MUS TASAARI. Tarjouspyyntö. Hankintayksikkö. Hankintamenettely. Toimeksiannon sisältö. 1. Suunnittelutyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUS TASAARI. Tarjouspyyntö. Hankintayksikkö. Hankintamenettely. Toimeksiannon sisältö. 1. Suunnittelutyö"

Transkriptio

1 Suunnittelutarjouspyyntö 1 (7) Tarjouspyyntö Mustasaaren kunta pyytää tarjousta Sepänkylän Mustasaarentien ja sen vieressä olevan alueen katusuunnitelmien ja kunnallisteknisten suunnitelmien laatimisesta. Valtatien 8 uusi linjaus Sepänkylän ohi merkitsee, että vanhan valtatien, Mustasaarentien, tienpito siirtyy Mustasaaren kunnalle, jolloin tie muutetaan Sepänkylän pääkaduksi. Nykyinen tietila muuttuu ratkaisevasti, ja rakentaminen Mustasaarentien varrella mahdollistetaan mm. kunnallistekniikan ja johtojen rakentamisella ja siirrolla. Sepänkylän kehittämisvisiota on tutkittu vuonna 2010 järjestetyn arkkitehtikilpailun avulla. Tämän perusteella on mm. laadittu asemakaavaehdotus Mustasaarentien varren keskustakortteleille. Mustasaarentien kehittämismahdollisuuksia ja tarpeita on tutkittu toimenpidesuunnitelmassa "Handlingsplan för delen stadsgränsen Källängsvägen". Suunnittelutyö suoritetaan yllä mainittuihin asiakirjoihin perustuen. Hankintayksikkö Mustasaaren kunta Yhdyskuntarakentaminen / Tekninen osasto Keskustie 4, Mustasaari Yhteyshenkilöt: Rakennuttajainsinööri Hans Hjerpe, , tekninen johtaja Ben Antell , sähköposti Hankintamenettely Rajoitettu menettely. Toimeksiannon sisältö Toimeksianto käsittää seuraavat osat: 1. Suunnittelutyö Katusuunnitelma, työohjelma, suoriteluettelo, kustannusarvio ja urakkaohjelma laaditaan seuraaville hankeosille. Asiakirjat laaditaan siten, että toteutus voidaan jakaa enimmillään kolmeen osaan. Jaosta päätetään suunnittelun aikana.

2 Suunnittelutarjouspyyntö 2 (7) Mustasaarentie välillä kaupungin raja Niittylähteentie Muotoilu Handlingsplanin mukaan. Kiertoliittymät Bölentien/Keskustien ja Niittylähteentien liittymiin, toriin liityntä shared space jaksolla, Agneksentien kohdalla T liittymät. Risteävä kaukolämpöputki Agneksentien kohdalla huomioidaan suunnittelussa. Mustasaarentie ja shared space alue torin kohdalla asemakaavan illustraation mukaan (Ark. Rajaniemi) Kristiinantie Kristiinantie kokonaisuudessaan Agneksentielle asti sisältyy tehtävään. Keskustie välillä Mustasaarentie Markkinatie Keskustie sovitetaan Mustasaarentien kiertoliittymään ottaen huomioon purettava alikulku. Bölentie välillä Mustasaarentie Emmantie Bölentien pituusleikkausta korjataan siten, että kaltevuus Mustasaarentielle vähenee. Tämä vaikuttaa myös Bölentien ja Emmantien liittymää. Kevyen liikenteen järjestelyt muuttuvat nykyisen Mustasaarentien alikulun purkamisen yhteydessä.

3 Suunnittelutarjouspyyntö 3 (7) Tori ja katuyhteys Markkinatielle Torin muotoilun tulee sisällöltään ja laadultaan vastata alla olevaa kuvaa. Suunnitteluun sisältyy torin kiinteä kalustus ja alueen kuivatus. Markkinatien pysäköintialue (LPA) Pysäköintipaikkojen järjestelyt, pinnan tasaus sekä alueen kuivatus. Tori asemakaavan illustraation mukaan (Ark. Rajaniemi) Kevyen liikenteen yhteydet Mustasaarentien ja Kristiinantien välillä asemakaavan mukaan Kaksi osaa, joiden mitoituksessa huomioitava liikuntarajoitteiset. Viheralueet (VL), leikkipuisto (VK varaus asemakaavassa) Kristiinantien länsipäässä Kahden viheralueen (VL) istutus ja muotoilunsuunnittelu sekä viheralue leikkipuistoineen (VK) Leikkipuistoon sisältyy kiinteä kalustus. Vesi, viemäri ja hulevesijärjestelmät ja johdot katualueille ja tonteille Vesi, viemäri ja hulevesijohdot suunnitellaan alueella siten että suunnitelmat kattavat asemakaavan uudet tontit, kadut, torin ym. Liityntämahdollisuudet nykyisiin verkostoihin on esitetty Handlingsplanissa. Vesien

4 Suunnittelutarjouspyyntö 4 (7) mitoitus tehdään siten, että mahdolliset nykyisten verkostojen toimenpidetarpeet voidaan todeta. Tehtävään sisältyy myös nykyisen Markkinatien ja Kristiinantien välisen hulevesijohdon siirto. Valaistus Katu ja aluevalaistuksen suunnitelmat ja asiakirjat kaikille kaduille, kevyen liikenteen väylille, toreille ja viheralueille (VK) sisältäen sähköjärjestelmän, työohjelman, suoriteluettelon ja kustannusarvion. 2. Mittaus ja maaperätutkimus Tehtävään sisältyy suunnittelutyön edellyttämien mittausten ja vaaitusten sekä hyväksytyn tutkimusohjelman mukaisten maaperätutkimusten suorittaminen tarvittavien rakentamistoimenpiteiden ja suoriteluettelon määrittämiseksi. Vesihuoltojärjestelmien laskuojien ja johtojen mittaustyöt sisältyvät tehtävään. Tarjoukseen sisällytetään 10 painokairauspistettä ja 15 tärykairausta kalliopinnan määrittelyä varten. 3. Suunnittelu ja informaatiokokoukset Tehtävään sisältyy 6 suunnittelukokousta, joista aloituskokous on yksi. Suunnittelukokoukset pidetään Sepänkylän virastotalossa. Näiden lisäksi on järjestettävä yksi informaatiotilaisuus päättäjille ja yksi yleisölle. Informaatiotilaisuuksien kieli on ruotsi. Tarjoukseen on sisällytettävä mainittujen kokousten henkilö ja matkustuskustannukset. Konsultti toimii kokousten sihteerinä. 4. Tulostus Työ tulostetaan digitaalisesti pdf tiedostona. Kaikki asiakirjat tulostetaan ruotsin ja suomenkielisinä, ja toisen kielen asiakirjat merkitään käännökseksi. 5. Projektipankki Tehtävään sisältyy projektipankin perustaminen ja ylläpito, johon asiakirjat viedään ja päivitetään jatkuvasti. Tilaajalla ja hänen edustajilla tulee olla pääsy projektipankkiin. Tausta aineisto Liitteet 1 6 ovat osoitteessa Kunta toimittaa seuraavan tausta aineiston: Liite 1 Ote pohjakartasta 1:2 000

5 Suunnittelutarjouspyyntö 5 (7) Liite 2 Handlingsplan för Karlebyvägen delen stadsgränsen Källängsvägen Liite 3 Asemakaavaehdotus Liite 4 Centrumtävling final screenversion Liite 5 Kokkolantien asemakaava, osa 1 Liite 6 Karlebyvägen från riksväg till huvudgata (Korsholmsvägen) 6. Toimitusehdot Suunnitelman tulee olla täysin valmis viimeistään Koska kunta tarvitsee hankkeen kustannustiedot muun muassa budjetointia varten, yksityiskohtainen kustannusselvitys tulee esittää viimeistään Maksuehdot Maksu tapahtuu erissä siten, että 20 % maksetaan kuukausi sen jälkeen, kun konsulttisopimus on allekirjoitettu ja hankintapäätös on saanut lainvoiman, ja loput työn edetessä. Loppulasku, kun lopullinen suunnitelma on toimitettu ja tilaaja on hyväksynyt sen. Maksuaika vähintään 21 päivää, korkolain mukainen viivästyskorko. Tarjous Yleiset vaatimukset Toimeksiannon saaminen edellyttää, että tarjoajalla on henkilöstöä, jolla on tehtävään soveltuva koulutus ja hyvä asiantuntemus vastaavista tehtävistä. Tämä todennetaan ilmoittamalla ne avainhenkilöt (projektipäällikkö, katusuunnittelun, vesihuoltosuunnittelun, arkkitehtuurin ja ympäristön, valaistuksen suunnittelun vastuuhenkilöt), jotka tarjoaja aikoo osoittaa tehtävään, sekä tiedot näiden henkilöiden koulutuksesta ja referensseistä. Tarjoajan ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden edellytetään täyttäneen elinkeinotoiminnan edellyttämät yhteiskunnalliset velvoitteet. Ennen sopimuksen solmimista valitun tarjoajan tulee esittää selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintä, työnantaja ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriote, ja todistus lakisääteisten verojen ja vakuutusmaksujen suorittamisesta. Tarjouksen sisältö Tarjoukseen on liitettävä: 1. Projekti ja laatusuunnitelma 2. Aikataulu välitavoitteineen

6 Suunnittelutarjouspyyntö 6 (7) 3. Projektiryhmän koostumus ja organisaatio sekä henkilöiden tehtävät. 4. Avainhenkilöt ja heidän koulutus ja kokemus ja mahdolliset pätevyydet. Avainhenkilöiden (projektipäällikkö, katusuunnittelun, vesihuoltosuunnittelun, arkkitehtuurin ja ympäristön, valaistuksen suunnittelun vastuuhenkilö) henkilö ja referenssitiedot. 5. Avainhenkilöiden arvioitu työpanos tunteina ja osuutena kokonaistuntimäärästä. 6. Palkkio. Palkkio ilmoitetaan kokonaishintana (netto euro, alv 0 %) sisältäen henkilökustannukset, erilliset korvaukset, matka ja käsittelykustannukset, mahdolliset päivärahat ja muut mahdolliset suorat ja epäsuorat kustannukset. Kokonaishinnan tulee lisäksi sisältää kaikki kustannukset tarjoajan osallistumisesta kaikkiaan 6 suunnittelukokoukseen ja 2 informaatiokokoukseen Mustasaaressa. 7. Yksikköhinnat mahdollisia lisä ja muutostöitä varten. Maastotöiden tunti ja vuorohinnat. Tarjous on annettava koko tehtävästä. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjous voidaan laatia ruotsin tai suomenkielisenä. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta tarjousajan päätyttyä. Hankinta Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous valitaan edellyttäen että tarjoaja täyttää edellä esitetyt yleiset vaatimukset. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous arvioidaan kokonaishinnan ja laatuparametrien perusteella. Arvioinnissa kokonaishinnan paino on 50 % ja laadun 50 %. Tarjouksen laatu arvioidaan seuraavasti: Työryhmän koostumus, koulutus ja osaaminen sekä kokemus 0 20 pistettä, avainhenkilöiden referenssit vastaavista tehtävistä 0 15 pistettä, vuoropuhelu ja tilaajan tarpeiden huomioon ottaminen 0 15 pistettä. Tarjous, joka saa korkeimman laatupistemäärän saa 50 pistettä laatuarvioinnissa, ja muiden tarjousten pistemäärät lasketaan jakamalla ajankohtaisen tarjouksen pistemäärä parhaan tarjouksen pistemäärällä ja kertomalla tulos 50:llä. Hinnan arvioinnissa alin hinta saa 50 pistettä, ja muiden tarjousten pistemäärät saadaan jakamalla alin tarjous ajankohtaisella ja kertomalla tulos 50:llä. Mahdollisten lisätöiden sekä toimeksiannon laajuuden tarkistamisen varalta tarjoukseen sisällytetään toimeksiannon parissa työskentelevää henkilöstöä koskeva tuntihinnasto. Kaikki hinnat ovat kiinteät sovittavan toimeksiannon osalta, ja mahdollisista lisätehtävistä sovitaan vuoden 2015 aikana.

7 Suunnittelutarjouspyyntö 7 (7) Tarjouksen jättäminen Kirjalliset tarjoukset jätetään osoitteella Mustasaaren kunta Yhdyskuntarakentaminen / Tekninen johtaja Ben Antell Keskustie Mustasaari Tarjouksen kirjekuoreen merkintä "MUSTASAARENTIE". Tarjouksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettu tarjous tulee silti lähettää postitse). Tarjous on jätettävä Mustasaaren kuntaan klo mennessä. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Kaikki hintatiedot suljetaan eri kuoreen merkillä "Hintatiedot". Mustasaaren kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunta ei korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu. Lisätiedot Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset esitetään kirjallisesti kohdassa Hankintayksikkö mainituille henkilöille mennessä. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan viimeistään viikko ennen tarjouksen määräajan päättymistä kunnan verkkosivuilla kohdassa Ajankohtaista. Mustasaaren kunta Ben Antell, tekninen johtaja Huom. Liitteet 1 6 ovat Mustasaaren kunnan verkkosivuilla