Sisällys. Toimintasuunnitelma (15) Päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Päätös 18.11.2014"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma (15) Sisällys 1. Palveleva vaikuttaja Edunvalvonta ja vaikuttaminen Neuvonta ja koulutus Tutkimus- ja kehitystoiminta Viestintä- ja tiedonhallinta Järjestötoiminta ja hallinto Taloudelliset resurssit ja henkilöstö Tapahtumakalenteri... 14

2 Toimintasuunnitelma (15) 1. Palveleva vaikuttaja Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2014 hyväksyttyyn Palveleva vaikuttaja strategiaan. Palvelu on vaikuttamista. Palvelulla autamme jäsenyhdistyksiämme ja näiden jäseniä onnistumaan toiminnassaan, tuotamme niille uutta tietoa ja osaamista, sekä luomme niille uusia toimintamahdollisuuksia. Toiminnan kivijalka on jäsenyhdistyksien ja jäsenten palvelu. Laadukkaiden palveluiden perustana ovat näiden muuttuvat ja kehittyvät tarpeet. Monipuoliset ja laadukkaat palvelut tuotetaan ammattitaitoisen ja asiantuntevan henkilökunnan ja palvelukumppaniverkoston yhteistyönä. Kiinteistöliitto toteuttaa kattavan Jäsentyytyväisyys 2015 tutkimuksen keväällä. 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Strategiamme mukaisesti valvomme ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti jäsentemme ja perusjäsentemme etuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Liiton tavoitteena on vaikuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa säädös- ja muiden uudistuksien valmisteluun Euroopan unionissa ja kansallisella tasolla. Tavoitteena on saada liitolle edustus edunvalvonnan kannalta keskeisiin työryhmiin. Vaikuttamisessa hyödynnetään liiton ja sen jäsenten sekö muiden sidosryhmien asiantuntemusta ja vaikuttamisosaamista. Edunvalvonnan toteuttamiseksi pidetään yhteyttä poliittisiin päättäjiin ja heidän avustajiinsa sekä ministeriöiden virkamiehiin. Kiinteistönomistajien kannalta tärkeitä uudistus- ja säädöshankkeita ovat mm. asuntoosakeyhtiölain päivittäminen, asumiskustannuksiin vaikuttavat verouudistukset ja asumisen tukijärjestelmät, tupakoinnin rajoittaminen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä, maankäyttö- ja rakennuslain osauudistukset,sähköisen asunto-osakerekisterin käyttöönottoon liittyvä selvitystyö sekä rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen. Eduskuntavaaleihin ( ) pidettäviin liiton hallitus on päättänyt syyskuussa 2014 omista hallitusohjelmatavoitteista. Tavoitteita tehdään tunnetuksi puolueille ja näiden eduskuntavaaliehdokkaille. Liitto osallistuu vaaleja edeltävään yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja hyödyntää tässä keskustelussa mm. Asumismenot- ja Indeksitalo tutkimuksien tuloksia.

3 Toimintasuunnitelma (15) Osana eduskuntavaalivaikuttamista Kiinteistöliitto osallistuu Arkadia 2015 valmennusohjelman toteuttamiseen. Ohjelma on puoluerajat ylittävä yhteiskunnallinen valmennusohjelma alle 35-vuotiaille tulevaisuuden vaikuttajille ja keskustelufoorumi Suomen tulevaisuudesta. Valtakunnan laajuisessa ohjelmassa ovat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet. Ylläpitokustannukset ovat nousemassa vuonna 2015 erityisesti energiaverotuksen ja kiinteistöverotuksen korotusten seurauksena. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet viime vuosina selvästi kuluttajahintoja ja keskimääräistä ansiotasoa nopeammin. Kotitalouksien verotus on muutenkin kiristymässä vuonna Kiinteistöalan ulkopuolella on paikoitellen suurta intoa nostaa kiinteistöverotuksen purevuutta ja merkitystä Suomessa. Liitto yhdessä jäsentensä kanssa pyrkii valtakunnallisilla ja paikallisilla vaikuttamiskampanjoilla ja edunvalvonnalla vaikuttamaan siten, että asumiskustannuksien nousu on kohtuullista. Edunvalvonnassaan yhdessä jäsenyhdistyksien kanssa pyritään rajoittamaan kiinteistöverojen ja muiden julkispohjaisten maksujen nousua. Liitto pitää yllä keskustelua hallinnollisesta taakasta, viranomaisasioinnin keventämisestä ja viranomaistoiminnan yhdenmukaistamisesta. Kansainvälinen edunvalvonta toteutetaan osallistumalla Euroopan Kiinteistöliiton (EPF) toimintaan. EPF:n johdolla seurataan komission jäsenmaiden talouspolitiikan tasapainottomuuksien seurantaprosessia. EPF:n johdolla seurataan myös EU:n lainsäädäntötyötä. Osallistutaan muun muassa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutosarviointiin keskittyvään työryhmään, joka tulee tarkastelemaan myös energiatodistuslainsäädäntöä. EU:n energia- ja ilmastopaketin muotoutuminen tulee johtamaan direktiivivalmisteluihin vuonna Liitto toteuttaa edunvalvontaan liittyviä jäsenkyselyitä ajankohtaisista aiheista. Näiden tuloksia hyödynnetään liiton viestinnässä ja koulutuksessa. Paikallista edunvalvontaa tuetaan tuottamalla tausta-aineistoja jäsenyhdistyksien käyttöön. Edunvalvontaa toteutetaan myös yhteistyössä muiden kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen kanssa, mm. KIRA foorumissa. Liiton tavoitteena on saada edustajansa sellaisiin viranomaistyöryhmiin, jotka ovat jäsenkunnan kannalta tärkeitä. 3. Neuvonta ja koulutus Neuvonta- ja koulutuspalvelut ovat keinoja vaikuttaa jäsenistön kykyyn ja mahdollisuuksiin onnistua tehtävissään. Neuvontapalvelut

4 Toimintasuunnitelma (15) Lakineuvonnan tärkeimpiä neuvonta-aiheita ovat asunto-osakeyhtiölainsäädäntö-, korjausrakentamisen sopimus- ja vastuukysymykset, huoneenvuokra-asiat. Jäsenneuvonnat (laki, talous, vero, energia) toteutetaan pääasiassa puhelinneuvontana. Lakineuvontaa täydennetään maksullisilla asiantuntijalausunnoilla, joita annetaan vuosittain n Talous- ja veroneuvonta järjestetään osittain myös ostopalveluna. Palveluja täydentävät :n Palvelu Oy:n tarjoama maksullinen puhelinneuvonta muille kuin jäsenille, sekä yhtiön tarjoamat juridiset, maksulliset toimeksiantopalvelut jäsenistölle. Liiton ja jäsenyhdistyksien neuvontahenkilökunnan osaamisen kehittämistä jatketaan yhdenmukaisen neuvonnan ja tulkintojen antamiseksi jäsenistölle toteuttamalla yhteisiä koulutuksia. Puhelinneuvonnan täydentämiseksi kehitetään verkkopalveluihin perustuvia neuvontamuotoja -portaalissa. Avoimilla sivuilla julkistettavat aineistot suunnataan osakkaille sekä jäsenhankinnan tukemiseksi. Taloyhtio.net -palvelun aineistot jäsenille sisältävät enemmän ja syvällisempää tietoa. Aineistot käsittelevät mm. asuntoosakeyhtiölakia, yhtiökokouksia, osakkaiden osallistumista yhtiön toimintaan, palveluiden ostamista sekä korjaushankkeita. Liiton verkkopalveluissa otetaan käyttöön usein esiin nouseviin kysymyksiin perustuva kysymys-vastaus palsta. Taloyhtio.net portaalin uudistaminen käynnistetään vuonna Lakineuvontaa annetaan sähköpostin ja puhelinneuvonnan yhdistelmänä siten, kirjallinen neuvontakysymys voidaan toimittaa sähköpostilla, ja siihen annetaan neuvo puhelimella. Kokeillaan lakineuvonnan asiakaspalvelun kehittämistä siten, että neuvonta-aika voidaan varata ennakkoon nettipalvelusta. Liitto antaa lisäksi korjausrakentamiseen, kiinteistönpitoon, ja kiinteistötalouteen neuvontaa. Liiton jäsenkiinteistöjen työsuhdeneuvonnasta vastaa Kiinteistötyönantajat ry. Koulutus Liiton koulutustoiminnan teema toimintavuonna on Osaava hallitus kotisi asialla, jonka tavoitteena on hallitusten työskentelyn kehittäminen ja osaamistason kohottaminen. Liiton asiantuntijat toimivat kouluttajina jäsenyhdistyksien järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa. Lisäksi he tuottavat koulutusmateriaaleja yhdistyksien käyttöön koulutuksessa hyödynnettäväksi. Koulutuksissa painotetaan taloyhtiön toiminnan kannalta keskeisten ja yleisimmin neuvontatarvetta vaativien asioiden opettamista (mm. korjaus- ja kunnossapitovastuu, yhtiökokousmenettelyt, hallituksen tehtävät). Tämä toteutetaan kehittämällä koulutusjärjestelmää, tukemalla verkossa tapahtuvaa itseopiskelua ja, tuottamalla oppaita. Kehitetään asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen ajokortti.

5 Toimintasuunnitelma (15) Koulutustoimintaa kehitetään ottamalla huomioon tiedollisen sisällön ohella taidollisten valmiuksien parantaminen. Jäsenyhtiöiden hallinnolle (hallitus, isännöinti, tilin-/toiminnantarkastus) suunniteltuja koulutusaiheita ovat: Juridiikka 1. Hallituksen ABC 2. Hallituksen iltakoulu 1, 2 ja 3 (uusi osa 3: ajankohtaisaiheet) 3. Yhtiökokouksen ongelmatilanteet kokoustoimihenkilöiden koulutus 4. Taloyhtiön kokoustekniikka kurssi (hallituksen kokous ja yhtiökokous 5. Kuka korjaa, kun paikat hajoavat (uusi osa 2, syksy 2015-) 6. Hyvä hallintotapa taloyhtiöissä 7. Häiriötilanteiden hallinta 8. Puheenjohtajakoulutus (uusi) 9. Kiinteistöosakeyhtiökoulutus (uusi, helmikuu 2015-) 10. Korjaushanke haltuun modifioitu juridiikka (uusi, syksy Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät (uusi, syksy 2015-) Korjaaminen ja energiatehokkuus Taloushallinto 12. Taloyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) 13. Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä (lähtötilanteen selvittäminen, käyttö & ylläpito ja korjausrakentaminen) 14. Taloyhtiöt ja rakennusten energiatodistus 15. Korjausrakentaminen taloyhtiössä korjaushanke, ryhmäkorjaus sekä lisäja täydennysrakentaminen 16. Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä 17. Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus 18. Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset 19. Taloyhtiön talousarvion laadinta (tai: Taloyhtiön / Isännöitsijän talouskurssi) 20. Vakuuta oikein 21. Toiminnantarkastus taloyhtiössä Korjaushanke haltuun kiertue jatkuu v viidellä tilaisuudella. Kiertueella käsitellään mm. korjausrakentamisen päätöksentekomenettelyitä, hankkeen kilpailuttamista, tilaajavastuulakia, rakennusalan yleisiä sopimusehtoja sekä tiedottamista. Liiton ja jäsenyhdistyksien lakineuvontaa antavien toimihenkilöiden osaamista ylläpidetään ja kehitetään järjestämällä koulutuspäiviä lainsäädännön soveltamisesta, tulkinnoista ja oikeuskäytännöstä.

6 Toimintasuunnitelma (15) Koulutusyhteistyötä tehdään myös Kiinteistöalan Koulutuskeskus KIINKOn ja OKopintokeskuksen kanssa. Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten hyödynnettävinä ovat Opintotoiminnan Keskusliiton taloudellinen OK-tuki, hankerahoitus ja opintosetelirahoitus sekä kouluttajakoulutus, muu koulutustarjonta ja pedagoginen tuki koulutustoiminnan kehittämisessä. 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta ovat tapoja kehittää uusia palveluita, osaamista, ja ratkaisuja jäsenten tarpeisiin. Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteitä ovat asuinkiinteistökannan suunnitelmallisen kiinteistönpidon tehostaminen, energiatehokkuuden parantaminen, rakennuttamisosaamisen parantaminen, huoltokirjajärjestelmän kokonaisuudistaminen ja korjausrakentaminen. Tehdään hallituksille ja isännöitsijöille tunnetuksi v valmistunutta KIPI -korttien sarjaa. Vuosittain toistuvat tutkimukset Korjausrakentamisbarometrin aineistoa käytetään viranomaisten ja muiden sidosryhmien päätöksenteon apuvälineenä. Barometri saavuttaa kaksi kertaa vuodessa runsaat vastaajaa, joiden kokemukset ovat arvokkaana apuna liiton näkemysten muodostamisessa. Keväällä painopisteenä ovat korjaushankkeiden lisäksi energia- ja ylläpitokäytännöt ja syksyllä putkistoremontit. Lisäksi aina on mukana ajankohtaisosioita. Asumismenot tutkimusta jatketaan. Tuotteen laskentamallit tarjoavat käyttökelpoisia vertailuarvioita asumiskustannusten kehityksestä ja eroista kaupunkikohtaisesti. Laskentamallia käytetään työkaluna analysoitaessa tulevaisuuden asumisen kustannus- ja kehittämisvaihtoehtoja. Peruslaskelmien ohella tuodaan esille ajankohtaiskysymyksiä, joilla on merkitystä edunvalvonnan kannalta. Kaupunkikohtaisia kiinteistöveroja ja maksuja ja niiden kehitystä vertaileva Indeksitalotutkimus toteutetaan vuonna 2015 edelleen toimeksiantona KTI Kiinteistötieto Oy:lle. Tutkimusta kehitetään lisäämällä aluekohtaisia kehitystietoja ja niiden vertailua. Osasta kaupunkeja vertailulaskelmia on julkaistu vuodesta Asuntoyhtiöiden talousarvio-ohje vuodelle 2016 laaditaan lokakuussa ja päivitetään vuoden 2016 alussa. Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulujen kehitystä seurataan yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Kiinteistötieto KTI Oy:n kanssa. Pyritään lisäämään relevantin taloustiedon (mm. tasetiedot) saantia asunto-osakeyhtiöistä. Laaja-alaisella ja tarkalla tiedolle on aiempaa enemmän tarvetta, koska taloudelliset haasteet ovat lähivuosina merkittäviä ja taloyhtiöiden olosuhteet vaihtelevat suuresti.

7 Toimintasuunnitelma (15) Toteutetaan ajankohtaiskyselyitä tärkeisiin edunvalvontateemoihin liittyen. Osallistutaan Pellervon taloustutkimuksen alueellisen asuntomarkkinaraportin valmisteluun. Tietoa hyödynnetään liiton vaikuttamistyössä pohja-aineistona. Tutkimus- ja kehityshankkeet Asuntojen korjaustarve hankkeen raportti julkaistaan keväällä 2015 (Hankeaika kesä kevät 2015). Hankkeen toteuttajat ovat Pellervon taloustutkimuksen, VTT:n ja KTI Kiinteistötieto Oy. Hankkeen tilaajina ovat Kiinteistöliiton lisäksi Kiinko, Rakennusteollisuus, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, Rakennusinsinööriliitto ja Hypoteekkiyhdistys. Hankkeen tarkoituksena on luoda nykyistä tarkempi kuva korjaustarpeen todellisesta tilanteesta ja näkymistä maassamme. Tuloksia käytetään hyväksi kiinteistö- ja rakennusalalla arvioinnissa, edunvalvonnassa ja koulutuksessa. Hankkeen tuloksia voidaan tarvittaessa päivittää seurantatutkimuksilla muutaman vuoden välein. Osallistutaan asunto-osakeyhtiöiden kannalta tärkeiden KH-, LVI- ja RT -kortistojen sekä rakentamista koskevien laatuvaatimusten (RYL) laadintaan. RYL kuvaa kiinteistö- ja rakennusalan yhdessä sopimat laatuvaatimukset. Tällä hetkellä valmistelussa on TalotekniikkaRYL ja KorjausRYL. Osallistutaan Asuintalon käyttö- ja huolto-ohjeiston (huoltokirja) kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda helppokäyttöisempi ja selkeämpi huoltokirjaohjeisto. Osallistutaan kiinteistöalan sanastokehityshankkeeseen yhdessä alan etujärjestöjen ja ympäristöministeriön kanssa. Osallistutaan Lähiökehittämisen Oppimateriaalituotannon (LähiöOppi) ja Asuntojen Muutossuunnittelun Mallit (MuutosMallit) hankkeisiin. Lähiöoppihankkeen tavoitteena on tuottaa helppolukuista ja visuaalisesti houkuttelevaa informaatiota lähiöasuinalueiden asuinympäristöjen parantamisen ja rakennusten energiatehokkaan korjaamisen tueksi. Muutos Mallit hankkeen tavoitteena on kehittää asunto- ja yhdyskuntasuunnittelun keinoin mm. esteettömyyttä lähiöasuntojen muutossuunnittelussa. (Hankeaika: kevät kevät 2016). Osallistutaan Viemäreiden sisäpuolisten korjausmenetelmien (VISIKO) jatkohankkeeseen, jossa tuotetaan taloyhtiöille suunnattu Tilaajan ohje. Osallistutaan kansainväliseen Lean-Wood -hankkeeseen, jossa kehitetään julkisivukorjauksiin soveltuvia ratkaisuja ja nopeutetaan korjausprosessia. (Hankeaika kevät syksy 2016). Osallistutaan sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön koordinoimaan Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienarviointi hankkeeseen, jossa selvitetään käyttövesiverkossa piileviä riskiratkaisuja ja niihin varautumista. (Hankeaika: kevät kevät 2015).

8 Toimintasuunnitelma (15) Osallistutaan Kosteusteknisesti turvallisten korjausrakentamisen malliratkaisujen (KORMA) jatkohankkeeseen, jossa tuotetaan taloyhtiöille suunnattu Tilaajan ohje. Liitto jatkaa Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden johtoryhmässä. (Hankeaika: syksy syksy 2016). Kiinteistöliitto osallistuu ERA17 - Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 toimintaohjelmaan, joka käsittelee parhaita keinoja energiaviisauden edistämiseen, Kiinteistöliitolla on koordinointivastuu yhdestä ohjelman seitsemästä painopistealueesta Kustannustehokkaita ratkaisuja energiakorjauksiin. Työssä kerätään ja viestitään energiatehokkaista korjaustavoista ja niiden saavuttamisen edellytyksistä. Pyritään edelleen tuomaan esille kokemusperäistä aineistoa ja käyttökelpoiset energiaviisauden apuvälineitä. Ollaan mukana toteuttamassa Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä tutkimushanketta, jossa selvitetään kerrostaloihin toteutettujen poistoilmalämpöpumppujen toimintaa ja vaikutuksia taloyhtiön energiankäyttöön. (Hankeaika syksy 2014-kevät 2015). Osallistutaan Lämpimän käyttöveden kulutusprofiilit hankkeen toteuttamiseen. Hankkeessa selvitetään asuntokohtaisen mittausdatan perusteella kotitalouksien käyttöveden kulutusta ja lämpimän käyttöveden osuutta sekä käyttöprofiileja (Hankeaika kevät 2014-kevät 2015) Osallistutaan myös EU-Gugle hankkeen asiantuntijaryhmän työskentelyyn. Tämän vuoteen 2018 ulottuvan hankkeen yhteydessä tarkastellaan ympäristön kannalta kestäviä korjaustapoja. (Hankeaika: kevät kevät 2018). Ollaan mukana SunZEB-hankkeessa, jossa pohditaan uusiutuvan energian käyttöä alueellisesti suhteessa rakennuskohtaiseen tuotantoon ja sen merkitystä päästöihin ja lähes nollaenergiarakennuksen määrittelyyn (hankeaika talvi talvi 2015) Osallistutaan FInZEB- hankkeeseen asiantuntijajäsenen roolissa. Hankkeessa selvitetään, kuinka kansalliset vaatimukset (lähes nollaenergiarakentaminen) tulisi asettaa riittävän haasteellisesti, mutta kustannustehokkaasti direktiivien täyttämiseksi, rakenteiden turvallisuus ja hyvät sisäolosuhteet huomioiden. SunZEB ja FinZEB, seuraaminen on tärkeää pitkän aikavälin haasteiden hahmottamisen kannalta: Energia- ja ilmastopolitiikan tähtäin on vuoteen Jatketaan yhteistyössä Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa yksityisen vuokra-asumisen seurantaan ja edistämiseen liittyviä selvitys- ja tutkimushankkeita sekä tietoaineiston tuotantoa. Osallistutaan valtakunnalliseen Hissi-hankkeeseen ja muihin esteettömän asumisen kehittämishankkeen (IKÄ-ASKE) lopputuloksena käynnistettäviin kehityshankkeisiin. Osallistutaan ympäristöministeriön asettamaan työryhmään, joka laatii selvityksen vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausten avustusmahdollisuuksista asunto-osakeyhtiöissä.

9 Toimintasuunnitelma (15) Liitto osallistuu asunto-osakeyhtiöiden ryhmäkorjausrakentamisen kehittämistä edistävään työryhmään. (Hankeaika: syksy syksy 2017). 5. Viestintä- ja tiedonhallinta Viestintä ja tiedonhallinta ovat välineitä sekä kehittää osaamista että vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toiminnasta, palveluista ja tavoitteista tiedottaminen ja medianäkyvyys tukevat myös toiminnan kasvua. Viestinnällä ja tiedonhallinnalla on vaikuttavuuteen erittäin tärkeä rooli. Vaikuttava viestintä on keino varmistaa, että jäsenistö tietää ja osaa hyödyntää tarjolla olevia jäsenpalveluita saaden siten täyden vastineen jäsenmaksuille. Viestintä Viestinnän päämuotoja ovat: 1) Viikkotiedote, 2) Sidosryhmätiedote, 3) uutistiedotus ja vaikuttamisviestintä, 4) Suomen Kiinteistölehden kanssa tehtävä yhteistyö, 5) taustatiedotus ja toimittajatapaamiset, 6) valmiit lehtiartikkelit. Kiinteistöliitto ja Kiinteistölehti julkaisevat yhteistyössä Kiinteistöalan viikkokatsaus - uutisvideoita. Ajankohtaisista aiheista tiedotetaan Viikkotiedotteen lisäksi tarvittaessa erillisillä tiedotteilla. Tiedotteista osa tehdään ruotsiksi. Toimitetaan teemojen mukaisia tiedotteita ja artikkeleita tiedotusvälineille. Lisätään ajankohtaisaiheisiin liittyvää uutisointia ja tiedottamista portaalin sekä kotisivujen kautta suunnitelmallisesti. Hallituksien puheenjohtajille, hallituksille, isännöitsijöille sekä tilin- ja toiminnantarkastajille tapahtuva viestintä toteutetaan Taloyhtio.netin kohdennettujen uutiskirjeiden avulla. Liittoyhteisön sisäisenä työskentely-, tiedonhallinta- ja viestintävälineenä hyödynnetään KiinteistöPlazaa, joka kattaa liiton työntekijät ja toimielimet (mm. hallitus, toimikunnat, työryhmät). KiinteistöPlazan kehittämistä jatketaan. Selvitetään jäsenyhdistyksien tarve YhdistysPlazaan, jota yhdistykset voisivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Taloyhtio.net on taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille tarkoitettu nettipalvelu, jolla on yli rekisteröitynyttä käyttäjää. Sivustolle tuotetaan tiedotus- ja koulutusaineistoja, joissa mm. videoita. Liitto on Helsingin Messukeskuksessa järjestettävän Taloyhtiö 2015 tapahtuman järjestäjä. Päävastuu tapahtuman toteutuksesta on Kiinteistöalan Kustannus Oy:llä; järjestelyihin osallistuvat lisäksi Kiinteistöliitto Uusimaa ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy.

10 Toimintasuunnitelma (15) Taloyhtiöiden kotisivujen eli jäsenpalvelulla on käyttäjää. Sivuston markkinointia tehdään tehostetusti yhtiökokouskauteen liittyen. Palvelun esitettä jaetaan mm. jäsentiedotteiden ja Tervetuloa jäseneksi -paketin mukana. Tehostetaan tiedotusta jäsenistön käytössä olevista palveluista. Tiedotusvälineinä hyödynnetään mm. Suomen Kiinteistölehteä, Kiinteistöviesti -lehtiä, sekä luentoaineistoja. Liiton tiedotejakeluissa hyödynnetään STT-Info tiedotepalvelua. Liittoyhteisön medianäkyvyyttä seurataan STT:n Mediaseurannalla. Sähköisten palveluiden kehitystyötä jatketaan sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa yhä tavoitteellisemmin osana liiton toimintaa. Suomen Kiinteistölehti on tärkeä jäsenpalvelu ja samalla kanava liiton kannanottojen esittämiselle ja julkiselle keskustelulle. Kiinteistölehden painetun lehden lisäksi yhteistyötä tehdään digilehden kanssa, joka on luettavissa taloyhtio.netin jäsenpalveluissa. Liiton viestinnän toteutuksessa otetaan huomioon Kiinteistölehden ilmestymisaikataulu, jotta lehteä voidaan hyödyntää viestintävälineenä. Kiinteistölehdelle tarjotaan aktiivisesti juttuideoita. Lisäksi liiton asiantuntijat kirjoittavat säännöllisesti artikkeleita lehteen. Liitto tukee Kiinteistölehden levikkimarkkinointia ja markkinoi lehteä muille tiedotusvälineille. Tavataan eri tiedotusvälineitä ja vaikutetaan uutis- ja juttuaiheisiin. Järjestetään toimittajatapaamisia median edustajien kanssa, erityisesti teemoittain/aiheittain kohdennettuina eri medioille. Tuetaan jäsenyhdistyksien viestintää mm. auttamalla toimittajatapaamisten järjestämisessä kiinteistöiltojen ja koulutustilaisuuksien yhteydessä. Liiton ja sen jäsenyhdistyksien viestinnällä aktivoidaan jäsenten osallistumista yhdistyksien kokouksiin ja tapahtumiin. KiinteistöPlazassa olevaa Juttupankkia, joka sisältää valmiita asiantuntijakirjoituksia, ylläpidetään ja laajennetaan. Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää Juttupankkia, ja jakaa sen avulla omia artikkeleita muiden yhdistyksien hyödynnettäväksi. Kuvapankki otetaan käyttöön liittoyhteisön yhteisenä viestinnän visualisoinnin tukipalveluna. Tiedotetaan jäsenistölle lainsäädännöstä, muista säädöksistä, ja oikeuskäyntännöstä. Panostetaan yhteistyöhön eri medioiden kanssa näkyvyyden lisäämiseksi. Tarjotaan juttuideoita maakuntalehtien asumis-/kotisivujen toimittajille). Yhtiökokouskausina viestinnällä aktivoidaan osakkaita osallistumaan yhtiökokouksiin teemalla Osallistu ja vaikuta kotitalosi yhtiökokouksessa. Jäsenyhdistysten sivujen toimintaa -sivuston yhteydessä kehitetään ja monipuolistetaan toimintavuonna. Yhdistysten sivuille tuotetaan uutta sisältöä mm. hyödyntäen sosiaalisen median elementtejä.

11 Toimintasuunnitelma (15) Erityistä huomiota kiinnitetään eri internet-sivustojen sisältöjen ja toiminnallisuuden kohdentamiseen eri toimijoille. Taloyhtiöiden hallituksille, puheenjohtajille ja isännöitsijöille pääasiallinen sivusto on Taloyhtio.net. Jäsenten osoitetietojen päivitysten tehostamiseksi toteutetaan sekä keväällä että syksyllä osoitetietojen tarkistuskierros Postin tietojärjestelmistä. Jäsentietojen täydennystä etenkin sähköpostiosoitteiden osalta jatketaan yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Jäsentietojärjestelmän (JTJ) ominaisuuksien hyödyntämiseksi jäsenyhdistyksiä kannustetaan informoimaan jäseniään jäsentietomuutosten päivittämisestä netin kautta suoraan JTJ:hen. Selvitetään tapahtumailmoittautumisten integrointi/peilaaminen JTJ -yhteystietojen osalta. 6. Järjestötoiminta ja hallinto Järjestötoiminnan tavoitteena on tukea liiton jäsenyhdistyksien toimintaa ja kehittämistä. Uusille jäsenille lähetetään Tervetuloa jäseneksi tietopaketti sisältäen mm. jäsenkortin, jäsenpalveluesitteen ja kirjalahjan. Ruotsinkieliset palvelutarpeet otetaan huomioon palveluiden tuottamisessa, kehittämisessä ja viestinnässä. Jäsenistöön kuuluvien asunto-osakeyhtiöiden omistajia aktivoidaan osallistumaan yhtiökokouksiin ja muihin osakkaille tarkoitettuihin tapahtumiin (talkoisiin, asukasiltoihin, jne.). Liitto tukee yhdistyksien jäsenhankintaa mm. tapahtumakiertueilla, jäsenhankintamateriaaleilla, kontaktiosoitteistoilla ja jäsenhankintapalkkioilla. Jäsenkehityksestä kootaan yhdistyksittäin raportit neljännesvuosittain, ja ne välitetään yhdistysten johdolle sekä liiton hallitukselle. Jäsenhankintamateriaali uudistetaan yhteistoiminnassa yhdistyksien kanssa. Materiaalissa esitellään jäsenyyden hyötyjä ja etuja. Jäsenhankinnan tueksi tuotetaan liiton ja jäsenyhdistyksien toiminnan esittelyvideo/-kalvot sekä kiinteistöyhdistysten esittelykalvot. Kiinteistöyhdistyksien jäsenhankintapalkkio uusista jäsenistä on perusjäsenmaksu (yli m3: 63,00 / uusi jäsen, alle : 49,50 euroa/uusi jäsen), ja SVAn jäsenhankintapalkkio on 65 % * bruttojäsenkasvu * 15,41 euroa/ uusi jäsen. Jäsenhankintapalkkio peritään takaisin jäsenyhdistykseltä, jos palkkion maksuperusteena oleva jäsen eroaa yhdistyksen jäsenyydestä ennen Uudet perustettavat asunto-osakeyhtiöt voivat liittyä kiinteistöyhdistyksien tutustumisjäseniksi. Tutustumisjäseneltä liitto eikä jäsenyhdistys peri jäsenmaksua asunto-osakeyhtiön valmistumisvuodelta eikä sitä seuraavalta vuodelta. Tutustumisjäsenistä ei makseta jäsenhankintapalkkioita yhdistyksille. Tutustumisjäsenet ovat oikeutettuja jäsenyhdistyksien ja liiton jäsenpalveluihin muiden jäsenten tavoin. Tutustumisjäsenyyden aikana niillä ei ole äänioikeutta yhdistyksien kokouksissa. Laaditaan jäsenyhdistyksille tietopaketti

12 Toimintasuunnitelma (15) tutustumisjäsenyyttä koskevan toiminnan ulottamiseksi myös paikallisiin ja alueellisiin rakennusliikkeisiin. Helmikuussa 2015 toimitetaan uudet jäsenkortit ja jäsenetuopas kaikkien jäsenkiinteistöjen puheenjohtajille ja isännöitsijöille. Liiton ja jäsenyhdistysten luottamushenkilöille järjestetään Hallituspäivät, joiden tarkoituksena on jäsenyhdistysten hallitustyöskentelyn kehittäminen. Hallituspäivät tarjoavat hyvän mahdollisuuden kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen. Kiinteistöyhdistyksissä kehitetään taloyhtiöiden hallituksien puheenjohtajien välistä yhteistoimintaa, esimerkiksi perustamalla puheenjohtajaklubeja tai vastaavia yhteistyöverkostoja. Liitto tarjoaa, ylläpitää ja kouluttaa jäsenjärjestöille seuraavat tietojärjestelmät: 1. Jäsentietojärjestelmä JTJ 2. Tiedotewelho jäsentiedotejärjestelmä (liitto ja jäsenyhdistykset) 3. Latomo julkaisujärjestelmä yhdistysten kotisivuja varten 4. Taloyhtiosivut.fi kotisivupalvelu jäsentaloyhtiöille 5. Taloyhtio.net portaali 6. STT Info tiedotepalvelu 7. KiinteistöPlaza Puhelinvaihdejärjestelmä uusitaan keväällä Videoneuvottelujärjestelmä hankitaan liiton sekä jäsenyhdistysten käyttöön Hallitus on asettanut toimikaudelle seuraavat toimikunnat: 1. Asunto-osakeyhtiötoimikunta, 2. Järjestötoimikunta, 3. Korjausrakentamistoimikunta, 4. Veroasioiden toimikunta, 5. Vuokratalovaliokunta, 6. Isännöintipalvelut -toimikunta. ja 7. Kiinteistöpalvelut -toimikunta Nämä ovat laatineet toimintaansa varten asettamispäätökseen perustuvan toimenkuvan. (http://www.kiinteistoliitto.fi/liitto/toimikunnat/). Valio- ja toimikunnat kokoontuvat 3-5 kertaa vuodessa. 7. Taloudelliset resurssit ja henkilöstö Asiantuntevien ja laadukkaiden palveluiden toteuttaminen edellyttää vakaita taloudellisia toimintaresursseja, joiden perusta on jäsenyhdistyksiltä saatavat jäsenmaksut. Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksille ja jäsenille tarjoamien palveluiden turvaaminen kaikissa

13 Toimintasuunnitelma (15) taloudellisissa suhdanteissa edellyttää, että niiden rahoitus perustuu jäsenmaksutuloihin. Jäsen- ja palvelumaksuperusteet määritetään siten, että jäsenpalveluiden vakaa ja laadukas tarjonta turvataan. Liiton talouden perusta pidetään vakaana. Toiminta ja investoinnit mitoitetaan taloudellisten resurssien mukaan. Liiton sijoitustoiminnan ohjaamista varten laaditaan erillinen sijoituspolitiikka, jonka hallitus hyväksyy. Liittoyhteisön toimihenkilöille toteutetaan Palveleva vaikuttaja -ammatillinen täydennyskoulutusohjelma, jossa keskitytään liiton ja jäsenyhdistysten palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Koulutuskokonaisuus muodostuu 1,5-2 päivän mittaisista osioista. Henkilöstön osaamistasoa kehitetään ja ylläpidetään sekä omalla sisäisellä koulutuksella että osallistumalla ulkopuoliseen koulutukseen. Henkilökunnan työkykyä ylläpitävää toimintaa jatketaan mm. Tyky-päivillä, tukemalla kulttuurin ja liikunnan harrastamista, osallistumalla kuntoilukampanjoihin sekä järjestämällä yhteisiä henkilöstötapahtumia. Liitto hyödyntää tutkimus- ja kehityshankkeissaan ulkopuolista rahoitusta mm. ministeriöiltä ja säätiöiltä. Näillä rahoitetaan projektien toteuttamista ja niihin liittyvää julkaisutoimintaa. Uusille työntekijöille järjestetään keskeisten työtehtävien mukainen perehdyttämisohjelma, joka sisältää liiton, jäsenyhdistyksien ja osakkuusyhtiöiden osiot. Hallitus on hyväksynyt erikseen liiton talousarvion vuodelle 2015.

14 Toimintasuunnitelma (15) 8. Tapahtumakalenteri Tammikuu Toimiston kehityspäivät , Siuntio Veroasioiden toimikunnan kokous 1/2015 Isännöintipalvelut toimikunnan kokous 1/2015 Helmikuu Vaalitoimikunnan kokous 1/2015 Työvaliokunnan kokous 4.2., Helsinki Kiinteistöliiton hallituksen kokous 1/2015; 12.2., Helsinki Kiinteistöliiton 108. vuosipäivä 12.2., Helsinki Toiminnanjohtajapäivät ja järjestötoimikunnan kokous 1/2015, Helsinki Vuokratalovaliokunnan kokous 1/2015 Maaliskuu Vaalitoimikunnan kokous 2/2015 Työvaliokunnan kokous , Helsinki Huhtikuu Kiinteistöseminaari 10.4., Rovaniemi Liittokokous 11.4, Rovaniemi Kiinteistöliiton hallituksen kokous 2/2015 (Järjestäytyminen), 11.4., Rovaniemi Taloyhtiö tapahtuma 15.4., Helsinki Veroasioiden toimikunnan kokous 2/2015 Eduskuntavaalit, Isännöintipalvelut toimikunnan kokous 2/2015 Vuokratalovaliokunnan kokous 2/2015 Työvaliokunnan strategiakokous, Toukokuu Korjausrakentamisbarometri 1/2015 Toukotalkoot Järjestötoimikunnan kokous 2/2015 Työvaliokunnan kokous, 28.5., Helsinki Kesäkuu Euroopan Kiinteistöfederaation vuosikokous, , Bukarest Kiinteistöliiton hallituksen kokous 3/2015, 3.6.., Helsinki Liiton ja yhdistyksien henkilöstön TYKY-päivät, , Vierumäki Työvaliokunnan kokous, 16.6., Helsinki Heinäkuu

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2016 1 (18) Päätös 17.11.2015

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2016 1 (18) Päätös 17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 1 (18) 17.11.2015 Sisällys 1. Palveleva vaikuttaja 2 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen 2 3. Neuvonta ja koulutus 4 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta 8 5. Viestintä- ja tiedonhallinta

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Etelä Karjalan Kiinteistöyhdistys 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Sisällys. TOIMINTASUUNNITELMA (19) Päätös

Sisällys. TOIMINTASUUNNITELMA (19) Päätös TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 (19) 22.11.2016 Sisällys 1. Palveleva vaikuttaja 2 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen 2 3. Neuvonta ja koulutus 4 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta 8 5. Viestintä- ja tiedonhallinta

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely 1 KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN..1 TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta

Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta SKH-Isännöinti Oy:n koulutustilaisuus 25.5.2016, Helsinki Pääekonomisti Jukka Kero Sisältö Esittäytyminen Talousnäkymät 2016-2017 Hoito- ja ylläpitokustannusten

Lisätiedot

Roolinne taloyhtiössä

Roolinne taloyhtiössä Roolinne taloyhtiössä 1 97 Kaikki vastaajat (=129) 8 6 4 2 12 15 5 Isännöitsijä Puheenjohtaja Hallituksen jäsen Jokin muu, mikä 1/3 Paikkakunta (Taloyhtiön sijainti) 12 111 Kaikki vastaajat (=13) 1 8 6

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ

1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ 1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 12.12.2012 YLEISTÄ Kiinteistöliitto Uusimaa ry:n (jäljempänä yhdistys) uusittujen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on alueensa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA STRATEGIA Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.9.2009 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja miten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen Ohjausryhmän 1. kokous 15.4.2015 Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöhankkeen organisointi 13.1.2015 Hankkeen ohjausryhmä Pj. ylijohtaja Helena Säteri 9 jäsentä Hankkeen

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

Edunvalvonta

Edunvalvonta Toimintasuunnitelma 2012 1 (12) 22.11.2011 Työvaliokunta 8.11.2011 Hallitus 22.11.2011 Neuvonta Järjestötoiminta Edunvalvonta Viestintä & koulutus Tutkimus & kehitys 1. Johdanto... 2 2. Edunvalvonta...

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 9.4.2016 Suomen Kiinteistöliitto ry

PÄÄTÖS 9.4.2016 Suomen Kiinteistöliitto ry PÄÄTÖS 9.4.2016 Suomen Kiinteistöliitto ry Annankatu 24 Y-tunnus 0307769-5 www.kiinteistoliitto.fi 00100 Helsinki Nordea 127030-60512 www.taloyhtio.net Puh. (09) 1667 6761 IBAN FI3612703000060512 Faksi

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto - kasvava vaikuttaja

Suomen Kiinteistöliitto - kasvava vaikuttaja SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO ry STRATEGIA 1 (9) Hallitus Esitys liittokokoukselle 19.3.2007 Suomen Kiinteistöliitto - kasvava vaikuttaja Neuvonta Järjestötoiminta Edunvalvonta Viestintä & koulutus Tutkimus

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Suomen Kuntaliitto ry / 24.9.2015 Yleistä Kuntaliitto toteaa, että Eduskunnan kirjelmä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön,

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön, SUOSITUS 1 (3) 13.12.2010 Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksille Edustautuminen jäsenyhdistyksen kokouksissa 1. Taustaa Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksissä on omaksuttu erilaisia käytäntöjä

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016

Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016 Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016 Hyväksytty hallituksessa 8.3.2016 Esitetty yhdistyksen vuosikokoukselle 23.3.2016, Kotka Jäsenet Jäsenyhdistykset Kiinteistöliitto Palvelu on vaikuttamista

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista kiinteistöalalla VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaiskatsauksen sisältö Lähes nollaenergiarakennukset Tulevia/valmistelussa olevia säädösmuutoksia

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot