Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days Projektipäällikkö Outi Teittinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days 9.11.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen"

Transkriptio

1 Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days Projektipäällikkö Outi Teittinen

2 Koukkuniemi 2020 hankkeen tavoitteet Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen henkilöstön kiinnostuksen kartoittaminen uuden palvelutuotantomallin kehittäminen Koukkuniemen johtamisen, organisaation ja toiminnan kehittäminen valmentava johtajuus asukaslähtöinen toiminta Vaikuttavuuden hankinta suoritteiden hankinnan sijaan arvoa asiakkaalle uudenlaiset hankintamallit

3 Yritys Yhteiskunnallinen yritys

4 Määritelmää v Yhteiskunnallinen yritys on liiketoimintamalli, jonka tavoitteet ovat yhteiskunnallisia ja jonka voitto investoidaan takaisin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi joko itse yrityksessä tai sen lähiyhteisössä. Osakkeenomistajien tai omistajien voiton maksimointi ei ole päätarkoitus. (Iso Britannia) v Yhteiskunnalliset yritykset ovat voittoa tavoittelemattomia yksityisiä organisaatioita. Ne tuottavat sellaisia tavaroita ja palveluja, jotka liittyvät niiden pyrkimykseen aikaansaada yhteiskunnallista hyötyä. Ne luottavat yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa, joiden edustajat ne kutsuvat hallintoelintensä jäseniksi. Ne pitävät lähtökohtanaan itsenäistä päätöksentekoa ja niiden liiketoimintaan liittyy taloudellisia riskejä. (EMES tutkijaverkosto) v Yhteiskunnallisen yrityksen yleinen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yrityksen toiminnan vaikuttimena on yhteiskunnallisen ongelman ratkaiseminen ja yhteiskunnallisen tavoitteiden toteuttamien. Tämän saavuttamiseksi yritys käyttää voitostaan enemmän kuin puolet tavoitteensa ja toiminta ajatuksensa edistämiseen ja toimintansa kehittämiseen. (Työ ja elinkeinoministeriö)

5 Yhteiskunnallisen yrityksen merkki Yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen Asiakaslähtöisyys, vaikutusten osoittaminen Rajoitettu voitonjako Työhyvinvointi ja vaikutusmahdollisuudet Liiketoiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus

6 Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa v Suomessa yhteiskunnalliset yritykset mielletään usein sosiaalisiksi yrityksiksi. v Yhteiskunnalliset yritykset voivat arvopohjansa mukaisesti olla mukana toteuttamassa sosiaalisten yritysten tavoitteita, mutta yhteiskunnallinen yritys on käsitteenä laajempi v Suomessa toimii jo nyt runsaasti yrityksiä, joiden toiminnassa arvopohjaisuus ja yhteiskunnalliset tavoitteet korostuvat. Nämä yritykset voisivat saada kilpailuetua profiloitumalla yhteiskunnallisiksi yrityksiksi. v Suomessa arvioidaan olevan noin 5000 toimijaa, joita voidaan verrata Ison Britannian määritelmään yhteiskunnallisesta yrityksestä. Sektoria ei kuitenkaan ole tunnistettu yhtenäisenä toimialana. v Uutta yrittäjyyttä ja sitä kautta uusia yhteiskunnallisia yrityksiä arvioidaan syntyvän mm. julkisen palveluntuotannon henkilöstöstä sekä lähinnä nuorista uudentyyppisistä yrittäjistä, joiden arvomaailmaan perinteinen yrittäjyys ei sovi.

7 Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa v Suomen yritysmuotoja koskeva lainsäädäntö mahdollistaa yhteiskunnallisen yrityksen periaatteella toimimisen. Soveltuvimmat yhtiömuodot ovat osuuskunta ja osakeyhtiö. Voitonjakoa koskevat rajoitukset voidaan näissä yritysmuodoissa kirjata osakassopimuksiin ja yhtiöjärjestykseen. v Suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten oletetaan toimivan samoilla lähtökohdilla perinteisten yritysten kanssa. Niillä on mm. samanlaiset edellytykset yritystukiin. v Yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä näyttäisi parantavan suotuisa tilaajaympäristö sekä toimiva yhteiskunnallinen markkina. v Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin vahvuutena on nähty uuden asiakaslähtöisen vaihtoehdon tarjoaminen sekä toimintamallin kautta tapahtuvan verkottumisen tuoma tehokkuus palvelujen tuottamisessa. v Liiketoimintamallin vahvuuksina voidaan pitää myös innovatiivisuutta, henkilökunnan sitouttamista sekä toiminnan läpinäkyvyyttä.

8 Yhteiskunnalliset yritykset osana julkispalvelujen uudistamista v Kansalaisten kannatus kuntien ja yksityisten palveluyhteistyöhön on lisääntynyt. Palveluntuotantoon halutaan vaihtoehtoja. v Kuluttajien asenneilmasto on muuttunut entistä tiedostavammaksi ja moni kokee perinteisten yritysten toimintatavat esim. vanhustenhuollossa epäeettisinä. v Kunnat voivat hankintamenettelyllä vaikuttaa palvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen, tuottavuuden parantamiseen sekä markkinoiden toimivuuteen. v Tarjouspyyntöjen lähtökohdaksi voidaan ottaa halvimman hinnan sijasta, sopimusaikana tapahtuva palvelujen kehittäminen tai palveluntuotannon myönteiset vaikutukset lähiyhteisöön. v Hankinnassa tulisi kiinnittää huomio hintapainotteisuudesta aiheutuviin (laadun heikkeneminen ja tuotannon keskittyminen) kustannuksiin pitkällä aikavälillä. v Korostetun vastuulliset yhteiskunnalliset yritykset voivat tarjota vaihtoehdon pienten markkinoiden monopolisoitumiselle. Tämä estäisi julkisen hankkijan joutumisen vain muutaman voittoaan maksimoivan tarjoajan armoille. v Lähes kaikki kuntien tuottamat palvelut voivat kuulua yhteiskunnallisen yritystoiminnan piiriin ja ne sopivat hyvin yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan ytimeen.

9 Arvoa asiakkaalle Aseta tavoitteet Valitse mittarit Toteuta kilpailutus Seuraa mittareita ja mahdollista kehittyminen Mitä palvelulla halutaan saada aikaan? Mitkä ovat haluttuja lopputulemia onnistuneessa palvelusta? Mitkä ovat vältettäviä asioita, jotka toteutuvat palvelun epäonnistuessa? Millä haluttuja tavoitteita ja vältettäviä asioita voidaan mitata? Millä tasolla mittarit ovat olleet omassa tuotannossa ja/tai aiemmissa kilpailutuksissa? Miten mittareiden pohjalta määritellään kannustimen / sanktion suuruus? Miten palveluntuottajan oma innovatiivisuus tavoitteiden toteutumisessa varmistetaan Miten mittarit kuvataan tarjouspyyntöön ja sopimukseen mahdollisimman kattavasti? Miten mahdollistetaan tuottajaa kehittämään toimintaansa tavoitteiden suuntaisesti? Miten mittareita seurataan säännöllisesti ja maksetaan palkkiot? Kehitteillä Koukkuniemessä 2020 hankkeessa, kehittämiskumppanina NHG Consulting Oy

10 M Tavoitteet asumispalvelussa ovat ikäihmisten Tavoitteet Vältettävät asiat Asiakkaat ja heidän omaisensa ovat tyytyväisiä Asiakkaalla hyvä elämänlaatu Oma koti Yksilöllinen palvelu ja asukkaiden osallistuminen Elämänkaariasumisen mahdollisuus (mahdollisuus toteuttaa mm. saattohoito samassa paikassa) Rutiininomainen persoonaton toimintamalli Sairaalajaksot ja turhat päivystyskäynnit Tapahtumaköyhä elämä eikä osallistumismahdollisuutta Turhat muutot toimintakyvyn muuttuessa Tavoitteet ja vältettävät asiat tulisi huomioida kilpailutuksessa ja sopimuksen aikaisissa kannustimissa.

11 Kannustinmallin komponentti Asiakas ja omaistyytyväisyys Elämänlaadun kehittyminen Komponentin kuvaus Keskiarvo kaupungin toteuttaman asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosanoista Tehdään kaikille asiakkaille ja heidän omaisilleen elämänlaadun mittauksen yhteydessä Outcomes star/interrain koetun laadun tai muu vastaava elämänlaadun mittari Tehdään kaikille asiakkaille Painoarvo (osuus vuositason sopimussummasta) +4% / 1,5% +3% / 1,5% Päivystyksen ja vuodeosaston käyttö Saattohoidon toteutuminen Yksikön asiakkaiden päivystyskäynnit ja vuodeosastopäivät suhteutettuna yksikön kokonaishoitovuorokausiin Osuus yksikön kuolleista, joilla saattohoito toteutettu yksikössä +3% / 1,5% +1,5% / 0,75% Henkilökunnan vaihtuvuus Henkilöstön kokonaislukumäärä vuoden aikana suhteessa mitoitukseen +1,5% / 0,75%

12 Kiitos! Koukkuniemi 2020 hanke: ja facebook/koukkuniemi2020

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN MAHDOLLISUUDET 12.5.2011. Pentti Arajärvi. Hyvät kuulijat,

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN MAHDOLLISUUDET 12.5.2011. Pentti Arajärvi. Hyvät kuulijat, 1 YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN MAHDOLLISUUDET 12.5.2011 Pentti Arajärvi Hyvät kuulijat, Julkisten palvelujen sanotaan olevan kriisissä. Kriisin perusta on taloudellinen, julkisen vallan rahat eivät riitä

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

SELVITYS YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSISTA KIIHTELYSVAARASSA

SELVITYS YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSISTA KIIHTELYSVAARASSA SELVITYS YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSISTA KIIHTELYSVAARASSA Uusi innovatiivinen palvelutuotannon toimintamalli 1.6.2014 31.3.2015 LOPPURAPORTTI Joensuun kaupunki/tuottajan neuvottelukunta

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 Valinnanvapaus Ruotsissa...

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin. Ison-Britannian malli ja sen kokemukset

Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin. Ison-Britannian malli ja sen kokemukset Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin Ison-Britannian malli ja sen kokemukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 22/2010 jonathan bland Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalveluiden tuottaminen. Kari Hakari johtaja, HT tilaajaryhmä

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalveluiden tuottaminen. Kari Hakari johtaja, HT tilaajaryhmä Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalveluiden tuottaminen Kari Hakari johtaja, HT tilaajaryhmä Yhteiskunnallinen yritys Toiminnassa yhdistyy yrittäjyys, yhteiskunnallinen tarkoitus ja asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

- luova ja yhdistävä toimintatapa

- luova ja yhdistävä toimintatapa Yhteinen yritys -hanke INKA LILJA & JUSSI MANKKI Yhteiskunnallinen yritys - luova ja yhdistävä toimintatapa Selvitys yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Suomessa ja sen mahdollisuuksista työllistää heikossa

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo C Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa KARELIA-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 23 Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella 1.11.2009 31.5.2011. Loppuraportti 28.6.2011

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella 1.11.2009 31.5.2011. Loppuraportti 28.6.2011 Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella 1.11.2009 31.5.2011 Loppuraportti 28.6.2011 Maarit Laine, Terveyskunto Oy Aija Moilanen, ARvire Ky Ari-Matti Toivonen, Network Forum Jaana Lerssi-Uskelin,

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys: toimintaa talouden, politiikan ja etiikan välimaastossa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys: toimintaa talouden, politiikan ja etiikan välimaastossa Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Tapio Mäkelä Yhteiskunnallinen yrittäjyys: toimintaa talouden, politiikan ja etiikan välimaastossa

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu...

Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu... Valtioneuvosto / KTM Yritysten yhteiskunnallinen vastuu (CSR Corporate Social Responsibility) tarkoittaa yrityksen toimintaa, jossa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat

Lisätiedot

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin tutkimus Hagen Henrÿ, Jarmo Hänninen, Seija Paksu ja Päivi Pylkkänen Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin Hagen Henrÿ, Jarmo

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

äheisyys helpottaa kansakäymistä y it, menneet kokemukset esim. sodat. A tää taloudellisesti ja sosiaalisesti k siä ja väestöä. Nopeasti ikääntyvä v

äheisyys helpottaa kansakäymistä y it, menneet kokemukset esim. sodat. A tää taloudellisesti ja sosiaalisesti k siä ja väestöä. Nopeasti ikääntyvä v n edistämi pitkälti niiden lpailukykygurun Potterin u tietyllä maantieteellisellä alue jäolot, kysyntäolot, sekä yrityksen str ilanne ovat kohdallaan. Tuotantotek työvoimaa, infrastruktuuria, pääom luonnonvaroja.

Lisätiedot

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen

Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 4/2011 yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallia valmistellut työryhmä - ytyri Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

22.1.2015. Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta

22.1.2015. Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta 1 Eduskunnan talousvaliokunnalle Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen ja hankintalain

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa

copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa Myllyviita Painopaikka Picascript Oy Helsinki 2011 Pekka Pättiniemi

Lisätiedot

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA PATANA, ELINA Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa!

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja osuustoiminta Projektijohtaja Niina Immonen Yhdessä yrittämään! hanke / Tampereen seudun osuustoimintakeskus

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot