Rakennushankkeen vaiheet Tapio Kallasjoki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennushankkeen vaiheet Tapio Kallasjoki"

Transkriptio

1 Rakennushankkeen vaiheet 2016 Tapio Kallasjoki

2 Rakennushankkeen vaiheet talotekniikan tehtäväluettelon TATE95 mukaan Tarveselvityksessä arvioidaan hankkeen tarpeet, mahdollisuudet ja edellytykset Hankesuunnittelussa selvitetään toteuttamismahdollisuudet ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat sekä kustannustaso ja aikataulu Luonnossuunnitteluvaiheessa määritellään teknisten järjestelmien toteuttamistapa Toteutussuunnittelussa määritellään hankintatapa ja laaditaan hankinta-asiakirjat ja piirustukset Rakentamisvaiheessa toteutetaan suunnitelmat ja varmistetaan laatutavoitteet täyttävä lopputulos. Rakentamisvaiheen lopuksi rakennus otetaan vastaan. Käyttöönottovaiheessa käynnistetään rakennuksessa aiottu toiminta ja varmistetaan, että kaikki toimii suunnitellusti. Hanke päättyy takuutarkastukseen ja takuiden vapauttamiseen.

3 akennushankkeen vaiheet TATE12 mukaan Tarveselvitys Hankesuunnittelu Suunnittelun valmistelu Ehdotussuunnittelu Yleissuunnittelu Rakennuslupatehtävät Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Rakentaminen Käyttöönotto Takuuaika

4 Rakennushankkeen vaiheet vanhassa ja uudessa tehtäväluettelossa

5 Tavoitteet hankkeen eri vaiheissa (TATE12) Tarveselvityksessä perusteellaan hankkeen tarpeellisuus ja tehdään hankepäätös Hankesuunnittelulla asetetaan laajuutta, toimivuutta, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet, joiden pohjalta tehdään investointipäätös Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelupäätös Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut ja valitaan ehdotussuunnitelma Yleissuunnittelussa kehitetään ehdotussuunnitelma toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi ja laaditaan pääpiirustukset Rakennuslupatehtävissä selvitetään lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys ja laaditaan lupahakemus. Tavoitteena on hyväksytty rakennuslupa. Toteutussuunnittelussa kehitetään yleissuunnitelma rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi, joiden pohjalta urakat voidaan kilpailuttaa. Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, tehdään urakkakilpailut, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. Tuloksena on rakentamispäätös. Rakentamisessa varmistetaan, että toteutus on tehty sopimusten mukaan ja lopputulos täyttää tavoitteet. Tuloksena on vastaanottopäätös. Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmän toiminta ja annetaan käytön opastus. Rakennus voidaan ottaa käyttöön. Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säätöjä, pidetään tarkastuksia ja korjataan mahdollisia puutteita.

6 TARVESELVITYS Tarveselvityksessä perusteellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve. Tarveselvityksen tekee pääasiassa rakennuttaja. Tarveselvityksessä kuvataan alustavasti tarvittavat tilat selvitetään tiloille asetettavat vaatimukset tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus Tarveselvityksen tuloksena on hankepäätös ja tarveselvitysraportti, jota käytetään hankesuunnittelun pohjana, jos hanke käynnistyy.

7 Sähkösuunnittelijan mahdollisia tehtäviä tarveselvityksessä Määritetään toiminnoista aiheutuvat erityistilantarpeet Varavoima, UPS, muuntamo, akusto, jne Peruskorjauskohteessa arvioidaan nykyisten tilojen ja järjestelmien soveltuvuus ja uusimistarve Määritellään liiketoiminnan asettamat tavoitteet Tilojen muunneltavuus, energiamittaukset, mahdollinen ympäristöluokitus (LEED, BREEAM), jne Määritetään erityisvaatimukset olosuhteille, turvallisuudelle ja varustetasolle Valvonta- ja ilmoitusjärjestelmät, häiriösuojaus, salamasuojaus Määritetään järjestelmien tilatarpeet (sähkötilat) Määritetään vaatimukset ja perusratkaisut sähköiselle talotekniikalle Tehdään alustava investointikustannuslaskelma

8 HANKESUUNNITTELU Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankeselvitys jakaantuu kahteen osaan, joissa toisessa selvitetään rakennuspaikan rakennuskelpoisuutta ja toisessa kerätään tietoja ja suunnittelutavoitteitta hankeohjelman pohjaksi. Vaiheen tuloksena on hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös.

9 Sähkösuunnittelijan mahdollisia tehtäviä hankesuunnittelussa Määritetään suunnittelutavoitteet rakennuttajan kanssa. Selvitetään liittymismahdollisuudet jakeluverkkoon. Selvitetään tontilla olevat rasitteet (kaapelit, ilmajohdot, jne) Korjaus- ja lisärakennushankkeessa selvitetään nykyisten liittymien käyttöja laajennusmahdollisuudet. Määritellään alustavasti tekniset pääjärjestelmät Tilatarpeet ja tilojen sijoittelu eri vaihtoehdoissa, laatutaso, rakenteelliset turvallisuus- ja häiriösuojausnäkökohdat Korjausrakennushankkeessa tehdään mahdollinen kuntokartoitus Osallistutaan aikataulun laadintaan ja mahdollisten väliaikaisratkaisujen suunnitteluun. Tehdään arvio investointikustannuksista.

10 SUUNNITTELUN VALMISTELU Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut käydään tarvittavat neuvottelut valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset Lopputuloksena syntyy suunnittelupäätös ja suunnittelu käynnistetään Valmistelun edellytyksenä on, että suunnittelutehtävän peruslähtötiedot ja vaativuus on tiedossa hankesuunnittelun jälkeen. Riittävät lähtötiedot voidaan määrittää hanketietokortissa.

11 SUUNNITTELUN VALMISTELU Järjestelmälaajuus Laajuus voidaan määritellä rakennustyyppikohtaisen oletuslaajuuden perusteella tai projektikohtaisesti. Oletuslaajuus on esitetty eri kohteille TETE12 liitteeessä 1. Esimerkiksi asuinkerrostalo sisältää seuraavat järjestelmät Asennus ja apujärjestelmät (johtotiet, yms) Pääjakelujärjestelmä Laitteiden ja laitteistojen sähköistys Sähköliitäntäjärjestelmät (pistorasiat yms.) Valaistusjärjestelmät Muut sähkölämmitysjärjestelmät Käyttöveden mittausjärjestelmä Antennijärjestelmä Yleiskaapelointi Ovipuhelinjärjestelmä Sähkölukitusjärjestelmä Palovaroitinjärjestelmä

12 SUUNNITTELUN VALMISTELU Suunnitteluasiakirjojen sisältö eri suunnitteluvaiheissa ja hankintamuodoissa Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide Kohteen urakkamuoto Suunnitteluasiakirjojen laadinnan ajankohdat ja laajuudet määräytyvät urakkamuodon mukaan. Suunnittelu- ja rakennusvaiheen kokoukset Kokousten määrä määräytyy suunnitteluajan ja rakennusajan perusteella. Kokousten määrä voidaan myös erikseen määritellä. Yksinkertaisin tapa on sopia, että kokousten veloitusperusteena on tuntiveloitus Muut määräsidonnaiset tehtävät Esimerkiksi tarjousten käsittely, takuuajan toiminnallisuuden tarkastuskäynnit ja raportit

13 SUUNNITTELUN VALMISTELU Suunnittelijan valinta Varmistetaan suunnittelijan kelpoisuus suunnittelutehtävään Varmistetaan, että suunnitteluresurssit ovat riittävät tehtävän suorittamiseen (määrällisesti ja ajallisesti) Sovitaan suunnittelija- ja käyttäjäkokouksista Käynnistetään suunnittelutehtävästä sopiminen Neuvotellaan ja solmitaan suunnittelusopimus Käynnistäminen Tarkistetaan, että talotekniselle suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaiset Tarkistetaan, että suunnittelun aikataulut mahdollistavat riittävän panostuksen suunnitteluun Määritellään muutos- ja lisäsuunnittelun vastuut ja kustannusvaikutukset

14 SUUNNITTELUN VALMISTELU Suunnittelutavoitteet Tarkistetaan aikaisemmassa vaiheessa laaditut suunnittelutavoitteet talotekniselle suunnittelulle. Määriteltävät talotekniset tavoitteet ovat vähintään seuraavat: valaistus sisäolosuhteet energiankulutus investointikustannukset teknisten järjestelmien käyttöikä varustelutaso varaukset, muunneltavuus, laajennettavuus, joustavuus ja täydennettävyys turvallisuus, paloturvallisuus, henkilöiden ja omaisuuden suojaus, toimintavarmuus ympäristövaikutukset kiinteistön raportoivuus huollettavuus rakennuksen tiedonhallinta.

15 SUUNNITTELUN VALMISTELU Suunnittelun aloitustilaisuus Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut Sovitaan tiedonvaihtoaikataulut sellaisille suunnittelutehtäville, joiden suoritus edellyttää muilta suunnittelijoilta saatavia lähtötietoja. Lähtötietojen yhteensovituksen jälkeen laaditaan koko projektin yhteinen suunnitteluaikataulu. Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat Määritellään ja sovitaan huolehtimis- ja vastuurajat sellaisille suunnittelutehtäville, joiden suoritus edellyttää useamman suunnittelijan yhteistyötä tai useampaan urakkasuoritukseen liittyvää yhteensovitusta Huolehtimis- ja vastuurajat on määriteltävä tyypillisesti seuraavillealueille: oviympäristöasiat ohjatuissa ja kulunvalvonnalla varustetuissa ovissa savunpoistoratkaisut nosto- ja liukuovet, lastaus- ja nostolaitteet ja vastaavat laite- ja prosessisähköistys tuoteosa- ja hankintapaketteihin liittyvä suunnittelu sähkötiloihin liittyvät lämpökuormat ja jäähdytysratkaisut integroidut järjestelmät ja niiden suunnitteluvastuut.

16 SUUNNITTELUN VALMISTELU Suunnitelmakatselmukset Sovitaan, minkä tasoisille suunnitelmille suoritetaan katselmukset suunnitteluvaiheen osalta. Suunnitteluyhteistyö ja viestintä Sovitaan, miten suunnittelijoiden välinen yhteistyö toteutetaan, miten suunnittelijat pitävät keskinäisiä suunnittelupalavereja ja miten pääsuunnittelija valvoo ja ohjaa suunnittelua. CAD- ja tietomallinnusohje Osallistutaan CAD- ja tietomallinnusohjeen laatimiseen. CAD- ja tietomallinnusohje määrittää suunnittelussa käytetyt ohjelmistot ja niiden yhteensopivuuden Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

17 EHDOTUSSUUNNITTELU Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. Tarkoitus on selvittää ja vertailla useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vaihtoehtojen dokumentointitavalle ei aseteta vaatimuksia, kunhan se riittävästi määrittää ratkaisut. Ehdotussuunnitteluvaiheen lisätehtävillä täydennetään perustehtäviä rakennuksen vaativuuden, korjausrakentamistarpeiden ja muiden erityisvaatimusten vuoksi. Vaiheen tuloksena syntyy valittu ehdotussuunnitelma.

18 EHDOTUSSUUNNITTELU Liittymävaihtoehdot Liittymät ulkopuolisiin verkostoihin jakeluverkkoyhtiö suuryhteisantennijärjestelmä tiedonsiirtoverkot Suurjännite- vai pienjänniteliittymä. Kustannusvertailu. Vaikutus rakennuksen tiloihin.

19 EHDOTUSSUUNNITTELU Sähkö- ja telejärjestelmien vaihtoehdot Sähkönjakeluratkaisut työalueille Johtokanavat, pistorasiapylväät, ylä/alajakelu, asennuslattiat, jne Valaistusratkaisut tyyppitiloille Valonlähteet, valaistustavat Ratkaisut energian mittausjärjestelmän toteutukselle Ratkaisut sähkönjakelujärjestelmien, mahdollisten varmennettujen ja keskeytymättömien jakeluiden toteutukselle Ratkaisut telejärjestelmien toteutukselle

20 EHDOTUSSUUNNITTELU Käyttö- ja paloturvallisuusvaihtoehdot Vaihtoehtoiset ratkaisut paloilmoitus-, savunpoisto-, ylipaineistus- ja poistumisvalaistusjärjestelmien toteutukselle Vaihtoehtoiset ratkaisut murtoilmaisu- ja henkilöturvajärjestelmien ja palosammutusjärjestelmien toteutukselle Vaihtoehtoiset ratkaisut savunpoiston ohjausjärjestelmien toteutukselle

21 EHDOTUSSUUNNITTELU Energian tavoitekulutuksen laskenta Energiankulutuslaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen energiantarvetta. Valaistuslaskenta Valaistuslaskelmalla varmistetaan, että esitettyjen tyyppitilojen valaistusratkaisut täyttävät aiemmin määritetyt tavoitteet. Alustavat teknisten tilojen tarpeet Määritellään päälaitteiden teknisten tilojen tila- ja sijoitustarpeet sekä isot merkittävät rakenteiden läpiviennit. Toimitetaan oleelliset kuormitustiedot rakennesuunnittelijalle.

22 EHDOTUSSUUNNITTELU Mallihuone Kun kohteessa esiintyy toistuvia tilaratkaisuja, voidaan tiloista tehdä mallihuone tai mallihuoneita. Mallihuoneen avulla varmistutaan ehdotetun ratkaisun hyvyydestä. Mallihuoneessa on mahdollista tehdä esimerkiksi valaistusmittauksia. Kohteen käyttäjät voivat etukäteen tutustua tuleviin tiloihin ja tehdä ehdotuksia ratkaisu parantamiseksi. Mallihuoneessa voidaan esimerkiksi vertailla erilaisia kalustus- ja sisustusratkaisuja.

23 EHDOTUSSUUNNITTELU Toimitettavat asiakirjat Järjestelmäkuvaukset toimintaperiaatteineen Tarvittavat piirustukset ja leikkaukset niiltä osin, kun ne liittyvät vaihtoehtojen esittämiseen Tyyppitilojen valaistus- ja kalustusperiaatteet Alustavat järjestelmäkaaviot esitetyille vaihtoehdoille Eri suunnittelualojen ratkaisuvaihtoehtojen vertailu ja yhteensovittaminen Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu pääsuunnittelijan johdolla

24 EHDOTUSSUUNNITTELU Erikseen tilattavia tehtäviä Talotekniset kuntokartoitukset Tehdään suunnittelualueeseen liittyvät kuntokartoitukset teknisten järjestelmien nykytilanteesta ja kunnosta sekä arvioidaan jäljellä oleva tekninen käyttöikä, korjausaste ja järjestelmien uusimistarve. Energian tavoitekulutuksen laskenta Valaistuslaskenta ja visualisointi Havainnollistetaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta Investointikustannuslaskenta Elinkaarikustannuslaskenta Ympäristöluokituksen esiselvitys Kokonaistarkastelu kohteeseen soveltuvasta ympäristöluokituksesta. Avustetaan ympäristöluokituksen esiselvityksen tekijää saavutettavissa olevien kredittien alustavassa määrittelyssä oman suunnittelualan osalta. Määritellään ympäristöluokituskonsultin johdolla yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja niin, että esiselvityksessä tavoiteltu pistetaso saavutetaan

25 YLEISSUUNNITTELU Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tilaalueiden suunnittelun. Yleissuunnitteluvaiheen lisätehtävillä halutaan varmistaa vaativien kohteiden osalta, että asetetut tavoitteet on saavutettu ja jatkosuunnittelu etenee tavoitteiden mukaisesti. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset.

26 YLEISSUUNNITTELU Edellytysten toteaminen Tarkistetaan, että ehdotussuunnitelman päätökset sisältävät tarvittavat lähtötiedot ja päätökset tätä suunnitteluvaihetta varten. Tarvittaessa kirjataan lähtötietopuutteet ja toimitetaan ne rakennuttajalle päätöksentekoa varten. Valmistelu Suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokoukset Osallistutaan suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokouksiin Suunnittelukokouksissa tehdään päätöksiä kokousvälillä esille tulevista suunnittelukysymyksistä ja varmistetaan, että suunnittelu voi jatkua suunnitelmaaikataulun mukaisesti. Suunnittelukokousten aikaa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää itse suunnitteluun. Käyttäjäkokouksissa käydään läpi suunnitteluperusteet ja käyttäjien tarpeet. Tiedonvaihtoaikataulu TATE-suunnittelun osalta Rakennuksen kiinteän ja muuntuvien osien määrittely

27 YLEISSUUNNITTELU Käynnistäminen Liittymäratkaisut Esitetään liittymät, reitit ja alustavat tekniset laskelmat liittymisestä rakennuksen ulkopuolisiin verkostoihin. Tuloksena on asemapiirustus ja selvitys liittymistä ja niiden kapasiteetista Reititystarpeet, tyyppitilojen ratkaisuvaihtoehdot ja järjestelmäintegraatio Sovitaan yhteistyössä taloteknisten suunnittelijoiden kesken pääreitit ja niiden yhteensovitus sekä tyyppitilojen ja/tai kerrosten talotekniset ratkaisut jatkosuunnitteluun hyväksyttyjen ehdotusten perusteella. Reititystarpeet määritellään kiinteille tilaosille ja muuntuvien osien reititystä tarkastellaan sovittujen maksimitarpeiden perusteella. Tehdään talotekniikan yhteensovitus. Tarkennetaan alustavat laitekohtaiset kuormitustiedot. Määritetään järjestelmien integraatiotarpeet jatkosuunnitteluun valittujen ehdotusten perusteella. Yleissuunnitelman laskelmat Tarkennetaan ehdotussuunnitteluvaiheessa tehdyt laskelmat ja visualisoinnit valitulle yleissuunnitelmavaihtoehdolle suunnittelutavoiteasiakirjassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi

28 YLEISSUUNNITTELU Suoritus Laaditaan yleissuunnitelmapaketti. Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti (SÄH): tila- ja suojausluokitukset tai niiden vaihtelumahdollisuudet valaistusratkaisut tyyppitiloille tai niiden vaihtelumahdollisuudet ryhmitys- ja mittausalueet tai niiden vaihtelumahdollisuudet maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelyt jakelujärjestelmät tai niiden vaihtelumahdollisuudet varmennetut ja keskeytymättömät jakelut tai niiden vaihtelumahdollisuudet ohjaustarpeet ja ratkaisut tai niiden vaihtelumahdollisuudet tele- ja turvajärjestelmien järjestelmäkaaviot Eri suunnittelualojen yleissuunnitelmien yhteensovitus ja laadunvarmistus. Vaiheen lopputuloksena on hyväksytty yleissuunnitelma.

29 YLEISSUUNNITTELU Erikseen tilattavia tehtäviä Energian tavoitekulutuksen laskenta Valaistuslaskenta ja visualisointi Investointikustannuslaskenta Elinkaarikustannuslaskenta Ympäristövaikutukset Ennakkohankintojen ja tilapäisjärjestelyjen suunittelu Yleissuunnitelman täydennys määristä (huom. Ei sisällä kaapeloinnin määrätietoja)

30 RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. Sisältö Rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat rakentamismääräysten mukaan Energiatodistus ja selvitys Rakennuslupa-asiakirjojen talotekniset tiedot täydennetään rakennuslupapiirustuksiin. Jätetään rakennuslupahakemus.

31 TOTEUTUSSUUNNITTELU Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksina ovat hankintoja palvelevat suunnitelmat ja toteutusta palvelevat suunnitelmat. Hankintoja palveleva suunnittelukonaisuus tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että kohteen ja rakennusosien laajuus, määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella.

32 TOTEUTUSSUUNNITTELU Edellytysten toteaminen Tarkistetaan, että yleissuunnitelma sisältää tarvittavat tiedot suunnitteluvaihetta varten. Tarvittaessa kirjataan lähtötietopuutteet ja toimitetaan ne rakennuttajalle päätöksentekoa varten. Haetaan rakennuttajan päätös puuttuville lähtötiedoille. Valmistelu Osallistutaan suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokouksiin. Tarkistetaan, että yleissuunnitteluvaiheessa laadittu/tarkennettu tiedonvaihtoaikataulu on voimassa sellaisille suunnittelutehtäville, joiden suoritus edellyttää muilta osapuolilta saatavia lähtötietoja.

33 TOTEUTUSSUUNNITTELU Käynnistäminen TATE-reititystarpeet Sovitaan yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa kanava-, putki- ja johtotiereitit sekä niiden yhteensovitus. Lisäksi yhteensovitetaan kerrosten talotekniset ratkaisut alustavien LVI-reittipiirustusten ja sähkönpistesijoituspiirustusten perusteella. Talotekniikan johtotiet, kanavoinnit ja putkitukset sekä alakattoratkaisut tulee yhteensovittaa niin, että ne muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden ja ratkaisut ovat toteutettavissa sekä tilankäytöllisesti että teknillisesti. Laaditaan leikkaukset sovittavassa laajuudessa. Jos suunnitelmat toteutetaan hanketietokortin vaatimustason 2 mukaisesti, yhteensovitus voidaan tehdä ohjelmallisena tarkastuksena. Jos suunnitelmat toteutetaan hanketietokortin vaatimustason 3 mukaisesti, yhteensovitus tehdään yhdistelmämallin avulla. Tulokset esitetään reitityspiirustusten ja suunnittelualakohtaisten leikkausten avulla.

34 TOTEUTUSSUUNNITTELU Käynnistäminen Päätelaitteiden, pisteiden ja kenttälaitteiden sijoituksen varmennus ja tietojen toimittaminen alakattosuunnitelmia varten. Tarkastetaan yhteistyössä käyttäjän, sisustajan ja arkkitehdin kanssa sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien pistesijoitussuunnitelman sekä rakennusautomaation huonesäätölaitteiden sijoitus ja toimivuus eri kalustusvaihtoehtojen ja -ratkaisujen kanssa. Toimitetaan arkkitehdille tiedot alakattoon asennettavien laitteiden sijoituksesta ja ulkomitoista alakattosuunnittelun aloittamiseksi.

35 TOTEUTUSSUUNNITTELU Suoritus Laaditaan hankintoja palvelevat suunnitelma-asiakirjat. Hankintoja palvelevissa suunnitelmadokumenteissa esitetään suunnitelmat ja vaatimukset niin yksityiskohtaisesti, että niiden pohjalta voidaan laskea urakkahinta. Täydennetään rakennuttajakonsultin tai pääsuunnittelijan laatima työturvallisuusasiakirja oman suunnittelualan osalta. Täydennetään rakennuttajakonsultin tai pääsuunnittelijan laatima urakkarajaliite oman suunnittelualan osalta. Määritellään alustavasti rakenteiden varaustarpeet ja toimitetaan ne rakennesuunnittelijalle tarkistusta ja alustaviin varauspiirustuksiin siirtoa varten. Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu. Suunnitelmat päivitetään mahdollisten rakentamisen aikana havaittujen ja laadituissa suunnitelmissa esiintyvien yhteensovitustarpeiden osalta.

36 TOTEUTUSSUUNNITTELU rikseen tilattavat tehtävät hankintoja palvelevan suunnitteluosuuden osalta: Energian tavoitekulutuksen laskenta Investointikustannuslaskenta Korjauskohteessa Tehdään kartoitus liittymien teknisten järjestelmien nykytilanteesta Mallinnetaan olemassa oleva tekniikka joko nykyisten piirustusten tai rakennuttajan erikseen tilaaman asennusten mittaustietojen perusteella. Laaditaan suunnittelualueen purkusuunnitelmat nykyisten asennusten taloteknistä purkutyötä varten. Laaditaan urakkatarjoushinnan erittelyn lomakepohjat ja yksikköhintalomakepohjat. Laaditaan määräluettelot urakkalaskentaa varten. Laaditaan ympäristöluokitusjärjestelmässä tavoiteltavien krediittien osalta suunnitteluvaiheen todistusaineisto ja toimitetaan se ympäristöluokituskonsultille, joka vie tiedot ympäristöluokitusjärjestelmään. Suunnitelmien yhteensovittaminen Laaditaan TATE-yhteensovituspiirustukset sekä leikkaukset sovitussa laajuudessa. Laaditaan TATE-yhdistelmämalli sovittamalla kaikki suunnitelmat arkkitehdin tilamalliin.

37 TOTEUTUSSUUNNITTELU Erikseen tilattavia tehtäviä toteutusta palvelevan suunnitteluosuuden osalta: Toteutusta palvelevalla suunnittelukokonaisuudella tarkoitetaan yleisesti asennuskelpoisten suunnitelmien laadintaa valittujen tuotteiden ja järjestelmien pohjalta ja erityisesti sähköteknisten urakoiden asennuspiirustusten laadintaa (työpiirustukset). Osallistuminen toteutussuunnitteluvaiheeseen liittyviin kokouksiin rakentamisaikana. Kommentoidaan toimittajan laatimia järjestelmä- tai tuoteosasuunnitelmia vaatimuksenmukaisuuden osalta. Laaditaan elementtien varauspiirustukset.

38 RAKENTAMISEN VALMISTELU Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen kilpailutetaan rakentamistehtävät käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. Valmisteluvaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös Ennen rakentamista suunnitelmat on hyväksytettävä viranomaisilla Rakennusvalvonta, jakeluverkkoyhtiö, palo- ja pelastusviranomaiset, jne Täydennetään erillisen valvojan laatima talotekniikan valvontasuunnitelma oman suunnittelualueen osalta. Suunnitelmien täydennys viranomaisvaatimusten mukaiseksi

39 RAKENTAMINEN Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa. Rakennusaikaiset tehtävät ovat suunnittelua täydentäviä tehtäviä, joiden yhteydessä varmistetaan toteutuksen suunnitelmanmukaisuus. Erikseen tilattavat tehtävät ovat perusvalvontaa täydentäviä tehtäviä, joiden teettäminen suunnittelijalla on tarpeen erityisesti silloin, kun kohteessa ei ole erillisiä sähkö- tai LVIA-valvojia. Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto

40 RAKENTAMINEN Valmistelussa osallistutaan työmaakokouksiin ja suoritetaan kokouksen yhteydessä osallistutaan urakkasuoritusten vastaanottotarkastukseen/tarkastuksiin Suoritus Laitehyväksynnät (suunnitelmanmukaisuus) Tarkastetaan ja kommentoidaan urakoitsijoiden esitykset järjestelmä- ja laiteratkaisuiksi. Tarvittaessa suoritetaan tarkistuslaskelmat ja simuloinnit ehdotetuilla laitteilla. Laitehyväksynnän tarkoitus on varmistaa, että urakoitsijoiden esittämät laitteet ja järjestelmät täyttävät suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset. Tarvittaessa tulee vaatimusten täyttyminen varmistaa teknisin laite-erittelyin, laskelmin ja simuloinnein (esim. valaistustasot, energiankulutus, materiaalit) Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen Energialaskennan päivitys Toimitetaan huoltokirjaa varten tarvittavat suunnitelmatiedot

41 RAKENTAMINEN Erikseen tilattavia tehtäviä osallistuminen urakoitsijapalavereihin osallistuminen hankintapalavereihin tai urakkaneuvotteluihin valvotaan vastaanottovalmiutta urakkasuoritusten sekä muutos- ja lisätöiden osalta seuraavassa laajuudessa: urakoitsijoiden suorittamien toimintatarkastusten tilanne säätöjen, mittausten ja koestusten tilanne järjestelmien säätöjen ja viritysten tilanne yhteiskoekäyttöjen tilanne luovutusdokumentoinnin tilanne käyttö- ja huoltohenkilökunnan koulutuksen tilanne viranomaistarkastusten tilanne Energian tavoitekulutuksen laskenta valittujen laitteiden pohjalta Osallistutaan järjestelmä/tuoteosatoimittajien tai urakoitsijoiden laatimien tarjousten käsittelyyn ja vertailuun Osallistutaan urakkasuoritusten teknisiin tarkastuksiin. Ennen näitä urakoitsija suorittaa oman työn tarkistuksen.

42 RAKENTAMINEN Erikseen tilattavia tehtäviä Urakkasuoritusten toimintakokeiden koordinointi (jos ei ole erillistä sähkövalvojaa) ja osallistuminen kokeisiin. Syötetään kiinteistön ylläpidon hallintajärjestelmässä tarvittavat suunnitelmatiedot järjestelmään. Laaditaan huollettavien laitteiden sijoituksista paikantamispiirustukset Järjestelmä- tai yhdistelmämallin ylläpito valituilla laitetiedoilla.

43 KÄYTTÖÖNOTTO Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. Käyttöönoton tehtävät ovat suunnittelua täydentäviä tehtäviä, joilla varmistetaan urakoitsijan oman työn laadunvarmistuksen toimivuutta, toteutuksen suunnitelmanmukaisuutta ja järjestelmien oikeaa toimintaa. Näiden tehtävien teettäminen suunnittelijalla on tarpeen erityisesti silloin, kun kohteessa ei ole erillistä sähkövalvojaa. Tehtävät: Luovutuspiirustuksiin liittyvät tehtävät: Yleensä urakoitsija laatii luovutuspiirustukset. Suunnittelijalta voidaan erikseen tilata luovutuspiirustusten teko urakoitsijan työmaalla täydentämien tarkesarjojen perusteella. Suunnittelija tarkistaa luovutuspiirustukset, jos urakoitsija laatii piirustukset. Käytön ja huollon opastus käyttö- ja huoltohenkilökunnalle Tulosteita ovat käyttö- ja huolto-ohjeistus, huoltokirja, paikantamispiirustukset Luovutetaan suunnitelmat rakennuttajalle arkistoitavaksi paperitulosteina ja sähköisessä muodossa.

44 TAKUUAIKA Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. Takuutarkastuksiin liittyvät tekniset tarkastukset: Suoritetaan kohteessa tarkastuskäynti, jossa todetaan ja raportoidaan mm: takuuaikaisten huoltojen ja tarkastusten tilanne järjestelmien toiminta järjestelmäkohtaisesti käyttö- ja huoltohenkilökunnan esiin tuomat virheet ja puutteet vastaanottotarkastuksesta takuuajaksi siirretyt asiat takuuaikana havaitut virheet ja puutteet Tarkastuksista laaditaan virhe- ja puuteluettelot Erikseen tilattavia tehtäviä: Järjestelmien toiminnallisuuden arviointi käytön aikana Järjestelmien toiminnallisuuden arviointi etäseurantayhteyksien kautta Toimivan rakennuksen tavoitteenmukaisuus Verrataan rakennuksen käyttöä tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat Energiankulutuksen laskenta Laaditaan tarkennetut energialaskelmat toteutuneiden asetusarvojen ja käyntiaikojen pohjalta

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 12.2.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen periaate talotekniikassa TATE 12 tehtäväluettelon

Lisätiedot

PS12. RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PS12

PS12. RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PS12 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO 12 RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 OHJEET toukokuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10764 LVI 03-10331 KH X4-00301 12 TEHTÄVÄLUETTELON

Lisätiedot

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva TATE 12 Vihdoinkin valmiina? Asiantuntijaseminaari 28.11.2013 Granlund Oy Kari Kaleva TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 2012 A TARVESELVITYS B HANKESUUNNITELU TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 1995 1 TARVESELVITYS

Lisätiedot

TATE12 ST RT LVI KH X TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE ROIHUPELLON KAMPUS

TATE12 ST RT LVI KH X TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE ROIHUPELLON KAMPUS ROIHUPELLON KAMPUS ST 41.10 22.9.2016 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

T E S T I K Ä Y T T Ö

T E S T I K Ä Y T T Ö RT 10-10973 LVI 03-10446 KH 4-00429 TALOTEKNIIKAN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE 09 OHJEET syyskuu 2009 1 (37) Tämä talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo ja sen käyttöohje julkaistaan testikäyttöä

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02.

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02. UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki 12.02.2014 Ismo Tawast Uuden RAK 12 -tehtäväluettelon tavoitteita Erityisalojen suunnittelijoiden

Lisätiedot

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 OHJEET lokakuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10580 LVI 03-10243 KH X4-00208 Infra 053-710014 GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON

Lisätiedot

RTS 17:8 ELINK17 ELINKAARIASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK17 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET 19.6.

RTS 17:8 ELINK17 ELINKAARIASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK17 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET 19.6. 19.6.2017 ELINKAARIASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK17 RTS 17:8 OHJEET xxxxkuu 2017 1 (XX) korvaa RT 10-11170 LVI 03-10554 KH X4-00562 ELINK17 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo

Lisätiedot

Selvitykset tai raportit. Selvitykset tai raportit

Selvitykset tai raportit. Selvitykset tai raportit A TARVESELVITYS Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset

Lisätiedot

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX OHJEET marraskuu 2014 1 (16) ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

Suunnitelmien yhteensovittaminen. Pääsuunnittelijakoulustus

Suunnitelmien yhteensovittaminen. Pääsuunnittelijakoulustus Suunnitelmien yhteensovittaminen Pääsuunnittelijakoulustus Hanna Myöhänen PES-Arkkitehdit Oy 27.4.2015 Tiivistelmä Pääsuunnittelijan tehtävistä yhtenä ensimmäisistä mieleen tulee suunnitelmien yhteensovittaminen.

Lisätiedot

Sähkösuunnittelu. Suunnittelun hankinta ja organisointi

Sähkösuunnittelu. Suunnittelun hankinta ja organisointi Sähkösuunnittelu Suunnittelun hankinta ja organisointi Tapio Kallasjoki 2016 Rakennushankkeen osapuolia Omistaja omistaa kiinteistön ja toimii usein hankkeen tilaajana. Käyttäjiä ovat esim. kiinteistön

Lisätiedot

Uudistamisen periaatteet ja tehtäväluettelojen käyttö. Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014

Uudistamisen periaatteet ja tehtäväluettelojen käyttö. Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014 Uudistamisen periaatteet ja tehtäväluettelojen käyttö Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014 Tehtäväluettelot: Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 Pääsuunnittelun

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELUN TILAAMINEN

HANKESUUNNITTELUN TILAAMINEN UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE 2013 HANKESUUNNITTELUN TILAAMINEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI 12.2.2014 HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET HANKEVAIHEIDEN TULOKSET TARVESELVITYS HANKE- SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA

Lisätiedot

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 OHJEET toukokuu 2013 1 (20) korvaa RT 10-10576 LVI 03-10240 KH X4-00203 ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot PS 12 ja ARK12 18. 9. 2014, HUS

Uudet tehtäväluettelot PS 12 ja ARK12 18. 9. 2014, HUS Uudet tehtäväluettelot 12 ja ARK12 18. 9. 2014, HUS Arkkitehdin uusi tehtäväluettelo 12 ja ARK12 Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL SUUNNITTELUVAIHEIDEN PROSESSIT Tarveselvitys Hankesuunnittelu

Lisätiedot

Kokonaisurakkamuotoisena. Valitse urakkamuodon oletuslaajuus tai projektikohtainen laajuus X

Kokonaisurakkamuotoisena. Valitse urakkamuodon oletuslaajuus tai projektikohtainen laajuus X 1/(5) Liite 2.1 (LVI) tarkennukset LVI-suunnittelutehtävien laajuuteen eri hankintamuodoissa. Liittyy kohtien G 6.1, G 6.2 (toteutusta palvelevat Tehtävät Tulosteet Alue- ja asemapiirustusten laadinta

Lisätiedot

RTS 16:59 PIHASUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PIHA16 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYÖNJAKO TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

RTS 16:59 PIHASUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PIHA16 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYÖNJAKO TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ RTS 16:59 PIHASUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PIHA16 PIHA16 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan pihasuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Kokonaisurakkamuotoisena. Suunnittelu/tulostus vaihe

Kokonaisurakkamuotoisena. Suunnittelu/tulostus vaihe 1(5) Tasopiirustusten laadinta RAU tilavarausten tarkastaminen Tarkistetaan yleissuunnitelman RAU tilavaraukset ja yhteensovitetaan se muiden tilavarausten kanssa. Tasopiirustukset Rakennuksen RAU- laitteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIOINNIN TEHTÄVÄLUETTELO (22.5.2014)

YMPÄRISTÖSERTIFIOINNIN TEHTÄVÄLUETTELO (22.5.2014) YMPÄRISTÖSERTIFIOINNIN TEHTÄVÄLUETTELO (22.5.2014) TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS, KÄYTTÖ JA SISÄLTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan LEED- ja BREEAM - ympäristösertifioinnin tehtävien

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kustannustehokasta korjausrakentamista

Kustannustehokasta korjausrakentamista Kustannustehokasta korjausrakentamista Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaari 21.08.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Tuottavuus meillä ja muualla? Mitä eroja toimintatavoissa: Tuotanto- ja suunnitteluprosessi

Lisätiedot

TILAHANKKEIDEN VALMISTELU- JA TOTEUTUSOHJE

TILAHANKKEIDEN VALMISTELU- JA TOTEUTUSOHJE TILAHANKKEIDEN VALMISTELU- JA TOTEUTUSOHJE Rovaniemi 10.4.2017 1 TILAHANKKEIDEN VALMISTELU- JA TOTEUTUSOHJE 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Toimitilahankkeen valmistelun aloittaminen on ajankohtainen silloin,

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN TOTEUTTAMISOHJE

KOKEMÄEN KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN TOTEUTTAMISOHJE 1 KOKEMÄEN KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN TOTEUTTAMISOHJE Voimaantulo 1.1.2016 Tekninen lautakunta 17.11.2015 81 Kaupunginhallitus 23.11.2015 218 Päivitetty 11.9.2017, korjattu hallintosäännön pykälänumerot

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄLUETTELO

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄLUETTELO YMPÄRISÖSERIFIOINIKOORDINAAORIN EHÄVÄLUEELO EHÄVÄLUEELON ARKOIUS, KÄYÖ JA SISÄLÖ ämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan ympäristösertifioinnin tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.

Lisätiedot

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen Lähtökohta lähes nollaenergiapientalon suunnittelun ja toteutuksen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

29.1.2013. Sisäilma-asiantuntijan tehtävät rakennushankkeessa

29.1.2013. Sisäilma-asiantuntijan tehtävät rakennushankkeessa 29.1.2013 Sisäilma-asiantuntijan tehtävät rakennushankkeessa Tehtäväluettelon laatimiseen osallistuivat seuraavat henkilöt: Asiantuntijat: Ari Pesonen Arto Heino Esko Lindblad Ilkka Jerkku Wise Group Finland

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t

Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja kiinteistöjen hallinta Kari Ristolainen, johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 30.3.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Kiinteistöjen tila tiedontarpeet

Lisätiedot

VANHAINKOTI Tilapalvelu. Yritys: Osoite: Yhteyshenkilö: Puhelin / matkapuhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Y-tunnus: Kokonaishinta yhteensä (alv 0%)

VANHAINKOTI Tilapalvelu. Yritys: Osoite: Yhteyshenkilö: Puhelin / matkapuhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Y-tunnus: Kokonaishinta yhteensä (alv 0%) LAUKAAN KUNTA 7.4.2015 1(2) Tekninen osasto VANHAINKOTI Tilapalvelu KOTI- KUUSELA ARK TARJOUSLOMAKE LIITE 1 TARJOUS PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala. Tulevaisuuden sairaala. Kari Kaleva Granlund Oy

Uusi Lastensairaala. Tulevaisuuden sairaala. Kari Kaleva Granlund Oy Uusi Lastensairaala Tulevaisuuden sairaala Kari Kaleva Granlund Oy Uusi Lastensairaala Rakennuttaja/omistaja Kiinteistö Oy Uusi lastensairaala Bruttopinta-ala n. 47 500 brm 2 Tilavuus n. 230 000 m 3 Kustannusarvio

Lisätiedot

Talokeskuksen sähkösuunnittelutoiminnan kehittäminen

Talokeskuksen sähkösuunnittelutoiminnan kehittäminen Panu Peltomaa Talokeskuksen sähkösuunnittelutoiminnan kehittäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka Insinöörityö 25.5.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Panu Peltomaa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

TATE12-vaiheistuksen hyödyntäminen suunnitteluprosessissa

TATE12-vaiheistuksen hyödyntäminen suunnitteluprosessissa Eveliina Junkkari TATE12-vaiheistuksen hyödyntäminen suunnitteluprosessissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 30.5.2017 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Rakennushankkeen suunnitteluprosessin tiedonvaihto

Rakennushankkeen suunnitteluprosessin tiedonvaihto Tommi Eckert Rakennushankkeen suunnitteluprosessin tiedonvaihto Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikka Insinöörityö 23.05.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tommi Eckert

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus 1 Hankeselvitysvaiheessa rakentamisen prosessissa Lähtötietojen varmistaminen Varmistetaan että kaikki mahdollinen projektin onnistumiseen välttämättömät tiedot

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN

Lisätiedot

HJR12 ST HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis-

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

TOIMITILAHANKINNAN YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

TOIMITILAHANKINNAN YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 10.11.2010 Kaupunginvaltuusto 10.1.2011 TOIMITILAHANKINNAN YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET Suvilahden koulu/kombikirjasto SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 SOVELTAMISALA...3 TILAHALLINTORYHMÄ (THR)...3 TARVESELVITYS...3

Lisätiedot

Erityismenettely keinoja rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi

Erityismenettely keinoja rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi Erityismenettely keinoja rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi Gunnar Åström DI, julkaisu- ja kehityspäällikkö Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 14.3.2007 A. Rakennushankkeen osapuolten

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista.

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista. Osa 1: Sanasto Bezirksregierung Köln EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung Zeughausstraße 2-10 50667 Köln Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja,

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

T E S T I K Ä Y T T Ö

T E S T I K Ä Y T T Ö RT 10-10972 LVI 03-10445 KH X4-00428 HANKETIETOKORTTI 09 OHJEET syyskuu 2009 1 (8) Tässä hanketietokortissa esitetään suunnittelutehtävän lähtötiedot ja vaativuus sekä tilaajan edellyttämä laatutaso rakennushankkeen

Lisätiedot

Suunnittelu Urakkasopimus - Toteutus

Suunnittelu Urakkasopimus - Toteutus Suunnittelu Urakkasopimus - Toteutus Hyvä laatu, oikeat valinnat Toimivat ratkaisut Edullinen toteutus Hyvä energiatehokkuus Kohtuulliset ylläpitokustannukset 10.12.2013 Liisa Seppälä, Hausia Oy 1 Rakennuttaminen

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana

Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana Elina Mäkelä, Hannele Kerosuo, Marko Rajala, Tuomas Laine MODEL NOVA New Business Model Based on Process

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet 1 Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet Tilakeskuksen investoinnit 2014 Kaupungintalokorttelien elävöittäminen 7 M Uudisrakentaminen 53 M Peruskorjaukset 115 M

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO OSASTOPÄÄLLIKKÖ HARRI MÄKINEN SUOMEN TALOKESKUS OY 27.4.2012 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Kysymykset. Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa: Rakennuksen sovittaminen käyttäjäprofiiliin

Kysymykset. Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa: Rakennuksen sovittaminen käyttäjäprofiiliin Bezirksregierung Köln EU-Geschäftsstelle Zeughausstraße 2-10 7 Köln Adolf-Kolping-Berufskolleg Ina-Seidel-Straße 11 1 Kerpen-Horrem Kysymykset Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa

Lisätiedot

Advanced HVAC design. Lecture Process of construction work Process of HVAC design work M.Sc (Mech. Eng) Timo Svahn

Advanced HVAC design. Lecture Process of construction work Process of HVAC design work M.Sc (Mech. Eng) Timo Svahn Advanced HVAC design Lecture 20.9.2016 Process of construction work Process of HVAC design work M.Sc (Mech. Eng) Timo Svahn Talonrakennushankkeen kulku (RT 10-11221) Talonrakennushankkeen osapuolet (RT

Lisätiedot

instakon oy mk TIKKURILAN KIRKKO Asematie VANTAA

instakon oy mk TIKKURILAN KIRKKO Asematie VANTAA 1 TIKKURILAN KIRKKO Asematie 12 01300 VANTAA SUUNNITELMIEN RISKIARVIO 24.08.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 0. RISKIARVIO... 3 1. RAKENNUSHANKKEEN TIEDOT... 3 2. SUUNNITELMIEN KOMMENTIT... 4 2.0 LVI-Työselostus...

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot