RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/"

Transkriptio

1 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:00-19:48 PAIKKA Teams-kokous KÄSITELLYT ASIAT Sivu 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Asemakaavan muutokset Ranuan kirkonkylän alueella Simojärven rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus, Simojärvi, Kultisalmen eteläpuoli (Osa A) 111 Rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus, Simojärven eteläranta, Koirajärvi, Hietajärvi, Saunajärvi, Latvajärvi ja Mustalampi (Osa B) 112 Rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus Simojärven kaakkoisosa, Impiönjärvi, Roosinginjärvi, Penämönjärvi, Rytijärvi, Latva- Penämö ja Iso Lehmijärvi (Osa C) 113 Rantaosayleiskaavan laatiminen Saarijärvi, Ojajärvi, Mämmilampi, Hoikkalampi sekä Iso- ja Pikku Löytölampi (Osa D) 114 Peurantien, Vasantien ja Porontien saneerauksen urakan keskeyttäminen 115 Koulukeskusalueen pihan saneerauksen urakoitsijan valinta ja määrärahan siirto investointiosan sisällä 116 Määrärahan siirto investointiosasta käyttötalousosaan 117 Ritva Kraatzin rakentamista koskeva poikkeamishakemus 118 Jäännösrepola tilan ostaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Talous- ja toimintakatsaus tammi-huhtikuu Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisaikataulu 122 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

2 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön yhteistoimintamenettely Kuntastrategian päivittäminen Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä Kuntalaisaloitteet ja valtuustoaloitteet vuodelta Lahjoituksen vastaanottaminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjan tarkastaminen

3 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT LÄSNÄ Salmela Mirva puheenjohtaja Hintsala Jari jäsen Jaakola Anitta jäsen Kelahaara Rauno jäsen Kortesalmi Aimo jäsen Ranua Markus jäsen Salmela Terhi jäsen Hietala Tatu valtuuston pj. Ruonala Keijo valtuuston I vpj. Aikkila Antti-Pekka valtuuston II vpj. Tuomas Aikkila kunnanjohtaja, esittelijä Koukkula Jaana hallintojohtaja Niemelä Risto tekninen johtaja/rakennustarkastaja Juutinen Jenniina hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Poistui klo ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja Mirva Salmela pöytäkirjanpitäjä Jenniina Juutinen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Markus Ranua Terhi Salmela PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on laitettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon Todistaa: Jenniina Juutinen pöytäkirjanpitäjä

4 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markus Ranua ja Terhi Salmela.

6 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Kunnanhallitus Päätös: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen esityslista.

7 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Asemakaavan muutokset Ranuan kirkonkylän alueella 2258/18.180/2020 KAAVA 3 Ranuan kunta on linjannut kunnan talousarviossa 2020 ja taloussuunnitelmassa kirkonkylän asemakaavan osalta seuraavasti: "Varaudutaan päivittämään tarpeen mukaan alueittain kirkonkylän asemakaavaa sekä laajentamaan Kolomaan teollisuusaluetta. Talousarviovuoden alussa käynnistetään asemakaavan laadintatyö Infopoliksen/vanhan lukion ja vanhan sairaalan alueille. Tavoitteena on saada omarantaisia ja muita omakotitalo- tontteja/rivitalotontteja vesistön läheisyyteen." Tekninen johtaja/rakennustarkastaja esittää, että Ranuan kunta käynnistää asemakaavan muutoksen kirkonkylän alueella seuraavasti: Kolomaan teollisuusalueen asemakaavaa laajennetaan kohti etelää kesällä 2019 vahvistetun yleiskaavan mukaisesti. Asemakaavan muutostyö aloitetaan vanhan sairaalan alueella sekä Infopoliksen/vanhan lukion sekä yläasteen/pappilanniemen alueella. Tekninen johtaja/rakennustarkastaja on laatinut luonnoksen kaavoituksen aluerajoista. Kaava- ja maapoliittinen työryhmä käy keskustelua rajauksista, jonka jälkeen kaavoitettavat alueet esitetään kunnanhallitukselle. Kaavoitukset käynnistettäisiin kaava- ja maapoliittisen työryhmän vahvistaman karttarajausten mukaisesti siten, että kunta käynnistää konsultin kilpailutuksen kirkonkylän asemakaavan muutosta varten. Konsultin valinnan jälkeen kunta päättäisi panna vireille asemakaavan muutokset/laajennukset kyseisillä alueilla. Pappilanniemen osalta karttarajauksessa oleva seurakunnan omistaman maa-alueen kaavoittamisesta sovitaan seurakunnan kanssa. Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kunta käynnistää kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kolomaan teollisuusalueella, sekä asemakaavan muutostyön vanhan sairaalan alueella ja Pappilanniemen alueella kaava- ja maapoliittisen työryhmä esittämän karttarajauksen mukaisesti.

8 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaavoitustyö käynnistetään kilpailuttamalla konsultti asemakaavan muutosta varten. Konsultin valinnan jälkeen kunnanhallitus asettaa asemakaavan muutoksen vireille kyseisillä alueilla. Lisätietoja asiasta antaa: tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä puh , Kunnanhallitus KAAVA 11 Esityslistan mukana jaetaan luonnokset kaavoituksen karttarajauksista. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen. Tekninen osasto on kilpailuttanut asemakaavan muutoksen kirkonkylän alueella. Asemakaavan muutoksen laatijaksi on valittu Seitap Oy. Tapani Honkanen Seitap Oy:stä on toimittanut kaava- ja maapoliittisen työryhmän käsittelyyn Pappilaniemen, vanhan sairaalan ja Kolomaan asemakaava- alueiden muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tapani Honkanen Seitap Oy:stä tulee kokoukseen esittelemään osallistumis- ja arvoitisuunnitelman, sekä keskustelemaan työryhmän kanssa kaavan tavoitteista ja työn etenemisestä. Esityslistan mukana jaetaan osallistamis- ja arviointisuunnitelma. Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä merkitsee tiedoksi Seitap Oy/Tapani Honkasen esittämän osallistumis- ja arvointisuunnitelman ja käy asiasta keskustelua. Samalla päätettiin, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

9 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus KAAVA 18 Lisätietoja asiasta antaa: Tekninen johtaja Risto Niemelä Puh , Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Pappilaniemen, vanhan sairaalan ja Kolomaan alueilla pannaan vireille ja samalla kunnanhallitus asettaa nähtäville asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman seuraavalla kuulutuksella: "Kuulutus Ranuan kunta kuuluttaa vireille kirkonkylän asemakaavan osa- alueiden Pappilaniemi, vanha sairaala ja Kolomaa asemaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoiteessa fi alkaen siihen saakka kunnes kaavaehdotus asetetaan MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. Ranualla Kunnanhallitus" Kunnanhallitus Esityslistan mukana jaetaan Kirkonkylän asemakaavan osa-alueiden Pappilanniemi, vanha sairaala ja Kolomaa asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen.

10 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus KAAVA 4 Kirkonkylän asemakaavan osa-alueiden muutoksien luonnosvaihe on valmistunut. Kaava- ja maapoliittinen työryhmän käsiteltäväksi on toimitettu Pappilanniemen, vanhan sairaalan ja Kolomaan alueiden asemakaavaluonnokset. Tapani Honkanen Seitap Oy:stä tulee kokoukseen esittelemään asemakaavaluonnokset Esityslistan mukana jaetaan kaavaluonnokset, osallistamis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaselostusluonnokset. Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää, että kunnanhallitus pyytää Pappilaniemen, vanhan sairaalan ja Kolomaan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen luonnosvaiheesta lausuntoja seuraavilta tahoilta: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta, Ranuan kunnan hyvinvointilautakunnalta, Ranuan kunnan tekniseltä lautakunnalta, Lapin liitolta, Lapin maakuntamuseolta, Museovirastolta, Lapin pelastuslaitokselta, Lapin ELY-keskukselta, Lapin aluehallintovirastolta, Caruna Oy:ltä, Ranuan Infra Oy:ltä, Ranuan seurakunnalta, Ranuan vanhusten ja eläkeläisten tukiyhdistykseltä ja Ranuan Seudun Matkailu Oy:ltä klo mennessä sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville seuraavalla kuulutuksella: "Kirkonkylän Pappilanniemen, vanhan sairaalan ja Kolomaan teollisuusalueen asemakaavan muutos Kirkonkylän asemakaavan muutosalueen luonnosvaiheen asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja -sivuilla: Asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa klo mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, Ranua. Kuoreen merkintä "Ranuan asemakaavan muutokset". Ranualla

11 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kunnanhallitus" Lisätietoja asiasta antaa: tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä puh ; Kunnanhallitus Esityslistan mukana jaetaan Kirkonkylän asemakaavan osa-alueiden Pappilanniemi, vanha sairaala ja Kolomaa asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä luonnos kaavaselostuksesta. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen. KAAVA 7 Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus osa- alueilla Pappilaniemi, vanhan sairaala ja Kolomaa on ollut luonnosvaiheessa nähtävillä välisenä aikana. Määräaikaan mennessä luonnosvaiheen kuulemisesta jätettiin Kolomaan alueelta 4 lausuntoa, vanhan sairaalan osalta 4 lausuntoa, ja Pappilanniemen alueelta 5 lausuntoa. Kaavaluonnoksita ei jätetty kirjallisia mielipiteitä. Esityslistan mukana jaetaan kaavoittajan vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä kaavaehdotus ja ehdotus kaavaselostukseksi. Tapani Honkanen tulee kokoukseen esittelemään ehdotusvaiheen aineiston.

12 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa nähtäville kirkonkylän asemakaavan ehdotusvaiheen aineistot kaavan alueilta Kolomaa, Pappilanniemi ja vanha sairaala. Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää, että kunnanhallitus pyytää lausunnot kaavan ehdotusvaiheesta seuraavilta tahoilta: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta, Ranuan kunnan hyvinvointilautakunnalta, Ranuan kunnan tekniseltä lautakunnalta, Lapin liitolta, Lapin maakuntamuseolta, Museovirastolta, Lapin pelastuslaitokselta, Lapin ELY-keskukselta, Lapin aluehallintovirastolta, Ranuan Infra Oy:ltä ja Caruna Oy:ltä klo mennessä sekä asettaa kaavaehdotuksen nähtäville seuraavalla kuulutuksella: "Kirkonkylän asemakaavan muutokset ja laajennukseet osa-alueilla Pappilaniemi, vanha sairaala ja Kolomaa. Ehdotusvaiheen asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja -sivuilla: rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/kaavat-ja-kiinteistot/vireilla-olevat-kaavat Asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa klo mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, Ranua. Kuoreen merkintä "Asemakaavan muutokset". Ranualla Kunnanhallitus" Kunnanhallitus Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen.

13 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Merkitään, että kunnanhallituksen jäsen Aimo Kortesalmi poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi).

14 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Simojärven rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus, Simojärvi, Kultisalmen eteläpuoli (Osa A) 2463/18.180/2020 KAAVA 25 Ranuan kunta on linjannut kunnan talousarviossa 2020 ja taloussuunnitelmassa yleiskaavoituksen osalta seuraavasti: "Suunnitelmavuosina valmistellaan yleiskaavoituksen jatkamista kaavoittamattomille järvialueille seuraavasti: ; Saariharju-Impiö-Penämö" Simojärven alueen yleiskaava on laadittu 1990-luvun loppupuolella kolmessa osassa. Simojärven osayleiskaavat ovat jo vanhoja ja alueen tarpeet ovat muuttuneet, joten Simojärven kaavoituksen uudistaminen olisi järkevää toteuttaa yhtä aikaa kaavoittamattomien järvialueiden kaavoituksien yhteydessä. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt Simojärven eteläisen alueen yleiskaavan muutoksesta sekä kaava-alueen laajennuksesta eteläisillä alueilla oleville kaavoittamattomille järvialueille. Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut Simojärven eteläisen osan yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n. Jatkovalmisteluissa Simojärven eteläinen alue on todettu liian laajaksi kaavoitettavaksi yhden kaavan alle. Tämän vuoksi Simojärven eteläisen osan yleiskaavan muutos- ja laajennus alue on jaettu neljään itsenäiseen kaavaan. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on toimittanut kaava- ja maapoliittisen työryhmän käsittelyyn Simojärven rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus osa A:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman.osa A kattaa Simojärven Iso-Selän, Vohoselän ja Soppananselän ja sen itäpuolella olevia järviä ja lampia. Kaava-alueen rajaus on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Esityslistan mukana jaetaan osallistamis- ja arviointisuunnitelma sekä kartta neljän järvialueen kaavasta. Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että Simojärven rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus osalle A asetetaan vireille ja samalla kunnanhallitus asettaa nähtäville yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman seuraavalla kuulutuksella: "Kuulutus

15 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Ranuan kunta kuuluttaa vireille Simojärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen sekä uusien rantaosayleiskaavojen laatimisen Simojärven eteläisillä järvialueilla. Kaavojen osallistumis- ja arviontisuunnitelmat pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoiteessa fi alkaen siihen saakka kunnes kaavaluonnos asetetaan MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. Ranualla Kunnanhallitus" Samalla kunnanhallitus päättää hyväksyä Simojärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen alueella AOAS:ssa esitetyn karttarajauksen mukaisesti. Merkitään, että kaava- ja maapoliittisen työryhmän puheenjohtaja Veijo Illikainen ja jäsen Keijo Ruonala poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjääviys). Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Ulla Ilvesluoto. Pöytäkirjan tarkastajaksi tähän pykälään Keijo Ruonalan tilalle valittiin Sirpa Hakala. Lisätietoja asiasta antaa: Tekninen johtaja Risto Niemelä Puh , Kunnanhallitus KAAVA 6 Esityslistan mukana jaetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kartta neljän järvialueen kaavasta. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen. Merkitään, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Veijo Illikainen ja jäsenet Hannu Kuukasjärvi ja Keijo Ruonala poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjääviys). Puheenjohtajaksi tämän pykälän ajaksi valittiin Viola Tarujärvi. Rantaosayleiskaava laatiminen/päivittäminen ja laajennus alueella Simojärvi, Kultisalmen eteläpuoli (Osa A) on edennyt kaavan luonnosvaiheeseen.

16 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Timo Leskinen FCG Oy:stä tulee kokoukseen esittelemään kaavaluonnoksen Esityslistan mukana jaetaan kaavaluonnos ja kaavaselostusluonnos. Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa nähtäville kaava- ja kaavaselostusluonnoksen. Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää, että kunnanhallitus pyytää lausunnot kaavan luonnosvaiheesta seuraavilta tahoilta: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta, Ranuan kunnan hyvinvointilautakunnalta, Ranuan kunnan tekniseltä lautakunnalta, Lapin liitolta, Lapin maakuntamuseolta, Museovirastolta, Lapin pelastuslaitokselta, Lapin ELY-keskukselta, Lapin aluehallintovirastolta ja Caruna Oy:ltä klo mennessä sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville seuraavalla kuulutuksella: "Simojärven yleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen Simojärven etäläisillä järvialueilla. Simojärven yleiskaavan päivittämisen ja laajentamisen luonnosvaiheen asiakirjat alueilla A,B,C ja D pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja -sivuilla: rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/kaavat-ja-kiinteistot/vireilla-olevat-kaavat Yleiskaavojen muutoksen luonnosvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa klo mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, Ranua. Kuoreen merkintä "Simojärven yleiskaava". Ranualla Kunnanhallitus" Kunnanhallitus Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen.

17 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Merkitään, että valtuuston I varapuheenjohtaja Keijo Ruonala poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi).

18 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus, Simojärven eteläranta, Koirajärvi, Hietajärvi, Saunajärvi, Latvajärvi ja Mustalampi (Osa B) 2463/18.180/2020 KAAVA 26 Ranuan kunta on linjannut kunnan talousarviossa 2020 ja taloussuunnitelmassa yleiskaavoituksen osalta seuraavasti: "Suunnitelmavuosina valmistellaan yleiskaavoituksen jatkamista kaavoittamattomille järvialueille seuraavasti: ; Saariharju-Impiö-Penämö" Simojärven alueen yleiskaava on laadittu 1990-luvun loppupuolella kolmessa osassa. Simojärven osayleiskaavat ovat jo vanhoja ja alueen tarpeet ovat muuttuneet, joten Simojärven kaavoituksen uudistaminen olisi järkevää toteuttaa yhtä aikaa kaavoittamattomien järvialueiden kaavoituksien yhteydessä. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt Simojärven eteläisen alueen yleiskaavan muutoksesta sekä kaava-alueen laajennuksesta eteläisillä alueilla oleville kaavoittamattomille järvialueille. Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut Simojärven eteläisen osan yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n. Jatkovalmisteluissa Simojärven eteläinen alue on todettu liian laajaksi kaavoitettavaksi yhden kaavan alle. Tämän vuoksi Simojärven eteläisen osan yleiskaavan muutos- ja laajennus alue on jaettu neljään itsenäiseen kaavaan. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on toimittanut kaava- ja maapoliittisen työryhmän käsittelyyn Simojärven rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus osa B:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman.osa B kattaa Simojärven eteläisintä osaa ja sen eteläpuolella olevia järviä ja lampia. Kaava-alueen rajaus on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Esityslistan mukana jaetaan osallistamis- ja arviointisuunnitelma sekä kartta neljän järvialueen kaavasta. Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus osalle B asetetaan vireille ja samalla kunnanhallitus asettaa nähtäville yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman seuraavalla kuulutuksella: "Kuulutus

19 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Ranuan kunta kuuluttaa vireille Simojärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen sekä uusien rantaosayleiskaavojen laatimisen Simojärven eteläisillä järvialueilla. Kaavojen osallistumis- ja arviontisuunnitelmat pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoiteessa fi alkaen siihen saakka kunnes kaavaluonnos asetetaan MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. Ranualla Kunnanhallitus" Samalla kunnanhallitus päättää hyväksyä Simojärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen alueella B OAS:ssa esitetyn karttarajauksen mukaisesti. Merkitään, että kaava- ja maapoliittisen työryhmän puheenjohtaja Veijo Illikainen, jäsenet Sirpa Hakala, Risto Niemelä ja Tiina Torvinen sekä pöytäkirjanpitäjä Jenna-Riikka Kouva poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjääviys). Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Ulla Ilvesluoto ja pöytäkirjanpitäjäksi kutsuttiin hallintojohtaja Jaana Koukkula. Lisätietoja asiasta antaa: Hallintojohtaja Jaana Koukkula puh , Kunnanhallitus Esityslistan mukana jaetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kartta neljän järvialueen kaavasta. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen. Merkitään, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Veijo Illikainen, valtuuston varapuheenjohtaja Rauno Kelahaara, kunnanjohtaja Sirpa Hakala, tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä ja pöytäkirjanpitäjä Kirsti Keskikallio poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjääviys). Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Hannu Kuukasjärvi ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja Jaana Koukkula.

20 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus KAAVA 3 Rantaosayleiskaava laatiminen/päivittäminen ja laajennus alueella Simojärven eteläranta, Koirajärvi, Hietajärvi, Saunajärvi, Latvajärvi ja Mustalampi (Osa B). Timo Leskinen FCG Oy:stä tulee kokoukseen esittelemään kaavaluonnoksen Esityslistan mukana jaetaan kaavaluonnos ja kaavaselostusluonnos. Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa nähtäville kaava- ja kaavaselostusluonnoksen. Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää, että kunnanhallitus pyytää lausunnot kaavan luonnosvaiheesta seuraavilta tahoilta: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta, Ranuan kunnan hyvinvointilautakunnalta, Ranuan kunnan tekniseltä lautakunnalta, Lapin liitolta, Lapin maakuntamuseolta, Museovirastolta, Lapin pelastuslaitokselta, Lapin ELY-keskukselta, Lapin aluehallintovirastolta ja Caruna Oy:ltä klo mennessä sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville seuraavalla kuulutuksella: "Simojärven yleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen Simojärven etäläisillä järvialueilla. Simojärven yleiskaavan päivittämisen ja laajentamisen luonnosvaiheen asiakirjat alueilla A,B,C ja D pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja -sivuilla: rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/kaavat-ja-kiinteistot/vireilla-olevat-kaavat Yleiskaavojen luonnosvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa klo mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, Ranua. Kuoreen merkintä "Simojärven yleiskaava". Ranualla Kunnanhallitus" Merkitään, että työryhmän jäsenet Arto Niemelä ja Risto Niemelä poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi).

21 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Lisätietoja asiasta antaa: kunnanjohtaja Tuomas Aikkila puh ; Kunnanhallitus Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen. Merkitään, että tekninen johtaja Risto Niemelä ja kunnanhallituksen jäsen Rauno Kelahaara poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi).

22 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus Simojärven kaakkoisosa, Impiönjärvi, Roosinginjärvi, Penämönjärvi, Rytijärvi, Latva- Penämö ja Iso Lehmijärvi (Osa C) 2463/18.180/2020 KAAVA 27 Ranuan kunta on linjannut kunnan talousarviossa 2020 ja taloussuunnitelmassa yleiskaavoituksen osalta seuraavasti: "Suunnitelmavuosina valmistellaan yleiskaavoituksen jatkamista kaavoittamattomille järvialueille seuraavasti: ; Saariharju-Impiö-Penämö" Simojärven alueen yleiskaava on laadittu 1990-luvun loppupuolella kolmessa osassa. Simojärven osayleiskaavat ovat jo vanhoja ja alueen tarpeet ovat muuttuneet, joten Simojärven kaavoituksen uudistaminen olisi järkevää toteuttaa yhtä aikaa kaavoittamattomien järvialueiden kaavoituksien yhteydessä. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt Simojärven eteläisen alueen yleiskaavan muutoksesta sekä kaava-alueen laajennuksesta eteläisillä alueilla oleville kaavoittamattomille järvialueille. Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut Simojärven eteläisen osan yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n. Jatkovalmisteluissa Simojärven eteläinen alue on todettu liian laajaksi kaavoitettavaksi yhden kaavan alle. Tämän vuoksi Simojärven eteläisen osan yleiskaavan muutos- ja laajennus alue on jaettu neljään itsenäiseen kaavaan. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on toimittanut kaava- ja maapoliittisen työryhmän käsittelyyn Simojärven rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus osa C:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman.osa C kattaa Simojärven kaakkoisosan ranta-alueet sekä Penämönjärven, Roosinginjärven, Pikkulammen, Impiönjärven, Itälammen, Koikkurivaaranlammen, Matalajärven, Latva-Penämön, Kaivoslammen, Liejulammen, Heikkilänlammen, Impiönlammen, Rytijärven, Iso Lehmijärven ja muutamia nimettömiä pieniä lampia mainittujen lampien ja järvien läheisyydessä. Kaava-alueen rajaus on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Esityslistan mukana jaetaan osallistamis- ja arviointisuunnitelma sekä kartta neljän järvialueen kaavasta. Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus osalle C asetetaan vireille ja samalla kunnanhallitus asettaa nähtäville yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman seuraavalla kuulutuksella:

23 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus "Kuulutus Ranuan kunta kuuluttaa vireille Simojärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen sekä uusien rantaosayleiskaavojen laatimisen Simojärven eteläisillä järvialueilla. Kaavojen osallistumis- ja arviontisuunnitelmat pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoiteessa fi alkaen siihen saakka kunnes kaavaluonnos asetetaan MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. Ranualla Kunnanhallitus" Samalla kunnanhallitus päättää hyväksyä Simojärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen alueella C OAS:ssa esitetyn karttarajauksen mukaisesti. Merkitään, että kaava- ja maapoliittisen työryhmän puheenjohtaja Veijo Illikainen, jäsen Tiina Torvinen ja pöytäkirjanpitäjä Jenna-Riikka Kouva poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjääviys). Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Ulla Ilvesluoto ja pöytäkirjanpitäjänä Sirpa Hakala. Lisätietoja asiasta antaa: Tekninen johtaja Risto Niemelä Puh , Kunnanhallitus KAAVA 4 Esityslistan mukana jaetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kartta neljän järvialueen kaavasta. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen. Merkitään, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Veijo Illikainen ja jäsen Jonna- Maria Laivamaa poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjääviys). Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Hannu Kuukasjärvi.

24 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Rantaosayleiskaava laatiminen/päivittäminen ja laajennus alueella Simojärven kaakkoisosa, Impiönjärvi, Roosinginjärvi, Penämönjärvi, Rytijärvi, Latva-Penämö ja Iso Lehmijärvi (Osa C) on edennyt kaavan luonnosvaiheeseen. Timo Leskinen FCG Oy:stä tulee kokoukseen esittelemään kaavaluonnoksen Esityslistan mukana jaetaan kaavaluonnos ja kaavaselostusluonnos. Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa nähtäville kaava- ja kaavaselostusluonnoksen. Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää, että kunnanhallitus pyytää lausunnot kaavan luonnosvaiheesta seuraavilta tahoilta: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta, Ranuan kunnan hyvinvointilautakunnalta, Ranuan kunnan tekniseltä lautakunnalta, Lapin liitolta, Lapin maakuntamuseolta, Museovirastolta, Lapin pelastuslaitokselta, Lapin ELY-keskukselta, Lapin aluehallintovirastolta ja Caruna Oy:ltä klo mennessä sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville seuraavalla kuulutuksella: "Simojärven yleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen Simojärven etäläisillä järvialueilla. Simojärven yleiskaavan päivittämisen ja laajentamisen luonnosvaiheen asiakirjat alueilla A,B,C ja D pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja -sivuilla: rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/kaavat-ja-kiinteistot/vireilla-olevat-kaavat Yleiskaavojen luonnosvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa klo mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, Ranua. Kuoreen merkintä "Simojärven yleiskaava". Ranualla Kunnanhallitus" Merkitään, että työryhmän jäsen Antti-Pekka Aikkila poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi). Merkitään, että Arto Niemelä toimi tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastajana.

25 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Lisätietoja asiasta antaa: tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä puh ; Kunnanhallitus Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen. Merkitään, että valtuuston II varapuheenjohtaja Antti-Pekka Aikkila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi).

26 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Rantaosayleiskaavan laatiminen Saarijärvi, Ojajärvi, Mämmilampi, Hoikkalampi sekä Iso- ja Pikku Löytölampi (Osa D) 2463/18.180/2020 KAAVA 28 Ranuan kunta on linjannut kunnan talousarviossa 2020 ja taloussuunnitelmassa yleiskaavoituksen osalta seuraavasti: "Suunnitelmavuosina valmistellaan yleiskaavoituksen jatkamista kaavoittamattomille järvialueille seuraavasti: ; Saariharju-Impiö-Penämö" Simojärven alueen yleiskaava on laadittu 1990-luvun loppupuolella kolmessa osassa. Simojärven osayleiskaavat ovat jo vanhoja ja alueen tarpeet ovat muuttuneet, joten Simojärven kaavoituksen uudistaminen olisi järkevää toteuttaa yhtä aikaa kaavoittamattomien järvialueiden kaavoituksien yhteydessä. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt Simojärven eteläisen alueen yleiskaavan muutoksesta sekä kaava-alueen laajennuksesta eteläisillä alueilla oleville kaavoittamattomille järvialueille. Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut Simojärven eteläisen osan yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n. Jatkovalmisteluissa Simojärven eteläinen alue on todettu liian laajaksi kaavoitettavaksi yhden kaavan alle. Tämän vuoksi Simojärven eteläisen osan yleiskaavan muutos- ja laajennus alue on jaettu neljään itsenäiseen kaavaan. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on toimittanut kaava- ja maapoliittisen työryhmän käsittelyyn Simojärven rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus osa D:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman.osa D kattaa Saarijärven, Ojajärven, Mämmilammen, Hoikkalammen, Iso Löytölammen, Pikku Löytölammen sekä muutamia nimettömiä pieniä lampia mainittujen lampien ja järvien läheisyydessä. Kaava-alueen rajaus on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Esityslistan mukana jaetaan osallistamis- ja arviointisuunnitelma sekä kartta neljän järvialueen kaavasta. Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että Simojärven rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus osalle D asetetaan vireille ja samalla kunnanhallitus asettaa nähtäville yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman seuraavalla kuulutuksella: "Kuulutus

27 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Ranuan kunta kuuluttaa vireille Simojärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen sekä uusien rantaosayleiskaavojen laatimisen Simojärven eteläisillä järvialueilla. Kaavojen osallistumis- ja arviontisuunnitelmat pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoiteessa fi alkaen siihen saakka kunnes kaavaluonnos asetetaan MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. Ranualla Kunnanhallitus" Samalla kunnanhallitus päättää hyväksyä Simojärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen alueella D OAS:ssa esitetyn karttarajauksen mukaisesti. Merkitään, että kaava- ja maapoliittisen työryhmän pöytäkirjanpitäjä Jenna-Riikka Kouva poistui esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi). Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän aikana Sirpa Hakala. Lisätietoja asiasta antaa: Tekninen johtaja Risto Niemelä Puh , Kunnanhallitus KAAVA 5 Esityslistan mukana jaetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kartta neljän järvialueen kaavasta. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen. Merkitään, että hallintojohtaja Jaana Koukkula poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjääviys). Rantaosayleiskaava laatiminen/päivittäminen ja laajennus alueella Simojärven kaakkoisosa Saarijärvi, Ojajärvi, Mämmilampi, Hoikkalampi, sekä Iso- ja Pikku Löytölampi (Osa D) on edennyt kaavan luonnosvaiheeseen. Timo Leskinen FCG Oy:stä tulee kokoukseen esittelemään kaavaluonnoksen

28 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Esityslistan mukana jaetaan kaavaluonnos ja kaavaselostusluonnos. Päätösehdotus: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa nähtäville kaava- ja kaavaselostusluonnoksen. Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää, että kunnanhallitus pyytää lausunnot kaavan luonnosvaiheesta seuraavilta tahoilta: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta, Ranuan kunnan hyvinvointilautakunnalta, Ranuan kunnan tekniseltä lautakunnalta, Lapin liitolta, Lapin maakuntamuseolta, Museovirastolta, Lapin pelastuslaitokselta, Lapin ELY-keskukselta, Lapin aluehallintovirastolta ja Caruna Oy:ltä klo mennessä sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville seuraavalla kuulutuksella: "Simojärven yleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen Simojärven etäläisillä järvialueilla. Simojärven yleiskaavan päivittämisen ja laajentamisen luonnosvaiheen asiakirjat alueilla A,B,C ja D pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja -sivuilla: rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/kaavat-ja-kiinteistot/vireilla-olevat-kaavat Yleiskaavojen muutoksen luonnosvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa klo mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, Ranua. Kuoreen merkintä "Simojärven yleiskaava". Ranualla Kunnanhallitus" Kunnanhallitus Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaava- ja maapoliittisen työryhmän ehdotuksen.

29 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Kaava- ja maapoliittinen työryhmä Kunnanhallitus Merkitään, että hallintojohtaja Jaana Koukkula poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi).

30 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Peurantien, Vasantien ja Porontien saneerauksen urakan keskeyttäminen 136/58.581/2022 Kunnanhallitus Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu euron ja vuodelle euron määräraha kaavateiden saneeraukseen. Ranuan kunta on pyytänyt yhteistyössä Ranuan infra oy:n kanssa urakkatarjouksen katujen saneerauksesta sekä vesihuollon verkoston saneerauksesta kyseisillä kaduilla. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa ( Määräaikaan mennessä ( klo 14.00) saapuneet tarjoukset ovat seuraavat: Tarjoaja Hinta (alv 0 %) Napapiirin Kuljetus Oy euroa Tarjouspyyntöasiakirjan mukaisesti urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Ranuan kunnan osuus urakasta on peruskorjauksen osuudelta euroa ja valaistuksen osuudelta euroa. Ranuan Infra Oy:n osuus vesihuollon saneerauksen osalta on euroa. Ranuan kunnan osuus ylittää määrärahavarauksen eurolla. Napapiirin Kuljetus Oy:n kanssa on käyty urakan selonottoneuvottelu , jossa on neuvoteltu urakan toteutustavasta ja laajuudesta. Käydyissä neuvotteluissa on käyty läpi urakan toteutusvaihtoehtoja ja jakamista kahdelle vuodelle. Käydyissä keskusteluissa on selvinnyt, että maanrakennustöiden kustannukset ovat nousseet voimakkaasti syksystä 2021 lähtien. Tekninen osasto on neuvotellut urakan toteuttamisen mahdollisuudesta Ranuan Infra Oy:n kanssa. Tarjottu urakkahinta infran saneerauksesta on tieosuuksille niin korkea, että se ylittää Ranuan Infra Oy:n kuluvalle vuodelle verkoston saneeraukseen varatut määrärahat. Nykyisten viemärilinjojen kanssa pärjätään vielä muutama vuosi, joten urakan toteuttamiselle ei ole välitöntä tarvetta. Kunnan kaavateiden osalta teiden saneeraminen ei ole järkevää mikäli yhtäaikaa ei voida saneerata myös tierakenteessa olevia vesi- ja viemärilinjoja.

31 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen johtaja/rakennustarkastaja esittää, että urakka keskeytetään. Perusteena on taloudelliset syyt. Tarjottu urakkahinta ylittää kunnan varaaman määrärahan ja infran saneerauksen osuus ylittää Ranuan Infra Oy:n hankkeelle varatut määrärahat. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää keskeyttää hankinnan koskien Peurantien, Porontien ja Vasantien saneerausta. Perusteluina keskeytykselle on kunnan ja Ranuan Infra Oy:n hankkeelle varattujen määrärahojen ylittyminen. Merkitään, että kunnanhallituksen jäsen Rauno Kelahaara poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yhteisöjäävi). Lisätietoja asiasta antaa: tekninen johtaja/ rakennustarkastaja Risto Niemelä puh ,

32 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Koulukeskusalueen pihan saneerauksen urakoitsijan valinta ja määrärahan siirto investointiosan sisällä 135/58.580/2022 Kunnanhallitus Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu euron määräraha koulukeskuksen piha-alueen kehittämiseen. Lisäksi hankkeelle on haettu euron liikuntapaikka-avustusta. Avustuspäätöstä ei ole vielä saatu. Ranuan kunta on pyytänyt urakkatarjouksen koulukeskuksen piha-alueen kehittämisestä. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa ( Määräaikaan mennessä ( klo 12.00) saapuneet tarjoukset ovat seuraavat: Tarjoaja Hinta (alv 0 %) NCC Oy euroa Tarjouspyyntöasiakirjan mukaisesti urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. NCC Oy:n kanssa on käyty urakan selonottoneuvottelu , jossa on neuvoteltu urakan toteutustavasta ja laajuudesta. Neuvottelun jälkeen NCC:n on antanut hyvityshintoja, jolla piha-alueen urakkasummaa voidaan laskea. Juoksuradan yläpuolisen asfalttialueen maatyöt, rakennekerrokset ja asfaltista luopuminen euroa, rantapolusta luopuminen euroa, rantapolun tulipaikasta ja kodasta luopuminen euroa ja juoksuradan pinnan korvaaminen edukkaammalla tekonurmiratkaisulla euroa. Koulujen piha-alue on ollut pitkään sorapinnalla, johtuen koulujen saneerauksesta, purkamisesta ja väliaikaisista koulutiloista. Uuden monitoimikeskuksen valmistuttua alueelta puretaan pois vanha kunnan virasto ja vanha kirkonkylän koulu. Alueesta on muodostumassa hieno koulu/monitoimikeskus alue, jota piharakenteet tulevat täydentämään. Kustannukset ovat nousseet voimakkaasti syksystä 2022 alkaen, joten rakentamiskustannukset ovat korkeampia kuin syksyllä arvioitiin pihasuunnittelun yhteydessä. Tekninen johtaja esittää, että huolimatta kustannusten voimakkaasta noususta monitoimikeskuksen piha-alue on järkevä rakentaa kokonaisuudessaan valmiiksi

33 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus kesän 2022 aikana. Lisäksi on tarve asfaltoida koulujen väliin jäävää vanhaa soralla olevaa piha-aluetta. Urakan aikana voidaan vielä harkita luopumista juoksuradan ja palolaitoksen välisen alueen asfaltoinnista ja vastaavasti suorittaa lisää asfaltointeja ylä-asteen ja rantakoulu II välisellä piha- alueella. Alueelle pystytetään kunnan omana työnä Kerkän alta siirretyt parkour radat ja peliareena. Tällöin monitoimi/koulukeskusalue on piha-alueineen valmiina syksyllä 2022 koulunkäynnin alkaessa. Piha-alueen toteuttaminen kokonaisuudessaan vaatii määrärahan siirron investointiosan sisällä. Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy NCC:n tekemän tarjouksen. Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tieurakkaan varattu määräraha siirretään investointiosan sisällä monitoimi/koulukeskuksen piha-alueen kehittämiseen. Lisätietoja asiasta antaa: tekninen johtaja/ rakennustarkastaja Risto Niemelä puh ,

34 RANUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Määrärahan siirto investointiosasta käyttötalousosaan 139/13.130/2022 Kunnanhallitus Kunta on varannut vuoden 2022 talousarviossa investointiosaan euron määrärahan Rantakoulun I lunastamiseen varautumiseen. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt jatkaa Rantakoulu II vuokrausta, jolloin Rantakoulu I lunastaminen on tarpeeton ja rakennuksen vuokra-aika päättyi Pappilanniemen asemakaavamuutoksessa lukion ja Infopoliksen tilalle alueelle esitetään asuinrakentamista. Alueelle on tehty jo varaus tonttien ostosta. Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja/rakennustarkastaja ovat neuvotelleet tontin varauksen tehneen toimijan kanssa rakennuspaikkojen myynnissä valtuuston vahvistamilla hinnoilla. Alueelle on suunnitteilla useita asuinrakennuksia ja alustavien suunnitelmien mukaan rakentaminen voi alkaa jo alkuvuodesta Lukion ja Infopoliksen purkaminen on alunperin suunniteltu tuleville budjettivuosille. Jotta alueen rakentaminen on mahdollista alkuvuonna 2023, purkutyöt tulee tehdä syksyllä Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2022 talousarviota siten, että investointiosassa Rantakoulun I lunastamiseen varattu määräraha siirretään euroa käyttötalousosaan omiin kiinteistöihin vanhan lukion ja Infopoliksen purkukustannusten kattamiseen. Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy määrärahan siirrosta johtuvat muutokset tuloslaskelmassa, rahoituslaskelmassa sekä taseessa. Lisätietoja asiasta antaa: Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä puh ,

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Simojärven kalasataman asemakaava

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Simojärven kalasataman asemakaava Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ranua SIMOJÄRVEN KALASATAMAN ASEMAKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.05.2019 Seitap Oy Ranuan kunta 2019 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Iitin Kunnantalo, valtuustosali, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä

Iitin Kunnantalo, valtuustosali, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Iitin kunta Pöytäkirja 7/2014 103 Kaavoitustoimikunta 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-18.50 Paikka Iitin Kunnantalo, valtuustosali, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Laitinen Juha Kare Terhi

Lisätiedot

Ranuan kunta Kaavoituskatsaus 2018

Ranuan kunta Kaavoituskatsaus 2018 LAINSÄÄDÄNTÖ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavaasioista,

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Ranuan kunta Kaavoituskatsaus 2016

Ranuan kunta Kaavoituskatsaus 2016 LAINSÄÄDÄNTÖ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavaasioista,

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-22-46 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 30.5.2018

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/ Liitteet Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/ Liitteet Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2018 1 Ympäristölautakunta Aika 19.12.2018 16:00-17:37 Paikka Sivistystoimen pommisuoja Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 Sivu 26 (34) Valtuusto. Yliopiston tutkimusasema. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 Sivu 26 (34) Valtuusto. Yliopiston tutkimusasema. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 Sivu 26 (34) Valtuusto KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2018 kello 18.00 18.13 KOKOUSPAIKKA Yliopiston tutkimusasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua LIITE A 1 varavaltuutettu

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Teollisuusalueen asemakaavan muutos 1 (5) Leskinen Timo 10.4.2018 Teollisuusalueen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Mikä on osallistumis- ja? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 30. lokakuuta 2014 kello 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall.

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/2017 48 Kokousaika 3.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Pajula Tapio, Kiertonen Sanna, Auramaa Ville Kankare Tarmo Koivusaari

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 21.1.2018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VALKSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

Asemakaavan muutos hyvinvointikeskuksen alueella korttelissa 46

Asemakaavan muutos hyvinvointikeskuksen alueella korttelissa 46 Kunnanhallitus 81 15.04.2019 Kunnanhallitus 95 13.05.2019 Kaava- ja maapoliittinen 6 22.05.2019 työryhmä Kunnanhallitus 123 03.06.2019 Asemakaavan muutos hyvinvointikeskuksen alueella korttelissa 46 2004/55.551/2019

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA Korttelit 3063 Uimahallin ja Jyvälänpuiston päiväkodin alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2018 Suunnittelualue Suunnittelun kohteena on noin 1,5

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Lapinlahden kunnanvirasto, kokoushuone Marjatta

LAPINLAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Lapinlahden kunnanvirasto, kokoushuone Marjatta LAPINLAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 KOKOUSKUTSU Aika 18:00 Paikka Lapinlahden kunnanvirasto, kokoushuone Marjatta Käsiteltävät asiat Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KH 26.2.2018 Liite 27 273-AK1605 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 29 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.2.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014, 17.5.2017 Osallistumis-

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

RAUTION ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

RAUTION ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KALAJOENKAUPUNKI RAUTIONASEMAKAAVAN MUUTOSJALAAJENNUS OSALLISTUMIS JAARVIOINTISUUNNITELMA(OAS) 11.1.2012/18.2.2019 OSALLISTUMIS JAARVIOINTISUUNNITELMANTARKOITUS MRL63 :nmukaankaavaalaadittaessatuleelaatiasuunnitelmaosallistumis

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen

Ranuan kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen Kunnanhallitus 202 12.09.2016 Kaava- ja maapoliittinen 5 21.09.2017 Kaava- ja maapoliittinen 5 13.02.2018 Kunnanhallitus 49 26.03.2018 Kaava- ja maapoliittinen 9 31.10.2018 Kunnanhallitus 58 01.04.2019

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 10 TEKNLTK:249 /2010 TEKNLTK 52 Teknltk 14.9.2010 62 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 1 Liitteenä on kokonaissuunnitelma (alustava) jonka mukaan alueelle tulee - asuntoja - tuotantorakennuksia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KH 28.8.2017 Liite 34 273-AK1605 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sandsundin teollisuusalueen asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Sandsundin teollisuusalueen asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Sandsundin teollisuusalueen asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599406201501 1. Innehåll SANDSUNDIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS... 1 1. SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 23.12.2015 Yleistä

Lisätiedot

Kemien koulun ja hoivakodin asemakaavamuutos

Kemien koulun ja hoivakodin asemakaavamuutos Tohmajärven kunta Kemien koulun ja hoivakodin asemakaavamuutos 7.12.2018 1/5 7.12.2018 Kemien koulun ja hoivakodin asemakaavamuutos Sisältö 1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Hirsimetsäntie 5-7 (Kivistönmäki), Kiveriö. Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Hirsimetsäntie 5-7 (Kivistönmäki), Kiveriö. Lahti.fi A-2701 1 (6) A-2701 Asemakaavan muutos 25.4.2018 Hirsimetsäntie 5-7 (Kivistönmäki), Kiveriö Lahti.fi A-2701 2 (6) Asemakaavan muutos laaditaan Kiinteistö Oy Lahden Hirsimetsäntie 5 sekä JMK Investment

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ote rantaosayleiskaavasta, kaava-alueen rajaus

Ote rantaosayleiskaavasta, kaava-alueen rajaus JOUTSA SIIKANIEMI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO Ote rantaosayleiskaavasta, kaava-alueen rajaus 1. Sijainti ja nykytilanne 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1.8.2019 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 40 24.09.2015 Kaavoitustoimikunta 55 09.11.2015 Kaavoitustoimikunta 3 13.01.2016 Kunnanhallitus 19 01.02.2016 Kunnanhallitus 58 21.03.2016 Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 326 ja 327. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen

Lisätiedot

RAK/59 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE KORPINMAA VASIKKASAAREN ALUETTA RAK/59 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAK/59 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE KORPINMAA VASIKKASAAREN ALUETTA RAK/59 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAK/59 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE KORPINMAA VASIKKASAAREN ALUETTA RAK/59 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.12.2016 HEINOLAN KAUPUNKI RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE TILOJA KORPINMAA 111 406-3-

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

VARTIONIEMEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS TILA KOIVUKANGAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

VARTIONIEMEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS TILA KOIVUKANGAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki VARTIONIEMEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS TILA KOIVUKANGAS 698-409-36-43 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.06.2019 Seitap Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja -laajennus 16. kaupunginosan korttelin 6285 tontti 2 sekä viereinen asemakaavaton alue, Nikkarinkuja 5 Ilmakuva suunnittelualueesta Pictometry,

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAHKOLAN KAUPUNGINOSAN (3) VÄHÄINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSA KORTTELIA 16 KIINTEISTÖT 143-406-12-5, 143-406-12-7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2019 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2019 1.

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kärpäsen koulun tontti Kärpänen. Lahti.fi OAS A (5) D/757/ /2017. Puh.

A Asemakaavan muutos. Kärpäsen koulun tontti Kärpänen. Lahti.fi OAS A (5) D/757/ /2017. Puh. OAS A-2705 1 (5) A-2705 Asemakaavan muutos 28.3.2017 Kärpäsen koulun tontti Kärpänen Lahti.fi OAS A-2705 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot