Ajoneuvon valmistajien ja valmistajien. ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma. Ajoneuvosiirtymäprojekti SOKULIprojekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajoneuvon valmistajien ja valmistajien. ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma. Ajoneuvosiirtymäprojekti SOKULIprojekti"

Transkriptio

1 Ajoneuvosiirtymäprojekti SOKULIprojekti Ajoneuvon valmistajien ja valmistajien edustajien ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma 1.2 Hyväksytty Vastuuhenkilö Markku Noukka

2 TALLENNUSPAIKKA: Hankearkisto: ATJ / PROJEKTIT / Siirtymäprojekti/SOKULIprojekti/Suunnitelmat/suunnitelmat/ MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.2 Markku Noukka Suunnitelma tarkennettu vastaamaan uusia, tarkennettuja aikatauluja. Keskeisimmät muutokset: - Kuvan 1 aikataulu tarkennettu AKE:ssa tehtyjen päätösten perusteella - vuoden 2006 aikatauluja täsmennetty eri kohtiin suunnitelmaa. Veho osallistuu kenraalin vaiheeseen Markku Noukka Päivitetty tiedostoennakkoilmoittajien yhteyshenkilöluetteloa (kohta 10.2) ja AKE:n vastaavaa (kohta 10.3). Ohjeistojen uudet versiot on kirjattu kohtaan 2. Lisäksi tekstiin on tehty pieniä tarkennuksia vuoden 2006 tehtävien osalta Markku Noukka Suunnitelma hyväksytty AKE:ssa AT1-ohryssä katselmuksessa sovituin korjauksin, joista keskeisimmät olivat: - organisaatio ajan tasalle - Testausten määritelmiä tarkennettu Markku Noukka Suunnitelma päivitetty vastaamaan kesäkuun 2005 lopun tilannetta Markku Noukka Suunnitelman luonnos lähinnä vasta sisällysluettelo JAKELU -sivut kohta Ajoneuvojen valmistajat ja valmistajien edustajat -> ATJ-aineistot kumppaneille 2(19)

3 Sisällysluettelo 1. Lähtökohdat ja tavoitteet ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottoaikataulu ja keskeiset sopimuskumppanitehtävät AKE:n ATJ:n palveluarkkitehtuuri ajoneuvojen valmistajille ja valmistajien edustajille Ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien ATJ:n selainkäyttö Ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien sovellus-sovellusyhteydet ATJ:ään Ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien muut ajoneuvotietojen tiedonlähteet Liittyminen ATJ:ään Liittyminen välityspalveluun Sopimuksen teko VP-toimittajan kanssa Teknisten tietojen kerääminen sopimuksen teon yhteydessä Tietoliikenneyhteyksien avaaminen välityspalveluun ATJ:n sovellusten kouluttaminen ajoneuvojen valmistajille ja valmistajien edustajille ATJ:n sovellus-sovellusyhteyksien testaaminen ennakkoilmoittajien kanssa Testauksen ohjeet Integraatiotestaukset pilottiyrityksen (Tuonti Nakkila Oy) kanssa Integraatiotestaukset muiden ennakkoilmoittajien kanssa Testaus ja testitapaukset Ennakkoilmoitustietojen välitys ATJ:ään Muutostapahtumien (ensirekisteröintitiedot) välitys ennakkoilmoittajille Tuotantokäytön valmiuden auditointi Nykyisten LTJ:n tiedonvälitysyhteyksien alasajo LTJ:n päivitys- ja kyselykäytön päättyminen LTJ-yhteyksien katkaiseminen LTJ:ään tulevat ennakkoilmoitukset Ennakkoilmoitusten paluutiedot ennakkoilmoittajille Autoverotiedot LTJ:stä ennakkoilmoittajille Ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien osallistuminen ATJ:n suorituskykytestauksiin ja tuotannon kenraaliharjoitukseen Suorituskyky- ja kuormitustestit Tuotannon kenraaliharjoitus Yliheiton ja tuotannon koekäytön vaikutus ajoneuvon valmistajien ja valmistajien edustajien palveluihin Yliheiton vaikutus ajoneuvon valmistajien ja valmistajien edustajien palveluihin Tuotannon koekäytön vaikutus ajoneuvon valmistajien ja valmistajien edustajien palveluihin Uuden toimintamallin käyttöönotto Organisointi ja tehtävät sekä aikataulu AKE ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien käyttöönottotyöryhmä Ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien vastuuhenkilöt AKE:n vastuuhenkilöt Muut vastuuhenkilöt Tehtävät ja aikataulu Tulosdokumentaatio (19)

4 1. Lähtökohdat ja tavoitteet Ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien liittyminen AKE:n ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttäjäksi koskee monia eri toimintoja, ja vaikuttaa laajasti yhtiöiden prosesseihin ja tietojärjestelmiin. Tässä suunnitelmassa kuvataan siirtymäprojektin aikainen (=ajoneuvojärjestelmien käyttöönotto) toimintamalli sekä ne tehtävät, joita onnistunut tietojärjestelmien käyttöönotto edellyttää AKE:ssa ja ajoneuvojen valmistajilla ja heidän edustajillaan. suunnitelma on AKE:n ja kumppanien yhteinen, joten sitä käsitellään yhdessä, ja suunnitelmalle haetaan kummankin osapuolen hyväksyntä valmistajien, heidän edustajiensa ja AKE:n yhteistyöryhmässä. Suunnitelman tavoitteet ovat seuraavat: Varmistaa kumppanien liittyminen ATJ:än ajoneuvojärjestelmien käyttöönottoaikataulun puitteissa Varmistaa, että ajoneuvojen valmistajat ja valmistajien edustajat saavat riittävän ajoissa kaiken tarvittavan uuteen liiketoimintaan, ATJ:n teknologiaan ja tekniseen liittymiseen tarvittavat dokumentit. Varmistetaan se, että ajoneuvojen valmistajille ja heidän edustajilleen jää riittävästi aikaa toteuttaa ajoneuvojärjestelmien käyttöönottoon liittyvät omat tehtävänsä. Huomioidaan myös LTJ:n käyttöön liittyvät asiat, jotka tulevat muuttumaan ATJ:n käyttöönoton yhteydessä Huomioidaan yliheiton aikainen toiminta, jolloin LTJ:n päivityspalvelut ovat päättyneet mutta ATJ:n käyttö ei ole vielä alkanut. Tämän käyttöönottosuunnitelman lisäksi ajoneuvojen valmistajille ja valmistajien edustajille tuotetaan erillinen sopimuskumppanikansio, jossa on kaikki se dokumentaatio jota tarvitaan onnistuneessa prosessi- ja tietojärjestelmäyhteistyössä AKE:n ja kumppaniryhmän välillä. Sopimuskumppanikansiossa ovat mm: Uusien ajoneuvojärjestelmien toimintamallien kuvaukset Järjestelmien käyttäjäohjeet Muut järjestelmien käytön kannalta välttämättömät ohjeet Tietojärjestelmien rajapinta- ja aineistokuvaukset tieto sekä teknisen infran rajapintakuvakset Tämä dokumentaatio pidetään jatkuvasti ajantasaisena ja se on myös ajoneuvojen valmistajien ja heidän edustajiensa käytössä. 4(19)

5 1.1. ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottoaikataulu ja keskeiset sopimuskumppanitehtävät ATJ:n ajoneuvojärjestelmien tuotantokäyttö alkaa Kuvassa 1 ovat keskeiset AKE:n sopimuskumppaniyhteistyön tehtävät ja niiden raamiaikataulut sekä tärkeimmät milestonet. Kunkin kumppaniryhmän käyttöönottosuunnitelmassa tehtävät ajoitetaan tarkasti huomioiden mm. kumppaniryhmän omat valmiudet. SOPIMUSKUMPPANINÄKÖKULMA MS15.3 Tekniset rajapinta - kuvaukset toimitettu MS15.3 Käyttöoikeudet hyväksymistestattu (AKE&OM) MS23.3 Vak.yhtiöiden Käyttöoikeuksien ylläpito alkaa MS22.1 Kumppanien osallistuminen kenraaliharjoituksiin MS19.1 Koulutus - ja tuotantoympäristön käyttöoikeudet valmiit MS23 Kumppanien tuotantokäytön valmiudet auditoitu MS29 Yliheitto alkaa MS31 Tuotantokäyttö alkaa Integraatiotestaus Pilottien ja ATJ:n välillä MS22 Kumppanien tietoliikenneavaukset tuotantoon Integraatiotestaus kumppanien ja ATJ:n välillä Kenraaliharjoitukset Koulutukset Hyväksyntä tuotantoon Yliheitto 4-7 Tuotanto Tuotantokäyttö koeajalla Ylläpito MS19 Kumppanien järjestelm ät valmiina ATJ-testaukseen MS17.3 Kumppanien tietoliikenneavaukset testiin MS25 Järjestelmätuen käyttöönotto MS17.2 Kumppanien tietoliikenne - sopimukset solmittu MS28.1 Kouluttajien koulutus päättyy huhtik-06 heinäk -06 lokak-06 tammik-07 huhtik -07 heinäk -07 lokak-07 tammik-08 Kuva 1.ATJ:n ajoneuvojärjestelmien keskeiset sopimuskumppanitehtävät ja aikataulut, jotka on hyväksytty AKE:ssa (19)

6 1.2. AKE:n ATJ:n palveluarkkitehtuuri ajoneuvojen valmistajille ja valmistajien edustajille ATJ PASI Eräkäyttötietopalvelut (TPERA) Ennakkoilmoitusjärjestelmä (ENNI) Tuleva/ Tuleva/ lähtevä lähtevä aineisto aineisto Muutostapahtumat/ ensirek. tiedot Ennakkoilmoitukset/paluu Ennakkoilmoitukset Valmistaja tai sen edustaja Välityspalvelu Tyyppihyv.- järjestelmä (TYYTI) WVTAtietovarasto Selainennakkoilmoitukset Tyyppihyväksynnät ja EY-tyyppien tall. WVTA-tietojen kyselyt Kuva 2. Ajoneuvojen valmistajien ja heidän edustajiensa ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttö Kuvassa 2 on esitetty ajoneuvojen valmistajien ja heidän edustajiensa ajoneuvojärjestelmien käyttö, joka jakaantuu ATJ-järjestelmien selainkäyttöön ja ATJ:n ja yritysten omien järjestelmien välisiin sovellus-sovellus-yhteyksiin Ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien ATJ:n selainkäyttö Yritykset käyttävät ATJ:tä seuraaviin palveluihin Kansalliset tyyppihyväksynnät ja EU-tyyppihyväksyttyjen versioiden talletus ATJ:n tyyppihyväksyntäjärjestelmään (TYYTI). Palvelu pitää sisällään myös omien versioiden selaamisen. Selainennakkoilmoitukset ATJ:n ennakkoilmoitusjärjestelmään (ENNI). Palvelu pitää sisällään omien ennakkoilmoitusten korjaukset, peruutukset ja selaukset. WVTA-tietojen kyselyt WVTA-tietovarastoon Ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien sovellussovellusyhteydet ATJ:ään Yritysten (ennakkoilmoittajien) omista tietojärjestelmistä on mahdollisuus käyttää seuraavia sovellus-sovellus-yhteyksiä ATJ:ään. Yritysten lähettämien/saamien aineistojen tiedon esitysmuotona on CSV ja tietoliikenteen yhteysmuotona salattu FTP. Ennakkoilmoitusten välittäminen ATJ:n ennakkoilmoitusjärjestelmään (ENNI). Tiedonvälitys tapahtuu sovitulla taajuudella asynkronisen yhteyden (=aineistonsiirron) avulla. 6(19)

7 Ennakkoilmoitusten paluuaineiston välittäminen ATJ:n ennakkoilmoitusjärjestelmästä (ENNI) ennakkoilmoittajalle. Tiedonvälitys tapahtuu sovitulla taajuudella asynkronisen yhteyden (=aineistonsiirron) avulla. Muutostapahtumat (ensirekisteröintiedot) ATJ:n eräkäyttöisestä tietopalvelusta (TPERA) ennakkoilmoittajille. Tiedonvälitys tapahtuu sovitulla taajuudella asynkronisen yhteyden (=aineistonsiirron) avulla Ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien muut ajoneuvotietojen tiedonlähteet Yrityksillä on mahdollisuus saada ATJ:n ajoneuvotietoja myös muiden toimijoiden kautta. Seuraavat palvelut ovat käytettävissä: AKE:n valtuuttamien kysely jälleenmyyjien tarjoamat palvelut AKE:n valtuuttamien osoite jälleenmyyjien tarjoamat palvelut 7(19)

8 2. Liittyminen ATJ:ään AKE:n sopimuskumppanien ATJ:n liittymisohjeet ja ATJ:n vaatimukset on kuvattu kahdessa erillisessä dokumentissa, jotka ovat ATJ:n ja LTJ.n tekniset vaatimukset ( v. 1.3 / ) Sidosryhmien liittyminen ATJ-järjestelmiin (v. 2.1/ ) Molempien dokumenttien kyseiset versiot on julkistettu ajoneuvojen valmistajille ja valmistajien edustajille. Dokumentit ovat tilattavissa AKE:n kumppanisivustoilta 8(19)

9 3. Liittyminen välityspalveluun Kaikki AKE:n ATJ:n sovellus-sovellusyhteydet sekä synkroniset että aineistonvälitys kulkevat AKE:n tilaaman välityspalvelun kautta. Ajoneuvojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä välityspalvelutoimittajana on TietoEnatorin Käyttö- ja verkkopalvelut (TE KV) Sopimuksen teko VP-toimittajan kanssa Sopimuksen teko on sopimuskumppanin vastuulla. Asia ohjeistetaan dokumentissa Sidosryhmien liittymien ATJ-järjestelmiin (ks. kohta 2.) sekä erillisellä AKE:n tiedotteelle Teknisten tietojen kerääminen sopimuksen teon yhteydessä Välityspalvelusopimuksen teon yhteydessä välityspalvelutoimittaja kerää sopimuskumppanilta ja kumppanin liittymäjärjestelmästä teknisiä ja vastuuhenkilö tietoja. Tiedot tulevat myös AKE:n käyttöön. Tekniset tiedot kerätään samalla kertaa sekä testiympäristöjä että tulevaa tuotantokäyttöä varten. Tämäkin asia ohjeistetaan TE KV:n toimesta välityspalvelusopimuksen teon yhteydessä Tietoliikenneyhteyksien avaaminen välityspalveluun ATJ:n ja sopimuskumppanin järjestelmien välisten tietoliikenneyhteyksien avaaminen on sopimuskumppanin vastuulla. Tietoliikenneyhteydet avataan välityspalveluun sopimuskumppanin ja AKE:n välityspalvelutoimittajan kesken sovitun sopimuksen mukaisesti. Tietoliikenneavaukseen liittyy yhteyden/-sien tekninen testaaminen. 9(19)

10 4. ATJ:n sovellusten kouluttaminen ajoneuvojen valmistajille ja valmistajien edustajille ATJ:n järjestelmien kouluttajien ja loppukäyttäjien koulutukset alkavat Tarkka sopimusryhmäkohtainen koulutusaikataulu sovitaan kunkin sopimuskumppanin kanssa vuoden 2006 aikana AKE:n koulutustiimin toimesta. 10(19)

11 5. ATJ:n sovellus-sovellusyhteyksien testaaminen ennakkoilmoittajien kanssa Kaikki ATJ:n ja sopimuskumppanin järjestelmän väliset sovellus-sovellusyhteydet testataan kuvassa 1 esitetyn raamiaikataulun puitteissa. Kunkin sopimuskumppaniryhmän kanssa sovitaan sille parhaiten sopiva aikataulu ja se kuvataan käyttöönottosuunnitelman tehtäväluettelossa Testauksen ohjeet Testauksen yleisohjeistus on kuvattu ohjeessa Sidosryhmien liittyminen ATJjärjestelmiin. Tarkan tason testausohjeet tehdään liittymittäin. Testauksessa tarvittavat aineistot (esim. rekisteri- ja henkilötunnukset) sovitaan yhdessä kunkin sopimuskumppanin kanssa Integraatiotestaukset pilottiyrityksen (Tuonti Nakkila Oy) kanssa AKE:n testauksen vastuuhenkilöt ohjeistavat kumppanin vastaavat ennen testauksen alkua. Testausaikataulu löytyy tehtäväsuunnitelmasta Integraatiotestaukset muiden ennakkoilmoittajien kanssa AKE:n testauksen vastuuhenkilöt ohjeistavat kumppanin vastaavat ennen testauksen alkua. Testausaikataulu löytyy tehtäväsuunnitelmasta Testaus ja testitapaukset Ennakkoilmoitustietojen välitys ATJ:ään Testausaikataulu löytyy tehtäväsuunnitelmasta Muutostapahtumien (ensirekisteröintitiedot) välitys ennakkoilmoittajille Testausaikataulu löytyy tehtäväsuunnitelmasta 5.3. Tuotantokäytön valmiuden auditointi Integraatiotestausten jälkeen tehdään erillinen testaus, johon haetaan molempien osapuolten hyväksyntä. Auditoinnilla varmistetaan se, että sekä tiedostoennakkoilmoittajat ja AKE ovat hyväksyneet integraatiotestauksen tulokset, ja sopimuskumppaniliittymät todetaan tuotantokäyttökelpoisiksi. Tarkka hyväksymismenettely sovitaan syksyllä (19)

12 6. Nykyisten LTJ:n tiedonvälitysyhteyksien alasajo LTJ:stä tapahtuva tiedonvälitys päättyy siinä vaiheessa kun LTJ:n päivityskin päättyy. Nykyisten liittymien toiminta päätetään niin, ettei mikään LTJ:n tietomuutos tai vastaava jää sopimuskumppaneilta saamatta. LTJ-liittymien käytön päättymisen tarkka aikataulu- ja tehtäväsuunnitelma tehdään vuoden 2006 loppuun mennessä LTJ:n päivitys- ja kyselykäytön päättyminen LTJ-yhteyksien katkaiseminen Aikataulu tarkentuu vuoden 2006 loppuun mennessä LTJ:ään tulevat ennakkoilmoitukset Aikataulu tarkentuu vuoden 2006 loppuun mennessä Ennakkoilmoitusten paluutiedot ennakkoilmoittajille Aikataulu tarkentuu vuoden 2006 loppuun mennessä Autoverotiedot LTJ:stä ennakkoilmoittajille Aikataulu tarkentuu vuoden 2006 loppuun mennessä. 12(19)

13 7. Ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien osallistuminen ATJ:n suorituskykytestauksiin ja tuotannon kenraaliharjoitukseen ATJ:n suorituskykytestit alkavat 6/2006 ja tuotannon kenraalit Testauksiin osallistumisesta sovitaan aina hyvissä ajoin valitun sopimuskumppanin kanssa Suorituskyky- ja kuormitustestit Suorituskyvyllä tarkoitetaan järjestelmän kykyä toimia normaalissa kuormitustilanteessa ja suorituskykytestauksella siten lähinnä järjestelmän eri komponenttien vasteaikojen selvittämistä normaalissa käyttötilanteessa. Kuormitustestauksella tarkoitetaan järjestelmän suorituskyvyn äärirajojen etsimistä. Järjestelmän kuormitusta lisätään vähittäin ja lopulta kuormitetaan yli huippukuorman sekä mitataan samanaikaisesti järjestelmän suorituskykyä. Kuorman lisääminen lopetetaan siinä vaiheessa, kun järjestelmä ei enää toimi tyydyttävästi, jolloin järjestelmän läpäisemä maksimi kuorma kyseisellä laite- ja ohjelmistokonfiguraatiolla tulee selvitettyä. Ajoneuvon valmistajien ja heidän edustajansa eivät osallistu ATJ:n suorituskyky- ja kuormitustestauksiin Tuotannon kenraaliharjoitus Kenraaliharjoituksen tavoitteena on löytää tulevassa normaalissa tuotantokäytössä mahdolliset puutteet tarvittavista ohjeistuksista, vastuista, organisaatioiden toiminnasta, suunnitelluista aikatauluista ja tietojärjestelmien toiminnasta osana prosesseja. Käyttötestauksella todennetaan, että ajoneuvojärjestelmäkokonaisuuden käytön ohjeet ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset ja että järjestelmät ovat käytön menettelyjen, standardien ja ohjeiden mukaiset. testauksella todennetaan, että järjestelmäkokonaisuuden asennus tuotantoympäristöön on onnistunut ja järjestelmät toimivat tuotantoympäristössä vaatimusten mukaisesti suunniteltujen yhteyksien kautta. Lopullinen käyttöönottotestaus tehdään osana järjestelmäkokonaisuuden tuotantokäyttöön ottoa (yliheitto). Kenraaliharjoituksen perusteella hiotaan toimintaprosessien, tietojärjestelmien, käyttöympäristöjen, organisaatioiden ja ihmisten toimintaa vastaamaan tuotantokäytön vaatimuksia. Kenraaliharjoituksen perusteella viimeistellään myös varsinaisen tuotantokäyttöön oton (yliheiton) suunnitelma. Kenraaliharjoituksissa keskitytään käyttöönotettaviin Ajoneuvotieto- ja ajoneuvotietopalvelujärjestelmiin sekä näiden tukemiin ydinprosesseihin huomioiden kuitenkin myös käyttöönoton vaikutukset jo tuotannossa oleviin järjestelmiin. Tavoitteena on, että käyttöönotto ei vaaranna muiden ATJ-järjestelmien tuotantokäyttöä Tuotannon kenraaliharjoituksia tehdään kaksi, joista ensimmäinen alkaa ja toinen Ajoneuvon valmistajien ja heidän edustajiensa osalta tuotannon kenraaliin osallistuu Veho Oy. 13(19)

14 8. Yliheiton ja tuotannon koekäytön vaikutus ajoneuvon valmistajien ja valmistajien edustajien palveluihin Tässä otetaan kantaa siihen, miten kumppanit hoitavat toiminnallisesti tehtävänsä ja tiedonvälityksen AKE:en yliheiton aikana ( ). Yliheiton aikana LTJ on vain kyselykäytössä eikä ATJ:tä voi vielä päivittää. Valmistajille ja heidän edustajilleen yliheitto vaikuttaa ennakkoilmoituksiin ja ajoneuvojen tyyppihyväksyntöihin. Tuotannon koekäyttö kestää tämän hetkisen tiedon mukaan Koekäytön aikana ATJ on normaalisti tuotantokäytössä, mutta kaikki toiminnot ovat erityisvalvonnan alaisina. Esim. eräajot ajetaan ensimmäisen kerran manuaalisesti tarkan valvonnan alaisuudessa. Yliheiton vaikutukset ajoneuvojen valmistajien ja heidän edustajiensa palveluihin selviävät viimeistään syksyn 2006 aikana. Tuotannon koekäytön vaikutukset kumppaneille selviävät vuoden 2006 loppuun mennessä Yliheiton vaikutus ajoneuvon valmistajien ja valmistajien edustajien palveluihin Tarkentuu vuoden 2006 aikana Tuotannon koekäytön vaikutus ajoneuvon valmistajien ja valmistajien edustajien palveluihin Tarkentuu vuoden 2006 aikana. 14(19)

15 9. Uuden toimintamallin käyttöönotto Uudet ajoneuvojen rekisteröinnin ja katsastuksen sekä ajoneuvotyyppihyväksynnän toimintamallit kuvataan ja ohjeistetaan AKE:n sopimuskumppaneille vuoden 2006 aikana. Käytännön harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti AKE:n järjestämän koulutuksen yhteydessä. 15(19)

16 10. Organisointi ja tehtävät sekä aikataulu AKE ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien käyttöönottotyöryhmä Työryhmän tehtävänä on toteuttaa tämän käyttöönottosuunnitelman tehtävät. Työryhmän toiminta painottuu alkuvaiheessa ennakkoilmoitustoimintaan ja etenkin tiedostoennakkoilmoittajiin. työryhmä raportoi tehtävien etenemisestä ja muista tarvittavista asioista koko toimialalle sekä tarvittaessa AKE:n AT1-ohjausryhmälle. Nimi Rooli Sähköpostiosoite Juha Koski Juncar Oy Seppo Kankeri Tuonti Nakkila Oy Toni Laitiala Mopo Sport Mauno Toivanen Toyota Motor Finland Oy Lea Taittonen Helkama-auto Oy Merja Kärnä Automaster Oy / ohjelmistotoimittaja Jan Silander Sumeko Oy Juhani Puurunen AKE/TEKHY prosessin omistaja Björn Ziessler AKE/TEKHY sovellusasiantuntija Essi Koskikallio AKE/TEKHY testauksen vastuuhenkilö Markku Noukka AKE/SOKULI pp Työryhmän vetäjä Ryhmä kokoontuu aina tilanteenmukaisella kokoonpanolla ja sitä voidaan täydentää tarvittaessa Ajoneuvojen valmistajien ja valmistajien edustajien vastuuhenkilöt Kunkin yhtiön vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa löytyvät käyttöönoton tehtäväsuunnitelmasta -sivuilta AKE:n vastuuhenkilöt Alla olevaan taulukkoon on listattu AKE:n vastuuhenkilöt ja missä roolissa he osallistuvat käyttöönottoon. Nimi Rooli Tehtävä Markku Noukka SOKULI-projekti pp ATJ-työryhmän vetäjä. Sopimuskumppanien teknisten asioiden yhteyshenkilö Kristiina Ruusunen Tietojärjestelmäprojektin pp Testausten ja käyttöottotehtävien vastuuhenkilö Antti Lehikoinen Prosessiprojektin pp Sopimuskumppanien prosessiasioiden vastuuhenkilö Essi Koskikallio AKE:n testauksen vastuuhenkilö/enni 16(19)

17 Jani Alatalo Timo Huusko (TE) AKE:n testauksen vastuuhenkilö/atp AKE:n integraatiotestauksen työnjohto ja koordinointi Muut vastuuhenkilöt Alla olevaan taulukkoon on listattu muita vastuuhenkilöitä, joiden kanssa vakuutusyhtiöt ja LVK tekevät yhteistyötä. Nimi Rooli Tehtävä Matti Salin Välityspalvelutoimittajan sopimuksista vastaava henkilö Varalla om Tehtävät ja aikataulu Käyttöönoton tehtäväsuunnitelma on hyväksytty AKE:ssa Sen päivitetty versio löytyy -sivuilta kohdasta Ajoneuvojen valmistajat ja valmistajien edustajat -> ATJ-aineistot kumppaneille. 17(19)

18 11. Tulosdokumentaatio Ajoneuvojärjestelmien käyttöönottoa tulemaan syntyy joukko ohjeita, joiden lukumäärä pyritään pitämään vähäisenä. Kaikkia kumppaneita koskeva tulosdokumentaatio tiedotetaan kaikille kumppaneille. Ajoneuvojen valmistajille ja heiden edustajilleen kohdistetut erilliset käyttöönottodokumentit liitetään tämän suunnitelman liitteiksi. LIITTEET: 1 Käyttöönoton tehtäväsuunnitelma 18(19)

19 19(19)

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta /2010 Viestintäviraston selvitys Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta Työryhmäraportti /2010 1 (31) SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 MIKÄ TILANNEKUVA?...4 2.1 MITKÄ OVAT VIESTINTÄVERKKOJA

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot