Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05."

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue järjestää asumispalveluja hoidon ja hoivan tulosalueella ikääntyneille, terveyspalveluiden tulosalueella mielenterveyskuntoutujille ja sosiaalipalveluiden tulosalueella sosiaalisen tilanteeseen vuoksi tukea tarvitseville, kuten itsenäistyville nuorille ja päihdekuntoutujille. Ikääntyneiden ja mielenterveyskuntoutujien osalta puitesopimukset päättyvät Päihdekuntoutujien asumispalveluja ei aikaisemmin ole kilpailutettu. Kaupungin strategisena tavoitteena on keventää asumispalvelujen rakenteita, vähentää laitoshoitoa ja lisätä kotiin vietäviä palveluja. Asumispalvelumuodot ovat: - Tuettu asuminen (kotiin vietävät palvelut klo tai 8-16) - Palveluasuminen (henkilökuntaa klo. 7-21) - Tehostettu palveluasuminen (henkilökuntaa 24/7) Kilpailutuksen tavoitteena on - löytää kokonaistaloudellisemmat tavat tuottaa kevyemmät, edullisemmat ja laadukkaammat asiakaslähtöiset palvelut, - kehittää sopimuskauden laadunhallintaa ja löytää siihen mittareita, - yhteistyöhön ja jatkuvaan kehittämiseen sitoutuminen. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttamisen valmistelu on aloitettu yhteistyössä Joensuun seudun hankintatoimen ja palvelujen tuottajien kanssa. Asukkaita tullaan lisäksi erikseen tiedottamaan kilpailuttamisesta. Kilpailutusten tarjouspyyntöluonnokset saatetaan palveluntuottajien kommentoinnille ennen julkaisua. Kilpailuttamismalli on puitejärjestely, johon hyväksytään kaikki tarjouksen jättäneet, vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Kilpailutus koskee vanhoja ja uusia asiakkaita, ketään ei kuitenkaan siirretä uuteen hoitolaitokseen vastentahtoisesti. Mikäli palveluntuottaja ei tule valituksi uuteen puitejärjestelyyn, on vanhojen asiakkaiden vaihtoehtona palvelusetelin käyttäminen. Uuden sosiaalihuoltolain ( /1301) mukaan asumispalveluihin tulee sisältyä tarpeenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut. Ikääntyvien asumispalveluissa henkilöstömitoituksen laskennassa noudatetaan STM:n Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi suosituksia (STM julkaisuja 2013:11).

2 Ikääntyvien asumispalvelujen kilpailuttamisen arvioitu määrä 2016 Hoito ja hoiva Asiakkaat Hoitopäivät milj. % Tuettu asuminen % Palveluasuminen ,04 7 % Tepas ,3 93 % Yhteensä ,3 100 % Ikääntyneiden asumispalvelujen hankinnoissa tavoitteena on lisätä palveluasumisen määrää ja vähentää tehostettua palveluasumista. Vuonna 2015 palveluasumisen osuus on ollut pari prosenttia. Sopimuskauden aikana pyritään lisäämään palveluasumisen suhteellista osuutta niin, että se optiokausien päättyessä olisi ostopalveluissa reilut 20 %. Kilpailuttamisessa tähän pyritään palveluasumisen arviointikriteerien määrittelyn kautta. Palveluohjelman mukaisesti linjataan, että omaa tehostettua asumispalvelua ja palveluasumista on tulevaisuudessa vähintään 40 %. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( /980) ja valtakunnalliset linjaukset määrittelevät, että ikääntyvien asumista tuetaan omaan kotiin mahdollisimman paljon kotihoidon ja tukipalvelujen avulla. Toimintakyky heikkenee ikääntymisen myötä, minkä vuoksi tarvitaan monipuolisia asumispalveluja. Ympärivuorokautisen tehostetun asumispalvelun vaihtoehdoksi tarvitaan palveluasumista, jossa ikääntyvä voi asua kodinomaisessa ja turvallisessa asuinympäristössä. Ikääntyneiden asumispalveluissa kilpailutetaan tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen ja lyhytaikaishoito. Lisäksi yhtenä vaihtoehtona asiakkaille tarjotaan palveluseteliä. Sopimuskausi on 2 vuotta, jota voidaan jatkaa kahdella yhden vuoden optiokaudella. Tarjouspyyntö julkaistaan kesäkuussa. Sopimusten valmistelu sekä sopimuskauden laadunhallinnan ja yhteistyön tavoista sopiminen tehdään syksyllä. Sopimukset pyritään saamaan voimaan alkaen. Mielenterveyspalveluiden asumispalvelujen kilpailuttamisen arvioitu määrä 2016 Mielenterveys Asiakkaat Hoitopäivät milj. % Tuettu asuminen ,75 43 % Palveluasuminen ,2 30 %

3 Tepas ,13 28 % Yhteensä ,1 100 % Mielenterveyspalveluissa asumispalveluja ostetaan, kun kunnalliset tukipalvelut eivät ole enää riittäviä potilaan kotiin vietyinä. Ostettavat palvelut ovat tuettu asuminen (kotiin vietynä tai asumisyksikössä), palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Jälkimmäiset asumisyksikössä tuotettuina sisältävät myös aikuispsykiatrisen avohoidon (ml. sh- ja psykiatripalvelut). Tavoitteena palvelurakenteessa on muutos kevyempään suuntaan. Palvelun ostotarve tulee keskittymään palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen. Kotiin viedyn tukiasumisen ostaminen vähentynee jatkossa kunnallisten palveluiden vahvistuttua. Palvelua ostetaan tarpeen mukaan, ostaja ei sitoudu mihinkään ostomääriin. Maksusitoumukset ovat määräaikaisia ja kuntoutusjakson pituudet määritellään hoito- ja kuntoutuspalavereissa. Mielenterveyspalveluissa ei oteta käyttöön palveluseteliä. Sosiaalisen asumisen ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kilpailuttamisen arvioitu määrä 2016 Sosiaalinen asuminen ja päihdekuntoutujat Asiakkaat Hoitopäivät milj % Tuettu asuminen ,6 31 % Palveluasuminen ,25 milj. 13% Tepas ,08 milj. 56 % Yhteensä ,93 milj. 100 % Sosiaalisen asumisen ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ovat painottuneet ns. raskaiden asumisratkaisuiden varaan. Samoissa asumispalveluyksiköissä asuu myös osa mielenterveyskuntoutujista. Asumispalveluiden kilpailutuksessa haastetaan markkinat kehittämään uudenlaista omatoimista asumista ja kuntoutumista tukevaa palvelukokonaisuutta. Keskeisenä tavoitteena on lisätä kotiin vietävien ja tuetun asumisen palveluiden volyymia. Tavoitteena on vähintään se, ettei palveluasumisessa asuvien päihdekuntoutujien määrä enää kasvaisi, vaan kotiin vietävät palvelut toimisivat tarpeeksi tehokkaasti siinä tuen tarpeen vaiheessa, jossa päihdekuntoutujan asumista voitaisiin järjestää hänen kotonaan. Myös tuetun asumisen järjestämistä asumisyksiköissä voidaan lisätä vaihtoehtona palveluasumiselle ja tehostetulle palveluasumiselle (24/7). Asumisen viikoittainen tuki voi vaihdella esim. puhelimen kautta annetusta tuesta konkreettiseen asumisen tukeen. Mielenterveyskuntoutujien, sosiaalisen asumisen ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa: - Kilpailutetaan kaikki asumispalveluiden muodot; tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen ja tuettu asuminen.

4 - Mielenterveyspalveluissa tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät hoito ja kuntoutuspalvelut. - Tuetun asumisen sisältöjen kehittämiseksi järjestetään yhteissuunnittelutilaisuus (työpaja) palvelun tuottajien kanssa 9-10/ Sopimuskausi on 3 vuotta, jota voidaan jatkaa yhden vuoden optiokaudella. Sopimuskauden pituudella pyritään takamaan asumispalvelujen jatkuvuus ja hoitosuhteen katkeamattomuus. - Tarjouspyyntö julkaistaan 10-11/2015, jonka jälkeen sopimusten valmistelu, sopimuskauden laadunhallinnan ja yhteistyön tavoista sopiminen - Sopimukset pyritään saamaan voimaan 1-2/2016. Valmistelijat: va. hallintopäällikkö Taina Aspelund,vs. hoito- ja hoivapalveluiden johtaja Seija Karukannas, sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen, mielenterveystyön päällikkö Anu Mäenpää Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto antaisi suostumuksen ikääntyvien, mielenterveyskuntoutujien, sosiaalisen asumisen ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kilpailuttamiseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SOTETIJ Talousarviomääräysten mukaan sellaisten strategisesti ja taloudellisesti merkittävien palveluiden ja tukipalveluiden hankintojen osalta, joiden arvo ylittää 1,5 milj. euroa, on saatava ennen tarjouspyynnön lähettämisessä tai suorassa hankinnassa ennen hankintapäätöksen tekemistä tilaajan suostumus. Erityisryhmien asumispalveluiden hankinta on yksi merkittävimmistä kaupungin strategisista hankinnoista. Hankintojen arvo yhteistoiminta-alueella on yli 20 milj. euroa vuodessa, joten hankinta edellyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaoston suostumusta. Hankintaa on valmisteltu yhteistyössä tuottajan ja hankintatoimen kanssa. Valmistelussa on myös kuultu palveluntuottajia. Hankinnan tavoitteista tulee ilmi, että kilpailutuksella pyritään kehittämään palvelurakennetta asiakaslähtöisesti ja keventämään palvelurakennetta turvaten kuitenkin monipuoliset asumisen palvelut. Kilpailutuksen keskeisenä tavoitteena on myös luoda edellytyksiä ja kannustimia jatkuvalle toiminnan kehittämiselle.

5 Arvioitaessa tulevien vuosien hankinnan arvoa on huomioitu tiedossa olevat muutokset sekä tavoite palvelurakenteen keventämisestä. Ostettavien palveluiden määrä tarkentuu vuosittaisessa palvelutilauksessa. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää antaa suostumuksen ikääntyvien, mielenterveyskuntoutujien, sosiaalisen asumisen ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kilpailuttamiseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Vanhuspoliittinen ohjelma

Vanhuspoliittinen ohjelma Vanhuspoliittinen ohjelma vuosille 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2012 Kansikuva: Heli Pukki, Hopeiset kellot (2012) JOHDANTO... 3 1. IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ IMATRALLA JA MUUTTUVA IKÄÄNTYMINEN...

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2013 Sivu 1 20.11.2013

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2013 Sivu 1 20.11.2013 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2013 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 20.11.2013 Kokoustiedot Aika 20.11.2013 Keskiviikko klo 14.00-17.05 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 109 (kesäkuu 2008) KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA

ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTATIEDOT... 3 2.1 Tehdyt esitykset ja selvitykset... 3 2.2 Strategiat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA TYÖRYHMÄ: Maikki Kiviluoto Jaana Ravolainen Sari Kemppainen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Noora Juvonen

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMALLE... 4 2.1 LAATUSUOSITUKSET JA OHJEISTUKSET... 4 2.2 VANHUSPALVELUITA

Lisätiedot

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Selvitys 1 (5) Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Ivalon Sos.Dem. valtuustoryhmä on 11.12.2014 tehnyt valtuustoaloitteen Ala-Männikön korvaavista asunnoista. Aloitteessa

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU, B: PALVELUASUMINEN C: INTERVALLIHOITO / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN JA D: INTERVALLIHOITO / 8h

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot