TILINPÄÄTÖS 2010 TEKNINEN TOIMI TA TA-2010 muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2010 TEKNINEN TOIMI TA 2010. TA-2010 muutos"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta 2009 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim.kate) Suunnitelmapoistot Nettokulujen toteutuma 105,83 % Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen Teknisen lautakunnan tehtävänä on luoda puitteet erilaisille kunnallisille toiminnoille sekä huolehtia viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä. Tuottaa taloudellisesti hallinnon alaan kuuluvia laadukkaita palveluja muille hallintokunnille ja kaupunkilaisille. Sote-kuntayhtymä on toiminut vuokralaisena kiinteistöissä. Vuoden alusta alkaen ateriapalveluja on ajanut kaupungin työpaja. Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Satu Väyrynen tuli töihin kesäkuussa. Tekninen johtaja Veijo Vuopio on jäänyt eläkkeelle Tekninen johtaja Sami Laukkanen aloitti virassaan Kiinteistönhoito, yleisten alueiden ja kaavateiden kunnostus hoidettiin kuten ennenkin. Lämmityskustannukset ylittyvät. Elintarvikkeissa oli hintojen korotuspaineita alkuvuodesta. Käyttömenojen kohdalla jouduttiin hakemaan lisämääräraha vuonna. Tämä johtui siitä, että myyntitulot eivät näy välittömästi tuloslaskelmaraportissa. Suoritteiden myyntitulot ja ateriamaksut muilta ovat toteutuneet suunnitellusti. Arvonlisäveron muutos tapahtui Siivous- ja ruokahuoltohenkilöstön ikärakenne on korkea. Henkilöstökulujen voimakas nousu osoitti sen, kunka tärkeää on kiinnittää huomiota työhyvinvointiin sekä työssä jaksamiseen. Työpaja tekee kaupungin omana työnä v. alusta ruoka--ajot sekä leikkikenttien huoltoa kuten tähänkin asti. Ateriakuljetuksista syntyi säästöä n edellisiin vuosiin verrattuna. Yksityisteitä kunnostettiin avustuksen saaneista Lamminahontie. Purolan ja Vanhaniemi-Naurisniementien korjaus siirtyi vuodelle 2011, joten kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti avustus käytettiin Hirvimäen tielle. Metsänmyyntitulot ylittyivät , koska osa vuoden 2009 tuloista kirjautui vuodelle. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen loppulasku on vielä tulematta. Suunnitelmapoistot ovat arvioita, koska todellista toteutumaa ei ole vielä kirjattu. Investoinnit: Irtaimistohankinnat: Entiset perusturvan irtaimistohankinnat eivät enää ole investoinneissa.

2 Kaavoitus: Valtateiden risteysalueen kaavoitus on vielä kesken. Kiinteistöt: Terveyskeskuksen laajennus, hammashoitola valmistui heinäkuussa. Köpsin palvelukeskuksen huonemuutosremontti jatkuu, vielä tekemättä 4 huoneistoa. Repolan kiinteistön vesikaton kunnostus ja remontti on valmis. Julkinen käyttöomaisuus: Ollintien, Antintien ja torin rakentaminen valmistui syyskuussa. Keskusleikkipuisto valmis. Pyhäjärven pohjoisosan kunnostusprojekti jatkuu. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Esco-projekti; seuranta kustannuksista. SEURANTA/MITTARI Kustannusten alentaminen /vuosi. 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2009 TA Kiinteistöjen (julkiset) 2,37 2,88 3,00 lämmityskustannukset /m2 Kiinteistöjen siivous /m2 28,28 28,71 27,49 Kaavateiden kunnossapito /km Kadut 39,25 km TYÖPAJA Työpaja 2009 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Nettokulujen toteutuma 124,28 % Vastuuhenkilö: Työpajan vetäjä Antti Taskinen Työpajan toiminta-ajatuksena on työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille ensimmäinen pitempiaikainen työsuhde. Tavoitteena on, että nuori työpajajakson aikana aktivoituu sekä miettii itselleen tulevaisuuden suunnitelman ja oppii työssäolon perusasiat. Tavoitteena on myös, että pajajakso madaltaisi nuoren kynnystä hakeutua yritysten palvelukseen. Työpajalla työskentelee myös työharjoittelussa pitkäaikaistyöttömiä, heille paja tarjoaa paikan työkunnon ylläpitämiseen sekä uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Pajalla työskentelee myös yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä sekä oppilaitosten kautta tulevia työharjoittelijoita. Työpaja toimii puusepän alalla. Pajalla valmistetaan kairanäytelaatikoita, kuormalavoja sekä erilaisia huonekalukomponentteja. Kaupungin leikkikenttien yleiskunnosta sekä

3 ulkoleikkivälineiden turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työpajalle. Keskitetyn ruokahuollon kuljetukset ovat myös toiminnan piirissä. Tuotannollisena tavoitteena on kehittää työpajaa puusepän verstaana ja kasvattaa tuotantoa työpajalle sopivilla töillä, jolloin voimme tarjota työpaikan useammalle sitä tarvitsevalle. Vuosi oli työpajalle hyvä. Tilauksia oli tasaisesti koko vuodelle. Kairanäytelaatikoiden puolella saimme uudeksi asiakkaaksi Talvivaara explorationin. Ruotsiin on taas tehty laatikoita Lappland goldminersille sekä Boliden mineralsille sekä LKAB:lle. Kairanäytelaatikoita on valmistettu n kpl. Earthpac Oy:lle olemme valmistaneet erikoiskuormalavoja. Ruokakuljetukset alkoivat tammikuussa, kilometrejä on tullut arvioitua vähemmän johtuen reitityksen tarkistamisesta tilaajan eduksi. Työnä ruoka-ajot ovat sopineet työpajalle erinomaisesti. Uuden leikkipuiston rakentaminen kuului työpajalle ja onnistui budjetillisesti ja teknisesti erinomaisesti. Työpajan lopullinen nettokulu oli n arvioitua pienempi. Työpajalla oli henkilökuntaa vuonna kerrallaan 6-9 henkilöä. 4. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2009 TA Pajajakso, henkilöä/kk VESI- JA VIEMÄRILAITOS Vesi- ja viemärilaitos 2009 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim.kate) Suunnitelmapoistot Nettokulujen toteutuma 110,94 % Vastuuhenkilö: Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu asiakkaille sekä jäteveden vastaanotto ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti. Vesi- ja viemärilaitoksen tulee toimia luotettavasti ja edullisesti sopimuksien mukaan. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue kattaa asemakaava-alueet ja vesilaitoksen toiminta-alue kattaa runkojohtojen alueet. Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui v. Asiakkaita tuli mukaan olemassa olevaan verkostoon. Risteysalue /Jokikylän alueen vesimäärät ja paineet tulivat kaukovalvontaan, siten myös hallintaan. Vesiverkostoa on merkattu 280 km maastoon ja se on saatettu numeraaliseen muotoon kartalle samoin viemäriverkostoa noin 80 km. Haja-asutusalueiden viemäröinnin laajentuminen ei toteutunut vuoden aikana.

4 Pohjavedenottamoita on 4 kpl; Pitkäkangas, Lahdenjoki, Kohiseva ja Olkkosenmäki. Pumpattu vesimäärä oli m3, josta myyty m3. Vesitaksa oli 1,10 /m3, alv 0 %. Myyty veden määrä jäi arvioidusta eikä liittyjiä tullut oletettua määrää. Pumpatun ja myydyn veden määrän erotus on liian suuri, syyn selvittäminen jatkuu. Automatiikkaan tuli loppuvuodesta uusi päivitys, mikä osaltaan vaikutti toimintamenoihin. Puhdistamolle tullut jäteveden määrä nousi, vaikka Ollintien viemärit uusittiin ja vastaavasti myyty jätevesimäärä ei noussut. Jäteveden hinta oli 1,80 /m3, alv 0 %. Pumppaamohuollon kustannukset nousivat rajusti, mikä oli osaltaan ennakoitu, samoin sähkön kustannus ylittyi. Veden käyttö saatiin hallintaan loppuvuodesta jäteveden puhdistamolla. Kalustohankintoja tehtiin käyttötalouspuolelta. Sakolietteen vastaanottolaitteisto toimii odotusten mukaisesti, laitteisto otettiin käyttöön lokakuussa ja samalla raportointi tuli täsmälliseksi. Investoinnit: Haaralan alavesiasema valmistui ja toimii suunnitellusti. Pitkäkankaan lisävedenottamon työt käynnissä, kaivot on porattu. Jätevedenpuhdistamon sakolietteen vastaanotto valmistui lokakuun alkuun. Puhdistamolla kompostointikentän nopeat korjaustyöt on aloitettu samoin lietekentän korjaustyöt. Vesihuollon automatiikan uusimista jatkettiin ja työ jatkuu v Vedenottamoiden tarkkailuohjelma valmistui myös v.. Haja-asutusalueen viemäröintihankkeita ei toteutettu. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Asiakasmittareiden vaihto. Linjaston merkkaus maastoon ja sen saattaminen numeraaliseen muotoon. Liittymissopimusten päivitys SEURANTA/MITTARI 250 kpl/vuosi. vain rikkoutuneet 50 km/vuosi. 60 km %/vuosi. n. 1 % 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2009 TA Pumpattu vesimäärä Myyty vesimäärä Myyty jätevesimäärä Puhdistamolle tullut jätevesimäärä KAUKOLÄMPÖLAITOS Kaukolämpölaitos TA TA- TA muut. Poikkeama 2009 muutos jälkeen Toimintatulot Toimintamenot

5 Netto (toim.kate) Suunnitelmapoistot Nettokulujen toteutuma 134,11 % Vastuuhenkilö: Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen Kaukolämpö tarkoittaa luotettavaa, helppoa ja edullista lämmöntoimitusta. Kaukolämpölaitos toimii pääasiassa biopolttoaineella, joka on ympäristöystävällistä. Laitoksen tehtävä on taata asiakkaille luotettavasti edullista energiaa. Kaukolämpöön voi liittyä uudet ja vanhat kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysmuoto ja sijainti lähellä runkolinjaa. Pyhäjärvellä on kaukolämpöverkostoa teollisuusalueen, keskustan ja Köpsin alueella sekä risteysalueella. Verkoston tilavuus on noin 350 m3 ja pituus noin 16,1 km. Asiakkaita tuli lisää 4 kpl ja myynti kasvoi noin 20 % johtuen kylmästä ja pitkästä lämmityskaudesta. Vastaavasti huipputehojen aikana jouduttiin käyttämään raskasta lämmitysöljyä, joka tuo tappiota toimintaan. Toimintaympäristö on pysynyt ennallaan ja kaukoluennan mittarointi etenee (asennettu 54 kpl). Vuosikorjaustarve lämpölaitoksessa on edelleen suuri. Verkoston korjausmäärä on vähentynyt, koska on poistettu ns. riskikohtia. Polttoaineen toimitukset ovat parantuneet laadun suhteen, mutta kuiva polttoaine on laskenut lämmön talteenoton tehoa, vastaavasti lisännyt kattilatehoa. Kaukolämmön hinta oli 39,30 /Mwh, alv 0 %. Risteysalueen hinta tarkistetaan neljännesvuosittain poltto-öljyn hintaa seuraten. Lämmön myynti nousi noin 20 %, josta huiput katettiin raskasöljyllä. Toimintamenot ylittyivät vuosihuollon, sähkön ja polttoaineiden osalta. Investoinnit: Kaukolämpölinjaa rakennettiin noin 100 m jotka olivat liittymäjohtoja. Energiamittareiden kaukoluentajärjestelmän asennus käynnissä, asennettu 54 kpl. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Päivystyskäyntien pudottaminen 10 %. Hallitsemattomat seisokit, syyn analysointi. Vanhojen energiamittareiden uusinta. SEURANTA/MITTARI kpl/vuosi 206 kpl, väh. 4 % kpl/vuosi 0 kpl/vuosi kpl/vuosi. 54 kpl/vuosi 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2009 TA Kotimaisella polttoaineella tuotettu lämpö MWh/vuosi. Kaukolämmön myynti MWh

6

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 lautakunta Toimintatulot 5.878.933 5.951.107 6.149.619 6.700.241 6.700.241 6.700.241 Toimintamenot 5.957.057

Lisätiedot

e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs

e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs e-44e1~. MA7tRIAAL? :zs Tekninen lautakunta TP 2009 TA 2010 Tot. 412010 Tot enn. -10 Toimintatulot 5.951.107 6.149.619 1.781.058 6.149.619 Toimintamenot 6.031.916 5.920.499 2.174.544 5.920.499 Netto (toim.

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 %

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Avoimena huomiseen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Avoimena huomiseen. VUOSIKERTOMUS 2010 Avoimena huomiseen. Sisältö Avain- ja tunnusluvut, sivu 3 Tapahtumat vuonna 2010, sivu 4 Toimitusjohtajan katsaus, sivut 5 6 Kotkan Energia Oy, sivu 7 Hallinto, sivu 7 Kaukolämpöpalvelut,

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Sähkölaitos -yhtiöt avauksiavuosi 21 Tunnuslukuja 21, Sähkölaitos -konserni Talouden tunnuslukuja 21 29 Liikevaihto (1 e) 339 297 245 36 Liiketulos (1 e) 42 895 23 857 Liiketulos-% 12,6 9,7 Sijoitetun

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen.

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen. VUOSIKERTOMUS 2008 Avoimena huomiseen. Sisältö 1. Tunnusluvut, sivu 3 2. Tärkeät tapahtumat vuonna 2008, sivu 4 3. Toimitusjohtajan katsaus, sivut 5 6 4. Kotkan Energia Oy, sivu 7 5. Hallinto, sivu 8 6.

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE. Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä

LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE. Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä Julkaisija: Lempäälän Lämpö Oy Teksti ja taitto: Ritva Mäkelä ISBN 951 98136

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti 19-23 Taksat 24 Keskeisiä

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko Toimintakertomus 2007 2 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2007... 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO... 6 1.2.3 HENKILÖSTÖ... 7 1.3 YLEINEN

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu VUOSIkertomus 2014 Tilikausi 1.10.2013-31.12.2014 (Poikkeava tilikausi) IMATRAN LÄMPÖ OY VUOSIKERTOMUS 2014 1. Toimitusjohtajan katsaus 4 2. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot