Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs."

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 34 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-9:30 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina Gestrin Mikko Hintsala Jan Holst Seppo Huhta Mari Nevalainen, saapui klo Markku Sistonen Kirsi Åkerlund Saija Äikäs Muut saapuvilla olleet Tiina Elo Teemu Lahtinen Jukka Mäkelä Juha Metso Sampo Suihko Olavi Louko Tuula Antola Pasi Laitala Johanna Pellinen Olli Isotalo Jouni Majuri kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen III varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja perusturvajohtaja sivistystoimen johtaja teknisen toimen johtaja elinkeinojohtaja elinkeinopäällikkö viestintäpäällikkö kehittämisjohtaja kaupunginsihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 34 Allekirjoitukset Ari Konttas puheenjohtaja Jouni Majuri sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Kirsi Åkerlund Markku Sistonen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 34 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n osakassopimuksen 6 muuttaminen (Kh-asia) 14 2 Espoon kaupungin ja Uudenmaan työ- ja 8 elinkeinotoimiston (TE-toimisto) välisen vuoden 2015 yhteistyösopimuksen hyväksyminen 15 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä 11 sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY), kortteli tontti 1 ja kortteli tontti Liiketontin vuokraaminen Kuurinniitystä Procofin Oy:lle, 12 kortteli tontti Liiketontin vuokraaminen Tuomarilasta Helsingin 17 Osuuskauppa Elannolle, kortteli Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja 22 Sirpa Kolmoselle, kortteli tontti Asunto-/työtilatontin myyntipäätöksen jatkaminen 26 Leppävaarasta Jukka ja Elina Hynyselle, kortteli tontti 6 20 Päätökset ja kirjelmät 31

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Åkerlund ja Markku Sistonen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa, että kaupunginhallitus 1 hyväksyy Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n liitteenä olevan osakassopimuksen sillä edellytyksellä, että muut sopimusosapuolet hyväksyvät osakassopimuksen, 2 oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään osakassopimukseen mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia. Käsittely Päätös Liite Selostus Elinkeinojohtaja Antola jääväsi itsensä Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n hallituksen jäsenenä ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n uudistettu osakassopimus Sopimusrakenne ja tehdyt päätökset Greater Helsinki Promotion Oy:n (GHP) tämän hetkinen sopimusrakenne on monitasoinen ja se sisältää toistaiseksi voimassa olevan osakassopimuksen, nelivuotisen runkosopimuksen sekä vuosittain laadittavan runkosopimuksen sopimusliitteen. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät kokouksessaan, että yhtiön toiminta uudistetaan vastaamaan metropolialueen kilpailukykystrategian tavoitteita. Uudistuneen yhtiön tehtävänä on kehittää pääkaupunkiseutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 34 Kaupunginjohtajat päättivät myös uudistuneen yhtiön ensimmäisen toimintavuoden 2015 rahoituksesta (2,9 milj. euroa), joka on kokonaisuudessa suurempi kuin rahoitussopimuksessa sovittu omistajien rahoitus sopimuskaudelle on hyväksynyt runkosopimusliitteen vuodelle 2015, jonka mukaisesti Espoon kaupungin rahoitusosuus on euroa + alv. Lisäksi kaupunki maksaa erityisrahoitusosuuden euroa + alv, jonka käytöstä rahoitusosapuolet sopivat erikseen. Edellä mainittu euron erityisrahoitus liittyy Otaniemen alueen invest in -painotuksen kehittämiseen, jossa invest in -toimintoja kootaan yhteen. Tämä tarkoittaa Otaniemen Kehitys Oy:n invest in -toimintojen siirtämistä GHP:een, jolloin vastaavasti Otaniemen Kehitys Oy:n toimintaavustukset pienenevät eurolla. Osakassopimuksen keskeisimmät muutokset Yhtiön toiminnan uudelleenorganisoinnin yhteydessä on tarkoituksenmukaista keventää sopimusrakennetta siten, että osakassopimusta muutetaan ja täydennetään korvaamaan runkosopimuksessa ja runkosopimuksen sopimusliitteessä olevat ehdot. Nyt esitettävä osakassopimus korvaa siis aiemmin hyväksyn runkosopimuksen ja sen liitteen. Keskeisimmät osakassopimuksen muutokset ovat: - Osakassopimuksella osakkaat sitoutuvat toistaiseksi vähintään 2,9 miljoonan euron vuosittaiseen rahoitusosuuteen, josta Espoon kaupungin osuus on vähintään euroa + alv. Tällä hetkellä kaupunki on sitoutunut kyseiseen summaan vuodelle Espoon kaupunki sitoutuu vuosittaiseen euron erillisrahoitukseen myös vuosille 2016 ja Ehtona on, että kaupunki ja GHP sopivat erikseen rahan käytöstä ja kohdentumisesta. Tällä hetkellä kaupunki on sitoutunut kyseiseen summaan vuodelle Yhtiö on velvollinen raportoimaan osakkaiden soveltamien osakkuusyhtiöiden raportointikäytäntöjen mukaisesti. Lisäksi yhtiö raportoi myös pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajille. Tällä hetkellä voimassa olevissa sopimuksissa tai liitteissä ei ole sovittu raportoinnista. Lisäksi osakassopimukseen on tehty yksittäisiä teknisluonteisia muutoksia. Tiedoksi - Greater Helsinki Promotion Ltd Oy

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / / / Espoon kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) välisen vuoden 2015 yhteistyösopimuksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Said Aden, puh Heidi Nihtilä, puh Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä hyväksyy Espoon kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) yhteistyösopimuksen vuodelle 2015 oheisen liitteen mukaisesti, sillä muutoksella, että sopimukseen lisätään ennen allekirjoitusta maininta siitä "miten ja minkä tahon kanssa (Sveps, Practicum) ruotsinkielisten nuorten työttömien nuorisotakuuta hoidetaan." Lisäksi kaupunginhallituksen oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa pienehköjä teknisiä muutoksia. Käsittely Päätös Liite Selostus Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Espoon kaupungin ja Uudenmaan TE-toimiston yhteistyösopimusluonnos Työllisyydenhoitoa koskevaan Espoon kaupungin ja Uudenmaan TEtoimiston yhteistyösopimukseen on kirjattu keskeisimmät kysymykset työllisyydenhoidon yhteistyöstä vuodelle Sopimusluonnos on laadittu Espoon kaupungin ja Uudenmaan TE-toimiston yhteisen työllisyysryhmän toimesta. Espoo-tarinassa, on asetettu tavoitteeksi vuoden 2016 lopussa päättyvän valtuustokauden aikana nostaa Espoon työllisyysaste 75 prosenttiin ja laskea työttömyysaste vähintäänkin 5 prosentin tasolle. Nuorten työllisyyden osalta tavoitteena on päästä maan parhaalle tasolle. Päätösehdotukseen työllisyydenhoidon painopistealueet valittiin analysoimalla työllisyyskehitystä tuoreimpien saatavissa olleiden tietojen

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 34 pohjalta. Päätösehdotuksessa työllisyydenhoidolle asetetaan tälle vuodelle neljä erityistä painopistealuetta: 1. Nuorten työllisyyden koheneminen Espoon kaupunki ja Uudenmaan TE-toimisto huolehtivat yhteistyössä nuorisotakuun toteuttamisesta. Puolelta Espoon työttömistä nuorista puuttuu ammatillinen koulutus ja pelkällä peruskoulun päättötodistuksella on vaikeaa pärjätä työmarkkinoilla. Espoon kaupungin ja Uudenmaan TEtoimiston yhteistyöllä pyritään erityisesti tarjoamaan näille nuorille mahdollisuus ammatilliseen kouluttautumiseen. Keväällä 2015 aloittava Espoon ohjaamo ohjaa aiempaa tehokkaammin nuoria työttömiä työhön, työharjoitteluihin ja koulutukseen. Espoossa on myös asetettu työllisyys- ja nuorisotakuun koordinointiryhmä. Sen tehtävänä on huolehtia poikkihallinnollisesti nuorisotakuun toteuttamisesta Espoossa yhdessä kumppaneiden kanssa. 2. Maahanmuuttajien työllisyyden koheneminen Maahanmuuttajien työllistymistä pyritään nopeuttamaan kehittämällä Espoon kaupungin ja Uudenmaan TE-toimiston yhteisiä palveluprosesseja, kuten metropolipolitiikan aiesopimuksessa asiasta on linjattu. Maahanmuuttajien työllistyminen on jatkossa yhä keskeisempi tekijä yleisen työllisyysasteen ja työvoiman saatavuuden kannalta. Neljäsosa pääkaupunkiseudun työikäisestä väestöstä on vuonna 2030 vieraskielistä. 3. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Pitkäaikaistyöttömyydestä kärsivien määrä on Espoossa kasvanut voimakkaasti vuosina 2013 ja Kaupunki on uudistanut palkkatukiprosessin vuoden 2015 alussa. Jatkossa palkkatukityöpaikat ovat Espoon kaupungin rekrytointijärjestelmän ( kautta kuntalaisten saatavilla. Avoimet palkkatukipaikat ohjataan TE-palvelujen kautta työhallinnon Avoimet työpaikat -järjestelmään sekä julkaistaan myös Espoon kaupungin internet-sivuilla. Muutoksella halutaan kannustaa kuntalaisten aktiivista työhakua. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen vaatii Espoon kaupungin ja Uudenmaan TE-toimiston yhteisten palveluverkostojen toiminnan tehostamista. 4. Yrittäjyyden tukeminen Uusien yritysten syntyminen, suorat ulkomaiset investoinnit ja olemassa olevien yritysten elinvoimaisuus luovat työpaikkoja. Ne ovat edellytys

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 34 kestävälle työllisyyskehitykselle. Yrittäjiksi aikovia ja jo toimivia yrityksiä tuetaan TE-hallinnon ja YritysEspoon palveluilla. Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / / / Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY), kortteli tontti 1 ja kortteli tontti 2 Päätösehdotus Esittelijä poisti asian esityslistalta. Päätös Selostus Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / / / Liiketontin vuokraaminen Kuurinniitystä Procofin Oy:lle, kortteli tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Procofin Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun (jäljempänä vuokramies) vuokrataan oheiseen liitekarttaan merkitty 20. kaupunginosan (Kuurinniitty) korttelin tontti 1. Vuokrasopimuksen pääehdot ovat seuraavat: 1 Vuokra-aika on 30 vuotta. 2 Tontin vuosivuokra on euroa (perusvuokra). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2015 helmikuun indeksiluku. Tontin vuosivuokra on määritetty 650 k-m 2 :n mukaisesti. Kun tontin käytetty rakennusoikeus ylittää 650 k-m 2, korotetaan tontin edellä kuvattua perusvuokraa vastaavalla prosenttimäärällä kuin käytetty rakennusoikeus ylittää 650 k-m 2. Vastaavat elinkustannusindeksitarkistukset lasketaan näin tarkistetusta uudesta perusvuokrasta. Rakennusoikeuden lisäyksen mukainen lisävuokra maksetaan siitä ajankohdasta lukien, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Vuokramies on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle (Espoon kaupunki, tonttiyksikkö) tontille myönnetyistä rakennusluvista. 3 Tontille on rakennettava asemakaavaa noudattaen käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 650 k-m 2 suuruinen rakennus. Mikäli vuokramies laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 34 4 Vuokramies sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu vuokramies maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tontin luovutusajankohdan vuosivuokra 30-kertaisena. 5 Kaupunki pidättää oikeuden osoittaa tontille toimija, joka käyttää tontille osoitettua rakennusoikeutta. Kaupunki pidättää myös oikeuden hakea tontille asemakaavan muutosta, jolla tontille osoitettua rakennusoikeutta voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisesti. Kaupunki pidättää myös oikeuden jakaa tontti. Rakentamisessa tulee noudattaa asemakaavaa sekä rakentamismääräyksiä. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokramies valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun tontille on saatu rakennuslupa. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään , muutoin tämä päätös raukeaa. Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Kaupunki ei vastaa tontinsaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että tämä päätös ei johda vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus. Käsittely Päätös Liite Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Kartta / Procofin Oy 4 Asemapiirros / Procofin Oy

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 34 Oheismateriaali - Hakemus / Procofin Oy Selostus Hakemus ja aiemmat päätökset Procofin Oy pyytää saapuneella hakemuksella Kuurinniitystä korttelin tontin 1 vuokraamista perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun päivittäistavarakaupan toteuttamista varten. päätti varata kohteena olevan tontin Procofin Oy:lle päivittäistavarakaupan suunnittelua varten. Varauspäätös oli voimassa saakka. Tiedot tontista Espoon kaupunki omistaa Kuurinkallio-nimisellä asemakaava-alueella Kuurinniityn kaupunginosassa korttelin tontin 1. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi Tontin asemakaavamerkintä on KTY (liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue). Vuokrattavan tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus k-m 2. Tontti on rakentamaton. Hanketta ja hankkeen toteuttajaa koskevia tietoja Procofin Oy:n tarkoitus on rakentaa tontille päivittäistavarakauppa Siwa, joka on osa Suomen Lähikauppa Oy:tä. Toteutettavan rakennuksen koko on noin 650 k-m 2. Hanke käyttää tontille osoitetusta rakennusoikeudesta reilusti alle puolet. Asemakaavassa osoitettu rakennusoikeuden määrä kaavan mukaiselle rakennusalalle on ylimitoitettu ja epärealistisesti

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 34 toteutettava. Tästä johtuen on perusteltua, että hankkeen käyttämä rakennusoikeuden määrä tontille on riittävä. Procofin Oy on kotimainen rakennushankkeiden asiantuntijapalveluun erikoistunut konsulttitoimisto, jonka tuottaa asuin-, teollisuus- ja liikekiinteistöjen arkkitehti- ja rakennuttamispalveluita. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 30 henkilöä. Procofin on toteuttanut mm. Espoon Lähderantaan Lähdekeskus-nimisen kauppakeskuksen. Luovutusehdot Esitetään, että tontti vuokrataan Procofin Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Vuokra-aika on 30 vuotta. Käypä pääomaarvon yksikköhinta on 400 euroa/k-m 2. Vuosivuokra on 6 % tontin pääomaarvosta, jolloin tontin perusvuosivuokra on euroa. Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko varaa Procofin Oy:lle oheiseen liitekarttaan merkitty korttelin tontti 1 päivittäistavarakaupan suunnittelua ja toteuttamista varten. Varausehdot ovat seuraavat: 1 Varaus on voimassa saakka. 2 Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan kaikki hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamista, vastaa varauksensaaja kaikista asemakaavoitukseen liittyvistä kustannuksista (mm. kaavoitus- ja suunnittelukulut). Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja muiden kaupungin tahojen kanssa selvittää edellytykset hankkeen toteuttamiselle. 3 Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen taloudellinen ja asemakaavallinen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös erikseen. 4 Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista miltään osin.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 34 5 Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Päätös Tiedoksi : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Procofin Oy / Sami Hentilä

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / / / Liiketontin vuokraaminen Tuomarilasta Helsingin Osuuskauppa Elannolle, kortteli Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Helsingin Osuuskauppa Elannolle (jäljempänä vuokramies) vuokrataan oheiseen liitekarttaan merkitty 40. kaupunginosan (Espoon keskus) kortteliin muodostettava tontti. Tontti muodostuu kiinteistöistä ja Vuokrasopimuksen pääehdot ovat seuraavat: 1 Vuokra-aika on 30 vuotta. 2 Tontin vuosivuokra on euroa (perusvuokra). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2015 helmikuun indeksiluku. 3 Tontille on rakennettava asemakaavaa noudattaen käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 525 k-m 2 suuruinen rakennus. Mikäli vuokramies laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. 4 Vuokramies sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu vuokramies maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tontin luovutusajankohdan vuosivuokra 30-kertaisena.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 34 5 Vuokramies on tietoinen tontilla sijaitsevasta jätevesijohdosta sekä bussien kääntö- ja taukopaikasta. Kaupunki (tekninen keskus) vastaa em. kohteiden siirtämisestä kustannuksellaan. Vuokramies on tietoinen tontin koillisosassa sijaitsevista vesi- ja sähköjohdoista, jotka vuokramies on velvollinen poistamaan kustannuksellaan rakentamisen yhteydessä (liitekartta 2). Lisäksi vuokramies on tietoinen tontin pohjoisosassa sijaitsevasta valaisinpylväästä (liitekartta 2). Vuokramies on velvollinen tilaamaan kustannuksellaan pylvään poiston ko. pylvään omistajalta. Kaupungin tiedossa ei ole, että vuokrattavalla tontilla olisi muita johtoja. Rakentamisessa tulee noudattaa asemakaavaa sekä rakentamismääräyksiä. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokramies valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vuokrasopimuksen allekirjoittamisen ehtona on, että vuokramies on sopinut jätevesijohdon siirtämisen aikataulusta sekä bussien kääntö- ja taukopaikan siirtämisen aikataulusta sekä niiden rakentamisen ja vuokramiehen toimesta tontilla tapahtuvan rakentamisen yhteensovittamisesta kaupungin teknisen keskuksen kanssa. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun edellä mainittu ehto on täyttynyt ja kun tontille on saatu rakennuslupa. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään , muutoin tämä päätös raukeaa. Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa vuokramiehelle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 34 Liite Oheismateriaali 5 Liitekartta 1 / Helsingin Osuuskauppa Elanto 6 Liitekartta 2 / Helsingin Osuuskauppa Elanto - Hakemus / Helsingin Osuuskauppa Elanto Selostus Hakemus ja aiemmat päätökset Helsingin Osuuskauppa Elanto pyytää saapuneella hakemuksella Tuomarilasta kortteliin muodostettavan tontin vuokraamista päivittäistavarakaupan (Alepa) toteuttamista varten. päätti varata kohteena olevan alueen HOK Elanto Liiketoiminta Oy:lle päivittäistavarakaupan suunnittelua varten. Viimeisin varauspäätös on voimassa saakka. Tiedot tontista Espoon kaupunki omistaa Tuomarila I-nimisellä asemakaava-alueella Espoon keskuksen kaupunginosassa kortteliin muodostettavan tontin. Alueelle on tehty asemakaavan muutos, jonka hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Asemakaavan muutos kuulutetaan lainvoimaiseksi lähiaikoina. Tontin asemakaavamerkintä on KL (liikerakennusten korttelialue). Vuokrattavan tontin pinta-ala on noin m 2 ja rakennusoikeus 750 k-m 2. Tontti on rakentamaton. Kaupunki hakee kortteliin tonttijakoa ja tontin lohkomista, kun asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 34 Luovutusehdot Esitetään, että tontti vuokrataan Helsingin Osuuskauppa Elannolle. Vuokra-aika on 30 vuotta. Käypä pääoma-arvon yksikköhinta on 400 euroa/k-m 2. Vuosivuokra on 6 % tontin pääoma-arvosta, jolloin tontin perusvuosivuokra on euroa. Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että HOK- Elanto Liiketoiminta Oy:lle varataan oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti rajattu alue päivittäistavarakaupan suunnittelua varten. Varausehdot ovat seuraavat: 1 Suunnitteluvaraus on voimassa saakka. 2 Varauksensaaja on velvollinen hakemaan asemakaavan muutosta kaupunkisuunnittelukeskuksesta. 3 Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan kaikki asemakaavoituksen ja hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Varauksensaaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista. Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja muiden kaupungin tahojen kanssa selvittää edellytykset hankkeen toteuttamiselle. 4 Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen taloudellinen ja asemakaavallinen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös erikseen. 5 Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista miltään osin. 6 Varauspäätös oikeuttaa hankkeen edellyttämien maaperä- ym. tutkimusten tekemiseen alueella. Käsittely Sistonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 5-kohta).

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 34 Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa päättämänsä liitekarttaan merkityn alueen suunnitteluvarausta HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle saakka entisin ehdoin. Päätös Tiedoksi : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Helsingin Osuuskauppa Elanto / Kyösti Kyhälä

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / / / Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle (jäljempänä vuokramies) vuokrataan oheiseen liitekarttaan merkitty 31. kaupunginosan (Kaitaa) korttelin tuleva tontti 1. Vuokrasopimuksen pääehdot ovat seuraavat: 1 Vuokra-aika on 30 vuotta. 2 Tontin vuosivuokra on ,6 euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2015 helmikuun indeksiluku. 3 Tontille on rakennettava asemakaavaa noudattaen käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 824 k-m2 suuruinen rakennus. Mikäli vuokramies laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. 4 Vuokramies sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu vuokramies maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tontin luovutusajankohdan vuosivuokra 30-kertaisena. Rakentamisessa tulee noudattaa asemakaavaa sekä rakentamismääräyksiä.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 34 Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokramies valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun tontille on saatu rakennuslupa. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään , muutoin tämä päätös raukeaa. Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Kaupunki ei vastaa tontinsaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että tämä päätös ei johda vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen. Vuokramies on tietoinen, että osa vuokrattavan tontin alueesta on vuokrattu lyhytaikaisesti Vansport Oy:lle hevoskuljetusvaunujen säilytyspaikaksi sekä siitä että, tontilla sijaitsee HSY:n aluekeräyspiste. Mikäli vuokramies haluaa tehdä tontilla maaperä- ym. tutkimuksia, on vuokramies velvollinen sopimaan siitä em. tahojen kanssa. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Kartta / Ay Jukka ja Sirpa Kolmonen - Hakemus / Ay Jukka ja Sirpa Kolmonen

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 34 Selostus Hakemus Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmonen pyytää saapuneella hakemuksella Kaitaalta korttelin tulevan tontin 1 vuokraamista kuntosali- ja hyvinvointipalveluja tuottavan toiminnan toteuttamista varten. Tiedot tontista Espoon kaupunki omistaa Kaitaan kaupunginosassa kortteliin muodostettavan tontin 1. Alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi Tontin asemakaavamerkintä on K (liike- ja toimistorakennusten korttelialue). Vuokrattavan tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus k-m 2. Tontti on rakentamaton. Tontilla on vireillä tonttijako ja tontin lohkominen. Hakijaa ja hanketta koskevat tiedot Ay Sirpa ja Jukka Kolmonen on erikoistunut liike- ja toimistokiinteistöjen hallintaan ja vuokraukseen. Yrityksen tavoitteena on tarjota nykyaikaisia ja laadukkaita tiloja yrityksille oman liiketoiminnan suorittamiseen. Yritys työllistää 1-3 työntekijää ja liikevaihto oli vuonna 2013 noin euroa. Rakennettavassa kiinteistössä tulisi toimimaan Vocatum Oy, jonka liiketoimintana on kuntosali- ja hyvinvointipalvelut. Vocatum Oy työllistää tällä hetkellä noin 10 henkilöä ja toimii kahdella ei paikkakunnalla. Nopean kasvun seurauksena yhtiö hakee liiketoimintapaikkoja uusilta paikkakunnilta. Yrityksen keskeinen ajatus on tarjota kuntosali- ja hyvinvointipalveluita tavallisille itsestään huolta pitäville ihmisille. Yrityksen tavoitteena on työllistää Espoon kuntosalille pysyvästi 6-8 henkilöä. Tavoitteena on myös uusien liiketilojen valmistuminen tammikuussa 2016.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / 34 Luovutusehdot Esitetään, että tontti vuokrataan Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle. Vuokra-aika on 30 vuotta. Käypä pääoma-arvon yksikköhinta on 330 euroa/k-m 2. Vuosivuokra on 6 % tontin pääoma-arvosta, jolloin tontin perusvuosivuokra on ,6 euroa. Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Tiedoksi - Ay Jukka ja Sirpa Kolmonen / Jukka Kolmonen

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / / / Asunto-/työtilatontin myyntipäätöksen jatkaminen Leppävaarasta Jukka ja Elina Hynyselle, kortteli tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa Jukka ja Elina Hynyselle myytäväksi päätetyn 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin tontin 6 ( ) myyntipäätöstä saakka entisin ehdoin. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 8 Kartta / Jiffel Music Group - Jatkohakemus / Jiffel Music Group

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / 34 Selostus Hakemus Jukka ja Elina Hynynen ovat päivätyssä hakemuksessaan pyytäneet, että Espoon kaupunki jatkaisi Jiffel Music Groupin yhtiöiden työ- / asuntotilojen rakentamista varten ostettavan korttelin tontin 6 myyntipäätöksen voimassaoloaikaa saakka. Yleinen taloustilanne ja rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet prosessin aikana, joten hakijat ovat joutuneet etsimään uudenlaisia rahoitus- ja liiketoimintamalleja kokonaishankkeelle. Hanketta aloittaessa pankin ja Finnveran kanta oli myönteinen hankkeen rahoittamista kohtaan, mutta pankkien rahoitusehtojen tiukennuttua, hakija on joutunut tutkimaan erilaisia omistajuus- ja rahoitusmalliratkaisuja, joilla vähennettäisiin hanketta toteuttavan pääyrityksen rahoitustarvetta. Viime vuoden lopussa hakijat ovat keksineet kokonaisidean sekä löytäneet potentiaalisia liikekumppaneita tuomaan hankkeeseen osarahoitusta, mikä avaisi hankkeen käynnistymisen. Neuvottelut ovat vielä kesken. Pankki ja Finnvera ovat ilmaisseet positiivisen kantansa uudenlaiselle rahoitusmallille, joten prosessi on etenemässä. Tiedot tontista Espoon kaupunki omistaa Leppävaaran korttelin tontin 6. Tontin asemakaavamerkintä on AOT (asunto- ja ympäristöä häiritsemättömien työtilojen korttelialue). Tontin pinta-ala on n. 596 m 2 ja rakennusoikeus on 250 k-m 2, josta vähintään 50 % (125 k-m 2 ) on oltava työtiloja. Tontti on luonnontilassa ja siellä kasvaa puustoa. Tiedossa olevan kohdehistorian perusteella ei ole syytä epäillä, että tontilla olisi harjoitettu maaperää pilaavaa toimintaa.

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 28 / 34 Myyntipäätöksen jatkaminen Esitetään, että myyntipäätöstä jatketaan saakka kaupunginhallituksen ssa päätetyin ehdoin. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa Jukka ja Elina Hynyselle myytäväksi päätetyn 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin tontin 6. ( ) myyntipäätöstä saakka entisin ehdoin. päättää, että Espoon kaupunki myy Jukka ja Elina Hynyselle (jäljempänä ostaja) 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin tontin 6. Kauppakirjan pääehdot ovat seuraavat: 1 Tontin kauppahinta on euroa. Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Mikäli tontin käyttötarkoitus muuttuu, rakennusoikeus nousee asemakaavan muutoksella, poikkeusluvalla tai rakennusluvalla 10 vuoden kuluessa kaupanteosta, ostaja maksaa myyjälle uuden tilanteen mukaisen käyvän arvon mukaan määräytyvää lisäkauppahintaa. Lisäkauppahinta maksetaan kahden kuukauden kuluessa siitä kun lisärakennusoikeuden tuottava päätös on tullut lainvoimaiseksi. Myöhemmin tapahtuvan käyttötarkoituksen muutoksen tai rakennusoikeuden noston hinnoittelusta sovitaan erikseen. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan em. muutoksista myyjälle viipymättä. 2 Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoituksella. 3 Tontti luovutetaan rasituksista vapaina. 4 Tontille on kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta rakennettava ja otettava käyttöön asemakaavaa noudattaen rakennettu rakennus, joka on kooltaan vähintään 175 k-m 2, joka sisältää työtiloja vähintään 125 k-m 2. Jos ostaja laiminlyö rakentamisvelvollisuuden, ostaja maksaa viivästysajalta sopimussakkoa, jonka määrä on 1,67 %

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 29 / 34 kauppahinnasta kuukaudessa. Sakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään viideltä vuodelta. 5 Ostaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu ostaja maksamaan sopimussakkoa kauppahinnan suuruisen määrän. 6. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöverolain mukaisesti. 7 Tontille rakennettavaa rakennusta suunniteltaessa on noudatettava asemakaavaa ja alueen korttelisuunnitelmaa. 8 Ostaja on tietoinen, että naapurikiinteistöillä 51289/2-7 on rasitteina pysyviä oikeuksia tontin 6 alueella. 9 Myyjän tiedossa ei ole, että tontti olisi sillä harjoitetun toiminnan vuoksi tai muutoin pilaantunut tai että maaperässä olisi sellaisia jätteitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Muutoin noudatetaan kaupungin yritystonttien myynnissä käytettäviä yleisiä ehtoja. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Ostaja valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään , muutoin tämä päätös raukeaa. Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa yritykselle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä kauppakirja. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 30 / Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa Jukka ja Elina Hynyselle myytäväksi päätetyn 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin tontin 6. ( ) myyntipäätöstä saakka entisin ehdoin. Päätös Tiedoksi : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Jukka ja Elina Hynynen

31 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 31 / 34 5/ / Päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Tuula Antola, puh Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kaupunkien elinvoiman vertailuanalyysi Valtiotieteen tohtori Timo Aron laatima Kaupunkien elinvoiman vertailuanalyysi, oheismateriaalina. (Tuula Antola) Tiedoksi

32 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 32 / 34 Muutoksenhakukielto 91 ( 11-12, 20) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

33 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 33 / 34 Oikaisuvaatimusohje ( 13-14, 16-19) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi

34 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 34 / 34 toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 02.02.2015 Sivu 1 / 1 177/02.07.00/2015 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1191/02.07.00/2013 19 Tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Karhusuolta liike- ja varastotilojen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 04.04.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1 10.03.2014 Sivu 1 / 1 5071/02.07.00/2011 28 Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli 81130 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1949/2016 02.07.00 52 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli 85127 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1 09.05.2016 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 4.5.2015 140 14.12.2015 46 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli 42122 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12 03.06.2013 Sivu 1 / 1 2513/02.07.00/2013 64 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli 85128 tontti 12 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09) 816 25911 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 11.01.2016 Sivu 1 / 1 5571/2015 02.07.00 5 Teollisuustontin vuokraaminen Scanoffice Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Juvanmalmilta, kortteli 85129 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5 19.12.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 4.4.2016 122 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin 47540 tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia) 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 49 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 85 8.9.2014 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallitus 256 15.9.2014 205 Kiinteistöosakeyhtiön myyntipäätöksen jatkaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 16.01.2017 Sivu 1 / 1 90/2017 02.07.00 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1528/2017 02.07.00 39 10.4.2017 52 Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74 27.08.2012 Sivu 1 / 1 3505/02.07.00/2012 74 Tontin myyminen Leppävaarasta Jukka ja Elina Hynyselle Jiffel Music Groupin yhtiöiden työ- /asuntotilojen rakentamista varten, kortteli 51289 tontti 6 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7 06.06.2016 Sivu 1 / 1 387/2016 02.07.00 61 Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin 54154 tontti 7 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin tontit 1 ja 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin tontit 1 ja 2 03.06.2013 Sivu 1 / 1 4535/10.00.02/2012 104 5.11.2012 62 Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin 21162 tontit 1 ja 2 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3 04.11.2013 Sivu 1 / 1 4558/02.07.00/2013 111 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 64015 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 05.05.2014 Sivu 1 / 1 2916/10.00.02/2013 76 2.9.2013 47 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Sinikallion Hoitokodille, kortteli 60060 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli tontti 13.03.2017 Sivu 1 / 1 387/2016 02.07.00 61 6.6.2016 31 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli 54154 tontti Valmistelijat / lisätiedot: Juha

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 16.02.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 16:00-16:30 Paikka Kokoushuone Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut Lindroos, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 85 8.9.2014 256 Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myynti Conorin Oy:lle

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102 19.10.2015 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 Yhden asuntotontin vuokrauspäätös ja viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihakun 2014) Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4744/2015 02.07.00 116 Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin 71038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 15.04.2013 Sivu 1 / 1 6105/10.00.02/2011 118 3.12.2012 31 Myyntipäätöksen jatkaminen Matinkylän metrokeskuksesta Citycon Oyj:lle ja NCC Property Development Oy:lle liikekeskuksen laajentamista varten korttelissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 03.12.2012 Sivu 1 / 1 5022/02.07.00/2012 128 Liiketontin vuokraaminen Espoonlahdesta Suomen Autopesukatu Oy:lle autopesukadun ja polttonesteiden automaattisen jakelupisteen rakentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin tontti 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin tontti 2 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2493/2016 02.07.00 60 Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin 21183 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 13.02.2017 Sivu 1 / 1 861/2016 02.07.00 25 7.3.2016 16 Golfin talviharjoittelukeskuksen tontin vuokrauspäätöksen jatkaminen ja harjoittelualueen varauspäätöksen uudistaminen, Oy Season Golf Ab Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 11.08.2014 Sivu 1 / 1 1997/02.07.00/2014 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 02.09.2013 Sivu 1 / 1 3505/02.07.00/2012 79 Tontin myyminen Leppävaarasta Jukka ja Elina Hynyselle Jiffel Music Groupin yhtiöiden työ- /asuntotilojen rakentamista varten, kortteli 51289 tontti 6 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin tontti 1 14.12.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 1.6.2015 138 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 16.11.2015 Sivu 1 / 1 5498/02.07.00/2014 6 12.1.2015 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti 06.10.2014 Sivu 1 / 1 2937/10.00.02/2012 72 27.8.2012 77 2.9.2013 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 19.10.2015 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.09.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 12.09.2016 maanantai klo 8:00-10:10 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 6 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5500/02.07.00/2014 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 42063 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 363. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 363. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Sivu 1 / 1 4679/02.07.00/2012 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto Kaupunginhallituksen elinkeino- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 04.05.2015 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 Yleisten rakennusten tontin suunnitteluvarauksen jatkaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle yksityisen päiväkodin suunnittelua varten, kortteli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1048/10.00.02/2015 24 9.3.2015 38 Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry

Espoon kaupunki Pöytäkirja Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry 13.02.2017 Sivu 1 / 1 3920/10.00.02/2015 87 21.9.2015 94 19.9.2016 20 Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry Valmistelijat / lisätiedot: Juha

Lisätiedot

Aika keskiviikkona klo Hansakallion koulu, opettajahuone

Aika keskiviikkona klo Hansakallion koulu, opettajahuone HANSAKALLION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikkona 01.10.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Hansakallion koulu, opettajahuone Esa Riikonen (pj) Heikki Ovaskainen, saapui klo 18.33 Inkeri Tiala Maija Arvonen,

Lisätiedot

Anttoni Huhtala, Katja Keinänen, Markku Pehkonen, Timo Poutakari, Tiina Repo, Marita Ruoho ja Santosh- Saagar Silwal

Anttoni Huhtala, Katja Keinänen, Markku Pehkonen, Timo Poutakari, Tiina Repo, Marita Ruoho ja Santosh- Saagar Silwal PÖYTÄKIRJA 1 (6) 30.5.2018 PERKKAANPUISTON KOULU Johtokunnan kokous Aika 29.5.2018 klo 18.04 Paikka Läsnä Perkkaanpuiston koulun opettajainhuone Anttoni Huhtala, Katja Keinänen, Markku Pehkonen, Timo Poutakari,

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (8) 12.2.2019 KARAMZININ KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 12.02.2019 klo 18.30 Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 Läsnä Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle 13.03.2017 Sivu 1 / 1 5473/2016 02.08.00 27 Asuinkerrostalotonttien AK-1 12221/1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle Valmistelija / lisätiedot: Jouni Lindberg, puh. 043 826 9051 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 22.1.2018 klo 18.00-19.48 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Jutta Tikkanen,

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén. PÖYTÄKIRJA 1 (5) 31.5.2017 TAAVINKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 31.5.2017 kello 8.00 Paikka Taavinkylän koulu, Taavilantie 19, 02180 Espoo Läsnä Ilona Piiroinen puheenjohtaja Markku Hakonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 11.10.2017 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 5.10.2017 klo 17.30 Paikka Läsnä Poissa Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2018

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2018 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2018 JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Aika Tiistaina 25.9.2018 klo 18.00-20.19 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi Törmälä-Rantala,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Alueen vuokraaminen Kaitaalta Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Alueen vuokraaminen Kaitaalta Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 11.01.2016 Sivu 1 / 1 5572/2015 02.07.00 4 Alueen vuokraaminen Kaitaalta Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046

Lisätiedot

TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS

TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Taavinkylän koulu, opettajien huone Osallistujat Ilona Piironen puheenjohtaja Tommi Heinonen Markku Hakonen Kati Lahtinen Olli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. 66 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Martinsillassa Sähkö-Polar Oy:lle, kortteli 30350 tontti 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. 66 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Martinsillassa Sähkö-Polar Oy:lle, kortteli 30350 tontti 2 03.06.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 14 6.2.2012 66 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Martinsillassa Sähkö-Polar Oy:lle, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ (6)

PÖYTÄKIRJA 3/ (6) PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (6) 24.9.2018 SAARNILAAKSON KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 24.9.2018 klo 17.30 Paikka Läsnä Saarnilaakson koulu, tekstiilityön luokka Antti Kainulainen Päivi Nyman Jennifer

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku) 01.12.2014 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku) Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739

Lisätiedot

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO PÖYTÄKIRJA 18.9.2018 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 18.9.2018 klo 18.30 Paikka Läsnä Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, 02740 ESPOO Patrik Sohlberg vpj. Esa Sutinen Outi

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 5.10.2017 KARHUSUON KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Karhusuon koulun alatalo Vesa Vuopala (pj.) Marjaana Siivola Anssi Ikonen Rosa Puhakainen-Mattila

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 10.03.2014 Sivu 1 / 1 1684/10.00.02/2012 24 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Karakallion Huolto Oy:lle Karakalliosta korttelin laajennuksen ja käyttötarkoituksen muuttamisen sekä uuden huoltorakennuksen

Lisätiedot

Paikka Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, PL 72305, ESPOON KAUPUNKI

Paikka Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, PL 72305, ESPOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (8) 14.9.2018 LÄHDERANNAN KOULU Johtokunnan kokous Aika Tiistai 11.9.2018 klo 17.30 Paikka Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, PL 72305, 02070 ESPOON KAUPUNKI Läsnä Poissa Patrick Willamo,

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin PÖYTÄKIRJA 1 (6) 24.5.2018 Merisaappaan koulu Johtokunnan kokous Aika tiistai 22.5.2018 klo 12.00 13.38 Paikka Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, 02320 Espoo Läsnä Katja Halonen pj. Topi Puttonen Sari Hakola

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.08.2014 Sivu 1 / 39 Kokoustiedot Aika 11.08.2014 maanantai klo 9:00-10:10 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 900/10.00.02/2014 46 5.5.2014 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (6) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (6) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (6) 16.1.2018 MERITORIN KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 16.1.2018 klo 18.00 Paikka Läsnä Meritorin koulun opettajainhuone Laura Kuivalainen pj. Marjo Mäntykivi Tiina Hero (poistui klo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101 19.10.2015 Sivu 1 / 1 4091/02.07.00/2015 101 Kerrostalotontin vuokraus Saunalahdesta Asunto Oy Espoon Saunamajuri -yhtiölle (Avain Asumisoikeus Oy), korttelin 42214 tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2479/10.03.01/2015 60 Alueen varauksen uudistaminen Espoon keskuksesta Koy Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle kauppakeskus Entressen laajentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1684/10.00.02/2012 24 10.3.2014 64 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Karakallion Huolto Oy:lle Karakalliosta korttelin laajennuksen ja käyttötarkoituksen muuttamisen sekä uuden huoltorakennuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) KIRKKOJÄRVEN KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 13.5.2019 klo 18.00 Paikka Kirkkojärven koulun opettajainhuone Kotikyläntie 6, 02770 Espoo Läsnä Korhonen Henri, puheenjohtaja Kajander

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten 13.03.2017 Sivu 1 / 1 859/2016 02.07.00 24 7.3.2016 34 Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin hallintosääntö I osa 4 luku 4 ja II osa 3 ).

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin hallintosääntö I osa 4 luku 4 ja II osa 3 ). PÖYTÄKIRJA 1 (8) Hansakallion koulun johtokunnan kokous Aika maanantai 27.05.2019 klo 16.15 17.30 Paikka Hansakallion koulu, Hansakallio 4 Läsnä Esa Riikonen (pj) Heikki Ovaskainen Inkeri Tiala Maija Arvonen

Lisätiedot