Infotilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infotilaisuus 26.4.2006"

Transkriptio

1 Infotilaisuus AT1-aikataulu (Riitta-Liisa Linnakko), s. 2-7 Tietopalvelun kyselykäyttö, raportointi ja kustannukset (Aino Varhimo), s ATJ:n käyttöoikeudet (Merja Snickeri) s ATJ-testaukset ja kenraaliharjoitukset sekä käyttöönoton yliheitto (Markku Noukka), s

2 AT1-tilanne VIRAinfo RLL

3 AKEn projektikokonaisuus AKE Joti AKEn kumppanit AKEn projektisalkun hallinta Projektien hallintatiimi Projektin asiakas (Prosessinomistaja) Projektin tulokset AT1 Ohry KT1 Ohry Muut ohjausryhmät AT1 ylläpitoprojektit ja Siirtymäprojekti Ajoneuvoprojektit Remu Tekhy Kaura ATP Kuljettajaprojektit Ajo-oikeudet ja kokeet Kortit KTP AKEn muut projektit ja kevytprojektit PALKO 3

4 PALKO kokonaisaikataulu Tuotantokäytön aloituspäivä Henkilötietojärjestelmäprojekti Ajoneuvoverotusprojekti Piirturikorttiprojekti AT1-projektikokonaisuus KT1-projektikokonaisuus Prosessinkehitys Suunnittelu ja toteutus Määrittely Käyttöönotto 4

5 IKATAULU JOHTOKUNNAN SEURANTA MS18.5 Lain voimaantuloaika kiinnitetty MS19 Kumppanien järjestelmät valmiina ATJ-testaukseen MS16 Hyväksymistestauksen aloitus MS18 Toiminnallisesti hyväksymistestattu kenraaleja varten MS27 Tuotantokäytön aloitusohjelmisto MS31 Tuotantokäyttö alkaa MS32 Koeaika päättyy Järjestelmätestaus Toteutus Järjestelmätason Integraatiotestaus Hyväksymistestaus Toiminnallinen hyv.testaus Kenraaliharjoitukset Yliheitto Tuotanto Tuotantokäyttö koeajalla Ylläpito huhtik-06 heinäk-06 lokak-06 tammik-07 huhtik-07 heinäk-07 lokak-07 tammik-08 5

6 AT1 lainsäädännön muutokset Lakipaketti ollut lausuntokierroksella Lausuntoja yhteensä 25 kpl Lukuisia muutosesityksiä, joilla lähes kaikilla vaikutuksia tietojärjestelmiin -> testausvaiheessa olevia järjestelmiä ei voi enää muuttaa Lakipaketti ollut laintarkastuksessa ja tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa (vko 15) 2006 Laki prosessi - tietojärjestelmä 6

7 Tietopalvelun hinnat Tietopalvelun vuoden 2007 TAE on laadittu siten, että viranomaisten kyselykäytön hinnat laskevat. AKEssa tutkitaan parhaillaan voidaanko hintoja laskea jo jossain määrin 1.6. lukien. rekisterin lisääntynyt kyselykäyttö on mahdollistanut muutoksen pysäköinnin valvonnan ja muiden poimintojen hintaperusteet tulevat myös muuttumaan Asiakirjapalvelu viranomaisille edelleen maksuton 7

8 Tietopalvelun kyselykäyttö, raportointi ja koulutukset Viranomaistilaisuus Aino Varhimo

9 Raportointi Kuukausitasolla Toimipaikoittain eriteltyinä Sovittaessa mahdollisuus saada käyttäjittäin eriteltyinä Laskutettavat kyselyt eriteltyinä ajoneuvon haku vajaalla tunnuksella haku asiakkaan ajoneuvon ja luvan haku asiakkaan haku 9

10 Raporttien toimittaminen Raportit ajetaan kuukausittain ja tallennetaan raporttiarkistoon Asiakas hakee itse raportit raporttiarkistosta Raporttiarkiston käyttöoikeus liitetään käyttöoikeusyhteyshenkilön oikeuksiin? 10

11 Koulutukset Opetuspaketti Viikot 5 ja samansisältöista koulutustilausuutta 2-3 tuntia/tilaisuus Kutsut lähetetään noin 1 kk ennen tilaisuuksia sopimus- ja käyttöoikeusyhteyshenkilöille Koulutukseen voi osallistua myös muita 11

12 Koulutus käsittää Suorakyselyt Opetuspaketti Raporttiarkiston käyttö Käyttäjähallinnan yhteyshenkilön tehtävät (oikeudet ja velvollisuudet) 12

13 AKEn sopimuskumppanit ja ATJ - käyttöoikeudet Merja Snickeri

14 ATJ käyttöoikeuksien hallinnoinnin aloittaminen Ennen kuin käyttöoikeuksien hallinnointi sopimuskumppaniyrityksessä voidaan aloittaa, on huomioitava seuraavat seikat Sopimuksen on oltava kunnossa ja tietojen AKEn Sopimuskumppanihallintajärjestelmässä eli SOKUssa Sopimuksen on oltava aktiivinen ja voimassa (huom.pvm) Sopimukseen on liitetty ne työtehtävät (käyttöoikeudet), joita sopimuskumppanilla on oikeus hakea Käyttöoikeusyhteyshenkilöt on oltava nimetty ja heille on tehty ATJ tunnukset KOHO oikeuksilla. Käyttöoikeusyhteyshenkilöiden tunnukset on AKEssa syötetty SOKUun niille toimipaikoille, joiden henkilöstön käyttöoikeuksia kyseiset käyttöoikeusyhteyshenkilöt saavat hallinnoida. 14

15 Käyttöoikeusyhteyshenkilön tiedot Käyttöoikeusyhteyshenkilön tunnusta varten tarvitaan vähintään seuraavat tiedot: Etunimi Sukunimi Henkilötunnus Yritys Toimipaikat joilla hän työskentelee Toimipaikat joilla hän toimii käyttöoikeusyhteyshenkilönä Työtehtävät (Ainakin käyttöoikeusyhteyshenkilön työtehtävä ) 15

16 KOHO käyttöliittymä Käyttöoikeuksien haku Käyttöoikeusyhteyshenkilö hakee ATJkäyttöoikeuksia edustamansa yrityksen henkilöstölle sidoryhmien käyttöoikeuksien hallinnoinnin käyttöliittymällä KOHOlla 16

17 KOHOn ensimmäinen näyttö Käyttäjien haku Kirjautuminen Kirjautuminen ALKU sivulla KOHOon valitaan KOHO tapahtuu järjestelmä, samoin kuin tuotantoympäristö muihinkin ATJ -järjestelmiin ja toimipaikka ja siirrytään KOHOon painamalla siirry -painiketta 17

18 Esimerkki: Salasanan vaihto a* 1. Kirjoitetaan hakukriteerit 2. painetaan hae -painiketta 18

19 Esimerkki: Salasanan vaihto 1. Haku palauttaa listan käyttäjistä, mikäli hakukriteerit osuvat useampaan kuin yhteen henkilöön. 2. Painetaan sukunimen linkkiä ja saadaan auki käyttäjän Käyttöoikeushakemus 19

20 Esimerkki: Salasanan vaihto 1. Paina toimintopainiketta vaihda salasana 20

21 Esimerkki: Salasanan vaihto 1. Poista vanha ja kirjoita tilalle uusi salasana 21

22 Esimerkki: Salasanan vaihto 1. Paina valmis -painiketta 22

23 Esimerkki: Salasanan vaihto 1. Esikatseluikkunassa voit vielä tarkistaa tiedot 2. Paina Lähetä hakemus painiketta ja salasana lähtee vaihdettavaksi 23

24 KOHOlla tehtävät toimenpiteet Uuden tunnuksen hakeminen Käyttöoikeuksien hakeminen Käyttäjän tietojen muuttaminen Tunnuksen lukitus Tunnuksen avaus Salasanan vaihto Tunnuksen poisto 24

25 Tarkemmat KOHOn käyttöohjeet lähetetään AKEn sopimuskumppaneille ennen KOHOn käyttöönottoa 25

26 Kiitos mielenkiinnostanne Nyt on kysymysten aika 26

27 Viranomaisinfo ATJ-testaukset ja kenraaliharjoitukset sekä käyttöönoton yliheitto Markku Noukka

28 Agenda Taustatietoja ATJ:stä ATJ-testauket Testausten tavoite ja aloitusedellytykset Testausten aikataulu Testauksen käytännön ohjeita Tuotannon kenraaliharjoitukset Käyttöönoton yliheitto ATJ-informaatio 28

29 Taustatietoja ATJ:stä ATJ:n käyttäminen AKE:n sopimuskumppani voi käyttää ATJ:tä: Selaimella Oman järjestelmänsä välityksellä, jolloin yhteys ATJ:ään rakennettaan AKE:n välityspalvelun kautta. Tämä yhteys tai aineistovälitys testataan yhdessä kumppanin kanssa ATJ järjestelmä Välityspalvelu Sidosryhmän tietoj. Testaus Yleinen Yleinen tietoliikenneverkko tietoliikenneverkko Selainkäyttö Sidosryhmän työasema 29

30 Taustatietoja ATJ:stä (jatkuu) Ajoneuvojärjestelmien käyttöönotto Koskee noin selainkäyttäjää ja yli 500 AKE:n sopimuskumppania Hieman yli 100 sopimuskumppania liittyy ATJ:ään välityspalvelun kautta. Kaikkien näiden kumppanien kanssa suoritetaan liittymän tai aineistovälityksen testaukset Viranomaisista testauksiin osallistuvat Poliisin ja Tullin lisäksi: Puolustusvoim at ATJ Valtiokonttori Tilastokeskus VP AKE Kuntien pys. valvonta Helsinki ja Vantaa Ahvenanmaa ATP-aineistovälitys 30

31 ATJ-testaukset Järjestelmien väliset integraatiotestaukset Pilottikumppanit Valittujen pilottikumppaneiden kanssa suoritetaan kunkin liittymän ja eräpohjaisen aineistovälityksen järjestelmien väliset integraatiotestaukset, joissa tarkistetaan liiketoiminnan oikeellisuus. Testit alkoivat ja jatkuvat edelleen Pilotteja ovat Puolustusvoimat, Tilastokeskus sekä Helsingin ja Vantaan pysäköinninvalvojat Muut kumppanit Muiden kuin pilottien kanssa suoritetaan vastaavat testit, mutta niissä päätehtävänä on varmentaa yhteyden tai aineistovälityksen tekninen toimivuus. Liiketoimintatestaamiselle jää vähemmän aikaa. Tämä testaus tapahtuu siten, että kullekin kumppaniryhmälle on varattu testaukseen oma aikaikkunansa Tuotannon kenraaliharjoitus Eräät kumppanit osallistuvat lisäksi tuotannon kenraaliin, joka tapahtuu Kenraaliharjoituksessa varmennetaan ATJ:n prosessien toiminta tuotannon kaltaisessa ympäristössä Viranomaisista mukaan on kutsuttu Puolustusvoimat 31

32 Integraatiotestausten tavoitteet ja aloitusedellytykset Sopimuskumppanien järjestelmien ja AKE:n ATJ:n välisen integraatiotestauksen tavoitteet Varmennetaan jokaisen ATJ:n ulkoisen liittymän ja aineistovälityksen tekninen toimivuus jokaisen sopimuskumppanin kanssa Pyritään huomioimaan myös liiketoiminnan testaaminen ATJ:tä päivittävien liittymien osalta Testausten aloitusedellytykset Kumppanien järjestelmät ovat testausvalmiudessa Kumppanit ovat avanneet ja teknisesti testanneet yhteytensä AKE:n välityspalvelun testiympäristöön Eräpohjaisen aineistovälityksen protokollana on SFTP Yhteyksien avaamisen takaraja on Kumppanit ovat saaneet testitapaukset ja testiaineistot AKE:sta 32

33 Testausten aikataulu - liittymittäin E Tehtävä Alkaa Päättyy Vastuu/AKE Vastuu/Kumppani ATP-liittymät ja aineistot pilottitestaus Pysäköinnin valvojien tietojen haku - ITunnuksilla Haku jatkuu Honkela + Alatalo Helsinki ja Vantaa (E) Lähtötilannepoiminta - ajoneuvotiedot PV:lle * Honkela + Alatalo PV E Muutostapahtumat - ajoneuvotiedot 1 PV:lle * Honkela + Alatalo PV E Muutostapahtumat - ajoneuvotiedot 2 PV:lle * Honkela + Alatalo PV Muutostapahtumat - Tuontiautotiedot * Honkela + Alatalo AKE -> Ahvenanmaa E Poiminta-aineistot - kantatilastot * Honkela + Alatalo Tilastokeskus E Poiminta-aineistot - ensirek. tilasto * Honkela + Alatalo Tilastokeskus Poiminta-aineistot - poistetut ajoneuvot * Honkela + Alatalo Tilastokeskus E Poiminta-aineistot - LVM:lle * Honkela + Alatalo AKE -> LVM ATP-aineistot muiden kumppanien integraatiotestaukset Lähtötilannepoiminta - ajoneuvotiedot vakuutusyhtiöille Noukka + Alatalo Valtiokonttori Muutostapahtumat vakuutusyhtiöille - Vakuutusmuutokset Noukka + Alatalo Valtiokonttori E Tyyppihyväksyntätietojen lähetykset - tyyppien lähtötilanne Huusko + Alatalo PV ja Ahvenanmaa E Tyyppihyväksyntätietojen lähetykset - tyyppien muutokset Huusko + Alatalo PV ja Ahvenanmaa Muutostapahtumat - Tuontiautotiedot Noukka + Alatalo AKE Tuotantokäytön auditointi / hyväksyntä tuotantokäyttäjiksi Noukka Kaikki sopimuskumppanit E = Esimerkkiaineistoa on toimitettu kumppanille * = Ensimmäinen testauskierros mennessä. Toinen testauskierros on syksyllä

34 ATJ-testaukset käytännössä Järjestelmien välinen integraatiotestaus Esitestauksen avulla AKE toimittaa kumppaneiden testauksen vastuuhenkilöille ATJ-aineistoista esimerkkejä varmennetaan se, että kumppani on tulkinnut rajapintakuvaukset oikein Käytännön testaaminen tapahtuu AKE:n testauksen vastuullisen ja kumppanin vastaavan välillä. Testitapaukset ja aineistot kuvataan excel-taulukkoon, joka toimii samalla testauspöytäkirjana AKE:n ja kumppanin välillä Eräpohjaisten aineistovälitysten osalta AKE ilmoittaa milloin kumppani voi noutaa aineiston välityspalvelusta tarkistettavaksi -> kumppanin vastuuhenkilö kirjaa havaintonsa testauspöytäkirjaan Aineistojen osalta testauskierroksia tullee useita, koska AKE:n testiympäristön aineistojen kattavuus paranee testauksen edetessä Testauksen päätyttyä tehdään testauksen hyväksyntä AKE:n ja kumppanin toimesta. Tämä oikeuttaa kumppanin ATJ:n tuotantokäyttäjäksi Hyväksynnän yhteydessä voidaan kirjata ylös myös mahdolliset puutteet 34

35 Tuotannon kenraaliharjoitus Tavoite ja toimenpiteet Kenraaliharjoituksen tavoitteena on löytää tulevassa normaalissa tuotantokäytössä mahdolliset puutteet tarvittavista ohjeistuksista, vastuista, organisaatioiden toiminnasta, suunnitelluista aikatauluista ja tietojärjestelmien toiminnasta osana prosesseja. Tuotannon kenraali toteutetaan tuotannon kaltaisessa testiympäristössä, ja valitut sopimuskumppanit osallistuvat siihen Viranomaisista mukaan on kutsuttu Puolustusvoimat AKE:n vastuuhenkilöt (viranomaisten osalta Varhimo) ottaa asian tiimoilta lähiaikoina yhteyttä kenraalikumppaneihin Yhdessä kumppanin kanssa sovitaan mitkä asiat tuotannon kenraalissa testataan ja tarkistetaan 35

36 Käyttöönoton yliheitto Tapahtuu Tuona aikana LTJ on vain kyselykäytössä Rekisteri-ilmoituksia otetaan vasta vain katsatustoimipaikoilla Yliheiton aikaiset ilmoitukset talletetaan takautuvasti ATJ:ään alkaen Päivitykset ATJ:ään alkavat , jonka jälkeen käynnistyvät uuden järjestelmän aineistovälitykset kumppaneille Uusi lainsäädäntö astuu voimaan näillä näkymin LTJ:n päivityskäytön päättyessä yliheiton aikana toimitaan uusien säädösten mukaisesti Keskeisin muutos siirtyminen liikennekäytöstä poistoon ja liikennekäyttöön ottoon (entinen seisonta-aika käytäntö päättyy) Kansallinen tyyppikoodi korvautuu EY-tyyppihyväksyntänumerolla, variantilla ja versiolla LTJ:n tiedonvälitys kumppaneille päättyy viimeistään Jokaisen LTJ:n eräajon ja tiedostovälityksen osalta alasajon aikataulu sovitaan kumppaneiden kanssa yhdessä. 36

37 ATJ-informaatio Pääosa keskeisistä viranomaisten ATJ-dokumenteista löytyy sivuilta kohdasta Viranomaiset > kohta Ajankohtaista AKE:n ajankohtaiset ATJ-tiedotteet viranomaisille > kohta ATJ-aineistot kumppaneille Rajapintakuvaukset (osa erikseen tilattavissa) Keskeiset tekniset ohjeet > kohta Tilaisuudet ja yhteistyöryhmät Viranomaisinfojen materiaalit Kahdenväliset kumppanipalaverit AKE järjestää niitä tarvittaessa kumppaneiden kanssa ATJ-kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen 37

Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma

Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma Ajoneuvosiirtymäprojekti SOKULIprojekti Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma 1.2 Hyväksytty Vastuuhenkilö Markku Noukka TALLENNUSPAIKKA: Hankearkisto: ATJ / PROJEKTIT

Lisätiedot

Ajoneuvon valmistajien ja valmistajien. ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma. Ajoneuvosiirtymäprojekti SOKULIprojekti

Ajoneuvon valmistajien ja valmistajien. ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma. Ajoneuvosiirtymäprojekti SOKULIprojekti Ajoneuvosiirtymäprojekti SOKULIprojekti Ajoneuvon valmistajien ja valmistajien edustajien ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma 1.2 Hyväksytty Vastuuhenkilö Markku Noukka TALLENNUSPAIKKA:

Lisätiedot

MELAN TILAKÄYNTIREKISTERI KÄYTTÖOHJE

MELAN TILAKÄYNTIREKISTERI KÄYTTÖOHJE 2 1 YLEISTÄ MELAN TILAKÄYNTIREKISTERISTÄ... 3 1.1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖ... 3 1.2 VERSIOVAATIMUKSET... 3 1.3 KÄYTTÖOIKEUDET... 3 1.4 KÄYTTÖLIITTYMÄN TOIMINTAPERIAATTEET... 4 2 NÄYTÖT... 4 2.1 SOVELLUKSEEN

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus 1.7.2014 Mikä on rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus? Rakentamiseen liityvä tedonantovelvollisuus on toimintamalli, jonka avulla pyritään kitkemään

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA käyttöohje 10.02.2015 Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo Puh: 010 309 3589 Y-tunnus: 2327327-1 www.tilaajavastuu.fi Asiakaspalvelu Puh: 0600

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Mhy-käyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Mhy-käyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje Mhy- Asiakaspalaute Mhy-käyttäjän käyttöohje Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje Sisältö Yleistä... 3 Käyttäjätasot... 3 Käyttöönotto... 3 Ohjelmiston käyttö... 4 Aloitusnäkymä... 4 Tallennus-

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio 01 Työmaarekisteri 1 Sisältö 1. Työmaarekisteri... 2 2. Ilmoita-palvelu... 2 3. Käyttäjätunnukset... 3 4. Käyttöoikeudet... 3 5. Työmaan perustaminen... 6 6. Työmaan perusnäkymä...

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

9.12.2008 OM 84-88/92/2008

9.12.2008 OM 84-88/92/2008 LAUSUNTO 9.12.2008 OM 84-88/92/2008 Helsingin hallinto-oikeus lähetteenne 17.11.2008 nrot 17062-17066/08 SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS 1. Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Helsingin hallinto-oikeudelle on

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

Maventan käyttöohje 15.11.2011

Maventan käyttöohje 15.11.2011 Maventan käyttöohje 15.11.2011 Sisällys 1 Palvelun käyttöönotto... 3 1.1 Maventa-tilin avaaminen... 3 1.2 Maventa-tilin aktivoiminen... 4 2 Ensimmäisen käyttökerran opas... 5 2.1 Verkkolaskutilin asetukset...

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Päiväys Versio Muokkaaja 18.3.2009 1.0 Minna Hautamäki 8.4.2009 1.1 Minna Hautamäki 14.4.2009 1.2 Minna Hautamäki Sisällys 1 Ankkuri... 4 2 Help desk... 4

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 4 1.1. Tekniset vaatimukset... 4 2. Ylläpito... 5 2.1. Käyttäjäprofiilit... 6 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 7 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje

SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje Suomen Noutajakoirajärjestö ry v. 16.6.2013 SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje Teksti: Tiina Jäppinen tiina.jappinen@gmail.com SUOMEN NOUTAJAKOIRAJÄRJESTÖ RY JÄSENREKISTERIN OHJE (16.6.2013 / TJ) 1 (26) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille. Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007

Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille. Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007 Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007 Sisällys 1. Sebacon 1.9... 2 2. Help desk... 3 3. Kirjautuminen... 4 4. Yleisesittely...

Lisätiedot

INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE

INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE ASIAKASOHJE INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE OPAS INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAAKSI HAKEUTUVALLE SISÄLLYSLUETTELO Intrastatin sanoma-asiakkaiden testausohje, versio 1.0 2(12) 1. TERMIEN MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.6 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot