Tietopalvelun ATJ - prosessiohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietopalvelun ATJ - prosessiohjeet"

Transkriptio

1 ATP Tietopalvelun ATJ - prosessiohjeet 1.1 Hyväksytty Varhimo Aino

2 TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prosessikuvaukset/Tietopalveluprosessit/AKEtieto/Prosessiohjeet MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.1 Saranpää Tehty Trafi-päivityksiä AT1 Ohry Hyväksytty versioksi Prosessitiimi Katselmoitu ja päivitetty Varhimo Täydennetty Varhimo, Koskinen, Alatalo JAKELU: TPSUO ja TPERA käyttäjät 2(2)

3 Sisällysluettelo 1. Trafin tietopalvelut Tietopalvelun lähtökohdat Trafin tietopalvelun asemointi Tietopalvelun liikeidea Toimintamalli Tietojenluovutusluvat Tietopalvelun palvelutuoteryhmät: Asiakkaat Tietopalvelun kumppaniohjeet Prosessiohjeet Yleiset prosessiohjeet Rekisteröintikumppanien ohjeistus Suorakyselyohjeet Ikkunakohtaiset ohjeet Kenttäkohtaiset opasteet Opetuspaketti Tekniset liittymät Tietopalvelusopimuksen liitteet Tietopalvelut kumppaniryhmittäin Vakuutusyhtiöt Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt Ennakkoilmoittajat Katsastusyritykset LVK Poliisi Pysäköinnin valvojat Oikeusministeriö Aluehallintovirastot ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Tulli Puolustusvoimat Työsuojeluviranomaiset Valtiokonttori Tilastokeskus Muut viranomaiset Kuljettajatutkintojen vastaanottajat Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat Kyselyjälleenmyyjät Osoitejälleenmyyjät Markkinatilastojälleenmyyjät Trafin tietopalvelutuotteet Suorakyselyt Sovellus-sovelluskyselyt Eräpoiminnat (3)

4 1. Trafin tietopalvelut 1.1. Tietopalvelun lähtökohdat Trafin tietopalvelutoiminta perustuu LVM:n hyväksymään viraston visioon ja strategiaan. Keskeinen säännösperusta tietojen tallettamisesta ja luovuttamisesta on vuoden 2004 alusta voimaan tulleessa ALR-laissa sekä henkilötietolaissa ja laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Lisäksi toimintaa ohjaa valtion maksuperustelaki ja laki sähköisestä asioinnista. Julkisuuslaissa säädetään viranomaisen velvollisuudesta edistää tiedon saantia ja hyvää tiedonhallintatapaa. Lailla edistetään tiedonsaannin toteutumista ja julkisen tiedon käyttöä. Laissa myös velvoitetaan viranomainen järjestämään asiakirjahallinto ja asiakaspalvelu. Lisäksi laissa on säännökset viranomaisen velvollisuudesta tuottaa ja jakaa tietoa. Säännös korostaa viranomaisen velvollisuutta edistää tiedon saamista toiminnastaan julkaisu- ja tiedotustoiminnan avulla sekä käyttämällä tiedonjakelukanavia, joiden avulla kansalaiset voivat helposti saada tietoja. Julkisuuslakiin sisältyy myös viranomaisen tietopalvelua koskeva säännös, jonka nojalla viranomainen voi tuottaa hallussaan olevista atk-rekistereistä tietoja pyytävän tahon toivomia aineistoja. Säännöksen tarkoituksena on edistää viranomaisten hallussa olevien tietoaineistojen kaupallista hyödyntämistä. Hyödyntämistä rajoittavat salassapito- ja henkilötietojen suojaa koskevat säännökset Trafin tietopalvelun asemointi Trafin tietopalvelun lähtökohtana on Yleisen edun mukainen informaatio Lakiin perustuvat palvelut Lisäarvopalvelut Tietotuotannon ja -jakelun näkökulmasta työnjako toimintayksiköiden ja tietopalvelun välillä on seuraava >>>Input =rekisteritiedon ylläpito Toiminnalliset yksiköt ja sopimuskumppanit Output>>> =tuotteistaminen, markkinointi ja jakelu Tietopalvelu ja tietopalvelun sopimuskumppanit Trafin tietopalvelun ja toiminnallisten yksiköiden palvelutyönjako on seuraava Toimintayksikkö yksilöity asiakastapausneuvonta Tietopalvelu yleinen rekisterin sisältöön ja tietoon liittyvä neuvonta rekisteritiedon jakelu eri kanavien kautta joko henkilöpalveluna tai itsepalveluna tilausperusteinen räätälöity tietopalvelu 1(1)

5 1.3. Tietopalvelun liikeidea 1.4. Toimintamalli 1.5. Tietojenluovutusluvat Trafin tietopalvelun liikeideana on laadukkaan ajoneuvoliikenteen tiedon/ tietotuotteiden tarjoaminen mahdollisimman tehokkaasti Trafin itsensä tuottamana ja jakamana tai ohjattuna kumppanuustoimintana. Asiakkaina ovat yritykset, viranomaiset ja kansalaiset. Toimintaa mitataan asiakas- ja kumppanityytyväisyyden, sähköisten palvelujen käyttöönoton, palvelujen tavoitettavuuden ja palveluaikojen sekä liiketaloudellisen toiminnan tuloksen perusteella. Tietopalvelun yleisinä toimintaperiaatteina on, että Trafi kehittää ja ylläpitää ajantasaista ja luotettavaa ajoneuvoliikennerekisterin tietopalvelujärjestelmää, josta luovutetaan tietoa voimassa olevien säädösten mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että rekisteritietoa tarjotaan liiketaloudellisesti hinnoiteltuna suoramarkkinointiin ja markkinaseurantaan sopimuskumppanijälleenmyyjille. Trafi ei myy suoraan näitä palveluja loppuasiakkaille eikä osallistu tiedon jatkojalostamiseen. Jälleenmyyjinä voivat toimia kaikki Trafin asettamat peruskriteerit täyttävät yritykset (luotettavuus, laadunvarmistus, tietosuoja- ja turva ). rekisteritietoa tarjotaan liiketaloudellisesti hinnoiteltuina sopimuskumppaneille rekisteritiedustelupalveluihin (tekstiviesti ja puhelinpalvelut) kansalaisille. asiakirjatietopalvelu hoidetaan Trafissa. Viranomaisille annetaan erityislakien perusteella asiakirjatietopalvelut maksuttomana. informaatio- ja tietopalveluja (nettipalveluja trafi.fi) tarjotaan suoraan itse kansalaisille ja yrityksille. palvelut viranomaisille Trafi tarjoaa tiedon irrotus kustannuksella. viranomaistehtäviä suorittaville sopimuskumppaniyrityksille palvelut tarjotaan omakustannushintaan Trafin palveluna. Tietojenluovutukseen ajoneuvoliikennerekisteristä edellytetään Trafin päätöstä tietojenluovutukseen ns. tietolupaa. Tietojenluovutukseen liittyvät kyselyt tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen 1.6. Tietopalvelun palvelutuoteryhmät: Kyselypalvelut kansalaisille - Trafin sopimuskumppanien (kyselyjälleenmyyjä) hallinnoimat rekisteritunnukseen tai valmistenumeroon perustuvat ajoneuvokyselyt - Trafin sopimuskumppanien (kyselyjälleenmyyjä) hallinnoimat rekisteritunnukseen perustuvat tekstiviestikyselyt - Kirjallinen vastauspalvelu - Sähköpostitiedusteluihin vastaaminen - Omien rekisteritietojen tarkistaminen 2(2)

6 Kyselypalvelut yrityksille - Yritykset voivat saada rekisteritunnukseen tai valmistenumeroon perustuvia rekisterikyselypalveluja Trafin sopimuskumppanin (kyselyjälleenmyyjä) kautta. Sopimuskumppani voi tarjota omaa palvelutuotettaan, jonka tuottamiseen on ajoneuvoliikennerekisterin tietoja käytetty. - Sopimusrekisteröijät ja katsastajat voivat käyttää Trafin suorakyselyjä rekisteröinti- ja katsastustoimintaan. Asiakirjapalvelu - COM-korttipalvelu Tietopalvelut toimittaa tulosteita COM-korteille tallennetuista ajoneuvon historiatiedoista vuosilta Kopiopalvelu Tietopalvelut toimittaa ajoneuvon rekisteröinnin tai rekisteröintikatsastuksen yhteydessä järjestelmään tallennettuja asiakirjakopioita. Katsastusyrityksille ja viranomaisille tiedot voidaan toimittaa sähköisesti. Tilastopalvelut Tilastokeskus tuottaa Trafin toimeksiannosta yhteiskunnallisesti kiinnostavia ajoneuvo- ja ajokorttitilastoja. Suoramarkkinointipalvelut Ajoneuvoliikennerekisterin tietoja suoramarkkinointiin ja markkinatutkimuksiin välittävät Trafin suoramarkkinointikumppanit (osoitejälleenmyyjät). Markkinatietopalvelut Markkinatielastoja ja analyysejä ajoneuvoliikennerekisteristä tuottavat Trafin markkinatietojälleenmyyjät. Eri markkinatietokumppanien sopimukset saattavat erota laajuudeltaan toisistaan, esim. oikeudessa kannan tai ensirekisteröintien tilastointiin. Tutkimuspalvelut Ajoneuvoliikennerekisterin tietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten Asiakkaat Tietopalvelun asiakkaita ovat yritykset, viranomaiset ja kansalaiset. Sama asiakasryhmä toimii Trafiin päin sekä tiedon tuottajana että tiedon hyväksikäyttäjänä ja hyväksikäyttäjänä vielä useammassa eri käyttötarkoituksessa. Esim. vakuutusyhtiöille tarjotaan tietoa rekisteröinnin yhteydessä, liikennevakuutustoimintaa varten ja vakuutusten markkinointiin. Asiakkuus/kumppanuus hoidetaan organisaatiorajojen yli sopimuskumppanihallintaprosessin mukaisesti. 3(3)

7 2. Tietopalvelun kumppaniohjeet 2.1. Prosessiohjeet Trafin tietopalvelut yksikön ATJ järjestelmiä käyttäville asiakkaille tarkoitetut ohjeet voidaan jaotella alakohtien mukaisesti. Ohjeiden ylläpidettävyyden vuoksi on pyritty siihen, että samaa asiaa ei ole ohjeistettu useammassa paikassa Yleiset prosessiohjeet Asiakkaiden prosessiohjeilla tarkoitetaan tätä asiakirjaa. Prosessiohjeissa on käsitelty toiminta, johon ei liity ATJ järjestelmien käyttöä. Asiakirjaan on myös kerätty ohjeita, jotka liittyvät tietojärjestelmien käytössä laajempiin kokonaisuuksiin eikä niitä voida liittää minkään yksittäisen ikkunan ikkunakohtaiseksi ohjeeksi Rekisteröintikumppanien ohjeistus 2.2. Suorakyselyohjeet Rekisteröinnin ohjekansiot sisältää heille tarpeellisia tietopalvelun prosessiohjeita Ikkunakohtaiset ohjeet ATJ järjestelmissä on kaikkien selainikkunoiden yläreunassa kysymysmerkki, josta aukeavat kyseistä ikkunaa koskevat ohjeet. Ikkunakohtaisissa ohjeissa on kerrottu esim. hakuohjeita ja tietoa selainikkunan tietosisällöstä Kenttäkohtaiset opasteet Opetuspaketti 2.3. Tekniset liittymät Kenttäkohtaiset opasteet eli tooltipit tulevat näkyviin, kun hiiren osoitinta pitää kentän otsikkotekstin päällä. Kenttäkohtaisissa opasteissa on kerrottu, mitä kyseisessä kentässä näytetään. Trafin internet-sivulta löytyy kyselykäytön opetusohjelma. Tietopalvelun teknisistä rajapinnoista on laadittu yleiskuvaukset, tekniset rajapintakuvaukset ja tietoluettelot Tietopalvelusopimuksen liitteet Tietopalvelusopimuksen liitteissä on myös ohjeita ja vaatimuksia liittyen ATJ:n käyttöön: - Ulkoisen palvelun tietoturvallisuus - Käyttäjätunnusten hallinnointi - ATJ:n ja LTJ:n tekniset vaatimukset - Tietopalvelun käytännesäännöt 4(4)

8 3. Tietopalvelut kumppaniryhmittäin 3.1. Vakuutusyhtiöt - Trafi tarjoaa kyselypalvelut rekisteröintitehtävien ja liikennevakuutusasioiden hoitamiseksi - Trafi tarjoaa muutostietopalveluna rekisteritietomuutokset liikennevakuutuksen ja korvausjärjestelmän hoitamista varten - Trafi tarjoaa tietoa/rajapintaa jälleenmyyjille, jotka voivat rakentaa palveluja vakuutusyhtiöille liikenne- ja autovakuutustoimintaa varten Luovutetaan ei-salassapidettäviä henkilön perustietoja (ALR-lain 4, vrt mom.) ja ajoneuvotietoa (7 ). Henkilötietoja ei saa tallentaa muodostaakseen rekisterin. Turvakiellollisten osoitetietoja ei luovuteta, henkilön nimi luovutetaan sopimusrekisteröintitehtäviä varten (ALR-lain 20 :n 4 mom). Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan rekisteröintitehtävien, liikennevakuutuksen ja korvausjärjestelmän hoitamista varten Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt 3.3. Ennakkoilmoittajat 3.4. Katsastusyritykset - Trafi tarjoaa kyselypalvelut rekisteröintitehtävien hoitamiseksi - Trafi tarjoaa tietoa/rajapintaa jälleenmyyjille, jotka voivat rakentaa palveluja autokaupalle autokauppaa ja huoltoa tai liikenne- ja autovakuutustoimintaa varten Luovutetaan ei-salassapidettäviä henkilön perustietoja (ALR-lain 4, vrt mom.) ja ajoneuvotietoa (7 ) Henkilötietoja ei saa tallentaa muodostaakseen rekisterin. Turvakiellollisten osoitetietoja ei luovuteta, henkilön nimi luovutetaan sopimusrekisteröintitehtäviä varten (ARL-lain 20 :n 4 mom). Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan rekisteröintitehtävien hoitamista varten. Ennakkoilmoittajat voivat saada tiedon ennakkoilmoittamiensa ajoneuvojen ensirekisteröinneistä päivittäin. Henkilötietoja ei luovuteta. - Trafi tarjoaa kyselypalvelut rekisteröintitehtävien hoitamiseen - Trafi tarjoaa tietoa/rajapinta katsastusyrityksille katsastustoimintaan liittyviä kaupallisia palveluja varten, jotka toteutetaan sovelluskyselynä 5(5)

9 - Trafi tarjoaa tietoja/rajapintaa jälleenmyyjille, jotka voivat rakentaa palveluja katsastusyrityksille autokauppaa tai liikenne- ja autovakuutustoimintaa varten Luovutetaan ei-salassapidettäviä henkilötietoja (ALR-lain 4 ) ja ajoneuvotietoa (7 ). Henkilötietoja ei saa tallentaa muodostaakseen rekisterin. Turvakiellollisten osoitetietoja ei luovuteta, henkilön nimi luovutetaan sopimusrekisteröintitehtäviä varten. Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan rekisteröinti- ja katsastustehtävien hoitamista varten LVK - Trafi tarjoaa kyselypalvelut ja muutostietopalvelun hyvikkeen määräämistä, liikennevakuutuksen ja korvausjärjestelmän hoitamista sekä tieliikenteen onnettomuusrekisterin ylläpitoa varten (tyyppitiedot, myönnetyt siirtoluvat ja määräaikaylitykset). Luovutetaan ei-salassapidettäviä henkilön perustietoja (ALR-lain 4, vrt mom.) ja ajoneuvotietoa (7 ). Henkilötietoja ei saa tallentaa muodostaakseen rekisterin. Turvakiellollisten osoitetietoja ei luovuteta, henkilön nimi luovutetaan laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen (ALR-lain 20 :n 4 mom). Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan hyvikkeen määräämistä, liikennevakuutuksen ja korvausjärjestelmän hoitamista sekä tieliikenteen onnettomuusrekisterin ylläpitoa varten Poliisi 3.7. Pysäköinnin valvojat - Trafi rakentaa poliisille vastaavat palvelut kuin mitä poliisi saa LTJ:stä. Tämä tarkoittaa, että Trafi rakentaa poliisille selainpohjaiset ajoneuvo- ja ajokorttikyselyt liittyen liikenteen valvontaan ja ajokorttiasioiden hoitoon. Lisäksi poliisille tarjotaan käyttöön tietopalvelurajapinta poliisin muita itse omalla kustannuksellaan rakentamia palveluja varten. Nämä palvelut toteutetaan ATP-projektin yhteydessä. - piirturikorttikyselyt valvontaa varten Poliisilla on oikeus saada kaikki ATJ-tiedot käyttöönsä rajoituksetta kaikkiin viranomaistoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Salassapidettävät tiedot luovutetaan (ALR-laki 17 2 mom 1,2,4 kohdat). sitä edellyttää. Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan. Poliisin osalta tietojen luovuttaminen edelleen säädelty erikseen ALR-lain 16 :ssä. - kyselypalvelut pysäköintilupien myöntämistä ja valvontaa varten 6(6)

10 3.8. Oikeusministeriö - eräpoiminnat annettujen rekisteritunnusten ja pvm-tietojen perusteella pysäköintisakkojen perintää varten Luovutetaan ei-salassapidettäviä henkilön perustiedot (ALR-lain 4, vrt mom.) ja ajoneuvotietoa (7 ). Salassa pidettävien tietojen osalta voidaan luovuttaa tieto vammaisen pysäköintiluvasta (ALR-laki 17 2 mom 5 kohta). sitä edellyttää. Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan. oikeusministeriölle laissa määrättyjen tehtävien hoitamiseksi - kyselypalvelut tuomioistuimille ajo-oikeuteen liittyvien asioiden käsittelyä varten - kyselypalvelut syyttäjille rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten Oikeus saada kaikki ATJ-tiedot käyttöönsä rajoituksetta kaikkiin viranomaistoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Salassapidettävät tiedot voidaan luovuttaa (ALR-laki 17 2 mom 1 ja 3 kohdat). sitä edellyttää Aluehallintovirastot ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Tulli laissa määrättyjen viranomaistehtävien hoitamiseksi - Trafi tarjoaa kyselypalvelut Luovutetaan ei-salassapidettävät henkilön perustiedot (ALR-lain 4, vrt mom.), ajoneuvotiedot (7 ) ja ei-salassapidettävät ajokorttitiedot (ALR-lain 5 :n 1 mom 1 kohta). Salassapidettävien tietojen osalta luovutetaan vain rikostiedot (ALR-lain 17 2 mom 6 ja 7 kohta). sitä edellyttää. Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan. laissa määrättyjen viranomaistehtävien hoitamiseksi - Trafi tarjoaa kyselypalvelut - muutostietopalveluna autoverotiedot Luovutetaan ei-salassapidettävät henkilön perustiedot (ALR-lain 4, vrt mom.), ajoneuvotiedot (7 ) ja henkilöä koskevia ajokorttitietoja (ALR-lain 5 :n 1mom 1 kohta ja 6 :n 1 mom 1 ja 3 kohta). Salassapidettävät tiedot luovutetaan ALR-lain 17 2 mom 1,ja 2 ja 4 kohdan mukaan silloin kun tullivirkamies toimii esitutkintaviranomaisena tai suorittaa liikenteen valvontaa (vastaavasti rajavartiolaitos). 7(7)

11 3.11. Puolustusvoimat sitä edellyttää. Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan. laissa määrättyjen viranomaistehtävien hoitamiseksi - Trafi tarjoaa kyselypalvelut - muutostietopalveluna ajoneuvokannan muutokset - eräpoimintana tyyppitiedot Luovutetaan ei-salassapidettävät henkilön perustiedot (ALR-lain 4 ), ajoneuvotiedot ja henkilöä koskevia ajokorttitietoja (ALR-lain 5 :n 1mom 1 kohta ja 6 :n 1 mom 1 ja 3 kohta). Salassapidettävät tiedot luovutetaan ALR-lain 17 2 mom 1 ja 2 kohdan mukaan. sitä edellyttää. Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan Työsuojeluviranomaiset Valtiokonttori Tilastokeskus - Trafi tarjoaa kyselypalvelut yritysvalvontaa varten Luovutetaan ei-salassapidettäviä perustietoja (ALR-lain 4, vrt mom.) ja eisalassapidettäviä muita tietoja (ALR-lain 5 :n 1 mom 4 kohta) sitä edellyttää. Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan. - Trafi tarjoaa kysely ja muutostietopalvelun liikennevakuutuksen ja korvausjärjestelmän hoitamista varten (ks. LVK) - räätälöidyt otokset ja muutokset Trafi luovuttaa ajoneuvokanta-, ensirekisteröinti ja ajokorttitilastoja varten tarvittavat tiedot. Henkilötietoja ei luovuteta. 8(8)

12 3.15. Muut viranomaiset laissa säädettyjä viranomaistehtäviä varten - Trafi tarjoaa kyselypalvelut - Trafi tarjoaa eräpoiminnat ja muutostietopalvelut laissa säädettyjä viranomaistehtäviä Luovutetaan ei-salassapidettäviä henkilön perustietoja (ALR-lain 4, vrt mom.), ajoneuvotietoa (7 ) ja ei-salassapidettäviä henkilön ajokorttitietoja (5 :n 1 mom 1 kohta). Salassapidettävät tiedot, ks. ALR-lain 17. sitä edellyttää. Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan Kuljettajatutkintojen vastaanottajat - Trafi tarjoaa kyselypalvelut Luovutetaan ei-salassapidettäviä henkilön perustietoja (ALR-lain 4, vrt mom.) ja ei-salassapidettäviä henkilöiden ajokorttitietoja (ALR-lain 5 :n 1 mom 1 kohta). Salassapidettävät tiedot luovutetaan ALR-lain 17 2 mom 8 kohdan mukaan. Turvakiellollisten osoitetietoja ei luovuteta, henkilön nimi luovutetaan laissa säädettyjä tehtäviä varten. Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat Kyselyjälleenmyyjät - Trafi tarjoaa kyselypalvelut liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnille onnettomuuksien tutkintaa varten tarpeelliset tiedot Luovutetaan ei-salassapidettäviä henkilön perustietoja (ALR-lain 4 ) ja eisalassapidettäviä henkilöiden ajokorttitietoja (ALR-lain 5 :n 1 mom 1 kohta). Salassapidettävät tiedot luovutetaan ALR-lain 17 2 mom 10 kohdan mukaan (tulkinta: poliisijäsenelle vastaavasti kuin poliisin virkatehtäviä varten, lääkärijäsenelle terveystiedot ja ajoneuvotekniselle jäsenelle vain ajoneuvotiedot) Osoitteenluovutuskiellollisten tiedot luovutetaan. - Trafi tarjoaa tietoa/rajapintaa kyselypalvelujen kehittämiseksi lain mukaisiin käyttötarkoituksiin Luovutetaan ei-salassapidettäviä henkilön perustietoja (ALR-lain 4, vrt mom.), ajoneuvotietoa (7 ) ja ei-salassapidettäviä henkilön ajokorttitietoja (5 :n 1 mom 1 kohta) Henkilötietoja ei saa tallentaa muodostaakseen rekisterin. 9(9)

13 3.19. Osoitejälleenmyyjät Turva- ja osoiteluovutuskiellollisten tietoja ei luovuteta. - Trafi tarjoaa tietoa eräpoimintana/muutostietopalveluna suoramarkkinointipalvelujen kehittämiseksi lain mukaisiin käyttötarkoituksiin Luovutetaan ei-salassapidettäviä henkilötietoja (ALR-lain 4, vrt mom.), ajoneuvotietoa (7 ) ja ei-salassapidettäviä henkilön ajokorttitietoja (ALR-lain 5 :n 1 mom 1 kohta). Henkilötietoja ei saa tallentaa muodostaakseen rekisterin. Turva- ja osoiteluovutuskiellollisten tietoja ei luovuteta Markkinatilastojälleenmyyjät - räätälöidyt otokset ja muutokset Trafi luovuttaa ajoneuvokanta-, ensirekisteröinti ja ajokorttitilastoja varten tarvittavat tiedot. Henkilötietoja ei luovuteta. 10(10)

14 4. Trafin tietopalvelutuotteet 4.1. Suorakyselyt Suorakyselyjä käyttävät Trafin henkilökunta, viranomaiset, sopimusrekisteröijät, katsastajat ja tutkinnon vastaanottajat. Kyselykäyttö on sallittua organisaatiolle annetun tietojenluovutusluvan mukaisiin käyttötarkoituksiin. Kyselykäyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka oikeuttaa tietyn työtehtävän suorittamiseen. Käyttäjätunnushallinnoinnista vastaa asiakkaan käyttöoikeusyhteyshenkilö. Käyttöoikeuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa on ATJ- järjestelmätukeen yhteydessä käyttöoikeusyhteyshenkilö Sovellus-sovelluskyselyt 4.3. Eräpoiminnat Sovellus-sovelluskysely rajapintaa tarjotaan kyselyjälleenmyyjille ja viranomaisille. Sopimuskumppanin tulee laatia rajapinnasta tarjoamastaan palvelusta palvelukuvaus, joka tulee sopimuksen liitteeksi. Palvelukuvaus tulee hyväksyttää Trafitiedolla, joka auditoi palvelun. Palvelun käyttöönotto vaatii vielä erikseen Trafitiedon hyväksynnän. Kaikki palveluun tehtävät kehityspiirteet ja muutokset tulee hyväksyttää Trafitiedossa. Sopimuksen liitteenä olevan palvelukuvauksen tulee olla aina tuotannossa olevan palvelun mukainen. ATJ-järjestelmätukeen voi Trafin sopimuskumppani (kyselyjälleenmyyjä tai viranomainen) ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Eräpoimintoja toimitetaan viranomaisille, vakuutusyhtiöille, LVK:lle, ajoneuvojen ennakkoilmoittajille, suoramarkkinointikumppaneille ja markkinatiedon jälleenmyyjille. Eräluovutus voi olla poiminta-, muutostapahtuma- tai hakutyyppinen. 11(11)

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri 1) Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Liikenteen

Lisätiedot

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut. Kyselyt sopimuskumppaniyrityksille

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut. Kyselyt sopimuskumppaniyrityksille TRAFI/35231/02.02.00/2014 1(7) Hinnasto Hinnasto on voimassa 1.1.2015 alkaen. Tämä hinnasto korvaa Trafin aiemman 8.12.2014 voimaantulleen hinnaston (TRAFI/32325/02.02.00/2014). Hinnat ovat aina arvonlisäverottomia.

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä kyselypalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä kyselypalveluiden tuotantoon 1 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä kyselypalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 1.0, 29.1.2013 2 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Kyselypalvelut - tietojenluovutusperusteet...

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Infotilaisuus

Infotilaisuus Infotilaisuus AT1-aikataulu Tietopalvelun palvelut, raportointi ja kustannukset ATJ:n käyttöoikeudet ATJ-testaukset ja kenraaliharjoitukset sekä käyttöönoton yliheitto AT1-tilanne PALKO kokonaisaikataulu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

PALKO-tilaisuus viranomaisille 7.4.2005

PALKO-tilaisuus viranomaisille 7.4.2005 PALKO-tilaisuus viranomaisille 7.4.2005 Riitta-Liisa Linnakko: Ajoneuvoprojektien tilanne (s. 1-5) Aino Varhimo: Tietopalvelut viranomaisille (s. 6-18) Hannu Holopainen: ATJ-käyttöpalvelut (s. 18-28) Markku

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Lisäohje katsastusalan työtehtävistä

Lisäohje katsastusalan työtehtävistä Lisäohje katsastusalan työtehtävistä Ohje ATJ-oikeuksien hallintaan 16.11.2009 1.3 TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Järjestelmäkirjat/Muut yhteiset järjestelmät/sopimuskumppanihallinta/7 Käyttäjän ja käytön ohjeet

Lisätiedot

AKEn tilannekatsaus. Sisältö. ATJ:n kenraaliharjoitukset. Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin. ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus

AKEn tilannekatsaus. Sisältö. ATJ:n kenraaliharjoitukset. Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin. ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus AKEn tilannekatsaus Kyselyjälleenmyyjien koulutustilaisuus 6.9.2007 Sisältö ATJ:n kenraaliharjoitukset Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus 2 Kenraaliharjoitus

Lisätiedot

AT1 kokonaisuus. AT1 Ohry. Valvontaryhmät - Projekti- ja ylläpitosopimukset. Sopimuskumppaniyhteistyöryhmät

AT1 kokonaisuus. AT1 Ohry. Valvontaryhmät - Projekti- ja ylläpitosopimukset. Sopimuskumppaniyhteistyöryhmät AT1-tilannekatsaus AT1 kokonaisuus Käyttöönoton tekniset työryhmät - Kumppanien liittyminen Valvontaryhmät - Projekti- ja ylläpitosopimukset AT1 Ohry Liittyvien AKEn järjestelmien ylläpitoryhmät Ajoneuvo-LTJ

Lisätiedot

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut.

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut. TRAFI/456792/02.02.00/2017 1(6) Hinnasto Hinnasto on voimassa 1.1.2018 alkaen. Tämä hinnasto korvaa n (Trafi) aiemman 25.10.2017 voimaantulleen hinnaston (TRAFI/363682/02.02.00/2017). Hinnat ovat aina

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Infotilaisuus 26.4.2006

Infotilaisuus 26.4.2006 Infotilaisuus 26.4.2006 AT1-aikataulu (Riitta-Liisa Linnakko), s. 2-7 Tietopalvelun kyselykäyttö, raportointi ja kustannukset (Aino Varhimo), s. 8 12 ATJ:n käyttöoikeudet (Merja Snickeri) s. 13 26 ATJ-testaukset

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Lunastuspoistajat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä.

Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 28.11.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 1 Trafin toiminnan perusta 28.11.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot a ot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 4 johtavaa asiantuntijaa Liikennetieto Asiointipalvelut 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Energiatodistusten laatijoiden keskustelu ja verkostoitumistilaisuus 10.3.2015 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö Tietojärjestelmä

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 89/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojeluhenkilörekisteristä

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Yleistä ATJ-järjestelmästä

Yleistä ATJ-järjestelmästä Yleistä ATJ-järjestelmästä ATJ-järjestelmän käyttöönottokoulutus Tullille 20.9.2007 ja 21.9.2007 ATJ Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä PALKO-hanke on AKEn tietojärjestelmien ja prosessien uudistamishanke,

Lisätiedot

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 19.1.2001/24 19.1.2001/24 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Liikennevaliokunnalle

Liikennevaliokunnalle HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2002 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä Liikennevaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 8 päivänä lokakuuta 2002 lähettäessään hallituksen

Lisätiedot

AKEn infotilaisuus viranomaiskumppaneille 28.9.2005

AKEn infotilaisuus viranomaiskumppaneille 28.9.2005 AKEn infotilaisuus viranomaiskumppaneille Tilannekatsaus (Riitta-Liisa Linnakko) s. 2-8 Palvelut viranomaisille (Aino Varhimo) s. 9-25 Rajapintakuvausten tilanna (Heikki Honkela) s. 26 29 ATJ:n käyttäjähallinta

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Lisätiedot

1990 vp. - HE n:o 286. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain sekä tieliikennelain 84 :n muuttamisesta

1990 vp. - HE n:o 286. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain sekä tieliikennelain 84 :n muuttamisesta 1990 vp. - HE n:o 286 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain sekä tieliikennelain 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari Yksilön suoja vai tutkimuksen vapaus? Niklas Vainio Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari 28.1.2011 2011 Säännöt ja periaatteet t oikeussäännöt soveltuvat t täysin tai eivät ollenkaan esim. ehdottomat

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut. ATJ-suorakyselyt viranomaisille

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut. ATJ-suorakyselyt viranomaisille TRAFI/157920/02.02.00/2017 1(6) Hinnasto Hinnasto on voimassa 1.6.2017 alkaen. Tämä hinnasto korvaa Trafin aiemman 12.1.2017 voimaantulleen hinnaston (TRAFI/7497/02.02.00/2017). Hinnat ovat aina arvonlisäverottomia.

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Laki. väestötietolain muuttamisesta

Laki. väestötietolain muuttamisesta EV 27711998 vp - HE 192/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 192/1998 vp

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1 Välittämisen koodi Hyvinvoiva lapsi ja nuori, hallintojohtaja, varatuomari 1 Miten viranomaiset voivat tehdä lakiperusteista yhteistyötä ilman asiakkaan/potilaan suostumusta? Julkisuuslaki Viranomaisen

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus. Yleistä

AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus. Yleistä AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus 10.9.2007 Yleistä Ajoneuvoliikennerekisteristä on jokaisella lähtökohtaisesti oikeus saada tietoja. Laissa ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103 27.08.2014 Sivu 1 / 1 2519/01.01.01/2014 103 Opiskeluhuoltoon liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Merja von Schantz, puh.

Lisätiedot

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON Kilpiä voidaan joutua lisäämään kilpivarastotiedoksi mm. alla mainituissa tilanteissa. Sarjakilpivarastoon: - Tunnus on määräytynyt ajoneuvolle LTJn aikaisessa

Lisätiedot

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ 16.11.2017 Finlandia-talo Julkisen sektorin kansalaisille ja yrityksille tarjoama palvelu. Keskitetty maksamisen palvelu verkkokauppaan

Lisätiedot

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Johtoryhmä 17.1.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: I KYSELYT

MAKSUTAULUKKO. Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: I KYSELYT 4116 N:o 1212 Liite MAKSUTAULUKKO Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: 1. VTJkyselyn SUORAKYSELYT I KYSELYT VTJkyselyn suorakysely on palvelu, jossa Väestörekisterikeskuksen

Lisätiedot

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s.

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006 ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. 34-42 Ohjelma: * AKEn tilannekatsaus * Lupakäytännöt * AKEn

Lisätiedot

Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo. Nro Kysymys / Vastaus Vastaaja Vastauspvm 1. Heikki Honkela 23.11.

Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo. Nro Kysymys / Vastaus Vastaaja Vastauspvm 1. Heikki Honkela 23.11. Tietojen jälleenmyyjät-ake ATJ-käyttöönotto Kysymys-vastausluettelo Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo Nro Kysymys / Vastaus Vastaaja Vastauspvm 1 Onko sov-sov-rajapinnasta

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä.

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä. 1 YHTEISPALVELUSOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Verohallinto (toimeksiantaja) 2. Yhteyshenkilöt Hallintojohtaja Tarja Ojala, Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Toimistopäällikkö

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki

osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Toimeentulotuen rekisteriseloste

Toimeentulotuen rekisteriseloste Toimeentulotuen rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi LAPIN YLIOPISTO 1(5) JULKISOIKEUDEN VALINTAKOE 13.6.2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Tehtävissä julkisuuslailla tarkoitetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja potilaslailla lakia

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

LIITE: OHJEITA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE

LIITE: OHJEITA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE [27.11.2017] LIITE: OHJEITA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KOSKI-tietovarantoon tallennettavat tiedot Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on siirrettävä tiedot Opetushallituksen KOSKI-tietovarantoon

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilastolain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastolakia. Henkilötietolain mukaan ammatinharjoittajia koskevia tietoja pidetään henkilötietoina.

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Versio 1.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto TALLENNUSPAIKKA: MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.0 Essi Laakso Lisätty ohjeeseen

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005) Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 () Pöytäkirja Aika: klo 9.00-11.10. Paikka: AKE/Diesel Läsnä: Lauri Linna LVK / Asiantuntija Markku Kallio Lähivakuutus / Asiantuntija Eero Viitanen Pohjantähti

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: I KYSELYT

MAKSUTAULUKKO. Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: I KYSELYT 4 817/2012 MAKSUTAULUKKO Liite Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: OSA A. VAKIOMUOTOISET VÄESTÖTIETOPALVELUT 1. VTJkyselyn SUORAKYSELYT I KYSELYT VTJkyselyn

Lisätiedot

KOSKI-tietovarannon käyttöönotto TIETOJA OPETUSHENKILÖSTÖLLE. Olli Laaksonen

KOSKI-tietovarannon käyttöönotto TIETOJA OPETUSHENKILÖSTÖLLE. Olli Laaksonen KOSKI-tietovarannon käyttöönotto 1.1.2018 TIETOJA OPETUSHENKILÖSTÖLLE Olli Laaksonen 12.12.2017 KOSKI-tietovarantoon tallennettavat tiedot Koulutuksen järjestäjien on siirrettävä tiedot Opetushallituksen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN

Lisätiedot