Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet"

Transkriptio

1 Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa Jukka Yliherva Alustuksen sisältö 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet 2) Käytännön esimerkkejä kannusteiden käytöstä ja mittaamisesta 3) Miten tuottavuudelle ja vaikuttavuudelle vipuvartta? 1

2 Vaikuttavuus-/tuottavuuspaineet kestävyysvajeen myötä Yli 65-vuotiaiden osuus (%) kunnittain koko väestöstä (Koko maa = 15,6) 25,0-32,9 (45) 15,6-24,9 (308) - 15,5 (91) Yli 65-vuotiaiden osuus(%) kunnittain koko väestöstä (koko maa = 26,1) 33,0 - (178) 25,0-32,9 (202) 15,6-24,9 (61) - 15,5 (3) Vaikuttavuutta/tuottavuutta edistävien ratkaisujen löytäminen. Hankintojen ja organisaatioiden välisen yhteistyön merkitys kasvaa. Innovatiivisten hankintojen kehittäminen Suomalaiset julkisen sektorin tilaajat ja palvelutoimittajat haluavat hankintoihin parempaa yhteistyötä ja innovatiivisuutta. Yhteistyötä kuvastaa yhteiset intressit, tavoitteet, sopimuskannusteet ja ansaintamallit (tuottavuus ja innovatiivisuus korkealla) Hankinnan valintakriteerit ja sisällöt estävät Innovatiivisuuden ja tuottavuuden lähtökohtia Tavoitetila Hankinnan valintakriteerit ja sisällöt edistävät Innovatiivisuuden ja tuottavuuden lähtökohtia Nykytila Yhteistyötä kuvastaa osaoptimointi, joka ilmenee vastakkaisina intresseinä (tuottavuus ja innovatiivisuus matalalla) Lähdettä mukaillen: Sitra: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, J. Yliherva

3 Mistä lähteistä uudet ideat tulevat tuotteiden, palveluiden ja toiminnan kehittämiseksi? % Asiakkaat ja toimittajat sekä yleinen toimintaympäristötieto Henkilöstö Erityisasiantuntijat Tutkimus- ja kehitystoiminta Kilpailijat Muut Useita lähteitä mukaillen: Sitra: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, J. Yliherva 2006 Ryhmähankkeissa tehdyt nykytila-analyysit 1. Hankintaosaamista = kyky muodostaa jo hankintavaiheessa innovatiivisen yhteistyön edellytykset = osaa käyttää luovuutta edistäviä hankintakokonaisuuksia = osaa käyttää yhteisiä tavoitteita ja niihin kannustavia valintakriteereitä 2. Kumppanuusosaamista = kyky johtaa pitkäjänteisesti yhteistyötä (hyötyjen ja riskien jako, kannustinmallit, pitempijänteinen yhteistyö, kehittäminen jne.) 3. Verkostotaitoja = ihmisten kyky toimia kahden ja monenvälisissä suhteissa sekä kyky johtaa verkostoja tavoitteiden saavuttamiseksi 4. Tarjoutumisosaamista (palveluntuottajat) = kykyä tuottaa asiakkaan tarpeita ja tavoitteita tyydyttäviä palveluita Jokaiselle organisaatiolle tulokset omista vahvuuksista ja heikkouksista sekä Benchmarking ja suositukset Copyright 2003 INNOVAATIOMITTAUS 3

4 Nykytila-analyysit Ihmisten ammattitaito herättää pääosin luottamusta. Hankintojen kannustavuudessa on paljon parantamisen varaa (valintakriteerit, hankintojen sisällöt, vuoropuhelu ym.). Sopimukset: sopimuksissa ei näy yhteistyön henki, esimerkiksi yhteiset tavoitteet puuttuvat sopimuskannusteet eivät edistä innovatiivista yhteistyötä Tarjoutumiset eivät ole kovin innovatiivisia eivätkä yhteistyötä edistäviä Yhteistyössä tapahtuvassa oppimisen edellytyksissä on parantamisen varaa. Kysynnän muutos ja siihen reagointi koskee sekä tilaajia että palveluntuottaja Copyright 2003 INNOVAATIOMITTAUS SOTEFIN ja TUKEFIN hankkeiden tavoitteet 1. Kehittää palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta lisäämällä hankintojen ja yhteistyön todellista innovatiivisuutta konkreettista asiakaslähtöisyyttä muuttamalla hankintojen valintakriteereitä ja sopimusten kannusteita sekä yhteistyöprosesseja parantamalla hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kumppanuus- ja hankintaosaamista sekä verkostotaitoja ja oppimiseen liittyviä tekijöitä 2. Saada aikaan pysyviä vaikutuksia osallistuvien organisaatioiden toiminnassa analysoinnin, oivaltamisen, soveltamisen, testaamisen ja oppimisen keinoin. 3. Saavuttaa nopeasti vaikuttavuutta, taloudellisia hyötyjä ja toiminnan mielekkyyttä jo hankkeen aikana sekä saada hyvät kokemukset leviämään normaaliksi toiminnaksi parhaiksi käytännöiksi. Copyright 2011 INNOKONSEPTIT OY 4

5 Käytännön esimerkkejä kannusteiden käytöstä ja mittaamisesta SOTEFIN hankkeisiin osallistujia (esimerkkejä) 1. Hämeenlinnan kaupunki 2. Mikkelin kaupunki 3. Oulun kaupunki 4. Tampereen kaupunki 5. Seutukeskus Oy Häme 6. EKSOTE 7. Helsingin kaupunki 8. IS-Hankinta 9. Kuopion kaupunki 10. Rovaniemen kaupunki 11. ASPA Palvelut Oy 12. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy 13. Helsingin Diakonissalaitos 14. Diacor terveyspalvelut Oy 15. Hoiva Oy 16. DonumOy 17. Mehiläinen Kuntapalvelut 18. Sopimusvuori ry. 19. TEKES 20. Sininauhasäätiö/Sininauhaliitto 21. Liisankoti 22. Kalliolan Setlementti 23. Oskelakoti Oy 24. Hoitokoti Päiväkumpu Oy 25. Lilinkotisäätiö 26. Suoja-Pirtti ry. 27. Rinnekoti 28. Maisonkoti 29. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 30. ALVI ry 31. Kriminaalihuollon tukisäätiö 32. Kisälli-Harjulanmäki 33. Autismismisäätiö 34. Lyhty ry Nykytila-analyysien arviointeihin on osallistunut yli tuhat alan päättäjää ja asiantuntijaa. 5

6 TUKEFIN hankkeisiin osallistujia (esimerkkejä) 1. A-Insinöörit Oy 2. Ahmainsinöörit Oy 3. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA 4. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 5. Destia Oy 6. Espoon kaupungin Tekninen keskus 7. FCG 8. Helsingin kaupungin Kiinteistövirasto 9. Helsingin kaupungin Rakennusvirasto 10. Helsingin Yliopisto 11. Hämeen ELY-keskus 12. Infrary 13. Jyväskylän kaupunki 14. Kouvolan kaupungin Tekninen ja Ympäristötoimiala 15. Kruunuasunnot Oy 16. Kuopion kaupunki 17. Lahden kaupungin Kunnallistekniikka 18. Lapin ELY-keskus 19. Leminkäinen Infra Oy 20. Liikennevirasto 21. Lujatalo Oy 22. Meritaito Oy 23. Morenia 24. NCC Rakennus Oy 25. Oulun kaupunki tekninen keskus 26. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27. Pohjois-Savon ELY-keskus 28. Pöyry Finland Oy 29. Pöyry CM Oy 30. Rakennus Oy Wareco 31. Ramboll Finland Oy 32. Rauman kaupunki Satamaliikelaitos 33. Sato Oyj 34. Sito 35. Skanska Infra Oy 36. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 37. Suomen Talokeskus Oy 38. SwecoPM 39. Tampereen kaupunki 40. TEKES 41. Terramare Oy 42. Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos 43. Uudenmaan ELY-keskus 44. Vantaan kaupungin Tilakeskus 45. Vianova Systems Finland Oy 46. Vinnea Oy 47. VTS Kiinteistöpalvelu Oy 48. YIT Oyj 49. WSP Finland Nykytila-analyysien arviointeihin on osallistunut yli viisituhatta alan päättäjää ja asiantuntijaa. Minkä on muututtava, että vaikuttavuus / tuottavuus paranee? (yhteisiä tekijöitä Oivallusvaiheen ryhmätöistä) Hankintayksiköiden oma YHTEISET ASIAKKAASTA LÄHTEVÄT TAVOITTEET palveluntuotanto ERI OSAPUOLILLE Alihankkijat VAIKUTTAVUUTTA RESURSSIEN OSTAMISEN SIJAAN MARKKINOIDEN HAASTAMINEN Alihankkijat VALINTAKRITEERIT JA SOPIMUSKANNUSTEET TUKEMAAN Ulkoiset palveluntuottajat YHTEISTÄ TAVOITTEELLISUUTTA Hankintayksiköt Loppukäyttäjät PAREMPAA VUOROPUHELUA / tilaajat JO ENNEN KILPAILUTTAMISTA HANKINTOJEN SUUNNITTELU Ulkoiset palveluntuottajat Alihankkijat TAVOITTEIDEN MITTARISOINTIA, MITTAREIDEN KEHITTÄMISTÄ JA MITTAAMISTA Ulkoiset palveluntuottajat Alihankkijat Alihankkijat 6

7 ESIMERKKEJÄ HANKINTAPILOTEISTA 1. Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen 2. Kehitysvammaisten palveluasuminen ranskalainen malli 3. Sillan rakentaminen Uudenmaan ELY - keskus Copyright SOTEFIN Jalkautusmalli: hankintaprosessin vaiheita innovatiivisuuden näkökulmasta Asiakkaiden tarpeet Toimintaympäristö Visio ja toimintastrategiat Hankinnan sisällön määrittely Käytännön kokemukset YHTEISTYÖPROSESSIT Parantaa luotettavuutta Lisää innovaatioita Lisää oppimista Nykytilaanalyysi Hankinnan tavoitteet Kilpailuttamisen valintakriteerit Sopimuskannusteet Asiakaslähtöisyyttä ja tuottavuutta edistävät tavoitteet koko ketjuun Hankintojen valintakriteerit ja sopimuskannusteet tukemaan yhteisiä tavoitteita Vuoropuhelua, luottamusta, innovointia ym. Alkuperäislähde: Sitra: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, sivut 56-, J. Yliherva 2006, sovellettu ja jatkokehitetty TUKEFIN hankkeissa, Copyright 2009 TUKEFIN 7

8 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen hankinta palveluasuminen/ tehostettu palveluasuminen Oulun kaupunki Oulun kaupungin mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen hankinta (hankinnan arvo noin 22 milj. euroa) HANKINNAN TAVOITE 1) Asukkaan hyvä elämänlaatu ja tyytyväisyys 2) Palveluasuminen on asukasta kuntouttavaa 3)Kustannustehok kuus Copyright SOTEFIN VALINTAKRITEERIT /LUPAUS 1a) Asiakastyytyväisyys (15%) Lupaus arvosana 1-5 asteikolla (1 desimaalin tarkkuus). Lupauksen alaraja määritelty. 2) Asukkaan kuntoutuminen (15%) Lupaus annetaan asukasmäärästä (x % sopimukseen kuuluvien asukkaiden määrästä), joille luvataan tapahtuvan kuntoutumista. Mittaus Rai-mittarilla 3) Hinta palveluasumiselle (70%) Hinta tuotteittain Kelpoisuusehdot: rekisterit, AVIn lupa, ammatillinen pätevyys jne. Ehdottomat vaatimukset laatuun ja toimintaan, tiloihin liittyvät Yhteiskunnalliset velvoitteet SOPIMUSKANNUSTEET Asiakastyytyväisyys vs lupaus Bonus Sanktio Kuntoutuminen vs lupaus Bonus Sanktio Bonus maksetaan vuosittain kolmelle parhaalle palveluntuottajalle ja em. tuottajat asetetaan parhaimmuusjärjestykseen seuraavalla menettelyllä ensisijaisesti suurimmasta bonuksesta (%) pienimpään bonukseen (%) sen jälkeen, mikä tuottaja saa parhaimman keskiarvon asiakastyytyväisyyskyselyssä sen jälkeen se, jolla on korkein prosentti asiakkaiden toimintakyvyn säilyvyydessä/ paranemisessa. Bonuksen maksamisen ehtona on, että palveluntuottaja on noudattanut tilaajan kanssa solmimaansa sopimusta. 8

9 Valintakriteerien kaavat Valintakriteerin 1 vertailupisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: tarjottu asiakastyytyväisyys (%) * painoarvo 15 (%) paras tarjottu asiakastyytyväisyys 100 (%) Valintakriteerin 2 vertailupisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: tarjottu kuntoutuvien osuus kaikista asiakkaista * painoarvo 15 (%) paras tarjottu kuntoutuvien osuus kaikista asiakkaista 100(%) Valintakriteerin 3 vertailupisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: halvin hyväksytty hinta ( ) * painoarvo 70 (%) tarjottu hinta ( ) 100 (%) Tarjouksista valintaa ne, joiden vertailupistemäärät ovat korkeimmat. Oulun kaupungin mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hankinta Asiakastyytyväisyys Aiemmattoteumat asiakastyytyväisyydestä: Vuonna 2011 mittauksessa saatujen tulosten keskiarvo oli mielenterveyskuntoutujilla 4,3 (vaihteluväli 3,3 4,6). Asiakastyytyväisyys (vastausten keskiarvo, TA=tarjottu asiakastyytyväisyys) Tarjottu tyytyväisyys (TA) ylittyy Bonus (%) vuosilaskutuksesta Sanktio (%) vuosilaskutuksesta TA + > 0.5 (maksimi bonus) 2,0 TA + >0.4 1,5 TA + >0.3 1,0 TA + >0.2 0,5 Tarjottu tyytyväisyys alle Ei bonusta Ei sanktiota Tarjottu tyytyväisyys (TA) alittuu TA ->0.2 1,5 TA ->0.3 2,0 TA ->0.4 2,5 TA - > 0.5 (maksimi sanktio) 3,0 9

10 Oulun kaupungin mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hankinta Asiakkaiden kuntoutuminen (x% yksikön asiakkaista kuntoutuu) Mittareina: CMH-Rai Mittarit: Itsehoidon mittari, toimintakyky mittarit (ADL, IADL) Asiakkaiden kuntoutuminen (suhteellinen osuus kohdejoukosta, TA=tarjottu%-yksikköä) Asiakkaiden kuntoutuminen (TA) ylittyy Bonus (%) vuosilaskutuksesta Sanktio (%) vuosilaskutuksesta TA + > 20 %-yksikköä (maksimi bonus) 6,0 TA + >15 %-yksikköä 4,5 TA + >10 %-yksikköä 3,0 TA + >5 %-yksikköä 1,5 Tarjottu kuntoutuminen alle + 5 %-yksikköä Ei bonusta Ei sanktiota Asiakkaiden kuntoutuminen (TA) alittuu TA ->5%-yksikköä 2,5 TA ->10%-yksikköä 4,0 TA ->15%-yksikköä 5,5 TA ->20%-yksikköä 7,0 TA - > 25 %-yksikköä (maksimi sanktio) 9,0 Mikä oli pilotin hankintavaiheessa palveluntuottajien palaute, kilpailuttamisen analysointi (N=7, Oulu mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen)? Neutraali Copyright SOTEFIN 1 = toteutuma erittäin negatiivinen 2 = toteutuma on negatiivinen 3 = toteutuma on lievästi negatiivinen 4 = toteutuma on lievästi positiivinen 5 = toteutuma on positiivinen 6 = toteutuma on erittäin positiivinen 10

11 Mikä oli pilotin hankintavaiheessa palveluntuottajien palaute, kilpailuttamisen analysointi? (kokoelma asioista, jotka toistuvat useissa palautteissa + lainauksia) Positiivista Hankintaa pidetään yhteiskunnallisesti tärkeänä. Asiakaslähtöisyys ja vaikutushakuisuus toteutuu valintakriteerien ja kannusteiden ansiosta. Vuorovaikutus tärkeä, mutta vieläkin voisi lisätä. Tämä on valtakunnallisesti merkittävä avaus, nimittäin kuntoutumiseen panostaminen maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Siitä hyötyy asiakkaat ja veronmaksajat. Nyt kun hyvä alku saatu, pitää vaikuttavuuteen tähtäävää kehitystä jatkaa. Tämä oli vasta ensimmäinen laatuaan SOTE - alalla, ja on huolehdittava, että kriteerit ja kannusteet leviävät muihinkin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. INFO-tilaisuudet olisivat tarpeellisia muissakin hankinnoissa. Infotilaisuus oli liian lyhyt, kylläkin todella laadukas. Hyvää haastamista, nyt kilpaillaan todellisella osaamisella. Edelleen kehitettävää Bonuksien ja sanktioiden kohdentuminen oikeudenmukaisemmin. Laadullisten tekijöiden painoarvoa voisi edelleen nostaa. Vuorovaikutukseen ja mittareiden luotettavuuteen pitäisi edelleen panostaa. Olisi reilua, että myös bonukset voisi laueta kaikille onnistumisten myötä, koska nyt bonuksia voi saada vain kolme, mutta sanktioita kaikki. Nostakaa rohkeasti vaikuttavuustekijöiden painoarvoja tulevissa hankinnoissa. Parantakaa entisestään vuorovaikusta ja kehittäkää mittareita toimittajien kanssa. Copyright SOTEFIN Mitä monistettavaa, mitä edelleen kehitettävää? (tilaajan aatoksia) Monistettavaa: Yhteistyö yrittäjien kanssa. Uudenlainen ja innovatiivinen hankintamalli ja tapa; kannustava puolin ja toisin Kunnan strategisten tavoitteiden sisällyttäminen osaksi hankintaan. Tarjousprosessissa/hankinnassa painottuu sopimuskauden aikainen yhteistyö enemmän kuin perinteisessä mallissa, jota sovellettu aiemmin hyvä asia. Edelleen kehitettävää: Mittareiden rakentaminen haasteellista. Sopimusaikainen yhteistyö ja seuranta / bonus/sanktiojärjestelmän toimeenpano. Vaatii osaamista hankinnan toteuttajilta (prosessin läpivieminen; hankinnan kohteena kolme isoa kokonaisuutta, tavoitteena mahdollisimman yhtenäinen tarjouspyyntö haaste valmistelulle) ja tarjoajilta (talousosaaminen, mittaristojen haltuun ottaminen ja ymmärrys). 11

12 Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen/tehostettu palveluasuminen Oulun kaupunki Numero 5 = muutos on erittäin positiivinen Numero 3 = muutos on positiivinen Numero 1 = muutos on lievästi positiivinen Numero 0 = ei muutosta Copyright 2011 SOTEFIN Hankintapilotin arvioinnin ovat tehneet SOTEFIN 1 hankkeeseen osallistuneet hankintayksiköt ja palveluntuottajat. Numero -1= muutos on lievästi negatiivinen Kehitysvammaisten asumispalvelujen hankinta -täysin autettu asuminen/osittain autettu asuminen Oulun kaupunki 12

13 Oulun kaupungin kehitysvammaisten asumispalvelujen hankinta; täysin autettu asuminen ja osittain autettu asuminen HANKINNAN TAVOITE 1) Asukkaan hyvä elämänlaatu ja tyytyväisyys 2) Palvelu tuotetaan kustannustehokkaasti ja ennustettavasti VALINTAKRITEERIT /LUPAUS 1. Hinta tilaajan määrittelyn mukainen (ns.ranskalainen kilpailutus) Täysin autettu asuminen Osittain autettu asuminen 138 /vrk/hlö 104 /vrk/hlö 2. Asiakastyytyväisyys Lupaus asiakastyytyväisyydestä asteikolla 1-5 (1 = täysin ei mieltä, 5 = täysin samaa mieltä), 1 desimaalin tarkkuus. Lupauksen alaraja määritelty; 2,5. Kelpoisuusehdot: AVIn lupa, verot,rekisterit, ammatillinen pätevyys jne. Ehdottomat vaatimukset toiminnan sisältöön, henkilökuntaan, tiloihin ym. liittyvät Yhteiskunnalliset velvoitteet SOPIMUSKANNUSTEET Asiakastyytyväisyys vs.lupaus Bonus Sanktio Bonus maksetaan vuosittain kolmelle parhaalle palveluntuottajalle ja em. tuottajat asetetaan parhaimmuusjärjestykseen seuraavalla menettelyllä: ensisijaisesti suurimmasta bonuksesta (%) pienimpään bonukseen (%) sen jälkeen, mikä tuottaja saa parhaimman keskiarvon asiakastyytyväisyyskyselyssä Bonuksen maksamisen ehtona on, että palveluntuottaja on noudattanut tilaajan kanssa solmimaansa sopimusta. Copyright SOTEFIN Valinta- ja arviointikriteerit Hinta tilaajan määrittelyn mukainen: Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksena oli, että palvelun arvonlisäverottomat hinnat olivat tilaajan määrittelyn mukaisesti seuraavat (alv 0 %) ajalle : Osatarjous 1:n kokonaisuus: Kehitysvammaisten täysin autettu asuminen 138 /vrk/asiakas Osatarjous 2:n kokonaisuus: Kehitysvammaisten osittain autettu asuminen 104 /vrk/asiakas Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi palveluntuottajalla on oikeus periä asiakkaalta ylläpitokorvaus sosiaali- ja terveyslautakunnan kulloinkin vahvistaman suuruisena (v /kk = 9,90 /vrk) 13

14 Valinta- ja arviointikriteerit Tarjoaja antoi lupauksen -asiakastyytyväisyydestä Asiakastyytyväisyys selvitetään vuosittain seuraavilla kysymyksillä: Mielipiteeni on huomioitu palvelun toteutuksessa ja se on toteutunut suunnitellun mukaisesti (Lähtöarvo kehitysvammaisten asumispalveluihin keväällä 2011 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta = 4,26) Henkilökunnalla on ollut riittävästi aikaa minulle. (Lähtöarvo kehitysvammaisten asumispalveluihin keväällä 2011 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta =4,16) Olen ollut tyytyväinen asuinympäristööni (Lähtöarvo kehitysvammaisten asumispalveluihin keväällä 2011 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta =4,41) Lupauksen tuli olla vähintään 2,5, jotta palveluntuottaja pääsi mukaan tarjousvertailuun. Palveluntuottajan valinnan perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksen valintakriteerit: Valintakriteerin painoarvo (%) asiakastyytyväisyys 100 % Bonus/sanktiojärjestelmä Asiakastyytyväisyys (vastausten keskiarvo) Tarjottu tyytyväisyys (TA) ylittyy Bonus (%) vuosilaskutuksesta Sanktio (%) vuosilaskutuksesta TA + > 0.5 (maksimi bonus) 10,0 TA + > TA + > TA + > TA + > Tarjottu tyytyväisyys alle +/- 0.1 Ei bonusta Ei sanktiota Tarjottu tyytyväisyys (TA) alittuu TA - > 0.1 2,0 TA - > TA - > TA - > TA - > 0.5 (maksimi sanktio)

15 Mikä oli pilotin hankintavaiheessa palveluntuottajien palaute, kilpailuttamisen analysointi (N=8, Oulu, kehitysvammaisten palveluasuminen)? Neutraali Copyright SOTEFIN 1 = toteutuma erittäin negatiivinen 2 = toteutuma on negatiivinen 3 = toteutuma on lievästi negatiivinen 4 = toteutuma on lievästi positiivinen 5 = toteutuma on positiivinen 6 = toteutuma on erittäin positiivinen Mikä oli pilotin hankintavaiheessa palveluntuottajien palaute, kilpailuttamisen analysointi? (kokoelma asioista, jotka toistuvat useissa palautteissa + lainauksia) Positiivista Selkeä tarjouspyyntödokumentaatio, johon on helppo antaa tarjous. Hankinta haastaa asiakaslähtöisyyteen ja vaikutushakuisuuteen. INFO tilaisuudet olivat onnistuneita. Tämä tarjouspyyntö johti siihen, että ei tarvinnut tehdä turhaa työtä, kuten yleensä aina joutuu. Tarjouspyyntöasiakirjat ja vuorovaikutustilaisuudet olivat todella hyvin johdettuja, ja kuitenkin samalla asiakaslähtöisyyttä korostavia ja vaikutushakuisia. Nyt ei saa jäädä laakereilleen makaamaan vaan Oulun kaupungin ja lähikuntien on levitettävä samaa tavoitteellisuutta muihinkin alan hankintoihin. Edelleen kehitettävää Tilaajan asettama hinta. Bonuksien maksamisen oikeudenmukaisuus. Asiakastyytyväisyyden mittaustavan luotettavuus. Hinta vaikuttaa tiukalta, kaikki eivät ole peruskehitysvammaisia. Oikein hyvä mutta voisiko bonukset mahdollistaa kaikille, koska sanktiotkin tulevat. Nyt on tärkeää, että asiakastyytyväisyyttä pystytään mittaamaan objektiivisesti. Olemme aikaisemmin olleet sitä mieltä, että laadullisten tekijöiden osuus nousisi valintakriteereissä, mutta voiko se kuitenkaan olla 100 prosenttia? Copyright SOTEFIN 15

16 Kehitysvammaisten täysin autettu ja osittain autettu asuminen Oulun kaupunki Numero 5 = muutos on erittäin positiivinen Numero 3 = muutos on positiivinen Numero 1 = muutos on lievästi positiivinen Numero 0 = ei muutosta Copyright 2011 SOTEFIN Hankintapilotin arvioinnin ovat tehneet SOTEFIN 1 hankkeeseen osallistuneet hankintayksiköt ja palveluntuottajat. Numero -1= muutos on lievästi negatiivinen Tiehallinto Tuottavuushankkeen pilotti Tukefin 1 -hankkeessa LÄHTÖKOHTIA Vårnäsin silta Kirkkonummella Kustannusarvio 1,85 M Urakka-aika : 270 vuorokautta TAVOITTEITA Yhteiskunnalle edullinen Mahdollisimman vähän haittaa tienkäyttäjille ja ympäristön asukkaille 16

17 Valintakriteerit ja painoarvot: Hinta 70 % Läpimenoaika 30 % Läpimenoajan vertailupisteet: nopein hyväksytty läpimenoaika [pv] * painoarvo [%] tarjottu läpimenoaika [pv] 100 Hinnan vertailupisteet: Halvin hinta * painoarvo [%] tarjottu hinta 100 Kokonaispisteet: kokonaispisteet = läpimenoajan vertailupisteet + hinnan vertailupisteet. Tarjouksista valittiin se, joka on kokonaispistemäärältään suurin. Copyright TUKEFIN Siltapilotin sopimuskannusteet 17

18 Pilottiprojektien arviointi Pilottiarviot - Vårnäs Pilotti oli onnistunut 4,9 Piloteissa käytetyt toimintamallit tehostavat koko tilaus-toimitusketjun toimintaa pitkällä tähtäimellä 5,0 Piloteissa käytettävät toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaatioon 4,5 Piloteissa käytetyt toimintamallit yhdistävät eri osapuolten intressejä 4,4 Piloteissa käytetyt hankinnan valintakriteerit ja sopimuskannustimet kannustavat tehokkaampiin ja tuottavuutta parantaviin toimintamalleihin 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Sarja1 Copyright TUKEFIN Miten tuottavuudelle ja vaikuttavuudelle vipuvartta? 18

19 Vaikuttavuuden/tuottavuuden synty: hankinnat ja toimittajayhteistyö kustannusvaikuttavuus Panokset prosessi tuotos (output) vaikutus vaikutus (effect, outcome) tuottavuus vaikuttavuus Talous ja voimavarat Päämäärät Lähde: Sitra: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, J. Yliherva 2006 Copyright TUKEFIN SOTEFIN/TUKEFIN hankintapilottien periaatteita ovat mm. mahdollisimman asiakaslähtöisiä ja muita vaikuttavuuteen liittyviä YHTEISIÄ tavoitteita haastetaan tuottajatantamaan mitattavia lupauksia, käytetään vähimmäistasovaatimuksia välttämättömissä tekijöissä vältetään mahdollisimman pitkälle kirjoituskilpailuja -> mitattavuus tavoitteissa, valintakriteereissä ja kannusteissa -> lupaukset sopimukseen simuloidaan eri valintakriteerien ja kannusteiden painoarvoja -> varmistetaan, että tarjouskilpailu ei mene kikkailuksi ja annettavalla palvelulla on oikeasti väliä, esimerkki yhdestä valintakriteeristä ja sen laskennasta: tarjottu kuntoisuus (yksikköä) * painoarvo XX (%) paras tarjottu kuntoisuus (yksikköä) 100 (%) järjestetään tarjousaikana INFO tilaisuus hankinnan tavoitteista, kriteereistä ja kannusteista sekä muista tärkeistä tekijöistä + myös ennen tarjouspyyntövaihetta analysoidaan kilpailutuksen onnistuneisuus ja sen yhteys tuottavuuden kehitykseen HYVÄT KOKEMUKSET MONISTUKSEEN JA MUUTOSJOHTAMISEEN PUHTIA Copyright SOTEFIN 19

20 Innovaatio- ja yhteistyökyvyn kehitystrendi (case: sosiaali- ja terveysala) (Innovaatioihin kannustava hankinta- ja kumppanuusosaaminen sekä verkostotaidot) Copyright Innovaatiomittaus Yhteenvetoa Sosiaali-ja terveysala ja rakennusala ovat yhdessäkehittäneet hankintoihin ja yhteistyöhön liittyviä kannustimia ja toimintamalleja sekä testannut niitä käytäntöön ja analysoinut tuloksia. Tämä on positiivinen asia jo sinänsä! Arvioiden ja palautteiden perusteella on löydetty faktisesti vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä lisääviä hankinta-ja yhteistyömalleja. Tätä tukevat vaikuttavuusanalyysit ja osallistujien arvioinnit. Lupauspohjaisissa valintaperuste-ja kannustinmalleissa painoarvojen ja kannustinjärjestelmässä käytettävien eurojen simulointi on erittäin tärkeää, jotta kilpailu tapahtuu oikeudenmukaisesti (tämä on osa hankintaosaamista). Johtaminenon kuitenkin muutoksen tekemisessä suurin haaste ja tämä haaste koskee sekä tilaajia että palveluntuottajia. On välttämätöntä, että sosiaali-ja terveysalalla sekä rakennusalalla käynnistetään moninkertainen määrä pilottihankintoja ja niitä suunnittelemaan osallistuu tilaaja-ja tuottajaorganisaatioista myös uusia ihmisiä. 20

21 Nykytila-analyysi (Hankinta-ja kumppanuusosaaminen sekä verkostotaidot + oppimiskyky) SOTEFIN ja TUKEFIN - hankkeiden eteneminen Organisaatiokohtaiset purkutilaisuudet ja sparrauskeskustelut Vaikuttavuusanalyysi (Hankinta- ja kumppanuusosaaminen sekä verkostotaidot + oppimiskyky) Oivallusvaiheen valmennus (2 pv) -nykytila-analyysit ryhmänä -oivallustehdas -tuottavuuden vipuvarret -palvelutuotannon erityispiirteet Soveltamisen valmennus (2 pv) -eväät pilottien käynnistämiseen -tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet - kumppanuudet Tuki Toimittajamarkkinoidenjohtamisen valmennus (2 pv) -hankinta-ja yhteistyöstrategiat -kytkentä johtamiseen -Jatkosuositukset - palvelutuotannon ja sopimusten johtaminen Organisaatioiden pilotit Copyright 2011 SOTEFIN Miten tästä eteenpäin? 1. seuraavat SOTEFIN ja TUKEFIN hankkeet käynnistyvät vuoden 2013 alussa 2. mukaan mahtuu noin kymmenen hankintayksikköä ja 20 tuottajaa 3. lisätietoa osallistumisesta ja ilmoittautumiset: GSM: KIITOKSET JA HYVÄÄ SEMINAARIN JATKOA! 21

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet TUKEFIN 3 - tuottavuushanke Lauri Merikallio Jukka Yliherva Sisältö Hankinnat, yhteistyö ja tuottavuus TUKEFIN JALKAUTUSMALLI Esimerkkejä TUKEFIN

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto 28.11.2012 Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto Sosiaalipalvelujen tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen edellyttävät julkisen alan uudistumiskykyä. Tähän päästään vahvistamalla

Lisätiedot

Tukefin. Kokemuksia Oulusta. Päivi Saari Kehto Lahti

Tukefin. Kokemuksia Oulusta. Päivi Saari Kehto Lahti Tukefin Kokemuksia Oulusta Päivi Saari Kehto Lahti 11.11.2010 TUKEFIN - kokemuksia RAITOTIEN SANEERAUS VÄLILLÄ KALIKKATIE- PÖLLÖNTIE KATUJEN YLEIS- JA RAKENNUSSUUNNITTELUN PUITESOPIMUS RAITOTIEN SANEERAUS

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun?

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008 Helsinki Lauri Merikallio Jatkuvasti tuottavuuttaan parantava tilaus-toimitusketju Miten toivotut palvelut

Lisätiedot

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto TUKEFIN 2 Analysointi-iltapäivä 24.11.2010 Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto Saaristomeren alueen väylänhoito vuosina 2011-2012 Pilottihankkeen yleisesittely Kohde: Saaristomeren alueen

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä

Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä Lotta Haukipuro Outi Keränen Hannu Torvinen Yhteistyöllä

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo 7.6.2012 Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari Hankintojen suunnittelu ja toteutus Hankintapalveluissa hoidettavana kaupungin yhteiset sopimushankinnat

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa:

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa: Hallitus 209 24.09.2014 Silmätautien poliklinikan hankintapäätös 110/02.08.00.03.03.00/2014 EKSTPHAL 209 Silmätautien yksikön erikoislääkäripohja on laskettu neljälle silmätautien erikoislääkärille, joka

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10. Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.2015 1 Taustaa Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 24.06.2015 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle 1.8.2016 31.7.2019 Sosiaali-

Lisätiedot

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin Projektin taustalla Tampereen strategisissa linjauksissa innovatiiviset hankinnat näkyneet pitkään

Lisätiedot

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön!

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Uudista ja Uudista 2013 Intohimona työelämän laadullinen kehittäminen Irma Meretniemi www.bdmoy.com Copyright BDM Oy 2 Asiat, joista puhumme Kehityskeskustelujen

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Integroidut projektintoteutusmallit Suunnittelu- ja konsultointialan näkemykset Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Integroidut projektintoteutusmallit Suunnittelu- ja konsultointialan näkemykset Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Integroidut projektintoteutusmallit Suunnittelu- ja konsultointialan näkemykset Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Suunnittelun vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

OHJELMA Aamukahvi

OHJELMA Aamukahvi OHJELMA 8.30 Aamukahvi 9.00 Tervetuloa; Miksi kannattaa tehdä innovatiivinen hankinta ja miten innovatiivisuutta voi mitata? Johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry 9.20 Innovatiivisuus kaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja. Heikki Vaisto VAT verkosto

Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja. Heikki Vaisto VAT verkosto Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja Heikki Vaisto VAT verkosto 18.11.2015 Hyvää Elämää ja palvelua avuntarvitsijoille - Espoon Diakoniasäätiö Espoon Diakoniasäätiön perustettiin vuonna 1970 auttamaan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31395 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31395 Päiväys 1/14 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Kontiolahden kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali-

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

Sote-uudistuksen kriittisiä onnistumisen edellytyksia Jari Stenvall HTT Hallintotieteen professori Johtamiskorkeakoulu/Tampereen yliopisto

Sote-uudistuksen kriittisiä onnistumisen edellytyksia Jari Stenvall HTT Hallintotieteen professori Johtamiskorkeakoulu/Tampereen yliopisto Sote-uudistuksen kriittisiä onnistumisen edellytyksia Jari Stenvall HTT Hallintotieteen professori Johtamiskorkeakoulu/Tampereen yliopisto 2 Tausta Hallintotieteen professori, johtamiskorkeakoulu 1.8.2013-

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kauklahden Validia-talo)

20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kauklahden Validia-talo) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) 23 Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta HEL 2015-011023 T 02 08 02 00 Päätös Päätettävä tässä kokouksessa päätti tarjouskilpailun perusteella valita seuraavat

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA Arvoa rahalle -määritelmä Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA HANKINTASTRATEGIAN TAVOITE JA TEHTÄVÄT Hankintastrategian tavoitteena on ohjata hankintojen johtamista, suunnittelua ja toteuttamista kunnan sisällä siten, että julkiset

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta 27.5.2014 Jan Ljungman Legal Counsel Yleistä julkisten hankintojen lainsäädännöstä ja sopimussisällöstä Hankintalaki säätelee

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Vammaispalvelut 2013 13.-14.2.2013 Messukeskus, Helsinki Tiina Lappalainen, projektipäällikkö, YTM, ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen laajentamisen vaiheen 2 rakennuttajakonsultin ja valvontatehtävien kilpailutus

Nikkilän Sydämen laajentamisen vaiheen 2 rakennuttajakonsultin ja valvontatehtävien kilpailutus Muistio 1 (5) Nikkilän Sydämen laajentamisen vaiheen 2 rakennuttajakonsultin ja valvontatehtävien kilpailutus Tarjousten vertailu ja arviointimuistio Aravatalo klo 12 Arviointiryhmä: Jukka Haakana, rakennuttajainsinööri,

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma

Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma Ikäystävällinen asuinalue -seminaari Ympäristöministeriö 12.5.2014 projektijohtaja Tanja Koivumäki 5/28/ 2014 2 Tällä hetkellä Härmälän alueella asuu noin 1 500 yli

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyöseminaari Tampereen yliopisto 7.10.2010 Pekka

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4.

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4. 1. päivä 16.3.2016 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 1 (7) 28.8.2013 Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 Tarjouspyyntöön on tullut määräaikaan 23.8.2013 mennessä seuraavat 35 kysymystä, joihin vastaamme alla. Liitteitä 5 ja 6 on korjattu,

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus Santeri Naumanen SKOL ry Diplomityö: Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankeen onnistumiseen (1/2) Tutkittiin suunnittelun

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät 15.-16.3.2016 Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus päätti 7.3. Tesoman hyvinvointikeskuksen

Lisätiedot

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1 KAUPALLINEN MALLI Sisällys 1 Yleiskuvaus ja yleiset ehdot... 2 1. 1.1 Tämän sopimusliitteen täydellisyys... 2 2. 1.2 Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus... 2 3. 1.3 Arvonlisäveron soveltaminen...

Lisätiedot

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Kickoff Vesa Jouppila 08.02.2017 DIY Kasvupalvelut/ostaminen, nykytilan SWOT Vahvuudet Osaavat ja kokeneet TE-palvelujen hankkijat Joustavuus, osaaminen ja palveluketjut

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Näin teet tarjouksen Hyvinkään kaupungille Hyvinkään kaupunki, Hankintapalvelut

Näin teet tarjouksen Hyvinkään kaupungille Hyvinkään kaupunki, Hankintapalvelut Näin teet tarjouksen Hyvinkään kaupungille Hyvinkään kaupunki, Hankintapalvelut NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen

Lisätiedot

KOHTI TOIMITTAJAMARKKINOIDEN JOHTAMISTA

KOHTI TOIMITTAJAMARKKINOIDEN JOHTAMISTA KOHTI TOIMITTAJAMARKKINOIDEN JOHTAMISTA TUKEFIN 2 SOVELTAMISEN PÄIVÄT 22.4.2010 Hanna Pajunen-Muhonen Innodea Oy Innodea Oy Innodea Oy on vuonna 2006 perustettu suomalainen asiantuntijapalveluyritys, jonka

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot