Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma"

Transkriptio

1 Ajoneuvosiirtymäprojekti SOKULIprojekti Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma 1.2 Hyväksytty Vastuuhenkilö Markku Noukka

2 TALLENNUSPAIKKA: Hankearkisto: ATJ / PROJEKTIT / Siirtymäprojekti/SOKULIprojekti/Suunnitelmat/suunnitelmat/ MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.2 Markku Noukka Suunnitelma tarkennettu vastaamaan uusia, tarkennettuja aikatauluja. Keskeisimmät muutokset: - Kuvan 1 aikataulu tarkennettu AKE:ssa tehtyjen päätösten perusteella - vuoden 2006 aikatauluja täsmennetty eri kohtiin suunnitelmaa. TE 121 osallistuu kenraalin vaiheeseen 2. - Vastuuhenkilöiden tiedot päivitetty ajan tasalla Markku Noukka TRAP-kannan LTJ-käyttöä tarkennettu kohtaan Aino Varhimo Editan yhteyshenkilö vaihdettu Markku Noukka Suunnitelma hyväksytty AKE:ssa AT1-ohryssä katselmuksessa sovituin korjauksin, joista keskeisimmät olivat: - organisaatio ajan tasalle - vuoden 2006 aikatauluihin tarkennuksia - Testausten määritelmiä tarkennettu Markku Noukka Päivitetty vastaamaan kesäkuun 2005 lopun tilannetta Markku Noukka Suunnitelman luonnos lähinnä vasta sisällysluettelo JAKELU -sivut 2(21)

3 Sisällysluettelo 1. Lähtökohdat ja tavoitteet ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottoaikataulu ja keskeiset sopimuskumppanitehtävät AKE:n ATJ:n palveluarkkitehtuuri tietojen jälleenmyyjille Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n selainkäyttö Tietojen jälleenmyyjien sovellus-sovellusyhteydet ATJ:ään Liittyminen ATJ:ään Tunnistaminen ATJ:ssä ja käyttöoikeudet Liittyminen välityspalveluun Sopimuksen teko VP-toimittajan kanssa Teknisten tietojen kerääminen sopimuksen teon yhteydessä Tietoliikenneyhteyksien avaaminen välityspalveluun ATJ:n sovellusten kouluttaminen tietojen jälleenmyyjille ATJ:n sovellus-sovellusyhteyksien testaaminen tietojen jälleenmyyjien järjestelmien kanssa Testauksen ohjeet Integraatiotestaus pilotin (TietoEnator 121 Oy) kanssa Integraatiotestaukset muiden tietojen jälleenmyyjien kanssa Testaus ja testitapaukset Ajoneuvotietojen kyselyt TPSUO:hon Poiminta-aineisto osoitetietojen jälleenmyyjille Kantatilastot TE 121 Oy:lle Laajat ensirekisteröintitilastot TE 121 Oy:lle Ensirekisteröintitiedot muille markkinatietojen jälleenmyyjille Tuotantokäytön valmiuden auditointi Nykyisten LTJ:n tiedonvälitysyhteyksien alasajo LTJ:n päivitys- ja kyselykäytön päättyminen LTJ:n yhteyksien katkaiseminen TRAP-tietokannan käytön päättäminen TRAP/Koodiston poiminta TRAP/Ajoneuvotietojen poiminta IDMS:n lokitietojen poiminta Muu LTJ-tiedonvälitys tietojen jälleenmyyjille Kyselyjen jälleenmyyjien osallistuminen ATJ:n suorituskykytestauksiin ja tuotannon kenraaliharjoitukseen Suorituskyky- ja kuormitustestit Tuotannon kenraaliharjoitus Uuden toimintamallin käyttöönotto Palvelukuvaukset Yliheiton ja tuotannon koekäytön vaikutus tietojen jälleenmyyjien palveluihin Yliheiton vaikutus tietojen jälleenmyyjien palveluihin Tuotannon koekäytön vaikutus tietojen jälleenmyyjien palveluihin Organisointi, tehtävät ja aikataulu AKE tietojen jälleenmyyjät käyttöönottotyöryhmä Tietojen jälleenmyyjien vastuuhenkilöt AKE:n vastuuhenkilöt Muut vastuuhenkilöt Tehtävät ja aikataulu Tulosdokumentaatio (21)

4 1. Lähtökohdat ja tavoitteet AKE:n valtuuttaminen tietojen jälleenmyyjien liittyminen ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttäjäksi koskee monia eri toimintoja, ja vaikuttaa yritysten prosesseihin ja tietojärjestelmiin. Tietojen jälleenmyyjillä tarkoitetaan AKEtiedon valtuuttamia kysely jälleenmyyjiä, osoitetietojen jälleenmyyjiä ja markkinatietojen jälleenmyyjiä. Tässä suunnitelmassa kuvataan siirtymäprojektin aikainen (=ajoneuvojärjestelmien käyttöönotto) toimintamalli sekä ne tehtävät, joita onnistunut tietojärjestelmien käyttöönotto edellyttää AKE:ssa ja tietoja myyvissä yrityksissä. suunnitelma on AKE:n ja kumppanin yhteinen, joten sitä käsitellään yhdessä, ja suunnitelmalle haetaan kummankin osapuolen hyväksyntä. Suunnitelman tavoitteet ovat seuraavat: Varmistaa tietojen jälleenmyyjien liittyminen ATJ:än ajoneuvojärjestelmien käyttöönottoaikataulun puitteissa Varmistaa, että tietojen jälleenmyyjät saavat riittävän ajoissa kaiken tarvittavan uuteen liiketoimintaan, ATJ:n teknologiaan ja tekniseen liittymiseen tarvittavan dokumentaation. Varmistetaan se, että tietojen jälleenmyyjille jää riittävästi aikaa toteuttaa ajoneuvojärjestelmien käyttöönottoon liittyvät omat tehtävänsä. Huomioidaan myös LTJ:n käyttöön liittyvät asiat, jotka tulevat muuttumaan ATJ:n käyttöönoton yhteydessä Huomioidaan yliheiton aikainen toiminta, jolloin LTJ:n päivityspalvelut ovat päättyneet mutta ATJ:n käyttö ei ole vielä alkanut. Tämän käyttöönottosuunnitelman lisäksi tietojen jälleenmyyjille tuotetaan erillinen sopimuskumppanikansio, jossa on kaikki se dokumentaatio jota tarvitaan onnistuneessa prosessi- ja tietojärjestelmäyhteistyössä AKE:n ja tietojen jälleenmyyjien välillä. Sopimuskumppanikansiossa ovat mm: Uusien ajoneuvojärjestelmien toimintamallien kuvaukset Järjestelmien käyttäjäohjeet Muut järjestelmien käytön kannalta välttämättömät ohjeet Tietojärjestelmien rajapinta- ja aineistokuvaukset tieto sekä teknisen infran rajapintakuvakset Tämä dokumentaatio pidetään jatkuvasti ajantasaisena ja se on myös tietojen jälleenmyyjien käytössä. 4(21)

5 1.1. ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottoaikataulu ja keskeiset sopimuskumppanitehtävät ATJ:n ajoneuvojärjestelmien tuotantokäyttö alkaa Kuvassa 1 ovat keskeiset AKE:n sopimuskumppaniyhteistyön tehtävät ja niiden raamiaikataulut sekä tärkeimmät milestonet. Kunkin kumppaniryhmän käyttöönottosuunnitelmassa tehtävät ajoitetaan tarkasti huomioiden mm. kumppaniryhmän omat valmiudet. SOPIMUSKUMPPANINÄKÖKULMA MS15.3 Tekniset rajapinta - kuvaukset toimitettu MS15.3 Käyttöoikeudet hyväksymistestattu (AKE&OM) MS23.3 Vak.yhtiöiden Käyttöoikeuksien ylläpito alkaa MS22.1 Kumppanien osallistuminen kenraaliharjoituksiin MS19.1 Koulutus - ja tuotantoympäristön käyttöoikeudet valmiit MS23 Kumppanien tuotantokäytön valmiudet auditoitu MS29 Yliheitto alkaa MS31 Tuotantokäyttö alkaa Integraatiotestaus Pilottien ja ATJ:n välillä MS22 Kumppanien tietoliikenneavaukset tuotantoon Integraatiotestaus kumppanien ja ATJ:n välillä Kenraaliharjoitukset Koulutukset Hyväksyntä tuotantoon Yliheitto 4-7 Tuotanto Tuotantokäyttö koeajalla Ylläpito MS19 Kumppanien järjestelm ät valmiina ATJ-testaukseen MS17.3 Kumppanien tietoliikenneavaukset testiin MS25 Järjestelmätuen käyttöönotto MS17.2 Kumppanien tietoliikenne - sopimukset solmittu MS28.1 Kouluttajien koulutus päättyy huhtik-06 heinäk -06 lokak-06 tammik-07 huhtik -07 heinäk -07 lokak-07 tammik-08 Kuva 1.ATJ:n ajoneuvojärjestelmien keskeiset sopimuskumppanitehtävät ja aikataulut, jotka on hyväksytty AKE:ssa (21)

6 1.2. AKE:n ATJ:n palveluarkkitehtuuri tietojen jälleenmyyjille ATJ Suorakäyttötietopalvelut (TPSUO) PASI Ajoneuvokyselyt (so-so) Välityspalvelu Kyselyjälleenmyyjä Eräkäyttötietopalvelut (TPERA) Tuleva/ Tuleva/ lähtevä lähtevä aineisto aineisto Poiminta-aineistot Kantatilastot Osoitejälleenmyyjä AKE Ensirek. tilastot Ensirek. tiedot Markkinatietojälleenmyyjä Kuva 2. Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttö Kuvassa 2 on esitetty tietojen jälleenmyyjien ajoneuvojärjestelmien käyttö, joka koostuu pelkästään tietojärjestelmien välisestä sovellus-sovellus-käytöstä ja aineistosiirroista Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n selainkäyttö Tietojen jälleenmyyjillä ei ole ATJ:n selainkäyttöä Tietojen jälleenmyyjien sovellus-sovellusyhteydet ATJ:ään ATJ:stä on seuraavat sovellus-sovellusyhteydet tietojen jälleenmyyjien tietojärjestelmiin: Ajoneuvokyselyt ATJ:n suorakäyttötietopalvelujärjestelmän (TPSUO) ja kysely jälleenmyyjien tietojärjestelmien välillä. Tiedonvälitys tapahtuu ajantasaisesti synkronisen sanomayhteyden avulla. Tiedonvälityksen protokollana on HTTPS. Poiminta-aineistot ATJ:n eräkäyttötietopalvelujärjestelmästä (TPERA) osoitetietojen jälleenmyyjille. Tiedonvälitys tapahtuu sovitulla frekvenssillä asynkronisena aineistosiirtona. Tiedonvälityksen protokollana on SFTP. Kantatilastotiedot ATJ:n eräkäyttötietopalvelujärjestelmästä (TPERA) markkinatietojen jälleenmyyjille (TE 121). Tiedonvälitys tapahtuu sovitulla frekvenssillä asynkronisena aineistosiirtona. Tiedonvälityksen protokollana on SFTP. Laajat ensirekisteröintitilastotiedot ATJ:n eräkäyttötietopalvelujärjestelmästä (TPERA) markkinatietojen jälleenmyyjille (TE 121). Tiedonvälitys tapahtuu sovitulla frekvenssillä asynkronisena aineistosiirtona. Tiedonvälityksen protokollana on SFTP. 6(21)

7 Ensirekisteröintitilastotiedot ATJ:n eräkäyttötietopalvelujärjestelmästä (TPERA) muille markkinatietojen jälleenmyyjille. Tiedonvälitys tapahtuu AKE:n kautta AKE:n erillisenä toimituksena. 7(21)

8 2. Liittyminen ATJ:ään AKE:n sopimuskumppanien ATJ:n liittymisohjeet ja ATJ:n vaatimukset on kuvattu kahdessa erillisessä dokumentissa, jotka ovat ATJ:n ja LTJ.n tekniset vaatimukset ( v. 1.3 / ) Sidosryhmien liittyminen ATJ-järjestelmiin (v. 2.1/ ) Dokumentit ovat tilattavissa AKE:n kumppanisivustoilta Dokumenttien uusien versioiden päivityksestä tiedotetaan aina myös kumppaneita. 8(21)

9 3. Tunnistaminen ATJ:ssä ja käyttöoikeudet ATJ:n käyttöoikeusmenettelyt on kuvattu dokumentissa Sidosryhmien liittymien ATJ-järjestelmiin. 9(21)

10 4. Liittyminen välityspalveluun Kaikki AKE:n ATJ:n sovellus-sovellusyhteydet sekä synkroniset että aineistonvälitys kulkevat AKE:n tilaaman välityspalvelun kautta. Ajoneuvojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä välityspalvelutoimittajana on TietoEnatorin Käyttö- ja verkkopalvelut (TE KV) Sopimuksen teko VP-toimittajan kanssa Sopimuksen teko on sopimuskumppanin vastuulla. Asia ohjeistetaan dokumentissa Sidosryhmien liittymien ATJ-järjestelmiin (ks. kohta 2.) sekä erillisellä AKE:n tiedotteelle. Välityspalvelusopimuksesta ja tietoliikenneyhteyksien avaamisesta saa lisätietoja Matti Salinilta 4.2. Teknisten tietojen kerääminen sopimuksen teon yhteydessä Välityspalvelusopimuksen teon yhteydessä välityspalvelutoimittaja kerää sopimuskumppanilta ja kumppanin liittymäjärjestelmästä teknisiä ja vastuuhenkilö tietoja. Tiedot tulevat myös AKE:n käyttöön. Tekniset tiedot kerätään samalla kertaa sekä testiympäristöjä että tulevaa tuotantokäyttöä varten. Tämäkin asia ohjeistetaan TE KV:n toimesta välityspalvelusopimuksen teon yhteydessä Tietoliikenneyhteyksien avaaminen välityspalveluun ATJ:n ja sopimuskumppanin järjestelmien välisten tietoliikenneyhteyksien avaaminen on sopimuskumppanin vastuulla. Tietoliikenneyhteydet avataan välityspalveluun sopimuskumppanin ja AKE:n välityspalvelutoimittajan kesken sovitun sopimuksen mukaisesti. Tietoliikenneavaukseen liittyy yhteyden/-sien tekninen testaaminen. 10(21)

11 5. ATJ:n sovellusten kouluttaminen tietojen jälleenmyyjille ATJ:n järjestelmien kouluttajien ja loppukäyttäjien koulutukset alkavat Tarkka sopimusryhmäkohtainen koulutusaikataulu sovitaan kunkin sopimuskumppanin kanssa vuoden 2006 aikana AKE:n koulutustiimin toimesta. 11(21)

12 6. ATJ:n sovellus-sovellusyhteyksien testaaminen tietojen jälleenmyyjien järjestelmien kanssa Kaikki ATJ:n ja sopimuskumppanin järjestelmän väliset sovellus-sovellusyhteydet ja aineistojen välitykset testataan tehtäväsuunnitelmassa mainitun aikataulun mukaisesti Testauksen ohjeet Testauksen yleisohjeistus kuvataan dokumentissa Sidosryhmien liittymien ATJjärjestelmiin. Testausohjeessa kuvataan myös testausprosessi ja muut testaukseen liittyvät yhteistyökäytännöt. Tarkan tason testausohjeet tehdään liittymittäin. Testauksessa tarvittavat aineistot (esim. rekisteri- ja henkilötunnukset) sovitaan yhdessä kunkin sopimuskumppanin testauksesta vastaavan henkilön kanssa Integraatiotestaus pilotin (TietoEnator 121 Oy) kanssa Aikataulu selviää tehtäväsuunnitelmasta Integraatiotestaukset muiden tietojen jälleenmyyjien kanssa Aikataulu selviää tehtäväsuunnitelmasta Testaus ja testitapaukset Liittymien testitapaukset ja tarvittavat aineistot kuvataan AKE:n testauksen vastuuhenkilöiden toimesta. Testauksen ohjeistus tapahtuu AKE:n vastuullisten toimesta ennen testauksen aloittamista. Testauksen kohteet ovat seuraavat Ajoneuvotietojen kyselyt TPSUO:hon Poiminta-aineisto osoitetietojen jälleenmyyjille Kantatilastot TE 121 Oy:lle Laajat ensirekisteröintitilastot TE 121 Oy:lle Ensirekisteröintitiedot muille markkinatietojen jälleenmyyjille Tiedot välitetään manuaalisesti AKE:sta kumppaneille. Välitystapa sovitaan testauksen yhteydessä. 12(21)

13 6.3. Tuotantokäytön valmiuden auditointi Integraatiotestausten jälkeen tehdään erillinen testauspöytäkirja, johon haetaan molempien osapuolten hyväksyntä. Auditoinnilla varmistetaan se, että tietojen jälleenmyyjät ja AKE ovat hyväksyneet integraatiotestauksen tulokset, ja sopimuskumppaniliittymät todetaan tuotantokäyttökelpoisiksi. Tarkka hyväksymismenettely sovitaan syksyn 2006 aikana. 13(21)

14 7. Nykyisten LTJ:n tiedonvälitysyhteyksien alasajo LTJ:stä tapahtuva tiedonvälitys päättyy siinä vaiheessa kun LTJ:n päivityskin päättyy. Nykyisten liittymien toiminta päätetään niin, ettei mikään LTJ:n tietomuutos tai vastaava jää sopimuskumppaneilta saamatta. Tietojen jälleenmyyjät hyödyntävät tällä hetkellä pääosin TRAP-tietokantaa, jonne ladataan päivitetyt tiedot LTJ:stä kerran vuorokaudessa. LTJ-liittymien käytön päättymisen tarkka aikataulu- ja tehtäväsuunnitelma tehdään vuoden 2006 loppuun mennessä LTJ:n päivitys- ja kyselykäytön päättyminen Tämä kuvataan vuoden 2006 aikana LTJ:n yhteyksien katkaiseminen Seuraavien LTJ-yhteyksien ja aineistosiirtojen alasajo kuvataan vuoden 2006 loppuun mennessä TRAP-tietokannan käytön päättäminen TRAP-tietokantaan ladataan tiedot LTJ:stä viimeisen kerran LTJ:n ajoneuvotietojen päivityksen päättymisen jälkeen. TRAP-tietokantaa voidaan käytää kyselyihin esim. yliheiton ja ATJ:n tuotantokäytön alussa (esim. varakantana), jos ATJyhteydet eivät toimi TRAP/Koodiston poiminta Poiminnan tarkka päättymisaika selviää vuoden 2006 loppuun mennessä TRAP/Ajoneuvotietojen poiminta Poiminnan tarkka päättymisaika selviää vuoden 2006 loppuun mennessä IDMS:n lokitietojen poiminta Poiminnan tarkka päättymisaika selviää vuoden 2006 loppuun mennessä Muu LTJ-tiedonvälitys tietojen jälleenmyyjille Tiedonvälityksen tarkka päättymisaika selviää vuoden 2006 loppuun mennessä. 14(21)

15 8. Kyselyjen jälleenmyyjien osallistuminen ATJ:n suorituskykytestauksiin ja tuotannon kenraaliharjoitukseen ATJ:n suorituskykytestit alkavat kesäkuussa 2006 ja tuotannon kenraalit Testauksiin osallistumisesta sovitaan aina hyvissä ajoin valitun sopimuskumppanin kanssa Suorituskyky- ja kuormitustestit Suorituskyvyllä tarkoitetaan järjestelmän kykyä toimia normaalissa kuormitustilanteessa ja suorituskykytestauksella siten lähinnä järjestelmän eri komponenttien vasteaikojen selvittämistä normaalissa käyttötilanteessa. Kuormitustestauksella tarkoitetaan järjestelmän suorituskyvyn äärirajojen etsimistä. Järjestelmän kuormitusta lisätään vähittäin ja lopulta kuormitetaan yli huippukuorman sekä mitataan samanaikaisesti järjestelmän suorituskykyä. Kuorman lisääminen lopetetaan siinä vaiheessa, kun järjestelmä ei enää toimi tyydyttävästi, jolloin järjestelmän läpäisemä maksimi kuorma kyseisellä laite- ja ohjelmistokonfiguraatiolla tulee selvitettyä. Tietojen jälleenmyyjät eivät osallistu AKE:n suorituskykytesteihin Tuotannon kenraaliharjoitus Kenraaliharjoituksen tavoitteena on löytää tulevassa normaalissa tuotantokäytössä mahdolliset puutteet tarvittavista ohjeistuksista, vastuista, organisaatioiden toiminnasta, suunnitelluista aikatauluista ja tietojärjestelmien toiminnasta osana prosesseja. Käyttötestauksella todennetaan, että ajoneuvojärjestelmäkokonaisuuden käytön ohjeet ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset ja että järjestelmät ovat käytön menettelyjen, standardien ja ohjeiden mukaiset. testauksella todennetaan, että järjestelmäkokonaisuuden asennus tuotantoympäristöön on onnistunut ja järjestelmät toimivat tuotantoympäristössä vaatimusten mukaisesti suunniteltujen yhteyksien kautta. Lopullinen käyttöönottotestaus tehdään osana järjestelmäkokonaisuuden tuotantokäyttöön ottoa (yliheitto). Kenraaliharjoituksen perusteella hiotaan toimintaprosessien, tietojärjestelmien, käyttöympäristöjen, organisaatioiden ja ihmisten toimintaa vastaamaan tuotantokäytön vaatimuksia. Kenraaliharjoituksen perusteella viimeistellään myös varsinaisen tuotantokäyttöön oton (yliheiton) suunnitelma. Kenraaliharjoituksissa keskitytään käyttöönotettaviin Ajoneuvotieto- ja ajoneuvotietopalvelujärjestelmiin sekä näiden tukemiin ydinprosesseihin huomioiden kuitenkin myös käyttöönoton vaikutukset jo tuotannossa oleviin järjestelmiin. Tavoitteena on, että käyttöönotto ei vaaranna muiden ATJ-järjestelmien tuotantokäyttöä Tuotannon kenraaliharjoituksia tehdään kaksi, joista ensimmäinen alkaa ja toinen Tietojen jälleenmyyjistä tuotannon kenraalin toiseen vaiheeseen osallistuu TietoEnator 121 Oy. 15(21)

16 9. Uuden toimintamallin käyttöönotto Uudet ajoneuvojen rekisteröinnin ja katsastuksen sekä ajoneuvotyyppihyväksynnän toimintamallit kuvataan ja ohjeistetaan AKE:n sopimuskumppaneille vuoden 2006 aikana. Tietojen jälleenmyyjille uudet toimintamallit näkyvät lähinnä uusina tietoina tai tietoryhminä ATJ:n sovellus-sovellus-yhteydessä tai kumppanien saamissa aineistoissa. Tietojen jälleenmyyjien on toki tunnettava ATJ:n mukanaan tuomat uudet toimintamallit ja prosessit Palvelukuvaukset AKE edellyttää valitsemiensa kysely jälleenmyyjien palveluiden hyväksyntää. Tämän vuoksi kysely jälleenmyyjät tekevät AKE:lle palvelukuvaukset, joiden perusteella AKE hyväksyy palvelut. Palvelukuvausten teko on ajoitettu vuoden 2006 alkupuolelle. 16(21)

17 10. Yliheiton ja tuotannon koekäytön vaikutus tietojen jälleenmyyjien palveluihin Tässä otetaan kantaa siihen, miten kumppanit hoitavat toiminnallisesti tehtävänsä ja tiedonvälityksen AKE:en ajoneuvojärjestelmien yliheiton aikana ( ). Yliheiton aikana LTJ on vain kyselykäytössä eikä ATJ:tä voi vielä päivittää. Tuotannon koekäyttö kestää tämän hetkisen tiedon mukaan Tuotannon koekäytön aikana ATJ on normaalisti tuotantokäytössä, mutta tuotantokäyttöä valvotaan tavallista tarkemmin ja mm. eräajojen ajot tehdään alkuvaiheessa kontrolloidusti. Yliheiton vaikutukset tietojen jälleenmyyjien palveluihin selviävät viimeistään syksyn 2006 aikana. Tuotannon koekäytön vaikutukset kumppaneille selviävät vuoden 2006 loppuun mennessä Yliheiton vaikutus tietojen jälleenmyyjien palveluihin Tarkentuu vuonna Tuotannon koekäytön vaikutus tietojen jälleenmyyjien palveluihin Tarkentuu vuonna (21)

18 11. Organisointi, tehtävät ja aikataulu Sopimuskumppanien käyttöönottoon liittyvät tehtävät vaiheistetaan yleisen käyttöönottoaikataulun mukaisesti AKE tietojen jälleenmyyjät käyttöönottotyöryhmä Työryhmän tehtävänä on toteuttaa tämän käyttöönottosuunnitelman tehtävät. ATJ:n käyttöönottotyöryhmä raportoi tehtävien etenemisestä ja muista tarvittavista asioista tietojen jälleenmyyjien ja AKE:n YTR:lle sekä AKE AT1-Ohjausryhmälle. työryhmä kokoonpano on seuraava: Nimi Rooli or.com om Jani Alatalo AKE/ATP sovellusasiantuntija Aino Varhimo AKE/ATP prosessin omistaja Työryhmän vetäjä Heikki Honkela AKE/ATP projektipäällikkö Marja Koskinen AKE/ATP asiantuntija Markku Noukka AKE/SOKULI pp Ryhmä kokoontuu aina tilanteenmukaisella kokoonpanolla ja sitä voidaan täydentää tarvittaessa Tietojen jälleenmyyjien vastuuhenkilöt Vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa on kuvattu käyttöönoton tehtäväsuunnitelmassa. 18(21)

19 11.3. AKE:n vastuuhenkilöt Alla olevaan taulukkoon on listattu AKE:n vastuuhenkilöt ja missä roolissa he osallistuvat käyttöönottoon. Nimi Rooli Tehtävä Aino Varhimo ATP prosessin omistaja työryhmän puheenjohtaja Markku Noukka SOKULI-projekti pp Sopimuskumppanien teknisten asioiden yhteyshenkilö Kristiina Ruusunen Tietojärjestelmäprojektin pp Testausten ja käyttöottotehtävien vastuuhenkilö Antti Lehikoinen Prosessiprojektin pp Sopimuskumppanien prosessiasioiden vastuuhenkilö Muut vastuuhenkilöt Alla olevaan taulukkoon on listattu muita vastuuhenkilöitä, joiden kanssa tietojen jälleenmyyjät tekevät yhteistyötä. Nimi Rooli Tehtävä Matti Salin Välityspalvelutoimittajan sopimuksista vastaava henkilö Varahenkilönä Lassi Ikonen om) Tehtävät ja aikataulu Tarkka tehtäväsuunnitelma on hyväksytty AKE:ssa Käyttöönoton tehtäväsuunnitelman uusin versio löytyy aina - sivuilta. 19(21)

20 12. Tulosdokumentaatio Ajoneuvojärjestelmien käyttöönottoa tulemaan syntyy joukko ohjeita, joiden lukumäärä pyritään pitämään vähäisenä. Kaikkia kumppaneita koskeva tulosdokumentaatio tiedotetaan kaikille kumppaneille. Tietojen jälleenmyyjille kohdistetut erilliset käyttöönottodokumentit liitetään tämän suunnitelman liitteiksi. LIITTEET: 1 Käyttöönoton tehtäväsuunnitelma 20(21)

21 21(21)

Ajoneuvon valmistajien ja valmistajien. ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma. Ajoneuvosiirtymäprojekti SOKULIprojekti

Ajoneuvon valmistajien ja valmistajien. ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma. Ajoneuvosiirtymäprojekti SOKULIprojekti Ajoneuvosiirtymäprojekti SOKULIprojekti Ajoneuvon valmistajien ja valmistajien edustajien ATJ:n ajoneuvojärjestelmien käyttöönottosuunnitelma 1.2 Hyväksytty Vastuuhenkilö Markku Noukka TALLENNUSPAIKKA:

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot