Kolmenkulma II, ak 8189 katu- ja rakennussuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolmenkulma II, ak 8189 katu- ja rakennussuunnittelu"

Transkriptio

1 TARJOUS 1/3 Tarjousnumero _P Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Pasi Palmu PL TAMPERE Viite Tarjouspyyntö Puhelinkeskustelu Palmu-Kuparinen Kolmenkulma II, ak 8189 katu- ja rakennussuunnittelu Pohjoisosa Tehtävä Valmiudet Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoudumme tekemään tehtävän tarjouspyyntönne mukaisesti. Haluamme korostaa, että olemme motivoituneita ja erittäin kiinnostuneita tehtävästä. Tehtävä käsittää Kolmenkulman asemakaava-alueen 8189 katujen ja katualueelle osoitettujen kevyen liikenteen väylien katu- ja rakennussuunnittelun jatkossa kuvatussa laajuudessa. Suunnittelualueeseen kuuluvat: Myllypuronkatu, Vt 3:n rampista länteen 650 m Uusiokaari 540 m Haukijärventie 210 m Elinkaarentie, plv m Katu- ja rakennussuunnitelmat laaditaan alueesta tehdyn yleissuunnitelman pohjalta noudattaen Tampereen kaupungin suunnitteluohjeita. Katujen tasauksissa noudatetaan asemakaavan laadinnan yhteydessä määriteltyjä tasausperiaatteita. Vesihuollon runkolinjojen sekä hulevesialtaiden suunnittelu tehdään erillisenä toimeksiantona. Alustava työohjelma liitteenä 1. Olemme ymmärtäneet tehtävän vaativuuden ja siksi koonneet siihen työryhmän, jonka asiantuntemus ja osaaminen riittävät tehtävän toteuttamiseen.

2 TARJOUS 2/3 Tarjousnumero _P Aikataulu Sopimusehdot Tarjous Konsultin työryhmän muodostavat seuraavat avainhenkilöt: Henkilö Tehtävä SKOL Tuntimäärä ins(amk) Taina Kuparinen projektipäällikkö h ins(amk) Esa Palomäki pääsuunnittelija h DI Juha Mäkinen liikennesuunnittelu h ins(amk) Ville Pöysti liikenteenohjaus h MARK Nina Meronen ympäristösuunnittelu 02 5 h MARK Hanna-Maria Piipponen ympäristösuunnittelu h DI Janne Kaitainen geosuunnittelu h DI Saara Peltonen valaistus ja sähkösuunn h DI Valtteri Marttila valaistus h ins(amk) Eeva Lintula laadunvarmistus, kadut h DI Mikko Suoranta laadunvarmistus 01 5 h Tekninen avustaja h Lisäksi käytämme tarvittaessa yhtiömme muuta henkilökuntaa. Olemme valmiit käynnistämään työn välittömästi tilaajan annettua siihen luvan ja sitoudumme tarjouspyynnössä esitettyyn aikatauluun. Katusuunnitelmat asetetaan nähtäville aikaisintaan asemakaavan vahvistuttua. Rakennussuunnitelmat lopullisine kuvine ja kansioineen valmistuvat kolmen kuukauden kuluttua nähtävillä olon jälkeen. Tarkempi aikataulu sovitaan työn alussa aloituskokouksessa. Toimeksiannossa noudatetaan tarjouspyyntökirjeessä määriteltyjä sopimusasiakirjoja. Sopimusehtoina noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 (RT ) sekä voimassa olevaa Tampereen kaupungin ja Sito Oy:n välistä puitesopimusta yleisten alueiden tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelupalvelujen hankinnasta. Työn arvioitu hinta on (alv. 0 %). Tarjouksemme tehtävän tekemiseksi on henkilötyön osalta euroa (alv 0%). Kuluarvio on euroa (alv 0%). Veloitusperusteet Palkkiomuoto on puitesopimuksen mukainen ja veloitusperuste: aikapalkkio henkilöryhmittäin. Kulut kuuluvat kokonaispalkkioon.

3

4 ALUSTAVA TYÖOHJELMA 1/3 Tarjousnumero TAMPEREEN KAUPUNKI KOLMENKULMA II, ak 8189 KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU - POHJOISOSA ALUSTAVA TYÖOHJELMA Suunnittelutehtävä Tehtävä käsittää Kolmenkulman asemakaava-alueen 8189 katujen ja katualueelle osoitettujen kevyen liikenteen väylien katu- ja rakennussuunnittelun jatkossa kuvatussa laajuudessa. Suunnittelualueeseen kuuluvat: Pohjoisosa Myllypuronkatu, Vt 3:n rampista länteen 650 m Uusiokaari 540 m Haukijärventie 210 m Elinkaarentie, plv m Vieressä olevassa kuvassa on esitetty suunnittelualuerajaus. Katu- ja rakennussuunnitelmat laaditaan alueesta tehdyn yleissuunnitelman pohjalta noudattaen Tampereen kaupungin suunnitteluohjeita. Katujen tasauksissa noudatetaan asemakaavan laadinnan yhteydessä määriteltyjä tasausperiaatteita. Vesihuollon runkolinjojen sekä hulevesialtaiden suunnittelu tehdään erillisenä toimeksiantona. Vesihuolto Tampereen Vedelle ja hulevedet Maria Åkerman. Työn aloitus Tilaaja toimittaa tarvittavat lähtöaineistot. Työssä käytetään tilaajan toimittamia vektorimuotoisia verkostokarttoja, kaavaa, pohjakarttaa ja pohjatutkimuksia. Työn alkuvaiheessa selvitetään, onko konsultilla kaikki tarvittavat lähtötiedot käytettävissä ja tarvittaessa laaditaan esitys lisämaastotöistä.

5 ALUSTAVA TYÖOHJELMA 2/3 Tarjousnumero Katu- ja rakennussuunnittelu Asemakaavan laadinnan yhteydessä laaditussa katujen yleissuunnitelmassa on määritetty suunniteltavien katujen poikkileikkaukset, jotka toimivat katusuunnitelmien pohjana. Mahdollisista muutoksista sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Kolmenkulman suunnittelualueesta laaditaan seuraavat yhteiset suunnitelma-asiakirjat (yksi asiakirja/asia): Sijaintikartta Katusuunnitelma Katujärjestelypiirustus 1:500 Katusuunnitelma Kuulutuskirje ja lautakuntateksti Katusuunnitelma Nykytilakartta 1:500 Rakennussuunnitelma Asemapiirustus 1:500 Rakennussuunnitelma Valaistus- ja sähkösuunnitelma 1:500 Rakennussuunnitelma Johtoyhtiöiden suunnitelmat Rakennussuunnitelma Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnitelmat Asiakirjaluettelo Urakka-asiakirjat Työselitys Urakka-asiakirjat Kohteittain laaditaan: Pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset 1:1000/1:100 Katusuunnitelma Kustannusarviot Katusuunnitelma Tasauspiirustus kiertoliittymä 1:200 Rakennussuunnitelma Rakennepoikkileikkaukset 1:100 Rakennussuunnitelma Pituusleikkaukset 1:1000/1:100 Rakennussuunnitelma Hinnoitteleva määräluettelo(fore) Rakennussuunnitelma Ympäristösuunnittelu Ympäristösuunnittelun lähtökohtana pidetään alueelle aiemmin laadituissa suunnitelmissa ja selvityksissä, kuten rakentamistapaohjeessa sekä hulevesiselvityksessä, määritettyjä yleisiä alueita koskevia periaatteita. VL-alueiden suunnittelu ei sisälly toimeksiantoon. Ympäristösuunnitelmasta ei laadita erillistä vihersuunnitelmaa vaan kaikki tarvittavat tiedot esitetään katuja rakennussuunnitelmapiirustuksissa. Suunnittelu sisältää: Pintamateriaalien, kalusteiden ja varusteiden materiaalien, värien, mallien ym. tarkentavat tiedot Istutusten sijainnit katualueella sekä käytettävät kasvilajit ja taimiluettelot Katuympäristötietojen liittäminen rakennepoikkileikkauksiin Rakennussuunnitteluun sisältyy 1-2 suunnittelualueen kannalta keskeisintä detaljia, kuten kiertoliittymään liittyvät kiveysdetaljit. Mikäli detaljeja tarvitaan enemmän, tehdään ne lisätyönä. Kohteeseen mahdollisesti tulevien perustusten / tukimuurien rakennesuunnittelu tarjotaan lisätyönä

6 ALUSTAVA TYÖOHJELMA 3/3 Tarjousnumero Kuivatus Kaavassa merkittyjen hulevesialtaiden suunnittelu toteutetaan laaditun hulevesiselvityksen mukaisesti erillisen toimeksiannon kautta. Vesihuollon runkolinjojen suunnittelu toteutetaan erillisenä toimeksiantona Tampereen Veden toimeksiannosta. Hankkeen katujen kuivatus ja hulevesiviemäröinti liitetään Kolmekulma I alueelle rakennettuun runkolinjaan. Geotekniikka Kolmenkulman kaduille ei ole laadittu perustamistapasuunnitelmaa. Tässä työssä tehdään pohjarakennussuunnitelma maanvaraisille kaduille. Stabiloinnin tai paalulaattojen varaan tehtävä perustaminen rajataan toimeksiannon ulkopuolelle. Näistä kohteista laaditaan tarvittaessa erillinen tarjous. Mahdollisesti tarvittavien työnaikaisten tukiseinien rakennesuunnittelu ei sisälly tarjoukseen. Kaduille ja vesihuollolle pyritään suunnittelemaan yhtenevä perustamistapa tasaisen lopputuloksen saamiseksi. Valaistus Valaistussuunnittelu sisältää katujen ja raittien valaistuksen sekä niihin liittyvän sähkösuunnittelun Tampereen valaistuksen suunnitteluohjeen mukaisesti. Rakennesuunnittelu Luovutettavat suunnitelmat Neuvottelut / yhteensovitus Aikataulu Mahdollisten tukimuurien ja erikoisrakenteiden rakennesuunnittelu ei sisälly tarjoukseen. Suunnittelu sisältää tarjouspyynnössä esitetyt suunnitelmat. Tarjouspyyntö on tarjouksien liitteinä. Tilaajalle luovutetaan valmis suunnitelmakansiot (6 kpl) värillisenä sekä cd:lle poltettuna suunnitelmatiedostot sähköisessä muodossa (pdf, dwg jne.) Tehtävää sisältyy noin yksi suunnittelukokous / kuukausi (4-5 kokousta). Kokoukset ovat yhteisiä vesihuoltoja hulevesisuunnittelun kanssa. Osana suunnittelukokouksia tapahtuu tarvittava yhteensovitus johtooperaattoreiden / ympäryskuntien kanssa. Suunnittelutyö aloitetaan heti tilauksen saatuamme. Katusuunnitelmat asetetaan nähtäville aikaisintaan asemakaavan vahvistuttua. Rakennussuunnitelmat lopullisine kuvine ja kansioineen valmistuvat kolmen kuukauden kuluttua nähtävillä olon jälkeen. Suunnittelutyön yksityiskohtainen aikataulu sovitaan tarkemmin aloituskokouksessa.

7 Kaupunkiympäristön kehittäminen KATUSUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ A. HANKETIEDOT HANKE Kolmenkulma II, ak 8189, katu- ja rakennussuunnittelu TILAAJAN YHTEYSHENKILÖT Pasi Palmu; , AIKATAULU Konsultti esittää tarjouksessaan aikataulun katu- ja rakennussuunnitelmien valmistumiselle. Katusuunnitelmat asetetaan nähtäville aikaisintaan asemakaavan vahvistuttua. Aikataulun voisi esittää niin, että x viikkoa/ x kuukautta nähtävilläolon jälkeen rakennussuunnitelmat ja kokonaisuus valmiina. SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVA Sito / Taina Kuparinen HUOMAUTUKSET Toimeksianto koskee asemakaavan 8189 mukaisia katuja ja katualueelle osoitettuja kevyen liikenteen väyliä. Katu- ja rakennussuunnitelmat laaditaan alueesta tehtyjen yleissuunnitelmien pohjalta, ellei tilaajan kanssa toisin sovita. Hanke sisältää seuraavat kohteet: Myllypuronkatu v: vt3 rampista länteen, Elinkaarentie, Uusiokaari, Haukijärventie, Uusiokuja, Nanopolku, Kolmenkulmantie v: vt3:sta länteen, Kidekulma ja Kidepolku ALLEKIRJOITUS Tampere Pasi Palmu B. SISÄLTÖ KATUSUUNNITELMAT yleissuunnitelma / katusuunnitelman luonnos asemakaavaote sijaintikartta katujärjestelypiirustus pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset kustannusarvio kuulutuskirje lautakuntateksti RAKENNUSSUUNNITELMAT nykytilakartta asemapiirustus rakennepoikkileikkaukset paalukohtaiset poikkileikkaukset valaistus- ja sähkösuunnitelma vihersuunnitelma liikenteenohjaussuunnitelma tarvittavat detaljisuunnitelmat (kiertoliittymä+mahdolliset muut) tasaussuunnitelma kiertoliittymän osalta mittaussuunnitelma johtoyhtiöiden suunnitelmat työturvallisuusasiakirja URAKKA-ASIAKIRJAT asiakirjaluettelo tarjouspyyntökirje tarjouslomake työselitys urakkaohjelma hinnoiteltava määräluettelo lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo urakkarajapiirustus TILAAJALLE LUOVUTETTAVA MATERIAALI suunnitelmat pdf-tiedostoina suunnitelmat dw g-tiedostoina suunnitelmat paperille (1), väri suunnitelmakansiot (6), väri urakkakansiot (10), väri linjalaskennat kaikki laadittu aineisto cd:lle poltettuna

Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu

Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu TARJOUS XXXXXXX TAMPEREEN KAUPUNKI KAPA Petri Kantola Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu Sivu 1 (4) 1 YLEISTÄ Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

TARJOUS TUOMIOKIRKONKATU: KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU VÄLILLÄ VERKATEHTAANKATU-SUVANTOKATU. 1. Yleistä

TARJOUS TUOMIOKIRKONKATU: KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU VÄLILLÄ VERKATEHTAANKATU-SUVANTOKATU. 1. Yleistä Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Puutarhakatu 2 B PL 487 33101 TAMPERE Pasi Palmu Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi TARJOUS

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU. Hanna Montonen, Juha-Pekka Reilin. Duon aukiosuunnitelma Insinöörinkadulle

TAMPEREEN KAUPUNKI YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU. Hanna Montonen, Juha-Pekka Reilin. Duon aukiosuunnitelma Insinöörinkadulle TARJOUS xxxxxxxx TAMPEREEN KAUPUNKI YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU Hanna Montonen, Juha-Pekka Reilin Duon aukiosuunnitelma Insinöörinkadulle Sivu 1 (4) 1 YLEISTÄ Kiitämme mahdollisuudesta tarjota asiantuntijapalveluitamme

Lisätiedot

Mahdollisten muiden asiakirjojen laadinnasta sovitaan erikseen.

Mahdollisten muiden asiakirjojen laadinnasta sovitaan erikseen. xxxxxxxxx Sivu 2 (4) o Työselostus o Työturvallisuusasiakirja o Hinnoiteltava kustannusarvio ja määräluettelot (FORE) kortteleittain o Johtoyhtiöiden suunnitelmat o Yhteensovituspiirustus o suunnitelman

Lisätiedot

TARJOUS OJALA 1 ALUEEN TONTTIKATUJEN JA MOSSINKAAREN 1.VAIHEEN KATUSUUNNITTELU. 1. Yleistä

TARJOUS OJALA 1 ALUEEN TONTTIKATUJEN JA MOSSINKAAREN 1.VAIHEEN KATUSUUNNITTELU. 1. Yleistä Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Puutarhakatu 2 B PL 487 33101 TAMPERE Petri Keivaara Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi TARJOUS

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO. KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA

ASIAKIRJALUETTELO. KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen ASIAKIRJALUETTELO KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA PIIR.N:O PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA PVM MUUTOS PVM 1/XXXXX/1 ASEMAPIIRUSTUS

Lisätiedot

tarjous , lisäosa vaihe 2

tarjous , lisäosa vaihe 2 19.5.2017 1 (5) Veikko Vänskä Hankepäällikkö Kaupunkiympäristö, Maankäytön suunnittelu Frenckellinaukio 2 B PL 487 33101 Tampereen kaupunki Viite: tarjouspyyntö 11.4.2017 Veikko Vänskä / pysäköintitutkimuksen

Lisätiedot

Ollinmäen laajennus, katujen ja kevyenliikenteen väylän suunnittelu

Ollinmäen laajennus, katujen ja kevyenliikenteen väylän suunnittelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHÄJOEN KUNTA Ollinmäen laajennus, katujen ja kevyenliikenteen väylän suunnittelu TARJOUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27270 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous

Lisätiedot

TARJOUS , rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO

TARJOUS , rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO 7.5.2013, rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO 2 (6) Asiakas HKR Rakennuttaja Marjut Laurila PL 1540 00099 Helsingin kaupunki Tarjouksen tekijä WSP Finland Oy Heikkiläntie

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Liite 1. Tehtävän määritys Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU TEHTÄVÄNMÄÄRITYS Työn sisältö: Suunnittelutehtävään kuuluu katurakennussuunnitelmien

Lisätiedot

TARJOUS TAMPEREEN KAUPUNKI Hiedanrannan kunnallistekniikan yleissuunnitelma Järvikaupunki

TARJOUS TAMPEREEN KAUPUNKI Hiedanrannan kunnallistekniikan yleissuunnitelma Järvikaupunki TARJOUS 101007840 2.11.2017 TAMPEREEN KAUPUNKI Hiedanrannan kunnallistekniikan yleissuunnitelma Järvikaupunki Tarjous 101007840 2.11.2017 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

ITÄINEN OHIKULKUTIE [1] Suunnittelusopimusluonnos

ITÄINEN OHIKULKUTIE [1] Suunnittelusopimusluonnos ITÄINEN OHIKULKUTIE [1] 1. Sopijapuolet Tilaaja Hyvinkään kaupunki, Tekninen keskus PL 21 05801 Hyvinkää Y-tunnus 012 5866-0 Toimittaja 2. Tehtävä Tämä konsulttisopimus sisältää tiesuunnitelman laatimisen

Lisätiedot

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoamme Järvenpään Rantapuiston rakennussuunnitelmien laatimista tarjouksen ja tarjouksen liitteiden mukaisesti.

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoamme Järvenpään Rantapuiston rakennussuunnitelmien laatimista tarjouksen ja tarjouksen liitteiden mukaisesti. VSU MAISEMA ARKKITEHDIT OY UUSIKATU 24 G72, 90100 OULU ALEKSANTERINKATU 28, 00170 HELSINKI KASINONLAHTI, JÄRVENPÄÄ RANTAPUISTON POHJOISOSA, rakennussuunnitelmavaihe TARJOUS 19.9.2017 Kiitämme tarjouspyynnöstä

Lisätiedot

Piir. Nro HKV Nro Kohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat Päiväys Muutos

Piir. Nro HKV Nro Kohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat Päiväys Muutos Katusuunnitelmat 29295 Messipojankuja Katusuunnitelma 1:500 31.1.2008 29296 1 Länsisatamankatu Katusuunnitelma välillä Itämerenkatu-Crusellin silta 1:500 31.1.2008 2 Länsisatamankatu Katusuunnitelma välillä

Lisätiedot

RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS

RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS Tampere Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön suunnittelu RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS 7.11.2017 SERUM ARKKITEHDIT OY PÄLKÄNEENTIE 19 A FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI Tampere Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy Markus Ventola Bertel Jungin aukio Espoo. Puitesopimus 1A1547-AINS, tarjouspyyntö , tarjous 30.6.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy Markus Ventola Bertel Jungin aukio Espoo. Puitesopimus 1A1547-AINS, tarjouspyyntö , tarjous 30.6. Tilaus 1 (4) A-Insinöörit Suunnittelu Oy Markus Ventola Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puitesopimus 1A1547-AINS, tarjouspyyntö 19.6.2017, tarjous 30.6.2017 Mt 1421 (Eriksnäsintie ja Jokelantie) parantaminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN RAKEN- NUSSUUNNITTELUSTA MUURUVEDEN RANTATIEN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN RAKEN- NUSSUUNNITTELUSTA MUURUVEDEN RANTATIEN ALUEELLA 1/6 TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN RAKEN- NUSSUUNNITTELUSTA MUURUVEDEN RANTATIEN ALUEELLA Kuopion Vesi Liikelaitos (myöhemmin tilaaja) pyytää suunnittelutarjoustanne vesihuoltoverkostojen

Lisätiedot

Lappi, suojelukaava (8182)

Lappi, suojelukaava (8182) Tarjous 1/5 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Asemakaavoitus Tarjousneuvottelu 11.12.2017 Lappi, suojelukaava (8182) Tehtävä Valmiudet Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoudumme tekemään

Lisätiedot

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 14.5.2013 OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN Oulaisten kaupunki pyytää tarjoustanne asiakohdassa

Lisätiedot

Tarjous: Ratinan tapahtuma-aikaisen opastuksen suunnittelu

Tarjous: Ratinan tapahtuma-aikaisen opastuksen suunnittelu Pekka Männistö Tampereen kaupunki, Smart Tampere, Opastamisen ekosysteemi PL 487 33101 Tampere Tarjous: Ratinan tapahtuma-aikaisen opastuksen suunnittelu Tarjous 10181004 20.2.2018 Viite: Palaveri 8.2.2018

Lisätiedot

Toimeksiantoon sisältyy Hyvinvointikampuksen katujen katu- ja rakennussuunnittelu. 1. Myllytie (välillä Cooperinkuja - Myllypolku)

Toimeksiantoon sisältyy Hyvinvointikampuksen katujen katu- ja rakennussuunnittelu. 1. Myllytie (välillä Cooperinkuja - Myllypolku) TARJOUS ().. Järvenpään kaupunki Aila Pyhältö Seutulantie 000 Järvenpää iite: Tjouspyyntönne.., tehtävän määrittämiskokous, Lisäkirje (sähköposti Pyhältö -> Kosonen).. HYNONTKAMPUS, KATU- JA RAKENNUSSUUNNTELU

Lisätiedot

TARJOUS TAMPEREEN KAUPUNKI Hiedanrannan hulevesien yleissuunnitelma Järvikaupunki

TARJOUS TAMPEREEN KAUPUNKI Hiedanrannan hulevesien yleissuunnitelma Järvikaupunki TARJOUS 101007517 13.10.2017 TAMPEREEN KAUPUNKI Hiedanrannan hulevesien yleissuunnitelma Järvikaupunki Tarjous 101007517 13.10.2017 1 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 2 TYÖOHJELMA... 2 2.1 Työn sisältö... 2 2.2

Lisätiedot

Tarjous. Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala/ Kaupunkiympäristön rakennuttaminen Vastaava rakennuttaja Mika Pitkänen

Tarjous. Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala/ Kaupunkiympäristön rakennuttaminen Vastaava rakennuttaja Mika Pitkänen Tarjous Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala/ Kaupunkiympäristön rakennuttaminen Vastaava rakennuttaja Mika Pitkänen mika.pitkanen@turku.fi PÄÄSKYVUOREN UUSI ASEMAKAAVA-ALUE URAKAN RAKENNUSTYÖN VALVONTA,

Lisätiedot

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset:

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset: 1(6) TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014 Kokemäen kaupungin yhdyskuntaosasto pyytää tarjoustanne erikseen sopimuskauden aikana hankekohtaisesti

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU 27.7.2017 Sivu 1/5 Tilaaja: Tuusulan kunta, tilakeskus ja vapaa-aikapalvelut PL 60 04301 Tuusula Hanke: Kellokosken koulun lähiliikuntapaikka LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Pyydämme Teiltä tarjousta lähiliikuntapaikan

Lisätiedot

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ 23.6.2011 EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU 1. Tilaaja Euran kunta Tekniset palvelut PL 22 27511 Eura 2. Tilaajan yhteyshenkilöt Tekninen johtaja

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

TARJOUS VESISIILON KUNTOARVIO HIEDANRANTA, KEITTÄMÖ, HIEDANRANNAN ALUE, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki Hiedanrannan kehitysohjelma

TARJOUS VESISIILON KUNTOARVIO HIEDANRANTA, KEITTÄMÖ, HIEDANRANNAN ALUE, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki Hiedanrannan kehitysohjelma Vastaanottaja Tampereen kaupunki Hiedanrannan kehitysohjelma Asiakirjatyyppi Tarjous Päivämäärä 4.12.2017 HIEDANRANTA, KEITTÄMÖ, HIEDANRANNAN ALUE, TAMPERE VESISIILON KUNTOARVIO TARJOUS VESISIILON KUNTOARVIO

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014 1 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014 Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan suunnittelusta vuosina 2011-2012

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE 2015-2016 SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE 2017 2018

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE 2015-2016 SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE 2017 2018 TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE 2015-2016 SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE 2017 2018 Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala pyytää tarjoustanne yhdyskuntatekniikan suunnittelusta

Lisätiedot

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja

Lisätiedot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 2, Hintatarjous Orimattilan kaupunki Orimattilan kaupunki Orimattilan kaupunki Tekninen palvelukeskus Tekninen Tekninen palvelukeskus

Lisätiedot

Pomarkun kunta Eero Mattsson. PL Pomarkku KAAVOITUSTARJOUS. Kuva 1. Ote maastokartasta. KTJ

Pomarkun kunta Eero Mattsson. PL Pomarkku KAAVOITUSTARJOUS. Kuva 1. Ote maastokartasta. KTJ 25.2.2019 Pomarkun kunta Eero Mattsson PL 14 29631 Pomarkku KAAVOITUSTARJOUS Kiitämme tarjouspyynnöstänne 13.2.2019 ja tarjoudumme laatimaan asemakaavan muutoksen kuvan 1 maastokartankartan mukaiselle

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 30.10.2014 YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE 2015 2016 SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE 2017 2018 (tämä täydennetty tarjouspyyntö korvaa aiemmin lähetetyn tarjouspyynnön) Kirkkonummen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely 1(4) Tekniikka- ja ympäristöosasto KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011 1. Hankintamenettely Avoin menettely, puitejärjestely. Hankinta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1.(6) Hallinto- ja kehittämiskeskus Suunnitteluinsinööri Helena Lindström 18.2.2013 Yhdyskuntatekniikan suunnittelu ja asiantuntijatehtävät Uudenkaupungin kaupungin

Lisätiedot

Pajalantien välillä Kaskitie-Pajalantien akk katu- ja rakennussuunnittelu sekä mittaukset

Pajalantien välillä Kaskitie-Pajalantien akk katu- ja rakennussuunnittelu sekä mittaukset Tarjouspyyntö 1 (5) Pajalantien välillä Kaskitie-Pajalantien akk katu- ja rakennussuunnittelu sekä mittaukset Järvenpään kaupunki, kaupunkitekniikka pyytää tarjoustanne Pajalantien välillä Kaskitie - Pajalantien

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. TILAAJA JA HANKINTA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RUSKON ALUEEN TAUSKONOJAN HULEVESIEN LAADUN KÄSITTE- LYN RAKENNUSSUUNNILTELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI RUSKON ALUEEN TAUSKONOJAN HULEVESIEN LAADUN KÄSITTE- LYN RAKENNUSSUUNNILTELMA Vastaanottajat Salla Leppänen Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tarjous Päivämäärä 10.1.2019 TAMPEREEN KAUPUNKI RUSKON ALUEEN TAUSKONOJAN HULEVESIEN LAADUN KÄSITTE- LYN RAKENNUSSUUNNILTELMA TAMPEREEN

Lisätiedot

Tullikamarinaukion ja Attilan kiinteistön suunnittelukilpailu

Tullikamarinaukion ja Attilan kiinteistön suunnittelukilpailu 20.3.2017 1 (5) Tampereen kaupunki Senaatti-kiinteistöt viite: tehtävänmäärittelykokous 15.2.2017 ja ohjausryhmän kokous 10.3.2017 Tullikamarinaukion ja Attilan kiinteistön suunnittelukilpailu Tehtävä

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahallin peruskorjaus. Puhelin Sähköposti

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahallin peruskorjaus. Puhelin Sähköposti KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Suomussalmen liikuntahallin peruskorjaus Sähkösuunnittelu

Lisätiedot

Tarjouspyynnön mukainen toimeksianto koostuu 2 osiosta. Tarjouksen jättävän konsultin on jätettävä tarjous molemmista 2 osa-alueesta.

Tarjouspyynnön mukainen toimeksianto koostuu 2 osiosta. Tarjouksen jättävän konsultin on jätettävä tarjous molemmista 2 osa-alueesta. Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ 31.8.2018 Wärtsilän teollisuusalueen kadut ja hulevesirakenteet Tarjouspyynnön mukainen toimeksianto koostuu 2 osiosta. Tarjouksen jättävän konsultin on jätettävä tarjous molemmista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) Kiulukankaan katujen ja ympäristön rakennussuunnittelu Suunnittelijan valintaperusteet ja sopimusehdot 1. Suunnittelijan valintaperusteet Suunnittelijan valinta suoritetaan

Lisätiedot

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Nokian kaupunki on laatinut muistion silla suunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja huomioitavista asioista.

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

TARJOUS, LUONNOS TAMPEREEN RAITIOTIEN YLEISKAAVOITUKSEN RAITIOTIELINJAUKSEN TARKISTUS, RUOTULA - KOILLISKESKUS

TARJOUS, LUONNOS TAMPEREEN RAITIOTIEN YLEISKAAVOITUKSEN RAITIOTIELINJAUKSEN TARKISTUS, RUOTULA - KOILLISKESKUS Vastaanottaja Heljä Aarnikko Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi TARJOUS Päivämäärä 29.5.2017 TARJOUS, LUONNOS TAMPEREEN RAITIOTIEN YLEISKAAVOITUKSEN RAITIOTIELINJAUKSEN TARKISTUS, RUOTULA - KOILLISKESKUS

Lisätiedot

SOPIMUS 1/6. Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013. Kannonkosken kunta Opintie 2 C, 43300 Kannonkoski

SOPIMUS 1/6. Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013. Kannonkosken kunta Opintie 2 C, 43300 Kannonkoski SOPIMUS 1/6 16.12.2014 KESELY/563/2014/KES/2 TOIMEKSIANTOSOPIMUS Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaajat: Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250,

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Sisällysluettelo... 1 Suunnittelukohde:...3 Lähtökohdat ja tavoitteet:...3 Liikenteellinen ratkaisu:...3 Päällysrakenne:... 6 Valaistus:... 6 Vihertyöt:... 6 Kustannusarvio:...7

Lisätiedot

TAMPEREEN ASEMAPUISTON RAKENNUSHISTORIASELVITYS

TAMPEREEN ASEMAPUISTON RAKENNUSHISTORIASELVITYS TARJOUS 1 (5) 10.8.2017 Tampereen kaupunki / Veikko Vänskä VR-Yhtymä Oy / Pirjo Huvila Frenckellinalukio 2 B PL 487 33101 TAMPERE Viite: Tarjouspyyntönne, sähköposti 6.6.2017 Veikko Vänskä > Näkymä Oy

Lisätiedot

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely 1 Liite 4 Luonnos puitesopimuksesta 21.12.2016 Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely Valitut puitesopimuskonsultit, puitesopimus, osa alue X 1. Sopijaosapuolet Yritys A ja PL 84 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1( 6 ) Rutakontie Sonkajärvi

SONKAJÄRVEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1( 6 ) Rutakontie Sonkajärvi SONKAJÄRVEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1( 6 ) Rutakontie 28 74300 Sonkajärvi Sonkajärven terveyskeskuksen peruskorjauksen ( Pää- ja rakennesuunnittelu ja LVIAS-työt ja niihin liittyvät suunnittelutehtävät ) kokonaissuunnittelun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI PIEN-SAIMAAN PUMPPAAMON VE5D RAKENNUTTAMISHANKE

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI PIEN-SAIMAAN PUMPPAAMON VE5D RAKENNUTTAMISHANKE S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI PIEN-SAIMAAN PUMPPAAMON VE5D RAKENNUTTAMISHANKE VALVONTA TARJOUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.3.2013 P16935P001 Tarjous

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne suunnittelupalveluista seuraavista kohteista: 1.2 Talotekniikan (LVISA) suunnittelu ja valvonta

Pyydämme tarjoustanne suunnittelupalveluista seuraavista kohteista: 1.2 Talotekniikan (LVISA) suunnittelu ja valvonta TARJOUSPYYNTÖ Tekninen johtaja Paavo Perälä 10.9.2018 paavo.perala@ilmajoki.fi Tarjouspyyntö Toimintatalon peruskorjaus- ja laajennusvaiheen sekä Herralan koulun uudisrakennusvaiheen Rakenne- ja/tai talotekniikan

Lisätiedot

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN KONSULTTIPALVELUIDEN KUMPPANUUSSOPIMUS

KUNNALLISTEKNIIKAN KONSULTTIPALVELUIDEN KUMPPANUUSSOPIMUS 28.10.2016 1/10 73599 KUNNALLISTEKNIIKAN KONSULTTIPALVELUIDEN KUMPPANUUSSOPIMUS 1. : Nina Vartiainen 2 Suomi puh. +358 503390562 nina.vartiainen@naantali.fi : : : hankintatoimi. 2. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

MAANALAINEN ASEMAKAAVA NRO vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan

MAANALAINEN ASEMAKAAVA NRO vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan TARJOUS MAANALAINEN ASEMAKAAVA NRO 8676 - vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan Viite: ETL:n yleissuunnittelun aloituskokous 2.5.2017 ja spostit 1.6.2017 Asiakas Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Ulkovalaistussuunnittelu toimintamalli

Ulkovalaistussuunnittelu toimintamalli Ulkovalaistussuunnittelu toimintamalli Sisältö Johdanto... 5 Suunnittelun toimintamalli... 6 1. Tarjousvaihe... 6 1.1. Tarjouspyyntö... 6 Lähtökohdat... 6 Toimeksiannon sisältö... 6 Tavoitteet... 6 Aikataulu...

Lisätiedot

Pöytäkirja Määräaikaan klo mennessä saatiin viisi tarjousta:

Pöytäkirja Määräaikaan klo mennessä saatiin viisi tarjousta: MÄKELÄNKADUN SUUNNITTELU, TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1. Pyydetyt tarjoukset Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jätti Mäkelänkadun suunnittelua (HEL 201-002329) koskeneen ilmoituksen julkisesta hankinnasta

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA. Karhun osayleiskaava. Tarjous

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA. Karhun osayleiskaava. Tarjous S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA Karhun osayleiskaava Tarjous FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.11.2017 TARJOUS 2 Tekninen osasto PL 24 91101 Ii Tarjouspyyntönne 7.11.2017 Iin Karhun osayleiskaava

Lisätiedot

Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät

Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Ikaalinen 28. 29.3.2007 Katusuunnittelu ja maastomittaukset Tampereen kaupungilla 28.3.2007 I 1 Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut Henkilöstö yksiköittäin Tukipalvelut

Lisätiedot

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA - Lopen kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne Launosten koulun laajennuksen ja saneerauksen RAKENNE-suunnittelutehtävistä. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä ja KSE 95 (RT 13-10574)

Lisätiedot

Diplomityö Tampereen raitiotien 2. vaiheen pysäkkien aidosta saavutettavuudesta

Diplomityö Tampereen raitiotien 2. vaiheen pysäkkien aidosta saavutettavuudesta Viite: Tarjouspalaveri 5.10.2018 Diplomityö Tampereen raitiotien 2. vaiheen pysäkkien aidosta saavutettavuudesta Tarjous 7.11.2018 ASIAKAS Tampereen kaupunki YHTEYSHENKILÖT Ville-Mikael Tuominen Ville-Mikael.Tuominen@tampere.fi

Lisätiedot

UOTILANRINTEEN RAKENTAMINEN

UOTILANRINTEEN RAKENTAMINEN 1 UOTILANRINTEEN RAKENTAMINEN TARJOUSPYYNTÖ 16.11.2018 Tarjouspyynnön kohde Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka ja Orimattilan Vesi Oy pyytävät teiltä tarjousta Orimattilan kaupungin Uotilanrinteen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI KORJATTU TARJOUSPYYNTÖ 11.7.2017 AROLANPOLUN JA ORION ALUEEN JATKORAKENTAMINEN Tarjouspyynnön kohde Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka ja Orimattilan Vesi Oy pyytävät teiltä tarjousta Orimattilan

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA SUUNNITTELUOHJELMA 25.6.2014 Sivu 1/6 Rantsilan päiväkoti KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. Neuvontakäynti / Talkooneuvonta taloyhtiöille, 335 (sis alv 24 %, 270 alv 0 %)

1. Neuvontakäynti / Talkooneuvonta taloyhtiöille, 335 (sis alv 24 %, 270 alv 0 %) Suunnitteluhinnasto 2018 Maisemasuunnittelu tanjanieminen on korkeatasoinen piha- ja vihersuunnitteluyritys, jonka kiitelty ja palkittu suunnittelu perustuu maisema-analyysiin, jonka perusteella asiakkaan

Lisätiedot

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahalli, Urheilukatu 5, 89600 Suomussalmi Nuorisotalo, Kiannonkatu 33, 89600 Suomussalmi

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahalli, Urheilukatu 5, 89600 Suomussalmi Nuorisotalo, Kiannonkatu 33, 89600 Suomussalmi KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Suomussalmen liikuntahalli, Urheilukatu 5, 89600 Suomussalmi

Lisätiedot

Elisa Oyj toimittaa valmiusputkituksen rakentamiseen tarvittavat materiaalit.

Elisa Oyj toimittaa valmiusputkituksen rakentamiseen tarvittavat materiaalit. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Dnro 9/2018 12.1.2018 MARTTILAN ALUEEN INFRAN SANEERAUSHANKE Janakkalan kunnan tekninen lautakunta ja Janakkalan Vesi liikelaitos pyytävät urakkatarjoustanne Tervakosken Marttilan kaava-alueen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) PUISTOJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2014 2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Puistojen ja muiden viheralueiden suunnittelun puitesopimus 2014

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 1 (5) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 LISÄKIRJE 1 Liittyen 13.2.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Datan ja palveluiden kuvaus, asiantuntijapalvelut TARJOUS (6)

Tampereen kaupunki Datan ja palveluiden kuvaus, asiantuntijapalvelut TARJOUS (6) Tarjous 2 (6) 1. Tampereen kaupunki,, tarjous... 3 1.1. Työn sisältö ja tehtäväkuvaus... 3 1.2. Työn tekijät... 4 1.3. Työn hinta ja laskutusperusteet... 5 1.4. Laskutus ja sopimusehdot... 5 1.5. Aikataulu...

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 1 (6) 3 Katujen suunnittelun puitesopimus 2016-2017, konsulttien valinta Pöydälle 12.01.2016 HEL 2015-008566 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää sulkea Infrasuunnittelu

Lisätiedot

Honkalehdontie 8 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014

Honkalehdontie 8 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014 KYYJÄRVEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014 SUUNNITTELUPALVELUN TARJOUSPYYNTÖ TILAAJA JA HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Nopolan koulukeskuksen uudisrakennuksen arkkitehtisuunnittelusta

Lisätiedot

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ.

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ. SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN Projektin tilannekatsaus Matti Ojala Projektin tavoite - Projektin tavoitteena on laatia työkalu (tarkastuslista), jonka avulla vesihuollon suunnittelun eri

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1(7) Mannerheimintien katu- ja rakennussuunnittelu välillä Postikatu Runeberginkatu

Tarjouspyyntö 1(7) Mannerheimintien katu- ja rakennussuunnittelu välillä Postikatu Runeberginkatu Tarjouspyyntö 1(7) Mannerheimintien katu- ja rakennussuunnittelu välillä Postikatu Runeberginkatu 1 Hankinnan kohde Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto pyytää tarjoustanne otsikossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2016 1 (5) 1 Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden puitesopimus 2016 2017, konsulttien valinta HEL 2015-011101 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää hylätä

Lisätiedot

Unity-kaupunkimallien avoin jakeluympäristö

Unity-kaupunkimallien avoin jakeluympäristö Tarjous 1/4 Tarjousnumero 10182846 23.4.2018 Tampereen kaupunki Anna Vilhula Viite: Tarjouspyyntö Unity-kaupunkimallien avoin jakeluympäristö Kiitämme mielenkiinnosta palvelujamme ja tuotteitamme kohtaan.

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET Tarjouspyyntö 1 (6) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Tapio Tuuttila, Riitta Yrjänheikki

Tapio Tuuttila, Riitta Yrjänheikki Tapio Tuuttila, Riitta Yrjänheikki 23.8.2017 Vaalan kunta Tekniset palvelut Tekninen johtaja Juho Ahola ja projekti-insinööri Juha Airaksinen Viite: Vaalan kaavatöiden palaveri Swecon toimistolla 22.8.2017

Lisätiedot

TILAAMISEN KESY-ASIAKIRJA: Konsulttisopimus (Suunnittelutyöt)

TILAAMISEN KESY-ASIAKIRJA: Konsulttisopimus (Suunnittelutyöt) sivu 1 / 5 TILAAMISEN KESY-ASIAKIRJA: Käyttöohje Tilaaja voi käyttää tätä malliasiakirjaa pohjana, kun hän laatii sopimusta suunnittelu- ja konsulttipalveluista. Tätä malliasiakirjaa voi käyttää joko sellaisenaan

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

AV - SUUNNITTELUTARJOUS

AV - SUUNNITTELUTARJOUS AVQ3 18.11.2007 AV - SUUNNITTELUTARJOUS Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ1 AV- SUUNNITTELUTARJOUS

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus Seppälän puistotie Mänttä

Tekninen palvelukeskus Seppälän puistotie Mänttä Mänttä-Vilppulan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen palvelukeskus Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä 18.1.2018 HANKE Mänttä-Vilppulan kaupungin Teeripolun ja Koulukaaren peruskorjauksen suunnittelu. Teeripolku

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

MUS TASAARI. Tarjouspyyntö. Hankintayksikkö. Hankintamenettely. Toimeksiannon sisältö. 1. Suunnittelutyö

MUS TASAARI. Tarjouspyyntö. Hankintayksikkö. Hankintamenettely. Toimeksiannon sisältö. 1. Suunnittelutyö Suunnittelutarjouspyyntö 1 (7) Tarjouspyyntö Mustasaaren kunta pyytää tarjousta Sepänkylän Mustasaarentien ja sen vieressä olevan alueen katusuunnitelmien ja kunnallisteknisten suunnitelmien laatimisesta.

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

Myllypuro, Kolmenkulma alue II, asemakaavan nro: 8189 liikenneselvitys ja katujen yleissuunnitelma. Liikennetekninen tarkastelu

Myllypuro, Kolmenkulma alue II, asemakaavan nro: 8189 liikenneselvitys ja katujen yleissuunnitelma. Liikennetekninen tarkastelu Myllypuro, Kolmenkulma alue II, asemakaavan nro: 8189 liikenneselvitys ja katujen yleissuunnitelma Liikennetekninen tarkastelu 28.10.2016 2 (16) 28.10.2016 Myllypuro, Kolmenkulma alue II, asemakaavan nro:

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot