TILINPÄÄTÖS 2009 TEKNINEN TOIMI TA TA-2009 muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2009 TEKNINEN TOIMI TA 2009. TA-2009 muutos"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta 2008 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim.kate) Suunnitelmapoistot Nettokulujen toteutuma 98,89 % Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Teknisen lautakunnan tehtävänä on luoda puitteet erilaisille kunnallisille toiminnoille sekä huolehtia viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä. Tuottaa taloudellisesti hallinnon alaan kuuluvia laadukkaita palveluja muille hallintokunnille ja kaupunkilaisille. Selänteen aloittaessa toimintansa vuoden 2010 alusta, niin Selänteen käytössä olevien huoneistojen käytöstä tehdään vuokrasopimukset Selänteen kanssa. Kiinteistöjen laitosmiestyöt on hoidettu tiimityönä, tarvittaessa kiinteistöjen käyttäjät informoivat vioista ja puutteista sähköpostilla tai puhelimella. Esco-projektilla toteutettu rakennusautomaation muutos toimii hyvin. Palvelukeskuksen potilasturvapuhelimet on otettu käyttöön. Palvelukeskuksen remontissa valmistunut ja otettu käyttöön 12 huoneistoa, työt jatkuvat. Hammashoitolan rakennustyöt alkoivat elokuussa, valmistuu kesällä Kaavoituksessa on menossa uusia kaavoja ja kaavamuutoksia. Tielaitos remontoi Ollintietä ja samalla kaupunki uusii vesi- ja viemärijohdot ja osallistuu näihin kustannuksiin. Keskuskeittiön tuotantoprosessia on kuluvan vuoden aikana edelleen kehitetty ja järkeistetty. Keskuskeittiömalli on mahdollistanut keittiöiden ja työtehtävien välisen henkilökierron tehokkaamman käytön. Ateriapalvelujen jatkettu ostoliikennesopimus oli voimassa joulukuun loppuun, uuden kilpailuttamisen jälkeen vuoden 2010 alusta alkaen ateriapalveluja ajaa kaupungin työpaja. Tekninen johtaja Veijo Vuopio on jäänyt virkavapaalle lokakuun alusta ja jää eläkkeelle Teiden, pihojen ja ulkoilualueiden kunnossapito toteutui suunnitelman mukaisesti. Pihojen, teiden ja ulkoilualueiden kunnossapidon 3-vuotiset ( 2012) urakat kilpailutettiin ja uudet urakkasopimukset tehtiin kesällä. Kiinteistöjen hoitoon otettu Esco-projektin säästötavoite ja kiinteistönhoidon kunnossapitokustannukset toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Työpaja tekee kaupungin omana työnä v alusta ruoka--ajot sekä leikkikenttien huoltoa kuten tähänkin asti. Ruotasen kaukalo on kunnostettu ja Ruotasen koululle tehtiin uudet aidat.

2 Metsänmyyntitulot ylittyivät budjetoidusta Ruokahuollon henkilöstömenot pienentyivät keskuskeittiön siirtymisen johdosta n Jokilaaksojen pelastuslaitoksen loppulasku on vielä tulematta. Investoinnit: Irtaimistohankinnat: Terveyskeskukseen on hankittu Effica EKG-laitteisto sekä 2-osaston päivähuoneeseen poliklinikan odotustilan kalusteet. Palvelukeskukselle on hankittu sängyt ja uusien päivähuoneiden kalusteet. Tiet: Katuvalot on laitettu lähdetielle ja matkahuollon taakse sekä ojia kunnostettu mm. Köpsillä ja Lähdetiellä. Tielaitoksen toteuttama Ollintien remontti menneillään (kaupunki osallistuu kustannuksiin vesi- ja viemäritöiden osalta). Torialueen teko alkaa keväällä Rannassa siltojen väli tasattu, valmistuu kesällä Kaavoitus: Kaavamuutoksia ja uusia kaavoja menossa seuraavasti: Niemelänrannan kaavamuutos (lähes valmis), rantaosayleiskaava (lähes valmis), Laitisen ja risteysalueen kaavat. Kiinteistöt: Terveyskeskuksen hammashoitolan laajennuksen rakennustyöt ovat alkaneet elokuussa. Palvelutalon rivitalomuutoksista valmiina 12 huoneistoa, työt jatkuvat. Palvelukeskukselle hankitut turvapuhelimet ovat käytössä, Ikosen pihakunnostus on valmis ja keskuskoulun piha-alueen parantaminen ja kiinteistömuutokset tehty. Julkinen käyttöomaisuus: Ulkoilureitti Pyhäsalmi-Lamminaho ei toteutunut. Honkavuoren urheilukeskuksen lumetusjärjestelmä on toteutunut. Pyhäjärven pohjoisosan kunnostukseen on palkattu hankevetäjäksi Tarja Takkunen osa-aikaisena 1.8. alkaen. Hankkeeseen on palkattu työhön osallistuvaksi työnjohtajaksi Juha Tikka alkaen. Junttiselän kunnostuksen urakka alkoi ja on valmistunut Selkäinjärven kunnostuksen urakka alkoi Komujärven kunnostussuunnitelma (laskeutusaltaat, ruoppausalueet, pato, joen kunnostus) suunnittelu on käynnissä. Junttiselän hapetus, tarjoukset saadaan sekä ilmastuksen että kaapeleiden osalta. Biomanipulaatio saalista on saatu vuoden aikana kg. Kalastuksessa on ollut kolme osa-aikaista työntekijää välisenä aikana. Roskakalastusta jatketaan vuonna SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Esco-projekti; seuranta kustannuksista. Ruokahuollon asiakastyytyväisyyskysely. Ruokahuollon henkilöstön sopeutuminen muutokseen. SEURANTA/MITTARI Kustannusten alentaminen /vuosi. Toteutuu. Ennen muutosta, muutoksen jälkeen. Asiakastyytyväisyyskysely ennen muutosta tehty, Muutoksen jälkeen tehtävä kysely tekemättä. Työtyytyväisyyskysely, sairaspoissaolot. Työtyytyväisyyskysely tehty 5/2008 ja se on vedetty yhteen ja esitelty tekniselle lautakunnalle sekä ruokapalvelujen henkilökunnalle. Sairauspoissaoloista ei ole tehty yhteenvetoa. Sijaisten tarve on vähentynyt. 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

3 TUNNUSLUKU/MITTARI 2008 TA Kiinteistöjen (julkiset) 2,28 2,82 2,37 läm m ityskustannukset /m2, m 3 Kiinteistöjen siivous /m2 26,96 27,56 28,28 Kaavateiden kunnossapito /km Kadut 35,2 km 1819 kadut 39,25 km TYÖPAJA Työpaja 2008 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot , Toimintamenot Netto (toim. kate) Nettokulujen toteutuma 105,42 % Työpajan toiminta-ajatuksena on työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille ensimmäinen pitempiaikainen työsuhde. Tavoitteena on, että nuori työpajajakson aikana aktivoituu sekä miettii itselleen tulevaisuuden suunnitelman ja oppii työssäolon perusasiat. Tavoitteena on myös, että pajajakso madaltaisi nuoren kynnystä hakeutua yritysten palvelukseen. Työpajalla työskentelee myös työharjoittelussa pitkäaikaistyöttömiä, heille paja tarjoaa paikan työkunnon ylläpitämiseen sekä uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Pajalla työskentelee myös yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä sekä oppilaitosten kautta tulevia työharjoittelijoita. Työpaja toimii puusepän alalla. Pajalla valmistetaan kairanäytelaatikoita, kuormalavoja sekä erilaisia huonekalukomponentteja. Kaupungin leikkikenttien yleiskunnosta sekä ulkoleikkivälineiden turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työpajalle. Keskitetyn ruokahuollon kuljetukset ovat myös toiminnan piirissä. Tuotannollisena tavoitteena on kehittää työpajaa puusepän verstaana ja kasvattaa tuotantoa työpajalle sopivilla töillä, jolloin voimme tarjota työpaikan useammalle sitä tarvitsevalle. Vuosi oli työpajalle toiminnan ja talouden suhteessa kaksijakoinen. Taantuman vuoksi alkuvuosi oli heikko. Alihankintatuotteita meni heikosti ja suunniteltu ruoka-ajojen lisäys ei toteutunut. Kesällä kunnostimme Ruotasen kaukalon, valmistimme ja asensimme Ruotasen koululle sekä päiväkodille uudet aidat. Risteysalueelle valmistimme infotaulun. Leikkialueiden kunnossapidosta huolehdimme. Syksyllä alkoi taas alihankintapuolella vilkastua. Earthpac Oy:lle ryhdyimme valmistamaan erikoislavoja. Aarikka Oy:lle saimme sopimuksen kahdesta lahjalaatikkomallista. Kairanäytelaatikoita valmistimme lähinnä Inmet Oy:lle sekä Suomen Malmi Oy:lle. Valmisteiden myynti ylitti lisätalousarvion n eurolla. Lopullinen toteutuma oli n ennakoitua suurempi. Säästöjä teimme lähinnä pienhankinnoista sekä lomarahojen muuttamisesta vapaaksi. Tileittäin talousarvio noudatti melko hyvin ennakoitua, 5940 (muut kulut) on arviossa 5040 (erilliskorvaukset) aiemman laskentaohjeen mukaisesti. Kohta 5560 (poltto- ja voiteluaineet) olisi pitänyt olla 800, mutta se on virheellisesti lisätalousarvion laadintavaiheessa kirjattu TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

4 TUNNUSLUKU/MITTARI 2008 TA Pajajakso, henkilöä/kk 12 6 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Vesi- ja viemärilaitos 2008 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim.kate) Suunnitelmapoistot Nettokulujen toteutuma 102,84 % Vastuuhenkilö: Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu asiakkaille sekä jäteveden vastaanotto ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti. Vesi- ja viemärilaitoksen tulee toimia luotettavasti ja edullisesti sopimuksien mukaan. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue kattaa asemakaava-alueet ja vesilaitoksen toiminta-alue kattaa runkojohtojen alueet. Vesiverkostoa on noin 350 km ja viemäriverkostoa noin 70 km. Toimintaympäristön laajentuminen on lisännyt työtehtäviä yhä kauempana. Linjastoa on merkattu maastoon yli 80 km ja se on saatettu numeraaliseen muotoon kartalle. Pohjavedenottamoita on 4 kpl; Pitkäkangas, Lahdenjoki, Kohiseva ja Olkkosenmäki. Olkkosenmäki otettiin käyttöön helmikuussa ja samalla Kohiseva jäi varavedenottamoksi. Kohisevassa tapahtuu veden alkalointi ja verkostoon syöttö. Pumpattu vesimäärä oli noin m3 ja käsitelty (myyty) jätevesi m3. Vesi taksa oli 1,10 /m3 alv (0 %) ja jätevesi 1,70 /m3 (alv 0 %). Veden ja jäteveden myynti pieneni, mutta vesilaitoksen toimintamenot pysyivät hallinnassa. Jäteveden käsittelyn toimintamenot kasvoivat johtuen kunnossapidon kustannuksista ja teknisen veden käytöstä poistamisesta sekä lattiapinnoitteen korjauksesta. Ylimääräisiä kuluja on aiheutunut lupaehtojen ylityksestä jätevedenpuhdistamolla. Terveyskeskuksen betoniviemäri sujutettin ja uusittiin. Kohisevan runkovesilinja puhdistettiin Ruotaselle ja Kiuruvedelle asti. Investoinnit: Vesijohtoa rakennettiin noin 1500 m. Haaralan alavesiasema rakentaminen aloitettiin, lopullinen toteutus siirtyi vuodelle 2010, koska tehdas ei pysynyt aikataulussaan. Ollintien vesi- ja viemärijohtojen uusiminen tehtiin tieremontin yhteydessä. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Asiakasmittareiden vaihto. SEURANTA/MITTARI 250 kpl/vuosi. 25 kpl/vuosi.

5 Linjaston merkkaus maastoon ja sen saattaminen numeraaliseen muotoon. Liittymissopimusten päivitys 80 km/vuosi. 65 km/vuosi. 20 kpl/vuosi. 37 kpl/vuosi. 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2008 TA Pumpattu vesimäärä Myyty vesimäärä Myyty jätevesimäärä Puhdistamolle tullut jätevesi, määrä KAUKOLÄMPÖLAITOS Kaukolämpölaitos TA TA- TA muut. Poikkeama 2008 muutos jälkeen Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim.kate) Suunnitelmapoistot Nettokulujen toteutuma 107,78 % Vastuuhenkilö: Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen Kaukolämpö tarkoittaa luotettavaa, helppoa ja edullista lämmöntoimitusta. Kaukolämpölaitos toimii pääasiassa biopolttoaineella, joka on ympäristöystävällistä. Laitoksen tehtävä on taata asiakkaille luotettavasti edullista energiaa. Kaukolämpöön voi liittyä uudet ja vanhat kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysmuoto ja sijainti on lähellä runkolinjaa. Pyhäjärvellä on kaukolämpöverkostoa teollisuusalueen, keskustan, Köpsin ja Risteyksen alueella. Verkoston tilavuus on noin 350 m3 ja pituus noin 16,1 km. Asiakkaita tuli lisää 6 kpl ja myynti kasvoi lauhasta vuodesta huolimatta. Uudessa lämpölaitoksessa yllättävän paljon vuosikorjaustarvetta. Polttoaineen hinta nousi markkinatilanteesta johtuen, jouduttiin ottamaan toinen polttoaineentoimittaja mukaan. Kaukolämmön hinta oli 38,15 / mwh (alv 0%). Risteysalueen hinta tarkistetaan neljännesvuosittain poltto-öljyn hintaa seuraten. Polttoaineen hinta on noussut merkittävästi ja biopolttoaineiden saatavuudessa on ollut hankaluuksia huonoista turvekesistä ja sahojen hiljentymisistä johtuen. Isot energialaitokset ovat tulleet samoille polttoainemarkkinoille. Lämmön myynti ei kehittynyt odotuksien mukaisesti. Kpa laitos on toiminut hyvin. Investoinnit: Kaukolämpölinjaa rakennettiin Opintieltä Pajutielle sekä uusia liittymiä tuli 6 kpl.

6 Yhteensä kaukolämpölinjaa tuli noin 500m lisää. Energiamittareiden kaukoluentajärjestelmän hankinta suoritettu sekä laitteiden asennus aloitettu, valmistuu vuoden 2010 aikana. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Päivystyskäyntien pudottaminen 10 %. Hallitsemattomat seisokit, syyn analysointi. Vanhojen energiamittareiden uusinta. SEURANTA/MITTARI kpl/vuosi normaalimäärä. kpl/vuosi 0 kpl kpl/vuosi. 15 kpl 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2008 TA Kotimaisella polttoaineella tuotettu lämpö MWh/vuosi. Kaukolämmön myynti MWh

TILINPÄÄTÖS 2010 TEKNINEN TOIMI TA 2010. TA-2010 muutos

TILINPÄÄTÖS 2010 TEKNINEN TOIMI TA 2010. TA-2010 muutos TILINPÄÄTÖS TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta 2009 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot 5.951.107 6.149.619 25.942 6.175.561 6.622.511 446.950 Toimintamenot 6.031.916

Lisätiedot

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 lautakunta Toimintatulot 5.878.933 5.951.107 6.149.619 6.700.241 6.700.241 6.700.241 Toimintamenot 5.957.057

Lisätiedot

e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs

e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs Tekninen lautakunta TP 2009 TA 2010 Tot. 412010 Tot enn. -10 Toimintatulot 5.951.107 6.149.619 1.781.058 6.149.619 Toimintamenot 6.031.916 5.920.499 2.174.544 5.920.499 Netto (toim.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA.. 3.8.23 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI. 3.8.23 ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2011

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2011 -3, TEK 16.2.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 16.2.2012 Esityslista 1/2011 -1, TEK 16.2.2012 18:30 Kokousaika 16.2.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO

Lisätiedot

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus (kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus 3 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittama arviointi vuodelta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2014

Tekninen lautakunta 2014 1 Tekninen lautakunta 2014 Päävastuualueen esimies: kunnaninsinööri Ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot% Toimintamenot - 3 429 105-3 292 233-136 872 96,0 Toimintatulot 3 143 824 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Tekninen lautakunta 27.3.2014 13 liite nro 9 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Teknisten palvelujen toimiala SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA 1. Henkilöstön osaaminen ja saatavuus

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

RIIHIMÄEN VESI TILINPÄÄTÖS 2014. Riihimäen Vesi. www.riihimaenvesi.fi. Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki p. 019 758 4855 25.3.

RIIHIMÄEN VESI TILINPÄÄTÖS 2014. Riihimäen Vesi. www.riihimaenvesi.fi. Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki p. 019 758 4855 25.3. RIIHIMÄEN VESI TILINPÄÄTÖS 2014 Riihimäen Vesi Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki p. 019 758 4855 25.3.2015 www.riihimaenvesi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus.......... 1 2. Selonteko sisäisen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014. Vuoden vierasvenesatama

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014. Vuoden vierasvenesatama KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vuoden vierasvenesatama 3 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistä kunnasta... 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT

TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT Päävastuualueen johtajan katsaus Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vuonna 2014. Strategian toteutuminen on raportoitu erillisillä (BSC)

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 %

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014 Kaupunginhallitus 28.4.2014 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014 Kaupunginhallitus 11.5.2015 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen.

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen. VUOSIKERTOMUS 2008 Avoimena huomiseen. Sisältö 1. Tunnusluvut, sivu 3 2. Tärkeät tapahtumat vuonna 2008, sivu 4 3. Toimitusjohtajan katsaus, sivut 5 6 4. Kotkan Energia Oy, sivu 7 5. Hallinto, sivu 8 6.

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Epävarmuus talouden kehityksestä on jatkunut vuonna 2013. Euroalue on asteittain elpymässä taantuman jälkeen,

Lisätiedot

TP 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.12.2014

TP 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.12.2014 Liite 1 Tekninen ltk 18.2.2015 TP 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.12.2014 TOIMIELIN: Tekninen lautakunta TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISET TIEDOT... 5 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot