Tukefin-konsepti. TUKEFIN 3: Pilottitulokset alan käytännöiksi Nykytila-analyysi - katso totuutta suoraan silmiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukefin-konsepti. TUKEFIN 3: Pilottitulokset alan käytännöiksi 11.1.2012. Nykytila-analyysi - katso totuutta suoraan silmiin"

Transkriptio

1 TUKEFIN 3: Pilottitulokset alan käytännöiksi Tukefin-konsepti Nykytila-analyysi - katso totuutta suoraan silmiin Oivalla - näe ja koe muutoksen mahdollisuus Sovella - suunnittele muutos yhdessä Testaa ja pilotoi - ole rohkea ja vie muutos käytäntöön Analysoi ja monista - paranna ja hae lisää vaikutuksia Lauri Merikallio Jukka Yliherva 1

2 Jokainen osallistuja Päivien tavoitteet Sisältö 1. näkee, miten TUKEFIN piloteissa on onnistuttu ja mitä kokemuksia eri näkökulmista on syntynyt kun asioita on tehty erilailla. 2. pääsee arvioimaan ja esittämään ajatuksiaan piloteissa testattujen asioiden edelleen kehittämiseksi. 3. saa lisää puhtia muutosjohtamiseen ja tuottavuutta edistävien asioiden kehittämiseen omassa organisaatiossaan. Miten asiat näkyvät vuosina ? Lähtökohtia, pilottikokemuksia ja trendejä Miten kokemukset alan käytännöiksi tulosten monistaminen, edelleen kehittäminen ja muutoksen johtaminen 2

3 Minkä on muututtava, että tuottavuus kehittyy? Miten asiat näkyvät vuosina tulosten valossa? TUKEFIN 3 tuottavuushanke Pilottikokemuksia ja trendejä YHTEISET TAVOITTEET: Tilaajan tavoitteet yhteiseksi koko toimitusketjulle HANKINTOJEN VALINTAKRITEERIT: Asiakaslähtöisiksi ja haastamaan SOPIMUSKANNUSTEET: Tukemaan yhteisten tavoitteiden toteutumista VAIHTOEHTOISTEN RATKAISUJEN HYVÄKSYMINEN; Paremmuuden vertailu LÄPIMENOAJAT JA HUKAN ELIMINOINTI JA OSAPUOLET AIKAISEMMIN MUKAAN Yhteistoimintakulttuuri ja luottamus ketjun läpi Vuoropuhelua koko ketjuuun Hankintalain osaaminen ja rohkeampi soveltaminen Lauri Merikallio Jukka Yliherva Muutoksen johtaminen Copyright 2009 TUKEFIN 3

4 Vaikuttavuusanalyysit TUKEFIN 1. Hankintaosaamista = kyky muodostaa jo hankintavaiheessa innovatiivisen yhteistyön edellytykset = osaa käyttää luovuutta edistäviä hankintakokonaisuuksia = osaa käyttää yhteisiä tavoitteita ja niihin kannustavia valintakriteereitä 2. Kumppanuusosaamista = kyky johtaa pitkäjänteisesti yhteistyötä (hyötyjen ja riskien jako, kannustinmallit, pitempijänteinen yhteistyö, kehittäminen jne.) 3. Verkostotaitoja = ihmisten kyky toimia kahden ja monenvälisissä suhteissa sekä kyky johtaa verkostoja tavoitteiden saavuttamiseksi 4. Hukan eliminointikykyä = kykyä eliminoida jatkuvasti hukkaa tuotannosta Organisaation innovaatio- ja yhteistyökyvyn vahvuuksien ja heikkouksien profiili (hankinta- ja kumppanuusosaaminen ja verkostotaidot) Sisäinen yhteistyö Henkilöstön ideoiden kanavointi Tekijäkohtaiset osaamisindeksit (max 100) Kehityskohteet Kehityskohteet Jokaiselle organisaatiolle tulokset omista vahvuuksista ja heikkouksista sekä Benchmarking ja suositukset Copyright Innovaatiomittaus Lähde: 4

5 Samoissa perustekijöissä riittää edelleen kehittämistä Ihmisten toiminta ja ammattitaito herättävät pääosin luottamusta. Innovatiivisten hankintojen kehittäminen Suomalaiset rakennusalan tilaajat ja palvelutoimittajat haluavat hankintoihin parempaa yhteistyötä ja innovatiivisuutta. Hankintojen kannustavuus (hankinnan sisällöt, kilpailuttamisen valintakriteerit, vaihtoehtoisten ratkaisujen salliminen ym.) ovat heikoissa kantimissa. Tavoitteellisen yhteistyön palvelumarkkinat (yhteistyömentaliteetti) Osapuolten väliset sopimukset: puuttuu aitoa yhteistä tavoitteellisuutta hyötyjen ja riskien jakaminen ei ole oikeudenmukaista maksuperusteet ja muut kannusteet eivät edistä innovatiivista yhteistyötä. Tarjoutumiset eivät ole kovin innovatiivisia eivätkä yhteistyöt edistäviä Yhteistoiminta projekteissa ei ole riittävän suunnitelmallista ja hukkaa tehokkaasti karsivaa. Kysynnän muutos ja siihen reagointi koskee kaikkia: tilaajia, suunnittelijoita, päätoteuttajia ja alihankkijoita Innovaatioköyhät ja tuottavuutta estävät valintakriteerit ja hankinnan sisällöt Nykytila Nykytila Tavoitetila 2015 Vähäisen yhteistyön palvelumarkkinat (valvontamentaliteetti) Innovatiiviset ja tuottavuutta edistävät valintakriteerit ja hankinnan sisällöt Lähde: Sitra: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, J. Yliherva

6 Innovaatio- ja yhteistyökyvyn kehitystrendi (case: rakennusala) (Innovaatioihin kannustava hankinta- ja kumppanuusosaaminen sekä verkostotaidot) Kaikilla on kehittymisen varaa ja kehittymistä on tapahtunut! Markkina toimii sitä paremmin mitä nopeammin se tuottaa ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja Hankintaosaaminen Kumppanuusosaaminen Verkostotaidot Markkina toimii sitä paremmin mitä enemmän on tarjouksia ja mitä pienempi on hintahajonta. Hinta ja laatu Kiinnostuksen kohde - Tuotteiden määrittely ja hinta, valvonta ja laskutus Ostot materiaaleja ja kapasiteetin täydennystä Paikallisuus Ei strategista otetta Ei tunnisteta hukkaa - määrä suuri Hankintakustannukset Kiinnostuksen kohde - Hankintojen hinta ja laatu, kustannustehokkuus ja volyymiedut Ostot materiaaleja ja kapasiteetin täydennystä Laajemman toimittajaverkon hyödyntäminen Yritysjohto kiinnostuu Strategia riippumaton yritysstrategiasta -Hankintojen keskittäminen Avainkumppanuudet Kiinnostuksen kohde - Toimitusketjujen suorituskyky ja kumppanuudet - Hyötyjen ja riskien jako - Hankintojen hinta ja laatu Palvelujen ostot yleistyvät (innovaatiot) Hankinta integroitu sisäisesti Toimittajamarkkinaa hyödynnetään globaalisti Hankintastrategia osa yritysstrategiaa ja johtamista - hankintaryhmä- ja toimittajakohtaiset tavoitteet Tunnistetaan hukka ei Tunnistetaan hukka ja kyvykkyyttä merkittävään sitä systemaattisesti eliminointiin vähennetään Toimittajamarkkina Kiinnostuksen kohde - Toimittajamarkkinan kehittäminen - Toimitusketjujen asiakaslähtöisyys (imuohjaus) ja suorituskyky (hukan väh.) - Toimitusketjun yhteistyö, hyötyjen ja riskien jako - Hankintojen hinta, laatu Avaintoimitusketjujen hyödyntäminen (innovaatiot ja kehittäminen) ja integrointi toimintaan Toimittajamarkkinaa hyödynnetään globaalisti Hankintastrategia integroitu yritysstrategiaan - Toimittajamarkkinan analysointi, hallinta ja kehittäminen avain asioita Tuotantosysteemi perustuu imuohjaukseen ja hukan eliminointiin Copyright 2009 TUKEFIN 6

7 Organisaation hankinta- ja kumppanuusosaaminen sekä verkostotaidot dynamiikkaa kaivataan! Infra-alan kehitys ja heikkoudet 2011 Hukkaindeksien kehitys Hukkaindeksien heikkoudet kysymyksittäin (nykytila 2011) Hukan elimointikyky (ka) Copyright 2003 INNOVAATIOMITTAUS Copyright 2003 INNOVAATIOMITTAUS Hukan merkittävimmät lähteet Asiakaslähtöisyys, toimitusvarmuus ja läpimenoajat eivät riittävästi läsnä. Edelliset eivät kannusta yhteiseen tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen 7

8 Kehitettyjä valinta- ja/tai kannustinjärjestelmiä Esimerkkejä kannustinjärjestelmistä Lupauspohjainen (esim. läpimenoaika, asiakastyytyväisyys, laatu) Bonusraha (esim. turvallisuus, maanomistajatyytyväisyys, ympäristö, laatu) Avaintulosalue (turvallisuus, sidosryhmätyytyväisyys, sisäinen yhteistyö) Palaute-% Euroa/vuosi 100 % % % % % % % % 0 92 % 0 91 % 0 90 % 0 Palaute-% Euroa/vuosi 90 % 0 89 % % % % % % % % % % % % % % % Copyright TUKEFIN 8

9 Aiemmin käsiteltyjä TUKEFIN pilotteja Miten kokemukset alan käytännöiksi muutoksen johtaminen TUKEFIN 3 tuottavuushanke Alustus, ryhmätyöt ja purku Lauri Merikallio Jukka Yliherva Organisaatio Pilotin nimi Näkökulma Sisältö Uudenmaan tiepiiri Vårnäsin silta Hankinta ja tuotannonohjaus Investointi Oulun kaupunki Suunnittelupalvelut Hankinta Puitesopimus Destia Oy Keravan kaatopaikka Alihankinta ja tuotannonohjaus Investointi Skanska Infra Oy Lövön silta tuotannonohjaus Investointi Gasum Oy MPCS-projekti Hankinta ja tuotannonohjaus Investointi Destia Oy MPCP-projekti Tuotannonohjaus investointi YIT Infrapalvelut Espoon alueurakka Tuotannonohjaus Alueurakka Pirkanmaan ELY-keskus Kangasalan hoidon alueurakka Hankinta Alueurakka Oulun kaupunki Kansankadun saneeraus Tuotannonohjaus Korjausrakentaminen Liikennevirasto Saaristomeren väylät Hankinta Alueurakka Turun kaupunki Maaria Paattinen Hankinta Alueurakka VR-Track Tornio Kolari Tuotannonohjaus Korjausrakentaminen Helsingin kaupunki Ruoholahti Tuotannonohjaus Investointi Vantaan kaupunki VT3 Meluesteet Hankinta Investointi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kalajoen taajamajärjestelyt Hankinta suunnittelupalvelut 9

10 Käsittelyssä olevat Tukefin3 pilotit Organisaatio Liikennevirasto Destia Oy Finavia Lemminkäinen Infra Oy Oulun kaupunki Uudenmaan ELY-keskus Kuopion kaupunki Jyväskylän kaupunki VR Track Oy Liikennevirasto Pilotin nimi Haminan ohikulkutie rakennuttamispalvelut Raitotien saneeraus 3-vuotuinen päällystepalvelusopimus Hukan eliminointi Rakennussuunnittelu Sillankorjaus Vesihuollon saneeraus (sisäinen hankinta) Satamakadun rakennusurakka Mutalahden sillankorjaus Jorvaksen ratapihan ratasuunnitelma tietomallissa Pilotin hankintavaihe oli onnistunut Pilotin toimintamallit parantavat koko toimitusketjun tehokkuutta pitkällä tähtäimellä Pilotin toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaation toimintaan Pilotissa testatut hankinnan toimintamallit auttavat yhdistämään eri osapuolten intressejä Piloteissa käytetyt hankinnan valintakriteerit ja sopimuskannustimet kannustavat asiakaslähtöisiin, tehokkaampiin ja tuottavuutta parantaviin toimintamalleihin Gasum Oy 4,0 4,3 4,3 4,5 4,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Sarja1 Copyright TUKEFIN 10

11 Destia Oy Pilottiarviot - Vårnäs Pilotti oli onnistunut 3,7 Pilotti oli onnistunut 4,9 Pilotin toimintamalli parantaa koko toimitusketjun tehokkuutta pitkällä tähtäimellä Pilotin toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaation toimintaan 3,9 5,0 Sarja1 Piloteissa käytetyt toimintamallit tehostavat koko tilaus-toimitusketjun toimintaa pitkällä tähtäimellä 5,0 Pilotissa testatut toimintatavat yhdistävät eri osapuolten intressejä (tilaaja, pääurakoitsija, aliurakoitsija) 3,6 Piloteissa käytettävät toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaatioon 4,5 Pilotissa käytetyt toimintamallit parantavat tuotannon luotettavuutta ja eliminoivat hukkaa 4,0 Piloteissa käytetyt toimintamallit yhdistävät eri osapuolten intressejä 4,4 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Piloteissa käytetyt hankinnan valintakriteerit ja sopimuskannustimet kannustavat tehokkaampiin ja tuottavuutta parantaviin toimintamalleihin 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Sarja1 Copyright TUKEFIN Copyright TUKEFIN 11

12 Pilottiprojektien arviointi Oulun puitesopimus YIT (tuotannonohjaus alueurakassa) Pilotti oli onnistunut 4,6 Pilotti oli onnistunut 4,6 Piloteissa käytetyt toimintamallit tehostavat koko tilaustoimitusketjun toimintaa pitkällä tähtäimellä 4,8 Pilotin toimintamalli parantaa koko toimitusketjun tehokkuutta pitkällä tähtäimellä 4,9 Piloteissa käytettävät toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaatioon 4,7 Sarja1 Pilotissa toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaation toimintaan 4,8 Sarja1 Piloteissa käytetyt toimintamallit yhdistävät eri osapuolten intressejä 4,4 Pilotissa testatut toimintatavat yhdistävät eri osapuolten intressejä (tilaaja, päätoteuttaja, aliurakoitsija) 4,6 Piloteissa käytetyt hankinnan valintakriteerit ja sopimuskannustimet kannustavat tehokkaampiin ja tuottavuutta parantaviin toimintamalleihin 4,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Pilotissa käytetyt toimintamallit parantavat tuotannon luotettavuutta ja eliminoivat hukkaa 5,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Copyright TUKEFIN Copyright TUKEFIN 12

13 Oulun kaupunki (hankinnat, tuotannonohjaus ja kannusteet) Turun kaupunki, Maria - Paattinen alueurakka Pilotti oli onnistunut 4,6 Pilotin hankintavaihe oli onnistunut 4,4 Piloteissa käytetyt toimintamallit tehostavat koko tilaus-toimitusketjun toimintaa pitkällä tähtäimellä 4,8 Pilotin toimintamallit parantavat koko toimitusketjun tehokkuutta pitkällä tähtäimellä 4,4 Piloteissa käytettävät toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaatioon 4,7 Pilotin toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaation toimintaan 4,6 Piloteissa käytetyt toimintamallit yhdistävät eri osapuolten intressejä 4,4 Pilotissa testatut hankinnan toimintamallit auttavat yhdistämään eri osapuolten intressejä 3,9 Piloteissa käytetyt hankinnan valintakriteerit ja sopimuskannustimet kannustavat tehokkaampiin ja tuottavuutta parantaviin toimintamalleihin 4,3 Piloteissa käytetyt hankinnan valintakriteerit ja sopimuskannustimet kannustavat asiakaslähtöisiin, tehokkaampiin ja tuottavuutta parantaviin toimintamalleihin 4,4 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Sarja1 Copyright TUKEFIN 13

14 Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus, MT 7780 Kalajoen taajamajärjestelyt, tie- ja rakennussuunnittelu VR-Track Oy, Tornio Kolari päällysrakenteen uusiminen Yhteensä 4,7 Pilotti oli onnistunut 4,8 Pilotin hankintavaihe oli onnistunut 4,5 Pilotin toimintamalli parantaa koko toimitusketjun tehokkuutta pitkällä tähtäimellä 5,4 Pilotin toimintamallit parantavat koko toimitusketjun tehokkuutta pitkällä tähtäimellä 5,0 Sarja1 Pilotin toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaation toimintaan 4,2 Sarja1 Pilotin toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaation toimintaan 4,8 Pilotissa testatut toimintatavat yhdistävät eri osapuolten intressejä (tilaaja, pääurakoitsija, aliurakoitsija) 4,8 Pilotissa testatut hankinnan toimintamallit auttavat yhdistämään eri osapuolten intressejä 4,4 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Pilotissa käytetyt toimintamallit parantavat tuotannon luotettavuutta ja eliminoivat hukkaa 4,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 14

15 Pirkanmaan ELY-keskus, Kangasalan alueurakka Lupauksiin kannustaminen Pilotin hankintavaihe oli onnistunut 3,8 palveluntuottajan oma lupaus Pilotin toimintamallit parantavat koko toimitusketjun tehokkuutta pitkällä tähtäimellä 4,4 Pilotin toimintamallit ovat yleistettävissä ja sovellettavissa meidänkin organisaation toimintaan 4,6 Pilotissa testatut hankinnan toimintamallit auttavat yhdistämään eri osapuolten intressejä 4,2 Piloteissa käytetyt hankinnan valintakriteerit ja sopimuskannustimet kannustavat asiakaslähtöisiin, tehokkaampiin ja tuottavuutta parantaviin toimintamalleihin 4,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 muuttuja vaihtelee Copyright TUKEFIN 15

16 Tuottavuuden synty: hankinnat ja toimittajayhteistyö Last Planner- prosessi Suunnittele, ohjaa, korjaa ja opi kustannusvaikuttavuus Yleissuunnittelu - välitavoitteet Olemmeko luottavaisia, että kykenemme toimittamaan projektin asetetuilla rajoituksilla? Kuka vastaa viimekädessä siitä? Panokset prosessi tuottavuus tuotos (output) vaikutus vaikutus (effect, outcome) vaikuttavuus Rakennusvaihesuunnittelu - Tarkenna eri toimijoiden vastuut Valmisteleva suunnittelu - Poista esteet ja valmistaudu Viikkosuunnittelu - Lupaukset Ymmärrämmekö, miten työ tehdään? Olemmeko saaneet muilta osapuolilta lupaukset, että onnistumme yhdessä? Olemmeko luottavaisia, että kykenemme välitavoitteeseen? Onko eri osapuolet aktiivisia? Onko annettu luotettavia lupauksia, että esteet on tunnistettu ja poistettu? Olemmeko luottavaisia, että tehtävät alkavat ja päättyvät kuten on suunniteltu Kuinka koordinoimme viikon tehtävät? Olemmeko luvanneet toteuttaa tehtävämme? Talous ja voimavarat Päämäärät Lähde: Sitra: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, J. Yliherva 2006 Oppiminen -Mittaa luotettavuutta (TTP) ja reagoi Mitä olemme oppineet`? Mitä muutoksia tulee tehdä, jotta suorituskykymme paranee? Copyright TUKEFIN 16

17 17

18 18

19 Hankintavolyymi Milj. /v ja kappaleissa 1400 Kannustavamman kysynnän lisääminen (yhteiset tavoitteet, valintakriteerit, sopimuskannusteet, vuoropuhelu, yhteinen tuotannonohjaus) Hankintavolyymi Hankintavolyymi Milj. Milj. /v /v ja ja kappaleissa kappaleissa Kannustavamman kysynnän lisääminen (yhteiset (yhteiset tavoitteet, tavoitteet, valintakriteerit, sopimuskannusteet, vuoropuhelu, yhteinen yhteinen tuotannonohjaus) Kriittinen massa Kannustimia sisältävä hankintavolyymi Kriittinen massa Kriittinen massa Kannustimia sisältävä hankintavolyymi Vuodet Vuodet SKENAARIO 1: kaikki tuplaa joka vuosi SKENAARIO SKENAARIO 2: suuri 1: kaikki osa organisaatioista tuplaa joka vuosi nopeuttaa 19

20 Hankintavolyymi Hankintavolyymi Milj. /v ja Hankintavolyymi kappaleissa Milj. Milj. /v /v ja ja kappaleissa kappaleissa Kannustavamman kysynnän lisääminen Kannustavamman (yhteiset tavoitteet, valintakriteerit, kysynnän sopimuskannusteet, lisääminen (yhteiset (yhteiset vuoropuhelu, tavoitteet, tavoitteet, valintakriteerit, yhteinen tuotannonohjaus) sopimuskannusteet, vuoropuhelu, yhteinen yhteinen tuotannonohjaus) Kriittinen massa? Kriittinen massa Kriittinen massa Vuodet SKENAARIO SKENAARIO 3: 2: satunnaiset suuri 1: osa kaikki organisaatioista tuplaa organisaatiot joka vuosi nopeuttaa edistävät satunnaisesti Kannustimia sisältävä hankintavolyymi Kannustimia sisältävä hankintavolyymi Vuodet Henkilöitä kumulatiivisti Esimerkiksi TUKEFIN hankkeisiin osallistuneet henkilöt vuosina TUKEFIN osallistujat kumulatiivisesti Vuodet Miten meistä jokainen vaikuttaa asiakaslähtöisyyden lisääntymiseen ja tuottavuuden positiiviseen kehittymiseen? 20

21 Yhteenveto piloteista Ala yhdessä on kehittänyt hankinta- ja projektitoimituksiin liittyviä toimintamalleja ja testannut niitä käytäntöön sekä analysoinut tuloksia. Tämä on positiivinen asia jo sinänsä! On löydetty faktisesti tuottavuutta, tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä edistäviä hankinta- ja projektitoimitustoimintamalleja. Tätä tukevat vaikutusanalyysit- ja osallistujien arvioinnit. Lupauspohjaisissa valintaperuste- ja kannustinmalleissa painoarvojen ja kannustinjärjestelmässä käytettyjen eurojen simulointi on erittäin tärkeää, jotta kilpailu tapahtuu oikeudenmukaisesti (tämä on osa hankintaosaamista) Johtaminen on kuitenkin muutoksen tekemisessä suurin haaste ja tämä haaste koskee sekä tilaajia että palveluntuottajia 21

Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet

Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa Jukka Yliherva Alustuksen sisältö 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet 2) Käytännön esimerkkejä kannusteiden

Lisätiedot

Projektituotanto ja tuottavuus

Projektituotanto ja tuottavuus Projektituotanto ja tuottavuus Infra-alan tilaus-toimitusketju Asiakas Lopputuotteen käyttäjä Tilaaja PU Arkkitehdit ja suunnittelijat CM/PM Viranomaiset ja polittiset päättäjät Copyright 2009 TUKEFIN

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA

Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä(t) Juha-Pekka Isotupa (Siuntion kunta) Tina Nordman (Siuntion kunta) Päiväys: 28.6.2013 Tiivistelmä Projektilla haetaan uusi

Lisätiedot

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Suomen Kuntaliitto 2005 Kumppanuus konsulttitoiminnassa SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2005 1 Alkusanat Kunnallistekniikalle on tyypillistä hankkeiden suuri

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakennusurakan kilpailuttaminen muulla kuin hinnalla. tilaajan kokemuksia. Sami Hietakangas

Rakennusurakan kilpailuttaminen muulla kuin hinnalla. tilaajan kokemuksia. Sami Hietakangas Rakennusurakan kilpailuttaminen muulla kuin hinnalla tilaajan kokemuksia Sami Hietakangas esityksen sisältö taustaa innovatiivisesti toteutettuja hankkeita Oulun kaupungissa case-kohde Raitotie, välillä

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Raportti 02/2015 KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Jani Saarinen ja Antti Piirainen Vison Alliance Partners Oy Korjausrakentamisen kehittäminen Rakennettu ympäristö -ohjelma 2010-14 Tekes ESIPUHE

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa LAUREA-AMMATTIKORKEKOULUN JULKAISUSARJA B 28 Susanna Kivelä, Irmeli Koponen ja Irma Vahvaselkä (toim.) OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita

Lisätiedot

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa RAPORTTI 4/2014 Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö 2009 2014 Sampsa Nissinen, Eero Lukin, Tekes Suvi Nenonen, Robert Eriksson, Juha-Matti Junnonen, Jan-Erik Gussander,

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

FinNuclear yhteistoimintakäsikirja. Yhteistoimintaprosessi ydinenergiatoimialan yritysten yhteistyön kehittämisessä

FinNuclear yhteistoimintakäsikirja. Yhteistoimintaprosessi ydinenergiatoimialan yritysten yhteistyön kehittämisessä FinNuclear yhteistoimintakäsikirja Yhteistoimintaprosessi ydinenergiatoimialan yritysten yhteistyön kehittämisessä Hanke: Toimintastrategian sekä alihankintaosaamisen resurssipankin kehittäminen ydinenergia-alan

Lisätiedot