Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet"

Transkriptio

1 Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa Jukka Yliherva Alustuksen sisältö 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet 2) Käytännön esimerkkejä kannusteiden käytöstä ja mittaamisesta 3) Miten tuottavuudelle ja vaikuttavuudelle vipuvartta? 1

2 Vaikuttavuus-/tuottavuuspaineet kestävyysvajeen myötä Yli 65-vuotiaiden osuus (%) kunnittain koko väestöstä (Koko maa = 15,6) 25,0-32,9 (45) 15,6-24,9 (308) - 15,5 (91) Yli 65-vuotiaiden osuus(%) kunnittain koko väestöstä (koko maa = 26,1) 33,0 - (178) 25,0-32,9 (202) 15,6-24,9 (61) - 15,5 (3) Vaikuttavuutta/tuottavuutta edistävien ratkaisujen löytäminen. Hankintojen ja organisaatioiden välisen yhteistyön merkitys kasvaa. Innovatiivisten hankintojen kehittäminen Suomalaiset julkisen sektorin tilaajat ja palvelutoimittajat haluavat hankintoihin parempaa yhteistyötä ja innovatiivisuutta. Yhteistyötä kuvastaa yhteiset intressit, tavoitteet, sopimuskannusteet ja ansaintamallit (tuottavuus ja innovatiivisuus korkealla) Hankinnan valintakriteerit ja sisällöt estävät Innovatiivisuuden ja tuottavuuden lähtökohtia Tavoitetila Hankinnan valintakriteerit ja sisällöt edistävät Innovatiivisuuden ja tuottavuuden lähtökohtia Nykytila Yhteistyötä kuvastaa osaoptimointi, joka ilmenee vastakkaisina intresseinä (tuottavuus ja innovatiivisuus matalalla) Lähdettä mukaillen: Sitra: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, J. Yliherva

3 Mistä lähteistä uudet ideat tulevat tuotteiden, palveluiden ja toiminnan kehittämiseksi? % Asiakkaat ja toimittajat sekä yleinen toimintaympäristötieto Henkilöstö Erityisasiantuntijat Tutkimus- ja kehitystoiminta Kilpailijat Muut Useita lähteitä mukaillen: Sitra: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, J. Yliherva 2006 Ryhmähankkeissa tehdyt nykytila-analyysit 1. Hankintaosaamista = kyky muodostaa jo hankintavaiheessa innovatiivisen yhteistyön edellytykset = osaa käyttää luovuutta edistäviä hankintakokonaisuuksia = osaa käyttää yhteisiä tavoitteita ja niihin kannustavia valintakriteereitä 2. Kumppanuusosaamista = kyky johtaa pitkäjänteisesti yhteistyötä (hyötyjen ja riskien jako, kannustinmallit, pitempijänteinen yhteistyö, kehittäminen jne.) 3. Verkostotaitoja = ihmisten kyky toimia kahden ja monenvälisissä suhteissa sekä kyky johtaa verkostoja tavoitteiden saavuttamiseksi 4. Tarjoutumisosaamista (palveluntuottajat) = kykyä tuottaa asiakkaan tarpeita ja tavoitteita tyydyttäviä palveluita Jokaiselle organisaatiolle tulokset omista vahvuuksista ja heikkouksista sekä Benchmarking ja suositukset Copyright 2003 INNOVAATIOMITTAUS 3

4 Nykytila-analyysit Ihmisten ammattitaito herättää pääosin luottamusta. Hankintojen kannustavuudessa on paljon parantamisen varaa (valintakriteerit, hankintojen sisällöt, vuoropuhelu ym.). Sopimukset: sopimuksissa ei näy yhteistyön henki, esimerkiksi yhteiset tavoitteet puuttuvat sopimuskannusteet eivät edistä innovatiivista yhteistyötä Tarjoutumiset eivät ole kovin innovatiivisia eivätkä yhteistyötä edistäviä Yhteistyössä tapahtuvassa oppimisen edellytyksissä on parantamisen varaa. Kysynnän muutos ja siihen reagointi koskee sekä tilaajia että palveluntuottaja Copyright 2003 INNOVAATIOMITTAUS SOTEFIN ja TUKEFIN hankkeiden tavoitteet 1. Kehittää palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta lisäämällä hankintojen ja yhteistyön todellista innovatiivisuutta konkreettista asiakaslähtöisyyttä muuttamalla hankintojen valintakriteereitä ja sopimusten kannusteita sekä yhteistyöprosesseja parantamalla hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kumppanuus- ja hankintaosaamista sekä verkostotaitoja ja oppimiseen liittyviä tekijöitä 2. Saada aikaan pysyviä vaikutuksia osallistuvien organisaatioiden toiminnassa analysoinnin, oivaltamisen, soveltamisen, testaamisen ja oppimisen keinoin. 3. Saavuttaa nopeasti vaikuttavuutta, taloudellisia hyötyjä ja toiminnan mielekkyyttä jo hankkeen aikana sekä saada hyvät kokemukset leviämään normaaliksi toiminnaksi parhaiksi käytännöiksi. Copyright 2011 INNOKONSEPTIT OY 4

5 Käytännön esimerkkejä kannusteiden käytöstä ja mittaamisesta SOTEFIN hankkeisiin osallistujia (esimerkkejä) 1. Hämeenlinnan kaupunki 2. Mikkelin kaupunki 3. Oulun kaupunki 4. Tampereen kaupunki 5. Seutukeskus Oy Häme 6. EKSOTE 7. Helsingin kaupunki 8. IS-Hankinta 9. Kuopion kaupunki 10. Rovaniemen kaupunki 11. ASPA Palvelut Oy 12. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy 13. Helsingin Diakonissalaitos 14. Diacor terveyspalvelut Oy 15. Hoiva Oy 16. DonumOy 17. Mehiläinen Kuntapalvelut 18. Sopimusvuori ry. 19. TEKES 20. Sininauhasäätiö/Sininauhaliitto 21. Liisankoti 22. Kalliolan Setlementti 23. Oskelakoti Oy 24. Hoitokoti Päiväkumpu Oy 25. Lilinkotisäätiö 26. Suoja-Pirtti ry. 27. Rinnekoti 28. Maisonkoti 29. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 30. ALVI ry 31. Kriminaalihuollon tukisäätiö 32. Kisälli-Harjulanmäki 33. Autismismisäätiö 34. Lyhty ry Nykytila-analyysien arviointeihin on osallistunut yli tuhat alan päättäjää ja asiantuntijaa. 5

6 TUKEFIN hankkeisiin osallistujia (esimerkkejä) 1. A-Insinöörit Oy 2. Ahmainsinöörit Oy 3. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA 4. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 5. Destia Oy 6. Espoon kaupungin Tekninen keskus 7. FCG 8. Helsingin kaupungin Kiinteistövirasto 9. Helsingin kaupungin Rakennusvirasto 10. Helsingin Yliopisto 11. Hämeen ELY-keskus 12. Infrary 13. Jyväskylän kaupunki 14. Kouvolan kaupungin Tekninen ja Ympäristötoimiala 15. Kruunuasunnot Oy 16. Kuopion kaupunki 17. Lahden kaupungin Kunnallistekniikka 18. Lapin ELY-keskus 19. Leminkäinen Infra Oy 20. Liikennevirasto 21. Lujatalo Oy 22. Meritaito Oy 23. Morenia 24. NCC Rakennus Oy 25. Oulun kaupunki tekninen keskus 26. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27. Pohjois-Savon ELY-keskus 28. Pöyry Finland Oy 29. Pöyry CM Oy 30. Rakennus Oy Wareco 31. Ramboll Finland Oy 32. Rauman kaupunki Satamaliikelaitos 33. Sato Oyj 34. Sito 35. Skanska Infra Oy 36. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 37. Suomen Talokeskus Oy 38. SwecoPM 39. Tampereen kaupunki 40. TEKES 41. Terramare Oy 42. Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos 43. Uudenmaan ELY-keskus 44. Vantaan kaupungin Tilakeskus 45. Vianova Systems Finland Oy 46. Vinnea Oy 47. VTS Kiinteistöpalvelu Oy 48. YIT Oyj 49. WSP Finland Nykytila-analyysien arviointeihin on osallistunut yli viisituhatta alan päättäjää ja asiantuntijaa. Minkä on muututtava, että vaikuttavuus / tuottavuus paranee? (yhteisiä tekijöitä Oivallusvaiheen ryhmätöistä) Hankintayksiköiden oma YHTEISET ASIAKKAASTA LÄHTEVÄT TAVOITTEET palveluntuotanto ERI OSAPUOLILLE Alihankkijat VAIKUTTAVUUTTA RESURSSIEN OSTAMISEN SIJAAN MARKKINOIDEN HAASTAMINEN Alihankkijat VALINTAKRITEERIT JA SOPIMUSKANNUSTEET TUKEMAAN Ulkoiset palveluntuottajat YHTEISTÄ TAVOITTEELLISUUTTA Hankintayksiköt Loppukäyttäjät PAREMPAA VUOROPUHELUA / tilaajat JO ENNEN KILPAILUTTAMISTA HANKINTOJEN SUUNNITTELU Ulkoiset palveluntuottajat Alihankkijat TAVOITTEIDEN MITTARISOINTIA, MITTAREIDEN KEHITTÄMISTÄ JA MITTAAMISTA Ulkoiset palveluntuottajat Alihankkijat Alihankkijat 6

7 ESIMERKKEJÄ HANKINTAPILOTEISTA 1. Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen 2. Kehitysvammaisten palveluasuminen ranskalainen malli 3. Sillan rakentaminen Uudenmaan ELY - keskus Copyright SOTEFIN Jalkautusmalli: hankintaprosessin vaiheita innovatiivisuuden näkökulmasta Asiakkaiden tarpeet Toimintaympäristö Visio ja toimintastrategiat Hankinnan sisällön määrittely Käytännön kokemukset YHTEISTYÖPROSESSIT Parantaa luotettavuutta Lisää innovaatioita Lisää oppimista Nykytilaanalyysi Hankinnan tavoitteet Kilpailuttamisen valintakriteerit Sopimuskannusteet Asiakaslähtöisyyttä ja tuottavuutta edistävät tavoitteet koko ketjuun Hankintojen valintakriteerit ja sopimuskannusteet tukemaan yhteisiä tavoitteita Vuoropuhelua, luottamusta, innovointia ym. Alkuperäislähde: Sitra: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, sivut 56-, J. Yliherva 2006, sovellettu ja jatkokehitetty TUKEFIN hankkeissa, Copyright 2009 TUKEFIN 7

8 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen hankinta palveluasuminen/ tehostettu palveluasuminen Oulun kaupunki Oulun kaupungin mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen hankinta (hankinnan arvo noin 22 milj. euroa) HANKINNAN TAVOITE 1) Asukkaan hyvä elämänlaatu ja tyytyväisyys 2) Palveluasuminen on asukasta kuntouttavaa 3)Kustannustehok kuus Copyright SOTEFIN VALINTAKRITEERIT /LUPAUS 1a) Asiakastyytyväisyys (15%) Lupaus arvosana 1-5 asteikolla (1 desimaalin tarkkuus). Lupauksen alaraja määritelty. 2) Asukkaan kuntoutuminen (15%) Lupaus annetaan asukasmäärästä (x % sopimukseen kuuluvien asukkaiden määrästä), joille luvataan tapahtuvan kuntoutumista. Mittaus Rai-mittarilla 3) Hinta palveluasumiselle (70%) Hinta tuotteittain Kelpoisuusehdot: rekisterit, AVIn lupa, ammatillinen pätevyys jne. Ehdottomat vaatimukset laatuun ja toimintaan, tiloihin liittyvät Yhteiskunnalliset velvoitteet SOPIMUSKANNUSTEET Asiakastyytyväisyys vs lupaus Bonus Sanktio Kuntoutuminen vs lupaus Bonus Sanktio Bonus maksetaan vuosittain kolmelle parhaalle palveluntuottajalle ja em. tuottajat asetetaan parhaimmuusjärjestykseen seuraavalla menettelyllä ensisijaisesti suurimmasta bonuksesta (%) pienimpään bonukseen (%) sen jälkeen, mikä tuottaja saa parhaimman keskiarvon asiakastyytyväisyyskyselyssä sen jälkeen se, jolla on korkein prosentti asiakkaiden toimintakyvyn säilyvyydessä/ paranemisessa. Bonuksen maksamisen ehtona on, että palveluntuottaja on noudattanut tilaajan kanssa solmimaansa sopimusta. 8

9 Valintakriteerien kaavat Valintakriteerin 1 vertailupisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: tarjottu asiakastyytyväisyys (%) * painoarvo 15 (%) paras tarjottu asiakastyytyväisyys 100 (%) Valintakriteerin 2 vertailupisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: tarjottu kuntoutuvien osuus kaikista asiakkaista * painoarvo 15 (%) paras tarjottu kuntoutuvien osuus kaikista asiakkaista 100(%) Valintakriteerin 3 vertailupisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: halvin hyväksytty hinta ( ) * painoarvo 70 (%) tarjottu hinta ( ) 100 (%) Tarjouksista valintaa ne, joiden vertailupistemäärät ovat korkeimmat. Oulun kaupungin mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hankinta Asiakastyytyväisyys Aiemmattoteumat asiakastyytyväisyydestä: Vuonna 2011 mittauksessa saatujen tulosten keskiarvo oli mielenterveyskuntoutujilla 4,3 (vaihteluväli 3,3 4,6). Asiakastyytyväisyys (vastausten keskiarvo, TA=tarjottu asiakastyytyväisyys) Tarjottu tyytyväisyys (TA) ylittyy Bonus (%) vuosilaskutuksesta Sanktio (%) vuosilaskutuksesta TA + > 0.5 (maksimi bonus) 2,0 TA + >0.4 1,5 TA + >0.3 1,0 TA + >0.2 0,5 Tarjottu tyytyväisyys alle Ei bonusta Ei sanktiota Tarjottu tyytyväisyys (TA) alittuu TA ->0.2 1,5 TA ->0.3 2,0 TA ->0.4 2,5 TA - > 0.5 (maksimi sanktio) 3,0 9

10 Oulun kaupungin mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hankinta Asiakkaiden kuntoutuminen (x% yksikön asiakkaista kuntoutuu) Mittareina: CMH-Rai Mittarit: Itsehoidon mittari, toimintakyky mittarit (ADL, IADL) Asiakkaiden kuntoutuminen (suhteellinen osuus kohdejoukosta, TA=tarjottu%-yksikköä) Asiakkaiden kuntoutuminen (TA) ylittyy Bonus (%) vuosilaskutuksesta Sanktio (%) vuosilaskutuksesta TA + > 20 %-yksikköä (maksimi bonus) 6,0 TA + >15 %-yksikköä 4,5 TA + >10 %-yksikköä 3,0 TA + >5 %-yksikköä 1,5 Tarjottu kuntoutuminen alle + 5 %-yksikköä Ei bonusta Ei sanktiota Asiakkaiden kuntoutuminen (TA) alittuu TA ->5%-yksikköä 2,5 TA ->10%-yksikköä 4,0 TA ->15%-yksikköä 5,5 TA ->20%-yksikköä 7,0 TA - > 25 %-yksikköä (maksimi sanktio) 9,0 Mikä oli pilotin hankintavaiheessa palveluntuottajien palaute, kilpailuttamisen analysointi (N=7, Oulu mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen)? Neutraali Copyright SOTEFIN 1 = toteutuma erittäin negatiivinen 2 = toteutuma on negatiivinen 3 = toteutuma on lievästi negatiivinen 4 = toteutuma on lievästi positiivinen 5 = toteutuma on positiivinen 6 = toteutuma on erittäin positiivinen 10

11 Mikä oli pilotin hankintavaiheessa palveluntuottajien palaute, kilpailuttamisen analysointi? (kokoelma asioista, jotka toistuvat useissa palautteissa + lainauksia) Positiivista Hankintaa pidetään yhteiskunnallisesti tärkeänä. Asiakaslähtöisyys ja vaikutushakuisuus toteutuu valintakriteerien ja kannusteiden ansiosta. Vuorovaikutus tärkeä, mutta vieläkin voisi lisätä. Tämä on valtakunnallisesti merkittävä avaus, nimittäin kuntoutumiseen panostaminen maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Siitä hyötyy asiakkaat ja veronmaksajat. Nyt kun hyvä alku saatu, pitää vaikuttavuuteen tähtäävää kehitystä jatkaa. Tämä oli vasta ensimmäinen laatuaan SOTE - alalla, ja on huolehdittava, että kriteerit ja kannusteet leviävät muihinkin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. INFO-tilaisuudet olisivat tarpeellisia muissakin hankinnoissa. Infotilaisuus oli liian lyhyt, kylläkin todella laadukas. Hyvää haastamista, nyt kilpaillaan todellisella osaamisella. Edelleen kehitettävää Bonuksien ja sanktioiden kohdentuminen oikeudenmukaisemmin. Laadullisten tekijöiden painoarvoa voisi edelleen nostaa. Vuorovaikutukseen ja mittareiden luotettavuuteen pitäisi edelleen panostaa. Olisi reilua, että myös bonukset voisi laueta kaikille onnistumisten myötä, koska nyt bonuksia voi saada vain kolme, mutta sanktioita kaikki. Nostakaa rohkeasti vaikuttavuustekijöiden painoarvoja tulevissa hankinnoissa. Parantakaa entisestään vuorovaikusta ja kehittäkää mittareita toimittajien kanssa. Copyright SOTEFIN Mitä monistettavaa, mitä edelleen kehitettävää? (tilaajan aatoksia) Monistettavaa: Yhteistyö yrittäjien kanssa. Uudenlainen ja innovatiivinen hankintamalli ja tapa; kannustava puolin ja toisin Kunnan strategisten tavoitteiden sisällyttäminen osaksi hankintaan. Tarjousprosessissa/hankinnassa painottuu sopimuskauden aikainen yhteistyö enemmän kuin perinteisessä mallissa, jota sovellettu aiemmin hyvä asia. Edelleen kehitettävää: Mittareiden rakentaminen haasteellista. Sopimusaikainen yhteistyö ja seuranta / bonus/sanktiojärjestelmän toimeenpano. Vaatii osaamista hankinnan toteuttajilta (prosessin läpivieminen; hankinnan kohteena kolme isoa kokonaisuutta, tavoitteena mahdollisimman yhtenäinen tarjouspyyntö haaste valmistelulle) ja tarjoajilta (talousosaaminen, mittaristojen haltuun ottaminen ja ymmärrys). 11

12 Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen/tehostettu palveluasuminen Oulun kaupunki Numero 5 = muutos on erittäin positiivinen Numero 3 = muutos on positiivinen Numero 1 = muutos on lievästi positiivinen Numero 0 = ei muutosta Copyright 2011 SOTEFIN Hankintapilotin arvioinnin ovat tehneet SOTEFIN 1 hankkeeseen osallistuneet hankintayksiköt ja palveluntuottajat. Numero -1= muutos on lievästi negatiivinen Kehitysvammaisten asumispalvelujen hankinta -täysin autettu asuminen/osittain autettu asuminen Oulun kaupunki 12

13 Oulun kaupungin kehitysvammaisten asumispalvelujen hankinta; täysin autettu asuminen ja osittain autettu asuminen HANKINNAN TAVOITE 1) Asukkaan hyvä elämänlaatu ja tyytyväisyys 2) Palvelu tuotetaan kustannustehokkaasti ja ennustettavasti VALINTAKRITEERIT /LUPAUS 1. Hinta tilaajan määrittelyn mukainen (ns.ranskalainen kilpailutus) Täysin autettu asuminen Osittain autettu asuminen 138 /vrk/hlö 104 /vrk/hlö 2. Asiakastyytyväisyys Lupaus asiakastyytyväisyydestä asteikolla 1-5 (1 = täysin ei mieltä, 5 = täysin samaa mieltä), 1 desimaalin tarkkuus. Lupauksen alaraja määritelty; 2,5. Kelpoisuusehdot: AVIn lupa, verot,rekisterit, ammatillinen pätevyys jne. Ehdottomat vaatimukset toiminnan sisältöön, henkilökuntaan, tiloihin ym. liittyvät Yhteiskunnalliset velvoitteet SOPIMUSKANNUSTEET Asiakastyytyväisyys vs.lupaus Bonus Sanktio Bonus maksetaan vuosittain kolmelle parhaalle palveluntuottajalle ja em. tuottajat asetetaan parhaimmuusjärjestykseen seuraavalla menettelyllä: ensisijaisesti suurimmasta bonuksesta (%) pienimpään bonukseen (%) sen jälkeen, mikä tuottaja saa parhaimman keskiarvon asiakastyytyväisyyskyselyssä Bonuksen maksamisen ehtona on, että palveluntuottaja on noudattanut tilaajan kanssa solmimaansa sopimusta. Copyright SOTEFIN Valinta- ja arviointikriteerit Hinta tilaajan määrittelyn mukainen: Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksena oli, että palvelun arvonlisäverottomat hinnat olivat tilaajan määrittelyn mukaisesti seuraavat (alv 0 %) ajalle : Osatarjous 1:n kokonaisuus: Kehitysvammaisten täysin autettu asuminen 138 /vrk/asiakas Osatarjous 2:n kokonaisuus: Kehitysvammaisten osittain autettu asuminen 104 /vrk/asiakas Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi palveluntuottajalla on oikeus periä asiakkaalta ylläpitokorvaus sosiaali- ja terveyslautakunnan kulloinkin vahvistaman suuruisena (v /kk = 9,90 /vrk) 13

14 Valinta- ja arviointikriteerit Tarjoaja antoi lupauksen -asiakastyytyväisyydestä Asiakastyytyväisyys selvitetään vuosittain seuraavilla kysymyksillä: Mielipiteeni on huomioitu palvelun toteutuksessa ja se on toteutunut suunnitellun mukaisesti (Lähtöarvo kehitysvammaisten asumispalveluihin keväällä 2011 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta = 4,26) Henkilökunnalla on ollut riittävästi aikaa minulle. (Lähtöarvo kehitysvammaisten asumispalveluihin keväällä 2011 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta =4,16) Olen ollut tyytyväinen asuinympäristööni (Lähtöarvo kehitysvammaisten asumispalveluihin keväällä 2011 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta =4,41) Lupauksen tuli olla vähintään 2,5, jotta palveluntuottaja pääsi mukaan tarjousvertailuun. Palveluntuottajan valinnan perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksen valintakriteerit: Valintakriteerin painoarvo (%) asiakastyytyväisyys 100 % Bonus/sanktiojärjestelmä Asiakastyytyväisyys (vastausten keskiarvo) Tarjottu tyytyväisyys (TA) ylittyy Bonus (%) vuosilaskutuksesta Sanktio (%) vuosilaskutuksesta TA + > 0.5 (maksimi bonus) 10,0 TA + > TA + > TA + > TA + > Tarjottu tyytyväisyys alle +/- 0.1 Ei bonusta Ei sanktiota Tarjottu tyytyväisyys (TA) alittuu TA - > 0.1 2,0 TA - > TA - > TA - > TA - > 0.5 (maksimi sanktio)

15 Mikä oli pilotin hankintavaiheessa palveluntuottajien palaute, kilpailuttamisen analysointi (N=8, Oulu, kehitysvammaisten palveluasuminen)? Neutraali Copyright SOTEFIN 1 = toteutuma erittäin negatiivinen 2 = toteutuma on negatiivinen 3 = toteutuma on lievästi negatiivinen 4 = toteutuma on lievästi positiivinen 5 = toteutuma on positiivinen 6 = toteutuma on erittäin positiivinen Mikä oli pilotin hankintavaiheessa palveluntuottajien palaute, kilpailuttamisen analysointi? (kokoelma asioista, jotka toistuvat useissa palautteissa + lainauksia) Positiivista Selkeä tarjouspyyntödokumentaatio, johon on helppo antaa tarjous. Hankinta haastaa asiakaslähtöisyyteen ja vaikutushakuisuuteen. INFO tilaisuudet olivat onnistuneita. Tämä tarjouspyyntö johti siihen, että ei tarvinnut tehdä turhaa työtä, kuten yleensä aina joutuu. Tarjouspyyntöasiakirjat ja vuorovaikutustilaisuudet olivat todella hyvin johdettuja, ja kuitenkin samalla asiakaslähtöisyyttä korostavia ja vaikutushakuisia. Nyt ei saa jäädä laakereilleen makaamaan vaan Oulun kaupungin ja lähikuntien on levitettävä samaa tavoitteellisuutta muihinkin alan hankintoihin. Edelleen kehitettävää Tilaajan asettama hinta. Bonuksien maksamisen oikeudenmukaisuus. Asiakastyytyväisyyden mittaustavan luotettavuus. Hinta vaikuttaa tiukalta, kaikki eivät ole peruskehitysvammaisia. Oikein hyvä mutta voisiko bonukset mahdollistaa kaikille, koska sanktiotkin tulevat. Nyt on tärkeää, että asiakastyytyväisyyttä pystytään mittaamaan objektiivisesti. Olemme aikaisemmin olleet sitä mieltä, että laadullisten tekijöiden osuus nousisi valintakriteereissä, mutta voiko se kuitenkaan olla 100 prosenttia? Copyright SOTEFIN 15

16 Kehitysvammaisten täysin autettu ja osittain autettu asuminen Oulun kaupunki Numero 5 = muutos on erittäin positiivinen Numero 3 = muutos on positiivinen Numero 1 = muutos on lievästi positiivinen Numero 0 = ei muutosta Copyright 2011 SOTEFIN Hankintapilotin arvioinnin ovat tehneet SOTEFIN 1 hankkeeseen osallistuneet hankintayksiköt ja palveluntuottajat. Numero -1= muutos on lievästi negatiivinen Tiehallinto Tuottavuushankkeen pilotti Tukefin 1 -hankkeessa LÄHTÖKOHTIA Vårnäsin silta Kirkkonummella Kustannusarvio 1,85 M Urakka-aika : 270 vuorokautta TAVOITTEITA Yhteiskunnalle edullinen Mahdollisimman vähän haittaa tienkäyttäjille ja ympäristön asukkaille 16

17 Valintakriteerit ja painoarvot: Hinta 70 % Läpimenoaika 30 % Läpimenoajan vertailupisteet: nopein hyväksytty läpimenoaika [pv] * painoarvo [%] tarjottu läpimenoaika [pv] 100 Hinnan vertailupisteet: Halvin hinta * painoarvo [%] tarjottu hinta 100 Kokonaispisteet: kokonaispisteet = läpimenoajan vertailupisteet + hinnan vertailupisteet. Tarjouksista valittiin se, joka on kokonaispistemäärältään suurin. Copyright TUKEFIN Siltapilotin sopimuskannusteet 17

18 Pilottiprojektien arviointi Pilottiarviot - Vårnäs Pilotti oli onnistunut 4,9 Piloteissa käytetyt toimintamallit tehostavat koko tilaus-toimitusketjun toimintaa pitkällä tähtäimellä 5,0 Piloteissa käytettävät toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaatioon 4,5 Piloteissa käytetyt toimintamallit yhdistävät eri osapuolten intressejä 4,4 Piloteissa käytetyt hankinnan valintakriteerit ja sopimuskannustimet kannustavat tehokkaampiin ja tuottavuutta parantaviin toimintamalleihin 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Sarja1 Copyright TUKEFIN Miten tuottavuudelle ja vaikuttavuudelle vipuvartta? 18

19 Vaikuttavuuden/tuottavuuden synty: hankinnat ja toimittajayhteistyö kustannusvaikuttavuus Panokset prosessi tuotos (output) vaikutus vaikutus (effect, outcome) tuottavuus vaikuttavuus Talous ja voimavarat Päämäärät Lähde: Sitra: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, J. Yliherva 2006 Copyright TUKEFIN SOTEFIN/TUKEFIN hankintapilottien periaatteita ovat mm. mahdollisimman asiakaslähtöisiä ja muita vaikuttavuuteen liittyviä YHTEISIÄ tavoitteita haastetaan tuottajatantamaan mitattavia lupauksia, käytetään vähimmäistasovaatimuksia välttämättömissä tekijöissä vältetään mahdollisimman pitkälle kirjoituskilpailuja -> mitattavuus tavoitteissa, valintakriteereissä ja kannusteissa -> lupaukset sopimukseen simuloidaan eri valintakriteerien ja kannusteiden painoarvoja -> varmistetaan, että tarjouskilpailu ei mene kikkailuksi ja annettavalla palvelulla on oikeasti väliä, esimerkki yhdestä valintakriteeristä ja sen laskennasta: tarjottu kuntoisuus (yksikköä) * painoarvo XX (%) paras tarjottu kuntoisuus (yksikköä) 100 (%) järjestetään tarjousaikana INFO tilaisuus hankinnan tavoitteista, kriteereistä ja kannusteista sekä muista tärkeistä tekijöistä + myös ennen tarjouspyyntövaihetta analysoidaan kilpailutuksen onnistuneisuus ja sen yhteys tuottavuuden kehitykseen HYVÄT KOKEMUKSET MONISTUKSEEN JA MUUTOSJOHTAMISEEN PUHTIA Copyright SOTEFIN 19

20 Innovaatio- ja yhteistyökyvyn kehitystrendi (case: sosiaali- ja terveysala) (Innovaatioihin kannustava hankinta- ja kumppanuusosaaminen sekä verkostotaidot) Copyright Innovaatiomittaus Yhteenvetoa Sosiaali-ja terveysala ja rakennusala ovat yhdessäkehittäneet hankintoihin ja yhteistyöhön liittyviä kannustimia ja toimintamalleja sekä testannut niitä käytäntöön ja analysoinut tuloksia. Tämä on positiivinen asia jo sinänsä! Arvioiden ja palautteiden perusteella on löydetty faktisesti vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä lisääviä hankinta-ja yhteistyömalleja. Tätä tukevat vaikuttavuusanalyysit ja osallistujien arvioinnit. Lupauspohjaisissa valintaperuste-ja kannustinmalleissa painoarvojen ja kannustinjärjestelmässä käytettävien eurojen simulointi on erittäin tärkeää, jotta kilpailu tapahtuu oikeudenmukaisesti (tämä on osa hankintaosaamista). Johtaminenon kuitenkin muutoksen tekemisessä suurin haaste ja tämä haaste koskee sekä tilaajia että palveluntuottajia. On välttämätöntä, että sosiaali-ja terveysalalla sekä rakennusalalla käynnistetään moninkertainen määrä pilottihankintoja ja niitä suunnittelemaan osallistuu tilaaja-ja tuottajaorganisaatioista myös uusia ihmisiä. 20

21 Nykytila-analyysi (Hankinta-ja kumppanuusosaaminen sekä verkostotaidot + oppimiskyky) SOTEFIN ja TUKEFIN - hankkeiden eteneminen Organisaatiokohtaiset purkutilaisuudet ja sparrauskeskustelut Vaikuttavuusanalyysi (Hankinta- ja kumppanuusosaaminen sekä verkostotaidot + oppimiskyky) Oivallusvaiheen valmennus (2 pv) -nykytila-analyysit ryhmänä -oivallustehdas -tuottavuuden vipuvarret -palvelutuotannon erityispiirteet Soveltamisen valmennus (2 pv) -eväät pilottien käynnistämiseen -tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet - kumppanuudet Tuki Toimittajamarkkinoidenjohtamisen valmennus (2 pv) -hankinta-ja yhteistyöstrategiat -kytkentä johtamiseen -Jatkosuositukset - palvelutuotannon ja sopimusten johtaminen Organisaatioiden pilotit Copyright 2011 SOTEFIN Miten tästä eteenpäin? 1. seuraavat SOTEFIN ja TUKEFIN hankkeet käynnistyvät vuoden 2013 alussa 2. mukaan mahtuu noin kymmenen hankintayksikköä ja 20 tuottajaa 3. lisätietoa osallistumisesta ja ilmoittautumiset: GSM: KIITOKSET JA HYVÄÄ SEMINAARIN JATKOA! 21

Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka JC Innovation Oy

Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka JC Innovation Oy Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka Hankkeen lähtökohta Sosiaalialan tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen Tähän päästään vahvistamalla organisaatioiden

Lisätiedot

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet TUKEFIN 2 - tuottavuushanke

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet TUKEFIN 2 - tuottavuushanke Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet TUKEFIN 2 - tuottavuushanke Lauri Merikallio Jukka Yliherva Sisältö Hankinnat, yhteistyö ja tuottavuus TUKEFIN JALKAUTUSMALLI Esimerkkejä TUKEFIN

Lisätiedot

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet TUKEFIN 3 - tuottavuushanke Lauri Merikallio Jukka Yliherva Sisältö Hankinnat, yhteistyö ja tuottavuus TUKEFIN JALKAUTUSMALLI Esimerkkejä TUKEFIN

Lisätiedot

KR-TUKEFIN 1: Pilottitulokset alan käytännöiksi. Lauri Merikallio Jukka Yliherva

KR-TUKEFIN 1: Pilottitulokset alan käytännöiksi. Lauri Merikallio Jukka Yliherva KR-TUKEFIN 1: Pilottitulokset alan käytännöiksi Lauri Merikallio Jukka Yliherva Tukefin-konsepti Nykytila-analyysi - katso totuutta suoraan silmiin Oivalla - näe ja koe muutoksen mahdollisuus Sovella -

Lisätiedot

Mistä olemme tulossa mihin olemme menossa?

Mistä olemme tulossa mihin olemme menossa? Mistä olemme tulossa mihin olemme menossa? TUKEFIN 2 tuottavuushankkeen väliseminaari 24.11.2010 Lauri Merikallio Jukka Yliherva Copyright TUKEFIN Sisältö TUKEFIN 2 hankkeen lähtökohdat, hankkeen tilanne

Lisätiedot

TUKEFIN hankekatsaus Tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistävien suositusten antaminen hankintoihin Tuulia Innala Kehittämisinsinööri

TUKEFIN hankekatsaus Tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistävien suositusten antaminen hankintoihin Tuulia Innala Kehittämisinsinööri TUKEFIN hankekatsaus Tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistävien suositusten antaminen hankintoihin Tuulia Innala Kehittämisinsinööri KEHTO-foorumi Kuopio 4.10.2013 TUKEFIN-konsepti Innokonseptit Oy:n tuote

Lisätiedot

Tukefin-konsepti. TUKEFIN 3: Pilottitulokset alan käytännöiksi 11.1.2012. Nykytila-analyysi - katso totuutta suoraan silmiin

Tukefin-konsepti. TUKEFIN 3: Pilottitulokset alan käytännöiksi 11.1.2012. Nykytila-analyysi - katso totuutta suoraan silmiin TUKEFIN 3: Pilottitulokset alan käytännöiksi Tukefin-konsepti Nykytila-analyysi - katso totuutta suoraan silmiin Oivalla - näe ja koe muutoksen mahdollisuus Sovella - suunnittele muutos yhdessä Testaa

Lisätiedot

Tukefin konseptin esittely ja kokemukset infra alalta. Jukka Yliherva

Tukefin konseptin esittely ja kokemukset infra alalta. Jukka Yliherva Tukefin konseptin esittely ja kokemukset infra alalta Jukka Yliherva Sisältö 1. Lähtökohtia, haasteita ja taustoja TUKEFIN hankkeille 2. Miten infra alalla on haasteisiin vastattu? (osallistujia, tuloksia

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto 28.11.2012 Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto Sosiaalipalvelujen tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen edellyttävät julkisen alan uudistumiskykyä. Tähän päästään vahvistamalla

Lisätiedot

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ. Hoito ja hoivapalvelualan valtakunnalliset kehittäjäpäivät. Hämeenlinna, Aulanko 19. 20.9.2012. Projektipäällikkö Outi Teittinen

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ. Hoito ja hoivapalvelualan valtakunnalliset kehittäjäpäivät. Hämeenlinna, Aulanko 19. 20.9.2012. Projektipäällikkö Outi Teittinen Tuloksia vai suoritteita? HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Ä Hoito ja hoivapalvelualan valtakunnalliset kehittäjäpäivät Hämeenlinna, Aulanko 19. 20.9.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen Asiakaslähtöisten t palvelujen

Lisätiedot

Tukefin. Kokemuksia Oulusta. Päivi Saari Kehto Lahti

Tukefin. Kokemuksia Oulusta. Päivi Saari Kehto Lahti Tukefin Kokemuksia Oulusta Päivi Saari Kehto Lahti 11.11.2010 TUKEFIN - kokemuksia RAITOTIEN SANEERAUS VÄLILLÄ KALIKKATIE- PÖLLÖNTIE KATUJEN YLEIS- JA RAKENNUSSUUNNITTELUN PUITESOPIMUS RAITOTIEN SANEERAUS

Lisätiedot

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Tekesin Sote & Huippuostajat -kiertue Tampere 16.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Pilotin yleisesittely

Pilotin yleisesittely TUKEFIN-PILOTTI MAAKAASUPUTKI LEMPÄÄLÄ-KANGASALA Pilotin yleisesittely Projekti on Tukefin - ohjelmaan kuuluva pilottihanke, jossa testataan julkisen sektorin teettämän kohteen kilpailutuksen valintakriteereitä

Lisätiedot

Kohti tilaajan ja tuottajan kumppanuutta

Kohti tilaajan ja tuottajan kumppanuutta Kohti tilaajan ja tuottajan kumppanuutta Sote-, huippuostajat ja INKA-ohjelmat Oulussa Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja/hyvinvointipalvelut 30.9.2014 Toimintaympäristön muutoksesta nousevia muutostarpeita

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 28.10.2014 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS 377/232/2014 SOSTERV 83 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 116/232/2014 SOSTERV

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

Rakennusurakan kilpailuttaminen muulla kuin hinnalla. tilaajan kokemuksia. Sami Hietakangas

Rakennusurakan kilpailuttaminen muulla kuin hinnalla. tilaajan kokemuksia. Sami Hietakangas Rakennusurakan kilpailuttaminen muulla kuin hinnalla tilaajan kokemuksia Sami Hietakangas esityksen sisältö taustaa innovatiivisesti toteutettuja hankkeita Oulun kaupungissa case-kohde Raitotie, välillä

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT JA PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN ASUMISPALVELUJEN KILPAILUTUS. 9.12.2013 Kari Salovaara

INNOVATIIVISET HANKINNAT JA PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN ASUMISPALVELUJEN KILPAILUTUS. 9.12.2013 Kari Salovaara INNOVATIIVISET HANKINNAT JA PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN 9.12.2013 Kari Salovaara INNOVATIIVISET HANKINNAT Lähtökohdat Sosiaalipalvelujen tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen edellyttävät

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta. 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto

Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta. 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto Hankkeen taustat 1 Hankkeen 1.rakennusvaihe (20 M ) päätettiin vuoden 2009 lisätalousarviossa.

Lisätiedot

Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat

Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat TUKEFIN-kehitysprojekti suositusten antamiseksi hankintoihin case infra-ala Kuntainfran kehittämisfoorumi Tutkimuksen tekijät ja raportin laatijat: Ilpo Virtanen,

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Tina Nordman 9.10.2014 Taustat Sivistysosasto; joukkoliikenne ja logistiikka lakisääteistä esiopetus- ja koulukuljetusta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

- valvoja vai yhteistyökumppani?

- valvoja vai yhteistyökumppani? Tilaaja infrahankkeissa - valvoja vai yhteistyökumppani? Infra -päivä Wanha Satama 5.3.2013 Pekka Petäjäniemi Liikenneviraston rakennuttaminen 2013 Budjetti v. 2013 on noin 680 M Perusväylänpitoon noin

Lisätiedot

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun?

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008 Helsinki Lauri Merikallio Jatkuvasti tuottavuuttaan parantava tilaus-toimitusketju Miten toivotut palvelut

Lisätiedot

Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen

Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen Alihankinta 2010 21.9.2010 Pia Kauma Laatukeskus Excellence Finland Yhdistyksen tarkoitus Laatuyhdistyksen tarkoitus on edistää laatujohtamista

Lisätiedot

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto TUKEFIN 2 Analysointi-iltapäivä 24.11.2010 Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto Saaristomeren alueen väylänhoito vuosina 2011-2012 Pilottihankkeen yleisesittely Kohde: Saaristomeren alueen

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 82 28.10.2014 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN KILPAILUTUS 116/232/2014 SOSTERV 82 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 SOSTERV 20 Valmistelu:

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Turvallisuus Tekesin aamukahvitilaisuus 1.2. 2012

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Turvallisuus Tekesin aamukahvitilaisuus 1.2. 2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat - Turvallisuus Tekesin aamukahvitilaisuus 1.2. 2012 9.00 9.30 Aamukahvi ja sämpylä 9.30 9.45 Avaussanat, Mikko Utriainen, Tekes 9.45 10.15 Alustukset, Case: Tupaturva

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen Sisällys Kirjoittajat 2 Termistöä 11 1 Johdanto 13 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 14 1.1.1 Tavoitteena onnistuminen 14 1.1.2 Kaikki mukaan 15 1.1.3 Yhteinen asiakas 17 1.1.4 Läpinäkyvää toimintaa 17 1.1.5

Lisätiedot

Kuopio, asumisen päivät 9.4.2013

Kuopio, asumisen päivät 9.4.2013 Kuopio, asumisen päivät 9.4.2013 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Kuopion asumisen päivät 9.4.2013 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Päihde- ja mielenterveyspalvelujen hankinta 2012 - kaupungin oma

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 138 Päätös kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta HEL 2015-000198 T 02 08 01 00 Päätös päätti tarjouskilpailun perusteella valita seuraavat palveluntarjoajat palvelukokonaisuuksittain

Lisätiedot

Innokylä 2.1 Julkiset innovatiiviset hankinnat Innokylään

Innokylä 2.1 Julkiset innovatiiviset hankinnat Innokylään Innokylä 2.1 Julkiset innovatiiviset hankinnat Innokylään 14.4.20141 Nykyinen Innokylä Kehittäjä ei tiedä mistä aloittaa kehittämisen verkkoympäristössä eikä osaa omatoimisesti hyödyntää eri työkaluja

Lisätiedot

Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus

Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus Hankintajuridisia näkökulmia Paavo II ohjausryhmä 9.12.2013 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Poimintoja oikeuskäytännöstä» Käänteinen kilpailutus» Bonus-sanktiomalli

Lisätiedot

IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA

IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja 9.-10.5.2017 IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA Missä vaiheessa olemme? Projekti-/organisaatiotaso IPT Yritys- / toimialataso IPT 2 Toimiala / kulttuurin muutos KIRA

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo 7.6.2012 Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari Hankintojen suunnittelu ja toteutus Hankintapalveluissa hoidettavana kaupungin yhteiset sopimushankinnat

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa?

MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa? MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa? Suvi Häkämies Toiminnanjohtaja Green Net Finland 21.9.2017 Finlandia-talo Markkinavuoropuhelun määritelmä

Lisätiedot

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Kehittämisen tiekartta Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Prosessikommentit Ohjausryhmä Prosessi IPT-kehittäminen Prosessiin lisäys: Tarkistuspiste > Analysointi > Palaute (hyöty, haitta) > Korjaustoimenpide

Lisätiedot

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto IPT-hanke työpaja 26.5.2015 KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ Vt 6 Taavetti-Lappeenranta Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto VT 6 TAAVETISTA LAPPEENRANTAAN 28 km valtatietä

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days 9.11.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen

Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days 9.11.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days 9.11.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen Koukkuniemi 2020 hankkeen tavoitteet Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen henkilöstön kiinnostuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015 Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.2015 46 Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue järjestää

Lisätiedot

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista tilaaja: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ajankohta: 12. - 19.1.2005 toteutus: kyselyyn kutsuttiin 50 merkittävintä kiinteistönhoidon

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin

Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Ilona Lundström 26.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä kilpailuttamismenettely

Lisätiedot

IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA

IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA 7-8.10.2014 Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula IPT-hanke: 3. työpaja 7-8.10.2014 AVAUS

Lisätiedot

Vihreät hankinnat haltuun - seminaari

Vihreät hankinnat haltuun - seminaari Vihreät hankinnat haltuun - seminaari Kehitä innovatiivinen hankintaratkaisu! Sini Uuttu 18.1.2011 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä kilpailuttamismenettely

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 24.06.2015 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle 1.8.2016 31.7.2019 Sosiaali-

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Maakunnan julkisten hankintojen seminaari 10.4.2015 Jyväskylässä KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja Ostojen arvo 2014 Sopimukset Perustettu

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa:

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa: Hallitus 209 24.09.2014 Silmätautien poliklinikan hankintapäätös 110/02.08.00.03.03.00/2014 EKSTPHAL 209 Silmätautien yksikön erikoislääkäripohja on laskettu neljälle silmätautien erikoislääkärille, joka

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä

Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä Lotta Haukipuro Outi Keränen Hannu Torvinen Yhteistyöllä

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10. Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.2015 1 Taustaa Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet

Lisätiedot

Hankkijasta ihanneostajaksi. VISO-workshopin kooste

Hankkijasta ihanneostajaksi. VISO-workshopin kooste Hankkijasta ihanneostajaksi VISO-workshopin 17.4.2013 kooste Sisältö Tiivistelmä 3 Julkisten hankintojen nykytila 4 Haasteita 5-8 Hyviä käytäntöjä 9-11 Julkisten hankintojen tavoitetila 12 Avoin vuorovaikutus

Lisätiedot

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa KOKO-hankintakoulutus, Hyvinkää 26.10.2010 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia haasteellisissa

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA

Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja 12.-13.10.2017 IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA Avaus ja esittäytyminen IPT 2 -hankkeen tavoitteet ja ohjelma Antti Piirainen Vison Missä vaiheessa olemme? Projekti-/organisaatiotaso

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Turun läntisten alueiden kehittäminen 27.05.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen ja korjaaminen Ikääntyvien

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys 1/6 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 138671 Joensuun GREEN PARK SMART ENERGY NET - Toteutettavuusselvitys

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu Mikkelin kaupunki Raatihuoneenkatu 8-10 PL 33 50101 Mikkeli Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu Mikkelin kaupunki Mikkeli tähtää digitaaliseksi avoimeksi kaupungiksi. Visiomme on: Digitaalinen

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa

IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Ryhmä 1 Ville Alajoki, Helsinki HKR

Lisätiedot

IPT JA KAUPALLINEN MALLI

IPT JA KAUPALLINEN MALLI Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT JA KAUPALLINEN MALLI 7-8.5.2014 Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula Kaupallinen malli Integroivien toteutusmallien

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kasvusopimusseminaari 6.11.2014 Kuntatalo Oulun kaupunki TP 2013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 M Palvelujen ostot 454 M erikoissairaanhoidon ostot 192 M muut palvelut

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (9) Päätettävä tässä kokouksessa 20 Sosiaali- ja terveysviraston kehitysvammaisten ja autismin kirjon asiakkaiden asumisen hankinta HEL 2013-002499 T 02 08 02 00

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

IPT 2 Hankinta työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA

IPT 2 Hankinta työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA Missä vaiheessa olemme? Projekti-/organisaatiotaso IPT Yritys- / toimialataso IPT 2 Toimiala / kulttuurin muutos KIRA #1 IPT-hankkeiden

Lisätiedot