TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN KEHITTYMINEN POHJOIS- EUROOPASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN KEHITTYMINEN POHJOIS- EUROOPASSA"

Transkriptio

1 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 197 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 197 Espoo 2001 TKK-RTA-R197 TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN KEHITTYMINEN POHJOIS- EUROOPASSA Antti Tuomela Tomi Ventovuori Jukka Puhto TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

2 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 197 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 197 Espoo 2001 TKK-RTA-R197 TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN KEHITTYMINEN POHJOIS- EUROOPASSA Antti Tuomela Tomi Ventovuori Jukka Puhto TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

3 Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous PL TKK Puh Fax TKK Rakentamistalous ISBN ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy 1. painos Espoo 2001

4 ESIPUHE Tämä raportti julkaistaan osana Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion Kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimukset tutkimusta. Raportissa on selvitetty kirjallisuus- ja teemahaastattelututkimuksen avulla ulkomaisia toimitila- ja kiinteistöjohtamispalveluita ja niiden sopimuksia Pohjois-Euroopassa. Kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimukset tutkimus on osa TEKES:in Rembrand- palveleva kiinteistöliiketoiminta teknologiaohjelmaa. Kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimukset tutkimus on osa Tekesin Rembrand palvelevan kiinteistöliiketoiminnan teknologiaohjelmaa. Tekes on tutkimuksen päärahoittaja. Lisäksi tutkimusta rahoittavat johtoryhmän organisaatiot. Johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Tiina Tanninen-Ahonen Teknologia-asiantuntija, TEKES Tapani Väljä Talousjohtaja, Sponda Oyj (Pj) Hannu Soikkeli Kehityspäällikkö, YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy Jorma Äikää Isännöintijohtaja, SOK Kiinteistötoiminnot Jukka Tammisto Aluejohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj Kari Sundqvist Key Account Manager, ISS Suomi Oy Matti Malmberg Aluepäällikkö, ABB Oy Mikko Salla Kiinteistöpäällikkö, Nokia Oyj Jouko Kankainen Professori, Teknillinen Korkeakoulu Raporttiin perustuva tutkimus on suoritettu Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa professori Jouko Kankaisen johdolla. Tutkimusta on ohjannut tutkimuspäällikkö, DI Jukka Puhto. Toimitilajohtamisen nykytilannetta on analysoinut tutkija, DI Antti Tuomela. Toimitilajohtamisen sopimuksia on tarkastellut tutkimusapulainen, tekn. yo. Tomi Ventovuori. Espoossa Antti Tuomela, Tomi Ventovuori, Jukka Puhto 3

5 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 LYHENTEET... 5 KÄSITTEET JOHDANTO TOIMITILAJOHTAMISEN NYKYTILA TOIMITILAJOHTAMINEN OSANA YLEISTÄ KIINTEISTÖJOHTAMISTA Kiinteistöjohtamisen näkökulmia Kiinteistösijoitusjohtaminen Operatiivisen kiinteistöjohtamisen historia Pohjoismaissa Toimitilajohtaminen Pohjois-Euroopassa TOIMITILAPALVELUJEN ULKOISTAMINEN Ulkoistamisen ulottuvuudet Ulkoistetut toimitilapalvelut Pohjois-Euroopassa Toimitilapalvelujen jaottelu ulkoistamisen mukaan Ulkoistamisen hyödyt ja tulevaisuuden trendit TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN JAOTTELU Toimitilapalvelukenttä Kokonaisvastuumalli Kustannusvastuumalli Johtamisvastuumalli Toimitilajohtamismallien käyttö Toimitilajohtamispalvelujen kehitys Pohjoismaissa TOIMITILAJOHTAMISEN SOPIMUKSET YLEINEN SOPIMUSKÄYTÄNTÖ JA OIKEUSJÄRJESTELMÄT POHJOIS- EUROOPASSA YLEISIÄ PERIAATTEITA TOIMITILAJOHTAMISEN SOPIMUKSISTA TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN HANKINTA JA LAADUNHALLINTA Palvelujen kuvaaminen sopimuksessa Toimitilajohtamispalvelujen kilpailuttaminen Palvelukuvaukset tarjouspyyntövaiheessa Palvelutasosopimus Sopimusaikainen laadunhallinta Sopimushinta ja maksuperuste CIOB:N TOIMITILAJOHTAMISEN SOPIMUKSEN ANALYSOINTI JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET LÄHDELUETTELO LIITTEET

6 LYHENTEET AM Asset Management BIFM British Institute of Facilities Management CFM Center for Facilities Management CIOB Chartered Institute of Building CRE Corporate Real Estate CREM Corporate Real Estate Management DAREM Danish Real Estate Management Association EuroFM European Facility Management Association FIFMA Finnish Chapter of International Facility Management Association FM IFMA IREM KPI Facility Management International Facility Management Association Institute of Real Estate Management Key Performance Indicator PACE Property Advisers to the Civil Estate PM Property Management SLA Service Level Agreement TFM Total Facilities Management TUPE Transfer of Undertaking (Protection of Employment) Regulations

7 KÄSITTEET Tässä raportissa Facilities Management Contract on suomennettu toimitilajohtamisen sopimus sekä Property Management Agreement kiinteistöjohtamisen sopimus, vaikka näille sanoille ei ole vielä Suomessa omaksuttua virallista käytäntöä. Lisäksi tässä tutkimuksessa on käytetty tilaajaa samassa tarkoituksesta kuin palvelujen ostajaa, joka voi olla toimitilan manageri, omistaja tai käyttäjä. Toimeksisaajaana on käytetty yleisesti eri toimitilajohtamisen palvelutuotantotyyppejä (Managing Contractor, Managing Agent or Total Facilities Management Contractor). Kiinteistöhallinto (Real Estate Administration) on toimintaa, jonka tarkoituksena on kiinteistöön liittyvän talouden, toiminnan, henkilöstön ja tietohuollon ohjaus ja valvonta sekä kiinteistön juridisten asioiden hoito. 1 Kiinteistöjohtaminen (Real Estate Management; Estate Management) on kiinteistöliiketoimintaan tai kiinteistönpitoon liittyvää johtamista. Kiinteistöjohtaminen on tässä määritelty yläkäsitteenä, joka käytännön johtamistoiminnassa toteutuu esimerkiksi kiinteistökohteen johtamisena tai toimitilajohtamisena. 2 Kiinteistökehitys (Real Estate Development) on toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen ja sen kiinteistöjen arvoa. Kiinteistökehityksen kohteena voi olla esimerkiksi kiinteistön raakamaan muodostava maa- tai vesialue, kiinteistöön kuuluva tontti tai tontilla sijaitseva rakennus tai sen osa. Kiinteistökehitys voi kohdistua joko suunnitteilla olevaan kiinteistön osaan tai jo olemassa olevaan kiinteistöön ja sen osiin. Yksittäisen rakennetun kiinteistön ja siihen kuuluvien rakennusten kehittämisestä käytetään myös nimitystä kiinteistöjalostus. 3 Kiinteistökohteen johtaminen; operatiivinen kiinteistöjohtaminen (Property Management; PM) on kiinteistöjohtamista, jonka tarkoituksena on vastata tietyn kiinteistön tai sen osan käytettävyydestä ja arvon kehittämisestä ottamalla huomioon kiinteistönomistajan edut ja tarpeet. Kiinteistökohteen johtamisessa pyritään ohjaamaan erityisesti kiinteistön hallintaan ja kiinteistön ylläpitoon liittyviä toimintoja kiinteistönomistajan näkökulmasta. Kiinteistökohteen johtamisesta huolehtivat suomalaisissa yrityksissä tyypillisesti kiinteistö- ja kohdepäälliköt. 4 Kiinteistöpalvelut (Facilities Services; Real Estate Services; Property Services; Building Management Services) ovat kiinteistön ylläpitoon kohdistuvia palveluja, jotka voidaan edelleen jakaa kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluihin. Kiinteistönhoitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa säännöllistä toimintaa, jolla pysytetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoitoa ovat muun muassa kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, kiinteistönhuolto, siivous, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistön jätehuolto. 5 Kunnossapitopalvelut ovat kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa toimintaa, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu 6. 1 RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s

8 Kiinteistösijoitusjohtaminen; kiinteistövarallisuuden johtaminen; kiinteistö-omaisuudenhoito (Asset Management; AM) on kiinteistöjohtamista, jonka tarkoituksena on vastata tietyn kiinteistösijoitussalkun rakenteen toteutuksesta ostamalla, myymällä tai kehittämällä yksittäisiä kiinteistöjä tai niiden osia sekä seuraamalla ja ohjaamalla kiinteistöjen kannattavuutta. Englannin termi Asset Management viittaa laajempaan käsitteeseen, jota käytetään yhden varallisuuslajin johtamisesta tai omaisuuden hoidosta. 1 Kokonaispalveluyritys, kokonaisvastuuseen perustuva toimitilajohtamissopimus (Total Facilities Management Contractor) on useita eri toimitilapalveluja tuottava yritys, joka saa tilaajayrityksen toimeksiannosta valtuuden johtaa sovittuja ulkopuolisia palveluita kiinteään kokonaishintaan. Kumppanuus (Partnering) viittaa asiakasyrityksen ja tietyn palvelun tuottajan pitkäaikaiseen yhteistyöhön, joka perustuu molemminpuoliseen taloudelliseen hyötyyn sekä luottamukseen palvelujen parhaasta mahdollisesta toimittamisesta. Kumppanuus on usein toimivan ulkoistuksen perusedellytys. Käyttäjäpalvelut (User Services) ovat kiinteistöjen ja niiden tilojen käyttäjille suunnattuja palveluja. Käyttäjäpalveluita ovat muun muassa turvapalvelut, viherkasvien hankinta ja hoito, ruokailu- ja ravintolapalvelut, postitus ja postinjakelu, puhelinpalvelut, aulapalvelut, tietoverkkopalvelut, kopiointipalvelut, pitopalvelut, sisustus-, kalustusja hankintapalvelut, muuttopalvelut sekä lähetti- ja toimistopalvelut ja muut mahdolliset tukipalvelut. 2 Ostopalveluissa (Out-Tasking), joissa tietyt palvelut ostetaan kyseisiin palveluihin erikoistuneelta palveluyritykseltä. Palvelutasosopimus (Service Level Agreement; SLA); Palvelutasosopimus on sopimusosapuolten välinen kuvaus tilaajan saamasta palvelusta. Palvelutasosopimus on muodollinen asiakirja, jossa kuvataan muun muassa seuraavat asiat: osapuolten nimet, osapuolten tehtävät ja vastuut, tuotettujen palvelujen laajuus, laatutaso, aikataulut, tavoitteidenmukaiset toiminnot, palkkiot ja maksuperuste sekä muutostoimenpiteet. Palvelutasosopimus sisältää myös laatumittarit (Key Performance Indicators; KPI) ja kuvaa kannustinjärjestelmän (esimerkki liitteessä 4). 3 Sopimus määritellään kahden tai useamman toisiaan edellyttävän oikeustoimen yhdistelmäksi. Näin ymmärrettynä sopimus soveltuu kaikenlaisten oikeussuhteiden sääntelijäksi. Sopimus palvelee kuitenkin etupäässä erilaisten hyödykkeiden ja työsuoritusten vaihtoa. 4 Tilaaja on toimitilajohtamisen palveluja ostava kiinteistön tai sen osan omistaja, haltija, käyttäjä tai joku muu näihin rinnastettava taho. 1 RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s Atkin, B. & Brooks, A. Total Facilities Management, s Encyclopaedia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja, s

9 Tilapalvelut (Facility Services) ovat tilojen ominaisuuksiin kohdistuvia ja käyttäjän toimintaa tukevia palveluja. Tilapalvelut sisältävät erilaisia käyttäjä- ja kiinteistöpalveluja. Tilapalvelujen sisältö vaihtelee organisaatiokohtaisesti, ja niistä sovitaan yleensä erikseen joko vuokrasopimuksessa tai erillisessä palvelusopimuksessa. Nimitystä toimitilapalvelut käytetään kiinteistöalalla usein synonyymina tilapalvelut-käsitteelle, vaikka käsitteet rajautuvatkin hieman eri tavalla. 1 Toimeksisaaja on liiketoimintaperiaatteella toimiva toimitilajohtokonsultti (Managing Agent), toimitilajohtoyritys (Managing Contractor) tai kokonaispalveluyritys (Total Facilities Management Contractor), jotka ovat sitoutuneet tuottamaan kiinteistö- ja toimitilajohtamisen palveluita sopimusasiakirjojen mukaisesti. Toimitilajohtaminen; tilajohtaminen (Facility Management; Facilities Management; FM) on kiinteistöjohtamista, jonka tarkoituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista. 2 Toimitilajohtamiskonsultti, johtamisvastuuseen perustuva toimitilajohtamissopimus (Managing Agent) on toimitilajohtamispalvelumuoto, jossa tilaaja palkkaa erillisen toimitilajohtamisyrityksen johtamaan eri palvelujen laadunhallintaa tai muuta erikoisosaamista vaativaa johtamisaluetta. Toimitilajohtoyritys, kustannusvastuuseen perustuva toimitilajohtamissopimus (Managing Contractor) on malli, jossa toimitilajohtamiseen palkatun yrityksen palkkio sidotaan palvelukustannuksiin. Tilaaja palkkaa toimitilajohtamisyrityksen kilpailuttamaan ja johtamaan toimitilojensa palveluita. Toimitilajohtoyritys voi tehdä erilliset sopimukset ilman tilaajan sitoutumista eri alojen palvelun tuottajien kanssa tai toimia tilaajan hankkimien palvelujen organisoijana ja johtajana riippuen palvelusopimuksesta. Ulkoistaminen (Outsourcing) viittaa kaikkien kiinteistö- ja toimitilapalvelujen sekä henkilöstön siirtämiseen ulkopuoliselle palveluyritykselle, jonka jälkeen alkuperäinen palvelujen tuottajaorganisaatio jatkaa palvelujohtamistaan asiakkaana sopimuksen ja sopimusehtojen kautta. Vakioehdot (Agreement Documents) Vakioehdoilla tarkoitetaan niitä yleisiä sopimusehtoja, jotka laaditaan käytettäviksi useissa, myöhemmin solmittavissa yksittäisissä sopimuksissa monien eri sopimuskumppanien kanssa. Käsitteellä viitataan sellaisiin yleisiin sopimusehtoihin, joiden käytöstä esimerkiksi myyjäpuolen ja ostajapuolen järjestöt ovat sopineet. 3 Ylivoimainen este (Force Majeure) Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sopimusoikeudessa yleensä osapuolista riippumatonta, ulkopuolista, odottamatonta ja täysin poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suoritusvelvollisuuden täyttämistä siten, että tämän vaikutuksen torjuminen on velallisen normaalien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 4 1 RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s Encyclopaedia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja, s Encyclopaedia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja, s

10 Yrityksen strateginen toimitilajohtaminen (Corporate Real Estate Management; CREM) on toimitiloihin liittyvä johtamisen osa-alue, jonka tarkoituksena on integroida toimitilavarallisuus ja toimitilojen käyttö osaksi yrityksen keskeisiä resursseja siten, että ne tuottavat lisäarvoa yrityksen ydinliiketoiminnalle. Yrityksen strategisella toimitilajohtamisella pyritään siihen, että kiinteistösijoitusjohtamisen, kiinteistökohteen johtamisen ja toimitilajohtamisen näkökulmat integroidaan yrityksen ydinliiketoiminnan strategioihin ja prosesseihin. 1 Kaavio 1 Kiinteistöjohtamiseen liittyviä käsitteitä (vrt. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, RAKLI. 34 s.) Kiinteistöjohtaminen Yrityksen strateginen toimitilajohtaminen Kiinteistösijoitusjohtaminen Operatiivinen kiinteistöjohtaminen Toimitilajohtaminen Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelut Tilapalvelut 1 RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s

11 1 JOHDANTO Lisääntynyt kiinteistöjohtamisen ulkoistaminen ja toimitilajohtamispalvelutarjonta ovat luoneet uusia tarpeita alan kotimaisten käytäntöjen kehittämiseksi. Raporttiin liittyvällä tutkimuksella kerättiin tietoa toimitilajohtamispalvelumalleista, sopimuskäytännöstä, palvelujen hankintamenetelmistä ja sopimuksenaikaisen laadunohjauksen työkaluista Pohjois-Euroopassa. Kerättyä tietoa hyödynnetään kotimaisen sopimuskäytännön kehittämisessä Teknillisen korkeakoulun Rakentamistalouden laboratorion Kiinteistöhallinnan kokonaispalvelut -tutkimuksessa. Tutkimuksen päätavoite oli kartoittaa toimitilajohtamispalvelumalleja Pohjoismaissa ja Englannissa. Tutkimuksessa selvitettiin toimitilajohtamispalveluden hankinnan ja tarjonnan nykytilaa sekä tulevaisuuden suuntauksia Pohjois-Euroopassa: Englannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Tutkimuksen päätavoite jaettiin seuraaviin osatavoitteisiin: kiinteistöjohtamisen ja toimitilajohtamispalvelujen ominaispiirteiden kartoittaminen eri maissa kohdemaiden kiinteistöhallinnon organisaatiorakenteiden selvittäminen kohdemaiden ulkoistamisen erityispiirteiden ja nykytilan selvittäminen sekä tulevaisuuden trendien arviointi kohdemaissa käytettyjen kiinteistöjohtamispalveluihin liittyvien sopimusmallien ja asiakirjojen analysointi. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta ja kohdemaiden toimitilajohtamispalvelujen tilaajien sekä palvelujen tuottajien keskuudessa tehtyjä teemahaastatteluja. Teemahaastattelujen aihealueita olivat: organisaation rakenne ja liiketoimintamalli ulkoistamisen nykytila ja tulevaisuuden trendit kiinteistöjohtamispalvelujen sopimuskäytäntö ja -kulttuuri palvelusisällön kuvaaminen ja keskeiset sopimusehdot toimitilapalvelujen ostaminen ja tarjonta. Teemahaastattelut toteutettiin kesä-elokuun aikana kohdemaissa vuonna Haastateltavat valittiin mahdollisimman monelta kiinteistöjohtamisen tasolta sekä eri sopimusosapuolten edustajista. Haastatteluja suoritettiin eri maissa yhteensä 43 kappaletta. Tutkimusraportti käsittelee pohjoiseurooppalaisia kiinteistöjohtamispalveluja toimitilajohtamisen näkökulmasta. Tarkoituksena on kuvata toimialan yleisiä trendejä ja ilmiöitä kuten ulkoistamista, palvelukonsepteja, sopimuksia sekä sopimuksenaikaista laadunhallintaa. 10

12 2 TOIMITILAJOHTAMISEN NYKYTILA 2.1 Toimitilajohtaminen osana yleistä kiinteistöjohtamista Kiinteistöjohtamisen näkökulmia Moderni kiinteistöjohtaminen voidaan jakaa kolmeen eri näkökulmaan, jotka ovat Asset Management (kiinteistösijoitusjohtaminen), Property Management (operatiivinen kiinteistöjohtaminen) ja Facility Management (toimitilajohtaminen) (Kuva 1). TOIMITILAJOHTAMINEN FACILITIES MANAGEMENT Tilat / palvelut Käyttäjä OPERATIIVINEN KIINTEISTÖJOHTAMINEN PROPERTY MANAGEMENT Rakennus Hoitaja KIINTEISTÖSIJOITUSJOHTAMINEN JOHTAMINEN ASSET MANAGEMENT Pääoma Sijoittaja / omistaja Kuva 1 Kiinteistöjohtamisen näkökulmat (modifioitu Leväinen K.I., Building Site as a Facility Of a City, Helsinki University of Technology, EuroFM/ IFMA Conference Proceedings 1-3 June 1997, Torino, Italy. s. 505; Leväinen KI.,. Building Site as a Facility Of a City, European Practice 1997 EuroFM. Edited by Alexander K., Strathclyde, UK. s. 44.) Kiinteistösijoitusjohtaminen Asset Management (AM) eli kiinteistösijoitusjohtaminen on sijoittajan näkökulma kiinteistöjohtamiseen. Siinä korostetaan kiinteistöjohtamisen pääomanäkökulmaa ja sen pääpaino on kiinteistövarallisuuden taloudellisen kannattavuuden turvaamisessa. Asset Managementia käytetään sijoittajien keskuudessa yleisterminä, jolla tarkoitetaan yhden varallisuuslajin johtamista. Rahoitusmarkkinoilla termiä käytetään myös kuvaamaan palvelua, jolla johdetaan ja hallinnoidaan sijoittajan varallisuutta joko yhden tai useamman varallisuuslajin osalta. Kiinteistösijoitusjohtamista pidetään yleisesti kiinteistöjohtamisen näkökulmista kaikkein strategisimpana ja kiinteistösijoittamisen ammattimaistumisen perustana. Asset managementin modernit käytännöt ovat tulleet kiinteistöjohdon strategisten konsulttien mukana Länsi-Euroopasta ja Yhdysvalloista. Viime vuosina länsieurooppalaiset kiinteistösijoittajat ovat alkaneet sijoittaa myös Pohjoismaihin - lähinnä Tanskan ja Ruotsin kasvukeskuksiin. Viimeaikaiset suuret Sale n Lease Back -sopimukset Pohjoismaissa viittaavat ammattimaisen omaisuudenhoidon keskittymiseen suurille kiinteistönomistajille. 11

13 2.1.3 Operatiivisen kiinteistöjohtamisen historia Pohjoismaissa Property Management (PM) eli operatiivinen kiinteistöjohtaminen on Suomessa ymmärretty perinteisenä kiinteistöjohtamisena ja kiinteistönpitona, joka on taloudelliseen ja tehokkaaseen ylläpitoon tähtäävä toimintaa. Kansainvälisessä toiminnassa Property Management toimintoihin lasketaan lähinnä kiinteistöjen teknisen ja taloudellisen isännöinnin tehtävät laajennettuna kiinteistöjen vuokrauksella ja käyttöasteisiin liittyvillä vastuilla. Operatiivisen kiinteistöjohtamisen historia ulottuu aina 1900-luvun alkuun ja omistajakäyttäjäpohjaiseen kiinteistöjohtamiseen (CREM). Ammattimaiseksi kiinteistöjohtamisen lajiksi se on laskettavissa Pohjoismaissa vasta 1970-luvulta alkaen, jolloin rakennusliikkeet alkoivat hallinnoida ja isännöidä rakennettua kiinteistöomaisuutta aluehuoltoyhtiöiden muodossa. Pohjoismaissa operatiivinen kiinteistöjohtaminen pohjautuu asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden isännöinnin ympärille. Pohjoismaisten operatiivisten kiinteistöjohtamisorganisaatioiden tehtävät (Kuva 2) kattavat yleisesti kiinteistöomaisuuden hallinnoinnin, investoinnit, vuokrauksen sekä ylläpidon. Kuvan PM -organisaatio esittää tyypillistä pohjoismaista sijoittajaomistajaorganisaatiota ja suoritettavia tehtäväkokonaisuuksia. OMISTAJA OPERATIIVINEN KIINTEISTÖJOHTAMINEN HALLINNOINTI Taloudellinen Hallinnollinen Tekninen INVESTOINNIT Rakennuttaminen Ostaminen Vuokraus VUOKRAUS Tilamarkkinointi Vuokralaissuhteet Vuokrasopimukset YLLÄPITO Hoito ja huolto Kunnossapito Korjaukset Kuva 2 Esimerkki pohjoismaisen operatiivisen kiinteistöjohtamisorganisaation tehtävistä (Puhto, J. Kiinteistöpalvelujen laadunhallinta. Esitys, Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalouden laboratorio, , Helsinki.) Omaisuudenhoitoon luettavat investointitehtävät kuuluvat yleisesti sijoittajaomistajalähtöisen Property Management organisaation ylimmän johdon tehtäviin. Muutoin pohjoismaissa ymmärretty Property Management kattaa lähes poikkeuksetta yleiset liikekiinteistöjen isännöintiin kuuluvat tehtävät, joita ovat seuraavat 1 : Hallinnolliset tehtävät: kokoukset, sopimusasiat, valvonta, työsuhdeasiat, ja ilmoitusvelvollisuudet. Taloudelliset tehtävät: taloussuunnittelu ja taloushallinto. Tekniset tehtävät: hoitotehtävien järjestäminen, kunnossapito-, korjaus-, perusparantamis- ja rakennuttamisasiat. Raportointi hallitukselle. Vuokraustoiminta. 1 Suomen Kiinteistöliitto. Liikekiinteistön isännöintitehtävät, s

14 2.1.4 Toimitilajohtaminen Pohjois-Euroopassa Facility Management (FM) eli toimitilajohtaminen voidaan kuvata käyttäjälähtöiseksi kiinteistöjohtamiseksi, joka käsittää hyvin laajasti sekä itse tilojen että tilojen käyttäjille liittyvien palvelujen ja järjestelmien käytön johtamisen. Termin käytön laajuus ja sisältö vaihtelevat huomattavasti. Laajimmillaan toimitilajohtamiseen luetaan kaikki toimitilojen ja niiden käyttöön liittyvät tehtävät. Facility Management (FM) eli ammattimainen toimitilajohtaminen on alun perin tullut Eurooppaan Yhdysvalloista 1980-luvun puolivälissä (Kuva 3). Pohjoismaissa toimitilajohtamisen käsitteestä ryhdyttiin puhumaan 1990-luvun alussa. Kuva 3 Toimitilapalvelut Euroopassa (Leväinen, K.I. Esitys, Toimitilajohdon yhdistys ) Pohjoismaissa asiakaslähtöinen toimitilajohtaminen (FM) on siis varsin uutta ja hyvin samankaltaisesti organisoitua kuin omistuslähtöisempi Property Management (PM) erottavana tekijänä käyttäjälähtöisyys kiinteistöjen hallinnoinnin sijaan. Facility Management tehtävät kattavat yleisesti pohjoismaissa eri palvelujen, investointien, tilahallinnan ja ylläpidon käyttäjäpalvelupohjaisen hallinnoimisen ja johtamisen (Kuva 4). KÄYTTÄJÄ- YRITYS TOIMITILA- JOHTAMINEN PALVELUT Organisointi Sopimukset Valvonta INVESTOINNIT Rakennuttaminen Ostaminen Vuokraus TILAHALLINTA Tilatiedot Tilakustannukset Käytön ohjaus YLLÄPITO Hoito ja huolto Kunnossapito Korjaukset Kuva 4 Esimerkki toimitilajohtamisen tehtävistä Suomessa (Puhto, J. Kiinteistöpalvelujen laadunhallinta. Esitys, Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalouden laboratorio, , Helsinki.) 13

15 Pohjoismaiseen toimitilajohtamiskulttuuriin ovat eniten vaikuttaneet yhdysvaltalaiset ja englantilaiset järjestöt sekä paikalliset trendit. Pohjoismainen toimitilajohtamiskulttuuri on vasta muodostumassa ja saamassa ensimmäisiä määritelmiänsä, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin yhdysvaltalaiset ja englantilaiset määritelmät. Suomalainen toimitilajohtamiseen erikoistunut järjestö Toimitilajohdon yhdistys (FIFMA) määrittelee toimitilajohtamisen seuraavasti: Toimitilajohtaminen - prosessi, jossa organisaatio tuottaa, ylläpitää ja kehittää kiinteistö- ja tukipalveluja ydinliiketoiminnan strategisten tarpeiden täyttämistä varten 1. RAKLI:n keväällä 2001 valmistuneen sanaston mukaan toimitilajohtaminen määritellään seuraavasti 2 : Kiinteistöjohtaminen, jonka tarkoituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista. Toimitilajohtaminen on varsinaisena ammattialana suhteellisen uutta pohjoismaissa ja toimitilajohtamispalvelujen tarjonta siten vielä kirjavaa. Yhä useammat alan pohjoismaiset yritykset tarjoavat erilaisia käyttäjälähtöisiä toimitilajohtamispalveluita muiden toimitiloihin liittyvien palvelujen ja tuotteiden ohella. Esimerkiksi Ruotsissa erilaisia toimitilajohtamispalveluja markkinoivat ja tarjoavat talotekniikkaan erikoistuneet yritykset, rakennusliikkeet, kiinteistöpalveluyritykset, IT alan yritykset, erikoistuneet FMpalvelun tuottajat sekä kiinteistönomistajat (Kuva 5). Erikoistuneet FM-palvelutuottajat Kiinteistönomistajat Rakennusliikkeet FM Talotekniikkayritykset Kiinteistöpalveluyritykset IT-yritykset Kuva 5 Toimitilapalvelukonseptien tarjoajat Ruotsissa (Atkin, B. Modules about Facilities Management. Luento, Royal Institute of Technology, Stockholm, 1999.) Pohjoismaiset toimitilajohtamispalvelut ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina. Monet eri alojen yritykset etsivät liiketoiminnallisia mahdollisuuksia sekä parempaa ydinliiketoiminnan markkina-asemaa toimitilajohtamisen kautta. Alan kysynnän ja tarjonnan vakiintuessa myös toimitilapalveluita tarjoavien yritysten joukko oletettavasti vakiintuu ja toiminta saa yhteisiä määritelmiä. 1 Vanhanen, P. Toimitilajohdon yhdistyksen (IFMA) internet sivut, esitys, RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s

16 2.2 Toimitilapalvelujen ulkoistaminen Ulkoistamisen ulottuvuudet Ydinliiketoimintaan keskittyminen ja sen ulkopuolelle jäävien resurssien ulkoistaminen ovat modernin liiketoiminnan uusia perusolettamuksia. Kiinteistöjen ylläpitoon ja toimitiloihin liittyvät palvelut ovat jo pitkään olleet useiden yritysten ydinliiketoimintojen ulkopuolelle luettavia toimintoja. Yritysten kiinteistöomaisuutta ja sisäisiä palveluorganisaatiota on viime aikoina ryhdytty eriyttämään useiden pohjoismaisten suuryritysten liiketoiminnasta. Toimitilajohtamisen ammattimaistuessa ja luodessa uudenlaisia osaamisen alueita yritykset ovat huomanneet hyötyvänsä enemmän ostaessaan palveluita alan osaajayrityksiltä kuin kouluttaessaan olemassa olevaa henkilökuntaa tai palkatessaan uusia alan ammattilaisia omiin kiinteistöhallinnan yksikköihin. Ulkoistamisesta on tullut yksi kiinteistöliiketoiminnan keskustelluimmista aihealueista. Ulkoistamista käytetään usein yleisterminä tilanteissa joissa yritys ei itse tuota palvelua omalla organisaatiolla. IFMA -järjestön määritelmien mukaan ulkoistamiseen liittyvät tilanteet ja yhteistyömuodot jaetaan seuraaviin käsitteisiin 1 : Ostopalveluissa (Out-tasking), joissa tietyt palvelut ostetaan kyseisiin palveluihin erikoistuneelta palveluyritykseltä. Ulkoistaminen (Outsourcing) viittaa kiinteistö- ja toimitilapalvelujen ja henkilöstön siirtämiseen ulkopuoliselle palveluyritykselle, jonka jälkeen alkuperäinen palvelujen tuottajaorganisaatio jatkaa johtamistaan asiakkaana sopimuksen ja sopimusehtojen kautta. Kumppanuus (Partnering) viittaa tilaajayrityksen ja tietyn palvelun tuottajan pitkäaikaiseen yhteistyöhön, joka perustuu molemminpuoliseen taloudelliseen hyötyyn sekä luottamukseen palvelujen parhaasta mahdollisesta toimittamisesta. Kumppanuus mahdollistaa pidempiaikaisemman sopimussuhteen kuin perinteiset yksivuotiset palveluntoimitussopimukset. Kumppanuus on usein toimivan ulkoistuksen perusedellytys Ulkoistetut toimitilapalvelut Pohjois-Euroopassa Useimmat kiinteistöihin ja toimitiloihin liittyvät ostopalvelut ovat luonteeltaan operatiivisia palveluja kuten siivous, ulkoalueiden hoito, rakennusten ylläpito, turvapalvelut ja ravintolapalvelut. Vaikka Pohjoismaissa on alettu harjoittaa ammattimaista toimitilajohtamista vasta 90-luvun alussa, suuntaa antavan ruotsalaistutkimuksen mukaan 2, otos 34 yritystä, ruotsalaiset yritykset ostavat suhteessa yhtä paljon eri toimitilapalveluja kuin englantilaiset yritykset (Kuva 6). Englantilaisen British Institute of Facility Management (BIFM) -järjestön tutkimukseen 3 osallistui 665 järjestön jäsentä vuonna IFMA Definition of Facility Management, Carlsson, M. & Dreifaldt, A. Facilities management internal or external? -A study of the market and the customers interest and needs master s thesis, s BIFM Members Survey Survey of Facilitie s Managers Responsibilities, s

17 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % siivous aulapalvelu Ruotsi Iso-Britannia puhelinvaihde postipalvelu kalustus laitehuolto lähettipalvelut turvallisuuspalvelut ravintolapalvelut IT-palvelut sisustus toimistotarvikkeet sisäiset muutot kirjanpito laskutus Kuva 6 Toimitilapalvelujen ostaminen Ruotsissa ja Englannissa (Carlsson, M. & Dreifaldt, A, Facilities management internal or external? -A study of the market and the customers interest and needs master s thesis, s. 41; BIFM Members Survey Survey of Facilitie s Managers Responsibilities, s. 13.) Tutkimusten mukaan eri toimitilapalvelujen ostoerot ovat pieniä Ruotsin ja Ison-Britannian välillä. Suurimpina ostopalvelualoina ovat kummassakin tutkimuksessa siivous ja turvapalvelut, joiden osuus on yli 60 %. Vähiten ostopalveluja hankittiin aula-, posti-, kirjanpito- ja sisäistenmuuttopalvelujen osalta, alle 25 %. Suurimmat erot eri palvelujen hankinnassa olivat ravintola- ja lähettipalveluissa, joissa kysymysten laadinnalla ja ruotsalaisen tutkimuksen pienellä otoksella sekä muilla tutkimusteknisillä asioilla saattaa olla vaikutusta. Alkuperäiset tutkimusten tulokset löytyvät liitteistä 1 ja 3. 16

18 2.2.3 Toimitilapalvelujen jaottelu ulkoistamisen mukaan Toimitilajohtamisen painopiste on siirtymässä oman palvelutuotannon johtamisesta operatiivisten ostopalvelujen johtamiseen sopimusten avulla. Toimialan ammattimaistuessa ja monipuolistuessa erilaisia toimitilajohtamistehtäviä suoritetaan niin strategisilla kuin operatiivisilla organisaatiotasoilla. Modernin toimitilajohtamisen tehtäväkirjo käsittää perinteiseen kiinteistönpitoon verrattuna huomattavasti monipuolisempia johtotehtäviä. Joroffin 1 mukaan yritysten strategisen toimitilajohtamisen (CREM) tehtävät voidaan jakaa neljään kenttään (Kuva 7) ulkoistamisasteen ja tehtävien tuottaman strategisen arvon perusteella. Tehtävät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin palveluihin ydinliiketoiminnan tukemisperiaatteen perusteella. Tehtävät voidaan jakaa myös strategisiin ja operatiivisiin tehtäviin niiden tuottamien lisäarvojen perusteella. Ulkoinen Sisäinen Arvo Kumppanuus Johtaminen Strateginen Ulkoistaminen Tukeminen Operatiivinen Ydinliiketoiminta Kuva 7 Yrityksen toimitilajohtamistehtävien nelikenttämalli (modifoitu Joroff, M. & Louarguard, M. & Lambert, S. & Becker, F. Strategic Management of the Fifth Resource: Corporate Real Estate, report no.49, Industrial Development Research Foundation, USA. s. 36.) Ulkoistaminen kenttään sijoittuvat palvelut edustavat yrityksen hankkimia operatiivisia ostopalveluja, jotka ovat kaukana yrityksen ydinliiketoiminnoista. Useissa tapauksissa palvelut ovat kustannustehokkaampia ostaa ulkopuolisilta palvelun tuottajilta kuin tuottaa omalla henkilökunnalla. Tukeminen kenttään sijoittuvat palvelut ovat luonteeltaan operatiivisia, mutta ydinliiketoiminnan ja palvelulogiikan ohjattavuuden kannalta tärkeitä tuottaa ja kehittää sisäisellä palveluorganisaatiolla. Johtaminen kenttään sijoittuvat palvelut ovat strategisesti tärkeitä ja ydinliiketoiminnan kannalta välttämättömiä toimitilajohtamistehtäviä, joilla on läheinen yhteys yrityksen liiketoimintastrategioihin. Kumppanuus kenttään sijoittuvat tehtävät ovat strategisia ostopalveluja, jotka tuottavat suurta arvoa päätöksentekoon, mutta ovat liian työläitä tai erikoisosaamista vaativia oman organisaation suoritettavaksi. 1 Joroff, M. & Louarguard, M. & Lambert, S. & Becker, F. Strategic Management of the Fifth Resource: Corporate Real Estate, report no.49, Industrial Development Research Foundation, USA. s

19 Nelikenttämallia voidaan käyttää yrityksen toimitilajohtamisen suunnittelun ja analysoinnin työkaluna. Yritysjohto voi analysoida, mitkä tehtävät kannattaa suorittaa omalla toimitilajohtamisorganisaatiolla ja mitkä operatiiviset tukipalvelut ovat ydinliiketoiminnan kannalta välttämättömiä tuottaa omalla henkilökunnalla. Esimerkkinä nelikentän käytöstä toimii hypoteettinen kansainvälinen monialayritys, joka jakaa toimitilajohtamistehtävänsä nelikenttään seuraavalla tavalla (Kuva 8). Arvo Ulkoinen Kumppanuus Sisäinen Johtaminen Arvonmääritys Markkinatutkimus Kiinteistökaupat Benchmarking Tilastrategiat Investoinnit Kustannukset Portfoliojohtaminen Strateginen Ulkoistaminen Rakennusten kunnossapito Tekninen isännöinti Laitehuolto Energia Ulkoalueiden hoito Siivous Pyykkipalvelut Ravintolapalvelut Turvallisuuspalvelut Jätehuolto ja kierrätys Muutot Tukeminen Tilasuunnittelu Toimistokalusteet Aulapalvelut Kopiointi Arkistointi ja dokumentointi Kuljetus- ja lähettipalvelut Postipalvelut Puhelinvaihde ATK- palvelut Toimistotarvikkeet Matkavaraus Paloturvallisuus Vahinkosaneeraus Operatiivinen Kuva 8 Ydinliiketoiminnan tukeminen Esimerkin monialayrityksen strategiset ja operatiiviset toimitilajohtamistehtävät nelikenttä-mallissa Pohjoismaissa toimitilajohtamistehtäviin luetaan usein suhteessa vähemmän tehtäviä kuin esimerkiksi Englannissa. Englantilainen toimitilajohtaminen kattaa erittäin laajan käyttäjäpalvelujen kirjon. BIFM tutkii myös englantilaisten palvelupäälliköiden (Facility Manager) suorittamia työtehtäviä ja ajankäyttöä (Liite 2). Kylmänä vuokraaminen on Englannissa erittäin yleistä, jonka johdosta vuokralaiset usein palkkaavat toimitilajohtamiseen erikoistuneen yrityksen tai henkilön hoitamaan yritystoiminnan kaikkia käyttäjäpalveluja. Suomalaisesta toimitilajohtamisrakenteesta ei ole vastaavaa tutkimusta, mutta on oletettavaa, että toimitilapalveluihin ei vielä lueta yhtä laajaa palvelukokonaisuutta, vaan painopiste on perinteisten kiinteistöpalvelujen puolella. Lisäksi englantilaisten yritysten omistamat kiinteistömassat ovat suurempia kuin Pohjoismaissa, mikä tarkoittaa mahdollisuutta palkata operatiivisia palvelupäälliköitä yritysten ja yksittäisten suurien kiinteistöjen palvelukseen. 18

20 2.2.4 Ulkoistamisen hyödyt ja tulevaisuuden trendit Toimitilapalvelujen ulkoistamisessa pätee samat periaatteet ja tavoitteet kuin kaikkien muiden ydinliiketoiminnoista poikkeavien toimintojen ulkoistamisessa. Esimerkiksi siivouksen ja ulkoalueiden hoidon ulkoistamiseen liittyvät samat periaatteet ja hyödyt kuin mainonnan tai lakipalvelujen ulkoistamiseen. Yhdysvaltalaisen, 1200 yritystä kattavan, vuonna 1991 tehdyn tutkimuksen perusteella ulkoistamisesta koetut kymmenen tärkeintä hyötyä olivat järjestyksessä seuraavat 1 : mahdollisuus keskittyä omaan ydinliiketoimintaan korkeampi tasoisten resurssien saaminen tukitoimintoihin resurssien joustavuuden paraneminen riskien jakaminen resurssien vapautuminen muihin tarkoituksiin pääoman vapautuminen maksuvalmiuden kasvaminen operatiivisten kustannusten väheneminen ja kontrollin paraneminen hankalasti saatavien resurssien löytäminen mahdollisuus siirtää vaikeasti hallittavia resursseja ulkopuoliselle. Pohjoiseurooppalaisen haastattelututkimuksen perusteella 2 37 henkilöä 43:sta uskoi alan ulkoistamisen lisääntyvän eri muodoissa (Kuva 9). Yhteensä 22 haastateltavaa uskoi toimitilajohtamisen ulkoistamisen lisääntyvän kaikilla aloilla. Yhdeksän haastateltavaa katsoi ulkoistamisen keskittyvän uusille kiinteistöjohtamisen ostopalvelualoille, kuten omaisuuden hoitoon ja erikoistuneisiin käyttäjäpalveluihin. Neljä haastateltavaa uskoi toimitilajohtamisen ulkoistamisen lisääntyvän vain tietyillä aloilla, kuten vakuutusyhtiöiden kiinteistöyksiköissä ja pienempien kiinteistöomistajien keskuudessa. Kuusi haastateltavaa uskoi toimitilajohtamisen ulkoistamisen vakiintuvan tulevaisuudessa syklisen trendin myötä lisääntyy lisääntyy (erikoistuu) lisääntyy joillakin aloilla vakiintuu (syklisesti) Kuva 9 Toimitilajohtamisen ulkoistaminen haastattelututkimuksen mukaan Ulkoistamisen ja uuden talouden kehityksen kautta toimitilajohtaminen tulee muuttamaan muotoaan tulevaisuudessa merkittävästi. Laajan eurooppalaisia toimitilapalveluja koskevan tutkimuksen mukaan vuonna toimitilajohtamiseen ja -palveluihin tulee vaikuttamaan eniten seuraavat asiat 3 : 1 Office Life Canada Journal. Top Ten Reasons to Outsource -Article, s Tuomela, A. Service Provision Trends of Facility Management in Northern Europe, Jervis. Facilities Management Trends in Europe, Advanced Workplace Associates,

KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN

KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN Copyright 2013 Kari I. Leväinen ja Gaudeamus Helsinki University Press Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Leena Kilpi KL: 36.111, 66.4, K UDK: 332

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS)

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) LIITE 1 SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella (OPTS) ydinprosesseja edustavat

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

TOIMITILAPALVELUORGANISAATION ASIAKKUUDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TOIMITILAPALVELUORGANISAATION ASIAKKUUDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Helsinki University of Technology Construction Economics and Management TOIMITILAPALVELUORGANISAATION ASIAKKUUDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa TÄHÄN VOI LISÄTÄ HALUTUN TEEMATEKSTIN ICT kiinteistöliiketoiminnassa Kiinteistöhallintaohjelmistojen yleiskatsaus Pekka Metsi JP-Talotekniikka Oy Kiinteistöhallinta KIINTEISTÖTIETO- JÄRJESTELMÄT / TOIMINTOMODUULIT

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

PALVELUMME. Arvon rakentaja. RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella

PALVELUMME. Arvon rakentaja. RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella Yritysesite PALVELUMME RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella Arvon rakentaja Olemme rakennuttamisen konsultointia ja teknisen edunvalvonnan palveluja tuottava yritys. Toimimme

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN Hotel Kämp 25.8.2016 Adaptive Insights -Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen 9.00-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu

ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu Valtorin toiminnanohjausjärjestelmä TOP:in asiakasinfo 15.10.2015 Jori Kanerva toimitusjohtaja, Sofigate Services Oy Tavoite ja sisältö Antaa tietoa ServiceNow-tuotteesta

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 Yhteisen tekemisen palikat 1/4 Työmailla Ammattitaitoisen työvoiman ja

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 TAUSTAA ULKOISTAMISELLE Kaupungin talouskurimus pakotti etsimään isompia säästöjä nopeammin Valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Toiminto / yksikkö / osasto: Toimen nimi: VIITETAHTÄVÄ 2 Laadittu: 15.3.2016 1 1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö 1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet Tehtävän tarkoituksena

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Kickoff Vesa Jouppila 08.02.2017 DIY Kasvupalvelut/ostaminen, nykytilan SWOT Vahvuudet Osaavat ja kokeneet TE-palvelujen hankkijat Joustavuus, osaaminen ja palveluketjut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa TEM: HoivaSuomifi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa 2432011 Tavoite Osana esiselvitystä analysoidaan verkkopalvelujen

Lisätiedot

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista.

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. 1(5) PUI TESOPIMUS Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. xx.04.2015 Saimaan Tukipalvelut Oy Tullitie 7

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen 1 Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuus Ulkomaisen yrityksen verotus Suomessa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja maiden välisiin

Lisätiedot

Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa. Johan Mild

Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa. Johan Mild Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa Johan Mild 25.01.2012 Asialista Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa Case NKS (Nya Karolinska Solna) Katsaus taakse ja eteen visio on kaiken kehityksen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen 20.6.2016 Liite kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen esityslistaan 20.6.2016 asiaan 1847/2016. Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot Riku Tolvanen 14.3.2016 Agenda 1. Toimitilahankkeen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Ulkoistaminen ja yhteistoiminta

Ulkoistaminen ja yhteistoiminta Tapio Järvinen, Matti Kyytsönen, Juhana Olkkola Ulkoistaminen ja yhteistoiminta Luottamuspääoma liikkeenluovutuksen menestystekijänä Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Ossi Gustafsson Taitto:

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN SSTY Hämeenlinna 8.2.2017 / Harri Isoniemi 1) Julkisen sektorin toimitilat 2) Korjausvelan laskennan lähtökohdat 3) Korjausvelan/teknisen arvon laskenta 4) Yhteenveto

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot