TAK Matkatoimistokysely 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAK Matkatoimistokysely 2011"

Transkriptio

1 Moskova, Pietari ja Karjalan tasavalta Valtakatu 49 :: FIN LAPPEENRANTA :: GSM :: ::

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkanjärjestäjien ja matkanvälittäjien osuus... 3 Suomen matkojen osuus kesällä ja talvella... 4 Tyypillinen ryhmäkoko ja tyypilliset matkailijat Suomen matkoilla... 5 Ryhmille suunnattujen ohjelmallisten matkapakettien myynti... 6 Ryhmämatkojen suosio... 7 Lomatyyppien tärkeys Suomen matkojen matkamyynnissä... 8 Lomatyyppien tärkeys Suomen matkojen matkamyynnissä ja tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan Suomessa... 9 Tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan Tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan - Moskova ja Pietari Suosiotaan kasvattavat Suomen lomakohteet Suosiotaan kasvattavat lomatyypit Matkatoimistojen ehdotukset matkakohteiden palvelujen kehittämiseksi Tiedonhaku Internetin käyttö tiedonhaussa Venäjänkielisen matkailumyyntipalvelun tärkeys Väittämät Väittämät 09 ja Liitteet

3 1 MATKATOIMISTOT Tiivistelmä - Suomen matkojen osuus Suomen matkoja järjestävien ja/tai myyvien matkatoimistojen myynnistä on tyypillisesti kesällä noin 20 % ja talvella noin 30 %. - Pietarissa Suomen merkitys on hieman suurempi kuin Moskovassa. - Kyselyyn, sekä kysymykseen: Matkatoimiston nimi?, vastanneiden matkatoimistojen nimet: LIITTEESSÄ 1. LOMAMATKAT - Tärkeimmässä asemassa Suomen matkojen myynnissä ovat mökkilomat, risteilyt ja laskettelulomat. Yli kahdelle kolmasosalle kyselyyn vastanneista matkatoimistoista nämä lomat ovat melko tai erittäin tärkeitä. - Kaikkien lomatyyppien osalta tyytyväisyystaso on korkeampi kuin lomatyypin merkitys matkatoimistoille. Kylpylälomien tarjonnassa on eniten kehittämisen varaa, mutta siinäkin tyytyväisyys on erittäin korkea. - Moskovassa tärkeimmässä asemassa matkatoimistojen Suomen matkojen myynnissä ovat mökkilomat, laskettelulomat, kalastusmatkat ja lasten lomakohteet. - Pietarissa kolme tärkeintä matkatyyppiä ovat mökkilomat, lasten lomakohteet ja risteilyt sekä kylpylälomat. - Viipurissa matkatoimistot järjestävät erityisesti risteilylomia, mökkilomia ja ostosmatkoja. MATKAILUN KEHITYS - Suosiotaan kasvattavat Suomen lomakohteet ovat Helsinki, Imatra, Lappeenranta, Kotka ja Lappi. - Kesälomakohteista mainittiin erikseen mm. Helsinki ja järvialueet. - Talvilomakohteista mainittiin erikseen mm. Rovaniemi ja laskettelukohteet. - Lomatyypeistä erityisesti laskettelulomien, kylpylälomien ja mökkilomien odotetaan kasvattavan suosiotaan. - Ylivoimaisesti suurin osa vastaajien kehitysehdotuksista liittyi viisumikäytäntöjen helpottamiseen sekä viisumipakon poistamiseen. Risuja annettiin muun muassa vuoden sisällä toimintansa aloittaneiden viisumikeskusten toiminnasta. TIETOLÄHTEET - Ylivoimaisesti suurin osa tiedonhausta tapahtuu Internetissä. Vastanneista kolme neljäsosaa käytti Internetiä hakiessaan viimeksi Suomi-tietoa. - Käytetyimmät hakukoneet ovat Yandex ja Google. - Matkatoimistoille tutuimpia matkailuun liittyviä Internet-sivuja ovat Visitfinland.com, Lomarengas sekä Turizm.ru. - Alueiden sivuista parhaiten tunnettuja ovat Lappeenrannan, Imatran ja Kotkan sivut. VIISUMIT - Pietarin ja Karjalan tasavallan matkatoimistoista noin 90 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viisumipakon poistaminen lisäisi venäläisten matkailua Suomeen.

4 2 Johdanto TUTKIMUKSEN TARKOITUS - Tutkimuksella kartoitettiin venäläisten matkatoimistojen mielipiteitä Suomesta ja suomalaisista alueista venäläisten matkakohteena. Tutkimus on jatkoa vuonna 2006 aloitetulle tutkimukselle, jolla kartoitetaan vuosittain venäläisten Suomen matkoja järjestävien tai myyvien matkatoimistojen mielipiteitä Suomesta. Tutkimuksen avulla voidaan seurata kuinka mielikuvat Suomesta ja matkailusta Suomeen ovat kehittyneet Venäjällä. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS - Tutkimus toteutettiin haastattelemalla puhelimitse 105 ja nettikyselyn avulla 20 matkatoimiston johtajaa tai johtoasemassa olevaa henkilöä. Haastattelut tehtiin kesäkuussa Tutkimukseen ei otettu mukaan matkatoimistoja, joilla ei ollut Suomen matkoja. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS - Tutkimusaineistoa voidaan pitää edustavana otoksena venäläisten Suomen-matkoja järjestävistä ja myyvistä matkatoimistoista. AINEISTON RAKENNE Matkatoimiston koko Lukumäärä % 1-5 työntekijää 46 36,8 % 6-10 työntekijää 33 26,4 % työntekijää 27 21,6 % yli 50 työntekijää 19 15,2 % Yhteensä % Matkatoimiston sijainti Lukumäärä % Moskova 39 31,5 % Pietari 59 47,6 % Karjalan tasavalta 26 21,0 % Yhteensä % TUTKIMUKSEN TOTEUTTAJA - Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.

5 % vastanneista matkatoimistoista 3 Matkanjärjestäjien ja matkanvälittäjien osuus 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 85 % 83 % 61 % Info Matkatoimistojen luokittelutyypit ovat: 1.: matkanjärjestäjä (туроператор) sekä 2.: matkanvälittäjä (турагенство). 40 % 30 % 20 % 39 % Matkanjärjestäjä tuottaa sekä myy matkailutuotetta, matkanvälittäjä ainoastaan myy (välittää) matkanjärjestäjän tuotteita. 10 % 0 % Matkanjärjestäjä 15 % 17 % Matkanvälittäjä Lista kaikista Venäjällä rekisteröidyistä matkajärjestäjistä löytyy osoitteesta: Moskova (n=39) Pietari (n=59) Karjalan tasavalta (n=26) - Matkatoimistoilta kysyttiin, ovatko ne tyypiltään matkanjärjestäjiä vai matkojen välittäjiä. - Kyselyyn vastanneista Moskovalaisista matkatoimistoista 85 % on matkanjärjestäjiä ja 15 % matkanvälittäjiä. - Pietarissa luvut ovat lähes samat (83 % matkanjärjestäjiä ja 17 % matkanvälittäjiä). - Karjalan tasavallassa matkanjärjestäjiä on 39 % ja matkanvälittäjiä 61 %.

6 4 Suomen matkojen osuus kesällä ja talvella Suomen Kesä Talvi matkojen Matkatoimistojen Matkatoimistojen osuus lkm % lkm % alle 10 % % % % % % % % % % 11 9 % % yli 95 % 1 1 % 2 2 % Yhteensä % % Kaavio kertoo, miten Suomen matkojen osuus tutkimuksessa mukana olevien matkatoimistojen keskuudessa on jakautunut. Esimerkiksi moskovalaisten matkatoimistojen joukossa Suomen matkojen osuus matkatoimiston järjestämistä matkoista kesällä vaihtelee %:n välillä. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kesä Talvi Maksimi Mediaani* Minimi - Pietarista löytyy matkatoimistoja, joiden lähes kaikki matkat talvella suuntautuvat Suomeen. - Matkatoimistojen Suomen matkojen osuus on talvella suurempi kuin kesällä. - Koko aineiston mediaanit* ovat 20 % (kesä) ja 30 % (talvi). * Mediaani on keskimmäinen luku, jota suurempia ja pienempiä arvoja jakaumassa on yhtä paljon. ** Karjalan Tasavalta

7 % vastanneista % vastanneista 5 Tyypillinen ryhmäkoko ja tyypilliset matkailijat Suomen matkoilla Tyypillinen ryhmäkoko Suomen matkoilla 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tyypilliset matkailijat Suomen matkoilla 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Moskova 22 % 31 % 47 % Moskova 27 % 36 % 21 % 16 % Pietari 22 % 29 % 49 % Pietari 27 % 27 % 24 % 22 % Karjalan tasavalta 46 % 15 % 39 % Karjalan tasavalta 21 % 32 % 32 % 15 % Alle 10 henkeä henkeä Yli 20 henkeä perheettömiä nuoria vanhempia pariskuntia lapsiperheitä vanhempia yksin matkustavia - Matkatoimistoilta kysyttiin tyypillistä ryhmäkokoa sekä tyypillisiä matkailijoita Suomeen suuntautuvilla ryhmämatkoilla. - Moskovassa ja Pietarissa Suomeen suuntautuvien ryhmämatkojen tyypillisin ryhmäkoko on yli 20 henkeä - Karjalan tasavallassa ryhmämatkojen tyypillisin ryhmäkoko on alle 10 henkeä. - Moskovassa tyypillisimmät Suomen matkailijat ovat lapsiperheitä. - Pietarissa eri matkustajatyypit ovat tasaisesti edustettuina. - Karjalan tasavallassa tyypillisimmät Suomen matkailijat ovat lapsiperheitä sekä vanhempia pariskuntia.

8 % vastanneista % vastanneista 6 Ryhmille suunnattujen ohjelmallisten matkapakettien myynti Myykö matkatoimistonne erityisesti ryhmille suunnattuja ohjelmallisia matkapaketteja (esimerkiksi: kalastuslomat. laskettelulomat. ostosmatkat. kylpylälomat )? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Uskotteko, että ryhmille suunnattujen matkapakettien myynti Suomeen tulee tulevaisuudessa lisääntymään? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei myy 14 % 31 % 46 % Moskova 51 % 49 % Myy Suomeen 59 % 64 % 54 % Pietari 68 % 32 % Myy muualle 5 % 28 % Karjalan tasavalta 35 % 65 % Moskova Pietari Karjalan tasavalta Uskon En usko - Matkatoimistoilta kysyttiin, myyvätkö he erityisesti ryhmille suunnattuja ohjelmallisia matkapaketteja sekä sitä, uskovatko matkatoimistot ryhmille suunnattujen matkapakettien myynnin lisääntyvän tulevaisuudessa. - Suurin osa moskovalaisista matkatoimistoista kertoo myyvänsä ryhmille suunnattuja matkapaketteja. Sen sijaan Karjalan tasavallan matkatoimistoista alle puolet kertoo myyvänsä matkapaketteja ryhmille. - Yli puolet kaikista matkatoimistoista myy erityisesti Suomeen suuntautuvia ohjelmallisia ryhmämatkapaketteja. - Kaksi kolmesta pietarilaisista matkatoimistoista uskoo ryhmille suunnattujen ohjelmallisten matkapakettien myynnin kasvuun. Karjalan tasavallan matkatoimistoista vain kolmannes uskoo em. tuotteiden myynnin lisääntyvän.

9 % vastanneista % vastanneista 7 Ryhmämatkojen suosio Minkä tyyppisten ryhmämatkojen suosion uskotte lisääntyvän? (Vastauspaikkakunnitain) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Minkä tyyppisten ryhmämatkojen suosion uskotte lisääntyvän? (Koko aineisto) 0 % 10 % 20 % 30 % Moskova Pietari ostosmatkat laskettelumatkat kylpylämatkat kulttuurimatkat 20 % 19 % 16 % 16 % Muut, mm.: 4 Opastetut kiertomatkat 2 Joulumatkat Korvatunturille 2 Mökkilomat 2 Risteilyt 1 Aktiivilomailu 1 Kanoottireissut Karjalan tasavalta muu 14 % kalastusmatkat 14 % kalastusmatkat kylpylämatkat laskettelumatkat ostosmatkat kulttuurimatkat muut Uskon suosion lisäänyvän - Matkatoimistoilta kysyttiin, minkä tyyppiset ryhmämatkat kasvattavat suosiotaan tulevaisuudessa. - Moskovalaiset matkatoimistot uskovat eniten kalastus- ja laskettelumatkojen suosion lisääntyvän. Pietarilaiset matkatoimistot uskovat eniten kylpylä- kulttuuri-, ja ostosmatkojen suosion lisääntymiseen. Karjalan tasavallan matkatoimistoista yli kolmannes uskoo ostosmatkojen suosion lisääntymiseen. - Koko aineiston perusteella matkatoimistot uskovat eniten ostosmatkojen ja vähiten kalastusmatkojen suosion lisääntymiseen.

10 8 Lomatyyppien tärkeys Suomen matkojen matkamyynnissä % kysymykseen vastanneista matkatoimistoista 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Mökkilomat (115) 72 % 13 % 7 % 8 % Muu, mikä: Risteilyt (95) Laskettelulomat (99) Ostosmatkat (92) Lasten lomakohteet (90) Kylpylälomat (112) Kulttuurimatkat (konsertit, myös urheilutapahtumat tms.) (91) Kalastus (95) Muut yritysmatkat (76) 16 % 58 % 55 % 51 % 49 % 48 % 39 % 35 % 13 % 15 % 12 % 13 % 10 % 14 % 5 % 6 % 16 % 12 % 13 % 14 % 9 % 13 % 11 % 17 % 5 % 11 % 11 % 17 % 14 % 15 % 12 % 21 % 19 % 13 % 13 % 5 % 18 % 26 % 17 % 40 % 4 Ohjelmalliset matkat 3 Spa-hotellimatkat 1Transit-matkat 1 Koiranäyttelyt 1 Koulutus, opiskelu 1 Hotellilomailu 1 Rock-festivaalit 1 Seminaarit, konferenssit 1 Omatoimimatkailu 1 Myymme vain liikematkoja 1 Suositut risteilyt 1 Opiskelijavaihto 1 Matkat joulupukinmaahan Messumatkat (69) 6 % 1 % 19 % 17 % 57 % Muu (22) 59 % 14 % 27 % erittäin tärkeä melko tärkeä ei tärkeä eikä tarpeeton melko tarpeeton täysin tarpeeton - Matkatoimistoilta kysyttiin, kuinka tärkeässä asemassa eri lomatyypit ovat yrityksen matkamyynnissä Suomeen? - Tärkeimmässä asemassa matkatoimistojen Suomen matkojen myynnissä ovat mökkilomat risteilyt ja laskettelulomat. Yli kolmelle neljäsosalle kyselyyn vastanneista matkatoimistoista nämä lomatyypit ovat melko tai erittäin tärkeitä. - Vähiten tärkeiksi koetaan yritysmatkat ja messumatkat, jotka kokee erittäin tärkeiksi tai melko tärkeiksi vain alle kolmannes matkatoimistoista.

11 Tyytyväisyys (-2= erittäin tyytymätön,..., 2=erittäin tyytyväinen) 9 Lomatyyppien tärkeys Suomen matkojen matkamyynnissä ja tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan Suomessa 2 1 Muut yritysmatkat Ostosmatkat Lasten lomakohteet Kulttuurimatkat Kalastus Mökkilomat Laskettelulomat Kylpylälomat Risteilyt Muut matkat Messumatkat Tärkeys (-2= täysin tarpeeton,..., 2=erittäin tärkeä) - Mökkilomat ovat matkatoimistoille kaikkein tärkeimpiä ja niiden tarjontaan ollaan myös tyytyväisimpiä. Vähiten tärkeitä ovat messumatkat. - Kaikissa lomatyypeissä tyytyväisyys tarjontaan on korkeampi kuin tärkeys.

12 Keskiarvo tyytyväisyydestä asteikolla Tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan Keskiarvo (1-5) Mökkilomat Laskettelulomat Kalastus Lasten lomakohteet Risteilyt Kylpylälomat Muut yritysmatkat Kulttuurimatkat (konsertit, urheilutapahtumat tms.) Ostosmatkat Messumatkat Muut matkat ,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 1,7 2,7 3,0 1,9 2,5 1,3 Moskova Pietari Karjalan tasavalta 4,4 3,6 4,8 3,9 3,3 4,3 3,6 3,9 3,6 3,3 3,9 4,6 4,5 4,5 4,3 3,2 3,4 4,5 4,3 3,4 3,4 - Matkatoimistoilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä ne ovat eri lomatyyppien tarjontaan Suomessa. - Moskovalaiset matkatoimistot ovat tyytyväisimpiä mökkilomien ja laskettelulomien; pietarilaiset mökkilomien ja lasten lomakohteiden ja Karjalan tasavallan matkatoimistot risteily- ja mökkilomien tarjontaan. - Kaikkien paikkakuntien matkatoimistot ovat tyytymättömämpiä messumatkojen ja muiden yritysmatkojen tarjontaan. - Perustelut eri lomatyyppien tyytyväisyyteen / tyytymättömyyteen LIITTEESSÄ 2

13 Tyytyväisyys asteikolla 1-5 Tyytyväisyys asteikolla Tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan - Moskova ja Pietari ,64,74,74,7 4,4 4,5 4,5 4,3 4,4 Moskova ,2 4,0 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,73,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,3 3,13,2 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,8 2,6 2,7 2,4 2,4 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1 2,0 1, Mökkilomat Laskettelulomat Kalastus Lasten lomakohteet 4,8 4,5 4,5 4,5 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,3 4,2 4,0 3,7 3,7 Risteilyt Kylpylälomat Muut yritysmatkat Kulttuurimatkat Ostosmatkat Messumatkat 4,4 4,5 Pietari 4,5 4, ,2 4,3 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6 3,7 3,4 3,4 3,3 3,4 3,3 3,1 3,2 3,1 2,9 3,0 3,0 2,8 2,6 2,62,7 2,7 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,1 1 Mökkilomat Risteilyt Laskettelulomat Kylpylälomat Kalastus Ostosmatkat Lasten lomakohteet Kulttuurimatkat Muut yritysmatkat Messumatkat - Moskovassa tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan on vähentynyt kaikissa lomatyypeissä, paitsi ostosmatkoissa - Pietarissa tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan on kasvanut kaikissa matkatyypeissä paitsi messumatkoissa ja muissa yritysmatkoissa.

14 12 Suosiotaan kasvattavat Suomen lomakohteet Helsinki Imatra Lappeenranta Kotka Lappi Pohjois-Suomi Savonlinna Turku Kouvola Keski-Suomi Kuopio Raja-alueiden kaupungit Rovaniemi Tahko Joensuu Levi Ruka Tampere Hämeenlinna Lahti Joulupukinmaa Valamon luostari Kajaani Koli Oulu Mainintoja yhteensä Kesälomakohteista mainittiin erikseen Helsinki Järvialueet Itä-ja länsi-suomi Tampere Turku Talvilomakohteista mainittiin erikseen Rovaniemi Laskettelukohteet Joulupukinmaa Kajaani Kemi Kuopio Kuusamo Lappi Matkatoimistoilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä Suomen lomakohteet tai alueet kasvattavat suosiotaan. - Matkatoimistot uskovat eniten Helsingin, Imatran, Lappeenrannan, Kotkan ja Lapin suosion kasvuun - Yksittäisiä mainintoja saivat myös: Ahvenanmaa, Espoo, Etelä-Suomi, Helsingin seutu, Keski-Suomi, Himos, Itä-Suomi, Jyväskylä, Järvialueet, Kuusamo, Kymenlaakso, Lappeenrannan risteilyt, Laskettelukeskukset, Mikkeli, Pohjois-Karjala, Pyhä, Saimaan alue, Vaasa, Espoo

15 13 Suosiotaan kasvattavat lomatyypit Laskettelulomat Kylpylät Mökkilomat Risteilyt Kalastus Ostosmatkat Lasten- ja perhelomat Opastetut kiertomatkat Kulttuurilomat Joulupukinmaa Luontomatkailu Hotellimatkat Järvimatkailu Liikematkat Mainintoja yhteensä Yksittäisiä mainintoja annettiin myös seuraaville lomatyypeille: Automatkailu Liikunnalliset lomat Linja-automatkat Messumatkat Opastetut design-teemaiset matkat suurkaupunkeihin Opiskelumatkat Pyhiinvaellus Pyöräilymatkat Ravunpyynti Yhdistelmälomat (mökki, kylpylä + kalastus) - Matkatoimistoilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä lomatyypit kasvattavat suosiotaan. - Lomatyypeistä erityisesti laskettelulomien, kylpylälomien ja mökkilomien odotetaan kasvattavan suosiotaan.

16 14 Matkatoimistojen ehdotukset matkakohteiden palvelujen kehittämiseksi Mitä Suomi tai eri matkakohteet Suomessa voisivat tehdä palvellakseen venäläisiä matkailijoita nykyistä paremmin? Viisumit Viisumivapaus Käsittelyä nopeutettava ja helpotettava Viisumit Mainonta ja PR Ei parannettavaa Venäjän kieli Palvelutarjonta Rajakäytännöt Hinnat Infrastruktuuri Tiedotus Aukioloajat MEK Viranomaistoiminta Kauppojen aukiolot Tax-free Yhteistyö Maininnat Mainonta ja PR Tutustumismatkoja matkatoimistoille Suomen matkailumainintaa lisättävä Venäjän kieli Palveluja, opasteita venäjän kielellä Lisää venäjänkielistä henkilökuntaa Palvelutarjonta Lisää ainutlaatuisia kohteita Lisää terveysloma ja perhelomamahdollisuuksia Rajakäytännöt Rajanylitystä helpotettava Rajaylitystä nopeutettava Hinnat Palvelujen hinnat matalammalle tasolla Hintapolitiikka joustavammaksi - Matkatoimistoilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä Suomi tai erilliset matkakohteet voisivat tehdä palvellakseen matkailijoita nykyistä paremmin. Vastaukset luokiteltiin. - Ylivoimaisesti suurin osa kehitysehdotuksista liittyi viisumikäytäntöjen helpottamiseen sekä viisumipakon poistamiseen. Risuja sai muun muassa vuoden sisällä toimintansa aloittaneiden viisumikeskusten toiminta. - Matkatoimistot toivoivat lisäksi enemmän Suomi-aiheista matkailumainontaa sekä venäjänkielisiä opasteita ja asiakaspalvelijoita matkakohteisiin. - Kaikki kehitysehdotukset: LIITE 4.

17 % vastanneista 15 Tiedonhaku 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Kun etsitte viimeksi tietoa jostain suomalaisesta matkakohteesta, mitä tietolähdettä käytitte? 15 % 17 % 5 % 8 % 10 % 4 % 8 % 3 % 38 % Mitä Internet-hakukonetta käytätte eniten? 14 % 42 % 3 % Yandex Mail.ru Google Rambler.ru muu 50 % 40 % 30 % 72 % 72 % 89 % 100 % 80 % Mitä Internet-hakukonetta käytätte eniten? 20 % 60 % 10 % 40 % 20 % 0 % Moskova Pietari Karjalan tasavalta 0 % Moskova Pietari Karjalan tasavalta Internet Matkailuesitteet Tutut ja kollegat Muut tietolähteet Yandex Mail.ru Google Rambler Muu - Matkatoimistoilta kysyttiin, mitä tietolähteitä ne näyttävät Suomi-tietoa hakiessaan. - Ylivoimaisesti suurin osa tiedonhausta tapahtuu Internetissä. Vastanneista kolme neljäsosaa käytti Internetiä hakiessaan viimeksi Suomi-tietoa. - Suosituimmat tiedonhakuun käytettävät hakukoneet ovat venäläinen Yandex ja yhdysvaltalainen Google.

18 % vastanneista 16 Internetin käyttö tiedonhaussa Internet, mikä sivu? Minkälaista suomalaisia matkakohteita koskevaa tietoa olette hakeneet Internetsivuilta? (Vastaajien alueiden mukaan) Moskova Pietari 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Yleiskuvauksia alueesta Perustietoja Kuvauksia tietyistä kohteista Aukioloaikoja Hintatietoja muuta 9 visitfinland 7 vr.fi 8 Hakukoneet 3 lomarengas.fi 3 Hotellien sivut 2 huvila.net 2 stopinfinland 2 Kumppaneiden sivut 2 Kohteiden sivut Koko lista: LIITE 5 Minkälaista suomalaisia matkakohteita koskevaa tietoa olette hakeneet Internet-sivuilta? (Kaikki vastanneet) 15 % 15 % Karjalan tasavalta 22 % 14 % 10 % 25 % - Matkatoimistoilta kysyttiin, mitä Suomeen liittyvää tietoa yritykset ovat Internetistä viimeksi hakeneet. - Neljännes matkatoimistoista hakee Internetistä kuvauksia tietyistä kohteista. Viidennes matkatoimistoista hakee hintatietoja.

19 % vastanneista 17 Venäjänkielisen matkailumyyntipalvelun tärkeys 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Jos suomalaisilla alueilla olisi myynti- ja palveluorganisaatio, jonka kanssa voisi asioida venäjäksi suunniteltaessa matkoja ja matkapaketteja, kuinka tärkeänä pitäisitte sitä venäläisten matkanjärjestäjien näkökulmasta? (Paikkakunnittain) 2 % 8 % 5 2 % 26 % 31 % 20 % 8 % 8 % 12 % 71 % 73 % en osaa sanoa tarpeettomana vain vähän hyödyllisenä Myyntipalvelun merkitys (Koko aineisto) 11 % 5 % 2 % melko hyödyllisenä 22 % erittäin hyödyllisenä 61 % 20 % 10 % 0 % 36 % Moskova Pietari Karjalan tasavalta - Matkatoimistoilta kysyttiin, kuinka tärkeänä ne pitäisivät sitä, että suomalaisilla alueilla matkailun olisi myynti- ja palveluorganisaatio, jonka kanssa voisi asioida venäjän kielellä. - Karjalan tasavallan ja Pietarin matkatoimistoista lähes 90 % pitää tätä erittäin tai melko hyödyllisenä. - Moskovalaisista matkatoimistoista kaksi kolmesta pitää asiaa erittäin tai melko hyödyllisenä.

20 % vastanneista % vastanneista 18 Väittämät Suomeen on helppo saada viisumi (Vastaajapaikkakunnittain) Koko aineisto 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Moskova 54 % 23 % 18 % 5 % Pietari 58 % 14 % 19 % 5 % 5 % Karjalan tasavalta 73 % 4 % 23 % täysin samaa mieltä melko samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä melko eri mieltä täysin eri mieltä 4 % 2 % 19 % 15 % 60 % Moskova Pietari Karjalan tasavalta Jos matkustaminen Suomeen ei edellyttäisi viisumia, venäläisten matkailu Suomeen lisääntyisi merkittävästi (vastaajapaikkakunnittain) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 64 % 92 % 89 % 15 % 13 % 3 % 5 % 3 % 3 % 2 % 4 % 8 % täysin samaa mieltä melko samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä melko eri mieltä täysin eri mieltä 2 % 7 % 6 % Koko aineisto 82 % 2 % - Matkatoimistoilta kysyttiin, kuinka helppoa heidän mielestään viisumin hankkiminen Suomeen on ja sitä, lisääntyisikö venäläisten matkailu Suomeen, mikäli viisumit poistettaisiin. - Kaikista matkatoimistoista noin neljä viidestä oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että Suomeen on helppo saada viisumi. - Pietarin ja Karjalan tasavallan matkatoimistoista noin 90 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viisumipakon poistaminen lisäisi venäläisten matkailua. Moskovalaisista matkatoimistoista neljä viidestä oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa.

21 19 Väittämät 09 ja % 90 % 80 % Suomeen on helppo saada viisumi 5 % 26 % 2 % 4 % 19 % 100 % 90 % 80 % Jos matkustaminen Suomeen ei edellyttäisi viisumia... 2 % 2 % 1 % 2 % 8 7 % 13 % 6 % 70 % 60 % 15 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 69 % 60 % 50 % 40 % 30 % 77 % 82 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % % täysin samaa mieltä melko samaa mieltä täysin samaa mieltä melko samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä melko eri mieltä en samaa enkä eri mieltä melko eri mieltä täysin eri mieltä täysin eri mieltä - Verrattaessa vuonna 2011 toteutettua kyselyä vuoden 2009 kyselyyn, yhä harvempi matkatoimisto oli sitä mieltä, että Suomeen on helppo saada viisumi. Perusteluissa (vastattaessa kysymykseen Mitä Suomi tai eri matkakohteet Suomessa voisivat tehdä palvellakseen? ), yleisimmiksi tyytymättömyyden aiheiksi mainittiin muun muassa viisumianomuskäsittelyn hankaluus ja pitkät käsittelyajat. - Matkatoimistot ovat yhä enenevissä määrin täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viisumipakon poistaminen lisäisi venäläismatkailua Suomaan.

22 LIITTEET Liite 1. Kyselyyn vastanneiden matkatoimistojen nimet АВИТ туристская фирма ARSIK ATON-TOUR Aeroclub tour Aerotour Aerotravel-club Akvareli Albina-Tur Aleksandra Tour Alliance Avia Around Atlantis Line Chas-Conty Cruise-Delta DRUZHBA-SORTAVALA DSBW-tours Demlink Travel Diplomat East Express European Travel GORJATSHIJE TURY GR-Travel Holiday M Intertour Intourist-Petrozavodsk Jakovenko Navigator Jazz-Tours Karelija Tour LARUS LATINA Lehtinen-Kotiranta Mariol Meridian Millenium-Tour OOO "Кюми Тревел" PACTOUR PARAISOL Petrofame-Tour Petrointour Petrovan-Tour Pohjola Tour Russian Express Saaristo-Tour Samiko Starlight TAPIOLA TLT-TOUR Teen-Tour Tumlare Net Travel Service VEDI TOUR GROUP-M City Booking Travel Centre / Городской Центр Бронирования туризма АВТ-сервис АДМ АКСИ АЛС, туристическая компания АРКО Абсолют Абсолют-Скандинавия Ависента Айвенго АлмаТУР-СПб Альбион Анчар-Трэвел Арго Атлас Атолл БалтЭкспресс Балтик Турс

23 Бон Вояж Бон Тур ВЕРСА Верса Вест Трэвел Виварилла Викинг Виторс ГЕО Галактика Гарант-Тур Гармония Горизонт без границ ДСБВ-турс Данко Европа Тур Евротур Единый центр путешествий ЗАО "Тихвинский регилнальгый туристический центр" ИНТЕР-МЕЙЛ Импульс КаРос Карелика Карельские каникулы Конти Плюс Москва (Conti Plus) Конти-Норд-Вест Ла-Манш Лира СПб Мир Путешествий ООО "Тур-Навигатор" ООО "Туристическая компания "Латина" ООО "Эридан" Острова Параллель Прима Русско-немецкий центр встреч Саквояж Североный турист Серебряное Кольцо Скантрэвел Стравон Странник Страховой магазин ТРАНСТУР ТРЕВЕЛ Театральное Тетра СПб Трэвел Хаус Турхолдинг Карелия ФинЕвротур Эдельвейс Эко Тур Экспо-Тур Эни Вэй галант Тур Takaisin

24 Liite 2. Perustelut kysymykseen Tyytyväisyys eri lomatyyppien tarjontaan Mökkilomat Hyvät lomailun edellytykset Korkeat hinnat, vaikea päästä perille. Omistajat eivät yleensä puhu englantia tai venäjää Kysymyksen muotoilu on väärä, koska on sekä erittäin hyviä mökkejä, että erittäin huonoja mökkejä, joissa jurot omistajat Laajat valikoimat Mökkien hinnat nousevat jatkuvasti ja viime aikoina turistimme ovat jo alkaneet harkita mökkeilyn mielekkyyttä Palvelut ovat korkeatasoisia, mutta emme ole onnistuneet lisäämään mökkitarjonnan suosiota Rentouttavaa Myydään paljon kesällä Laskettelulomat Emme myy liikunnallisia lomia Hyviä rinteitä Hyvät rinteet ja hissit, opetusta, ym. Kattavat lääkäripalvelut Pohjoiseen hankala päästä Useita eri tasoisia laskettelukeskuksia Kalastusmatkat Hyvä tapa saada lomailusta myös perheen päät innostumaan Kalastusmatkoille on tarjolla liian vähän venäjänkielisiä oppaita Myydään heikosti Suosio on kasvussa Vain vähän matkapakettiehdotuksia

25 Lasten lomakohteet Erilaisia huvipuistoja voisi olla enemmän Lapsille melko vähän tarjontaa Palveluja vain vähän. Erityisesti venäjänkielistä palvelua huonosti saatavilla Valitettavasti monet huvipuistot ja kesän vesipuistot lopettavat toimintansa elokuun puolivälissä, vaikka Venäjällä koululaisten lomakausi päättyy vasta elokuun lopussa Risteilyt Kaikista myydyin segmentti palvelujen korkean tason vuoksi Liian yksitoikkoisia Mukavaa ja romanttista Opettavaista Vanhentunut kalusto Kylpylälomat Korkeat hinnat. Useat kylpylät olisi jo korkea aika uudistaa Liian vähän kylpylöitä muun muassa rajan läheisyydessä Näihin on jo tututtu, ei mitään uutta Terveellistä Muut yritysmatkat Hotellien taso on korkea Kysytään melko usein Kulttuurimatkat Erittäin harvinaisia Kielimuuri

26 Ostosmatkat Laadukkaat ja edulliset tavarat Matkustetaan paljon, laadukkaat tavarat Ostosmatkalaisia on paljon Messumatkat Ei ole kysyntää Ei ole suosittua, mutta kiinnostaa Ei ole tietoa Ei olla välitetty Paljon mielenkiintoisia paikkoja Tavallisesti paljon osallistujia, hyvä tunnelma Vähän kysyntää Takaisin

27 Liite 3: Kiinnostavat asiat Suomessa Kiinnostavat asiat Suomessa 26 Luonto 11 Savonlinnan oopperaljuhla 8 EOS 5 Läheisyys 4 Ostokset 3 Edullisuus 3 Helsinki 3 Joulupukinmaa 3 Kukaan ei ole koskaan kysellyt 3 Linnoitukset 3 Muumimaailma 3 Turku 2 Helsinki näyttelyt 2 Kalastus 2 Kauniit paikat 2 Siisteys 2 Laskettelukeskukset 2 Risteilyt Ajanviettomahdollisuudet Asumismukavuus En muista En tunne Festivaalit Helppo tulla Helsingin etnofestivaali Helsingin matkailumessut Helsingin urheilutapahtumat Helsinki, konsertit Hyvä palvelu Jääkiekko Helsingissä ja Tampereella Kaikki turismi Kaupat Konsertit Helsingissä Korkeatasoiset palvelut Kosket Kukaan ei kysele, ottavat itse selvää Kukaan ei matkusta tapahtumiin Kukaan ei ole kysellyt Laatu Lappi uutena vuotena Laskettelu Lohjan keskiaikaismarkkinat Maisemat Mannerheimin syntymäpäiväjuhlat Mikkelissä Mielenkiintoiset kiertoajelut Moottoripyöräshow Museokierrokset linja-autolla Museot Mökit Neste-Rally On paljon kaikkea Opastetut kiertoajelut Opastetut matkat Opetukselliset matkat Korkeatasoiset palvelut Perhematkailu Pori, surffauksen EM-kisat Pori-Jazz Puhtaus Rock-festivaalit Rovaniemi Rovaniemi, folklore-festivaali Savonlinna Serena Talvimatkat Tasokas palvelu Tavaroiden laatu Turun keskiaikapäivät Turvallisuus Valamo ja luostarit

28 Liite 4: Matkatoimistojen ehdotukset matkakohteiden palvelujen kehittämiseksi 2 Aukioloajat Monet museot ja nähtävyydet toimivat vain kesällä. Kesän ja talven tarjonta eroaa paljon. Talvella on synkempää ja vaikeampaa keksiä tekemistä ryhmille. Huvipuistojen ja vesipuistojen toimintaa olisi venytettävä elokuun loppuun. Monille lasten kanssa matkaileville on vaikeaa tarjota mielenkiintoista tekemistä elokuussa. 6 Hinnat Hotellien hinnoittelua tarkastettava (liian kalliita) Korkeat hinnat Hissilippujen hinnat liian korkeita Palvelujen hinnat alemmaksi Hintapolitiikka joustavammaksi Vierailukohteiden hinnat alemmiksi 3 Infrastruktuuri Serenan viereen hotelli Liian vähän paikkoja hotelleissa Paremmat liikenneyhteydet 1 Kauppojen aukiolot Kauppojen aukioloja tulisi muuttaa. Menevät nyt kiinni liian aikaisin. 12 Mainonta ja PR Ei tarpeeksi mainontaa kohteista Suomen matkailumahdollisuuksien mainontaa tulisi lisätä. Viime vuosina sitä ei juuri ole näkynyt. Tällä hetkellä Suomen mainonnasta vastaavat lähinnä matkatoimistot Järjestettävä enemmän tutustumismatkoja Suomeen Suomen matkailumainontaan tulisi panostaa enemmän Enemmän mainontaa Erityisesti kesälomamatkailua mainostettava Suomea mainostettava matkailumaana enemmän Alueiden mainontaa lisättävä Tutustumismatkoja matkatoimistoille Tutustumismatkoja matkatoimistoille Maata olisi mainostettava enemmän turistikohteena

29 Tutustumismatkoja matkatoimistoille 2 MEK MEK:n toiminta Moskovassa pitäisi käynnistää uudelleen. Sen tehtävä oli tärkeä MEK:n toiminta Moskovassa käynnistettävä uudelleen. 11 "Kaikki OK" kaikkea on tarpeeksi Kaikki on muutenkin hyvin Kaikki ok Kaikki ok Kaikki hyvin Kaikki hyvin Palvelut laadukkaita kaikkialla Meille riittää kaikki mitä on Ei mitään Ei mitään Kaikki ok tällä hetkellä 8 Palvelutarjonta Enemmän perheloma-mahdollisuuksia Enemmän terveysmatkailua Suomen laskettelulomailu häviää tällä hetkellä muiden maiden tarjonnalle korkeiden hintojen vuoksi Alueiden palveluntarjontaa olisi lisättävä Enemmän turismi-infrastruktuuria. Suomi on perhelomakohde, sinne matkustetaan luonnon takia pääasiassa Lisää bisnes-hotelleja, jossa voisi järjestää konferensseja ja muita tapahtumia. Enemmän tarjontaa, enemmän ainutlaatuisia kohteita. Palvelujen tasoa kohennettava 8 Rajakäytännöt Rajanylitystä helpotettava Rajan läpäisykykyä parannettava Rajatarkastusten olisi sujuttava nopeammin Rajanylitystä helpotettava Rajanylitystä parannettava Raja- ja tullikäytännöt nopeammiksi

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

VETOVOIMAISIMMAT KOTIMAAN MATKAKOHTEET 2016

VETOVOIMAISIMMAT KOTIMAAN MATKAKOHTEET 2016 VETOVOIMAISIMMAT KOTIMAAN MATKAKOHTEET 2016 KOTIMAASSA MATKUSTANEET 75 % teki lomamatkan kotimaassa viime kesänä Oletko käynyt aikaisemmin samassa kohteessa? 30-50 vuotiaista 80 % teki lomamatkan kotimaassa

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 20.4.2016 JA LUVUT 2 MARKKINAPOTENTIAALI SUOMEN TILASTOLUVUT 2015 Venäläisten yöpymiset Suomessa vähenivät 41,6% vuonna 2015 Yöpymiset 2016 tammi-helmikuussa vähenivät 14,6%

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Vekarasta vaariin. Tulevaisuuden näköaloista yksilön näkymiksi. Alueiden ennakointiseminaari Joensuussa 14.-15.3.2013 Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Heikki Eskelinen Karjalan tutkimuslaitos

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Liite 5. Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit lukujen valossa. Sisältö:

Liite 5. Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit lukujen valossa. Sisältö: Liite 5 Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit 2000 2015 lukujen valossa Sisältö: Taulukko 1: Kulttuurifoorumien 2000 2015 osallistujien sivu 2 Taulukko 2: Kulttuurifoorumien 2000 2015 partnereiden sivu

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 9.2.2017 Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom @ kuntaliitto.fi p. 050 337 5634 @M_PekolaSjöblom Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia, 2011

Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia, 2011 Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia, 2011 Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Savonlinna Tutkimus Aineisto kerätty 4.3.-31.8.2011 käyttäen bannerimainosta seuraavilla

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet Tilanne tänään matkailussa Maakunnan matkailuportaali VisitKarelia.fi uudistuu Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvussa erityisesti Venäjältä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas

Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas Suomi venäläisille Suomella ja suomalaisilla tuotteilla hyvä ja positiivinen perusmaine Venäjällä Suomen maantieteellinen

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013 Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013 Timo Aro ja Timo Widbom, Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys heinäsyyskuussa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Johdanto tutkimukselle Matka 2017 ennakkotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaiselta yleisöltä ajankohtaisia, matkailuun liittyviä mielipiteitä

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Yrityksen nimi Saunalahti Group Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Lakkaamissyy Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Tilanne

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.10.2012 30.4.2013 28.5.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

2013 Teatteritilastot Finnish Theatre Statistics

2013 Teatteritilastot Finnish Theatre Statistics 2013 Teatteritilastot Finnish Theatre Statistics Suomalainen teatterikenttä 18 VOS-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera ja rahoituslain ulkopuoliset teatterit 2013

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot