8. maaliskuuta 2011: "Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa" Erikois-Eurobarometri (EB 75.1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8. maaliskuuta 2011: "Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa" Erikois-Eurobarometri (EB 75.1)"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö 8. maaliskuuta 2011: "Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa" Kattavuus: Perusjoukko: Menetelmä: Erikois-Eurobarometri (EB 75.1) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel 1. kesäkuuta 2011 EU 27 ( unionin kansalaista) 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Kasvotusten tehty haastattelu (tietokoneavusteinen henkilöhaastattelu) Tutkimusajankohta: 9. helmikuuta 6. maaliskuuta 2011, tekijä TNS opinion YLEISET SUUNTAUKSET...3 I. NAISET JA PÄÄTÖKSENTEKOTEHTÄVÄT...5 A. Jos naisilla on sama pätevyys ja samat taidot, onko heillä todellisia esteitä vastuutehtävien saannissa?...5 B. Millä seuraavista toimista voitaisiin mielestänne tehokkaimmin varmistaa naisten pääsy vastuutehtäviin?...6 C. Miksi naisia toimii liian vähän politiikassa?...6 D. Miten naisia voidaan kannustaa osallistumaan politiikkaan enemmän?...7 E. Miksi jätetään äänestämättä?...8 II.MIESTEN JA NAISTEN EPÄTASA-ARVO...9 A. Miten miesten ja naisten palkkaeroa voidaan kaventaa?...9 B. Miten yksityis- ja työelämä voidaan sovittaa paremmin yhteen?...10 C. Mistä naisten epävarma tilanne johtuu? B-1047 Bruxelles - Tél Fax F Strasbourg - Tél

2 III. ÄITIYS- JA ISYYSLOMA...11 A. Äitiysloma...11 B. Isyysloma...13 IV.NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA...14 A. Mitä toimia EU:n on toteutettava torjuakseen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa?...14 B. Pitäisikö lähestymiskielto laajentaa koskemaan kaikkia EU:n jäsenvaltioita?

3 YLEISET SUUNTAUKSET Ensimmäinen analyysi julkaistiin jo 7. maaliskuuta 2011, jolloin naisten päivän perustamisesta tuli kuluneeksi sata vuotta. Siinä olivat saatavilla ainoastaan yleiset tulokset. TNS teki kyselyn 9. helmikuuta 6. maaliskuuta Lopulliseen analyysiin sisältyy joitakin täydentäviä analyyttisia osatekijöitä sekä uusi äitiys- ja isyyslomaa koskeva osa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan tehdä seuraavat keskeiset päätelmät: Tarkasteltaessa kaikkia sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä voidaan havaita, että tietyllä tavalla vastanneiden miesten ja naisten osuuksissa ei ole eroja. Voidaan tietenkin pohtia, eikö kansainvälisen naistenpäivän satavuotisjuhlaa voitaisi pitää todellisena sosiaalisena edistysaskeleena, joka voi auttaa torjumaan sukupuolten välisiä eroja tai vähentämään niitä tehokkaasti. Eurooppalaisia suuntauksia on täydennettävä tarkastelemalla kansallisia tuloksia, jotka voivat joskus osoittautua vaihteleviksi. Toisin kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevissa muissa tutkimuksissa ja yleisissä uskomuksissa, tässä tutkimuksessa ei havaittu alueellisia tai johdonmukaisia suuntauksia Pohjoismaita lukuun ottamatta. Tutkimuksen keskeisiä päätelmiä on, että kaikista miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi toteutettavista toimista eurooppalaiset kannattavat kannustavia toimenpiteitä enemmän kuin oikeudellisia pakkokeinoja. o Näin ollen ainoastaan 19 prosenttia molempien sukupuolten edustajista kannattaa naisia koskevien kiintiöiden käyttöönottoa yritysten sisällä tai vaalien ehdokaslistoilla. Miesten ja naisten välillä on ainoastaan yhden prosenttiyksikön ero. o Joillakin aloilla naiset kuitenkin kannattavat pakkokeinoja hieman miehiä enemmän. Tällaisia ovat esimerkiksi - taloudellisten seuraamusten määrääminen yrityksille, jotka eivät maksa samaa palkkaa naisille ja miehille (22 % miehistä ja 27 % naisista, +5 prosenttiyksikköä) - taloudellisten seuraamusten määrääminen poliittisille puolueille, jotka eivät noudata miesten ja naisten välistä tasapainoa (15 % miehistä ja 19 % naisista, +4 prosenttiyksikköä). 3

4 Äitiyslomaa koskevissa mielipiteissä on suurta hajontaa. o Kaikkiaan 58 prosenttia vastaajista katsoo, että äitiysloma vaikuttaa kielteisesti naisten uraan. Tässäkin asiassa miehet ja naiset ajattelevat lähes samalla tavoin: osuudet ovat 58 prosenttia miehistä ja 59 prosenttia naisista. o Eurooppalaisista 78 prosenttia (76 % miehistä ja 79 % naisista) kannattaa Euroopan parlamentin tekemää ehdotusta siitä, että kaikissa jäsenvaltioissa myönnetään 20 viikon pituinen äitiysloma, jonka aikana maksetaan täysi palkka. Sekä miehet että naiset kannattavat isyyslomaa niissä 11 valtiossa, joissa se ei ole vielä käytössä. Miehistä 71 prosenttia hakisi isyyslomaa, jos se olisi mahdollista heidän kotimaassaan, ja 73 prosenttia naisista kannustaisi kumppaniaan jäämään isyyslomalle. Huom.: Lukijoille muistutetaan, että tutkimuksen tulokset ovat arvioita, joiden tarkkuus, muiden asioiden pysyessä muuttumattomina, riippuu otoksen koosta ja todetusta prosenttiosuudesta. Kun otokset käsittävät noin tuhat haastattelua (jäsenvaltioiden mittakaavassa tavallisesti käytetyn otoksen koko), todelliset prosenttiosuudet jotka saataisiin, jos koko väestöä olisi haastateltu vaihtelevat seuraavien luotettavuusvälien puitteissa: Todetut prosenttiosuudet Virhemarginaali 10 % tai 90 % 20 % tai 80 % 30 % tai 70 % 40 % tai 60 % 50 % ± 1,9 prosenttiyksikköä ± 2,5 prosenttiyksikköä ± 2,7 prosenttiyksikköä ± 3,0 prosenttiyksikköä ± 3,1 prosenttiyksikköä 4

5 I. NAISET JA PÄÄTÖKSENTEKOTEHTÄVÄT A. Jos naisilla on sama pätevyys ja samat taidot, onko heillä todellisia esteitä vastuutehtävien saannissa? Naisten kohtaamia mahdollisia esteitä koskevassa kysymyksessä miesten ja naisten välillä on huomattavasti selvempi ero kuin muissa kysymyksissä: o Eurooppalaisista vastaajista 76 prosenttia katsoo, että naisilla on huomattavia vaikeuksia suurten yritysten vastuutehtävien saannissa. Tätä mieltä on 78 prosenttia naisista ja 72 prosenttia miehistä. o Eurooppalaisista vastaajista 70 prosenttia katsoo, että nämä esteet ovat merkityksellisiä julkishallinnon ylemmillä tasoilla. Näin ajattelee ainoastaan 66 prosenttia miehistä, mutta 73 prosenttia naisista. o Poliittisia puolueita koskevat tulokset ovat samanlaisia: 69 prosenttia eurooppalaisista vastaajista (72 % naisista ja 65 % miehistä) painottaa näitä vakavia esteitä. o Kahdella muulla toiminta-alalla esteitä pidetään merkityksettömämpinä, mutta kuitenkin todellisina: pk-yritykset (59 %) ja yhteisöjen organisaatiot (49 %). Valtioiden välillä on erittäin merkittäviä eroja kaikilla aloilla, joilla naiset voivat saada vastuutehtäviä: poliittiset puolueet (38 prosenttiyksikön ero), julkishallinnon ylemmät tasot (35 prosenttiyksikön ero), suuret yritykset (40 prosenttiyksikön ero), pk-yritykset (37 prosenttiyksikön ero) ja yhteisön organisaatiot (46 prosenttiyksikön ero). Tässä yhteydessä Baltian maat poikkeavat muista. Latviassa, Liettuassa ja Virossa asuvat vastaajat katsovat kaikilla aloilla muissa valtioissa asuvia vastaajia harvemmin, että naisilla on merkittäviä esteitä vastuutehtävien saannissa. - Suurten yritysten ja pk-yritysten kohdalla jotkin erot näyttävät johtuvan liittymisajankohdasta. Ennen vuotta 2004 EU:hun liittyneissä valtioissa asuvat vastaajat todellakin katsovat huomattavasti vuoden 2004 jälkeen liittyneissä valtioissa asuvia useammin, että naisilla on oleellisia esteitä päätöksentekotehtävien saannissa. - Euroalueella asuvien vastaajien ja sen ulkopuolella asuvien vastaajien välillä on 9 prosenttiyksikön ero. Euroalueella asuvat ovat useammin sitä mieltä, että naisilla on merkittäviä esteitä. 5

6 B. Millä seuraavista toimista voitaisiin mielestänne tehokkaimmin varmistaa naisten pääsy vastuutehtäviin? Yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä naiset että miehet kannattavat ensisijaisesti kannustavia toimia. Talouden ja politiikan aloista voidaan todeta seuraavaa: o Eurooppalaisista vastaajista 44 prosenttia (44 % naisista ja 44 % miehistä) katsoo, että tehokkaimpia toimia ovat yritysten ja julkishallintojen rohkaiseminen toteuttamaan toimia naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi ("menettelyohjeet") sekä stereotypioiden torjunta. o Vastaajista 30 prosenttia (29 % naisista ja 31 % miehistä) on sitä mieltä, että koulutus- ja tukitoimilla kannustettaisiin naisia ottamaan lisää vastuuta yrityksissä. o Eurooppalaisista vastaajista 19 prosenttia kannattaa lakisääteisten kiintiöiden käyttöönottoa yritysten hallituksissa (20 % naisista ja 18 % miehistä) ja vaalien ehdokaslistoilla (19 % naisista ja 18 % miehistä). Merkityksellisiä kansallisia eroja voidaan havaita erityisesti kiintiöiden määräämisessä. o Kiintiöiden käyttöönotossa suurten yritysten hallituksissa ja julkishallintojen ylemmillä tasoilla jäsenvaltioiden välillä on enimmillään 19 prosenttiyksikön ero: 28 % Saksassa ja 9 % Latviassa. o Vaaleja koskevien lakisääteisten kiintiöiden käyttöönotossa on vielä suurempi, 29 prosenttiyksikön ero: 5 % Alankomaissa ja 34 % Portugalissa. C. Miksi naisia toimii liian vähän politiikassa? Eurooppalaisten vastaajien vastaukset ovat erittäin selkeitä. Naisia toimii politiikassa liian vähän, koska politiikan maailmaa hallitsevat miehet, jotka eivät arvosta naisten taitoja riittävästi. Näin ajattelee 59 prosenttia eurooppalaisista vastaajista: 61 % naisista ja 57 % miehistä (-4 prosenttiyksikköä). Toiseksi suurimpana, mutta huomattavasti vähäisempänä syynä pidetään piintyneitä stereotypioita: 40 % miehistä ja 41 % naisista. Muut syyt saavat vähemmän kannatusta eurooppalaisten vastaajien keskuudessa: o Kolmannes eurooppalaisista vastaajista (28 %) pitää tehottomina toimia, joilla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa politiikassa. Miehet (28 %) ja naiset (28 %) ovat samaa mieltä tästä asiasta. 6

7 o Ainoastaan hieman yli neljännes eurooppalaisista vastaajista (26 %) uskoo, etteivät naiset ole kovin kiinnostuneita tämäntyyppisestä urasta ja etteivät he pidä politiikkaa ensisijaisena alana. Naisten (25 %) ja miesten (28 %) välillä on 3 prosenttiyksikön ero. Tässäkin asiassa on valtavia kansallisia eroja. o Miesten ylivoimaa politiikassa koskevassa näkemyksessä on enimmillään 26 prosenttiyksikön ero: Kypros 68 % ja Tanska 42 %. o Piintyneiden stereotypioiden kohdalla valtioiden välillä on enimmillään 36 prosenttiyksikön ero: Malta 21 % ja Espanja 57 %. D. Miten naisia voidaan kannustaa osallistumaan politiikkaan enemmän? Naisilla myönnetään olevan liian pieni edustus politiikassa. Mitä eurooppalaiset vastaajat ajattelevat tarvittavista toimista nyt, kun naisten päivän perustamisesta on kulunut sata vuotta? Samoin kuin yksityisellä sektorilla, vastaajat suosivat kannustustoimia: o Noin kolmannes eurooppalaisista vastaajista (30 %; 30 % naisista ja 30 % miehistä) kannattaa koulutus- ja tukitoimia, joilla naisia kannustetaan osallistumaan poliittiseen elämään. o Kaikkiaan 25 prosenttia eurooppalaisista vastaajista (24 % naisista ja 27 % miehistä) pitää poliittisten puolueiden ehdokaslistojen tasapuolisuutta toimena, jolla edistettäisiin naisten edustuksen lisääntymistä politiikassa. Sitovia toimia kannatti alle viidennes vastaajista: o Eurooppalaisista vastaajista kaikkiaan 19 prosenttia (19 % naisista ja 18 % miehistä) pitää lakisääteisten kiintiöiden käyttöönottoa vaaleissa tehokkaana toimena. o Vastaajista 17 prosenttia (19 % naisista ja 15 % miehistä) katsoi, että poliittisia puolueita varten olisi otettava käyttöön taloudellisten kannustinten/seuraamusten järjestelmä, jotta ne noudattaisivat naisten ja miesten välistä tasapainoa. Jäsenvaltioiden välisistä eroista voidaan todeta, että euroalueella asuvat vastaajat mainitsevat useammin pakkotoimet (ehdokaslistojen tasapuolisuus ja kiintiöiden määrääminen). Lakisääteisten kiintiöiden käyttöönoton vaaleissa mainitsee alle kymmenesosa Alankomaissa, Ruotsissa ja Tanskassa. 7

8 E. Miksi jätetään äänestämättä? Kysyttäessä, miksi vastaajat saattaisivat jättää äänestämättä seuraavissa paikallisissa, kansallisissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa, he mainitsivat ensisijaiseksi syyksi sen, etteivät he yleisesti ottaen luota politiikkaan: o "Poliittisiin edustajiin kohdistuvan luottamuksen puutteen" vuoksi 29 prosenttia eurooppalaisista jättäisi äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa, 40 prosenttia kansallisissa vaaleissa ja 34 prosenttia paikallisvaaleissa. o "Tiedon puute" oli toiseksi yleisin syy Euroopan parlamentin vaaleissa (22 %). Tiedon puutteen tunne on merkityksettömämpi kansallisissa (12 %) ja paikallisissa (16 %) vaaleissa. o Tunne siitä, ettei äänestäminen vaikuta eikä muuta mitään, jakautuu suurin piirtein samalla tavoin näissä kolmessa vaaleissa: Euroopan parlamentin vaalit (19 %), kansalliset vaalit (18 %) ja paikallisvaalit (17 %). 8

9 II. MIESTEN JA NAISTEN EPÄTASA-ARVO A. Miten miesten ja naisten palkkaeroa voidaan kaventaa? Eurostatin tilastot puhuvat puolestaan. Miesten ja naisten palkkaero on hieman kaventunut Euroopassa, mutta se oli tutkimusta laadittaessa edelleen 17 prosenttia. Miten tätä eroa voidaan kaventaa? Eurooppalaisten mielestä palkkaeroon liittyvä ongelma on ratkaistava mieluummin kannustustoimilla kuin sitovilla toimilla: o Kannustustoimet: - Palkkaero olisi poistettava ensisijaisesti (29 %; 30 % naisista ja 29 % miehistä) edistämällä naisten ja miesten aiempaa tasapuolisempaa edustusta kaikenlaisissa töissä (esim. sairaanhoitajat, sihteerit ja lentäjät). - Joka neljäs eurooppalainen (24 %; 22 % naisista ja 26 % miehistä) katsoo, että yrityksissä sovellettavien avointen palkka-asteikkojen on oltava ensisijaisena tavoitteena. o Sitovat toimet: - Taloudellisten seuraamusten määräämistä yrityksille, jotka eivät maksa samaa palkkaa naisille ja miehille, pitää ensisijaisena toimenpiteenä 24 prosenttia eurooppalaisista (27 % naisista ja 22 % miehistä). - Eurooppalaisista 16 prosenttia (16 % naisista ja 15 % miehistä) kannattaa ensisijaisesti taloudellisten seuraamusten määräämistä tapauksissa, joissa naisille ei anneta yhtäläisiä mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Jäsenvaltioiden välillä on havaittavissa huomattavia eroja, jotka vaihtelevat prosenttiyksikköä. Pieniä eroja on havaittavissa myös euroalueen ja sen ulkopuolisten valtioiden välillä sekä EU:hun ennen vuotta 2004 liittyneiden ja siihen vuonna 2004/2007 liittyneiden valtioiden välillä. 9

10 B. Miten yksityis- ja työelämä voidaan sovittaa paremmin yhteen? Naisilla, joilla on useampi kuin yksi lapsi, on enemmän vaikeuksia yksityis- ja työelämän yhteensovittamisessa. Tuoreet Eurostatin tilastot osoittavat, että lapsettomien naisten työllisyysaste on Euroopassa 75 prosenttia ja ainoastaan 54 prosenttia naisilla, jolla on vähintään kolme lasta. Työllisyysaste on sen sijaan 80 prosenttia lapsettomilla miehillä ja 85 prosenttia miehillä, joilla on vähintään kolme lasta. Eurooppalaisista vastaajista 37 prosenttia (37 % naisista ja 36 % miehistä) katsoo, että ensisijaisesti on pyrittävä helpottamaan lastenhoidon saatavuutta kodin ulkopuolella. Vastaajista 30 prosenttia (30 % naisista ja 30 % miehistä) kannattaa ensisijaisesti joustavuuden lisäämistä yrityksissä ja julkisissa palveluissa. Lisäksi 29 prosenttia vastaajista (30 % naisista ja 29 % miehistä) kannattaa naisten ja miesten tasapuolista osallistumista kotitöihin sekä lasten ja huollettavien hoitoon. Tässäkin asiassa jäsenvaltioiden välillä on erittäin merkittäviä eroja: 26 prosenttiyksikköä lastenhoidon kohdalla ja 28 prosenttiyksikköä joustavuuden sekä miesten ja naisten tasapuolisen kotitöihin osallistumisen kohdalla. C. Mistä naisten epävarma tilanne johtuu? Eurostatin tiedoista ilmenee erittäin selvästi, että naiset joutuvat miehiä herkemmin epävarmaan tilanteeseen. Vuonna 2008 miesten työllisyysaste oli 73 prosenttia, kun se oli naisilla ainoastaan 59 prosenttia (-14 prosenttiyksikköä). Miehistä 8 prosenttia ja naisista 31 prosenttia (+23 prosenttiyksikköä) teki osa-aikatyötä. Köyhyysriski oli 16 prosentilla miehistä ja 17 prosentilla naisista. Tarkasteltaessa epävarmojen tilanteiden syitä Euroopan unionissa miesten ja naisten vastauksissa ei ole käytännössä eroja: Merkityksellisempää on se, että epävarma työ (esim. kausityö tai tilapäistyö) aiheuttaa naisille rahoituksellisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikeuksia. Näin ajattelee 34 prosenttia eurooppalaisista vastaajista (34 % naisista ja 33 % miehistä). Vastaava osuus eurooppalaisista vastaajista (34 %; 34 % naisista ja 34 % miehistä) mainitsee yksinhuoltajaperheiden määrän lisääntymisen. Uran keskeytykset ja/tai osa-aikatyön, jotka johtuvat perheeseen liittyvistä velvollisuuksista, mainitsi 31 prosenttia eurooppalaisista vastaajista (33 % naisista ja 30 % miehistä). 10

11 Palkkaeron mainitsi 26 prosenttia vastaajista (26 % naisista ja 25 % miehistä). Viimeinen syy vastaajien epävakaaseen tilanteeseen on osa-aikatyö (20 %; 20 % naisista ja 20 prosenttia miehistä). Jäsenvaltioiden välisistä eroista voidaan todeta, että EU:hun ennen vuotta 2004 liittyneiden ja siihen vuonna 2004/2007 liittyneiden valtioiden välillä on havaittavissa suuria eroja. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat mainitsevat todellakin ennen kaikkea "uran keskeytykset ja/tai osa-aikatyön, jotka johtuvat perheeseen liittyvistä velvollisuuksista, ja vaikutuksen eläkkeen määrään" sekä "yksinhuoltajaperheiden määrän lisääntymisen". Toisaalta he pitävät "epävarmaa työtä" (esim. kausityö tai tilapäistyö) merkityksettömämpänä syynä. Euroalueella asuvien vastaajien useimmin mainitsemat syyt ovat yksinhuoltajaperheiden määrän lisääntyminen sekä naisten ja miesten palkkaero. III. ÄITIYS- JA ISYYSLOMA A. Äitiysloma Euroopan parlamentti on hiljattain todennut kannattavansa sitä, että kaikissa jäsenvaltioissa myönnetään vähintään 20 viikon pituinen äitiysloma, jonka aikana maksetaan täysi palkka. Euroopan unionin erilaisten sosiaalijärjestelmien vuoksi tuloksia voidaan analysoida ainoastaan jäsenvaltioiden tasolla liitteiden perusteella. Taulukossa esitetään kysymyksen tulokset, äitiyslomaviikkojen määrä ja palkan suuruus. Yhdessätoista valtiossa äitiysloma on vähintään 20 viikkoa. Äitiysloman aikana maksetaan täysi palkka ainoastaan kolmessa valtiossa. Muissa valtioissa korvaus on prosenttia. Niistä 16 valtiosta, joissa äitiysloma on alle 20 viikkoa, 12:ssa maksetaan sen aikana täysi palkka. Tarkasteltaessa tuloksia jotkin vastaukset voivat tuntua yllättäviltä, jos niitä arvioidaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Jotkin vastauksissa ilmenevät ristiriidat voivatkin johtua siitä, ettei vastaaja tunne voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä. 11

12 Vastaajille esitettiin useita äitiyslomaa koskevia kysymyksiä: 1. Kannatatteko yleistä 20 viikon pituista äitiyslomaa, jonka aikana maksetaan täysi palkka? Kun eurooppalaisille vastaajille oli esitetty hyödyt (merkittävä sosiaalinen edistys) ja haitat (kyseisten valtioiden talouksille aiheutuvat suuret kustannukset), lähes 80 prosenttia (78 %) kannatti 20 viikon pituista äitiyslomaa, jonka aikana maksetaan täysi palkka. o Vastaajista 34 prosenttia pitää tätä "erittäin hyvänä asiana" ja 44 prosenttia "melko hyvänä asiana". o Ainoastaan 12 prosenttia vastaajista on päinvastaista mieltä. o Heistä 6 prosenttia ei pidä tätä hyvänä eikä huonona asiana, ja 4 prosenttia ei ole ilmaissut mielipidettään. Naiset (79 %) katsovat hieman miehiä (76 %) useammin, että 20 viikon pituinen äitiysloma, jonka aikana maksetaan täysi palkka, olisi hyvä asia. 2. Pitäisikö äitiysloman olla pitempi vai pitäisikö sen aikana saada enemmän palkkaa? Eurooppalaisilta kysyttiin, kannattavatko he pitempää äitiyslomaa, vaikka sen aikana maksettaisiin vähemmän palkkaa, vai lyhyempää äitiyslomaa, jonka aikana maksettaisiin täysi palkka. Vastaajista 43 prosenttia kannattaa pitempää äitiyslomaa, vaikka sen aikana maksettaisiin vähemmän palkkaa: o Miesten (41 %) ja naisten (46 %) välillä on 5 prosenttiyksikön ero. o Lisäksi on syytä panna merkille, että paremmin koulutetut vastaajat kannattavat äitiysloman pidentämistä ilman täyttä palkkaa (48 prosenttia verrattuna 38 prosentin osuuteen vähemmän koulutetuilla). Vastaajista 30 prosenttia kannattaa lyhyempää äitiyslomaa, jonka aikana maksettaisiin täysi palkka. Lisäksi joka viides eurooppalainen (20 %) vastasi spontaanisti, ettei hän halua asiaan mitään muutosta. 3. Vaikuttaako äitiysloma kielteisesti naisten uraan? Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että äitiysloma vaikuttaa kielteisesti naisten uraan. Näin ajattelee kuusi kymmenestä eurooppalaisesta (58 %), 38 prosenttia vastaajista on päinvastaista mieltä ja 4 prosentilla ei ole mielipidettä asiasta. 12

13 Naisten ja miesten vastaukset ovat varsin samanlaisia. Naisista 59 prosenttia katsoo äitiysloman vaikuttavan kielteisesti naisten uraan, kun vastaava osuus on miehillä 58 prosenttia. Vastaajien ikä näyttää vaikuttavan selvästi mielipiteeseen. Vähintään 55-vuotiaista 61 prosenttia katsoo äitiysloman vaikuttavan kielteisesti naisten uraan, kun 50 prosenttia vuotiaista on tätä mieltä. B. Isyysloma 1. Millä ehdoin jäisitte isyyslomalle? Kansalliset lainsäädännöt poikkeavat hyvin paljon toisistaan, kuten äitiysloman kohdalla. Tarkempia valtiokohtaisia tietoja esitetään liitteessä olevassa taulukossa. Niissä 11 valtiossa, joissa ei myönnetä isyyslomaa, (Saksa, Itävalta, Kypros, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Malta, Tšekki, Slovakia ja Ruotsi) miehet ja naiset kannattavat yhtä paljon isyysloman käyttöönottoa (keskimäärin kahden viikon pituinen isyysloma, jonka aikana maksetaan täysi tai osittainen palkka). Todellakin 71 prosenttia miehistä jäisi isyyslomalle, jos se olisi mahdollista heidän kotimaassaan, ja 73 prosenttia naisista kannustaisi kumppaniaan hakemaan isyyslomaa. Edellä mainituissa 11 valtiossa tähän kysymykseen kieltävästi vastanneita miehiä pyydettiin selvittämään, millä ehdoin he päättäisivät jäädä isyyslomalle. On mielenkiintoista panna merkille, että vastaajat jakautuivat melko tasaisesti kolmeen ryhmään: o Hieman alle kolmannes (32 %) muuttaisi mielipidettään, jos he voisivat olla varmoja siitä, ettei isyysloma vaikuta heidän uraansa. o 31 prosenttia jäisi isyyslomalle, jos siitä maksettaisiin täysi palkka. o Hieman yli kolmannes vastaajista (33 %) ei jäisi isyyslomalle millään taloudellisilla ehdoilla. o Lopuksi voidaan todeta, että hieman yli kymmenesosa miehistä (12 %) vastasi, ettei tämä asia koske heitä. 13

14 I. NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Euroopan parlamentti on jo vuosien ajan pyrkinyt jatkuvasti torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tällaisiin rikoksiin syyllistyneet jäävät liian usein ilman rangaistusta. Väkivallanteot on estettävä ennen kaikkea kansallisen lainsäädännön avulla. Euroopan parlamentin mielestä tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei tällä alalla tarvittaisi myös Euroopan unionin toimintaa. Eurooppalaisten vastaukset osoittavat selvästi, että he ovat yhtä huolissaan tästä asiasta. A. Mitä toimia EU:n on toteutettava torjuakseen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa? Eurooppalaisilta vastaajilta kysyttiin, mitä toimia EU:n olisi ensisijaisesti toteutettava tällä alalla. Kaksi viidestä eurooppalaisesta vastaajasta (39 %; 38 % naisista ja 39 % miehistä) uskoo, että ensisijaisesti olisi jaettava uhrien tukemista koskevia parhaita käytäntöjä eri jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten välillä. Toiseksi vastaajat (26 %; 28 % naisista ja 24 % miehistä) mainitsevat Euroopan laajuisen maksuttoman puhelinnumeron perustamisen apua ja neuvontaa tarvitseville naisille. Alle viidennes eurooppalaisista (19 %; 18 % naisista, 20 % miehistä) katsoo, että Euroopan laajuiset tiedotuskampanjat ovat ensisijainen toimenpide naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi. Lopuksi voidaan todeta, että 10 prosenttia eurooppalaisista (10 % naisista ja 10 % miehistä) pitää eurooppalaisen naisiin kohdistuvan väkivallan seurantakeskuksen perustamista ensisijaisena toimenpiteenä. 14

15 B. Pitäisikö lähestymiskielto laajentaa koskemaan kaikkia EU:n jäsenvaltioita? Naista väkivaltaisesti kohdelleelle henkilölle määrätään hyvin usein lähestymiskielto. Se on nykyään voimassa ainoastaan kyseessä olevan jäsenvaltion alueella. Pitäisikö lähestymiskielto laajentaa koskemaan myös kaikkia muita EU:n jäsenvaltioita? Eurooppalaisten mielestä vastaus on täysin selvä: 89 prosenttia vastaajista (90 % naisista ja 88 % miehistä) katsoo, että yhdessä valtiossa määrätyn lähestymiskiellon eli tuomioistuimen päätöksen, joka estää väkivaltaan syyllistynyttä lähestymästä uhriaan, olisi oltava voimassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Lisätiedot: Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Jacques Nancy ( ) Jonas Trifot ( ) Elise Defourny ( ) Saïd Hallaouy ( ) Nathalie Lefèvre ( ) Luisa Maggio ( ) 15

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

Osa-aikatyö ja talous

Osa-aikatyö ja talous Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa NIKK:n tietolehtinen Namn på kapitlet 1 NIKK:n tietolehtinen Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa Naiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Symposiumi 2. maaliskuuta "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Symposiumi 2. maaliskuuta Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin? Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 5.3.2010 Symposiumi 2. maaliskuuta 2010 "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tiedotustilaisuus 9.2.24 Tilastokeskus 11.5.25 klo 9.-12. 55 Puumalan väestö 23 (TK:n kunnittainen väestöennuste) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 25 3 35 4

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Lehdistötiedote Julkaistavissa 8.1.07 klo.00 Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Eurooppalaisten ajankäyttö on samankaltaistumassa, mutta Suomessa pienten lasten vanhemmilla ja

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Seminaari Alkoholi, huumeet ja eriarvoisuus Helsinki 04.12.2008 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

EUROOPPALAISET JA KRIISI

EUROOPPALAISET JA KRIISI Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1)

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa 1 Laittoman toiminnan suosio kasvussa (IEA/CIVED 1999 ja IEA/ICCS 2009; Nuorisotutkimus 1/2012) 2 sosiaalisten opintojen autiomaa Syrjäyttävä

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

Työolojen kehityslinjoja

Työolojen kehityslinjoja Työolojen kehityslinjoja Anna-Maija Lehto anna-maija.lehto@stat.fi Työolotutkimukset! Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely, koetutkimus! Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 7500 työllistä - vastausprosentti

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut 19.2.2014 A7-0071/2 2 1 kohta 1. toteaa, että prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat erittäin voimakkaasti sukupuoleen perustuvia kysymyksiä, ne loukkaavat ihmisarvoa ja ovat vastoin ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä julkisesta

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN TIEDOTE KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN Kansalaisten selvän enemmistön ( %) mielestä opiskelijoiden opintotuki on sidottava nykyistä tiukemmin opinnoissa

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Rahoitusmarkkinoiden näkymiä Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Fundamentit, joiden varaan euron vakaus rakentuu Poliittinen vakaus Euroalueen vakaus Politiikka: Velkoja ja velallismaiden on löydettävä poliittinen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kaksi kolmesta ( %) arvioi, että hänen äänellään on merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Prosenttiluku on samaa luokkaa

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot