruuviliitoksista Yleistä tietoa ruuviliitoksista Ruuviliitokset voidaan tehdä kitkaliitoksina, muotoliitoksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Kitkaliitos vaatii noin 10 kertaa enemmän ruuveja

Lisätiedot

Tee katkaisu- ja uransorvauksesta intohimolaji

Tee katkaisu- ja uransorvauksesta intohimolaji Tee katkaisu- ja uransorvauksesta intohimolaji Optimaalista, taloudellista koneistusta fiksuilla työkaluratkaisuilla Katkaisu- ja uransorvaus on monenkirjavine töineen ja erikoistyökaluineen kuin oma maailmansa

Lisätiedot

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh.

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. KIINNITYSHOKIT KORJATTU PAINOS maaliskuu 1998 KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6 SKS-mekaniikka Oy artinkyläntie 50, P 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. *852 661 Etelä-Suomi artinkyläntie

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Yleistä Hakemisto... 2. Yleistä SOLID 2. JABRO -SOLID 2 Metrinen/Tuuma Solid² yleiskäyttöön... TORNADO

Sisällysluettelo. Yleistä Hakemisto... 2. Yleistä SOLID 2. JABRO -SOLID 2 Metrinen/Tuuma Solid² yleiskäyttöön... TORNADO Sisällysluettelo Yleistä Hakemisto........................................ 2 Tuote, esittely..................................... 3-6 Tuotteen yleiskatsaus............................... 7 Koodiavain ja

Lisätiedot

PINNANLAADUN MÄÄRITYSTEKNIIKAT JA MITTAUSLAITTEET VIIMEISTELYSORVAUKSEN YHTEYDESSÄ

PINNANLAADUN MÄÄRITYSTEKNIIKAT JA MITTAUSLAITTEET VIIMEISTELYSORVAUKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PINNANLAADUN MÄÄRITYSTEKNIIKAT JA MITTAUSLAITTEET VIIMEISTELYSORVAUKSEN YHTEYDESSÄ

Lisätiedot

MONITOIMIKONEET. Kalustusmahdollisuudet Tuotteet

MONITOIMIKONEET. Kalustusmahdollisuudet Tuotteet MULT-TASK MACNNG Content Kalustusmahdollisuudet Tuotteet Pitimien yleisesittely Coromant Capto -monitoimityökalut CoroPlex MT jyrsintä- ja sorvaustyökalu CoroPlex TT sorvaustyökalu CoroPlex SL -minirevolveri

Lisätiedot

SECO NEWS YHTEENVETO 2013.1

SECO NEWS YHTEENVETO 2013.1 SECO NEWS YHTEENVETO 2013.1 1 SECO NEWS 2013.1 Kaikki etsivät mahdollisuuksia kehittää prosesseja nopeammiksi, luotettavimmiksi ja tehokkaammiksi. Tässä esitteessä on yhteenveto Secon uusista tuotteista,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN JA OSTAJAN OPAS. Pikavaihtotyökalut CNC-sorveihin

KÄYTTÄJÄN JA OSTAJAN OPAS. Pikavaihtotyökalut CNC-sorveihin KÄYTTÄJÄN JA OSTAJAN OPAS Pikavaihtotyökalut CNC-sorveihin Sisällys Pikavaihtotyökalut 3 Pääedut 6 Parempi käyttöaste Green Light Machining 6 Koneistajan kannalta turvallisempi ja helpompi 9 Coromant Capto

Lisätiedot

SECO NEWS YHTEENVETO NEW IMAGE NEEDED (PHOTO SHOOT WEEK OF SEPTEMBER 12) JATKUVA KEHITTÄMINEN ONNISTUU LUOTETTAVILLA TYÖKALUILLA

SECO NEWS YHTEENVETO NEW IMAGE NEEDED (PHOTO SHOOT WEEK OF SEPTEMBER 12) JATKUVA KEHITTÄMINEN ONNISTUU LUOTETTAVILLA TYÖKALUILLA SECO NEWS YHTEENVETO 2017-1 NEW IMAGE NEEDED (PHOTO SHOOT WEEK OF SEPTEMBER 12) JATKUVA KEHITTÄMINEN ONNISTUU LUOTETTAVILLA TYÖKALUILLA JATKUVAA PANOSTUSTA TUOTEKEHITYKSEEN RE=6-NIRKONSÄDE R217/220.28-JYRSIN

Lisätiedot

Timanttiporaus SAHAUS JA PORAUS

Timanttiporaus SAHAUS JA PORAUS Timanttiporaus 132 mm 1/2" BSP Malli HC-2W Pora/Järjestelmä Moottorin ominaisuudet Monipuolinen: soveltuu kuiva- ja märkäporaukseen. Tiilien käsivarainen kuivaporaus 5 1 4" (132 mm) asti, betonin käsivarainen

Lisätiedot

HandlingTech. Automations-Systeme ENSIAPU TYÖKALUN RIKKOUTUESSA. www.handlingtech.de/eromobil

HandlingTech. Automations-Systeme ENSIAPU TYÖKALUN RIKKOUTUESSA. www.handlingtech.de/eromobil HandlingTech ENSIAPU TYÖKALUN RIKKOUTUESSA www.handlingtech.de/eromobil eromobil - Ratkaisu työkalujen rikkoutumistilanteisiin Uusi eromobil Kompakti, monipuolinen, käytännöllinen Perustamisvuodestaan

Lisätiedot

2 Materiaalitekniikka. 6 CNC- tekniikan perusteet

2 Materiaalitekniikka. 6 CNC- tekniikan perusteet KONEISTUS 20ov LOPETUS 1 Koneenpiirustus 2 Materiaalitekniikka 3 Sorvaus- ja jyrsintätekniikat 4 Poraustekniikat 5 Hiontatekniikat 6 CNC- tekniikan perusteet 7 Ammattiosaamisen näyttö KONEENPIIRUSTUS AMMATTITAITOVAATIMUKSET

Lisätiedot

RADIAALIKOMPRESSORIN JUOKSUPYÖRÄN VALMISTUS KONEISTAMALLA

RADIAALIKOMPRESSORIN JUOKSUPYÖRÄN VALMISTUS KONEISTAMALLA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO RADIAALIKOMPRESSORIN JUOKSUPYÖRÄN VALMISTUS KONEISTAMALLA Lappeenrannassa 12.12.2007 Markku Nikku 0257072 ENTE 4 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

OMEGA kovametalliviilat

OMEGA kovametalliviilat 02/09 7 OMEGA haastus 7 Myös AlTiN pinnoituksella Valmistusmaa USA OMEGA kovametalliviilat Varret Ø ja Ø Käytettävä suojalaseja suojalaseja UUDENLAINEN SYVÄ HIONTA HAMPAAN PROFIILI UUSITTU TEHOKAS JA AGRESSIIVINEN

Lisätiedot

PARAS VALINTA KAIKILLE AINEILLE

PARAS VALINTA KAIKILLE AINEILLE MADE BY YLEISTAPIT PARAS VALINTA KAIKILLE AINEILLE Lujat teräkset Ruostumattomat- ja haponkestävät teräkset Alumiini ja alumiiniseokset Rakenneteräkset Valuraudat POWERTAP EHDOTTOMASTI PARAS PowerTap on

Lisätiedot

Terästankojen vannesahaus

Terästankojen vannesahaus Tutkimusraportti 64 Research Report 64 Terästankojen vannesahaus Bandsawing of steel bars Juha Varis Arto Tanskanen ISBN 952-214-211-5 ISBN 952-214-212-3 (PDF) ISSN 1459-2932 Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Ota kaikki irti reikien koneistuksen ratkaisuista. Reikien koneistuksen terävä kärki

Ota kaikki irti reikien koneistuksen ratkaisuista. Reikien koneistuksen terävä kärki Ota kaikki irti reikien koneistuksen ratkaisuista Reikien koneistuksen terävä kärki Tulevaisuuden ratkaisuja tämän päivän haasteisiin Pysyvä tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme tehostamaan prosessejaan.

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

4 Lastuamisarvot. Sorvaustyökalun valinta YLEISSORVAUS. Työkaluvaihtoehtojen yleisesittely

4 Lastuamisarvot. Sorvaustyökalun valinta YLEISSORVAUS. Työkaluvaihtoehtojen yleisesittely GENERL TURNNG How to choose your turning tool Sorvaustyökalun valinta Sorvaustyökalun valinta 1 Työkaluvaihtoehtojen yleisesittely Valitse Coromant Capto tai varsimallinen työkalu revolveripään/karan kiinnitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

M-KÄSITTELYN VAIKUTUS LASTUAMALLA VALMISTETTAVAN TUOTTEEN VALMISTUSKUSTANNUKSIIN

M-KÄSITTELYN VAIKUTUS LASTUAMALLA VALMISTETTAVAN TUOTTEEN VALMISTUSKUSTANNUKSIIN LAPPEENRANNAN TEKNILINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Teemu Sairanen M-KÄSITTELYN VAIKUTUS LASTUAMALLA VALMISTETTAVAN TUOTTEEN VALMISTUSKUSTANNUKSIIN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Nord-Lockin X-sarjan aluslevyt

KÄYTTÖOHJE Nord-Lockin X-sarjan aluslevyt KÄYTTÖOHJE Nord-Lockin X-sarjan aluslevyt RUUVILIITOKSET 3 ASENNUSOHJEET 4 TEKNISET TIEDOT 5 KIRISTYSMOMENTIT 5 AINUTLAATUNEN JÄRJESTELMÄ, JOKA ESTÄÄ RUUVILIITOSTEN AVAUTUMISEN JA LÖYSTYMISEN Nord-Lockin

Lisätiedot

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTuSTA uuden SuKuPOlVEN TASOJYRSIMEllÄ KAKSIPuOlEISIllA KÄÄNTöTERIllÄ tutustumiskampanja

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTuSTA uuden SuKuPOlVEN TASOJYRSIMEllÄ KAKSIPuOlEISIllA KÄÄNTöTERIllÄ tutustumiskampanja WSX445 kevyttä koneistusta uuden SUKUPOLVEN tasojyrsimellä Kaksipuoleisilla kääntöterillä tutustumiskampanja WSX445 JYRSIMET NYT KAMPANJAHINTAAN! Valitse jyrsin Valitse laatu Valitse TERÄGEOMETRIA Kampanja

Lisätiedot

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Sorvaustyökalut YLEISSORVAUS KATKAISU & URANSORVAUS KIERRESORVAUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT

Lastuavat työkalut - Sandvik Coromant. Sorvaustyökalut YLEISSORVAUS KATKAISU & URANSORVAUS KIERRESORVAUS TYÖKALUJÄRJESTELMÄT Lastuavat työkalut - Sandvik oromant Sorvaustyökalut YLESSORVAUS KATKASU & URANSORVAUS KERRESORVAUS 2012 Työkalupitimen valitseminen TURN - FN Työkalupitimen valitseminen 1 Valitse liitoskoko - Valitse

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

Timanttiterien käsittely

Timanttiterien käsittely Timanttiterien käsittely Yleiset ohjeet ja vianetsintä www.levanto.fi Sisällysluettelo Sahanterän käsittely - yleiset ohjeet 3 Sahanterien vianetsintä 5 Toleranssitaulukko sahanterille 7 Sahanterien kierrosnopeustaulukko

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit Sisällysluettelo sivu Käyttökerroin... 2 Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava... 2 Kierukkavaihdemoottorit ja Kierukkavaihteet... 3 Vaihtoehtoiset rakenteet... 4 Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot...

Lisätiedot

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta Lähde: http://sjh.sporttisaitti.com/ Luistimien teroittaminen on huoltajan tärkeimpiä tehtäviä ehkä tärkein. Jotta tehtävän pystyy hoitamaan ja suoriutumaan siihen liittyvistä monista vaiheista, tulee

Lisätiedot

LIITE 9: Kansilinjan prosessikuvaus Page 1 of 6 RISKIKARTOITUS KANSILINJAN PROSESSIKUVAUS

LIITE 9: Kansilinjan prosessikuvaus Page 1 of 6 RISKIKARTOITUS KANSILINJAN PROSESSIKUVAUS LIITE 9: Kansilinjan prosessikuvaus Page 1 of 6 RISKIKARTOITUS KANSILINJAN PROSESSIKUVAUS o Kuivasolu KJS (kansijyrsinsolu) valun pintojen jyrsintä ja viimeistely, ryhmäpuolen pinnan viimeistely jää Johnfordille.

Lisätiedot

Jani Paananen. Ketjurattaiden valmistusprosessin kehittäminen. Opinnäytetyö Kevät 2010 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikka

Jani Paananen. Ketjurattaiden valmistusprosessin kehittäminen. Opinnäytetyö Kevät 2010 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikka 1 Jani Paananen Ketjurattaiden valmistusprosessin kehittäminen Opinnäytetyö Kevät 2010 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikka 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

GRIP. Enemmän magneettista voimaa. toiminnolla. varustettu. Kiinnityksen täydellinen tasaisuus ja lujuus

GRIP. Enemmän magneettista voimaa. toiminnolla. varustettu. Kiinnityksen täydellinen tasaisuus ja lujuus SÄHKÖISESTI OHJATUT KESTOMAGNEETIT KONEISTUKSEEN Enemmän magneettista voimaa varustettu GRIP toiminnolla Kiinnityksen täydellinen tasaisuus ja lujuus Monoliittiteknologia Täysin metallinen pinta Ohut ja

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot

ALIPAINEKULJETINHIHNAT

ALIPAINEKULJETINHIHNAT ALIPAINEKULJETINHIHNAT Jotkut kuljettimet vaativat hihnakäytöiltä enemmän kuin tavalliset. Suuret nopeudet, kiihtyvyydet ja hidastuvuudet, paikoitustarkkuus tai kappaleen keveys aiheuttavat sen että normaali

Lisätiedot

Mittaa työstettävään kappaleeseen teräs FE 355 (myöntölujuus 355 N/mm 2 ) 40mm*40mm*8mm keskikohta.

Mittaa työstettävään kappaleeseen teräs FE 355 (myöntölujuus 355 N/mm 2 ) 40mm*40mm*8mm keskikohta. Harjoitus 3 Poraus, kierteitys ja kierteiden korjaus Harjoituksen tarkoituksena on harjoitella pylväsporakoneen käyttöä, oikean porausnopeuden valitsemista, kierteitystä ja kierteiden korjaamista Helicoil-kierteenkorjaus

Lisätiedot

TUOTEUUTUUDET KONEPAJATARPEET II / MAU 5000 Innovatiivinen heittokellon pidin. Tilaa heti Webshop-verkkokaupasta!

TUOTEUUTUUDET KONEPAJATARPEET II / MAU 5000 Innovatiivinen heittokellon pidin. Tilaa heti Webshop-verkkokaupasta! TUOTEUUTUUDET KONEPAJATARPEET II / 2017 Tilaa heti Webshop-verkkokaupasta! www.meusburger.com MAU 5000 Innovatiivinen heittokellon pidin MITTAUSLAITTEET Ihanteellinen sulkuvoiman valvontaan ruiskuvalukoneissa,

Lisätiedot