Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa"

Transkriptio

1 Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta Kajander, Valtion henkilöstöpalvelut Valtion henkilöstöpalvelut

2 3M (A+O+T) Miten minun käy? Arvostus Miksi tämä muutos? Oikeudenmukaisuus Mihin olemme menossa? Toivo lv/www.kaiku-tyohyvinvointipalvelut.fi

3 Uudistuminen ja muutos (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5* 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 4,11 3,95 3,88 3,84 3,95 3,78 kaikki miehet naiset 2,0 2,73 2,70 2,88 2,84 2,84 2,88 2,83 2,70 2,67 2,64 2,65 2,62 2,69 2,50 2,23 2,53 2,42 2,31 1,5 1, Uudistumishakuisuus (ka. jatkuvien parannusten tekeminen toimintaan + palautteen hankkiminen asiakkailta) Muutosten toteutus (ka. muutosten johtaminen + mahdollisuus osallistua muutosten suunnitteluun) Varmuus työpaikan pysyvyydestä (vain yksi kysymys) Vakinaiset Määräaikaiset *Kaikissa tapauksissa alhainen arvo merkitsee huonoa ja korkea arvo hyvää tilannetta. Irma Väänänen-Tomppo: Kaikki hyvin työssä?

4 Uudistuminen ja muutos Toiminnan jatkuva parantaminen Palautteen hankkiminen asiakkailta Muutosten hyvä johtaminen erittäin/melko huono tilanne Osallistuminen muutosten suunnitteluun Aseman ja tehtävien selkeys muutosten jälkeen (70 %) erittäin/ melko hyvä tilanne Työpaikan pysyvyys Mahdollisuudet työkiertoon työpaikalla tai valtiolla ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Haluaisiko käyttää laajemmin osaamistaan työssä (huono til.=ei, hyvä=kyllä) Kokemukset toiminnan lisääntyvästä sähköistymisestä % Irma Väänänen-Tomppo: Kaikki hyvin työssä?

5 5 Ajattele muutos Minä muutoksessa Organisaatio muutoksessa Ryhmän johtaminen muutoksessa Yksilön kohtaaminen muutoksessa lv/www.kaiku-tyohyvinvointipalvelut.fi POHTIMISTA VÄLTTÄVÄ 5

6 Kestävä muutos tavaksi* Tehtävät Hankejohto? Vastuut Viraston johto Ministeriö Lähiesimiehet Työyhteisöt Työntekijät Muutoksen perustelut Oman asenteen tarkistaminen Ohjausryhmän perustaminen Muutosvisio & strategia Henkilöstöpol. toimintatavat Muutosviestintäsuunnitelma Osallistumismahdollisuuksien luominen Small wins Muutoksen vakiinnuttaminen Toimintatapojen juurruttaminen org. kulttuuriin lv/www.kaiku-tyohyvinvointipalvelut.fi *Taulukko on tilattavissa word-muodossa osoitteesta Acrobat reader nettisivuilla. 6

7 Muutosjohtaminen, mm. Työhyvinvointi muutoksessa. 2. painos - Muutos ilmiönä työhyvinvoinnin näkökulmasta Viesti muutoksessa. Opas johdolle ja esimiehille - Muutosviestinnän ABC Ajattele muutos. Opas esimiehille ja kehittäjille. - Muutostaitoja Kestävä muutos tavaksi - Kotterin muutoskehikko eri roolien näkökulmasta Kun roolit muuttuvat. Asiantunijasta esimieheksi esimiehestä asiantuntijaksi - -> julkaisut -> muutosjohtaminen Tulossa: Mitä esimiehen on hyvä tietää positiivisesta psykologiasta: asenne, voimavarat, positiiviset tunteet etc. lv/www.kaiku-tyohyvinvointipalvelut.fi

8 Yhteiset toimintamallit luovat luottamusta Valtioneuvoston periaatepäätöksissä (2006 ja 2012) vahvistaa yhtenäiset toimintatavat valtionhallinnon organisaatioiden muutostilanteisiin ja henkilöstön aseman turvaamiseen sekä tukea muutosten hallintaa ja laadukasta johtamista. Sisältää keskeiset henkilöstöjohtamisen periaatteet vuosina toteutettavissa muutoksissa. Organisaatioiden muutostilanteissa yhdenmukaisten henkilöstötukien linjauksiin sitoutuminen keskeistä. Tilaisuus, Esittäjä 8

9 Valtion henkilöstöpalvelut Valtion henkilöstöpalvelut -yksikkö tarjoaa asiantuntijapalveluja ministeriöiden, virastojen ja laitosten henkilöstömuutoksiin sekä käytännön työvälineitä henkilöstösuunnittelun tueksi ja liikkuvuuden edistämiseksi. Yksikkö perustettiin Valtiokonttoriin vuonna VM:n ohjauksessa Jokaisessa ministeriössä toimii hallinnonalakoordinaattori Virastoissa n. 150 muutostilanteiden hallintaan valmennettua henkilöstökoordinaattoria Alueelliset verkostot Tilaisuus, Esittäjä 9

10 Osaava henkilöstökoordinaattoriverkosto muutosjohtamisen tukena Virastoissa on jo nyt paljon osaamista muutostilanteiden johtamisesta ja hyvän työnantajatoiminnan periaatteista. Nyt haasteena laaja poikkihallinnollisuus Yhteiset toimintamallit ja henkilöstön yhdenmukainen ja saman aikainen kohtelu samassa tilanteessa. Varhainen ennakoiva valmistautuminen ja virastojen sisäinen henkilöstösuunnittelu. TORIn myötä siirtyvillä henkilöillä on myös muuta organisaation osaamista, jota he vievät mukanaan. Näiden osaamisten suunnitelmallinen siirtäminen. Tilaisuus, Esittäjä 10

11 Muutostilanteiden yleiset periaatteet 1. Ensisijainen tavoite on, että henkilö siirtyy tehtäviensä mukaisesti Henkilöstöä kannustetaan ja tuetaan siirtymään Voidaan toteuttaa joustavia työaikajärjestelyjä Yhteistyö vastaanottavan kaupungin kanssa, asunnot, päivähoito, koulut ja opiskelu, puolisolle työpaikka jne. 2. Jos henkilö ei siirry, hänelle etsitään töitä omasta virastosta tai laitoksesta tai hallinnonalan muusta virastosta samalla työssäkäyntialueella Henkilön oma aktiivisuus tärkeä Henkilöstökoordinaattoriverkoston tuki Heli-järjestelmän käyttäminen Virkajärjestelymahdollisuudet 3. Jollei hallinnonalan virastoista samalta työssäkäyntialueelta löydy töitä, etsitään niitä muiden hallinnonalojen virastoista samalta työssäkäyntialueelta Henkilön oma aktiivisuus ratkaisevan tärkeä Ministeriön vastuu kasvaa Hallinnonalan koordinaattorin rooli tärkeä Heli-järjestelmän käyttäminen Virkajärjestelyt Järjestetään työnhakuvalmennusta 4. Muut ratkaisut Virkavapauden käyttö enintään 3 vuotta henkilön työskennellessä määräajan toisen viraston tai toisen työnantajan palveluksessa Uudelleenkoulutus toiseen ammattiin tai osaamisen päivittäminen Määräaikainen siirto toisen työnantajan palvelukseen Irtisanoutumiskorvaus irtisanomisajan palkka +4 kk, enintään 10 kk:lta Ellei uutta työtä ole löytynyt, on mahdollisuus tulla irtisanotuksi

12 Tarjolla käytännön työvälineitä muutoshankkeiden suunnitteluun Mahdollisuus virastojen yhteiseen, poikkihallinnolliseen sparraukseen Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen Konkreettisia henkilöstösuunnittelun työvälineitä Excel-pohjaisia työvälineitä muutoshankkeen suunnittelun ja vaiheistuksen sekä toteuttamisen tueksi. Mahdollistaa yhdenmukaisten toimintatapojen suunnittelun ja aikataulutuksen. Koordinaattorin käsikirja Tilaisuus, Esittäjä 12

13 Hyvässä yhteistyössä Tilaisuus, Esittäjä 13

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VM/201/00.00.02/2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012 Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 2010 Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Raimo

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN

MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN Sytykkeitä ja näkökulmia muutostilanteisiin Tavoitteena on - nostaa esiin / keskusteluun muutostilanteeseen liittyviä näkökulmia mahdollisimman monelta näkökulmalta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Työhyvinvointi muutostilanteissa

Työhyvinvointi muutostilanteissa 7.11.2014 Työhyvinvointi muutostilanteissa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Päivi Rauramo 2014 1 Työturvallisuuskeskus TTK Työsuojeluhenkilörekisteri www.ttk.fi

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi Valtiovarainministeriö/Henkilöstöosasto 01.04.2010 Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi 1. Henkilöstökyselyjärjestelmän yleiskuvaus Henkilöstökyselyjärjestelmä

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Eeva Liisa Toivonoja, Erkki Westerlund, Tuovi Päiviö- Leppänen, Marja Koski, Matti Piispanen Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 63/2008 gg Eeva Liisa

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot