Kuluttajabarometri: taulukot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajabarometri: taulukot"

Transkriptio

1 SVT Tulot ja kulutus 2009 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2009, kesäkuu Kulutuksen vähentyminen taantuman vaikutuksesta eri sosioekonomisissa ryhmissä, kesäkuu 2009 Työttömät 40 Alemmat toimihenkilöt 26 Ylemmät toimihenkilöt 25 Opiskelijat 24 Työntekijät 23 Kaikki 23 Eläkeläiset 19 Yrittäjät (ml. maatalousyr.) Omaa kotitaloutta hoitavat 9 16 Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran % kotitalouksista Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella 100:n ja 100:n välillä; mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta. Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.

2 Sisältö Kuluttajabarometri: taulukot Alkusanat... 3 Taloudellinen tilanne Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua Työttömien määrän muutos Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana Kuluttajahintojen taso nyt Kuluttajahintojen muutos Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana Kuluttajahintojen muutos prosentteina Oman kotitalouden taloudellinen tilanne tällä hetkellä Oman kotitalouden taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua Ajankohdan edullisuus kestotavaroiden hankintaan Ajankohdan edullisuus säästämisen kannalta Ajankohdan edullisuus lainanoton kannalta Ostoaikomukset ja omistaminen Rahankäyttö kestotavaroihin seuraavien 12 kuukauden aikana Kotitalouden aikomus ostaa asunto seuraavien 12 kuukauden aikana Tärkeimpien rahoitusmuotojen jakauma asunnonhankinnassa Kotitalouden aikomus ostaa auto seuraavien 12 kuukauden aikana Uusi vai käytetty auto Tärkeimpien rahoitusmuotojen jakauma autonostossa Rahankäyttö joihinkin kulutuskohteisiin seuraavien 6 kuukauden aikana Joidenkin laitteiden yleisyys kotitalouksissa haastatteluhetkellä Kotitalouksien autoistuneisuus joidenkin taustatietojen mukaan Säästäminen ja lainanotto Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä Kotitalouden säästömahdollisuudet seuraavien 12 kuukauden aikana Säästöjen pääasialliset käyttötarkoitukset seuraavien 12 kuukauden aikana Aiotut sijoituskohteet säästöille seuraavien 12 kuukauden aikana Toteutuneet sijoituskohteet haastatteluhetkellä Kotitalouden lainanottoaikomus seuraavien 12 kuukauden aikana Lainojen käyttötarkoitukset seuraavien 12 kuukauden aikana Taustatietoa vastaajista Kuluttajabarometriin vastanneiden jakautuminen eri taustatietojen mukaan Kuluttajabarometriin vastanneet kotitalouden rakenteen ja koon mukaan

3 Alkusanat Kuluttajabarometri on haastattelututkimus (survey), jonka avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksia tehdä suuria hankintoja, säästää tai ottaa lainaa. Lisäksi tutkimuksella selvitetään nykyaikaisten koneiden ja laitteiden yleisyyttä kotitalouksissa. Ensimmäinen barometrikysely tehtiin marraskuussa Aluksi tutkimus tehtiin kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 1992 tutkimuskerrat nostettiin neljään. Lokakuusta 1995 alkaen tiedot on kerätty EU:n komission toimeksiannosta joka kuukausi. Viidentoista harmonisoidun EU-kysymyksen lisäksi kuluttajabarometrissa on parikymmentä Tilastokeskuksen omaa kysymystä, jotka ovat olleet mukana alusta lähtien. Kuluttajabarometrin tiedot kerättiin joulukuuhun 1999 saakka Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksessa käytettiin kuutta rotatoivaa paneelia. Samalle henkilölle esitettiin kysymykset kolme kertaa puolen vuoden välein, ja kohdehenkilöistä oli joka kuukausi uusia noin kolmannes. Tilastokeskuksen kenttähaastattelijat tekivät haastattelut (puhelimitse) eri puolilla Suomea. Tammikuusta 2000 alkaen kuluttajabarometrin kohteena on kuukausittain kokonaan vaihtuva henkilöotos. Samaa otosta käytetään myös suomalaisten matkailututkimuksen ym. kyselyjen tiedonkeruussa. Kaikki haastattelut tehdään nyt keskitetysti Tilastokeskuksen puhelinhaastattelu- eli CATI-keskuksesta. Tutkimusalueena on edelleen koko maa, ja kuluttajabarometrin vastaajat edustavat Suomen vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinläänin ja äidinkielen suhteen. Tiedonkeruumenetelmän muutoksella oli jonkin verran vaikutusta kuluttajabarometrin vastausjakaumiin. Syksyllä 1999 toteutetun koetutkimuksen perusteella kuluttajien arviot kotitaloutensa rahatilanteesta sekä kestotavaroiden ostamisen ja säästämisen edullisuudesta muuttuivat myönteisemmiksi uuden menetelmän seurauksena. Kuluttajabarometrin otoskoko on kuukausittain henkilöä. Kesäkuussa 2009 vastauksia saatiin ja vastauskato oli siten 32,1 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan. Tässä julkaisussa esitetään tarkkaa tietoa kuluttajabarometrin kysymysten vastausjakaumista. Taustatietoina käytetään vastaajan sukupuolta, ikää, koulutusta, sosioekonomista asemaa ja suuraluetta sekä kotitalouden tyyppiä ja bruttotuloja. Kaikki julkaisussa esitettävät vastausjakaumat on korotettu tutkimuksen perusjoukon tasolle painokertoimien avulla. Painotus korjaa vastauskadon vaikutuksia ja parantaa tietojen tilastollista tarkkuutta. Julkaisussa käytettäviä luokituksia: Suuraluejako Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen Muu Etelä-Suomi: Etelä-Suomen lääni ilman pääkaupunkiseutua Länsi-Suomi: Länsi-Suomen lääni ja Ahvenanmaa Itä-Suomi: Itä-Suomen lääni Pohjois-Suomi: Oulun ja Lapin läänit. Kotitalouden bruttotuloluokka (tulokvartiili) Alin neljännes: vähemmän kuin /kk 2. alin neljännes: /kk 2. ylin neljännes: /kk Ylin neljännes: /kk tai enemmän. 3

4 7DXOXNNR6XRPHQWDORXGHOOLQHQWLODQQHW¾OO¾KHWNHOO¾ YHUUDWWXQDNNVLWWHQYDOOLQQHHVHHQWLODQWHHVHHQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc6xrphqwdowlodq\wyvnnvlwwhqccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc ccc-rqnlqcc-rqnlqcc(rvwdlccc cc3domrqcyhuudqc6dpdqodlcyhuudqc3domrqcsxxwwxydccc ccsduhpslcsduhpslcqhqckxrqrpslckxrqrpslcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c /, c0lhv c1dlqhq c, ž c 28/8786 c3huxvdvwh c HVNLDVWH c RUNHDDVWH c6885$/8( c3¾¾ndxsxqnlvhxwx c0xx(who¾6xrpl c/¾qvl6xrpl c,w¾6xrpl c3rkmrlv6xrpl kddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

5 7DXOXNNRMDWNXX6XRPHQWDORXGHOOLQHQWLODQQHW¾OO¾KHWNHOO¾ YHUUDWWXQDNNVLWWHQYDOOLQQHHVHHQWLODQWHHVHHQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc6xrphqwdowlodq\wyvnnvlwwhqccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc ccc-rqnlqcc-rqnlqcc(rvwdlccc cc3domrqcyhuudqc6dpdqodlcyhuudqc3domrqcsxxwwxydccc ccsduhpslcsduhpslcqhqckxrqrpslckxrqrpslcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c626,2( 2120,1(1$6(0$ c0ddwdorxv\ulww¾m¾w c0xxw\ulww¾m¾w c<ohpp¾wwrlplkhqnloðw c$ohppdwwrlplkhqnloðw c7\ðqwhnlm¾w c7\ðwwðp¾w c2slvnholmdw c(o¾nho¾lvhw c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pv c 27,7$/2867<<33, c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c/dsvlshukh c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXV c 27,7$/28'(1% /2/82 $ c$olqqhom¾qqhv cdolqqhom¾qqhv c\olqqhom¾qqhv c<olqqhom¾qqhv c(rvwdlsxxwwxydwlhwr kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

6 7DXOXNNR6XRPHQWDORXGHOOLQHQWLODQQHNNQNXOXWWXD YHUUDWWXQDW¾P¾QKHWNLVHHQWLODQWHHVHHQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc6xrphqwdowlodnnnxoxwwxdyvq\wccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc ccc-rqnlqcc-rqnlqcc(rvwdlccc cc3domrqcyhuudqc6dpdqodlcyhuudqc3domrqcsxxwwxydccc ccsduhpslcsduhpslcqhqckxrqrpslckxrqrpslcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c /, c0lhv c1dlqhq c, ž c 28/8786 c3huxvdvwh c HVNLDVWH c RUNHDDVWH c6885$/8( c3¾¾ndxsxqnlvhxwx c0xx(who¾6xrpl c/¾qvl6xrpl c,w¾6xrpl c3rkmrlv6xrpl kddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

7 7DXOXNNRMDWNXX6XRPHQWDORXGHOOLQHQWLODQQHNNQNXOXWWXD YHUUDWWXQDW¾P¾QKHWNLVHHQWLODQWHHVHHQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc6xrphqwdowlodnnnxoxwwxdyvq\wccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc ccc-rqnlqcc-rqnlqcc(rvwdlccc cc3domrqcyhuudqc6dpdqodlcyhuudqc3domrqcsxxwwxydccc ccsduhpslcsduhpslcqhqckxrqrpslckxrqrpslcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c626,2( 2120,1(1$6(0$ c0ddwdorxv\ulww¾m¾w c0xxw\ulww¾m¾w c<ohpp¾wwrlplkhqnloðw c$ohppdwwrlplkhqnloðw c7\ðqwhnlm¾w c7\ðwwðp¾w c2slvnholmdw c(o¾nho¾lvhw c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pv c 27,7$/2867<<33, c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c/dsvlshukh c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXV c 27,7$/28'(1% /2/82 $ c$olqqhom¾qqhv cdolqqhom¾qqhv c\olqqhom¾qqhv c<olqqhom¾qqhv c(rvwdlsxxwwxydwlhwr kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

8 7DXOXNNR7\ÐWWÐPLHQP¾¾U¾QPXXWRV6XRPHVVDVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc7\ðwwðpl¾rqyxrghqnxoxwwxdccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc ccc-rqnlqcc-rqnlqcc(rvwdlccc cc3domrqcyhuudqc<kw¾cyhuudqc3domrqcsxxwwxydccc cchqhpp¾qchqhpp¾qcsdomrqcy¾khpp¾qcy¾khpp¾qcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c /, c0lhv c1dlqhq c, ž c 28/8786 c3huxvdvwh c HVNLDVWH c RUNHDDVWH c6885$/8( c3¾¾ndxsxqnlvhxwx c0xx(who¾6xrpl c/¾qvl6xrpl c,w¾6xrpl c3rkmrlv6xrpl kddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

9 7DXOXNNRMDWNXX7\ÐWWÐPLHQP¾¾U¾QPXXWRV6XRPHVVDVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc7\ðwwðpl¾rqyxrghqnxoxwwxdccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc ccc-rqnlqcc-rqnlqcc(rvwdlccc cc3domrqcyhuudqc<kw¾cyhuudqc3domrqcsxxwwxydccc cchqhpp¾qchqhpp¾qcsdomrqcy¾khpp¾qcy¾khpp¾qcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c626,2( 2120,1(1$6(0$ c0ddwdorxv\ulww¾m¾w c0xxw\ulww¾m¾w c<ohpp¾wwrlplkhqnloðw c$ohppdwwrlplkhqnloðw c7\ðqwhnlm¾w c7\ðwwðp¾w c2slvnholmdw c(o¾nho¾lvhw c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pv c 27,7$/2867<<33, c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c/dsvlshukh c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXV c 27,7$/28'(1% /2/82 $ c$olqqhom¾qqhv cdolqqhom¾qqhv c\olqqhom¾qqhv c<olqqhom¾qqhv c(rvwdlsxxwwxydwlhwr kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

10 7DXOXNNR XOXWWDMDKLQWRMHQWDVRQ\W YHUUDWWXQDNXOXWWDMDKLQWRLKLQNNVLWWHQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddfddddddddddg cc XOXWWDMDKLQQDWQ\WYVNNVLWWHQccc chddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddjcc ccc0honrcccc(rvwdlccc cc3domrqcsdomrqc+lhpdqc6dpdoodccsxxwwxydccc ccnrunhdppdwcnrunhdppdwcnrunhdppdwcwdvroodc$ohppdwcwlhwrc<kwhhqv¾cc chddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c /, c0lhv c1dlqhq c, ž c 28/8786 c3huxvdvwh c HVNLDVWH c RUNHDDVWH c6885$/8( c3¾¾ndxsxqnlvhxwx c0xx(who¾6xrpl c/¾qvl6xrpl c,w¾6xrpl c3rkmrlv6xrpl kddddddddddddddddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddm

11 7DXOXNNRMDWNXX XOXWWDMDKLQWRMHQWDVRQ\W YHUUDWWXQDNXOXWWDMDKLQWRLKLQNNVLWWHQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddfddddddddddg cc XOXWWDMDKLQQDWQ\WYVNNVLWWHQccc chddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddjcc ccc0honrcccc(rvwdlccc cc3domrqcsdomrqc+lhpdqc6dpdoodccsxxwwxydccc ccnrunhdppdwcnrunhdppdwcnrunhdppdwcwdvroodc$ohppdwcwlhwrc<kwhhqv¾cc chddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c626,2( 2120,1(1$6(0$ c0ddwdorxv\ulww¾m¾w c0xxw\ulww¾m¾w c<ohpp¾wwrlplkhqnloðw c$ohppdwwrlplkhqnloðw c7\ðqwhnlm¾w c7\ðwwðp¾w c2slvnholmdw c(o¾nho¾lvhw c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pv c 27,7$/2867<<33, c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c/dsvlshukh c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXV c 27,7$/28'(1% /2/82 $ c$olqqhom¾qqhv cdolqqhom¾qqhv c\olqqhom¾qqhv c<olqqhom¾qqhv c(rvwdlsxxwwxydwlhwr kdddddddddddddddddddddddddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddm

12 7DXOXNNR XOXWWDMDKLQWRMHQPXXWRV6XRPHVVDVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddfddddddddddg cc XOXWWDMDKLQQDWccc chdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddjcc ccc1rxvhydwccccccc cc1rxvhydwcvdpddc1rxvhydwccc(rvwdlccc ccqrshdpplqcydxkwldcklwddpplqc3\v\y¾wc/dvnhydwcsxxwwxydccc ccnxlqq\wcnxlqq\wcnxlqq\wcq\n\wdvroodcq\n\wdvrowdcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c /, c0lhv c1dlqhq c, ž c 28/8786 c3huxvdvwh c HVNLDVWH c RUNHDDVWH c6885$/8( c3¾¾ndxsxqnlvhxwx c0xx(who¾6xrpl c/¾qvl6xrpl c,w¾6xrpl c3rkmrlv6xrpl kddddddddddddddddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddlddddddddddm

13 7DXOXNNRMDWNXX XOXWWDMDKLQWRMHQPXXWRV6XRPHVVDVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddfddddddddddg cc XOXWWDMDKLQQDWccc chdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddjcc ccc1rxvhydwccccccc cc1rxvhydwcvdpddc1rxvhydwccc(rvwdlccc ccqrshdpplqcydxkwldcklwddpplqc3\v\y¾wc/dvnhydwcsxxwwxydccc ccnxlqq\wcnxlqq\wcnxlqq\wcq\n\wdvroodcq\n\wdvrowdcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c626,2( 2120,1(1$6(0$ c0ddwdorxv\ulww¾m¾w c0xxw\ulww¾m¾w c<ohpp¾wwrlplkhqnloðw c$ohppdwwrlplkhqnloðw c7\ðqwhnlm¾w c7\ðwwðp¾w c2slvnholmdw c(o¾nho¾lvhw c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pv c 27,7$/2867<<33, c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c/dsvlshukh c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXV c 27,7$/28'(1% /2/82 $ c$olqqhom¾qqhv cdolqqhom¾qqhv c\olqqhom¾qqhv c<olqqhom¾qqhv c(rvwdlsxxwwxydwlhwr kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddlddddddddddm

14 7DXOXNNR XOXWWDMDKLQWRMHQPXXWRVSURVHQWWHLQDYLLPHLVWHQMDVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDUYLR eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddg cc XOXWWDMDKLQQDWc chdddddddddddfdddddddddddj cc9llpnnc6hxunnc chdddddddddddidddddddddddj cc0xxwrvc0xxwrvc chdddddddddddidddddddddddj cccc hddddddddddddddddddddddddidddddddddddidddddddddddj c<kwhhqv¾ccc c /,ccc c0lhvccc c1dlqhqccc c, žccc cccc cccc cccc cccc cccc cccc c 28/8786ccc c3huxvdvwhccc c HVNLDVWHccc c RUNHDDVWHccc c6885$/8(ccc c3¾¾ndxsxqnlvhxwxccc c0xx(who¾6xrplccc c/¾qvl6xrplccc c,w¾6xrplccc c3rkmrlv6xrplccc kddddddddddddddddddddddddldddddddddddldddddddddddm

15 7DXOXNNRMDWNXX XOXWWDMDKLQWRMHQPXXWRVSURVHQWWHLQDYLLPHLVWHQMDVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDUYLR edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddg cc XOXWWDMDKLQQDWc chdddddddddddfdddddddddddj cc9llpnnc6hxunnc chdddddddddddidddddddddddj cc0xxwrvc0xxwrvc chdddddddddddidddddddddddj cccc hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddddidddddddddddj c<kwhhqv¾ccc c626,2( 2120,1(1$6(0$ccc c0ddwdorxv\ulww¾m¾wccc c0xxw\ulww¾m¾wccc c<ohpp¾wwrlplkhqnloðwccc c$ohppdwwrlplkhqnloðwccc c7\ðqwhnlm¾wccc c7\ðwwðp¾wccc c2slvnholmdwccc c(o¾nho¾lvhwccc c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pvccc c 27,7$/2867<<33,ccc c<nvlqdvxydyccc c<nvlqdvxydyccc c<nvlqdvxydyccc c/dsvlshukhccc c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXVccc c 27,7$/28'(1% /2/82 $ccc c$olqqhom¾qqhvccc cdolqqhom¾qqhvccc c\olqqhom¾qqhvccc c<olqqhom¾qqhvccc c(rvwdlsxxwwxydwlhwrccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddddldddddddddddm

16 7DXOXNNR2PDQNRWLWDORXGHQWDORXGHOOLQHQWLODQQHW¾OO¾KHWNHOO¾ YHUUDWWXQDNNVLWWHQYDOOLQQHHVHHQWLODQWHHVHHQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc2pdqwdorxghqwlodq\wyvnnvlwwhqccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc ccc-rqnlqcc-rqnlqcc(rvwdlccc cc3domrqcyhuudqc6dpdqodlcyhuudqc3domrqcsxxwwxydccc ccsduhpslcsduhpslcqhqckxrqrpslckxrqrpslcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c /, c0lhv c1dlqhq c, ž c 28/8786 c3huxvdvwh c HVNLDVWH c RUNHDDVWH c6885$/8( c3¾¾ndxsxqnlvhxwx c0xx(who¾6xrpl c/¾qvl6xrpl c,w¾6xrpl c3rkmrlv6xrpl kddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

17 7DXOXNNRMDWNXX2PDQNRWLWDORXGHQWDORXGHOOLQHQWLODQQHW¾OO¾KHWNHOO¾ YHUUDWWXQDNNVLWWHQYDOOLQQHHVHHQWLODQWHHVHHQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc2pdqwdorxghqwlodq\wyvnnvlwwhqccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc ccc-rqnlqcc-rqnlqcc(rvwdlccc cc3domrqcyhuudqc6dpdqodlcyhuudqc3domrqcsxxwwxydccc ccsduhpslcsduhpslcqhqckxrqrpslckxrqrpslcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c626,2( 2120,1(1$6(0$ c0ddwdorxv\ulww¾m¾w c0xxw\ulww¾m¾w c<ohpp¾wwrlplkhqnloðw c$ohppdwwrlplkhqnloðw c7\ðqwhnlm¾w c7\ðwwðp¾w c2slvnholmdw c(o¾nho¾lvhw c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pv c 27,7$/2867<<33, c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c/dsvlshukh c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXV c 27,7$/28'(1% /2/82 $ c$olqqhom¾qqhv cdolqqhom¾qqhv c\olqqhom¾qqhv c<olqqhom¾qqhv c(rvwdlsxxwwxydwlhwr kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

18 7DXOXNNR2PDQNRWLWDORXGHQWDORXGHOOLQHQWLODQQHNNQNXOXWWXD YHUUDWWXQDW¾P¾QKHWNLVHHQWLODQWHHVHHQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc2pdqwdorxghqwlodnnnxoyvq\wccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc ccc-rqnlqcc-rqnlqcc(rvwdlccc cc3domrqcyhuudqc6dpdqodlcyhuudqc3domrqcsxxwwxydccc ccsduhpslcsduhpslcqhqckxrqrpslckxrqrpslcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c /, c0lhv c1dlqhq c, ž c 28/8786 c3huxvdvwh c HVNLDVWH c RUNHDDVWH c6885$/8( c3¾¾ndxsxqnlvhxwx c0xx(who¾6xrpl c/¾qvl6xrpl c,w¾6xrpl c3rkmrlv6xrpl kddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

19 7DXOXNNRMDWNXX2PDQNRWLWDORXGHQWDORXGHOOLQHQWLODQQHNNQNXOXWWXD YHUUDWWXQDW¾P¾QKHWNLVHHQWLODQWHHVHHQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc2pdqwdorxghqwlodnnnxoyvq\wccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc ccc-rqnlqcc-rqnlqcc(rvwdlccc cc3domrqcyhuudqc6dpdqodlcyhuudqc3domrqcsxxwwxydccc ccsduhpslcsduhpslcqhqckxrqrpslckxrqrpslcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c626,2( 2120,1(1$6(0$ c0ddwdorxv\ulww¾m¾w c0xxw\ulww¾m¾w c<ohpp¾wwrlplkhqnloðw c$ohppdwwrlplkhqnloðw c7\ðqwhnlm¾w c7\ðwwðp¾w c2slvnholmdw c(o¾nho¾lvhw c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pv c 27,7$/2867<<33, c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c/dsvlshukh c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXV c 27,7$/28'(1% /2/82 $ c$olqqhom¾qqhv cdolqqhom¾qqhv c\olqqhom¾qqhv c<olqqhom¾qqhv c(rvwdlsxxwwxydwlhwr kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

20 7DXOXNNR$MDQNRKGDQHGXOOLVXXVNHVWRWDYDURLGHQKDQNLQWDDQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddfddddddddddg cc$mdqnrkgdqhgxoolvxxvccc chddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddjcc ccccc(rvwdlccc ccc(s¾hgxoolc(lcsxxwwxydccc cc(gxoolqhqcqhqcnxpsddnddqcwlhwrc<kwhhqv¾cc chddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ccccccc c /,ccccccc c0lhvccccccc c1dlqhqccccccc c, žccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc c 28/8786ccccccc c3huxvdvwhccccccc c HVNLDVWHccccccc c RUNHDDVWHccccccc c6885$/8(ccccccc c3¾¾ndxsxqnlvhxwxccccccc c0xx(who¾6xrplccccccc c/¾qvl6xrplccccccc c,w¾6xrplccccccc c3rkmrlv6xrplccccccc kddddddddddddddddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddm

21 7DXOXNNRMDWNXX$MDQNRKGDQHGXOOLVXXVNHVWRWDYDURLGHQKDQNLQWDDQ SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddfddddddddddg cc$mdqnrkgdqhgxoolvxxvccc chddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddjcc ccccc(rvwdlccc ccc(s¾hgxoolc(lcsxxwwxydccc cc(gxoolqhqcqhqcnxpsddnddqcwlhwrc<kwhhqv¾cc chddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ccccccc c626,2( 2120,1(1$6(0$ccccccc c0ddwdorxv\ulww¾m¾wccccccc c0xxw\ulww¾m¾wccccccc c<ohpp¾wwrlplkhqnloðwccccccc c$ohppdwwrlplkhqnloðwccccccc c7\ðqwhnlm¾wccccccc c7\ðwwðp¾wccccccc c2slvnholmdwccccccc c(o¾nho¾lvhwccccccc c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pvccccccc c 27,7$/2867<<33,ccccccc c<nvlqdvxydyccccccc c<nvlqdvxydyccccccc c<nvlqdvxydyccccccc c/dsvlshukhccccccc c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXVccccccc c 27,7$/28'(1% /2/82 $ccccccc c$olqqhom¾qqhvccccccc cdolqqhom¾qqhvccccccc c\olqqhom¾qqhvccccccc c<olqqhom¾qqhvccccccc c(rvwdlsxxwwxydwlhwrccccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddm

22 7DXOXNNR$MDQNRKGDQHGXOOLVXXVV¾¾VW¾PLVHQNDQQDOWD SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc$mdqnrkwdrqccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc cccccc(rvwdlccc cc(ulww¾lqc0honrc0honrc(ulww¾lqcsxxwwxydccc cck\y¾ck\y¾ckxrqrckxrqrcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccccc c /,cccccccc c0lhvcccccccc c1dlqhqcccccccc c, žcccccccc c 28/8786cccccccc c3huxvdvwhcccccccc c HVNLDVWHcccccccc c RUNHDDVWHcccccccc c6885$/8(cccccccc c3¾¾ndxsxqnlvhxwxcccccccc c0xx(who¾6xrplcccccccc c/¾qvl6xrplcccccccc c,w¾6xrplcccccccc c3rkmrlv6xrplcccccccc kddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

23 7DXOXNNRMDWNXX$MDQNRKGDQHGXOOLVXXVV¾¾VW¾PLVHQNDQQDOWD SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc$mdqnrkwdrqccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc cccccc(rvwdlccc cc(ulww¾lqc0honrc0honrc(ulww¾lqcsxxwwxydccc cck\y¾ck\y¾ckxrqrckxrqrcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccccc c626,2( 2120,1(1$6(0$cccccccc c0ddwdorxv\ulww¾m¾wcccccccc c0xxw\ulww¾m¾wcccccccc c<ohpp¾wwrlplkhqnloðwcccccccc c$ohppdwwrlplkhqnloðwcccccccc c7\ðqwhnlm¾wcccccccc c7\ðwwðp¾wcccccccc c2slvnholmdwcccccccc c(o¾nho¾lvhwcccccccc c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pvcccccccc c 27,7$/2867<<33,cccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c/dsvlshukhcccccccc c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXVcccccccc c 27,7$/28'(1% /2/82 $cccccccc c$olqqhom¾qqhvcccccccc cdolqqhom¾qqhvcccccccc c\olqqhom¾qqhvcccccccc c<olqqhom¾qqhvcccccccc c(rvwdlsxxwwxydwlhwrcccccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

24 7DXOXNNR$MDQNRKGDQHGXOOLVXXVODLQDQRWRQNDQQDOWD SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc$mdqnrkwdrqccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc cccccc(rvwdlccc cc(ulww¾lqc0honrc0honrc(ulww¾lqcsxxwwxydccc cck\y¾ck\y¾ckxrqrckxrqrcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccccc c /,cccccccc c0lhvcccccccc c1dlqhqcccccccc c, žcccccccc c 28/8786cccccccc c3huxvdvwhcccccccc c HVNLDVWHcccccccc c RUNHDDVWHcccccccc c6885$/8(cccccccc c3¾¾ndxsxqnlvhxwxcccccccc c0xx(who¾6xrplcccccccc c/¾qvl6xrplcccccccc c,w¾6xrplcccccccc c3rkmrlv6xrplcccccccc kddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

25 7DXOXNNRMDWNXX$MDQNRKGDQHGXOOLVXXVODLQDQRWRQNDQQDOWD SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddfddddddddddg cc$mdqnrkwdrqccc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjcc cccccc(rvwdlccc cc(ulww¾lqc0honrc0honrc(ulww¾lqcsxxwwxydccc cck\y¾ck\y¾ckxrqrckxrqrcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccccc c626,2( 2120,1(1$6(0$cccccccc c0ddwdorxv\ulww¾m¾wcccccccc c0xxw\ulww¾m¾wcccccccc c<ohpp¾wwrlplkhqnloðwcccccccc c$ohppdwwrlplkhqnloðwcccccccc c7\ðqwhnlm¾wcccccccc c7\ðwwðp¾wcccccccc c2slvnholmdwcccccccc c(o¾nho¾lvhwcccccccc c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pvcccccccc c 27,7$/2867<<33,cccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c/dsvlshukhcccccccc c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXVcccccccc c 27,7$/28'(1% /2/82 $cccccccc c$olqqhom¾qqhvcccccccc cdolqqhom¾qqhvcccccccc c\olqqhom¾qqhvcccccccc c<olqqhom¾qqhvcccccccc c(rvwdlsxxwwxydwlhwrcccccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddlddddddddddm

26 7DXOXNNR5DKDQN¾\WWÐNHVWRWDYDURLKLQVHXUDDYLHQNNQDLNDQD YHUUDWWXQDUDKDQN¾\WWÐÐQYLLPHLVWHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddfddddddddddg cc5dkdqn¾\wwðvhxunnyvyllpnnccc chdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddjcc ccccccc(rvwdlccc cc3domrqc+lhpdqcc+lhpdqc3domrqcsxxwwxydccc cchqhpp¾qchqhpp¾qc<kw¾sdomrqcy¾khpp¾qcy¾khpp¾qcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c /, c0lhv c1dlqhq c, ž c 28/8786 c3huxvdvwh c HVNLDVWH c RUNHDDVWH c6885$/8( c3¾¾ndxsxqnlvhxwx c0xx(who¾6xrpl c/¾qvl6xrpl c,w¾6xrpl c3rkmrlv6xrpl kddddddddddddddddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddlddddddddddm

27 7DXOXNNRMDWNXX5DKDQN¾\WWÐNHVWRWDYDURLKLQVHXUDDYLHQNNQDLNDQD YHUUDWWXQDUDKDQN¾\WWÐÐQYLLPHLVWHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNXOXWWDMLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddfddddddddddg cc5dkdqn¾\wwðvhxunnyvyllpnnccc chdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddjcc ccccccc(rvwdlccc cc3domrqc+lhpdqcc+lhpdqc3domrqcsxxwwxydccc cchqhpp¾qchqhpp¾qc<kw¾sdomrqcy¾khpp¾qcy¾khpp¾qcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c626,2( 2120,1(1$6(0$ c0ddwdorxv\ulww¾m¾w c0xxw\ulww¾m¾w c<ohpp¾wwrlplkhqnloðw c$ohppdwwrlplkhqnloðw c7\ðqwhnlm¾w c7\ðwwðp¾w c2slvnholmdw c(o¾nho¾lvhw c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pv c 27,7$/2867<<33, c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c/dsvlshukh c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXV c 27,7$/28'(1% /2/82 $ c$olqqhom¾qqhv cdolqqhom¾qqhv c\olqqhom¾qqhv c<olqqhom¾qqhv c(rvwdlsxxwwxydwlhwr kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddlddddddddddm

28 7DXOXNNR RWLWDORXGHQDLNRPXVRVWDDDVXQWRVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD eddddddddddddddddddddddddfddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddfddddddddddg cc2plvwxvdvxqqrqrvwrdlhccc chddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddjcc cccccc(rvwdlccc cc \OO¾c0DKGROOLVHVc/XXOWDYDVWLccSXXWWXYDccc ccydupdvwlcwlchlc(lcwlhwrc<kwhhqv¾cc chddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccccc c /,cccccccc c0lhvcccccccc c1dlqhqcccccccc c, žcccccccc c 28/8786cccccccc c3huxvdvwhcccccccc c HVNLDVWHcccccccc c RUNHDDVWHcccccccc c6885$/8(cccccccc c3¾¾ndxsxqnlvhxwxcccccccc c0xx(who¾6xrplcccccccc c/¾qvl6xrplcccccccc c,w¾6xrplcccccccc c3rkmrlv6xrplcccccccc kddddddddddddddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddm

29 7DXOXNNRMDWNXX RWLWDORXGHQDLNRPXVRVWDDDVXQWRVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddfddddddddddg cc2plvwxvdvxqqrqrvwrdlhccc chddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddjcc cccccc(rvwdlccc cc \OO¾c0DKGROOLVHVc/XXOWDYDVWLccSXXWWXYDccc ccydupdvwlcwlchlc(lcwlhwrc<kwhhqv¾cc chddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccccc c626,2( 2120,1(1$6(0$cccccccc c0ddwdorxv\ulww¾m¾wcccccccc c0xxw\ulww¾m¾wcccccccc c<ohpp¾wwrlplkhqnloðwcccccccc c$ohppdwwrlplkhqnloðwcccccccc c7\ðqwhnlm¾wcccccccc c7\ðwwðp¾wcccccccc c2slvnholmdwcccccccc c(o¾nho¾lvhwcccccccc c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pvcccccccc c 27,7$/2867<<33,cccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c/dsvlshukhcccccccc c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXVcccccccc c 27,7$/28'(1% /2/82 $cccccccc c$olqqhom¾qqhvcccccccc cdolqqhom¾qqhvcccccccc c\olqqhom¾qqhvcccccccc c<olqqhom¾qqhvcccccccc c(rvwdlsxxwwxydwlhwrcccccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddm

30 7DXOXNNR7¾UNHLPSLHQUDKRLWXVPXRWRMHQMDNDXPDDVXQQRQKDQNLQQDVVD DVXQQRQRVWRRQP\ÐQWHLVHVWLYDVWDQQHHW SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD N\V\W¾¾QQHOM¾VWLYXRGHVVDPDDOLVNHV¾V\\VMDMRXOXNXXVVD eddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddg cc9dvwdxvc chddddddddddfddddddddddj cc7¾unhlqcw¾unhlqc hddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiddddddddddiddddddddddj c$681121ccc c5$+2, ccc c1\n\lvhqdvxqqrq1ccc cp\\qwlwxor6dudnhccc c2pdwv¾¾vwðw1ccc c6dudnhccc c3dqnnlodlqd1ccc c6dudnhccc c$udyddvswpv1ccc codlqd6dudnhccc c0xxqrpdlvxxghq1ccc cp\\qwl6dudnhccc c3hulqwð1ccc c6dudnhccc c0xx1ccc c6dudnhccc c(rv1ccc c6dudnhccc c<kwhhqv¾1ccc c6dudnhccc kddddddddddddddddddddddddddddddddddddddlddddddddddlddddddddddm

31 7DXOXNNR RWLWDORXGHQDLNRPXVRVWDDDXWRVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD eddddddddddddddddddddddddfddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddfddddddddddg cc$xwrqrvwrdlhccc chddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddjcc cccccc(rvwdlccc cc \OO¾c0DKGROOLVHVc/XXOWDYDVWLccSXXWWXYDccc ccydupdvwlcwlchlc(lcwlhwrc<kwhhqv¾cc chddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccccc c /,cccccccc c0lhvcccccccc c1dlqhqcccccccc c, žcccccccc c 28/8786cccccccc c3huxvdvwhcccccccc c HVNLDVWHcccccccc c RUNHDDVWHcccccccc c6885$/8(cccccccc c3¾¾ndxsxqnlvhxwxcccccccc c0xx(who¾6xrplcccccccc c/¾qvl6xrplcccccccc c,w¾6xrplcccccccc c3rkmrlv6xrplcccccccc kddddddddddddddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddm

32 7DXOXNNRMDWNXX RWLWDORXGHQDLNRPXVRVWDDDXWRVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddfddddddddddg cc$xwrqrvwrdlhccc chddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddfddddddddddddjcc cccccc(rvwdlccc cc \OO¾c0DKGROOLVHVc/XXOWDYDVWLccSXXWWXYDccc ccydupdvwlcwlchlc(lcwlhwrc<kwhhqv¾cc chddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccccc c626,2( 2120,1(1$6(0$cccccccc c0ddwdorxv\ulww¾m¾wcccccccc c0xxw\ulww¾m¾wcccccccc c<ohpp¾wwrlplkhqnloðwcccccccc c$ohppdwwrlplkhqnloðwcccccccc c7\ðqwhnlm¾wcccccccc c7\ðwwðp¾wcccccccc c2slvnholmdwcccccccc c(o¾nho¾lvhwcccccccc c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pvcccccccc c 27,7$/2867<<33,cccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c/dsvlshukhcccccccc c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXVcccccccc c 27,7$/28'(1% /2/82 $cccccccc c$olqqhom¾qqhvcccccccc cdolqqhom¾qqhvcccccccc c\olqqhom¾qqhvcccccccc c<olqqhom¾qqhvcccccccc c(rvwdlsxxwwxydwlhwrcccccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddddlddddddddddm

33 7DXOXNNR8XVLYDLN¾\WHWW\DXWRDXWRQRVWRRQP\ÐQWHLVHVWLYDVWDQQHHW SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddddddg cc$xwrqrvwrdlhcc chddddddddddddddddfddddddddddddddddjc cc \OO¾YDUPDVWLc0DKGROOLVHVWLc<KWHHQV¾c chdddddddddfddddddidddddddddfddddddidddddddddfddddddj cc1cc1cc1cc hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddiddddddidddddddddiddddddidddddddddiddddddj c0,//$,1(1$872ccccccc c8xvldxwrccccccc c ¾\WHWW\DXWRccccccc c6hn¾xxvlhww¾n¾\whww\dxwrccccccc c(rvccccccc c<kwhhqv¾ccccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddlddddddldddddddddlddddddldddddddddlddddddm

34 7DXOXNNR7¾UNHLPSLHQUDKRLWXVPXRWRMHQMDNDXPDDXWRQRVWRVVD DXWRQRVWRRQP\ÐQWHLVHVWLYDVWDQQHHW SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD N\V\W¾¾QQHOM¾VWLYXRGHVVDPDDOLVNHV¾V\\VMDMRXOXNXXVVD eddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddg cc9dvwdxvc chddddddddddfddddddddddj cc7¾unhlqcw¾unhlqc hddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiddddddddddiddddddddddj c$ ccc c5$+2, ccc c$xwrqp\\qwlwxor1ccc cccc c2pdwv¾¾vwðw1ccc cccc c3dqnnlodlqd1ccc cccc c2vdpdnvxndxssd1ccc cccc c/xrwwrnruwwloxrwwr1ccc cccc c0xxqrpdlvxxghq1ccc cp\\qwlccc c0xx1ccc cccc c(rv1ccc cccc c<kwhhqv¾1ccc cccc kddddddddddddddddddddddddddddddddddddddlddddddddddlddddddddddm

35 7DXOXNNR5DKDQN¾\WWÐMRLKLQNLQNXOXWXVNRKWHLVLLQVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddg cc9dvwdxvcc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjc cc \OO¾c(KN¾c(Lc(RVc<KWHHQV¾c hdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddj c 8/ '(cccccc c$vxqqrqnrumdxv1cccccc c5lylcccccc c RGLQVLVXVWXV1cccccc c5lylcccccc c9dsdddmdqdvxqwr1cccccc c5lylcccccc c9llkghhohnwurqllnnd1cccccc c5lylcccccc c RGLQNRQHHW1cccccc c5lylcccccc c DOOLLWKDUUDVWXVMD1cccccc cxonrloxy¾olqhhw5lylcccccc c XONXY¾OLQHHWHL1cccccc cdxwr5lylcccccc c9dsdddmdqpdwndw1cccccc cnrwlpddvvdy¾ksy5lylcccccc c9dsdddmdqpdwndw1cccccc cxonrpdlood5lylcccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddm

36 7DXOXNNR-RLGHQNLQODLWWHLGHQ\OHLV\\VNRWLWDORXNVLVVDKDDVWDWWHOXKHWNHOO¾ SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD N\V\W¾¾QQHOM¾VWLYXRGHVVDKHOPLWRXNRHORMDPDUUDVNXXVVD 7DUNHPSLDWLHWRMDWLODWWDYLVVD7LODVWRNHVNXNVHVWD eddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddg cc9dvwdxvcc chddddddddddfddddddddddfddddddddddjc cc \OO¾c(Lc(RVc<KWHHQV¾c hddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddj c/$,7(ccccc c7hohylvlr1ccccc c5lylccccc c/ddmdnxydwdlwdxoxwy1ccccc c5lylccccc c DDSHOLWYWDL1ccccc cvdwhoollwwldqwhqql5lylccccc c7ypdnvxnruwwl1ccccc c5lylccccc c,3791ccccc c5lylccccc c'9'odlwh1ccccc c5lylccccc c7doohqwdydgljlvrylwlq'9'1ccccc c5lylccccc c9lghrndphud1ccccc c5lylccccc c'ljlndphud1ccccc c5lylccccc c7lhwrnrqh1ccccc c5lylccccc c DQQHWWDYDWLHWRNRQH1ccccc c5lylccccc c7xorvwlqwdlvndqqhul1ccccc c5lylccccc kddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddm

37 7DXOXNNR-RLGHQNLQODLWWHLGHQ\OHLV\\VNRWLWDORXNVLVVDKDDVWDWWHOXKHWNHOO¾ SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD N\V\W¾¾QQHOM¾VWLYXRGHVVDKHOPLWRXNRHORMDPDUUDVNXXVVD 7DUNHPSLDWLHWRMDWLODWWDYLVVD7LODVWRNHVNXNVHVWD eddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddg cc9dvwdxvcc chddddddddddfddddddddddfddddddddddjc cc \OO¾c(Lc(RVc<KWHHQV¾c hddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddj c/$,7(ccccc c/ddmdndlvwd1ccccc c5lylccccc c/llnnxydoddmdndlvwd1ccccc cprnnxod5lylccccc c/dqjdwrqvlv¾yhunnr/$11ccccc c5lylccccc c7lhwrnrqhsxkholphqd1ccccc c5lylccccc c7lhwrnrqhwhohylvlrqd1ccccc c5lylccccc c/dqndsxkholqollww\p¾1ccccc c5lylccccc c0dwndsxkholq1ccccc c5lylccccc c,qwhuqhwpdwndsxkholq1ccccc c:$3*356*5lylccccc c DPHUDPDWNDSXKHOLQ1ccccc c5lylccccc c*36pdwndsxkholq1ccccc c5lylccccc c+hqnloðdxwr1ccccc c5lylccccc c$xwrvvd*36sdlndqqlq1ccccc c5lylccccc kddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddm

38 7DXOXNNR RWLWDORXNVLHQDXWRLVWXQHLVXXVMRLGHQNLQWDXVWDWLHWRMHQPXNDDQ SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD N\V\W¾¾QQHOM¾VWLYXRGHVVDKHOPLWRXNRHORMDPDUUDVNXXVVD edddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddfddddddddddg cc+hqnloðdxwrccc chddddddddddfddddddddddfddddddddddjcc cc2qdxwrc(ldxwrdc(rvc<kwhhqv¾cc chddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccc c6885$/8(cccccc c3¾¾ndxsxqnlvhxwxcccccc c0xx(who¾6xrplcccccc c/¾qvl6xrplcccccc c,w¾6xrplcccccc c3rkmrlv6xrplcccccc c626,2( 2120,1(1$6(0$cccccc c0ddwdorxv\ulww¾m¾wcccccc c0xxw\ulww¾m¾wcccccc c<ohpp¾wwrlplkhqnloðwcccccc c$ohppdwwrlplkhqnloðwcccccc c7\ðqwhnlm¾wcccccc c7\ðwwðp¾wcccccc c2slvnholmdwcccccc c(o¾nho¾lvhwcccccc c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pvcccccc c 27,7$/2867<<33,cccccc c<nvlqdvxydycccccc c<nvlqdvxydycccccc c<nvlqdvxydycccccc c/dsvlshukhcccccc c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXVcccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddm

39 7DXOXNNR RWLWDORXGHQUDKDWLODQQHKDDVWDWWHOXKHWNHOO¾ SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddfddddddddddg cc5dkdwlodqqhq\n\lvlqccc chdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddjcc ccccc7dorxvc7dorxvcccc ccc XOXWXNVHHQc5DKDWcS\VW\\cS\VW\\c(RVWDLccc cc7dorxvcn¾\whw¾¾qcullww¾y¾wcv¾¾vw¾p¾¾qcv¾¾vw¾p¾¾qcsxxwwxydccc ccyhonddqwxxcv¾¾vwðm¾cqlslqqdslqcklhpdqcsdomrqcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c /, c0lhv c1dlqhq c, ž c 28/8786 c3huxvdvwh c HVNLDVWH c RUNHDDVWH c6885$/8( c3¾¾ndxsxqnlvhxwx c0xx(who¾6xrpl c/¾qvl6xrpl c,w¾6xrpl c3rkmrlv6xrpl kddddddddddddddddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddlddddddddddm

40 7DXOXNNRMDWNXX RWLWDORXGHQUDKDWLODQQHKDDVWDWWHOXKHWNHOO¾ SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddfddddddddddg cc5dkdwlodqqhq\n\lvlqccc chdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddfdddddddddddjcc ccccc7dorxvc7dorxvcccc ccc XOXWXNVHHQc5DKDWcS\VW\\cS\VW\\c(RVWDLccc cc7dorxvcn¾\whw¾¾qcullww¾y¾wcv¾¾vw¾p¾¾qcv¾¾vw¾p¾¾qcsxxwwxydccc ccyhonddqwxxcv¾¾vwðm¾cqlslqqdslqcklhpdqcsdomrqcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddidddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾ c626,2( 2120,1(1$6(0$ c0ddwdorxv\ulww¾m¾w c0xxw\ulww¾m¾w c<ohpp¾wwrlplkhqnloðw c$ohppdwwrlplkhqnloðw c7\ðqwhnlm¾w c7\ðwwðp¾w c2slvnholmdw c(o¾nho¾lvhw c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pv c 27,7$/2867<<33, c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c<nvlqdvxydy c/dsvlshukh c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXV c 27,7$/28'(1% /2/82 $ c$olqqhom¾qqhv cdolqqhom¾qqhv c\olqqhom¾qqhv c<olqqhom¾qqhv c(rvwdlsxxwwxydwlhwr kdddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddldddddddddddlddddddddddm

41 7DXOXNNR RWLWDORXGHQV¾¾VWÐPDKGROOLVXXGHWVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD eddddddddddddddddddddddddfddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddfddddddddddg cc6¾¾vwðpdkgroolvxxghwccc chddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddjcc cc+\ylqc0honrc0honrc+\ylqc(rvwdlccc ccwrgq¾ncwrgq¾ncwrgq¾ncwrgq¾ncsxxwwxydccc ccv¾¾vw¾¾cv¾¾vw¾¾chlv¾¾vw¾chlv¾¾vw¾cwlhwrc<kwhhqv¾cc chddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccccc c /,cccccccc c0lhvcccccccc c1dlqhqcccccccc c, žcccccccc c 28/8786cccccccc c3huxvdvwhcccccccc c HVNLDVWHcccccccc c RUNHDDVWHcccccccc c6885$/8(cccccccc c3¾¾ndxsxqnlvhxwxcccccccc c0xx(who¾6xrplcccccccc c/¾qvl6xrplcccccccc c,w¾6xrplcccccccc c3rkmrlv6xrplcccccccc kddddddddddddddddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddm

42 7DXOXNNRMDWNXX RWLWDORXGHQV¾¾VWÐPDKGROOLVXXGHWVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD edddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddfddddddddddg cc6¾¾vwðpdkgroolvxxghwccc chddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddfddddddddddjcc cc+\ylqc0honrc0honrc+\ylqc(rvwdlccc ccwrgq¾ncwrgq¾ncwrgq¾ncwrgq¾ncsxxwwxydccc ccv¾¾vw¾¾cv¾¾vw¾¾chlv¾¾vw¾chlv¾¾vw¾cwlhwrc<kwhhqv¾cc chddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hdddddddddddddddddddddddddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccccc c626,2( 2120,1(1$6(0$cccccccc c0ddwdorxv\ulww¾m¾wcccccccc c0xxw\ulww¾m¾wcccccccc c<ohpp¾wwrlplkhqnloðwcccccccc c$ohppdwwrlplkhqnloðwcccccccc c7\ðqwhnlm¾wcccccccc c7\ðwwðp¾wcccccccc c2slvnholmdwcccccccc c(o¾nho¾lvhwcccccccc c2pddnrwlwdorxwwdkrlwdydw\pvcccccccc c 27,7$/2867<<33,cccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c<nvlqdvxydycccccccc c/dsvlshukhcccccccc c DKGHQWDLXVDLNXLVHQWDORXVcccccccc c 27,7$/28'(1% /2/82 $cccccccc c$olqqhom¾qqhvcccccccc cdolqqhom¾qqhvcccccccc c\olqqhom¾qqhvcccccccc c<olqqhom¾qqhvcccccccc c(rvwdlsxxwwxydwlhwrcccccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddlddddddddddm

43 7DXOXNNR6¾¾VWÐMHQS¾¾DVLDOOLVHWN¾\WWÐWDUNRLWXNVHWVHXUDDYLHQNNQDLNDQD V¾¾VW¾PLVHHQP\ÐQWHLVHVWLYDVWDQQHHW SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD N\V\W¾¾QQHOM¾VWLYXRGHVVDWDPPLKXKWLKHLQ¾MDORNDNXXVVD edddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddg cc9dvwdxvcc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjc cc \OO¾c(KN¾c(Lc(RVc<KWHHQV¾c hdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddj c ž<77 7$5 2,786cccccc c$vxqwrwdlpxxqyhodq1cccccc ckrlwr5lylcccccc c(wxn¾whlvv¾¾vw¾plqhq1cccccc cdvxqqrqkdqnlqwddq5lylcccccc c HVWRNXOXWXVWDYDURLGHQ1cccccc ckdqnlqwd5lylcccccc c0dwnxvwdplqhqwdl1cccccc corpdqylhwwr5lylcccccc c3dkdqs¾ly¾qydud1cccccc c5lylcccccc c9dqkxxghqydud1cccccc c5lylcccccc c0xxwdunrlwxv1cccccc c5lylcccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddm

44 7DXOXNNR$LRWXWVLMRLWXVNRKWHHWV¾¾VWÐLOOHVHXUDDYLHQNNQDLNDQD V¾¾VW¾PLVHHQP\ÐQWHLVHVWLYDVWDQQHHW SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD N\V\W¾¾QQHOM¾VWLYXRGHVVDWDPPLKXKWLKHLQ¾MDORNDNXXVVD edddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddg cc9dvwdxvcc chdddddddddfdddddddddfdddddddddfdddddddddjc cc \OO¾c(KN¾c(Lc(RVc<KWHHQV¾c hdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddj c6,-2,786 2+'(cccccc c3dqnnlwlolwwdl1cccccc cwdoohwxnvhw5lylcccccc c$vxqwrrvdnh1cccccc c5lylcccccc c LLQWH¾RPDLVXXVPO1cccccc crpdnrwlwdor5lylcccccc c3ðuvvlrvdnnhhw1cccccc c5lylcccccc c2eoljddwlrwwdlpxxw1cccccc cmrxnnryhondnlumdw5lylcccccc c6lmrlwxvudkdvwrwwdl1cccccc cpxxwduyrsdshulw5lylcccccc c9dnxxwxvv¾¾vwðw1cccccc c5lylcccccc c9dsdddmdqdvxqwr1cccccc c5lylcccccc c7dlghwdl1cccccc cduyrhvlqhhw5lylcccccc c0xxvlmrlwxvnrkgh1cccccc c5lylcccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddm

45 7DXOXNNR7RWHXWXQHHWVLMRLWXVNRKWHHWKDDVWDWWHOXKHWNHOO¾ SURVHQWWLDNDLNLVWDNRWLWDORXNVLVWD N\V\W¾¾QQHOM¾VWLYXRGHVVDWDPPLKXKWLKHLQ¾MDORNDNXXVVD edddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddg cc9dvwdxvcc chdddddddddfdddddddddfdddddddddjc cc \OO¾c(Lc(RVc<KWHHQV¾c hdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddidddddddddidddddddddidddddddddidddddddddj c6,-2,786 2+'(ccccc c0¾¾u¾dlndlvwdl1ccccc cvlmrlwxvwlolw5lylccccc c3ðuvvlrvdnnhhw1ccccc c5lylccccc c6lmrlwxvudkdvwrw1ccccc c5lylccccc c-rxnnryhondnlumdw1ccccc c5lylccccc c9dnxxwxvv¾¾vwðw1ccccc c5lylccccc c6lmrlwxvdvxqwrwdl1ccccc cnllqwhlvwð5lylccccc c0xxvlmrlwxvnrkgh1ccccc c5lylccccc kdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddldddddddddldddddddddldddddddddldddddddddm

46 7DXOXNNR RWLWDORXGHQODLQDQRWWRDLNRPXVVHXUDDYLHQNNQDLNDQD SURVHQWWLDNRWLWDORXNVLVWD eddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdddddddddddddfddddddddddg cc/dlqdqrwwrdlhccc chdddddddddddddfdddddddddddddfdddddddddddddfdddddddddddddfdddddddddddddjcc cccccc(rvwdlccc cc \OO¾cc/XXOWDYDVWLccSXXWWXYDccc ccydupdvwlc0dkgroolvhvwlchlc(lcwlhwrc<kwhhqv¾cc chdddddddddddddidddddddddddddidddddddddddddidddddddddddddidddddddddddddidddddddddddddjc cc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc5lylc1c hddddddddddddddddddddddddidddddddddddddidddddddddddddidddddddddddddidddddddddddddidddddddddddddidddddddddddddiddddddddddj c<kwhhqv¾cccccccc c /,cccccccc c0lhvcccccccc c1dlqhqcccccccc c, žcccccccc c 28/8786cccccccc c3huxvdvwhcccccccc c HVNLDVWHcccccccc c RUNHDDVWHcccccccc c6885$/8(cccccccc c3¾¾ndxsxqnlvhxwxcccccccc c0xx(who¾6xrplcccccccc c/¾qvl6xrplcccccccc c,w¾6xrplcccccccc c3rkmrlv6xrplcccccccc kddddddddddddddddddddddddldddddddddddddldddddddddddddldddddddddddddldddddddddddddldddddddddddddldddddddddddddlddddddddddm

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, syyskuu Kuluttajien luottamusindikaattori ja BKT:n vuosimuutos neljännesvuosittain 1995-2011 24

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, maaliskuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-3/2012* EU-27 Euroalue

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, syyskuu Kuluttajien arviot ajankohdan otollisuudesta säästämiselle, lainanotolle ja kestotavaroiden

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, toukokuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa toukokuussa 2014 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, helmikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, kesäkuu Helsinki 30.6.2015.5.2012.5.2012 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, maaliskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, helmikuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa helmikuussa 2012 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, heinäkuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, helmikuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa helmikuussa 2013 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, elokuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, syyskuu 25 Saldoluku Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-9/2012 20 15 10 5 0-5 -10 1 1 1

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, joulukuu Kuluttajien luottamusindikaattori ja BKT:n vuosimuutos neljännesvuosittain 1995-2012

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, lokakuu 35 30 25 20 15 10 Työllisten arviot työttömyyden uhasta omalla kohdallaan 3/2004-10/2013

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, marraskuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, joulukuu Kuluttajien luottamusindikaattori ja BKT:n vuosimuutos neljännesvuosittain 1995-2013

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, maaliskuu 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät EU:ssa

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, maaliskuu Suunnitellut ensisijaiset rahoitusmuodot asunnon ostoaikeissa, maaliskuu 2014 ja 2004

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, tammikuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-1/2014* EU-28 Euroalue

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, elokuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-8/2013* EU-28 Euroalue

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, lokakuu Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, lokakuu 2011*

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, tammikuu Kuluttajien odotukset taloudesta vuoden kuluttua eri sosioekonomisissa ryhmissä, tammikuu

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, huhtikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, maaliskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, lokakuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, tammikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, lokakuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, elokuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, tammikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, marraskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, toukokuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, elokuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, helmikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, helmikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, marraskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, huhtikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2018 Kuluttajabarometri: taulukot 2018, tammikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, heinäkuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, marraskuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-11/2012* EU-27 Euroalue

Lisätiedot

Kuluttajabarometri, kotitalouksien näkemys talouden muutoksista

Kuluttajabarometri, kotitalouksien näkemys talouden muutoksista Tilastokeskus-päivä 3.9.29 Kuluttajabarometri, kotitalouksien näkemys talouden muutoksista yliaktuaari pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi p. (9) 1734 3598 Kuluttajabarometri! Puhelinhaastattelututkimus!

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI HELSINKI

VAALIPUNTARI HELSINKI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI TAMPERE

VAALIPUNTARI TAMPERE VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 00 ja odotukset vuodelle 01 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri on

Lisätiedot

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 97 00 ja odotukset vuodelle 01 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri on kuukausittainen

Lisätiedot

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 000 ja odotukset vuodelle 001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2011 Kuluttajabarometri 2011, kesäkuu Kuluttajien luottamus heikkeni kesäkuussa Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt edelleen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus keskimääräisellä tasolla maaliskuussa

Kuluttajien luottamus keskimääräisellä tasolla maaliskuussa Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, maaliskuu Kuluttajien luottamus keskimääräisellä tasolla maaliskuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 11,2, kun se helmikuussa oli 10,6

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus heikentynyt - omaan talouteen uskotaan

Kuluttajien luottamus heikentynyt - omaan talouteen uskotaan Tulot ja kulutus 2011 Kuluttajabarometri 2011, toukokuu Kuluttajien luottamus heikentynyt - omaan talouteen uskotaan Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 15,4, kun se huhtikuussa oli 17,8

Lisätiedot

Kuluttajien taloususko vahvinta neljään vuoteen

Kuluttajien taloususko vahvinta neljään vuoteen Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, toukokuu Kuluttajien taloususko vahvinta neljään vuoteen Kuluttajien luottamus talouteen koheni edelleen toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli

Lisätiedot

Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta elpymässä

Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta elpymässä Tulot ja kulutus 2012 Kuluttajabarometri 2012, huhtikuu Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta elpymässä Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman huhtikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2013 Kuluttajabarometri 2013, heinäkuu Kuluttajien luottamus heikkeni heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 5,0, kun se kesäkuussa oli 8,1 ja toukokuussa 5,0. Heinäkuussa

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen heinäkuussa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen heinäkuussa Tulot ja kulutus 2012 Kuluttajabarometri 2012, heinäkuu Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa nollassa (0,1), kun se oli kesäkuussa

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 29 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 28, 4. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 28 Pohjois- Etelä- 12 9,1

Lisätiedot

Kuluttajabarometri. Pertti Kangassalo yliaktuaari. pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3598

Kuluttajabarometri. Pertti Kangassalo yliaktuaari. pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3598 Pertti Kangassalo yliaktuaari pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3598 Mikä on kuluttajabarometri?! Puhelinhaastattelututkimus, kvalitatiivinen survey! Kuluttajien taloudelliset mielialat,

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus heikkeni edelleen vahvempi kuin vuosi sitten

Kuluttajien luottamus heikkeni edelleen vahvempi kuin vuosi sitten Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, syyskuu Kuluttajien luottamus heikkeni edelleen vahvempi kuin vuosi sitten Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 4,2, kun se elokuussa oli 8,3

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, heinäkuu Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 6,9, kun se kesäkuussa oli 10,8 ja toukokuussa

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 2009 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 2009, 3. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 3. neljännes 2009 Helsinki 22.10.2009

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 11 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 1, 4. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 1 Keski- Pohjois- Itä- Etelä-

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 2010 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 2010, 1. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 1. neljännes 2010 Helsinki 22.4.2010

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri 2016, toukokuu Kuluttajien luottamus vahvinta vuoteen Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 12,5,

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2.3.2011

Kaupan näkymät 2.3.2011 Kaupan näkymät 2.3.2011 Kuluttajabarometri: Miltä kuluttajien ostoaikomukset näyttävät? Pellervo Marja-aho suunnittelija pellervo.marja-aho@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3349 Mikä on kuluttajabarometri?

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 21 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 29, 4. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 29 Pohjois- 11 1,3 9,6

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 29 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 29, 2. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 2. neljännes 29 Etelä- Itä- Pohjois-

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen-seminaari Pori

Tilastotiedon hyödyntäminen-seminaari Pori Tilastotiedon hyödyntäminen-seminaari Pori 18.11.29 SATAKUNTALAINEN KULUTTAJANA Pellervo Marja-aho 18 11 29 Kuluttajabarometri! Puhelinhaastattelututkimus! Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 2 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 2, 3. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 3. neljännes 2 Itä- Pohjois- Keski- Etelä-

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 29 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 29, 1. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 1. neljännes 29-4,1-4,1-4,2-4,8-4,9-5,3-5,3-5,3-5,8-5,9-6,6-3,1-3,3

Lisätiedot

Kuluttajat uskovat säästämismahdollisuuksiinsa

Kuluttajat uskovat säästämismahdollisuuksiinsa Tulot ja kulutus 2012 Kuluttajabarometri 2012, joulukuu Kuluttajat uskovat säästämismahdollisuuksiinsa Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen vahvistunut hieman. Kuluttajien luottamusindikaattori

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2010 Kuluttajabarometri 2010, syyskuu Kuluttajien luottamus vahvinta kautta aikojen Kuluttajien luottamus talouteen nousi syyskuussa vahvemmaksi kuin koskaan aiemmin. Kuluttajien luottamusindikaattori

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus elpyi vain vähän marraskuussa

Kuluttajien luottamus elpyi vain vähän marraskuussa Tulot ja kulutus 2012 Kuluttajabarometri 2012, marraskuu Kuluttajien luottamus elpyi vain vähän marraskuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 1,0, kun se oli lokakuussa -1,6 ja syyskuussa

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus lähes keskimääräistä toukokuussa

Kuluttajien luottamus lähes keskimääräistä toukokuussa Tulot ja kulutus 2012 Kuluttajabarometri 2012, toukokuu Kuluttajien luottamus lähes keskimääräistä toukokuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 12,0, kun se oli huhtikuussa 10,4 ja maaliskuussa

Lisätiedot

Kuluttajien usko Suomen talouteen yhä heikompi

Kuluttajien usko Suomen talouteen yhä heikompi Tulot ja kulutus 2011 Kuluttajabarometri 2011, heinäkuu Kuluttajien usko Suomen talouteen yhä heikompi Kuluttajien yleinen luottamus talouteen pysyi heinäkuussa ennallaan edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni huhtikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni huhtikuussa Tulot ja kulutus 2013 Kuluttajabarometri 2013, huhtikuu Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni huhtikuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 6,4, kun se maaliskuussa oli 10,2 ja helmikuussa

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2011 Kuluttajabarometri 2011, joulukuu Kuluttajien talousluottamus hiipuu Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 0,4, kun se oli marraskuussa 1,5 ja lokakuussa 1,3. Luottamusindikaattori

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen lasku hidastui lokakuussa

Kuluttajien luottamuksen lasku hidastui lokakuussa Tulot ja kulutus 2011 Kuluttajabarometri 2011, lokakuu Kuluttajien luottamuksen lasku hidastui lokakuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 1,3, kun se syyskuussa oli 2,3 ja elokuussa 5,1.

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus edelleen heikko ja ostoaikeet vaisut

Kuluttajien luottamus edelleen heikko ja ostoaikeet vaisut Tulot ja kulutus 2014 Kuluttajabarometri 2014, marraskuu Kuluttajien luottamus edelleen heikko ja ostoaikeet vaisut Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 2,6, kun se oli lokakuussa 0,4 ja

Lisätiedot

Talousluottamuksen lievä nousuvire jatkui tammikuussa

Talousluottamuksen lievä nousuvire jatkui tammikuussa Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, tammikuu Talousluottamuksen lievä nousuvire jatkui tammikuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 6,0, kun se joulukuussa oli 4,4 ja marraskuussa

Lisätiedot

Kuluttajabarometri. Kuluttajien talousluottamus kohentuu hitaasti. 2013, tammikuu

Kuluttajabarometri. Kuluttajien talousluottamus kohentuu hitaasti. 2013, tammikuu Tulot ja kulutus 2013 Kuluttajabarometri 2013, tammikuu Kuluttajien talousluottamus kohentuu hitaasti Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 4,5, kun se oli joulukuussa 3,5 ja marraskuussa 1,0.

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen lievä nousuvire jatkui joulukuussa

Kuluttajien luottamuksen lievä nousuvire jatkui joulukuussa Tulot ja kulutus 2013 Kuluttajabarometri 2013, joulukuu Kuluttajien luottamuksen lievä nousuvire jatkui joulukuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 7,2, kun se oli marraskuussa 6,4 ja

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus ennallaan marraskuussa

Kuluttajien luottamus ennallaan marraskuussa Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri 2017, marraskuu Kuluttajien luottamus ennallaan marraskuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 23,0, kun se lokakuussa oli 23,1 ja syyskuussa 23,7.

Lisätiedot

Kuluttajien usko omaan talouteensa heikkeni lokakuussa

Kuluttajien usko omaan talouteensa heikkeni lokakuussa Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, lokakuu Kuluttajien usko omaan talouteensa heikkeni lokakuussa Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen heikentynyt. Kuluttajien luottamusindikaattori

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain SVT Tulot ja kulutus : Kuluttajabarometri maakunnittain,. neljännes Lisätietoja: Pellervo Marja-aho Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala Kuluttajien luottamusindikaattori - 98 99 7 6 7 Vuosineljännes

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 21 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 21, 2. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 2. neljännes 21 Etelä- 14,3 14,2 13,4

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus ennallaan maaliskuussa

Kuluttajien luottamus ennallaan maaliskuussa Tulot ja kulutus 2012 Kuluttajabarometri 2012, maaliskuu Kuluttajien luottamus ennallaan maaliskuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 8,0, kun se oli helmikuussa 8,3 ja tammikuussa 3,4.

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, joulukuu Kuluttajien mielialat vaisut joulun alla Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman joulukuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa

Lisätiedot