NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI"

Transkriptio

1 NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

2 SISÄLLYSLUETTELO NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 SUOMEN TALOUS RAKENNEMUUTOKSEN MYLLERRYKSESSÄ 7 19 KIINTEISTÖMARKKINAT TOIMISTOTILOJEN KÄYTTÄJÄT JA KYSYNTÄ MUUTTUVAT - MUUTTUUKO TARJONTA? LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ 23 NEWSEC SUOMESSA Copyright Newsec 2015 Tämä raportti on tarkoitettu yleistä tietoa varten ja se perustuu materiaaliin, joka on Newsecin hallussa tai toimitettu Newsecille. Kaikki mahdollinen on tehty tietojen varmistamiseksi, mutta tietojen oikeellisuudesta ja kattavuudesta emme voi tarjota mitään takuuta. Newsec ei ota vastuuta vahingosta tai vahingoista raportin epätarkkuuden vuoksi. Voitte käyttää raportin tietoja tekemällä kaikki lainaukset tietojen ja grafiikan käytöstä.

3 EXECUTIVE SUMMARY NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT EXECUTIVE SUMMARY KIINTEISTÖMARKKINAT VILKKAINA KANSANTALOUDEN EPÄVARMASTA TILANTEESTA HUOLIMATTA Vuonna 2014 Suomen kansantalouden mittarit olivat punaisella ja muuhun Eurooppaan verrattuna Suomi ei olekaan enää yksiselitteinen mallioppilas. Kansantalouden perusmittareiden ennusteet vaihtelivat päättyneen vuoden aikana ja bruttokansantuotteen kasvun odotettiin jäävän olemattomaksi. Yleensä kansantalouden mittarit ja transaktiovolyymi korreloivat positiivisesti keskenään. Vuosi 2014 kuitenkin osoitti, että aina näin ei ole. Hyvien sijoituskohteiden vähäisyys sekä alhaiset tuottotasot ajoivat sijoittajat hakemaan korkeampaa tuottoa ja hajauttamaan riskiä myös Skandinaviaan ja Suomeen. Vuosi 2014 jää kiinteistömarkkinoilla historiaan mielenkiintoisena transaktiovolyymin puolesta. Alhainen korkotaso, keskuspankkien elvytykset ja sijoittajien usko tulevaan näkyivät kotimaassa. Kansainväliset sijoittajat palasivat markkinoille. Yleiseurooppalainen ongelma tuntuikin olevan sopivien sijoituskohteiden vähäisyys. Esimerkiksi rahastoihin virtaava oma pääoma ja melko edullinen velkaraha pakottivat sijoittajat etsimään aktiivisesti uusia kohteita. Vuonna 2014 kiinteistöjen kokonaistransaktiovolyymi oli Suomessa noin 4,26 miljardia euroa, mikä tarkoittaa huimaa lähes 1,75 miljardin miljardin euron, eli noin 70 %, kasvua edellisvuodesta. Kansainvälisten toimijoiden kokonaissijoitusvolyymi kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna ollen nyt yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. Näin ollen kansainväliset toimijat vastasivat noin 35 % kaikista merkittävistä kiinteistötransaktioista vuonna 2014 ja mikäli kiinteistösijoitusyhtiö Certeumin omistusjärjestely jätetään transaktiovolyymin ulkopuolelle, nousee ulkomaalaisten toimijoiden prosenttiosuus noin 45 %:iin.

4 EXECUTIVE SUMMARY NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT Kansainvälisen kysynnän kasvaminen ei kuitenkaan poistanut kiinteistösijoittamisen perusvaatimuksia. Kohteen sijainnin, vuokrasopimusmaturiteetin sekä muiden taloudellisten ja teknisten seikkojen tuli yhä olla kunnossa, jotta sijoituskohde nähtiin mielenkiintoisena ja vähäriskisenä. Näiden kriteerien täyttyessä kilpailu olikin kovaa ja tuottovaatimustasot pysyivät alhaisina, kun taas heikommissa kohteissa potentiaalisten sijoittajien määrä oli pienempi ja hinnoittelussa huomioitiin epävarmuustekijät. Vuosien kaltaista menettelyä, jossa portfolioiden heikot kohteet vaihtoivat omistajaa hyvien kohteiden vanavedessä, ei Suomen markkinoilla juurikaan nähty. Kasvanut kansainvälinen sijoituskysyntä ja prime -kohteissa nähdyt alhaiset tuottovaatimustasot eivät kuitenkaan ulottuneet kaikkiin kiinteistösegmentteihin. Havaittavissa oli trendinomaista eriytymistä maantieteellisesti eri alueiden välillä sekä alueiden sisällä talojen ja tilatyyppien välillä. Maantieteelliset erot olivat selkeitä. Valtaosa kysynnästä erityisesti kohteiden osalta kohdistui edelleen pääkaupunkiseudulle. Liiketilakohteilla kauppaa käytiin niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin sijoittajien toimesta myös muualla Suomessa. TOIMISTOPUOLELLA VUOKRALAISET VAHVOILLA Edellisvuoden loppupuolella nähtiin kohteiden osalta kaksi erityisen mielenkiintoista kauppaa kun Brondankulma sekä osa Nokian entisestä pääkonttorista vaihtoivat omistajaa. Julkistettujen tietojen mukaan molempien kohteiden tuottovaatimustasot olivat osamarkkinan alhaisimpia. Tästä päätellen hyville, pienen riskin kohteille löytyi markkinoilta kysyntää ja halua maksaa suhteellisen korkeaa hintaa. Pääkaupunkiseudulla on samanaikaisesti yhä yli miljoona neliötä tyhjillään. Tilakannaltaan iäkkäämmille ja sijainniltaan haastavimmille alueille on vaikeaa saada uusia vuokralaisia. Vajaakäytön riskin kasvaminen on vahvistanut vuokralaisten asemaa sopimusta neuvotellessa. Investoinnitkaan eivät aina ratkaise ongelmaa, jolloin erityyppiset suuremman mittakaavan kehitystoimenpiteet saattavat tarjota ratkaisun. Mikäli kohteen sijainti ja viranomaissäätely mahdollistavat rakennuksen purkamisen tai muutosrakentamisen, voi kehityshanke asuinkäyttöön olla houkutteleva. Hankkeen kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi mm. alueellinen asuntojen hintataso sekä uudiskohteiden myyntiaika. Asiaa tukee viime aikoina esillä ollut julkinen keskustelu vanhojen tilojen muuttamisesta asuinkäyttöön sekä tiedostettu asuntotarve etenkin pääkaupunkiseudulla. LIIKETILAKOHTEISSA EPÄVARMUUTTA, MUTTA AKTIIVISUUTTA Vuonna 2014 oli nähtävissä, että liiketilojen turvasatama-tyyppinen status on ohi. Verkkokaupan kasvu erityisesti erikoistavarakaupassa, kuluttajien ostovoiman muutos ja mm. autokaupan hiljentyminen ovat vaikuttaneet laskevasti liiketilakohteiden sijoituskiinnostavuuteen ja kaupan tilojen käyttöasteeseen. Vaikka kaupanalaan kohdistuu erilaisia epävarmuustekijöitä ja haasteita, ovat sijoittajat kuitenkin yhä nähneet liiketilakohteet houkuttelevina. Tästä viimeaikaisina esimerkkeinä ovat mm. Trevian, Cording Real Estate Group, H.I.G. Capital sekä Redito AB. LOGISTIIKASSA KASVUN MAHDOLLISUUS Logistiikkakohteiden kysyntä Ruotsissa on kasvanut viime vuosina ja mikäli kysyntä kohdistuu ajan myötä Suomeen, saattaa tuleva vuosi avata mielenkiintoisen sijoitusikkunan logistiikkakohteiden osalta ennen mahdollista talouden nousua. Logistiikkakohteiden arvonmuodostuksessa sopimusmaturiteetti nousee keskeiseen rooliin. Pitkä sopimus sekä sijainti tyypillisesti hyvällä alueella ovat usein sijoittajan kannalta tärkeitä asioita ostopäätöksen syntyyn. Vuokralaiselle suurempi merkitys on kohteen saavutettavuus pääväyliltä. PIENET ASUNNOT YHÄ KYSYTYIMPIÄ Asuntomarkkinoilla muutaman viime vuoden ajan trendinä ollut vahva alueellinen eriytyminen oli havaittavissa myös viime vuonna. Kasvaneet alueelliset erot näkyivät etenkin pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten yksiöiden ja kaksioiden kysynnässä. Saman taloyhtiön sisällä yksiöt ja kaksiot saattoivat vaihtaa nopeasti omistajaa, kun taas suurempien perheasuntojen myyntiajat kasvoivat ja hintapyynnöissä oli selvästi neuvotteluvaraa. Vastaavasti neuvotteluvaraa oli erityisesti kokonaishinnaltaan kalliimpien omakotitaloalueiden hintapyynnöissä. Vaikka asuntojen hintatasot ovat yleisesti ottaen laskeneet, voi käännös olla lähellä. Mikäli talous kääntyy tulevien vuosien aikana parempaan suuntaan, voi oikaisuliike olla asuntomarkkinoilla nopea. Siihen saakka erityisesti rahastot pitävät edelleen pienien, vuokra-asunnoiksi sopivien huoneistojen kysyntää yllä. Yksittäiselle kuluttajalle, jolla oma talous ja maksukyky ovat kunnossa, voi avautua houkuttelevia mahdollisuuksia myös suurempien asuntojen markkinoilla. YHDESSÄ UUTEEN VUOTEEN Vuosi 2015 tuo mukanaan niin kysymysmerkkejä kuin mahdollisuuksiakin. Newsec tarjoaa yhden luukun palvelua The Full Service Property House -konseptilla kiinteistöalan toimijoiden tarpeisiin pienistä selvityksistä suuriin hankkeisiin. Meiltä saat apua koskien mm. kiinteistötransaktioita ja -arviointeja, muutosanalyysejä, yritysten tilapalveluita sekä kiinteistömanageerausta. Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten voimme olla avuksi! Heikki Kangas Varatoimitusjohtaja Newsec Valuation Oy Tel

5 SUOMEN TALOUS RAKENNEMUUTOKSEN MYLLERRYKSESSÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT SUOMEN TALOUS RAKENNEMUUTOKSEN MYLLERRYKSESSÄ Suomen talouden kehitys pudonnut vanhalta uraltaan. Indeksi 120 Trendi (2001/1 2008/1) Suomi on pieni avoin talous, jonka hyvinvointi riippuu keskeisesti ulkomaankaupasta. Viennillä maksetaan kansantalouden tarvitsema tuonti. Pienenä maana Suomi on pystynyt hyötymään kansainvälisestä vaihdannasta ja kipuamaan maailman vauraimpien maiden joukkoon luvun alku oli Suomen kannalta taloudellisesti erityisen vahvaa aikaa. Suomen vienti lisääntyi vuosina peräti 54 % eli noin 5,5 % vuodessa maailmantalouden nopean kasvun vetämänä. Vuosina vienti supistui 14,5 % ja vuonna 2014 se polki paikallaan. Tavaroiden ja palveluiden viennin osuus BKT:sta on vaihdellut 2000-luvulla 40 % tuntumassa. Ei siis mikään ihme, että suuri taantuma talvella osoittautui käännekohdaksi viennistä vahvasti riippuvalle maalle. Maailmantalouden paniikkijarrutus iski erityisen kovasti Suomen vientiin ja painoi maamme syvään taantumaan. Taantuma paljasti sähkö- ja matkapuhelinalan sekä metsäteollisuuden kysyntäongelmat. Molempien sektorien vienti putosi pysyvästi alemmalle trendille. Tämä merkitsi kansantalouden vientitulojen tuntuvaa supistumista, kotimaisen kysynnän laantumista ja valtion sekä julkisyhteisöjen kohtuullisen hyvän tasapainon nopeasti syvenevää alijäämää. Koko julkisen sektorin suureksi kertynyt ylijäämä painui myös alijäämäiseksi lähelle Maastrichtin kriteerin asettamaa kolmen prosentin rajaa sosiaaliturvarahastojen suuresta ylijäämästä huolimatta. SUOMEN TALOUSKEHITYS ON KANSAIN- VÄLISESTI VERTAILLEN HYVIN HEIKKOA Maailmantaloudessa vain muutamaa teollisuusmaa kuten USA, Iso-Britannia, Saksa ja Ruotsi ovat nousseet taantumaa edeltävän tason yläpuolelle. Euromaat olivat vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä keskimäärin indeksi, 2000= /1 2002/1 2004/1 2006/1 2008/1 2010/1 2012/1 2014/1 Indeksi ETLA: Muistiota tulevalle hallitukselle. Tammikuu Kansantalouden yksikkökustannukset eräissä maissa /1 2002/1 2004/1 2006/1 2008/1 2010/1 2012/1 2014/1 Kreikka Italia Suomi Ruotsi Saksa

6 SUOMEN TALOUS RAKENNEMUUTOKSEN MYLLERRYKSESSÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT pari prosenttia tuotantohuipun alapuolella. Suomen kokonaistuotanto oli vastaavasti 6,3 % pienempi. Mikäli taantumaa ei olisi ollut ja tuotanto olisi jatkanut vuosituhannen alun trendillään, tuotanto olisi ollut tuolloin peräti viidenneksen suurempi (ks. oheinen kuvio). Mikä pahinta, tuotannon pudotus johtuu pääosin työn tuottavuuden kasvun hidastumisesta, joka heijastaa muun muassa investointien trendinomaista supistumista vuoden 2011 lopulta alkaen. Investoinnit olivat vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä viidenneksen pienemmät kuin ennen taantumaa. Suomen surkea taantuman jälkeinen talouskehitys on perustunut läntisten vientimarkkinoiden laimeuteen, euron kalleuteen sekä Suomen muita euromaita selvästi nopeampaan kustannuskehitykseen (ks. kuva yksikkötyökustannuksista). Suomen yksikkökustannukset ovat nousseet viime vuosina samaa tahtia kuin taantumassa olevassa Italiassa. Kustannukset ovat karanneet markkinoiden kannalta keskeisen Saksan vauhdista. Venäjän öljyn hinnasta riippuva talouskehitys on Suomen näkökulmasta erityisen mielenkiintoinen. Venäjän talous kukoisti öljyn hinnan noustessa voimakkaasti 2000-luvun alkuvuosina. Talouskasvu alkoi tasaantua, kun öljyn hintakehitys tasaantui ja öljyn hintaromahdus kesän 2014 jälkeen taannuttaa taloutta. Suomen Venäjän-vienti on liikkunut samassa tahdissa. Vienti Venäjälle lisääntyi nousevan öljyn hinnan vallitessa nopeasti ja kääntyi viime vuonna rajuun laskuun öljyn hinnan laskun ja Ukrainan kriisin laannuttamana. Suomen talous painui talvella kolmanteen taantumaan vuoden 2008 jälkeen. Taantuma oli edeltäjiinsä verrattuna selvästi lievempi ja kokonaistuotanto kääntyi 0,4 % nousuun vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Nousu hidastui kolmannella neljänneksellä 0,2 %:iin. Uusimman tiedon valossa BKT:n määrän kasvu pysyi vuonna 2014 lähellä edellisvuotista tasoaan. ÖLJYN HALPENEMINEN JA EURON HEIKKENEMINEN TUOMASSA VALOA PITKÄÄN JATKUNEESEEN JÄHMEYTEEN Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan aleneminen noin 110 dollarista tynnyriltä kesäkuussa 2014 noin 50 dollariin tammikuun 2015 alussa antaa mallilaskelmien mukaan vahvan sysäyksen Suomen läntisten vientimarkkinoiden kysyntään vuosina Euron heikkeneminen dollarin suhteen runsaasta 1,3 dollarista 1,2 dollariin tuntumaan tammikuun 2015 alussa tosin vaimentaa raakaöljyn eurohintojen muutosta dollarihintoihin verrattuna. Myös kireä polttoaineverotus vaimentaa eurohinnan muutoksen välittymistä polttoaineiden hintoihin. Euroalueen maista esimerkiksi Saksassa ja Suomessa bensiiniverojen osuus on noin 60 %. USA:ssa bensiinin hinnasta on veroa vain 15 %. Suomen inflaatio on ollut viime vuosina selvästi euroalueen inflaatiota nopeampaa. Euroalueen harmonisoitu inflaatio jäi marraskuussa 0,3 %:iin ja joulukuussa hinnat kääntyivät ennakkotietojen mukaan 0,2 % laskuksi. Energian halpeneminen on alkanut jarruttaa kuluttajahintojen nousua myös Suomessa. Marraskuun hintojen nousuvauhti jäi Suomessa 1,1 %:iin ja lähikuukausina energian hinnan lasku hidastaa sitä nopeasti. Suomen inflaatio hidastuu vuosina selvästi nykyisestä ja ero euroalueen maihin verrattuna kapenee heikon kysynnän laannuttamana vuosina Raakaöljyn eurohinnan lasku vaikuttaa Suomen kansantalouteen kotitalouksien ostovoiman paranemisen ja yritysten kustannusten pienenemisen kautta. Polttonesteiden halpeneminen pienentää autoilijoiden, yritysten ja öljylämmittäjien menoja. Valtion arvonlisätuotto pienenee, mitä jonkin verran lisääntyvä autoilu kompensoi. Kauppa- ja vaihtotaseet paranevat. ÖLJYN HINNAN LASKU JA EKP:N TOIMET TUKEVAT KÄÄNNETTÄ PAREMPAAN Euroopan keskuspankin rahapolitiikan haasteet ovat suuret. Euroalueen kuluttajahintojen nousuvauhti painui joulukuussa negatiiviseksi, paljon alle pankin inflaatiotavoitteesta alle mutta lähellä 2 %. Keinot inflaation kiihdyttämiseen ovat vähissä, kun ohjauskorko on jo asetettu nollan tuntumaan. Deflaatiosta ei ole kuitenkaan vielä kyse, koska öljyn hinnan lasku ei ole aiheuttanut yleistä hinnan laskua. Keskuspankin odotetaan turvautuvan tammikuusta alkaen massiiviseen joukkovelkakirjojen osto-ohjelmaan määrälliseen elvytykseen, jonka toivotaan inflaation nostamisen ohella lisäävän myös taloudellista toimeliaisuutta. Uudesta ohjelmasta huolimatta lyhyiden euribor-korkojen odotetaan pysyvän nykytasollaan ensi vuoden lopulle saakka. ETLAssa tehtyjen simulaatioiden mukaan öljyn hinnan lasku nostaa Suomen BKT:ta vuonna 2015 noin 0,5 % ja vuonna 2016 noin 1,5 % perusuraan verrattuna. Suomen kansantalous hyötyy öljyn halpenemisesta vähemmän kuin muut euromaat. Suomen talouskasvua tukeva vaikutus on vuosina noin 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin euroalueella, mutta selvästi suurempi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Öljyn hinnan laskun positiivinen suomalaista ja vientimarkkinoiden kysyntää elvyttävä vaikutus ylittää kuitenkin selvästi Venäjänviennin supistavan vaikutuksen, vaikka Ukrainan kriisi sitä vielä voimistaa. Vuonna 2014 Suomen Venäjän-vienti supistui % ja pysyy laimeana vielä lähivuosinakin. Raakaöljyn hinnan laskun ja EKP:n odotettujen toimien elvyttävästä vaikutuksesta huolimatta vahvaa kasvua ei ole kuitenkaan vielä näköpiirissä, koska lähtötilanne on hyvin heikko. Paavo Suni Tutkija ETLA

7 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT KIINTEISTÖMARKKINAT JA LOGIIKKA LUKUJEN TAKANA Newsec jatkaa markkinainformaation tuottamista markkinakatsauksen muodossa ja tarjoaa enemmän läpinäkyvyyttä kiinteistömarkkinoille. Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyys ja asiantuntevuus korostuu epävarmoina aikoina. Toivomme, että tämä markkinakatsaus tarjoaa hyödyllistä tietoa käyttöösi. Autamme myös mielellämme kysymyksissänne. Olemme määrittäneet kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja keskeisimmiltä alueilta Suomesta. Markkinaparametrit kuvaavat näkemyksiämme keskimääräisistä vuokra-, vajaakäyttö- ja tuottovaatimustasoista. Markkinaparametrit saattavat vaihdella huomattavasti riippuen osamarkkina-alueesta. OULU LISÄTIETOJA Olli-Pekka Mustonen Kehityspäällikkö Newsec Valuation Oy Tel KÄSITTEET: Vuokra (Bruttovuokra) Vuokra, jolla katetaan kiinteistökustannukset. Bruttovuokra on vuokralaisen tilasta maksama kokonaisvuokra, joka sisältää korvauksen tilaan sidotulle pääomalle (pääomakustannukset ja pääoman erilliskustannukset) ja ylläpidon kustannukset. Bruttovuokra voi myös sisältää tapauskohtaisesti käyttö- ja käyttäjäpalvelukustannuksia. Puhekielessä vuokralla tarkoitetaan Suomessa (yleensä) bruttovuokraa. Vajaakäyttö % (Vajaakäyttöaste %) Tunnusluku, joka kertoo vapaana olevien tilojen prosentuaalisen osuuden tilakannasta tietyllä osamarkkinoilla. Vajaakäyttöaste on yksi seuratuimpia kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja. Vajaakäyttöaste saadaan, kun osamarkkinan tilakannasta vähennetään käytössä olevat tilat (käyttöaste), eli Vacancy Rate = 100 % - Occupation Rate Tuottovaatimus Yleistermi tuottovaatimuksesta, jolla tarkoitetaan tarkasteluajankohdan markkinavuokriin perustuvien nettovuokratuottojen suhdetta kiinteistöjen hintoihin. Yleisesti käytetty markkinoiden tunnusluku. Kaikki tunnusluvut on kerätty Newsecissä. VAASA PORI HÄMEENLINNA TURKU KUOPIO JYVÄSKYLÄ TAMPERE LAPPEENRANTA LAHTI HELSINKI

8 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT PÄÄKAUPUNKI- SEUTU Aktiivisimmat kiinteistömarkkinat painottuivat edelleen pääkaupunkiseudulle, vaikka suuren transaktiovolyymin myötä kauppaa tehtiin myös aiempaa enemmän muualla Suomessa. Vuokramarkkinat pysyivät verrattain hiljaisina ja suurempia vuokrauksia nähtiin pääkaupunkiseudullakin vain muutama. Toimistotilojen vuokrakehitys vaihtelee pääkaupunkiseudulla huomattavasti alueittain pysyen pääosin maltillisena. Vuokranantajien insentiiveistä, kuten vuokravapaista ja -alennuksista, on tullut lähes vakiokäytäntö tietyillä alueilla vuokrauksen turvaamiseksi. Suuri vajaakäyttöaste ja vaikea vuokraustilanne heijastuvat vaikeiden alueiden vanhemman ja heikomman rakennuskannan tuottovaatimuksiin. Sijainniltaan, vuokrausasteeltaan ja laadultaan parhaat kohteet ovat yhä selvästi kysytyimpiä sijoituskohteita. Suurin yksittäinen transaktio pääkaupunkiseudulla oli vuoden 2014 maaliskuussa tehty kiinteistökauppa, kun Sanoma myi pääkonttorinaan toimivan Sanomatalon saksalaisen Deka Immobilien -yhtiön kiinteistörahastolle ja solmi samalla pitkäaikaisen vuokrasopimuksen kohteeseen. Samantyyppisiä omistusjärjestelyitä tehtiin enemmänkin pääkaupunkiseudulla. Erityisesti käyttäjäomistajien niin sanottuja sale and lease back -järjestelyitä nähtiin vuoden 2014 aikana useita. Esimerkiksi Sanoma myi Vantaalla sijaitsevia tuotanto- ja kiinteistöjään ruotsalaiselle AB Sagaxille jääden osaan tiloista pitkällä sopimuksella vuokralaiseksi. Toissa vuonna puhuttanut silloisen Nokian pääkonttorin kauppa sai jatkoa viime joulukuun alussa, kun AXA Real Estaten hallinnoima rahasto osti osan pääkonttorikokonaisuudesta. Kaupan kohteena olleen kiinteistön vuokrattava pinta-ala on noin m 2 ja siihen kuuluu oikeus käyttää yli 400 autopaikkaa. Toimistokokonaisuus on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Microsoft Mobile Oy:lle. Kaksi taloa ja pysäköintitalo jäävät nykyisen Exilion Capital Oy:n hallinnoiman rahaston omistukseen. Espoossa myytiin uudehko Business Park Derby, jossa vuokralaisina ovat mm. Siemens ja SRV. Kohde on lähes täyteen vuokrattu ja on ensimmäinen maalämmitteinen kiinteistö Suomessa. Liiketiloissa on ollut viime aikoina havaittavissa vuokralaiskysynnän heikentymistä. Esimerkiksi Helsingin keskustan pieniä liiketiloja on

9 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT tyhjentynyt ja tilojen täyttyminen on hidastunut viime vuosista. Nettikaupan raju kasvu on tehnyt osan sijoittajista varovaiseksi erityisesti käyttötavarakaupan tilojen osalta. Liiketiloille on ollut kuitenkin sijoituskysyntää pääkaupunkiseudun reunalla ja ulkopuolella. Kiinteistökehittämiseen erikoistunut kiinteistörahasto Quorum Kehitysrahasto I Ky osti viime vuoden lopulla toteutuneessa kaupassa Cityconille kuuluvasta rahastosta kuusi myymäläkiinteistöä, joista suurin osa sijoittuu pääkaupunkiseudulle. Ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Redito osti Helsingin Osuuskauppa Elannolta n m 2 kattavan päivittäistavarasalkun. Kauppaan kuului viisi pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa myymälää, joista kahden yhteydessä on polttonestejakeluasema. HOK-Elanto jatkaa liiketoimintaansa kaikissa yksiköissä. Vantaalle rakennettavan - ja liikekeskus Dixin osti NREP Nordic Strategies Fund rakennusyhtiö YIT:ltä. Kaupan kohde on kolmikerroksinen kauppakeskus, jonka toinen osa valmistunee ensi vuoden lopussa. Vantaalla Viinikkalan logistiikka-alueella nähdään tulevaisuudessa uusi toimija, kun Volvo rakentaa toimitilat ajoneuvojen myyntiä ja huoltoa varten. Investoinnin kooksi ilmoitetaan lähes 40 miljoonaa euroa. Vuokra-asuntokiinteistöjen sekä hoivakotikiinteistöjen hinnat kasvoivat kovan kysynnän seurauksena. Pääkaupunkiseudulla erityisesti pienempien asuntojen vuokratasot alkavat olla vuokralaisten maksukykyyn suhteutettuna kipurajoilla, vaikka asuntovuokrien nousu onkin tasoittunut. Asuntopuolella merkittävin kauppa tehtiin viime vuoden kesällä, kun OP-Pohjolan erikoissijoitusrahasto OP-Vuokratuotto osti Probus Holdingilta kiinteistösalkun. Siihen kuuluvat yli 20 kokonaista asuinkiinteistöä sisältävät yhteensä yli 800 asuntoa, joista puolet sijaitsee pääkaupunkiseudulla. LENTOKENTTÄ / AVIAPOLIS VUOKRA VAJAAKÄYTTÖ TUOTTOVAATIMUS Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka LEPPÄVAARA PITÄJÄNMÄKI TÖÖLÖ/MEILAHTI SÖRNÄINEN PITÄJÄNMÄKI KEILANIEMI ,0-11,0 7,0-9, ,0-11,0 6,5-9, ,0-17,0 7,5-10, ,0-10,0 6,0-8,0 TAPIOLA KEILANIEMI TÖÖLÖ/MEILAHTI SÖRNÄINEN TAPIOLA LÄNSIVÄYLÄN VARSI ,0-17,0 2,0-6,0 7,0-9,5 6,0-7, ,0-15,0 2,0-6,0 3,0-10,0 7,5-9,0 6,5-8,5 8,5-10,0 LÄNSIVÄYLÄ VUOSAARI LEPPÄVAARA LENTOKENTTÄ/AVIAPOLIS ,0-15,0 1,0-3,0 6,5-8,5 5,0-6, ,5 12 4,0 10,0 2,0 5,0 1,0-7,0 7,0-9,0 7,0-9,5 7,0-8,5 VUOSAARI ,0-20,0 7,0-8,5

10 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT HELSINKI KESKUSTA Helsingin keskusta pitää edelleen paikkansa Suomen kiinnostavimpana kiinteistömarkkina-alueena. Ydinkeskustan transaktiomarkkinat piristyivät viime vuosista, kun keskusta-alueella ja ydinkeskustassa tehtiin useita kauppoja vuoden 2014 aikana. Transaktiot paljastivat ainakin kohteiden verrattain alhaisen tuottovaatimustason muihin alueisiin nähden. Yksi vuoden 2014 merkittävimmistä kiinteistötransaktioista tuli julki, kun CBRE Global Investors myi AFIAA-säätiölle Brondankulmana tunnetun kiinteistön. AFIAA-säätiön omistaa 36 sveitsiläistä eläkeyhtiötä. Transaktiota voidaan pitää merkittävänä, koska sen hinnoittelu ylitti reilusti huippuvuosien 2007 tason tuottovaatimuksen ollessa reilusti alle 5 %. Matala tuottovaatimustaso oli seurausta kovasta kansainvälisestä kysynnästä sekä keskusta-alueen niukasta tarjonnasta.

11 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT Toinen mielenkiintoinen kiinteistökauppa tehtiin kun Senaatti-kiinteistöt solmi esisopimuksen Korkeavuorenkatu 21:ssä sijaitsevan aiemmin virastokäytössä olleen arvorakennuksen myymisestä kiinteistökehitysyhtiö Roomy Oy:lle. Yhtiön aikeena on kehittää tämä ns. Ohranan talo asuinkäyttöön arvoasuntojen muodossa. Keskustan lähialueilta Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:n hallinnoima rahasto myi McDonald sin Suomen pääkonttorin Paciuksenkadulla Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I:lle ja Aberdeen Real Estate Fund Finland (AREFF) myi Ruoholahdessa Porkkalankatu 5:ssä sijaitsevan usean käyttäjän kiinteistön AXA Real Estaten hallinnoimalle rahastolle. Kauppahinnaltaan suurin transaktio oli kuitenkin Sanomatalon myynti, joka vaihtoi omistajaa 176 miljoonan euron hintaan alkuvuonna EM Group ja Sewatek ostivat CapMan Real Estatelta Yrjönkatu 17:ssa sijaitsevan kiinteistön, joka toimii osana Scandic Marski -hotellia. Kiinteistössä on 67 hotellihuonetta ja 40 autopaikkaa. Hotelli toimii kohteessa pitkällä vuokrasopimuksella. Keskustassa tehtiin myös useita asuntoihin liittyviä suuria transaktioita sekä keskustan sivukaduilta tehtiin myös muutamia kehityskohteiden kiinteistötransaktiota. Vaikka liiketilojen vuokraus onkin hiljentynyt keskustassa, tapahtui viime vuonna muutamia suuria vuokrauksia uusien toimijoiden myötä. Liiketilojen rakennustöistä suurin osa käsittää olemassa olevan kannan saneerauksia, mutta alueelle valmistui myös uutta tilaa. Alkuvuonna 2014 Postitalossa avattiin uusi K-Supermarket ja keskustaan ilmestyi myös kansainvälisiä toimijoita, kuten kahvila Starbucks sekä useampia Burger King -ravintoloita. Urheilukauppa XXL avasi liikkeen Kluuvin kauppakeskukseen kattaen lähes koko kolmannen kerroksen sekä osan toisesta kerroksesta ja loppuvuonna kodinelektroniikkaketju Gigantti avasi myymälän kauppakeskus Forumissa. Helsinkiin on valmistumassa noin m 2 tilaa vuosina , jos aikataulut pitävät paikkansa. Esimerkiksi Ilmalaan, Käpylään sekä Vallilaan valmistuu yhteensä noin bruttoneliötä tilaa. Viime vuonna valmistui noin m 2 uutta tai uudistettua toimitilaa. Esimerkiksi Kampin Huippu peruskorjattiin sekä laajennettiin moderniksi toimitilaksi uuden toimitilan kattaessa noin m 2. Itäisessä keskustassa nähtiin taas liikettä, kun pörssiyhtiö Amer Sportsin kansainvälinen pääkonttori ja Suomen myyntiyhtiö muuttivat Vallilan makasiineille. Makasiinien muutostöissä valmistui lähes m 2 uutta tilaa. Ilmarinen ja Kämp Group sopivat uuden hotellin rakentamisesta keskustaan Kluuvikadulle. Hotelli rakennetaan kiinteistöön, jossa on toiminut perinteikäs elokuvateatteri Maxim. Muutoksen yhteydessä Maxim 2 säilytetään ja elokuvateatteritoiminta salissa jatkuu edelleen. TÖÖLÖNLAHTI KAMPPI YDINKESKUSTA VUOKRA VAJAAKÄYTTÖ TUOTTOVAATIMUS Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka KESKUSTA YDINKESKUSTA KAMPPI ,0-7,0 1,0-4,0 4,7-6,5 4,5-6, ,5-7,5 1,0-4,0 5,0-6,8 5,0-6,0 RUOHOLAHTI TÖÖLÖNLAHTI KESKUSTA ,0-6,0 4,8-5, ,0-8,5 1,0-7,0 6,0-7,5 5,5-10,0 RUOHOLAHTI ,0-15,0 1,0-5,0 6,1-9,0 6,5-7,5

12 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT TAMPERE Sijoitus- ja vuokramarkkinat pysyivät hiljaisina eikä vuonna 2014 nähty merkittäviä muutoksia aikaisempaan kehitykseen. Sijoitusmarkkinoilla kiinnostus kohdistuu edelleen parhaisiin kohteisiin, mutta näiden tarjonta on vähäistä. Vuokramarkkinoilla on edelleen odottava tunnelma. Kohtuullisen riskin ja parempien tuotto-odotusten vuoksi Tampere kiinnostaa yhä sijoittajia eniten pääkaupunkiseudun jälkeen, mutta korkeat sijoituskriteerit pitävät transaktiomäärät matalina. Tampereen toimitilamarkkinat alkoivat alkuvuodesta 2015 lupaavasti, kun Senaatti-kiinteistöt myi ns. Hippostalon Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiölle. Kaupan hinta on noin 12,1 miljoonaa euroa ja se käsittää m 2 tilaa sekä m 2 rakennusoikeutta. Sijoitusmarkkinat pysyivät hiljaisina loppuvuodesta 2014, vaikka kokonaisvolyymi ylitti viime vuoden luvut. Merkittävimmäksi transaktioksi jäi UBS:n hallinnoiman saksalaisen kiinteistörahaston Sponda Oyj:lle myymä Tulli Business Park. Teollisuuskiinteistöissä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma myi omaisuuttaan uudelle perustetulle Certeum Oy:lle. Kauppaan kuului Tampereelta mm. Sarankulmasta teollisuuskiinteistö. Liikekiinteistöissä OP-vuokratuotto erikoissijoitusrahasto osti lokakuun alussa tehdyllä kaupalla yhteensä 35 miljoonan euron arvoiset liikekiinteistöt Tampereen Nekalasta sekä Vantaan Tammistosta. Kohteet ovat rakennuksina alle 10 vuotta vanhoja ja vuokrattu useammalle eri käyttäjälle. Omalta osaltaan Tampereen kaupunki lisää aktiivisuutta paikallisilla kiinteistömarkkinoilla. Kaupunginhallitus hyväksyi viime syksyn lopussa päätöksen kaupungin kiinteän omaisuuden jatkotoimista. Listalla on kymmeniä myytäviä sekä myytäväksi kehitettäviä kiinteistöjä ja rakennuskohteita. Myytävät kohteet käsittävät asuinrakennuksia, entisiä kirjastoja, kouluja, päiväkoteja sekä ainakin yhden terveysaseman. Toimistosegmentin hankkeissa Technopolis ilmoitti toteuttavansa viimeisen vaiheen keskustan läheisen Yliopistonrinteen kokonaisuuden laajennuksen. Laajennuksen yhteenlaskettu pinta-ala on m 2, mikä

13 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT kasvattaa kompleksin kokonaispintaalan noin m 2 :iin. Investoinnin arvo on 39 miljoonaa euroa. Mielenkiintoinen uutinen laajennusosalle oli 25 % esivuokrausaste. Teknillisen Yliopiston kampukselle Hervantaan noussee vuoden 2015 aikana yliopiston rakennukset yhdistävä Kampusareena. Vuokramarkkinoita leimaa edelleen hitaus. Seesteisyyden odotetaan jatkuvan ainakin vuoden 2015 alussa. Trendin vuokralleottopäätösten hitaudesta odotetaan jatkuvan. Säästöjen hakemisen tilatehokkuuden huolellisella suunnittelulla voidaan odottaa korostuvan vuonna 2015 Tampereella kuten muuallakin maassa. Pienempiin tiloihin muuttaminen on yleistynyt ja trendin odotetaan jatkuvan. Liiketiloissa merkittävin uusi toimija Tampereella on norjalainen urheiluvälineketju XXL Sports & Outdoor, joka avasi syksyllä Tampereen ensimmäisen liikkeensä Kalevan Prisman yhteyteen. Toinen urheiluliike tulee tänä vuonna Lielahteen vanhan S-Marketin tiloihin. Tampereella aloitti myös ensin Helsingissä jalansijaa hakenut Burger King -pikaruokaravintola. Vuonna 2014 valmistuneista projekteista aseman kupeessa oleva Solo Sokos Hotelli Torni Tampere avattiin aikataulussaan ja rakennuksesta on muodostunut maamerkki Tampereelle. Myös Lielahtikeskus avattiin suunnitelman mukaisesti ja Partolan uudet liikkeet Asko ja Byggmax avasivat ovensa Varman omistamissa kohteissa. Tokmanni avasi myös uuden liikkeensä Pirkkalan Partolaan vuoden 2014 puolella. Keskusareenahanke on viivästynyt. Keväällä kaupunki ja NCC päättivät, etteivät jatka keskustelua yksinoikeudella Tampereen Keskusareena Oy:n kanssa vaan käynnistivät julkisen hankintaprosessin ja neuvottelut mahdollisten toteuttajien kanssa. Vuoden lopussa NCC ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta ja sulkevansa Property Develoment -yksikkönsä Tampereelta. Kaupunki etsii nyt uutta rakentajaa hankkeelle. Markku Turunen Aluejohtaja, Tampere, osakas; ekon. Newsec Advice Oy Puh LIELAHTI KAUPPI VUOKRA VAJAAKÄYTTÖ TUOTTOVAATIMUS Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka MYLLYPURO KESKUSTA / YDINKESKUSTA MESSUKYLÄ YDINKESKUSTA KESKUSTA NEKALA SARANKULMA-PARTOLA ,5 6,0 1,0-4,0 6,5-7,5 6,0-6, ,5-7,0 1,0-4,0 7,0-8,5 7,0-8, ,0-6,0 2,0-4,0 7,5-9,5 8,5-10, ,5 8,5 3,0-4,0 7,5 10,0 8,0-10,0 SARANKULMA- PARTOLA NEKALA HERVANTA HERVANTA MYLLYPURO LIELAHTI KAUPPI ,0 7,5 1,0-4,0 7,0-8,0 7,5-8, ,5-5,0 9,0-12, ,0 10,0 7,0-8, ,0-6,0 7,0-8,5 MESSUKYLÄ 4 8 3,0 4,0 9,0-12,0

14 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT TURKU Turun kiinteistötransaktiomarkkinat olivat viime vuonna hiljaiset. Myös suunniteltuja käynnissä olevia hankkeita on muihin Suomen suurimpiin kaupunkeihin verrattuna vähän. Asuinrakentaminen erottuu edelleen tilatyypeistä vahvana. Tänä vuonna on ehditty jo tehdä ensimmäinen merkittävä kiinteistötransaktio Turun kupeessa Raisiossa, kun kemianalan toimija BASF myi m 2 kattavan modernin talon yksityiselle sijoittajalle. Viime vuoden kolmessa merkittävässä julkistetussa kiinteistökaupassa ostajina olivat paikalliset toimijat. Raision seudun koulutuskuntayhtymä osti alkuvuonna RandH Kiinteistöt II Oy:ltä hieman alle m 2 tilaa Turun Kirurgisen sairaalan läheisyydestä. Isku Invest Oy myi kesäkuun lopussa Kiinteistönpaikka Oy:lle m 2 liiketilaa Pläkkikaupungista kauppahintaan 5,3 miljoonaa euroa. Viimeisimmässä, syyskuussa toteutuneessa, kaupassa Turun Teknologiakiinteistöt osti Trivium-talon Turku Science Parkin alueella Kupittaalla kansainväliseltä varainhoitoyhtiö The Carlyle Groupilta. Vuonna 2002 valmistuneessa rakennuksessa on tilaa noin m 2. Turun seudun rakennustuotanto on vähentynyt edellisvuodesta ja uudisrakennuskohteista merkittävä osa on ollut asuntotuotantoa. Muilta osin merkittävimmät viime vuoden valmistuneet hankkeet ovat Nereis Business Garden Pitkämäellä, jossa päävuokralaisena toimii laivanrakennusalan konsultti Deltamarin, sekä Skanssi Retail Park, jossa pääkäyttäjinä toimivat Asko ja Sotka. Merkittäviä rakenteilla olevia liiketilahankkeita ovat Shopping Centre Myllyn laajennus Raision puolella sekä uudisrakennuskohde Koy Skanssikatu kauppakeskus Skanssin yhteyteen, johon vuokralaiseksi on tulossa urheiluliike XXL Sports & Outdoor. Toimistopuolella käynnissä on Logomo Konttorin rakennushanke, jonka valmistuttua toimitilat lähes kaksinkertaistuvat m 2 :iin. NREP suorittaa laajennus- ja muutostöitä Itellalla vuokralla olevassa logistiikkatilassa Liedon alueella. Suunnitteilla on useita uusia projekteja, mutta hankkeita on vireillä huomattavasti vähemmän kuin muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Toimistohankkeiden osalta aloitustaan odottavat mm. Lemminkäisenkadulle suunniteltu High Tech Centre IV, Intelligaten kolmas vaihe Kupittaalla sekä Satamakolmion hanke Turun Satamassa. Liiketilapuolella tulevia hankkeita ovat mm. Kaarina Retail Parkin ensimmäinen vaihe, Kaarinanportti Shopping Centre sekä Kuninkoja Retail Park. Teollisuustilojen osalta aloitustaan odottaa Koy Turun Vaskikatu 1:n ensimmäinen vaihe. Viime vuoden kesällä julkaistu Turun telakan omistusjärjestely sekä laivatilaukset parantavat hieman alueellista kuluttaja- ja sijoittajaluottamusta ja voivat siten heijastua myös kiinteistösijoitusmarkkinoihin lievänä piristymisenä. MYLLY LENTOKENTTÄ VUOKRA VAJAAKÄYTTÖ TUOTTOVAATIMUS ORIKETO- METSÄMÄKI YDINKESKUSTA KESKUSTA Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka ,0-7,0 2,0-3,5 7,0-8,0 6,0-7, ,0-10,0 2,5-8,0 7,5-9,0 7,0-10,0 KESKUSTA / YDINKESKUSTA LENTOKENTTÄ ORIKETO-METSÄMÄKI 5-9,5 2,0-4,0 9,0-12, ,0-11,0 9,0-12,0 KUPITTAA ,0-6,0 1,0-8,0 7,0-9,0 7,0-10,0 PANSIO SKANSSI PANSIO ,0-5,0 6,5-7, ,0-4,0 8,5-12,0 SATAMA KUPITTAA SKANSSI SATAMA MYLLY ,0-15,0 1,0-4,0 8,5-12,0 9,0-12, ,0-4,0 6,0-7,5

15 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT OULU Oulun seudun kiinteistötransaktiomarkkinat pysyttelivät vuoden 2014 melko vaatimattomina. Kauppoja tehtiin harvakseltaan. Technopolis myi Lentokentäntien m 2 suuruisen - ja tuotantotilan oululaiselle Polarvi Oy:lle 6,7 miljoonan euron kauppahinnalla. Sijoittajanäkökulmasta Oulussa seudun kiinteistöt kiinnostavat edelleen etupäässä paikallisia sijoittajia ja kotimaisia instituutioita. Ulkomaalaisten toimijoiden kysyntä sijoituskohteille on edelleen vähäistä koko Pohjois-Suomessa. Oulun seudun, joka käsittää seitsemän kuntaa yhteenlasketulla asukasmäärällään vuoden 2013 lopussa, taloudellisessa tilanteessa ei tapahtunut toivottua käännettä vuonna Liikevaihdon lasku vuoden takaisesta kuitenkin pysähtyi. Liikevaihdon kehitys on tasoittunut viennin positiivisen kehityksen vaikutuksesta. Vienti oli seudulla kuitenkin edelleen hieman alle taantumanvuoden 2009 tason. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli Oulun seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 10 % korkeammalla kuin vuonna Koko maassa liikevaihto on kasvanut n. 16 % vuodesta Seudun kaikkien toimialojen henkilöstömäärä laski selvästi vuonna Positiivista kasvua on ollut seudun asukasmäärässä, joka kasvoi noin 1,5 % viime vuoden aikana. Oulun kaupungin osuus seudun asukkaista oli henkeä. Oulun kaupunki on väestönkasvultaan muuttovoittokaupunki ja sitäkin kautta asuntomarkkinat ovat murrosvaiheessa. Asuntomarkkinoita heikentää Oulun epävarma talouden tila ja siitä seuraava epävarmuus työmarkkinoilla. Epävarmuus lisää vuokra-asuntojen kysyntää tilapäisenä ratkaisuna. Tällä hetkellä Oulun kaupungin asuntokunnista noin 37 % asuu vuokra-asunnoissa. Asuntojen sijoittajamarkkinoissa vuokra-asuntojen kysyntä on vuonna 2014 aloitetuissa kohteissa jäänyt kuitenkin lähinnä ydinkeskustan alueelle, jossa pienet asunnot ovat tehneet hyvin kauppansa. Laitakaupungilla sijoitusasuntojen ja isojen perheasuntojen kysyntä on taantunut. Keskustan liikekortteleissa asuntojen lukumäärän kasvu onkin yhä vahvistuva trendi. Uutta Oulun keskustan korkeaa rakentamista kuvaa As Oy Oulun Pajarinkulma, joka raken-

16 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT netaan omalle tontille tulevan kauppakeskus Valkean päälle. Rakennuttaja Skanska ilmoittaa saaneensa myydyksi kaikki 66 asuntoa, joiden arvioitu valmistuminen on 6/2016. Keskustan vetovoimaisuutta lisännee myös aikataulussaan pysytellyt Kallioparkki Kivisydän. Oulun keskustan alle n. 30 metrin syvyyteen rakennettavan pysäköintihallin tavoitteellinen käyttöönottoajankohta on kesällä Pysäköintiratkaisu palvelee myös asemanseudun matkakeskuksen kehitystä, joka on tällä hetkellä viivästynyt. Osuuskauppa Arinan Valkea-kauppakeskus sen sijaan rakentuu kovaa vauhtia. Kauppurienkadulla Ilmarisen omistaman ja Mehiläiselle vuokrattavan uuden sairaalan rakennustyöt ovat jo loppusuoralla. Näiden molempien isohkojen kohteiden saavutettavuus on Kivisydämestä käsin varsin hyvä. Oulun Ritaharjussa loka-marraskuun vaihteessa yli 50 liikkeen voimin avannut Ideapark sai lentävän lähdön. Alueen nuorehko asukaskunta oli jo pitkään kaivannut pohjoispuolelle Oulua omaa ostoskeskusta. Keskus on kooltaan n m 2 ja sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Oulun keskustasta. Liikkeiden joukossa on yrityksiä joita ei ole aiemmin Oulussa ollut lainkaan. Ideaparkin nopeahko käynnistyminen saattaa jäädyttää tai ainakin hidastaa merkittävästi risteyksen toiselle puolelle suunniteltua Varman isoa kauppakeskushanketta. Toimistojen ja liiketilan vuokrauksen suhteen vuoden 2014 jälkipuolisko oli vilkkaampi kuin alkuvuosi. Vuokramarkkinat ovat voimakkaasti polarisoituneet. Vuokrausta on tehty isoille yrityksille ja start up -yritysten kasvaneen määrän on voinut havaita jo katukuvassa. Keskimääräiset tunnusluvut yritysten liikevaihdossa ja henkilöstön määristä peittävätkin alleen yritysten varsin suuret erot muutoksien suunnasta ja suuruudesta. Reilusti yli puolet Oulun seudun yrityksistä oli henkilöstömäärältään kasvavia ja vajaa puolet supistuvia jaksolla /2014. Oulussa onkin menossa elinkeinoelämän muutos ja kaivattu monipuolistuminen. Mia Runtti-Manninen Service Manager Newsec Asset Management Oy Puh LINNANMAA / YLIOPISTO RUSKO ALPPILA YDINKESKUSTA VUOKRA VAJAAKÄYTTÖ TUOTTOVAATIMUS Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka ,0-8,0 2,0-4,0 7,5-9,5 6,5-8,5 KESKUSTA / YDINKESKUSTA KESKUSTA ,0-9,0 2,0-8,5 8,0-11,0 8,0-10,5 KONTINKANGAS ,0-6,0 8,5-10,5 NUOTTASAARI JA SATAMA KONTINKANGAS ALPPILA LINNANMAA/YLIOPISTO ,0-25,0 8,5-12, ,0-9,0 9,5-12,5 LENTOKENTTÄ LIMINGANTULLI RUSKO LIMINGANTULLI ,0-10,0 1,0-9,0 8,5-11,0 8,0-10, ,0-10,0 5,0-8,5 2,0-8,0 8,5-11,0 8,0-10,5 9,5-11,0 SATAMA/NUOTTASAARI 5 8 1,0-5,0 9,0-10,0 LENTOKENTTÄ ,0-10,0 3,0-6,0 9,0-12,0 9,5-13,0

17 MUU SUOMI JYVÄSKYLÄ Jyväskylässä valmistui vuonna 2014 pääasiassa asuntokohteita. Muiden tilatyyppien uudisrakennushankkeet ovat olleet vähäisiä, joskin Kankaan alueen tilakanta kasvaa tämän vuoden aikana kun vanhan paperitehtaan siipiosa muutetaan koulutus- ja tiloiksi. Lisäksi vähittäiskauppaketju Lidl laajensi keskusvarastoaan ja Posti logistiikkatilojaan. Etenkin Seppälän alueelle on suunniteltu uusia liiketilarakennuksia, mutta hankkeet eivät ole vielä käynnistyneet. LAHTI Lahdessa uudisrakennushankkeiden määrä oli vuonna 2014 pieni eikä merkittäviä uusia kiinteistöjä valmistunut. Uuden matkakeskuksen rakentaminen sen sijaan alkoi loppuvuonna ja rakennustöiden odotetaan valmistuvan tämän vuoden lopussa. Renkomäen liiketilahankkeet eivät valmistu kuluvan vuoden aikana. Renor Oy osti Lahden Askonalueelta alkuvuodesta 2014 entisen liesitehtaan. Rakennus muutetaan tuotantokäytöstä logistiikkakäyttöön. Lahteen osui myös joitain portfoliokaupan osia. Loppuvuonna tehdystä LähiTapiolan 509 asunnon kaupasta yksi kohde sijaitsi Lahdessa. Myös osa kiinteistösijoitusyhtiö Sagaxin kiinteistöostoista Volvolta osui Lahteen. KUOPIO Viime vuonna merkittävimmät valmistuneet uudisrakennushankkeet painottuivat asuntopuolelle. Puijon sairaalan laajennustyöt ovat käynnissä ja uusi sairaalarakennus saataneen tämän vuoden aikana käyttöön, jonka jälkeen kohteen vanhalla puolella alkavat laajat perusparannustyöt. Suunnitteilla on lisäksi Technopoliksen tornitalo Tiedepuiston itäpuolelle sekä useita liikerakennushankkeita. Vähittäis- ja tukkukaupan myymäläketju Carlson myi omistamansa viihdekeskus Iso- Ceen Kevalle hallinnon siirtyessä viime kesäkuun alussa. Keva omistaa entuudestaan Iso- Ceen naapurissa sijaitsevan kauppakeskus Minnan. Carlsonin ja Kevan välinen kiinteistökauppa tukee Kuopion keskustan palveluiden kehittämistä. VAASA Vaasassa uudisrakentaminen on ollut viime aikoina erittäin vähäistä. Neljännen Futuratalon rakennustyöt on kuitenkin juuri saatu päätökseen. Uuden rakennuksen pinta-ala on noin m 2. Merkittäviä hankkeita ei ole suunnitteilla. HÄMEENLINNA Hämeenlinnan uudisrakentaminen on keskittynyt pääasiassa asuntopuoleen. Kaupallinen keskus kuitenkin siirtyi keskustasta länteen kun kauppakeskus Goodmanin avajaisia vietettiin loppuvuonna. Kevan omistamassa ja NCC:n toteuttamassa kohteessa on vuokrattavaa alaa noin m 2. Nordic Real Estate Partnersin hallinnoima NREP Nordic Strategies fund rahasto osti kesäkuussa 2014 Huhtamäki Oyj:ltä laajuudeltaan noin m 2 logistiikkakiinteistön Käikälästä. Huhtamäki jäi tiloihin vuokralaiseksi. Transaktio oli rahaston ensimmäinen hankinta Suomesta. Hämeenlinnassa käytiin kauppaa myös usealla hoivakotikiinteistöllä osana portfolioita. Viimeisin transaktio oli Fennica Toimitilat I ostama liikekiinteistö, jossa on vuokralaisina mm. Motonet, Isku, Sportia, Musti&Mirri, Tekniset, TV-Sävel sekä Teboil. PORI Kauppakeskus Puuvillan avajaisia vietettiin loppuvuonna. Renorin ja Ilmarisen yhteisesti omistaman kohteen kehitys- ja laajennushankkeen toteutti Skanska. Kiinteistössä on yhteensä m 2 vuokrattavaa alaa sisältäen liiketilan lisäksi mm. tilaa. NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT Ruotsalainen Nordika teki ensimmäisen hankintansa Suomen kiinteistömarkkinoilta ostamalla liikekiinteistöportfolion PG Scandinavian Investiltä. Kolme kiinteistöistä sijaitsee Vaasassa ja yksi Rovaniemellä. Vaasan kohteet ovat GW Galleria, Iskun liiketila sekä Byggmax Kivihaan alueella. Porissa sijaitsevia kiinteistöjä oli mukana erilaisissa portfoliokaupoissa. Kiinteistösijoitusyhtiö Sagax osti kuorma- ja linja-autojen huoltorakennuksia Volvolta Suomessa ja Tanskassa, ja osa kaupan kiinteistöistä osui Poriin. Sveafastigheter myi Electroluxin vanhan varaston Isosannan teollisuusalueelta

18 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT SR-kiinteistöt Oy:lle vuoden 2014 toisen kvartaalin aikana. Porissa käytiin lisäksi kauppaa hoivakiinteistöillä. LAPPEENRANTA Kauppakeskus IsoKristiinan kehitys- ja laajennushanke on käynnissä ja sen odotetaan valmistuvan tämän vuoden aikana. Hankkeessa sijoittajina ovat Citycon, Ilmarinen sekä Lappeenrannan kaupunki ja sen toteuttaa Skanska. Valmistuttuaan kohteen vuokrattava ala tulee kattamaan noin m 2. Uutta liiketilaa on lisäksi suunniteltu Myllymäkeen ja Leiriin, mutta IKEA on toistuvasti lykännyt päätöstään uuden myymälän rakentamisesta Mustolaan. Etelä-Karjalan Osuuspankin uuden pääkonttorin rakennustöiden odotetaan alkavan alkuvuonna keskustassa. Sanoma myi painotalonsa Lappeenrannassa Länsi-Savo Oy:lle. Tilaan tuli vuokralle perustettu mediayhtiö Kaakon Viestintä. Kaakon Viestintä syntyi kun Sanoma Lehtimedia ja Länsi-Savon omistama Etelä- Savon Viestintä fuusioituivat. HELSINGIN KEHYSKUNNAT Helsingin kehyskuntiin lukeutuvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen. Keravalla valmistui logistiikkakeskus GCC Kerca II, joka on jatkoa alueen muille logistiikkakohteille. Mäntsälässä venäläisen hakukoneyhtiö Yandexin datakeskuksen ensimmäinen osa valmistui loppuvuonna. Lisäksi logistiikkatilaa on rakenteilla Tuusulan Maantiekylään jonne Stockmannin jakelukeskuksen odotetaan valmistuvan tämän vuoden lopussa sekä Sipooseen Bastukärrin alueelle, jonne rakennetaan uuden logistiikkakeskuksen ensimmäistä vaihetta. Tuusulan logistiikkaan painottuvan Focus-alueen rakentaminen ei vielä ala kuluvan vuoden aikana. Suunnitteilla on lisäksi Kirkkonummen Inkilään sijoittuva erikoiskaupan keskus. Pääkaupunkiseudun kehyskuntien yksittäiset kiinteistötransaktiot rajoittuivat lähinnä logistiikkakiinteistöjen kauppoihin. Liiketilojen kauppoja tehtiin osana portfoliokauppoja. Lisäksi asuntokokonaisuudet olivat kysyttyjä. Suurin yksittäinen kiinteistökauppa toteutui, kun Capman Real Estate myi Tokmannin Mäntsälässä sijaitsevan logistiikkakeskuksen Suomessa uudelle toimijalle ARC Globalille. Logistiikkakeskuksen pinta-ala on noin m 2. SRV myi täyteen vuokratun Kercan alueella sijaitsevan logistiikkakiinteistön Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:lle. Capman Real Estate II osti vähimmäisosuuden kauppakeskus Willasta Hyvinkäältä. Trevian Care II Ky lisäsi hoivakotiomistustaan ostamalla neljä päiväkotikiinteistöä Kirkkonummelta, Keravalta, Hyvinkäältä sekä Oulusta.

19 NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT MENEILLÄÄN OLEVAT HANKKEET MUU SUOMI PÄÄKAUPUNKISEUTU VANTAA OULU ESPOO HELSINKI 4 TUUSULA TAMPERE 5-7 LAHTI LAPPEENRANTA RAISIO 1-3 TURKU SIPOO KOHDE TILATYYPPI VUOKRATTAVA ALA m 2 ARVIOITU VALMISTUMINEN KOHDE TILATYYPPI VUOKRATTAVA ALA m 2 ARVIOITU VALMISTUMINEN 1. ALBERGA BUSINESS PARK 2. ISO OMENAN LAAJENNUS liike / Q / Q3 9. THL:N TOIMITILAT 10. OP-POHJOLAN PÄÄKONTTORI 9 000* * 2015 / Q / Q2 KOHDE 1. LOGOMO KONTTORI TILATYYPPI VUOKRATTAVA ALA m * ARVIOITU VALMISTUMINEN 2015 / Q2 KOHDE 8. KOY OULUN KAUPPURIENKATU 9 TILATYYPPI + liike VUOKRATTAVA ALA m * * ARVIOITU VALMISTUMINEN 2015 / Q2 3. SUOMENOJAN XXL liike / Q2 11. AVIABULEVARDI / Q1 2. KAUPPAKESKUS MYLLY liike / Q4 9. KAUPPAKESKUS VALKEA liike / Q2 4. KAUPPAKESKUS AINOA liike / Q2 12. TECHNOPOLIS HKI-VANTAA / Q2 3. KOY SKANSSINKATU liike / Q2 10. KAUPPAKESKUS CUBE liike / Q4 5. ILMALANRINNE / Q4 13. DB SCHENKERIN LOGISTIIKKAKESKUS logistiikka / Q2 4. K-RAUTA LAHDESJÄRVI liike / Q2 11. ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKIN PÄÄKONTTORI 2016 / Q4 6. OSMONTIE / Q4 14. GRUNDFOSIN PÄÄKONTTORI logistiikka 5 500* LAHDEN MATKAKESKUS 2015 / Q4 12. KAUPPAKESKUS ISOKRISTIINA liike / Q4 7. ESTRADI / Q2 15. PELICAN-VARASTO varasto BW-TOWER / Q4 13. LOGISTIIKKAKESKUS logistiikka / Q2 8. ULTIMES BUSINESS GARDEN / Q2 16. VAK:N TOIMITILAT teollisuus / Q3 7. ALEKSI 11 liike / Q2 14. STOCKMANNIN JAKELUKESKUS varasto * 2015 / Q4 Lähde: KTI, Newsec *bruttoala Lähde: KTI, Newsec *bruttoala

20 TOIMISTOTILOJEN KÄYTTÄJÄT JA KYSYNTÄ MUUTTUVAT - MUUTTUUKO TARJONTA? NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT TOIMISTOTILOJEN KÄYTTÄJÄT JA KYSYNTÄ MUUTTUVAT - MUUTTUUKO TARJONTA? Työajan jakaantuminen eri tilojen kesken OMA TYÖPISTE 60,7 % NEUVOTTELUTILA 12,2 % KUVA 1. ETÄTYÖ KOTONA 9,7 % ASIAKKAALLA 7,9 % ETÄTYÖ MUUALLA 6,1 % TAUKOTILA 3,5 % Newsec Workplace Index 2014 Monitilat, kombit, flexipaikat ja mobiilipisteet ovat olleet arkipäivää monelle globaalille yritykselle jo luvun alkuvuosista lähtien. Työympäristökehityksen suurimmat trendit nykypäivänä eivät liitykään uusiin työympäristöinnovaatioihin vaan siihen, että suuri valtavirta on omaksumassa käyttöönsä tilakonsepteja, joita edelläkävijät ovat testanneet jo vuosikymmenen ajan. TYÖYMPÄRISTÖTRENDEISTÄ VALTAVIRRAN TOIMITAVAKSI Viime vuonna nähtiin hyvin miten yritysten ja organisaatioiden koosta ja toimialasta riippumatta; perintäista, markkinointifirmoihin ja pieniin kuntaorganisaatiohin, yhä useampi lähti mukaan työympäristömuutokseen ennakkoluulottamasti hakemaan ja kokeilemaan uusia ja toimivampia tilaratkaisuja. Muutoksen taustalla on yleensä kolme tekijää: toimitiloja halutaan kehittää paremmin organisaation muuttuneita työnteon tapoja ja työprofiileja tukeviksi, mutta toisaalta haetaan myös tehokkuutta ja kustannussäästöjä sekä helppoutta hyvien palvelujen kautta. TILOISTA TUKEA TYÖNTEOLLE Nykypäivänä työpaikka sijaitsee siellä missä työntekijä on. Teknologia mahdollistaa työn tekemisen joustavasti niin n eri tiloissa kuin n ulkopuolellakin: kotona, kahvilassa, asiakkaan luona ja julkisissa liikennevälineissä. Vaikka työtä tehdään edelleen pääsääntöisesti omalla työpisteellä, ovat vuorovaikutteisemman ja liikkuvamman työnteon paikkojen osuus työajastamme huomattavan suuri(kuva 1). Nykyaikaisen työympäristön tuleekin tukea parhaalla mahdollisella tavalla erilaisia työnteon muotoja. Modernista monitilasta löytyy sopiva työtila kulloiseenkin työtehtävään: rauhallisia työtiloja keskittymistä vaativille töille, ryhmätyötiloja ja kohtaamispaikkoja neuvotteluille ja yhteistyötilanteille. Parhaimmillaan työympäristö on houkutteleva paikka tehdä töitä ja vaihtaa ajatuksia työyhteisön kesken. Toimivat virtuaalisen työnteon välineet mahdollistavat yhteistyön silloinkin, kun tiimi ei ole fyysisesti saman katon alla. Liikkuvampi ja vuorovaikutteisempi työ tarkoittaa yhä useammin sitä, että työntekijä tekee työtä jossain muualla kuin oman työpöytänsä ääressä. Tämä muutos näkyy hyvin Newsecin käyttöastetutkimusten tuloksista (kuva 2), joiden mukaan työpisteiden käyttöaste on keskimäärin % normaalina työaikana. Monissa organisaatioissa onkin havaittu, että luopumalla osasta nimettyjä huoneita ja työpisteitä voidaan vapauttaa pinta-alaa muuhun käyttöön; neuvotteluhuoneiksi, tiimityötiloiksi tai vapaamuotoisiksi kohtaamisalueiksi. Myöskään nimeämättömät, tarpeen mukaan käytössä olevat työpisteet eivät ole enää harvinaisia nykyaikaisessa asiantuntijasektorin yrityksessä. TILOISTA KUSTANNUSTEHOKKUUTTA Nykyaikaiset monitilaratkaisut eivät tarkoita ainoastaan tuottavampia työympäristöjä, vaan lähes aina myös tila- ja kustannustehokkuutta. Tehokkaammilla ratkaisuilla päästään helpostikin % tilasäästöihin, mikä tarkoittaa merkittäviä säästöjä yritysten vuokrakustannuksissa. Työntekotapojen muutos on johtanut myös siihen, että vuokralaisten huomio on aiempaa enemmän keskittynyt neliövuokran tuijottamisen sijaan kokonaistilakustannusten

Esimerkkejä KTI:n barometrien viimeisimmistä tuloksista

Esimerkkejä KTI:n barometrien viimeisimmistä tuloksista Esimerkkejä KTI:n barometrien viimeisimmistä tuloksista RAKLI-KTI Toimitilabarometri 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (kevät

Lisätiedot

NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015

NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015 NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015 TULEVAISUUSSEMINAARI 11.09.2015, KANSALLISSALI, HELSINKI JUHANI REEN, TOIMITUSJOHTAJA NEWSEC ADVICE OY ISO KUVA Sijoituspääomaa lisää kiinteistöallokaatioon, joka on

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2015 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI SISÄLLYSLUETTELO NEWSEC MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 3

Lisätiedot

Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy. Marko Juhokas ja Risto Seppo

Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy. Marko Juhokas ja Risto Seppo Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa Citycon omistaa tai johtaa 39 kauppakeskusta

Lisätiedot

Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla. Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314

Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla. Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314 Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314 Hyvä talouskasvu tukee kiinteistömarkkinoita BKT kasvuennusteita

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista EU-EDUNVALVONTAPÄIVÄ Energiateollisuus Paavo Suni, ETLA Kalastajatorppa 13.2. 2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Raakaöljyn hinta päivittäin, Brent,

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2015 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI SISÄLLYSLUETTELO NEWSEC MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 3

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus Technopolis Oyj Q3 Katsaus Technopolis-konserni OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ LAPPEENRANTA TAMPERE PIETARI PÄÄKAUPUNKISEUTU erikoistunut teknologiayritysten toimintaympäristöihin Euroopan ainoa alallaan nopea

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Kiinteistö Oy 2 Pohjoisesplanadi 35 Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö 1 Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö Kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Keski-Suomen suhdannekuva: Kiinteistösijoitus- ja vuokramarkkinoiden näkymiä

Keski-Suomen suhdannekuva: Kiinteistösijoitus- ja vuokramarkkinoiden näkymiä Keski-Suomen suhdannekuva: Kiinteistösijoitus- ja vuokramarkkinoiden näkymiä Rakennusteollisuus RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Mikko Soutamo Agenda Kiinteistösijoitusmarkkinoiden näkymiä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Vaivattomasti perille. E12 VANTAA 45 E75 Sijainti Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä.

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 8.10.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Kiinteistöliiketoiminta rahastonäkökulmasta

Kiinteistöliiketoiminta rahastonäkökulmasta Helsinki Malmö Helsinki Kööpenhamina Helsinki Espoo Turku Jyväskylä Mäntsälä Tukholma Helsinki Hyvinkää Tukholma Tukholma Helsinki Helsinki Kiinteistöliiketoiminta rahastonäkökulmasta 10.1.2014 Juhani

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan rakentamisen aikaa. Esplanadista

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Lönnrotinkatu 11. Helsinki

Lönnrotinkatu 11. Helsinki Lönnrotinkatu 11 Helsinki Lönnrotinkatu 11, sijainti E12 VANTAA 45 E75 Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä. 600 metrin säteellä sijaitsevat mm.

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 8.11.2016 OPn Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat ja vuokrat 3. Asuntolainojen korot ja lainakannan kehitys 4. Asuntotuotanto

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Major transactions updated 29/10/2015. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki

Major transactions updated 29/10/2015. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki Major transactions updated 29/10/2015 Index page Major property company and portfolio transactions Major transactions, Helsinki Major transactions, Espoo Major transactions, Vantaa Major transactions,

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2014 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Major transactions updated 13/11/2015. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki

Major transactions updated 13/11/2015. KTI Property Information Ltd. Major property company and portfolio transactions. Major transactions, Helsinki Major transactions updated 13/11/2015 Index page Major property company and portfolio transactions Major transactions, Helsinki Major transactions, Espoo Major transactions, Vantaa Major transactions,

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 18.6.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari 20.10.2016 Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kauppakeskusyhdistys ry PÄÄKAUPUNKISEUTU

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Jenita Kokkoniemi SRV 1.4.2014 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto ja tarpeen mukaisesti aputilat (huolto, showroom,

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

ERÄITÄ MERKITTÄVIÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN TOIMISTON REFERENSSEJÄ:

ERÄITÄ MERKITTÄVIÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN TOIMISTON REFERENSSEJÄ: ERÄITÄ MERKITTÄVIÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN TOIMISTON REFERENSSEJÄ: Eteläesplanadi 16 Hämeentie 19 Eteläesplanadi 4 PERUSKORJAUSREFERENSSEJÄ Työ ja elinkeinoministeriön toimitalo o Laajuus: 11 380 brm2 Kaikukatu

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ KARKKILASSA LUOTTAMUKSELLINEN 8/2017

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ KARKKILASSA LUOTTAMUKSELLINEN 8/2017 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ KARKKILASSA LUOTTAMUKSELLINEN 8/2017 SIJAINTI MYYTÄVÄ KOHDE SIJAITSEE KARKKILAN TEOLLISUUSALUEELLA OSOITE: YRITTÄJÄNTIE 30, KARKKILA KARKKILAN KESKUSTA ~2 km YRITTÄJÄNTIE 30

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Media-aamiainen 2.11.2016 Turku hakee kasvua ja uudistumista strategialla Turun kaupunkistrategian 2029 mukaan Turku hakee kestävällä

Lisätiedot