TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN KEHITTYMINEN POHJOIS- EUROOPASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN KEHITTYMINEN POHJOIS- EUROOPASSA"

Transkriptio

1 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 197 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 197 Espoo 2001 TKK-RTA-R197 TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN KEHITTYMINEN POHJOIS- EUROOPASSA Antti Tuomela Tomi Ventovuori Jukka Puhto TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

2 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 197 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 197 Espoo 2001 TKK-RTA-R197 TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN KEHITTYMINEN POHJOIS- EUROOPASSA Antti Tuomela Tomi Ventovuori Jukka Puhto TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

3 Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous PL TKK Puh Fax TKK Rakentamistalous ISBN ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy 1. painos Espoo 2001

4 ESIPUHE Tämä raportti julkaistaan osana Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion Kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimukset tutkimusta. Raportissa on selvitetty kirjallisuus- ja teemahaastattelututkimuksen avulla ulkomaisia toimitila- ja kiinteistöjohtamispalveluita ja niiden sopimuksia Pohjois-Euroopassa. Kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimukset tutkimus on osa TEKES:in Rembrand- palveleva kiinteistöliiketoiminta teknologiaohjelmaa. Kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimukset tutkimus on osa Tekesin Rembrand palvelevan kiinteistöliiketoiminnan teknologiaohjelmaa. Tekes on tutkimuksen päärahoittaja. Lisäksi tutkimusta rahoittavat johtoryhmän organisaatiot. Johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Tiina Tanninen-Ahonen Teknologia-asiantuntija, TEKES Tapani Väljä Talousjohtaja, Sponda Oyj (Pj) Hannu Soikkeli Kehityspäällikkö, YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy Jorma Äikää Isännöintijohtaja, SOK Kiinteistötoiminnot Jukka Tammisto Aluejohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj Kari Sundqvist Key Account Manager, ISS Suomi Oy Matti Malmberg Aluepäällikkö, ABB Oy Mikko Salla Kiinteistöpäällikkö, Nokia Oyj Jouko Kankainen Professori, Teknillinen Korkeakoulu Raporttiin perustuva tutkimus on suoritettu Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa professori Jouko Kankaisen johdolla. Tutkimusta on ohjannut tutkimuspäällikkö, DI Jukka Puhto. Toimitilajohtamisen nykytilannetta on analysoinut tutkija, DI Antti Tuomela. Toimitilajohtamisen sopimuksia on tarkastellut tutkimusapulainen, tekn. yo. Tomi Ventovuori. Espoossa Antti Tuomela, Tomi Ventovuori, Jukka Puhto 3

5 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 LYHENTEET... 5 KÄSITTEET JOHDANTO TOIMITILAJOHTAMISEN NYKYTILA TOIMITILAJOHTAMINEN OSANA YLEISTÄ KIINTEISTÖJOHTAMISTA Kiinteistöjohtamisen näkökulmia Kiinteistösijoitusjohtaminen Operatiivisen kiinteistöjohtamisen historia Pohjoismaissa Toimitilajohtaminen Pohjois-Euroopassa TOIMITILAPALVELUJEN ULKOISTAMINEN Ulkoistamisen ulottuvuudet Ulkoistetut toimitilapalvelut Pohjois-Euroopassa Toimitilapalvelujen jaottelu ulkoistamisen mukaan Ulkoistamisen hyödyt ja tulevaisuuden trendit TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN JAOTTELU Toimitilapalvelukenttä Kokonaisvastuumalli Kustannusvastuumalli Johtamisvastuumalli Toimitilajohtamismallien käyttö Toimitilajohtamispalvelujen kehitys Pohjoismaissa TOIMITILAJOHTAMISEN SOPIMUKSET YLEINEN SOPIMUSKÄYTÄNTÖ JA OIKEUSJÄRJESTELMÄT POHJOIS- EUROOPASSA YLEISIÄ PERIAATTEITA TOIMITILAJOHTAMISEN SOPIMUKSISTA TOIMITILAJOHTAMISPALVELUJEN HANKINTA JA LAADUNHALLINTA Palvelujen kuvaaminen sopimuksessa Toimitilajohtamispalvelujen kilpailuttaminen Palvelukuvaukset tarjouspyyntövaiheessa Palvelutasosopimus Sopimusaikainen laadunhallinta Sopimushinta ja maksuperuste CIOB:N TOIMITILAJOHTAMISEN SOPIMUKSEN ANALYSOINTI JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET LÄHDELUETTELO LIITTEET

6 LYHENTEET AM Asset Management BIFM British Institute of Facilities Management CFM Center for Facilities Management CIOB Chartered Institute of Building CRE Corporate Real Estate CREM Corporate Real Estate Management DAREM Danish Real Estate Management Association EuroFM European Facility Management Association FIFMA Finnish Chapter of International Facility Management Association FM IFMA IREM KPI Facility Management International Facility Management Association Institute of Real Estate Management Key Performance Indicator PACE Property Advisers to the Civil Estate PM Property Management SLA Service Level Agreement TFM Total Facilities Management TUPE Transfer of Undertaking (Protection of Employment) Regulations

7 KÄSITTEET Tässä raportissa Facilities Management Contract on suomennettu toimitilajohtamisen sopimus sekä Property Management Agreement kiinteistöjohtamisen sopimus, vaikka näille sanoille ei ole vielä Suomessa omaksuttua virallista käytäntöä. Lisäksi tässä tutkimuksessa on käytetty tilaajaa samassa tarkoituksesta kuin palvelujen ostajaa, joka voi olla toimitilan manageri, omistaja tai käyttäjä. Toimeksisaajaana on käytetty yleisesti eri toimitilajohtamisen palvelutuotantotyyppejä (Managing Contractor, Managing Agent or Total Facilities Management Contractor). Kiinteistöhallinto (Real Estate Administration) on toimintaa, jonka tarkoituksena on kiinteistöön liittyvän talouden, toiminnan, henkilöstön ja tietohuollon ohjaus ja valvonta sekä kiinteistön juridisten asioiden hoito. 1 Kiinteistöjohtaminen (Real Estate Management; Estate Management) on kiinteistöliiketoimintaan tai kiinteistönpitoon liittyvää johtamista. Kiinteistöjohtaminen on tässä määritelty yläkäsitteenä, joka käytännön johtamistoiminnassa toteutuu esimerkiksi kiinteistökohteen johtamisena tai toimitilajohtamisena. 2 Kiinteistökehitys (Real Estate Development) on toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen ja sen kiinteistöjen arvoa. Kiinteistökehityksen kohteena voi olla esimerkiksi kiinteistön raakamaan muodostava maa- tai vesialue, kiinteistöön kuuluva tontti tai tontilla sijaitseva rakennus tai sen osa. Kiinteistökehitys voi kohdistua joko suunnitteilla olevaan kiinteistön osaan tai jo olemassa olevaan kiinteistöön ja sen osiin. Yksittäisen rakennetun kiinteistön ja siihen kuuluvien rakennusten kehittämisestä käytetään myös nimitystä kiinteistöjalostus. 3 Kiinteistökohteen johtaminen; operatiivinen kiinteistöjohtaminen (Property Management; PM) on kiinteistöjohtamista, jonka tarkoituksena on vastata tietyn kiinteistön tai sen osan käytettävyydestä ja arvon kehittämisestä ottamalla huomioon kiinteistönomistajan edut ja tarpeet. Kiinteistökohteen johtamisessa pyritään ohjaamaan erityisesti kiinteistön hallintaan ja kiinteistön ylläpitoon liittyviä toimintoja kiinteistönomistajan näkökulmasta. Kiinteistökohteen johtamisesta huolehtivat suomalaisissa yrityksissä tyypillisesti kiinteistö- ja kohdepäälliköt. 4 Kiinteistöpalvelut (Facilities Services; Real Estate Services; Property Services; Building Management Services) ovat kiinteistön ylläpitoon kohdistuvia palveluja, jotka voidaan edelleen jakaa kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluihin. Kiinteistönhoitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa säännöllistä toimintaa, jolla pysytetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoitoa ovat muun muassa kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, kiinteistönhuolto, siivous, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistön jätehuolto. 5 Kunnossapitopalvelut ovat kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa toimintaa, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu 6. 1 RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s

8 Kiinteistösijoitusjohtaminen; kiinteistövarallisuuden johtaminen; kiinteistö-omaisuudenhoito (Asset Management; AM) on kiinteistöjohtamista, jonka tarkoituksena on vastata tietyn kiinteistösijoitussalkun rakenteen toteutuksesta ostamalla, myymällä tai kehittämällä yksittäisiä kiinteistöjä tai niiden osia sekä seuraamalla ja ohjaamalla kiinteistöjen kannattavuutta. Englannin termi Asset Management viittaa laajempaan käsitteeseen, jota käytetään yhden varallisuuslajin johtamisesta tai omaisuuden hoidosta. 1 Kokonaispalveluyritys, kokonaisvastuuseen perustuva toimitilajohtamissopimus (Total Facilities Management Contractor) on useita eri toimitilapalveluja tuottava yritys, joka saa tilaajayrityksen toimeksiannosta valtuuden johtaa sovittuja ulkopuolisia palveluita kiinteään kokonaishintaan. Kumppanuus (Partnering) viittaa asiakasyrityksen ja tietyn palvelun tuottajan pitkäaikaiseen yhteistyöhön, joka perustuu molemminpuoliseen taloudelliseen hyötyyn sekä luottamukseen palvelujen parhaasta mahdollisesta toimittamisesta. Kumppanuus on usein toimivan ulkoistuksen perusedellytys. Käyttäjäpalvelut (User Services) ovat kiinteistöjen ja niiden tilojen käyttäjille suunnattuja palveluja. Käyttäjäpalveluita ovat muun muassa turvapalvelut, viherkasvien hankinta ja hoito, ruokailu- ja ravintolapalvelut, postitus ja postinjakelu, puhelinpalvelut, aulapalvelut, tietoverkkopalvelut, kopiointipalvelut, pitopalvelut, sisustus-, kalustusja hankintapalvelut, muuttopalvelut sekä lähetti- ja toimistopalvelut ja muut mahdolliset tukipalvelut. 2 Ostopalveluissa (Out-Tasking), joissa tietyt palvelut ostetaan kyseisiin palveluihin erikoistuneelta palveluyritykseltä. Palvelutasosopimus (Service Level Agreement; SLA); Palvelutasosopimus on sopimusosapuolten välinen kuvaus tilaajan saamasta palvelusta. Palvelutasosopimus on muodollinen asiakirja, jossa kuvataan muun muassa seuraavat asiat: osapuolten nimet, osapuolten tehtävät ja vastuut, tuotettujen palvelujen laajuus, laatutaso, aikataulut, tavoitteidenmukaiset toiminnot, palkkiot ja maksuperuste sekä muutostoimenpiteet. Palvelutasosopimus sisältää myös laatumittarit (Key Performance Indicators; KPI) ja kuvaa kannustinjärjestelmän (esimerkki liitteessä 4). 3 Sopimus määritellään kahden tai useamman toisiaan edellyttävän oikeustoimen yhdistelmäksi. Näin ymmärrettynä sopimus soveltuu kaikenlaisten oikeussuhteiden sääntelijäksi. Sopimus palvelee kuitenkin etupäässä erilaisten hyödykkeiden ja työsuoritusten vaihtoa. 4 Tilaaja on toimitilajohtamisen palveluja ostava kiinteistön tai sen osan omistaja, haltija, käyttäjä tai joku muu näihin rinnastettava taho. 1 RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s Atkin, B. & Brooks, A. Total Facilities Management, s Encyclopaedia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja, s

9 Tilapalvelut (Facility Services) ovat tilojen ominaisuuksiin kohdistuvia ja käyttäjän toimintaa tukevia palveluja. Tilapalvelut sisältävät erilaisia käyttäjä- ja kiinteistöpalveluja. Tilapalvelujen sisältö vaihtelee organisaatiokohtaisesti, ja niistä sovitaan yleensä erikseen joko vuokrasopimuksessa tai erillisessä palvelusopimuksessa. Nimitystä toimitilapalvelut käytetään kiinteistöalalla usein synonyymina tilapalvelut-käsitteelle, vaikka käsitteet rajautuvatkin hieman eri tavalla. 1 Toimeksisaaja on liiketoimintaperiaatteella toimiva toimitilajohtokonsultti (Managing Agent), toimitilajohtoyritys (Managing Contractor) tai kokonaispalveluyritys (Total Facilities Management Contractor), jotka ovat sitoutuneet tuottamaan kiinteistö- ja toimitilajohtamisen palveluita sopimusasiakirjojen mukaisesti. Toimitilajohtaminen; tilajohtaminen (Facility Management; Facilities Management; FM) on kiinteistöjohtamista, jonka tarkoituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista. 2 Toimitilajohtamiskonsultti, johtamisvastuuseen perustuva toimitilajohtamissopimus (Managing Agent) on toimitilajohtamispalvelumuoto, jossa tilaaja palkkaa erillisen toimitilajohtamisyrityksen johtamaan eri palvelujen laadunhallintaa tai muuta erikoisosaamista vaativaa johtamisaluetta. Toimitilajohtoyritys, kustannusvastuuseen perustuva toimitilajohtamissopimus (Managing Contractor) on malli, jossa toimitilajohtamiseen palkatun yrityksen palkkio sidotaan palvelukustannuksiin. Tilaaja palkkaa toimitilajohtamisyrityksen kilpailuttamaan ja johtamaan toimitilojensa palveluita. Toimitilajohtoyritys voi tehdä erilliset sopimukset ilman tilaajan sitoutumista eri alojen palvelun tuottajien kanssa tai toimia tilaajan hankkimien palvelujen organisoijana ja johtajana riippuen palvelusopimuksesta. Ulkoistaminen (Outsourcing) viittaa kaikkien kiinteistö- ja toimitilapalvelujen sekä henkilöstön siirtämiseen ulkopuoliselle palveluyritykselle, jonka jälkeen alkuperäinen palvelujen tuottajaorganisaatio jatkaa palvelujohtamistaan asiakkaana sopimuksen ja sopimusehtojen kautta. Vakioehdot (Agreement Documents) Vakioehdoilla tarkoitetaan niitä yleisiä sopimusehtoja, jotka laaditaan käytettäviksi useissa, myöhemmin solmittavissa yksittäisissä sopimuksissa monien eri sopimuskumppanien kanssa. Käsitteellä viitataan sellaisiin yleisiin sopimusehtoihin, joiden käytöstä esimerkiksi myyjäpuolen ja ostajapuolen järjestöt ovat sopineet. 3 Ylivoimainen este (Force Majeure) Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sopimusoikeudessa yleensä osapuolista riippumatonta, ulkopuolista, odottamatonta ja täysin poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suoritusvelvollisuuden täyttämistä siten, että tämän vaikutuksen torjuminen on velallisen normaalien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 4 1 RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s Encyclopaedia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja, s Encyclopaedia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja, s

10 Yrityksen strateginen toimitilajohtaminen (Corporate Real Estate Management; CREM) on toimitiloihin liittyvä johtamisen osa-alue, jonka tarkoituksena on integroida toimitilavarallisuus ja toimitilojen käyttö osaksi yrityksen keskeisiä resursseja siten, että ne tuottavat lisäarvoa yrityksen ydinliiketoiminnalle. Yrityksen strategisella toimitilajohtamisella pyritään siihen, että kiinteistösijoitusjohtamisen, kiinteistökohteen johtamisen ja toimitilajohtamisen näkökulmat integroidaan yrityksen ydinliiketoiminnan strategioihin ja prosesseihin. 1 Kaavio 1 Kiinteistöjohtamiseen liittyviä käsitteitä (vrt. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, RAKLI. 34 s.) Kiinteistöjohtaminen Yrityksen strateginen toimitilajohtaminen Kiinteistösijoitusjohtaminen Operatiivinen kiinteistöjohtaminen Toimitilajohtaminen Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelut Tilapalvelut 1 RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s

11 1 JOHDANTO Lisääntynyt kiinteistöjohtamisen ulkoistaminen ja toimitilajohtamispalvelutarjonta ovat luoneet uusia tarpeita alan kotimaisten käytäntöjen kehittämiseksi. Raporttiin liittyvällä tutkimuksella kerättiin tietoa toimitilajohtamispalvelumalleista, sopimuskäytännöstä, palvelujen hankintamenetelmistä ja sopimuksenaikaisen laadunohjauksen työkaluista Pohjois-Euroopassa. Kerättyä tietoa hyödynnetään kotimaisen sopimuskäytännön kehittämisessä Teknillisen korkeakoulun Rakentamistalouden laboratorion Kiinteistöhallinnan kokonaispalvelut -tutkimuksessa. Tutkimuksen päätavoite oli kartoittaa toimitilajohtamispalvelumalleja Pohjoismaissa ja Englannissa. Tutkimuksessa selvitettiin toimitilajohtamispalveluden hankinnan ja tarjonnan nykytilaa sekä tulevaisuuden suuntauksia Pohjois-Euroopassa: Englannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Tutkimuksen päätavoite jaettiin seuraaviin osatavoitteisiin: kiinteistöjohtamisen ja toimitilajohtamispalvelujen ominaispiirteiden kartoittaminen eri maissa kohdemaiden kiinteistöhallinnon organisaatiorakenteiden selvittäminen kohdemaiden ulkoistamisen erityispiirteiden ja nykytilan selvittäminen sekä tulevaisuuden trendien arviointi kohdemaissa käytettyjen kiinteistöjohtamispalveluihin liittyvien sopimusmallien ja asiakirjojen analysointi. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta ja kohdemaiden toimitilajohtamispalvelujen tilaajien sekä palvelujen tuottajien keskuudessa tehtyjä teemahaastatteluja. Teemahaastattelujen aihealueita olivat: organisaation rakenne ja liiketoimintamalli ulkoistamisen nykytila ja tulevaisuuden trendit kiinteistöjohtamispalvelujen sopimuskäytäntö ja -kulttuuri palvelusisällön kuvaaminen ja keskeiset sopimusehdot toimitilapalvelujen ostaminen ja tarjonta. Teemahaastattelut toteutettiin kesä-elokuun aikana kohdemaissa vuonna Haastateltavat valittiin mahdollisimman monelta kiinteistöjohtamisen tasolta sekä eri sopimusosapuolten edustajista. Haastatteluja suoritettiin eri maissa yhteensä 43 kappaletta. Tutkimusraportti käsittelee pohjoiseurooppalaisia kiinteistöjohtamispalveluja toimitilajohtamisen näkökulmasta. Tarkoituksena on kuvata toimialan yleisiä trendejä ja ilmiöitä kuten ulkoistamista, palvelukonsepteja, sopimuksia sekä sopimuksenaikaista laadunhallintaa. 10

12 2 TOIMITILAJOHTAMISEN NYKYTILA 2.1 Toimitilajohtaminen osana yleistä kiinteistöjohtamista Kiinteistöjohtamisen näkökulmia Moderni kiinteistöjohtaminen voidaan jakaa kolmeen eri näkökulmaan, jotka ovat Asset Management (kiinteistösijoitusjohtaminen), Property Management (operatiivinen kiinteistöjohtaminen) ja Facility Management (toimitilajohtaminen) (Kuva 1). TOIMITILAJOHTAMINEN FACILITIES MANAGEMENT Tilat / palvelut Käyttäjä OPERATIIVINEN KIINTEISTÖJOHTAMINEN PROPERTY MANAGEMENT Rakennus Hoitaja KIINTEISTÖSIJOITUSJOHTAMINEN JOHTAMINEN ASSET MANAGEMENT Pääoma Sijoittaja / omistaja Kuva 1 Kiinteistöjohtamisen näkökulmat (modifioitu Leväinen K.I., Building Site as a Facility Of a City, Helsinki University of Technology, EuroFM/ IFMA Conference Proceedings 1-3 June 1997, Torino, Italy. s. 505; Leväinen KI.,. Building Site as a Facility Of a City, European Practice 1997 EuroFM. Edited by Alexander K., Strathclyde, UK. s. 44.) Kiinteistösijoitusjohtaminen Asset Management (AM) eli kiinteistösijoitusjohtaminen on sijoittajan näkökulma kiinteistöjohtamiseen. Siinä korostetaan kiinteistöjohtamisen pääomanäkökulmaa ja sen pääpaino on kiinteistövarallisuuden taloudellisen kannattavuuden turvaamisessa. Asset Managementia käytetään sijoittajien keskuudessa yleisterminä, jolla tarkoitetaan yhden varallisuuslajin johtamista. Rahoitusmarkkinoilla termiä käytetään myös kuvaamaan palvelua, jolla johdetaan ja hallinnoidaan sijoittajan varallisuutta joko yhden tai useamman varallisuuslajin osalta. Kiinteistösijoitusjohtamista pidetään yleisesti kiinteistöjohtamisen näkökulmista kaikkein strategisimpana ja kiinteistösijoittamisen ammattimaistumisen perustana. Asset managementin modernit käytännöt ovat tulleet kiinteistöjohdon strategisten konsulttien mukana Länsi-Euroopasta ja Yhdysvalloista. Viime vuosina länsieurooppalaiset kiinteistösijoittajat ovat alkaneet sijoittaa myös Pohjoismaihin - lähinnä Tanskan ja Ruotsin kasvukeskuksiin. Viimeaikaiset suuret Sale n Lease Back -sopimukset Pohjoismaissa viittaavat ammattimaisen omaisuudenhoidon keskittymiseen suurille kiinteistönomistajille. 11

13 2.1.3 Operatiivisen kiinteistöjohtamisen historia Pohjoismaissa Property Management (PM) eli operatiivinen kiinteistöjohtaminen on Suomessa ymmärretty perinteisenä kiinteistöjohtamisena ja kiinteistönpitona, joka on taloudelliseen ja tehokkaaseen ylläpitoon tähtäävä toimintaa. Kansainvälisessä toiminnassa Property Management toimintoihin lasketaan lähinnä kiinteistöjen teknisen ja taloudellisen isännöinnin tehtävät laajennettuna kiinteistöjen vuokrauksella ja käyttöasteisiin liittyvillä vastuilla. Operatiivisen kiinteistöjohtamisen historia ulottuu aina 1900-luvun alkuun ja omistajakäyttäjäpohjaiseen kiinteistöjohtamiseen (CREM). Ammattimaiseksi kiinteistöjohtamisen lajiksi se on laskettavissa Pohjoismaissa vasta 1970-luvulta alkaen, jolloin rakennusliikkeet alkoivat hallinnoida ja isännöidä rakennettua kiinteistöomaisuutta aluehuoltoyhtiöiden muodossa. Pohjoismaissa operatiivinen kiinteistöjohtaminen pohjautuu asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden isännöinnin ympärille. Pohjoismaisten operatiivisten kiinteistöjohtamisorganisaatioiden tehtävät (Kuva 2) kattavat yleisesti kiinteistöomaisuuden hallinnoinnin, investoinnit, vuokrauksen sekä ylläpidon. Kuvan PM -organisaatio esittää tyypillistä pohjoismaista sijoittajaomistajaorganisaatiota ja suoritettavia tehtäväkokonaisuuksia. OMISTAJA OPERATIIVINEN KIINTEISTÖJOHTAMINEN HALLINNOINTI Taloudellinen Hallinnollinen Tekninen INVESTOINNIT Rakennuttaminen Ostaminen Vuokraus VUOKRAUS Tilamarkkinointi Vuokralaissuhteet Vuokrasopimukset YLLÄPITO Hoito ja huolto Kunnossapito Korjaukset Kuva 2 Esimerkki pohjoismaisen operatiivisen kiinteistöjohtamisorganisaation tehtävistä (Puhto, J. Kiinteistöpalvelujen laadunhallinta. Esitys, Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalouden laboratorio, , Helsinki.) Omaisuudenhoitoon luettavat investointitehtävät kuuluvat yleisesti sijoittajaomistajalähtöisen Property Management organisaation ylimmän johdon tehtäviin. Muutoin pohjoismaissa ymmärretty Property Management kattaa lähes poikkeuksetta yleiset liikekiinteistöjen isännöintiin kuuluvat tehtävät, joita ovat seuraavat 1 : Hallinnolliset tehtävät: kokoukset, sopimusasiat, valvonta, työsuhdeasiat, ja ilmoitusvelvollisuudet. Taloudelliset tehtävät: taloussuunnittelu ja taloushallinto. Tekniset tehtävät: hoitotehtävien järjestäminen, kunnossapito-, korjaus-, perusparantamis- ja rakennuttamisasiat. Raportointi hallitukselle. Vuokraustoiminta. 1 Suomen Kiinteistöliitto. Liikekiinteistön isännöintitehtävät, s

14 2.1.4 Toimitilajohtaminen Pohjois-Euroopassa Facility Management (FM) eli toimitilajohtaminen voidaan kuvata käyttäjälähtöiseksi kiinteistöjohtamiseksi, joka käsittää hyvin laajasti sekä itse tilojen että tilojen käyttäjille liittyvien palvelujen ja järjestelmien käytön johtamisen. Termin käytön laajuus ja sisältö vaihtelevat huomattavasti. Laajimmillaan toimitilajohtamiseen luetaan kaikki toimitilojen ja niiden käyttöön liittyvät tehtävät. Facility Management (FM) eli ammattimainen toimitilajohtaminen on alun perin tullut Eurooppaan Yhdysvalloista 1980-luvun puolivälissä (Kuva 3). Pohjoismaissa toimitilajohtamisen käsitteestä ryhdyttiin puhumaan 1990-luvun alussa. Kuva 3 Toimitilapalvelut Euroopassa (Leväinen, K.I. Esitys, Toimitilajohdon yhdistys ) Pohjoismaissa asiakaslähtöinen toimitilajohtaminen (FM) on siis varsin uutta ja hyvin samankaltaisesti organisoitua kuin omistuslähtöisempi Property Management (PM) erottavana tekijänä käyttäjälähtöisyys kiinteistöjen hallinnoinnin sijaan. Facility Management tehtävät kattavat yleisesti pohjoismaissa eri palvelujen, investointien, tilahallinnan ja ylläpidon käyttäjäpalvelupohjaisen hallinnoimisen ja johtamisen (Kuva 4). KÄYTTÄJÄ- YRITYS TOIMITILA- JOHTAMINEN PALVELUT Organisointi Sopimukset Valvonta INVESTOINNIT Rakennuttaminen Ostaminen Vuokraus TILAHALLINTA Tilatiedot Tilakustannukset Käytön ohjaus YLLÄPITO Hoito ja huolto Kunnossapito Korjaukset Kuva 4 Esimerkki toimitilajohtamisen tehtävistä Suomessa (Puhto, J. Kiinteistöpalvelujen laadunhallinta. Esitys, Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalouden laboratorio, , Helsinki.) 13

15 Pohjoismaiseen toimitilajohtamiskulttuuriin ovat eniten vaikuttaneet yhdysvaltalaiset ja englantilaiset järjestöt sekä paikalliset trendit. Pohjoismainen toimitilajohtamiskulttuuri on vasta muodostumassa ja saamassa ensimmäisiä määritelmiänsä, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin yhdysvaltalaiset ja englantilaiset määritelmät. Suomalainen toimitilajohtamiseen erikoistunut järjestö Toimitilajohdon yhdistys (FIFMA) määrittelee toimitilajohtamisen seuraavasti: Toimitilajohtaminen - prosessi, jossa organisaatio tuottaa, ylläpitää ja kehittää kiinteistö- ja tukipalveluja ydinliiketoiminnan strategisten tarpeiden täyttämistä varten 1. RAKLI:n keväällä 2001 valmistuneen sanaston mukaan toimitilajohtaminen määritellään seuraavasti 2 : Kiinteistöjohtaminen, jonka tarkoituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista. Toimitilajohtaminen on varsinaisena ammattialana suhteellisen uutta pohjoismaissa ja toimitilajohtamispalvelujen tarjonta siten vielä kirjavaa. Yhä useammat alan pohjoismaiset yritykset tarjoavat erilaisia käyttäjälähtöisiä toimitilajohtamispalveluita muiden toimitiloihin liittyvien palvelujen ja tuotteiden ohella. Esimerkiksi Ruotsissa erilaisia toimitilajohtamispalveluja markkinoivat ja tarjoavat talotekniikkaan erikoistuneet yritykset, rakennusliikkeet, kiinteistöpalveluyritykset, IT alan yritykset, erikoistuneet FMpalvelun tuottajat sekä kiinteistönomistajat (Kuva 5). Erikoistuneet FM-palvelutuottajat Kiinteistönomistajat Rakennusliikkeet FM Talotekniikkayritykset Kiinteistöpalveluyritykset IT-yritykset Kuva 5 Toimitilapalvelukonseptien tarjoajat Ruotsissa (Atkin, B. Modules about Facilities Management. Luento, Royal Institute of Technology, Stockholm, 1999.) Pohjoismaiset toimitilajohtamispalvelut ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina. Monet eri alojen yritykset etsivät liiketoiminnallisia mahdollisuuksia sekä parempaa ydinliiketoiminnan markkina-asemaa toimitilajohtamisen kautta. Alan kysynnän ja tarjonnan vakiintuessa myös toimitilapalveluita tarjoavien yritysten joukko oletettavasti vakiintuu ja toiminta saa yhteisiä määritelmiä. 1 Vanhanen, P. Toimitilajohdon yhdistyksen (IFMA) internet sivut, esitys, RAKLI Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2001, s

16 2.2 Toimitilapalvelujen ulkoistaminen Ulkoistamisen ulottuvuudet Ydinliiketoimintaan keskittyminen ja sen ulkopuolelle jäävien resurssien ulkoistaminen ovat modernin liiketoiminnan uusia perusolettamuksia. Kiinteistöjen ylläpitoon ja toimitiloihin liittyvät palvelut ovat jo pitkään olleet useiden yritysten ydinliiketoimintojen ulkopuolelle luettavia toimintoja. Yritysten kiinteistöomaisuutta ja sisäisiä palveluorganisaatiota on viime aikoina ryhdytty eriyttämään useiden pohjoismaisten suuryritysten liiketoiminnasta. Toimitilajohtamisen ammattimaistuessa ja luodessa uudenlaisia osaamisen alueita yritykset ovat huomanneet hyötyvänsä enemmän ostaessaan palveluita alan osaajayrityksiltä kuin kouluttaessaan olemassa olevaa henkilökuntaa tai palkatessaan uusia alan ammattilaisia omiin kiinteistöhallinnan yksikköihin. Ulkoistamisesta on tullut yksi kiinteistöliiketoiminnan keskustelluimmista aihealueista. Ulkoistamista käytetään usein yleisterminä tilanteissa joissa yritys ei itse tuota palvelua omalla organisaatiolla. IFMA -järjestön määritelmien mukaan ulkoistamiseen liittyvät tilanteet ja yhteistyömuodot jaetaan seuraaviin käsitteisiin 1 : Ostopalveluissa (Out-tasking), joissa tietyt palvelut ostetaan kyseisiin palveluihin erikoistuneelta palveluyritykseltä. Ulkoistaminen (Outsourcing) viittaa kiinteistö- ja toimitilapalvelujen ja henkilöstön siirtämiseen ulkopuoliselle palveluyritykselle, jonka jälkeen alkuperäinen palvelujen tuottajaorganisaatio jatkaa johtamistaan asiakkaana sopimuksen ja sopimusehtojen kautta. Kumppanuus (Partnering) viittaa tilaajayrityksen ja tietyn palvelun tuottajan pitkäaikaiseen yhteistyöhön, joka perustuu molemminpuoliseen taloudelliseen hyötyyn sekä luottamukseen palvelujen parhaasta mahdollisesta toimittamisesta. Kumppanuus mahdollistaa pidempiaikaisemman sopimussuhteen kuin perinteiset yksivuotiset palveluntoimitussopimukset. Kumppanuus on usein toimivan ulkoistuksen perusedellytys Ulkoistetut toimitilapalvelut Pohjois-Euroopassa Useimmat kiinteistöihin ja toimitiloihin liittyvät ostopalvelut ovat luonteeltaan operatiivisia palveluja kuten siivous, ulkoalueiden hoito, rakennusten ylläpito, turvapalvelut ja ravintolapalvelut. Vaikka Pohjoismaissa on alettu harjoittaa ammattimaista toimitilajohtamista vasta 90-luvun alussa, suuntaa antavan ruotsalaistutkimuksen mukaan 2, otos 34 yritystä, ruotsalaiset yritykset ostavat suhteessa yhtä paljon eri toimitilapalveluja kuin englantilaiset yritykset (Kuva 6). Englantilaisen British Institute of Facility Management (BIFM) -järjestön tutkimukseen 3 osallistui 665 järjestön jäsentä vuonna IFMA Definition of Facility Management, Carlsson, M. & Dreifaldt, A. Facilities management internal or external? -A study of the market and the customers interest and needs master s thesis, s BIFM Members Survey Survey of Facilitie s Managers Responsibilities, s

17 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % siivous aulapalvelu Ruotsi Iso-Britannia puhelinvaihde postipalvelu kalustus laitehuolto lähettipalvelut turvallisuuspalvelut ravintolapalvelut IT-palvelut sisustus toimistotarvikkeet sisäiset muutot kirjanpito laskutus Kuva 6 Toimitilapalvelujen ostaminen Ruotsissa ja Englannissa (Carlsson, M. & Dreifaldt, A, Facilities management internal or external? -A study of the market and the customers interest and needs master s thesis, s. 41; BIFM Members Survey Survey of Facilitie s Managers Responsibilities, s. 13.) Tutkimusten mukaan eri toimitilapalvelujen ostoerot ovat pieniä Ruotsin ja Ison-Britannian välillä. Suurimpina ostopalvelualoina ovat kummassakin tutkimuksessa siivous ja turvapalvelut, joiden osuus on yli 60 %. Vähiten ostopalveluja hankittiin aula-, posti-, kirjanpito- ja sisäistenmuuttopalvelujen osalta, alle 25 %. Suurimmat erot eri palvelujen hankinnassa olivat ravintola- ja lähettipalveluissa, joissa kysymysten laadinnalla ja ruotsalaisen tutkimuksen pienellä otoksella sekä muilla tutkimusteknisillä asioilla saattaa olla vaikutusta. Alkuperäiset tutkimusten tulokset löytyvät liitteistä 1 ja 3. 16

18 2.2.3 Toimitilapalvelujen jaottelu ulkoistamisen mukaan Toimitilajohtamisen painopiste on siirtymässä oman palvelutuotannon johtamisesta operatiivisten ostopalvelujen johtamiseen sopimusten avulla. Toimialan ammattimaistuessa ja monipuolistuessa erilaisia toimitilajohtamistehtäviä suoritetaan niin strategisilla kuin operatiivisilla organisaatiotasoilla. Modernin toimitilajohtamisen tehtäväkirjo käsittää perinteiseen kiinteistönpitoon verrattuna huomattavasti monipuolisempia johtotehtäviä. Joroffin 1 mukaan yritysten strategisen toimitilajohtamisen (CREM) tehtävät voidaan jakaa neljään kenttään (Kuva 7) ulkoistamisasteen ja tehtävien tuottaman strategisen arvon perusteella. Tehtävät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin palveluihin ydinliiketoiminnan tukemisperiaatteen perusteella. Tehtävät voidaan jakaa myös strategisiin ja operatiivisiin tehtäviin niiden tuottamien lisäarvojen perusteella. Ulkoinen Sisäinen Arvo Kumppanuus Johtaminen Strateginen Ulkoistaminen Tukeminen Operatiivinen Ydinliiketoiminta Kuva 7 Yrityksen toimitilajohtamistehtävien nelikenttämalli (modifoitu Joroff, M. & Louarguard, M. & Lambert, S. & Becker, F. Strategic Management of the Fifth Resource: Corporate Real Estate, report no.49, Industrial Development Research Foundation, USA. s. 36.) Ulkoistaminen kenttään sijoittuvat palvelut edustavat yrityksen hankkimia operatiivisia ostopalveluja, jotka ovat kaukana yrityksen ydinliiketoiminnoista. Useissa tapauksissa palvelut ovat kustannustehokkaampia ostaa ulkopuolisilta palvelun tuottajilta kuin tuottaa omalla henkilökunnalla. Tukeminen kenttään sijoittuvat palvelut ovat luonteeltaan operatiivisia, mutta ydinliiketoiminnan ja palvelulogiikan ohjattavuuden kannalta tärkeitä tuottaa ja kehittää sisäisellä palveluorganisaatiolla. Johtaminen kenttään sijoittuvat palvelut ovat strategisesti tärkeitä ja ydinliiketoiminnan kannalta välttämättömiä toimitilajohtamistehtäviä, joilla on läheinen yhteys yrityksen liiketoimintastrategioihin. Kumppanuus kenttään sijoittuvat tehtävät ovat strategisia ostopalveluja, jotka tuottavat suurta arvoa päätöksentekoon, mutta ovat liian työläitä tai erikoisosaamista vaativia oman organisaation suoritettavaksi. 1 Joroff, M. & Louarguard, M. & Lambert, S. & Becker, F. Strategic Management of the Fifth Resource: Corporate Real Estate, report no.49, Industrial Development Research Foundation, USA. s

19 Nelikenttämallia voidaan käyttää yrityksen toimitilajohtamisen suunnittelun ja analysoinnin työkaluna. Yritysjohto voi analysoida, mitkä tehtävät kannattaa suorittaa omalla toimitilajohtamisorganisaatiolla ja mitkä operatiiviset tukipalvelut ovat ydinliiketoiminnan kannalta välttämättömiä tuottaa omalla henkilökunnalla. Esimerkkinä nelikentän käytöstä toimii hypoteettinen kansainvälinen monialayritys, joka jakaa toimitilajohtamistehtävänsä nelikenttään seuraavalla tavalla (Kuva 8). Arvo Ulkoinen Kumppanuus Sisäinen Johtaminen Arvonmääritys Markkinatutkimus Kiinteistökaupat Benchmarking Tilastrategiat Investoinnit Kustannukset Portfoliojohtaminen Strateginen Ulkoistaminen Rakennusten kunnossapito Tekninen isännöinti Laitehuolto Energia Ulkoalueiden hoito Siivous Pyykkipalvelut Ravintolapalvelut Turvallisuuspalvelut Jätehuolto ja kierrätys Muutot Tukeminen Tilasuunnittelu Toimistokalusteet Aulapalvelut Kopiointi Arkistointi ja dokumentointi Kuljetus- ja lähettipalvelut Postipalvelut Puhelinvaihde ATK- palvelut Toimistotarvikkeet Matkavaraus Paloturvallisuus Vahinkosaneeraus Operatiivinen Kuva 8 Ydinliiketoiminnan tukeminen Esimerkin monialayrityksen strategiset ja operatiiviset toimitilajohtamistehtävät nelikenttä-mallissa Pohjoismaissa toimitilajohtamistehtäviin luetaan usein suhteessa vähemmän tehtäviä kuin esimerkiksi Englannissa. Englantilainen toimitilajohtaminen kattaa erittäin laajan käyttäjäpalvelujen kirjon. BIFM tutkii myös englantilaisten palvelupäälliköiden (Facility Manager) suorittamia työtehtäviä ja ajankäyttöä (Liite 2). Kylmänä vuokraaminen on Englannissa erittäin yleistä, jonka johdosta vuokralaiset usein palkkaavat toimitilajohtamiseen erikoistuneen yrityksen tai henkilön hoitamaan yritystoiminnan kaikkia käyttäjäpalveluja. Suomalaisesta toimitilajohtamisrakenteesta ei ole vastaavaa tutkimusta, mutta on oletettavaa, että toimitilapalveluihin ei vielä lueta yhtä laajaa palvelukokonaisuutta, vaan painopiste on perinteisten kiinteistöpalvelujen puolella. Lisäksi englantilaisten yritysten omistamat kiinteistömassat ovat suurempia kuin Pohjoismaissa, mikä tarkoittaa mahdollisuutta palkata operatiivisia palvelupäälliköitä yritysten ja yksittäisten suurien kiinteistöjen palvelukseen. 18

20 2.2.4 Ulkoistamisen hyödyt ja tulevaisuuden trendit Toimitilapalvelujen ulkoistamisessa pätee samat periaatteet ja tavoitteet kuin kaikkien muiden ydinliiketoiminnoista poikkeavien toimintojen ulkoistamisessa. Esimerkiksi siivouksen ja ulkoalueiden hoidon ulkoistamiseen liittyvät samat periaatteet ja hyödyt kuin mainonnan tai lakipalvelujen ulkoistamiseen. Yhdysvaltalaisen, 1200 yritystä kattavan, vuonna 1991 tehdyn tutkimuksen perusteella ulkoistamisesta koetut kymmenen tärkeintä hyötyä olivat järjestyksessä seuraavat 1 : mahdollisuus keskittyä omaan ydinliiketoimintaan korkeampi tasoisten resurssien saaminen tukitoimintoihin resurssien joustavuuden paraneminen riskien jakaminen resurssien vapautuminen muihin tarkoituksiin pääoman vapautuminen maksuvalmiuden kasvaminen operatiivisten kustannusten väheneminen ja kontrollin paraneminen hankalasti saatavien resurssien löytäminen mahdollisuus siirtää vaikeasti hallittavia resursseja ulkopuoliselle. Pohjoiseurooppalaisen haastattelututkimuksen perusteella 2 37 henkilöä 43:sta uskoi alan ulkoistamisen lisääntyvän eri muodoissa (Kuva 9). Yhteensä 22 haastateltavaa uskoi toimitilajohtamisen ulkoistamisen lisääntyvän kaikilla aloilla. Yhdeksän haastateltavaa katsoi ulkoistamisen keskittyvän uusille kiinteistöjohtamisen ostopalvelualoille, kuten omaisuuden hoitoon ja erikoistuneisiin käyttäjäpalveluihin. Neljä haastateltavaa uskoi toimitilajohtamisen ulkoistamisen lisääntyvän vain tietyillä aloilla, kuten vakuutusyhtiöiden kiinteistöyksiköissä ja pienempien kiinteistöomistajien keskuudessa. Kuusi haastateltavaa uskoi toimitilajohtamisen ulkoistamisen vakiintuvan tulevaisuudessa syklisen trendin myötä lisääntyy lisääntyy (erikoistuu) lisääntyy joillakin aloilla vakiintuu (syklisesti) Kuva 9 Toimitilajohtamisen ulkoistaminen haastattelututkimuksen mukaan Ulkoistamisen ja uuden talouden kehityksen kautta toimitilajohtaminen tulee muuttamaan muotoaan tulevaisuudessa merkittävästi. Laajan eurooppalaisia toimitilapalveluja koskevan tutkimuksen mukaan vuonna toimitilajohtamiseen ja -palveluihin tulee vaikuttamaan eniten seuraavat asiat 3 : 1 Office Life Canada Journal. Top Ten Reasons to Outsource -Article, s Tuomela, A. Service Provision Trends of Facility Management in Northern Europe, Jervis. Facilities Management Trends in Europe, Advanced Workplace Associates,

ULKOISTETUT TOIMITILAJOHTAMISPALVELUT

ULKOISTETUT TOIMITILAJOHTAMISPALVELUT Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 213 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 213 Espoo 2003 TKK-RTA-R213 ULKOISTETUT TOIMITILAJOHTAMISPALVELUT

Lisätiedot

Yrityspuiston konsepti ja johtaminen

Yrityspuiston konsepti ja johtaminen Yrityspuiston konsepti ja johtaminen Osmo Hiltunen, KJ-Kiinteistöjohto Oy Coresma 6.2.2008 7.2.2008 KJ-Kiinteistöjohto Oy 2 Täyden palvelun kiinteistö- ja toimitilajohtamisen yritys Yksityinen ja riippumaton

Lisätiedot

KIINTEISTÖJOHTAMISEN SOPIMUSKÄYTÄNNÖN KEHITTÄMINEN

KIINTEISTÖJOHTAMISEN SOPIMUSKÄYTÄNNÖN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 201 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 201 Espoo 2001 TKK-RTA-R201 KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

TOIMITILAJOHTAMISEN OSTOPALVELUT

TOIMITILAJOHTAMISEN OSTOPALVELUT Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 41 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 41 Espoo 2001 TKK-RTA-S41 TOIMITILAJOHTAMISEN OSTOPALVELUT

Lisätiedot

KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN

KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN Copyright 2013 Kari I. Leväinen ja Gaudeamus Helsinki University Press Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Leena Kilpi KL: 36.111, 66.4, K UDK: 332

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Agenda KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Toimitilapalvelut Tero Lehtonen, diplomi-insinööri Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous tero.t.lehtonen@hut.fi

Toimitilapalvelut Tero Lehtonen, diplomi-insinööri Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous tero.t.lehtonen@hut.fi Tero Lehtonen, diplomi-insinööri Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous tero.t.lehtonen@hut.fi 506 Yritykset ovat aina olleet riippuvaisia toistensa tuottamista palveluista ja hyödykkeistä.

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Teknillinen Korkeakoulu LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Organisaatiomme Toimitusjohtaja Kari Kari Virta Virta Henkilöstöpalvelut Sirpa Huuskonen Liiketoiminnan kehitys Mika

Lisätiedot

Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tieto liikkumaan KTI:n kokeiluhanke KIRA-digi-ohjelmassa

Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tieto liikkumaan KTI:n kokeiluhanke KIRA-digi-ohjelmassa Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tieto liikkumaan KTI:n kokeiluhanke KIRA-digi-ohjelmassa 11.10.2017 1 Tavoite: vuokraamiseen liittyvät tiedot liikkuvat tehokkaasti ja automaattisesti osapuolten

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KÄYTTÄJIEN TOIMITILAPALVELUTARPEET SUOMESSA

KIINTEISTÖN KÄYTTÄJIEN TOIMITILAPALVELUTARPEET SUOMESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 212 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 212 Espoo 2003 TKK-RTA-R212 KIINTEISTÖN KÄYTTÄJIEN

Lisätiedot

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista tilaaja: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ajankohta: 12. - 19.1.2005 toteutus: kyselyyn kutsuttiin 50 merkittävintä kiinteistönhoidon

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

+ OMISTAJIEN TUOTTOVAATIMUS + MK/M 2 JA %/SIJ.P.O.

+ OMISTAJIEN TUOTTOVAATIMUS + MK/M 2 JA %/SIJ.P.O. TAVOITE: 1. ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2. OMISTAJALLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE + KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ + LISÄÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA Projektien hallinta ja kommunikaatio Asiakirjat Yhteydenpito RAKENTAJA Palaute

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

autenttinen lausunto autenttinen lausunto

autenttinen lausunto autenttinen lausunto autenttinen lausunto AAA- ohjelman / menun / sovelluksen / version (valitse soveltuva) paha ongelma BBB-ohjelman kannalta on, että se käyttää ovien esittämiseen fontteja, kun katsomme sitä BBB-ohjelmalla,

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Aviabulevardi I Asiantuntijan asemapaikka

Aviabulevardi I Asiantuntijan asemapaikka Aviabulevardi I Asiantuntijan asemapaikka Kehärata Aviabulevardi Helsingin keskusta Aviapolis saavutettavuus junalla Kehärata aloittaa liikennöinnin heinäkuussa 2015 5 uutta asemaa ja 3 asemavarausta Yhdistää

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 198

Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 198 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 198 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 198 Espoo 2001 TKK-RTA-R198 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Yhteistyön etuja Talousveden hankinta ja jäteveden puhdistuspalvelun hankinta Ylläpito-

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi SVING-hankkeen seminaari, Tartto Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kimmo Virtanen KTI Kiinteistötieto Oy 23.11.2006 KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu

Lisätiedot

AVAINSANA. Miten sää*ö voi hallita tehokkaas* asunto- ja kiinteistökantaa. Sää,ömarkkinat 12.1.2016 Mika Savolainen

AVAINSANA. Miten sää*ö voi hallita tehokkaas* asunto- ja kiinteistökantaa. Sää,ömarkkinat 12.1.2016 Mika Savolainen A S U M I N E N O N AVAINSANA Miten sää*ö voi hallita tehokkaas* asunto- ja kiinteistökantaa Sää,ömarkkinat 12.1.2016 Mika Savolainen Esityksen sisältö Avara yrityksenä Asunnot sijoituskohteena Asuinkiinteistösalkun

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy Kimmo Virtanen 14.11.2007 14.11.2007 Tallinna 1 Agenda Ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys 2.9.2015 Jaakko Hirvola Building a better working world EY:n toiminnan tarkoitus on rakentaa parempaa liike- ja työelämää ja paremmin toimivaa

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankinta

Kiinteistöpalvelujen hankinta Kiinteistöhallinnan päättäjäpäivä AATOS & EHTOO Kiinteistöpalvelujen hankinta tuottaa itse ostaa päätöksenteko kiinteistöpalvelujen hankintastrategian keskeiset elementit erilaisia toimintatapoja hankkia

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

ELINKAARIMALLISTA ELINKAARIALLIANSSIIN?

ELINKAARIMALLISTA ELINKAARIALLIANSSIIN? RAIN ELINKAARIMALLISTA ELINKAARIALLIANSSIIN? RAIN workshop, Oulu 30.5.2017 Juha Salminen Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi ELINKAARIHANKKEIDEN VARIAATIOITA Tilaaja Palveluntuottaja (yritys

Lisätiedot

Talotekniikkapalvelut tilapalveluissa

Talotekniikkapalvelut tilapalveluissa Talotekniikkapalvelut tilapalveluissa Dosentti, TkT TKK LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto VTT Rak.

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa KIRA-Akatemia 6.10.2017 elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry Kiinteistön elinkaaren loppupään toimijoita ja tehtäviä Ympäristöanalyysi

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Unto Kariniemi, Johtava konsultti, Talent Vectia Kuntamarkkinat 11.9.2013 Huone 4.12, klo 15:30 15:50

Lisätiedot

TOIMITILAPALVELUORGANISAATION ASIAKKUUDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TOIMITILAPALVELUORGANISAATION ASIAKKUUDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Helsinki University of Technology Construction Economics and Management TOIMITILAPALVELUORGANISAATION ASIAKKUUDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

MIKSI OLEMME TÖISSÄ? Terveyshuollon tukijalat

MIKSI OLEMME TÖISSÄ? Terveyshuollon tukijalat MIKSI OLEMME TÖISSÄ? Terveyshuollon tukijalat Mitä tukipalvelut ovat? Avoin Eettinen Foorumi 22.10.2012/op Materiaalia Tukipalveluiden kehittäminen / Case Töölön traumasairaala / Mika Eskelinen, Diplomityö

Lisätiedot

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu Toteutusmuodot Hankesuunnittelu Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Hankintatoimi, työmaan johtaminen Rakennustyöt Urakoitsija Tilaaja Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä Takuuvaihe Suunnittele

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

VN TEAS Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalveluiden järjestäminen maakuntamallissa

VN TEAS Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalveluiden järjestäminen maakuntamallissa VN TEAS Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalveluiden järjestäminen maakuntamallissa Tiivistelmä hankkeesta Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari 27.9.2017

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA SOPIMUSMALLI (POHJA A) SOPIMUS PALVELUISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja nimi, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö laskutusosoite tarvittaessa myös tiedot henkilöistä, jotka valvovat tuottajan

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Elinkaarimallien ja palvelujen sopimukset. Juha-Matti Junnonen TKK Rakentamistalous

Elinkaarimallien ja palvelujen sopimukset. Juha-Matti Junnonen TKK Rakentamistalous Elinkaarimallien ja palvelujen sopimukset Juha-Matti Junnonen TKK Rakentamistalous Elinkaarisopimusten ominaispiirteitä Tyypillisiä piirteitä sopimuksen pitkä kesto, epävarmuus ja osapuolten keskinäiset

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet. Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014

Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet. Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014 Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014 Isännöintiala on osa kiinteistö- ja rakentamisalaa Koko kiinteistö- ja rakentamisklusteri: - Työllistää

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 1 perustettu Turussa 1996 perustava ajatus jatkokehittää vuodesta 1992 käytettyä Majakkaranta Oy:n projektipankkia :n perustajat Olli Vahtera Oy Majakkaranta Oy

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Lisätiedot

Technopolis toimintaympäristö Innopoli 1 & 2 ja Teknologiakylä, Otaniemi

Technopolis toimintaympäristö Innopoli 1 & 2 ja Teknologiakylä, Otaniemi Technopolis toimintaympäristö Innopoli 1 & 2 ja Teknologiakylä, Otaniemi Technopolis-konserni Kiinteistöpalveluhybridi Tarjoaa toimintaympäristöjä ja palveluita tietointensiivisille yrityksille Luotettava

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Run IT Like Business. 28.5.2014 Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Run IT Like Business. 28.5.2014 Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Run IT Like Business 28.5.2014 Reino Myllymäki Aina silloin tällöin kuulee sanottavan, että tietohallintoa ja ITpalveluja pitäisi hoitaa kuin bisnestä. Mutta mitä tuolla kannanotolla oikein

Lisätiedot

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland Asumisen liiketoiminnan tutkimusryhmä ASLI Ensimmäinen asumisen

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

KSE13 keskeiset uudistukset. Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014

KSE13 keskeiset uudistukset. Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014 KSE13 keskeiset uudistukset Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014 Tarve KSE 1995 uudistukselle Suunnittelu usein samanaikaisesti toteutuksen kanssa, vähintään aikakriittistä Sanktioiden

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA SÄÄNNÖT 6.3.2012 Kilpailusäännöt ARVOKAS Sivu 2 (6) ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA -KILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 OSALLISTUJAT...

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Säästöä yrityksellesi

Säästöä yrityksellesi Säästöä yrityksellesi Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät,

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Yhtiöittämisvaihtoehdot tukipalveluissa eri mallien hyödyt ja haasteet

Yhtiöittämisvaihtoehdot tukipalveluissa eri mallien hyödyt ja haasteet Yhtiöittämisvaihtoehdot tukipalveluissa eri mallien hyödyt ja haasteet Riitta Ekuri 15.9.2016 15.9.2016 Page 1 Mitä ovat tukipalvelut Ekuri Haapanen Korhonen Kuntamarkkinat 2016 Tässä esityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Kiinteistö ja rakennusala kärkihankkeella avoimeen ja yhteentoimivaan ekosysteemiin. Pekka Manninen/ SuomenTilaajavastuuOy Kuntamarkkinat 14.9.

Kiinteistö ja rakennusala kärkihankkeella avoimeen ja yhteentoimivaan ekosysteemiin. Pekka Manninen/ SuomenTilaajavastuuOy Kuntamarkkinat 14.9. Kiinteistö ja rakennusala kärkihankkeella avoimeen ja yhteentoimivaan ekosysteemiin Pekka Manninen/ SuomenTilaajavastuuOy Kuntamarkkinat 14.9.2017 KIRA liiketoiminnan näkökulma Avoin ja yhteen toimiva

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

Aditron ulkoistuspalvelut. 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen

Aditron ulkoistuspalvelut. 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen Aditron ulkoistuspalvelut 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen Aditro palvelee asiakkaitaan neljällä alueella Asiakasrajapinta Liiketoimintaprosessit Informaatiologistiikka Asiakassuhteen hallinta

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Palvelulupaus maakunnille

Palvelulupaus maakunnille Palvelulupaus maakunnille 23.3.2017 KESKEISET EDUT TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA Tilakeskus tarjoaa parhaan tiloihin liittyvän osaamisen ja sitä kautta parhaat toimintaympäristöt maakuntien toiminnoille Tilakeskus

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa TÄHÄN VOI LISÄTÄ HALUTUN TEEMATEKSTIN ICT kiinteistöliiketoiminnassa Kiinteistöhallintaohjelmistojen yleiskatsaus Pekka Metsi JP-Talotekniikka Oy Kiinteistöhallinta KIINTEISTÖTIETO- JÄRJESTELMÄT / TOIMINTOMODUULIT

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

10.2.2015 Laura Käsmä

10.2.2015 Laura Käsmä Tarjous Maisemasta Kankaanpään kaupungille 10.2.2015 Tarjouksen vastaanottaja Kankaanpään kaupunki Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36 38701 Kankaanpää Tarjouksen antaja Kuntamaisema

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Projektinhallinta INSINÖÖRITYÖ MANAGEERAUKSEN SOVELTUMINEN PIENIIN JA KESKISUURIIN TEOLLISIIN YRI- TYKSIIN

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Projektinhallinta INSINÖÖRITYÖ MANAGEERAUKSEN SOVELTUMINEN PIENIIN JA KESKISUURIIN TEOLLISIIN YRI- TYKSIIN TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennustekniikka Projektinhallinta INSINÖÖRITYÖ MANAGEERAUKSEN SOVELTUMINEN PIENIIN JA KESKISUURIIN TEOLLISIIN YRI- TYKSIIN Työn tekijä: Joni Ihalainen Työn ohjaaja: Juhani Siikala

Lisätiedot

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA Niko Visuri Myyntijohtaja BH Broker House Oy OHJELMA Miksi sijoittaa kiinteistöihin? Kiinteistösijoittajan haasteet Ratkaisuna kiinteistörahastot Esimerkkejä

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä

Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä S-38.3310 Tietoverkkotekniikan diplomityöseminaari Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä Tuomas Laajanen Työn ohjaaja: Prof. Heikki Hämmäinen Työn valvoja: DI Tom

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot