Sisällys. Toimintasuunnitelma (15) Päätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Päätös 18.11.2014"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma (15) Sisällys 1. Palveleva vaikuttaja Edunvalvonta ja vaikuttaminen Neuvonta ja koulutus Tutkimus- ja kehitystoiminta Viestintä- ja tiedonhallinta Järjestötoiminta ja hallinto Taloudelliset resurssit ja henkilöstö Tapahtumakalenteri... 14

2 Toimintasuunnitelma (15) 1. Palveleva vaikuttaja Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2014 hyväksyttyyn Palveleva vaikuttaja strategiaan. Palvelu on vaikuttamista. Palvelulla autamme jäsenyhdistyksiämme ja näiden jäseniä onnistumaan toiminnassaan, tuotamme niille uutta tietoa ja osaamista, sekä luomme niille uusia toimintamahdollisuuksia. Toiminnan kivijalka on jäsenyhdistyksien ja jäsenten palvelu. Laadukkaiden palveluiden perustana ovat näiden muuttuvat ja kehittyvät tarpeet. Monipuoliset ja laadukkaat palvelut tuotetaan ammattitaitoisen ja asiantuntevan henkilökunnan ja palvelukumppaniverkoston yhteistyönä. Kiinteistöliitto toteuttaa kattavan Jäsentyytyväisyys 2015 tutkimuksen keväällä. 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Strategiamme mukaisesti valvomme ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti jäsentemme ja perusjäsentemme etuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Liiton tavoitteena on vaikuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa säädös- ja muiden uudistuksien valmisteluun Euroopan unionissa ja kansallisella tasolla. Tavoitteena on saada liitolle edustus edunvalvonnan kannalta keskeisiin työryhmiin. Vaikuttamisessa hyödynnetään liiton ja sen jäsenten sekö muiden sidosryhmien asiantuntemusta ja vaikuttamisosaamista. Edunvalvonnan toteuttamiseksi pidetään yhteyttä poliittisiin päättäjiin ja heidän avustajiinsa sekä ministeriöiden virkamiehiin. Kiinteistönomistajien kannalta tärkeitä uudistus- ja säädöshankkeita ovat mm. asuntoosakeyhtiölain päivittäminen, asumiskustannuksiin vaikuttavat verouudistukset ja asumisen tukijärjestelmät, tupakoinnin rajoittaminen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä, maankäyttö- ja rakennuslain osauudistukset,sähköisen asunto-osakerekisterin käyttöönottoon liittyvä selvitystyö sekä rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen. Eduskuntavaaleihin ( ) pidettäviin liiton hallitus on päättänyt syyskuussa 2014 omista hallitusohjelmatavoitteista. Tavoitteita tehdään tunnetuksi puolueille ja näiden eduskuntavaaliehdokkaille. Liitto osallistuu vaaleja edeltävään yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja hyödyntää tässä keskustelussa mm. Asumismenot- ja Indeksitalo tutkimuksien tuloksia.

3 Toimintasuunnitelma (15) Osana eduskuntavaalivaikuttamista Kiinteistöliitto osallistuu Arkadia 2015 valmennusohjelman toteuttamiseen. Ohjelma on puoluerajat ylittävä yhteiskunnallinen valmennusohjelma alle 35-vuotiaille tulevaisuuden vaikuttajille ja keskustelufoorumi Suomen tulevaisuudesta. Valtakunnan laajuisessa ohjelmassa ovat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet. Ylläpitokustannukset ovat nousemassa vuonna 2015 erityisesti energiaverotuksen ja kiinteistöverotuksen korotusten seurauksena. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet viime vuosina selvästi kuluttajahintoja ja keskimääräistä ansiotasoa nopeammin. Kotitalouksien verotus on muutenkin kiristymässä vuonna Kiinteistöalan ulkopuolella on paikoitellen suurta intoa nostaa kiinteistöverotuksen purevuutta ja merkitystä Suomessa. Liitto yhdessä jäsentensä kanssa pyrkii valtakunnallisilla ja paikallisilla vaikuttamiskampanjoilla ja edunvalvonnalla vaikuttamaan siten, että asumiskustannuksien nousu on kohtuullista. Edunvalvonnassaan yhdessä jäsenyhdistyksien kanssa pyritään rajoittamaan kiinteistöverojen ja muiden julkispohjaisten maksujen nousua. Liitto pitää yllä keskustelua hallinnollisesta taakasta, viranomaisasioinnin keventämisestä ja viranomaistoiminnan yhdenmukaistamisesta. Kansainvälinen edunvalvonta toteutetaan osallistumalla Euroopan Kiinteistöliiton (EPF) toimintaan. EPF:n johdolla seurataan komission jäsenmaiden talouspolitiikan tasapainottomuuksien seurantaprosessia. EPF:n johdolla seurataan myös EU:n lainsäädäntötyötä. Osallistutaan muun muassa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutosarviointiin keskittyvään työryhmään, joka tulee tarkastelemaan myös energiatodistuslainsäädäntöä. EU:n energia- ja ilmastopaketin muotoutuminen tulee johtamaan direktiivivalmisteluihin vuonna Liitto toteuttaa edunvalvontaan liittyviä jäsenkyselyitä ajankohtaisista aiheista. Näiden tuloksia hyödynnetään liiton viestinnässä ja koulutuksessa. Paikallista edunvalvontaa tuetaan tuottamalla tausta-aineistoja jäsenyhdistyksien käyttöön. Edunvalvontaa toteutetaan myös yhteistyössä muiden kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen kanssa, mm. KIRA foorumissa. Liiton tavoitteena on saada edustajansa sellaisiin viranomaistyöryhmiin, jotka ovat jäsenkunnan kannalta tärkeitä. 3. Neuvonta ja koulutus Neuvonta- ja koulutuspalvelut ovat keinoja vaikuttaa jäsenistön kykyyn ja mahdollisuuksiin onnistua tehtävissään. Neuvontapalvelut

4 Toimintasuunnitelma (15) Lakineuvonnan tärkeimpiä neuvonta-aiheita ovat asunto-osakeyhtiölainsäädäntö-, korjausrakentamisen sopimus- ja vastuukysymykset, huoneenvuokra-asiat. Jäsenneuvonnat (laki, talous, vero, energia) toteutetaan pääasiassa puhelinneuvontana. Lakineuvontaa täydennetään maksullisilla asiantuntijalausunnoilla, joita annetaan vuosittain n Talous- ja veroneuvonta järjestetään osittain myös ostopalveluna. Palveluja täydentävät :n Palvelu Oy:n tarjoama maksullinen puhelinneuvonta muille kuin jäsenille, sekä yhtiön tarjoamat juridiset, maksulliset toimeksiantopalvelut jäsenistölle. Liiton ja jäsenyhdistyksien neuvontahenkilökunnan osaamisen kehittämistä jatketaan yhdenmukaisen neuvonnan ja tulkintojen antamiseksi jäsenistölle toteuttamalla yhteisiä koulutuksia. Puhelinneuvonnan täydentämiseksi kehitetään verkkopalveluihin perustuvia neuvontamuotoja -portaalissa. Avoimilla sivuilla julkistettavat aineistot suunnataan osakkaille sekä jäsenhankinnan tukemiseksi. Taloyhtio.net -palvelun aineistot jäsenille sisältävät enemmän ja syvällisempää tietoa. Aineistot käsittelevät mm. asuntoosakeyhtiölakia, yhtiökokouksia, osakkaiden osallistumista yhtiön toimintaan, palveluiden ostamista sekä korjaushankkeita. Liiton verkkopalveluissa otetaan käyttöön usein esiin nouseviin kysymyksiin perustuva kysymys-vastaus palsta. Taloyhtio.net portaalin uudistaminen käynnistetään vuonna Lakineuvontaa annetaan sähköpostin ja puhelinneuvonnan yhdistelmänä siten, kirjallinen neuvontakysymys voidaan toimittaa sähköpostilla, ja siihen annetaan neuvo puhelimella. Kokeillaan lakineuvonnan asiakaspalvelun kehittämistä siten, että neuvonta-aika voidaan varata ennakkoon nettipalvelusta. Liitto antaa lisäksi korjausrakentamiseen, kiinteistönpitoon, ja kiinteistötalouteen neuvontaa. Liiton jäsenkiinteistöjen työsuhdeneuvonnasta vastaa Kiinteistötyönantajat ry. Koulutus Liiton koulutustoiminnan teema toimintavuonna on Osaava hallitus kotisi asialla, jonka tavoitteena on hallitusten työskentelyn kehittäminen ja osaamistason kohottaminen. Liiton asiantuntijat toimivat kouluttajina jäsenyhdistyksien järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa. Lisäksi he tuottavat koulutusmateriaaleja yhdistyksien käyttöön koulutuksessa hyödynnettäväksi. Koulutuksissa painotetaan taloyhtiön toiminnan kannalta keskeisten ja yleisimmin neuvontatarvetta vaativien asioiden opettamista (mm. korjaus- ja kunnossapitovastuu, yhtiökokousmenettelyt, hallituksen tehtävät). Tämä toteutetaan kehittämällä koulutusjärjestelmää, tukemalla verkossa tapahtuvaa itseopiskelua ja, tuottamalla oppaita. Kehitetään asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen ajokortti.

5 Toimintasuunnitelma (15) Koulutustoimintaa kehitetään ottamalla huomioon tiedollisen sisällön ohella taidollisten valmiuksien parantaminen. Jäsenyhtiöiden hallinnolle (hallitus, isännöinti, tilin-/toiminnantarkastus) suunniteltuja koulutusaiheita ovat: Juridiikka 1. Hallituksen ABC 2. Hallituksen iltakoulu 1, 2 ja 3 (uusi osa 3: ajankohtaisaiheet) 3. Yhtiökokouksen ongelmatilanteet kokoustoimihenkilöiden koulutus 4. Taloyhtiön kokoustekniikka kurssi (hallituksen kokous ja yhtiökokous 5. Kuka korjaa, kun paikat hajoavat (uusi osa 2, syksy 2015-) 6. Hyvä hallintotapa taloyhtiöissä 7. Häiriötilanteiden hallinta 8. Puheenjohtajakoulutus (uusi) 9. Kiinteistöosakeyhtiökoulutus (uusi, helmikuu 2015-) 10. Korjaushanke haltuun modifioitu juridiikka (uusi, syksy Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät (uusi, syksy 2015-) Korjaaminen ja energiatehokkuus Taloushallinto 12. Taloyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) 13. Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä (lähtötilanteen selvittäminen, käyttö & ylläpito ja korjausrakentaminen) 14. Taloyhtiöt ja rakennusten energiatodistus 15. Korjausrakentaminen taloyhtiössä korjaushanke, ryhmäkorjaus sekä lisäja täydennysrakentaminen 16. Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä 17. Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus 18. Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset 19. Taloyhtiön talousarvion laadinta (tai: Taloyhtiön / Isännöitsijän talouskurssi) 20. Vakuuta oikein 21. Toiminnantarkastus taloyhtiössä Korjaushanke haltuun kiertue jatkuu v viidellä tilaisuudella. Kiertueella käsitellään mm. korjausrakentamisen päätöksentekomenettelyitä, hankkeen kilpailuttamista, tilaajavastuulakia, rakennusalan yleisiä sopimusehtoja sekä tiedottamista. Liiton ja jäsenyhdistyksien lakineuvontaa antavien toimihenkilöiden osaamista ylläpidetään ja kehitetään järjestämällä koulutuspäiviä lainsäädännön soveltamisesta, tulkinnoista ja oikeuskäytännöstä.

6 Toimintasuunnitelma (15) Koulutusyhteistyötä tehdään myös Kiinteistöalan Koulutuskeskus KIINKOn ja OKopintokeskuksen kanssa. Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten hyödynnettävinä ovat Opintotoiminnan Keskusliiton taloudellinen OK-tuki, hankerahoitus ja opintosetelirahoitus sekä kouluttajakoulutus, muu koulutustarjonta ja pedagoginen tuki koulutustoiminnan kehittämisessä. 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta ovat tapoja kehittää uusia palveluita, osaamista, ja ratkaisuja jäsenten tarpeisiin. Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteitä ovat asuinkiinteistökannan suunnitelmallisen kiinteistönpidon tehostaminen, energiatehokkuuden parantaminen, rakennuttamisosaamisen parantaminen, huoltokirjajärjestelmän kokonaisuudistaminen ja korjausrakentaminen. Tehdään hallituksille ja isännöitsijöille tunnetuksi v valmistunutta KIPI -korttien sarjaa. Vuosittain toistuvat tutkimukset Korjausrakentamisbarometrin aineistoa käytetään viranomaisten ja muiden sidosryhmien päätöksenteon apuvälineenä. Barometri saavuttaa kaksi kertaa vuodessa runsaat vastaajaa, joiden kokemukset ovat arvokkaana apuna liiton näkemysten muodostamisessa. Keväällä painopisteenä ovat korjaushankkeiden lisäksi energia- ja ylläpitokäytännöt ja syksyllä putkistoremontit. Lisäksi aina on mukana ajankohtaisosioita. Asumismenot tutkimusta jatketaan. Tuotteen laskentamallit tarjoavat käyttökelpoisia vertailuarvioita asumiskustannusten kehityksestä ja eroista kaupunkikohtaisesti. Laskentamallia käytetään työkaluna analysoitaessa tulevaisuuden asumisen kustannus- ja kehittämisvaihtoehtoja. Peruslaskelmien ohella tuodaan esille ajankohtaiskysymyksiä, joilla on merkitystä edunvalvonnan kannalta. Kaupunkikohtaisia kiinteistöveroja ja maksuja ja niiden kehitystä vertaileva Indeksitalotutkimus toteutetaan vuonna 2015 edelleen toimeksiantona KTI Kiinteistötieto Oy:lle. Tutkimusta kehitetään lisäämällä aluekohtaisia kehitystietoja ja niiden vertailua. Osasta kaupunkeja vertailulaskelmia on julkaistu vuodesta Asuntoyhtiöiden talousarvio-ohje vuodelle 2016 laaditaan lokakuussa ja päivitetään vuoden 2016 alussa. Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulujen kehitystä seurataan yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Kiinteistötieto KTI Oy:n kanssa. Pyritään lisäämään relevantin taloustiedon (mm. tasetiedot) saantia asunto-osakeyhtiöistä. Laaja-alaisella ja tarkalla tiedolle on aiempaa enemmän tarvetta, koska taloudelliset haasteet ovat lähivuosina merkittäviä ja taloyhtiöiden olosuhteet vaihtelevat suuresti.

7 Toimintasuunnitelma (15) Toteutetaan ajankohtaiskyselyitä tärkeisiin edunvalvontateemoihin liittyen. Osallistutaan Pellervon taloustutkimuksen alueellisen asuntomarkkinaraportin valmisteluun. Tietoa hyödynnetään liiton vaikuttamistyössä pohja-aineistona. Tutkimus- ja kehityshankkeet Asuntojen korjaustarve hankkeen raportti julkaistaan keväällä 2015 (Hankeaika kesä kevät 2015). Hankkeen toteuttajat ovat Pellervon taloustutkimuksen, VTT:n ja KTI Kiinteistötieto Oy. Hankkeen tilaajina ovat Kiinteistöliiton lisäksi Kiinko, Rakennusteollisuus, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, Rakennusinsinööriliitto ja Hypoteekkiyhdistys. Hankkeen tarkoituksena on luoda nykyistä tarkempi kuva korjaustarpeen todellisesta tilanteesta ja näkymistä maassamme. Tuloksia käytetään hyväksi kiinteistö- ja rakennusalalla arvioinnissa, edunvalvonnassa ja koulutuksessa. Hankkeen tuloksia voidaan tarvittaessa päivittää seurantatutkimuksilla muutaman vuoden välein. Osallistutaan asunto-osakeyhtiöiden kannalta tärkeiden KH-, LVI- ja RT -kortistojen sekä rakentamista koskevien laatuvaatimusten (RYL) laadintaan. RYL kuvaa kiinteistö- ja rakennusalan yhdessä sopimat laatuvaatimukset. Tällä hetkellä valmistelussa on TalotekniikkaRYL ja KorjausRYL. Osallistutaan Asuintalon käyttö- ja huolto-ohjeiston (huoltokirja) kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda helppokäyttöisempi ja selkeämpi huoltokirjaohjeisto. Osallistutaan kiinteistöalan sanastokehityshankkeeseen yhdessä alan etujärjestöjen ja ympäristöministeriön kanssa. Osallistutaan Lähiökehittämisen Oppimateriaalituotannon (LähiöOppi) ja Asuntojen Muutossuunnittelun Mallit (MuutosMallit) hankkeisiin. Lähiöoppihankkeen tavoitteena on tuottaa helppolukuista ja visuaalisesti houkuttelevaa informaatiota lähiöasuinalueiden asuinympäristöjen parantamisen ja rakennusten energiatehokkaan korjaamisen tueksi. Muutos Mallit hankkeen tavoitteena on kehittää asunto- ja yhdyskuntasuunnittelun keinoin mm. esteettömyyttä lähiöasuntojen muutossuunnittelussa. (Hankeaika: kevät kevät 2016). Osallistutaan Viemäreiden sisäpuolisten korjausmenetelmien (VISIKO) jatkohankkeeseen, jossa tuotetaan taloyhtiöille suunnattu Tilaajan ohje. Osallistutaan kansainväliseen Lean-Wood -hankkeeseen, jossa kehitetään julkisivukorjauksiin soveltuvia ratkaisuja ja nopeutetaan korjausprosessia. (Hankeaika kevät syksy 2016). Osallistutaan sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön koordinoimaan Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienarviointi hankkeeseen, jossa selvitetään käyttövesiverkossa piileviä riskiratkaisuja ja niihin varautumista. (Hankeaika: kevät kevät 2015).

8 Toimintasuunnitelma (15) Osallistutaan Kosteusteknisesti turvallisten korjausrakentamisen malliratkaisujen (KORMA) jatkohankkeeseen, jossa tuotetaan taloyhtiöille suunnattu Tilaajan ohje. Liitto jatkaa Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden johtoryhmässä. (Hankeaika: syksy syksy 2016). Kiinteistöliitto osallistuu ERA17 - Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 toimintaohjelmaan, joka käsittelee parhaita keinoja energiaviisauden edistämiseen, Kiinteistöliitolla on koordinointivastuu yhdestä ohjelman seitsemästä painopistealueesta Kustannustehokkaita ratkaisuja energiakorjauksiin. Työssä kerätään ja viestitään energiatehokkaista korjaustavoista ja niiden saavuttamisen edellytyksistä. Pyritään edelleen tuomaan esille kokemusperäistä aineistoa ja käyttökelpoiset energiaviisauden apuvälineitä. Ollaan mukana toteuttamassa Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä tutkimushanketta, jossa selvitetään kerrostaloihin toteutettujen poistoilmalämpöpumppujen toimintaa ja vaikutuksia taloyhtiön energiankäyttöön. (Hankeaika syksy 2014-kevät 2015). Osallistutaan Lämpimän käyttöveden kulutusprofiilit hankkeen toteuttamiseen. Hankkeessa selvitetään asuntokohtaisen mittausdatan perusteella kotitalouksien käyttöveden kulutusta ja lämpimän käyttöveden osuutta sekä käyttöprofiileja (Hankeaika kevät 2014-kevät 2015) Osallistutaan myös EU-Gugle hankkeen asiantuntijaryhmän työskentelyyn. Tämän vuoteen 2018 ulottuvan hankkeen yhteydessä tarkastellaan ympäristön kannalta kestäviä korjaustapoja. (Hankeaika: kevät kevät 2018). Ollaan mukana SunZEB-hankkeessa, jossa pohditaan uusiutuvan energian käyttöä alueellisesti suhteessa rakennuskohtaiseen tuotantoon ja sen merkitystä päästöihin ja lähes nollaenergiarakennuksen määrittelyyn (hankeaika talvi talvi 2015) Osallistutaan FInZEB- hankkeeseen asiantuntijajäsenen roolissa. Hankkeessa selvitetään, kuinka kansalliset vaatimukset (lähes nollaenergiarakentaminen) tulisi asettaa riittävän haasteellisesti, mutta kustannustehokkaasti direktiivien täyttämiseksi, rakenteiden turvallisuus ja hyvät sisäolosuhteet huomioiden. SunZEB ja FinZEB, seuraaminen on tärkeää pitkän aikavälin haasteiden hahmottamisen kannalta: Energia- ja ilmastopolitiikan tähtäin on vuoteen Jatketaan yhteistyössä Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa yksityisen vuokra-asumisen seurantaan ja edistämiseen liittyviä selvitys- ja tutkimushankkeita sekä tietoaineiston tuotantoa. Osallistutaan valtakunnalliseen Hissi-hankkeeseen ja muihin esteettömän asumisen kehittämishankkeen (IKÄ-ASKE) lopputuloksena käynnistettäviin kehityshankkeisiin. Osallistutaan ympäristöministeriön asettamaan työryhmään, joka laatii selvityksen vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausten avustusmahdollisuuksista asunto-osakeyhtiöissä.

9 Toimintasuunnitelma (15) Liitto osallistuu asunto-osakeyhtiöiden ryhmäkorjausrakentamisen kehittämistä edistävään työryhmään. (Hankeaika: syksy syksy 2017). 5. Viestintä- ja tiedonhallinta Viestintä ja tiedonhallinta ovat välineitä sekä kehittää osaamista että vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toiminnasta, palveluista ja tavoitteista tiedottaminen ja medianäkyvyys tukevat myös toiminnan kasvua. Viestinnällä ja tiedonhallinnalla on vaikuttavuuteen erittäin tärkeä rooli. Vaikuttava viestintä on keino varmistaa, että jäsenistö tietää ja osaa hyödyntää tarjolla olevia jäsenpalveluita saaden siten täyden vastineen jäsenmaksuille. Viestintä Viestinnän päämuotoja ovat: 1) Viikkotiedote, 2) Sidosryhmätiedote, 3) uutistiedotus ja vaikuttamisviestintä, 4) Suomen Kiinteistölehden kanssa tehtävä yhteistyö, 5) taustatiedotus ja toimittajatapaamiset, 6) valmiit lehtiartikkelit. Kiinteistöliitto ja Kiinteistölehti julkaisevat yhteistyössä Kiinteistöalan viikkokatsaus - uutisvideoita. Ajankohtaisista aiheista tiedotetaan Viikkotiedotteen lisäksi tarvittaessa erillisillä tiedotteilla. Tiedotteista osa tehdään ruotsiksi. Toimitetaan teemojen mukaisia tiedotteita ja artikkeleita tiedotusvälineille. Lisätään ajankohtaisaiheisiin liittyvää uutisointia ja tiedottamista portaalin sekä kotisivujen kautta suunnitelmallisesti. Hallituksien puheenjohtajille, hallituksille, isännöitsijöille sekä tilin- ja toiminnantarkastajille tapahtuva viestintä toteutetaan Taloyhtio.netin kohdennettujen uutiskirjeiden avulla. Liittoyhteisön sisäisenä työskentely-, tiedonhallinta- ja viestintävälineenä hyödynnetään KiinteistöPlazaa, joka kattaa liiton työntekijät ja toimielimet (mm. hallitus, toimikunnat, työryhmät). KiinteistöPlazan kehittämistä jatketaan. Selvitetään jäsenyhdistyksien tarve YhdistysPlazaan, jota yhdistykset voisivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Taloyhtio.net on taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille tarkoitettu nettipalvelu, jolla on yli rekisteröitynyttä käyttäjää. Sivustolle tuotetaan tiedotus- ja koulutusaineistoja, joissa mm. videoita. Liitto on Helsingin Messukeskuksessa järjestettävän Taloyhtiö 2015 tapahtuman järjestäjä. Päävastuu tapahtuman toteutuksesta on Kiinteistöalan Kustannus Oy:llä; järjestelyihin osallistuvat lisäksi Kiinteistöliitto Uusimaa ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy.

10 Toimintasuunnitelma (15) Taloyhtiöiden kotisivujen eli jäsenpalvelulla on käyttäjää. Sivuston markkinointia tehdään tehostetusti yhtiökokouskauteen liittyen. Palvelun esitettä jaetaan mm. jäsentiedotteiden ja Tervetuloa jäseneksi -paketin mukana. Tehostetaan tiedotusta jäsenistön käytössä olevista palveluista. Tiedotusvälineinä hyödynnetään mm. Suomen Kiinteistölehteä, Kiinteistöviesti -lehtiä, sekä luentoaineistoja. Liiton tiedotejakeluissa hyödynnetään STT-Info tiedotepalvelua. Liittoyhteisön medianäkyvyyttä seurataan STT:n Mediaseurannalla. Sähköisten palveluiden kehitystyötä jatketaan sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa yhä tavoitteellisemmin osana liiton toimintaa. Suomen Kiinteistölehti on tärkeä jäsenpalvelu ja samalla kanava liiton kannanottojen esittämiselle ja julkiselle keskustelulle. Kiinteistölehden painetun lehden lisäksi yhteistyötä tehdään digilehden kanssa, joka on luettavissa taloyhtio.netin jäsenpalveluissa. Liiton viestinnän toteutuksessa otetaan huomioon Kiinteistölehden ilmestymisaikataulu, jotta lehteä voidaan hyödyntää viestintävälineenä. Kiinteistölehdelle tarjotaan aktiivisesti juttuideoita. Lisäksi liiton asiantuntijat kirjoittavat säännöllisesti artikkeleita lehteen. Liitto tukee Kiinteistölehden levikkimarkkinointia ja markkinoi lehteä muille tiedotusvälineille. Tavataan eri tiedotusvälineitä ja vaikutetaan uutis- ja juttuaiheisiin. Järjestetään toimittajatapaamisia median edustajien kanssa, erityisesti teemoittain/aiheittain kohdennettuina eri medioille. Tuetaan jäsenyhdistyksien viestintää mm. auttamalla toimittajatapaamisten järjestämisessä kiinteistöiltojen ja koulutustilaisuuksien yhteydessä. Liiton ja sen jäsenyhdistyksien viestinnällä aktivoidaan jäsenten osallistumista yhdistyksien kokouksiin ja tapahtumiin. KiinteistöPlazassa olevaa Juttupankkia, joka sisältää valmiita asiantuntijakirjoituksia, ylläpidetään ja laajennetaan. Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää Juttupankkia, ja jakaa sen avulla omia artikkeleita muiden yhdistyksien hyödynnettäväksi. Kuvapankki otetaan käyttöön liittoyhteisön yhteisenä viestinnän visualisoinnin tukipalveluna. Tiedotetaan jäsenistölle lainsäädännöstä, muista säädöksistä, ja oikeuskäyntännöstä. Panostetaan yhteistyöhön eri medioiden kanssa näkyvyyden lisäämiseksi. Tarjotaan juttuideoita maakuntalehtien asumis-/kotisivujen toimittajille). Yhtiökokouskausina viestinnällä aktivoidaan osakkaita osallistumaan yhtiökokouksiin teemalla Osallistu ja vaikuta kotitalosi yhtiökokouksessa. Jäsenyhdistysten sivujen toimintaa -sivuston yhteydessä kehitetään ja monipuolistetaan toimintavuonna. Yhdistysten sivuille tuotetaan uutta sisältöä mm. hyödyntäen sosiaalisen median elementtejä.

11 Toimintasuunnitelma (15) Erityistä huomiota kiinnitetään eri internet-sivustojen sisältöjen ja toiminnallisuuden kohdentamiseen eri toimijoille. Taloyhtiöiden hallituksille, puheenjohtajille ja isännöitsijöille pääasiallinen sivusto on Taloyhtio.net. Jäsenten osoitetietojen päivitysten tehostamiseksi toteutetaan sekä keväällä että syksyllä osoitetietojen tarkistuskierros Postin tietojärjestelmistä. Jäsentietojen täydennystä etenkin sähköpostiosoitteiden osalta jatketaan yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Jäsentietojärjestelmän (JTJ) ominaisuuksien hyödyntämiseksi jäsenyhdistyksiä kannustetaan informoimaan jäseniään jäsentietomuutosten päivittämisestä netin kautta suoraan JTJ:hen. Selvitetään tapahtumailmoittautumisten integrointi/peilaaminen JTJ -yhteystietojen osalta. 6. Järjestötoiminta ja hallinto Järjestötoiminnan tavoitteena on tukea liiton jäsenyhdistyksien toimintaa ja kehittämistä. Uusille jäsenille lähetetään Tervetuloa jäseneksi tietopaketti sisältäen mm. jäsenkortin, jäsenpalveluesitteen ja kirjalahjan. Ruotsinkieliset palvelutarpeet otetaan huomioon palveluiden tuottamisessa, kehittämisessä ja viestinnässä. Jäsenistöön kuuluvien asunto-osakeyhtiöiden omistajia aktivoidaan osallistumaan yhtiökokouksiin ja muihin osakkaille tarkoitettuihin tapahtumiin (talkoisiin, asukasiltoihin, jne.). Liitto tukee yhdistyksien jäsenhankintaa mm. tapahtumakiertueilla, jäsenhankintamateriaaleilla, kontaktiosoitteistoilla ja jäsenhankintapalkkioilla. Jäsenkehityksestä kootaan yhdistyksittäin raportit neljännesvuosittain, ja ne välitetään yhdistysten johdolle sekä liiton hallitukselle. Jäsenhankintamateriaali uudistetaan yhteistoiminnassa yhdistyksien kanssa. Materiaalissa esitellään jäsenyyden hyötyjä ja etuja. Jäsenhankinnan tueksi tuotetaan liiton ja jäsenyhdistyksien toiminnan esittelyvideo/-kalvot sekä kiinteistöyhdistysten esittelykalvot. Kiinteistöyhdistyksien jäsenhankintapalkkio uusista jäsenistä on perusjäsenmaksu (yli m3: 63,00 / uusi jäsen, alle : 49,50 euroa/uusi jäsen), ja SVAn jäsenhankintapalkkio on 65 % * bruttojäsenkasvu * 15,41 euroa/ uusi jäsen. Jäsenhankintapalkkio peritään takaisin jäsenyhdistykseltä, jos palkkion maksuperusteena oleva jäsen eroaa yhdistyksen jäsenyydestä ennen Uudet perustettavat asunto-osakeyhtiöt voivat liittyä kiinteistöyhdistyksien tutustumisjäseniksi. Tutustumisjäseneltä liitto eikä jäsenyhdistys peri jäsenmaksua asunto-osakeyhtiön valmistumisvuodelta eikä sitä seuraavalta vuodelta. Tutustumisjäsenistä ei makseta jäsenhankintapalkkioita yhdistyksille. Tutustumisjäsenet ovat oikeutettuja jäsenyhdistyksien ja liiton jäsenpalveluihin muiden jäsenten tavoin. Tutustumisjäsenyyden aikana niillä ei ole äänioikeutta yhdistyksien kokouksissa. Laaditaan jäsenyhdistyksille tietopaketti

12 Toimintasuunnitelma (15) tutustumisjäsenyyttä koskevan toiminnan ulottamiseksi myös paikallisiin ja alueellisiin rakennusliikkeisiin. Helmikuussa 2015 toimitetaan uudet jäsenkortit ja jäsenetuopas kaikkien jäsenkiinteistöjen puheenjohtajille ja isännöitsijöille. Liiton ja jäsenyhdistysten luottamushenkilöille järjestetään Hallituspäivät, joiden tarkoituksena on jäsenyhdistysten hallitustyöskentelyn kehittäminen. Hallituspäivät tarjoavat hyvän mahdollisuuden kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen. Kiinteistöyhdistyksissä kehitetään taloyhtiöiden hallituksien puheenjohtajien välistä yhteistoimintaa, esimerkiksi perustamalla puheenjohtajaklubeja tai vastaavia yhteistyöverkostoja. Liitto tarjoaa, ylläpitää ja kouluttaa jäsenjärjestöille seuraavat tietojärjestelmät: 1. Jäsentietojärjestelmä JTJ 2. Tiedotewelho jäsentiedotejärjestelmä (liitto ja jäsenyhdistykset) 3. Latomo julkaisujärjestelmä yhdistysten kotisivuja varten 4. Taloyhtiosivut.fi kotisivupalvelu jäsentaloyhtiöille 5. Taloyhtio.net portaali 6. STT Info tiedotepalvelu 7. KiinteistöPlaza Puhelinvaihdejärjestelmä uusitaan keväällä Videoneuvottelujärjestelmä hankitaan liiton sekä jäsenyhdistysten käyttöön Hallitus on asettanut toimikaudelle seuraavat toimikunnat: 1. Asunto-osakeyhtiötoimikunta, 2. Järjestötoimikunta, 3. Korjausrakentamistoimikunta, 4. Veroasioiden toimikunta, 5. Vuokratalovaliokunta, 6. Isännöintipalvelut -toimikunta. ja 7. Kiinteistöpalvelut -toimikunta Nämä ovat laatineet toimintaansa varten asettamispäätökseen perustuvan toimenkuvan. (http://www.kiinteistoliitto.fi/liitto/toimikunnat/). Valio- ja toimikunnat kokoontuvat 3-5 kertaa vuodessa. 7. Taloudelliset resurssit ja henkilöstö Asiantuntevien ja laadukkaiden palveluiden toteuttaminen edellyttää vakaita taloudellisia toimintaresursseja, joiden perusta on jäsenyhdistyksiltä saatavat jäsenmaksut. Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksille ja jäsenille tarjoamien palveluiden turvaaminen kaikissa

13 Toimintasuunnitelma (15) taloudellisissa suhdanteissa edellyttää, että niiden rahoitus perustuu jäsenmaksutuloihin. Jäsen- ja palvelumaksuperusteet määritetään siten, että jäsenpalveluiden vakaa ja laadukas tarjonta turvataan. Liiton talouden perusta pidetään vakaana. Toiminta ja investoinnit mitoitetaan taloudellisten resurssien mukaan. Liiton sijoitustoiminnan ohjaamista varten laaditaan erillinen sijoituspolitiikka, jonka hallitus hyväksyy. Liittoyhteisön toimihenkilöille toteutetaan Palveleva vaikuttaja -ammatillinen täydennyskoulutusohjelma, jossa keskitytään liiton ja jäsenyhdistysten palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Koulutuskokonaisuus muodostuu 1,5-2 päivän mittaisista osioista. Henkilöstön osaamistasoa kehitetään ja ylläpidetään sekä omalla sisäisellä koulutuksella että osallistumalla ulkopuoliseen koulutukseen. Henkilökunnan työkykyä ylläpitävää toimintaa jatketaan mm. Tyky-päivillä, tukemalla kulttuurin ja liikunnan harrastamista, osallistumalla kuntoilukampanjoihin sekä järjestämällä yhteisiä henkilöstötapahtumia. Liitto hyödyntää tutkimus- ja kehityshankkeissaan ulkopuolista rahoitusta mm. ministeriöiltä ja säätiöiltä. Näillä rahoitetaan projektien toteuttamista ja niihin liittyvää julkaisutoimintaa. Uusille työntekijöille järjestetään keskeisten työtehtävien mukainen perehdyttämisohjelma, joka sisältää liiton, jäsenyhdistyksien ja osakkuusyhtiöiden osiot. Hallitus on hyväksynyt erikseen liiton talousarvion vuodelle 2015.

14 Toimintasuunnitelma (15) 8. Tapahtumakalenteri Tammikuu Toimiston kehityspäivät , Siuntio Veroasioiden toimikunnan kokous 1/2015 Isännöintipalvelut toimikunnan kokous 1/2015 Helmikuu Vaalitoimikunnan kokous 1/2015 Työvaliokunnan kokous 4.2., Helsinki Kiinteistöliiton hallituksen kokous 1/2015; 12.2., Helsinki Kiinteistöliiton 108. vuosipäivä 12.2., Helsinki Toiminnanjohtajapäivät ja järjestötoimikunnan kokous 1/2015, Helsinki Vuokratalovaliokunnan kokous 1/2015 Maaliskuu Vaalitoimikunnan kokous 2/2015 Työvaliokunnan kokous , Helsinki Huhtikuu Kiinteistöseminaari 10.4., Rovaniemi Liittokokous 11.4, Rovaniemi Kiinteistöliiton hallituksen kokous 2/2015 (Järjestäytyminen), 11.4., Rovaniemi Taloyhtiö tapahtuma 15.4., Helsinki Veroasioiden toimikunnan kokous 2/2015 Eduskuntavaalit, Isännöintipalvelut toimikunnan kokous 2/2015 Vuokratalovaliokunnan kokous 2/2015 Työvaliokunnan strategiakokous, Toukokuu Korjausrakentamisbarometri 1/2015 Toukotalkoot Järjestötoimikunnan kokous 2/2015 Työvaliokunnan kokous, 28.5., Helsinki Kesäkuu Euroopan Kiinteistöfederaation vuosikokous, , Bukarest Kiinteistöliiton hallituksen kokous 3/2015, 3.6.., Helsinki Liiton ja yhdistyksien henkilöstön TYKY-päivät, , Vierumäki Työvaliokunnan kokous, 16.6., Helsinki Heinäkuu

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2016 1 (18) Päätös 17.11.2015

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2016 1 (18) Päätös 17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 1 (18) 17.11.2015 Sisällys 1. Palveleva vaikuttaja 2 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen 2 3. Neuvonta ja koulutus 4 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta 8 5. Viestintä- ja tiedonhallinta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 1 (13) 19.11.2013. Työvaliokunta 12.11.2013 Hallitus 19.11.2013. Sisällys

Toimintasuunnitelma 2014 1 (13) 19.11.2013. Työvaliokunta 12.11.2013 Hallitus 19.11.2013. Sisällys Toimintasuunnitelma 2014 1 (13) 19.11.2013 Työvaliokunta 12.11.2013 Hallitus 19.11.2013 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Edunvalvonta... 2 3. Neuvontapalvelut... 3 4. Järjestötoiminta ja hallinto... 4 5. Tutkimus-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 1 (8) 16.11.2010. Työvaliokunta 9.11.2010 Hallitus 16.11.2010. Järjestötoiminta. Neuvonta. Edunvalvonta. Viestintä & koulutus

Toimintasuunnitelma 2011 1 (8) 16.11.2010. Työvaliokunta 9.11.2010 Hallitus 16.11.2010. Järjestötoiminta. Neuvonta. Edunvalvonta. Viestintä & koulutus Toimintasuunnitelma 2011 1 (8) 16.11.2010 Työvaliokunta 9.11.2010 Hallitus 16.11.2010 Neuvonta Järjestötoiminta Edunvalvonta Viestintä & koulutus Tutkimus & kehitys 1) Johdanto...2 2) Edunvalvonta...2

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä

KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä 1 KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 1. Yleistä Kiinteistöliitto Satakunta ry. on kiinteistöalan paikallinen yleishyödyllinen yhteisö eli taloyhtiöiden, vuokranantajien ja

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto: Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Sisällys. TOIMINTASUUNNITELMA (19) Päätös

Sisällys. TOIMINTASUUNNITELMA (19) Päätös TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 (19) 22.11.2016 Sisällys 1. Palveleva vaikuttaja 2 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen 2 3. Neuvonta ja koulutus 4 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta 8 5. Viestintä- ja tiedonhallinta

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Etelä Karjalan Kiinteistöyhdistys 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo

Toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo 1. Palveleva vaikuttaja 2 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen 2 3. Neuvonta ja koulutus 3 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta 8 5. Viestintä ja tiedonhallinta 12 6. Järjestötoiminta

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Etelä Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Pohjois Kymen Kiinteistöyhdistys 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

Sisällys. Palveleva vaikuttaja strategia 2014 1 (8) 29.3.2014

Sisällys. Palveleva vaikuttaja strategia 2014 1 (8) 29.3.2014 Palveleva vaikuttaja strategia 2014 1 (8) 29.3.2014 Sisällys Johdanto... 2 Toimintaympäristön muutokset... 2 Kiinteistöliiton missio... 4 Kiinteistöliiton visio... 4 Kiinteistöliiton strategia... 5 Arvomme...

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely 1 KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN..1 TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys 19.3.2007 Työvaliokunta 8.3.2007 Hallitus 19.3.2007 Liittokokous 21.4.2007 Toimintavuosi 2008 on Kiinteistöliiton vuonna 2007 hyväksytyn strategian ensimmäinen täysi

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys

Lisätiedot

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa?

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Kiinteistö 2013 14.11.2013 Jukka Kero, Pääekonomisti Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Taloustilanne ja lähiaikojen näkymät Taloyhtiöiden hoitokulujen kehitys

Lisätiedot

Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA /6 Imatra

Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA /6 Imatra n Seudun Kiinteistöyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1/6 JOHDANTO Historiatietojen mukaan n seudun Kiinteistöyhdistys ry:n perustamiskokous on pidetty joulukuun 11. päivä vuonna 1946. Vuosi 2017 on

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

Edunvalvonta

Edunvalvonta Toimintasuunnitelma 2012 1 (12) 22.11.2011 Työvaliokunta 8.11.2011 Hallitus 22.11.2011 Neuvonta Järjestötoiminta Edunvalvonta Viestintä & koulutus Tutkimus & kehitys 1. Johdanto... 2 2. Edunvalvonta...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Roolinne taloyhtiössä

Roolinne taloyhtiössä Roolinne taloyhtiössä 1 97 Kaikki vastaajat (=129) 8 6 4 2 12 15 5 Isännöitsijä Puheenjohtaja Hallituksen jäsen Jokin muu, mikä 1/3 Paikkakunta (Taloyhtiön sijainti) 12 111 Kaikki vastaajat (=13) 1 8 6

Lisätiedot

1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ

1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ 1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 12.12.2012 YLEISTÄ Kiinteistöliitto Uusimaa ry:n (jäljempänä yhdistys) uusittujen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on alueensa

Lisätiedot

Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta

Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta SKH-Isännöinti Oy:n koulutustilaisuus 25.5.2016, Helsinki Pääekonomisti Jukka Kero Sisältö Esittäytyminen Talousnäkymät 2016-2017 Hoito- ja ylläpitokustannusten

Lisätiedot

Hallitustoiminnan kehittämisen edellytykset ja välineet. 18.9. Hallitusforum. Timo Tossavainen Kiinteistöliitto

Hallitustoiminnan kehittämisen edellytykset ja välineet. 18.9. Hallitusforum. Timo Tossavainen Kiinteistöliitto Hallitustoiminnan kehittämisen edellytykset ja välineet 18.9. Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliitto Koulutusjärjestelmä taloyhtiöiden hallituksille Koulutus => tietoa ja osaamista Kiinteistöyhdistysten

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI)

Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) TkT Jari Virta Kiinteistöliitto Kiinteistönpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vastaaminen Rakentaminen Kiinteistön ylläpito toiminta,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

PÄÄTÖS 9.4.2016 Suomen Kiinteistöliitto ry

PÄÄTÖS 9.4.2016 Suomen Kiinteistöliitto ry PÄÄTÖS 9.4.2016 Suomen Kiinteistöliitto ry Annankatu 24 Y-tunnus 0307769-5 www.kiinteistoliitto.fi 00100 Helsinki Nordea 127030-60512 www.taloyhtio.net Puh. (09) 1667 6761 IBAN FI3612703000060512 Faksi

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen Kiinteistöliitto ry Annankatu 24 Y-tunnus 0307769-5 www.kiinteistoliitto.fi 00100 Helsinki Nordea 127030-60512 www.taloyhtio.net Puh. (09) 1667 6761

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Esteettömyys- ja hissiseminaari 26.10.2015, Kotka Sami Tammisto Toiminnanjohtaja Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA STRATEGIA Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.9.2009 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja miten

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 ROTARY KOKOUS 7.1.2007 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Mikä on AKHA ry? Merkitty yhdistysrekisteriin 04.03.2005 nimellä Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020

Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020 Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020 KIINTEISTÖLIITTO KANTA-HÄME VAHVA VAIKUTTAJA - TOIMINTASTRATEGIA 2020 1 JOHDANTO Kiinteistöliitto Kanta-Häme on toiminut

Lisätiedot

Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016

Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016 Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016 Hyväksytty hallituksessa 8.3.2016 Esitetty yhdistyksen vuosikokoukselle 23.3.2016, Kotka Jäsenet Jäsenyhdistykset Kiinteistöliitto Palvelu on vaikuttamista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TALOYHTIÖ ON KIINTEISTÖLIITTO KANTA-HÄMEEN JÄSEN

TALOYHTIÖ ON KIINTEISTÖLIITTO KANTA-HÄMEEN JÄSEN TALOYHTIÖ O KIITEISTÖLIITTO KATA-HÄMEE JÄSE 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 188 3 8 Kyllä Ei En tiedä Kaikki vastaajat (=199) ROOLISI TALOYHTIÖSSÄ 16 14 12 1 8 6 4 2 32 149 12 3 2 1 Kaikki vastaajat (=199) PAIKKAKUTA

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto - kasvava vaikuttaja

Suomen Kiinteistöliitto - kasvava vaikuttaja SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO ry STRATEGIA 1 (9) Hallitus Esitys liittokokoukselle 19.3.2007 Suomen Kiinteistöliitto - kasvava vaikuttaja Neuvonta Järjestötoiminta Edunvalvonta Viestintä & koulutus Tutkimus

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TALKOOVUOSI 2015. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö

TALKOOVUOSI 2015. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö TALKOOVUOSI 2015 Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö Talkootyömaiden eteneminen 2010 2011 2012-2013 2014 2015 Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen Ohjausryhmän 1. kokous 15.4.2015 Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöhankkeen organisointi 13.1.2015 Hankkeen ohjausryhmä Pj. ylijohtaja Helena Säteri 9 jäsentä Hankkeen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Taloyhtiöpäivän Ohjelma seminaarit

Taloyhtiöpäivän Ohjelma seminaarit Taloyhtiöpäivän Ohjelma seminaarit 11.30 Omataloyhtiö.fi -Ratkaisut taloyhtiön hankkeisiin - Kehityspäällikkö Topi Aaltonen, Sanoma Digital / Rakentaja.fi 12.00 Tiivistyslistat oviin ja ikkunoihin -Markkinointi-ja

Lisätiedot

Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen

Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry Jäsenkehitys jatkuu hyvänä Jäsenkehitys

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu Esitys johtoryhmään 21.2.2017 Viestinnän sisältöjen vuosisuunnittelu Viestintä- ja markkinointipäällikkö esittää, että Xamkin johtoryhmä osallistuu vastuullaan olevan

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS RY Hallituksen esitys 23.11 2012

POHJOIS-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS RY Hallituksen esitys 23.11 2012 POHJOIS-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS RY Hallituksen esitys 23.11 2012 STRATEGIA 2013 2018 Yleistä Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on taloyhtiöiden oma järjestö ja luotettava yhteistyökumppani. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät 6 Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN 1 TAUSTATIEDOT Koko aineisto Vastaajaryhmät koko aineiston tasolla

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kiinteistöliiton tutkimus- ja kehitystoiminta 2011

Kiinteistöliiton tutkimus- ja kehitystoiminta 2011 Kiinteistöliiton tutkimus- ja kehitystoiminta 2011 23.08.2011 Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät, Hämeenlinna Mauri Marttila, Jukka Kero Jari Virta, Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tutkimus

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot