Uudet tehtäväluettelot PS 12 ja ARK , HUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet tehtäväluettelot PS 12 ja ARK12 18. 9. 2014, HUS"

Transkriptio

1 Uudet tehtäväluettelot 12 ja ARK , HUS Arkkitehdin uusi tehtäväluettelo 12 ja ARK12 Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

2 SUUNNITTELUVAIHEIDEN PROSESSIT Tarveselvitys Hankesuunnittelu Valmistelu ja käynnistäminen Ehdotussuunnittelu Yleissuunnittelu Rakennuslupatehtävät Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Rakentamisen aikainen Käyttöönotto Takuuaika Muut SUUNNITTELUVAIHEIDEN SISÄLLÖT vaiheiden puhtaus pitää jättää menneisyyteen Tarveselvitys valmistelu käynnistys Hankesuunnittelu Valmistelu ja käynnistäminen TARPEET iteraatio Ehdotussuunnittelu Yleissuunnittelu Rakennuslupatehtävät hyväksyminen valmistelu käynnistys Vaiheen tehtävien laajuus tarkastaminen Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelun aikainen Suunnittelun ajallinen kesto SUUNNITTELU Suunnittelun ajallinen kesto Rakentamisen aikainen Käyttöönotto ideoiminen hyväksyminen Vaiheen tehtävien laajuus valmistelu käynnistys Takuuaika Muut iteraatio TOTEUTUS / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

3 Mikä muuttuu Tehtäväluettelon rakenne Uudet tehtävät / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

4 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo 12 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 Mikä muuttuu Lähtökohdaksi rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvoite Pääsuunnittelijan tehtävät siirretty erilliseen tehtäväluetteloon Tehtäväkokonaisuudet ja otsikointi yhteensopivaksi kaikille suunnittelualoille Jokainen tehtäväkokonaisuus alkaa; edellytysten toteamisella, valmistelun tehtävillä käynnistämisen tehtävillä Korjausrakentamisen suunnittelun tehtäviä lisätty Tehtäväkokonaisuuksien (suunnitteluvaiheiden) hyväksynnät lisätty Päätöstenteko lisätty / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

5 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 Mikä muuttuu Vaihejaosta puhtaisiin tehtäviin Vaiheiden peräkkäisyydestä tehtävien jatkuvaan täydentymiseen Suunnittelun ja johtamisen tehtävät erilleen Yksittäisien suunnitelmien lisäksi koordinoituja suunnitelmapaketteja Erillisestä talotekniikasta koordinoituun kokonaisuuteen Pääsuunnittelussa painopiste lainmukaisiin koordinointitehtäviin Pääurakkaa palvelevasta luettelosta toteutusmuotovapaaseen Hankesuunnittelu erilleen rakennussuunnittelusta Huomioi tilaohjelman joustot Yhdestä luonnoksesta luoviin vaihtoehtoisiin ehdotuksiin "Löyhästä" luonnoksesta toteutuskelpoiseen yleissuunnitelmaan MITEN NÄKYY / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

6 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo 12 Uusia otsikoita Korjausrakentaminen ST PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO 12 RT LVI SIT KH X Infra OHJEET huhtikuu (12) korvaa RT LVI KH X Ehdotussuunnittelu Hyväksynnät Yleissuunnittelu TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu pääsuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Tehtäväluetteloa voidaan käyttää pääsuunnittelutoimeksiannon sisällön määrittelyyn suunnittelusopimuksessa, suunnittelukokonaisuuden hallintaan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo liitetään suunnittelusopimukseen, jossa se on sopimusliitteenä sitova. Tehtäväluettelossa ei esitetä yksittäisen tehtävän tärkeyttä tai suorittamiseen kuuluvaa panosta. Tekijän on huolehdittava siitä, että tehtävän tarkoitus tulee täytetyksi, vaikka tehtävä suoritetaan ja dokumentoidaan toisin kuin luettelon erittely ja tuloste. HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. > Hankepäätös Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. > Investointipäätös Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset. > Suunnittelupäätös (Suunnittelun käynnistäminen) Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. > Valittu ehdotussuunnitelma Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. > Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talorakennushankkeen pääsuunnittelun tehtävät ja niiden tulokset. Luetteloon sisältyvät pääsuunnittelijan lainsäädännöstä johtuvat velvollisuudet. Tehtävät on luokiteltu suunnittelun toteutuksen kannalta luonteviin kokonaisuuksiin. Tehtäviä voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijatehtäväluetteloissa määritellyillä tehtävillä. Tehtävärajaus muuhun rakennushankkeen toimintaan perustuu vastaaviin tehtäväluetteloihin ARK12, GEO12, HJR12, RAK12, SIS12 ja TATE12, ellei suunnittelusopimuksessa ole toisin sovittu. Konsulttisopimukseen liitettävästä tehtäväluettelosta poistetaan kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly toimeksiantoon, esim. yliviivaamalla. Erikseen tilattavat tehtävät (E) on sovittava aina erikseen. OSAPUOLIEN TYÖNJAKO Pääsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden, hankkeen johtajan ja tilaajan työnjako voi vaihdella. Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat on sovittava hankekohtaisesti. Tehtäväluettelot jakavat tehtävät tarkoituksen mukaisiin kokonaisuuksiin. Tehtäviä voidaan yhdistää toisiinsa tai jakaa eri tavoin tapauksesta riippuen. Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset: = pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002) K = korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä T = tilaajalle kuuluva tehtävä/päätös E = erikseen tilattava tehtävä voidaan tarvittaessa korvata kokouspöytäkirjamerkinnällä tai muulla kirjauksella. Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. > Rakennuslupa Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. > Hyväksytyt toteutussuunnitelmat Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. > Rakentamispäätös Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa. > Vastaanottopäätös Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. > Rakennuksen käyttöön ottaminen Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. PL/1/huhtikuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2013

7 Pääsuunnittelijan lakisääteinen Korjausrakentamisen tehtävät Tilaajan tehtävät Erikseen tilattava suunnittelusopimuksessa, suunnittelukokonaisuuden hallintaan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo liitetään suunnittelusopimukseen, jossa se on sopimusliitteenä sitova. Tehtäväluettelossa ei esitetä yksittäisen tehtävän tärkeyttä tai suorittamiseen kuuluvaa panosta. Tekijän on huolehdittava siitä, että tehtävän tarkoitus tulee täytetyksi, vaikka tehtävä suoritetaan ja dokumentoidaan toisin kuin luettelon erittely ja tuloste. HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. > Hankepäätös Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. > Investointipäätös Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset. > Suunnittelupäätös (Suunnittelun käynnistäminen) Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. > Valittu ehdotussuunnitelma Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. > Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talorakennushankkeen pääsuunnittelun tehtävät ja niiden tulokset. Luetteloon sisältyvät pääsuunnittelijan lainsäädännöstä johtuvat velvollisuudet. Tehtävät on luokiteltu suunnittelun toteutuksen kannalta luonteviin kokonaisuuksiin. Tehtäviä voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijatehtäväluetteloissa määritellyillä tehtävillä. Tehtävärajaus muuhun rakennushankkeen toimintaan perustuu vastoon, esim. yliviivaamalla. Erikseen tilattavat tehtävät (E) on sovittava aina erikseen. OSAPUOLIEN TYÖNJAKO Pääsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden, hankkeen johtajan ja tilaajan työnjako voi vaihdella. Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat on sovittava hankekohtaisesti. Tehtäväluettelot jakavat tehtävät tarkoituksen mukaisiin kokonaisuuksiin. Tehtäviä voidaan yhdistää toisiinsa tai jakaa eri tavoin tapauksesta riippuen. Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset: = pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002) K = korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä T = tilaajalle kuuluva tehtävä/päätös E = erikseen tilattava tehtävä voidaan tarvittaessa korvata kokouspöytäkirjamerkinnällä tai muulla kirjauksella. Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. > Rakennuslupa Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. > Hyväksytyt toteutussuunnitelmat Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. > Rakentamispäätös Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa. > Vastaanottopäätös Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. > Rakennuksen käyttöön ottaminen Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. PL/1/huhtikuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2013

8 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen... HJR12 / Lakisääteiset velvollisuudet 1. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (MRL 119) RT LVI SIT KH X Infra ohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu Rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteiset velvollisuudet 2 Hankkeen käynnistäminen ja toteuttaminen 3 A Tarveselvitys 4 B Hankesuunnittelu 5 C Suunnittelun valmistelu 8 D Ehdotussuunnittelun ohjaus 12 E Yleissuunnittelun ohjaus 13 F Rakennuslupatehtävät 14 G Toteutussuunnittelun ohjaus 15 H Rakentamisen valmistelu 16 I Rakentaminen 18 J Käyttöönotto 22 K Takuuaika 23 Kirjallisuutta 24 RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN LAKISÄÄTEISET VELVOLLISUUDET Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Laissa ja asetuksessa ovat rakentamista koskevat vaatimukset, joiden tarkoitus on varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. Näitä koskevat tarkemmat määräykset ovat Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Keskeisimmät muut kuin maankäyttö- ja rakennuslaista johtuvat rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatettavat säännökset liittyvät pelastustoimeen, sähköturvallisuuteen, terveydensuojeluun, työturvallisuuteen, väestönsuojien rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun. (RakMK A1, A2) Alla olevassa listassa on otteita oleellisimmista koko hanketta koskevista viranomaissäädöksistä, jotka koskevat rakennushankkeeseen ryhtyvää: Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (MRL 119) Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). (MRL 120) Jos rakentamisesta taikka muusta tämän lain mukaan luvanvaraisesta tai viranomaishyväksyntää vaativasta toimenpiteestä on laadittava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arviointiselostus, se tulee liittää tässä laissa säädettyyn lupahakemukseen tai ilmoitukseen. (MRL 132) Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten kuin tässä laissa säädetään. Hankintayksikön on julkaistava lain edellyttämät ilmoitukset hankinnasta. Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 1, 35, 68, 75) Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä, tilaajan on pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle 5 mukaiset selvitykset. (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista (pääsuunnittelija). (MRL työvoimaa 120) käytettäessä 1233/2006) Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. (VNa 205/2009 3) Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava 5 9 :ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä. (VNa 205/2009 5) Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Rakennuttajan on huolehdittava, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan huomioon suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja niiden yhteensovittamista. Rakennuttajan on sovitettava yhteen 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen suunnitelmien täytäntöönpano. Rakennuttajan on suunnittelutoimeksiannossa edellytettävä suunnittelijoilta työturvallisuuden huomioonottamista rakentamisessa ja siinä on annettava sellaiset tiedot, joita suunnittelija tarvitsee työturvallisuuslain 57 :n mukaisen vastuunsa toteuttamisessa. Rakennuttajan on laadittava ennen rakennushankkeen päättymistä rakennuskohteen ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot. (VNa 205/2009 7) Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja Rakennuttajan on laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turvallisuussäännöt. Rakennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet. Rakennuttajan on huolehdittava tässä pykälässä tarkoitettujen asiakirjojen täytäntöönpanon seurannasta. (VNa 205/2009 8) Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. (VNa 205/2009 3) RT LVI SIT KH X Infra ohjeet 3 Rakennuttajan on pidettävä 7 ja 8 :ssä tarkoitettujen asiakirjojen tiedot ajan tasalla. Rakennuttajan on huolehdittava, että 7 ja 8 :ssä tarkoitettujen kirjallisten asiakirjojen tiedot ja niiden muutokset välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle sekä että tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä näiden kanssa ennen rakennustyön alkua ja tarvittaessa rakennustyön aikana. Rakennuttajan on varmistettava, että päätoteuttaja on tehnyt 10 ja 11 :ssä tarkoitetut suunnitelmat. ( 10 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu, 11 Rakennustyömaan käytön suunnittelu), (VNa 205/2009 9) Rakennuspaikan maaperän pilaantumattomuus on selvitettävä. Rakentamisessa on varauduttava rakentamisen aikana esiin tulevien terveydelle tai ympäristölle vaarallisten aineiden aiheuttamiin toimenpiteisiin. (RakMK B3) Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. (MRL 125) Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja. Kun rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. (VNa 205/2009 6) Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään. (MRL 122) Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on ennen rakennusten tai rakenteiden purkamista varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä. (VNa 318/ ) Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. (MRA 74) Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajan, vastaavan työnjohtajan, katselmukseen liittyvän erityisalan työnjohtajan sekä tarvittaessa rakennuksen suunnittelijoiden on oltava läsnä katselmuksessa. Katselmus saadaan kuitenkin toimittaa, vaikka joku edellä mainituista ei olisi paikalla. (MRA 76) Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. (MRL 150) Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 52a) Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen organisointi Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa rakennuttamisen organisoinnista ja määrittää investointitehtäville toimeenpanevan vastuuelimen. Rakennuttamistyö voidaan tehdä rakennushankkeeseen ryhtyvän omilla rakennuttajaresursseilla tai teettää kokonaan tai osin käyttäen ulkopuolisia rakennuttajapalveluita. Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Rakennuttamisorganisaatio hankkeen rakennuttamisorganisaation suunnitteleminen ja nimeäminen rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen organisaation tehtävien, vastuiden ja valtuuksien (hankkeen johtaminen, rakennuttaminen, työmaavalvonta) määritteleminen päätöksentekomenettelyn määritteleminen ja kuvaaminen rakennuttamisen laadunvarmistuksen määritteleminen rakennushankkeeseen ryhtyvän ja mahdollisen rakennuttajakonsultin välisen tehtävä- ja vastuunjaon määritteleminen käyttäjän ja ylläpitäjän osallistumisen, vastuiden ja valtuuksien määritteleminen tarvittaessa rakennuttamistehtävien kuvaaminen rakennuttamisohjelmassa. Rakennuttamisen konsulttisopimus osapuolten tehtävien, vastuiden ja valtuuksien yksilöiminen sopimukseen rakennuttamistoimeksiannon selkeyden ja ristiriidattomuuden varmistaminen sopimuksen laatiminen rakennuttamistehtävästä. Toimeksiantaja päättää rakennuttamistehtävästä. Rakennuttajan on varmistettava, että päätoteuttaja on tehnyt 10 ja 11 :ssä tarkoitetut suunnitelmat. ( 10 Rakennus- töiden turvallisuussuunnittelu, 11 Rakennustyömaan käytön suunnittelu), (VNa 205/2009 9) Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Hankkeen toteutuksen suunnittelu ja ohjaus Tavoitteena on johtaa, ohjata ja seurata projektia niin, että investointi toteutuu laadultaan virheettömästi, taloudellisesti ja oikea-aikaisesti: hankkeen eri vaiheisiin soveltuvien projektinhallinnan toimintatapojen ja käytettävien menetelmien määritteleminen hankkeen läpivientiaikataulun suunnitteleminen hankkeen raportoinnin suunnitteleminen hankkeen johtamisen välineiden kokoaminen tarvittaessa yhtenäiseksi projektisuunnitelmaksi ja suunnitelman päivittämisestä huolehtiminen hankkeen toteutumisen seuraaminen, hanketilanteen raportointi ja tarvittavien ohjaustoimenpiteiden tekeminen varmistaa, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä päätöksistä tiedottamisen suunnitteleminen ja päätösten dokumentoinnista huolehtiminen tarvittavien päätösten tekeminen oikea-aikaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. (MRA 74) Rakennuttajan on suunnittelutoimeksiannossa HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN JA TOTEUTTAMINEN edellytettä- vä suunnittelijoilta työturvallisuuden Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on seuraavia hankkeen käynnistämiseen ja toteuttamiseen rakentamisessa liittyviä tehtäviä ja päätöksiä: ja siinä on huomioonottamista annettava sellaiset tiedot, joita suunnittelija tarvitsee työturvallisuuslain 57 :n mukaisen vastuunsa toteuttamisessa Hankkeen päättäminen projektitietojen ja loppudokumenttien kokoaminen palautteen kokoaminen ja antaminen projektin kokemuksista projektiorganisaation purkaminen. Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset: RR = rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteiset velvollisuudet K = korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä T = tilaajalle kuuluva tehtävä/ päätös E = erikseen tilattava tehtävä voidaan tarvittaessa korvata kokouspöytäkirjamerkinnällä tai muulla kirjauksella PL/1/maaliskuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2013 PL/1/maaliskuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2013

9 Pääsuunnittelun lakisääteiset velvollisuudet RT LVI SIT KH X Infra ohjeet 2 PÄÄSUUNNITTELIJAN LAKISÄÄTEISET VELVOLLISUUDET Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Laissa ja asetuksessa ovat rakentamista koskevat vaatimukset, joiden tarkoitus on varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. Näitä koskevat tarkemmat määräykset ovat Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Keskeisimmät muut kuin maankäyttö- ja rakennuslaista johtuvat rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatettavat säännökset liittyvät pelastustoimeen, sähköturvallisuuteen, terveydensuojeluun, työturvallisuuteen, väestönsuojien rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun. (RakMK A1, A2) työturvallisuudesta huolehtiminen (TTL 57 ) Alla olevassa listassa on otteita oleellisimmista koko hanketta koskevista viranomaissäädöksistä, jotka koskevat pääsuunnittelijaa: Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). (MRL 120) Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä... rakennuksen pääpiirustukset, jotka suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan. (MRL 131) Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi. (MRL 120) Pääsuunnittelijan tulee osana suunnittelun yhteensovittamista ja koordinointia huolehtia, että jokainen, joka toimeksiannosta luovuttaa työympäristön rakennetta, työtilaa, työ- tai tuotantomenetelmää, konetta, työvälinettä tai muuta laitetta koskevan suunnitelman, on huolehtinut siitä, että suunnitelmassa on sen kohteen ilmoitetun käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla otettu huomioon tämän lain säännökset. (TTL 57 ) Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. (RakMK A2) Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen miksi. suunnittelun ja rakennustyön ajan. (RakMK A2) Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttämällä tavalla (RakMK A2) huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan, huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa, huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. Pääsuunnittelijan tulee lisäksi RakMK A2) osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi, seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun, huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta, sekä huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta. Pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti. (RakMK A2) Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. (RakMK A2) suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta huolehtiminen (RakMK A2) Yhdessä ryhtyvän kanssa : (RakMK A2) huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtö- tiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan, huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestä- misestä osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa, huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidatto- Pääsuunnittelijan tulee lisäksi RakMK A2) osallistua mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi, seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta. osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvonta-viranomaiselle huolehtia siitä, että ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

10

11 UUSIEN TEHTÄVÄLUETTELOIDEN SISÄLTÖ A B C D E F G H I J K L Nimi TARVESELVITYS HANKESUUNNITTELU SUUNNITTELUN VALMISTELU EHDOTUSSUUNNITTELU YLEISSUUNNITTELU RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT TOTEUTUSSUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖÖNOTTO TAKUUAIKA MUUT ARKKITEHDIN TEHTÄVÄT / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

12 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO 12 ja RYHTYVÄN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 Tehtäväluettelot on jaettu! lakisääteisiin pääsuunnittelijan velvollisuuksiin! ei-lakisääteisiin suunnittelun johtamisen tehtäviin.! tehtävät on jaoteltu tehtäväkokonaisuuksiin eivätkä ne ole kronologisessa järjestyksessä Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset:!!! K = Korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä! T = Tilaajalle kuuluva tehtävä/ päätös! E = Erikseen tilattava tehtävä / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

13 Vaiheesta ARK 12riippumaton, liikkuva tehtävä Luonnossuunnittelu ARK 95 D E D 1 D 2 D 3 D 4 D 4.6 D 5 EHDOTUSSUUNNITTELU Edellytysten toteaminen Ehdotussuunnittelun valmistelu Ehdotussuunnittelun käynnistäminen (C3 - C4 tehtävät) Ehdotussuunnittelu (suoritus) Korjattavan rakennuksen vaihtoehtoiset tilaratkaisut ja tekniset ratkaisut Esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi YLEISSUUNNITTELU E 1 Edellytysten toteaminen E 2 Yleissuunnittelun valmistelu E 3 Yleissuunnittelun käynnistäminen (C3 - C4 tehtävät) E 4 Yleissuunnittelu (suoritus) E 5 Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset K E 6 Korjausrakentamisen tehtävät E 7 HarkinnanvaraisIa lisätehtäviä 3 LUONNOSSUUNNITTELU!! 3.0 Rakennussuunnittelun käynnistäminen ()!! 3.1 Ratkaisuvaihtoehtojen laatiminen!! 3.2 Ehdotuksen laatiminen! 3.3 Luonnoksen laatiminen Suunnittelun perusratkaisujen yhteensopivuuden tarkistaminen () Rakennuslupamenettelyyn liittyvien tehtävien suorittaminen () Jatkosuunnittelun päätösesityksen laatiminen () F F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT Edellytysten toteaminen Rakennuslupatehtävien valmistelu Rakennuslupatehtävien käynnistäminen (C3 - C4 tehtävät) Rakennuslupatehtävät (suoritus) Rakennuslupatehtävien hyväksyminen LIITTYY TIIVIISTI :n TEHTÄVIIN, LOPPUTULOKSENA SYNTYVÄT! RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN OHJEIDEN MUKAISESTI KÄSITTELYYN JÄTETYT RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJAT / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

14 YLEINEN PERIAATE KAIKISSA TEHTÄVÄVAIHEISSA Edellytysten toteaminen Valmistelu Käynnistäminen Suorittaminen Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen TULOS / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

15 YLEINEN PERIAATE / esim. EHDOTUSSUUNNITTELUVAIHE Edellytysten toteaminen Hankesuunnitelma tai vastaava kuvaus hankkeen vaatimuksista laadittu! Suunnittelupäätös ja sopimukset laadittu! Suunnittelun yhteistyömenettelyt sovittu! Suunnittelutavoitteet sovittu Valmistelu Varmistetaan, että kohdan C 2.1 mukaiset menettelyt ovat ajantasalla ja riittävät! Selvitetään erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset.! Esitetään kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikäli käytettävissä ei ole tarvittavia lähtötietoja Käynnistäminen Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa miten huolehditaan siitä, että tarvittavat suunnitelmat tehdään! Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa miten huolehditaan siitä, että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi! Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten käsittelymenettely / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

16 SUORITUKSET ja TULOS / TARVESELVITYS RT LVI SIT KH X Infra ohjeet 3 Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan A muutostarve, TARVESELVITYS kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. ratkaisujen Vaiheen tuloksena syntyy edullisuus. hyväksytty tarveselvitys. Tunnus Valinta Tehtävät Tulos A 1 Edellytysten toteaminen Tarve todettu Pätevä henkilöstö käytössä Tarvittava sopimukset allekirjoitettu Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu A 2 Valmistelu A 3 A 4 A 5 Tulos Käynnistäminen Suoritus Selvitetään tarpeet E Selvitetään tarpeet Tarveselvitysraportti tai muistio Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen E Hankitaan tarveselvitykselle kirjallinen hyväksyntä Hyväksytty tarveselvitys B HANKESUUNNITTELU Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL = pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

17 ARK SUORITUKSET ja TULOS / TARVESELVITYS RT LVI SIT KH X ohjeet 2 A TARVESELVITYS Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Tarveselvitysvaiheessa arkkitehdin tehtävänä on hankeosapuolien välisillä neuvotteluilla pyrkiä kartoittamaan mahdollisia uusia ratkaisuja. Arkkitehti selvittää hankkeen toteuttamisen kannalta sen arkkitehtoniset ja toiminnalliset tavoitteet yhdistämällä erilaisia yleisiä, esimerkiksi lainsäädännöstä ym. johtuvia tavoitteita käyttäjien ja omistajan tavoitteisiin ja muokkaa tavoitteista yhteenvedon, joka sisältää jatkotyöskentelyä varten tarvittavat tiedot. Tarveselvitysvaiheen lopputuloksena syntyneessä aineistossa kuvataan tavoitteita erikseen käyttäjien ja omistajan näkökannalta. Käyttäjien tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi tilojen toimivuuteen ja siihen mielikuvaan, jonka käyttäjä haluaa tiloillaan luoda, ja omistajan vastaavasti tilojen arvoon ja haluttavuuteen. Yhteiset tavoitteet kuvaavat hankkeen rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavallista ja toiminnallista kelpoisuutta sekä juridista ja teknistä rakennettavuutta. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös. Tunnus Valinta Tehtävät Tulos A 1 Edellytysten toteaminen Tarve olemassa Pätevä henkilöstö käytössä Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu A 2 Valmistelu A 3 A 4 A 4.1 A 4.2 Käynnistäminen Suoritus Käyttäjän tilantarpeen asettamat tavoitteet E Määritellään arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin E Määritellään toiminnalliset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin E Tehdään käyttäjän strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys tila- ja työympäristöstrategiasta E Kuvataan käyttäjän strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet /selvitys E Tehdään esitys käyttäjän tilanhankintavaihtoehdoksi (erikseen sovittavat liitesuunnitelmat kohta D) Omistajan (liike)toiminnan asettamat tavoitteet Kartoittaa käyttäjän tarpeita uusia ratkaisuja etsien E Tehdään omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys tila- ja /selvitys työympäristöstrategiasta E Määritellään arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL E Määritellään toiminnalliset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin E Kuvataan omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet

18 A 4.1 Käyttäjän tilantarpeen asettamat tavoitteet E Määritellään arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin E Määritellään toiminnalliset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin E Tehdään käyttäjän strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys tila- ja /selvitys ARK SUORITUKSET ja TULOS / TARVESELVITYS työympäristöstrategiasta E Kuvataan käyttäjän strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet korjausrakentaminen korjausrakentaminen A 4.2 A 4.3 E Tehdään esitys käyttäjän tilanhankintavaihtoehdoksi (erikseen sovittavat liitesuunnitelmat kohta D) Omistajan (liike)toiminnan asettamat tavoitteet E Tehdään omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys tila- ja työympäristöstrategiasta E Määritellään arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin E Määritellään toiminnalliset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin E Kuvataan omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet /selvitys E Tehdään esitys omistajan tilanhankintavaihtoehdoksi (erikseen sovittavat liitesuunnitelmat kohta D) K/E Tehdään olevien kiinteistöjen arkkitehtoninen arvio. Tilanhankinnan (ympäristön) asettamat tavoitteet Omistajan tarpeet Ympäristön tarpeet E Yhdistetään käyttäjän ja omistajan tilantarpeet kuvaukseksi hankkeen tilantarpeista E Määritellään arkkitehtoniset tavoitteet tilantarpeille E Määritellään sijainnille, rakennuspaikalle ja rakennukselle asetettavat tavoitteet ja rajoitukset E Määritellään kestävän rakentamisen tavoitteet tilantarpeelle E Selvitetään toimintojen laajentamis-/karsimismahdollisuudet E Selvitetään ja vertaillaan tilanhankintavaihtoehdot E Annetaan asiantuntija-apua mitoitusperusteiden määrittämiseksi Osallistuminen E Selvitetään ja vertaillaan rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavalliset ja toiminnalliset kelpoisuudet sekä juridinen ja tekninen rakennettavuus K/E Määritellään olevien tilojen soveltuvuus käyttäjän ja tilaajan tavoitteisiin (erikseen sovittavat liitesuunnitelmat kohta D) PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

19 ARK SUORITUKSET ja TULOS / TARVESELVITYS korjausrakentaminen RT LVI SIT KH X ohjeet 3 A 4.4 A 5 Tulos K/E Inventoidaan olevat tilat suhteessa käyttäjän ja tilaajan tavoitteisiin Selostus, merkinnät piirustuksiin K/E Selvitetään olevien tilojen käytön tehostamismahdollisuudet (erikseen sovittavat liitesuunnitelmat kohta D) K/E Määritellään korjaustavoitteet, merkinnät piirustuksiin K/E Määritellään alustavasti korjausten vaikutukset rakenteisiin ja taloteknisiin järjestelmiin Yhteistyömuistio, rajapinnat K/E Laaditaan tarvittavat ehdotussuunnitelmat (ks. kohdan D tehtävät) Erikseen sovittavat liitesuunnitelmat Hankepäätöksen valmisteleminen E Valmistellaan arkkitehdin esitys hankepäätökseen E Laaditaan tarveselvitykseen liittyvät ehdotussuunnitelmat (ks. kohdan C tehtävät) Ehdotussuunnitelmat E Laaditaan ympäristövaikutusanalyysi E Selvitetään hankkeen lupaedellytykset E Kootaan tarveselvitysasiakirjat sekä valmistellaan ja esitellään päätösesitys Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen Hankitaan tarveselvitysasiakirjoille kirjallinen hyväksyntä Tarveselvitys ja hankepäätös Korjauskohteen tarpeet Laaditaan tarvittavat ehdotussuunnitelmat / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

20 / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

21 / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

22 / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

23 / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

24 E Selvitetään tarpeet Tarveselvitysraportti tai muistio A 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen E Hankitaan tarveselvitykselle kirjallinen hyväksyntä SUORITUKSET Tulos Hyväksytty tarveselvitys ja TULOS / HANKESUUNNITTELU LAISTA LAISTA Hankesuunnittelussa B HANKESUUNNITTELU asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat toimivuutta, tavoitteet. Hankesuunnittelun laatua, tuloksena kustannuksia, syntyy hankesuunnitelma, ajoitusta joka muodostuu projektiohjelmasta ja ylläpitoa ja hankeohjelmasta. koskevat Valmisteluun tavoitteet. kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma. projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten = pääsuunnittelijan teettäminen velvollisuudet (RakMK A2, ja 2002) toteutusmuodon alustava määrittäminen. Tunnus Valinta Tehtävät Tulos B 1 B 2 Edellytysten toteaminen Tarve selvitetty tai tarveselvitys tekeillä Pätevä henkilöstö käytössä Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu Valmistelu E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten avustetaan selvitettäessä hankkeen vaatimat ja riittävät tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen Sovitaan RR:n kanssa miten... E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten huolehditaan, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten huolehditaan, että lähtötiedot ovat ajan tasalla E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten avustetaan määrittelemään rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarve Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää sovitulla tavalla selvitettäessä rakennushankkeen vaatimat ja riittävät tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää Avustetaan sovitulla tavalla selvitettäessä rakennushankkeen vaatimat ja riittävät tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttami- ryhtyvää... seen Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää sovitulla tavalla määrittelemään hankkeen rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää sovitulla tavalla määrittelemään hankkeen rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

25 SUORITUKSET RT LVI SIT ja KH TULOS X Infra / HANKESUUNNITTELU ohjeet 4 korjausrakentaminen LAISTA LAISTA B 3 B 4 B 4.1 B 4.2 B 4.3 B 4.4 Käynnistäminen T Määritellään hankesuunnittelulle tavoitteet, tehtävät ja aikataulu Suoritus Lähtötietojen hankkiminen Huolehditaan sovitulla tavalla siitä, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot Huolehditaan sovitulla tavalla siitä, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot E Kaavan ja rakennusjärjestyksen asettamat vaatimukset E/K Suojelumääräykset E Rakentamisen ympäristövaikutusten arviontitiedot E Rakennuspaikan olosuhteet kuten kaupunki- tai maisema kuva, naapurirakennukset, maaston korkeuserot, pohjarakennusolosuhteet, kasvillisuus, ilmansuunnat, pienilmasto, kunnallistekniikka, liittyminen katuun tai tiehen E Tilaohjelma, aikataulu ja toteutusmuoto E/K Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä ja lisärakentamisessa suunnittelun lähtökohtia ovat lisäksi rakennuksen sisä- ja ulkoarkkitehtuuri, historialliset ominaisuudet, rakennustaiteelliset ominaisuudet, käytetyt materiaalit, rakennustapa, rakennuksen kunto selvitettynä yleensä kuntotutkimuksella, rakennuksen terveydelliset olosuhteet, rakennusfysikaaliset ominaisuudet Lähtötietojen ristiriidattomuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen Huolehditaan osaltaan siitä, että lähtötiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla Huolehditaan osaltaan siitä, että lähtötiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla Päivitetyt lähtötiedot Varmistetaan ristiriidattomuus Selvitetään erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetään Esitys tarvittavista tutkimukista ja mittauksista, kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia jos lähtötiedot eivät ole ajan tasalla esimerkiksi tutkimussuunnitelma E Hankitaan tarvittavat puuttuvat lähtötiedot Tarvittavat lähtötiedot Viranomaisneuvottelujen tarpeen selvittäminen Selvitetään tarvittavat viranomaisneuvottelut ja saatetaan ne rakennushankkeeseen ryhtyvän tietoon Selvitetään tarvittavat viranomaisneuvottelut Viranomaisneuvottelut ja saatetaan ne rakennushankkeeseen ryhtyvän tietoon Aikataulutetaan ja käydään ne viranomaisneuvottelut, joista on rakentamiseen ryhtyvän kanssa sovittu Huolehditaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee tarvittavat päätökset, jotta hankkeelle asetetut vaatimukset ovat tiedossa ja voidaan saattaa suunnittelijoiden tietoon (rakennuksen energialuokka, sisäilmatavoitteet, puhtausluokat jne.) Hankesuunnitelman kokoaminen Hankitaan lähtötiedot, kirjataan käytyjen viranomaisneuvotteluiden tulokset pöytäkirjoihin E Kootaan hankesuunnitelma ja esitetään se hyväksyttäväksi Hankeohjelma ja projektiohjelma Ryhtyvän myötävaikutus Esim. pohjatutkimus. Vastuun näkökulma / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL B 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen E Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä

26 tietoon Selvitetään tarvittavat viranomaisneuvottelut ja saatetaan ne rakennushankkeeseen ryhtyvän tietoon Aikataulutetaan ja käydään ne viranomaisneuvottelut, joista on rakentamiseen ryhtyvän, kirjataan kanssa sovittu käytyjen viranomaisneuvotteluiden tulokset SUORITUKSET ja TULOS / HANKESUUNNITTELU pöytäkirjoihin B 4.4 Huolehditaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee tarvittavat päätökset, jotta hankkeelle asetetut vaatimukset ovat tiedossa ja voidaan saattaa suunnittelijoiden tietoon (rakennuksen energialuokka, sisäilmatavoitteet, puhtausluokat jne.) Hankesuunnitelman kokoaminen E Kootaan hankesuunnitelma ja esitetään se hyväksyttäväksi Hankeohjelma ja projektiohjelma B 5 Tulos Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen E Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä T Todetaan hankesuunnitelman sopimuksenmukaisuus Hyväksytty hankesuunnitelma Hyväksytty hankesuunnitelma Hankesuunnitelma PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS / Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

27 ARK SUORITUKSET ja TULOS / HANKESUUNNITTELU RT LVI SIT KH X ohjeet 4 B HANKESUUNNITTELU Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. Hankesuunnittelu perustuu sekä tarve- että hankeselvitykseen. Siinä selvitetään ja arvioidaan tarvittavalla tarkkuudella hankkeen vaihtoehtoiset toteuttamismahdollisuudet ja -tavat. Lopputuotteelle asetetut laajuus-, laatu- ja aikataulutavoitteet kiinnittävät hankkeen budjetin (tavoitehinta). Myöhemmin teetettävät suunnitelmat (ehdotus- ja yleissuunnitelmat) määrittävät suunnitteluratkaisun kustannusvaikutuksen (suunnitelmista laskettu kustannusarvio) ja toteuttamisajankohta määrittää suhdanteiden vaikutuksen (urakkatarjoukset). Tulokset kootaan hankesuunnitelmaraportiksi (hankesuunnitelma). Hankesuunnitelman pohjalta tehdään investointipäätös. Hankesuunnitelman (irrallisena) liitteenä voi olla prosessisuunnitelmia ja, varsinkin korjausrakentamisen hankkeissa, ehdotus-, yleis- tai toteutussuunnitelmia riippuen siitä, kuinka tarkka hankesuunnittelu on. Hankesuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäistä kutsutaan hankeselvitykseksi ja toista hankesuunnitelmaksi. Hankeselvitysvaiheessa arkkitehti selvittää hankkeen mahdollisuuksia ja ehdottaa uusia ratkaisuja keskittyen vaihtoehtoisiin toimintojen sijoitus- ja rakennuspaikkaselvityksiin. Hankesuunnitteluvaiheessa arkkitehti selvittää yleisellä tasolla tilat ja niiden yhteystarpeet sekä esittää uusia ratkaisuja. Hankesuunnitelman ei tule antaa mielikuvaa tulevasta rakennuksesta. Hankesuunnittelussa luodaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle päätöksenteon perusteet ja kaikille suunnittelijoille tavoitteet, olla joihin ehdotussuunnitelmia suunnittelua verrataan koko suunnittelun ajan. Korjausrakentamiskohteissa hankesuunnitelman liitteenä voi olla ehdotussuunnitelmia. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös. Hankesuunnitelman liitteenä voi Tunnus Valinta Tehtävät Tulos B 1 Edellytysten toteaminen Tarveselvitys olemassa tai tekeillä Hankepäätös olemassa Pätevä henkilöstö käytössä Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu B 2 Valmistelu B 3 Käynnistäminen B 4 B 4.1 Suoritus Rakentamismahdollisuuksien selvitys E Selvitetään tarjolla olevien rakennuspaikkojen soveltuvuus hankepäätöksen toteuttamiseksi, mahd. karttaliitteet E Laaditaan rakennuspaikan alueidenkäytön kuvaus Selostus, / Vesa asemapiirros Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL E Esitetään arkkitehdin asiantuntijalausunto valitusta rakennuspaikasta K/E Selvitetään olevien tilojen käyttö- ja korjausmahdollisuudet, liitepiirustukset

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 OHJEET toukokuu 2013 1 (20) korvaa RT 10-10576 LVI 03-10240 KH X4-00203 ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS

Lisätiedot

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 OHJEET lokakuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10580 LVI 03-10243 KH X4-00208 Infra 053-710014 GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX OHJEET marraskuu 2014 1 (16) ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelija PS Pro -tutkielma Sasu Hälikkä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy Espoossa

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 Vertailu tehtäväluetteloon RAK 95 Antti Kokko Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi

Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi Tarja Mäkelä, diplomi-insinööri Tutkija, VTT RIL turvallisuustoimikunnan jäsen tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-10714-06 15.11.2006 Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa Kirjoittajat Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Simo Sauni Luottamuksellisuus

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Markku Aro RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka/

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat Aalto University Professional Development - Aalto PRO 34. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat Aaltonen M., Heiskanen T., Kanervo T., Lappalainen S., Latvala J., Lehtonen J., Markkanen R., Pietarinen J.,

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot