Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs."

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 39 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-10:10 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina Gestrin Mikko Hintsala Tiina Ahlfors Jan Holst Bjarne Häggman Mari Nevalainen Markku Sistonen Kirsi Åkerlund Saija Äikäs Muut saapuvilla olleet Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Seppo Sonkeri kaupunginhallituksen III varapuheenjohtaja Markku Markkula kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja, saapui klo Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Juha Metso perusturvajohtaja Sampo Suihko sivistystoimen johtaja Olavi Louko teknisen toimen johtaja Tuula Antola elinkeinojohtaja Pasi Laitala elinkeinopäällikkö Johanna Pellinen viestintäpäällikkö Olli Isotalo kehittämisjohtaja Torsti Hokkanen kaupunkisuunnittelupäällikkö, poistui klo käsittelyn aikana Matti Kokkinen projektinjohtaja, poistui klo käsittelyn aikana Jouni Majuri kaupunginsihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 39 Allekirjoitukset Ari Konttas puheenjohtaja Jouni Majuri sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Markku Sistonen Tiina Ahlfors Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 39 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 69 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 70 Kokouksessa kuultavat selostukset Tontin varaaminen Saunalahdesta Suomen Tenava 7 päiväkodit Oy:lle yksityisen päiväkodin suunnittelua varten, kortteli tontti Alueen varauksen jatkaminen Tuomarilasta HOK-Elanto 10 Liiketoiminta Oy:lle päivittäistavarakaupan suunnittelua varten 73 3 Asunto- ja työtilatontin myyntipäätöksen jatkaminen 13 Leppävaarasta Jukka ja Elina Hynyselle, kortteli tontti Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan 17 vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 75 5 Tontin vuokraus Espoon Elä ja Asu Oy:lle Leppävaaran 21 Elä ja Asu -seniorikeskuksen toteuttamista varten, korttelin tontti Teollisuustontin vuokraaminen Maanrakennus Hynynen 25 Oy:lle, kortteli tontti Teollisuustontin vuokraaminen Espoon Kivitalo Oy:lle, 29 kortteli Teollisuustontin vuokraaminen Jarmo Nousiaiselle ja Sakari Pajuselle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun, kortteli tontti 12 33

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Sistonen ja Tiina Ahlfors.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / 39 17/ / Kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus merkitsee tiedoksi seuraavat selostukset: - Tilannekatsaus Länsimetron jatkeesta, projektinjohtaja Matti Kokkinen. - Selostus Microsoftin irtisanomistilanteesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, elinkeinojohtaja Tuula Antola. Päätös : merkitsi tiedoksi kuullut selostukset. Selostus Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / / Tontin varaaminen Saunalahdesta Suomen Tenava päiväkodit Oy:lle yksityisen päiväkodin suunnittelua varten, kortteli tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Minna Valtonen, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Suomen Tenava päiväkodit Oy:lle varataan oheiseen liitekarttaan rajattu kaupungin hallinnassa oleva 42. kaupunginosan (Saunalahti) korttelin tontti 1 yksityisen päiväkodin suunnittelua varten. Varausehdot ovat seuraavat: 1 Suunnitteluvaraus on voimassa saakka. 2 Varauksensaajat ovat velvollisia laatimaan kustannuksellaan kaikki asemakaavoituksen ja hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Varauksensaajat vastaavat kaikista hankkeen edellyttämistä suunnitteluym. kustannuksista. Varauksensaajien tulee yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja muiden kaupungin tahojen kanssa selvittää edellytykset hankkeen toteuttamiselle. 3 Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen taloudellinen ja asemakaavallinen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös erikseen. 4 Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa varauksensaajille aiheutuneista kustannuksista miltään osin. 5 Varauspäätös oikeuttaa hankkeen edellyttämien maaperä- ym. tutkimusten tekemiseen alueella. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 39 Liite 1 Kartta / Suomen Tenava päiväkodit Oy Oheismateriaali - Hakemus / Suomen Tenava päiväkodit Oy - Sivistystoimen lausunto Selostus Hakemus Suomen Tenava päiväkodit Oy hakee päivätyllä hakemuksella 42. kaupunginosan (Saunalahti) korttelin tontin 1 varaamista yksityisen päiväkodin suunnittelua varten. Tiedot hakijasta Suomen Tenava päiväkodit Oy tarjoaa päivähoitopalveluita lapsiperheille ja kunnille. Yrityksen tavoitteena on tarjota lapselle parempi arki. Yritys on yksityisomisteinen. Suomen Tenava päiväkodit Oy on perustettu vuonna 1994, jolloin ensimmäinen päiväkoti aloitti Espoon Leppävaarassa. Suomen Tenava päiväkodit Oy käy kuntien kanssa avointa keskustelua ja tietojen vaihtoa. Tavoitteena on rakentaa kuntien kanssa yhdessä lapselle parempi arki. Yritys toimii kunnissa kulloistenkin toimintatapojen mukaisesti joko ostopalvelu- tai yksityisen hoidon tuen periaatteella. Suunniteltu hanke Hakijan tavoitteena on rakentaa noin 750 k-m²:n suuruinen yksityinen päiväkoti. Suunnittelun eteneminen edellyttää toimivaa ratkaisua päiväkotitoiminnan näkökulmasta siten, että muun muassa tilaan voidaan

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 39 sijoittaa riittävästi lapsipaikkoja, riittävä pihatila toimintaa varten sekä liikennejärjestelyiden ja infrastruktuuriratkaisujen toteutuminen päiväkotitoimintaa palvelevalla tavalla. Tiedot varattavasta tontista Tontti on asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi kunnan tarpeisiin (Y-k). Tontin pinta-ala on noin m² ja tontin tehokkuus on k-m². Sivistystoimen lausunto Sivistystoimi on antanut lausunnon hankkeesta. Lausunnossa sivistystoimi toteaa mm. Kaupungin väestönkasvu edellyttää uusien päivähoitopaikkojen toteuttamista. Päiväkotikapasiteetin kasvattaminen kysyntää vastaavaksi on kaupungin vastuulla. Kaupungin oma investointiohjelma ei yksin riitä vastaamaan päivähoidon kysyntään. Yksityisen tahon kiinnostus ja valmius päiväkotirakentamiseen ja palveluiden tuottamiseen on siksi konkreettisesti hyödynnettävä. Sivistystoimella ei ole suunnitelmissa omia hankkeita, jotka kohdistuisivat tähän rakentamattomaan tonttiin. Tontti sijaitsee sivistystoimen näkemyksen mukaan varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tarkoituksenmukaisesti täydentävällä paikalla. Sivistystoimi puoltaa tontin vuokraamista Tenava päiväkodit Oy:lle päiväkodin rakentamista varten päivätyn hakemuksen mukaisesti. Suunnitteluvaraus Esitetään, että Suomen Tenava päiväkodit Oy:lle varataan 42. kaupunginosan (Saunalahti) korttelin tontti 1 yksityisen päiväkodin suunnittelua varten. Tiedoksi - Liisa Niemi, Suomen Tenava päiväkodit Oy - Eija Riikonen, Tilat ja alueet -yksikkö

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / / / Alueen varauksen jatkaminen Tuomarilasta HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle päivittäistavarakaupan suunnittelua varten Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa päättämänsä liitekarttaan merkityn alueen suunnitteluvarausta HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle saakka entisin ehdoin. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Kartta / HOK-Elanto liiketoiminta Oy - Hakemus / HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Selostus

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 39 Hakemus HOK-Elanto Liiketoiminta Oy hakee päivätyllä hakemuksella suunnitteluvarauksen jatkoa päivittäistavarakaupan suunnittelua varten Tuomarilaan alueen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi. Aiemmat päätökset päätti varata HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle Tuomarilasta Pitkännotkontien varrelta asemakaavassa kerho-, sosiaali- ja viihdetoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YSV) päivittäistavarakaupan suunnittelua varten. Tiedot hankkeesta Alueella on vireillä Tuomarila I -niminen (aluenro ) asemakaavamuutos, jonka valmisteluaineisto on ollut nähtävillä keväällä Asemakaavamuutoksessa alue on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeudeksi on esitetty 750 k-m 2. Varauksensaaja on suunnitellut alueelle Alepa-kokoluokan päivittäistavarakaupan sijoittamista. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että HOK- Elanto Liiketoiminta Oy:lle varataan oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajattu alue päivittäistavarakaupan suunnittelua varten. Varausehdot ovat seuraavat: 1 Suunnitteluvaraus on voimassa saakka. 2 Varauksensaaja on velvollinen hakemaan asemakaavan muutosta kaupunkisuunnittelukeskuksesta. 3 Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan kaikki asemakaavoituksen ja hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Varauksensaaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista. Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja muiden kaupungin tahojen kanssa selvittää edellytykset hankkeen toteuttamiselle.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 39 4 Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen taloudellinen ja asemakaavallinen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös erikseen. 5 Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista miltään osin. 6 Varauspäätös oikeuttaa hankkeen edellyttämien maaperä- ym. tutkimusten tekemiseen alueella. Käsittely Päätös Tiedoksi Sistonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 5-kohta). : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kyösti Kyhälä, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy - Liisa Ikonen, Asemakaavayksikkö

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / / Asunto- ja työtilatontin myyntipäätöksen jatkaminen Leppävaarasta Jukka ja Elina Hynyselle, kortteli tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa Jukka ja Elina Hynyselle myytäväksi päätetyn 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin tontin 6. ( ) myyntipäätöstä saakka entisin ehdoin. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Kartta / Jiffel Music Group - Jatkohakemus / Jiffel Music Group Selostus

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 39 Hakemus Jukka ja Elina Hynynen ovat päivätyssä hakemuksessaan pyytäneet, että Espoon kaupunki jatkaisi Jiffel Music Groupin yhtiöiden työ-/asuntotilojen rakentamista varten ostettavan korttelin tontin 6 myyntipäätöksen voimassaoloaikaa saakka. Hanke on edennyt rakennusluvan jättövaiheeseen ja hakijat ovat tavanneet lupavalmistelijan luona tarkoituksena jättää rakennuslupa sisään. Lopputulos oli kuitenkin se, että tuli vastaan muutamia yllättäviä lisäselvitystarpeita mm. yllätyksenä tullut tontin keskellä kulkeva Fortumin kaukolämpöputki ja sen suojaetäisyydet saattavat vaikuttaa rakennusten sijainteihin sekä rasitemääräykset viereisen tontin 7 suhteen sekä kyseisiin rasitteisiin liittyvät palotekniset rakennusmuutokset. Lisäselvitysten takia hakijat eivät voineet jättää lupaa vielä sisään, joten tästä syystä hakija hakee jatkoaikaa myyntipäätökselle. Tiedot tontista Espoon kaupunki omistaa Leppävaaran korttelin tontin 6. Tontin asemakaavamerkintä on AOT (asunto- ja ympäristöä häiritsemättömien työtilojen korttelialue). Tontin pinta-ala on n. 596 m 2 ja rakennusoikeus on 250 k-m 2, josta vähintään 50 % (125 k-m 2 ) on oltava työtiloja. Tontti on luonnontilassa ja siellä kasvaa puustoa. Tiedossa olevan kohdehistorian perusteella ei ole syytä epäillä, että tontilla olisi harjoitettu maaperää pilaavaa toimintaa. Myyntipäätöksen jatkaminen Esitetään, että myyntipäätöstä jatketaan saakka kaupunginhallituksen ssa päätetyin ehdoin. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa Jukka ja Elina Hynyselle myytäväksi päätetyn 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin tontin 6. ( ) myyntipäätöstä saakka entisin ehdoin. päättää, että Espoon kaupunki myy Jukka ja Elina Hynyselle (jäljempänä ostaja) 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin tontin 6.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 39 Kauppakirjan pääehdot ovat seuraavat: 1 Tontin kauppahinta on euroa. Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Mikäli tontin käyttötarkoitus muuttuu, rakennusoikeus nousee asemakaavan muutoksella, poikkeusluvalla tai rakennusluvalla 10 vuoden kuluessa kaupanteosta, ostaja maksaa myyjälle uuden tilanteen mukaisen käyvän arvon mukaan määräytyvää lisäkauppahintaa. Lisäkauppahinta maksetaan kahden kuukauden kuluessa siitä kun lisärakennusoikeuden tuottava päätös on tullut lainvoimaiseksi. Myöhemmin tapahtuvan käyttötarkoituksen muutoksen tai rakennusoikeuden noston hinnoittelusta sovitaan erikseen. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan em. muutoksista myyjälle viipymättä. 2 Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoituksella. 3 Tontti luovutetaan rasituksista vapaina. 4 Tontille on kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta rakennettava ja otettava käyttöön asemakaavaa noudattaen rakennettu rakennus, joka on kooltaan vähintään 175 k-m 2, joka sisältää työtiloja vähintään 125 k-m 2. Jos ostaja laiminlyö rakentamisvelvollisuuden, ostaja maksaa viivästysajalta sopimussakkoa, jonka määrä on 1,67 % kauppahinnasta kuukaudessa. Sakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään viideltä vuodelta. 5 Ostaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu ostaja maksamaan sopimussakkoa kauppahinnan suuruisen määrän. 6. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöverolain mukaisesti. 7 Tontille rakennettavaa rakennusta suunniteltaessa on noudatettava asemakaavaa ja alueen korttelisuunnitelmaa. 8 Ostaja on tietoinen, että naapurikiinteistöillä 51289/2-7 on rasitteina pysyviä oikeuksia tontin 6 alueella.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 39 9 Myyjän tiedossa ei ole, että tontti olisi sillä harjoitetun toiminnan vuoksi tai muutoin pilaantunut tai että maaperässä olisi sellaisia jätteitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Muutoin noudatetaan kaupungin yritystonttien myynnissä käytettäviä yleisiä ehtoja. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Ostaja valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään , muutoin tämä päätös raukeaa. Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa yritykselle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä kauppakirja. Päätös Tiedoksi : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Jukka ja Elina Hynynen

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / / / Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko valitsee KF Restaurants Oy:n ehdotuksen kahvila-ravintolan rakentamiseksi ja päättää, että Espoon kaupunki vuokraa KF Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 23. kaupunginosan yleisistä alueista 23L11 ja 23W2 Nokkalan venesataman yleissuunnitelman mukaisen noin 315 m 2 suuruisen alueen oheisen liitekartan mukaisesti ( , ). Vuokrausehdot ovat seuraavat: 1 Vuokra aika on 25 vuotta. 2 Vuokra on euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2014 elokuun indeksiluku. Kahdelta ensimmäiseltä vuodelta vuokrasta peritään 75 %. 3 Tontille on rakennettava enintään 120 k-m 2 :n suuruinen kahvilaravintolarakennus käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli vuokramies laiminlyö rakennusvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. 4 Vuokramies sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu vuokramies maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tontin luovutusajankohdan vuosivuokra 30- kertaisena.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 39 Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien vuokrauksessa käytettäviä yleisiä ehtoja. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokramies valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Päätös on voimassa saakka, johon mennessä vuokrasopimus on allekirjoitettava. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Varauksensaajan tulee rakennuksen suunnittelun, rakentamisen ja käynnistämisen eri vaiheissa toimia yhteistyössä Espoon kaupungin liikuntatoimen, kaupunkisuunnittelukeskuksen ja rakennusvalvontakeskuksen kanssa. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Kartta / KF Restaurants Oy - Kahvila-ravintolapaikan hakuohje - Kehrä havainnekuva - Majakka havainnekuva

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 39 Selostus Kahvila-ravintolapaikan toteuttajan valinta Nokkalan venesatama-alueella on käyttämätöntä rakennusoikeutta 120 k-m 2 ja Nokkalan venesataman yleissuunnitelmassa on määritetty rakennusalan paikka kahvilarakennukselle. Espoon kaupungin liikuntapalvelut järjesti paikasta haun ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä käyttäen kahvila-ravintolan rakentamiseksi. Kahvilaravintolapaikan hakemisesta ilmoitettiin kuulutuksella Länsiväylä-lehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjaamon ilmoitustaululla. Hakuaika oli Haku oli avoin kaikille. Ilmoittautumismenettelyyn osallistuminen edellytti kirjallista hakemusta, kaupunkikuvallista viitesuunnitelmaa ja liiketoimintasuunnitelmaa sekä selvitystä hakijan edellytyksistä toteuttaa hanke. Selvityksestä tuli käydä ilmi hakijan aikaisempi kokemus vastaavanlaisista hankkeista, teknisestä osaamisesta sekä hakijan taloudellisista resursseista ja muista rakentamisen edellytyksistä. Kahvila-ravintolan asiakaspaikkoja oli mahdollista sijoittaa sekä sisälle että ulkoterassialueille ja kahvila-ravintola oli mahdollista suunnitella pelkästään kesäkaudella toimivaksi tai ympärivuotiseen käyttöön. Hakemukset Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 2 kappaletta. Paikkaa hakivat KF Restaurants Oy (Majakka) ja P&R Kinnunen Oy (Kehrä). Kumpikin hakemus täytti hakumenettelyn vaatimukset. Arviointiryhmä, johon kuului edustajia liikuntapalveluista, tonttiyksiköstä, kaupunkisuunnittelukeskuksesta sekä rakennusvalvontakeskuksesta käsitteli hakemukset ja hakemuksissa olleet liitteet

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 39 Arviointiryhmä päätti yksimielisesti esittää lle KF Restaurants Oy:n valitsemista hankkeen toteuttajaksi ja alueen vuokraamista KF Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Tiedot vuokrattavasta alueesta Espoon kaupunki laaditutti vuonna 2008 Nokkalan satama-alueen yleissuunnitelman uuden kaavaluonnoksen pohjaksi. Yleissuunnitelmassa esitettiin rakennettavaksi satama-alueelle uusia laitureita ja maapuolen täyttöalueita. Satama-alueen laajentamisen tarkoituksena oli lisätä venepaikkojen määrää sekä parantaa kenttäalueen liikenteellisiä toimintoja rakentamalla alueelle uusia pysäköintialueita sekä veneiden talvisäilytysalueita. Yleissuunnitelmassa määritettiin myös rakennusalan paikka kahvilarakennukselle. Espoon liikuntalautakunta päätti kokouksessa , että Nokkalan venesataman laajennus tehdään yleissuunnitelman mukaisesti. Yleissuunnitelma sisälsi nykyiseen venesatamaan esitetyt uudet laiturit ja maapuolen laajennusosat sataman itäosalla. Rakentaminen aloitettiin vuonna 2013 maa-alueiden rakentamisella ja urakka valmistuu kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Kahvilarakennuksen paikka on määritelty yleissuunnitelmassa ja alueen pinta-ala on noin 315 m 2 ja rakennusoikeus 120 k-m 2. Alue on voimassa olevan Nuottaniemi II asemakaavan mukaisella satama-alueella LV ja vesialueella W ( , ). Tontin vuokra Vuokran määrittelyssä pääoma-arvon yksikköhintana on käytetty 700 euroa / k-m 2. Vuokra on määritelty Marinsatamasta ssa päätetyn kahvila- ja ravintolapaikan vuokrahinnasta. Vuosivuokra on 5 % tontin pääoma-arvosta euroa, eli euroa. Tiedoksi - KF Restaurants Oy, Olli Marttinen - P&R Kinnunen Oy, Risto Kinnunen - Sirpa Sivonen-Rauramo, Asemakaavayksikkö - Eija Mikola, Kaupunkikuvayksikkö - Tapani Kortelainen, Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö - Martti Merra, Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / / / Tontin vuokraus Espoon Elä ja Asu Oy:lle Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskuksen toteuttamista varten, korttelin tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Espoon kaupunginhallituksen päättää, että Espoon kaupunki vuokraa Espoon Elä ja Asu Oy:lle tontin 51204/5 Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskuksen toteuttamista varten. Vuokrauksessa noudatetaan seuraavia pääehtoja: 1 Vuokra-aika on 60 vuotta. 2 Vuokra on ,8 euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2014 elokuun indeksiluku. 3 Tontille tulee rakentaa valtion tukemaan tuotantoon lukeutuvia palveluasuntoja palvelutiloineen vähintään 70 % rakennusoikeuden määrästä käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Jos vuokramies laiminlyö rakentamisvelvoitteen, vuokramies maksaa vuokranantajalle viivästysajalta sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee kuitenkin maksaa enintään 5 vuodelta. 4 Vuokramies sitoutuu olemaan luovuttamatta vuokraoikeutta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman vuokranantajan suostumusta. 5 Vuokrasopimusta ei voi irtisanoa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän korkotukilainan laina-aikana.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 39 6 Vuokramies on tietoinen siitä, että kaupunki perustaa rasitteen tontille maanalaisen vesihuollon yhteiskäyttötunnelia varten asemakaavan mukaiseen paikkaan. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Päätös on voimassa saakka, johon mennessä vuokrasopimus on allekirjoitettava. Tontinsaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita tarvittavia lupia ennen kuin vuokrasopimukset on allekirjoitettu. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5 Kartta / Espoon Elä ja Asu Oy - Hakemus / Espoon Elä ja Asu Oy Selostus

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 39 Hanke ja hakemus Espoon Elä ja Asu Oy pyytää päivätyllä hakemuksellaan saada vuokrata Leppävaarassa sijaitsevan tontin 51204/5 seniorikeskuksen toteuttamista varten. Hanke on Espoon kaupungin investointiohjelmassa, ja hankkeen suunnittelu on edennyt niin, että rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2015 alussa. Valtuusto on hyväksynyt Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskuksen hankesuunnitelman Seniorikeskukseen on tarkoitus rakentaa asuntoja sekä avopalvelukeskus. Avopalvelukeskukseen sijoittuu ruokalaravintola ruoanvalmistuskeittiöineen, liikunta-, harraste- ja kokoontumistiloja talon ja ympäristön asukkaille, työhönvalmennuskeskuksen pyörittämä pesula sekä kotihoidon tukipiste. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ehdollisesti varannut euron avustuksen ja korkotukilainan Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskuksen erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen ja vuokra-asuntojen rakentamiseen. Espoon Elä ja Asu Oy on kokonaan Espoon kaupungin omistama yhtiö, jonka toimialana on aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetun tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Tiedot tontista Hanketta varten tehty asemakaavamuutos (Albergan kartano, muutos) on tullut lainvoimaiseksi Kyseisessä kaavassa tontti on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YSA-1. Tontin rakennusoikeus on k-m 2 ja rakentaa saa viiteen kerrokseen. Tontin pinta-ala on m 2. Tonttia rasittaa vesihuollon yhteiskäyttötunneli asemakaavan mukaisessa paikassa. Tontin vuokraus Espoon Tilakeskus-liikelaitokselta saatujen tietojen mukaan hankkeen tiloista noin 78 % on asuintiloja ja noin 22 % avopalvelutiloja. Aputiloja, teknisiä tiloja ja kylmiä tiloja ei ole laskettu tähän mukaan. Asuintilojen osalta vuokran pääoma-arvon yksikköhintana on käytetty valtion tukemassa asuntotuotannossa vuonna 2014 sovellettavaa kerrostalotontin enimmäishintaa 494 euroa / k-m 2 (hinnassa on huomioitu juna-aseman läheisyys). Avopalvelukeskuksen osalta yksikköhinnaksi soveltuu tästä puolet eli 247 euroa / k-m 2, mikä vastaa sisäisessä maanvuokrassa sovellettavaa yleisten rakennusten tontin pääoma-arvon

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 39 yksikköhintaa. Vastaavalla tavalla on määritelty Kauklahden Elä ja Asu -seniorikeskuksen vuokra. Tontin pääoma-arvoksi esitetään siis euroa ja vuosivuokraksi 4 % tästä eli ,8 euroa/vuosi. Tiedoksi - Harri Kivinen, Tilahallinta

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / / / Teollisuustontin vuokraaminen Maanrakennus Hynynen Oy:lle, kortteli tontti 15 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki vuokraa Maanrakennus Hynynen Oy:lle / perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle (jäljempänä vuokramies) oheiseen liitekarttaan merkityn 85. kaupunginosan (Kalajärvi) kortteliin tontin 15. Tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus n k-m 2. Vuokrausehdot ovat seuraavat: 1 Vuokra-aika on 30 vuotta. 2 Tontin vuosivuokra on euroa (perusvuokra). Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (elokuu 2014). Tontin vuosivuokra on laskettu kerrosalan 1330 k-m 2 mukaisesti. Kun tontin käytetty rakennusoikeus ylittää k-m 2, korotetaan tontin edellä kuvattua perusvuokraa vastaavalla prosenttimäärällä (x,x %) kuin käytetty rakennusoikeus ylittää k-m 2. Vastaiset indeksitarkistukset lasketaan näin tarkistetusta uudesta perusvuokrasta. Rakennusoikeuden lisäyksen mukainen lisävuokra maksetaan siitä ajankohdasta lukien, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Vuokramies on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle (tonttiyksikkö) tontille myönnetyistä rakennusluvista. 3 Vuokramies vastaa rakentamisen perustamistavasta. Vuokramiehen tulee tehdä rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat maaperäselvitykset. 4 Tontille on rakennettava asemakaavaa noudattaen käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 665 k-m 2 :n suuruinen rakennus. Mikäli vuokramies laiminlyö rakennusvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 39 määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. Rakentamisessa tulee noudattaa asemakaavaa sekä rakentamismääräyksiä. Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien vuokrauksessa käytettäviä yleisiä ehtoja. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokramies valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun tontille on saatu rakennuslupa. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään mennessä, muutoin tämä päätös raukeaa. Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa yritykselle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6 Kartta / Maanrakennus Hynynen Oy - Hakemus / Maanrakennus Hynynen Oy

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / 39 Selostus Hakemus Maanrakennus Hynynen Oy pyytää päivätyllä hakemuksella Juvanmalmilta korttelin tontin 15 vuokraamista yrityksen varikkotilojen rakentamista varten. Tiedot tontista Espoon kaupunki omistaa Juvanmalmi III -asemakaava-alueella Kalajärven kaupunginosan korttelin tontin 15. Korttelin asemakaavamerkintä on T (Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue), e=0,8. Vuokrattavan tontin pinta-ala on n m 2 ja rakennusoikeus n k-m 2. Vuokrattava tontti on rakentamaton. Yritystä ja hanketta koskevat tiedot Maanrakennus Hynynen Oy on perustettu v Päätoimiala on Fortumin (Caruna Oy) sähköverkon rakentamisen maarakennustyöt pääasiassa Espoon ja Kirkkonummen alueella. Tällä hetkellä ko. töistä on vuosisopimus Eltel Networks Oy:n kanssa ja Espoon kaupungin valaistuksen kaivusopimus Suomen Energia-Urakointi Oy:n kanssa. Työntekijöitä yrityksessä on tällä hetkellä 13. Hakija suunnittelee rakentavansa tontille yrityksen uuden tukikohta-alueen. Luovutusehdot Tontti vuokrataan Maanrakennus Hynynen Oy:lle / perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle. Vuokra-aika on 30 vuotta. Käypä pääoma-arvon yksikköhinta Juvanmalmi III alueella on 155 euroa / k-m 2. Hinnoittelussa huomioidaan toteutettavissa oleva rakennusala ja sen osalta hinta on laskettu tehokkuuden 0,5 mukaisesti.

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 28 / 39 Tontin perusvuosivuokra on euroa. Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Tiedoksi - Pasi Hynynen, Maanrakennus Hynynen Oy

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 29 / / / Teollisuustontin vuokraaminen Espoon Kivitalo Oy:lle, kortteli Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki vuokraa Espoon Kivitalo Oy:lle / perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle (jäljempänä vuokramies) oheiseen liitekarttaan merkityn 85. kaupunginosan (Kalajärvi) kortteliin muodostettavan tontin. Tontin pinta-ala tulee olemaan noin m 2 ja rakennusoikeus k-m 2. Vuokrattava tontti käsittää nykyisen tonttijaon mukaiset tontit 10 ja 11. Kortteliin tullaan tekemään tonttijaonmuutos, jossa tontit yhdistetään. Vuokrausehdot ovat seuraavat: 1 Vuokra-aika on 30 vuotta. 2 Tontin vuosivuokra on euroa (perusvuokra). Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (elokuu 2014). Tontin vuosivuokra on laskettu kerrosalan k-m 2 mukaisesti. Kun tontin käytetty rakennusoikeus ylittää k-m 2, korotetaan tontin edellä kuvattua perusvuokraa vastaavalla prosenttimäärällä (x,x %) kuin käytetty rakennusoikeus ylittää k-m 2. Vastaiset indeksitarkistukset lasketaan näin tarkistetusta uudesta perusvuokrasta. Rakennusoikeuden lisäyksen mukainen lisävuokra maksetaan siitä ajankohdasta lukien, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Vuokramies on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle (tonttiyksikkö) tontille myönnetyistä rakennusluvista. 3 Vuokramies vastaa rakentamisen perustamistavasta. Vuokramiehen tulee tehdä rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat maaperäselvitykset.

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 30 / 39 4 Tontille on rakennettava asemakaavaa noudattaen käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään k-m 2 :n suuruinen rakennus. Mikäli vuokramies laiminlyö rakennusvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. Rakentamisessa tulee noudattaa asemakaavaa sekä rakentamismääräyksiä. Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien vuokrauksessa käytettäviä yleisiä ehtoja. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokramies valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun tontille on saatu rakennuslupa. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään mennessä, muutoin tämä päätös raukeaa. Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa yritykselle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Kartta / Espoon Kivitalo Oy - Hakemus / Espoon Kivitalo Oy

31 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 31 / 39 Selostus Hakemus Espoon Kivitalo Oy / Jouko Nurmela pyytää hakemuksellaan Juvanmalmilta korttelissa sijaitsevien tonttien 10 ja 11 vuokraamista asuntoautojen, -vaunujen, veneiden yms. säilytykseen tarkoitetun n k-m 2 suuruisen varastorakennuksen rakentamista varten. Tiedot tontista Espoon kaupunki omistaa Juvanmalmi III -asemakaava-alueella Kalajärven kaupunginosan kortteliin tontit 10 ja 11. Korttelin asemakaavamerkintä on TY (Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia), e=0,8. Tonttien 10 ja 11 pinta-alat ovat m 2 ja rakennusoikeudet k-m 2. Kortteliin haetaan tonttijaon muutosta ja muodostettavan tontin pinta-alaksi tulee näin ollen m 2 ja rakennusoikeudeksi k-m 2. Vuokrattava tontti on rakentamaton. Hakijaa ja hanketta koskevat tiedot Jouko Nurmela on pitkän linjan yrittäjä ja hän on toiminut vuodesta 1976 lähtien mm. eines-, leipomo- ja rakennusalalla. Viimeiset kuusi vuotta hakija on ajanut Espoossa koulu- ja invakuljetuksia Oy Handicap Ab / Taksia Partners nimisessä yhtiössä. Samaan aikaan hakijalla on ollut kuitenkin tavoitteena oman yrityksen vetäminen. Hakijan tarkoituksena on rakentaa vuokrattavalle tontille noin k-m 2 suuruinen varastorakennus asuntoautojen, -vaunujen, veneiden yms. varastointia ja säilyttämistä varten.

32 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 32 / 39 Luovutusehdot Tontti vuokrataan Espoon Kivitalo Oy:lle / perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle. Vuokra-aika on 30 vuotta. Käypä pääoma-arvon yksikköhinta Juvanmalmi III alueella on 155 euroa / k-m 2. Hinnoittelussa huomioidaan toteutettavissa oleva rakennusala ja sen osalta hinta on laskettu tehokkuuden 0,5 mukaisesti. Tontin perusvuosivuokra on euroa. Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Tiedoksi - Jouko Nurmela, Espoon Kivitalo Oy

33 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 33 / / / Teollisuustontin vuokraaminen Jarmo Nousiaiselle ja Sakari Pajuselle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun, kortteli tontti 12 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki vuokraa Jarmo Nousiaiselle ja Sakari Pajuselle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun (jäljempänä vuokramies) oheiseen liitekarttaan merkityn 85. kaupunginosan (Kalajärvi) kortteliin tontin 12. Tontin pinta-ala on n m 2 ja rakennusoikeus n k-m 2. Vuokrausehdot ovat seuraavat: 1 Vuokra-aika on 30 vuotta. 2 Tontin vuosivuokra on euroa (perusvuokra). Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (elokuu 2014). Tontin vuosivuokra on laskettu kerrosalan k-m 2 mukaisesti. Kun tontin käytetty rakennusoikeus ylittää k-m 2, korotetaan tontin edellä kuvattua perusvuokraa vastaavalla prosenttimäärällä (x,x %) kuin käytetty rakennusoikeus ylittää k-m 2. Vastaiset indeksitarkistukset lasketaan näin tarkistetusta uudesta perusvuokrasta. Rakennusoikeuden lisäyksen mukainen lisävuokra maksetaan siitä ajankohdasta lukien, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Vuokramies on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle (tonttiyksikkö) tontille myönnetyistä rakennusluvista. 3 Vuokramies vastaa rakentamisen perustamistavasta. Vuokramiehen tulee tehdä rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat maaperäselvitykset. 4 Tontille on rakennettava asemakaavaa noudattaen käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 648 k-m 2 :n suuruinen rakennus.

34 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 34 / 39 Mikäli vuokramies laiminlyö rakennusvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. Rakentamisessa tulee noudattaa asemakaavaa sekä rakentamismääräyksiä. Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien vuokrauksessa käytettäviä yleisiä ehtoja. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokramies valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun tontille on saatu rakennuslupa. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään mennessä, muutoin tämä päätös raukeaa. Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa yritykselle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 8 Kartta / Jarmo Nousiainen ja Sakari Pajunen perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun - Hakemus / Jarmo Nousiainen ja Sakari Pajunen perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun

35 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 35 / 39 Selostus Hakemus Jarmo Nousiainen ja Sakari Pajunen pyytävät päivätyllä hakemuksella Juvanmalmilta korttelin tontin 12 vuokraamista teollisuus-, toimisto- ja pienvarastotilojen rakentamista varten perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Tiedot tontista Espoon kaupunki omistaa Juvanmalmi III -asemakaava-alueella Kalajärven kaupunginosan korttelin tontin 12. Korttelin asemakaavamerkintä on T (Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue), e=0,8. Vuokrattavan tontin pinta-ala on n m 2 ja rakennusoikeus n k-m 2. Vuokrattava tontti on rakentamaton. Yritystä ja hanketta koskevat tiedot Jarkko Nousiaisella on ilmastointialan yritys Ilmastointi Nousiainen Oy. Yritys on perustettu 1994 ja työllistää noin 4 henkilöä. Rakennus Pajunen Oy on rakennusurakointiin keskittynyt yritys. Yritys on perustettu 1993 ja yrityksen kotipaikka on Espoo. Vuokrattavalla tontille on tarkoitus rakentaa teollisuushallirakennus sekä tarvittavat toimistotilat sekä pienvarastointitilaa. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana, uusinta tekniikkaa hyväksikäyttäen sekä hyödyntäen energiatehokkaita ratkaisuja. Hakijat ovat toteuttaneet sanankaltaisia hankkeita mm. Espoon Koskeloon korttelin tontille 4, 14 ja 15. Tontti 4 on vuokrattu huhtikuussa 2011, tontti 14 heinäkuussa 2012 ja tontti 15 toukokuussa Hakijoilla on myös Juvanmalmilla rakenteilla hanke kiinteistöllä 85128/11 joka valmistuu

36 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 36 / 39 marraskuussa Hakijoiden mukaan kysyntää tämänkaltaisista hallitiloista on paljon. Luovutusehdot Tontti vuokrataan Jarmo Nousiaiselle ja Sakari Pajuselle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Vuokra-aika on 30 vuotta. Käypä pääomaarvon yksikköhinta Juvanmalmi III alueella on 155 euroa/k-m 2. Hinnoittelussa huomioidaan toteutettavissa oleva rakennusala ja sen osalta hinta on laskettu tehokkuuden 0,5 mukaisesti. Tontin perusvuosivuokra on euroa. Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Tiedoksi - Jarmo Nousiainen - Sakari Pajunen

37 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 37 / 39 Muutoksenhakukielto KuntaL 91 ( 68-70) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

38 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 38 / 39 Oikaisuvaatimusohje ( 71-78) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi

39 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 39 / 39 toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 11.08.2014 Sivu 1 / 1 1997/02.07.00/2014 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1 09.05.2016 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 4.5.2015 140 14.12.2015 46 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli 42122 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1949/2016 02.07.00 52 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli 85127 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12 03.06.2013 Sivu 1 / 1 2513/02.07.00/2013 64 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli 85128 tontti 12 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09) 816 25911 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 11.01.2016 Sivu 1 / 1 5571/2015 02.07.00 5 Teollisuustontin vuokraaminen Scanoffice Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Juvanmalmilta, kortteli 85129 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1191/02.07.00/2013 19 Tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Karhusuolta liike- ja varastotilojen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3 04.11.2013 Sivu 1 / 1 4558/02.07.00/2013 111 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 64015 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia) 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 49 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 04.05.2015 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 Yleisten rakennusten tontin suunnitteluvarauksen jatkaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle yksityisen päiväkodin suunnittelua varten, kortteli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 16.01.2017 Sivu 1 / 1 90/2017 02.07.00 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 05.05.2014 Sivu 1 / 1 2916/10.00.02/2013 76 2.9.2013 47 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Sinikallion Hoitokodille, kortteli 60060 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1 10.03.2014 Sivu 1 / 1 5071/02.07.00/2011 28 Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli 81130 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 04.04.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1528/2017 02.07.00 39 10.4.2017 52 Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 85 8.9.2014 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallitus 256 15.9.2014 205 Kiinteistöosakeyhtiön myyntipäätöksen jatkaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 02.02.2015 Sivu 1 / 1 177/02.07.00/2015 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5 19.12.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 4.4.2016 122 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin 47540 tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74 27.08.2012 Sivu 1 / 1 3505/02.07.00/2012 74 Tontin myyminen Leppävaarasta Jukka ja Elina Hynyselle Jiffel Music Groupin yhtiöiden työ- /asuntotilojen rakentamista varten, kortteli 51289 tontti 6 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 6 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5500/02.07.00/2014 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 42063 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin tontti 1 14.12.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 1.6.2015 138 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin tontit 1 ja 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin tontit 1 ja 2 03.06.2013 Sivu 1 / 1 4535/10.00.02/2012 104 5.11.2012 62 Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin 21162 tontit 1 ja 2 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4744/2015 02.07.00 116 Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin 71038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 13.02.2017 Sivu 1 / 1 861/2016 02.07.00 25 7.3.2016 16 Golfin talviharjoittelukeskuksen tontin vuokrauspäätöksen jatkaminen ja harjoittelualueen varauspäätöksen uudistaminen, Oy Season Golf Ab Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102 19.10.2015 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 Yhden asuntotontin vuokrauspäätös ja viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihakun 2014) Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 85 8.9.2014 256 Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myynti Conorin Oy:lle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7 06.06.2016 Sivu 1 / 1 387/2016 02.07.00 61 Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin 54154 tontti 7 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli tontti 13.03.2017 Sivu 1 / 1 387/2016 02.07.00 61 6.6.2016 31 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli 54154 tontti Valmistelijat / lisätiedot: Juha

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 16.02.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 16:00-16:30 Paikka Kokoushuone Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut Lindroos, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 16.11.2015 Sivu 1 / 1 5498/02.07.00/2014 6 12.1.2015 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 02.09.2013 Sivu 1 / 1 3505/02.07.00/2012 79 Tontin myyminen Leppävaarasta Jukka ja Elina Hynyselle Jiffel Music Groupin yhtiöiden työ- /asuntotilojen rakentamista varten, kortteli 51289 tontti 6 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 15.04.2013 Sivu 1 / 1 6105/10.00.02/2011 118 3.12.2012 31 Myyntipäätöksen jatkaminen Matinkylän metrokeskuksesta Citycon Oyj:lle ja NCC Property Development Oy:lle liikekeskuksen laajentamista varten korttelissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti 06.10.2014 Sivu 1 / 1 2937/10.00.02/2012 72 27.8.2012 77 2.9.2013 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 19.10.2015 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin tontti 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin tontti 2 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2493/2016 02.07.00 60 Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin 21183 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 03.12.2012 Sivu 1 / 1 5022/02.07.00/2012 128 Liiketontin vuokraaminen Espoonlahdesta Suomen Autopesukatu Oy:lle autopesukadun ja polttonesteiden automaattisen jakelupisteen rakentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 900/10.00.02/2014 46 5.5.2014 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.09.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 12.09.2016 maanantai klo 8:00-10:10 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101 19.10.2015 Sivu 1 / 1 4091/02.07.00/2015 101 Kerrostalotontin vuokraus Saunalahdesta Asunto Oy Espoon Saunamajuri -yhtiölle (Avain Asumisoikeus Oy), korttelin 42214 tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku) 01.12.2014 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku) Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle 13.03.2017 Sivu 1 / 1 5473/2016 02.08.00 27 Asuinkerrostalotonttien AK-1 12221/1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle Valmistelija / lisätiedot: Jouni Lindberg, puh. 043 826 9051 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1684/10.00.02/2012 24 10.3.2014 64 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Karakallion Huolto Oy:lle Karakalliosta korttelin laajennuksen ja käyttötarkoituksen muuttamisen sekä uuden huoltorakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry

Espoon kaupunki Pöytäkirja Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry 13.02.2017 Sivu 1 / 1 3920/10.00.02/2015 87 21.9.2015 94 19.9.2016 20 Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry Valmistelijat / lisätiedot: Juha

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 10.03.2014 Sivu 1 / 1 1684/10.00.02/2012 24 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Karakallion Huolto Oy:lle Karakalliosta korttelin laajennuksen ja käyttötarkoituksen muuttamisen sekä uuden huoltorakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Alueen vuokraaminen Kaitaalta Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Alueen vuokraaminen Kaitaalta Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 11.01.2016 Sivu 1 / 1 5572/2015 02.07.00 4 Alueen vuokraaminen Kaitaalta Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046

Lisätiedot

Aika keskiviikkona klo Hansakallion koulu, opettajahuone

Aika keskiviikkona klo Hansakallion koulu, opettajahuone HANSAKALLION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikkona 01.10.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Hansakallion koulu, opettajahuone Esa Riikonen (pj) Heikki Ovaskainen, saapui klo 18.33 Inkeri Tiala Maija Arvonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1048/10.00.02/2015 24 9.3.2015 38 Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 363. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 363. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Sivu 1 / 1 4679/02.07.00/2012 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto Kaupunginhallituksen elinkeino- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. 66 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Martinsillassa Sähkö-Polar Oy:lle, kortteli 30350 tontti 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. 66 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Martinsillassa Sähkö-Polar Oy:lle, kortteli 30350 tontti 2 03.06.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 14 6.2.2012 66 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Martinsillassa Sähkö-Polar Oy:lle, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 10.03.2014 Sivu 1 / 1 984/02.07.00/2014 27 Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 02.02.2015 Sivu 1 / 34 Kokoustiedot Aika 02.02.2015 maanantai klo 9:00-9:30 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten 13.03.2017 Sivu 1 / 1 859/2016 02.07.00 24 7.3.2016 34 Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 6.10.2014 54 Oikaisuvaatimus elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksestä, yleisten

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2479/10.03.01/2015 60 Alueen varauksen uudistaminen Espoon keskuksesta Koy Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle kauppakeskus Entressen laajentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 6.10.2014 Kaupunginhallitus 54 2.2.2015 105 Yleisten rakennusten tontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten,

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 22.1.2018 klo 18.00-19.48 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Jutta Tikkanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 03.12.2012 Sivu 1 / 1 4730/02.07.00/2012 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Anttoni Huhtala, Katja Keinänen, Markku Pehkonen, Timo Poutakari, Tiina Repo, Marita Ruoho ja Santosh- Saagar Silwal

Anttoni Huhtala, Katja Keinänen, Markku Pehkonen, Timo Poutakari, Tiina Repo, Marita Ruoho ja Santosh- Saagar Silwal PÖYTÄKIRJA 1 (6) 30.5.2018 PERKKAANPUISTON KOULU Johtokunnan kokous Aika 29.5.2018 klo 18.04 Paikka Läsnä Perkkaanpuiston koulun opettajainhuone Anttoni Huhtala, Katja Keinänen, Markku Pehkonen, Timo Poutakari,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 04.05.2015 Sivu 1 / 1 2008/02.07.00/2015 45 Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (6) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (6) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (6) 16.1.2018 MERITORIN KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 16.1.2018 klo 18.00 Paikka Läsnä Meritorin koulun opettajainhuone Laura Kuivalainen pj. Marjo Mäntykivi Tiina Hero (poistui klo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin vuokraus Espoon keskuksesta TA-Asumisoikeus Oy:lle, korttelin tontti 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin vuokraus Espoon keskuksesta TA-Asumisoikeus Oy:lle, korttelin tontti 2 19.12.2016 Sivu 1 / 1 5166/2016 10.00.02 123 Kerrostalotontin vuokraus Espoon keskuksesta TA-Asumisoikeus Oy:lle, korttelin 40191 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 08.05.2017 Sivu 1 / 1 2049/2017 02.07.00 47 Kerrostalotonttien vuokraus Otaniemestä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle, korttelin 10014 tontit 11 ja 12 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Tontin varaaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Tontin varaaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli tontti 1 16.01.2017 Sivu 1 / 1 900/10.00.02/2014 46 5.5.2014 63 1.6.2015 66 6.6.2016 6 Tontin varaaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44001 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (8) 12.2.2019 KARAMZININ KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 12.02.2019 klo 18.30 Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 Läsnä Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri

Lisätiedot

TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS

TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Taavinkylän koulu, opettajien huone Osallistujat Ilona Piironen puheenjohtaja Tommi Heinonen Markku Hakonen Kati Lahtinen Olli

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2018

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2018 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2018 JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Aika Tiistaina 25.9.2018 klo 18.00-20.19 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi Törmälä-Rantala,

Lisätiedot

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin PÖYTÄKIRJA 1 (6) 24.5.2018 Merisaappaan koulu Johtokunnan kokous Aika tiistai 22.5.2018 klo 12.00 13.38 Paikka Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, 02320 Espoo Läsnä Katja Halonen pj. Topi Puttonen Sari Hakola

Lisätiedot

Asuntotontin (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun

Asuntotontin (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Vuokraus ja varausasiat 104 / 2017 Asuntotontin 297-37-145-1 (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun Selostus ja perustelu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ (6)

PÖYTÄKIRJA 3/ (6) PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (6) 24.9.2018 SAARNILAAKSON KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 24.9.2018 klo 17.30 Paikka Läsnä Saarnilaakson koulu, tekstiilityön luokka Antti Kainulainen Päivi Nyman Jennifer

Lisätiedot