Sisällys. Toimintasuunnitelma (15) Päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Päätös 18.11.2014"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma (15) Sisällys 1. Palveleva vaikuttaja Edunvalvonta ja vaikuttaminen Neuvonta ja koulutus Tutkimus- ja kehitystoiminta Viestintä- ja tiedonhallinta Järjestötoiminta ja hallinto Taloudelliset resurssit ja henkilöstö Tapahtumakalenteri... 14

2 Toimintasuunnitelma (15) 1. Palveleva vaikuttaja Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2014 hyväksyttyyn Palveleva vaikuttaja strategiaan. Palvelu on vaikuttamista. Palvelulla autamme jäsenyhdistyksiämme ja näiden jäseniä onnistumaan toiminnassaan, tuotamme niille uutta tietoa ja osaamista, sekä luomme niille uusia toimintamahdollisuuksia. Toiminnan kivijalka on jäsenyhdistyksien ja jäsenten palvelu. Laadukkaiden palveluiden perustana ovat näiden muuttuvat ja kehittyvät tarpeet. Monipuoliset ja laadukkaat palvelut tuotetaan ammattitaitoisen ja asiantuntevan henkilökunnan ja palvelukumppaniverkoston yhteistyönä. Kiinteistöliitto toteuttaa kattavan Jäsentyytyväisyys 2015 tutkimuksen keväällä. 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Strategiamme mukaisesti valvomme ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti jäsentemme ja perusjäsentemme etuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Liiton tavoitteena on vaikuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa säädös- ja muiden uudistuksien valmisteluun Euroopan unionissa ja kansallisella tasolla. Tavoitteena on saada liitolle edustus edunvalvonnan kannalta keskeisiin työryhmiin. Vaikuttamisessa hyödynnetään liiton ja sen jäsenten sekö muiden sidosryhmien asiantuntemusta ja vaikuttamisosaamista. Edunvalvonnan toteuttamiseksi pidetään yhteyttä poliittisiin päättäjiin ja heidän avustajiinsa sekä ministeriöiden virkamiehiin. Kiinteistönomistajien kannalta tärkeitä uudistus- ja säädöshankkeita ovat mm. asuntoosakeyhtiölain päivittäminen, asumiskustannuksiin vaikuttavat verouudistukset ja asumisen tukijärjestelmät, tupakoinnin rajoittaminen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä, maankäyttö- ja rakennuslain osauudistukset,sähköisen asunto-osakerekisterin käyttöönottoon liittyvä selvitystyö sekä rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen. Eduskuntavaaleihin ( ) pidettäviin liiton hallitus on päättänyt syyskuussa 2014 omista hallitusohjelmatavoitteista. Tavoitteita tehdään tunnetuksi puolueille ja näiden eduskuntavaaliehdokkaille. Liitto osallistuu vaaleja edeltävään yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja hyödyntää tässä keskustelussa mm. Asumismenot- ja Indeksitalo tutkimuksien tuloksia.

3 Toimintasuunnitelma (15) Osana eduskuntavaalivaikuttamista Kiinteistöliitto osallistuu Arkadia 2015 valmennusohjelman toteuttamiseen. Ohjelma on puoluerajat ylittävä yhteiskunnallinen valmennusohjelma alle 35-vuotiaille tulevaisuuden vaikuttajille ja keskustelufoorumi Suomen tulevaisuudesta. Valtakunnan laajuisessa ohjelmassa ovat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet. Ylläpitokustannukset ovat nousemassa vuonna 2015 erityisesti energiaverotuksen ja kiinteistöverotuksen korotusten seurauksena. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet viime vuosina selvästi kuluttajahintoja ja keskimääräistä ansiotasoa nopeammin. Kotitalouksien verotus on muutenkin kiristymässä vuonna Kiinteistöalan ulkopuolella on paikoitellen suurta intoa nostaa kiinteistöverotuksen purevuutta ja merkitystä Suomessa. Liitto yhdessä jäsentensä kanssa pyrkii valtakunnallisilla ja paikallisilla vaikuttamiskampanjoilla ja edunvalvonnalla vaikuttamaan siten, että asumiskustannuksien nousu on kohtuullista. Edunvalvonnassaan yhdessä jäsenyhdistyksien kanssa pyritään rajoittamaan kiinteistöverojen ja muiden julkispohjaisten maksujen nousua. Liitto pitää yllä keskustelua hallinnollisesta taakasta, viranomaisasioinnin keventämisestä ja viranomaistoiminnan yhdenmukaistamisesta. Kansainvälinen edunvalvonta toteutetaan osallistumalla Euroopan Kiinteistöliiton (EPF) toimintaan. EPF:n johdolla seurataan komission jäsenmaiden talouspolitiikan tasapainottomuuksien seurantaprosessia. EPF:n johdolla seurataan myös EU:n lainsäädäntötyötä. Osallistutaan muun muassa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutosarviointiin keskittyvään työryhmään, joka tulee tarkastelemaan myös energiatodistuslainsäädäntöä. EU:n energia- ja ilmastopaketin muotoutuminen tulee johtamaan direktiivivalmisteluihin vuonna Liitto toteuttaa edunvalvontaan liittyviä jäsenkyselyitä ajankohtaisista aiheista. Näiden tuloksia hyödynnetään liiton viestinnässä ja koulutuksessa. Paikallista edunvalvontaa tuetaan tuottamalla tausta-aineistoja jäsenyhdistyksien käyttöön. Edunvalvontaa toteutetaan myös yhteistyössä muiden kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen kanssa, mm. KIRA foorumissa. Liiton tavoitteena on saada edustajansa sellaisiin viranomaistyöryhmiin, jotka ovat jäsenkunnan kannalta tärkeitä. 3. Neuvonta ja koulutus Neuvonta- ja koulutuspalvelut ovat keinoja vaikuttaa jäsenistön kykyyn ja mahdollisuuksiin onnistua tehtävissään. Neuvontapalvelut

4 Toimintasuunnitelma (15) Lakineuvonnan tärkeimpiä neuvonta-aiheita ovat asunto-osakeyhtiölainsäädäntö-, korjausrakentamisen sopimus- ja vastuukysymykset, huoneenvuokra-asiat. Jäsenneuvonnat (laki, talous, vero, energia) toteutetaan pääasiassa puhelinneuvontana. Lakineuvontaa täydennetään maksullisilla asiantuntijalausunnoilla, joita annetaan vuosittain n Talous- ja veroneuvonta järjestetään osittain myös ostopalveluna. Palveluja täydentävät :n Palvelu Oy:n tarjoama maksullinen puhelinneuvonta muille kuin jäsenille, sekä yhtiön tarjoamat juridiset, maksulliset toimeksiantopalvelut jäsenistölle. Liiton ja jäsenyhdistyksien neuvontahenkilökunnan osaamisen kehittämistä jatketaan yhdenmukaisen neuvonnan ja tulkintojen antamiseksi jäsenistölle toteuttamalla yhteisiä koulutuksia. Puhelinneuvonnan täydentämiseksi kehitetään verkkopalveluihin perustuvia neuvontamuotoja -portaalissa. Avoimilla sivuilla julkistettavat aineistot suunnataan osakkaille sekä jäsenhankinnan tukemiseksi. Taloyhtio.net -palvelun aineistot jäsenille sisältävät enemmän ja syvällisempää tietoa. Aineistot käsittelevät mm. asuntoosakeyhtiölakia, yhtiökokouksia, osakkaiden osallistumista yhtiön toimintaan, palveluiden ostamista sekä korjaushankkeita. Liiton verkkopalveluissa otetaan käyttöön usein esiin nouseviin kysymyksiin perustuva kysymys-vastaus palsta. Taloyhtio.net portaalin uudistaminen käynnistetään vuonna Lakineuvontaa annetaan sähköpostin ja puhelinneuvonnan yhdistelmänä siten, kirjallinen neuvontakysymys voidaan toimittaa sähköpostilla, ja siihen annetaan neuvo puhelimella. Kokeillaan lakineuvonnan asiakaspalvelun kehittämistä siten, että neuvonta-aika voidaan varata ennakkoon nettipalvelusta. Liitto antaa lisäksi korjausrakentamiseen, kiinteistönpitoon, ja kiinteistötalouteen neuvontaa. Liiton jäsenkiinteistöjen työsuhdeneuvonnasta vastaa Kiinteistötyönantajat ry. Koulutus Liiton koulutustoiminnan teema toimintavuonna on Osaava hallitus kotisi asialla, jonka tavoitteena on hallitusten työskentelyn kehittäminen ja osaamistason kohottaminen. Liiton asiantuntijat toimivat kouluttajina jäsenyhdistyksien järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa. Lisäksi he tuottavat koulutusmateriaaleja yhdistyksien käyttöön koulutuksessa hyödynnettäväksi. Koulutuksissa painotetaan taloyhtiön toiminnan kannalta keskeisten ja yleisimmin neuvontatarvetta vaativien asioiden opettamista (mm. korjaus- ja kunnossapitovastuu, yhtiökokousmenettelyt, hallituksen tehtävät). Tämä toteutetaan kehittämällä koulutusjärjestelmää, tukemalla verkossa tapahtuvaa itseopiskelua ja, tuottamalla oppaita. Kehitetään asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen ajokortti.

5 Toimintasuunnitelma (15) Koulutustoimintaa kehitetään ottamalla huomioon tiedollisen sisällön ohella taidollisten valmiuksien parantaminen. Jäsenyhtiöiden hallinnolle (hallitus, isännöinti, tilin-/toiminnantarkastus) suunniteltuja koulutusaiheita ovat: Juridiikka 1. Hallituksen ABC 2. Hallituksen iltakoulu 1, 2 ja 3 (uusi osa 3: ajankohtaisaiheet) 3. Yhtiökokouksen ongelmatilanteet kokoustoimihenkilöiden koulutus 4. Taloyhtiön kokoustekniikka kurssi (hallituksen kokous ja yhtiökokous 5. Kuka korjaa, kun paikat hajoavat (uusi osa 2, syksy 2015-) 6. Hyvä hallintotapa taloyhtiöissä 7. Häiriötilanteiden hallinta 8. Puheenjohtajakoulutus (uusi) 9. Kiinteistöosakeyhtiökoulutus (uusi, helmikuu 2015-) 10. Korjaushanke haltuun modifioitu juridiikka (uusi, syksy Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät (uusi, syksy 2015-) Korjaaminen ja energiatehokkuus Taloushallinto 12. Taloyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) 13. Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä (lähtötilanteen selvittäminen, käyttö & ylläpito ja korjausrakentaminen) 14. Taloyhtiöt ja rakennusten energiatodistus 15. Korjausrakentaminen taloyhtiössä korjaushanke, ryhmäkorjaus sekä lisäja täydennysrakentaminen 16. Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä 17. Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus 18. Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset 19. Taloyhtiön talousarvion laadinta (tai: Taloyhtiön / Isännöitsijän talouskurssi) 20. Vakuuta oikein 21. Toiminnantarkastus taloyhtiössä Korjaushanke haltuun kiertue jatkuu v viidellä tilaisuudella. Kiertueella käsitellään mm. korjausrakentamisen päätöksentekomenettelyitä, hankkeen kilpailuttamista, tilaajavastuulakia, rakennusalan yleisiä sopimusehtoja sekä tiedottamista. Liiton ja jäsenyhdistyksien lakineuvontaa antavien toimihenkilöiden osaamista ylläpidetään ja kehitetään järjestämällä koulutuspäiviä lainsäädännön soveltamisesta, tulkinnoista ja oikeuskäytännöstä.

6 Toimintasuunnitelma (15) Koulutusyhteistyötä tehdään myös Kiinteistöalan Koulutuskeskus KIINKOn ja OKopintokeskuksen kanssa. Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten hyödynnettävinä ovat Opintotoiminnan Keskusliiton taloudellinen OK-tuki, hankerahoitus ja opintosetelirahoitus sekä kouluttajakoulutus, muu koulutustarjonta ja pedagoginen tuki koulutustoiminnan kehittämisessä. 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta ovat tapoja kehittää uusia palveluita, osaamista, ja ratkaisuja jäsenten tarpeisiin. Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteitä ovat asuinkiinteistökannan suunnitelmallisen kiinteistönpidon tehostaminen, energiatehokkuuden parantaminen, rakennuttamisosaamisen parantaminen, huoltokirjajärjestelmän kokonaisuudistaminen ja korjausrakentaminen. Tehdään hallituksille ja isännöitsijöille tunnetuksi v valmistunutta KIPI -korttien sarjaa. Vuosittain toistuvat tutkimukset Korjausrakentamisbarometrin aineistoa käytetään viranomaisten ja muiden sidosryhmien päätöksenteon apuvälineenä. Barometri saavuttaa kaksi kertaa vuodessa runsaat vastaajaa, joiden kokemukset ovat arvokkaana apuna liiton näkemysten muodostamisessa. Keväällä painopisteenä ovat korjaushankkeiden lisäksi energia- ja ylläpitokäytännöt ja syksyllä putkistoremontit. Lisäksi aina on mukana ajankohtaisosioita. Asumismenot tutkimusta jatketaan. Tuotteen laskentamallit tarjoavat käyttökelpoisia vertailuarvioita asumiskustannusten kehityksestä ja eroista kaupunkikohtaisesti. Laskentamallia käytetään työkaluna analysoitaessa tulevaisuuden asumisen kustannus- ja kehittämisvaihtoehtoja. Peruslaskelmien ohella tuodaan esille ajankohtaiskysymyksiä, joilla on merkitystä edunvalvonnan kannalta. Kaupunkikohtaisia kiinteistöveroja ja maksuja ja niiden kehitystä vertaileva Indeksitalotutkimus toteutetaan vuonna 2015 edelleen toimeksiantona KTI Kiinteistötieto Oy:lle. Tutkimusta kehitetään lisäämällä aluekohtaisia kehitystietoja ja niiden vertailua. Osasta kaupunkeja vertailulaskelmia on julkaistu vuodesta Asuntoyhtiöiden talousarvio-ohje vuodelle 2016 laaditaan lokakuussa ja päivitetään vuoden 2016 alussa. Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulujen kehitystä seurataan yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Kiinteistötieto KTI Oy:n kanssa. Pyritään lisäämään relevantin taloustiedon (mm. tasetiedot) saantia asunto-osakeyhtiöistä. Laaja-alaisella ja tarkalla tiedolle on aiempaa enemmän tarvetta, koska taloudelliset haasteet ovat lähivuosina merkittäviä ja taloyhtiöiden olosuhteet vaihtelevat suuresti.

7 Toimintasuunnitelma (15) Toteutetaan ajankohtaiskyselyitä tärkeisiin edunvalvontateemoihin liittyen. Osallistutaan Pellervon taloustutkimuksen alueellisen asuntomarkkinaraportin valmisteluun. Tietoa hyödynnetään liiton vaikuttamistyössä pohja-aineistona. Tutkimus- ja kehityshankkeet Asuntojen korjaustarve hankkeen raportti julkaistaan keväällä 2015 (Hankeaika kesä kevät 2015). Hankkeen toteuttajat ovat Pellervon taloustutkimuksen, VTT:n ja KTI Kiinteistötieto Oy. Hankkeen tilaajina ovat Kiinteistöliiton lisäksi Kiinko, Rakennusteollisuus, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, Rakennusinsinööriliitto ja Hypoteekkiyhdistys. Hankkeen tarkoituksena on luoda nykyistä tarkempi kuva korjaustarpeen todellisesta tilanteesta ja näkymistä maassamme. Tuloksia käytetään hyväksi kiinteistö- ja rakennusalalla arvioinnissa, edunvalvonnassa ja koulutuksessa. Hankkeen tuloksia voidaan tarvittaessa päivittää seurantatutkimuksilla muutaman vuoden välein. Osallistutaan asunto-osakeyhtiöiden kannalta tärkeiden KH-, LVI- ja RT -kortistojen sekä rakentamista koskevien laatuvaatimusten (RYL) laadintaan. RYL kuvaa kiinteistö- ja rakennusalan yhdessä sopimat laatuvaatimukset. Tällä hetkellä valmistelussa on TalotekniikkaRYL ja KorjausRYL. Osallistutaan Asuintalon käyttö- ja huolto-ohjeiston (huoltokirja) kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda helppokäyttöisempi ja selkeämpi huoltokirjaohjeisto. Osallistutaan kiinteistöalan sanastokehityshankkeeseen yhdessä alan etujärjestöjen ja ympäristöministeriön kanssa. Osallistutaan Lähiökehittämisen Oppimateriaalituotannon (LähiöOppi) ja Asuntojen Muutossuunnittelun Mallit (MuutosMallit) hankkeisiin. Lähiöoppihankkeen tavoitteena on tuottaa helppolukuista ja visuaalisesti houkuttelevaa informaatiota lähiöasuinalueiden asuinympäristöjen parantamisen ja rakennusten energiatehokkaan korjaamisen tueksi. Muutos Mallit hankkeen tavoitteena on kehittää asunto- ja yhdyskuntasuunnittelun keinoin mm. esteettömyyttä lähiöasuntojen muutossuunnittelussa. (Hankeaika: kevät kevät 2016). Osallistutaan Viemäreiden sisäpuolisten korjausmenetelmien (VISIKO) jatkohankkeeseen, jossa tuotetaan taloyhtiöille suunnattu Tilaajan ohje. Osallistutaan kansainväliseen Lean-Wood -hankkeeseen, jossa kehitetään julkisivukorjauksiin soveltuvia ratkaisuja ja nopeutetaan korjausprosessia. (Hankeaika kevät syksy 2016). Osallistutaan sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön koordinoimaan Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienarviointi hankkeeseen, jossa selvitetään käyttövesiverkossa piileviä riskiratkaisuja ja niihin varautumista. (Hankeaika: kevät kevät 2015).

8 Toimintasuunnitelma (15) Osallistutaan Kosteusteknisesti turvallisten korjausrakentamisen malliratkaisujen (KORMA) jatkohankkeeseen, jossa tuotetaan taloyhtiöille suunnattu Tilaajan ohje. Liitto jatkaa Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden johtoryhmässä. (Hankeaika: syksy syksy 2016). Kiinteistöliitto osallistuu ERA17 - Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 toimintaohjelmaan, joka käsittelee parhaita keinoja energiaviisauden edistämiseen, Kiinteistöliitolla on koordinointivastuu yhdestä ohjelman seitsemästä painopistealueesta Kustannustehokkaita ratkaisuja energiakorjauksiin. Työssä kerätään ja viestitään energiatehokkaista korjaustavoista ja niiden saavuttamisen edellytyksistä. Pyritään edelleen tuomaan esille kokemusperäistä aineistoa ja käyttökelpoiset energiaviisauden apuvälineitä. Ollaan mukana toteuttamassa Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä tutkimushanketta, jossa selvitetään kerrostaloihin toteutettujen poistoilmalämpöpumppujen toimintaa ja vaikutuksia taloyhtiön energiankäyttöön. (Hankeaika syksy 2014-kevät 2015). Osallistutaan Lämpimän käyttöveden kulutusprofiilit hankkeen toteuttamiseen. Hankkeessa selvitetään asuntokohtaisen mittausdatan perusteella kotitalouksien käyttöveden kulutusta ja lämpimän käyttöveden osuutta sekä käyttöprofiileja (Hankeaika kevät 2014-kevät 2015) Osallistutaan myös EU-Gugle hankkeen asiantuntijaryhmän työskentelyyn. Tämän vuoteen 2018 ulottuvan hankkeen yhteydessä tarkastellaan ympäristön kannalta kestäviä korjaustapoja. (Hankeaika: kevät kevät 2018). Ollaan mukana SunZEB-hankkeessa, jossa pohditaan uusiutuvan energian käyttöä alueellisesti suhteessa rakennuskohtaiseen tuotantoon ja sen merkitystä päästöihin ja lähes nollaenergiarakennuksen määrittelyyn (hankeaika talvi talvi 2015) Osallistutaan FInZEB- hankkeeseen asiantuntijajäsenen roolissa. Hankkeessa selvitetään, kuinka kansalliset vaatimukset (lähes nollaenergiarakentaminen) tulisi asettaa riittävän haasteellisesti, mutta kustannustehokkaasti direktiivien täyttämiseksi, rakenteiden turvallisuus ja hyvät sisäolosuhteet huomioiden. SunZEB ja FinZEB, seuraaminen on tärkeää pitkän aikavälin haasteiden hahmottamisen kannalta: Energia- ja ilmastopolitiikan tähtäin on vuoteen Jatketaan yhteistyössä Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa yksityisen vuokra-asumisen seurantaan ja edistämiseen liittyviä selvitys- ja tutkimushankkeita sekä tietoaineiston tuotantoa. Osallistutaan valtakunnalliseen Hissi-hankkeeseen ja muihin esteettömän asumisen kehittämishankkeen (IKÄ-ASKE) lopputuloksena käynnistettäviin kehityshankkeisiin. Osallistutaan ympäristöministeriön asettamaan työryhmään, joka laatii selvityksen vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausten avustusmahdollisuuksista asunto-osakeyhtiöissä.

9 Toimintasuunnitelma (15) Liitto osallistuu asunto-osakeyhtiöiden ryhmäkorjausrakentamisen kehittämistä edistävään työryhmään. (Hankeaika: syksy syksy 2017). 5. Viestintä- ja tiedonhallinta Viestintä ja tiedonhallinta ovat välineitä sekä kehittää osaamista että vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toiminnasta, palveluista ja tavoitteista tiedottaminen ja medianäkyvyys tukevat myös toiminnan kasvua. Viestinnällä ja tiedonhallinnalla on vaikuttavuuteen erittäin tärkeä rooli. Vaikuttava viestintä on keino varmistaa, että jäsenistö tietää ja osaa hyödyntää tarjolla olevia jäsenpalveluita saaden siten täyden vastineen jäsenmaksuille. Viestintä Viestinnän päämuotoja ovat: 1) Viikkotiedote, 2) Sidosryhmätiedote, 3) uutistiedotus ja vaikuttamisviestintä, 4) Suomen Kiinteistölehden kanssa tehtävä yhteistyö, 5) taustatiedotus ja toimittajatapaamiset, 6) valmiit lehtiartikkelit. Kiinteistöliitto ja Kiinteistölehti julkaisevat yhteistyössä Kiinteistöalan viikkokatsaus - uutisvideoita. Ajankohtaisista aiheista tiedotetaan Viikkotiedotteen lisäksi tarvittaessa erillisillä tiedotteilla. Tiedotteista osa tehdään ruotsiksi. Toimitetaan teemojen mukaisia tiedotteita ja artikkeleita tiedotusvälineille. Lisätään ajankohtaisaiheisiin liittyvää uutisointia ja tiedottamista portaalin sekä kotisivujen kautta suunnitelmallisesti. Hallituksien puheenjohtajille, hallituksille, isännöitsijöille sekä tilin- ja toiminnantarkastajille tapahtuva viestintä toteutetaan Taloyhtio.netin kohdennettujen uutiskirjeiden avulla. Liittoyhteisön sisäisenä työskentely-, tiedonhallinta- ja viestintävälineenä hyödynnetään KiinteistöPlazaa, joka kattaa liiton työntekijät ja toimielimet (mm. hallitus, toimikunnat, työryhmät). KiinteistöPlazan kehittämistä jatketaan. Selvitetään jäsenyhdistyksien tarve YhdistysPlazaan, jota yhdistykset voisivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Taloyhtio.net on taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille tarkoitettu nettipalvelu, jolla on yli rekisteröitynyttä käyttäjää. Sivustolle tuotetaan tiedotus- ja koulutusaineistoja, joissa mm. videoita. Liitto on Helsingin Messukeskuksessa järjestettävän Taloyhtiö 2015 tapahtuman järjestäjä. Päävastuu tapahtuman toteutuksesta on Kiinteistöalan Kustannus Oy:llä; järjestelyihin osallistuvat lisäksi Kiinteistöliitto Uusimaa ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy.

10 Toimintasuunnitelma (15) Taloyhtiöiden kotisivujen eli jäsenpalvelulla on käyttäjää. Sivuston markkinointia tehdään tehostetusti yhtiökokouskauteen liittyen. Palvelun esitettä jaetaan mm. jäsentiedotteiden ja Tervetuloa jäseneksi -paketin mukana. Tehostetaan tiedotusta jäsenistön käytössä olevista palveluista. Tiedotusvälineinä hyödynnetään mm. Suomen Kiinteistölehteä, Kiinteistöviesti -lehtiä, sekä luentoaineistoja. Liiton tiedotejakeluissa hyödynnetään STT-Info tiedotepalvelua. Liittoyhteisön medianäkyvyyttä seurataan STT:n Mediaseurannalla. Sähköisten palveluiden kehitystyötä jatketaan sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa yhä tavoitteellisemmin osana liiton toimintaa. Suomen Kiinteistölehti on tärkeä jäsenpalvelu ja samalla kanava liiton kannanottojen esittämiselle ja julkiselle keskustelulle. Kiinteistölehden painetun lehden lisäksi yhteistyötä tehdään digilehden kanssa, joka on luettavissa taloyhtio.netin jäsenpalveluissa. Liiton viestinnän toteutuksessa otetaan huomioon Kiinteistölehden ilmestymisaikataulu, jotta lehteä voidaan hyödyntää viestintävälineenä. Kiinteistölehdelle tarjotaan aktiivisesti juttuideoita. Lisäksi liiton asiantuntijat kirjoittavat säännöllisesti artikkeleita lehteen. Liitto tukee Kiinteistölehden levikkimarkkinointia ja markkinoi lehteä muille tiedotusvälineille. Tavataan eri tiedotusvälineitä ja vaikutetaan uutis- ja juttuaiheisiin. Järjestetään toimittajatapaamisia median edustajien kanssa, erityisesti teemoittain/aiheittain kohdennettuina eri medioille. Tuetaan jäsenyhdistyksien viestintää mm. auttamalla toimittajatapaamisten järjestämisessä kiinteistöiltojen ja koulutustilaisuuksien yhteydessä. Liiton ja sen jäsenyhdistyksien viestinnällä aktivoidaan jäsenten osallistumista yhdistyksien kokouksiin ja tapahtumiin. KiinteistöPlazassa olevaa Juttupankkia, joka sisältää valmiita asiantuntijakirjoituksia, ylläpidetään ja laajennetaan. Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää Juttupankkia, ja jakaa sen avulla omia artikkeleita muiden yhdistyksien hyödynnettäväksi. Kuvapankki otetaan käyttöön liittoyhteisön yhteisenä viestinnän visualisoinnin tukipalveluna. Tiedotetaan jäsenistölle lainsäädännöstä, muista säädöksistä, ja oikeuskäyntännöstä. Panostetaan yhteistyöhön eri medioiden kanssa näkyvyyden lisäämiseksi. Tarjotaan juttuideoita maakuntalehtien asumis-/kotisivujen toimittajille). Yhtiökokouskausina viestinnällä aktivoidaan osakkaita osallistumaan yhtiökokouksiin teemalla Osallistu ja vaikuta kotitalosi yhtiökokouksessa. Jäsenyhdistysten sivujen toimintaa -sivuston yhteydessä kehitetään ja monipuolistetaan toimintavuonna. Yhdistysten sivuille tuotetaan uutta sisältöä mm. hyödyntäen sosiaalisen median elementtejä.

11 Toimintasuunnitelma (15) Erityistä huomiota kiinnitetään eri internet-sivustojen sisältöjen ja toiminnallisuuden kohdentamiseen eri toimijoille. Taloyhtiöiden hallituksille, puheenjohtajille ja isännöitsijöille pääasiallinen sivusto on Taloyhtio.net. Jäsenten osoitetietojen päivitysten tehostamiseksi toteutetaan sekä keväällä että syksyllä osoitetietojen tarkistuskierros Postin tietojärjestelmistä. Jäsentietojen täydennystä etenkin sähköpostiosoitteiden osalta jatketaan yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Jäsentietojärjestelmän (JTJ) ominaisuuksien hyödyntämiseksi jäsenyhdistyksiä kannustetaan informoimaan jäseniään jäsentietomuutosten päivittämisestä netin kautta suoraan JTJ:hen. Selvitetään tapahtumailmoittautumisten integrointi/peilaaminen JTJ -yhteystietojen osalta. 6. Järjestötoiminta ja hallinto Järjestötoiminnan tavoitteena on tukea liiton jäsenyhdistyksien toimintaa ja kehittämistä. Uusille jäsenille lähetetään Tervetuloa jäseneksi tietopaketti sisältäen mm. jäsenkortin, jäsenpalveluesitteen ja kirjalahjan. Ruotsinkieliset palvelutarpeet otetaan huomioon palveluiden tuottamisessa, kehittämisessä ja viestinnässä. Jäsenistöön kuuluvien asunto-osakeyhtiöiden omistajia aktivoidaan osallistumaan yhtiökokouksiin ja muihin osakkaille tarkoitettuihin tapahtumiin (talkoisiin, asukasiltoihin, jne.). Liitto tukee yhdistyksien jäsenhankintaa mm. tapahtumakiertueilla, jäsenhankintamateriaaleilla, kontaktiosoitteistoilla ja jäsenhankintapalkkioilla. Jäsenkehityksestä kootaan yhdistyksittäin raportit neljännesvuosittain, ja ne välitetään yhdistysten johdolle sekä liiton hallitukselle. Jäsenhankintamateriaali uudistetaan yhteistoiminnassa yhdistyksien kanssa. Materiaalissa esitellään jäsenyyden hyötyjä ja etuja. Jäsenhankinnan tueksi tuotetaan liiton ja jäsenyhdistyksien toiminnan esittelyvideo/-kalvot sekä kiinteistöyhdistysten esittelykalvot. Kiinteistöyhdistyksien jäsenhankintapalkkio uusista jäsenistä on perusjäsenmaksu (yli m3: 63,00 / uusi jäsen, alle : 49,50 euroa/uusi jäsen), ja SVAn jäsenhankintapalkkio on 65 % * bruttojäsenkasvu * 15,41 euroa/ uusi jäsen. Jäsenhankintapalkkio peritään takaisin jäsenyhdistykseltä, jos palkkion maksuperusteena oleva jäsen eroaa yhdistyksen jäsenyydestä ennen Uudet perustettavat asunto-osakeyhtiöt voivat liittyä kiinteistöyhdistyksien tutustumisjäseniksi. Tutustumisjäseneltä liitto eikä jäsenyhdistys peri jäsenmaksua asunto-osakeyhtiön valmistumisvuodelta eikä sitä seuraavalta vuodelta. Tutustumisjäsenistä ei makseta jäsenhankintapalkkioita yhdistyksille. Tutustumisjäsenet ovat oikeutettuja jäsenyhdistyksien ja liiton jäsenpalveluihin muiden jäsenten tavoin. Tutustumisjäsenyyden aikana niillä ei ole äänioikeutta yhdistyksien kokouksissa. Laaditaan jäsenyhdistyksille tietopaketti

12 Toimintasuunnitelma (15) tutustumisjäsenyyttä koskevan toiminnan ulottamiseksi myös paikallisiin ja alueellisiin rakennusliikkeisiin. Helmikuussa 2015 toimitetaan uudet jäsenkortit ja jäsenetuopas kaikkien jäsenkiinteistöjen puheenjohtajille ja isännöitsijöille. Liiton ja jäsenyhdistysten luottamushenkilöille järjestetään Hallituspäivät, joiden tarkoituksena on jäsenyhdistysten hallitustyöskentelyn kehittäminen. Hallituspäivät tarjoavat hyvän mahdollisuuden kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen. Kiinteistöyhdistyksissä kehitetään taloyhtiöiden hallituksien puheenjohtajien välistä yhteistoimintaa, esimerkiksi perustamalla puheenjohtajaklubeja tai vastaavia yhteistyöverkostoja. Liitto tarjoaa, ylläpitää ja kouluttaa jäsenjärjestöille seuraavat tietojärjestelmät: 1. Jäsentietojärjestelmä JTJ 2. Tiedotewelho jäsentiedotejärjestelmä (liitto ja jäsenyhdistykset) 3. Latomo julkaisujärjestelmä yhdistysten kotisivuja varten 4. Taloyhtiosivut.fi kotisivupalvelu jäsentaloyhtiöille 5. Taloyhtio.net portaali 6. STT Info tiedotepalvelu 7. KiinteistöPlaza Puhelinvaihdejärjestelmä uusitaan keväällä Videoneuvottelujärjestelmä hankitaan liiton sekä jäsenyhdistysten käyttöön Hallitus on asettanut toimikaudelle seuraavat toimikunnat: 1. Asunto-osakeyhtiötoimikunta, 2. Järjestötoimikunta, 3. Korjausrakentamistoimikunta, 4. Veroasioiden toimikunta, 5. Vuokratalovaliokunta, 6. Isännöintipalvelut -toimikunta. ja 7. Kiinteistöpalvelut -toimikunta Nämä ovat laatineet toimintaansa varten asettamispäätökseen perustuvan toimenkuvan. (http://www.kiinteistoliitto.fi/liitto/toimikunnat/). Valio- ja toimikunnat kokoontuvat 3-5 kertaa vuodessa. 7. Taloudelliset resurssit ja henkilöstö Asiantuntevien ja laadukkaiden palveluiden toteuttaminen edellyttää vakaita taloudellisia toimintaresursseja, joiden perusta on jäsenyhdistyksiltä saatavat jäsenmaksut. Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksille ja jäsenille tarjoamien palveluiden turvaaminen kaikissa

13 Toimintasuunnitelma (15) taloudellisissa suhdanteissa edellyttää, että niiden rahoitus perustuu jäsenmaksutuloihin. Jäsen- ja palvelumaksuperusteet määritetään siten, että jäsenpalveluiden vakaa ja laadukas tarjonta turvataan. Liiton talouden perusta pidetään vakaana. Toiminta ja investoinnit mitoitetaan taloudellisten resurssien mukaan. Liiton sijoitustoiminnan ohjaamista varten laaditaan erillinen sijoituspolitiikka, jonka hallitus hyväksyy. Liittoyhteisön toimihenkilöille toteutetaan Palveleva vaikuttaja -ammatillinen täydennyskoulutusohjelma, jossa keskitytään liiton ja jäsenyhdistysten palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Koulutuskokonaisuus muodostuu 1,5-2 päivän mittaisista osioista. Henkilöstön osaamistasoa kehitetään ja ylläpidetään sekä omalla sisäisellä koulutuksella että osallistumalla ulkopuoliseen koulutukseen. Henkilökunnan työkykyä ylläpitävää toimintaa jatketaan mm. Tyky-päivillä, tukemalla kulttuurin ja liikunnan harrastamista, osallistumalla kuntoilukampanjoihin sekä järjestämällä yhteisiä henkilöstötapahtumia. Liitto hyödyntää tutkimus- ja kehityshankkeissaan ulkopuolista rahoitusta mm. ministeriöiltä ja säätiöiltä. Näillä rahoitetaan projektien toteuttamista ja niihin liittyvää julkaisutoimintaa. Uusille työntekijöille järjestetään keskeisten työtehtävien mukainen perehdyttämisohjelma, joka sisältää liiton, jäsenyhdistyksien ja osakkuusyhtiöiden osiot. Hallitus on hyväksynyt erikseen liiton talousarvion vuodelle 2015.

14 Toimintasuunnitelma (15) 8. Tapahtumakalenteri Tammikuu Toimiston kehityspäivät , Siuntio Veroasioiden toimikunnan kokous 1/2015 Isännöintipalvelut toimikunnan kokous 1/2015 Helmikuu Vaalitoimikunnan kokous 1/2015 Työvaliokunnan kokous 4.2., Helsinki Kiinteistöliiton hallituksen kokous 1/2015; 12.2., Helsinki Kiinteistöliiton 108. vuosipäivä 12.2., Helsinki Toiminnanjohtajapäivät ja järjestötoimikunnan kokous 1/2015, Helsinki Vuokratalovaliokunnan kokous 1/2015 Maaliskuu Vaalitoimikunnan kokous 2/2015 Työvaliokunnan kokous , Helsinki Huhtikuu Kiinteistöseminaari 10.4., Rovaniemi Liittokokous 11.4, Rovaniemi Kiinteistöliiton hallituksen kokous 2/2015 (Järjestäytyminen), 11.4., Rovaniemi Taloyhtiö tapahtuma 15.4., Helsinki Veroasioiden toimikunnan kokous 2/2015 Eduskuntavaalit, Isännöintipalvelut toimikunnan kokous 2/2015 Vuokratalovaliokunnan kokous 2/2015 Työvaliokunnan strategiakokous, Toukokuu Korjausrakentamisbarometri 1/2015 Toukotalkoot Järjestötoimikunnan kokous 2/2015 Työvaliokunnan kokous, 28.5., Helsinki Kesäkuu Euroopan Kiinteistöfederaation vuosikokous, , Bukarest Kiinteistöliiton hallituksen kokous 3/2015, 3.6.., Helsinki Liiton ja yhdistyksien henkilöstön TYKY-päivät, , Vierumäki Työvaliokunnan kokous, 16.6., Helsinki Heinäkuu

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN Kutsu Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN keskiviikkona 24.4.2013 klo 17.00 Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioon, Lönnrotinkatu 5 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat.

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS ja KURSSI-ILTA nro 5 Torstaina 18.4.2013 klo 17.00 Carelicum, Torikatu 21 C-porras, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja SAATTEEKSI Elämme maailmassa, jossa jäsenkuntamme elinkeinoihin vaikuttavat maailmanlaajuiset päätökset, sopimukset ja ilmiöt. Maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä muutumme

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Museot mieleen Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.10.2013 Tarkennettu hallituksen kokouksessa 23.4.2014. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

6/ 2007 KUTSU SYYSKOKOUKSEEN JÄSENILLE MAKSUTTA OMAT TALOYHTIÖSIVUT ISÄNNÖINNILLE ENSIMMÄISET YLEISET SOPIMUSEHDOT HYVÄ VUOKRATAPA UUDISTUU

6/ 2007 KUTSU SYYSKOKOUKSEEN JÄSENILLE MAKSUTTA OMAT TALOYHTIÖSIVUT ISÄNNÖINNILLE ENSIMMÄISET YLEISET SOPIMUSEHDOT HYVÄ VUOKRATAPA UUDISTUU 6/ 2007 KUTSU SYYSKOKOUKSEEN JÄSENILLE MAKSUTTA OMAT TALOYHTIÖSIVUT ISÄNNÖINNILLE ENSIMMÄISET YLEISET SOPIMUSEHDOT HYVÄ VUOKRATAPA UUDISTUU HUOMATTAVA OSA KAAPELITALOUKSISTA ILMAN DIGISOVITINTA VANHAT

Lisätiedot

6/ 2009. Kutsu syyskokoukseen. Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä. TV taloyhtiöösi. Kiinteistöliiton puheenjohtajasta

6/ 2009. Kutsu syyskokoukseen. Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä. TV taloyhtiöösi. Kiinteistöliiton puheenjohtajasta 6/ 2009 Kutsu syyskokoukseen Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä vai netti- TV taloyhtiöösi Kiinteistöliiton puheenjohtajasta rahoitusneuvos Uusi asunto-osakeyhtiölaki etenee eduskunnassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot