Kotitalous työnantajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitalous työnantajana"

Transkriptio

1 Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA?

2 Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Kansaneläkelaitos, Kela Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Sosiaali- ja terveysministeriö Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Työministeriö Työttömyysvakuutusrahasto Verohallitus Tuotanto: Karissa Oy/Kari Rissa Ulkoasu: Teppo Jokinen Kuvitus: Jorma Nousiainen Kirjapaino: PunaMusta Oy, Iisalmi 2007 ISSN

3 Kotitalous työnantajana Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? Mistä saan tukea?

4 Sisältö Kotitalouden palkkaamista työntekijöistä maksettavat työnantajamaksut 6 1. Verotus 8 Palkka alle 1500 euroa vuodessa - ei ennakonpidätystä 9 Palkkaa yli 1500 euroa vuodessa - ennakonpidätys suoritettava 9 Sairausvakuutusmaksu 11 Palkansaajan velvollisuudet 11 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 11 Esimerkki ennakonpidätyksen laskemisesta 11 Ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun maksaminen 12 Työn teettäminen yrityksellä 14 Ennakkoperintärekisterin merkitys Lakisääteinen eläkevakuutus 17 Miten kotitalous eläkevakuuttaa työntekijänsä? 18 Kaikki samalla eläkevakuutuksella 18 Mitkä työt ja tekijät kotitalous eläkevakuuttaa? 19 Mistä palkasta TyEL maksetaan? 20 Mikä on TyEL-maksun määrä? 20 Milloin eläkemaksu maksetaan? 21 Eläketietojen rekisteröinti ja tarkistaminen 21 Minne eläkemaksu maksetaan? Lakisääteinen tapaturmavakuutus 23 Vakuutuksen teko 24 Tapaturmavakuutuskorvaukset 25 Toimenpiteet tapaturman satuttua 26 Työttömyysvakuutus Kotitalouksien maksut Kelan etuuksia Etuudet riskien varalta Matalapalkkatuki Työhallinnon tuki 32 Palkkatuki 2 Tuen kesto ja määrä 2 Kotitalouksien työantajaringit 9. Kotitalousvähennys 34 Kuka vähennyksen saa? Millainen työ oikeuttaa vähennykseen? 34 Milloin vähennystä ei saa? 5 Mistä vähennys tehdään? 6 Esimerkkejä kotitalousvähennyksen määrästä Työsuhdeasiat 37 Kotitaloustyöntekijän työaika 7 Työsopimus 8 Irtisanominen 8 Palkka 8 Vuosiloma 9 Työtodistus 9 Työterveyshuolto 9 Työturvallisuus 9 Ohjeita ja lisätietoja 40

5 Lukijalle Kotitaloudet tarjoavat työtilaisuuksia monen alan taitajille. Työ voi olla perinteistä kotitaloustyötä kuten siivoamista, pyykinpesua tai ruuanlaittoa. Se voi olla myös esimerkiksi hoitoja hoivatyötä tai monenlaista suunnittelu-, rakennus- ja korjaustyötä. Tämä opas on tarkoitettu kotitalouksille, jotka palkkaavat itse työvoimaa tai ostavat niin sanottuja kotipalveluja yksityisiltä yrityksiltä. Oppaassa selvitetään erityisesti työnantajana tilapäisesti toimivan kotitalouden velvoitteita. Jos kotitalous itse palkkaa työvoimaa, se joutuu huolehtimaan erilaisista työnantajavelvoitteista. Kotitalouden on toimitettava maksamastaan palkasta ennakonpidätys ja maksettava se työnantajan sosiaaliturvamaksun ohella veroviraston tilille. Kotitalouden on tehtävä muistiinpanot toimittamistaan ennakonpidätyksistä sekä maksamistaan työnantajan sosiaaliturvamaksuista. Kotitalouden on huolehdittava myös työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksamisesta. Työntekijät on vakuutettava tapaturman varalta. Oppaassa kerrotaan myös miten toimitaan, jos työ ostetaan ammatinharjoittajalta tai yritykseltä. Tällöin kotitaloudella ei ole työnantajavelvollisuuksia tai niitä on huomattavasti rajoitettu. Eri alojen työehtosopimuksia ja niiden soveltamiseen liittyviä asioita tässä esitteessä ei ole käsitelty. Näistä saa tietoa eri alojen työnantaja- ja työntekijäjärjestöiltä sekä työsuojelupiireistä. Opasta jaetaan kotitalouksille mm. verotoimistoista, Kelan toimistoista, työvoimatoimistoista, vakuutus- ja työeläkeyhtiöistä. Opas löytyy myös Internetistä. Esitteen tiedot ovat vuoden 2007 tasolla. Tämän esitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Eläketurvakeskus, Kela, sosiaali- ja terveysministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, työeläkeyhtiöt, työministeriö, Työttömyysvakuutusrahasto ja Verohallitus. 5

6 * Kotitalouden palkkaamista työntekijöistä Palkka euroa tai alle kalenterivuodessa TYÖNANTAJAVELVOITE Esimerkiksi: Veron ennakonpidätys Sosiaaliturvamaksu TyEL-eläkemaksu Rakentaja * ** Tapaturmavakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu Kotiapulainen Siivooja Lastenhoitaja Au pair Muuttomies Soittaja Kotiopettaja Remonttimies työnantajan maksettava maksu jos yli 12 työpäivää vuodessa jos alalla työehtosopimus on maksettava myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus ** työttömyysvakuutusmaksua ei peritä, jos tapaturmavakuutusmaksuna on kiinteä vuosimaksu 6

7 * maksettavat työnantajamaksut PalkkaYLI 1500 euroa kalenterivuodessa TYÖNANTAJAVELVOITE Esimerkiksi: Veron ennakonpidätys Sosiaaliturvamaksu TyEL-eläkemaksu Rakentaja Kotiapulainen Siivooja Lastenhoitaja Au pair Muuttomies Soittaja Kotiopettaja Remonttimies * ** Tapaturmavakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu työnantajan maksettava maksu jos yli 12 työpäivää vuodessa ** jos alalla työehtosopimus on maksettava myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus työttömyysvakuutusmaksua ei peritä, jos tapaturmavakuutusmaksuna on kiinteä vuosimaksu 7

8 1. Verotus Kotitalous voi teettää töitä työnantajana ja palkata työntekijöitä. Kotitalous voi tilata töitä myös toimeksiantona itsenäisesti toimivalta ammatinharjoittajalta tai yrityksiltä. Kotitalouden on tiedettävä, onko kysymys työsuhteesta, sillä se vaikuttaa velvollisuuksiin palkkoja ja laskuja maksettaessa. Alle euroa Yli euroa Jos kotitalous palkkaa työntekijän ja palkkaa maksetaan vuodessa euroa tai alle, ei kotitalouden tarvitse suorittaa veron ennakonpidätystä eikä maksaa sosiaaliturvamaksuja. Lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut on kuitenkin yleensä maksettava. (katso taulukko sivut 6 7.) 8 Jos kotitalouden maksama palkkasumma yhdelle ja samalle henkilölle ylittää euroa vuodessa, on kotitalouden suoritettava työntekijän palkasta veron ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Myös lakisääteiset eläke-ja tapaturmavakuutusmaksut on maksettava. Sen sijaan jos työn tekee itsenäinen ammatinharjoittaja tai yritys, kotitalouden ei tarvitse suorittaa veron ennakonpidätyksiä eikä maksaa sosiaaliturvamaksuja. Myöskään eläkeja vakuutusmaksuja ei tarvitse maksaa. Nämä kustannukset sisältyvät ammatinharjoittajan tai yrittäjän laskuun.

9 Työn teettäminen palkansaajalla Palkkaa 1500 euroa tai alle vuodessa - ei ennakonpidätystä Kotitalouteen palkatulle työntekijälle maksetusta palkasta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos palkkaa maksetaan enintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Myöskään työnantajan sosiaaliturvamaksua ei tällöin tarvitse maksaa. Jos palkkaa maksetaan useissa erissä, pidätysvapauden raja euroa määräytyy kokonaispalkan perusteella. Esimerkiksi jos työntekijälle maksetaan palkkaa 600 euroa kuukaudessa ja työsuhde kestää Työsuhde Työsuhteen arviointi tehdään kokonaisarviointina. Henkilö on työsuhteessa kotitalouteen yleensä, kun kotitalous määrää esim. miten ja milloin työ suoritetaan kotitalous hankkii tarveaineet työntekijä tekee työtä kotitaloudessa henkilökohtaisesti työntekijälle maksetaan lomakorvausta ja palkkaa sairausajalta kolme kuukautta, on jo ensimmäisen kuukauden palkasta toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Jos kokonaispalkan määrä ei työsuhdetta aloitettaessa ole ollut tiedossa, mutta palkan määrä myöhemmin nousee yli euron, ennakonpidätys on toimitettava siitä alkaen kun euron rajan todetaan ylittyvän. Aikaisemmin maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on kuitenkin maksettava koko vuoden palkkasummasta, samoin lakisääteiset työeläkeja tapaturmavakuutusmaksut. kotitalous maksaa palkansaajan eläkevakuutusmaksut ja järjestää tapaturmaturvan Työnantaja on se, jonka lukuun tehdystä työstä palkka maksetaan. Esimerkiksi kotitalous, joka palkkaa kotiapulaisen, siivoojan tai rakennusmiehiä, on työnantaja. Palkkaa yli euroa vuodessa - ennakonpidätys suoritettava Jos palkkaa ja muita etuuksia maksetaan samalle henkilölle yhteensä yli euroa vuodessa, kotitalouden on suoritettava työntekijälle maksamastaan palkasta ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Ennakonpidätys toimitetaan siten, että kotitalous vähentää bruttopalkasta ennakonpidätyksen ja maksaa sen verovirastolle. Myös palkkaennakosta eli förskotista on toimitettava ennakonpidätys. Ennakonpidätyksessä käytettävä veroprosentti näkyy palkansaajan verokortista. Palkka voidaan maksaa rahana, luontoisetuna (esim. ravintoetuna) tai muuna etuutena. Verohallitus vahvistaa vuosittain luontoisetujen rahaarvot. Niistä saa tiedon verotoimistoista ja verovirastoista sekä internetistä Jos palkkaa maksetaan myös luontoisetuna, luontoisetujen raha-arvot lisätään rahapalkkaan. Ennakonpidätys toimitetaan rahapalkan ja luontoisetujen yhteismäärästä. Palkan perusteena voi olla työaika (tunti- tai kuukausipalkka) tai työmäärä (urakkapalkka). Erilaiset palkan lisät (esim. yli- ja sunnuntaityökorvaus sekä lomaraha) luetaan palkkaan. 9

10 Jos palkka maksetaan pelkästään luontoisetuna, ennakonpidätystä ei toimiteta. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on tällöinkin maksettava luontoisedun raha-arvosta. 10 Ennakonpidätys päätoimesta Jos työntekijä työskentelee päätoimisena ja antaa kotitaloudelle päätoimen verokortin, ennakonpidätys toimitetaan tämän verokortin mukaisena. Kotitalous säilyttää päätoimen verokortin koko työsuhteen keston ajan. Päätoimen verokorttiin on merkitty perus- ja lisäprosentti. Verokorttiin on merkitty myös tuloraja, johon asti työnantaja soveltaa perusprosenttia kunakin palkkakautena (ajanjakso, jolta palkka sovitaan maksettavaksi, esimerkiksi kuukausi). Jos palkan määrä ylittää verokorttiin merkityn palkkakauden tulorajan, ennakonpidätys toimitetaan ylimenevästä osasta lisäprosentin mukaan. Vaihtoehtoisesti työntekijä voi valita ennakonpidätyksen toimittamistavakseen yhteen tulorajaan perustuvan ennakonpidätyksen. Tällöin kotitalous käyttää perusprosenttia tulorajan täyttymiseen asti. Sen jälkeen kaikista tuloista peritään veroa lisäprosentin mukaan. Ennakonpidätys lomaja ylityökorvauksista Kotitalous toimittaa ennakonpidätyksen lomaltapaluu- ja lomarahasta perusprosentin suuruisena. Yli- tai sunnuntaityökorvaus tai muu säännöllisen palkan lisäksi maksettava korvaus lasketaan yhteen säännöllisen rahapalkan kanssa. Ennakonpidätys toimitetaan näiden yhteismäärästä. Ennakonpidätys sivutoimen palkasta Jos työntekijä työskentelee kotitaloudessa sivutoimisesti eli muun toimensa ohessa, ennakonpidätys toimitetaan sivutuloja varten annetun verokortin mukaan. Kotitalous ei ota itselleen sivutoimen verokorttia, vaan ottaa siitä ainoastaan työntekijän henkilö- ja verotustiedot ennakonpidätyksen toimittamista varten. Sivutointa varten annettuun verokorttiin on merkitty joko perus- ja lisäprosentti tai pelkästään lisäprosentti. Jos saman kotitalouden vuoden aikana maksamat palkat ylittävät verokortissa mainitun tulorajan, ylimenevästä osasta toimitetaan ennakonpidätys lisäprosentin mukaan. Jos verokorttiin on merkitty ainoastaan yksi prosentti, sitä sovelletaan rajoituksetta kaikkiin sivutoimista maksettaviin suorituksiin. Jos työntekijällä ei ole verokorttia? Mikäli kotitalouden palkkaama henkilö ei esitä verokorttia ja jos palkan määrä kalenterivuodessa nousee yli euron, ennakonpidätys toimitetaan sekä pää- että sivutoimesta 60 %:n suuruisena.

11 Työnantajan sosiaaliturvamaksu ja ennakonpidätys Kotitalouden on maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu, jos työntekijälle maksetaan palkkaa ja etuuksia yhteensä yli euroa vuodessa. Kotitalous maksaa sosiaaliturvamaksun Sairausvakuutusmaksu Palkansaajilta ja yrittäjiltä peritään ennakkoperinnän yhteydessä sairausvakuutusmaksuna päivärahamaksu ja sairaanhoitomaksu. Kummatkin maksut sisältyvät ennakonpidätysprosenttiin. Työntekijälle annettavassa Palkansaajan velvollisuudet Kotitalouksien maksamat palkat ovat työntekijälle veronalaista tuloa, vaikka ennakonpidätystä ei olisikaan toimitettu. Palkansaajan on tarkistettava, että palkka sisältyy esitäytettyyn veroilmoitukseen oikeamääräisenä. ennakonpidätyksen yhteydessä. Sosiaaliturvamaksu sisältää sairausvakuutusmaksun ja kansaneläkemaksun. Kotitalouden maksama sosiaaliturvamaksu lasketaan prosentteina työntekijöiden ennakonpidätyksen alaisen palkan määrästä. Vuonna 2007 kotitalouksien maksaman sosiaaliturvamaksun suuruus on 2,951 prosenttia palkkasummasta. palkkalaskelmassa on oltava oma kohta, mistä ilmenee perityn päivärahamaksun suuruus. Päivärahamaksu on palkansaajille verotuksessa vähennyskelpoinen. Vuonna 2007 päivärahamaksun määrä on 0,75 % palkasta. Maksettava määrä saadaan kertomalla palkan bruttomäärä 0,75 prosentilla. Esimerkiksi jos palkka on euroa, niin päivärahamaksun määrä saadaan kertomalla euroa 0,75 prosentilla eli se on 7,50 euroa. Palkansaajalta vero peritään jälkikäteen jäännösverona eli ns. lisäverona. Jos palkansaaja saa alle euron palkkioita useilta työnantajilta, voi jäännösveroa kertyä maksettavaksi paljonkin. Palkansaaja voi välttää jäännösveroja pyytämällä, että ennakonpidätys toimitetaan myös alle euron määrästä. Hän voi myös hakea verotoimistosta ennakkoverolipun tai maksaa verot oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksuina. Esimerkki ennakonpidätyksen laskemisesta Verokortissa perusprosentti on 28 ja lisäprosentti 47. Palkkakauden tuloraja on euroa. Palkkakausi on kuukausi eli palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Palkka on euroa (rahapalkka euroa ja ateriaetu 20 päivältä 5,00 euroa/pv). Ennakonpidätys lasketaan perusprosentin mukaan euroon asti (2 000 x 28 % = 560 euroa) ja lisäprosentin mukaan euron ylimenevästä osasta 100 eurosta (100 euroa x 47 % = 47,00 euroa). Ennakonpidätys on yhteensä 607,00 euroa. Työntekijälle maksetaan euroa 607,00 euroa = 1 393,00 euroa 11

12 Ennakonpidätyksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksun maksaminen 12 Maksuaika- ja paikka Kotitalouden on maksettava ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu viimeistään palkan maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivänä. Ne maksetaan oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619). Tilisiirtolomakkeita saa verovirastoista, verotoimistoista, posteista ja useimmista pankeista sekä internetistä Maksut voidaan maksaa pankkiin. Maksut voi maksaa myös maksuautomaatilla tai päätteellä. Esimerkiksi jos palkka on maksettu 20.2., ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu on maksettava viimeistään Jos maksuajan viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, esimerkiksi itsenäisyyspäivä, joulu, sunnuntai tai lauantai, saa maksut suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä tuon päivän jälkeen. Tilisiirtolomakkeen täyttäminen Tilisiirtolomakkeeseen merkitään saajan tilinumeroksi maksajan kotikunnan veroviraston tilinumero. Tilinumero on tilisiirtolomakkeen kääntöpuolella. Maksajan nimen lisäksi tilisiirtolomakkeelle merkitään maksajan henkilötunnus täydellisenä. Pelkkä syntymäaika ei riitä, vaan myös tunnusosa tulee merkitä. Kohdekuukausi ja -vuosi merkitään nelinumeroisena lukuna. Jos verovirastolle maksetaan esimerkiksi työntekijälle kesäkuussa maksetun palkan ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua heinäkuussa, merkitään kohdekuukausi ja -vuosi seuraavasti: Maksettavan yhteismäärän lisäksi lomakkeella eritellään maksettavat verot merkitsemällä niille tunnus. Ennakonpidätyksen tunnukseksi merkitään 80. Työnantajan sosiaaliturvamaksun tunnus on 81. Vuosi-ilmoitus Kotitalouden on annettava myös vuosi-ilmoitus työntekijöille maksetuista palkoista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä. Vuosi-ilmoitus annetaan kotikunnan verovirastolle. Vuosi-ilmoitus annetaan myös sellaisista palkoista, joista ei ole toimitettu ennakonpidätys-

13 tä eikä ole maksettu työnantajan sosiaaliturvamaksua, jos määrä on vähintään 200 euroa kalenterivuodessa. Vuosi-ilmoitus annetaan viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Suositeltavaa kuitenkin on antaa ilmoitus heti työsuhteen päätyttyä, jos se ei jatku kalenterivuoden loppuun. Vuosi-ilmoitus annetaan lomakkeella VEROH Lomaketta saa verovirastoista, verotoimistoista, posteista ja pankeista. Lomake on myös Internetissä Se, jonka tunnuksella suoritukset on maksettu merkitsee lomakkeelle oman nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa sekä henkilötunnuksensa. Maksetut palkat ilmoitetaan vuosi-ilmoituslomakkeella palkansaajittain. Palkan suorituslaji merkitään sen mukaan kumman verokortin (pää- tai sivutulon) palkansaaja on maksajalle antanut. Palkansaajan nimi ja henkilötunnus merkitään täydellisenä. Kohtaan 14, Palkan / Suorituksen määrä merkitään maksettu palkka bruttona. Kohtaan 15 Ennakonpidätys merkitään vuoden aikana toimitettu ja veroviraston tilille maksettu ennakonpidätyksen määrä. Vuonna 2007 työntekijöiltä perittävä eläkemaksu on 4,3 prosenttia palkasta ( vuotiaat työntekijät) tai 5,4 prosenttia palkasta (53 67 vuotiaat työntekijät). Työttömyysvakuutusmaksu on 0,58 prosenttia palkasta ja se peritään vuotiailta. Lomakkeelle merkitään myös palkansaajalle annetut luontoisedut. Tarkemmat ohjeet näiden ilmoittamisesta selviävät lomakkeen kääntöpuolella olevista ohjeista. Tosite palkansaajalle Kotitalouden on annettava maksetusta palkasta työntekijälle tosite, josta tämä voi tarkistaa palkan ja ennakonpidätyksen määrät. Tosite on vapaamuotoinen todistus. Siitä tulee kuitenkin ilmetä maksajan ja saajan nimi, palkan tai työkorvauksen, ennakonpidätyksen, työntekijän eläkemaksun sekä työttömyysvakuutuksen euromäärät. Lisäksi todistuksesta tulee ilmetä sairausvakuutuksen päivärahamaksun suuruus (katso sivu 11). Työnantaja ei peri päivärahamaksua palkasta, sillä se sisältyy ennakonpidätysprosenttiin. Tosite päivätään ja allekirjoitetaan. Se annetaan työntekijälle joko työsuhteen päättyessä tai viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 15 päivään mennessä. Verokorttiin ei yleensä tehdä palkanmaksu- eikä ennakonpidätysmerkintöjä. Vain jos verokortissa on merkinnän tekemistä koskeva määräys kuten esimerkiksi portaikkoverokortissa tai yhteen tulorajaan perustuvassa ennakonpidätyksen toimitustavassa merkitään maksetut palkat, työnantajan nimi sekä aika, jolta palkka on maksettu. Merkintä tehdään kohtaan lisätietoja. Tositteiden säilyttämisvelvollisuus Kotitalouden on tehtävä maksamistaan palkoista muistiinpanot ja säilytettävä ne. Muistiinpanoksi riittää palkansaajalle annettavan tositteen jäljennös ja kuitti palkan maksamisesta. Muistiinpanot, laskut ja kuitit on syytä säilyttää kuusi vuotta palkanmaksuvuoden päättymisestä lukien. 13

14 Työn teettäminen yrityksellä Kotitalous voi ostaa tarvitsemansa työt joltakin ammatinharjoittajalta tai yritykseltä. Tällöin kotitalouden ei tarvitse huolehtia sosiaaliturvamaksuista, veron ennakonpidätyksestä eläkemaksuista eikä tapaturmavakuutusmaksuista. Kotitalouden sopimuskumppanina yritys Kotitalous voi antaa työn tekemisen joko kokonaan tai osaksi yrityksen (esim. avoin yhtiö, 14 kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta) tehtäväksi. Tällöin kotitaloudella ei ole työnantajan velvoitteita. Yritys huolehtii itse omien verojensa ja palkansaajiensa verojen yms. suoritusten maksusta. Omat tuloveronsa yritys maksaa yleensä ennakkoverolipulla. Yhtiömuotoisella liiketoiminnan harjoittajalla on yleensä liikehuoneisto tai toimialasta riippuen muut toiminnan harjoittamista varten hankitut tilat. Liiketoiminta on pääsääntöisesti julkista ja laajaa. Esimerkiksi myytäviä palveluita mainostetaan ja myydään ostavalle yleisölle. Kotitalouden sopimuskumppanina ammatinharjoittaja Kotitaloudella ei ole työnantajavelvoitteita myöskään silloin, jos se maksaa palkkion tehdystä työstä ammatinharjoittajalle, joka toimii yrittäjänä esimerkiksi toiminimeä käyttäen. Tässäkin tapauksessa yrittäjä itse maksaa paitsi omat veron-

15 sa myös oman eläkevakuutusmaksunsa (YEL) ja mahdolliset vapaaehtoiset tapaturmavakuutusmaksut. Kotitalous voi pitää sopimuskumppaniaan ammatinharjoittajana, jos tämä on ottanut tehdäkseen kokonaisurakan, käyttää omia työvälineitään, hankkii tarveaineet ja palkkaa itse tarvittavan aputyövoiman. Ammatinharjoittajia ovat usein myös esim. erilaisten harrastus- ja vapaa-ajan toimintojen ohjaajat ja opettajat. Mistä lisätietoa? Jos kotitaloudelle on epäselvää, onko työntekijä yrittäjä vai palkansaaja, on syytä kysyä menettelyohjeita verotoimistosta. Myös sitovaa ennakkoratkaisua voidaan pyytää. Ennakkoratkaisu on maksullinen. Ennakkoperintärekisterin merkitys Sopimuksen tekeminen ammatinharjoittajan tai yrityksen kanssa ei vapauta kotitaloutta automaattisesti ennakonpidätysvelvollisuudesta. Jos vuoden mittaan maksettava työkorvauksen määrä on yli euroa, kotitalouden on tarkistettava, että ammatinharjoittaja tai yritys kuulu ennakkoperintärekisteriin. Rekisterimerkintä on varmistettava ennen sopimuksen tekoa. Verohallinto ei anna ennakkoperintärekisteriotetta, joten sen avulla ammatinharjoittaja tai yritys ei voi osoittaa olevansa ennakkoperintärekisterissä. Rekisteriin kuuluminen merkitsee sitä, että ammatinharjoittaja tai yritys maksaa itse omat ennakkoveronsa. Kotitaloudella ei tässä tapauksessa ole ennakonpidätysvelvollisuutta. Kotitalouden on tarkistettava rekisteröinti, joko fi-palvelun Internet-sivuilta tai soittamalla palvelunumeroon Asiaa voi myös tiedustella verotoimistosta. Jos rekisterimerkintää ei ole, on laskun määrästä toimitettava ennakonpidätys. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta. 15

16 Rekisteriin kuulumattoman ennakonpidätyksen määrä Jos työn tekijä on rekisteriin merkitsemättä oleva henkilö, esimerkiksi toiminimellä ammatti- tai liiketoimintaa harjoittava, ennakonpidätys toimitetaan tällaisen henkilön sivutuloverokortin mukaan tai verotoimiston hänelle antaman muun verokortin mukaan. Jos luonnollinen henkilö ei esitä lainkaan verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan 60%:n suuruisena, kun hänelle maksetut korvaukset ylittävät euroa vuodessa. Jos työn tekee ja suorituksen saa osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai muu vastaava yhteisö tai yhtymä, ennakonpidätys toimitetaan 13 %: n suuruisena. Sitä maksettaessa on veron tunnus 83 (tilisiirtolomakkeella). Ennakonpidätys lasketaan laskun määrästä, josta on vähennetty arvonlisäveron osuus. Työn suorittamisesta aiheutuneita kustannuksia tai tavaroiden osuutta ei vähennetä ennen ennakonpidätyksen toimittamista. Merkinnät vuosi-ilmoitukseen Vuosi -ilmoitus annetaan myös ennakkoperintärekisteriin kuulumattomalle henkilölle tai yritykselle maksetuista työkorvauksista. Työkorvaus ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella merkitsemällä kohtaan muun suorituslajin tunnus H (lomakkeen kääntöpuolella on muiden suorituslajien luettelo.) Myös rekisteriin kuulumattoman ammatinharjoittajan ja yhtiön Y-tunnuksen ilmoittaminen täydellisenä on tärkeää, koska maksetuista työkorvauksista toimitetut ennakonpidätykset luetaan saajiensa hyväksi verotuksessa vain vuosiilmoituksen perusteella. Mistä lisätietoa? Verotusta ja ennakkoperintää koskevia tietoja saa lisää www. vero.fi -sivuilta sekä verohallinnon valtakunnallisista palvelunumeroista. Kotitalous voi myös epäselvissä asioissa kääntyä verotoimiston puoleen. Ota käyttöösi -verkkopalvelu Palkka.fi -palvelun avulla selviät helposti työnantajavelvoitteistasi. Palkka.fi -palvelu soveltuu kotitalouksille palkan laskentaan ja työntekijän vakuuttamiseen sekä myös työkorvauslaskun maksamiseen ennakkoperintärekisterissä olevalle yritykselle tai yhdistykselle. Palvelua voi käyttää myös palkan tai laskun maksamiseen, vaikka se ei oikeuttaisikaan kotitalousvähennykseen, esim. uudisrakennuksilla tehdystä työstä. Vakuutusyhtiöihin ja verohallintoon lähetettävät ilmoitukset Palkka.fi -palvelu hoitaa automaattisesti oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Palveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. 16

17 2. Lakisääteinen eläkevakuutus Vuoden 2007 alusta tuli voimaan yksityisalojen työntekijän eläkelaki TyEL. Nyt kaikki yksityisalojen palkansaajat vakuutetaan TyEL:n mukaan, myös kotitalouksien palkkaamat työntekijät. Kaikki kotitalouden teettämä ansiotyö vakuutetaan nyt yhden ja saman työntekijän eläkelain mukaan. Enää kotitalouden ei tarvitse miet- tiä, minkä eläkelain mukaan se vakuuttaa työntekijänsä. Jokainen voi myös itse päättää, mistä eläkeyhtiöstä ottaa vakuutuksen. Vuoden 2007 alusta TyELeläkevakuutuksen piiriin kuuluu kaikki vuotiaiden tekemä ansiotyö, jos palkka ylittää 46,08 euroa kuukaudessa. 17

18 Miten kotitalous eläkevakuuttaa työntekijänsä? Eläkevakuutusmaksun maksamiseen vaikuttaa, onko kotitalous tilapäinen asiakas vai sopimusasiakas. Kotitaloutta, jolla ei ole palveluksessaan vakituisia työntekijöitä, ja jonka maksamat palkat puolen vuoden ajalta jäävät alle euron, kutsutaan tilapäiseksi työnantajaksi. Tilapäisen työnantajan ei tarvitse tehdä erillistä vakuutushakemusta työeläkeyhtiöön. Tilapäinen työnantaja maksaa vakuutusmaksut valitsemaansa työeläkeyhtiöön palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Kätevimmin TyEL-maksut voi hoitaa nettiyhteydellä tai puhelimitse. Kotitaloustyönantajan on tehtävä työeläkeyhtiön kanssa vakuutussopimus, jos sillä on palveluksessaan yksi tai useampi vakituinen työntekijä tai työstä maksetut palkat ylittävät puolen vuoden aikana euron rajan. Tällöin kotitalous tekee sopimuksen maksu- ja ilmoitustavoista eläkeyhtiönsä kanssa. Vakuutussopimuksen voi halutessaan tehdä pienemmilläkin ansioilla kuin euroa puolessa vuodessa tai jos teetetty ansiotyö on säännöllistä. Kaikki kotitalouden palkkaamat työntekijät, kuten remontintekijät, kotiapulaiset tai perhejuhliin palkattu muusikko, vakuutetaan nyt samoin periaattein. Kaikki samalla eläkevakuutuksella Eläkevakuutus on tärkeä etu työntekijälle. Se ei ainoastaan kartuta eläkettä vanhuuden varalle, vaan antaa myös turvaa työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman kohdatessa. Vuoden 2007 alusta kotitalous voi ottaa palkkaamilleen työntekijöille lakisääteisen eläkevakuutuksen mistä tahansa työeläkevakuutusyhtiöstä. Yksityisalojen työntekijöiden työeläkelait ovat yhdistyneet kaikkia työntekijöitä koskevaksi TyEL-laiksi. Samalla aiempien alakohtaisten TEL-, LEL- ja 18

19 TaEL-lakien soveltaminen päättyy. Kotitalous voi nyt itse valita työntekijöidensä työeläkevakuutusyhtiön. Muutos yksinkertaistaa kotitaloustyön teettäjän eläkevakuutuksen hoitamista monin tavoin. Kotitalouksien on maksettava TyEL-eläkemaksua vuotiaista työntekijöistä. Vakuuttaminen alkaa, kun työntekijä täyttää 18 vuotta ja päättyy, kun henkilö täyttää 68 vuotta. Kotitalouden vakuuttamisvelvollisuus koskee myös alle 68-vuotiasta jo eläkettä nostavaa henkilöä, jos hän tekee kotitaloudelle palkallista työtä. Mitkä työt ja tekijät kotitalous eläkevakuuttaa? Työtä teettävä kotitalous on työeläkelainsäädännön mukaan työnantaja, ja kotitalouksien pitää vakuuttaa kutakuinkin kaikki teettämänsä ansiotyöt. TyEL-lain mukaan vakuutetaan palkkatyötä tekevä niin remontintekijä, perhejuhlissa esiintyvä taiteilija kuin ulkomaalainen kotiapulainen. Työntekijän täytyy olla kuitenkin vuotias ja hänen kuukausiansionsa on ylitettävä 46,08 euroa kuukaudessa. Vaikka kotitalouden teettämä työsuhde olisi hyvinkin lyhyt ja tuntuisi vähämerkityksiseltä, se ei vapauta TyEL- lain soveltamisesta, mikäli ansioraja ylittyy. Jos kotitaloudelle työtä tekevä henkilö toimii yrittäjänä, hän huolehtii itse eläkevakuutuksestaan. Kotitaloudella ei ole tällöin eläkevakuutusvelvollisuutta. 19

20 Työeläkevakuutus on otettava myös kotitalouden palkkaamille ulkomaalaisille työntekijöille. Kotitaloustyönantajan TyELmaksu oikeuttaa kotitalousvähennykseen verotuksessa. Mistä palkasta TyELmaksu maksetaan? Kotitalous maksaa TyEL-maksua kaikista työntekijöiden ennakonpidätyksen alaisista palkoista ja verollisista korvauksista. Tällaisia korvauksia voivat olla ylityökorvaukset, sunnuntai- ym. lisät, vuosilomapalkka, lomaltapaluuraha, luontoisedut, sairaus- ja tapaturma-ajan palkka, päivärahan verollinen osa ja lähdeveron alainen palkka. Mikä on TyEL-maksun määrä? Vuoden 2007 alusta kotitalous voi hoitaa eläkemaksut joko kertatilityksellä tai tekemällä sopimuksen valitsemaansa eläkevakuutusyhtiöön. Jos kotitalous on tehnyt työeläkeyhtiön kanssa vuosisopimuksen, TyEL-maksun suuruus on 21,44 prosenttia työntekijän veron ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jos kotitalous on tilapäinen työnantaja, TyEL-maksun suuruus on 22,04 prosenttia työntekijän veron ennakkopidätyksen alaisesta palkasta. Kotitalouden eläkeyhtiölle tilittämään maksuun sisältyy aina myös työntekijän maksuosuus. Työnantajana kotitalous siis maksaa koko TyELvakuutusmaksun erittelemättä valitsemalleen työeläkeyhtiölle. Apua maksujen laskemiseen saa työeläkeyhtiöiden verkkopalveluista tai uudesta palkka.fi -palvelusta. Myöhästyneistä maksuista työeläkeyhtiö perii vuotuisen viivästyskoron, joka on 11 prosenttia ajalla Korko tarkistetaan puolivuosittain. 20

21 täyttäneillä 5,4 prosenttia. Vaikka kotitalous ei pidätä työntekijältä eläkemaksua palkanmaksun yhteydessä, sen on kuitenkin maksettava koko TyEL-maksu eläkeyhtiölle. Jos eläkemaksut jätetään maksamatta, työeläkeyhtiö perii TyEL-maksut kokonaisuudessaan viivästyskorkoineen työnantajalta. Eläkemaksu on työntekijälle verovähennyskelpoinen. Työnantajana kotitalous ilmoittaa sen verottajalle. Milloin maksu maksetaan? Työeläkemaksu maksetaan kotitaloustyönantajan valitsemaan eläkeyhtiöön. Kotitaloudella on kaksi vaihtoehtoa maksaa TyEL-maksu. Jos kotitalous palkkaa työntekijöitä vain satunnaisesti ja sen maksamat palkat eivät ylitä euroa puolessa vuodessa, työeläkemaksut maksetaan palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Tilapäisesti työantajana Eläketietojen rekisteröinti ja tarkistaminen Kotitalous pidättää myös työntekijän TyEL-maksun Kotitalouden maksamaan vakuutusmaksuun sisältyy aina myös työntekijän oma eläkemaksuosuus. Työnantaja laskee työntekijän osuuden bruttopalkasta ja vähentää sen palkanmaksun yhteydessä työntekijän palkasta. Vuonna 2007 alle 53-vuotiailla työntekijän työeläkemaksu on 4,3 prosenttia ja 53 vuotta Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkelaitokset keräävät eläkkeen ansaintatietoja työeläkejärjestelmän yhteiseen ansaintarekisteriin. Ansaintarekisterin tietojen käytöstä Eläketurvakeskus on sopinut tiedon antajien kanssa. Eläketurvakeskus täydentää näitä tietoja muualta saamillaan ansaintatiedoilla. Henkilökohtaisen ansiotyöluettelon saa nähtäväkseen kätevimmin tietokoneella osoitteesta Palvelun etusivulta valitaan kohta Omat tiedot. Sisään palveluun pääsee pankkipalveluavaimella, sirullisella HST- tai Kela-kortilla. Tunnistautumisen jälkeen voi etsiä omia tietoja ja esittää myös henkilökohtaisia eläkekysymyksiä. Tuoreimman tiedon eläketurvastaan henkilö saa siltä työeläkevakuuttajalta, jossa hän on ollut viimeksi vakuutettuna. Jos työeläkevakuuttaja ei ole tiedossa, sen selvittämiseen saa myös ohjeet osoitteesta Työeläkeotteen voi tilata myös kirjallisesti erityisellä Tarkista työeläkkeesi kortilla. Niitä saa mm. Kelan ja vakuutusyhtiöiden konttoreista. Puhelimitse otteen voi tilata Eläketurvakeskuksen neuvonnasta numerosta

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2009 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2010 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana MLL:n lastenhoitotoiminta Perhe työnantajana Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Ulkoasu: Hahmo Taitto: Tarja Petrell, Studio Gemma Oy Valokuvat:

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Tilapäistä ja lyhytaikaista apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

Perhe työnantajana. MLL:n lastenhoitotoiminta

Perhe työnantajana. MLL:n lastenhoitotoiminta Perhe työnantajana MLL:n lastenhoitotoiminta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia. Tuen yhtenä muotona liitto

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Ajantasaisimmat työeläkemaksut Vaivattomat sähköiset työkalut Asiantuntijat käytettävissäsi Liiketoimintaasi

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Mikä on kotitalousvähennys?

Mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennys Mikä on kotitalousvähennys? Verosta tehtävä vähennys pienentää maksettavan veron määrää on henkilökohtainen poikkeuksena puolisovähennys Saat vähentää kuluja, jotka ovat aiheutuneet

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Tilapäistä ja lyhytaikaista apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI PUUTARHA-ALA 1/2009 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 LUONTOISEDUT 2014. Ravintoetu. Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET. Kotimaan päivärahat 2014.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 LUONTOISEDUT 2014. Ravintoetu. Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET. Kotimaan päivärahat 2014. Tärkeitä lukuja vuodelle 01 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 01 LUONTOISEDUT 01 Ravintoetu Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET Kotimaan päivärahat 01 Kilometrikorvaus SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta palvelun toiminnallisuuksista.

Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta palvelun toiminnallisuuksista. 22.8.2011 1 Palkka.fi käyttäjäkyselyn tuloksia ja vastuksia kysymyksiin Kiitos teille 569 aktiiviselle vastaajalle! Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy KOTITALOUS- VÄHENNYS Mitä kotitalousvähennys tarkoittaa? Kun hankit palveluita kotiin, esimerkiksi siivouspalvelua yritykseltä, saat vähentää yritykselle maksetusta summasta osan verotuksessa. Kotitalousvähennystä

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla MLL:n lastenhoitoa uudistetaan Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 2 Matalapalkkatuki 6 Rajoitetusti verovelvollisen lievennetty lähdevero vuonna 2006

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito uudistuu Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen työnantajalle Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä Työnantajan muistilista A1 Mikä on A1-todistus? Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.8.2009

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.8.2009 18.8.2009 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.8.2009 Työkorvausta ja palkkaa voi maksaa samalle henkilölle Palvelusta on poistettu rajoitus, joka esti palkan ja työkorvauksen maksamisen samalle henkilölle.

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry

Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry 8.4.2010 1 Kotitalousvähennys pähkinänkuoressa 1. Kotona 2. Tavanomainen hoito-

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0

TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0 TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0 Liisa Karhu Käsiteltäviä asioita Yhdistys työnantajana Erityistilanteita Verohallinnon ilmoitukset ja maksut Työnantajasuoritukset Verotili Työnantajan vuosikello Tärkeitä päivämääriä

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla MLL:n lastenhoitoa uudistetaan Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.

Lisätiedot

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä Näin tarkistat palkkalaskelmasi Esimerkkejä eri palkan eristä Kuukausipalkka ja lisät Työaikaan liittyvät lisät maksetaan toteutuneen työvuorolistan mukaisena. Sunnuntailisänä maksetaan yksinkertainen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistuva palkkatuki Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistamisen tavoitteet Tavoitteena on parantaa Työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua Tukipäätösten ennakoitavuutta

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

28.1.2014. Pauliina Kovanen

28.1.2014. Pauliina Kovanen 28.1.2014 Pauliina Kovanen Tarvittaessa ei palkanmaksua ilmoitus verohallintoon TVR:lle myös kausityönantajailmoitus Joulu-tammikuu: Kokonaispalkkojen ilmoitus vakuutusyhtiöille (työttömyysvakuutus TVR,

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012 Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille Kuopio 4.1.2012 1 Palkka.fi Laskee työntekijän palkan sivukuluineen Muodostaa maksut: nettopalkka, ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksu,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

Mela-turvaa omaiselle

Mela-turvaa omaiselle Mela-turvaa omaiselle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomarin palkkioprosessin vaiheet 1. Erotuomari saa verohallinnolta sivutuloverokortin

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde Työsuhteen solmiminen Epätyypilliset työsuhteet Työsuhteen irtisanominen Palkkaus Palkkausperusteet, palkkaustavat

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 Työmarkkinat Asiantuntija Antti Kondelin 8.11.2007. Liite

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 Työmarkkinat Asiantuntija Antti Kondelin 8.11.2007. Liite ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUKSIA Selvitys työsuhteen ehdoista Liite Työnantajan on annettava ilman eri pyyntöä kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sari Wulff 1 Palkan ja työkorvauksen eroja Työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa muuta työstä maksettua korvausta

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA Rakennusliitto tarjoaa sivuillaan palkkalaskurin, joka on tarkoitettu yksityisille työtä tekeville rakennusalan

Lisätiedot

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen Apurahatutkija ja vakuu-aminen APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki Henri Virtanen Apurahansaajan Mela turva Apurahansaajan lakisääteinen Mela- turva koostuu kolmesta osasta: Eläkevakuutus (MYEL)

Lisätiedot

Työeläke ei mikään vanhojen juttu!

Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Nuorena ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mietittyä eläkeasioita onhan eläkkeelle jäämiseen vielä aikaa vuosikymmeniä! Työeläke kertyy jo 18 vuotta täytettyäsi Sinulle alkaa

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot