Kotitalous työnantajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitalous työnantajana"

Transkriptio

1 Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA?

2 Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Kansaneläkelaitos, Kela Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Sosiaali- ja terveysministeriö Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Työministeriö Työttömyysvakuutusrahasto Verohallitus Tuotanto: Karissa Oy/Kari Rissa Ulkoasu: Teppo Jokinen Kuvitus: Jorma Nousiainen Kirjapaino: PunaMusta Oy, Iisalmi 2007 ISSN

3 Kotitalous työnantajana Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? Mistä saan tukea?

4 Sisältö Kotitalouden palkkaamista työntekijöistä maksettavat työnantajamaksut 6 1. Verotus 8 Palkka alle 1500 euroa vuodessa - ei ennakonpidätystä 9 Palkkaa yli 1500 euroa vuodessa - ennakonpidätys suoritettava 9 Sairausvakuutusmaksu 11 Palkansaajan velvollisuudet 11 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 11 Esimerkki ennakonpidätyksen laskemisesta 11 Ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun maksaminen 12 Työn teettäminen yrityksellä 14 Ennakkoperintärekisterin merkitys Lakisääteinen eläkevakuutus 17 Miten kotitalous eläkevakuuttaa työntekijänsä? 18 Kaikki samalla eläkevakuutuksella 18 Mitkä työt ja tekijät kotitalous eläkevakuuttaa? 19 Mistä palkasta TyEL maksetaan? 20 Mikä on TyEL-maksun määrä? 20 Milloin eläkemaksu maksetaan? 21 Eläketietojen rekisteröinti ja tarkistaminen 21 Minne eläkemaksu maksetaan? Lakisääteinen tapaturmavakuutus 23 Vakuutuksen teko 24 Tapaturmavakuutuskorvaukset 25 Toimenpiteet tapaturman satuttua 26 Työttömyysvakuutus Kotitalouksien maksut Kelan etuuksia Etuudet riskien varalta Matalapalkkatuki Työhallinnon tuki 32 Palkkatuki 2 Tuen kesto ja määrä 2 Kotitalouksien työantajaringit 9. Kotitalousvähennys 34 Kuka vähennyksen saa? Millainen työ oikeuttaa vähennykseen? 34 Milloin vähennystä ei saa? 5 Mistä vähennys tehdään? 6 Esimerkkejä kotitalousvähennyksen määrästä Työsuhdeasiat 37 Kotitaloustyöntekijän työaika 7 Työsopimus 8 Irtisanominen 8 Palkka 8 Vuosiloma 9 Työtodistus 9 Työterveyshuolto 9 Työturvallisuus 9 Ohjeita ja lisätietoja 40

5 Lukijalle Kotitaloudet tarjoavat työtilaisuuksia monen alan taitajille. Työ voi olla perinteistä kotitaloustyötä kuten siivoamista, pyykinpesua tai ruuanlaittoa. Se voi olla myös esimerkiksi hoitoja hoivatyötä tai monenlaista suunnittelu-, rakennus- ja korjaustyötä. Tämä opas on tarkoitettu kotitalouksille, jotka palkkaavat itse työvoimaa tai ostavat niin sanottuja kotipalveluja yksityisiltä yrityksiltä. Oppaassa selvitetään erityisesti työnantajana tilapäisesti toimivan kotitalouden velvoitteita. Jos kotitalous itse palkkaa työvoimaa, se joutuu huolehtimaan erilaisista työnantajavelvoitteista. Kotitalouden on toimitettava maksamastaan palkasta ennakonpidätys ja maksettava se työnantajan sosiaaliturvamaksun ohella veroviraston tilille. Kotitalouden on tehtävä muistiinpanot toimittamistaan ennakonpidätyksistä sekä maksamistaan työnantajan sosiaaliturvamaksuista. Kotitalouden on huolehdittava myös työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksamisesta. Työntekijät on vakuutettava tapaturman varalta. Oppaassa kerrotaan myös miten toimitaan, jos työ ostetaan ammatinharjoittajalta tai yritykseltä. Tällöin kotitaloudella ei ole työnantajavelvollisuuksia tai niitä on huomattavasti rajoitettu. Eri alojen työehtosopimuksia ja niiden soveltamiseen liittyviä asioita tässä esitteessä ei ole käsitelty. Näistä saa tietoa eri alojen työnantaja- ja työntekijäjärjestöiltä sekä työsuojelupiireistä. Opasta jaetaan kotitalouksille mm. verotoimistoista, Kelan toimistoista, työvoimatoimistoista, vakuutus- ja työeläkeyhtiöistä. Opas löytyy myös Internetistä. Esitteen tiedot ovat vuoden 2007 tasolla. Tämän esitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Eläketurvakeskus, Kela, sosiaali- ja terveysministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, työeläkeyhtiöt, työministeriö, Työttömyysvakuutusrahasto ja Verohallitus. 5

6 * Kotitalouden palkkaamista työntekijöistä Palkka euroa tai alle kalenterivuodessa TYÖNANTAJAVELVOITE Esimerkiksi: Veron ennakonpidätys Sosiaaliturvamaksu TyEL-eläkemaksu Rakentaja * ** Tapaturmavakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu Kotiapulainen Siivooja Lastenhoitaja Au pair Muuttomies Soittaja Kotiopettaja Remonttimies työnantajan maksettava maksu jos yli 12 työpäivää vuodessa jos alalla työehtosopimus on maksettava myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus ** työttömyysvakuutusmaksua ei peritä, jos tapaturmavakuutusmaksuna on kiinteä vuosimaksu 6

7 * maksettavat työnantajamaksut PalkkaYLI 1500 euroa kalenterivuodessa TYÖNANTAJAVELVOITE Esimerkiksi: Veron ennakonpidätys Sosiaaliturvamaksu TyEL-eläkemaksu Rakentaja Kotiapulainen Siivooja Lastenhoitaja Au pair Muuttomies Soittaja Kotiopettaja Remonttimies * ** Tapaturmavakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu työnantajan maksettava maksu jos yli 12 työpäivää vuodessa ** jos alalla työehtosopimus on maksettava myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus työttömyysvakuutusmaksua ei peritä, jos tapaturmavakuutusmaksuna on kiinteä vuosimaksu 7

8 1. Verotus Kotitalous voi teettää töitä työnantajana ja palkata työntekijöitä. Kotitalous voi tilata töitä myös toimeksiantona itsenäisesti toimivalta ammatinharjoittajalta tai yrityksiltä. Kotitalouden on tiedettävä, onko kysymys työsuhteesta, sillä se vaikuttaa velvollisuuksiin palkkoja ja laskuja maksettaessa. Alle euroa Yli euroa Jos kotitalous palkkaa työntekijän ja palkkaa maksetaan vuodessa euroa tai alle, ei kotitalouden tarvitse suorittaa veron ennakonpidätystä eikä maksaa sosiaaliturvamaksuja. Lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut on kuitenkin yleensä maksettava. (katso taulukko sivut 6 7.) 8 Jos kotitalouden maksama palkkasumma yhdelle ja samalle henkilölle ylittää euroa vuodessa, on kotitalouden suoritettava työntekijän palkasta veron ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Myös lakisääteiset eläke-ja tapaturmavakuutusmaksut on maksettava. Sen sijaan jos työn tekee itsenäinen ammatinharjoittaja tai yritys, kotitalouden ei tarvitse suorittaa veron ennakonpidätyksiä eikä maksaa sosiaaliturvamaksuja. Myöskään eläkeja vakuutusmaksuja ei tarvitse maksaa. Nämä kustannukset sisältyvät ammatinharjoittajan tai yrittäjän laskuun.

9 Työn teettäminen palkansaajalla Palkkaa 1500 euroa tai alle vuodessa - ei ennakonpidätystä Kotitalouteen palkatulle työntekijälle maksetusta palkasta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos palkkaa maksetaan enintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Myöskään työnantajan sosiaaliturvamaksua ei tällöin tarvitse maksaa. Jos palkkaa maksetaan useissa erissä, pidätysvapauden raja euroa määräytyy kokonaispalkan perusteella. Esimerkiksi jos työntekijälle maksetaan palkkaa 600 euroa kuukaudessa ja työsuhde kestää Työsuhde Työsuhteen arviointi tehdään kokonaisarviointina. Henkilö on työsuhteessa kotitalouteen yleensä, kun kotitalous määrää esim. miten ja milloin työ suoritetaan kotitalous hankkii tarveaineet työntekijä tekee työtä kotitaloudessa henkilökohtaisesti työntekijälle maksetaan lomakorvausta ja palkkaa sairausajalta kolme kuukautta, on jo ensimmäisen kuukauden palkasta toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Jos kokonaispalkan määrä ei työsuhdetta aloitettaessa ole ollut tiedossa, mutta palkan määrä myöhemmin nousee yli euron, ennakonpidätys on toimitettava siitä alkaen kun euron rajan todetaan ylittyvän. Aikaisemmin maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on kuitenkin maksettava koko vuoden palkkasummasta, samoin lakisääteiset työeläkeja tapaturmavakuutusmaksut. kotitalous maksaa palkansaajan eläkevakuutusmaksut ja järjestää tapaturmaturvan Työnantaja on se, jonka lukuun tehdystä työstä palkka maksetaan. Esimerkiksi kotitalous, joka palkkaa kotiapulaisen, siivoojan tai rakennusmiehiä, on työnantaja. Palkkaa yli euroa vuodessa - ennakonpidätys suoritettava Jos palkkaa ja muita etuuksia maksetaan samalle henkilölle yhteensä yli euroa vuodessa, kotitalouden on suoritettava työntekijälle maksamastaan palkasta ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Ennakonpidätys toimitetaan siten, että kotitalous vähentää bruttopalkasta ennakonpidätyksen ja maksaa sen verovirastolle. Myös palkkaennakosta eli förskotista on toimitettava ennakonpidätys. Ennakonpidätyksessä käytettävä veroprosentti näkyy palkansaajan verokortista. Palkka voidaan maksaa rahana, luontoisetuna (esim. ravintoetuna) tai muuna etuutena. Verohallitus vahvistaa vuosittain luontoisetujen rahaarvot. Niistä saa tiedon verotoimistoista ja verovirastoista sekä internetistä Jos palkkaa maksetaan myös luontoisetuna, luontoisetujen raha-arvot lisätään rahapalkkaan. Ennakonpidätys toimitetaan rahapalkan ja luontoisetujen yhteismäärästä. Palkan perusteena voi olla työaika (tunti- tai kuukausipalkka) tai työmäärä (urakkapalkka). Erilaiset palkan lisät (esim. yli- ja sunnuntaityökorvaus sekä lomaraha) luetaan palkkaan. 9

10 Jos palkka maksetaan pelkästään luontoisetuna, ennakonpidätystä ei toimiteta. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on tällöinkin maksettava luontoisedun raha-arvosta. 10 Ennakonpidätys päätoimesta Jos työntekijä työskentelee päätoimisena ja antaa kotitaloudelle päätoimen verokortin, ennakonpidätys toimitetaan tämän verokortin mukaisena. Kotitalous säilyttää päätoimen verokortin koko työsuhteen keston ajan. Päätoimen verokorttiin on merkitty perus- ja lisäprosentti. Verokorttiin on merkitty myös tuloraja, johon asti työnantaja soveltaa perusprosenttia kunakin palkkakautena (ajanjakso, jolta palkka sovitaan maksettavaksi, esimerkiksi kuukausi). Jos palkan määrä ylittää verokorttiin merkityn palkkakauden tulorajan, ennakonpidätys toimitetaan ylimenevästä osasta lisäprosentin mukaan. Vaihtoehtoisesti työntekijä voi valita ennakonpidätyksen toimittamistavakseen yhteen tulorajaan perustuvan ennakonpidätyksen. Tällöin kotitalous käyttää perusprosenttia tulorajan täyttymiseen asti. Sen jälkeen kaikista tuloista peritään veroa lisäprosentin mukaan. Ennakonpidätys lomaja ylityökorvauksista Kotitalous toimittaa ennakonpidätyksen lomaltapaluu- ja lomarahasta perusprosentin suuruisena. Yli- tai sunnuntaityökorvaus tai muu säännöllisen palkan lisäksi maksettava korvaus lasketaan yhteen säännöllisen rahapalkan kanssa. Ennakonpidätys toimitetaan näiden yhteismäärästä. Ennakonpidätys sivutoimen palkasta Jos työntekijä työskentelee kotitaloudessa sivutoimisesti eli muun toimensa ohessa, ennakonpidätys toimitetaan sivutuloja varten annetun verokortin mukaan. Kotitalous ei ota itselleen sivutoimen verokorttia, vaan ottaa siitä ainoastaan työntekijän henkilö- ja verotustiedot ennakonpidätyksen toimittamista varten. Sivutointa varten annettuun verokorttiin on merkitty joko perus- ja lisäprosentti tai pelkästään lisäprosentti. Jos saman kotitalouden vuoden aikana maksamat palkat ylittävät verokortissa mainitun tulorajan, ylimenevästä osasta toimitetaan ennakonpidätys lisäprosentin mukaan. Jos verokorttiin on merkitty ainoastaan yksi prosentti, sitä sovelletaan rajoituksetta kaikkiin sivutoimista maksettaviin suorituksiin. Jos työntekijällä ei ole verokorttia? Mikäli kotitalouden palkkaama henkilö ei esitä verokorttia ja jos palkan määrä kalenterivuodessa nousee yli euron, ennakonpidätys toimitetaan sekä pää- että sivutoimesta 60 %:n suuruisena.

11 Työnantajan sosiaaliturvamaksu ja ennakonpidätys Kotitalouden on maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu, jos työntekijälle maksetaan palkkaa ja etuuksia yhteensä yli euroa vuodessa. Kotitalous maksaa sosiaaliturvamaksun Sairausvakuutusmaksu Palkansaajilta ja yrittäjiltä peritään ennakkoperinnän yhteydessä sairausvakuutusmaksuna päivärahamaksu ja sairaanhoitomaksu. Kummatkin maksut sisältyvät ennakonpidätysprosenttiin. Työntekijälle annettavassa Palkansaajan velvollisuudet Kotitalouksien maksamat palkat ovat työntekijälle veronalaista tuloa, vaikka ennakonpidätystä ei olisikaan toimitettu. Palkansaajan on tarkistettava, että palkka sisältyy esitäytettyyn veroilmoitukseen oikeamääräisenä. ennakonpidätyksen yhteydessä. Sosiaaliturvamaksu sisältää sairausvakuutusmaksun ja kansaneläkemaksun. Kotitalouden maksama sosiaaliturvamaksu lasketaan prosentteina työntekijöiden ennakonpidätyksen alaisen palkan määrästä. Vuonna 2007 kotitalouksien maksaman sosiaaliturvamaksun suuruus on 2,951 prosenttia palkkasummasta. palkkalaskelmassa on oltava oma kohta, mistä ilmenee perityn päivärahamaksun suuruus. Päivärahamaksu on palkansaajille verotuksessa vähennyskelpoinen. Vuonna 2007 päivärahamaksun määrä on 0,75 % palkasta. Maksettava määrä saadaan kertomalla palkan bruttomäärä 0,75 prosentilla. Esimerkiksi jos palkka on euroa, niin päivärahamaksun määrä saadaan kertomalla euroa 0,75 prosentilla eli se on 7,50 euroa. Palkansaajalta vero peritään jälkikäteen jäännösverona eli ns. lisäverona. Jos palkansaaja saa alle euron palkkioita useilta työnantajilta, voi jäännösveroa kertyä maksettavaksi paljonkin. Palkansaaja voi välttää jäännösveroja pyytämällä, että ennakonpidätys toimitetaan myös alle euron määrästä. Hän voi myös hakea verotoimistosta ennakkoverolipun tai maksaa verot oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksuina. Esimerkki ennakonpidätyksen laskemisesta Verokortissa perusprosentti on 28 ja lisäprosentti 47. Palkkakauden tuloraja on euroa. Palkkakausi on kuukausi eli palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Palkka on euroa (rahapalkka euroa ja ateriaetu 20 päivältä 5,00 euroa/pv). Ennakonpidätys lasketaan perusprosentin mukaan euroon asti (2 000 x 28 % = 560 euroa) ja lisäprosentin mukaan euron ylimenevästä osasta 100 eurosta (100 euroa x 47 % = 47,00 euroa). Ennakonpidätys on yhteensä 607,00 euroa. Työntekijälle maksetaan euroa 607,00 euroa = 1 393,00 euroa 11

12 Ennakonpidätyksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksun maksaminen 12 Maksuaika- ja paikka Kotitalouden on maksettava ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu viimeistään palkan maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivänä. Ne maksetaan oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619). Tilisiirtolomakkeita saa verovirastoista, verotoimistoista, posteista ja useimmista pankeista sekä internetistä Maksut voidaan maksaa pankkiin. Maksut voi maksaa myös maksuautomaatilla tai päätteellä. Esimerkiksi jos palkka on maksettu 20.2., ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu on maksettava viimeistään Jos maksuajan viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, esimerkiksi itsenäisyyspäivä, joulu, sunnuntai tai lauantai, saa maksut suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä tuon päivän jälkeen. Tilisiirtolomakkeen täyttäminen Tilisiirtolomakkeeseen merkitään saajan tilinumeroksi maksajan kotikunnan veroviraston tilinumero. Tilinumero on tilisiirtolomakkeen kääntöpuolella. Maksajan nimen lisäksi tilisiirtolomakkeelle merkitään maksajan henkilötunnus täydellisenä. Pelkkä syntymäaika ei riitä, vaan myös tunnusosa tulee merkitä. Kohdekuukausi ja -vuosi merkitään nelinumeroisena lukuna. Jos verovirastolle maksetaan esimerkiksi työntekijälle kesäkuussa maksetun palkan ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua heinäkuussa, merkitään kohdekuukausi ja -vuosi seuraavasti: Maksettavan yhteismäärän lisäksi lomakkeella eritellään maksettavat verot merkitsemällä niille tunnus. Ennakonpidätyksen tunnukseksi merkitään 80. Työnantajan sosiaaliturvamaksun tunnus on 81. Vuosi-ilmoitus Kotitalouden on annettava myös vuosi-ilmoitus työntekijöille maksetuista palkoista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä. Vuosi-ilmoitus annetaan kotikunnan verovirastolle. Vuosi-ilmoitus annetaan myös sellaisista palkoista, joista ei ole toimitettu ennakonpidätys-

13 tä eikä ole maksettu työnantajan sosiaaliturvamaksua, jos määrä on vähintään 200 euroa kalenterivuodessa. Vuosi-ilmoitus annetaan viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Suositeltavaa kuitenkin on antaa ilmoitus heti työsuhteen päätyttyä, jos se ei jatku kalenterivuoden loppuun. Vuosi-ilmoitus annetaan lomakkeella VEROH Lomaketta saa verovirastoista, verotoimistoista, posteista ja pankeista. Lomake on myös Internetissä Se, jonka tunnuksella suoritukset on maksettu merkitsee lomakkeelle oman nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa sekä henkilötunnuksensa. Maksetut palkat ilmoitetaan vuosi-ilmoituslomakkeella palkansaajittain. Palkan suorituslaji merkitään sen mukaan kumman verokortin (pää- tai sivutulon) palkansaaja on maksajalle antanut. Palkansaajan nimi ja henkilötunnus merkitään täydellisenä. Kohtaan 14, Palkan / Suorituksen määrä merkitään maksettu palkka bruttona. Kohtaan 15 Ennakonpidätys merkitään vuoden aikana toimitettu ja veroviraston tilille maksettu ennakonpidätyksen määrä. Vuonna 2007 työntekijöiltä perittävä eläkemaksu on 4,3 prosenttia palkasta ( vuotiaat työntekijät) tai 5,4 prosenttia palkasta (53 67 vuotiaat työntekijät). Työttömyysvakuutusmaksu on 0,58 prosenttia palkasta ja se peritään vuotiailta. Lomakkeelle merkitään myös palkansaajalle annetut luontoisedut. Tarkemmat ohjeet näiden ilmoittamisesta selviävät lomakkeen kääntöpuolella olevista ohjeista. Tosite palkansaajalle Kotitalouden on annettava maksetusta palkasta työntekijälle tosite, josta tämä voi tarkistaa palkan ja ennakonpidätyksen määrät. Tosite on vapaamuotoinen todistus. Siitä tulee kuitenkin ilmetä maksajan ja saajan nimi, palkan tai työkorvauksen, ennakonpidätyksen, työntekijän eläkemaksun sekä työttömyysvakuutuksen euromäärät. Lisäksi todistuksesta tulee ilmetä sairausvakuutuksen päivärahamaksun suuruus (katso sivu 11). Työnantaja ei peri päivärahamaksua palkasta, sillä se sisältyy ennakonpidätysprosenttiin. Tosite päivätään ja allekirjoitetaan. Se annetaan työntekijälle joko työsuhteen päättyessä tai viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 15 päivään mennessä. Verokorttiin ei yleensä tehdä palkanmaksu- eikä ennakonpidätysmerkintöjä. Vain jos verokortissa on merkinnän tekemistä koskeva määräys kuten esimerkiksi portaikkoverokortissa tai yhteen tulorajaan perustuvassa ennakonpidätyksen toimitustavassa merkitään maksetut palkat, työnantajan nimi sekä aika, jolta palkka on maksettu. Merkintä tehdään kohtaan lisätietoja. Tositteiden säilyttämisvelvollisuus Kotitalouden on tehtävä maksamistaan palkoista muistiinpanot ja säilytettävä ne. Muistiinpanoksi riittää palkansaajalle annettavan tositteen jäljennös ja kuitti palkan maksamisesta. Muistiinpanot, laskut ja kuitit on syytä säilyttää kuusi vuotta palkanmaksuvuoden päättymisestä lukien. 13

14 Työn teettäminen yrityksellä Kotitalous voi ostaa tarvitsemansa työt joltakin ammatinharjoittajalta tai yritykseltä. Tällöin kotitalouden ei tarvitse huolehtia sosiaaliturvamaksuista, veron ennakonpidätyksestä eläkemaksuista eikä tapaturmavakuutusmaksuista. Kotitalouden sopimuskumppanina yritys Kotitalous voi antaa työn tekemisen joko kokonaan tai osaksi yrityksen (esim. avoin yhtiö, 14 kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta) tehtäväksi. Tällöin kotitaloudella ei ole työnantajan velvoitteita. Yritys huolehtii itse omien verojensa ja palkansaajiensa verojen yms. suoritusten maksusta. Omat tuloveronsa yritys maksaa yleensä ennakkoverolipulla. Yhtiömuotoisella liiketoiminnan harjoittajalla on yleensä liikehuoneisto tai toimialasta riippuen muut toiminnan harjoittamista varten hankitut tilat. Liiketoiminta on pääsääntöisesti julkista ja laajaa. Esimerkiksi myytäviä palveluita mainostetaan ja myydään ostavalle yleisölle. Kotitalouden sopimuskumppanina ammatinharjoittaja Kotitaloudella ei ole työnantajavelvoitteita myöskään silloin, jos se maksaa palkkion tehdystä työstä ammatinharjoittajalle, joka toimii yrittäjänä esimerkiksi toiminimeä käyttäen. Tässäkin tapauksessa yrittäjä itse maksaa paitsi omat veron-

15 sa myös oman eläkevakuutusmaksunsa (YEL) ja mahdolliset vapaaehtoiset tapaturmavakuutusmaksut. Kotitalous voi pitää sopimuskumppaniaan ammatinharjoittajana, jos tämä on ottanut tehdäkseen kokonaisurakan, käyttää omia työvälineitään, hankkii tarveaineet ja palkkaa itse tarvittavan aputyövoiman. Ammatinharjoittajia ovat usein myös esim. erilaisten harrastus- ja vapaa-ajan toimintojen ohjaajat ja opettajat. Mistä lisätietoa? Jos kotitaloudelle on epäselvää, onko työntekijä yrittäjä vai palkansaaja, on syytä kysyä menettelyohjeita verotoimistosta. Myös sitovaa ennakkoratkaisua voidaan pyytää. Ennakkoratkaisu on maksullinen. Ennakkoperintärekisterin merkitys Sopimuksen tekeminen ammatinharjoittajan tai yrityksen kanssa ei vapauta kotitaloutta automaattisesti ennakonpidätysvelvollisuudesta. Jos vuoden mittaan maksettava työkorvauksen määrä on yli euroa, kotitalouden on tarkistettava, että ammatinharjoittaja tai yritys kuulu ennakkoperintärekisteriin. Rekisterimerkintä on varmistettava ennen sopimuksen tekoa. Verohallinto ei anna ennakkoperintärekisteriotetta, joten sen avulla ammatinharjoittaja tai yritys ei voi osoittaa olevansa ennakkoperintärekisterissä. Rekisteriin kuuluminen merkitsee sitä, että ammatinharjoittaja tai yritys maksaa itse omat ennakkoveronsa. Kotitaloudella ei tässä tapauksessa ole ennakonpidätysvelvollisuutta. Kotitalouden on tarkistettava rekisteröinti, joko fi-palvelun Internet-sivuilta tai soittamalla palvelunumeroon Asiaa voi myös tiedustella verotoimistosta. Jos rekisterimerkintää ei ole, on laskun määrästä toimitettava ennakonpidätys. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta. 15

16 Rekisteriin kuulumattoman ennakonpidätyksen määrä Jos työn tekijä on rekisteriin merkitsemättä oleva henkilö, esimerkiksi toiminimellä ammatti- tai liiketoimintaa harjoittava, ennakonpidätys toimitetaan tällaisen henkilön sivutuloverokortin mukaan tai verotoimiston hänelle antaman muun verokortin mukaan. Jos luonnollinen henkilö ei esitä lainkaan verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan 60%:n suuruisena, kun hänelle maksetut korvaukset ylittävät euroa vuodessa. Jos työn tekee ja suorituksen saa osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai muu vastaava yhteisö tai yhtymä, ennakonpidätys toimitetaan 13 %: n suuruisena. Sitä maksettaessa on veron tunnus 83 (tilisiirtolomakkeella). Ennakonpidätys lasketaan laskun määrästä, josta on vähennetty arvonlisäveron osuus. Työn suorittamisesta aiheutuneita kustannuksia tai tavaroiden osuutta ei vähennetä ennen ennakonpidätyksen toimittamista. Merkinnät vuosi-ilmoitukseen Vuosi -ilmoitus annetaan myös ennakkoperintärekisteriin kuulumattomalle henkilölle tai yritykselle maksetuista työkorvauksista. Työkorvaus ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella merkitsemällä kohtaan muun suorituslajin tunnus H (lomakkeen kääntöpuolella on muiden suorituslajien luettelo.) Myös rekisteriin kuulumattoman ammatinharjoittajan ja yhtiön Y-tunnuksen ilmoittaminen täydellisenä on tärkeää, koska maksetuista työkorvauksista toimitetut ennakonpidätykset luetaan saajiensa hyväksi verotuksessa vain vuosiilmoituksen perusteella. Mistä lisätietoa? Verotusta ja ennakkoperintää koskevia tietoja saa lisää www. vero.fi -sivuilta sekä verohallinnon valtakunnallisista palvelunumeroista. Kotitalous voi myös epäselvissä asioissa kääntyä verotoimiston puoleen. Ota käyttöösi -verkkopalvelu Palkka.fi -palvelun avulla selviät helposti työnantajavelvoitteistasi. Palkka.fi -palvelu soveltuu kotitalouksille palkan laskentaan ja työntekijän vakuuttamiseen sekä myös työkorvauslaskun maksamiseen ennakkoperintärekisterissä olevalle yritykselle tai yhdistykselle. Palvelua voi käyttää myös palkan tai laskun maksamiseen, vaikka se ei oikeuttaisikaan kotitalousvähennykseen, esim. uudisrakennuksilla tehdystä työstä. Vakuutusyhtiöihin ja verohallintoon lähetettävät ilmoitukset Palkka.fi -palvelu hoitaa automaattisesti oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Palveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. 16

17 2. Lakisääteinen eläkevakuutus Vuoden 2007 alusta tuli voimaan yksityisalojen työntekijän eläkelaki TyEL. Nyt kaikki yksityisalojen palkansaajat vakuutetaan TyEL:n mukaan, myös kotitalouksien palkkaamat työntekijät. Kaikki kotitalouden teettämä ansiotyö vakuutetaan nyt yhden ja saman työntekijän eläkelain mukaan. Enää kotitalouden ei tarvitse miet- tiä, minkä eläkelain mukaan se vakuuttaa työntekijänsä. Jokainen voi myös itse päättää, mistä eläkeyhtiöstä ottaa vakuutuksen. Vuoden 2007 alusta TyELeläkevakuutuksen piiriin kuuluu kaikki vuotiaiden tekemä ansiotyö, jos palkka ylittää 46,08 euroa kuukaudessa. 17

18 Miten kotitalous eläkevakuuttaa työntekijänsä? Eläkevakuutusmaksun maksamiseen vaikuttaa, onko kotitalous tilapäinen asiakas vai sopimusasiakas. Kotitaloutta, jolla ei ole palveluksessaan vakituisia työntekijöitä, ja jonka maksamat palkat puolen vuoden ajalta jäävät alle euron, kutsutaan tilapäiseksi työnantajaksi. Tilapäisen työnantajan ei tarvitse tehdä erillistä vakuutushakemusta työeläkeyhtiöön. Tilapäinen työnantaja maksaa vakuutusmaksut valitsemaansa työeläkeyhtiöön palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Kätevimmin TyEL-maksut voi hoitaa nettiyhteydellä tai puhelimitse. Kotitaloustyönantajan on tehtävä työeläkeyhtiön kanssa vakuutussopimus, jos sillä on palveluksessaan yksi tai useampi vakituinen työntekijä tai työstä maksetut palkat ylittävät puolen vuoden aikana euron rajan. Tällöin kotitalous tekee sopimuksen maksu- ja ilmoitustavoista eläkeyhtiönsä kanssa. Vakuutussopimuksen voi halutessaan tehdä pienemmilläkin ansioilla kuin euroa puolessa vuodessa tai jos teetetty ansiotyö on säännöllistä. Kaikki kotitalouden palkkaamat työntekijät, kuten remontintekijät, kotiapulaiset tai perhejuhliin palkattu muusikko, vakuutetaan nyt samoin periaattein. Kaikki samalla eläkevakuutuksella Eläkevakuutus on tärkeä etu työntekijälle. Se ei ainoastaan kartuta eläkettä vanhuuden varalle, vaan antaa myös turvaa työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman kohdatessa. Vuoden 2007 alusta kotitalous voi ottaa palkkaamilleen työntekijöille lakisääteisen eläkevakuutuksen mistä tahansa työeläkevakuutusyhtiöstä. Yksityisalojen työntekijöiden työeläkelait ovat yhdistyneet kaikkia työntekijöitä koskevaksi TyEL-laiksi. Samalla aiempien alakohtaisten TEL-, LEL- ja 18

19 TaEL-lakien soveltaminen päättyy. Kotitalous voi nyt itse valita työntekijöidensä työeläkevakuutusyhtiön. Muutos yksinkertaistaa kotitaloustyön teettäjän eläkevakuutuksen hoitamista monin tavoin. Kotitalouksien on maksettava TyEL-eläkemaksua vuotiaista työntekijöistä. Vakuuttaminen alkaa, kun työntekijä täyttää 18 vuotta ja päättyy, kun henkilö täyttää 68 vuotta. Kotitalouden vakuuttamisvelvollisuus koskee myös alle 68-vuotiasta jo eläkettä nostavaa henkilöä, jos hän tekee kotitaloudelle palkallista työtä. Mitkä työt ja tekijät kotitalous eläkevakuuttaa? Työtä teettävä kotitalous on työeläkelainsäädännön mukaan työnantaja, ja kotitalouksien pitää vakuuttaa kutakuinkin kaikki teettämänsä ansiotyöt. TyEL-lain mukaan vakuutetaan palkkatyötä tekevä niin remontintekijä, perhejuhlissa esiintyvä taiteilija kuin ulkomaalainen kotiapulainen. Työntekijän täytyy olla kuitenkin vuotias ja hänen kuukausiansionsa on ylitettävä 46,08 euroa kuukaudessa. Vaikka kotitalouden teettämä työsuhde olisi hyvinkin lyhyt ja tuntuisi vähämerkityksiseltä, se ei vapauta TyEL- lain soveltamisesta, mikäli ansioraja ylittyy. Jos kotitaloudelle työtä tekevä henkilö toimii yrittäjänä, hän huolehtii itse eläkevakuutuksestaan. Kotitaloudella ei ole tällöin eläkevakuutusvelvollisuutta. 19

20 Työeläkevakuutus on otettava myös kotitalouden palkkaamille ulkomaalaisille työntekijöille. Kotitaloustyönantajan TyELmaksu oikeuttaa kotitalousvähennykseen verotuksessa. Mistä palkasta TyELmaksu maksetaan? Kotitalous maksaa TyEL-maksua kaikista työntekijöiden ennakonpidätyksen alaisista palkoista ja verollisista korvauksista. Tällaisia korvauksia voivat olla ylityökorvaukset, sunnuntai- ym. lisät, vuosilomapalkka, lomaltapaluuraha, luontoisedut, sairaus- ja tapaturma-ajan palkka, päivärahan verollinen osa ja lähdeveron alainen palkka. Mikä on TyEL-maksun määrä? Vuoden 2007 alusta kotitalous voi hoitaa eläkemaksut joko kertatilityksellä tai tekemällä sopimuksen valitsemaansa eläkevakuutusyhtiöön. Jos kotitalous on tehnyt työeläkeyhtiön kanssa vuosisopimuksen, TyEL-maksun suuruus on 21,44 prosenttia työntekijän veron ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jos kotitalous on tilapäinen työnantaja, TyEL-maksun suuruus on 22,04 prosenttia työntekijän veron ennakkopidätyksen alaisesta palkasta. Kotitalouden eläkeyhtiölle tilittämään maksuun sisältyy aina myös työntekijän maksuosuus. Työnantajana kotitalous siis maksaa koko TyELvakuutusmaksun erittelemättä valitsemalleen työeläkeyhtiölle. Apua maksujen laskemiseen saa työeläkeyhtiöiden verkkopalveluista tai uudesta palkka.fi -palvelusta. Myöhästyneistä maksuista työeläkeyhtiö perii vuotuisen viivästyskoron, joka on 11 prosenttia ajalla Korko tarkistetaan puolivuosittain. 20

21 täyttäneillä 5,4 prosenttia. Vaikka kotitalous ei pidätä työntekijältä eläkemaksua palkanmaksun yhteydessä, sen on kuitenkin maksettava koko TyEL-maksu eläkeyhtiölle. Jos eläkemaksut jätetään maksamatta, työeläkeyhtiö perii TyEL-maksut kokonaisuudessaan viivästyskorkoineen työnantajalta. Eläkemaksu on työntekijälle verovähennyskelpoinen. Työnantajana kotitalous ilmoittaa sen verottajalle. Milloin maksu maksetaan? Työeläkemaksu maksetaan kotitaloustyönantajan valitsemaan eläkeyhtiöön. Kotitaloudella on kaksi vaihtoehtoa maksaa TyEL-maksu. Jos kotitalous palkkaa työntekijöitä vain satunnaisesti ja sen maksamat palkat eivät ylitä euroa puolessa vuodessa, työeläkemaksut maksetaan palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Tilapäisesti työantajana Eläketietojen rekisteröinti ja tarkistaminen Kotitalous pidättää myös työntekijän TyEL-maksun Kotitalouden maksamaan vakuutusmaksuun sisältyy aina myös työntekijän oma eläkemaksuosuus. Työnantaja laskee työntekijän osuuden bruttopalkasta ja vähentää sen palkanmaksun yhteydessä työntekijän palkasta. Vuonna 2007 alle 53-vuotiailla työntekijän työeläkemaksu on 4,3 prosenttia ja 53 vuotta Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkelaitokset keräävät eläkkeen ansaintatietoja työeläkejärjestelmän yhteiseen ansaintarekisteriin. Ansaintarekisterin tietojen käytöstä Eläketurvakeskus on sopinut tiedon antajien kanssa. Eläketurvakeskus täydentää näitä tietoja muualta saamillaan ansaintatiedoilla. Henkilökohtaisen ansiotyöluettelon saa nähtäväkseen kätevimmin tietokoneella osoitteesta Palvelun etusivulta valitaan kohta Omat tiedot. Sisään palveluun pääsee pankkipalveluavaimella, sirullisella HST- tai Kela-kortilla. Tunnistautumisen jälkeen voi etsiä omia tietoja ja esittää myös henkilökohtaisia eläkekysymyksiä. Tuoreimman tiedon eläketurvastaan henkilö saa siltä työeläkevakuuttajalta, jossa hän on ollut viimeksi vakuutettuna. Jos työeläkevakuuttaja ei ole tiedossa, sen selvittämiseen saa myös ohjeet osoitteesta Työeläkeotteen voi tilata myös kirjallisesti erityisellä Tarkista työeläkkeesi kortilla. Niitä saa mm. Kelan ja vakuutusyhtiöiden konttoreista. Puhelimitse otteen voi tilata Eläketurvakeskuksen neuvonnasta numerosta

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2016 Työeläkeasiat hoidat helposti Eterassa Eläkevakuutusyhtiö Etera eläkevakuuttaa kaikkia yksityisalojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera on osaava kumppani työeläkeasioissa.

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Mikä on kotitalousvähennys?

Mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennys Mikä on kotitalousvähennys? Verosta tehtävä vähennys pienentää maksettavan veron määrää on henkilökohtainen poikkeuksena puolisovähennys Saat vähentää kuluja, jotka ovat aiheutuneet

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito uudistuu Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi Siviilipalvelusvelvollinen ja verot Verohallinto vero.fi 2017 Verovaroilla kustannetaan Esimerkkejä käyttökohteista: terveydenhoito eli sairaalat, terveysasemat ja palvelutalot koulutus, opettajien palkat,

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 5 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje Erityishoitorahan määrän laskennan ohje Erityishoitorahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet -sivuilta (Lapsen sairastaessa) sekä Kelan toimistoista. Erityishoitorahan määrä lasketaan

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein!

Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein! Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein! Yrittäjän eläkelain mukaan henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa, on yrittäjä. Yrittäjänä työskentelevän henkilön täytyy hoitaa vakuutusturvansa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

TAITEILIJATOIMINNAN ELÄKEVAKUUTTAMINEN

TAITEILIJATOIMINNAN ELÄKEVAKUUTTAMINEN ELÄKETURVA Palkkatyössä olevan taiteilijan eläketurva Lakisääteinen eläketurva koostuu ansiotyöstä kertyvästä työeläkkeestä ja vähimmäisturvan takaavasta kansaneläkkeestä sekä takuueläkkeestä. Työeläketurvan

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN?

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? 4.5.2016 1 SISÄLTÖ Milloin työskentely vakuutetaan? Yrittäjän YEL-vakuuttaminen Työntekijän TyEL-vakuuttaminen Eläkevaihtoehdot 2 TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN TOIMIJAT Sosiaali-

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET Käsitemääritelmät Ammatillinen kuntoutus Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla vakuutetun on mahdollista harjoittaa aiempaa, tai mahdollisesti uutta, ammattiaan. Ammatillista

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Verohallinnon päätös. ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Verohallinnon päätös. ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1577/2011 Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAATALOUSLOMITUS Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI TIEDOTE 1/2011 Puhelin (09) 725 04 500, Faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot