Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka Timo Kirkkomäki Joulukuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka Timo Kirkkomäki Joulukuu 1999

3 INSINÖÖRITOIMISTO SAA TE SAANIO & RIEKKOLA OY SAATE TYÖRAPORTIN TARKASTAMISESTA JA HYVÄKSYMISESTÄ TILAAJA: TILAUS: YHTEYSHENKILÖT: Posiva Oy Mikonkatu 15 A HELSINKI 9524/99/JPS TkL Jukka-Pekka Salo Dl Reijo Riekkola Saanio & Riekkola Oy Posiva Oy t.>.l. c "~ Saanio & Riekkola Oy TYÖRAPORTTI: LOPPUSIJOITUSTUNNELEIDEN TÄYTTÖTEKNIIKKA TEKIJÄ: Dl Timo Kirkkomäki Saanio & Riekkola Oy TARKASTAJA: Dl Timo Saanio Saanio & Riekkola Oy HYVÄKSYJÄ:,. ~:,~~~~ D Reijo Riekkola Saanio & Riekkola Oy

4 Työ r a p o r t t i Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka Timo Kirkkomäki Saanio & Riekkola Oy Joulukuu 1999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 TIIVISTELMÄ Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen perusratkaisun lähtökohtana on polttoaineen sijoittaminen Suomen kallioperään noin m syvyyteen. Perusratkaisussa sijoitustunneleiden pohjaan porataan reiät, joihin käytetty polttoaine asennetaan kuparirautakapseleissa. Kapseleiden asennuksen jälkeen sijoitustunnelit täytetään täyttömateriaalilla. Tässä raportissa tarkastellaan sijoitustunneteiden täyttämistä murskeen ja bentoniitin sekoituksella. Täyttömateriaali sekoitetaan loppusijoitustilojen sekoittamassa louhintatyömaakäyttöön tarkoitetulla siirrettävällä ruiskubetoniasemalla. Täyttömateriaalin runkoaineena käytettävä murskattu kiviaines tuodaan maan alle louheen nostoon käytettävällä nostokapalla. Täyttömateriaalin hentoniitti siirretään loppusijoitustiloihin työkuilun tavarahissillä suursäkeissä, joissa se myös varastoidaan sekoittamon bentoniittivarastossa. Murske varastoidaan maan alla murskesiiloissa. Täyttömateriaalia sekoitetaan noin 5-6 m 3 annoksissa. Valmis täyttömateriaaliannos siirretään sekoituksen jälkeen suoraan täytettävään tunneliin. Täyttömateriaalin kuljetukseen käytetään maanalaisiin tiloihin tarkoitettua betoninkuljetusajoneuvoa. Loppusijoitustunnelissa täyttömateriaaliannokset levitetään ja tiivistetään noin 40 asteen kulmassa noin 20 cm paksuiksi vinokerroksiksi. Täyttömateriaalin levityksessä ja tiivistyksessä käytetään täyttö- ja tiivistyskonetta. Murskebentoniitti siirretään säiliöajoneuvosta täyttö- ja tiivistyskoneen takaosassa sijaitsevaan syöttökaukaloon, josta se siirretään koneen läpi meneväliä hihnakuljettimella koneen etupuolelle. Hihnakuljettimen päähän on asennettu hihnasinko, jolla täyttömateriaali levitetään tunnelin perälle vinokerrokseen. Täyttömateriaali tiivistetään tärylevyllä. Avainsanat : Täyttömateriaali, murskebentoniitti, täyttö- ja tiivistyskone

6 BACKFILLING OF THE DEPOSITION TUNNELS ABSTRACT The basic concept for the disposal of spent nuclear fuel in Finland is based on its emplacement in crystalline bedrock at depths between 400 and 700 metres. In the design for the basic concept, spent fuel is encapsulated in copper-steel canisters and emplaced in disposal holes bored in the floor of the deposition tunnels. After the installation of the waste canisters the deposition tunnels will be filled with a backfill materia!. This report describes the filling of the deposition tunnels with a mixture of crushed rock and bentonite. The backfill will be mixed in the underground repository in a removable shotcrete mixing plant. The crushed rock to be used as aggregate will be transported to the repository in the hoist cage used for the lifting of blasted rock. The bentonite component of the backfill will be transported to the repository in large bags via a freight lift in the work shaft and will be stored in the same bags in the mixing plant station. The crushed rock will be stored in underground silos. The backfill will be mixed in batches of 5-6 m 3. After mixing, the batch of backfill is moved immediately in a concrete transportation vehicle to the deposition tunnel being filled. In the deposition tunnel the batch of backfill is spread and compacted in layers approximately 20 cm thick inclined at an angle of about 40 degrees. A filling and compacting machine will be used to spread and compact the backfill. The mixture of crushed rock and bentonite is moved from the transportation vehicle to the feeder tray at the back of the filling and compacting machine, and from there to the front of the machine via a belt conveyor. Spreading of the backfill in inclined layers is carried out by a throbelt situated at the end of the belt conveyor. Compaction of the backfill is carried out using a vibrating plate. Keywords: backfill, mixture of crushed rock and bentonite, filling and compacting machine

7 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 2 TÄYTTÖMATERIAALIN KOMPONENTIT 2.1 Bentoniitti 2.2 Kivimurske 2.3 Vesi TÄYTTÖMATERIAALIN KOMPONENTTIEN SIIRTO JA VARASTOINTI Murskeen siirto Murskeen varastointi Bentoniitin siirto Bentoniitin varastointi Vesi TÄYTTÖMATERIAALIN SEKOITUS, VARASTOINTI JA SIIRTO Sekoituksen periaate Täyttömateriaalin sekoituslaitteet Täyttömateriaalin siirto TUNNELEIDEN TÄYTTÖTEKNIIKKA JA -LAITTEET 5.1 Loppusijoitustunneleiden täytön periaate 5.2 Täyttökone 5.3 Täyttömateriaalin linkous 5.4 Täyttömateriaalin tiivistys 6 YHTEENVETO VIITTEET

8 2 ESIPUHE Raportti on laadittu Posiva Oy:n tilauksesta T2000-ohjelmassa. Posivan yhdyshenkilönä on ollut T2000-ohjelman päällikkö TkL Jukka-Pekka Salo. Raportin laadinnan keskeisissä teknisissä ongelmissa on avustanut Dl Tapani Kukkola Fortum Engineering Oy:stä. Kaivosajoneuvoihin ja hihnasinkoon liittyvissä kysymyksissä on avustanut Dl Heikki Miettinen Normet Corporationista. Ruiskubetoniasemaan ja kuljettimiin liittyvissä asioissa on avustanut Mikko Rautio Steel-Kamet Oy:stä.

9 3 1 JOHDANTO Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen perusratkaisun lähtökohtana on polttoaineen sijoittaminen Suomen kallioperään noin m syvyyteen. Perusratkaisussa sijoitustuoneleiden pohjaan porataan reiät, joihin käytetty polttoaine asennetaan kuparirautakapseleissa. Kapseleiden asennuksen jälkeen sijoitustunnelit täytetään täyttömateriaalilla. Tässä raportissa tarkastellaan sijoitustuoneleiden täyttämistä murskeen ja bentoniitin sekoituksella. Loppusijoitustilojen rakentamisvaihe käynnistyy luvun alkupuolella. Rakentamisvaiheen työt ajoitetaan siten, että loppusijoittaminen voidaan aloittaa vuonna Osa tilojen rakennustöistä tehdään vuoden 2020 jälkeen loppusijoitusvaiheen aikana. Kapseleiden sijoitustehokkuus on keskimäärin 60 kapselia vuodessa, jolloin sijoitusvaihe kestää noin 23 vuotta. Suurin mahdollinen sijoitustehokkuus on 100 kapselia vuodessa (Kukkola 1999a). Nykyisten ydinvoimalaitosten 40 vuoden käytön aikana syntyvän jätemäärän loppusijoittamiseen tarvittavien kalliotilojen louhintatilavuus on noin m 3 (Taulukko 1-1 ja Kuva 1-1) (Riekkola et al. 1999). Tilat muodostuvat varsinaisista sijoitustunneleista, niitä yhdistävästä keskustunnelista sekä muista aputiloista ja koiluista. Sijoitustuoneleiden pohjaan porattujen sijoitusreikien kokonaismäärä on 1400 kappaletta, ja niiden välinen etäisyys on 8 m. Perusratkaisussa sijoitustunnelit on asemoitu säännöllisesti toisiinsa nähden olettaen, että se on kallioperän puolesta mahdollista. Sijoitustunneteiden pituus on tällöin noin 200 m. Sijoitustunnelin periaatteellinen mitoitus on esitetty Kuvassa 1-2. TYÖKUILU HENKILÖKUILU KAPSELIKUILU TEKNISET TILAT KÄ YTTO JA KÄYTÖs TAPOISTOJA TEHALLI Kuva 1-1. Loppusijoitustilojen perusratkaisu 1400 kapselille.

10 4 Sijoitustunnelin poikkipinta-alan ollessa noin 14,0 m 2 ja suurimman sijoituskapasiteetin noin 2 kapselia, eli 16 tunnelimetriä viikossa, saadaan täyttömateriaalin menekiksi noin 224 m 3 viikossa. Tämä vastaa keskimäärin noin 45 m 3 päivittäistä tarvetta. Sijoitustuoneleiden täytön tehokkuudeksi käytännössä on kuitenkin tässä raportissa valittu noin yksi sijoitustunnelimetri tunnissa ( 1 tunn.mlh). Taulukko 1-1. Loppusijoitustilojen louhintatilavuudet (Riekkola et al. 1999). Tila Tilavuus, m 3 Tutkimusperät 1200 Sijoitustunnelit Sijoitusreiät Keskustunneli Lastauspaikat 830 Käyttö- ja käytöstäpoistojätehalli Työkuilun alapäähän liittyvät tilat Tunneli kapselikuilulle 1760 Henkilökuilun alapäähän liittyvät tilat 4020 Henkilökuilu Kapselikuilu Työkuilu Yhteensä

11 5 SIIRRETTÄVÄ VALVONTA-ALUEEN RAJA KOKONAISPITUUS m 3750: :.' SIIRRETTÄVÄ VALVONTA-ALUEEN RAJA..Q_=-.Q.. 0 LI) C: 0 LI) <0 C\1 A=14,00 rrf 0 g! $2 ~ 3500 q 1752 : Kuva 1-2. Sijoitustunneleiden periaatteellinen mitoitus.

12 6 2 TÄYTTÖMATERIAALIN KOMPONENTIT 2.1 Bentoniitti Loppusijoitustilat täytetään bentoniitin ja murskeen sekoituksella. Bentoniitti on savea, joka märkänä on plastista ja liukasta. Kuivattuna ja hienoksi jauhettuna se on erittäin pölyävää ja tuntuu liukkaalta sekä vahamaiselta. Loppusijoitustiloissa bentoniitin käyttö perustuu sen ominaisuuteen paisua joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Paisuvana mineraalina bentoniitissa on montmorilliitti (Pusch et al. 1997). Bentoniittia esiintyy laajalti ympäri maapalloa aina muutaman centtimetrin paksuisista kerroksista useiden metrien paksuisiin kerrostumiin (Pusch et al. 1997). Yksistään Euroopan bentoniittiresursseiksi on arvioitu yli m 3 Yhdysvaltojen resurssit ovat moninkertaiset verrattuna Euroopan resursseihin, ja koko maailman resurssit yli 1012 m3. Loppusijoitustilojen suunnittelussa referenssibentoniitiksi on valittu Voiclay Limitedin valmistama MX80 natriumbentoniitti. Bentoniittipitoisuus täyttömateriaalissa on %. Lopullinen bentoniitin määrä ja laatu valitaan pohjaveden suolapitoisuuden perusteella. 2.2 Kivimurske Loppusijoitustilojen täyttömateriaalin runkoaineena käytetään murskattua kiviainesta. Runkoaineen tärkeimpiä ominaisuuksia lujuuden ja sopivan mineraalikoostumuksen lisäksi on hyvä tiivistettävyys, jotta jo asennusvaiheessa saavutetaan mahdollisimman korkea tiivistysaste. Täyttömateriaalin hyvään tiivistettävyyteen vaikuttavat runkoaineen raekokojakauma sekä raemuoto. Täyttömateriaalin raekooksi on esitetty 0-20 mm. Raemuodon tulisi olla mahdollisimman kuutiomainen. Raekokojakauman, eli rakeisuuskäyrän tulisi vastata Kuvassa esitettyä niin sanottua Fullerin optimaalista käyrää, jotta saavutetaan paras tiiveys (Tolppanen 1998).

13 / -~ 0 - tb >- :i Q. :ca.j ,001 0,01 --~- "'"', ~ ~~ "" / / , Raekoko (mm) Kuva Fullerin optimaalinen rakeisuuskäyrä 5% läpäisyn vastatessa raekokoa 0, 01 mm ja maksimiraekoon ollessa 20 mm. 2.3 Vesi Täyttömateriaalin ves1p1totsuus on noin 10 tilavuusprosenttia. Murske ja hentoniitti sisältävät kuitenkin jo jonkin verran vettä, joten täyttömateriaaliin lisättävän veden määrä jää todennäköisesti noin 3-4 painoprosenttiin. Veden tulee olla puhdasta.

14 8 3 TÄYTTÖMATERIAALIN KOMPONENTTIEN SIIRTO JA VARASTOINTI 3.1 Murskeen siirto Loppusijoitustilojen täyttömateriaalin runkoaineena käytetään rakennusvaiheessa tiloista louhittua kiviainesta. Louhe murskataan maan päällä niin että raekokojakauma tulee täyttömateriaaliin sopivaksi. Maanpäälliseltä murskausasemalta murske siirretään ensin työkuilurakennuksen yhteydessä olevaan murskesiiloon, jonka koko on noin 20 m 3 (Kukkola 1999b ). Sen täyttö on jatkuvaa toimintaa, sillä siilon tarkoitus on toimia ainoastaan puskurivarastona murskeen annostelussa louheennostokappaan. Murske tuodaan murskausasemalta joko kauhakuormaajalla, kuorma-autolla tai dumpperilla ruppuen lopullisesta työkuilurakennuksen ja murskausaseman välisestä etäisyydestä. Siilosta murske syötetään ensin siilon alapuolella olevaan mittataskuun. Mittataskussa on painoanturi, joka ohjaa mursketta siirtävää syötintä. Mittataskuun punnitaan louheennostokappaan kerralla mahtuva murskemäärä, eli noin 10 tonnia, jonka jälkeen painoanturi pysäyttää syöttimen. Tämän jälkeen louheennostokapan saavuttua lastausasemaan, mittatasku tyhjennetään kerralla avaamalla sen pohjassa oleva sektoriluukku. Kapan lastaus on tällöin tehokasta, ja mittataskuun voidaan punnita seuraavaa annosta sillävälin kun kappaa tyhjennetään alhaalla. Järjestelmää käytetään yleisesti kaivoksilla. TylJkuilun yläpää o~ n Murskesiilo Mittataskun syljtin ~<J Q Mittatasku Louheennostokappa Kaatotaskun syljtin L oppusijoitustilat 0 Murskesiilo Kuva Murskeen siirto loppusijoitustiloihin.

15 9 Louheennostokapan kapasiteetti riittää hyvin vaadittuun vähimmäistäyttönopeuteen 1 tunn.m/h. Louheennostokapassa voidaan keralla siirtää 10 tonnia mursketta, joka irtotiheydellä 1,6 t/m 3 vastaa noin 6 m 3 Täyttönopeudella 1 tunn.rnlh täytetään 14,0 m 3 tunnissa. Murskeen irtotilavuuskertoimella 1,2 ja 100% mursketäytöllä saadaan tunnissa tarvittavaksi murskemääräksi 16,8 m 3, joka vastaa noin 3 kapallista tunnissa. Murskeen siirto louheennostokapassa ei aiheuta ylimääräisiä pölyhaittoja, sillä murske ei ole louhetta pölyävämpää. Kuljetuksessa mahdollisesti tapahtuva lievä eri partikkelikokojen erottuminen ei haittaa, sillä runkoaine sekoittuu täyttömateriaalia sekoitettaessa. Runkoaineen satunnainen kastuminen siirron aikana ei vaikuta täyttömateriaalin kosteuspitoisuuteen, sillä täyttömateriaalin vesipitoisuutta tarkkaillaan ja säädetään valmistuksen aikana annoskohtaisesti. Tarpeen vaatiessa louheennostokappa voidaan pestä, jottei siitä pääse siirtymään epäpuhtauksia täyttömateriaalin runkoaineeseen. Loppusijoitustiloissa louheennostokappa tyhjennetään kapan pohjassa olevasta luukusta murskeenkaatotaskuun. Kaatotaskun alla on syötin, joka annostelee murskeen tasaisesti hihnakuljettimelle. Kappaa ei voida tyhjentää suoraan hihnakuljettimelle, sillä kuljettimet eivät kestä tätä. Kaatotaskun teholliseksi kooksi riittää noin 7 m 3, joka vastaa noin 10 tonnia mursketta tilavuuspainolla 1,5 t/m 3 Hihnakuljettimilla murske siirretään loppusijoitustilojen sekoittamassa SIJaitseviin murskesiiloihin. Hihnakuljetin koteloidaan, jotta murskeen siirrosta ei aiheudu ylimääräisiä pölyhaittoja. 3.2 Murskeen varastointi Loppusijoitustilojen murskesiilot toimivat murskeen varmuusvarastona. Niiden kapasiteetin tulee riittää vähintään yhden kapselin loppusijoituksen yhteydessä tehtävään sijoitustunnelin täyttöön. Edellä kappaleessa 1 todettiin, että tunnelin poikkipinta-ala on 14,0 m 2 ja kapselien välinen etäisyys 8,0 m. Murskeen tiheys täyttömateriaalissa on noin 1,9 t/m 3 ja irtotiheys noin 1,6 t/m 3, jolloin murskeen irtotilavuuskerroin on noin 1,2. Täyttömateriaalin hentoniittipitoisuuden ollessa 15 %, saadaan siilojen teholliseksi kooksi noin 115m 3 (Kaava 3.2-1) Mikäli täyttömateriaalissa ei ole hentoniittia lainkaan, on siilojen koon oltava noin 135m 3 (Kaava 3.2-2). Vastaavasti, mikäli hentoniittipitoisuus on 30 %, riittää siilojen kooksi noin 95 m 3 (Kaava 3.2-3). 14,0 m 2 * 8 m * 1,2 = 134,4 m 3 14,0 m 2 * 8 m * 1,2 * 0,70 = 94,08 m Siilojen teholliseksi kooksi on jatkosuunnitelmiin valittu 135 m 3

16 Bentoniitin siirto Bentoniittia toimitetaan loppusijoituslaitokselle noin 4000 tonnia vuodessa kun täyttömateriaalin hentoniittipitoisuus on 15 % ja kapselointilaitoksen vuosituotanto 60 kapselia vuodessa (Kukkola 1999h ). Kapselointilaitoksen yhteydessä toimivassa hentoniittilohkojen puristamossa käytetään vuodessa noin 1500 tonnia hentoniittia, ja loput noin 2500 tonnia menee työkuilun kautta loppusijoitustiloihin täyttömateriaaliksi. Bentaoiitti tuodaan kuorma-autoilla 20 jalan konteissa. Kontit puretaan kuorma-autoista hentoniittikonttikentälle. Kentälle mahtuu kerrallaan noin 100 konttia. Bentoniittikonttikentältä kontit siirretään lukkinosturilla työkuilurakennuksen yhteydessä olevaan välivarastoon. Lämpimään välivarastoon mahtuu kerrallaan viisi konttia, joiden keskimääräinen varastointiaika välivarastossa on noin pari viikkoa. Tänä aikana hentoniitti temperoituu konteissa vuodenajasta riippumatta sopivan lämpöiseksi. Koottien kapasiteetti on noin 20 tonnia. Konteissa hentoniitti on pakattuna 2000 kg:n suursäkkeihin, joiden tilavuus on 1,5 m 3 Kontit puretaan maanpäällisessä välivarastossa, josta hentoniitti siirretään maan alle suursäkeissä työkuilun tavarahissillä. Bentoniittisäkit siirretään hissiin trukilla. Hissin kapasiteetti on noin 10 tonnia, eli enintään 5 säkkiä kerralla. Maan alla säkit siirretään hissistä toisella trukilla sekoittamon yhteydessä olevaan bentoniittivarastoon. Säkkien siirrossa voidaan käyttää myös kumipyöräistä perävaunua, johon kaikki säkit lastataan. Tällöin kaikki säkit voidaan siirtää kerralla hissiin sekä hissistä pois seisottamatta tavarahissiä turhaan. Perävaunua voidaan vetää taikka työntää trukilla. 3.4 Bentoniitin varastointi Bentoniittivarastoon on mahduttava hentoniittia vähintään niin paljon, että se riittää yhden kapselin sijoittamisen yhteydessä tehtävään sijoitustunnelin täyttöön. Bentoniitin irtotiheyden ollessa 1,5 t/m 3 ja tiheys täyttömateriaalissa 1,9 t/m 3, on sen irtotilavuuskerroin noin 1,3. Varaston kooksi saadaan tällöin noin 44m 3, eli 30 säkillistä 30% hentoniittipitoisuudella (Kaava 3.4-1). 14,0 m 2 * 8 m * 1,3 * 0,30 = 43,68 m Bentoniittivarastolle on sekoittamosta varattu lattiapinta-alaa noin 126m 2 Säkkejä siirretään varastossa siltanosturilla, jolloin säkit voidaan varastoida aivan vierekkäin. Yhden säkin tilantarve on tällöin sen pohjapinta-ala, eli 0,81 m 2 Varastoon mahtuu noin 155 säkkiä, eli noin 5 kapselin tarve 30% hentoniittipitoisuudella. Bentoniittivaraston ylimitoituksella voidaan tasata työkuilun hissin kuljetuskapasiteetin kuormitushuippuja. Täyttövaiheessa hissillä ei tarvitse tuoda hentoniittia, vaan koko kapasiteetti voidaan hyödyntää murskeen siirrossa.

17 11 Maanalaisesta hentoniittivarastosta suursäkit tyhjennetään sekoitusaseman hentoniittisiiloon. Säkkien pohjassa on tyhjennysventtiili (Kuva 3.4-1), jonka kautta säkit tyhjennetään siiloon ilman pölyhaittoja. Siilosta hentoniitti siirretään ruuvikuljettimella sekoittimeen, jossa se sekoitetaan runkoaineeseen ja veteen. Bentoniittisiilon tarkoitus on toimia täyttömateriaalin sekoituksessa hentoniitin puskurivarastona. Siilon kooksi riittää noin 15 m 3, joka vastaa noin 3 tunnin täyttömäärää 30 % hentoniittipitoisuudella. Suuremmassa siilossa hienorakeinen hentoniitti saattaa holvautua herkemmin. Nostopiste Täyttöventti r/> Tyhjemysventti r/j 35Q-450 / Kuva Suursäkki. 3.5 Vesi Täyttömateriaalin valmistuksessa tarvittava makea vesi otetaan joko loppusijoitustilojen vedenselkeytysaltaista tai vesijohtoverkostosta. Mikäli selkeytysaltaitten vesi on liian suolaista, käytetään työkuilua pitkin tuotavaa puhdasta vettä.

18 12 4 TÄYTTÖMATERIAALIN SEKOITUS, VARASTOINTI JA SIIRTO 4.1 Sekoituksen periaate Loppusijoitustilojen täyttömateriaalina käytettävä murskebentoniitti sekoitetaan maan alla loppusijoitustiloissa. Täyttömateriaalin murske sekä hentoniitti tuodaan maan alle työkuilua pitkin. Vesi otetaan joko työkuilun läheisyydessä sijaitsevasta kierrätysveden pumppaamosta tai työkuilua pitkin maan päältä makean veden linjasta. Täyttömateriaalin sekoituslaitteistot on loppusijoituslaitoksen perusratkaisussa sijoitettu sekoittamaan, joka sijaitsee työkuilun läheisyydessä. Tällöin murskeen, bentoniitin ja veden siirtoetäisyydet jäävät maan alla mahdollisimman lyhyiksi. Täyttömateriaalin menekin kuormitushuippuja voidaan tasata varastoimaila bentoniittia riittävästi sekoitusaseman yhteyteen sijoitetussa bentoniittivarastossa. Kuormitushuipun aikana hissillä lasketaan alas pelkkää mursketta, jolloin valmiin täyttömateriaalin menekki voi olla suurempi kuin hissin kapasiteetti. Maanalainen sekoitusasema on täyttömateriaalin menekin kannalta joustava vaihtoehto. Murskebentoniitti sekoitetaan yksittäisinä annoksina. Annoksen oikea seossuhde varmistetaan punnitsemalla annoskokoon tarvittavat kiintoainekset joka kerta erikseen. Jokaisesta sekoitetusta annoksesta otetaan näyte laadunvalvontaa varten. Pikaanalysointimenetelmällä näyte analysoidaan ennen annoksen sijoittamista tunnelin perälle. Murskebentoniitti siirretään sekoittamosta suoraan täytettävään tunneliin ajoneuvolla, jossa eri partikkelikokojen ja veden erottuminen voidaan estää pyörittämällä säiliötä kuljetuksen aikana. 4.2 Täyttömateriaalin sekoituslaitteet Sijoitustuoneleiden täyttömateriaali sekoitetaan betonin sekoittamiseen tarkoitetuilla laitteilla. Rakennusvaiheessa valmiin betonimassan tarve on niin suuri, että betoniaseman tuonti maan alle on perusteltua. Rakennusvaiheen jälkeen käyttövaiheessa betonimassan tarve vähenee, jolloin betoniasemaa käytetään täyttömateriaalin sekoittamiseen (Kuva ). Ruiskubetonin valmistamiseen tarkoitettuja siirrettäviä betoniasemia valmistaa Steel-Kamet Oy. Kalajoella toimivan yhtiön toiminta on keskittynyt betoni- ja prosessiteollisuuden koneiden ja laitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja asennustoimintaan. Standardituotteita ovat betoniasemat, betonisekoittimet, ruuvi- ja hihnakuljettimet, sekä siilot ja poistoilmansuodattimet. Ruiskubetoniasema tekee ennalta ohjelmoidun reseptin mukaan automaattisesti valmiin annoksen, jonka koko voi vaihdella välillä 0,1-9,9 m 3 laitteiden kokoonpanosta riippuen. Laitteiston logiikka ohjaa runkoaineen hihnavaakaa, sideainevaakaa sekä vesivaakaa, joilla mitataan oikeat osakomponenttien massat. Vaakojen punnitustulokset

19 13 saadaan näytölle ja voidaan tarvittaessa tulostaa jokaisesta tehdystä annoksesta saatavaan annosraporttiin. Annoksen notkeutta mitataan sekoittimen moottorin tehomittauksella. Notkeus voidaan ennalta määritellä halutuksi, ja antaa laitteiston logiikan suorittaa notkeuden säätö automaattisesti. Steel-Kametin betoniasema muodostuu erillisistä moduleista, jotka voidaan kuljetuksen ajaksi irroittaa toisistaan ja lastata kolmeen rekka-autoon. Aseman kasaaminen käyttökuntoon ei vaadi erillisiä kiinteitä perustuksia. Asema sisältää siilot sekä vaa' at runkoaineelle ja sementille. Siirrettävien runkoainesiilojen koko on yleensä noin m 3 (Kuva ). Siirrettävän ruiskubetoniaseman runkoainesiilot koostuvat kahdesta tai kolmesta peräkkäin olevasta siilosta. Niiden kapasiteetti on kuitenkin Sijoitustunnelien täyttötyöhön liian pieni, ja ne ovat liian kookkaita yhtenä kokonaisena kappaleena kuilua pitkin alas laskettaviksi. Runkoainesiilojen kapasiteettia on kasvatettu, ja ne on suunniteltu loppusijoitustiloihin paremmin soveltuviksi. Runkoainesiilojen tulee muodostua elementeistä, joiden lopullinen kokoaminen tehdään vasta paikanpäällä sekoittamassa (Kuva 4.2-2). Kuvissa ja on esitetty ratkaisu, jossa siilosto muodostuu kahdesta 67,5 m 3 siilosta. Betoniaseman kapasiteetti on noin 30-50m 3 valmista betonia tunnissa rnppuen käytetystä sekoittajasta. Tämä riittää hyvin täyttömateriaalin sekoittamiseen. Sijoitustunnelien täyttönopeus on noin 1 tunn.mlh, joka vastaa 14 m 3 tunnissa. Loppusijoitustilassa betoniasema asennetaan kiinteästi sekoittamoon. Sen ei tarvitse olla ensimmäisen pystytyksen jälkeen siirrettävissä, mutta koostuessaan erillisistä moduleista, se on helpompi siirtää kuilua tai vinoramppia pitkin loppusijoitustiloihin. Hihnakuljetin Murskesiilot Sekoitin Bentoniitti Hihnakuljetin Ruuvikuljetin Kuva Ruiskubetoniasema, jossa loppusijoitustilojen täyttömateriaali sekoitetaan murskeesta, vedestä ja bentoniitista.

20 14 Kuva Esimerkki elementeistä koostuvasta siilosta (Antti-Teollisuus Oy) > M M 0 0 (0 LI) Kuva Luonnos loppusijoitustilojen sekoittamon murskesiilosta, jonka kapasiteetti on 67,5 m 3

21 15 / Leikkaus A - A TYÖKUILU HALLI SÄHKÖLAITE TILA SEKOITTAMO!----- ~ , -.C -~-1 1 1!! BENTONIITTIVARASTO TYÖKUILU HALLI Kuva Murskesiilojen sijoitus loppusijoitustilojen sekoittamaan. 4.3 Täyttömateriaalin siirto Täyttömateriaalia ei sekoiteta varastoon, vaan se toimitetaan aina sekoittamisen jälkeen suoraan täytettävän tunnelin perään. Täyttömateriaaliannos lastataan sekoittamassa kuljetukseen sopivaan ajoneuvoon, joka toimittaa sen täytettävään tunneliin. Ajoneuvoja tulee olla riittävän monta, jotta tunnelin täyttö saadaan jatkuvaksi prosessiksi. Valmiin betonin kuljetukseen käytetään yleisesti niin maan päällä kuin allakin ajoneuvoja, joissa on pyörivä säiliö. Säiliön sisällä on levyjä, jotka on asennettu vinottain säiliön seinämään muodostaen ruuvimaisen pinnan. Säiliötä pyörittämällä levyt siirtävät massaa säiliön sisällä. Pyörityssuuntaa vaihtamalla massan siirtosuuntaa säiliössä voidaan muuttaa. Siirtämällä massaa säiliön ompinaista päätyä kohden, saadaan massaa sekoitettua esimerkiksi kuljetuksen aikana. Vastakkaiseen suuntaan pyörittämällä säiliö tyhjenee massan purkautuessa ulos säiliön avonaisesta takapäästä. Murskebentoniitin siirrossa ei voida käyttää perinteisiä kuorma-autoja tai dumppereita, sillä loppusijoitustunnelin korkeus ei riitä kuorma-auton tai dumpperin lavan kippaamiseen. Täyttömateriaali tulee myös voida siirtää kuljetusajoneuvosta täyttö- ja tiivistyskoneeseen, jolloin täyttömateriaalin purku tulee olla täsmällisempää kuin kasaan kippaaminen.

22 16 Valmiin murskebentoniitin siirtoon voidaan käyttää kaivosolosuhteisiin tarkoitettua betoninkuljetusajoneuvoa. Sopiva ajoneuvo löytyy esimerkiksi Normet Oy:n valikoimista. Normet Oy on vuonna 1962 perustettu, Iisalmessa sijaitseva konepaja, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kaivos- ja tunnelirakentamisen erikoisajoneuvoja. Normetin Variomec 1050M on runko-ohjattu pyöriväliä säiliöllä varustettu betoninkuljetusajoneuvo (Kuva ). Säiliön pyörityssuunta sekä -nopeus ovat vapaasti kuljettajan valittavissa. Ajoneuvon huippunopeus on 25 km/h, ja säiliön maksimikapasiteetti 100% täytöllä 5,2 m 3 tai 8000 kg. Variomec 1050M pohjautuu Multimec 1000 runkoon, jonka muut variaatiot ovat V ariomec 1 060D dumpperi 6 m 3 lavalla ja V ariomec 1905B koripuomiajoneuvo Kuva Normetin Variomec 1050M betoninkuljetusajoneuvo 5m 3 säiliöllä (Normet Corporation). pyöriväliä

23 17 5 TUNNELEIDEN TÄYTTÖTEKNIIKKA JA -LAITTEET 5.1 Loppusijoitustunneleiden täytön periaate Sijoitustuoneleiden täyttö aloitetaan tunnelin perästä edeten yhden reikävälin kerrallaan kohti keskustunnelin puoleista päätä. Täyttö tapahtuu vinokerroksin (Kuva 5.1-1). Kerrosten paksuuteen sekä täyttökulmaan vaikuttavat niin materiaalin ominaisuudet kuin tiivistyksen tehokkuus. Täyttömateriaalirintauksen pinta-ala sekä pituus tunnelin suunnassa riippuvat vinokerrosten kulmasta. Vinokerroksen maksimijyrkkyyteen vaikuttaa täyttömateriaalin materiaaliominaisuudet Liian jyrkässä kulmassa oleva vinokerros saattaa sortua tai ainakin löyhtyä kapseleiden asennuksen aikana. Täyttömateriaalirintauksen pituus tunnelin suunnassa vaikuttaa täyttöetäisyyteen, joka taas vaikuttaa esimerkiksi tiivistyksessä käytettävän koneen dimensioihin sekä täyttömateriaalin levittämiseen. Vinokerroksen kulman loiventuessa tunnelin yläreunaan jäävä vaikeasti täytettävä tila pitenee, ja sen etäisyys täyttörintaman alareunasta kasvaa. Sopiva täyttökulma saattaisi olla esimerkiksi materiaalin sisäinen kitkakulma vähennettynä 5 asteella. Tällöin materiaali pysyy hyvin vinokerroksessa, mutta kerroksen pituus ja pinta-ala ovat mahdollisimman pieniä. Tässä raportissa tuoneleiden täyttö oletetaan tehtävän 40 asteen kulmassa. Kuva Sijoitustunneleiden vinokerrostäytön periaate.

24 18 Kappaleessa 4.3 todettiin, että murskebentoniitin kuljetuksessa käytettävän Normet Variomec 1050M betoninkuljetusajoneuvon säiliön tilavuus 100% täytöllä on 5,2 m 3. Olettaen, että yhden täyttömateriaalierän kokoa pystytään kasvattamaan siten, että tehollinen kapasiteetti olisi 5,6 m 3, saadaan yhdellä erällä täytettävän kerroksen tilavuudeksi irtotilavuuskertoimella on 1,2 noin 4,67 m 3. Vinokerrokseen levitettynä ja tiivistettynä yhden täyttömateriaalierän pituus tunnelin suunnassa on tällöin noin 33 cm ja paksuus on noin 21 cm (Kuva 5.1-2). Mikäli täyttökerroksen pituutta tunnelin suunnassa halutaan lisätä esimerkiksi 0,5 metriin, tulee täyttökerroksen paksuuden olla 32 cm ja yhden täyttömateriaalierän tilavuus 8,4 m 3. Tunneleita täytetään vaiheittain siten, että kerrallaan täytetään 1-2 kapselin osuus sijoitustunnelista. Täyttötyö lopetetaan siten, että täyttömateriaalin ja seuraavan tyhjän sijoitusreiän väliin jää noin 2 metrin osuus tunnelia (kuva 5.1-3). Olettaen, että täyttö tehdään vinokerroksina 40 asteen kulmassa, on etäisyys sijoitusreiän yläpinnasta viimeisen täyttökerroksen yläpintaan noin 2, 7 m Si Kuva Täyttömateriaalikerroksen paksuus. ---~

25 Kuva Täyttökerroksen paksuus. 5.2 Täyttökone Loppusijoitusunneleiden täyttö perinteisin menetelmin esimerkiksi lastauskoneella tai kauhakuormaajalla ei ole mahdollista, sillä kauhat ovat joko liian isoja ja kömpelöitä tai pieniä ja tehottomia. Tunneleiden mahdollisimman täydellinen täyttö on edellytys hyvän kokonaistiivistysasteen saavuttamiseen. Täytön tehokkuus pitää olla riittävä, jotta tunneleiden täyttö etenee muiden loppusijoitusvaiheiden kanssa samassa tahdissa. Täyttömateriaalin levitykseen ja tiivistykseen käytettävän koneen toimintaedellytyksiä asettaa murskebentoniitin halutun tiivistysasteen ja levitysnopeuden lisäksi myös sijoitustuoneleiden kapeus, mataluus ja pituus. Sijoitustunneleiden leveys 3,5 m ei käytännössä riitä kahden ajoneuvon ohitukseen tunnelissa. Täyttömateriaalin kuljetusajoneuvon leveys on noin 2 m, jolloin 0,1 m leveillä suojaetäisyyksillä ohitettavan ajoneuvon maksimileveydeksijäisi ainoastaan 1,2 m. Sijoitustuoneleiden pituudesta johtuen ei ole kannattavaa, että täyttötyöhön käytettävä kone ajaa tunnelista ulos siksi aikaa kun kuljetusajoneuvo käy tyhjentämässä täyttömateriaaliannoksen tunnelin perälle. Normaalin tela-alustaisen työkoneen maksiminopeus on yleensä noin 5 km/h (1,39 m/s), jolloin 200m pitkän tunnelin pelkkä ajoaika yhteen suuntaa olisi noin 2 Y2 minuuttia. Jos yhden täyttömateriaaliannoksen tyhjentämiseen tunnelin perälle kuljetusajoneuvolla kestäisi noin 5 minuuttia, olisi täyttö- ja tiivistyskoneen kokonaisodotusaika yhtä täyttömateriaaliannosta kohden noin 10 minuuttia.

26 20 Täyttömateriaali on siis siirrettävä kuljetusajoneuvosta täyttötyöhön käytettävän koneen ohi täytettävän tunnelin perälle. Täyttökoneen ei tällöin tarvitse siirtyä, eikä poistua täytettävästä tunnelista kesken täyttötyön. Murskebentoniitin kuljetusajoneuvo voi purkaa lastin keskeyttämättä täyttökoneen työtä, ja tunnelin täyttämistä voidaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti jatkuvana prosessina. Yksi ratkaisu täyttömateriaalin siirtoon täyttö- ja tiivistyskoneen ohi on, että täyttömateriaali siirretään täyttökoneen läpi hihnakuljettimella. Kuljetusajoneuvo tyhjentää säiliön täyttökoneen takana olevaan syöttökaukaloon. Hihnakuljetin siirtää täyttömateriaalin koneen läpi sen etupuolelle. Täyttömateriaali levitetään tunnelin perälle hihnakuljettimen etupäähän asennetulla hihnasingolla (ks. luku 5.3). Täyttömateriaali tasataan ja tiivistetään täyttökoneen etupuolella olevan puomiston päähän asennetulla tärylevyllä (ks. luku 5.4). Tärylevy ja sitä käyttävä puomisto suunnitellaan ja muotoillaan siten, että niillä pystytään tiivistämään 40 asteen kulmassa oleva vinokerros ja etenkin tunnelin katonraja. Täyttö- ja tiivistyskoneen alustaratkaisun tulee olla sellainen, että koneen on mahdollista liikkua sekä työskennellä tunnelissa lattian poiston jälkeen. Lattiaa poistetaan kuitenkin vain yhden kapselivälin matkalta kerrallaan, joten ajomatkat hankalissa olosuhteissa ovat hyvin lyhyet. Tarvittaessa koneeseen voidaan asentaa hydraulijalat, joilla se on mahdollista tukea suoraan asentoon epätasaisella pohjalla tiivistystyön ajaksi. Kuvassa on esitetty luonnos loppusijoitustunneleiden täyttö- ja tiivistyskoneesta. Siinä mekaaniseen louhintaan tarkoitettu kone on muutettu täyttö- ja tiivistystyöhön soveltuvaksi. Hihnakuljetin on asennettu siten, että täyttömateriaalin kuljetusajoneuvo voi tyhjentää lastin koneen takapäässä olevaan syöttökaukaloon. Hihnakuljetin siirtää täyttömateriaalin koneen läpi sen etupuolelle. Täyttömateriaali levitetään tunnelin perälle vinokerrokseen hihnakuljettimen päähän asennetulla hihnasingolla. Kauhan ja iskuvasaran tilalla on tärylevy, jolla täyttömateriaali tasataan ja tiivistetään. Loppusijoitustunneleiden täyttö- ja tiivistyskone voi perustua myös tavalliseen telaalustaiseen kaivinkoneeseen (Kuva 5.2-2). Tällöin kaivinkoneen yläosan pyörityskoneisto korvataan hihnakuljettimella, ja yläosa asennetaan kiinteästi tela-alustaan. Hihnakuljettimen toisessa päässä on syöttökaukalo ja toisessa hihnasinko. Kauhan tilalle asennetaan tärylevy. Tärylevyn sivusuuntaista siirtoa varten puomisto tulee muuttaa kiinnityskohdastaan myös sivusuunnassa kääntyväksi. Kaivinkoneiden perustoiminnot ovat pääsääntöisesti toteutettu hydrauliikan avulla, ja kaivinkoneen varsinainen moottori käyttää ainoastaan hydraulipumppua, jolloin muutokset ja lisäykset ovat suhteellisen yksinkertaisesti toteutettavissa.

27 21 ~ ///////////////// ///////////////////////////////////////////////////////// Hihnakul jetin Kuva Loppusijoitustunneleiden täyttö ja tiivistyskoneen luonnos. a) b) Kuva Luonnos periaatteesta, jolla tavallinen kaivinkone muutetaan loppusijoitustunneleiden täyttö- ja tiivistyskoneeksi.

28 Täyttömateriaalin linkous Loppusijoitustunneleiden täyttömateriaalin levityksessä 40 asteen vinokerrokseen voidaan käyttää samaa tekniikkaa kuin esimerkiksi Outokummun Keretin kaivoksella on käytetty täyttölouhinta (Cut-and-Fill) tyyppisen louhinnan yhteydessä. Täyttölouhinnan ensimmäisessä vaiheessa malmiesiintymään louhitut tunnelit täytetään ennen seuraavassa vaiheessa louhittavia tiloja. Tyhjät tilat täytetään yleensä sivukivimurskeen ja rikastamon kuonan sekä sementin seoksella. Täyttömateriaalin tehokkaaseen ja nopeaan levitykseen Keretin kaivoksella käytettiin Normet Oy:n valmistamia hihnasinkoja. Kaivosdumpperin perään asennetuilla hihnasingoilla täyttömateriaali singottiin täytettävään peraan (Kuva 5.3-1). Täyttömateriaalina käytettiin maakosteaa louhetta (partikkelikoko max 50 mm), johon oli sekoitettu joko kuonaa tai sementtiä. Dumpperin lava oli varustettu puskulevyllä, joka työnsi täyttömateriaalin lavan takana olevaan hihnasingon syöttökaukaloon. Puskulevyn sijasta lavassa voidaan käyttää hihna- tai ruuvipohjakaukaloa tai lavan sijaan voidaan käyttää pyörivää säiliötä. Hihnasinkojen toiminta perustuu suurella nopeudella pyonvaan hihnaan sekä hihnateloihin (Kuva 5.3-2). Materiaali syötetään hihnan ja niin sanotun syöttötelan tai 1okeropyörän ~ väliin, joka puristaa materiaalin tiukasti hihnaa vasten. Tämä lisää huomattavasti niiden välistä kitkaa, minkä seurauksena materiaali saavuttaa nopeasti lyhyelläkin matkalla lähes hihnan nopeuden. Normetin hihnasingossa hihnan nopeus on noin 20 rnls, jolloin singon kapasiteetti yli 1 m 3 /min. Hihnaa pyöritetään joko sähkö- tai hydraulimoottorilla, jonka minimiteho on noin 50 kw. Hihnasinkoa voidaan kääntää vaakatasossa noin 90 astetta ja pystysuunnassa noin 30 astetta. Materiaalin maksimi heittoetäisyys on yli 30m ja maksimi heittokorkeus noin 8 m (Nieminen & Koskinen 1987) (Kuva 5.3-3). Kuva Nonnetin hihnasingon toimintaperiaate kaivosdumpperin perään asennettuna (Nieminen & Koskinen 1987).

29 23 Kuva Normetin hihnasingon pääpiirustukset (Nieminen & Koskinen 1987). H Lmin L L teor Kuva Täyttömateriaalin lentorata. H on noin 8 m ja L on yli 30m (Nieminen & Koskinen 1987).

30 Täyttömateriaalin tiivistys Maaperään tärytyksellä aikaansaadut paineaallot pienentävät voimakkaasti maapartikkelien välistä kitkaa, jolloin tärylaitteen painon vaikutuksesta maa tiivistyy. Tiivistysvaikutus riippuu useista eri tekijöistä, joista tärkeimmät ovat laitteen kokonaispaino, pintapaine, leveys ja pituus, tärytyksen frekvenssi ja amplitudi, keskipakoisvoima sekä epäkeskomassan aiheuttama momentti. Jos amplitudi kuitenkin kasvaa liikaa, saattaa tiivistettävän kerroksen pinta löyhtyä (Pohjarakennus, RIL ). Maaperän tiivistyminen täryttämällä on myös riippuvainen maaperän vesipitoisuudesta, raekoosta ja tiivistysajasta. Tärylevyihin erikoistunut suomalainen Marakon Oy valmistaa ja myy kaivinkoneisiin, traktorikaivureihin, pienkuormaajiin ja muihin työkoneisiin aseunettavia Kenguru-merkkisiä tärylevyjä (Kuva 5.4-1). Tärylevyt toimivat peruskoneen hydrauliikalla. Tehokkaimman mallin, TL300, paino on 900 kg, täryvoima 8990 kg ja peittoala 0,8 m 2 Kuvassa on esitetty Marakon Oy:n TL300-mallilla tehdyn tiivistyskokeen tiivistysaste syvyyden funktiona. Tiivistysjakson kesto on ollut sekuntia. Tiivistetty maa-aines on ollut hiekkapitoista soraa, jonka maksimiraekoko on ollut 50 mm (Kuva 5.4-3). Testituloksen mukaan tiivistettävän materiaalin pintakerros jää ensimmäisen 10 cm syvyyteen asti selvästi löyhemmäksi. Paras tiivistysaste 97,0 % saavutetaan syvyyden välillä cm. Tämän jälkeen tiivistysaste jälleen heikkenee. Mikäli tiivistys tehdään kerroksittain, voidaan olettaa, että seuraavan kerroksen täryttäminen tiivistää myös edellisen kerroksen löyhemmän pintaosan. Tällöin kerrospaksuuden ja halutun minimitiivistysasteen valinnan määrääväksi tekijäksi muodostuu kuinka syvältä ja tehokkaasti seuraavan kerroksen halutaan tiivistävän edellisen kerroksen pintaosan. Kuvassa on esitetty 20 cm paksuina kerroksina tehdyn täytön tiivistysaste. Minimitiivistysaste on tällöin 96,5 %. Sijoitustuoneleiden 40 asteen vinokerroksen pinta-ala on noin 22 m 2 Tällöin 0,8 m 2 peittoalalla ja 40 sekunnin tiivistysjaksolla saadaan koko vinokerroksen tiivistyksen kestoksi noin 18 minuuttia. Vinokerroksen paksuuden ollessa tunnelin suunnassa 0,33 m, saadaan teholliseksi tiivistysnopeudeksi noin 1,1 tunn.mlh. Tärylevyt, esimerkiksi Marakon Oy:n Kenguru-sarjan tärylevyt, on suunniteltu vaakakerrosten tiivistämiseen. Tärylevyt ovat kuitenkin rakenteeltaan yksinkertaisia, ja levyjen epäkeskomoottorit toimivat työkoneen hydrauliikalla. Tämän johdosta tärylevyn muuttaminen paremmin tunnelissa sijaitsevien vinokerrosten tiivistämiseen soveltuvaksi ei teknisesti pitäisi olla ongelma. Kuvassa on esitetty luonnos täyttömateriaalin tiivistämiseen soveltuvasta tärylevystä.

31 25 Kuva Peruskoneeseen asennettava tärylevy (Marakon Oy). 98,0 96,0 94,0 l 92,0 ~ ~ 90,0 ~ t= 88,0 86,0 84,0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Tiivistyssyvyys (m) Kuva Kenguru TL300-mallin tiivistysaste syvyydenfunktiona (Marakon Oy) BO 70 c 60 >- IlO 50 ~. Q,..J _..lo.l-~ ~ / v~,,.,-"' 0 0,01 0, V Raekoko (mm) /... ~"'!'1 V / ~ ><' )1 Kuva Marakon Oy:n tiivistyskokeessa käytetyn maaperän raekokojakauma.

32 26 98,0 96,0 ~.. 94,0 :.. 92,0 >- > 90,0 j: 88,0 86,0 84,0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Tiivistyssyvyys (m) 1,2 1,4 1,6 1,8 Kuva Tiivistysaste täytettäessä 20 cm paksuina kerroksina, jolloin minimitiivistysaste on 96,5 %. Kiinnityslaippa ~ Kuva Luonnos tunneleissa tapahtuvan vinokerrosten tiivistykseen soveltuvasta tärylevystä.

33 27 6 YHTEENVETO Tässä raportissa tarkastellaan loppusijoitustunneleiden täyttämistä murskeen ja bentoniitin sekoituksella, eli murskehentoniitilla. Murskehentoniitin runkoaineena käytettävä murskattu kiviaines tuodaan maan alle louheen nostoon käytettävällä nostokapalla. Hentoniitti tuodaan maan alle tavarahissillä suursäkeissä. Murske varastoidaan maan alla murskesiiloissa ja hentoniitti säkeissä. Täyttömateriaali sekoitetaan loppusijoitustilojen sekoittamassa louhintatyömaakäyttöön tarkoitetulla siirrettävällä ruiskuhetoniasemalla. Täyttömateriaalia sekoitetaan noin 5-6 m 3 annoksissa, johon runkoaine, hentoniitti sekä vesi mitataan annoskohtaisesti ennen sekoittamista. Valmis täyttömateriaaliannos siirretään sekoituksen jälkeen suoraan täytettävään tunneliin. Täyttömateriaalin kuljetukseen käytetään maanalaisiin tiloihin tarkoitettua betoninkuljetusajoneuvoa. Eri partikkelikokojen erottuminen kuljetuksen aikana estetään pyörittämällä säiliötä ja sekoittamalla täyttömateriaaliannosta. Kuljetukseen käytettävä säiliöajoneuvo tyhjennetään täytettävässä tunnelissa pyörittämällä säiliötä vastakkaiseen suuntaan, jolloin sekoitussiivet tyhjentävät säiliön. Täyttömateriaalin tasaukseen ja tiivistykseen käytetään täyttö- ja tiivistyskonetta, jonka läpi menee hihnakuljetin. Säiliöajoneuvosta murskehentoniitti siirretään täyttö- ja tiivistyskoneen takaosassa sijaitsevan syöttökaukalon kautta hihnakuljettimelle. Koneen etupuolelle hihnakuljettimen päähän on asennettu hihnasinko, jolla täyttömateriaali levitetään tunnelin perälle. Täyttömateriaali levitetään ja tiivistetään noin 40 asteen kulmassa noin 20 cm paksuiksi vinokerroksiksi. Täyttömateriaali tasataan ja tiivistetään vinokerrokseen täyttö- ja tiivistyskoneen etuosaan puomiston päähän asennetulla tärylevyllä. Täyttö- ja tiivistyskone voi perustua tavalliseen tela-alustaiseen kaivinkoneeseen. Kaivinkoneen yläosan pyörityskoneisto korvataan tällöin hihnakuljettimella ja kauhan tilalle asennetaan tärylevy. Täyttö- ja tiivistyskone voi perustua myös mekaaniseen tunnelilouhintaan tarkoitettuun koneeseen, jolloin koneen läpi menevän hihnakuljettimen kallistusta tulee muuttaa ja korvata iskuvasara ja kauha tärylevyllä.

34 28 VIITTEET Kukkola, T. 1999a. Kapselointilaitoksen- ja prosessin kuvaus. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Kukkola, T. 1999b. Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Nieminen, P. & Koskinen, M.K Backfilling by Throwing- an altemative mine backfill. Orion Corporation Ltd, Normet Mining Equipment Division. Peltosalmi, Finland. Pohjarakennus, RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. Helsinki. Pusch, R., Börgesson, L., Fredrikson, A., J ohannesson, L-E., Hökmark, H., Karnland, 0. & Sanden, T The Buffer and Backfill Handbook, Part 2: Materials and Techniques. Clay Technology Lund AB. Lund. RiekkoJa, R., Saanio, T., Autio, J., Raiko, H. & Kukkola, T Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Tolppanen, P Louhitun kiven käyttökohteet ja murskaus. Työraportti Posiva Oy, Helsinki.

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Naarvan otteessa useita puita. Moipu 400E

Naarvan otteessa useita puita. Moipu 400E BIOENERGIAA METSÄSTÄ 2003-2007 EUROOPAN UNIONIN osaksi rahoittama Interreg-projekti Projekti - INFO 106 Koneellinen raivaus Risutec III hydraulivetoinen raivauslaitteisto, joka myös on asennettu metsätraktorin

Lisätiedot

PALAX KLAPIKONEMALLISTO

PALAX KLAPIKONEMALLISTO COMBI M II - 3 KS 35-6 POWER 70S - 10 POWER 100S - 14 PALAX KLAPIKONEMALLISTO Yhteiset ominaisuudet Poistokuljetin Yhteinen ominaisuus kaikille koneille on nyt uudistettu 4,3 m pitkä ja 0,2 m leveä taittuva

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Työ r a p o r t t i 9 9-4 6 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Reijo Riekkola Timo Saanio.Jorma Autio Heikki Raiko Tapani Kukkola Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI,

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR 10MCR 712MC 714MCe Kokonaispaino

Lisätiedot

Kapselin kuljetus ajotunnelissa

Kapselin kuljetus ajotunnelissa Työraportti 2005-54 Kapselin kuljetus ajotunnelissa Tila-, järjestelmä- ja toimintakuvaus Timo Kirkkomäki Heikki Raiko Joulukuu 2005 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. 30 1987 2017 VUOTTA SUOMESSA Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA TOUKOKUU 2014 1 (10) PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA 0 Täydennyksiä vuoden 2010 periaatepäätöksen ajankohtaan nähden Posivan

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Työraportti 2012-69 Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Timo Kirkkomäki Fortum Power and Heat Oy Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti Työraportti 2- Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti Reijo Riekkola Timo Saanio Tapani Kukkola Heikki Raiko Elokuu 2 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN- HELSINKI. FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax

Lisätiedot

VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT

VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT SUURTEHOIMURIT KUIVILLE JA MÄRILLE AINEILLE Tekniset tiedot Mid Loader Säiliön materiaali ruostumaton SS 304 -teräs, tilavuus 12.500 l netto Perävaunun

Lisätiedot

OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN

OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN PONSSE SCORPION PONSSE SCORPION -HARVESTERI YLIVOIMAISTA TEHOA & ERGONOMIAA Uskomaton näkyvyys ja ohjattavuus, vakaudeltaan voittamaton, tehoa ja tuottavuutta ympäristön ehdoilla,

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 17 1

POSIVA OY LIITE 17 1 POSIVA OY LIITE 17 1 Liite 17 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Selvitys loppusijoitustilojen avattavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, avaustekniikasta, avaamisen turvallisuudesta

Lisätiedot

Raskaan kaluston parhaat palat

Raskaan kaluston parhaat palat Letkukeloja (ilman letkuja) Letkun maksimipituudet referenssejä, riippuu letkun paksuudesta. 2-tie letkukelat 3/8 letkuille Letkun Kätisyys Paino kg A Ø mm B mm C mm maksimipituus 1,8-2 m vasen 9,7 270

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ MEKANIIKKA Nopeus ja keskinopeus 6. Auto kulkee 114 km matkan tunnissa ja 13 minuutissa. Mikä on auton keskinopeus: a) Yksikössä km/h 1. Jauhemaalaamon kuljettimen nopeus on

Lisätiedot

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Ydinpolttoainekierto Kaivamisesta hautaamiseen Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Kuka puhuu? Tutkijana Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Tausta: YO 2008 Fysiikan opiskelijaksi

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET AX 161 EL AX 161 EL Mitat mm (l x s x k) 1080 x 720 x 1375/2010 Tunnelin mitat mm (l x k) 510 x 400 Korit / tunti (2) 70 / 100 Lautaset / tunti (2) 1260 / 1800 Ottoteho

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE 25/1970 KOCKUM PR0 CE S S 0 R 7 8 ATK -MON ITOI MIKONE Huhtikuussa 1970 Kockum Söderhamn AB esitti uuden karsinta-katkontakoneen prototyypin, joka suorittaa myös puutavaran lajittelun ja kasauksen. Sitä

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Työ raportti 2 000-0 7 Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering VAK 0 LA 401 Helsinki Rukkila '12 Helsinki 43 41 61 11.111 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 531 T est report

Lisätiedot

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite 5 00 kg ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite Jokaiselle oikea työskentelykorkeus ei turhaa kumartelua tai kurottamista. Portaaton nostonopeus

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN

TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN TWISTER-SIILOT TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN Mepun Twister-siilot on pienipiä yksityiskohtia yöten suunniteltu täyttäään nykyaikaisen viljanvarastoinnin vaatiukset. Laajasta

Lisätiedot

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin lujuus on K70 K100 (By50). Ultralujan betonin (RPC eli Reactive Powder Concrete) pölymäiseksi jauhettu kiviaines

Lisätiedot

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset Kuvaus Kuvaus Runko, apurunko ja vahvistus käsittelevät yhdessä erilaisia kuormituksia, joita ajoneuvoon kohdistuu käytön aikana. Apurungon mitoitus ja rakenne, kiinnitys ja vahvistus määräytyvät useiden

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus FI9900142 ~Ttf>~-99-Z/ Työraportti 99-21 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Timo Saanio Saanio & Riekkola Oy Heikki Raiko VTT Energia 30-4 2 Maaliskuu 1 999 Posivan työraporteissa

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Työraportti 2003-70 Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 -----~--- ----- - Työraportti

Lisätiedot

Yhteenveto, uudelleenkäyttö 1/3 abioottinen MI määrä, kg. käytetyt koneet ja kulutettu energia. maakaatopaikalle. menevä maa-aines yht.

Yhteenveto, uudelleenkäyttö 1/3 abioottinen MI määrä, kg. käytetyt koneet ja kulutettu energia. maakaatopaikalle. menevä maa-aines yht. Yhteenveto, uudelleenkäyttö 1/3 abioottinen MI määrä, kg käytetyt koneet ja kulutettu energia maakaatopaikalle menevä maa-aines yht. MI/m 17,853 16,884 969 17,853 36 2,5 2,5 2,5 5 286 286 286 1 yht. 2,639

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys Työraportti 2003-03 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys Olli Sylvänne Timo Kaskinen Pekka Kuussaari EP-Logistics Helmikuu 2003 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden kaikki edellytykset www.tks-as.no TKS ja Kuhn ovat yhteistyössä kehittäneet vahvan ja toimintavarman sekoitusratkaisun. on kehitetty tarjoamaan paras sekoitustulos mahdollisimman lyhyessä ajassa ja mahdollisimman

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

MJB. M-L-XL letkusuodatin

MJB. M-L-XL letkusuodatin MJB M-L-XL letkusuodatin MJB-M, MJB-L ja MJB-XL Letkusuodatin MJB letkusuodattimet soveltuvat kaasujen puhdistamiseen partikkeleista miltei missä tahansa teollisuuden prosessissa. Suodatinmallit sisältävät

Lisätiedot

VOITELUTARVIKKEET 2011

VOITELUTARVIKKEET 2011 VOITELUTARVIKKEET 2011 Lufex Oy on keskittynyt maahantuomaan, myymään, asentamaan ja huoltamaan luotettavia ja laadukkaita keskusvoitelujärjestelmiä, työkoneisiin ja teollisuuteen. Lufex Oy:ltä löydätte

Lisätiedot

LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA

LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA Vuoriteknikot Ry:n jatkokoulutuspäivät Espoossa 26. 27.5.2016 LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA PORAUKSEN OPTIMOINTI AVOKAIVOKSILLA JA MURSKETUOTANNOSSA Jouko Salonen, Louhintaosaaminen, Sandvik Mining &Construction

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

abioottinen MI määrä, kg käytetyt koneet ja kulutettu energia maakaatopaikalle

abioottinen MI määrä, kg käytetyt koneet ja kulutettu energia maakaatopaikalle MI määrä, kg käytetyt koneet ja kulutettu energia menevä maa-aines yht. MI / m putkien tuonti 17,853 16,884 969 17,853 36 koneiden tuonti 2,934 2,934 2,934 42 liikennejärjestelyt 146 146 146 yht. 38,934

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29. Annossekoittimet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29.1 Kollerisekoitin Kollerisekoitin kuuluu annossekoittimiin. Se on valimosekoittimista vanhin; sen toimintaperiaate on tunnettu

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta.

Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta. 7900 l, renkailla Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta. LAME imupainevaunut täyttävät sekä Koneettä Painelaitedirektiivien

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB Toimitus LQGB-koneen toimitusvaihtoedot ovat seuraavat: n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kokoonpantuna yhdeksi lohkoksi. n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kone kokoonpantuna ja asennettuna palkkialustalle.

Lisätiedot

02 Azura flex VAADI IMULAKAISUKONEELTASI ENEMMÄN!

02 Azura flex VAADI IMULAKAISUKONEELTASI ENEMMÄN! mathieu.fayat.com 02 Azura flex VAADI IMULAKAISUKONEELTASI ENEMMÄN! AZURA FLEX: viisi toimintoa kätevästi yhdessä laitteessa AZURA FLEX on 18 vuoden kokemuksen ja tuotekehityksen tulos. AZURA FLEX on paljon

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

KUORMALAVAHYLLY ALFA

KUORMALAVAHYLLY ALFA KUORMALAVAHYLLY ALFA EAB KUORMALAVAHYLLY EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS POSIVA OY LIITE 6 1 Liite 6 Selvitys ydinlaitoksessa valmistettavien, tuotettavien, käsiteltävien, käytettävien tai varastoitavien ydinaineiden tai ydinjätteiden laadusta ja enimmäismäärästä [YEA 32, kohta

Lisätiedot

Slootsmid veitsimultain

Slootsmid veitsimultain Slootsmid veitsimultain Slootsmid B.V. Hollantilainen yritys joka on perustettu v. 1960 Euroopan johtava multauslaitteiden valmistaja Erikoistunut ainoastaan lietteen multauslaitteiden valmistukseen Kultivaattorimultain

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari 2017-1.11.2017 Fahim Al-Neshawy & Jouni Punkki Aalto yliopisto Esitelmän sisältö 1. Tutkimus tausta ja tavoitteet 2. Tutkimus metodiikka / materiaalit

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m)

PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m) PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m) SIILOJEN NOSTO OHJEET (4, 60 5,35 & 6,10). PIENET KARTIOPOHJASIILOT Suositeltu pystytystapa on kuvattu alla. 1- Kokoa ylin runkolevyjen kehä valmisteltuun

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Louhitun kiven käyttökohteet ja murskaus

Louhitun kiven käyttökohteet ja murskaus Työraportti 98-40 Louhitun kiven käyttökohteet ja murskaus Pasi Tolppanen Heinäkuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09) 2280 3719 Työ r a p o r t t i 9 8-4 0

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely

Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely Tehokasta tilankäyttöä ja tehokkuutta Renkaiden ja rengassarjojen optimaalinen säilytys

Lisätiedot