NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET"

Transkriptio

1 LIITTEET

2 AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tukitoimet Perusopetus Toisen asteen koulutus KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlat VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ Hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 414* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Saaristolautakunta lisäsi talousarvioon euroa yhdstysten tilojen tukemiseen. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan * 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet ja työmarkkinatuki ( ) 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin * (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut. 9 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) Avustuksesta luovutaan ja avointa toimintaa järjestetään Kunnantuvan päiväkodissa KJ: Tehtäväalueelle varataan KH-ehdoin 10 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille 500 (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin * 14 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s euroa 15 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille * 16 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 17 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 5. LIITE 1 166

3 JÄSENMAKSUT TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS , Hallinto Kunnallistieteen yhdistys 150, Panssarilaivojen Perinneyhdistys 50, Societas Birgitta Europa 0, Suomen tieyhdistys 340, Suomalaisen Työn Liitto 97, Suomen Vesitieyhdistys 550, Suomen historialliset kaupungit 250, Turun kauppakamari 5 270, Yhteensä 6 707, Suomen kuntaliitto * , YLEISJAOSTO , Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos , SAARISTOLAUTAKUNTA 5 176, Varsin hyvä ry * 3 816, V-S liitto, saaristoyhteistyö * 1 350, Suomen saaret Föss ry I samma båt rf - Samassa veneessä ry 10, I samma båt* SOSIAALILAUTAKUNTA 683, Sosiaalikeskus, hallinto Fountain House tukiyhdistys Kehitysvammaliitto 120, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 563, Pelastakaa lapset Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto Suomen sosiaali ja terveys ry SPR:n Varsinais-Suomen piiri 0, Varsinais-Suomen Sydäntautipiiri Velkuan Kummeli ry 0,00 80 Vanhustyön keskusliitto KOULUTUSLAUTAKUNTA 2 723, Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 723, Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 000, Lounais-Suomen opistopiiri KULTTUURILAUTAKUNTA 860, Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys Suomen kotiseutuliitto 450, Suomen Museoliitto 350, Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60, LIITE 2 167

4 JÄSENMAKSUT TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 150, Nuorisotoiminta Valtakunnallinen työpajayhdistys 150, KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 825, Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300, Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry**** 525, TEKNINEN LAUTAKUNTA 0, Kaukolämpölaitos Energiateollisuus *** 0, Elinkeinoelämän Keskusliitto*** Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** SATAMALAUTAKUNTA , Satamalaitos Itämeren Satamajärjestö ISJ 1 700, (Baltic Port Organisation) Suomen Satamaliitto , Saksalais-Suomalainen kauppakamari 220, YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS Vesi-ja viemärilaitosyhdistys Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina Rymättylän KH:n päätäs osallistumisesta I samma båt - Samassa veneessä ry:n toimintaan ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Suomen Kaukolämpö ry on lopettanut toimintansa. Kaupunki on hakeutunut Energiateollisuus ry:n jäseneksi KV Energiateollisuus ry on arvonlisäverovelvollinen, tähän merkitty summa ei sisällä arvonlisäveroa. Energiateollisuus ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen, jolloin jäsenyritykset ovat EK:n sääntöjen mukaan automaattisesti myös EK:n yritysjäseniä. **** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt LIITE 2 168

5 NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus yht 7-18 yht yht yht yht 100% 90% 80% NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus % 60% % % 30% 20% % % yht 7-18 yht yht yht yht LIITE 3 169

6 NAANTALI Kuntien välinen nettomuutto ikäryhmittäin ja vuosittain Yht / v Kotikuntalakia muutettiin alkaen siten, että yli 12 kk opiskelevat voivat muuttaa kotikuntansa Naantali 0-6 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat, kpl Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) LIITE 3 170

7 Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko -- > (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) yht Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) LIITE 3 171

8 2 500 Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä vuotiaat, määrä Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali 75 + vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) LIITE 3 172

9 LIITE 3 173

10 ALLE 15-VUOTIAIDEN, VUOTIAIDEN JA 65 TÄYTTÄNEIDEN MÄÄRÄN KEHITYS (vasen ast.) 65 - (vasen ast.) (oikea ast.) 0 LIITE 3 174

11 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6-10,8-10,8 Myyntituotot , ,8-25,7-25,7 Maksutuotot , ,3-0,3-0,3 Tuet ja avustukset , ,8 4,8 4,8 Vuokratuotot , ,4 12,2 12,2 Muut toimintatuotot , ,0-14,2-14,2 Valmistus omaan käyttöön , ,5 22,5 22,5 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-2,8-2,7 Henkilöstökulut , ,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot , ,2 0,2 0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-16,9-16,9 Avustukset , ,0-5,0-4,2 Vuokrakulut , ,0-1,9-1,9 Muut toimintakulut , ,8-15,8-15,8 TOIMINTAKATE , ,8 2,4 2,5 Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät 0, MUUTOS-% EDELL. TA -16,9-16,9-16,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 0,3 0,3 LIITE 4 175

12 KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-5,8-5,8 Myyntituotot , ,0-17,0-17,0 Maksutuotot , ,3-0,3-0,3 Tuet ja avustukset , ,8 4,8 4,8 Vuokratuotot , ,7-2,7-2,7 Muut toimintatuotot , ,4-18,5-18,5 Valmistus omaan käyttöön , ,0 20,0 20,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,4 0,1 0,1 Henkilöstökulut , ,2-0,5-0,5 Palvelujen ostot , ,5 1,6 1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-2,3-2,3 Avustukset , ,9-4,9-4,1 Vuokrakulut , ,2-1,4-1,4 Muut toimintakulut , ,5 3,5 3,5 TOIMINTAKATE , ,5 1,0 1,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-4,0-4,0 Laskennalliset erät , ,2-44,2-44,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 1,2 1,2 LIITE 4 176

13 KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2-12,8-12,8 Myyntituotot , ,2-26,6-26,6 Maksutuotot 462, Tuet ja avustukset , ,5 4,5 4,5 Vuokratuotot , ,0 15,8 15,8 Muut toimintatuotot , ,2-7,2-7,2 Valmistus omaan käyttöön , ,5 22,5 22,5 TOIMINTAMENOT YHT , ,7-15,4-15,4 Henkilöstökulut , ,6-14,1-14,1 Palvelujen ostot , ,1-13,2-13,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-22,3-22,3 Avustukset 4 500, ,0-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,2-3,3-3,3 Muut toimintakulut , ,1-54,1-54,1 TOIMINTAKATE , ,4-7,8-7,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-21,8-21,8 Laskennalliset erät , ,2-44,2-44,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 16,7 16,7 LIITE 4 177

14 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-16,3-16,3 Myyntituotot , ,7-32,9-32,9 Maksutuotot , ,3-0,3-0,3 Tuet ja avustukset , ,8 4,8 4,8 Vuokratuotot , ,6 37,7 37,7 Muut toimintatuotot , ,6-14,5-14,5 Valmistus omaan käyttöön , ,1 41,1 41,1 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-2,9-2,8 Henkilöstökulut , ,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot , ,3 0,4 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-28,3-28,3 Avustukset , ,0-5,0-4,2 Vuokrakulut , ,8-1,8-1,8 Muut toimintakulut , ,6-17,6-17,6 TOIMINTAKATE , ,3 2,8 2,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-26,2-26,2 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 0,8 0,8 LIITE 4 178

15 YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2-29,5-29,5 Myyntituotot , ,4-49,8-49,8 Maksutuotot , ,0 2,0 2,0 Tuet ja avustukset , ,7 16,7 16,7 Vuokratuotot , ,7 533,7 533,7 Muut toimintatuotot , ,5 0,5 0,5 Valmistus omaan käyttöön , TOIMINTAMENOT YHT , ,3-19,9-19,9 Henkilöstökulut , ,8-21,9-21,9 Palvelujen ostot , ,5-14,4-14,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-61,1-61,1 Avustukset , ,7 0,7 0,7 Vuokrakulut , ,3-10,3-10,3 Muut toimintakulut , ,8-42,8-42,8 TOIMINTAKATE , ,2-77,4-77,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-44,5-44,5 Laskennalliset erät , ,9-6,9-6,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-1409,6-1409,6 LIITE 4 179

16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-2,9-2,9 Myyntituotot , ,9-16,9-16,9 Maksutuotot , ,8-2,8-2,8 Tuet ja avustukset , ,4 3,4 3,4 Vuokratuotot , ,3 1,3 1,3 Muut toimintatuotot , ,5-13,5-13,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 1,6 1,6 Henkilöstökulut , ,1 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,9 3,0 3,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-2,8-2,8 Avustukset , ,6-0,3-0,3 Vuokrakulut , ,9-2,0-2,0 Muut toimintakulut , ,8 59,8 59,8 TOIMINTAKATE , ,2 2,1 2,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 33,9 33,9 Laskennalliset erät , ,0-43,0-43,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 1,9 1,9 LIITE 4 180

17 SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2 0,2 0,2 Myyntituotot , ,5-9,5-9,5 Maksutuotot , ,2 5,2 5,2 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , ,4-55,4-55,4 Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4-2,3-2,2 Henkilöstökulut , ,0-0,8-0,8 Palvelujen ostot , ,1-4,0-4,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-0,6-0,6 Avustukset , ,9-17,9-14,9 Vuokrakulut , ,3-1,5-1,5 Muut toimintakulut , ,4 6,4 6,4 TOIMINTAKATE , ,6-2,5-2,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-32,5-32,5 Laskennalliset erät , ,5-13,5-13,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-2,8-2,6 LIITE 4 181

18 YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-6,3-6,3 Myyntituotot , ,6-11,6-11,6 Maksutuotot , ,4-3,4-3,4 Tuet ja avustukset , ,5 4,5 4,5 Vuokratuotot , ,5 2,3 2,3 Muut toimintatuotot , ,2-22,3-22,3 Valmistus omaan käyttöön , ,4 38,4 38,4 TOIMINTAMENOT YHT , ,3-6,5-6,5 Henkilöstökulut , ,7-3,7-3,7 Palvelujen ostot , ,1-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6-17,9-17,9 Avustukset , ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,6 0,3 0,3 Muut toimintakulut , ,2-1,2-1,2 TOIMINTAKATE , ,4-5,1-5,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-3,5-3,5 Laskennalliset erät , ,3 14,3 14,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 0,6 0,6 LIITE 4 182

19 YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-14,1-14,1 Myyntituotot , ,4-18,8-18,8 Maksutuotot , ,4-3,4-3,4 Tuet ja avustukset , ,3 6,3 6,3 Vuokratuotot , ,8 3,5 3,5 Muut toimintatuotot , ,5-23,3-23,3 Valmistus omaan käyttöön , ,6 78,6 78,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-9,2-9,2 Henkilöstökulut , ,7-3,7-3,7 Palvelujen ostot , ,2 1,2 1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-38,3-38,3 Avustukset , Vuokrakulut , ,4 3,8 3,8 Muut toimintakulut , ,7-12,7-12,7 TOIMINTAKATE , ,8 31,8 31,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-7,8-7,8 Laskennalliset erät , ,3 14,3 14,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 8,9 8,9 LIITE 4 183

20 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6-10,8-10,8 Myyntituotot, ulkoiset , ,7-40,5-40,5 Myyntituotot Tilalaitokselta , ,5 1,5 1,5 Myyntituotot VHL:lta , ,3-4,3-4,3 Myyntituotot kaupungilta , ,5-47,5-47,5 Sisäiset myyntituotot , ,5-2,0-2,0 Maksutuotot, ulkoiset , ,3-0,3-0,3 Maksutuotot Tilalaitokselta 1 000, ,0 0,0 0,0 Maksutuotot VHL:lta 200, Maksutuotot kaupungilta 0, Sisäiset maksutuotot 1 514, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,8 4,8 4,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,6 46,8 46,8 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,6-3,6-3,6 Vuokratulot VHL:lta , ,8 5,4 5,4 Vuokratulot kaupungilta , ,3-1,5-1,5 Muut sisäiset vuokratulot , ,5 11,5 11,5 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,0-14,2-14,2 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta , Muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,9-45,9-45,9 Tilalta aktivoitavat tulot , ,7 166,7 166,7 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,2 88,2 88,2 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-2,8-2,7 Henkilöstökulut , ,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,8 0,9 0,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,3 118,3 118,3 Palvelujen ostot VHL:lta , ,5-26,5-26,5 Palvelujen ostot kaupungilta , ,7-6,2-6,2 Sisäiset palvelut , ,0-2,1-2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,7-16,9-16,9 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 4 493, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,4-38,4-38,4 Aineet,t tarvikkeet kaupungilta 538, Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,4 3,4 3,4 Avustukset, ulkoiset , ,0-5,0-4,2 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,9-5,9-5,9 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,3-1,5-1,5 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille , ,7-3,7-3,7 Muut sisäiset vuokrakulut , ,4 11,5 11,5 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,8-15,8-15,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille 0, Muut sisäiset toimintakulut 520, TOIMINTAKATE , ,8 2,4 2,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-16,9-16,9 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 0,3 0,3 LIITE 4 184

21 KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-5,8-5,8 Myyntituotot, ulkoiset , ,0-23,0-23,0 Myyntituotot Tilalaitokselta , ,5-7,5-7,5 Myyntituotot VHL:lta , ,5 2,5 2,5 Myyntituotot kaupungilta 0, Sisäiset myyntituotot , ,1-7,1-7,1 Maksutuotot, ulkoiset , ,3-0,3-0,3 Maksutuotot Tilalaitokselta 1 000, ,0 0,0 0,0 Maksutuotot VHL:lta 200, Maksutuotot kaupungilta 0, Sisäiset maksutuotot 1 514, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,8 4,8 4,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,8-1,8-1,8 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,6-4,6-4,6 Vuokratulot VHL:lta 0, Vuokratulot kaupungilta 0, Muut sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,4-18,5-18,5 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 0, Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta 0, Muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 200, Tilalta aktivoitavat tulot , ,0 0,0 0,0 VHL:ltä aktivoitavat tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,4 0,1 0,1 Henkilöstökulut , ,2-0,5-0,5 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,2 2,3 2,3 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,1 29,1 29,1 Palvelujen ostot VHL:lta , ,9 4,9 4,9 Palvelujen ostot kaupungilta 0, Sisäiset palvelut , ,2-1,2-1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,5-2,5-2,5 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 4 493, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,3-7,3-7,3 Aineet,t tarvikkeet kaupungilta 0, Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,9 3,7 3,7 Avustukset, ulkoiset , ,9-4,9-4,1 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,7-6,7-6,7 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,6-1,8-1,8 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille 0, Muut sisäiset vuokrakulut , ,2 19,2 19,2 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,5 3,5 3,5 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille 0, Muut sisäiset toimintakulut 520, TOIMINTAKATE , ,5 1,0 1,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-4,0-4,0 Laskennalliset erät , ,2-44,2-44,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 1,2 1,2 LIITE 4 185

22 KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2-12,8-12,8 Myyntituotot, ulkoiset , ,8-42,4-42,4 Myyntituotot Tilalaitokselta , ,9 6,9 6,9 Myyntituotot VHL:lta , ,7-7,7-7,7 Myyntituotot kaupungilta , ,5-47,5-47,5 Sisäiset myyntituotot , ,1-1,7-1,7 Maksutuotot, ulkoiset 462, Maksutuotot Tilalaitokselta 0, Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta 0, Sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,5 4,5 4,5 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,6 91,8 91,8 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,6 10,6 10,6 Vuokratulot VHL:lta , ,8 5,4 5,4 Vuokratulot kaupungilta , ,3-1,5-1,5 Muut sisäiset vuokratulot , ,5 11,5 11,5 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,2-7,2-7,2 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta , Muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,2-46,2-46,2 Tilalta aktivoitavat tulot , ,0 200,0 200,0 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,2 88,2 88,2 TOIMINTAMENOT YHT , ,7-15,4-15,4 Henkilöstökulut , ,6-14,1-14,1 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,8-13,9-13,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,9 472,9 472,9 Palvelujen ostot VHL:lta , ,1-32,1-32,1 Palvelujen ostot kaupungilta , ,7-6,2-6,2 Sisäiset palvelut , ,8-17,9-17,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,9-22,1-22,1 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,1-43,1-43,1 Aineet,t tarvikkeet kaupungilta 538, Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,4 2,2 2,2 Avustukset, ulkoiset 4 500, ,0-100,0-100,0 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,8-5,8-5,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,9 2,6 2,6 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille , ,7-3,7-3,7 Muut sisäiset vuokrakulut , ,1-7,7-7,7 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,1-54,1-54,1 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille 0, Muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,4-7,8-7,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-21,8-21,8 Laskennalliset erät , ,2-44,2-44,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 16,7 16,7 LIITE 4 186

23 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-16,3-16,3 Myyntituotot, ulkoiset , ,7-61,0-61,0 Myyntituotot Tilalaitokselta , ,5 0,5 0,5 Myyntituotot VHL:lta , ,9-5,9-5,9 Myyntituotot kaupungilta 0, Sisäiset myyntituotot , ,5-2,0-2,0 Maksutuotot, ulkoiset , ,3-0,3-0,3 Maksutuotot Tilalaitokselta 1 000, ,0 0,0 0,0 Maksutuotot VHL:lta 200, Maksutuotot kaupungilta 0, Sisäiset maksutuotot 1 514, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,8 4,8 4,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,8 52,8 52,8 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,6-3,6-3,6 Vuokratulot VHL:lta , ,0 10,0 10,0 Vuokratulot kaupungilta 0, Muut sisäiset vuokratulot , ,1 18,1 18,1 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,6-14,5-14,5 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta 0, Muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,2-27,2-27,2 Tilalta aktivoitavat tulot , ,7 166,7 166,7 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,2 88,2 88,2 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-2,9-2,8 Henkilöstökulut , ,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,9 1,0 1,0 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,3 118,3 118,3 Palvelujen ostot VHL:lta , ,6-63,6-63,6 Palvelujen ostot kaupungilta 0, Sisäiset palvelut , ,0-2,1-2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,1-28,2-28,2 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 4 493, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,7-75,7-75,7 Aineet,t tarvikkeet kaupungilta 0, Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,4 3,4 3,4 Avustukset, ulkoiset , ,0-5,0-4,2 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,6-10,6-10,6 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,3-1,5-1,5 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille 0, Muut sisäiset vuokrakulut , ,9 18,1 18,1 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,6-17,6-17,6 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille 0, Muut sisäiset toimintakulut 520, TOIMINTAKATE , ,3 2,8 2,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-26,2-26,2 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 0,8 0,8 LIITE 4 187

24 YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2-29,5-29,5 Myyntituotot, ulkoiset , ,6-65,6-65,6 Myyntituotot Tilalaitokselta , ,5 14,5 14,5 Myyntituotot VHL:lta , ,0-20,0-20,0 Myyntituotot kaupungilta Sisäiset myyntituotot , ,6-1,3-1,3 Maksutuotot, ulkoiset , ,0 2,0 2,0 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,7 16,7 16,7 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta Vuokratulot, ulkoiset , ,7 533,7 533,7 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,5 0,5 0,5 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta ,00 Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta Muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön 461, ,7-86,7-86,7 Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,1 27,1 27,1 TOIMINTAMENOT YHT , ,3-19,9-19,9 Henkilöstökulut , ,8-21,9-21,9 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,5-11,9-11,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,1 323,1 323,1 Palvelujen ostot VHL:lta , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot kaupungilta Sisäiset palvelut , ,0-24,3-24,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,9-56,9-56,9 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,0-100,0-100,0 Aineet,t tarvikkeet kaupungilta Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,0 10,4 10,4 Avustukset, ulkoiset , ,7 0,7 0,7 Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille Vuokrakulut, ulkoiset , ,7-23,7-23,7 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,0-1,0-1,0 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille Muut sisäiset vuokrakulut 5 202, ,1 17,9 17,9 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,8-42,8-42,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle Muut toimintakulut VHL:lle Muut toimintakulut kaupungille Muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE , ,2-77,4-77,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-44,5-44,5 Laskennalliset erät , ,9-6,9-6,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-1409,6-1409,6 LIITE 4 188

25 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-2,9-2,9 Myyntituotot, ulkoiset , ,5-25,5-25,5 Myyntituotot Tilalaitokselta Myyntituotot VHL:lta Myyntituotot kaupungilta Sisäiset myyntituotot , Maksutuotot, ulkoiset , ,8-2,8-2,8 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,4 3,4 3,4 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta Vuokratulot, ulkoiset , ,3 1,3 1,3 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,5-13,5-13,5 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta Muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7 1,6 1,6 Henkilöstökulut , ,1 0,3 0,3 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,0 3,1 3,1 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 333,31 Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta Sisäiset palvelut , ,6 1,7 1,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,1-3,1-3,1 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 441,25 Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet,t tarvikkeet kaupungilta Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,3 1,3 1,3 Avustukset, ulkoiset , ,6-0,3-0,3 Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille Vuokrakulut, ulkoiset , ,5 8,5 8,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,9-2,0-2,0 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille Muut sisäiset vuokrakulut , ,4-16,4-16,4 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,8 59,8 59,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle Muut toimintakulut VHL:lle Muut toimintakulut kaupungille Muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE , ,2 2,1 2,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 33,9 33,9 Laskennalliset erät , ,0-43,0-43,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 1,9 1,9 LIITE 4 189

26 SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2 0,2 0,2 Myyntituotot, ulkoiset , ,5-9,5-9,5 Myyntituotot Tilalaitokselta Myyntituotot VHL:lta Myyntituotot kaupungilta Sisäiset myyntituotot 6 897,68 Maksutuotot, ulkoiset , ,2 5,2 5,2 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta Sisäiset maksutuotot 994,73 Tuet ja avustukset, ulkoiset , Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta Vuokratulot, ulkoiset , ,4-55,4-55,4 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset , Muut toimintatuotot Tilalaitokselta Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta Muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,4-2,3-2,2 Henkilöstökulut , ,0-0,8-0,8 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,6-10,6-10,6 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 3 733, Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta Sisäiset palvelut , ,8-0,7-0,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,0-1,0-1,0 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet,t tarvikkeet kaupungilta Sisäiset aineet, tarvikkeet 3 515, ,2 847,9 847,9 Avustukset, ulkoiset , ,9-17,9-14,9 Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille Vuokrakulut, ulkoiset , Vuokrakulut tilalaitokselle , ,3-1,6-1,6 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut, ulkoiset , ,4 6,4 6,4 Muut toimintakulut Tilalaitokselle Muut toimintakulut VHL:lle Muut toimintakulut kaupungille Muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE , ,6-2,5-2,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-32,5-32,5 Laskennalliset erät , ,5-13,5-13,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-2,8-2,6 LIITE 4 190

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414

Lisätiedot

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 259,09 259,09 HENKILÖSTÖKULUT -314.407,62-358.765,00-358.558,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 % TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki ********************************************************************************* * 10 Tilattu 14.02.2017 15:00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki Käynnistynyt 14.02.2017 15:01 HEIKKIK * * LISTAUSKAUSI 201612

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

t1-9/ 2017 b1-9/ 2017 t1-9/ Maksutuotot ,00 0, Tuet ja avustukset ,00 0,00 0

t1-9/ 2017 b1-9/ 2017 t1-9/ Maksutuotot ,00 0, Tuet ja avustukset ,00 0,00 0 v2 hakusarake 2 3 4 5 6 7 8 9 tunn organisaatio tili nimi t2015 t b 003010 Juornaankylän koulu 3310 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 3320 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 3330 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot