Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta"

Transkriptio

1 Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

2 Tilapäistä ja lyhytaikaista apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen. MLL:n hoitajavälitys auttaa perhettä löytämään hoitajan kotiin silloin, kun vanhemman pitää päästä hoitamaan omia asioitaan tai kun lapsi ei esimerkiksi tilapäisen sairauden vuoksi voi mennä päivähoitoon. MLL kouluttaa ja ohjaa perhe on hoitajan työnantaja MLL järjestää lastenhoitokursseja, valitsee hoitajat kurssin käyneistä, pitää hoitajarekisteriä, tukee ja ohjaa hoitajia sekä välittää hoitajia perheille. Hoitajat osallistuvat vapaa-aikanaan MLL:n hoitajarenkaan toimintaan ja koulutuksellisiin tapaamisiin. Hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, sen piirijärjestöihin tai yhdistyksiin. Perhe toimii hoitajan työnantajana, maksaa hoitajalle korvauksen 6,20 e /tunti ja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. Tietoa näistä tehtävistä perhe saa mm. tästä tiedotteesta, MLL:n seudullisesta välityspisteestä ja verkkosivuilta. Ajantasaisia palkanmaksua ja työnantajatehtäviä koskevia ohjeita löytyy myös Verohallinnon sivuilta Hoitajat Hoitajat suorittavat 60 tunnin kurssin ja osallistuvat MLL:n hoitajatapaamisiin. Noin puolet hoitajista on alle 20-vuotiaita nuoria. Toimintaan voi osallistua 15 vuotta täyttänyt nuori. Hoitajat ovat useimmiten koululaisia, opiskelijoita, kotiäitejä tai eläkeläisiä. He ovat käytettävissä arjen aikataulujen mukaisesti, joten MLL ei voi taata hoitajan aina löytyvät perheen tarpeisiin. Siksi hoitaja onkin hyvä tilata mahdollisimman ajoissa. 2

3 Kun tilaat lastenhoitoa Hyvän hoitotapahtuman edellytys on luottamus ja yhteisymmärrys hoitajan ja vanhemman välillä. Jotta hoitotapahtuma sujuisi miellyttävästi ja odotustesi mukaisesti, anna hoitajalle huolellisesti ohjeet siitä, kuinka haluat, että lasta hoidetaan. Kerro lapsesta ja hänen tavoistaan ja tottumuksistaan. Kerro MLL:n hoitajavälitykselle lapsesi hoitoon ja hoitajavalintaan vaikuttavat tekijät. Perehdytä hoitaja varaamalla hoidon alkuun riittävästi aikaa ja antamalla hoitajalle selkeät hoito-ohjeet. Jätä hoitajalle yhteystiedot, mistä hoitaja tavoittaa sinut/puolisosi tai ilmoittamasi varahenkilön tarvittaessa hoidon aikana. Erityistä hoitoa vaativissa tilanteissa anna ohjeet hoitajalle kirjallisesti. Erityisestä hoidosta on kysymys esimerkiksi silloin, kun lapsella on erityisruokavalio tai hoitotilanteessa huomioon otettava sairaus, vamma tms. Hoitaja toimii näissä hoitotilanteissa perheesi vastuulla. Huolehdi ensisijaisesti itse lääkkeen antamisesta lapselle. Jos hoidon aikana on kuitenkin välttämätöntä, että hoitaja antaa lapselle lääkkeen, anna hoitajalle selkeät kirjalliset ohjeet lääkkeen antamisesta. Muistuta, että mikäli hoitajalla on ohjeesta huolimatta epäselvyyttä lääkkeen antamisesta, hänen tulee olla sinuun yhteydessä ennen lääkkeen antoa. MLL:n ohjeita MLL:n lastenhoitotoiminta muistuttaa, että hoitaja ei vie lasta pois kotoa, ellei asiasta ole sovittu etukäteen hoitaja ei kuljeta lasta perheesi autolla hoidon aikana hoitaja ei kuljeta lasta, esimerkiksi retkelle, omalla autollaan ellei siitä erikseen kirjallisesti sovita kuljetusluvalla 3

4 Työnantajan kodissa kotitaloustyötä tekevän nuoren työntekijän työaika voidaan sijoittaa työntekijän suostumuksella kello 23:een saakka. Laki nuorista työntekijöistä /998. mikäli lapsesi on ruoka-allerginen, varaa lapsen ruoka valmiiksi lämmitystä varten tai ohjeista hoitaja kirjallisesti hoidon aikana lapselle annettavista ruuista mikäli sovit lastenhoidosta suoraan hoitajan kanssa, huomioi, että oppivelvollisen peruskoulua käyvän hoitajan päivittäinen työaika saa koulun vapaapäivinä olla enintään seitsemän tuntia ja koulupäivinä enintään kaksi tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikottainen työaika 12 tuntia. Tietoa ja ohjeita työnantajalle kuuluvista tehtävistä MLL:n lastenhoitotoiminnassa työsuhde on hoitajan ja perheen välillä. Hoitaja toimii hoitotehtävissä antamiesi hoitoohjeiden mukaan ja vastaa työntekijän velvoitteista. Hoitajat eivät ole MLL:n vakuutusten piirissä. Perhe vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista. Apuvälineen palkanmaksuun löydät internet-osoitteesta Hoitajalle maksettava palkkio on 6,20 e / tunti, puolen tunnin tarkkuudella. Palkkio sisältää lomakorvauksen. Palkkio maksetaan käteisellä. Perhe maksaa hoitajalle palkkion myös tutustumiskäynneiltä. Perhe huolehtii yöaikaan hoitajan turvallisesta kotimatkasta. 4

5 Perhe huolehtii TyEL-vakuutusmaksun maksamisesta. Maksu koskee vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle hoitajalle maksettujen palkkojen määrä on yli 49,93 e /kk. Vuonna 2009 TyEL vakuutusmaksun kokonaisprosentti on 22,4 % palkkiosta. Hoitajan osuus TyEL maksusta on alle 53-vuotiaalla hoitajalla 4,3 % yli 53-vuotiaalla (alle 68-vuotiaalla) hoitajalla 5,4 %. Loppuosa on työnantajan eli perheen osuutta. Perhe on työnantajana vastuussa koko vakuutusmaksun maksamisesta. Vakuutusmaksun voi maksaa seuraavissa lakisääteisissä vakuutusyhtiöissä: Etera, Veritas, Ilmarinen, Tapiola, Varma, Eläke-Fennia, Pensions-Alandia. Vakuutusyhtiöistä saa lisätietoja maksamisesta. Perhe on velvollinen kertomaan hoitajalle, missä yhtiössä vakuutus on. Kotitalouteen palkatulle hoitajalle maksetuista palkkioista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos maksat samalle hoitajalle enintään e vuodessa. Työnantajan sosiaaliturvamaksu alkaen on 2 % palkkiosta. Sosiaaliturvamaksua ei tarvitse maksaa, jos samalle hoitajalle maksamasi palkkiot ovat alle e vuodessa. Tapaturmavakuutus Vakuuta hoitaja/hoitajat lakisäätei sellä tapaturmavakuutuksella, jos työpäiviä kertyy vuodessa yli 12. Jos työtä aloitettaessa tiedetään 12 päivän ylittyvän, tapaturmavakuutus on otettava. Raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen, ei työntekijäkohtainen. Työpäivän kestolla ei ole merkitystä. Hanki tapaturmavakuutus sopivaksi katsomastasi vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiöillä on kiinteähintaisia vuosimaksuja, jotka eivät perustu maksettuun palkkasummaan. Vakuutus kattaa myös hoitajan työmatkat. 5

6 Palkkiot Anna maksamistasi palkkioista hoitajalle vapaamuotoinen tosite, jossa tulee olla ainakin seuraavat tiedot: työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelin hoitajan nimi, henkilötunnus, osoite palkan määrä ja ennakonpidätys, jos se on suoritettu palkanmaksun ajankohta hoitajalta perityn työntekijän eläkemaksun määrä. Tee maksamistasi palkkiosta muistiinpanot, joista tulee ilmetä palkansaajan nimi ja henkilötunnus palkanmaksupäivä ja aika, jolta palkka on maksettu palkan suuruus. Kalenterivuoden aikana maksetuista palkkioista ja matkakorvauksista on annettava vuosi-ilmoitus kotiläänin verovirastolle. Vuosi-ilmoitus annetaan verohallinnon lomakkeella. Vuosi-ilmoitus on annettava silloinkin, kun ennakonpidätystä ei ole toimitettu, ja hoitajalle maksetun palkan määrä on vähintään 200 e kalenterivuodessa. Perheellä on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada verotuksessa kotitalousvähennys. Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2009 on tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä e henkilöä kohden. Vähennyksen voi saada kumpikin puolisoista erikseen, omavastuu on 100 e. MLL:n lastenhoitotoiminnassa saa vähentää 30 % hoitajan palkkioista ja palkkioihin liittyvät sivukulut. 6

7 Palkkion sivukuluja ovat TyEL-maksun työnantajan eli perheen osuus tapaturmavakuutusmaksu työnantajan sosiaaliturvamaksu 2 % palkkiosta (ei tarvitse maksaa, jos samalle hoitajalle maksetut palkkiot ovat enintään euroa vuodessa). Kotitalousvähennyksen saamiseksi perheelläsi on oltava hoitajan nimi, osoite ja henkilötunnus työn tekemis- ja maksamisajankohdan osoittava tosite tai sen jäljennös. Ilmoita kotitalousvähennykseen oikeuttavat kulut veroilmoituksella. Esitäytetyn veroilmoituksen mukana lähetettävässä täyttöoppaassa on vähennyksen vaatimista helpottava lomake VEROH Kotitalousvähennystä ei saa, jos samaa työtä varten on saatu omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnan myöntämä palveluseteli. Lisätietoja verohallinnosta (> Kotitalous työnantajana). Rikostaustan selvittäminen Otettaessa henkilö työskentelemään työsuhteeseen, joka yhden vuoden aikana kestää yhteensä yli kolme kuukautta, työnantajan on lain mukaan pyydettävä työntekijältä nähtäväksi rikostaustaote. Selvittämismenettely koskee myös osa-aikaiseen työsuhteeseen otettaessa, jos työsuhteen kesto on vuoden aikana yli kolme kuukautta. Lisätietoja työministeriöstä ja Oikeusrekisterikeskuksesta. Koska MLL ei ole hoitajan työnantaja, ei MLL voi pyytää rikostaustaotetta hoitajalta. Perheesi on pyydettävä nähtäväksi rikostaustaote hoitajalta siinä tapauksessa, että perheesi ja hoitajan välinen työsuhde kestää yli kolme kuukautta vuoden aikana. Lyhyemmissä työsuhteissa rikostaustaa ei ole mahdollista selvittää. 7

8 Yhteystiedot MLL:n lastenhoitotoiminnan seudulliset palvelupisteet, joita koskevat tämän esitteen tiedot Joensuu (013) Pori Kajaani (08) Rauma Kuopio (017) Rovaniemi Mikkeli (015) Vaasa (06) Oulu Valtakunnallinen lastenhoitotoiminta Toinen linja 17, Helsinki Puh Välitykseen ja hoitotapahtumiin liittyvät palautteet osoitetaan ensisijaisesti sille taholle, josta hoitaja on tilattu. Kaikki palautteet ovat lastenhoitotoiminnan kehittämisen kannalta tärkeitä! Päivitetty: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Valtakunnallinen lastenhoitotoiminta ,

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla MLL:n lastenhoitoa uudistetaan Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.

Lisätiedot

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana MLL:n lastenhoitotoiminta Perhe työnantajana Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Ulkoasu: Hahmo Taitto: Tarja Petrell, Studio Gemma Oy Valokuvat:

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2009 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2010 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

yön yhdis ant yön Yhdis ant käsikir käsikir ja

yön yhdis ant yön Yhdis ant käsikir käsikir ja Yhdis Yhdis Yhdis Yhdis Yhdistyst yön yön yön yön yönant ant ant ant antaj aj aj aj ajan an an an an käsikir käsikir käsikir käsikir käsikir ja 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 yhdis yhdis

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISBN 952-00-1493-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Hermes, Tampere 2004

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Limingan kunta Sosiaalityö, vammaispalvelut 26.11.2014 Perusturvalautakunta 26.11.2014 89 Voimaantulo 1.1.2015 Limingan kunta, Iivarinpolku 6, 91900

Lisätiedot

Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea:

Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työsuhdetta säätelevät mm. Työsopimuslaki Vuosilomalaki Työaikalaki Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työehtosopimuslaki Työterveyshuoltolaki Työturvallisuuslaki Laki

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 stltk 20.1.2015 5 Sisällys 1 Yleistä henkilökohtaisesta avusta... 3 1.1. Työsopimus... 4 2 Henkilökohtaisen avustajan palkkaus... 5 2.1 Sairausajan

Lisätiedot

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle 6.3.2012 Perhehoidon aakkoset helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle Sisällysluettelo Tervetuloa helsinkiläisen lapsen perhehoitajaksi!... - 4 - Perhehoito on tiimityötä... - 4 - Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI. www.metalliliitto.fi

TUNNETKO TYÖEHTOSI. www.metalliliitto.fi TUNNETKO TYÖEHTOSI www.metalliliitto.fi Tiedot on päivitetty huhtikuussa 2015. Sisältö Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 4 Tasavertainen kohtelu... 5 Työsopimus... 6 Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot