Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen"

Transkriptio

1 Työ raportti Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työraportti Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Maaliskuu 2000

3 INSINÖÖRITOIMISTO SAANIO & RIEKKOLA OY SAATE Timo Saanio SAA TE TYÖRAPORTIN TARKASTAMISESTA JA HYVÄKSYMISESTÄ TILAAJA: Posiva Oy Mikonkatu 15 A HELSINKI TILAUS: 9523/00/JPS Saanio & Riekkola Oy.. "'-1-. J, Zoao '\!!) YHTEYSHENKILOT: TkL Jukka-Pekka Salo Dl Reijo Riekkola Posiva Oy Saanio & Riekkola Oy TYÖRAPORTTI: LOPPUSIJOITUSTILOJEN RAKENTAMINEN JA SULKE MINEN TEKIJÄ: D 1 Timo Saanio varatoimitusjohtaja Saanio & Riekkola Oy k~?y/ ins. Matti Kokko suunnittelija Saanio & Riekkola Oy TARKASTAJA:, / / ;... "' _,-_L? J ~ ~t!?~ ' Reijo Riekkola toimitusjohtaja Saanio & Riekkola Oy HYVÄKSYJÄ: "' / Co' / ~7,;~~ RejJ{) Rtekkola toimitusjohtaja Saanio & Riekkola Oy

4 Työraportti Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Saanio & Riekkola Oy Maaliskuu 2000 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 LOPPUSIJOITUSTILOJEN RAKENTAMINEN JA SULKEMINEN TIIVISTELMÄ Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilat rakennetaan 2010-luvulla siten, että tilat voidaan ottaa käyttöön vuonna Rakennusvaiheen työt koostuvat kalliorakennustöistä, rakennusteknisistä töistä, järjestelmien asennustöistä ja sijoitusreikien porauksesta. Osa rakennustöistä tehdään vasta tilojen käyttövaiheessa, vuoden 2020 jälkeen. Kalliorakennustöitä ovat kallion louhintatyöt ja lujitustyöt. Tiloissa tehtäviä rakennusteknisiä töitä ovat mm. tuoneleiden lattioiden ja seinien rakentaminen, kuiluihin tehtävien kierreportaiden ja seinän rakentaminen, pumppaamon ja selkeytysaltaiden rakentaminen sekä työkuiluhallin välitason rakentaminen. Tiloihinasennettavia järjestelmiä ovat esim. ilmanvaihto-ja sähköjärjestelmä. Loppusijoitustilojen rakentaminen kestää yhteensä reilut kuusi vuotta. Ajasta lähes puolet kuluu ensimmäisenä tehtävän työkuilun louhinta- ja rakennustöihin. Työkuilun valmistumisen jälkeen aikataulun kriittisellä polulla ovat tunnelin louhinta henkilö- ja kapselikuilulle jako. kuilujen louhinta- ja rakennustyöt. Käyttövaiheessa sijoitustunneleita louhitaan esim. 8 tunnelia kerralla, jolloin louhinta kestäisi noin vuoden ja louhintaurakka toistuisi noin joka kolmas tai neljäs vuosi. Sijoitusreikiä porataan käyttövaiheessa yhtäjaksoisesti tai kampanjanomaisesti suurehko määrä kerralla. Sulkemisvaiheessa loppusijoitustiloista puretaan lähes kaikki sinne rakennetut rakenteet. Tämän jälkeen ja osittain rinnan purkutöiden kanssa tilat täytetään täyttömateriaalilla ja suljetaan sulkurakentein. Suurin osa tiloista, eli sijoitustunnelit, on täytetty jo käyttövaiheen aikana. Sulkemistyöt kestävät yhteensä noin 2 vuotta. Merkittäviä kriittisellä polulla olevia tehtäviä ovat keskustunnelin täyttö sekä kuilujen purku- ja täyttötyöt Avainsanat: Loppusijoitus, ydinjäte, loppusijoitustila, rakentaminen, rakentamisaikataulu, sulkeminen, sulkemisaikataulu

6 CONSTRUCTION AND CLOSURE OF THE FINAL REPOSITORV FOR SPENT NUCLEAR FUEL ABSTRACT Construction of the final repository for spent nuclear fuel is planned to start during the 2010s so that disposal of the fuel can startin Excavation, building, installation of the systems and boring of the deposition holes are done in the construction phase. Part of the deposition tunnels are excavated and built not until the operation phase after Building works of the repository cover for example floors, walls, stairs and strucrtures of the shafts and structures in the pumping station and work shaft hall. Ventilation systems and electric power systems are some examples of the installed systems. Construction of the repository will take about six years. Half of the time is needed for excavation and building of the work shaft which is done first. After workshaft tasks that are in the critical path are construction of the central tunnel to the personnel shaft and to the canister shaft and further construction of the above shafts. Deposition tunnels are excavated stepwise during the operation phase for example 8 tunnels at a time. Excavation would last about a year and would be repeated every third or forth year. Boring of the deposition holes in the operation phase can be done continuously or stepwise. In the elosure phase almost all structures in the repository will be removed. After that, and partly simultaneously, repository is filled with a backfill materia!. Most of the tunnels are filled already during the operation phase. Closure of the repository will take about two years. Important tasks in the critical path are filling of the central tunnel, removing of the structures in the shafts and filling of the shafts. Keywords: Final disposal, spent nuelear fuel, repository, construction, construction time-table, closure, elosure time-table

7 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO LOPPUSIJOITUSTILOJEN ELINKAARI TILOJEN RAKENTAMINEN Kalliorakennustyöt Työkuilu Alatasolla olevat tilat Henkilö- ja kapselikuilut Sijoitustunnelit Kalliorakennustyöt käyttövaiheessa Rakennustekniset työt Kuilujen rakenteet Lattiat Seinät, välipohjat ja alaslasketut katot Keskustunnelin rakenteet Sijoitustunnelien rakenteet Rakennustyöt käyttövaiheessa Konetekniset työt Lämmitysjärjestelmä limanvaihtojärjestelmä Vesijärjestelmä Viemäröintijärjestelmä Sähköjärjestelmät Valvontajärjestelmät Kuljetus- ja siirtojärjestelmät Täyttömateriaalin valmistus- ja käsittelyjärjestelmät Palontorjunta-ja pelastusjärjestelmät Korjaus- ja kunnossapitojärjestelmät TILOJEN SULKEMINEN Purkutyöt Purkutyöt käyttövaiheessa Purkutyöt sulkemisvaiheessa Tilojen täyttö Sulkurakenteet Sijoitustunnelien sulkurakenteet Tunnelien ja kuilujen veden virtausta vähentävät sulkurakenteet Muut sulkurakenteet RAKENTAMISAIKATAULU... 27

8 SULKEMISAIKATAULU LÄHDELUETTELO LIITE 1: LOPPUSIJOITUSTILOJEN RAKENTAMISAIKA TAULU LIITE 2: LOPPUSIJOITUSTILOJEN SULKEMISAIKATAULU... 34

9 3 1 JOHDANTO Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos koostuu maanpinnalle rakennettavasta kapselointilaitoksesta (Kukkola 1999a), muista maanpäällisistä tiloista (Kukkola 1999b) ja syvälle kallioon rakennettavista loppusijoitustiloista. Loppusijoitustilojen esisuunnitelman muodostavat tilojen yleiskuvaus (Riekkola ym. 1999), järjestelmäkuvaus (Kukkola 1999c ), sekä yhteenvetoraportti (Riekkola ym. 2000). Esisuunnitelmaa täydentävät aihekohtaiset raportit loppusijoitustilojen ja -tekniikan keskeisistä osa-alueista. Tässä aihekohtaisessa raportissa kuvataan työtekniikoita, joita voidaan käyttää loppusijoitustilojen rakentamisessa ja sulkemisessa. Lisäksi esitetään arviot rakentamis- ja sulkemisaikatauluista. Tekniikat ja aikataulut perustuvat tällä hetkellä tuotantokäytössä oleviin, testattuihin työmenetelmiin. Ennen loppusijoitustilojen rakentamisen aloittamista tekniikat ja työmenetelmät kehittyvät tässä raportissa esitetyistä. Työtekniikan kuvausta voidaan kuitenkin käyttää hyväksi mm. tilojen rakennettavuutta ja kustannuksia arvioitaessa. Posiva Oy on hakenut p~riaatepäätöstä loppusijoituslaitoksen sijoittamiseksi Eurajoen Olkiluotoon. Tämän työn lähtökohtana on tilojen sijainti Olkiluodossa. Jätemääräksi perustapauksessa (P) oletetaan nykyisten ydinvoimalaitosten 40 vuoden aikana tuottama käytetty polttoaine, 1398 kapselia. Kuvassa 1-1 on perusratkaisu muodossa, jossa sijoitustunnelit on sijoitettu noin200m pituisina säännöllisesti toisiinsa nähden olettaen, että tämä olisi kallioperäominaisuuksien puolesta mahdollista. Todellisuudessa tunneleiden sijainnit ja pituudet sovitetaan rakennuspaikan olosuhteiden perusteella. Näitä olosuhteita ovat esim. kalliossa olevien rikkonaisuusvyöhykkeiden sijainti. Myös kuilujen sijainti voidaan tarvittaessa toteuttaa siten, että keskustunneli ei kierrä lenkkiä, vaan on pitkä tunneli, jonka toisessa päässä on työkuilu aputiloineen ja toisessa päässä henkilöja kapselikuilut aputiloineen. Tässä raportissa tunneleiden ja kuilujen oletetaan kuitenkin olevan kuvan 1-1 mukaisesti. Tilojen tarkemmat piirustukset on esitetty esisuunnitelman yhteenvetoraportissa (Riekkola ym. 2000). Loppusijoituspaikalle tehtävien maanalaisten tutkimustilojen rakentamista ei käsitellä tässä raportissa. Rakentamissuunnitelmaa tarkennetaan aikanaan laadittavien tutkimustilojen suunnitelmien perusteella.

10 4 :::::..:.::::::::"""'" - 1:::::::::::::\::::: :.\'.~: / :; ;/.' '' ''''J r... ~( :::... ~ :1... :: ~... ( :. llllr II' II 111 ltllt ltllllllt ltlllfltl ''l l'lllt lllllt,'lllll IJtll ~ ~ ~ 1 ', 1' ~~ - 1 ~ ~ ~ ~ ~. ~..... ~.... ~. l~ IIIIJ '''1 IIJ' "IJIIJIIIIIIItJ,,',''I ll ' 1:: ~ 1,1 1 ' ' 1, ' ~ ~ ,, ' ~... 1,,,,, - ~ 111''' :~ lllflltt''l II ~ Kuva 1-1. Käytetyn polttoaineen loppusijoitustilojen perusratkaisu noin kapselia varten.

11 5 2 LOPPUSIJOITUSTILOJEN ELINKAARI Loppusijoitustilojen elinkaari koostuu rakennusvaiheesta, käyttövaiheesta ja sulkemisvaiheesta. Tässä raportissa kuvataan tilojen rakentamisessa ja sulkemisessa käytettäviä tekniikoita. Käyttövaiheen toiminnot on kuvattu raportissa Loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus (Kukkola 2000). Rakennusvaiheessa, 2010-luvulla, loppusijoitustilat rakennetaan siten, että ne voidaan ottaa käyttöön vuonna Vaiheen työt koostuvat kalliorakennustöistä, rakennusteknisistä töistä, järjestelmien asennustöistä ja sijoitusreikien porauksesta. Osa rakennustöistä tehdään vasta tilojen käyttövaiheessa, vuoden 2020 jälkeen. Käyttövaiheen tärkeimpiä tehtäviä ovat kapselien asennus sijoitusreikiin sekä reikien ja sijoitustunneli en täyttö ja sulkeminen. Kapselit tuodaan kapselihissillä alas vastaanottotilan alatasolle. Vastaanottotilassa kapseli nostetaan siirtovaunusta kapselinkuljetusajoneuvoon, joka kuljettaa kapselin sijoitustunneliin ja asentaa reikään. Ennen kapselin asennusta on sijoitusreikään laitettu kapselin sivuille ja alle tulevatkokoonpuristetut hentoniittilohkot Lohkoja voidaan välivarastoida käyttö- ja käytöstäpoistojätehallin etuosassa. Kapselin asennuksen jälkeen reikään asennetaan bentoniittilohkoj a tunnelin lattiatasoon saakka. Loppusijoitustiloissa työskennellään siten, että ensin asennetaan kapseleita reikiin 2-3 viikon ajan, jonka jälkeen sijoitustunneleita täytetään 1-2 viikon ajan. Asennustyön alla on samanaikaisesti 2 sijoitustunneliparia eli 4 tunnelia. Tunnelien täyttöjakson aikana sijoitustunnelit täytetään siltä osuudelta, johon kapselit on asennettu. Keskustunnelissa olevaa valvonta-alueen rajaa siirretään siten, että kapselien asennukseen liittyvät työt tehdään aina valvonta-alueella ja tunnelin täyttöön liittyvät työt valvomattomalla alueella. Käyttövaiheessa tehdään tiloissa myös sijoitustunneleiden louhintaan ja rakentamiseen sekä sijoitusreikien poraamiseen liittyviä tehtäviä. Käyttövaiheen toiminnot on kuvattu yksityiskohtaisemmin loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvauksessa (Kukkola 2000). Sulkemisvaiheessa loppusijoitustiloista puretaan lähes kaikki sinne rakennetut rakenteet. Tämän jälkeen ja osittain rinnan purkutöiden kanssa tilat täytetään ja suljetaan sulkurakentein. Suurin osa tiloista eli sijoitustunnelit on täytetty jo käyttövaiheen aikana.

12 6 3 TILOJEN RAKENTAMINEN Loppusijoitustilojen rakentaminen kuvataan tässä raportissa huomioimatta ennen tilojen rakentamista tehtäviä tutkimustiloja. Rakentamissuunnitelmaa tarkennetaan aikanaan laadittavien tutkimustilojen suunnitelmien perusteella. Osa sijoitustunneleista louhitaan vasta tilojen käyttövaiheessa vuoden 2020 jälkeen. Rakennusvaiheessa rakennetaan valmiiksi kaikki muut tilat ja sijoitustunneleita noin 10 kpl. Kuvassa 3-1 on kohdassa A esitetty loppusijoitustilat rakennusvaiheen jälkeen vuonna Käyttövaiheessa sijoitustunneleita louhitaan esim. 8 tunnelia kerralla, jolloin louhinta kestäisi noin vuoden ja louhintaurakka toistuisi noin joka kolmas tai neljäs vuosi. Sijoitusreikiä porataan käyttövaiheessa yhtäjaksoisesti tai kampanjanomaisesti suurehko määrä kerralla. Kuvan 3-1 kohdassa B on loppusijoitustilat muutaman vuoden käytön jälkeen. Osa tunneleista on jo täytetty ja lisää tunneleita ollaan louhimassa. Kuvan 3-1 kohdassa C näkyvät tilat kokonaisuudessaan käyttövaiheen lopussa. Loppusijoitustilojen rakentaminen sisältää kalliorakennustöitä, rakennusteknisiä töitä ja koneteknisiä töitä. Kalliorakennustöitä ovat kallion louhintatyöt, lujitustyöt ja sijoitusreikien poraus. Kalliorakennustyöt on kuvattu luvussa 3.1. Kalliorakennustöiden yhteydessä tunneleita ja kuiluja ympäröivä kallio karakterisoidaan. Karakterisoinnilla tarkoitetaan kallion luonnehdintaa käytettävissä olevin menetelmin, joita ovat mm. rakennusgeologinen kartoitus, kallionäytekairaus, kairanrei'issä tehtävät tutkimukset ja geofysikaaliset tutkimukset. Kalliorakennustöiden luonteeseen kuuluu, että vaihtelevat olosuhteet aiheuttavat epävarmuuksia käytettäviin kalliorakennustekniikoihin. Käytettävät työtekniikat ovat riippuvaisia mm. kallion laadusta, läpäistävien rikkonaisuusvyöhykkeiden laadusta ja määrästä, sekä tiloihin vuotavien vesien määrästä. Tiloissa tehtäviä rakennusteknisiä töitä ovat mm. tunneleiden lattioiden ja seinien rakentaminen, kuiluihin tehtävien kierreportaiden ja seinän rakentaminen, pumppaamon ja selkeytysaltaiden rakentaminen sekä työkuiluhallin välitason rakentaminen. Rakennustekniset työt on kuvattu luvussa 3.2. Koneteknisiin töihin luetaan lukuisten eri järjestelmien asennustyöt, järjestelmiä ovat esim. ilmanvaihto-ja sähköjäijestelmä. Konetekniset työt on kuvattu luvussa 3.3. Työt rakennuspaikalla aloitetaan työmaan perustamisella. Työmaalle rakennetaan tie sekä johdetaan sähkö- ja vesilinjat, tarvittaessa rakennetaan muuntamo. Työmaa-alueelle rakennetaan mm. sosiaali- ja toimistotilat, korjaamotila, varasto ja räjähdysainevarasto. Varataan tila louheen ja murskeen läjitykselle, saostusaltaalle ja pysäköinnille. Työmaaalue aidataan.

13 '...,.....,, 1 ::~...,,,,,,,,,...,,,...,,,',''',,,....,,,, A,,,,, ,,,,.. _-.::....,...,,...,,,,...,,,..::,, ',',',',',', ',',',',',,,... ::::: ',',',',', ',',',',',, ',',',',',1...,,,...,,,..,,,...,,,',''',,,. 8 c,,, ,,_..., : : :,.. :....,,,,,',',',' 1,.: :{:::::::::::\:::::::::::::::::::.-:. :. :. :. // ,,,,,,,,,...,,,...,,,...,,,....,,,, '.'' : ~ :,\',',',,',\' :,. : : : : :. : ////.:::: ',',',',' ',',',',' ',',',',','...,,,. Kuva 3-1. Loppusijoitustilat hankkeen eri vaiheissa. A) Rakentamisvaiheen jälkeen vuonna 2020, B) Käyttövaiheessa noin vuonna 2025, C) Käyttövaiheen lopussa noin vuonna 2043.

14 8 3.1 Kalliorakennustyöt Työkuilu Työkuilun rakentaminen aloitetaan kaivaroalla kalliopinta puhtaaksi työkuilun kohdalta. Maankaivun syvyydestä riippuen rakennetaan kaivettavan kuopan ympärille tukimuuri esim. betonista. Ennen louhinnan aloittamista lujitetaan kuilun yläosan reunat esim. pultituksella sekä esi-injektoidaan kuilun ympärille jäävää kalliota sementtipohjaisella injektointiaineella. Esi-injektointi voidaan tehdä kuilun kehälle porattavista rei'istä. Mikäli kuilun kohdalle on kairattu tutkimusreikä ennen kuilunajon aloittamista, voidaan siitä saatuja tietoja käyttää hyväksi kuilun injektointitarvetta, lujitustarvetta ja louhittavuutta arvioitaessa. Tutkimusreiän on oltava melko suora, jotta se pysyy louhittavan työkuilun "sisällä" koko kuilun matkan. Jos reiän yläpää on kuilun keskellä, saa reiän alapää olla noin 4 metriä sivussa niin se pysyy kuilun sisällä työkuilun halkaisijan ollessa 8,2 m. Mikäli kuilun sijainnille ei ole muita rajoituksia, voi reiän yläpää olla kuilun reunalla, jolloin tutkimusreikä saa poiketa noin 8 metriä pystysuunnasta, jotta reikä pysyy kuilun "sisällä". Mikäli tutkimusreikä jää osittain kuilun ''ulkopuolelle", voidaan reikä myöhemmin tulpata ja täyttää injektointimassalla, jottei kuilun viereen jää vettäjohtavaa kanavaa. Kuilu voidaan louhia poraus-räjäytysmenetelmällä käyttäen esim. polttokiila-avausta. PoHtokiila-avauksessa porataan kuilun keskelle 1-3 suurempaa reikää ( esim. d = 100 mm), jotka toimivat "vapaana tilana" ja joita kohti kivi räjäytyksessä purkautuu, kuva 3-2. Mikäli kuilun keskellä on tutkimusreikä, voi se olla yksi em. rei 'istä. Katkon pituus louhinnassa on noin 3 metriä. Muita mahdollisia avausmenetelmiä ovat kiilaavaus ja spiraaliavaus, kuvat 3-3 ja Kuva 3-2. Kuilun louhinta polttokiila-avauksella.

15 9 i? i ~ - ~ 9 1?? 1 q? ~ q 9 9 Kuva 3-3. Kuilun louhinta kiila-avauksella.,_fl_qr:;_m. -o 5 b.-() 7 5 L. 10 b tl 7 // b / Kuva 3-4. Kuilun louhinta spiraaliavauksella. Ensimmäisen katkon poraus tehdään poravaunulla ja lastaus kaivinkoneelia suoraan maanpinnalta. Autonosturia hyväksi käyttäen louhitaan ja lujitetaan kuilu 60 metrin syvyyteen. Alaspäin edettäessä tehdään poraus, panostus ja lastaus käyttäen työlavaa, joka lasketaan alas työn ajaksi ja nostetaan ylös räjäytyksen ajaksi, kuva 3-5. Kuilun yläosassa esim. 60 metrin syvyyteen saakka voidaan työlavan nostoon käyttää autonosturia.

16 10 Kuva 3-5. Työlavajärjestelyt ylhäältä alaspäin tehtävässä kuilun louhinnassa. Porauksessa voidaan käyttää märkä- tai kuivaporausta. Märkäporauksessa kuilun pohjalle kertyy paljon porasoijavettä, jonka pumppaus on järjestettävä tehokkaaksi. Kuivaporauksessa puolestaan on kivipölyn kunnollisesta poistosta huolehdittava. Urakoitsija valitsee aikanaan poraustavan. Muutaman katkon louhinnan jälkeen betonoidaan kuilun yläpään ympärille tarvittavat kaulusrakenteet Kuilun louhinnan edetessä syvemmälle tarvitaan kuilunajoon nostotorni sekä useampitasoinen työlavajärjestelmä. Kuilun yläpään louhinnassa nostotomia ja useampitasoista työlavajärjestelmää ei voida vielä käyttää. Jottei kuilun yläosan louhintaa tarvitse keskeyttää pitkäksi aikaa nostotomin rakentamisen ajaksi, voidaan nostotorni koota melko valmiiksi komponenteiksi etukäteen kuilun vieressä ja esim. siirtää torni kiskoilla kuilun päälle. Kuilu lujitetaan ja tiivistetään käyttäen pultitusta, ruiskubetonointia ja injektointia. Erittäin heikon kallion kohdalla voidaan lujitukseen käyttää myös betonointia. Kuilun lujitukset voidaan tehdä olosuhteista riippuen yhden tai useamman katkon louhinnan jälkeen. Kuilun louhinnan yhteydessä tehtävien tutkimusten vaikutus aikatauluihin on arvioitava erikseen tutkimussuunnitelman perusteella. Osa tutkimuksista keskeyttää louhinnan, osa tutkimuksista voidaan mahdollisesti tehdä yhtäaikaisesti, esim. kallioperän kartoitusta voidaan tehdä porauksen aikana ylempänä kuilussa käyttäen mm. digitaali- ja videokuvausta apuna. Em. louhinta- ja lujitustekniikkaa käyttäen louhitaan työkuilu lopulliseen syvyyteensä.

17 Alatasolla olevat tilat Loppusijoitussyvyydellä olevien tilojen louhinta aloitetaan työkuilun seinästä tunnelilouhintana. Poraukseen voidaan käyttää poravaunua, jonka porausyksikkö kääntyy vaakasuoraan. Aluksi louhitaan työkuiluhallista riittävät tilat koneiden kokoamiseen, louheenkaatotila, osa louhetunnelista sekä yksi tunneli tilaksi, johon koneet saadaan suojaan jatkossa räjäytysten ajaksi. Esimerkki alkuvaiheessa louhittavista tiloista on kuvassa 3-6. Alatasolle louhittavien tilojen laajuus on tässä vaiheessa noin m 3 Kun alatasolla on riittävästi tilaa, tuodaan alas nostolaite koneiden kokoamiseen ja rakennetaan kokoamistila käyttökelpoiseksi. Kokoamistilaan voidaan esimerkiksi tehdä väliaikainen lattia salaojitetun sora/louheen päälle. Lisäksi tarvitaan ainakin valaistus, sähköistys ja ilmanvaihtojärjestelmä. Nostolaite voi olla esim. kaksi hallin kattoon pultattua kiskoa, joilla liikkuu vinssejä, esim. kaksi 1 kisko. Nostotilan valmistuttua kootaan porausjumbo, lastauskone ja panostusalusta. Koska työkuilu on iso, voidaan kuilua pitkin tuoda alas kokonaisina melko isojakin koneita, rajoittavaksi tekijäksi voi tulla hissin nostokapasiteetti. Kun louheen siirtomatka on noin m, tuodaan alatasolle myös kuorma-auto tai louhedumpperi louheen kuljetukseen. KOONTITILA TYÖKUILU T ~"' _.-.._ / \ LUOHEEN KAATOTILA - SUOJATILA Kuva 3-6. Esimerkki rakentamisen alkuvaiheessa loppusijoitussyvyydelle louhittavista tiloista.

18 12 Keskustunnelia louhitaan kahteen suuntaan tavoitteena seuraavaksi henkilökuilun alapää, jotta kuilunajo päästään aloittamaan. Louhittavia tunneliperiä on tässä vaiheessa jo paljon ja alas voidaan tuoda mm. toinen jumbo, lastauskone ja kuorma-autoja. Yhtä aikaa louhintatöiden kanssa tunneleita lujitetaan ja tiivistetään käyttäen pultitusta, ruiskubetonointia ja injektointia. Louhinta-, lujitus- ja tiivistystekniikoista on laadittu yksityiskohtainen raportti (Tolppanen & Kokko 1998) Henkilö- ja kapselikuilut Kun tunneli henkilökuilun alapäähän on louhittu, voidaan kuilun louhinta aloittaa. Kuilu voidaan louhia: 1. Avaus-avarrustekniikalla kahdessa vaiheessa louhimaila ensin avausreikä, joka laajennetaan lopulliseen kokoon poraus-räjäytysmenetelmällä ylhäältä alaspäin edeten. Avausreikä voidaan tehdä joko: 1 a. Alimak-menetelmällä räjäyttämällä 1 b. täysprofiiliporauksella. 2. Täysprofiiliporauksella kerralla lopulliseen kokoonsa. Alimak-menetelmässä kuilun louhinta voidaan aloittaa, kun tunnelin louhinta on edennyt kuilun alapään kohdalle. Menetelmässä nousunajohissi kulkee louhitun kuilun seinään asennettua hammasnastakiskoa pitkin, kuva 3-7. Hississä on katettu työlava porauslaitteineen. Työlavalta poraten ja panostaen kuilua louhitaan poraus-räjäytysmenetelmällä alhaalta ylöspäin edeten. Täysprofiiliporauksessa porataan kuilun kohdalle ensin pilottireikä. Mikäli kuilun kohdalle on kairattu tutkimusreikä jo aiemmin ja se on riittävän suora, voidaan reikää käyttää hyväksi. Jos täysprofiiliporauksella tehdään avaus, joka laajennetaan poraus-räjäytysmenetelmällä, voidaan kuilun avauksen mahdollista vinouttakorjata avarrusvaiheessa. Mikäli täysprofiiliporauksella tehdään lopullinen kuilu, on se tarkalleen saman suuntainen kuin pilottireikä. Kuiluihin asennettavien hissien on oltava pystysuoria. Äspössä täysprofiiliporauksella tehtyä kuilua "suoristettiin" poraamalla kuilun alaosa suuremmalla poralla (Hedman 1999). Näin saavutettiin riittävän kokoinen pystysuora tila. Lähtökohta kuilun louhinnassa oli kuitenkin helpompi, sillä kuilu voitiin louhia maksimissaan noin 200 m pituisissa osissa. Täysprofiiliporauksen periaate on esitetty kuvassa 3-8. Kapselikuilun louhinta voidaan aloittaa, kun tunneli kuilun alapäähän on valmistunut. Mikäli kuilunajossa käytetään täysprofiiliporausta, voidaan pilottireikä kuitenkin tehdä jo aiemmin. Kuilu voidaan louhia samalla menetelmällä kuin henkilökuilu. Kuilujen louhinta on syytä ajoittaa siten, ettei samaa työvaihetta tehdä kahdessa kuilussa yhtä ai-

19 13 kaa, jotta molemmissa kuiluissa voidaan käyttää samoja koneita. Esimerkiksi toisen kuilun avaus aloitetaan vasta, kun ensimmäisen kuilun avaus on tehty. Kuilut lujitetaan ja tiivistetään käyttäen pultitusta, ruiskubetonointia ja injektointia. Kallion rikkonaisuusvyöhykkeiden kohdalla voidaan lujitukseen käyttää myös teräsbetonirakenteita. Kuilujen louhinta ja lujitus on käsitelty tarkemmin louhintatekniikkaa käsittelevässä raportissa {Tolppanen & Kokko 1998). Kuva 3-7. Kuilun louhinta Alimak-metelmällä.

20 14 Kuva 3-8. Täysprofiiliporauksen periaate Sijoitustunnelit Samanaikaisesti kuilujen louhinnan kanssa jatketaan keskustunnelin ja muiden alatasolla olevien tilojen louhintaa. Mahdollisesti on suunniteltujen Sijoitustunnelien aluetta tutkittu jo tutkimustiloista tehdyillä tutkimuksilla. Kun keskustunneli on louhittu suunniteltujen Sijoitustunnelien kohdalle, voidaan kallioperää vielä tutkia kairaamaila tutkimusreikä suunniteltua sijoitustunnelia pitkin. Sijoitustunnelit louhitaan muiden tilojen tapaan poraus-räjäytysmenetelmällä (Tolppanen & Kokko 1998). Kun sijoitustunneleita louhitaan, on louhittavia periä monta ja työ on joustavaa ja tehokasta. Rakennusvaiheessa louhitaan valmiiksi 10 sijoitustunnelia. Ensimmäisten sijoitustunneleiden valmistuttua voidaan niissä aloittaa sijoitusreikien porauksen valmistelu. Suunniteltujen reikien paikat voidaan varmistaa kairaamaha reikien keskelle tutkimusreiät Lattialle tasataan sepelilattia ja porattavien reikien kohdalle betonoidaan kauluslaatat Sijoitusreiät voidaan porata käyttäen kokoprofiiliporausmenetelmää, joka perustuu kiertomurskaukseenja murskeen imurointiin poraustankojen läpi. Murske imuraidaan mursketankkiin, joka tyhjennetään työkuilun louhekappaan tai maanpinnalla läjitysalueelle. Mursketankkeja voi olla useampia, jottei porausta tarvitse keskeyttää tankin siirron ajaksi. Porausmenetelmää on testattu Olkiluodossa ja se osoittautui käyttökelpoiseksi ja tehokkaaksi (Autio & Kirkkomäki 1996). Menetelmän tekninen kuvaus on myös esitetty em. raportissa. Rakennusvaiheessa porataan sijoitusreiät valmiiksi 6 sijoitustunneliin. Loput sijoitusreiät porataan myöhemmin käyttövaiheessa.

21 15 Loppusijoitustunneleiden louhinnassa syntyvä louhe nostetaan työkuilun hissillä maanpinnalle. Maanpinnalla louhe voidaan murskata käytettäväksi tunneteiden täyttömateriaalina. Murskausprosessia on käsitelty raportissa (Tolppanen 1998) Kalliorakennustyöt käyttövaiheessa Sijoitustunneteiden louhintaa jatketaan käyttövaiheessa. Tällöin louhitaan esim. 8 tunnelia kerralla, jolloin louhinta kestäisi noin vuoden ja louhintaurakka toistuisi noin joka kolmas tai neljäs vuosi. Kapselien loppusijoituksen ja sijoitustunneteiden louhinnan samanaikaisen toteuttamisen periaate on esitetty kuvassa 3-9. Räjäytyksiä ei suoriteta kapselien siirtojen ja asennusten aikana. Räjäytykset suoritetaan siten, ettei niiden paineaallosta ja tärinöistä aiheudu haittaa tilojen käyttövaiheen toiminnoille. Em. tekijöihin voidaan vaikuttaa mm. poraus- ja panostuskaavion suunnittelulla, etäisyydellä louhintakohteeseen ja suojauksella. Sijoitustunnelien ensimmäiset katkot voidaan mahdollisesti louhia jo rakennusvaiheessa. PORAUKSEN VALMISTELU SIIRRETTÄVÄ VALVONTA-ALUEEN RAJA LOUHINNAN SUOJASEINÄ TÄYTETTY LOPPUSIJOITUSTUNNELI Kuva 3-9. Kapselien asentamisen ja sijoitustunneteiden louhinnan yhtäaikaisen toteuttamisen periaate.

22 16 Sijoitusreikiä porataan käyttövaiheessa yhtäjaksoisesti tai kampanjanomaisesti suurehko määrä kerralla. Työ tehdään valvomattomalla alueella (Kukkola 2000). 3.2 Rakennustekniset työt Osa loppusijoitustilojen rakennusteknisistä töistä saatetaan tehdä jo tutkimustilojen rakennusvaiheessa. Tässä luvussa oletetaan kuitenkin, ettei rakennusvaiheen alussa ole valmiita rakenteita Kuilujen rakenteet Työkuilussa tehtäviä rakennusteknisiä töitä ovat hissin johteiden, portaiden ja osasioivan seinän rakentaminen kuiluun. Nämä työt voidaan tehdä mahdollisimman pitkälle esivalmistetuista elementeistä. Elementit asennetaan kuilun pohjalta ylöspäin edeten, asennuksessa käytetään apuna kuilun nostolaitetta ja työlavoja. Kallioon tehtäviä kiinnityksiä varten voidaan seinään asentaa tartuntapultit jo kuilun lujitustöiden yhteydessä. Samoin voidaan osasioivan seinän kiinnitystä varten tehdä ura esim. ruiskubetonia käyttäen. Osastoivan seinän rakentaminen voidaan tehdä johteiden ja portaan rakentamisen jälkeen, jotta johteiden ja portaan rakentamisessa käytettävällä nostolaitteella on käytettävissä kuilusta mahdollisimman suuri tila. Osasioivaan seinään ja partaaseen asennetaan valmiiksi kiinnikkeet myöhemmin aseunettavia valvomattoman alueen ilmanvaihtokanavia varten. Tässä vaiheessa on kuilussa vielä rakennusaikaiset ns. rättikanavat Osasioivassa seinäelementissä voi olla putki- ja kaapelinousut valmiina kiinni. Kierrepartaaseen voidaan tehdä lepotasojen lisäksi portaan ulkopuolelle ulottuvia tasoja helpottamaan ilmanvaihtokanavien asennustöitä. Työkuilun kierreporras jaetaan kahdelta syvyydeltä eri palo-osastoiksi. Jakoa varten on kuiluun louhittu pienet poterot, joihin rakennetaan maanvarainen betonilattia, osasioiva seinä ja kierreporras. Palo-osasto, jossa kierreporras kuilussa kulkee katkaistaan ko. kohdalta palo-osastoivalla rakenteella. Poteron rakennustekniset työt on syytä tehdä viimeistään kuiluun tehtävän portaan rakentamisen yhteydessä. Henkilökuiluun rakennetaan henkilöhissin johteet ja kierreportaat, kapselikuiluun puolestaan kapselihissin johteet. Työssä käytetään samoja työtekniikoita kuin edellä esitetyssä työkuilussa Lattiat Kuilujen alapäihin liittyvissä tiloissa tehdään lukuisia erilaisia rakennusteknisiä töitä. Lattiat ovat sijoitustunneleita lukuunottamatta lähes kaikissa tiloissa maanvaraisia betonilattioita. Maanvaraisien betonilattioiden alustäyttö on salaojitettu ja salaojituksella kerätyt vedet johdetaan kaivosta toiseen umpiputkella. Selkeytysaltaiden ja pumppukuopan lattiat betonoidaan suoraan kallioon. Maanvaraiset betonilattiat voidaan listoituksel-

23 17 la jakaa osiin, jotka on helpompi purkaa tilojen sulkemisvaiheessa. Käyttö- ja käytöstäpoistojätehallin lattiaa ei pureta. Halliin tulevat jätepakkaukset sijoitetaan betonilattian päälle. Myös selkeytysaltaiden ja pumppukuopan lattiat voitaneen sulkemisvaiheessa jättää paikoilleen. Sijoitustunneteihin levitetään ja tasataan soralattia. Keskustunneliin rakennetaan maanvarainen betonilattia, kuten muihinkin tiloihin Seinät, välipohjat ja alaslasketut katot Tiloihin rakennettavat seinät rakennetaan etupäässä teräsrunkoisina levyseininä, osastoivat seinät mukaan lukien. Työkuilun luona olevan turvakeskuksen ja porrashuoneen seinät voidaan rakentaa myös teräsbetonista, jolloin ne toimivat myös työkuiluhallissa olevan välipohjan kantavana rakenteena. Työkuiluhallin ja kapselinsiirtotilan välipohjat rakennetaan teräsbetonista. Ruokalatilaan ja näyttelytilaan rakennetaan alaslaskettu katto Keskustunnelin rakenteet Joka toisen sijoitustunneliparin väliin rakennetaan valmiiksi ovenpielet, joihin aikanaan tilojen käyttövaiheessa asennetaan ovet rajaamaan valvonta-alue valvomattomasta alueesta. Mikäli myöhemmin louhittavien sijoitustunnetien sijaintia ei vielä tässä vaiheessa tunneta, ei myöskään ovenpieliä rakenneta, vaan ne tehdään myöhemmin. Ovenpielen kohdalta voidaan myös lattian alustäyttö kaikaista betonipadolla, jotta esim. käyttövaiheen aikana tapahtuvan sijoitustunnetien louhintatyön porausvedet eivät valu likaamaan ja tukkimaan valvonta-alueen vesiputkia. Patoja voidaan käyttää myös, mikäli halutaan tutkia tunnelistoon vuotavia vesiä osa-alueittain. Keskustunnelin kattoon rakennetaan yhteiskannatin helpottamaan mm. ilmanvaihtokanavien, lamppujen ja sähkökaapelien asennustöitä. Osa keskustunnelin lattiasta ja yhteiskannattimista rakennetaan vasta käyttövaiheessa, jotteivät ne vaurioidu sijoitustunnelin louhinnan yhteydessä, luvun mukaisesti Sijoitustunnelien rakenteet Sijoitustunneleista rakennetaan rakennusvaiheessa valmiiksi vasta pieni osa. Porattavien sijoitusreikien kohdalle betonoidaan kalliota vasten kaulusrakenne. Reikä porataan myöhemmin betonin läpi. Reiän kohdalta rakenne on raudoittamaton ja voi olla myös ohuempi kuin muualla. Kaulusrakenne pultataan kallioon kiinni, jottei se pääse liikkumaan reiän porauksen tai kapselin asennuksen aikana. Jotta tunneliin valuvat vedet pääsevät valumaan pohjasoraa pitkin sijoitusreiän ohitse, kaulusrakennetta ei rakenneta koko tunnelin levyisenä. Kaulusrakenne on kuitenkin niin leveä, että kapselinkuljetusajoneuvo ajaa kokonaisuudessa sen päällä. Rakenteen suunnittelussa varaudutaan siihen, että rakenne poistetaan tunnelin täyttövaiheessa. Sijoitustunnelin suulle rakennetaan ovenpielet ja ovet palo-osastointia varten.

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu 10.3.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Finnoon ratatunnelin ja aseman louhinta: työmaaalueet, työajat ja vaiheet,

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta

Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Sammalvuoren varikon louhinta; työmaa-alue, työajat ja -vaiheet

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA TOUKOKUU 2014 1 (10) PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA 0 Täydennyksiä vuoden 2010 periaatepäätöksen ajankohtaan nähden Posivan

Lisätiedot

Länsimetro Soukan kirjastolla Länsimetro Oy

Länsimetro Soukan kirjastolla Länsimetro Oy Länsimetro Soukan kirjastolla 25.9.2017 Länsimetro Oy Metro pääkaupunkiseudulla Länsimetro - 21 km - 13 asemaa - Varikko Sammalvuoressa Itäjatke Metro (avattu 1982) - 21 km (6 km tunnelissa) - 17 asemaa

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Työ r a p o r t t i 9 9-4 6 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Reijo Riekkola Timo Saanio.Jorma Autio Heikki Raiko Tapani Kukkola Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI,

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus

Metro länteen asukastilaisuus Metro länteen asukastilaisuus 25.4.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Espoonlahden aseman ja ratatunnelin louhinta: työmaa-alueet, työajat ja -vaiheet, projektijohtaja

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus FI9900142 ~Ttf>~-99-Z/ Työraportti 99-21 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Timo Saanio Saanio & Riekkola Oy Heikki Raiko VTT Energia 30-4 2 Maaliskuu 1 999 Posivan työraporteissa

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu

Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu 1.12.2015 Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy Kivenlahden aseman ja ratatunnelin louhinta; työmaaalue,

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti Työraportti 2- Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti Reijo Riekkola Timo Saanio Tapani Kukkola Heikki Raiko Elokuu 2 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN- HELSINKI. FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet

Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet ' Työraportti 2003-67 Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet Timo Kirkkomäki Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti 2003-67

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan koulu

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan koulu Metro länteen Asukastilaisuus Soukka 6.10. Soukan koulu Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy Kiinteistökatselmukset projektipäällikkö Eero Hurmalainen,

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Työraportti 2003-70 Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 -----~--- ----- - Työraportti

Lisätiedot

Katajanokan kalliopysäköintilaitos

Katajanokan kalliopysäköintilaitos Katajanokan kalliopysäköintilaitos Keskustelutilaisuus 30.9 Ympäristösi parhaat tekijät 2 3 4 5 Louhintatyövaiheet 6 29.9.2014 7 Kalliorakentamisen ympäristövaikutukset Tärinä Melu Paine Pohjavesiseikat

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali

Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Suunnittelu ennen rakentamista ja rakentamisen

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 17 1

POSIVA OY LIITE 17 1 POSIVA OY LIITE 17 1 Liite 17 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Selvitys loppusijoitustilojen avattavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, avaustekniikasta, avaamisen turvallisuudesta

Lisätiedot

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Työraportti 2004-48 Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Tauno Rautio Marraskuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709

Lisätiedot

Rakennusvaiheen louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt

Rakennusvaiheen louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt Työ r a p o r t t i 9 8-4 7 Rakennusvaiheen louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt Pasi Tolppanen. Matti Kokko Tammikuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus Soukan koulu Länsimetro Oy

Metro länteen asukastilaisuus Soukan koulu Länsimetro Oy Metro länteen asukastilaisuus Soukan koulu 7.10. Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen Ennen rakentamisen aloittamista ja rakentamisen aikana, pääsuunnittelija

Lisätiedot

Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka

Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka Työ r a p o r t t i 9 9-7 5 Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka Timo Kirkkomäki Joulukuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työ r a

Lisätiedot

1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI

1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI 1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI Tämä työohje on tarkoitettu apuvälineeksi suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille sekä korjaustyön valvojille. Työselitystä voidaan käyttää sellaisenaan

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Työraportti 98-36 Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Tauno Rautio Toukokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posiva Oy Posiva on perustettu vuonna 1995 Toimiala: omistajien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja muut ydinjätehuollon asiantuntijatehtävät

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

loppusijoitustilan järjestelmät

loppusijoitustilan järjestelmät Työ r a p o r t t i 9 9-6 7 loppusijoitustilan järjestelmät Tapani Kukkola Joulukuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 " Fortum Tapani

Lisätiedot

Maininkitien asukastilaisuus

Maininkitien asukastilaisuus Maininkitien asukastilaisuus 25.4.2017 Ohjelma Tervetuliaissanat: viestintäjohtaja Satu Linkola Espoonlahden työmaan esittely: valvoja Juha-Pekka Olli, tuotantopäällikkö Rami Tuovinen Kivenlahden työmaan

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan palvelutalo

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan palvelutalo Metro länteen Asukastilaisuus Soukka 1.12. Soukan palvelutalo Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Suunnittelu ennen rakentamista ja rakentamisen aikana

Lisätiedot

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ YLIVIESKA SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ Siltasuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Lea Yläsaari Tarkastanut: 10.4.2017 Pekka Mantere Geosuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Arto Keski-Opas Tarkastanut:

Lisätiedot

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus Ossinlammen siltakilpailu Suunnitelmaselostus 1 Ratkaisun lähtökohdat Ehdotuksen perusideana on jatkaa Ossinlammen ympäristön puistomaista teemaa ja aktivoida aluetta. Silta on yksiaukkoinen palkkisilta,

Lisätiedot

. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus

. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Työraportti 2000-04. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Tapani Kukkola Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 (i REPORT 1

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 12.2.2016, sivu 1 / 5 REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012

Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012 Työraportti 2012-50 Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012 Timo Saanio, Antti Ikonen Saanio & Riekkola Oy Paula Keto B+Tech Oy Timo Kirkkomäki, Tapani Kukkola, Juha Nieminen Fortum Oyj Heikki Raiko VTT

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Työraportti 2012-69 Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Timo Kirkkomäki Fortum Power and Heat Oy Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6 1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO TYÖNUMERO: 60 2816 LIETO, KAIJASEN PELLON VESIHUOLTOLINJAT JA KADUT 1 YLEISTÄ Kaivantojen osalta tässä lausunnossa laaditaan periaateratkaisut

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Posivan ohjelma Asennukset, koekäyttö Käyttötoiminnan aloitus noin 2020 Laitosten rakentaminen Käyttölupahakemus ONKALOn rakentaminen

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

Kapselin kuljetus ajotunnelissa

Kapselin kuljetus ajotunnelissa Työraportti 2005-54 Kapselin kuljetus ajotunnelissa Tila-, järjestelmä- ja toimintakuvaus Timo Kirkkomäki Heikki Raiko Joulukuu 2005 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI 1 Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI puh 020 749 8010 Tekninen tuki takotek.toimisto@gmail.com, 040-77201935 2 Ennen työn aloittamista

Lisätiedot

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti 21.6.2012 TEM/709/00.04.01/2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Väliraportoinnin tarkoitus ja sisältö Raportoidaan työn edistymisestä elinkeinoministerille

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan 2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1 Muotin valmistus käytettäessä paartilossia Muotinvalmistuksessa on yleensä etu, jos saadaan jakopinta suoraksi, malli suoraan

Lisätiedot

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki,

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ Muutostyön kohde Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. Muutostyön kohteen on vuonna 2003 valmistuneen kerrostaloasunnon

Lisätiedot

17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit

17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Määritelmä: Pääryhmä sisältää kaikki kalliota rikkomalla (louhiminen, poraaminen, hydraulinen puristaminen tms.) tehdyt tilat mukaan lukien pintojen jälkikäsittelyn.

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Seinien alaosan korjausmenetelmä Valesokkeli on ollut hyvin tyypillinen perustamistapa rivi- ja omakotitaloissa 1970- ja

Lisätiedot

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin vapaa aukko : 1170 x 540 mm - ovaali Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com Kansistoratkaisu kaikille suurta vapaata aukkoa vaativille sovellutuksille Ovaalikansistoa voidaan käyttää mm. kaapelikaivoissa,

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys Työraportti 2003-03 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys Olli Sylvänne Timo Kaskinen Pekka Kuussaari EP-Logistics Helmikuu 2003 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Kantokisko, ruuvit ja riippukiskot

Kantokisko, ruuvit ja riippukiskot Asennusvinkkejä Asennusvinkkejä Varo poraamasta sähköjohtoihin, kanaviin, putkiin tai muihin vahingoittuviin osiin. Jos olet epävarma näiden johtojen ja putkien sijainnista, ota yhteyttä sähköasentajaan

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma Työraportti 2006-93 Loppusijoitustilojen esisuunnitelma Vaihe 2 Timo Saanio Timo Kirkkomäki Paula Keto Tapani Kukkola Heikki Raiko Tammikuu 2007 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 21.6.2016, sivu 1 / 6 REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kahdeksasta tornitalosta, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton pysäköintilaitoksesta. Torneissa

Lisätiedot

Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa.

Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa. Poraus Tampereen Teknillinen Yliopisto Heikki Tikka Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa. Porausta ovat: poraus ydinporaus väljennys kalvinta

Lisätiedot

ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN.

ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN. Sivu 1 / 15 Sivu 2 / 15 ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN. Tarkista että toimitus sisältää pakkauslistan mukaiset tarvikkeet. Tarvittavat työkalut kokoamisessa ovat: Kuusiokolo 3mm, 5mm ja 6mm kiintoavaimet 13mm

Lisätiedot

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Leo-Ville Miettinen Nuorempi suunnittelija Finnmap Consulting Oy, Part of Sweco Työn rahoittaja: Ruukki Esityksen

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. K Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä toimiakseen

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Puh. 0424-852200 :: www.ultimatemarket.com Perustuksen teko Perustussuositus: Sorapatja, vähintään 20 cm paksu ja halkaisijaltaan

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi megawall GARDEN Bender Megawall Kaunis muuri, jolla voidaan rakentaa 1,05 m korkea tukimuuri. Sen mahdollistaa ainutlaatuinen rakenne ja geoverkkojärjestelmä. Muurikivet toimitetaan valmiiksi lohkottuina,

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään t i ( T I: J c j t, FI9700036 POSIVA-96-14 Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään Tekniikkatutkimukset vuosina 1993-1996 Posiva Oy Joulukuu 1996 POSIVA OY A n n a n k a t u 4 2 D. F I

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

Ross-tuuletuspaalu. Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi

Ross-tuuletuspaalu. Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi Ross-tuuletuspaalu Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi Tyylikäs vaihtoehto alapohjan tuuletukseen Ross-tuuletuspaalu on tyylikäs tuote talon ryömintätilan tuuletukseen sekä talon alapohjan kosteusvaurioiden

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja Hanhikivi 1 -hanke Oulu Business Breakfast 14.4.2016 Jaana Kangas aluetiedottaja FENNOVOIMA 2016 Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot