SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016"

Transkriptio

1 Liite nro SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016 Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 1 Sisällys SOTKAMON KUNTA... 2 JOHDANTO... 2 VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN (VAIKUTTAVUUS)... 3 YHTEISMITALLISET TUNNUSLUVUT... 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ... 3 Henkilöstö palvelualueittain palvelussuhteen luonteen mukaan... 3 Henkilöstö sukupuolen ja palvelussuhteen laadun mukaan... 4 Henkilöstö palvelualueittain koko- ja osa-aikaisuuden mukaan... 4 Määräaikaisuuden perusteet... 4 Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilöstön lukumäärä yleisimmissä tehtävänimikkeissä... 5 Henkilötyövuodet vastuualueittain... 6 TYÖAJAN JAKAUTUMINEN... 7 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE... 7 HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN... 8 POISSAOLOT... 8 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS JA ELÄKÖITYMINEN... 9 Henkilöstön vaihtuvuus... 9 Eläkkeelle siirtyminen ja palvelussuhteen päättyminen... 9 Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä, eläkepoistumaprosentti sekä osa-aikaisella eläkkeellä olevien määrä Vanhuuseläkkeelle jäävät Vuosina arvioitu henkilömäärä eläkkeelle jäävistä alhaisimmasta eläkeiästä laskettuna Eläkemaksut TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT PALKITSEMINEN Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen Palkkauksen rakenne keskimäärin (%-osuudet kokonaisansioista) TASA-ARVON TOTEUTUMINEN Sukupuolijakauma eri tehtäväryhmissä Perhevapaat ja sairauspoissaolot sukupuolittain Poissaolopäivät työpäivinä TYÖHYVINVOINTIKYSELY JOHTOPÄÄTÖKSET Määräaikaiset palvelussuhteet Eläköityminen Työhyvinvointi... 16

3 2 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti kuvaa toteutunutta kehitystä. Se sisältää myös varautumisen tulevaan ja auttaa päätösten vaikutusten ennakoinnissa ja toteutumisen seurannassa. Henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan, jota voidaan hyödyntää henkilöstöstrategian toteutumisen seurannassa. Henkilöstöraportti uudistui sekä rakenteeltaan että osittain myös tietosisällöltään vuonna Tämä on kolmas uuden suosituksen mukainen raportti. Se sisältää valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävät ja seurattavat henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut, jotka mahdollistavat kuntien välisen vertailun. Tämä raportti on tehty uuden suosituksen mukaisesti niiltä osin, kuin tiedot on saatu kerättyä tietojärjestelmistä. Sotkamon kunnan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vuoden 2016 viimeisenä päivänä oli 551 henkilöä eli 4 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Henkilöstömäärässä ei ole huomioitu kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia (69 henkilöä). Vuoden aikana tehty työpanos eli henkilötyövuosien määrä oli 562 mikä oli 12 henkilötyövuotta edellisvuotta enemmän (henkilötyövuosien määrään sisältyy sivutoimiset kansalaisopiston tuntiopettajat, 40 htv). Päivähoitoon tulevien lasten määrä on kasvanut vuosina tasaisesti n. 2 % vuostittain. Vuonna 2016 tämä kehitys taittui. Lapsimäärässä oli laskua 2 %. Henkilötyövuosien määrä lisääntyi kahdella. Henkilöstön sairastuvuus kääntyi laskuun vuonna 2011 ja on vähentynyt edelleen joka vuosi sen jälkeen. Sairauslomia, joissa ovat mukana työtapaturmien aiheuttamat sairauspäivät, oli vuonna 2016 yhteensä 8,5 työpäivää/henkilötyövuosi, laskua edellisestä vuodesta on 3,1 työpäivää. Pitemmät, kalenteripäivää kestäneet sairauslomat ovat vähentyneet. Myös pitkät, yli 90 kalenteripäivää jatkuneet sairauslomat ovat vähentyneet. Merja Ojalammi av. palvelualuejohtaja/henkilöstöasiat Kaarina Leinonen palveualuesihteeri/henkilöstöasiat

4 3 VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN (VAIKUTTAVUUS) Vaikuttavuus ilmaisee onnistumista kunnan palveluihin ja henkilöstöön kohdistuvien tavoitteiden saavuttamisessa. Sotkamon kunnassa on ollut useita vuosia käynnissä organisaation kehittämistyö, jossa tavoitteena ovat toiminnalliset muutokset, joilla päästään kunnallisten palvelujen vaikuttavuuteen ja yli hallinnollisten rajojen tapahtuvaan toimintaan sekä sitä kautta taloudellisiin säästöihin. Yhteistoimintaneuvotteluissa on yhdessä työnantajan ja henkilöstön kanssa kartoitettu toimenpiteitä, joilla muutoksia viedään eteenpäin. Myös talouden tasapainottamisohjelmassa vuosille on kartoitettu muutoksia, joilla päästäisiin kustannussäästöihin. Toiminnan muutosten taloudelliset vaikutukset eivät välttämättä näy heti, vaan ne ajoittuvat usealle eri vuodelle, jopa pitkälle ajalle tulevaisuuteen. Niillä päästään kuitenkin pysyviin vaikutuksiin. YHTEISMITALLISET TUNNUSLUVUT HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Sotkamon kunnan palveluksessa oli vuoden 2016 viimeisenä päivänä yhteensä 551 henkilöä. Kansalaisopiston sivutoimiset ja osa-aikaiset tuntiopettajat, 69 henkilöä, eivät ole henkilöstömäärässä mukana. Henkilöstömäärä väheni edellisen vuoden viimeiseen päivään verrattuna 4 henkilöllä. Vakinainen henkilökunta väheni 13 henkilöllä. Määräaikaisen henkilökunnan määrä kasvoi 21. Suurimmat ryhmät määräaikaisia ammattinimikkeissä ovat: lastenhoitajia 16, maatalouslomittajia 9 ja koulunkäyntiavustajia 7 henkilöä. Henkilöstö palvelualueittain palvelussuhteen luonteen mukaan Palvelussuhteen luonne Hallinto Tekninen Sivistys Yhteensä Toist.voim.oleva palv.suhde Määräaikaiset Sijaiset Työll+oppisop Yhteensä Henkilökunnasta 75 % oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 25 % määräaikaisia. Kansalaisopiston sivutoimiset ja osa-aikaiset tuntiopettajat eivät ole määräaisten henkilöstömäärässä mukana. Määräaikaisten työntekijöiden määrä vuonna 2012 oli 27,1 %, vuonna ,6 % ja vuonna ,7 %, vuonna %, vuonna %. Määräaikaisia palvelussuhteita oli eniten sivistyspalveluissa, jossa määräaikaisessa palvelussuhteessa on kansalaisopiston tuntiopettajia, varhaiskasvatukseen toimintavuoden ajaksi palkattuja työntekijöitä sekä lukuvuodeksi palkattuja opettajia, koulunkäyntiavustajia ja aamu- ja iltapäiväkerho-ohjaajia. Hallintopalvelujen määräaikaiset työntekijät ovat maatalouslomittajia. Vertailuksi voidaan ottaa koko kunta-ala, jossa oli vuonna 2014 vakinaisia 79 %, määräaikaisia 21 % ja työllistettyjä 1 %.

5 4 Henkilöstö sukupuolen ja palvelussuhteen laadun mukaan Miehet Naiset Summa Palsun luonne määräaikainen oppisopimussuhteinen palkkatuettu työ toistaiseksi voimassa oleva Summa Kunnan palveluksessa olevista työntekijöistä selkeä enemmistö on naisia, miesten osuus koko henkilökunnasta on 27,8 %. Henkilöstö palvelualueittain koko- ja osa-aikaisuuden mukaan Hallinto Tekninen Sivistys Yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Osa-aikaisella eläkkeellä Kunnan henkilöstöstä 78,8 % on kokoaikatyössä. Osa-aikaisista suurimmat ammattiryhmät ovat maatalouslomittajat ja koulunkäyntiavustajat, joilla osa-aikaisuus johtuu siitä, että päivittäinen työaika tehtävässä on lyhyempi kuin sopimuksen mukainen täysi työaika. Maatalouslomittajista noin 65 % on osa-aikaisia. Osaaikaisten eläkkeiden ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Pitkistä palkattomista vapaista 3 on opintovapaata, 4 vuorotteluvapaata, 6 vanhempainvapaata, 6 hoitovapaata ja 5 on töissä toisen työnantajan palveluksessa. Määräaikaisuuden perusteet Määräaikaisuuden peruste Työn vakiintumattomuus Sijaisuus Määrätehtävä/projektiluontoinen työ Tilapäinen henkilöstön tarve/kausiluont.työ Palkkatuettu työ Avoimen viran/tehtävän hoito Oppisopimussuhde Kelpoisuus puuttuu Suurin syy määräaikaiseen palvelussuhteeseen on työn vakiintumattomuus. Edellisenä vuonna useimmin käytetty peruste oli sijaisuus. Palkkatuetun työn vähentyminen on lisännyt muilla määräaikaisuuden perusteilla palkattujen määrää vuosina Lähes kaikilla hallinnonaloilla määräaikaisia työntekijöitä käytetään resurssina tehtävissä, joissa tarvittavan henkilöstön määrä vaihtelee vuosittain esim. hoitolasten tai oppilaiden määrän vaihtelun vuoksi. Määrätehtävä/projektiluontoisessa työssä on ollut valmentajia ja muita projektityöntekijöitä.

6 5 Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilöstön lukumäärä yleisimmissä tehtävänimikkeissä Nimike Miehiä Naisia Yhteensä Lastenhoitaja Maatalouslomittaja Lastentarhanopettaja /erit.lastentarhan-opettaja Luokanopettaja Päiväkotiapulainen, -avustaja/ erityispäivähoitaja/ryhmäavustaja Tuntiopettaja Ruokapalvelutyöntekijä Siivooja/laitoshuoltaja Koulunkäynnin ohjaaja/koulunkäynti-avustaja Perusopetuksen lehtori Toimistosihteeri/ palvelualuesihteeri Perhepäivähoitaja Lukion lehtori Toistaiseksi voimassa olevien henkilöstömäärä on laskenut lastenhoitajan nimikkeessä. Lastenhoitajia on kouluttautunut lastentarhaopettajiksi. Yksi lastenhoitaja on siirtynyt perhepäivähoitajaksi ja yksi äitiyslomalla. Muutos näkyy päivähoidon tehtävänimikkeissä. Henkilöstömäärä on vähentynyt päivähoidossa olevien lasten lukumäärän vähentymisen vuoksi. Luokanopettajan nimikkeellä työskentelevät muodostavatkin suurimman henkilöstöryhmän. Ammattiryhmänä suurin on vielä opettajat, joita on 91 eli 22 % vakinaisesta henkilöstöstä. HENKILÖTYÖVUODET Toist.voimassa Määräaikaiset Palkkatuella Yhteensä Hallinto Tekninen Sivistys

7 6 Työpanos ja HTV (Työpanokseen sisältyy myös kansalaisopiston sivutoimiset tuntiopettajat) Sivistys Tekninen Hallinto Toist.voimassa Määräaikaiset Palkkatuella Henkilöstömäärää kuvaavat taulukot antavat läpileikkauksen tiettynä päivänä palveluksessa olleen henkilökunnan määrästä. Henkilötyövuosi ottaa huomioon henkilöstömäärän vaihtelun vuoden aikana. Myös osaaikatyötä tekevien työpanos tulee henkilötyövuosissa otettua huomioon oikeassa suhteessa. Henkilötyövuosi kuvaa koko vuoden aikana työssä olleen henkilöstön työpanosta. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että kunkin palvelussuhteessa olevan henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän vuoden työpanokseksi ja kaikki vuoden aikana tehdyt työpanokset lasketaan yhteen. Näissä henkilötyövuosiluvuissa työpanoksesta on vähennetty palkattomat poissaolot. Palkattomien vapaiden määrä ja osa-aikaista työtä tekevien osuus on merkittävä, sillä vakinaisessa palvelussuhteessa oli vuoden lopussa 413 henkilöä, mutta he tekivät yhteensä 380 henkilötyövuotta. Määräaikaisia (mukana myös palkkatuella palkatut) oli vuoden 2016 viimeisenä päivänä palvelussuhteessa 138, mutta määräaikaisessa palvelussuhteessa tehtiin vuoden aikana 169 henkilötyövuotta. Esimerkiksi kansalaisopiston tuntiopettajat eivät ole mukana vuoden viimeisen päivän luvussa, mutta heidän työpanoksensa näkyy henkilötyövuosissa (40 htv). Henkilötyövuodet vastuualueittain Vastuualue Hallinto Lomatoimi Ympäristö-tekninen Ateria- ja puhtaanapitopalvelut Sivistystoimen hallinto ja vapaa-aikapalvelut Perusopetus, alakoulut Tenetin koulu Lukio Varhaiskasvatus

8 7 Yhteensä Suurin muutos henkilötyövuosien määrässä tapahtui sivistystoimen hallinto ja vapaa-aikapalvelut -tulosyksiköissä, jossa henkilötyövuosien määrä lisääntyi viidellätoista. Sivistystoimen hallinto ja vapaa-aikapalvelut kohdalle on laskettu myös kansalaisopiston sivutoimisten tuntiopettajien työpanos myös Kuhmon osalta, mikä lisää henkilötyövuosien määrää vuoteen 2015 verrattuna. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN Kalenterivuoden päivät 365 vähennetään la, su ja arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) työpäivät %teoreett.säänn. työajasta euroa %palkkakustannuksista ,0 Vähennetään työpäivinä: vuosilomat ja muut lomat terveysperust. poissaolot perhevapaat koulutus muut palkall. poissaolot muut palkatt. poissaolot + rahana korvatut lisä- ja ylityöt ,8 3,2 2,2 0,4 0,5 2, Tehty vuosityöaika , ,0 7,7 2,5 0,5 0,4 Työnantaja tarvitsee myös tietoa siitä, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Edellä olevassa taulukossa on teoreettisesta täydestä työajasta vähennetty poissaolot, jolloin saadaan tehty työaika, mikä on 82,5 % laskennallisesta työajasta. Osa poissaoloista on palkallisia, joten todellisuudessa palkkaa maksetaan 89 %:sta teoreettisesta työajasta. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE Ikä vuosina lukumäärä %-osuus lukumäärä %-osuus lukumäärä %-osuus alle ,0 19,9 26,6 33,7 9, ,2 21,4 23,4 36,0 10, ,87 19,35 21,93 33,23 16,62 65 ja yli 1 0, Yhteensä , , ,00 Keski-ikä 46,0 46,2 47,2 Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2016 oli 47,2 vuotta. Henkilömäärässä mukana kansalaisopiston määräaikaiset sivutoimiset ja osa-aikaiset tuntiopettajat. Keski-ikä nousi edellisestä yhden vuoden. Henkilöstö Sotkamon kunnassa on samanikäistä kuin koko kunta-alalla, sillä keski-ikä kunta-alalla oli vuonna ,8 vuotta. Ikärakenteesta näkyy, että n. 50 % henkilökunnasta on yli 50-vuotiaita.

9 8 Henkilöstön ikärakenne vuosina % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 8,9 19,4 21,9 33,2 16,6 9,2 21,4 23, , ,9 26,6 33,7 9,7 Ikä vuosina alle HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Koulutuspäivät ovat kääntyneet nousuun vuonna Henkilöstön koulutukseen käytettiin vuonna työpäivää. Vuonna 2015 yhteensä 427 työpäivää, vuonna 2014 päivien määrä oli 425, vuonna ja vuonna Päivien määrä on noussut 47 % edellisestä vuodesta. Keskimäärin koulutuspäiviä henkilötyövuotta kohden oli ,2, vuonna ,8, vuonna ,8 ja vuonna ,1. Koulutuspäiviä on lisännyt mm. lukion ERASMUS-hankeen henkilöstön koulutukset. POISSAOLOT Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta 1000 euroa % palkka-kustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv pv pv pv pv 188 Yli 180 päivää Yhteensä , ,4 Em. poissaoloista erikseen työtapaturmat 306 0,2 työmatkatapaturmat ammattitaudit ja epäilyt Yhteensä ,2 Terveysperusteiset poissaolot vähenivät 25,7 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2013 sairaus- ja työtapaturmaperusteisia poissaoloja oli yhteensä työpäivää, vuonna ja vuonna , vuonna Kaikki terveysperusteiset poissaolopäivät työpäivinä henkilötyövuotta kohden olivat vuonna

10 ,9 työpäivää, vuonna ,9, vuonna ,6 ja vuonna ,6. Pitkien sairauslomien vaikutus näkyy siinä, että 1,3 % (5 henkilöä) siitä henkilöstöstä, jolla on sairauslomia (372 henkilöä), käyttää 6,3 % sairauspäivistä. Vuonna 2016 yhteensä 179 vuoden lopussa työssä olleella työntekijällä ei ollut terveysperusteisia poissaoloja ollenkaan. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS JA ELÄKÖITYMINEN Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilökunnan vaihtuvuus. Vaihtuvuusprosentti saadaan suhteuttamalla uudet toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet ja päättyneet palvelussuhteet vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrään. Viime vuonna vaihtuvuusprosentit ei muutosta juurikaan edelliseen vuoteen. Henkilöstön vaihtuvuus Lukumäärä Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet ,9 6,3 4,6 Päättyneet palvelussuhteet ,1 5,1 6,1 Eläkkeelle siirtyminen ja palvelussuhteen päättyminen Lkm 2012 Lkm 2013 Lkm 2014 Lkm 2015 Lkm 2016 Eläkkeelle siirtyneet vanhuuseläke työkyvyttömyyseläke Irtisanottiin 1 1 Sanoutui irti Kuoli 1 Yhteensä Ns. suuret ikäluokat ovat tulleet eläkeikään. Vanhuuseläkkeelle on viime vuosina jäänyt aika tasainen määrä henkilöstöä, vuonna 2012 vanhuuseläkkeiden määrä laski alle puoleen, sillä joustavan eläkeiän ansiosta moni jatkoi työuraansa pitemmälle, kuin henkilökohtaiseen eläkeikään. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä, eläkepoistumaprosentti sekä osa-aikaisella eläkkeellä olevien määrä Kaikkien eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 61,3 61,3 63,5 63,5 62,2 Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 64,3 64,3 64,0 64, Eläkepoistumaprosentti 2,1 2,1 3,8 3,8 2,5 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet Osa-aikaisella eläkkeellä joista osatyökyvyttömyys- tai tapaturmaeläkkeellä Määräaikaisella kuntoutustuella Kuntien eläkevakuutus Keva on todennut, että eläkkeelle siirrytään nyt kaksi vuotta iäkkäämpinä kuin ennen eläkeuudistusta. Joustava eläkeikä on tuonut suuremman muutoksen kuin ennalta arvioitiin. Kunnallisen eläkelain mukaan eläkkeelle siirryttiin vuonna 2015 keskimäärin 61,2 vuotiaana. Vanhuuseläkkeelle

11 10 siirtyneiden keski-ikä oli 63,8 vuotta ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 55,8 vuotta. Sotkamon kunnassa kaikkien eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on vuoden korkeampi kuin suomalaisilla keskimäärin. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikää laskevat ne peruskoulun opettajat, joilla on valittavana henkilökohtainen eläkeikä. Heillä vanhuuseläkeikä on 60 vielä vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vaikuttaa oleellisesti eläkkeelle siirtyneiden keski-ikään, koska työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään aina ennen vanhuuseläkeikää ja joissakin tapauksissa jo suhteellisen nuorella iällä. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on viime vuosina ollut alhainen, mikä näkyy kaikkien eläkkeelle siirtyneiden keski-iän korkeutena valtakunnallisiin lukuihin verrattuna. Täysien työkyvyttömyyseläkkeiden määrään ei työnantaja juuri pysty vaikuttamaan, sillä kaikissa tapauksissa on ollut kyse sairauksista, joista työntekijä ei ole kuntoutettavissa työkykyiseksi. Kun työntekijän työkykyyn puututaan ajoissa, niin vajaakuntoisten sijoittamisella ja työjärjestelyillä on voitu vaikuttaa siihen, että työntekijä on osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja jatkaa työelämässä pitempään. Osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrä onkin kasvanut voimakkaasti. Näin saadaan myös vähennettyä eläkemenoja. Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkelainsäädännön muutoksen myötä kukin voi valita vanhuuseläkeikänsä ikävuoden väliltä. Tämän vuoksi työnantaja ei tiedä työntekijän eläköitymisen tarkkaa ajankohtaa, sillä työntekijällä on mahdollisuus jatkaa työelämässä myös henkilökohtaisen eläkeiän täyttämisen jälkeen. Seuraavassa taulukossa on vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrä arvioitu kunkin henkilön henkilökohtaisessa vanhuuseläkeiässä ottaen huomioon jo tiedossa olevat myöhemmät vanhuuseläkkeelle jäännit. Yhteensä 55 eli yli 10 % tällä hetkellä työssä olevasta vakinaisesta henkilökunnasta jää eläkkeelle tulevien viiden vuoden aikana. Eläkeiän alarajan nostaminen vaiheittain 65 vuoteen tulee vuodesta 2017 alkaen vaikuttamaan myös näihin eläkeikiin ja eläköityminen myöhentyy. Vanhuuseläkkeiden lisäksi tulevat työkyvyttömyyseläkkeet, joiden määrää ei voida arvioida, mutta joita tulee kaikesta huolimatta muutama vuodessa. Vanhuuseläkkeelle jäävät Vuosina arvioitu henkilömäärä eläkkeelle jäävistä alhaisimmasta eläkeiästä laskettuna 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Sivistys Tekninen Hallinto Eläkepoistuma on niin suuri, että tarvitaan henkilöstösuunnittelua ja koulutusta, jotta voidaan turvata toiminnan tarvitsema henkilöstö niissä töissä, joissa poistuma on suuri tai toiminta laajenee sekä toisaalta vähentää henkilökuntaa pienentyvistä toiminnoista. Jo nyt joissakin ammateissa pätevien sijaisten saatavuudessa on ongelmia.

12 11 Eläkemaksut Työantajan eläkemaksut muodostuvat seuraavista maksuista palkkaperusteinen maksu, joka on osa työvoimakustannuksia eläkemenoperusteinen maksu, jota maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet oman kunnan palveluksessa ennen vuotta 2005 varhaiseläkemenoperusteinen maksu, jota maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Kahteen viimeksi mainittuun työnantaja voi vaikuttaa omilla työssä jaksamisen toimenpiteillään. Jokainen uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki maksaa työnantajalle kymmeniä tuhansia euroja varhe -maksuna. Koska kuntatyönantajat ovat yhdessä vastuussa kaikkien kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta, yhteisvastuullinen osuus eläkemenoperusteisesta ja varhemaksusta kerättävä osuus jaetaan vuosittain kaikkien kuntatyönantajien kesken. Sotkamon kunnan omiin palvelussuhteisiin liittyvät eläkemaksut ovat seuraavat: Maksut 1000 euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhemaksu 143 0,81 Eläkemenoperusteinen maksu ,73 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 1000 euroa Muutos % ed. vuoteen Työvoimakustannukset 1. Palkat yhteensä, josta vuosiloma-ajan palkat terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (kela-korvaukset vähennetty) perhevapaiden palkat, netto ,69 + 9, , ,00 2. Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,40 3. Henkilöstöinvestoinnit työterveyshuolto, netto ,67 PALKITSEMINEN Sotkamon kunta omistaa Katinkullan kylpylän osakkeita, joten henkilökunnalle voidaan tarjota kylpylän käyttö edulliseen hintaan. Myös muihin Katinkullan harrasteisiin on mahdollista osallistua harrastelipuilla. Uimahallilippuja henkilökunta käyttää kunnan oman käytön hinnalla. Liikunta- ja kulttuurisetelit otettiin käyttöön vuonna Liikunta- ja kulttuurisetelillä tuetaan henkilöstön omaehtoista virkistäytymistä. Henkilökunnalla on perinteisesti kerran vuodessa liikuntailtapäivä. Ne järjestetään pääsääntöisesti työyhteisöittäin. Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen

13 12 Palkkauksen perusteena kaikissa kunnallisissa sopimuksissa on tehtävien vaativuus. Henkilöstöraportin tarkastelujaksolla on voimassa ollut kunnallisen alan työehtosopimus ajalla Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa on korotettu lukien yleiskorotuksella seuraavasti: tehtäväkohtaista palkkaa on korotettu 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtakohtainen palkka on vähintään 3 404,26 euroa ja jos tehtäväkohtainen palkka on ollut alle 3 404,26 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa on korotettu 16,00 eurolla kuukaudessa. Opetusalan palkantarkistukset on toteutettu 0,4 prosentin yleiskorotuksena Vastaavalla prosentilla on korotettu 11 :n mukaista henkilökohtaista lisää sekä palkkaliitteen mukaisia euromääräisiä lisiä sekä tuntipalkkioita, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: OVTES:n osion B koulu- ja kuntakohtaisen lisätehtävän 19 2 momentin peruskoulujen euromääräisiä palkkioita ei ole korotettu 0,4 prosentin yleiskorotuksella, sillä niitä on korotettu erillisellä 18,5 prosentin tasokorotuksella. Palkkaliitteestä on ilmennyt lukuvuodelle jaettavaksi tuleva euromäärä. Kunkin opettajan maksussa olevaa palkkiota on korotettu 18,5 prosentilla lukien. Teknisen sopimuksen piiriin kuuluvilla on korotettu alkaen peruspalkkoja 0,47 % peruspalkasta. TS :n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 :n mukaista erillislisää on korotettu lukien 0,47 prosentilla. Tehtävien vaativuuden mukaan määräytyvän palkkauksen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa henkilökohtaista lisää. Tulospalkkaus ei ole käytössä Sotkamon kunnassa. Seuraavassa taulukossa on tehty palkkavertailu keskipalkoista sopimusaloittain sekä naisten ja miesten palkoista koko henkilöstön osalta sekä toimialoittain. Laskentaan on otettu kaikkien palkat siten, että osa-aikaisten palkat on muutettu kokoaikatyön palkoiksi. Sivutoimisten palkkoja ei ole mukana laskennassa. Palkkauksen rakenne keskimäärin (%-osuudet kokonaisansioista) Tehtäväkohtainen palkka Palveluaikaan sidotut lisät Henkilökohtainen lisä Muut säännöllisen työajan lisät Lisä- ja ylityökorvaukset (opettajilla ylitunnit) Yhteensä KVTES Opetusala Tekninen 93,0 73,7 5,4 14,7 0,9 7,4 0,7 4,2 100,0 86,8 6,9 5,3 1,0 Kokonaisansio keskimäärin /kk Muutos % edelliseen vuoteen Miesten keskiansio /kk Naisten keskiansio /kk , , ,5 Vuonna 2015 keskimääräiset kokonaisansiot nousivat teknisellä sopimusalalla hiukan. Teknisellä sektorilla keskiansiot ovat pysyneet lähes ennallaan verrattuna muihin sopimusaloihin. Eläkkeelle jääneiden tilalle ei ole palkattu uutta henkilöstöä, vaan työt on jaettu muun henkilöstön kesken. Muilla sopimusaloilla oli laskua kokonaisansioissa verrattuna vuoteen Naisten ansiot ovat yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä opetusalan sopimuksen alalla yleisesti tarkasteltuna alhaisemmat kuin miesten. Opetusalalla ja kvtes:n alalla näkyy keskiansion aleneminen, kun eläkkeille jääneiden tilalle palkatut henkilöt ovat nuorempia ja heille ei ole vielä kertynyt vuosisindonnaisia- tai työkokemuslisiä. Teknisen sopimuksen piirissä on niin vähän naisia, että tietoa eri sukupuolten palkoista ei voi esittää. Palkkaerot naisten miesten sekä eri sopimusalojen välillä ovat kaventuneet edellisestä vuodesta. Naisten keskiansio on laskenut hieman edellisestä vuodesta, kun taas miesten keskiansio on laskenut hieman enemmän. Miesten keskiansion muutokseen on vaikuttanut nuorempien työntekijöiden tuleminen töihin. Heidän ansionsa ovat pienemmät, koska heille ei ole vielä kertynyt työkokemus- eikä vuosisidonnaisia lisiä.

14 13 Koska palkkauksen perusteena on tehtävien vaativuus ja samasta työstä maksetaan samaa palkkaa, palkkaeroja ei samassa työssä esiinny. Sopimusaloista korkeimmat palkat on opetusalalla. TASA-ARVON TOTEUTUMINEN Sotkamon kunnan tasa-arvosuunnitelmassa on määritelty, että tiettyjä tunnuslukuja seurataan henkilöstöraportoinnin yhteydessä. Eri tehtäväryhmissä naisten ja miesten osuus on hyvin vaihteleva. Toimistohenkilökuntaan kuuluvat ovat kaikki naisia. Myös ruoka- ja siivouspalveluissa sekä päivähoidossa lähes kaikki ovat naisia. Teknisen palvelualueen työntekijät ovat lähes kaikki miehiä. Sukupuolijakauma on aika tasan johtoja asiantuntijatehtävissä sekä esimiesten ja maatalouslomittajien keskuudessa. Sukupuolijakauma eri tehtäväryhmissä miehiä naisia yhteensä naisia % Johto- ja asiantuntijatehtävät Esimiehet Toimistohenkilökunta Maatalouslomitus Teknisen alan työntekijät Opetushenkilöstö Koulunkäyntiavustajat Vapaa-aikapalvelujen henkilöstö Ruoka- ja siivoushenkilöstö Päivähoitohenkilöstö Muut Koko henkilöstö Sukupuolijakautuma eri tehtäväryhmässä % Muut Päivähoitohenkilöstö Ruoka- ja siivoushenkilöstö Vapaan sivistystoimen Koulunkäyntiavustajat Opetushenkilöstö Teknisen alan työntekijät Maatalouslomitus Toimistohenkilökunta 10 Esimiehet Johto- ja asiantuntijatehtävät naisia % miehiä% Perhevapaat ja sairauspoissaolot sukupuolittain Perhevapaita ovat äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa. Naiset pitävät perhevapaista 98 %. Vuonna 2016 perhevapaalla oli 16 naista ja 5 miestä.

15 14 Miesten sairauspäivät ovat vähentyneet suhteessa naisiin 4 % verrattuna vuoteen Miesten ja naisten sairauspäivät ovat laskeneet vuoteen 2015 verrattuna. Sairauspäivistä noin 84 % on naisilla. Tämä selittyy muutamalla pidemmällä sairauslomilla. Työtapaturmien takia menetetyistä työpäivistä vuonna % naisilla ja vuonna % oli miehillä. Työtapaturma, josta on aiheutunut sairauslomaa, on sattunut 3 miehelle ja 13 naiselle. Kaikkien tapaturmien osalta luvut ovat aika tasan, miehille sattui 6 ja naisille 27 tapaturmaa. Naiseten tapaturmat ovat aiheuttaneet pitempiä sairauslomia kuin miesten. Tilapäisten hoitovapaiden määrä on laskenut viime vuosina yli 15 % edellisestä vuodesta. Tilapäisistä hoitovapaista 95 % pitävät äidit. Poissaolopäivät työpäivinä Poissaolon syy miehet naiset koko henkilöstö Sairauspäivät Sairauspäivät/htv 9,5 4,2 11,3 9,80 11,3 8,4 Perhevapaat Perhevapaat/htv 0,8 0,9 8,9 7,14 8,9 5,42 Työtapaturmat Työtapaturmat/htv 2,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 Tilapäiset hoitovapaat Tilapäiset hoitovapaat/htv 0,3 0,10 0,7 0,7 0,7 0,5 TYÖHYVINVOINTIKYSELY Henkilöstön aikaansaannoskyvyn katsotaan muodostuvan henkilöstön työhyvinvoinnista, osaamisesta, uudistumiskyvystä, innovatiivisuudesta, työyhteisön ilmapiiristä, esimiestyön laadusta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista työhön. Henkilöstön aikaansaannoskykyä selvitetään työhyvinvointikyselyllä. Henkilöstön aikaansaannoskyvyn kannalta olennaisimpia tunnuslukuja ja niissä tapahtuneita muutoksia verrataan aikaisempiin vuosiin. Näin pystytään arvioimaan henkilöstöön kohdistuneiden kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia. Vuoden 2009 lopulla tehtiin koko henkilökunnalle työhyvinvointikysely, kysely uusittiin vuoden 2011 toukokuussa, vuoden 2013 joulukuussa ja vuoden 2015 marraskuussa. Seuraava työhyvinvointikysely tehdään vuonna Kyselylomake oli kaikissa kyselyissä sama, jotta eri vuosien kyselyjä voidaan verrata toisiinsa. Kyselyssä oli viisi vastausluokkaa: 1. Täysin samaa mieltä 2. Jokseenkin samaa mieltä 3. Jokseenkin eri mieltä 4. Täysin eri mieltä 5. En osaa sanoa Seuraavassa taulukossa olevat % -luvut ovat kahden ensimmäisen vastausluokan yhteenlasketut prosenttiosuudet Vastausprosentti 71,6 60,5 69,9 61,3

16 15 Työyhteisön toimivuus työpaikan ilmapiiri on hyvä 81,8 82,6 85,5 87,0 tieto kulkee avoimesti 62,5 70,2 72,0 76,2 vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvät 75,1 78,4 81,1 90,0 esimiehen palaute 56,3 62,1 67,2 68,6 kehityskeskustelu vastaa tarpeita 55,0 57,9 72,6 62,5 esimiehen apu ja tuki 83,0 80,3 88,5 87,4 esimies puolueeton ja oikeudenmukainen 71,2 70,5 81,7 78,9 esimies ohjaa tavoitteiden suuntaan 71,7 77,8 89,8 78,6 asioiden käsittely yleisissä kokouk. riittävää 64,0 72,8 79,0 72,5 työyhteisö kykenee ratkaisemaan ristiriitoja 62,5 66,9 75,3 74,0 työtovereiden tuki 90,9 92,7 93,9 95,8 erilaisuuden suvaitseminen 70,5 79,2 81,4 80,1 muutoksen suunta parempaan 35,1 42,2 38,6 30,7 muutoksen suunta huonompaan 20,5 14,6 19,5 8,1 Ammatillinen osaaminen oma tehtäväalue ja tavoitteet selkeät 92,4 91,2 93,4 95,0 osaaminen ja tehtävät tasapainossa 88,1 89,8 91,7 94,3 työyhteisön osaaminen kunnossa 81,6 81,3 85,0 82,0 mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen 67,7 73,8 82,2 83,5 hyvät omat yhteistyövalmiudet 77,0 81,7 90,1 86,6 Työtyytyväisyys tyytyväinen omaan työpanokseen 95,7 94,8 97,1 97,9 mahdollisuus käyttää kykyjään työssä 87,7 85,4 94,6 94,6 Vastausprosentti on laskenut vuonna 2015 edellisestä vuodesta, mutta lähes kaikilla osa-alueilla tunnusluvut ova paranneet edellisistä kyselyistä. Kysymys muutoksen suunnasta osoittaa, että niiden vastaajien määrä, jotka katsovat muutoksen olleen huonompaan suuntaan, on vähentynyt ja niiden, jotka katsovat muutoksen olevan parempaan suuntaan, määrä on edelleen korkea. JOHTOPÄÄTÖKSET Viime vuosien henkilöstöraporttien perusteella on noussut esille asioita, joihin on kiinnitetty huomiota organisaation toiminnassa. Osittain nämä samat asiat ovat edelleen ajankohtaisia vuoden 2016 henkilöstöraportin perusteella. Määräaikaiset palvelussuhteet Määräaikaisten palvelussuhteiden määrää on viime vuosina seurattu henkilöstöraportin yhteydessä. Määräaikaisia palvelussuhteita ilman palkkatuella työllistettyjä ja sijaisia oli koko henkilöstön määrästä vuoden 2012 lopussa 15 %, vuoden 2013 lopussa 19 %, sillä määräaikaisten vakinaistamisesta pidättäydyttiin säästösyistä. Vuoden 2014 päättyessä määräaikaisia oli 11 % ja vuoden 2015 lopussa 16 %, vuonna 2016 lopussa 23 %. Vuoden 2014 aikana alkoi 17 vakinaista palvelussuhdetta, niistä 8 oli määräaikaisten palvelussuhteiden muuttamista toistaiseksi voimassa oleviksi. Vuonna 2015 alkoi 27 vakinaista palvelussuhdetta, joista 21 oli määräaikaisten vakinaistamisia, näistä 16 oli varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2016 määräaikaisia palvelussuhteita vakinaistettiin, näistä ateriapalveluihin 2 ruokapalveluvastaavaa ja siivouspalveluihin 2 laitoshuoltajaa. Määräaikaisuuksiin ja niiden perusteisiin on viime vuosina kiinnitetty huomiota ja vakinaistettu niitä palvelussuhteita, joiden jatkamiseen määräaikaisena ei ole perustetta. Tulevaisuudessa tullaan kiinnittämään

17 16 huomiota siihen, että työyksiköissä turvataan vakiintuneen toiminnan vaatima henkilöstö ja täytetään vakansseja vakinaisesti sillä perusteella. Eläköityminen Kunnan toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan keski-ikä lähentelee 50 vuotta ja henkilökuntaa jää eläkkeelle tulevina vuosina runsaasti. Se täytyisi huomioida paitsi poistumana, myös osaamisen muutoksena. Eläkkeelle lähtöön pitäisi varautua siten, että riittävän ajoissa suunnitellaan sen aiheuttamat mahdolliset toiminnan muutokset yli hallintokuntarajojen ja huolehditaan tehtävien ja osaamisen siirrosta toiselle/toisille työntekijöille. Tässä ei ole aina onnistuttu. Työhyvinvointi Työterveyshuolto- ja sairausvakuutuslakien muutoksilla on ohjattu työnantajia puuttumaan henkilökunnan sairauspoissaoloihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Varhaisen puuttumisen toimintamallissa pohditaan työantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tilannetta kolmikantaneuvottelussa ja kartoitetaan työntekijän jäljellä oleva työkyky. Valtakunnallinen trendi on, että täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaminen on vaikeutunut, mutta osatyökyvyttömyyseläkkeitä myönnetään entistä enemmän. Sotkamon kunnassa onkin panostettu työssä jaksamiseen ja työuran pituuteen työjärjestelyillä, joilla työntekijän on mahdollista olla työelämässä osatyökykyisenäkin. Työnantajalle ja yhteiskunnalle on halvempaa, että hyödynnetään myös työntekijän osatyökykyisyys.

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Valtuusto Kunnanhallitus 3.6.2016 90 Yhteistyötoimikunta 26.5.2016 7 1. TAUSTAA Kuntatyönantajat KT uudisti vuonna 2013 suositustaan henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 JOKIOISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Jokioisten kuntastrategia 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2 3. Henkilötyövuosi 8 4. Työajan jakautuminen 9 5.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2013 Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 JOKIOISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Jokioisten kuntastrategia 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2 3. Henkilötyövuosi 8 4. Työajan jakautuminen 9 5.

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017)

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017) HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Yhteistyötoimikunta 30.3.2017 (YHTMK/2017) JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Kunnanhallitus 2.5.2017 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2014. Henkilöstöraportti. Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.

ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2014. Henkilöstöraportti. Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3. ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi 2014 Henkilöstöraportti Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Laadittu hyväksikäyttäen KT kuntatyöantajien suositusta. (Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU SOTK AMON KUNTA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU Kokousaika Tiistai 18.3.2014 klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Paikalla Kunnanvirasto, valtuustosali Työnantaja Petri Kauppinen Paula Halonen Pentti Piirainen Mika Kilpeläinen

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot