LINNAINMAA korttelikortit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LINNAINMAA korttelikortit"

Transkriptio

1 LINNAINMAA korttelikortit Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu

2 LINNAINMAA korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Linnainmaa 1970-luvun asemakaavat Asemakaavatilanne Taulukko asemakaavamuutoksista Korttelirajat ja -numerot Rakennusten rakennusvuodet Pohjoinen alue Kortteli 5607 Kortteli 5633 Kortteli 5634 Kortteli 5635 Kortteli 5636 Kortteli 5637 Kortteli Eteläinen alue Kortteli 5606 Kortteli 5638 Kortteli 5641 Kortteli 5642 Kortteli 5643 Kortteli 5644 Kortteli 5645 Kortteli 5646 Kortteli 5647 Muut alueet Kuvauskartat

3 LINNAINMAA korttelikortit 1 LUKIJALLE Tampereen kaupungilla on vuodesta 2008 lähtien ollut vireillä Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella (EHYT) työ, jonka tarkoituksena on etsiä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen. Koska laadukas täydennysrakentaminen edellyttää ympäristön arvojen tunnistamista, työn pohjaksi laadittiin keväällä 2010 valmistunut Tampereen keskustan ulkopuolisten ja 1970-lukujen asuinalueiden inventointi ja arvottaminen, jossa selvitettiin Peltolammin, Multisillan, Kaukajärven ja Annalan, Tesoman, Lentävänniemen sekä Ruotulan alueiden kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Nyt selvitystä täydennetään eräiden luvuilla sekä luvuilla rakennettujen asuinalueiden osalta. Selvitystyön kohteena ovat lukujen kerrostalovaltaiset alueet Rantaperkiössä, Rautaharkossa, Taatalassa, Järvensivulla, Raholassa ja Kissanmaan Hipposkylässä sekä lukujen kerrostalovaltaiset alueet Haukiluomassa, Linnainmaalla, Saukonmäessä ja Kaarilassa. Inventointiin liittyen jokaiselle kohdealueelle on laadittu korttelikortit -raportti, johon on koottu yhteen tiedot alueen alkuperäisestä asemakaavasta, tämän hetkisestä (09/2010) asemakaavatilanteesta, alueella tapahtuneista asemakaavamuutoksista sekä rakennusten rakennusvuosista ja kerrosluvuista. Lisäksi kaikki rakennukset on valokuvattu. Raporteissa rakennusten numerointi noudattaa kiinteistörekisterin numerointia. Rakennusvuosia ei ole selvitetty talousrakennuksista. Jokaisen raportin lopusta löytyy kartta alueen valokuvista. Inventointi- ja arvottamistyön tilaajana on toiminut Kaupunkiympäristön kehittämisen Maankäytön suunnittelu. Korttelikortit on laadittu Kaupunkiympäristön kehittämisen ja Tampereen Infratuotanto Liikelaitoksen Suunnittelupalveluiden yhteistyönä. Työstä on vastannut arkkitehti Karoliina Laakkonen-Pöntys ja siihen ovat osallistuneet erikoissuunnittelija Ulla Nummi, kaavoitusavustaja Maikki Jokinen sekä arkkit. yo. Jukka Aaltonen ja arkkit. yo. Iivu Saarinen (Saukonmäen, Hipposkylä ja Järvensivun osalta). Pohjakarttana on käytetty Tampereen kaupungin ajantasaista kantakarttaa. Kortteleista esitetyt viistokuvat ovat vuodelta 2006 ja ne omistaa Tampereen kaupunki.

4 LINNAINMAA 1970-luvun asemakaava 2

5 LINNAINMAA 1970-luvun asemakaava 3 Kaava nro 5051 A, SM vahvistanut

6 LINNAINMAA 1970-luvun asemakaava 4

7 LINNAINMAA 1970-luvun asemakaava 5 Kaava nro 5051 B, SM vahvistanut

8 Asemakaavatilanne : Selvitysalueen raja Asemakaavaalueen raja 3976/ 1971 Kaavan numero/ Kaavan vahvistumisvusosi

9 Asemakaavamuutokset LINNAINMAA 7 ASEMAKAAVAMUUTOKSET voimassa kortteli tontti oleva kaava vanha kaava muutos Entinen Y-tontti muutetaan AP-23-tontiksi. Tehokkuus e = 0, 30 säilyy, / B / 1976 mutta kerrosluku kasvaa I -> I 1 / B / / v Kuusi omakotitonttia muutetaan AOR:ksi, kerrosluku 1 1 / 2, e = 0, / 2008 Entinen ALSO-tontti muutetaan AK-tontiksi. Rakennusoikeus on 2150 k- 5051A / 1976 m 2 (e = 1,12) entisen e= 0,50 sijaan. Kerrosluku nousee 1 / 2 I -> V A / / v.1957 Muutos TT:stä ALSO:ksi, kerrosluku 1 1 / 2, e = 0, A / / v.1957 Muutos TT:stä AK:ksi kerrosluku III, rakennusoikeus 1750 k-m 2 2, A / / v.1957 Muutos TT:stä AK:ksi kerrosluku 1 / 3 III, rakennusoikeus 1950 k-m A / / v.1957 Muutos TT:stä AK:ksi kerrosluku III, rakennusoikeus 2950 k-m A / 1976 Autojen pysäköintiin varattu korttelialue: AA, e = 0, , A / / v.1957 Muutos TT:stä AK:ksi kerrosluku VI, rakennusoikeus 2350 k-m A / / v.1957 AK, kerrosluku III, rakennusoikeus 1750 k-m 2 Entinen AA-tontti muutetaan AK-33-tontiksi, jonka kerrosluku on V ja / A / 1976 rakennusoikeus 5700 k-m 2, josta liike- ja palvelutiloja enintään 25% / A / 1976 Aiempi AA muutetaan LPA:ksi, kerrosluku edelleen I ja e = 0, , A / / v Muutos TT:stä AK:ksi, kerrosluku VI, rakennusoikeus 2350 k-m 2 3, A / / v Muutos TT:stä AK:ksi, kerrosluku V, rakennusoikeus 1950 k-m A / / v Muutos TT:stä AK:ksi, kerrosluku 1 / 2 V, rakennusoikeus 3200 k-m A / / v Muutos TT:stä AK:ksi, kerrosluku III, rakennusoikeus 1750 k-m , A / / v Muutod TT:stä AK:ksi, kerrosluku V, rakennusoikeus 1950 k-m A / / v Muutos TT:stä AK:ksi, kerrosluku VI, rakennusoikeus 2350 k-m 2 5, 6, A / / v Muutos TT:stä AK:ksi, kerrosluku III, rakennusoikeus 1750 k-m A / / v Muutos TT:stä AA:ksi, e = 0, A / / v Muutos TT:stä AK:ksi, kerrosluku 1 / 3 III, rakennusoikeus 1950 k-m B / / v Muutos TT:stä AO-2:ksi, kerrosluku I, tehokkus e = 0, , B / / v B / / v Olemassa oleva omakotitalojen korttelialue liitetään uuden kaavan omakotikorttelliin: AO-20, kerrosluku I 1 / 2, rakennusoikeus 162 k-m 2 Olemassa oleva ok-tontti liitetään uuden kaavan omakotikortteliin, uusi korttelinumero: AO-20, kerrosluku I, rakennusoikeus 162 k-m 2. Olemassa olevan omakotitalon tasakatto muutetaan harjakatoksi ja käytetty rakennusoikeus tarkistetaan ajantasalle (220+45) k-m / B / B / / v Muutos TT:stä AR-20:ksi, kerrosluku I, e = 0, B / / v Muutos TT:stäAR-20:ksi, kerrosluku I, e = 0, B / / v Muutos TT:stä AR-20:ksi, kerrosluku II, e = 0, B / / v Muutos TT:stä AR-20:ksi, kerrosluku II, e = 0, B / / v Muutos TT:stä AR-20:ksi, kerrosluku II, e = 0, B / / v Muutos TT:stä AR-20:ksi, kerrosluku II, e = 0, B / / v TT:stä ja puistoalueesta AO-2, kerrosluku I, e = 0, B / / v Viisi omakotitonttia ja yksi liike- ja asuinrakennusten tontti muutetaan AOR-20:ksi, kerrosluku I 1 / 2, e = 0, B / / v Muutos TT:stä AR-20:ksi, kerrosluku II, e = 0, B / / v Muutos TT:stä ja puistosta AO-2:ksi, kerrosluku I, e = 0, B / / v Muutos TT:stä ja puistosta AO-2:ksi, kerrosluku I, e = 0, / / 1993 liittymä muutetaan Korpikodinkadulle: YK-1, kerrosluku III, e = 0, / / 1993 Seurakuntatalokorttelin jatkoksi kaavoitetaan vanhusten asuntoja varten: AS-1, kerrosluku V, rakennusoikeus 2660 k-m 2

10 Korttelirajat ja -numerot 1: Selvitysalueen raja Korttelin raja 4889 Korttelin numero

11 Rakennusten rakennusvuodet 1: Selvitysalueen raja Korttelin raja 1989 Rakennusvuosi

12 Kortteli Viistokuva korttelista (vanhentunut) Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

13 Kortteli 5607 tontit 38, Rakennus 2 asuinrakennus, rakenteilla*, al. 2010, kerrosluku V Hannulankatu 10 kuva kuva päiväkoti, rak.vuosi 1982, kerrosluku II Hannulankatu 8 Rakennussuunnittelu Pekka Ilveskoski kuva kuva * tontin 38 rak. nro 3 (talousrakennus) ei vielä rakenteilla kuvaushetkellä

14 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

15 Kortteli 5633 tontit 1, asuinrakennus, rak.vuosi 1990, kerrosluku III Lahtomäenkatu 9 A, B, C kuva kuva Rakennus talousrakennus, ei numeroa RH-rekisterissä kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku III Lahtomäenkatu 7 A, B, C kuva kuva Rakennus 2 talousrakennus kuva

16 Kortteli 5633 tontit 3, asuinrakennus, rak.vuosi 1989, kerrosluku III Länkinotkonraitti 1 A, B, C kuva kuva Rakennus 2 talousrakennus kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1991, kerrosluku III Linnaimaanraitti 10 A, B kuva kuva Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1991, kerrosluku III Linnaimaanraitti 10 C, D, E kuva kuva

17 Kortteli 5633 tontti Rakennus talousrakennus, ei numeroa RH-rekisterissä kuva

18 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

19 Kortteli Viistokuva korttelista (vanhentunut) Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

20 Kortteli 5635 tontit 1, 2, Rakennus 3 asuinrakennus, rak.vuosi 1982, kerrosluku VI Lahtomäenkatu 3 F, G kuva kuva kuva Rakennus 4 talousrakennus kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1979, kerrosluku VI Lahtomäenkatu 3 A, B kuva kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku III Lahtomäenkatu 3 C, D, E kuva kuva

21 Kortteli 5635 tontit 5, asuinrakennus, rakenteilla*, al. 2010, kerrosluku V Hannulankatu 1 kuva kuva kuva liikerak. (tilapäinen), rak.vuosi 2008, kerrosluku I Hannulankatu 3 kuva * tontin 5 rak. nro 2 (talousrakennus) ei vielä rakenteilla kuvaushetkellä

22 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1:2000 Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) 6501 Korttelin numero Tontin raja Asemakaava-alueen raja 1 Tontin numero 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi 2 Rakennuksen numero

23 Kortteli 5636 tontit 1, asuinrakennus, rak.vuosi 1978, kerrosluku VI Lahtomäenkatu 2 A, B kuva kuva kuva Rakennus 2 talousrakennus kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1982, kerrosluku VI Lahtomäenkatu 4 A, B kuva kuva Rakennus 2 talousrakennus kuva

24 Kortteli 5636 tontit 3, 4, asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku V Hannulankatu 7 A, B kuva kuva kuva Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1982, kerrosluku VI Länkinotkonraitti 8 A, B, C kuva kuva Rakennus 3 talousrakennus kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1979, kerrosluku V Hannulankatu 9 A, B kuva kuva kuva

25 Kortteli 5636 tontit 5, Rakennus 2 talousrakennus kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku III Hannulankatu 11 A, B, C kuva kuva kuva

26 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero

27 Kortteli Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

28 Kortteli 5637 tontit 1, asuinrakennus, rak.vuosi 1988, kerrosluku VI Lahtomäenkatu 6 A, B kuva kuva Rakennus 2 talousrakennus kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1989, kerrosluku V Lahtomäenkatu 8 A, B Rakennussuunnittelu Olli Ilveskoski kuva kuva Rakennus 2 talousrakennus kuva

29 Kortteli 5637 tontit 3, asuinrakennus, rak.vuosi 1984, kerrosluku VI Lahtomäenkatu 12 A, B kuva kuva Rakennus 2 talousrakennus kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1982, kerrosluku III Lahtomäenkatu 10 A, B, C kuva kuva Rakennus 2 talousrakennus kuva

30 Kortteli 5637 tontit 6, asuinrakennus, rak.vuosi 1984, kerrosluku III Länkinotkonraitti 7 A, B, C kuva kuva Rakennus 2 talousrakennus kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1984, kerrosluku III Linnainmaanraitti 18 A, B, C kuva kuva Rakennus 2 talousrakennus Rakennus 3 talousrakennus, purettu kuva

31 Kortteli 5637 tontti Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1986, kerrosluku III Linnaimaanraitti 16 A, B, C kuva kuva kuva kuva Rakennus 2 talousrakennus kuva

32 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1:2000 Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) 6501 Korttelin numero Tontin raja Asemakaava-alueen raja 1 Tontin numero 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi 2 Rakennuksen numero

33 Kortteli 5816 tontit 1, Rakennus 2 seurakuntatalo, rak.vuosi 1992, kerrosluku II Korpikodinkatu 2 Rakennussuunnittelu Yrjö Majamaa kuva kuva kuva kuva asuinrakennus, rak.vuosi 2006, kerrosluku V Korpikodinkatu 4 kuva kuva kuva kuva

34 Kortteli 5816 tontti Rakennus 2 autokatos kuva kuva Rakennus 3 talousrakennus kuva kuva Rakennus talousrakennus, ei numeroa RH-rekisterissä kuva

35 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

36 Kortteli 5606 tontit 7, asuinrakennus, rak.vuosi 1987, kerrosluku I 1/2 Jussilankatu 1 A Rakennussuunnittelu Pekka Ilveskoski kuva kuva kuva kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1987, kerrosluku I 1/2 Jussilankatu 1 B kuva kuva kuva kuva

37 Kortteli 5606 tontti kuva Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1987, kerrosluku I 1/2 Jussilankatu 1 C kuva kuva kuva kuva Rakennus talousrakennus, ei numeroa RH-rekisterissä kuva

38 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero

39 Kortteli Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

40 Kortteli 5638 tontit 1, 2, 3, asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 2 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 4 kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 6 kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 8 kuva

41 Kortteli 5638 tontit 5, 6, 7, asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 10 kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 12 kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 14 kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 16 kuva

42 Kortteli 5638 tontit 9, 10, 24, asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 18 kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 20 kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 28 kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 26 kuva

43 Kortteli 5638 tontit 26, asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 24 kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Länkipuistonkatu 22 Rakennussuunnittelu Pekka Ilveskoski kuva

44 Kortteli 5638 tontit 11, 12, 13, asuinrakennus, rak.vuosi 1966, kerrosluku I 1/2 Länkiniitynkatu 3 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 12 asuinrakennus, rak.vuosi 1973, kerrosluku I Länkiniitynkatu 5 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 13 asuinrakennus, rak.vuosi 1968, kerrosluku I 1/2 Länkiniitynkatu 7 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 14 asuinrakennus, rak.vuosi 1960, kerrosluku I 1/2 Länkiniitynkatu 9 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto)

45 Kortteli 5638 tontit 15, 16, 17, asuinrakennus, rak.vuosi 2000, kerrosluku I 1/2 Länkiniitynkatu 11 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 16 asuinrakennus, rak.vuosi 1971, kerrosluku I Länkiniitynkatu 13 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 17 asuinrakennus, rak.vuosi 1971, kerrosluku I Länkiniitynkatu 15 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 18 asuinrakennus, rak.vuosi 1969, kerrosluku I Länkiniitynkatu 17 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto)

46 Kortteli 5638 tontit 19, 20, 21, asuinrakennus, rak.vuosi 1964, kerrosluku I 1/2 Länkiniitynkatu 19 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 20 asuinrakennus, rak.vuosi 1971, kerrosluku I Länkiniitynkatu 21 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 21 asuinrakennus, rak.vuosi 1976, kerrosluku I Länkiniitynkatu 23 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 22 asuinrakennus, rak.vuosi 1965, kerrosluku I 1/2 Länkiniitynkatu 25 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto)

47 Kortteli 5638 tontti asuinrakennus, rak.vuosi 1962, kerrosluku I 1/2 Länkiniitynkatu 27 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto)

48 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

49 Kortteli 5641 tontti asuinrakennus, rak.vuosi 1982, kerrosluku I Länkipuistonkatu 11 A kuva kuva kuva Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1982, kerrosluku I Länkipuistonkatu 11 B kuva kuva kuva

50 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

51 1 Kortteli 5642 tontti 1 asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku I Länkipuistonkatu 9 A 49 Rakennussuunnittelu Pekka Ilveskoski kuva kuva kuva Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku I Länkipuistonkatu 9 B Rakennussuunnittelu Pekka Ilveskoski kuva kuva kuva

52 Kortteli 5643 tontti 1 50 Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

53 Kortteli 5643 tontti asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku II Jussilankulma 5 C kuva kuva kuva Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku II Jussilankulma 5 D kuva kuva kuva

54 Kortteli 5643 tontti Rakennus 3 asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku I Jussilankulma 5 E kuva kuva kuva kuva

55 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

56 Kortteli 5644 tontti asuinrakennus, rak.vuosi 1979, kerrosluku I Jussilankulma 3 A kuva kuva kuva kuva Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1979, kerrosluku I Jussilankulma 3 B kuva kuva kuva kuva

57 Kortteli 5644 tontit 1, Rakennus 3 asuinrakennus, rak.vuosi 1979, kerrosluku II Jussilankulma 3 C kuva kuva asuinrakennus, rak.vuosi 1978, kerrosluku II Jussilankulma 1 A Rakennussuunnittelu Pekka Ilveskoski kuva kuva Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1978, kerrosluku II Jussilankulma 1 B Rakennussuunnittelu Pekka Ilveskoski kuva kuva kuva

58 Kortteli 5644 tontti Rakennus 3 asuinrakennus, rak.vuosi 1978, kerrosluku I Jussilankulma 1 C kuva kuva kuva Rakennus 4 asuinrakennus, rak.vuosi 1978, kerrosluku I Jussilankulma 1 D kuva kuva kuva

59 Kortteli 5644 tontti Rakennus 5 asuinrakennus, rak.vuosi 1978, kerrosluku I Jussilankulma 1 E kuva kuva

60 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero

61 Kortteli Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

62 Kortteli 5645 tontti asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku I Jussilankulma 4 A kuva kuva kuva Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku I Jussilankulma 4 B kuva kuva kuva

63 Kortteli 5645 tontti Rakennus 3 asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku I Jussilankulma 4 C kuva kuva kuva kuva kuva

64 Kortteli 5645 tontti Rakennus 4 asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku II Jussilankulma 4 D kuva kuva kuva Rakennus 5 asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku II Jussilankulma 4 E kuva kuva Rakennus 6 talousrakennus kuva

65 Kortteli 5645 tontit 9, 10, 11, asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Leinolankatu 5 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 10 asuinrakennus, rak.vuosi 1983, kerrosluku I Leinolankatu 7 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 11 asuinrakennus, rak.vuosi 1982, kerrosluku I Leinolankatu (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 12 asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku I Leinolankatu 11 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto)

66 Kortteli 5645 tontit 13, asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku I Leinolankatu 13 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 14 asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku I Leinolankatu 15 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto)

67 Kortteli 5645 tontti asuinrakennus, rak.vuosi 1986, kerrosluku I 1/2 Jussilankatu 4 A kuva kuva kuva Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1986, kerrosluku I 1/2 Jussilankatu 4 B kuva kuva kuva

68 Kortteli 5645 tontti Rakennus 3 asuinrakennus, rak.vuosi 1986, kerrosluku I 1/2 Jussilankatu 4 C kuva kuva kuva Rakennus 4 talousrakennus kuva

69 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

70 Kortteli 5646 tontti asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku II Jussilankulma 6 A kuva kuva Rakennus 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku I Jussilankulma 6 B kuva kuva kuva

71 Kortteli 5646 tontit 2, 3, 4, asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku I Leinolankatu 17 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 3 asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku I Leinolankatu 19 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 4 asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku I Leinolankatu 21 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 5 asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku I Leinolankatu 23 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto)

72 Kortteli 5646 tontti asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku I Leinolankatu 25/ Jussilankulma 8 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto)

73 Kortteli Viistokuva korttelista Rakennukset tonteittain 1: Korttelin numero Tontin raja 1 Tontin numero 2 Rakennuksen numero Voimassa olevat asemakaavat 1:2000 (2010) Asemakaava-alueen raja 3976/1971 Kaavan numero/ kaavan vahvistumisvuosi

74 Kortteli 5647 tontit 1, 2, 3, asuinrakennus, rak.vuosi 1988, kerrosluku I Leinolankatu 39 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 2 asuinrakennus, rak.vuosi 1988, kerrosluku I Leinolankatu 41 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 3 asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku I Leinolankatu 43 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 4 asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku I Leinolankatu 45 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto)

75 Kortteli 5647 tontit 5, 6, 7, asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku I Leinolankatu 47 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 6 asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku I Leinolankatu 49 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 7 asuinrakennus, rak.vuosi 1980, kerrosluku I Leinolankatu 51 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto) 8 asuinrakennus, rak.vuosi 1981, kerrosluku I Leinolankatu 53 kuva (kuva: Rakennusvalvonnan arkisto)

76 Muut alueet 74 Rakennus muuntamo Linnainmaanraitti 17 (Korpikodinpuisto) kuva Rakennus muuntamo Jussilankatu kuva Rakennus muuntamo Karkonmäenkatu kuva

77 Kuvattu

78 Kuvattu 2.7/

KAARILA korttelikortit

KAARILA korttelikortit KAARILA korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu KAARILA korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Kaarila 1960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne Taulukko

Lisätiedot

HIPPOSKYLÄ korttelikortit

HIPPOSKYLÄ korttelikortit HIPPOSKYLÄ korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu HIPPOSKYLÄ korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Hipposkylä 1960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne

Lisätiedot

RAHOLA korttelikortit

RAHOLA korttelikortit RAHOLA korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu RAHOLA korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Rahola 1950- ja 1960-lukujen asemakaavat Asemakaavatilanne

Lisätiedot

SAUKONMÄKI korttelikortit

SAUKONMÄKI korttelikortit SAUKONMÄKI korttelikortit 3.8.200 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu SAUKONMÄKI korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Saukonmäki 950- ja 960-luvun asemakaavat Asemakaavatilanne

Lisätiedot

JÄRVENSIVU korttelikortit

JÄRVENSIVU korttelikortit JÄRVENSIVU korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu JÄRVENSIVU korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Järvensivu 1950-luvun asemakaavat Asemakaavatilanne

Lisätiedot

RAUTAHARKKO-TAATALA korttelikortit

RAUTAHARKKO-TAATALA korttelikortit RAUTAHARKKO-TAATALA korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu RAUTAHARKKO-TAATALA korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Rautaharkko 1960-luvun asemakaava

Lisätiedot

RUOTULA korttelikortit

RUOTULA korttelikortit RUOTULA korttelikortit 11.11.2009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus RUOTULA korttelikortit SiSältö Lukijalle 1960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne Taulukko asemakaavamuutoksista

Lisätiedot

MULTISILTA korttelikortit

MULTISILTA korttelikortit MULTISILTA korttelikortit 0..2009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus MULTISILTA korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle 960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne Taulukko asemakaavamuutoksista

Lisätiedot

RANTAPERKIÖ korttelikortit

RANTAPERKIÖ korttelikortit RANTAPERKIÖ korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu RANTAPERKIÖ korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Rantaperkiö 1940- ja 1950-lukujen asemakaavat

Lisätiedot

LENTÄVÄNNIEMI korttelikortit

LENTÄVÄNNIEMI korttelikortit LENTÄVÄNNIEMI korttelikortit 11.11.2009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus LENTÄVÄNNIEMI korttelikortit SiSältö Lukijalle 1960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne Taulukko

Lisätiedot

PELTOLAMMI korttelikortit

PELTOLAMMI korttelikortit PELTOLAMMI korttelikortit 0..009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus Sisältö Lukijalle... 960-luvun asemakaava... 3 Asemakaavatilanne... 4 Asemakaavamuutokset... 5 Korttelirajat-

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI korttelikortit

KAUKAJÄRVI korttelikortit KAUKAJÄRVI korttelikortit.2.2009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus KAUKAJÄRVI korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle KAUKAJÄRVI 960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne Taulukko

Lisätiedot

TESOMA korttelikortit

TESOMA korttelikortit TESOMA korttelikortit.2.2009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus TESOMA korttelikortit SiSältö Lukijalle TOHLOPPI IKURI 960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne Taulukko

Lisätiedot

Tampereenseudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ -hanke

Tampereenseudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ -hanke Hankeaika 03/2015-12/2017 Suunnitelmallinen energiatehokkuuteen tähtäävä kiinteistönpito ja korjaaminen taloyhtiöissä Yhteiskorjaaminen Täydennysrakentaminen kohderyhmänä asunto-osakeyhtiöt, Tampereen

Lisätiedot

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 25.04.2017 Hankkeen tietoja Ekokumppanit Oy:n hallinnoima EAKR rahoitteinen kolmivuotinen (2015-2017) hanke Toiminta-alueena Tampere ja

Lisätiedot

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Hankkeen tietoja Ekokumppanit Oy:n hallinnoima EAKR rahoitteinen kolmivuotinen (2015-2017) hanke Toiminta-alueena Tampere ja

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen. Jankan tilaa täydennysrakennetaan (asemakaava 8646).

Täydennysrakentaminen. Jankan tilaa täydennysrakennetaan (asemakaava 8646). Täydennysrakentaminen Jankan tilaa täydennysrakennetaan (asemakaava 8646). Täydennysrakentamistyöpajat Lähde: Lisa Voitgländer, Tammela tiivistyy, diplomityön luonnos Täyd. rak. työpaja Työpaja 22.8. ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos. Rakennusinventointi 26.5.2014, täydennetty 3.12.2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos. Rakennusinventointi 26.5.2014, täydennetty 3.12.2014 Liite Korttelin 53 asemakaavan muutos Rakennusinventointi 26.5.2014, täydennetty 3.12.2014 1 6:351, Kanavakoulu, 53 / 5, YH-1, e=0,30 Käyttötarkoitus: Seura- ja kerhorak. ym. Rakennusvuosi: 1925 Kerrosluku:

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit

Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit 2729-2733 Untolan alue sijaitsee Littoisten kaupunginosassa, Paaskunnan ja Lähteenmäen asuinalueiden välissä. Alueen rakennuskanta on pääasiassa uudehkoa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Ylöjärventie (LAMMINPÄÄ)-2020-(7) (HYHKY)-4:485 ja 4:486 Alueen kehityshistoriallinen tarkastelu AK 8574

Ylöjärventie (LAMMINPÄÄ)-2020-(7) (HYHKY)-4:485 ja 4:486 Alueen kehityshistoriallinen tarkastelu AK 8574 Ylöjärventie 27 837-225(LAMMINPÄÄ)-2020-(7) 837-601(HYHKY)-4:485 ja 4:486 Alueen kehityshistoriallinen tarkastelu AK 8574 Elmar Baderman 1988: Lamminpään yhdyskunta syntyi 1900-luvun alussa Lamminkankaalle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

SELVITYS RANTALAN PAPPILAN ALUEEN MAANKÄYTÖN EDELLYTYKSISTÄ

SELVITYS RANTALAN PAPPILAN ALUEEN MAANKÄYTÖN EDELLYTYKSISTÄ RANTALAN PAPPILAN ALUE SELVITYS RANTALAN PAPPILAN ALUEEN MAANKÄYTÖN EDELLYTYKSISTÄ 1 1. Kaavatilanne 1.1 Maakuntakaava Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on vahvistettu YM:ssä 7.12.2011. Terveyskampuksen

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma 9.8.2007 RAHOLA 3023 5, PUISTOALUEEN OSAN LIITTÄMINEN OSAKSI TONTTIA, TEERIVUORENKATU 8, KAAVA NRO 8171. Kaava alue ja kaavan lähivaikutusalue

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LOUKKAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 13.9.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 782 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1112 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

HANKE-ESITE JA VUOROVAIKUTUS- SUUNNITELMA

HANKE-ESITE JA VUOROVAIKUTUS- SUUNNITELMA Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen 24.3.2011 HAUKILUOMAN YLEISSUUNNITELMA HANKE-ESITE JA VUOROVAIKUTUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1. Hanke-esitteen ja vuorovaikutussuunnitelman tarkoitus 5

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

TONTTIPÖRSSI Viimeksi päivitetty

TONTTIPÖRSSI Viimeksi päivitetty TONTTIPÖRSSI Viimeksi päivitetty Yksityisten omistamia myynnissä olevia rakentamattomia tontteja Hämeenlinnassa AK = kerrostalotontti AR = rivitalotontti AP = asuinpientalotontti (rivi-, kytketty-, pari-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594.

LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594. LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 24. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä ja 2.11.2015

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2014-2016 2013 2014 2015 2016 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV M 6 000 O L E H

MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2014-2016 2013 2014 2015 2016 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV M 6 000 O L E H aava OMISTUS PIENTALO ASUNTO MUU aupunki ASUNNOT ERROSA ERROSA kpl LA 220 000 LA 2013 1 8504 2 0 3 0 4 8477, 8478 5 8479 6 8221 7 0 8 0 9 8475 10 8455 11 7905 12 8454 13 0 14 8523 15 8389 16 8456 17 0

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012 KAUKAJÄRVI-6065-3, 4 JA 5, HIKIVUORENKATU 53 55 JA ROSMARIININKATU 2, RI- VITALOKORTTELIN MUUTTAMINEN OMAKOTITONTEIKSI, KAAVA

Lisätiedot

TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS

TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS Sanna Seppänen I maankäytön suunnittelija I 4.2.2019 SISÄLTÖ Tavoitteet Lähtötiedot Kaavaluonnos Kaavaprosessi ja vaikuttaminen TAVOITTEET Tavoitteet:

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

HANKE-ESITTEEN JA VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...

HANKE-ESITTEEN JA VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS... Sisältö 1 HANKE ESITTEEN JA VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS... 2 2 MIKÄ ON YLEISSUUNNITELMA JA MIKSI SE LAADITAAN?... 2 3 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET...3 4 SUUNNITTELUVAIHEET... 3 5 SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Kuhilaspellon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit ja kortteleiden 6406, 6421 ja 6453 osat

Kuhilaspellon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit ja kortteleiden 6406, 6421 ja 6453 osat Kuhilaspellon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit 6441-6443 ja kortteleiden 6406, 6421 ja 6453 osat Kuhilaspellon alue sijaitsee Voivalan kaupunginosassa, pääasiassa Koronniityntien länsipuolella.

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tarkistettu

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tarkistettu TAMPERE Yhdyskuntasuunnittelu Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2010, tarkistettu 30.8.2010 PELTOLAMMI-5954-2 SEKÄ PUISTO-, LIIKENNE- (PYSÄKÖIMISALUE) JA KATUALUE, SÄÄSTÄJÄNKUJA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

PAPPILA, HEVOSHAANKATU 3b. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8571.

PAPPILA, HEVOSHAANKATU 3b. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8571. PAPPILA, HEVOSHAANKATU 3b. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8571. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä ja 8.6.2015 tarkistettua

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

Kortteli / tontti: Lunastushinta 2015: Lisätietoja:

Kortteli / tontti: Lunastushinta 2015: Lisätietoja: Lähiosoite: Pinta-ala: Rakennusoikeus: Kortteli / tontti: Kaavamerkintä: Lunastushinta 2015: Vuokra 2015: Näverintie 6 2900 m² 870 k-m² 233 / 1 AR (rivitalotontti) 35382,90 2476,80 / vuosi Inergia Oy ja

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI LEVONMÄENKATU 14, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8512

KAUKAJÄRVI LEVONMÄENKATU 14, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8512 KAUKAJÄRVI-5829-1 LEVONMÄENKATU 14, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8512 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä elokuuta 2013 päivättyä ja 18. marraskuuta 2013

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.11.2015 TAKAHUHTI, KIRJAVAISENKATU 1, PUISTO- JA KATUALUETTA, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8616. Kaava-alue lähivaikutusalueineen

Lisätiedot

TONTTIPÖRSSI Viimeksi päivitetty

TONTTIPÖRSSI Viimeksi päivitetty TONTTIPÖRSSI Viimeksi päivitetty 8.4.2019 Yksityisten omistamia myynnissä olevia rakentamattomia tontteja Hämeenlinnassa AK = kerrostalotontti AR = rivitalotontti AP = asuinpientalotontti (rivi-, kytketty-,

Lisätiedot

VEISU , SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384

VEISU , SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384 VEISU-5474-6, SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. huhtikuuta 2011 päivättyä

Lisätiedot

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Tässä selvityksessä on tarkasteltu Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydentämismahdollisuuksia. Selvityksen tavoitteena

Lisätiedot

LINNAINMAA , YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518.

LINNAINMAA , YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518. LINNAINMAA-5628-3, YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 9. päivänä syyskuuta 2013 päivättyä ja 14. lokakuuta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Kaavatunnus 564-65 Diaarinumero OUKA/686/08 6.4.08 Revontie 0 ja Ketunkujan ymäristö Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Kevyenliikenteenväylän vuoksi osa tontista leikataan uistoalueeksi Yksi kerrostalo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

POHJOISKATU 15 KAAVAMUUTOS LUONNOSVAIHEESSA

POHJOISKATU 15 KAAVAMUUTOS LUONNOSVAIHEESSA POHJOISKATU 15 KAAVAMUUTOS LUONNOSVAIHEESSA Natalia Musikka Maankäytön suunnittelija 26.6.2019 KAAVAHANKKEEN LÄHTÖTIETOJA Tontti sijaitsee Koulukadun ja Pohjoiskadun risteyksessä Kaavamuutoksen hakijana

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.10.2012 KAUKAJÄRVI-6082-1 JA 2, PITKÄNIITYNKATU 1 JA RUSKONTIE 2, METSÄNIITYN PÄIVÄKODIN LAAJENTAMINEN TYHJILLÄÄN OLEVALLE LIIKETONTILLE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS, EHDOTUS Heimontie 12

ASEMAKAAVAN SELOSTUS, EHDOTUS Heimontie 12 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, EHDOTUS Heimontie 12 Hämeenlinnan kaupungin 16. kaupunginosan korttelin 7, tonttia 50 koskeva asemakaavan muutos Sitovalla tonttijaolla muodostuvat tontit 16-7-13 ja 16-7-14 KAAVANRO:

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

MYRSKYLÄ. puh. 019 510 850

MYRSKYLÄ. puh. 019 510 850 ME MYRSKYLÄ Myrskylän kunnalla on tarjolla kolme erilaista asuinaluetta. Kirkkojärven rannan, Narikon ja Palostenmäen tonttialueet sijaitsevat kävelymatkan päässä keskustasta, josta löytyvät kaikki tarvittavat

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ , LINTUVIIDANKATU 5, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄYS ULLAKKORAKENTAMISTA VARTEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ , LINTUVIIDANKATU 5, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄYS ULLAKKORAKENTAMISTA VARTEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2090-5, LINTUVIIDANKATU 5, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄYS ULLAKKORAKENTAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8326 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2014, tarkistettu 6.10.2014 IKURI / IKURINKAARI, ASEMAKAAVAN LAATIMINEN, TÄYDENNYSRAKENTAMISTA IKURINTIEN JA MYLLYPURONKADUN VÄLISELLE

Lisätiedot

MUNKKINIEMI, TIILIMÄKI 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MUNKKINIEMI, TIILIMÄKI 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1404-00/19 1 (5) Hankenro 0740_58 HEL 2018-012908 7.2.2019 MUNKKINIEMI, TIILIMÄKI 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

SELOSTUS. Asemakaavan muutos: Männistöntie 3 Kaavanro: KAAVOITUS Asemakaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa.

SELOSTUS. Asemakaavan muutos: Männistöntie 3 Kaavanro: KAAVOITUS Asemakaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. SELOSTUS Asemakaavan muutos: Männistöntie 3 Kaavanro: 2549 KAAVOITUS Asemakaavaselostus, joka koskee 1.6.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. Kohde / Tunnistetiedot Dnro: Yhla 286/2016 tai HML/1622/10.02.03.01/2017

Lisätiedot

USKELA , RANTAKULMANTIE 6 Asemakaava nro PISA/157/423/2003 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

USKELA , RANTAKULMANTIE 6 Asemakaava nro PISA/157/423/2003 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS USKELA 504-20, RANTAKULMANTIE 6 Asemakaava nro PISA/157/423/2003 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 11.9.2017 Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt tontin nro 504-20 omistaja jättämällä kaavoituspyynnön

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.5.2007 tark. 5.7.2007 PIENTALOALUEEN TÄYDENTÄMINEN, TONTIN TAKAHUHTI-4973-4 JAKAMINEN, LINNAHAANKATU, KAAVA NRO 8214. Kaava-alue lähivaikutusalueineen

Lisätiedot

Nunnan radanvarren asemakaavan rakentamistapaohjeet (korttelit ja kortteli 21060), yleiset määräykset

Nunnan radanvarren asemakaavan rakentamistapaohjeet (korttelit ja kortteli 21060), yleiset määräykset Nunnan radanvarren asemakaavan rakentamistapaohjeet (korttelit 21050-21051 ja kortteli 21060), yleiset määräykset Nunnan radanvarren asemakaava-alue sijaitsee likimääräisesti Littoistentien, Nunnanpellon

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Muistutukset ja lausunnot sekä kaupungin vastineet niihin

Muistutukset ja lausunnot sekä kaupungin vastineet niihin Kaleva, Pellervon koulun ja Tredun tontit, Pellervonkatu 20 ja Sammonkatu 45, katu- ja virkistysaluetta. Asemakaava nro 8297 Diaarinumero: TRE: 4152/10.02.01/2017 Muistutukset ja lausunnot sekä kaupungin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOKIOISTENTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 7.8.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 801 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3104 OSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Länsikatu. rp23. Sepänkatu. rp24. rp26 LOUHELANKATU. rp25 LÄNSIKATU. Louhelankatu III le p. rp28. rp27 68 IV SEPÄNKATU III.

Länsikatu. rp23. Sepänkatu. rp24. rp26 LOUHELANKATU. rp25 LÄNSIKATU. Louhelankatu III le p. rp28. rp27 68 IV SEPÄNKATU III. 1 4 2 1 1 Louhelankatu Länsikatu I I 4 Sepänkatu 20 1 1 1 1 20 0 20 21 2 2 24 22 3 2 1 1 rp2 rp2 rp24 rp23 rp rp2 0 30 40 0 20 0 a le p I 0 SEPÄNKATU LOUHELANKATU LÄNSIKATU 43300 400 43400 400 IV AK ASEMAKAAVAMERKINNÄT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 Suunnittelualue: Suunnittelualueet sijaitsevat Kihniön kunnassa Kirkonkylän taajaman keskustassa (kuva 1). Suunnittelualueeseen sisältyvät Kihniön

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Poikkeaminen (LTK) / Stockpos Oy / Väinölänniemi 1-17-1 (Vuorikatu 11) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 8 koskevaan asemakaavaan (Pietiläntie 33)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 8 koskevaan asemakaavaan (Pietiläntie 33) Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.3.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 8 koskevaan asemakaavaan (Pietiläntie 33) kaavatunnus 564-2186

Lisätiedot

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa. Osojte: Sorsapuisto 1. Liite 1. 11.5 Tonttijako ja -rekisteri Tontille 1 on hyväksytty t.onttijako 18.4.1977.

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa. Osojte: Sorsapuisto 1. Liite 1. 11.5 Tonttijako ja -rekisteri Tontille 1 on hyväksytty t.onttijako 18.4.1977. X V I I KAUPUNGINOSAN KORTTELIN N:O 315 TONTIN N:O 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA N:O 6572, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMINISTE- RIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SORSAPUISTO 1) Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SURTIKONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 771 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3114 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot