ICT-yhtenäistämisen tiekartta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT-yhtenäistämisen tiekartta"

Transkriptio

1 ICT-yhtenäistämisen tiekartta JULKICT-strategian aluekierros, Kuopio Pasi Markkanen, Marko Holmavuo Istekki Oy

2 Lähtökohdat ICT yhtenäistämisen tiekartta on Pohjois-Savon liiton ja Istekki Oy:n yhteisprojekti Istekki Oy voittoa tuottamaton julkisomisteinen 200 henkilön kasvava asiantuntijaorganisaatio asiakkaidensa toimialaa tunteva kokonaisvaltainen tuotteistettujen ICMT-palveluiden ja ratkaisujen tarjoaja j aloitteellinen ja kokonaisvastuullinen asiantuntija palveluiden kaikkiin elinkaaren vaiheisiin ISO 9001 ja ISO/IEC sertifioitu Omistajat: PSSHP, Kuopio, Varkaus, Tuusniemi, ISLAB, Kuhilas, IS-hankinta Oy, Servica

3 ICT yhtenäistämisen tiekartta ajalla 10/2011-4/2012 Tavoitteet Kartoitetaan kuntatoimijoiden ICT- tarpeita ja intressejä ICT-palvelujen järjestämisessä Tuloksena tavoitellaan maakunnallisia ja kuntakohtaisia suosituksia ja johtopäätöksiä Toimenpiteiden hyödyt ja toteutustapa kuvataan Kohderyhmät Pohjois-Savon kunnat, kuntayhtymät, kuntien liikelaitokset ja yhtiöt sekä soveltuvin osin muut julkisia palveluja tukevat organisaatiot (Kaikki kunnat mukana) Toteutustavasta Projektiryhmän tukena laaja ohjausryhmä Tuotetaan riittävä määrä konkreettisia ehdotuksia yhteistyön tiivistämiseksi ja hyötyjen realisoimiseksi Ratkaisujen käyttöönottoa kannustetaan jo projektin aikana

4 Havainnot Kuntasektorin palveluiden l kehitystarpeet maakunnallisesti i hajanaisia ja yksittäisen kuntatason palvelutarpeita Kehittämisen kokonaiskuva ja tavoitetila ei kirkkaana Kuntalainen palveluiden hyödyntäjänä ei nouse riittävän korkeaksi kehitysajuriksi Maakunnallista kokonaiskuvaa ja painopistealueita ei selkeästi huomioitu Kunnissa omia tietohallintoresursseja (+50 henkilöä) Kuntaorganisaatioiden sitoutuminen yhteiseen kehittämiseen? Kuntaorganisaatioiden tietohallinto/ict-yhteistyön kautta tapahtuva operatiivinen toimeenpano hajanaista PS-Liiton ITstrategiatyöstä huolimatta

5 Havainnot Ei olemassa selkeää alueellista lli organisaatiorajat i ylittävää ää toimintamallia yhteistyökohteiden priorisoimiseksi ja käynnistämiseksi Yhteistyö käyntiin myös toiminnan kautta Tietohallintostrategiat ja niiden päivitys ymmärrettävä ydintoiminnan asiakas- ja palvelustrategiat, tavoitteet ja kehitysnäkymät ja niiden kytkeytyminen huomioitava organisaatiorajat ylittävät yhteistyömallit Kuntarakennekeskustelun myötä odottava ilmapiiri riskinä hyvin alkaneen a vuoropuhelun opu u ja kehitystyön pysähtyminen?

6 Ajurit Yhteinen tulevaisuus ei toteudu t pelkästään palveluiden l kysynnän kautta -> tarvitaan kohdennettua tarjontaa Nykyisten y ratkaisuiden elinkaaret lopussa Kustannuspaineet Skaalaedut vs. päällekkäisen tekemisen kustannukset Kansalliset ja EU-lainsäädännön kautta tulevat yhteentoimivuus- ja kehitysvaatimukset vaativat vahvaa erityisosaamista ja resursseja Alueellinen konsolidointi ja osaamisen yhteinen hyödyntäminen menestystekijä Luottamus ja yhteisen tahtotilan luominen Yhteistyö osaksi strategista ajattelua Osaavat alueelliset kumppanit

7 Hyödyt y ja hyötyjät yj kuntalainen: vaivaton, aktivoiva, luotettava palvelu kuntaorganisaatio: aktiivisesti kehittävä, toimintavarma ja kustannustehokas ICT-palvelukokonaisuus o suunnitelmallisuus, kehitys- ja investointipanoksen jakaminen o toimintatavan yhtenäistämisestä: ohjeistus, koulutus, yhteinen tuki ja pääkäyttäjät, yhteiset palveluresurssit o yhtenäinen laatu- ja kustannustaso: toimintavarmuus, kustannusten nousun taittaminen, henkilöstön vapauttaminen varsinaisiin tehtäviinsä palvelua käyttävä ammattilainen: työtä helpottavat ja aikaa säästävät kokonaispalvelut ja niiden korkeatasoinen tuki palvelun tuottaja: kehittyvä, kilpailukykyinen yritys ja henkilöstö

8 Etenemisen mahdollisuudet Haettava toimintamalli yhteisten intressien mukaisten asioiden priorisoinnille Alueellisen toimeenpanokyvyn parantaminen ja konkretisointi Tuotteistetut ja kohdennetut palvelut Palvelutuotannon ja tietohallintotyön tiivistäminen ja yhdistämisen mm. Istekki Oy, Savon Kuituverkko Oy, YSIT Oy

9 Kumppanit kartalla Tekstipala kuvaan Ylä Savo ja YSIT Oy Kuopioon palveluiden tai kuntaliitoksen kautta suuntautuvat Nilakka kunnat Itsetai tai useita vaihtoehtoja

10 Infrastruktu uri Toimialakoh htaiset Istekki Oy:n palveluratkaisut elut Vertik kaaliset asian ntuntijapalv Sosiaali ja terveys Pääkäyttäjä ja loppukäyttäjäpalvelut Ma aakunnalise et P ilvipalvelut llint Talous ja enkilöstöha o h ohtaminen ja tukiprosess sit J Servicedesk palvelut Yhdyskunta a, tekniikka ja ympäristö Työasema ja päätelaitepalvelut elu U pilvipalve EDU Maakunnallinen yhteinen tietoliikenneverkko ja tietoliikennepalvelut Opetus, kulttu uuri ja vapaa aik ka Ko onsolidoitu k apasiteetti Maakunnallinen puhelinvaihdeinfrastrukt uuri Asiantuntijatyöpanoksen ja osaamisen turvaaminen ja tehokas hyödyntäminen Riittävät voimavarat toimialakohtaisiin kehittämishankkeisiin ja ratkaisujen maakunnalliseen yhtenäistämiseen Työasema ja päätelaitepalvelut harmonisoidaan ja lähitukipalvelut toteutetaan kustannustehokkaasti maakunnallisella toimintamallilla. Alueellinen palvelupiste/helpdesk Maakunnallinen pilvipalvelu ja yhteinen skaalautuva kapasiteetti tarjoaa taloudellisen ja joustavan palveluympäristön. Kapasiteetti kattavan palvelunhallinnan piiriin Tietoliikenne ja viestintäratkaisut yhteisen kokonaisuuden mahdollistajana

11 Tuotteistetut kokonaispalvelut Maakunnalliset tieto- ja viestintäpalvelut Savon Kuidun ja Istekki Oy:n yhteisenä kokonaispalveluna kattavat tietoverkkopalvelut Kattavat ja vikasietoiset ydinpalvelut Turvallisuuspalvelut: palomuuri, internet-liikenteen sisällönsuodatus, roskapostin suodatus ja virustarkastus Asiantuntijapalvelut Raportointipalvelut 24/7 palvelutasot Puhelinvaihde- ja välitysratkaisut

12 Tuotteistetut kokonaispalvelut Kokonaisvaltainen i ja tuotteistettu palvelukokonaisuus l k Istekki Oy:n yksityisen pilvipalvelun kautta Edulliset yksikkökustannuksia k i alas korkean k käyttövolyymin sekä alueellisen konsolidoinnin avulla Testattuihin ja innovatiivisiin ratkaisuihin perustuva arkkitehtuuri Asiakaskohtaiset palvelutasot ja räätälöitävyys Mahdollisuus integroida alueellisia ja kansallisia palveluita (esim. julkisten pilvipalveluiden palveluita) Opetustoimen kustannustehokkuuden maksimoimiseksi erillinen EDU-pilvipalvelu p maakunnallisen vahvan opetustoimen edistämiseksi

13 Tuotteistetut kokonaispalvelut Toimialasovellukset ste sekä velut palvelupis untijapalv hallinta ja set asiantu Järje estelmänh vertikaalis Työasema ja päätelaitepalvelut Sähköposti, Roskapostinsuodatus Käyttäjähakemisto, kotihakemistot, käyttäjähallinta Dedikoitu it kapasiteetti Pikaviestintä ja verkkokokoukset DHCP, Nimipalvelut, sertifikaattipalvelu, tulostuspalvelut, vahva autentikointi Virtuaaliset Sovelluspalvelimet palvelimet Virtualisoidut työasemat ja sovellukset Julkaisualusta ja työryhmäratkaisu Etäyhteysratkaisut ja portaalit Tietokantapalvelut Tietoliikennepalvelut

14 Tuotteistetut kokonaispalvelut Palveluiden kehittämisen ja ydintoiminnan sähköistämisen mahdollistavat vertikaaliset asiantuntijapalvelut alueellisen kokonaisarkkitehtuurityön vauhdittaminen organisaatiota tukevat tietohallintopalvelut projekti- ja hankepalvelut Palvelupohjaista ja joustavaa integraatioarkkitehtuuria tukevat kokonaisvaltaiset palvelut Alueellinen palveluväylä/integraatioratkaisut ja sitä tukeva vahva osaaminen

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran palvelut Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013 Copyright Kuntien Tiera Oy Kehitysaihiot toimialoittain Palveluaihiot, joihin kootaan edelläkävijäasiakkaita Asumis- ja ympäristöpalvelut sivu

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista

TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista 9.3.2015 3 (9) Sisällysluettelo 1 Tarjouksen yhteenveto... 4 2 Tarjouksen ehdot... 5 3 Miksi Sonera?... 6 4 Tietoa TeliaSonera-konsernista...

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365 ja Pilvipalvelut. Aimo Maanavilja Research Fellow

Elisa Toimisto 365 ja Pilvipalvelut. Aimo Maanavilja Research Fellow Elisa Toimisto 365 ja Pilvipalvelut Aimo Maanavilja Research Fellow Elisa Toimisto 365 ja Pilvipalvelut Elisa ketterien virtualisointi- ja pilvipalvelujen kehittäjänä ja toimittajana ICT-toimialan megatrendit

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja AKVA- seminaari 26.9 Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n

Lisätiedot

01/2015 TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET SAKUPE KEHITTI. kumppani- ja asiakaslehti

01/2015 TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET SAKUPE KEHITTI. kumppani- ja asiakaslehti 01/2015 kumppani- ja asiakaslehti TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAKUPE KEHITTI SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ 06 >> MIELELLÄÄN MUKANA MUUTOKSESSA 08 >> MISSÄ LAATU ASUSTAA JULKISISSA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Omistaja LOPPURAPORTTI 1(47) Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Loppuraportti 28.6.2012 Omistaja LOPPURAPORTTI 2(47) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä

Lisätiedot

JULKISEN PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN JA PROJEKTI- JA PALVELUSALKUT

JULKISEN PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN JA PROJEKTI- JA PALVELUSALKUT JULKISEN PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN JA PROJEKTI- JA PALVELUSALKUT Kunnallisen palvelukeskustoiminnan operatiivinen johtaminen - case Istekki Oy Kati Tuovinen Palvelupäällikkö Projekti- ja hankepalvelut

Lisätiedot

Äänekosken kaupunkistrategia

Äänekosken kaupunkistrategia Äänekosken kaupunkistrategia 2014 2017 www.aanekoski.fi Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot