FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :11: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2319. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Kouvo, Antti & Räsänen, Pekka: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [elektroninen aineisto]. FSD2319, versio 1.0 ( ). Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 43 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Aineiston nimi englanniksi: Internet Use by Students at the University of Turku 2006 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Kouvo, Antti (Turun yliopisto. Sosiologian laitos) Räsänen, Pekka (Turun yliopisto. Sosiologian laitos) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Räsänen, Pekka (Turun yliopisto. Sosiologian laitos) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat Internet; käyttö; luotettavuus; luottamus; ongelmat; opiskelijat; Turku; yliopistot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: nuoret; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö); toisen asteen ja ylempi koulutus Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa tarkastellaan Turun yliopiston opiskelijoiden internetin käyttötottumuksia ja heidän arvioitaan internetpalveluiden luotettavuudesta sekä internetin ongelmakäytöstä. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta tuntia he käyttävät internetiä vuorokaudessa ja mihin tarkoitukseen (esim. tiedonhakuun, sähköposteihin, sähköiseen asiointiin ja deittipalveluihin). Vastaajat arvioivat pankki-, kirjasto- yms. internetpalveluiden luotettavuutta. He punnitsivat myös internetin käyttöön liittyviä myönteisiä ja kielteisiä puolia sekä huolenaiheita. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin internetin ongelmakäytön kriteereitä ja kysyttiin, kokeeko vastaaja olevansa internetin ongelmakäyttäjä. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikäluokka, asumismuoto ja tiedekunta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi 2

9 1.4. Aineiston käyttö Kohdealue: Suomi, Turku Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Turun yliopiston opiskelijat Aineistonkeruun ajankohta: helmikuu 2006 Aineiston kerääjät: Kouvo, Antti (Turun yliopisto. Sosiologian laitos); Räsänen, Pekka (Turun yliopisto. Sosiologian laitos) Aineiston tuottajat: Turun yliopisto. Sosiologian laitos Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2006 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 61 muuttujaa ja 1347 havaintoa. Otantamenetelmä: Turun yliopiston opiskelijajärjestöjen sähköpostilistoille lähetettiin kyselylomakkeen täyttämispyyntö. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 3

10

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1347 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1347 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1347 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [ID] Havaintotunnus Havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1347 minimi 1.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [Q1] Sukupuoli Oletko? mies nainen [Q2] Luokiteltu ikä Syntymävuotesi alle 20-v v v yli 29-v [Q3] Missä tiedekunnassa opiskelet (valitse ensisijaisin)? Missä tiedekunnassa opiskelet (jos opiskelet useammassa kuin yhdessä, valitse ensisijaisin)? 7

14 2. Muuttujat humanistinen matemaattis-luonnontieteellinen lääketieteellinen oikeustieteellinen yhteiskuntatieteellinen kasvatustieteiden tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Asumismuoto Asutko? yksin solussa/kimppakämppä yksin + lapsia avo/aviopuolison kanssa ilman lapsia avo/aviopuolison kanssa, omia lapsia vanhempien luona [Q5] Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, miten arvioisit taloudellista tilannettasi? Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, miten arvioisit taloudellista tilannettasi? paljon parempi jonkin verran parempi samanlainen jonkin verran huonompi paljon huonompi

15 Q8A [Q6] Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, kuinka usein tapaat ystäviäsi tai sukulaisiasi opiskelu/työasioiden ulkopuolella? Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, kuinka usein tapaat ystäviäsi tai sukulaisiasi opiskelu/työasioiden ulkopuolella? paljon useammin useammin saman verran harvemmin paljon harvemmin [Q7] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa käytät internetiä? Kuinka monta tuntia vuorokaudessa käytät internetiä? (h/vrk) max 1 h h h min 3 h [Q8A] Internetin käyttö: Tiedonhaku Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Tiedonhaku (esim. kirjastot, tietokannat, verkkojulkaisut) 9

16 2. Muuttujat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8B] Internetin käyttö: Keskustelufoorumit Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Keskustelufoorumit erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8C] Internetin käyttö: Chat Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Chat 10

17 Q8E erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8D] Internetin käyttö: Kuvagalleriat Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Kuvagalleriat (esim. IRC) erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8E] Internetin käyttö: Deittipalvelut Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Deittipalvelut 11

18 2. Muuttujat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8F] Internetin käyttö: Blogit/nettipäiväkirjat Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Blogit/nettipäiväkirjat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8G] Internetin käyttö: Sähköposti Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Sähköposti 12

