NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET"

Transkriptio

1 LIITTEET

2 AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tukitoimet Perusopetus Toisen asteen koulutus KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlat VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ Hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 414* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Saaristolautakunta lisäsi talousarvioon euroa yhdstysten tilojen tukemiseen. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan * 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet ja työmarkkinatuki ( ) 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin * (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut. 9 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) Avustuksesta luovutaan ja avointa toimintaa järjestetään Kunnantuvan päiväkodissa KJ: Tehtäväalueelle varataan KH-ehdoin 10 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille 500 (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin * 14 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s euroa 15 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille * 16 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 17 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 5. LIITE 1 166

3 JÄSENMAKSUT TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS , Hallinto Kunnallistieteen yhdistys 150, Panssarilaivojen Perinneyhdistys 50, Societas Birgitta Europa 0, Suomen tieyhdistys 340, Suomalaisen Työn Liitto 97, Suomen Vesitieyhdistys 550, Suomen historialliset kaupungit 250, Turun kauppakamari 5 270, Yhteensä 6 707, Suomen kuntaliitto * , YLEISJAOSTO , Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos , SAARISTOLAUTAKUNTA 5 176, Varsin hyvä ry * 3 816, V-S liitto, saaristoyhteistyö * 1 350, Suomen saaret Föss ry I samma båt rf - Samassa veneessä ry 10, I samma båt* SOSIAALILAUTAKUNTA 683, Sosiaalikeskus, hallinto Fountain House tukiyhdistys Kehitysvammaliitto 120, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 563, Pelastakaa lapset Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto Suomen sosiaali ja terveys ry SPR:n Varsinais-Suomen piiri 0, Varsinais-Suomen Sydäntautipiiri Velkuan Kummeli ry 0,00 80 Vanhustyön keskusliitto KOULUTUSLAUTAKUNTA 2 723, Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 723, Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 000, Lounais-Suomen opistopiiri KULTTUURILAUTAKUNTA 860, Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys Suomen kotiseutuliitto 450, Suomen Museoliitto 350, Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60, LIITE 2 167

4 JÄSENMAKSUT TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 150, Nuorisotoiminta Valtakunnallinen työpajayhdistys 150, KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 825, Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300, Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry**** 525, TEKNINEN LAUTAKUNTA 0, Kaukolämpölaitos Energiateollisuus *** 0, Elinkeinoelämän Keskusliitto*** Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** SATAMALAUTAKUNTA , Satamalaitos Itämeren Satamajärjestö ISJ 1 700, (Baltic Port Organisation) Suomen Satamaliitto , Saksalais-Suomalainen kauppakamari 220, YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS Vesi-ja viemärilaitosyhdistys Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina Rymättylän KH:n päätäs osallistumisesta I samma båt - Samassa veneessä ry:n toimintaan ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Suomen Kaukolämpö ry on lopettanut toimintansa. Kaupunki on hakeutunut Energiateollisuus ry:n jäseneksi KV Energiateollisuus ry on arvonlisäverovelvollinen, tähän merkitty summa ei sisällä arvonlisäveroa. Energiateollisuus ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen, jolloin jäsenyritykset ovat EK:n sääntöjen mukaan automaattisesti myös EK:n yritysjäseniä. **** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt LIITE 2 168

5 NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus yht 7-18 yht yht yht yht 100% 90% 80% NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus % 60% % % 30% 20% % % yht 7-18 yht yht yht yht LIITE 3 169

6 NAANTALI Kuntien välinen nettomuutto ikäryhmittäin ja vuosittain Yht / v Kotikuntalakia muutettiin alkaen siten, että yli 12 kk opiskelevat voivat muuttaa kotikuntansa Naantali 0-6 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat, kpl Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) LIITE 3 170

7 Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko -- > (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) yht Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) LIITE 3 171

8 2 500 Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä vuotiaat, määrä Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali 75 + vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) LIITE 3 172

9 LIITE 3 173

10 ALLE 15-VUOTIAIDEN, VUOTIAIDEN JA 65 TÄYTTÄNEIDEN MÄÄRÄN KEHITYS (vasen ast.) 65 - (vasen ast.) (oikea ast.) 0 LIITE 3 174

11 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6-10,8-10,8 Myyntituotot , ,8-25,7-25,7 Maksutuotot , ,3-0,3-0,3 Tuet ja avustukset , ,8 4,8 4,8 Vuokratuotot , ,4 12,2 12,2 Muut toimintatuotot , ,0-14,2-14,2 Valmistus omaan käyttöön , ,5 22,5 22,5 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-2,8-2,7 Henkilöstökulut , ,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot , ,2 0,2 0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-16,9-16,9 Avustukset , ,0-5,0-4,2 Vuokrakulut , ,0-1,9-1,9 Muut toimintakulut , ,8-15,8-15,8 TOIMINTAKATE , ,8 2,4 2,5 Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät 0, MUUTOS-% EDELL. TA -16,9-16,9-16,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 0,3 0,3 LIITE 4 175

12 KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-5,8-5,8 Myyntituotot , ,0-17,0-17,0 Maksutuotot , ,3-0,3-0,3 Tuet ja avustukset , ,8 4,8 4,8 Vuokratuotot , ,7-2,7-2,7 Muut toimintatuotot , ,4-18,5-18,5 Valmistus omaan käyttöön , ,0 20,0 20,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,4 0,1 0,1 Henkilöstökulut , ,2-0,5-0,5 Palvelujen ostot , ,5 1,6 1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-2,3-2,3 Avustukset , ,9-4,9-4,1 Vuokrakulut , ,2-1,4-1,4 Muut toimintakulut , ,5 3,5 3,5 TOIMINTAKATE , ,5 1,0 1,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-4,0-4,0 Laskennalliset erät , ,2-44,2-44,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 1,2 1,2 LIITE 4 176

13 KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2-12,8-12,8 Myyntituotot , ,2-26,6-26,6 Maksutuotot 462, Tuet ja avustukset , ,5 4,5 4,5 Vuokratuotot , ,0 15,8 15,8 Muut toimintatuotot , ,2-7,2-7,2 Valmistus omaan käyttöön , ,5 22,5 22,5 TOIMINTAMENOT YHT , ,7-15,4-15,4 Henkilöstökulut , ,6-14,1-14,1 Palvelujen ostot , ,1-13,2-13,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-22,3-22,3 Avustukset 4 500, ,0-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,2-3,3-3,3 Muut toimintakulut , ,1-54,1-54,1 TOIMINTAKATE , ,4-7,8-7,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-21,8-21,8 Laskennalliset erät , ,2-44,2-44,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 16,7 16,7 LIITE 4 177

14 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-16,3-16,3 Myyntituotot , ,7-32,9-32,9 Maksutuotot , ,3-0,3-0,3 Tuet ja avustukset , ,8 4,8 4,8 Vuokratuotot , ,6 37,7 37,7 Muut toimintatuotot , ,6-14,5-14,5 Valmistus omaan käyttöön , ,1 41,1 41,1 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-2,9-2,8 Henkilöstökulut , ,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot , ,3 0,4 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-28,3-28,3 Avustukset , ,0-5,0-4,2 Vuokrakulut , ,8-1,8-1,8 Muut toimintakulut , ,6-17,6-17,6 TOIMINTAKATE , ,3 2,8 2,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-26,2-26,2 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 0,8 0,8 LIITE 4 178

15 YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2-29,5-29,5 Myyntituotot , ,4-49,8-49,8 Maksutuotot , ,0 2,0 2,0 Tuet ja avustukset , ,7 16,7 16,7 Vuokratuotot , ,7 533,7 533,7 Muut toimintatuotot , ,5 0,5 0,5 Valmistus omaan käyttöön , TOIMINTAMENOT YHT , ,3-19,9-19,9 Henkilöstökulut , ,8-21,9-21,9 Palvelujen ostot , ,5-14,4-14,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-61,1-61,1 Avustukset , ,7 0,7 0,7 Vuokrakulut , ,3-10,3-10,3 Muut toimintakulut , ,8-42,8-42,8 TOIMINTAKATE , ,2-77,4-77,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-44,5-44,5 Laskennalliset erät , ,9-6,9-6,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-1409,6-1409,6 LIITE 4 179

16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-2,9-2,9 Myyntituotot , ,9-16,9-16,9 Maksutuotot , ,8-2,8-2,8 Tuet ja avustukset , ,4 3,4 3,4 Vuokratuotot , ,3 1,3 1,3 Muut toimintatuotot , ,5-13,5-13,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 1,6 1,6 Henkilöstökulut , ,1 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,9 3,0 3,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-2,8-2,8 Avustukset , ,6-0,3-0,3 Vuokrakulut , ,9-2,0-2,0 Muut toimintakulut , ,8 59,8 59,8 TOIMINTAKATE , ,2 2,1 2,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 33,9 33,9 Laskennalliset erät , ,0-43,0-43,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 1,9 1,9 LIITE 4 180

17 SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2 0,2 0,2 Myyntituotot , ,5-9,5-9,5 Maksutuotot , ,2 5,2 5,2 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , ,4-55,4-55,4 Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4-2,3-2,2 Henkilöstökulut , ,0-0,8-0,8 Palvelujen ostot , ,1-4,0-4,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-0,6-0,6 Avustukset , ,9-17,9-14,9 Vuokrakulut , ,3-1,5-1,5 Muut toimintakulut , ,4 6,4 6,4 TOIMINTAKATE , ,6-2,5-2,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-32,5-32,5 Laskennalliset erät , ,5-13,5-13,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-2,8-2,6 LIITE 4 181

18 YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-6,3-6,3 Myyntituotot , ,6-11,6-11,6 Maksutuotot , ,4-3,4-3,4 Tuet ja avustukset , ,5 4,5 4,5 Vuokratuotot , ,5 2,3 2,3 Muut toimintatuotot , ,2-22,3-22,3 Valmistus omaan käyttöön , ,4 38,4 38,4 TOIMINTAMENOT YHT , ,3-6,5-6,5 Henkilöstökulut , ,7-3,7-3,7 Palvelujen ostot , ,1-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6-17,9-17,9 Avustukset , ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,6 0,3 0,3 Muut toimintakulut , ,2-1,2-1,2 TOIMINTAKATE , ,4-5,1-5,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-3,5-3,5 Laskennalliset erät , ,3 14,3 14,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 0,6 0,6 LIITE 4 182

19 YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-14,1-14,1 Myyntituotot , ,4-18,8-18,8 Maksutuotot , ,4-3,4-3,4 Tuet ja avustukset , ,3 6,3 6,3 Vuokratuotot , ,8 3,5 3,5 Muut toimintatuotot , ,5-23,3-23,3 Valmistus omaan käyttöön , ,6 78,6 78,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-9,2-9,2 Henkilöstökulut , ,7-3,7-3,7 Palvelujen ostot , ,2 1,2 1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-38,3-38,3 Avustukset , Vuokrakulut , ,4 3,8 3,8 Muut toimintakulut , ,7-12,7-12,7 TOIMINTAKATE , ,8 31,8 31,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-7,8-7,8 Laskennalliset erät , ,3 14,3 14,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 8,9 8,9 LIITE 4 183

20 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6-10,8-10,8 Myyntituotot, ulkoiset , ,7-40,5-40,5 Myyntituotot Tilalaitokselta , ,5 1,5 1,5 Myyntituotot VHL:lta , ,3-4,3-4,3 Myyntituotot kaupungilta , ,5-47,5-47,5 Sisäiset myyntituotot , ,5-2,0-2,0 Maksutuotot, ulkoiset , ,3-0,3-0,3 Maksutuotot Tilalaitokselta 1 000, ,0 0,0 0,0 Maksutuotot VHL:lta 200, Maksutuotot kaupungilta 0, Sisäiset maksutuotot 1 514, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,8 4,8 4,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,6 46,8 46,8 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,6-3,6-3,6 Vuokratulot VHL:lta , ,8 5,4 5,4 Vuokratulot kaupungilta , ,3-1,5-1,5 Muut sisäiset vuokratulot , ,5 11,5 11,5 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,0-14,2-14,2 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta , Muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,9-45,9-45,9 Tilalta aktivoitavat tulot , ,7 166,7 166,7 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,2 88,2 88,2 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-2,8-2,7 Henkilöstökulut , ,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,8 0,9 0,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,3 118,3 118,3 Palvelujen ostot VHL:lta , ,5-26,5-26,5 Palvelujen ostot kaupungilta , ,7-6,2-6,2 Sisäiset palvelut , ,0-2,1-2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,7-16,9-16,9 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 4 493, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,4-38,4-38,4 Aineet,t tarvikkeet kaupungilta 538, Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,4 3,4 3,4 Avustukset, ulkoiset , ,0-5,0-4,2 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,9-5,9-5,9 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,3-1,5-1,5 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille , ,7-3,7-3,7 Muut sisäiset vuokrakulut , ,4 11,5 11,5 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,8-15,8-15,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille 0, Muut sisäiset toimintakulut 520, TOIMINTAKATE , ,8 2,4 2,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-16,9-16,9 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 0,3 0,3 LIITE 4 184

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot