TAK Matkatoimistokysely 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAK Matkatoimistokysely 2011"

Transkriptio

1 Moskova, Pietari ja Karjalan tasavalta Valtakatu 49 :: FIN LAPPEENRANTA :: GSM :: ::

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkanjärjestäjien ja matkanvälittäjien osuus... 3 Suomen matkojen osuus kesällä ja talvella... 4 Tyypillinen ryhmäkoko ja tyypilliset matkailijat Suomen matkoilla... 5 Ryhmille suunnattujen ohjelmallisten matkapakettien myynti... 6 Ryhmämatkojen suosio... 7 Lomatyyppien tärkeys Suomen matkojen matkamyynnissä... 8 Lomatyyppien tärkeys Suomen matkojen matkamyynnissä ja tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan Suomessa... 9 Tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan Tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan - Moskova ja Pietari Suosiotaan kasvattavat Suomen lomakohteet Suosiotaan kasvattavat lomatyypit Matkatoimistojen ehdotukset matkakohteiden palvelujen kehittämiseksi Tiedonhaku Internetin käyttö tiedonhaussa Venäjänkielisen matkailumyyntipalvelun tärkeys Väittämät Väittämät 09 ja Liitteet

3 1 MATKATOIMISTOT Tiivistelmä - Suomen matkojen osuus Suomen matkoja järjestävien ja/tai myyvien matkatoimistojen myynnistä on tyypillisesti kesällä noin 20 % ja talvella noin 30 %. - Pietarissa Suomen merkitys on hieman suurempi kuin Moskovassa. - Kyselyyn, sekä kysymykseen: Matkatoimiston nimi?, vastanneiden matkatoimistojen nimet: LIITTEESSÄ 1. LOMAMATKAT - Tärkeimmässä asemassa Suomen matkojen myynnissä ovat mökkilomat, risteilyt ja laskettelulomat. Yli kahdelle kolmasosalle kyselyyn vastanneista matkatoimistoista nämä lomat ovat melko tai erittäin tärkeitä. - Kaikkien lomatyyppien osalta tyytyväisyystaso on korkeampi kuin lomatyypin merkitys matkatoimistoille. Kylpylälomien tarjonnassa on eniten kehittämisen varaa, mutta siinäkin tyytyväisyys on erittäin korkea. - Moskovassa tärkeimmässä asemassa matkatoimistojen Suomen matkojen myynnissä ovat mökkilomat, laskettelulomat, kalastusmatkat ja lasten lomakohteet. - Pietarissa kolme tärkeintä matkatyyppiä ovat mökkilomat, lasten lomakohteet ja risteilyt sekä kylpylälomat. - Viipurissa matkatoimistot järjestävät erityisesti risteilylomia, mökkilomia ja ostosmatkoja. MATKAILUN KEHITYS - Suosiotaan kasvattavat Suomen lomakohteet ovat Helsinki, Imatra, Lappeenranta, Kotka ja Lappi. - Kesälomakohteista mainittiin erikseen mm. Helsinki ja järvialueet. - Talvilomakohteista mainittiin erikseen mm. Rovaniemi ja laskettelukohteet. - Lomatyypeistä erityisesti laskettelulomien, kylpylälomien ja mökkilomien odotetaan kasvattavan suosiotaan. - Ylivoimaisesti suurin osa vastaajien kehitysehdotuksista liittyi viisumikäytäntöjen helpottamiseen sekä viisumipakon poistamiseen. Risuja annettiin muun muassa vuoden sisällä toimintansa aloittaneiden viisumikeskusten toiminnasta. TIETOLÄHTEET - Ylivoimaisesti suurin osa tiedonhausta tapahtuu Internetissä. Vastanneista kolme neljäsosaa käytti Internetiä hakiessaan viimeksi Suomi-tietoa. - Käytetyimmät hakukoneet ovat Yandex ja Google. - Matkatoimistoille tutuimpia matkailuun liittyviä Internet-sivuja ovat Visitfinland.com, Lomarengas sekä Turizm.ru. - Alueiden sivuista parhaiten tunnettuja ovat Lappeenrannan, Imatran ja Kotkan sivut. VIISUMIT - Pietarin ja Karjalan tasavallan matkatoimistoista noin 90 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viisumipakon poistaminen lisäisi venäläisten matkailua Suomeen.

4 2 Johdanto TUTKIMUKSEN TARKOITUS - Tutkimuksella kartoitettiin venäläisten matkatoimistojen mielipiteitä Suomesta ja suomalaisista alueista venäläisten matkakohteena. Tutkimus on jatkoa vuonna 2006 aloitetulle tutkimukselle, jolla kartoitetaan vuosittain venäläisten Suomen matkoja järjestävien tai myyvien matkatoimistojen mielipiteitä Suomesta. Tutkimuksen avulla voidaan seurata kuinka mielikuvat Suomesta ja matkailusta Suomeen ovat kehittyneet Venäjällä. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS - Tutkimus toteutettiin haastattelemalla puhelimitse 105 ja nettikyselyn avulla 20 matkatoimiston johtajaa tai johtoasemassa olevaa henkilöä. Haastattelut tehtiin kesäkuussa Tutkimukseen ei otettu mukaan matkatoimistoja, joilla ei ollut Suomen matkoja. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS - Tutkimusaineistoa voidaan pitää edustavana otoksena venäläisten Suomen-matkoja järjestävistä ja myyvistä matkatoimistoista. AINEISTON RAKENNE Matkatoimiston koko Lukumäärä % 1-5 työntekijää 46 36,8 % 6-10 työntekijää 33 26,4 % työntekijää 27 21,6 % yli 50 työntekijää 19 15,2 % Yhteensä % Matkatoimiston sijainti Lukumäärä % Moskova 39 31,5 % Pietari 59 47,6 % Karjalan tasavalta 26 21,0 % Yhteensä % TUTKIMUKSEN TOTEUTTAJA - Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.

5 % vastanneista matkatoimistoista 3 Matkanjärjestäjien ja matkanvälittäjien osuus 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 85 % 83 % 61 % Info Matkatoimistojen luokittelutyypit ovat: 1.: matkanjärjestäjä (туроператор) sekä 2.: matkanvälittäjä (турагенство). 40 % 30 % 20 % 39 % Matkanjärjestäjä tuottaa sekä myy matkailutuotetta, matkanvälittäjä ainoastaan myy (välittää) matkanjärjestäjän tuotteita. 10 % 0 % Matkanjärjestäjä 15 % 17 % Matkanvälittäjä Lista kaikista Venäjällä rekisteröidyistä matkajärjestäjistä löytyy osoitteesta: Moskova (n=39) Pietari (n=59) Karjalan tasavalta (n=26) - Matkatoimistoilta kysyttiin, ovatko ne tyypiltään matkanjärjestäjiä vai matkojen välittäjiä. - Kyselyyn vastanneista Moskovalaisista matkatoimistoista 85 % on matkanjärjestäjiä ja 15 % matkanvälittäjiä. - Pietarissa luvut ovat lähes samat (83 % matkanjärjestäjiä ja 17 % matkanvälittäjiä). - Karjalan tasavallassa matkanjärjestäjiä on 39 % ja matkanvälittäjiä 61 %.

6 4 Suomen matkojen osuus kesällä ja talvella Suomen Kesä Talvi matkojen Matkatoimistojen Matkatoimistojen osuus lkm % lkm % alle 10 % % % % % % % % % % 11 9 % % yli 95 % 1 1 % 2 2 % Yhteensä % % Kaavio kertoo, miten Suomen matkojen osuus tutkimuksessa mukana olevien matkatoimistojen keskuudessa on jakautunut. Esimerkiksi moskovalaisten matkatoimistojen joukossa Suomen matkojen osuus matkatoimiston järjestämistä matkoista kesällä vaihtelee %:n välillä. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kesä Talvi Maksimi Mediaani* Minimi - Pietarista löytyy matkatoimistoja, joiden lähes kaikki matkat talvella suuntautuvat Suomeen. - Matkatoimistojen Suomen matkojen osuus on talvella suurempi kuin kesällä. - Koko aineiston mediaanit* ovat 20 % (kesä) ja 30 % (talvi). * Mediaani on keskimmäinen luku, jota suurempia ja pienempiä arvoja jakaumassa on yhtä paljon. ** Karjalan Tasavalta

7 % vastanneista % vastanneista 5 Tyypillinen ryhmäkoko ja tyypilliset matkailijat Suomen matkoilla Tyypillinen ryhmäkoko Suomen matkoilla 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tyypilliset matkailijat Suomen matkoilla 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Moskova 22 % 31 % 47 % Moskova 27 % 36 % 21 % 16 % Pietari 22 % 29 % 49 % Pietari 27 % 27 % 24 % 22 % Karjalan tasavalta 46 % 15 % 39 % Karjalan tasavalta 21 % 32 % 32 % 15 % Alle 10 henkeä henkeä Yli 20 henkeä perheettömiä nuoria vanhempia pariskuntia lapsiperheitä vanhempia yksin matkustavia - Matkatoimistoilta kysyttiin tyypillistä ryhmäkokoa sekä tyypillisiä matkailijoita Suomeen suuntautuvilla ryhmämatkoilla. - Moskovassa ja Pietarissa Suomeen suuntautuvien ryhmämatkojen tyypillisin ryhmäkoko on yli 20 henkeä - Karjalan tasavallassa ryhmämatkojen tyypillisin ryhmäkoko on alle 10 henkeä. - Moskovassa tyypillisimmät Suomen matkailijat ovat lapsiperheitä. - Pietarissa eri matkustajatyypit ovat tasaisesti edustettuina. - Karjalan tasavallassa tyypillisimmät Suomen matkailijat ovat lapsiperheitä sekä vanhempia pariskuntia.

8 % vastanneista % vastanneista 6 Ryhmille suunnattujen ohjelmallisten matkapakettien myynti Myykö matkatoimistonne erityisesti ryhmille suunnattuja ohjelmallisia matkapaketteja (esimerkiksi: kalastuslomat. laskettelulomat. ostosmatkat. kylpylälomat )? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Uskotteko, että ryhmille suunnattujen matkapakettien myynti Suomeen tulee tulevaisuudessa lisääntymään? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei myy 14 % 31 % 46 % Moskova 51 % 49 % Myy Suomeen 59 % 64 % 54 % Pietari 68 % 32 % Myy muualle 5 % 28 % Karjalan tasavalta 35 % 65 % Moskova Pietari Karjalan tasavalta Uskon En usko - Matkatoimistoilta kysyttiin, myyvätkö he erityisesti ryhmille suunnattuja ohjelmallisia matkapaketteja sekä sitä, uskovatko matkatoimistot ryhmille suunnattujen matkapakettien myynnin lisääntyvän tulevaisuudessa. - Suurin osa moskovalaisista matkatoimistoista kertoo myyvänsä ryhmille suunnattuja matkapaketteja. Sen sijaan Karjalan tasavallan matkatoimistoista alle puolet kertoo myyvänsä matkapaketteja ryhmille. - Yli puolet kaikista matkatoimistoista myy erityisesti Suomeen suuntautuvia ohjelmallisia ryhmämatkapaketteja. - Kaksi kolmesta pietarilaisista matkatoimistoista uskoo ryhmille suunnattujen ohjelmallisten matkapakettien myynnin kasvuun. Karjalan tasavallan matkatoimistoista vain kolmannes uskoo em. tuotteiden myynnin lisääntyvän.

9 % vastanneista % vastanneista 7 Ryhmämatkojen suosio Minkä tyyppisten ryhmämatkojen suosion uskotte lisääntyvän? (Vastauspaikkakunnitain) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Minkä tyyppisten ryhmämatkojen suosion uskotte lisääntyvän? (Koko aineisto) 0 % 10 % 20 % 30 % Moskova Pietari ostosmatkat laskettelumatkat kylpylämatkat kulttuurimatkat 20 % 19 % 16 % 16 % Muut, mm.: 4 Opastetut kiertomatkat 2 Joulumatkat Korvatunturille 2 Mökkilomat 2 Risteilyt 1 Aktiivilomailu 1 Kanoottireissut Karjalan tasavalta muu 14 % kalastusmatkat 14 % kalastusmatkat kylpylämatkat laskettelumatkat ostosmatkat kulttuurimatkat muut Uskon suosion lisäänyvän - Matkatoimistoilta kysyttiin, minkä tyyppiset ryhmämatkat kasvattavat suosiotaan tulevaisuudessa. - Moskovalaiset matkatoimistot uskovat eniten kalastus- ja laskettelumatkojen suosion lisääntyvän. Pietarilaiset matkatoimistot uskovat eniten kylpylä- kulttuuri-, ja ostosmatkojen suosion lisääntymiseen. Karjalan tasavallan matkatoimistoista yli kolmannes uskoo ostosmatkojen suosion lisääntymiseen. - Koko aineiston perusteella matkatoimistot uskovat eniten ostosmatkojen ja vähiten kalastusmatkojen suosion lisääntymiseen.

10 8 Lomatyyppien tärkeys Suomen matkojen matkamyynnissä % kysymykseen vastanneista matkatoimistoista 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Mökkilomat (115) 72 % 13 % 7 % 8 % Muu, mikä: Risteilyt (95) Laskettelulomat (99) Ostosmatkat (92) Lasten lomakohteet (90) Kylpylälomat (112) Kulttuurimatkat (konsertit, myös urheilutapahtumat tms.) (91) Kalastus (95) Muut yritysmatkat (76) 16 % 58 % 55 % 51 % 49 % 48 % 39 % 35 % 13 % 15 % 12 % 13 % 10 % 14 % 5 % 6 % 16 % 12 % 13 % 14 % 9 % 13 % 11 % 17 % 5 % 11 % 11 % 17 % 14 % 15 % 12 % 21 % 19 % 13 % 13 % 5 % 18 % 26 % 17 % 40 % 4 Ohjelmalliset matkat 3 Spa-hotellimatkat 1Transit-matkat 1 Koiranäyttelyt 1 Koulutus, opiskelu 1 Hotellilomailu 1 Rock-festivaalit 1 Seminaarit, konferenssit 1 Omatoimimatkailu 1 Myymme vain liikematkoja 1 Suositut risteilyt 1 Opiskelijavaihto 1 Matkat joulupukinmaahan Messumatkat (69) 6 % 1 % 19 % 17 % 57 % Muu (22) 59 % 14 % 27 % erittäin tärkeä melko tärkeä ei tärkeä eikä tarpeeton melko tarpeeton täysin tarpeeton - Matkatoimistoilta kysyttiin, kuinka tärkeässä asemassa eri lomatyypit ovat yrityksen matkamyynnissä Suomeen? - Tärkeimmässä asemassa matkatoimistojen Suomen matkojen myynnissä ovat mökkilomat risteilyt ja laskettelulomat. Yli kolmelle neljäsosalle kyselyyn vastanneista matkatoimistoista nämä lomatyypit ovat melko tai erittäin tärkeitä. - Vähiten tärkeiksi koetaan yritysmatkat ja messumatkat, jotka kokee erittäin tärkeiksi tai melko tärkeiksi vain alle kolmannes matkatoimistoista.

11 Tyytyväisyys (-2= erittäin tyytymätön,..., 2=erittäin tyytyväinen) 9 Lomatyyppien tärkeys Suomen matkojen matkamyynnissä ja tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan Suomessa 2 1 Muut yritysmatkat Ostosmatkat Lasten lomakohteet Kulttuurimatkat Kalastus Mökkilomat Laskettelulomat Kylpylälomat Risteilyt Muut matkat Messumatkat Tärkeys (-2= täysin tarpeeton,..., 2=erittäin tärkeä) - Mökkilomat ovat matkatoimistoille kaikkein tärkeimpiä ja niiden tarjontaan ollaan myös tyytyväisimpiä. Vähiten tärkeitä ovat messumatkat. - Kaikissa lomatyypeissä tyytyväisyys tarjontaan on korkeampi kuin tärkeys.

12 Keskiarvo tyytyväisyydestä asteikolla Tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan Keskiarvo (1-5) Mökkilomat Laskettelulomat Kalastus Lasten lomakohteet Risteilyt Kylpylälomat Muut yritysmatkat Kulttuurimatkat (konsertit, urheilutapahtumat tms.) Ostosmatkat Messumatkat Muut matkat ,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 1,7 2,7 3,0 1,9 2,5 1,3 Moskova Pietari Karjalan tasavalta 4,4 3,6 4,8 3,9 3,3 4,3 3,6 3,9 3,6 3,3 3,9 4,6 4,5 4,5 4,3 3,2 3,4 4,5 4,3 3,4 3,4 - Matkatoimistoilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä ne ovat eri lomatyyppien tarjontaan Suomessa. - Moskovalaiset matkatoimistot ovat tyytyväisimpiä mökkilomien ja laskettelulomien; pietarilaiset mökkilomien ja lasten lomakohteiden ja Karjalan tasavallan matkatoimistot risteily- ja mökkilomien tarjontaan. - Kaikkien paikkakuntien matkatoimistot ovat tyytymättömämpiä messumatkojen ja muiden yritysmatkojen tarjontaan. - Perustelut eri lomatyyppien tyytyväisyyteen / tyytymättömyyteen LIITTEESSÄ 2

13 Tyytyväisyys asteikolla 1-5 Tyytyväisyys asteikolla Tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan - Moskova ja Pietari ,64,74,74,7 4,4 4,5 4,5 4,3 4,4 Moskova ,2 4,0 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,73,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,3 3,13,2 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,8 2,6 2,7 2,4 2,4 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1 2,0 1, Mökkilomat Laskettelulomat Kalastus Lasten lomakohteet 4,8 4,5 4,5 4,5 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,3 4,2 4,0 3,7 3,7 Risteilyt Kylpylälomat Muut yritysmatkat Kulttuurimatkat Ostosmatkat Messumatkat 4,4 4,5 Pietari 4,5 4, ,2 4,3 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6 3,7 3,4 3,4 3,3 3,4 3,3 3,1 3,2 3,1 2,9 3,0 3,0 2,8 2,6 2,62,7 2,7 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,1 1 Mökkilomat Risteilyt Laskettelulomat Kylpylälomat Kalastus Ostosmatkat Lasten lomakohteet Kulttuurimatkat Muut yritysmatkat Messumatkat - Moskovassa tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan on vähentynyt kaikissa lomatyypeissä, paitsi ostosmatkoissa - Pietarissa tyytyväisyys lomatyyppien tarjontaan on kasvanut kaikissa matkatyypeissä paitsi messumatkoissa ja muissa yritysmatkoissa.

14 12 Suosiotaan kasvattavat Suomen lomakohteet Helsinki Imatra Lappeenranta Kotka Lappi Pohjois-Suomi Savonlinna Turku Kouvola Keski-Suomi Kuopio Raja-alueiden kaupungit Rovaniemi Tahko Joensuu Levi Ruka Tampere Hämeenlinna Lahti Joulupukinmaa Valamon luostari Kajaani Koli Oulu Mainintoja yhteensä Kesälomakohteista mainittiin erikseen Helsinki Järvialueet Itä-ja länsi-suomi Tampere Turku Talvilomakohteista mainittiin erikseen Rovaniemi Laskettelukohteet Joulupukinmaa Kajaani Kemi Kuopio Kuusamo Lappi Matkatoimistoilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä Suomen lomakohteet tai alueet kasvattavat suosiotaan. - Matkatoimistot uskovat eniten Helsingin, Imatran, Lappeenrannan, Kotkan ja Lapin suosion kasvuun - Yksittäisiä mainintoja saivat myös: Ahvenanmaa, Espoo, Etelä-Suomi, Helsingin seutu, Keski-Suomi, Himos, Itä-Suomi, Jyväskylä, Järvialueet, Kuusamo, Kymenlaakso, Lappeenrannan risteilyt, Laskettelukeskukset, Mikkeli, Pohjois-Karjala, Pyhä, Saimaan alue, Vaasa, Espoo

15 13 Suosiotaan kasvattavat lomatyypit Laskettelulomat Kylpylät Mökkilomat Risteilyt Kalastus Ostosmatkat Lasten- ja perhelomat Opastetut kiertomatkat Kulttuurilomat Joulupukinmaa Luontomatkailu Hotellimatkat Järvimatkailu Liikematkat Mainintoja yhteensä Yksittäisiä mainintoja annettiin myös seuraaville lomatyypeille: Automatkailu Liikunnalliset lomat Linja-automatkat Messumatkat Opastetut design-teemaiset matkat suurkaupunkeihin Opiskelumatkat Pyhiinvaellus Pyöräilymatkat Ravunpyynti Yhdistelmälomat (mökki, kylpylä + kalastus) - Matkatoimistoilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä lomatyypit kasvattavat suosiotaan. - Lomatyypeistä erityisesti laskettelulomien, kylpylälomien ja mökkilomien odotetaan kasvattavan suosiotaan.

16 14 Matkatoimistojen ehdotukset matkakohteiden palvelujen kehittämiseksi Mitä Suomi tai eri matkakohteet Suomessa voisivat tehdä palvellakseen venäläisiä matkailijoita nykyistä paremmin? Viisumit Viisumivapaus Käsittelyä nopeutettava ja helpotettava Viisumit Mainonta ja PR Ei parannettavaa Venäjän kieli Palvelutarjonta Rajakäytännöt Hinnat Infrastruktuuri Tiedotus Aukioloajat MEK Viranomaistoiminta Kauppojen aukiolot Tax-free Yhteistyö Maininnat Mainonta ja PR Tutustumismatkoja matkatoimistoille Suomen matkailumainintaa lisättävä Venäjän kieli Palveluja, opasteita venäjän kielellä Lisää venäjänkielistä henkilökuntaa Palvelutarjonta Lisää ainutlaatuisia kohteita Lisää terveysloma ja perhelomamahdollisuuksia Rajakäytännöt Rajanylitystä helpotettava Rajaylitystä nopeutettava Hinnat Palvelujen hinnat matalammalle tasolla Hintapolitiikka joustavammaksi - Matkatoimistoilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä Suomi tai erilliset matkakohteet voisivat tehdä palvellakseen matkailijoita nykyistä paremmin. Vastaukset luokiteltiin. - Ylivoimaisesti suurin osa kehitysehdotuksista liittyi viisumikäytäntöjen helpottamiseen sekä viisumipakon poistamiseen. Risuja sai muun muassa vuoden sisällä toimintansa aloittaneiden viisumikeskusten toiminta. - Matkatoimistot toivoivat lisäksi enemmän Suomi-aiheista matkailumainontaa sekä venäjänkielisiä opasteita ja asiakaspalvelijoita matkakohteisiin. - Kaikki kehitysehdotukset: LIITE 4.

17 % vastanneista 15 Tiedonhaku 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Kun etsitte viimeksi tietoa jostain suomalaisesta matkakohteesta, mitä tietolähdettä käytitte? 15 % 17 % 5 % 8 % 10 % 4 % 8 % 3 % 38 % Mitä Internet-hakukonetta käytätte eniten? 14 % 42 % 3 % Yandex Mail.ru Google Rambler.ru muu 50 % 40 % 30 % 72 % 72 % 89 % 100 % 80 % Mitä Internet-hakukonetta käytätte eniten? 20 % 60 % 10 % 40 % 20 % 0 % Moskova Pietari Karjalan tasavalta 0 % Moskova Pietari Karjalan tasavalta Internet Matkailuesitteet Tutut ja kollegat Muut tietolähteet Yandex Mail.ru Google Rambler Muu - Matkatoimistoilta kysyttiin, mitä tietolähteitä ne näyttävät Suomi-tietoa hakiessaan. - Ylivoimaisesti suurin osa tiedonhausta tapahtuu Internetissä. Vastanneista kolme neljäsosaa käytti Internetiä hakiessaan viimeksi Suomi-tietoa. - Suosituimmat tiedonhakuun käytettävät hakukoneet ovat venäläinen Yandex ja yhdysvaltalainen Google.

18 % vastanneista 16 Internetin käyttö tiedonhaussa Internet, mikä sivu? Minkälaista suomalaisia matkakohteita koskevaa tietoa olette hakeneet Internetsivuilta? (Vastaajien alueiden mukaan) Moskova Pietari 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Yleiskuvauksia alueesta Perustietoja Kuvauksia tietyistä kohteista Aukioloaikoja Hintatietoja muuta 9 visitfinland 7 vr.fi 8 Hakukoneet 3 lomarengas.fi 3 Hotellien sivut 2 huvila.net 2 stopinfinland 2 Kumppaneiden sivut 2 Kohteiden sivut Koko lista: LIITE 5 Minkälaista suomalaisia matkakohteita koskevaa tietoa olette hakeneet Internet-sivuilta? (Kaikki vastanneet) 15 % 15 % Karjalan tasavalta 22 % 14 % 10 % 25 % - Matkatoimistoilta kysyttiin, mitä Suomeen liittyvää tietoa yritykset ovat Internetistä viimeksi hakeneet. - Neljännes matkatoimistoista hakee Internetistä kuvauksia tietyistä kohteista. Viidennes matkatoimistoista hakee hintatietoja.

19 % vastanneista 17 Venäjänkielisen matkailumyyntipalvelun tärkeys 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Jos suomalaisilla alueilla olisi myynti- ja palveluorganisaatio, jonka kanssa voisi asioida venäjäksi suunniteltaessa matkoja ja matkapaketteja, kuinka tärkeänä pitäisitte sitä venäläisten matkanjärjestäjien näkökulmasta? (Paikkakunnittain) 2 % 8 % 5 2 % 26 % 31 % 20 % 8 % 8 % 12 % 71 % 73 % en osaa sanoa tarpeettomana vain vähän hyödyllisenä Myyntipalvelun merkitys (Koko aineisto) 11 % 5 % 2 % melko hyödyllisenä 22 % erittäin hyödyllisenä 61 % 20 % 10 % 0 % 36 % Moskova Pietari Karjalan tasavalta - Matkatoimistoilta kysyttiin, kuinka tärkeänä ne pitäisivät sitä, että suomalaisilla alueilla matkailun olisi myynti- ja palveluorganisaatio, jonka kanssa voisi asioida venäjän kielellä. - Karjalan tasavallan ja Pietarin matkatoimistoista lähes 90 % pitää tätä erittäin tai melko hyödyllisenä. - Moskovalaisista matkatoimistoista kaksi kolmesta pitää asiaa erittäin tai melko hyödyllisenä.

20 % vastanneista % vastanneista 18 Väittämät Suomeen on helppo saada viisumi (Vastaajapaikkakunnittain) Koko aineisto 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Moskova 54 % 23 % 18 % 5 % Pietari 58 % 14 % 19 % 5 % 5 % Karjalan tasavalta 73 % 4 % 23 % täysin samaa mieltä melko samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä melko eri mieltä täysin eri mieltä 4 % 2 % 19 % 15 % 60 % Moskova Pietari Karjalan tasavalta Jos matkustaminen Suomeen ei edellyttäisi viisumia, venäläisten matkailu Suomeen lisääntyisi merkittävästi (vastaajapaikkakunnittain) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 64 % 92 % 89 % 15 % 13 % 3 % 5 % 3 % 3 % 2 % 4 % 8 % täysin samaa mieltä melko samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä melko eri mieltä täysin eri mieltä 2 % 7 % 6 % Koko aineisto 82 % 2 % - Matkatoimistoilta kysyttiin, kuinka helppoa heidän mielestään viisumin hankkiminen Suomeen on ja sitä, lisääntyisikö venäläisten matkailu Suomeen, mikäli viisumit poistettaisiin. - Kaikista matkatoimistoista noin neljä viidestä oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että Suomeen on helppo saada viisumi. - Pietarin ja Karjalan tasavallan matkatoimistoista noin 90 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viisumipakon poistaminen lisäisi venäläisten matkailua. Moskovalaisista matkatoimistoista neljä viidestä oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa.

21 19 Väittämät 09 ja % 90 % 80 % Suomeen on helppo saada viisumi 5 % 26 % 2 % 4 % 19 % 100 % 90 % 80 % Jos matkustaminen Suomeen ei edellyttäisi viisumia... 2 % 2 % 1 % 2 % 8 7 % 13 % 6 % 70 % 60 % 15 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 69 % 60 % 50 % 40 % 30 % 77 % 82 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % % täysin samaa mieltä melko samaa mieltä täysin samaa mieltä melko samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä melko eri mieltä en samaa enkä eri mieltä melko eri mieltä täysin eri mieltä täysin eri mieltä - Verrattaessa vuonna 2011 toteutettua kyselyä vuoden 2009 kyselyyn, yhä harvempi matkatoimisto oli sitä mieltä, että Suomeen on helppo saada viisumi. Perusteluissa (vastattaessa kysymykseen Mitä Suomi tai eri matkakohteet Suomessa voisivat tehdä palvellakseen? ), yleisimmiksi tyytymättömyyden aiheiksi mainittiin muun muassa viisumianomuskäsittelyn hankaluus ja pitkät käsittelyajat. - Matkatoimistot ovat yhä enenevissä määrin täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viisumipakon poistaminen lisäisi venäläismatkailua Suomaan.

22 LIITTEET Liite 1. Kyselyyn vastanneiden matkatoimistojen nimet АВИТ туристская фирма ARSIK ATON-TOUR Aeroclub tour Aerotour Aerotravel-club Akvareli Albina-Tur Aleksandra Tour Alliance Avia Around Atlantis Line Chas-Conty Cruise-Delta DRUZHBA-SORTAVALA DSBW-tours Demlink Travel Diplomat East Express European Travel GORJATSHIJE TURY GR-Travel Holiday M Intertour Intourist-Petrozavodsk Jakovenko Navigator Jazz-Tours Karelija Tour LARUS LATINA Lehtinen-Kotiranta Mariol Meridian Millenium-Tour OOO "Кюми Тревел" PACTOUR PARAISOL Petrofame-Tour Petrointour Petrovan-Tour Pohjola Tour Russian Express Saaristo-Tour Samiko Starlight TAPIOLA TLT-TOUR Teen-Tour Tumlare Net Travel Service VEDI TOUR GROUP-M City Booking Travel Centre / Городской Центр Бронирования туризма АВТ-сервис АДМ АКСИ АЛС, туристическая компания АРКО Абсолют Абсолют-Скандинавия Ависента Айвенго АлмаТУР-СПб Альбион Анчар-Трэвел Арго Атлас Атолл БалтЭкспресс Балтик Турс

23 Бон Вояж Бон Тур ВЕРСА Верса Вест Трэвел Виварилла Викинг Виторс ГЕО Галактика Гарант-Тур Гармония Горизонт без границ ДСБВ-турс Данко Европа Тур Евротур Единый центр путешествий ЗАО "Тихвинский регилнальгый туристический центр" ИНТЕР-МЕЙЛ Импульс КаРос Карелика Карельские каникулы Конти Плюс Москва (Conti Plus) Конти-Норд-Вест Ла-Манш Лира СПб Мир Путешествий ООО "Тур-Навигатор" ООО "Туристическая компания "Латина" ООО "Эридан" Острова Параллель Прима Русско-немецкий центр встреч Саквояж Североный турист Серебряное Кольцо Скантрэвел Стравон Странник Страховой магазин ТРАНСТУР ТРЕВЕЛ Театральное Тетра СПб Трэвел Хаус Турхолдинг Карелия ФинЕвротур Эдельвейс Эко Тур Экспо-Тур Эни Вэй галант Тур Takaisin

24 Liite 2. Perustelut kysymykseen Tyytyväisyys eri lomatyyppien tarjontaan Mökkilomat Hyvät lomailun edellytykset Korkeat hinnat, vaikea päästä perille. Omistajat eivät yleensä puhu englantia tai venäjää Kysymyksen muotoilu on väärä, koska on sekä erittäin hyviä mökkejä, että erittäin huonoja mökkejä, joissa jurot omistajat Laajat valikoimat Mökkien hinnat nousevat jatkuvasti ja viime aikoina turistimme ovat jo alkaneet harkita mökkeilyn mielekkyyttä Palvelut ovat korkeatasoisia, mutta emme ole onnistuneet lisäämään mökkitarjonnan suosiota Rentouttavaa Myydään paljon kesällä Laskettelulomat Emme myy liikunnallisia lomia Hyviä rinteitä Hyvät rinteet ja hissit, opetusta, ym. Kattavat lääkäripalvelut Pohjoiseen hankala päästä Useita eri tasoisia laskettelukeskuksia Kalastusmatkat Hyvä tapa saada lomailusta myös perheen päät innostumaan Kalastusmatkoille on tarjolla liian vähän venäjänkielisiä oppaita Myydään heikosti Suosio on kasvussa Vain vähän matkapakettiehdotuksia

25 Lasten lomakohteet Erilaisia huvipuistoja voisi olla enemmän Lapsille melko vähän tarjontaa Palveluja vain vähän. Erityisesti venäjänkielistä palvelua huonosti saatavilla Valitettavasti monet huvipuistot ja kesän vesipuistot lopettavat toimintansa elokuun puolivälissä, vaikka Venäjällä koululaisten lomakausi päättyy vasta elokuun lopussa Risteilyt Kaikista myydyin segmentti palvelujen korkean tason vuoksi Liian yksitoikkoisia Mukavaa ja romanttista Opettavaista Vanhentunut kalusto Kylpylälomat Korkeat hinnat. Useat kylpylät olisi jo korkea aika uudistaa Liian vähän kylpylöitä muun muassa rajan läheisyydessä Näihin on jo tututtu, ei mitään uutta Terveellistä Muut yritysmatkat Hotellien taso on korkea Kysytään melko usein Kulttuurimatkat Erittäin harvinaisia Kielimuuri

26 Ostosmatkat Laadukkaat ja edulliset tavarat Matkustetaan paljon, laadukkaat tavarat Ostosmatkalaisia on paljon Messumatkat Ei ole kysyntää Ei ole suosittua, mutta kiinnostaa Ei ole tietoa Ei olla välitetty Paljon mielenkiintoisia paikkoja Tavallisesti paljon osallistujia, hyvä tunnelma Vähän kysyntää Takaisin

27 Liite 3: Kiinnostavat asiat Suomessa Kiinnostavat asiat Suomessa 26 Luonto 11 Savonlinnan oopperaljuhla 8 EOS 5 Läheisyys 4 Ostokset 3 Edullisuus 3 Helsinki 3 Joulupukinmaa 3 Kukaan ei ole koskaan kysellyt 3 Linnoitukset 3 Muumimaailma 3 Turku 2 Helsinki näyttelyt 2 Kalastus 2 Kauniit paikat 2 Siisteys 2 Laskettelukeskukset 2 Risteilyt Ajanviettomahdollisuudet Asumismukavuus En muista En tunne Festivaalit Helppo tulla Helsingin etnofestivaali Helsingin matkailumessut Helsingin urheilutapahtumat Helsinki, konsertit Hyvä palvelu Jääkiekko Helsingissä ja Tampereella Kaikki turismi Kaupat Konsertit Helsingissä Korkeatasoiset palvelut Kosket Kukaan ei kysele, ottavat itse selvää Kukaan ei matkusta tapahtumiin Kukaan ei ole kysellyt Laatu Lappi uutena vuotena Laskettelu Lohjan keskiaikaismarkkinat Maisemat Mannerheimin syntymäpäiväjuhlat Mikkelissä Mielenkiintoiset kiertoajelut Moottoripyöräshow Museokierrokset linja-autolla Museot Mökit Neste-Rally On paljon kaikkea Opastetut kiertoajelut Opastetut matkat Opetukselliset matkat Korkeatasoiset palvelut Perhematkailu Pori, surffauksen EM-kisat Pori-Jazz Puhtaus Rock-festivaalit Rovaniemi Rovaniemi, folklore-festivaali Savonlinna Serena Talvimatkat Tasokas palvelu Tavaroiden laatu Turun keskiaikapäivät Turvallisuus Valamo ja luostarit

28 Liite 4: Matkatoimistojen ehdotukset matkakohteiden palvelujen kehittämiseksi 2 Aukioloajat Monet museot ja nähtävyydet toimivat vain kesällä. Kesän ja talven tarjonta eroaa paljon. Talvella on synkempää ja vaikeampaa keksiä tekemistä ryhmille. Huvipuistojen ja vesipuistojen toimintaa olisi venytettävä elokuun loppuun. Monille lasten kanssa matkaileville on vaikeaa tarjota mielenkiintoista tekemistä elokuussa. 6 Hinnat Hotellien hinnoittelua tarkastettava (liian kalliita) Korkeat hinnat Hissilippujen hinnat liian korkeita Palvelujen hinnat alemmaksi Hintapolitiikka joustavammaksi Vierailukohteiden hinnat alemmiksi 3 Infrastruktuuri Serenan viereen hotelli Liian vähän paikkoja hotelleissa Paremmat liikenneyhteydet 1 Kauppojen aukiolot Kauppojen aukioloja tulisi muuttaa. Menevät nyt kiinni liian aikaisin. 12 Mainonta ja PR Ei tarpeeksi mainontaa kohteista Suomen matkailumahdollisuuksien mainontaa tulisi lisätä. Viime vuosina sitä ei juuri ole näkynyt. Tällä hetkellä Suomen mainonnasta vastaavat lähinnä matkatoimistot Järjestettävä enemmän tutustumismatkoja Suomeen Suomen matkailumainontaan tulisi panostaa enemmän Enemmän mainontaa Erityisesti kesälomamatkailua mainostettava Suomea mainostettava matkailumaana enemmän Alueiden mainontaa lisättävä Tutustumismatkoja matkatoimistoille Tutustumismatkoja matkatoimistoille Maata olisi mainostettava enemmän turistikohteena

29 Tutustumismatkoja matkatoimistoille 2 MEK MEK:n toiminta Moskovassa pitäisi käynnistää uudelleen. Sen tehtävä oli tärkeä MEK:n toiminta Moskovassa käynnistettävä uudelleen. 11 "Kaikki OK" kaikkea on tarpeeksi Kaikki on muutenkin hyvin Kaikki ok Kaikki ok Kaikki hyvin Kaikki hyvin Palvelut laadukkaita kaikkialla Meille riittää kaikki mitä on Ei mitään Ei mitään Kaikki ok tällä hetkellä 8 Palvelutarjonta Enemmän perheloma-mahdollisuuksia Enemmän terveysmatkailua Suomen laskettelulomailu häviää tällä hetkellä muiden maiden tarjonnalle korkeiden hintojen vuoksi Alueiden palveluntarjontaa olisi lisättävä Enemmän turismi-infrastruktuuria. Suomi on perhelomakohde, sinne matkustetaan luonnon takia pääasiassa Lisää bisnes-hotelleja, jossa voisi järjestää konferensseja ja muita tapahtumia. Enemmän tarjontaa, enemmän ainutlaatuisia kohteita. Palvelujen tasoa kohennettava 8 Rajakäytännöt Rajanylitystä helpotettava Rajan läpäisykykyä parannettava Rajatarkastusten olisi sujuttava nopeammin Rajanylitystä helpotettava Rajanylitystä parannettava Raja- ja tullikäytännöt nopeammiksi

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ 4/2003 SISÄLLYSLUETTELO SODERVANIE SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESSÄ MATKAILUSSA ON KEHITTÄMISEN VARAA Matti Aira...5

Lisätiedot

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta.

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Jaana Rintala Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketoiminnan, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa Kohderyhmähaastattelut Iso-Britanniassa ja Saksassa 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1. ISO-BRITANNIA 3 1.1. Wildlife

Lisätiedot

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät MEKin asiakaslehti Matkailusilmä 2 2007 Saako juhannuksesta TUOTTEEN VENÄLÄISET TULEVAT Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät Matkailusilmä 1 MEK tervetullut lähetystöjen suojiin

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA Sisältö Tiivistelmä... 1 Summary... 3 Johdanto... 4 1. Taustaa... 5 1.1. Matkustus Suomeen... 5 1.2. Suomen kalastusmatkailun

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien profiili... 3 Profiili matkakohteittain...

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 23.10.2002 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...2 2 TUTKIMUSTULOKSET...3 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...3

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak. MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 JOHDANTO... 2 VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa SILENT REPORTAGE Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa Saksalaisten matkailijoiden haastatteluja Berliinissä ja Düsseldorfissa huhtikuussa 2011 ISBN 978-952- 6632-00- 1 (nid.) ISBN 978-952- 6632-01-

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

MAASEUTUMATKAILUN KULUTTAJATUTKIMUS 2006

MAASEUTUMATKAILUN KULUTTAJATUTKIMUS 2006 MAASEUTUMATKAILUN KULUTTAJATUTKIMUS 2006 SAATTEEKSI 2 Lomalaidun ry ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun yhteydessä toimiva Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos toteuttivat yhteistyössä Maaseutumatkailun

Lisätiedot

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO 12.12.2011 INNOLINK RESARCH OY Tutkimusjohtaja xxx Tutkimuspäällikkö xxx KULTTUURIN KETJU / KULTTUURIMATKAILUTUOTTEIDEN

Lisätiedot

MITÄ MUUTA MURMANSKILAISILLE? Tutkimus venäläismatkailijoiden tarpeista

MITÄ MUUTA MURMANSKILAISILLE? Tutkimus venäläismatkailijoiden tarpeista MITÄ MUUTA MURMANSKILAISILLE? Tutkimus venäläismatkailijoiden tarpeista LAPPIIN, SUOMEEN, RUOTSIIN VAI NORJAAN? Murmanskista katsottuna Lappi ei ole ollenkaan niin eksoottinen ja kiinnostava kuin esim.

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2008

Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2008 Matkailun taloudelliset vaikutukset lla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Seinäjoki 79 Muu Seinäjoen seutu 45 Järviseutu 23 Suupohja 18 Kuusiokunnat 129 Kauhava 37 330 Matkailun taloudelliset

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Pietarin yrityskysely

Pietarin yrityskysely Kouvola Innovation 2009 Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Vastanneiden yritysten toimialajakauma...

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www.. mek.fi Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:149 2006 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys.

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka, 2013. Jari Hyyrynen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo. Sisällysluettelo

Lisätiedot