19 Q8I erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8H] Internetin käyttö: Aikuisviihde Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Aikuisviihde erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8I] Internetin käyttö: Maksullinen viihde Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Maksullinen viihde 13

20 2. Muuttujat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8J] Internetin käyttö: Maksuton viihde Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Maksuton viihde erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8K] Internetin käyttö: Nettikauppa Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Nettikauppa (tavaroiden tilaaminen ja ostaminen) 14

21 Q8M erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8L] Internetin käyttö: Sähköinen asiointi Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Sähköinen asiointi (esim. pankki ym. palvelut) erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8M] Internetin käyttö: Nettipuhelut Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Nettipuhelut 15

22 2. Muuttujat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9A] Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9B] Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat 16

23 Q9D täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9C] Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9D] Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani 17

24 2. Muuttujat täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A] Huolenaiheita: Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B] Huolenaiheita: Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) 18

25 Q11A Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10C] Huolenaiheita: Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A] Internet-palveluiden luotettavuus: Pankkiasiat Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) 19

26 2. Muuttujat Pankkiasiat (maksut, rahastot ym.) erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11B] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikauppa Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Nettikauppa (tavaroiden tilaaminen ja ostaminen) erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11C] Internet-palveluiden luotettavuus: Huutokauppa Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) 20

27 Q11E Huutokauppa erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D] Internet-palveluiden luotettavuus: Chat Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Chat erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11E] Internet-palveluiden luotettavuus: Kuvagalleriat Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) 21

28 2. Muuttujat Kuvagalleriat (esim. IRC) erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11F] Internet-palveluiden luotettavuus: Deittipalvelut Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Deittipalvelut erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11G] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikyselyt Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) 22

29 Q11I Nettikyselyt erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11H] Internet-palveluiden luotettavuus: Kilpailut/arpajaiset Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Kilpailut/arpajaiset erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11I] Internet-palveluiden luotettavuus: Sähköposti Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) 23

30 2. Muuttujat Sähköposti erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11J] Internet-palveluiden luotettavuus: Hyväntekeväisyys/keräykset Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Hyväntekeväisyys/keräykset erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11K] Internet-palveluiden luotettavuus: Matkaliput ja -varaukset Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) 24

31 Q11M Matkaliput ja -varaukset erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11L] Internet-palveluiden luotettavuus: Kirjastopalvelut Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Kirjastopalvelut erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11M] Internet-palveluiden luotettavuus: Hakemuslomakkeen jättäminen Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) 25

32 2. Muuttujat Hakemuslomakkeen jättäminen (esim. työpaikat, asunto) erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Internet enimmäkseen myönteinen Internet enimmäkseen myönteinen täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] Internet-info vähemmän luotettavaa Internet-info vähemmän luotettavaa täysin samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q15A (taulukko jatkuu ed. sivulta) täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Internet-info vähäisemmät kriteerit Internet-info vähäisemmät kriteerit täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15A] Luottamus: Ihmiset yleensä Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) Ihmiset yleensä voi luottaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) ei voi olla liian varovainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15B] Luottamus: Perheenjäsenet ja ystävät Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) Perheenjäsenet ja ystävät voi luottaa ei voi olla liian varovainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15C] Luottamus: Kasvotusten tavatut henkilöt Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) Kasvotusten tavatut henkilöt 28

35 voi luottaa ei voi olla liian varovainen tieto puuttuu (SYSMIS) Q16A [Q15D] Luottamus: Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten voi luottaa ei voi olla liian varovainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16A] Internetin ongelmakäytön piirteet: Ajankäyttö Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Ajankäyttö 29

36 2. Muuttujat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B] Internetin ongelmakäytön piirteet: Käyttötarkoitukset Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Käyttötarkoitukset erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16C] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset työhön tai opiskeluun Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Vaikutukset työhön tai opiskeluun 30

37 erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) Q16E [Q16D] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset vapaa-aikaan Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Vaikutukset vapaa-aikaan erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16E] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset perhe-elämään Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Vaikutukset perhe-elämään 31

38 2. Muuttujat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16F] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset ystävyyssuhteisiin Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Vaikutukset ystävyyssuhteisiin erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Kuinka monen tunnin internetin päivittäinen käyttö muodostuu mielestäsi ongelmakäytöksi? Käyttötarkoituksista riippumatta, kuinka monen tunnin internetin päivittäinen käyttö muodostuu mielestäsi ongelmakäytöksi? (h/vrk) 32

39 max 3 h h h min 7 h BV1 [Q18] Koetko itse olevasi internetin ongelmakäyttäjä? Koetko itse olevasi internetin ongelmakäyttäjä? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [BV1] Vastausaika Vastausaika Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1347 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 33

40

41 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus [ID] Sukupuoli [Q1] Luokiteltu ikä [Q2] Missä tiedekunnassa opiskelet (valitse ensisijaisin)? [Q3] Asumismuoto [Q4] Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, miten arvioisit taloudellista tilannettasi? [Q5]... 8 Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, kuinka usein tapaat ystäviäsi tai sukulaisiasi opiskelu/työasioiden ulkopuolella? [Q6] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa käytät internetiä? [Q7] Internetin käyttö: Tiedonhaku [Q8A] Internetin käyttö: Keskustelufoorumit [Q8B] Internetin käyttö: Chat [Q8C] Internetin käyttö: Kuvagalleriat [Q8D] Internetin käyttö: Deittipalvelut [Q8E] Internetin käyttö: Blogit/nettipäiväkirjat [Q8F] Internetin käyttö: Sähköposti [Q8G] Internetin käyttö: Aikuisviihde [Q8H] Internetin käyttö: Maksullinen viihde [Q8I] Internetin käyttö: Maksuton viihde [Q8J]

42 3. Hakemistot Internetin käyttö: Nettikauppa [Q8K] Internetin käyttö: Sähköinen asiointi [Q8L] Internetin käyttö: Nettipuhelut [Q8M] Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan [Q9A] Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat [Q9B] Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani [Q9C] Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani [Q9D] Huolenaiheita: Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin [Q10A] 18 Huolenaiheita: Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni [Q10B] Huolenaiheita: Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan [Q10C] Internet-palveluiden luotettavuus: Pankkiasiat [Q11A] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikauppa [Q11B] Internet-palveluiden luotettavuus: Huutokauppa [Q11C] Internet-palveluiden luotettavuus: Chat [Q11D] Internet-palveluiden luotettavuus: Kuvagalleriat [Q11E] Internet-palveluiden luotettavuus: Deittipalvelut [Q11F] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikyselyt [Q11G] Internet-palveluiden luotettavuus: Kilpailut/arpajaiset [Q11H] Internet-palveluiden luotettavuus: Sähköposti [Q11I] Internet-palveluiden luotettavuus: Hyväntekeväisyys/keräykset [Q11J] Internet-palveluiden luotettavuus: Matkaliput ja -varaukset [Q11K] Internet-palveluiden luotettavuus: Kirjastopalvelut [Q11L] Internet-palveluiden luotettavuus: Hakemuslomakkeen jättäminen [Q11M] Internet enimmäkseen myönteinen [Q12] Internet-info vähemmän luotettavaa [Q13] Internet-info vähäisemmät kriteerit [Q14] Luottamus: Ihmiset yleensä [Q15A] Luottamus: Perheenjäsenet ja ystävät [Q15B] Luottamus: Kasvotusten tavatut henkilöt [Q15C] Luottamus: Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten [Q15D].. 29 Internetin ongelmakäytön piirteet: Ajankäyttö [Q16A] Internetin ongelmakäytön piirteet: Käyttötarkoitukset [Q16B] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset työhön tai opiskeluun [Q16C]

43 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset vapaa-aikaan [Q16D] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset perhe-elämään [Q16E] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset ystävyyssuhteisiin [Q16F] Kuinka monen tunnin internetin päivittäinen käyttö muodostuu mielestäsi ongelmakäytöksi? [Q17] Koetko itse olevasi internetin ongelmakäyttäjä? [Q18] Vastausaika [BV1]

44 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Asumismuoto Havaintotunnus Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Huolenaiheita: Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin 18 Huolenaiheita: Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni Huolenaiheita: Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan Internet enimmäkseen myönteinen Internetin käyttö: Aikuisviihde Internetin käyttö: Blogit/nettipäiväkirjat Internetin käyttö: Chat Internetin käyttö: Deittipalvelut Internetin käyttö: Keskustelufoorumit Internetin käyttö: Kuvagalleriat Internetin käyttö: Maksullinen viihde Internetin käyttö: Maksuton viihde Internetin käyttö: Nettikauppa Internetin käyttö: Nettipuhelut Internetin käyttö: Sähköinen asiointi Internetin käyttö: Sähköposti Internetin käyttö: Tiedonhaku Internetin ongelmakäytön piirteet: Ajankäyttö Internetin ongelmakäytön piirteet: Käyttötarkoitukset Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset perhe-elämään Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset työhön tai opiskeluun Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset vapaa-aikaan Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset ystävyyssuhteisiin Internet-info vähemmän luotettavaa Internet-info vähäisemmät kriteerit Internet-palveluiden luotettavuus: Chat Internet-palveluiden luotettavuus: Deittipalvelut Internet-palveluiden luotettavuus: Hakemuslomakkeen jättäminen

45 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Internet-palveluiden luotettavuus: Huutokauppa Internet-palveluiden luotettavuus: Hyväntekeväisyys/keräykset Internet-palveluiden luotettavuus: Kilpailut/arpajaiset Internet-palveluiden luotettavuus: Kirjastopalvelut Internet-palveluiden luotettavuus: Kuvagalleriat Internet-palveluiden luotettavuus: Matkaliput ja -varaukset Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikauppa Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikyselyt Internet-palveluiden luotettavuus: Pankkiasiat Internet-palveluiden luotettavuus: Sähköposti Koetko itse olevasi internetin ongelmakäyttäjä? Kuinka monen tunnin internetin päivittäinen käyttö muodostuu mielestäsi ongelmakäytöksi? 32 Kuinka monta tuntia vuorokaudessa käytät internetiä? Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Luokiteltu ikä Luottamus: Ihmiset yleensä Luottamus: Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten Luottamus: Kasvotusten tavatut henkilöt Luottamus: Perheenjäsenet ja ystävät Missä tiedekunnassa opiskelet (valitse ensisijaisin)? Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat Sukupuoli Vastausaika Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, kuinka usein tapaat ystäviäsi tai sukulaisiasi opiskelu/työasioiden ulkopuolella? Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, miten arvioisit taloudellista tilannettasi?

46 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) [Q8A] Internetin käyttö: Tiedonhaku [Q8B] Internetin käyttö: Keskustelufoorumit [Q8C] Internetin käyttö: Chat [Q8D] Internetin käyttö: Kuvagalleriat [Q8E] Internetin käyttö: Deittipalvelut [Q8F] Internetin käyttö: Blogit/nettipäiväkirjat [Q8G] Internetin käyttö: Sähköposti [Q8H] Internetin käyttö: Aikuisviihde [Q8I] Internetin käyttö: Maksullinen viihde [Q8J] Internetin käyttö: Maksuton viihde [Q8K] Internetin käyttö: Nettikauppa [Q8L] Internetin käyttö: Sähköinen asiointi [Q8M] Internetin käyttö: Nettipuhelut Muuttujaryhmä Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) [Q9A] Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan [Q9B] Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat [Q9C] Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani [Q9D] Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani Muuttujaryhmä Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) [Q10A] Huolenaiheita: Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin [Q10B] Huolenaiheita: Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni [Q10C] Huolenaiheita: Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan

47 3.3. Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) [Q11A] Internet-palveluiden luotettavuus: Pankkiasiat [Q11B] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikauppa [Q11C] Internet-palveluiden luotettavuus: Huutokauppa [Q11D] Internet-palveluiden luotettavuus: Chat [Q11E] Internet-palveluiden luotettavuus: Kuvagalleriat [Q11F] Internet-palveluiden luotettavuus: Deittipalvelut [Q11G] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikyselyt [Q11H] Internet-palveluiden luotettavuus: Kilpailut/arpajaiset [Q11I] Internet-palveluiden luotettavuus: Sähköposti [Q11J] Internet-palveluiden luotettavuus: Hyväntekeväisyys/keräykset [Q11K] Internet-palveluiden luotettavuus: Matkaliput ja -varaukset [Q11L] Internet-palveluiden luotettavuus: Kirjastopalvelut [Q11M] Internet-palveluiden luotettavuus: Hakemuslomakkeen jättäminen Muuttujaryhmä Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) [Q15A] Luottamus: Ihmiset yleensä [Q15B] Luottamus: Perheenjäsenet ja ystävät [Q15C] Luottamus: Kasvotusten tavatut henkilöt [Q15D] Luottamus: Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten...29 Muuttujaryhmä Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) [Q16A] Internetin ongelmakäytön piirteet: Ajankäyttö [Q16B] Internetin ongelmakäytön piirteet: Käyttötarkoitukset [Q16C] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset työhön tai opiskeluun [Q16D] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset vapaa-aikaan [Q16E] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset perhe-elämään [Q16F] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset ystävyyssuhteisiin

48

49 Liite A Kyselylomake 43

50 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD2319 Internet Use by Students at the University of Turku 2006 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

51 Sosiologian nettikysely 2006 K.4. Räsänen/Kouvo I Taustatiedot 1. Oletko 1=Mies 2=Nainen 2. Syntymävuotesi Missä tiedekunnassa opiskelet (jos opiskelet useammassa kuin yhdessä, valitse ensisijaisin) 3. Asutko 1=Humanistinen 2=Matemaattis-luonnontieteellinen 3=Lääketieteellinen 4=Oikeustieteellinen 5=Yhteiskuntatieteellinen 6=Kasvatustieteiden 1=Yksin 3=Yksin, omia lapsia 2=Solussa/kimppakämpässä 4=Avio/avopuolison kanssa ilman lapsia 5=Avio/avopuolison kanssa, omia lapsia 6=Vanhempien luona 4. Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, miten arvioisit taloudellista tilannettasi? 1=Paljon parempi 2=Jonkin verran parempi 3=Samanlainen 4=Jonkin verran huonompi 5=Paljon huonompi 5. Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, kuinka usein tapaat ystäviäsi tai sukulaisiasi opiskelu/työasioiden ulkopuolella? 1=Paljon useammin 2=Useammin 3=Saman verran 4=Harvemmin 5=Paljon harvemmin

52 II Internetin käyttötavat ja -tottumukset 6. Kuinka monta tuntia vuorokaudessa käytät internetiä? (h/vrk) 7. Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) a) Tiedonhaku (esim. kirjastot, tietokannat, verkkojulkaisut) b) Keskustelufoorumit c) Chat d) Kuvagalleriat (esim. IRC) e) Deittipalvelut f) Blogit/nettipäiväkirjat g) Sähköposti h) Aikuisviihde i) Maksullinen viihde j) Maksuton viihde k) Nettikauppa (tavaroiden tilaaminen ja ostaminen) l) Sähköinen asiointi (esim. pankki ym. palvelut) 8. Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) a) Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan c) Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat d) Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani e) Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani 9. Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) a) Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin b) Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni c) Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan III Käytön luotettavuus 10. Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) a) Pankkiasiat (maksut, rahastot ym.) b) Nettikauppa (tavaroiden tilaaminen ja ostaminen) c) Huutokauppa d) Chat e) Kuvagalleriat (esim. IRC) f) Deittipalvelut g) Nettikyselyt h) Kilpailut/arpajaiset i) Sähköposti j) Hyväntekeväisyys/keräykset

53 k) Matkaliput ja -varaukset l) Kirjastopalvelut m) Hakemuslomakkeen jättäminen (esim. työpaikat, asunto) 11. Missä märin internetiin liittyy myönteisiä tai kielteisiä piirteitä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin myönteisiä, 5=erittäin kielteisiä) 12. Onko internetissä esitetty informaatio yleensä vähemmän luotettavaa kuin perinteisissä medioissa esitetty informaatio? 1=Kyllä 2=Ei 13. Luovutetaanko internetiin yleensä informaatiota vähäisemmin luotettavuuskriteerein kuin muihin medioihin? 1=Kyllä 2=Ei 14. Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) a) Ihmiset yleensä b) Perheenjäsenet ja ystävät c) Kasvotusten tavatut henkilöt d) Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten IV Ongelmakäytön mahdollisuudet 15. Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) a) Ajankäyttö b) Käyttötarkoitukset c) Käytön vaikutukset työhön tai opiskeluun d) Käytön vaikutukset vapaa-aikaan e) Käytön vaikutukset perhe-elämään f) Käytön vaikutukset ystävyyssuhteisiin 16. Käyttötarkoituksista riippumatta, kuinka monen tunnin internetin päivittäinen käyttö muodostuu mielestäsi ongelmakäytöksi? (h/vrk) 17. Koetko itse olevasi internetin ongelmakäyttäjä? 1=Kyllä 2=Ei 18. Haluatko antaa palautetta tai kirjoittaa kommentteja? Ole hyvä Kiitos vastauksestasi!

54

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD1110. Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely Koodikirja

FSD1110. Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely Koodikirja FSD1110 Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja FSD2290 Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa 2002-2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot