Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Raatihuoneenkatu 8-10 PL Mikkeli Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu Mikkelin kaupunki Mikkeli tähtää digitaaliseksi avoimeksi kaupungiksi. Visiomme on: Digitaalinen Mikkeli kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla. Kestävää kasvua ja hyvinvointia tavoitellaan kolmen kantavan näkökulman avulla. Tähtäimessämme ovat hyvinvoivat asukkaat, elinkeinot ja ympäristö. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut -avoin kilpailu Mikkeli haluaa uudistaa hallintorakenteensa ja palvelujen tuottamisprosessit. Uudistamistyössä hyödynnetään uusia sähköisiä palveluja siten, että Mikkelistä rakentuu ensimmäinen avoin digitaalisten palvelujen kaupunki Suomessa. Mikkeli haastaa yritykset ja kuntalaiset arkea helpottavien digitaalisten palvelujen ideointiin ja kehittämiseen. Julkisella sektorilla ei ole varaa entiseen toimintamalliin, vaan on saatava aikaan vähemmällä enemmän. Kuntapalvelujen sähköistämisellä on saatavissa satojen miljoonien säästöt, sujuvampi arki kuntalaisille ja työtä yrityksille. Mikkeli haastaa yritykset ja kuntalaiset arkea helpottavien digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja avoimeen yhteistyöhön kaupungin kanssa ensimmäisenä kaupunkina Suomessa. Hankinnan kohde Mikkelin kaupunki etsii kuntalaisten arkea helpottavia ja kuntasektorin tuottavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja, joista saadaan todennettavaa hyötyä. Se voi olla ajan, rahan ja resurssien säästöä tai elämänlaadun parantumista. Haastamme edelläkävijäyrityksiä ja kansalaisia mukaan kehittämään kuntapalveluja yhteistyössä ja kuntien kumppaneina suorien hankintojen sijaan. Mikkelin kaupunki pyytää esityksiä kuntalaisten arkea helpottavista ja kuntasektorin tuottavuutta parantavista digitaalisista ratkaisuista seuraavissa sarjoissa:

2 Sarja1. Innovatiiviset digitaaliset ideat kansalaisten sarja TARJOUSPYYNTÖ Innovatiivinen idea voi olla suuri tai pieni kansalaisten arkea helpottava ja kaupungin tuottavuutta parantava digitaalinen ratkaisu. Voisiko kaupungin asioita hoitaa sujuvammin ja fiksummin? Miten asiointi voisi olla sujuvampaa? Voisiko palveluja tuottaa uudella tavalla? Sarja 2. Tuottavat digitaaliset ratkaisut - organisaatiosarja Tuottavat ratkaisut -sarjassa haemme digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla asukkaiden arki helpottuu ja tuottavuus lisääntyy. Ratkaisuja voidaan viedä eteenpäin seuraavin keinoin: A. Kaupungin ja kilpailuun osallistuvan organisaation yhteiseen kehitysprojektiin tähtääviä ratkaisuja - Kehittämiskumppanuus B. Kaupungin hankintavalmisteluun lähteviä ratkaisuehdotuksia - Hankintakumppanuus tai C. Suoraan hankintaan tähtääviä nopeita pilotteja - Suorahankintapilotit Yksi ratkaisu voi kuulua yhtä aikaa yhteen, kahteen tai kaikkiin kolmeen osaan. Jokaisessa osassa pyrimme löytämään kolme palkittavaa. Osa 2A. Yhteiseen kehitysprojektiin tähtäävät ratkaisut - Kehittämiskumppanuus Monet eri tahot, kuten Tekes ja Ely-keskukset rahoittavat yritysten tuotekehityshankkeita. Mikkelin kaupungin Lupaus 2016-tiimillä on intressi ja osaamista yhteisten kehitysprojektien valmisteluun kilpailuun osallistuvien organisaatioiden kanssa. Avoimessa kilpailussa pyrimme löytämään kolme hanketta, joita lähdetään viemään yhteisinä kehitysprojekteina eteenpäin. Kehityshanke itsessään on yritykselle keino rahoittaa tuotekehitystä ja rakentaa tuotteita yhdessä kumppaniverkostossa. Kehitysprojektia lähdetään viemään eteenpäin ratkaisun esittäneen organisaation ja kaupungin kesken. Osa 2B. Hankintavalmisteluun lähtevät ratkaisuehdotukset - Hankintakumppanuus Kaupungin omien ostojen osalta toivomme löytävämme ehdotuksia, jotka voivat lähteä hankevalmisteluun. Jos ehdotus on riittävän kypsä ja perusteltu, voimme ehdotuksen perusteella tehdä myös suorahankinnan. Se voi myös johtaa neuvottelumenettelyyn tai kilpailutukseen. Osa 2C. Suoraan hankintaan tähtäävät ratkaisut - Suorahankintapilotit Tässä osuudessa toteutamme kilpailutuksen idealla: Mitä tekisit eurolla arjen helpottamiseksi ja kaupungin tuottavuuden lisäämiseksi? Hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), hankinta-asetusta (Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007) ja lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankinnasta on julkaistu HILMAssa ennakkoilmoitus sekä hankintailmoitus Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa hankintailmoitusta hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, voi se keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

3 Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Alihankkijat Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, tulee alihankkijoiden täyttää hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset. Tarjoaja sitoutuu vastaamaan mahdollisesti käyttämien alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Kelpoisuusehdot Kilpailijaa koskevat kelpoisuusehdot Sarjassa 2 kilpailijan tulee olla merkitty kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin. Kilpailijan verot, sosiaaliturvamaksut ja eläkemaksut tulee olla suoritettu. Kilpailijan itsensä antama vakuutus riittää, palkittavien osalta pyydämme tarvittavat todistukset. Sarjassa 1 ei ole kilpailijan kelpoisuuteen liittyviä ehtoja. Kilpailija voi olla yksityinen henkilö tai ryhmä henkilöitä. Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen koskevat kelpoisuusehdot Sarjassa 1 ei aseteta tekniseen suorituskykyyn eikä ammatilliseen pätevyyteen liittyviä kelpoisuusehtoja. Sarjassa 2 C kilpailijalta edellytetään ammatillista pätevyyttä hankkeen toteuttamiseen. Pätevyys voidaan osoittaa referenssein ja asiantuntijoiden osaaminen kuvaamalla. Osissa 2A ja 2B ei ammatillista osaamista tarvitse kelpoisuusvaatimuksena osoittaa. Kilpailuesitystä koskevat kelpoisuusehdot 1. Kilpailuesityksen toteutuessaan on lisättävä kaupungin tuottavuutta 2. Kilpailuesityksen toteutuessaan on helpotettava arkea Kilpailija voi perustella kriteerien täyttymisen vapaamuotoisesti enintään yhden A4 verran. Ellei perusteluja ole, tekee Mikkelin kaupunki ratkaisun kelpoisuudesta oman arvionsa perusteella. Vertailukriteerit Sarja 1: Innovatiiviset ideat kansalaissarja Vertailussa hyödynnytetään seuraavia kriteerejä: 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen 2. Elinkeinojen hyvinvoinnin lisääminen 3. Ympäristön hyvinvoinnin lisääminen 4. Uutuusarvo 5. Innostavuus ja hauskuus 6. Arjen helpottaminen

4 7. Kaupungin tuottavuus Kriteereistä vertailussa annetaan jokaisesta 0-10 pistettä ja kriteereistä vertailussa annetaan jokaisesta 0-20 pistettä. Sarja 2. Tuottavat ratkaisut organisaatiosarja Kokonaistaloudellinen edullisuus vertaillaan seuraavin kriteerein 1. Kaupungin strategiset tavoitteet 20 pistettä Vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin, elinkeinojen hyvinvointiin ja ympäristön hyvinvointiin pisteytetään. Parhaaksi arvioitu kilpailuesitys saa 20 pistettä ja muut suhteutetaan parhaaseen. Arviointi tehdään kilpailijan antaman selvityksen perusteella. Selvitys saa olla korkeintaan kahden A4 pituinen. 2. Avoimen kilpailun tavoitteet 20 pistettä Ehdotuksen tuottavuusvaikutus kaupunkiorganisaatiossa ja arjen helpottaminen pisteytetään niin, että parhaaksi arvioitu kilpailuesitys saa 20 pistettä ja muut suhteutetaan parhaaseen. Arviointi tehdään kilpailijan antaman selvityksen perusteella. Selvitys saa olla korkeintaan yhden A4 pituinen. 3. Toteutussuunnitelma 20 pistettä Toteutussuunnitelmassa kuvataan kilpailuesityksen sisältö, toteutusehdotus aikatauluineen, arvio käytettävistä resursseista, käytettävät työmenetelmät ja arvioidut tulokset. Siinä kuvataan myös esitetyn ratkaisun kytkennät kaupungin muuhun palvelutuotantoon ja kokonaisuuteen. Toteutussuunnitelmassa on kerrottava mihin (2A, 2B tai 2C) kilpailuesitys osallistuu. Parhaaksi arvioitu kilpailuesitys saa 20 pistettä ja muut suhteutetaan parhaaseen. Arviointi tehdään kilpailijan antaman selvityksen perusteella. Selvitys saa olla korkeintaan 10 A4 pituinen. 4. Kilpailuesityksen ja organisaation uskottavuus 20 pistettä Osoitetaan referenssein ja osaamiskuvaamisin. Vertailussa käytetään lisäksi toteutussuunnitelmaa. Parhaaksi arvioitu kilpailuesitys saa 20 pistettä ja muut suhteutetaan parhaaseen. Arviointi tehdään kilpailijan antaman selvityksen perusteella. Selvitys saa olla korkeintaan viiden A4 pituinen. Kilpailuesitysten esittelytilaisuus Esittelytilaisuudessa kilpailijoilla on mahdollisuus perustella kilpailuehdotustaan ja kuulla siihen kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien edustajien kommentteja. Tapahtuma on avoin kaikille. Kilpailun perusteella kutsutaan osallistujat esittelytilaisuuteen. Kutsu ja ohjeistus lähetetään sähköpostitse kello mennessä. Esittely ei vaikuta kilpailuehdotuksen arviointiin. Kilpailun voittajat julkaistaan Kiasmassa järjestettävässä tilaisuudessa.

5 Lisätiedot TARJOUSPYYNTÖ Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset sähköpostitse osoitteeseen Kysymykset ja tarjoajan sähköpostiosoite on lähetettävä viimeistään klo Vastaukset kysymyksiin toimitetaan samansisältöisenä kaikille sähköpostiosoitteen em. osoitteeseen ilmoittaneille. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata, vaan tarjoajien tulee esittää kysymyksensä edellä esitetyin tavoin. Kilpailuesitysten jättäminen Kilpailu päättyy kello Sarja 1. Innovatiiviset ideat kansalaisten sarja Kilpailuesitykset voidaan jättää paperilla tai sähköisesti osoitteeseen Mikkelin kaupunki, Raatihuoneenkatu 8-10, PL 33, Mikkeli tai sähköpostitse ja Sähköpostitse toimitetuissa kilpailuesityksissä otsikkokenttään kirjoitetaan Innovatiiviset ideat. Mahdollisten liitteiden tulee olla pdf-muodossa. Viittauksissa linkit esimerkiksi verkkosivuille ovat mahdollisia. Sarja 2. Tuottavat ratkaisut organisaatiosarja Suomenkielinen kilpailuesitys on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Mikkelin kaupunki, Raatihuoneenkatu 8-10 PL 33, Mikkeli Kilpailukuoreen on merkittävä kilpailevan organisaation nimi ja tunnus Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut -avoin kilpailu, Tuottavat digitaaliset ratkaisut -organisaatiosarja. Ja sähköpostitse ja Kilpailuesitys tulee jättää paperisena ja sähköisesti. Kaikki kilpailussa vertailtavana oleva tieto on oltava kilpailuesityksissä, viittauksia esimerkiksi nettisivuille ei voida ottaa huomioon. Tiedostojen on oltava pdfmuodossa. Jos tiedostoihin liittyy videoita on ne esitettävä muodossa:.mp4,.wmv,.mov tai.m4v. Paperimuotoinen kilpailuesitys on ensisijainen jos paperin ja sähköisen version välissä on ristiriitoja. Tarjousten hylkäämisperusteet Tarjousten tulee vastata hankintailmoituksessa mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa tarjous hylätään, jos se ei vastaa hankintailmoitusta.

6 Kilpailuasiakirjojen julkisuus Sarja 1. Innovatiiviset digitaaliset ideat kansalaissarja Kilpailuesitykset ovat julkisia. Kilpailijan/kilpailijoiden tulee esittää koko nimensä, yhteystietonsa ja sosiaaliturvatunnuksensa kilpailuesityksen yhteydessä. Halutessaan kilpailija voi toimia nimimerkillä, jolloin tiedot jäävät vain kilpailun järjestäjän tietoon. Sarja 2. Tuottavat digitaaliset ratkaisut - organisaatiosarja Kilpailuesitykset pyydetään rakentamaan niin, että ne eivät sisällä salaiseksi luokiteltavia tietoja. Jos kuitenkin liikesalaisuuksia on, ne on erotettava selkeästi muusta tekstistä perusteluineen. 2A ja 2B osissa voi koko kilpailuesitys olla salainen, mutta kuitenkin niin, että tällöin kilpailuesityksestä on laadittava minimissään 300 sanan mittainen tiivistelmä. Osassa 2C kohdalla kilpailun järjestäjä määrittelee kilpailijan asettamien kriteerien perusteella salaisuuden. Vertailun toteutuminen on pystyttävä todentamaan julkisilla osa-alueilla. Mikkelissä Mikkelin kaupunki Soile Kuitunen kehitysjohtaja

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA FinnHEMS Oy (jäljempänä myös tilaaja tai hankintayksikkö ) kutsuu osallistumaan Hilma-ilmoituskanavassa 03.02.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007

It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007 SIPOON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007 Pyydämme Teiltä tarjousta seuraaviin kaupan kohteisiin mainittuihin toiminnalliset vaatimukset täyttävien ohjelmistoratkaisujen toimittamisesta

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot