e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs"

Transkriptio

1 e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs Tekninen lautakunta TP 2009 TA 2010 Tot Tot enn. -10 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Poistot Nettokulujen toteutuma 44,09 % 36,72 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIC VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Uusi tekninen johtaja Sami Laukkanen aloittaa tyot Khnteistonhoito toteutuu suunnitellusti. LNketalosta asematielta on kaupunki ostanut huoneiston, n. 390 m2 nuorisotoimelle ja tilojen hoito snrtyy sisäisenä palveluna tekniselle toimelle. SeTanteella kaytossa olevista khnteistaista on tehty vuokrasopimukset, joita ei ole vista laskutettu, joka näkyy kflnteistopuolen tuloissa. KNnteistUnhoidon kustannukset näyttäisivãt ylittyvan vähän. KhnteistOjen sbvous toteutuu suunnitellusti. Teiden- ja katujen kunnossapito on toteutunut suunnitellusti. Ruokahuollon toimintakulut nayttaã toteutuvan suunnitellusti. Vuoden alusta ruuankuljetukset on hoitanut tyopaja ja kustannussaastoa näyttäisi kertyvan n vuodessa edelliseen vuoteen verrattuna. Ruokahuollon toimintatutot alittuvat vahän, mutta se johtuu huhtikuun Iaskutuksen snrtymisesta toukokuun puolelte. Uusi silvous- ja ruokapalvelupaaihkko Satu Väyrynen aloittaa tyot heinäkuussa Poistot on laskettu toteutumaan arvion mukaan, koska uuteen kirjanpito-ohjetmaan nntã ei ole vielä kirjattu. Investoinnit: Kiinteistöt Terveyskeskuksen hammashoitolan laajennus meneillaan, valmistuu kesäkuussa. Kopsin palvelukeskuksen huoneistomuutokset jatkuvat ja Repolan remontti aloitettu. Paloaseman suunnittelu aloitettu. Kaavoitus Rantaosayleiskaavan ja Niemelãn kaavan muutos valmistunut. Laitisen - ja Risteysalueen kaavamuutos meneillaan, samoin Ruotasen kaivosalueen maanalainen ja maanpaallinen kaava. Ruotasen kaivoksen maanalaisen ja maanpaallisen kaavan Iaadintaan haetaan lisämaarärahaa valtuustolta. Julkinen kãyttoomaisuus Ollintien- ja torin remontti jatkuu toukokuussa. Pyhajärven Yrittäjat Ja Matkailuyhdistys HNsiheimo Ry on jattänyt kaupunginhallitukselle torialueen muutosehdotuksen. Torille halutaan vahän muutoksia sähkoistykseen ja vesi- ja viemärointnn, muutoksista pyydetaan tarjousta torin urakoitsualta. 1-Tallitus on kasitetlytmuutosasian Oja päättänyt esittää vattuustolle lisamaararahan mybntamistä. Lisamaärärahan suuruus tarkentuu teknisen toimen saatua hankkeesta urakkatarjouksen.

2 Vesitornille tulevan Ieikkikentan suunnittelu aloitettu, toteutus jatkuu kes~iia tyopajan toimesta. Pyhajarven pohjoisosan ja Selkainjarven kunnostus jatkuu, Komujarven ja -joen kunnostussuunnittelu aloitettu. Ulkoilureitista Pyhasalmi-Lamminaho on valitettu hallinto oikeuteen. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoiteltoimenpide Esco-projekti; seuranta Iammityskustannuksista jatkuu Seurantalmittari Kustannusten alentaminen Ivuosi. SaästO näyttää toteutuvan. Tyopaja TP 2009 TA 2010 Tot Tot. enn. -10 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Nettokulujen toteutuma 90,14 % 38,20 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIC VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumasta puuttuu maalis- ja huhtikuun ruoka-ajojen laskut seka koko alkuvuoden tyollistamistuet. Toimintatuotot ovat yli , eli selvãsti yli 50 %. ToimintakuTut ovat yli budjetoidusta eli n. 38 %. Alkuvuosi oh tyopajalle hyva. Tilauksia on ollut mukavasti. Kairanaytelaatikoiden puolella ohemme saaneet uudeksi asiakkaaksi Talvivaara explorationin. Ruotsiin on saatu tehda laatikoita Lapphand goidminersihle seka Boliden mineralsille. Earthpae Oy:lIe olemme vaimistaneet erikoiskuormalavoja. Ruokakuljetukset alkoivat tammikuussa, kilometreja on tuhlut arvioitua vähemman johtuen reitityksen tarkistamisesta tilaajan eduksi. Tyona ruoka-ajot ovat sopineet tyopajalhe erinomaisesti. Mikali vuosi jatkuu yhtü suotuisana tulevat myyntituhot nousemaan ja vastaavasti toimintamenot pysyttelemaan aikalailla budjetoidussa. Vesi-ja viemarilaitos TP 2009 TA 2010 Tot Tot enn. -10 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Poistot Nettokulujen toteutuma 74,17 % 33,41 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIC VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Veal- ja viemarilaitoksen tulot ovat vain 3 kuukauden laskutuskaudelta ja menot 4 kuukaudelta, lisaksi kesakuussa Iaskutetaan perusmaksut, taloudellinen tubs ei jää ennakoidusta. Verkoston

3 merkkaus on loppuvaiheessa ja tulokset ovat hyvia. Ruotasen alueen vesuohtojen puhdistus suoritetaan kesan 2010 aikana. Vesi- ja viemaruohtojen kunnostuskartoitus on kaynnissa ja syksyn aikana osa keskustan johdoista kunnostetaan. Vuotojen etsintää tehostettu ja laitteistojen toimintojen optimointia jatketaan. Poistot on laskettu toteutumaan arvion mukaan, koska uuteen kirjanpito-ohjelmaan nhta el ole viela kirjattu. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoiteltoimenpide asiakasmittareiden vaihto Linjaston merkkaus maastoon ja sen saattaminen numeraaliseen muotoon Vuotovesien vahentaminen Seurantalmittari 250 kpl I vuosi vaihdettu vain rikkoutuneet 50 km I vuosi suoritettu kevaalla 2010, jaljella n. 100 km %Ivuosi korjattu 3 vuotoa Kaukolämpolaitos TP 2009 TA 2010 Tot Tot. enn. -10 Tojmjntatulot Toimintamenot Netto(toim. kate) Poistot Nettokulujen toteutuma 74,03 % 51,85 % TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKA ARVIO VUODEN 2010 TOTEUTUMASTA Kaukolampolaitoksen taloudellinen tubs on toteutunut yli arvion. Lammon myynti ylittyl selvasti (n. 20 %) normaalivuoteen verrattuna alkuvuodesta. Uudet asiakkaat ovat lisanneet myos myyntiä. Taloudellista tulosta parantaa joulukuussa 2009 ostettu puskurivarasto yli 3000 mwh (60 000, alv 0 johtuen polttoainetoimittajan vaihdosta aiheutuvista riskeista. Uudella toimittajalla on ollut alussa vaikeuksia toimia sopimuksen mukaan nbn laadussa, määrissä kuin aikatauluissa. Tasta ei ole kuitenkaan aiheutunut kuin pienia taloudeliisia havioita. Kaukolampoverkosto on mitattu maastossa ja se on atk:lla kaytossa. Kaukolukujarjestelman saattaminen toimintaan on vnvastynyt mutta se otetaan kãyttuon syksyn 2010 aikana. Hankimme kriittiset varaosat sahkolaitteille ja automaatiolaitteille lampolaitoksille. Poistot on laskettu toteutumaan arvion mukaan, koska uuteen kirjanpito-ohjelmaan flute ei ole viela kirjattu.

4 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoite!toimenpide Seurantalmittari Päivystyskäyntien määrän pudottaminen kpl/ vuosi 10% et onnistunut hallitsemattomat seisakit, syyn analysointi kpl I vuosi 1 kpl Vanhojen energiamittareiden uusinta kpl I vuosi 3 kpl, lnttyy kaukolukujarjestelmaan

5 INVESTOINNIT Toteutuma Tilanne SELITYS KOKONAISK TA Investoinnit 1-lallintotoimi 600 Kiintea omaisuus Investointien hankinnat maaomaisuuden hankinta - maaomaisuuden myynti investointien valtionapu 600 Kiintea omaisuus yhteensä , Atk-hankinnat Investointien hankinnat Effica tyoasemalisenssit Atk-hankinnat yhteensa ,00 1-lallintotoimi yhteensa , Kuntayhtymaosuudet Investointien hankinnat -120, Kuntayhtymäosuuden yhteensa -1 20,58 Irtain omaisuus Tekninen toimi 780 Investointien hankinnat mattomankeli matonpesupaikalle latuhoyla kahdelle ladulle Investointien hankinnatyhteensa ,00 Irtain omaisuus yhteensa ,00 Tekninen toimi Talonrakennus Talon raklperustu rva 620 Repola Investointien hankinnat vesikaton pintahuovan uusinta + syven.katto tyotaloitettu - piharemontti ja ulkop. maalausta - ilmastoinnin laitto 620 Repola yhteensä , Terveyskeskus Investointien hankinnat jaahdytyskone vast.ottohuoneeseen potilashuoneiden tarvikehyllyt ym. - toimisto, ym. snven kosteuskorjaus hamrnashoitolan toteutus ,75 valmistuu 6/ Terveyskeskus yhteensa , Kopsin patvelukeskus Investointien hankinnat nk. rivitalon muutokset ,64 tyot jatkuu 622 Kopsin paivelukeskus yhteensä ,64 Talonraklperusturva yhteensa ,45

6 Toteutuma Tilanne SELITYS KOKONAISK TA Talonrakltekninen toimi 623 Paloasema Investointjen hankinnat Iaajennuksen ja korjauksen suunnittelu ,19 aloitettu - piha-alue, Iaajennus,INttyma investoinnin valtionapu Paloasema yhteensa ,19 Talonrakltekninen toimi yhteensa ,19 Talonrakennus yhteensa ,64 Julkinen käyttöomaisuus Kadut, tiet ja sillat 700 Kaavatiet Investointien hankinnat kaavateiden peruskorjaukset kaavateiden ojien kunnostus Kaavatietyhteensa , Ollintien Iiikennejarjestelyt Investointierj hankinnat kaupungin osuus 15,79% kustannuksista ,55 tyotjatkuu kaupunginvaltuusto Ollintien Iiikennejarjestelytyhteensa , Kev.Iiikenteen vaylat Investointien hankinnat kevyen 10k. vaylan rakent ranta-alueelle ,70 tyotjatkuu 704 Kev.Iiikenteen väylatyhteensa , Ilme-hanke Investointjen hankinnat lime-hanke valtionavut Ilme-hanke yhteensa ,00 Kadut, tiet ja sillat yhteensa ,25 Puistot, Ieikkikentat ja tori 720 Puistotja Ieikkipaikat Investointien hankinnat keskusleikkipuisto ,08 aloitettu - Torin ja Antintien rakentaminen investointien valtionavut Puistot ja Ieikkipaikat yhteensa ,08 Puistot, istutukset ja Ieikkikentat yhteensa ,08 UrheiTu- ja retkeilyalueet 721 Ulkoilureitti Pyhäsalmi-Lammjnaho Investointien hankinnat maanlunastus ja perusparannus, Iaavu kesken, valitettu 721 Ulkoilureitti yhteensa yhteensa , Pyhäjarven pohjoisosan kunnostus Investointien hankinnat Pikkuselan kunnostuksen aloitt. kunnan omaos ,84 tyotjatkuu

7 Toteutuma Tilarine SELITYS KOKONAISK TA valtion osuus + yksityinen rahoitus Pyhäjarven pohjoisosa yhteensä ,84 Urheilu-ja retkeilya!ueetyhteensa ,84 Kaavoitus ja suunnittelu 740 Yleissuunnittelu Investointien hankinnat rantaosayleiskaavan muutos - risteysalueen kaavan muutos ja Iaajennus ,07 aloitettu - arvaamattomat suunnittelut Yleissuunnittelu yhteensä ,07 Kaavoitus ja suunnittelu yhteensä ,07 Julkinen kayttöomaisuus yhteensä ,24 KAUKOLAMPOLAITOS 750 Kaukolampolinjat Investointien hankinnat uusia linjoja ,15 tyo kaynnissa 750 Kaukolampolinjat yhteensä ,15 Kaukolampolaitos yhteensa ,15 VESILAITOS 760 Vesijohtoverkostot Investointien hankinnat verkoston peruskorjaus alavesisailia Jokikylan Iinjaan Hietakylalle ,20 tyo kaynnissa -verkoston rak. haja-as.aiueiiie Investointien valtionavut 760 Vesijohtoverkostot yhteensä , Vesijohtolaitokset Investointien hankinnat vesilaitosten automaatioinnjn jatkaminen pohjavesitarkkailu ohjelma vedenottamoille - Pitkankankaan lisavedenoton selvittaminen Pitkankankaan lisavedenottamon rakentaminen investointien valtionavut Vesijohtolaitokset yhteensa ,00 Vesilaitos yhteensa ,20 VIEMARILAITOS 770 Verkosto ja pumppaamot Investointien hankinnat verkoston peruskorjaus haja-asutusalueen viemarointi ,92 tyo kaynniss~ Investointien valtionavut Verkostot yhteensa , Jätevedenpuhdistamo Investointien hankinnat kompostointikentta

8 Toteutuma Tilanne SELITYS KOKONAISK TA sakokaivolietteen vastaanotto ,88 suunnittelu investointien valtionavut aloitettu 771 Jatevedenpuhdistamo yhteensa ,88 Viemarilaitos yhteensa ,80 Laitoksetyhteensa ,15 Investoinnit yhteensä ,61

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 lautakunta Toimintatulot 5.878.933 5.951.107 6.149.619 6.700.241 6.700.241 6.700.241 Toimintamenot 5.957.057

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-31.3.2015 sekä hallintokuntien tulossopimusten toteutumatiedot

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 2.11.2011 17:00 Kokousaika 2.11.2011 kello 17.00-20.20 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 30.4.2014 Kh 26.5.2014 145 Kv 9.6.2014 32 2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 213 Kaupunkisuunnittelulautakunta KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Matti Koski, puheenjohtaja Pia Hurtta, varapuheenjohtaja Tarja Bohm Jari Elo Päivi Leijamaa Nanni

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 4.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUU 2014... 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot