MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana"

Transkriptio

1 MLL:n lastenhoitotoiminta Perhe työnantajana

2 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, Helsinki p Ulkoasu: Hahmo Taitto: Tarja Petrell, Studio Gemma Oy Valokuvat: Matti Matikainen Paino: Hämeen Kirjapaino Oy 2010

3 MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen. Sisällys MLL:n lastenhoitotoiminta s. 5 MLL:n hoitajat s. 5 Hoitajan tilaaminen s. 5 Perheen tehtävät työnantajana s Perhe maksaa palkan ja antaa palkkatositteen s TyEL-vakuutusmaksun maksaminen s Tapaturmavakuutuksen ottaminen s Vuosi-ilmoituksen tekeminen s Ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu s. 9 Esimerkkejä lastenhoidon kustannuksista perheelle s. 10 Mahdollisuus kotitalousvähennykseen s. 11 Rikostaustan selvittäminen s. 11 Perhe työnantajana 3

4 4 Perhe työnantajana

5 MLL:n lastenhoitotoiminta Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia. MLL:n lastenhoitoapu auttaa perheitä arjen hallinnassa ja odottamattomissa tilanteissa. MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen. Perhe voi saada hoitajan kotiin kaikkina vuorokauden aikoina. Lastenhoitotoiminnan painopiste on lapsen turvallisuudesta ja viihtyvyydestä huolehtiminen. MLL:n hoitajavälitys auttaa perhettä löytämään hoitajan kotiin. MLL kouluttaa ja ohjaa hoitajia, perhe toimii hoitajan työnantajana eli maksaa hoitajalle palkan ja hoitaa työnantajan tehtävät. MLL:n hoitajat MLL:n hoitajat ovat 16 vuotta täyttäneitä, MLL:n lastenhoitokurssin (60 t) käyneitä tai sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisia tai opiskelijoita. Hoitajat haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. Hoitajat osallistuvat säännöllisesti MLL:n järjestämiin pienryhmätapaamisiin ja koulutuksiin. Hoitajat ovat useimmiten koululaisia, opiskelijoita, kotiäitejä tai eläkeläisiä. He ovat käytettävissä omien aikataulujensa mukaisesti, joten MLL ei voi taata, että hoitaja löytyy aina kun perhe tarvitsee. Siksi hoitaja onkin hyvä tilata ajoissa. Hoitaja huolehtii lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtyvyydestä vanhempien ohjeiden mukaan. Hoitajat eivät ole MLL:n vakuutusten piirissä. Hoitajilta edellytetään voimassaolevaa ammattivastuuvakuutusta. Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksenottajan toiminnassaan toiselle mahdollisesti aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot. Hoitajan tilaaminen Perhe voi tilata tilapäistä lastenhoitoapua omien tarpeidensa mukaan MLL:n piirin välityspisteestä joko puhelimitse tai internetissä toimivan välitysjärjestelmän kautta. Kun perhe tilaa lastenhoitoapua internetin kautta, tulee perheen rekisteröityä ensin lastenhoitoavun käyttäjäksi. Rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa https://lastenhoito.mll.fi. Rekisteröityminen tehdään vain kerran. Tämän jälkeen perhe voi tehdä tilauksia kirjautumalla järjestelmään sisään kättäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmässä perhe pääsee muun muassa selaamaan lastenhoitotilauksia, lähettämään viestejä välityspisteeseen sekä tekemään raportteja ja hoitajan palkkatositteita. Lastenhoitotilauksia käsitellään välityspisteiden aukioloaikoina. Välityspisteiden aukioloajat ja puhelinnumerot löytyvät osoitteesta lastenhoito/valitys/. Ohjeita lastenhoidon tilaamiseen Hyvän hoidon edellytys on hoitajan ja vanhemman välinen luottamus ja yhteisymmärrys. Hoitaja toimii perheen työntekijänä ja perheen vastuulla. Kerro MLL:n hoitajavälitykselle lapsesi hoitoon ja hoitajavalintaan vaikuttavat asiat. Perehdytä hoitaja varaamalla hoidon alkuun riittävästi aikaa ja antamalla hoitajalle selkeät hoito-ohjeet. Jätä hoitajalle yhteystiedot, mistä hoitaja tavoittaa tarvittaessa sinut tai ilmoittamasi varahenkilön hoidon aikana. Erityistä hoitoa vaativissa tilanteissa anna ohjeet hoitajalle kirjallisesti. Perhe työnantajana 5

6 Erityisestä hoidosta on kysymys esimerkiksi silloin, kun lapsella on erityisruokavalio tai hoitotilanteessa huomioon otettava sairaus tai vamma. Huolehdi ensisijaisesti itse lääkkeen antamisesta lapselle. Jos hoitajan on kuitenkin välttämättä annettava lapselle lääke hoidon aikana, anna siitä hänelle selkeät kirjalliset ohjeet. Muistuta, että mikäli hoitajalla on ohjeesta huolimatta epäselvyyttä lääkkeen antamisesta, hänen tulee olla sinuun yhteydessä ennen lääkkeen antoa. Lisäksi: Hoitaja ei vie lasta pois kotoa, ellei asiasta ole sovittu etukäteen. Hoitaja ei kuljeta lasta perheen autolla hoidon aikana. Hoitaja ei kuljeta lasta, esimerkiksi retkelle, omalla autollaan, ellei siitä erikseen kirjallisesti sovita perheen antamalla kuljetusluvalla. Mikäli perhe sopii lastenhoidosta suoraan hoitajan kanssa, on huomioitava, että oppivelvollisen peruskoulua käyvän hoitajan päivittäinen työaika saa koulun vapaapäivinä olla enintään 7 tuntia ja koulupäivinä enintään 2 tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää 8 tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia. Työnantajan kodissa kotitaloustyötä tekevän nuoren työntekijän työaika voidaan sijoittaa työntekijän suostumuksella kello 23:een saakka. Laki nuorista työntekijöistä /998. Perheen tehtävät työnantajana MLL:n lastenhoitotoiminnassa työsuhde on hoitajan ja perheen välillä. Hoitaja toimii tehtävässään perheen antamien ohjeiden mukaan ja vastaa työntekijän velvoitteista. Perhe vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista. Seuraavassa taulukossa ja teksteissä kerrotaan lyhyesti perheen velvollisuuksista työnantajana. Moniin velvollisuuksiin liittyy ehtoja ja rajoituksia, joihin kannattaa tutustua huolella. Perheet saavat tarkempia tietoja työnantajavelvoitteista MLL:n välityspisteistä sekä välitysjärjestelmään kirjatuista ohjeista. Ajantasaista palkanmaksua ja työnantajatehtäviä koskevia ohjeita löytyy Verohallinnon sivuilta Lisätietoja palkanmaksuun löytyy myös internet-osoitteesta 6 Perhe työnantajana

7 Työnantajan tehtävät Milloin? Kenelle? Miten? 1. Palkanmaksu Hoitotapahtuman jälkeen. Hoitajalle Sopimuksen mukaan käteisellä tai hoitajan tilille. 2. Palkkatositteen antaminen Hoitotapahtuman jälkeen tai viimeistään palkanmaksun yhteydessä. Hoitajalle Tulostamalla MLL:n nettisivuilta tai välitysjärjestelmästä tai vapaamuotoinen tosite, joka sisältää vastaavat tiedot 3. TyEL-vakuutusmaksun maksaminen Palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Jos palkka on samalle hoitajalle yli 51,57 e/ kk (v. 2010) Hoitaja on vuotias Eläkevakuutusyhtiöön Internetissä lakisääteisten vakuutusyhtiöiden www-sivuilta tai osoitteessa www. palkka.fi 4. Tapaturmavakuutuksen ottaminen Jos perheen palveluksessa on työntekijöitä kalenterivuoden aikana yhteensä 12 päivää tai yli. Tapaturmavakuutusyhtiöön Täyttämällä vakuutushakemus 5. Vuosi-ilmoituksen tekeminen Jos samalle hoitajalle maksetaan palkkaa vuoden aikana enemmän kuin 200 euroa. Tehdään viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Verottajalle VEROH 7801 lomake Perhe työnantajana 7

8 MIKÄLI PERHE MAKSAA SAMALLE HOITAJALLE YLI 1500 E/ VUOSI, VELVOLLISUUKSINA OVAT LISÄKSI 6. Pidättää ennakonpidätys palkasta Maksetaan viimeistään palkan maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivänä. Verottajalle Oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619) 7. Sosiaaliturvamaksun maksaminen Maksetaan viimeistään palkan maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivänä. Verottajalle Oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619) Perhe maksaa palkan ja antaa palkkatositteen Hoitajalle maksettavan palkan suositus on 8,20 euroa tunnilta. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella. Hoitajalle maksettava minimipalkka on kahden tunnin palkka. Palkka maksetaan myös tutustumiskäynniltä. Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 :ssä. Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 prosentilla korotettuna eli 16,40 e/tunti. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä. Palkanmaksun periaatteita: Palkka sisältää lomakorvauksen. Palkka maksetaan käteisellä tai hoitajan tilille, mikäli perhe ja hoitaja yhteisesti näin sopivat. Palkka maksetaan hoitotapahtuman jälkeen. Yöaikana perhe huolehtii hoitajan kotimatkasta. Perhe täyttää ja antaa maksamastaan palkasta tositteen hoitajalle. Valmiin palkkatositemallin perhe voi tulostaa joko MLL:n internet-sivuilta tai välitysjärjestelmän kautta. Palkkatosite tehdään kahtena kappaleena toinen perheelle ja toinen hoitajalle. Tositteesta pitää käydä ilmi Työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero Työntekijän nimi, henkilötunnus ja osoite Palkan ja mahdollisen ennakonpidätyksen määrä Palkanmaksun ajankohta Työntekijältä perityn työntekijän eläkemaksun Päivärahamaksun määrä 3. TyEL-vakuutusmaksun maksaminen TyEL eläkevakuutusmaksu koskee vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukau- 8 Perhe työnantajana

9 si- ja työntekijäkohtainen ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 51,57 e/kk. Kokonaisprosentti vuonna 2010 on 22,4 %. Työntekijän osuus tästä on alle 53-vuotiaalla 4,5 % ja yli 53 vuotiaalla 5,7 %. Työnantaja on vastuussa koko vakuutusmaksun maksamisesta. Vakuutusmaksun voi maksaa seuraavissa vakuutusyhtiöissä: Veritas, Etera, Ilmarinen, Tapiola, Varma, Eläke-Fennia tai Pensions-Alandia. Vakuutusyhtiöillä on yleensä verkkopalvelu, jossa maksaminen hoituu. Lisätietoja vakuutusyhtiöistä. Esimerkki Perhe maksaa 19-vuotiaalle hoitajalle kuukaudessa palkkaa 80 euroa. Perhe maksaa TyEL-maksua 17,92 euroa, jonka perhe tilittää kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöön. Hoitajan TyEL-osuus on 3,60 euroa, jonka perhe vähentää hoitajalle maksettavasta palkasta. 4. Tapaturmavakuutuksen ottaminen Perheen tulee vakuuttaa hoitaja/ hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos eri työntekijöiden työpäiviä vuoden aikana kertyy 12 tai enemmän. Työpäivien pituudella ei ole merkitystä. Tapaturmavakuutus on hoitajan turva silloin, jos työtehtävän aikana tai matkalla sattuu jokin tapaturma. Perhe voi hankkia vakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiöillä on kiinteähintaisia vuosimaksuja, jotka eivät perustu maksettuun palkkasummaan. 5. Vuosi-ilmoituksen tekeminen Perheen on annettava vuosi-ilmoitus hoitajille maksetuista palkoista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä. Vuosiilmoitus annetaan verohallinnolle. Perheet ilmoittavat vuosi-ilmoituksella hoitajalle maksetut palkat, joista ne ovat toimittaneet ennakonpidätyksen. Lisäksi on ilmoitettava palkat, joista ennakonpidätystä ei ole toimitettu, jos samalle hoitajalle on maksettu palkkaa vähintään 200 euroa kalenterivuodessa. Vuosi-ilmoitus annetaan viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä verohallinnon lomakkeella VEROH Ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu Perheen tulee toimittaa kotitalouteen palkatulle hoitajalle maksetuista palkoista ennakonpidätys ja maksaa sosiaaliturvamaksu, jos perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa yli euroa vuodessa. Hoitaja voi pyytää perhettä suorittamaan ennakonpidätyksen myös alle 1500 euron tuloista. Perheen tulee vähentää bruttopalkasta ennakonpidätys hoitajan toimittaman verokortin perusteella. Ennakonpidätysprosenttiin sisältyy sairausvakuutuksen päivärahamaksu (v ,93% palkasta), joka on hoitajalle verotuksessa vähennyskelpoinen. Sosiaaliturvamaksu on v ,23 % työntekijälle maksettavasta bruttopalkasta. Sosiaaliturvamaksu maksetaan samalla lomakkeella kuin ennakonpidätys. Jos euron ylitys ei ensimmäistä palkkaa maksettaessa ole tiedossa, mutta samalle hoitajalle maksetaan myöhemmin samana kalenterivuotena palkkaa yli Perhe työnantajana 9

10 1 500 euroa, ennakonpidätys on toimitettava siitä alkaen kun euron raja ylittyy. Aikaisemmin maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa pidätystä. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on kuitenkin maksettava koko vuoden palkkasummasta. Esimerkkejä lastenhoidon kustannuksista perheelle Esimerkki 1 Perhe palkkaa MLL:n lasten hoitajan 5 päivänä vuoden aikana. Päivät ovat yksittäisiä ja sijoittuvat eri kuukausille. Yhden hoitokerran pituus on 5 tuntia. Perheen kustannukset yhdeltä hoitopäivältä: Palkka 5 t x 8,20 e = 41 e Perhe ei maksa TyEL-maksua, koska palkka on alle 51,57 e/kk (v. 2010). Koska perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa alle e vuodessa, ennakonpidätystä tai sosiaaliturvamaksua ei tarvitse suorittaa. Perheellä ei ole velvollisuutta ottaa tapaturmavakuutusta, koska hoitopäiviä vuoden aikana on alle 12. Perheen kustannukset: 41 e/päivä. Esimerkki 2 Perheessä on MLL:n lasten hoitaja 15 päivänä vuoden aikana. Päivät sijoittuvat 5 eri kuukauden ajalle siten, että jokaisessa kuukaudessa on 3 hoitopäivää ja hoitopäivän pituus on 5 tuntia. Hoitajana on kaikkina päivinä yli 53-vuotias hoitaja. 10 Perhe työnantajana

11 Perheen kustannukset kuukaudessa: Palkka 5 t x 8,20 e = 41 e/ pv 41 x 3 pv = 123 e/ kk TyEL-maksu ( perheen osuus) koko kuukauden palkasta 16,7 % = 20,54 e. TyEL-maksun kokonaisprosentti vuonna 2010 on 22,4 %, josta alle 53-vuotiaan hoitajan osuus on 4,5 % ja yli 53-vuotiaan 5,7 %. Perhe tilittää koko maksun vakuutuslaitokselle ja pidättää hoitajan vakuutusmaksuosuuden suoraan hoitajan palkasta. Koska perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa alle e vuodessa, ennakonpidätystä tai sosiaaliturvamaksua ei tarvitse suorittaa. Perhe ottaa tapaturmavakuutuksen, jonka vuosimaksu on noin e/ vuosi, koska työpäiviä on yli 12 vuodessa. Perheen kustannukset: 143,54 e/ kuukausi, 47,85 e/päivä, jonka lisäksi perheen on maksettava tapaturmavakuutusmaksu. Mahdollisuus kotitalousvähennykseen Perheellä on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada verotuksessa kotitalousvähennys. Vähennyksen enimmäismäärä on tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä euroa henkilöä kohden. Vähennyksen voi saada kumpikin puolisoista erikseen, omavastuu on 100 euroa. MLL:n lastenhoitotoiminnassa saa vähentää 30 % hoitajan palkoista ja palkkoihin liittyvät sivukulut. Palkan sivukuluja ovat TyEL-maksun työnantajan eli perheen osuus, tapaturmavakuutusmaksu ja työnantajan sosiaaliturvamaksu. Kotitalousvähennyksen saamiseksi perheellä on oltava hoitajan nimi, osoite ja henkilötunnus, työn tekemis- ja maksamisajankohdan osoittava tosite tai sen jäljennös. Perhe ilmoittaa kotitalousvähennykseen oikeuttavat kulut veroilmoituksella. Esitäytetyn veroilmoituksen mukana lähetettävässä täyttöoppaassa on vähennyksen vaatimista helpottava lomake. Kotitalousvähennystä ei saa, jos samaa työtä varten on saatu omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnan myöntämä palveluseteli. Lisätietoja verohallinnon sivuilta Rikostaustan selvittäminen Koska MLL ei ole hoitajan työnantaja, MLL ei voi lain mukaan pyytää rikostaustaotetta hoitajalta. Perheen on pyydettävä nähtäväksi rikostaustaote hoitajalta siinä tapauksessa, että perheen ja hoitajanvälinen työsuhde kestää yli kolme kuukautta vuoden aikana. Selvittämismenettely koskee myös osa-aikaiseen työsuhteeseen otettaessa, jos työsuhteen kesto on vuoden aikana yli kolme kuukautta. Lisätietoja asiasta saa työministeriöstä ja Oikeusrekisterikeskuksesta. Yhteystiedot: Perhe työnantajana 11

12 Perhe työnantajana opas on tarkoitettu MLL:n lastenhoitoapua käyttäville perheille. Opas kertoo MLL:n lastenhoitoavun toimintaperiaatteet ja auttaa perheitä työnantajan tehtävien hoitamisessa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen.

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla MLL:n lastenhoitoa uudistetaan Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2009 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2010 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea:

Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työsuhdetta säätelevät mm. Työsopimuslaki Vuosilomalaki Työaikalaki Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työehtosopimuslaki Työterveyshuoltolaki Työturvallisuuslaki Laki

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISBN 952-00-1493-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Hermes, Tampere 2004

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2010 Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA Mervi Valta Yleisopas 2010 Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

KUMPPANUUKSIEN JA RESURSSIEN HALLINTA

KUMPPANUUKSIEN JA RESURSSIEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 7/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 KUMPPANUUKSIEN JA RESURSSIEN HALLINTA Yhteistyön mahdollisudet Sopimus- ja ilmoituskäytännöt Hevosyrittäjä työnantaja Yrittäjän hyvinvointi

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 stltk 20.1.2015 5 Sisällys 1 Yleistä henkilökohtaisesta avusta... 3 1.1. Työsopimus... 4 2 Henkilökohtaisen avustajan palkkaus... 5 2.1 Sairausajan

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot