Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla"

Transkriptio

1 Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla

2 MLL:n lastenhoitoa uudistetaan Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia. Tuen yhtenä muotona liitto tarjoaa lapsiperheille tilapäistä lastenhoitoapua kouluttamalla ja välittämällä perheille hoitajia. MLL:n lastenhoitotoiminta saa tukea Raha-automaattiyhdistykseltä ja kunnilta. Avustusta tarvitaan hoitajakoulutukseen, hoitajavälityksen ylläpitoon, tiedottamiseen ja materiaaleihin. Raha-automaattiyhdistys on luvannut toiminnalle rahoitusta vuoteen 2009 saakka, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen. Jatkorahoituksen edellytyksenä on toiminnan uudistaminen. MLL:lle on tärkeää, että perheet saavat jatkossakin tilapäistä lastenhoitoapua. Liitto on vuoden 2007 alusta käynnistänyt uudistushankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa perheille annettavaa työnantajaohjeistusta, kehittää hoitajakoulutusta ja uudistaa välitysjärjestelmä. Hanke toteutetaan vuosina Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kouvolassa, Kuusankoskella, Iitissä, Lappeenrannassa, Kotkassa, Pyhtäällä, Taipalsaarella ja Valkealassa. Uudistuksen lähtökohtana ovat perheiden tarpeet. Vuonna 2006 toteutetun asiakaskyselyn mukaan perheet toivovat MLL:lta enemmän tietoa ja ohjausta hoitajan työnantajana heille kuuluvista velvoitteista. Mikä muuttuu? Hoidon välitys keskitetään yhteen välityspisteeseen Kymessä ja Uudellamaalla. Suositus hoitajan tuntipalkaksi nousee 8,20 euroon. 2

3 Hoitajan alaikäraja nousee 16 vuoteen. Hoitajan velvollisuutena on ottaa vastuuvakuutus. Hoitajien koulutusta ja ohjausta laajennetaan. Arvokkaasta työstä kohtuukorvaus Lasten hoitajat tekevät arvokasta työtä lapsiperheiden hyväksi. He sitoutuvat olemaan käytettävissä oman alueensa hoitajaverkostossa ja kehittävät jatkuvasti itseään hoitajana. Hoitajien palkkasuositusta on korotettu viimeksi vuonna 2002, jonka jälkeen kustannuskehitys ja palkkataso ovat huomattavasti nousseet. MLL:n hoitajien palkkasuositus on lähtien 8,20 e tunnilta.* Palkka sisältää 9 % suuruisen lomakorvauksen. Suosituksen perusteena on yleinen palkkataso samantyyppisissä tehtävissä. MLL ei peri perheiltä maksuja toiminnan ohjaamisesta ja välittämisestä. *MLL:n lastenhoitotoiminta on valtakunnallista toimintaa. Muualla maassa palkkasuositus alkaen on 6,20 e tunnilta. Suosituksen ero perustuu siihen, että pilottialueella hoitajilla on enemmän muun muassa kouluttautumiseen ja vakuutusmaksuihin liittyviä velvoitteita. MLL kouluttaa, välittää ja ohjaa hoitajia. Perhe toimii hoitajan työnantajana. Perheet saavat tietoa työnantajavelvoitteista MLL:n välityspisteen ohjaajilta. Vuosittain päivitetty opas löytyy nettisivuilta Ajantasaista palkanmaksua ja työnantajatehtäviä koskevia ohjeita löytyy myös Verohallinnon sivuilta Hoitajat Hoitajat ovat joko MLL:n lastenhoitokurssin (60 t) suorittaneita tai sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutuksen saaneita henkilöitä. Hoitajat osallistuvat säännöllisesti MLL:n järjestämiin pienryhmätapaamisiin ja koulutuksiin. Hoitajat ovat useimmiten koululaisia, opiskelijoita, kotiäitejä tai eläkeläisiä. MLL:n hoitajana voi toimia 16 vuotta täyttänyt nuori. Noin puolet hoitajista on alle 20-vuotiaita nuoria. He ovat käytettävissä omien aikataulujensa mukaisesti, joten MLL ei voi taata, että hoitaja löytyy aina kun perhe tarvitsee. Siksi hoitaja onkin hyvä tilata mahdollisimman ajoissa. 3

4 Lastenhoidon tilaaminen Hyvän hoidon edellytys on hoitajan ja vanhemman välinen luottamus ja yhteisymmärrys. Jotta hoito sujuisi miellyttävästi ja odotusten mukaisesti, perhe antaa hoitajalle ohjeet siitä, kuinka lasta halutaan hoidettavan. Vanhempien on hyvä kertoa lapsen ja perheen tavoista ja tottumuksista. Kerro MLL:n hoitajavälitykselle lapsesi hoitoon ja hoitajavalintaan vaikuttavat tekijät. Perehdytä hoitaja varaamalla hoidon alkuun riittävästi aikaa ja antamalla hoitajalle selkeät hoito-ohjeet. Jätä hoitajalle yhteystiedot, mistä hoitaja tavoittaa tarvittaessa sinut tai ilmoittamasi varahenkilön hoidon aikana. Erityistä hoitoa vaativissa tilanteissa anna ohjeet hoitajalle kirjallisesti. Erityisestä hoidosta on kysymys esimerkiksi silloin, kun lapsella on erityisruokavalio tai hoitotilanteessa huomioon otettava sairaus tai vamma. Hoitaja toimii näissäkin hoitotilanteissa perheesi vastuulla. Huolehdi ensisijaisesti itse lääkkeen antamisesta lapselle. Jos hoitajan on kuitenkin välttämättä annettava lapselle lääke hoidon aikana, anna lääkkeen antamisesta hänelle selkeät kirjalliset ohjeet. Muistuta, että mikäli hoitajalla on ohjeesta huolimatta epäselvyyttä lääkkeen antamisesta, hänen tulee olla sinuun yhteydessä ennen lääkkeen antoa. MLL:n ohjeita Hoitaja ei vie lasta pois kotoa, ellei asiasta ole sovittu etukäteen. Hoitaja ei kuljeta lasta perheen autolla hoidon aikana. Hoitaja ei kuljeta lasta, esimerkiksi retkelle, omalla autollaan, ellei siitä erikseen kirjallisesti sovita kuljetusluvalla. Mikäli lapsella on ruoka-aineallergia, varataan lapselle ruoka valmiiksi lämmitystä varten, tai hoitajalle annetaan kirjalliset ohjeet lapsen ruuista. Mikäli lastenhoidosta sovitaan suoraan hoitajan kanssa, huomioidaan, että oppivelvollisen peruskoulua käyvän hoitajan 4

5 päivittäinen työaika saa koulun vapaapäivinä olla enintään 7 tuntia ja koulupäivinä enintään 2 tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää 8 tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia. Työnantajan kodissa kotitaloustyötä tekevän nuoren työntekijän työaika voidaan sijoittaa työntekijän suostumuksella kello 23:een saakka. Laki nuorista työntekijöistä /998. Ohjeita työnantajalle kuuluvista tehtävistä MLL:n lastenhoitotoiminnassa työsuhde on hoitajan ja perheen välillä. Hoitaja toimii tehtävässään perheen antamien ohjeiden mukaan ja vastaa työntekijän velvoitteista. Hoitajat eivät ole MLL:n vakuutusten piirissä. Hoitajan velvollisuutena on ottaa itselleen vuosittain ammattivastuuvakuutus haluamastaan vakuutusyhtiöstä. Perhe vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista Tämän esitteen seuraavissa kappaleissa kerrotaan lyhyesti perheen velvollisuuksista työnantajana. Moniin velvollisuuksiin liittyy ehtoja ja rajoituksia (otsikoiden alla), joihin kannattaa tutustua huolella. Lisätietoja palkanmaksuun löytyy myös internet-osoitteesta Perheen velvollisuutena on 1. maksaa hoitajalle palkkaa (suositus 8,20 e/t) 2. huolehtia TyEL-vakuutusmaksun maksamisesta (jos palkka on yli 47,08 e/kk samalle hoitajalle ja hoitaja on vuotias) 3. ottaa tapaturmavakuutus (kun työpäiviä vuoden aikana kertyy 12 tai enemmän). Mikäli samalle hoitajalle maksetaan palkkaa enemmän kuin e/vuosi, perhe 4. toimittaa ennakonpidätyksen hoitajan palkasta 5. huolehtii sosiaaliturvamaksusta (2,771 % palkasta). 5

6 1. Hoitajalle maksettavan palkan suositushinta on 8,20 e tunnilta, puolen tunnin tarkkuudella. Palkka sisältää 9 % suuruisen lomakorvauksen. Palkka maksetaan käteisellä. Hoitajalle maksettava minimipalkka on kahden tunnin palkka. Perhe maksaa hoitajalle palkan myös tutustumiskäynneiltä. Perhe huolehtii yöaikaan hoitajan turvallisesta kotimatkasta. 2. Perhe huolehtii TyELvakuutusmaksun maksamisesta. Maksu koskee vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle hoitajalle maksettujen palkkojen määrä on yli 47,08 e/kk. Vuonna 2008 TyEL-vakuutusmaksun kokonaisprosentti on 22,4 % hoitajalle maksetusta palkasta. Perhe on työnantajana vastuussa koko vakuutusmaksun maksamisesta. Perhe laskee hoitajan TyEL-osuuden bruttopalkasta ja vähentää sen palkanmaksun yhteydessä hoitajalle maksettavasta palkasta. Hoitajan osuus TyEL-maksusta on alle 53-vuotiaan osalta 4,1% vuotiaan osalta 5,2% Loppuosa on työnantajan eli perheen osuutta. Vakuutusmaksun voi maksaa seuraavissa lakisääteisissä vakuutusyhtiöissä: Etera, Veritas, Ilmarinen, Tapiola, Varma, Eläke-Fennia, Pensions-Alandia. Vakuutusyhtiöistä saa lisätietoja vakuutusmaksuihin liittyvistä asioista. Perhe on velvollinen kertomaan hoitajalle, missä yhtiössä vakuutus on. 3. Tapaturmavakuutus Perhe vakuuttaa hoitajan/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, jos työpäiviä kertyy vuodessa yli 12. Jos työtä aloitettaessa tiedetään 12 päivän ylittyvän, tapaturmavakuutus on otettava. Raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen, ei työntekijäkohtainen. 6

7 Työpäivän kestolla ei ole merkitystä. Vakuutuksen voi hankkia sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiöillä on kiinteähintaisia vuosimaksuja, jotka eivät perustu maksettuun palkkasummaan. Vakuutus kattaa myös hoitajan työmatkat. 4. Perhe huolehtii hoitajalle maksetusta palkasta ennakonpidätyksen. Kotitalouteen palkatulle hoitajalle maksetuista palkkioista tulee toimittaa ennakonpidätys, jos perhe maksaa samalle hoitajalle yli e vuodessa. 5. Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 2008 on 2,771 % palkasta. Sosiaaliturvamaksua tulee maksaa, jos perhe maksaa samalle hoitajalle palkkiota yli e vuodessa. Esimerkkejä lastenhoidon kustannuksista perheelle Esimerkki 1. Perhe palkkaa MLL:n lasten hoitajan 5 päivänä vuoden aikana. Päivät ovat yksittäisiä ja sijoittuvat eri kuukausille. Yhden hoitokerran pituus on 5 tuntia. Perheen kustannukset yhdeltä hoitopäivältä: Palkka 5 t x 8,20 e = 41 e Perhe ei maksa TyEL-maksua, koska palkka on alle 47,08 e/kk. Koska perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa alle e vuodessa, ennakonpidätystä tai sosiaaliturvamaksua ei tarvitse suorittaa. Perheellä ei ole velvollisuutta ottaa tapaturmavakuutusta, koska hoitopäiviä vuoden aikana on alle 12. Perheen kustannukset: 41 e/päivä. Esimerkki 2. Perheessä on MLL:n lasten hoitaja 15 päivänä vuoden aikana. Päivät sijoittuvat 5 eri kuukauden ajalle siten, että jokaisessa kuukaudessa on 3 hoitopäivää ja hoitopäivän pituus on 5 tuntia. Perheen kustannukset kuukaudessa: Palkka 5 t x 8,20 e = 41 e x 3 pv = 123 e Perhe maksaa TyEL-maksun koko kuukauden palkasta 22,4 % = 27,55 e. TyEL-maksun kokonaisprosentti vuonna 2008 on 22,4 %, josta vuotiaan hoitajan osuus on 4,1,% ja yli 53-vuotiaan 5,2 %, loppu on perheen osuutta. 7

8 Perhe tilittää koko maksun vakuutuslaitokselle ja pidättää hoitajan vakuutusmaksuosuuden suoraan hoitajan palkasta. Koska perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa alle e vuodessa, ennakonpidätystä tai sosiaaliturvamaksua ei tarvitse suorittaa. Perhe ottaa tapaturmavakuutuksen, jonka vuosimaksu on noin e/ vuosi, koska työpäiviä on yli 12 vuodessa. Perheen kustannukset ennen hoitajan TyEL-osuuden vähentämistä: 150,55 e / kuukausi, jonka lisäksi tapaturmavakuutusmaksu. Palkka Perhe antaa maksamistaan palkoista hoitajalle vapaamuotoisen tositteen. Valmiin tositemallin voi tulostaa MLL:n internetsivuilta Tositteessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot: työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelin hoitajan nimi, henkilötunnus, osoite palkan määrä ja ennakonpidätys, jos se on suoritettu palkanmaksun ajankohta hoitajalta perityn työntekijän eläkemaksun määrä. Perhe tekee maksamistaan palkoista muistiinpanot, joista ilmenee palkansaajan nimi ja henkilötunnus palkanmaksupäivä ja aika, jolta palkka on maksettu palkan suuruus. Kalenterivuoden aikana maksetuista palkoista on annettava vuosi-ilmoitus kotiläänin verovirastolle. Vuosi-ilmoitus annetaan verohallinnon lomakkeella VEROH Vuosi-ilmoitus on annettava silloin, kun hoitajalle maksetun palkan määrä on vähintään 200 euroa kalenterivuodessa. Perheellä on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada verotuksessa kotitalousvähennys. Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2008 on tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä e henkilöä kohden. Vähennyksen voi saada kumpikin puolisoista erikseen, omavastuu on 100 e. 8

9 MLL:n lastenhoitotoiminnassa saa vähentää 30 % hoitajan palkoista ja palkkoihin liittyvät sivukulut. Palkan sivukuluja ovat TyEL-maksun työnantajan eli perheen osuus tapaturmavakuutusmaksu työnantajan sosiaaliturvamaksu. Kotitalousvähennyksen saamiseksi perheellä on oltava hoitajan nimi, osoite ja henkilötunnus työn tekemis- ja maksamisajankohdan osoittava tosite tai sen jäljennös. Perhe ilmoittaa kotitalousvähennykseen oikeuttavat kulut veroilmoituksella. Esitäytetyn veroilmoituksen mukana lähetettävässä täyttöoppaassa on vähennyksen vaatimista helpottava lomake. Kotitalousvähennystä ei saa, jos samaa työtä varten on saatu omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnan myöntämä palveluseteli. Lisätietoja verohallinnon sivuilta > Kotitalous työnantajana. Rikostaustan selvittäminen Koska MLL ei ole hoitajan työnantaja, MLL ei voi pyytää rikostaustaotetta hoitajalta. Perheen on pyydettävä nähtäväksi rikostaustaote hoitajalta siinä tapauksessa, että perheen ja hoitajan välinen työsuhde kestää yli kolme kuukautta vuoden aikana. Selvittämismenettely koskee myös osaaikaiseen työsuhteeseen otettaessa, jos työsuhteen kesto on vuoden aikana yli kolme kuukautta. Lyhyemmissä työsuhteissa rikostaustaa ei ole mahdollista selvittää. Lisätietoja asiasta saa työministeriöstä ja Oikeusrekisterikeskuksesta. 9

10 Liite 1. Tositemalli Perhe antaa lasten hoitajalle tositteen maksetuista palkoista. Perhe voi käyttää oheista tositemallia suorittaessaan maksua hoitajalle lasten hoidosta. Tositemallin pohja löytyy myös internetsivuilta Työnantajan kappale Työntekijän kappale 1. TYÖNTEKIJÄN /HOITAJAN TIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 2. TYÖNANTAJAN /PERHEEN TIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 3. PALKKA 4. VÄHENNYK- SET PALKASTA Puhelin t x 8,20 e TyEL (hoitajan osuus) Ennakonpidätys % On suorittanut korvauksen lastenhoidosta ajalta: Yhteensä: Sosiaaliturvamaksu 2,771% 5. MAKSETAAN Maksetaan yhteensä: 6. PÄIVÄYS Päivämäärä JA ALLEKIRJOI- TUKSET Päivämäärä Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 10

11 Ohjeita palkan maksuun Työnantaja eli perhe täyttää palkkatositteen kaikki kohdat. Tosite tehdään kahtena kappaleena: toinen perheelle ja toinen hoitajalle. 3. Hoitajalle maksetaan palkkaa 8,20 euroa/ tunti. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella, ja se sisältää 9 %:n suuruisen lomakorvauksen ja matkakulut. 4. Hoitajan palkasta vähennettävät maksut: TyEL-eläkevakuutusmaksu koskee vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausija työntekijäkohtainen ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 47,08 e/kk. Kokonaisprosentti vuonna 2008 on 22,4 %, jonka perhe tilittää kokonaisuudessaan valitsemaansa eläkevakuutusyhtiöön. Työntekijän osuus tästä on alle 53-vuotiaalla 4,1 % ja yli 53-vuotiaalla 5,2 %. Hoitajan osuuden perhe on oikeutettu vähentämään hoitajalle maksettavasta palkasta. Vakuutusmaksun voi maksaa seuraavissa vakuutusyhtiöissä: Veritas, Etera, Ilmarinen, Tapiola, Varma, Eläke-Fennia tai Pensions-Alandia. Vakuutusyhtiöillä on yleensä verkkopalvelu, jossa maksun voi maksaa. Ks. myös TyEL-taulukko. Mikäli samalle hoitajalle maksetaan palkkaa enemmän kuin 1500 e/ vuosi, perhe toimittaa ennakonpidätyksen hoitajan palkasta ja huolehtii sosiaaliturvamaksusta (2,771 % palkasta). 5. Tositteeseen merkitään hoitajalle maksettava lopullinen palkka vähennyksien jälkeen. 6. Tositteeseen tulee sekä työnantajan että hoitajan allekirjoitus. LISÄTIETOJA: 11

12 YHTEYSTIEDOT MLL:n lastenhoitovälitys Kymessä ja Uudellamaalla p (arkisin kello 8 12) Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, Helsinki Puhelin Lasten hoitoon ja hoitajien välitykseen liittyvät palautteet ovat tärkeitä lastenhoitotoiminnan kehittämisen kannalta. Annathan palautetta! Paino: Makeprint 2008 Ulkoasu: Tarja Petrell / Studio Gemma Oy Valokuvat: Tuija Linkola

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2009 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2010 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISBN 952-00-1493-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Hermes, Tampere 2004

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 stltk 20.1.2015 5 Sisällys 1 Yleistä henkilökohtaisesta avusta... 3 1.1. Työsopimus... 4 2 Henkilökohtaisen avustajan palkkaus... 5 2.1 Sairausajan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta Perusturva 14.2.2011 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 AVUSTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA HANKKIMINEN JA PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot