LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI PIEN-SAIMAAN PUMPPAAMON VE5D RAKENNUTTAMISHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI PIEN-SAIMAAN PUMPPAAMON VE5D RAKENNUTTAMISHANKE"

Transkriptio

1 S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI PIEN-SAIMAAN PUMPPAAMON VE5D RAKENNUTTAMISHANKE VALVONTA TARJOUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16935P001

2 Tarjous 1 (5) Lappeenrannan Seudun Ympäristötoimi Ilkka Räsänen Pohjolankatu Lappeenranta Viite: Sopimus, Lappeenrannan kaupungin työyhteenliittymän suunnittelun ja rakentamisen puitesopimuskonsultti N osio optiovuodet KIVISALMEN PUMPPAAMO Kiitämme tarjouspyynnöstänne. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy liiketoimintaryhmän rakennuttaminen ja ylläpitopalvelut -sektorin toimiala on erikoistunut rakennuttamisen, suunnitteluttamisen, hankintatoimen, rakentamisen aikaisen valvonnan ja ohjaamisen sekä vastaanottoon ja takuuajan toimintojen pitkäjänteiseen hoitamiseen. Olemme valmiit hoitamaan Kivisalmen pumppaamon rakennuttamisen ja rakentamisen aikaisen valvonnan sekä käyttöönoton ja takuuajan sisältämät tehtävät. Toimintamme sisältää myös sopimus käytännöt ja tilaajan avustaminen sopimusten laatimisessa sekä mahdollisten ristiriita tilanteiden hoitamisen ja ongelman ratkaisut yhteistyössä osapuolten välillä. Toiminnassamme korostuu YSE98 osaaminen joka varmistaa tilaajan edut ja hankkeiden läpiviennin myös erilaisten ristiriita ja vastuu kysymysten osalta. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:llä on laatujärjestelmä vuodesta 1995 joka vastaa RAKLI SKOL ATL auditoinnin vaatimuksia. Toimimme tietokoneavusteisesti ja yhtiön sisäinen tietoverkko käsittää kaikki FCG:n aluetoimistot ympäri Suomen mikä mahdollistaa yhteisten projektien joustavan hoidon. Kaikilla työasemilla on sähköposti ja internet-yhteydet sekä kattava kaikki konsernimme toimipaikat yhdistävä videoneuvottelu järjestelmä joka on myös tilaajan käytössä projektien aikana. Tässä N osa-aluekohtaisessa tarjouksessa sitoudumme suorittamaan tilaajan määrittelemät Valvonta ja rakennuttamistehtävät sekä toimeksiannot. 1 Rakentamisen aikainen valvonta 2 Työryhmämme Meillä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus yhteistyöstä kuntaorganisaatioiden kanssa maanlaajuisesti. Palveluksessamme työskentelee n. 850 asiantuntijaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Osaamisemme kattaa koko rakentamisen ja projektien läpiviennin toimintojen alat. Lisäksi yrityksellämme on kaupunki-infran, ympäristön ja kaupunkikuvan sekä geotekniikan vankka kokemus. Tarjoamme rakentamisen valvontaan tarjouspyyntönne mukaisesti asiantuntevan ja yhteistyökykyisen projektityöryhmän.

3 Tarjous 2 (5) Päävalvoja Jukka Neuvonen ins. AMK (SKOL 02) Jukka Neuvonen on toiminut 25 vuotta monipuolisissa rakennuttamisen, rakentamisen, infran ja ympäristön sekä prosessitekniikan hankkeissa projektipäällikön, päävalvojan, työmaavalvojan ja työnjohdon tehtävissä. Viimeksi kuluneen 5 vuoden aikana yksi merkittävimmistä hankkeista on ollut FCG:n palveluksessa osallistuminen Turun Seudun Veden yli 100 milj. tekopohjavesihankkeen projektipäällikön ja päävalvojan tehtäviin Turussa ja Huittisissa. Lisäksi Neuvonen on toiminut useissa muissa rakennus hankkeissa vastuu tehtävissä alan insinööritoimistoissa ja myös urakoitsijan palveluksessa. Neuvonen on käynyt RAP kurssin (rakennuttamisen pätevöitymisopinnot) ja perehtynyt YSE 98 soveltamiseen rakennushankkeiden läpiviennissä. Paikallisvalvoja Henry Tapiola ins. AMK (SKOL 04) Henry Tapiola on toiminut FCG:n paikallisvalvojana uudis- ja infrarakentamisen projekteissa. Lisäksi hänellä on kokemusta rakennesuunnittelusta ja tietomallien käytöstä. Tapiola on tarkastanut urakoitsijoiden tarjouksia ja osallistunut työmaakokouksiin, neuvotteluihin ja vastaanottotarkastuksiin ja taloudellisiin loppuselvityksiin sekä toiminut niissä sihteerinä. Tapiola on viimeksi toiminut Vekarajärven ampuradan parantamishankkeen paikallisvalvojana, hankkeen arvo 2.milj. Lisäksi Tapiola on suorittanut RIL:n järjestämän YSE 1998-koulutuksen vuonna Paikallisvalvoja toimii myös päävalvojan varamiehenä. Nimi Koulutus Henkilöryhmä Tehtävä projektissa Markku Ins. AMK 02 Pääsuunnittelija Vähäkäkelä Matti Heikkinen DI 01 Pumppaamo suunnittelu Petteri Nieminen DI 02 Asiantuntijatehtävät Matti Hakulinen DI 01 Tärinäasiantuntija, tärinävalvonta Tapio Loukonen ins. 02 Sähkösuunnittelu Kauko Marttila Ins.AMK 04 Hankintapalvelut Kari Jussila ins. 04 Automaatio- ja instrumentointi suunnittelu Lassi Nurmi Ins. AMK 05 Projekti toiminnan avustavat tehtävät, geosuunnittelu, paikallisvalvojan varamies Pasi Heinonen Tekn. 04 Alikonsultti, sähkösuunnittelu ja valvonta (yli 1000V) Tarja Koskelainen- Latto Tekn. 03 Alikonsultti, sähkösuunnittelu ja valvonta (yli 1000V), AA pätevyys

4 Tarjous 3 (5) Työryhmä kootaan kuhunkin projektiin erikseen hankkeen luonteen ja vaatimusten mukaan. Rakennuttamiseen ja laadunvalvontaan liittyvissä tehtävissä, käytämme yhtiömme muita asiantuntijoita ja alikonsultteja tarpeiden vaatimassa laajuudessa tilaajan hyväksynnän mukaisesti. 3 Työmenetelmät ja tekniset valmiudet Yhtiöllämme on käytettävissä nykyaikainen ATK- järjestelmä sekä laaja eri osa-alueille erikoistunut ohjelmisto. Työryhmien käytössä ovat modernit atk-välineet, työasemat, tulostimet, intranet-verkko tiedonsiirtoon jne. Tämä mahdollistaa yhteistyön eri toimistojen kanssa ja työskentelyn käyttäen samoja tietokantoja. Suunnitelmissa käytämme AutoCAD -pohjaisia suunnitteluohjelmistoja. Lisäksi käytämme mm. AutoCad 2008/2011 suunnitteluohjelmistoa ja 3D-Win ohjelmistoa. Lisäksi perustyövälineenämme on Microsoft Office -paketti (2010) ohjelmistoineen. Toimitamme suunnitelmat Lappeenrannan kaupungin ohjelmistoihin sopivassa muodossa tilaajan ohjeiden mukaisesti. Muut asiakirjat laaditaan ja luovutetaan Microsoft Office Word-, Excel- ja Adobe pdf- muodoissa. Mustavalkotulostimien lisäksi käytössämme on useita väritulostimia, joista suurin on A0-kokoinen. Kustannuslaskentaohjelmana käytössämme on Rapal Oy:n (infraryl) rakennus- ja hankeosalaskentaohjelma. 4 Sopimusehdot ja veloitusperusteet Projekti toiminnassa ja toimeksiannoissa noudatetaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainittujen ehtojen lisäksi konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE Veloitusperusteina käytetään aikapalkkiota henkilöryhmittäin (KSE 1995: ) ja rakennusalan suunnittelussa yleisesti hyväksyttyä henkilöryhmittelyä (SKOL-ATL- SAFA). Tuntiveloitushintoihin sisältyvät ATK:n ja piirtureiden käytöstä suunnittelussa aiheutuvat kustannukset, matkakulut, sekä konsultin itse suorittamat kopiointityöt (KSE ja 5.4). Muilta osin kopiointi kuten lähtömateriaali ja valmiiden tulosteiden kopiointi suoritetaan tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan laskuun. Projektin alku- ja loppuvaiheessa työtunteja voi kokemukseen perustuen kertyä keskimääräistä enemmän tai mahdollisten ongelmatilanteiden selvitys ajankohdan vaatimuksista johtuen. Veloitus perustuu todellisen ajankäytön mukaisesti. Laskutus on kerran kuukaudessa ja laskun liitteenä tuntierittely toteutuneista työtunneista / henkilö. Rakentamisen aikainen valvonta, vastaanotto ja käyttöönoton toimet Päävalvoja Jukka Neuvonen (skol 02) 81 /h Paikallisvalvoja Henry Tapiola (skol 04) 60 /h

5 Tarjous 4 (5) Valvonta huolehtii yhteyksistä osapuolten kesken ja toimii tilaajan edustajana ja edunvalvojana, valmistelee kokoukset ja toimii niissä sihteerinä. valvonnan tuntimääräksi arvioimme n. 10h-25h/viikko normaali tilanteessa. Mahdollisten ongelmatilanteiden selvittäminen ja järjestely voi vaatia lisäaikaa tilanteen vaatimusten mukaisesti. Valvonta työkohteessa voi olla pistokokeen luonteista arviomme mukaan n.3-5 käyntiä viikossa n. 2-5h/käyntikerta normaali tilanteessa. Valvonnan tehtäviin kuuluu: - rakentamisen valvonta - työmaapäiväkirjojen tarkastus ja kuittaus - alihankkijoiden valvonta - maksuliikenteen valvonta - lisä- ja muutostöiden valvonta - rakennuttajan hankintojen valmistelu ja erikoistapausten käsittely - yhteydenpito urakoitsijaan ja asioiden hoitaminen työmaan vastaavan työnjohtajan kanssa - työmaakokousten valmistelu - työmaakokouksissa sihteerinä toimiminen - urakoitsijan suunnitelmien esittely tilaajalle - puutteista ja virheistä raportointi - laatudokumenttien tarkastaminen - aikatauluseuranta - tilaajan avustaminen odottamattomissa tilanteissa Sähkötöihin liittyvissä valvontatehtävissä käytämme alikonsulttina Karelplan Oy:tä puitesopimuksemme ja tilaajan hyväksynnän mukaisesti V asennustöitä koskeva sähköturvallisuustutkinto hyväksytysti suoritettuna.

6 Tarjous 5 (5) Vastaanotto - urakan vastaanoton toimet ja kokoukset - osallistuu koeajoihin ja käyttöihin, avustaa tilaajaa - Taloudellinen loppuselvitys kokous Tarjouksen voimassaolo Tarjous on voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Yhteydenotto Olemme valmiit antamaan tarjoustamme koskevia lisätietoja sekä neuvottelemaan työn suorittamisesta. Tarjoustamme koskevia lisätietoja antaa Jukka Neuvonen, (puh , Toivomme tarjouksemme sopivan Teille sekä johtavan tilaukseen ja yhteistyöhön. Kunnioittavasti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Petteri Nieminen toimialajohtaja, DI Jukka Neuvonen projektipäällikkö, ins.amk

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka Tutkintotyö RAKENNUSVALVOJAN TEHTÄVÄT RAKENTAMISVAIHEESSA Työn ohjaajat: RI Markku Karislahti, Pöyry CM Oy TkL Jouko

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Mikko Manni Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto Talotekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 31.6.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 6 2 Rakennusprojekti...

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO KÄSITTEITÄ KÄSITTEITÄ KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 YLEISTÄ

SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO KÄSITTEITÄ KÄSITTEITÄ KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 YLEISTÄ KSE 2013 ja KSE 1995 VERTAILU KSE 2013 KSE 1995 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. rakentamisen, tuotannollisen toiminnan,

Lisätiedot

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty)

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) SUUNNITTELUOHJELMA Kittilän asemakaavat: Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) Sisällys: 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITYS... 3 1.1. Suunnitteluhanke... 3 1.2. Konsulttityön

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Aki Havia Rakennuttamisohjeet 20.12.2011 v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET

Aki Havia Rakennuttamisohjeet 20.12.2011 v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET Sivu 1 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet 20.12.2011 v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y 2268637-3 PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), 33101 Tampere

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot