Menomäärärahojen ylitykset sitovuustasoilla yhteensä ,53

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menomäärärahojen ylitykset sitovuustasoilla yhteensä 1.043.125,53"

Transkriptio

1 SELVITYKSET SITOVUUSTASOILLA TAPAHTUNEISTA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSISTÄ JA TULOARVIOIDEN ALITUKSISTA v. KÄYTTÖTALOUSOSA Menomäärärahojen ylitykset sitovuustasoilla yhteensä ,53 Vaalitoiminta: Sitovuustaso: Vaalit Vaalit TOIMINTATUOTOT , ,7 TOIMINTAKULUT ,61 140,61 101,1 TOIMINTAKATE ,61-429,39 40,3 Vaalitaulujen pystyttäminen ja poistaminen, Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n laskutus joulukuussa. Tarkastustoiminta: Sitovuustaso: Tarkastustoimi Tarkastustoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,62 570,62 104,1 TOIMINTAKATE ,62 570,62 104,1 Lautakunnan kokouksia on ollut arvioitua enemmän. Kunnan johto: Sitovuustaso: Kunnanvaltuusto ja -hallitus Kunnanvaltuusto ja -hallitus TOIMINTATUOTOT , ,98 493,6 TOIMINTAKULUT ,45 739,45 100,1 TOIMINTAKATE , ,53 99,6 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ylittyivät budjetoidusta, koska kokouksia oli arvioitua enemmän (mm. SOTE kilpailutus).

2 Sitovuustaso: Työllisyyden hoito Työllisyyden hoito TOIMINTATUOTOT ,88-898,88 124,3 TOIMINTAKULUT , ,96 121,7 TOIMINTAKATE ,08 121,6 Rapia-pajapalvelun kuntaosuus oli arvioitua suurempi (n ). Avustukset yhteisöille työllisyyden hoitamisessa olivat arvioitua suuremmat. Kunnan kehittämisen toimiala: Sitovuustaso: Maa- ja metsätilat Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT , ,27 99,8 TOIMINTAKULUT , ,58 132,7 TOIMINTAKATE , ,85 95,3 Muutosbudjettiin ennakoitu kulurakenne hakkuiden ja hoitotöiden osalta oli arvioitua suurempi, koska kaikki työkustannukset eivät vielä olleet selvillä. Kuluvana vuonna tehtiin pois hoitorästejä, uusittiin metsäsuunnitelma ja valmisteltiin hakkuita sekä raivattiin tonttipuustoja uudisrakentamista ja remonttia varten. Perusturvan toimiala: Sitovuustaso: Sosiaalityö Sosiaalityö TOIMINTATUOTOT , ,33 79,4 TOIMINTAKULUT , ,96 100,6 TOIMINTAKATE , ,29 103,6 - Lastensuojelu (sis. avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshoito, jälkihuolto, erityisyksikkö ja Alvari-perhetyö) ylittyi kaikkiaan euroa. Vuoden vaihteessa (2013-) tapahtui kokoaikainen laitossijoitus sekä väliaikainen laitossijoitus. Lastensuojelun avohuollossa oli tarve lisääntyneille perhetyön palveluille sekä koko perheen perhekuntoutukseen laitoksessa. Myös tukiperheiden, laitosten tukiviikonloppujen ja taloudellisten tukitoimien tarve kasvoi. - Vastaavasti muilla sosiaalityön alueilla saatiin kuluja alenemaan. Suurin muutos oli toimeentulotuessa, yhteensä euroa ja asumispalveluissa euroa. Lisäksi kuntouttavasta työtoiminnasta saatiin säästöjä euroa, vammaispalveluista euroa ja päihdehuollosta euroa.

3 Sitovuustaso: Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuolto TOIMINTATUOTOT , ,47 108,9 TOIMINTAKULUT , ,51 101,4 TOIMINTAKATE , ,04 100,6 - Kehitysvammaisten laitoshoitoon esitettiin varattavaksi asiakassijoitusten perusteella euroa, koska ko. kustannuspaikan kulut tiedettiin talousarviota tehtäessä. Kunnanvaltuusto karsi tältä kustannuspaikalta euroa säästöjen vuoksi. Ylitys oli euroa. - Rantasalmelle jouduttiin perustamaan autetun asumisen yksikkö 1.9. alkaen yksityisen palvelutuottajan lopettanut toimintansa Asumisyksikköön jouduttiin tekemään erilaisia hankintoja. Henkilöstön poissaoloista johtuen kehitysvammahuollon esimies on tehnyt yksikössä ajoittain kolmivuorotyötä, jolloin palkkauskustannuksia on muodostunut ennakoitua enemmän. Avohuollon ohjauksen kulut ylittivät euroa (erillismäärärahojen arvioitu suurempi kulu) - Kehitysvammaisten poliklinikkakäyntejä tuli ennakoitua enemmän, määrärahaylitys oli euroa. Tällä toiminnalla on kuitenkin saatu ehkäistyä laitoshoitojaksojen/pysyvän laitoshoidon kustannukset. Sitovuustaso: Vanhusten asumispalvelut Vanhusten asumispalvelut TOIMINTATUOTOT ,87 589,13 99,9 TOIMINTAKULUT , ,73 107,7 TOIMINTAKATE , , Vuoden talousarviovalmistelussa esitettiin määrärahakorotusta asumispalvelujen ostoon, mutta kunnanvaltuusto ei myöntänyt määrärahaa ko. ostoihin. Vanhuspalveluissa on kuitenkin perustellusti tehty ostopalvelusopimuksia. Kaikki sijoitukset koskevat muistisairaita vanhusasiakkaita, joiden turvallinen hoito ei enää onnistu omassa kodissa ja Mäntylässä ei ole ollut vapaita asumispaikkoja. - Juvan Kodinonneen sijoitettiin 3 asiakasta. Sijoitukset tapahtuivat 1.2. alkaen, alkaen ja alkaen. Vuorokausihinta Kodinonnessa on 118 e/vrk. Kustannukset sijoituksista olivat n e. - Savonlinnan Aapeliin sijoitettiin 1 asiakas alkaen. Sijoitus päättyi loppuvuodesta. Vuorokausihinta Aapelissa on 98 e/vrk. Kustannukset sijoituksesta olivat n e. - Vertailuna on tiedot vuorokausihinnoista, mikäli asiakkaiden hoitoa olisi jatkettu terveyskeskuksessa tai Savonlinnan keskussairaalassa: Vuodeosaston hoitopäivähinta: e/vrk Erikoissairaanhoidon osastohoito: e/vrk Tarkkailuosasto: 466 e/vrk

4 Sitovuustaso: Vanhusten asumispalvelujen kiinteistöt Vanhusten asumispalvelujen kiinteistöt TOIMINTATUOTOT , ,87 101,5 TOIMINTAKULUT , ,28 108,3 TOIMINTAKATE , ,41 88,4 - Suvantokoti jouduttiin ottamaan käyttöön loppuvuodesta, koska tuetun asumisen yksikkö Annakoti tyhjennettiin vesivahingon vuoksi. Sitovuustaso: Kotihoitopalvelut Kotihoitopalvelut TOIMINTATUOTOT , ,01 107,8 TOIMINTAKULUT , ,84 109,9 TOIMINTAKATE , , kotipalvelun tukipalveluissa puhtaanapito- ja pesulapalvelut ylittivät euroa, ateriapalvelut euroa ja posti- ja telepalvelut euroa. Tukipalvelujen osalta menopuolella oli kasvua, mutta vastaavasti tulopuolella oli tulojen nousua asiakasmaksuina yht. n euroa. - kotipalvelussa pitkien sairaslomien vuoksi henkilöstökulut ylittivät budjetoidun yht euroa ja tästä johtuen myös työterveyshuollonkulut nousivat euroa - kotihoidon lääkehoidon annosjakelukustannukset olivat budjetoitua korkeammat - atk-kulut olivat budjetoitua korkeammat (kustannukset kohdennettu käyttötalouteen; investointeihin varattu ATK-määräraha vastaavasti säästyi). Terveydenhuolto: Sitovuustaso: Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , ,25 100,6 TOIMINTAKATE , , ,25 100,6 Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin laskutus oli arvioitua suurempi, vaikka talousarvioita oli muutettu joulukuussa (kvalt ).

5 Sitovuustaso: Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE , , Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin laskutus oli arvioitua suurempi, vaikka talousarviota oli muutettu joulukuussa (kvalt ). Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala: Sitovuustaso: Yleisopetus Yleisopetus TOIMINTATUOTOT , ,23 168,1 TOIMINTAKULUT , ,55 101,7 TOIMINTAKATE , ,32 100,7 Kyläkoulujen siivous- ja talonmiespalvelujen menot ylittivät talousarvion. Sitovuustaso: Nuorisotoimi Nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT , ,49 179,7 TOIMINTAKULUT , ,65 105,3 TOIMINTAKATE , ,84 95,2 Menoylitys johtuu siitä että palkkavaraus vuodelle on ollut riittämätön. Etsivätyön osalta on jäänyt hakematta päätös talousarviomuutoksesta 1.7. alkaneeseen ja päättyvään etsivätyön hankkeeseen (Etsivätyön hankeraha myönnetään aina vuodeksi kerrallaan ja hankekausi ulottuu aina kahden talousarviokauden puolelle).

6 Tekninen toimiala: Sitovuustaso: Kuntatekniikka Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT , ,21 65 TOIMINTAKULUT , ,58 124,7 TOIMINTAKATE , ,79 147,9 Liikenneväylien poistot ovat olleet arvioitua suuremmat (n Jätehuollon muut palvelut, tili 4470, on kaatopaikkavarauksen lisäkirjaus (81 752,97 ). Lehmisuon kaatopaikan lopettamissuunnitelma on päivitetty ja kustannusarvio on tarkentunut euroon. Kaatopaikan lopettaminen on arvioitu jakaantuvan kolmelle vuodelle ( ). Vesi- ja viemärilaitos: Sitovuustaso: Vesi- ja viemärilaitos Vesi- ja viemärilaitos TOIMINTATUOTOT ,79-584,79 100,1 TOIMINTAKULUT , ,93 101,3 TOIMINTAKATE , ,14 97,6 Kaukalovuoren vedenottamon ulkopuolisen selvityksen teettäminen on tuonut lisäkustannuksia talousarvion laadinnan jälkeen.

7 Tuloarvioiden alitukset sitovuustasoilla yhteensä ,02 Kunnan johto: Sitovuustaso: Yleishallinto Yleishallinto TOIMINTATUOTOT , ,57 79,1 TOIMINTAKULUT , ,51 90 TOIMINTAKATE , ,94 96,6 Myyntitulot (ATK) Joroisten ja Juvan kunnalta ovat olleet arvioitua pienemmät. Sisäiset myyntitulot (palkanmaksu, kirjanpito, ATK) ovat olleet myös arvioitua pienemmät. Vastaavasti yleishallinnon toimintakulut ovat olleet ,51 arvioitua pienemmät. Sitovuustaso: Joukkoliikennetoiminta Joukkoliikennetoiminta TOIMINTATUOTOT , ,69 81,7 TOIMINTAKULUT , ,58 87,7 TOIMINTAKATE , ,89 88 Joukkoliikenteen tulot muodostuvat seutulippumenoihin saatavasta valtionosuudesta. Seutulippukulut ovat laskeneet, joten niihin kohdistuva valtionosuus on myös laskenut. Kunnan kehittämisen toimiala: Sitovuustaso: Elinkeinotoiminta Elinkeinotoiminta TOIMINTATUOTOT , ,58 33,9 TOIMINTAKULUT , ,14 73,6 TOIMINTAKATE , ,56 77,6 Elinkeinotoiminnan tulo on muodostunut yritysasiamiehen työn myynnistä Sulkavan kunnalle. Yritysasiamiehen sijaisuus jätettiin täyttämättä ajalla ja kuntien välinen ostopalvelusopimus jäi tauolle. Sulkava irtisanoi sopimuksen vuoden loppuun päättyväksi.

8 Sitovuustaso: Kiinteistöt Kiinteistöt TOIMINTATUOTOT , ,98 99,5 TOIMINTAKULUT , ,34 87,4 TOIMINTAKATE , ,36 170,8 Toimitilojen tulopuolelle kirjautui budjetoimaton konkurssituomion myötä tullut vuokrasaatavan alaskirjaus, jota ei muulla tulonmuodostuksella pystytty loppuvuodesta korvaamaan. Sitovuustaso: Maa- ja metsätilat Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT , ,27 99,8 TOIMINTAKULUT , ,58 132,7 TOIMINTAKATE , ,85 95,3 Muutosbudjettiin ennakoitu puunmyynnin tulokertymä oli arvioitua hieman alhaisempi. Tulokertymä kokonaisuudessaan oli alkuperäiseen talousarvioon verrattuna reilusti kaksinkertainen. Sitovuustaso: Maaseututoimi Maaseututoimi TOIMINTATUOTOT , ,04 94,5 TOIMINTAKULUT , ,67 96,1 TOIMINTAKATE ,37 750,37 101,4 Tuloja on tullut ennakoitua vähemmän, koska menojakin on ollut ennakoitua vähemmän. Laskutus yhteistoimintakunnilta toteutuneiden kustannusten perusteella. Sitovuustaso: Lomatoimi Lomatoimi TOIMINTATUOTOT , ,68 97,8 TOIMINTAKULUT , ,63 96,3 TOIMINTAKATE , , Lomitustoiminnan tulojen alitus johtuu siitä, etteivät menot ole toteutuneet suunnitellusti koska tuloja ei voi olla enenpää kuin menojakaan

9 Perusturvan toimiala: Sitovuustaso: Sosiaalityö Sosiaalityö TOIMINTATUOTOT , ,33 79,4 TOIMINTAKULUT ,96 100,6 TOIMINTAKATE , ,29 103,6 - Lastensuojelun laitoshoidossa ja perhehoidossa tuloja tullut arvioitua vähemmän. Perittävät etuisuudet eivät ole toteutuneet kaikilta osin suunnitellusti, vaikutus euroa. - Toimeentulotukimenot ovat alentuneet huomattavasti (lasku toimeentulotukikuluissa yht euroa). Tämän vaikutuksista myös tulot ovat alentuneet yht euroa. - Kuntouttavassa työtoiminnassa tulot alittuivat suunnitellusta n euroa. - Asumispalveluissa asiakasmuutosten vaikutuksesta kulujen vähennys on n euroa. Tämän vaikutuksesta myös tulot ovat alentuneet, vaikutus euroa. Sitovuustaso: Kehitysvammahuollon kiinteistöt Kehitysvammahuollon kiinteistöt TOIMINTATUOTOT ,96 0, TOIMINTAKULUT , ,54 93,6 TOIMINTAKATE , ,50 131,3 Sitovuustaso: Vanhusten asumispalvelut Vanhusten asumispalvelut TOIMINTATUOTOT ,87 589,13 99,9 TOIMINTAKULUT , ,73 107,7 TOIMINTAKATE , , Mäntylästä vähentyi joulukuussa kolme asiakasta, joten asiakasmaksutuloissa laskua.

10 Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala: Sitovuustaso: Sivistys- ja vapaa-aikatoimen hallinto Sivistys- ja vapaa-aikatoimen hallinto TOIMINTATUOTOT , ,93 94 TOIMINTAKULUT , ,68 93,8 TOIMINTAKATE ,75 1, Ruokahuollon materiaaliostoihin liittyvät menot ovat jäänet arvioitua pienemmäksi, jolloin myös niiden sisäiset laskutustulot ovat arvioitua pienemmät. Ympäristötoimen toimiala: Sitovuustaso: Ympäristövalvonta Ympäristövalvonta TOIMINTATUOTOT , ,04 86,1 TOIMINTAKULUT , ,87 88,5 TOIMINTAKATE ,17-904,83 96,8 Tulojen alitus johtuu pääosin säästyneistä menoista johtuvasta kuntalaskutuksen (Juva, Sulkava) pienenemisestä. Sitovuustaso: Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta TOIMINTATUOTOT , ,60 86,3 TOIMINTAKULUT , ,43 86,7 TOIMINTAKATE ,17-761,83 94,4 Tulojen alitus johtuu pääosin säästyneistä menoista johtuvasta kuntalaskutuksen (Juva, Sulkava) pienenemisestä.

11 Sitovuustaso: Yksityistieasiat Yksityistieasiat TOIMINTATUOTOT , ,63 87,6 TOIMINTAKULUT , ,34 92,8 TOIMINTAKATE ,29 823,29 112,1 Tulojen alitus johtuu pääosin säästyneistä menoista johtuvasta kuntalaskutuksen (Juva, Sulkava) pienenemisestä. Tekninen toimiala: Sitovuustaso: Tekninen hallinto Tekninen hallinto TOIMINTATUOTOT , ,30 68,6 TOIMINTAKULUT , ,06 61,4 TOIMINTAKATE , ,76 55,5 Myyntitulot (laskutettavat palkat) Järvi Saimaan Palvelut Oy:ltä ovat olleet arvioitua pienemmät. Vastaavasti toimintakulut ovat olleet ,06 arvioitua pienemmät. Sitovuustaso: Kuntatekniikka Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT , ,21 65 TOIMINTAKULUT , ,58 124,7 TOIMINTAKATE , ,79 147,9 Jätehuollon perusmaksukertymä on ollut arvioitua pienempi. Jätehuollon perusmaksun on perinyt Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy. Rantasalmen kunta on laskuttanut Savonlinnan seudun Jätehuolto Oy:tä siltä osin kuin perusmaksulla katettavia kustannuksia on aiheutunut Rantasalmen kunnalle. Jätehuollon muut myyntituotot, tili 3140, on talousarviossa kahteen kertaan (n ). Jätehuollon myyntituotot ovat kirjattu tileille jätteen käsittelyn myynti, jätemaksut sekä jätehuollon perusmaksut

12 INVESTOINNIT Menomäärärahojen ylitykset sitovuustasoilla yhteensä 619,00 Kunnan johtaminen ja yleishallinto: Sitovuustaso: Muut sijoitukset TA + Muut ylitys / alitus Muut sijoitukset Liittymismaksut/palautuskelpoiset INVESTOINTIMENOT ,00 619,00 104,8 Kaukolämmön liittymähinta on tarkentunut talousarvion hyväksymisen jälkeen. Tuloarvioiden alitukset sitovuustasoilla yhteensä 922,50 Kunnan johtaminen ja yleishallinto: Sitovuustaso: Maa- ja vesialueet TA + Muut ylitys / alitus MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT ,50 922,50 INVESTOINNIT NETTO , Kiinteistöjen arvioitu myyntitulo on jäänyt talousarviota alhaisemmaksi.

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013 Haapaveden kaupungin talous on heikentynyt edelleen kuluvan vuoden aikana. Kolmannessa osavuosikatsauksessa tulos on vain noin 40 000 euroa ylijäämäinen, mikä ennakoi alijäämäistä

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Viime vuosien aikana odotukset euroalueen talouskasvun viriämisestä osoittautuivat

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot