ME "Metsätyyppi- ja lehtoretkeilypäivä" Oriveden Huppiovuoren lähiympäristössä ILKKA KORPELA

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ME101 25-05-2005 "Metsätyyppi- ja lehtoretkeilypäivä" Oriveden Huppiovuoren lähiympäristössä ILKKA KORPELA"

Transkriptio

1 ME "Metsätyyppi- ja lehtoretkeilypäivä" Oriveden Huppiovuoren lähiympäristössä ILKKA KORPELA Kallioperä (Suomen geologinen kartta 1986) Alueen kallioperää hallitsevat itä-länsi -suuntaiset kerrokselliset kiilleliuske- ja (emäksinen, raitainen) vulkaniitti muodostumat, joissa on hallitsevana pysty liuskeisuus. Huppiovuori osuu Kurusta Suomenniemelle ulottuvaan diabaasijuoniparveen. Alueen kivilajit ovat emäksi siä (SiO2-pitoisuus 52-65%) ja "tummia". Diabaasi ( Maankuoren ylemmissä osissa kiteytynyt gabroluokkaan kuuluva mafinen juonikivilaji, jonka päämineraaleja ovat runsaasti kalsiumia sisältävä plagioklaasi, augiitti, ortopyrokseeni, oliviini ja sarvivälke. Diabaasijuonia on parvittain laajoilla alueilla varsinkin Satakunnassa. Monet diabaasijuonista ovat useiden kilometrien mittaisia ja useimmat kymmenien metrien, muutamat jopa yli 100 m:n levyisiä. Juonet ovat tavallisesti reunoiltaan mustia ja lasimaisia, mutta juonen keskellä voi nähdä vaaleita, pitkänomaisia maasälpäkiteitä. Kiteet ovat asettuneet jossain määrin juonen pituussuunnan suuntaisesti. Niiden koko riippuu usein juonen leveydestä. Reittikartta, kohteet A, B,...X, Y, Z, Å (huom. L jätettiin pois)

2 (A) Teerimaan metsäautotien kääntöpaikka; lähtö-, huolto-, ja maalipaikka. Assistentin puh: (B) Metsämaan soistuminen, hakkuun vaikutus pintakasvillisuuteen, ohutturpeisen turvekankaan maannos KUOPPIA puustoisen KgK:n puolelle Miten erotetaan kovat maat ja suot, kivennäismaat ja turvemaat? kasvillisuus, turpeen paks. (30 cm) Prim. soistumista aih. lajisto, hakkuun vaikutus (hieskoivu ja vadelma) vesitalouteen Ojan vaikutus (C) Pieni OMT-koivikko; Metsätyypin määrittäminen, opaskasvilajisto (D) Kosteat lehdot (erillinen A4), tämä kohde ei ole FT:tä, ainoastaan piirteitä, vaihettuminen LhK:iin. Puulajikohde: Salix pentandra,, Salix caprea (erillinen A4) (E) Peltomaan sukkessio, kasvupaikkaluokitus (pituusbonitointi H 50, H 100 ), maan pintakerrosten sekoittuminen, ravinnehäiriöt turv la, kasvitaudit; (KUOPPA) Aegopodium, Angelica, Anthriscus -demo mahdollinen. (F) Puulajikohde (erillinen A4): Betula pubescens, B. pendula, P. tremula, S. caprea Kortteet: Eq. pratense ja Eq. sylvaticum (G) Kuusikko (normaaliaste); Metsätyypin määrittäminen, opaskasvilajisto, tuotos parhaalla puulajilla ja optimaalisella kiertoajalla 7-8 m3/ha/a. vrt. kohde (C). (H) Kallioisuus ja kivisyys metsätyyppiä määritettäessä. Metsätyypin ja kasvupaikkatyypin nopea muutos. Tuotos luokkaa 2-3 m3/ha/a. (I) Kitumaakalliota? Vr -(vuori) metsätyypit. Mahdollinen lounaspaikka. (J) Metsätyypin määrittäminen kuviolle, jossa vaihtelua (OMT, MT, MTs) MT:n piirteiden kertaus. (K) OMT mänty-haapa (pienialainen, huomautettava, että nyt katsoaan vain edessä aukeavaa muutamaa aaria) Latvanvaihdot (versoruoste) (M) - (N) - (O) Gradientti alas mentäessä. MT-OMT-OMaT Tilia c. polun vas. puolella (R):n länsipuolelta louhikosta ja alta 2002 löydetty mm. C.viride, L.ovata, P.bifolia. Huppiovuoren S puolella paisterinne: V. thapsus, Satureja acinos,... (O) OMaT-lehto (erillinen A4) Liikutaan polulla järjestyksessä, jottei kasvillisuus tallaudu. (P) OMaT-istutuskuusikko (palaa takaisin (O):n polulle jatkaaksesi kohteelle (Q), lehtojen kuusettuminen (Q) OMT:n heinittyminen avohakkuun seurauksena. (R) Lähdealue, hetteikköjä (+ padottu allas), iso lehmus, lehtokasvillisuutta ympäristössä (S) OMaT-OMT "suojuspuuasento" (myrskytuho + väljennyshakkuu)

3 Taimettuminen? (T) Puulajikohde: harmaa- ja tervaleppä (Hylocomium umbratum valtalajina) (T) - (U) Avohakattu OMaT-OMT, Moehringia trinervia, Tilia c. vesaikko, (U) Lähteikköalue (erillinen A4) (V) Haapametsikkö (OMaT-OMT), jos kiire voi ohittaa, teemana haapa?, D. expansaa tulossa. (X) Hyvä taukopaikka, VTkivinen, kuusialikasvos hakattu, metsätyypitys (Y) Metsämaan soistuminen; S. girgensohnii, S. russowii (Z) Rämeet (rämevarvut -A4) (Z)-(Å) linjalla hyvien kivilajien aih. erikoisuutta: Hepatica, Brachypodium, Lathyrus, Vivia sylvatica,... (Å) Valuvesiletto (letot) erillinen A4.

4 (D) Puronvarsi; teemana kosteat FT-lehdot (Saniaistyyppi) Lehtokorvet, LhK Sammallajeja: Brachythecium sp., suikerosammalet Calliergonella cuspidata, otasammal Cirriphyllum piliferum, haivensammal * Climacium dendroides palmusammal Fontinalis antipyretica, näkinsammal Plagiomnium sp., lehväsammalet * Rhodobryum roseum, ruusukesammal * Rhytidiadelphus triquetrus, metsäliekosammal * Sphagnum squarrosum, okarahkasammal * Ribes spicatum, punaherukka * Ribes nigrum, mustaherukka * Rhamnus frangula, (korpi)paatsama * Salix caprea, raita * Salix pentandra, halava Sanikkaiset: * Equisetum sylvaticum, metsäkorte * Equisetum pratense, lehtokorte * Athyrium filix-femina, hiirenporras * Matteuccia struthiopteris, kotkansiipi * Phegopteris connectilis, korpi-imarre * Dryopteris carthusiana, metsäalvejuuri Dryopteris expansa, isoalvejuuri Ruohoja ja heiniä: * Angelica sylvestris, karhunputki * Chrysosplenium alternifolium, kevätlinnunsilmä Cardamine amara, purolitukka Carex rhynchophysa, kaislasara Circaea alpina, velholehti * Cirsium helenioides, huopaohdake * Cirsium palustre, suo-ohdake * Crepis paludosa, suokeltto Elymus caninus, koiranvehnä * Filipendula ulmaria, Mesiangervo Galium triflorum, lehtomatara * Geum rivale, ojakellukka Glyceria lithuanica, korpisorsimo Impatiens noli-tangere, lehtopalsami * Melica nutans, nuokkuhelmikkä * Milium effusum, lehtotesma * Paris quadrifolia, sudenmarja * Phalaris arundinacea, ruokohelpi * Ranunculus repens, rönsyleinikki * Scirpus sylvaticus, korpikaisla Solanum dulcamara, punakoiso (tervaleppäkorvet) * Stellaria nemorum, lehtotähtimö Thalictrum flavum, keltaängelmä Trollius europaeus, niittykullero (P-Suomi) * Valeriana sp., virmajuuri Viola epipsila, korpiorvokki) * Viola palustris, suo-orvokki Pensaat ja puut * Alnus incana, harmaaleppä * Alnus glutinosa, tervaleppä * Daphne mezereum, näsiä * Fraxinus exselsior, saarni (tammivyöhyke) * Prunus padus, tuomi

5 (O) Huppiovuoren N-rinne; teemana gradientti MT-OMT-OMaT ja tuoreet lehdot Sammallajeja: Brachythecium sp., suikerosammalet Cirriphyllum piliferum, haivensammal * Climacium dendroides palmusammal * Rhodobryum roseum, ruusukesammal * Rhytidiadelphus triquetrus, metsäliekosammal Sanikkaiset: * Equisetum pratense, lehtokorte * Gymnocarpium dryopteris, metsäimarre Dryopteris expansa, isoalvejuuri Dryopteris fillix-mas, kivikkoalvejuuri (kallionaluslehdot) Ruohoja ja heiniä: Actaea spicata, mustakonnanmarja Adoxa moschatellina, tesmayrtti * Aegopodium podagraria, vuohenputki * Anemone nemorosa, valkovuokko * Anemone ranunculoides, keltavuokko Aquilegia vulgaris, lehtoakileija * Angelica sylvestris, karhunputki Brachypodium pinnatum, mäkilehtoluste Calamagrostis arundinacea, metsäkastikka * Carex digitata, sormisara * Cirsium helenioides, huopaohdake Coeloglussum viride, pussikämmekkä Convallaria majalis, kielo Corydalis solida, pystykiurunkannus Elymus caninus, koiranvehnä Epipactis helleborine, lehtoneidonvaippa * Geum rivale, ojakellukka * Geranium sylvaticum, metsäkurjenpolvi * Hepatica nobilis, sinivuokko Hierochloë australis, metsämaarianheinä * Lathyrus vernus, kevätlinnunherne * Listera ovata, soikko kaksi kko * Melica nutans, nuokkuhelmikkä * Milium effusum, lehtotesma Moehringia trinervia, lehtoarho * Oxalis acetosella, käenkaali * Paris quadrifolia, sudenmarja * Platanthera bifolia, valkolehdokki Poa nemoralis, lehtonurmikka * Pulmonaria obscura, imikkä Ranunculus fallax, kevätlehtoleinikit Ranunculus ficaria, mukulaleinikki Rubus saxatilis, lillukka Rubus idaeus, vadelma * Scirpus sylvaticus, korpikaisla * Scrophularia nodosa, tummasyyläjuuri Stachys sylvatica, lehtopähkämö * Stellaria nemorum, lehtotähtimö * Valeriana sp., virmajuuri * Viola mirabilis, lehto-orvokki * Viola riviniana, metsäorvokki Pensaita ja puita * Acer platanoides, vaahtera * Alnus incana, harmaaleppä * Alnus glutinosa, tervaleppä * Daphne mezereum, näsiä * Lonicera xylosteum, lehtokuusama * Prunus padus, tuomi * Populus tremula, haapa * Ribes alpinum, taikinanmarja * Ribes spicatum, punaherukka Rosa majalis, metsäruusu * Sambucus racemosa, terttuselja * Salix caprea, raita * Tilia cordata. lehmus * Ulmus glabra, vuorijalava * Viburnum opulus, koiranheisi

6 (R), (U) Lähdekasvillisuutta Mesotrof. Eutrof. Sammallajeja: Brachythecium rivulare, purosuikerosammal * Bryum weigelii, hetehiirensammal * Calliergon stramineum, kasvakuirisammal * Calliergon cordifolium, luhtakuirisammal Calliergon giganteum, hetekuirisammal Chiloscyphus polyanthos, hetealvesammal Hylocomium umbratum, korpikerrossammal Philonotis sp., lähdesammalet * Plagiomnium sp.. lehväsammalet * Pseudobryum cinclidioides, kiiltolehväsammal Rhizomnium magnifolium, lähdelehväsammal * Sphagnum warnstorfii, heterahkasammal * Sphagnum teres, lettorahkasammal Warnstorfia exannulata, hetesirppisammal * Stellaria nemorum, lehtotähtimö Stellaria uliginosa, lähdetähtimö * Tussilago farfara, leskenlehti Sanikkaiset: * Athyrium filix-femina, (sorea)hiirenporras * Equisetum arvense, peltokorte * Equisetum hyemale, kangaskorte Equisetum palustre, suokorte * Equisetum sylvaticum, metsäkorte * Phegopteris connectilis, korpi-imarre Ruohoja ja heiniä: Agrostis canina, luhtarölli Alchemilla glabra, lähteikköpoimulehti * Bistorta vivipara, nurmitatar Cardamine amara, purolitukka Cardamine pratensis, luhtalitukka Carex cespitosa, mätässara Carex disperma, hentosara Carex loliacea, korpisara Carex vaginata, tuppisara * Chrysosplenium alternifolium, kevätlinnunsilmä * Cirsium helenioides, huopaohdake * Cirsium palustre, suo-ohdake * Crepis paludosa, suokeltto * Deschapsia cespitosa, nurmilauha * Epilobium palustre, suohorsma Eriophorum latifolium, lettovilla * Filipendula ulmaria, mesiangervo * Geum rivale, ojakellukka Montia fontana, hetekaali Listera cordata, soikko ka ksikko * Lychnis flos-cuculi, käenkukka Poa remota, korpinurmikka Poa trivialis, karheanurmikka * Potentilla erecta, rätvänä * Prunella vulgaris, niittyhumala * Pyrola rotundifolia, isotalvikki * Ranunculus acris, niittyleinikki *Ranunculus repens, rönsyleinikki * Rumex acetosa, niittysuolaheinä * Scirpus sylvaticus, korpikaisla

7 (Å), Lähde - valuvesiletto Sammallajeja: (kohteelta tavattuja) * Aulacomnium palustre, suonihuopasammal Brachytechium salebrosum, kiiltosuikerosammal Bryum sp. hiirensammal (tunnistamatta T. Koponen) Calliergon stramineum, kalvaskuirisammal Calliergon richardsonii, lettokuirisammal * Campylium stellatum, lettoväkäsammal * Helodium blandowii, kampasammal * Limprichtia revolvens, lettosirppisammal * Paludella squarrosa, rassisammal Philonotis fontana, purolähdesammal Plagiomnium ellipticum, korpilehväsammal Plagiotechium denticulatum, kivilaakasammal Pseudobryum cinclidioides, kiiltolehväsammal Sarmentypnum sarmentosum, kultakuirisammal Scorpidium scorpioides, lettolierosammal * Sphagnum teres, lettorahkasammal * Sphagnum warnstorfii, heterahkasammal Thuidium recognitum, niittyhavusammal * Tomentypnum nitens, kultasammal Sanikkaiset: Dryopteris carthuasiana, metsäalvejuuri Equisetum arvense, peltokorte (lähde) Equisetum fluviatile, järvikorte Ruohoja ja heiniä: Agrostis canina, luhtarölli * Bistorta vivipara, nurmitatar Calluna vulgaris, kanerva Calamagrostis stricta (RhK-puoli) Calamagrostis purpurea (RhK-puoli) Carex dioica, äimäsara Carex disperma, hentosara (lähde) Carex echinata, tähtisara Carex elongata, pitkäpääsara (RhK-puoli) * Carex flava, keltasara Carex lasiocarpa,jouhisara Carex magellanica, tupassara Carex nigra, jokapaikansara * Carex panicea, hirssisara Carex rostrata, pullosara Cirsium helenioides, huopaohdake Cirsium palustre, suo-ohdake * Convallaria majalis, kielo Corallorhiza trifida, harajuuri Dactylorhixa maculata, maariankämmekkä Deschampsia flexuosa, metsälauha Drosera rotundifolia, pyöreälehtikihokki Empetrum nigrum, variksenmarja Epilobium palustre, suohorsma Eriophorum angustifolium, luhtavilla * Eriophorum latifolium, lettovilla Eriophorum vaginatum, tupasvilla * Festuca rubra, punanata Filipendula ulmaria, mesiangervo Galium palustre, suomatara Galium uliginosum, luhtamatara Galium triflorum, lehtomatara (lähde) * Geranium sylvaticum, metsäkurjenpolvi Melica nutans, nuokkuhelmikkä Menyanthes trifoliata, raate * Nardus stricta, jäkki * Parnassia palustris, vilukko Pedicularis palustris, luhtakuusio Picea abies, metsäkuusi Pinus sylvestris, honka Poa trivialis, karhenurmikka * Potentilla erecta, rätvänä Potentilla palustris, suokurjenjalka * Pyrola rotundifolia, isotalvikki Rubus arcticus, mesimarja * Solidago virgaurea, kultapiisku * Trichophorum alpinum, villapääluikka Trientalis europaea, metsätähti Tussilago farfara, leskenlehti (lähde) Vaccinium oxycoccos, isokarpalo Valeriana sambucifolia, rohtovirmajuuri Viola palustris,suo-orvokki Pensaita ja puita: Betula pubescens, hieskoivu Betula nana, vaivaiskoivu * Juniperus communis, kataja Rhamnus frangula, paatsama Salix cinerea, tuhkapaju Salix phylicifolia, kiiltolehtipaju Salix repens, hanhenpaju

8 Metsätyypittäjän sammalia Dicranum polysetum, kangaskynsis. (CT-VT-MT) Dicranum scoparium, kiv ikynsisammal (CT-VT-M T) Dicranum fuscescens, kiilloton (kanto)kynsisammal Dicranum majus, isokynsis. ((VT)-MT-OM T,MTs)

9 Rhytidiadelphus squarrosus, metsäliekos. (OMT, Lh) (Polytrichastrum formosum, lehtokarhuns. OMTs, FT, LhK, KgK) Rhodobryum roseum, ruusukes. (FT-Lh, LhK) Polytrichum juniperinum, kangaskarhuns. (CT, VT,..) Polytrichum piliferum, karvakarhuns. (CT,VT) Climacium dendroides, palmus. (laaja-alainen) Polytrichum commune, korpikarhuns. (KgK,KgR,..)

10 Pleurozium schreberi, seinäs. ((CT), VT, MT) Sphagnum nemoreum, kangasrahkas. (laaja-al.) Sphagnum girgensohnii, korpirahkas. (MTs, korvet ) Hylocomium splendens, kerross. (VT, MT, OMT) Ptilium crista-castrensis, sulkas. (VT, MT, korvet, rämeet) Aulacomnium palustre, huopasammal (laaja-al.) Brachythecium sp., suikerosammalet Bryum weigelii, hetehiirens. (lähteet) Plagiochila asplenioides, kastesammal Pohlia nutans, nuokkuvarstas. (laaja-al.) Ceratodon purpureus, kulosammal (mailman yleisin s.) Paludella squarrosa, rassisammal (letot) Rhizomnium sp., Plagiomnium sp., lehväsammalet Sphagnum russowii, varvikonrahkas. (soistumat) Sphagnum squarrosum, okarahkas. (soist. OMT, LhK) Sphagnum warnstorfii, heterahkas. (letot, lähteet) Sphagnum teres, lettorahkas. (letot, lähteet) Jäkäliä Cetraria sp. hirvenjäkälät Cladonia arbuscula, valkea poronjäkälä Cladonia rangiferina, harmaa poronjäkälä Cladonia unicinalis, okatorv ijäkälä Nephroma arcticum, pohjankorvajäklä Peltigera apthosa, pilkkunahkajäkälä Stereocaulon sp., tinajäkälät

11 Etelä-Suomen metsätyyppien opaskasveja ClT CT VT MT OMT Lehto Convallaria Convallaria Convallaria Convallaria Convallaria Convallaria Solidago Solidago Solidago Solidago Solidago Antennaria Antennaria Antennaria Antennaria Antennaria Calamag. epig. Calamag. epig. Calamag. epig. Calamag. epig. Calamag. epigejos Desch. flex. Desch. flex. Desch. flex. Desch. flex. Desch. flex. Epilobium a. Epilobium a. Epilobium a. Epilobium a. Epilobium a. Trientalis Trientalis Trientalis Trientalis Rubus sax. Rubus saxatilis Rubus saxatilis Rubus saxatilis Orthilia Orthilia Orthilia Orthilia Maianthemum Maianthemum Maianthemum Maianthemum Luzula p. Luzula p. Luzula p. Luzula p. Linnea Linnea Linnea Linnea Calam. arund. Calam. arund. Calam. arund. Geranium s. Geranium s. Geranium s. GymnocarpiumGymnocarpium Gymnocarpium Pyrola rot. Pyrola rot. Pyrola rot. Equisetum s. Equisetum s. Equisetum s. Fragaria Fragaria Fragaria Melampyrum s.melampyrum s. Melamp s. Rubus idaeus Rubus idaeus Rubus idaeus (Goodyera) Goodyera Goodyera Goodyera Dicranum maj Dicranum majus Dicranum m. Oxalis Oxalis Melica Melica Lathyrus vern Lathyrus v. Hepatica Hepatica Aegopodium Aegopodium Viola riv. Viola riv. Huperzia Huperzia Carex dig. Carex dig. Rhytidiadelph Rhytidiadelphus Milium effusum Viola mirabilis Stellaria nemorum Lonicera xylosteum Viburnum opulus Daphne mezereum Prunus padus

12 Kartta: Metsäkasvillisuusv yöhykkeet (6) Kuva: Opaskasveja kasv upaikkatyypeittäin Taulukko: Metsätyypit kasv upaikkaluokittain ja kasvillisuusv yöhykkeittäin Kuva: Valtapituuden iänmukainen kehitys eri metsätyypin männiköissä

13 Kuva: Valtapituuden iänmukainen kehitys eri metsätyypin kuusikoissa Puulajit Kuva: Lehtipuidemme lehtiä

14 Ti ME101 Kangasmaiden kasvupaikat - tunnistaminen Hyvyysluokitus metsämaille: metsän kasvukyvyn (q = m3/ha/a) kuvaus prioriteettina Kasvitieteellinen: A.K.Cajander Nimikkokasvit, opaskasvit ja kasviyhdyskunnat. Opaskasviluettelo Etelä-Suomi (Martti Tertti: Mikä metsätyyppi?) Metsätyyopit Etelä-Suomessa, opaskasvit ClT CT VT MT OMT Lehto Jäkäl ätyyppi Kaneravtyyppi Puolukkatyyppi Mustikkatyyppi Käenkaalimusti kkat. Kuivat, tuoreet,,kosteat l. Kielo Kielo Kielo Kielo Kielo Kultapiisku Kultapiisku Kultapiisku Kultapiisku Kultapiisku Kissankäpälä Kissankäpälä Kissankäpälä Kissankäpälä Kissankäpälä Hietakastikka Hietakasti kka Hietakasti kka Hietakasti kka Hietakasti kka Metsälauha Metsälauha Metsälauha Metsälauha Metsälauha Maitohorsma Maitohorsma Maitohorsma Maitohorsma Maitohorsma Metsätähti Metsätähti Metsätähti Metsätähti Lillukka Lillukka Lillukka Lillukka Nuokkutalvikki Nuokkutal vikki Nuokkutal vikki Nuokkutal vikki Oravanmarja Oravanmarja Oravanmarja Oravanmarja Kevätpiippo. Kevätpiippo Kevätpiippo Kevätpiippo Vanamo Vanamo Vanamo Vanamo Metsäkastikka Metsäkastikka Metsäkastikka Metsäkurjenpolvi Metsäkurjenpol vi Metsäkurjenpol vi Metsäimarre Metsäimarre Metsäimarre Pyöreäl. talvikki Pyöreäl. tal vikki Pyöreäl. tal vikki Metsäkorte Metsäkorte Metsäkorte Metsämansikka Metsämansikka Metsämansikka Metsämaitikka Metsämaiti kka Metsämaiti kka Vadelma Vadel ma Vadel ma Yövilkka Yövil kka Yövil kka Isokynsisammal Isokynsisammal Isokynsisammal Käenkaali Käenkaali Nuokkuhelmikkä Nuokkuhelmi kkä Kevätlinnunherne Kevätlinnunherne Sinivuokko Sinivuokko Vuohenputki Vuohenputki Metsäorvokki Metsäorvokki Ketunlieko Ketunlieko Sormisara. Sormisara. Metsäliekosammel Metsäliekosammel (Lehto)Tesma Lehto-orvokki. Lehtotähtimö. Lehtokuusama Koiranheisi Näsiä Tuomi Lehtisammalet Poronjäkölät (Cladina) > 75 % % < 25 % Metsätyyppien esiintymisrunsaus ( ) % (Oulun lääni ja Etelä-Suomi)) (+suot 19.2)

15 Metsätyypin määrittäminen - Opaskasvit rajaavat metsätyyppiä ylhäältä: esim. käenkaali esiintyy OMT:lla tai lehdossa. - 'Yksi lintu ei tee kesää' -sääntö lajistoa analysoitaessa. - Kasvihavainnot kivennäismaalta (ei esim. kivien päältä). Integroiden. - Metsätyyppien opaskasvit 'normalisoitu' tilanteeseen, jossa puusto on varttunutta ja latvusto sulkeutunut (aukeat, taimikot, nuoret metsät, lannoitetut, kulotetut: kasvillisuuden sukkessio tuntemus keskeistä) Soistuneisuus-indikaattoreita Metsätyypeistä voidaan erottaa -soistunut alaluokkia, jotka lähestyvät kangaskorpia, -rämeitä ja lehtokorpia. Kangasrahkasammal (Sphagnum capillifolium / nemoreum) (CTs, VTs) Korpirahkasammal (Sphagnum girgensohnii) (VTs, MTs, OMTs) Korpikarhunsammal (Polytrichum commune) (VTs, MTs, OMTs) Vaalea rahkas. (Sph centrale), Okarahkas. ( Lehtisammalet (Plagiomnium, Rhizomnium sp.) (OMTs, kosteat lehdot) Metsätyyppi keväällä, kesällä, syksyllä - Sammallajisto suhteet: Dicranum p. - Pleurozium - Hylocomium - Dicranum majus - Rhytidiadelphus - Poronjäkälien peittävyydet karuilla kasvupaikoilla ClT-CT-VT - Varvuston määrä; maksimissaan VT-MT; OMT-Lh ± puuttuu - Pensaskerrors lisääntyy OMT, Lh. - Vihreänä talvehtivia lajeja on, talventörröttäjät, maatuneet jäännökset - Puuston ilmiasu Metsätyyppi kallioisessa maastossa Järjestelmä mukautuu huonosti. Käytännössä yritetään pakottaa puuston kasvun mukaan johonkin luokkaan tai kitumaaksi (puuston tuotos < 1 m3/ha/a). Kalliometsät (Vr = vuori), jäkäläisten avokallioiden, ohuen kiv.maan ja turpeen mosaiikki, Louhikkometsät (Vr), kivet ja lohkareet hallitsevat, pintakasvillisuuden vaihtelu suurta (jäkälistä-hyvän maan indikaattoreihin). Kivisyys: rassin painuma (Viro) I vähäkivinen (yli 21 cm), II kivinen (21-12 cm), III eritt. kivinen (12 cm) Metsätyyppi kivinen muoto kallio (louhikko) metsä avokallio - sarja kallioisuus/kivisyys asteita.

16 Ti Lapinkangas - karut metsätyypit: CT, VT - Luontainen sukkessio, tasaikäisiä männiköitä. - Poronjäkälän peittävyys > 75 % ClT, > 25 % CT - Jäkäliä: Palleroporonjäkälä Cladina stellaris, valkoporonjäkälä Cladina arbuscula, harmaaporonjäkälä Cladina rangiferina, okatorvijäkälä Cladonia uncinalis, torvijäkälät Cladonia sp., hirvenjäkälät Cetraria sp. Sammalia: kangaskynsisammal (Dicranum polysetum), seinäsammal (Pleurozium schreberi), kangaskarhunsammal (Polytrichum juniperinum), karvakarhunsammal (polytrichum piliferum) Putkilokasveja: kielo (ClT), Hietakastikka (CT), Metsälauha (CT), Kanerva, Puolukka, Mustikka, Vanamo, Kevätpiippo (VT), Maitohorsma (CT), Lampaannata, Oravanmarja (CT), Sianpuolukka Puuston korkein keskimääräinen tilavuuskasvu (runkopuun) m3/ha/a ja valtapituus 100 vuoden iällä (Mänty), Etelä-Suomi ClT CT VT Clt hyvin harvinainen (Esim. Hailuoto, harjujen karut laet), metsätaloud. merkitys? CT harvinainen (harjualueet) VT yleinen metsätyyppi, sekä lajittuneet että moreenimaat Männyn kasvatus, luontainen uudistaminen us. mahdollista, pitkät v kiertoajat Etelä- Suomessa. 1-2 harvennusta, laatusahatavaraa. Lehtokasvillisuutta: Hyytiälän pihapiiri - Muistokuusikko Keltavuokko Koiranheisi Koiranvehnä Kotkansiipi Lehtoimikkä Lehtokuusama Nuokkuhelmikkä Näsiä Pähkinäpensas Saarni Sinijuuri Sinivuokko Soikkokaksikko Sormisara Tesma Tuomi Valkovuokko

17 Lehdot jaetaan kuiviin (ravinteikkaat harjujen rinteet, E-Suomi), tuoreisiin (kalkkialueet, Ahvenanmaa, Parainen-Kemiö, Lohja-Karkkila, Kitee-Parikkala, Juuka, Kemi-Tornio-Rovaniemen mlk.) ja kosteisiin (kosteat ja ravinteikkaat, koko maa) lehtoihin. Metsälain mukaisia tärkeitä elinympäristöjä. - Harvinaisia, pääosin raivattu peltomaaksi. - Kosteat lehdot vaihettuvat rajatta lehtokorpiin (suotyyppi). - Lehdosta puuttuu varvusto; pensaskerros vahva, lehtopensaat! - Kasvi- ja puulajivalikoima laajin. Kuivajärven lh. metsä - MT ja OMT Kuusi sukkession sekundääripuu, pioneerilajeja koivukasvit, haapa, raita tuotos MT (Etelä-Suomi) 6 m3/ha/a, OMT 7-8 m3/ha/a (kuusi) H metriä (valtapituus 100 vuoden iällä), kuusi, Etelä-Suomi Koivun kasvatus, paremmat MT:t (18 m / 50 v) ja OMT (22 m / 50 v) Haapa OMT MT Mustikka (Myrtillus) -tyyppi Ei maajäkäliä Kerrossammal ja iso kynsisammal seinäsammalta yleisempiä Varpuja kohtalaisen runsaasti Sammalia: kerrossammal Hylocomiun splendens, iso kynsisammal Dicranum majus, kivikynsisammal Dicranum scoparium, seinäsammal Pleurozium schreberi Putkilokasveja: Aukeat (avohakkuun jälkeen): metsälauha, metsäkastikka runsastuvat, myös horsmaa ja vadelmaa

18 OMT (Oxalis-myrtillus) käenkaali-mustikka tyyppi Varpuja vähän Metsäliekosammal (Rhytidiadelphus triquetrus us. yleinen), myös kerrossammal ja iso kynsisammal, suikerosammalet (Brachythecium sp.) Pensaskerroksessa pihlajaa Putkilokasveja: aukeat: vesottuvat nopeasti; maitohorsma, metsäkastikka, vadelma

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea)

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) Iivari Koukosen valokuvakasvio Yhteensä 52 kasvia. Kuvaukset tehty 29.7-5.8.2015 mammalan maisemissa Heinolan Lusissa, sekä Marjoniemen mökillä Kasvien tunnistamisessa

Lisätiedot

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Hyväksytty metsätalouden luontoryhmän kokouksessa 5.5.1998. Metsäalan luonnonhoitotutkinto (3 opintoviikkoa); Kohderyhmänä metsurit,

Lisätiedot

67 metsäkasvia Helsingissä. Lajeja (15) (96) (417) 1-10 (400) ei tutkittu (12)

67 metsäkasvia Helsingissä. Lajeja (15) (96) (417) 1-10 (400) ei tutkittu (12) 67 metsäkasvia Helsingissä Lajeja 31-41 (15) 21-30 (96) 11-20 (417) 1-10 (400) ei tutkittu (12) 67 METSÄKASVIA TIETEELLINEN NIMI SUOMALAINEN NIMI RUUDUT KARTTA LISÄTIETOJA Convallaria majalis Kielo 830

Lisätiedot

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit 22.7.2004 Aili Tamminen Kasvit on pyritty tunnistamaan ranta alueella kävellen, välillä piipahtaen vesirajan tuntumassa ja taas siirtyen kauemmas n. 10 15 metrin etäisyydelle

Lisätiedot

Mittakaava 1: Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: : : km

Mittakaava 1: Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: : : km Koivusuon luonnonpuisto LPU070006 Koitajoen alue FI0700043 Ristisuo SSA0700033, SSO070194 Iljansuo Mittakaava 1:150000 0 Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6972859:3708530-7000309:3737630

Lisätiedot

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa Salo, K. 2004. Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa. Julkaisussa: Lovén, L. (ed.). 2004. Tutkittu ja tuntematon Koli. Kolin kansallispuiston tutkimusseminaari 24.-25.4.2002. Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 Venesjärvi 3:145 Kuvio 1 Mustikkatyyppi (MT) Pääpuulajina tukkipuukokoinen mänty seassa kuusta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sammalet: Metsäkerrossammal 30 Palmusammal 31

Sisällysluettelo. Sammalet: Metsäkerrossammal 30 Palmusammal 31 Ella Juhola 8D Sisällysluettelo Kuvauspaikat 3 Onnistumiset 4 Vaikeudet 5 Yhteenveto 6 Lehtipuut: Haapa 7 Kynäjalava 8 Metsälehmus 9 Pihlaja 10 Saarni 11 Tervaleppä 12 Tuomi 13 Vaahtera 14 Vuorijalava

Lisätiedot

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon.

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon. Ote Faunatica Oy:n selvityksestä Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 Utdrag ur Faunatica Oy:s utredning Sibbo, Tallmo delgeneralplaneområdets naturinventeringar år 2010 Billagan

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK Air-Ix Ympäristö Oy 13.10.2005 Sanna Tolonen Kettumäen asemakaavan 2. laajennus 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAISEMA 3 3 MAA-

Lisätiedot

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet 1 EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 1. Tausta ja tavoitteet Eerikkilän urheiluopiston osayleiskaava-alueen luontoselvitys laadittiin kesällä 2008 ja se liittyy alueen tulevan

Lisätiedot

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Timo Metsänen ja Evita Reitti Luontoselvitys Metsänen Myllypohjankatu 11 15300 Lahti 2 1 JOHDANTO... 3 2 MENETELMÄT... 3 3 ALUEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys Valkolehdokki on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila

Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 20 2012 1 Kannen kuva: Puron varsi Äikäälän Stampin eteläpuolisen oja varren lehtoa

Lisätiedot

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Heli Jutila Mykkäsen alue Kohteeseen tutustuttiin 17.9.2011. Mykkäsenvuoren (Jutila ym. 2000; kuvio 55; nyt 102) avokalliomäellä on mäntyvaltaista

Lisätiedot

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. YLEISTÄ Tämän maastokatselmuksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kartassa 1 kuvatulla alueella sellaisia luontoarvoja, että ne olisi

Lisätiedot

Pikku-Made LUONTOKARTOITUS. Kuviotiedot

Pikku-Made LUONTOKARTOITUS. Kuviotiedot Pikku-Made LUONTOKARTOITUS Kuviotiedot Kuvio 1 Ranta ja vesikasvillisuus Niukkaa vesikasvillisuutta edusti siimapalpakko, uistinvita, järvikorte ja suomenlumme. Rantavyöhykkeessä ja vedenrajassa runsas

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys YMPÄRISTÖKESKUS Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys 2010 VANTAAN KAUPUNKI Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Ympäristökeskus Pakkalankuja 5, 01500 Vantaa Tekijä: Jarmo Honkanen 3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys 17.12.2003 VAPO OY ENERGIA FM Sari Ylitulkkila SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUS JA KASVISTO... 1 2.1 Kasvillisuusselvityksen toteutustapa... 1 2.2 Selvityksen tulokset... 1 Pirttiselän pohjoisreunan

Lisätiedot

ALAJÄRVEN ITÄPUOLISTEN ALUEIDEN KASVILLISUUSKARTOITUS

ALAJÄRVEN ITÄPUOLISTEN ALUEIDEN KASVILLISUUSKARTOITUS ALAJÄRVEN ITÄPUOLISTEN ALUEIDEN KASVILLISUUSKARTOITUS Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2005 Sisällys. JOHDANTO...3 2. ALUEEN YLEISKUVAUS...3 3. OSA-ALUEET...4. Tervaniemen itäpuolen mäki...4 2.

Lisätiedot

PUNKAHARJUN PUTIKON ASEMAKAAVOITUS LUONTOSELVITYS

PUNKAHARJUN PUTIKON ASEMAKAAVOITUS LUONTOSELVITYS PUNKAHARJUN PUTIKON ASEMAKAAVOITUS LUONTOSELVITYS Niina Onttonen 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Luontoselvityksen toteutus 3 3. Suunnittelualueen luonnon yleispiirteet 4 4. Kasvillisuus ja luontotarkastelu

Lisätiedot

KATAJAKORVEN LEHTO. Yllä oleva teksti on ympäristökeskuksen tiedostoista.

KATAJAKORVEN LEHTO. Yllä oleva teksti on ympäristökeskuksen tiedostoista. KATAJAKORVEN LEHTO Yllä oleva teksti on ympäristökeskuksen tiedostoista. 1 KATAJAKORVEN LEHTO Terttu Rajala Ensimmäisiä kohtaamisiamme Kuortaneen kunnan läntisessä osassa, Kattelus-Märijärvi -metsäautotien

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015 UURAINEN LUONTOSELVITYKSET 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. KUKKAROINEN 3 2.1.Lomarakennuspaikan siirto AM- alueen sisälle 3 3. SÄÄKSPÄÄ 5 3.1.Saunan rakennuspaikan

Lisätiedot

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden seuranta 2007

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden seuranta 2007 VUOSAAREN SATAMAHANKKEEN JULKAISUJA 1/2008 Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden seuranta Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies Vantaa 2008 ISSN (painettu) 1795-1836 ISSN (verkkojulkaisu) 1795-1844 Raportin

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI 892-405-1-123 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 3 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO Mietoinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Saaren kartano sijaitsee Mietoisten kunnassa, Saarisen kylässä peruskarttakoordinaattien X=6724 37 ja Y=54720 välillä

Lisätiedot

PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS www.js-enviro.fi Juha Saajoranta 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUONTOSELVITYKSEN TOTEUTUS 2. RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSALUEEN LUONNON YLEISPIIRTEET 3. KASVILLISUUS-

Lisätiedot

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys Vihdin kunta Verisuon läjitysalue Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 4.9.2009 4.9.2009 Luontoselvitys 1 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Tutkimusalueen sijainti ja yleiskuvaus... 2 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Luontoselvitys Kemin kaupunki. Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus. Karita Saravesi FT, biologi

Luontoselvitys Kemin kaupunki. Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus. Karita Saravesi FT, biologi Luontoselvitys 15.9.2016 Kemin kaupunki Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus Karita Saravesi FT, biologi 040 5717215 1 Johdanto Kiikelin niemi sijaitsee Kemijoen suistoalueella ja rajatuu etelä-

Lisätiedot

Puu- ja Pensaskerros

Puu- ja Pensaskerros Puu- ja Pensaskerros Kasvin nimi: Hieskoivu Keräyspäivä: 12.8.2007 Kasvupaikka: Kotipiha Kasvin nimi: Rauduskoivu Keräyspäivä: 30.5.2007 Kasvupaikka: Kotipiha Kasvin nimi: Harmaaleppä Keräyspäivä:1.10.2007

Lisätiedot

KOSKENKORVAN OSAYLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

KOSKENKORVAN OSAYLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS KOSKENKORVAN OSAYLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS Turkka Korvenpää Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. LUONNONMAANTIETEELLISET JA MAISEMALLISET PIIRTEET 2 3. LUONNONSUOJELULAIN

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3

ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3 ÄÄNEKOSKEN LAAJANIEMEN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN LUONTOSELVITYS Teemu Tuomaala 24.6.2013 LIITE 3 1 JOHDANTO Laajaniemen leirikeskus sijaitsee Äänekosken kaupungin alueella noin 10 kilometriä keskustaajamasta

Lisätiedot

RAKENNETTAVAN PYÖRÄTIEN LUONTOSELVITYS, LUUMÄKI, TIE 378 VÄLILLÄ PUUKYLÄN TEOLLISUUSALUE-PERÄLÄNRANNAN TIENHAARA

RAKENNETTAVAN PYÖRÄTIEN LUONTOSELVITYS, LUUMÄKI, TIE 378 VÄLILLÄ PUUKYLÄN TEOLLISUUSALUE-PERÄLÄNRANNAN TIENHAARA 16T-1 RAKENNETTAVAN PYÖRÄTIEN LUONTOSELVITYS, LUUMÄKI, TIE 378 VÄLILLÄ PUUKYLÄN TEOLLISUUSALUE-PERÄLÄNRANNAN TIENHAARA Juha Saajoranta 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.Luontoselvityksen toteutus.3 2.Kartoitetun

Lisätiedot

Oma kasvio. Suomen 4H-liitto www.4h.fi

Oma kasvio. Suomen 4H-liitto www.4h.fi Oma kasvio -kerhon tavoitteena on oppia tunnistamaan yleiset metsäkasvit ja erityisesti eri metsätyyppien opaskasvit. Lisäksi tavoitteena on oppia prässäämään kasveja ja valmistamaan niistä kansio. Oma

Lisätiedot

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila 6.7.2010 kalliomäkiniitty talon lähellä Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset alleviivatut lajit = huomionarvoisia lajeja Savossa VU = valtakunnallisesti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

34 suokasvia Helsingissä. Lajeja (40) 7-9 (76) 4-6 (128) 1-3 (317) ei tutkittu (12)

34 suokasvia Helsingissä. Lajeja (40) 7-9 (76) 4-6 (128) 1-3 (317) ei tutkittu (12) 34 suokasvia Helsingissä Lajeja 10-16 (40) 7-9 (76) 4-6 (128) 1-3 (317) ei tutkittu (12) 34 SUOKASVIA TIETEELLINEN NIMI SUOMALAINEN NIMI RUUDUT KARTTA LISÄTIETOJA Phegopteris connectilis Korpi-imarre

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN 30.11. 2008 Jouko Sipari 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Suunnittelualueen geomorfologia... 2 4. Suunnittelualueen nykyinen

Lisätiedot

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS SULKAVAN HÄMEENNIEMEN RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS www.js-enviro.fi Juha Saajoranta 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUONTOSELVITYKSEN TOTEUTUS 2. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEEN LUONNON

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys Kivitasku pesii sunnittelualueella 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja menetelmät... 3 4.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys

Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys Heli Jutila Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 11 1 Kuva: Rosmariinipaju (Salix rosmariinifolia) Sampo III:n metsässä. Kannen kuva: Heinä-

Lisätiedot

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuudenseuranta 2008. Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuudenseuranta 2008. Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuudenseuranta 2008 Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies Vantaa 2008 1 SISÄLLYS YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 SEURANNAN OHJAUS... 4 1.2 SATAMAHANKKEEN RAKENTAMISTILANNE...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Luontopeili 2013 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN TOTEUTUS...3 3. KASVILLISUUS...4 3.1. Kangasmetsät...4

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS. Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue. Henna Koskinen

LUONTOSELVITYS. Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue. Henna Koskinen LUONTOSELVITYS Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue Henna Koskinen 25.5.2016 Johdanto Tämä luontoselvitys on laadittu tarkoituksenaan tuoda esiin alueelta mahdollisesti löytyvät luonnonsuojelulain, metsälain,

Lisätiedot

Torstai 27.8. teema: erilaiset kasvupaikat kivennäis- ja turvemailla

Torstai 27.8. teema: erilaiset kasvupaikat kivennäis- ja turvemailla Torstai 27.8. teema: erilaiset kasvupaikat kivennäis- ja turvemailla 8-9 luento 9-11 maastokohteita + esityksiä 11.30 lounas 12-16 maastokohteita + esityksiä 16.30 päivällinen ilta sauna (naiset 18-20,

Lisätiedot

Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit

Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit Sisältö Kasvupaikkatekijöiden merkitys metsänkasvuun Metsätalousmaan pääluokat puuntuottokyvyn ja kasvupaikan (kivennäismaa/turvemaa) perusteella Metsätyyppien merkitys

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI

Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI 892-401-5-100 Uurainen 2017 Mia Rahinantti Sisällys... 0 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 2.1. M-alue... 2 2.2. MY-alue... 3 3. Vaikutusarviointi... 3 4.

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA KYNSIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA KYNSIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA KYNSIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kiinteistön 409-29-19 alueella 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA...

Lisätiedot

HÄMEENJÄRVI Tielinjausvaihtoehtojen VeA ja VeB luontoselvitys

HÄMEENJÄRVI Tielinjausvaihtoehtojen VeA ja VeB luontoselvitys LUONTOSELVITYS 31.8.2012 Maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata) kukkimassa 10.7.2012 retkeilyreitin linjauksella Natura-alueella Heinisuolla. Kuva Jari Venetvaara HÄMEENJÄRVI Tielinjausvaihtoehtojen VeA

Lisätiedot

Lentävänniemi eteläosan, asemakaava-alueen nro kasvistoarvoista

Lentävänniemi eteläosan, asemakaava-alueen nro kasvistoarvoista 1 Lentävänniemi eteläosan, asemakaava-alueen nro. 8354 kasvistoarvoista Johdanto Selvitysalueen kasvillisuutta, kasvistoa ja avainbiotooppeja inventoitiin vuoden 2012 syyskesällä. Alueelta ei löydetty

Lisätiedot

Aulangon Vohtenoisiin suunniteltavan siirtolapuutarhan ympäristön luontoselvitys vuonna 2013

Aulangon Vohtenoisiin suunniteltavan siirtolapuutarhan ympäristön luontoselvitys vuonna 2013 Aulangon Vohtenoisiin suunniteltavan siirtolapuutarhan ympäristön luontoselvitys vuonna 2013 Heli Jutila 2013 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 28 2013 1 Kannen kuva: Vohtenoisen peltoa (kuvio 1) ja saarekkeita

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS. Sepänkatu 9 A 7 90100

HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS. Sepänkatu 9 A 7 90100 HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Sepänkatu 9 A 7 90100 AIRIX Ympäristö Oy Pl 453 Salhojankatu 42 33101 Tampere Puh. 010-2414000 Fax 010-241 4001 etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

KAIVOLAN ALUEEN JATKON LUONTOKARTOITUS

KAIVOLAN ALUEEN JATKON LUONTOKARTOITUS KAIVOLAN ALUEEN JATKON LUONTOKARTOITUS Kuvaaja Aimo Haapakoski 1 KAIVOLAN ALUEEN JATKON LUONTOKARTOITUS JOHDANTO Kaivolan alueen jatkon luontokartoitus tehtiin kaavan laadinnan pohjaksi kevään ja kesän

Lisätiedot

... 2/2005. Salon seudun lehtojen kasvimuutokset 70 vuoden ajanjaksolla. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Arto Kalpa, Antti Lammi TURKU 2005

... 2/2005. Salon seudun lehtojen kasvimuutokset 70 vuoden ajanjaksolla. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Arto Kalpa, Antti Lammi TURKU 2005 Y m p ä r i s t ö o p a s 999 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 2/2005 Arto Kalpa, Antti Lammi Salon seudun lehtojen kasvimuutokset 70 vuoden ajanjaksolla TURKU 2005... LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Nro Sivu 1 (2 ) Viranomaispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Nro Sivu 1 (2 ) Viranomaispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Nro 788113 Sivu 1 (2 ) Viranomaispalvelut 19.09.2018 Maankäytön suunnittelu Hämeenlinnan kaupunki Wetterhoffinkatu 2 13100 HÄMEENLINNA 10 LAUSUNTO Kohde Kaavoitus Päiväys 19.09.2018

Lisätiedot

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1 2 UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1. Tausta

Lisätiedot

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015)

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset kasvit

Lisätiedot

TALVIVAARAN ALUEEN KASVILLISUUSINVENTOINTIEN RAPORTTI

TALVIVAARAN ALUEEN KASVILLISUUSINVENTOINTIEN RAPORTTI TALVIVAARAN ALUEEN KASVILLISUUSINVENTOINTIEN RAPORTTI Aulikki Laine lokakuu 2004 i TALVIVAARAN ALUEEN KASVILLISUUSINVENTOINTIEN RAPORTTI TALVIVAARAN ALUEEN KASVILLISUUSINVENTOINTIEN RAPORTTI LapinVesitutkimus

Lisätiedot

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Kutveleen kanava Kukonharjun kanava Käyhkään kanava Telataipaleen kanava 2003 FRANK HERING Helsingin yliopisto Aikuiskoulutuskeskus Kotkan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VALKIAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavamuutos koskee korttelialueita 3 ja 4 sekä maa- ja metsätalousalueita. Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Tukimaa 214-407-1-68.

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KimmoKaava Ekotoni Ky 1. Tausta ja lähtökohdat Huvilakorttelin alueelle on SKOY:n toimesta laadittu ranta-asemakaava

Lisätiedot

PUTTOSENKULMAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

PUTTOSENKULMAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS PUTTOSENKULMAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MENETELMÄT... 3 2.1 KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPIKARTOITUS... 3 2.2 LIITO-ORAVAKARTOITUS...

Lisätiedot

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Sisältö 1 Johdanto 1 2 Maanomistus- ja suojelutilanne 1 3 Menetelmät 1 4 Alueen kuvaus 1 4.1 Hydrologinen tila.............................

Lisätiedot

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016)

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016) SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016) Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset

Lisätiedot

MAR-C1002 Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, luontotekijät (6 op) 2015 KASVIOPPI

MAR-C1002 Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, luontotekijät (6 op) 2015 KASVIOPPI MAR-C1002 Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, luontotekijät (6 op) 2015 KASVIOPPI FM Aapo Ahola 23.9. 25.11.2015 Kurssin järjestelyt 1,5 op kontaktiopetusta 9 h ja itsenäistä opiskelua 30 h vanhojen vaatimusten

Lisätiedot

Näiden neljän lähteikön luonnontilan säilyminen riippuu pohjavesivaikutuksen säilymisestä.

Näiden neljän lähteikön luonnontilan säilyminen riippuu pohjavesivaikutuksen säilymisestä. VENKAAN LÄHTEEN NATURA-ARVIOINNIN TÄYDENNYS 9.9.2012 Krister Karttunen Lausunnossaan (23.1.2012) Kollaja-hankkeen Venkaan lähteen (FI1103801) Natura-arvioinnista Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky Asiakirjatyyppi Kasvillisuusselvitys Päivämäärä 12.9.2012 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS TAALERITEHTAAN

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 1 ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 16.11.2015 Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Luontoselvitys. Vihtalampi Mia Rahinantti

Luontoselvitys. Vihtalampi Mia Rahinantti Vihtalampi 892-403-1-161 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Maastoselvitys... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 Kasvillisuusluettelo... 7 Lähteet... 8 Kartta 1. Taustaa Selvitysalue sijaitsee Uuraisten kunnassa,

Lisätiedot

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN Lajien tunnistaminen on biologinen perustaito, jonka oppii parhaiten lajeja tutkimalla, keräämällä tai kuvaamalla. Eliökokoelman voit laatia joko perinteisessä tai digitaalisessa

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI Kaarina, Ravattula Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Muikunvuoren tutkimuskohde sijaitsee Kaarinan pohjoisosissa Ravattulassa lähellä Turun rajaa peruskarttakoordinaattien

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET. Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku

SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET. Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku 1 SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET Raportti 1/2008 Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku 2 SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA 2.12.2007 LUONTO 15.1 2008 1. TAUSTAA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VALKIAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavamuutos koskee korttelialueita 3 ja 4 sekä maa- ja metsätalousalueita. Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Tukimaa 214-407-1-68.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA III PÄHKINÄINEN JULKAISU 4/86

TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA III PÄHKINÄINEN JULKAISU 4/86 TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA III PÄHKINÄINEN JULKAISU 4/86 PÄHKINÄISTEN EHDOTETUN LUONNONSUOJELUALUEEN ELOLLISEN LUONNON

Lisätiedot

Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013

Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Nokian kaupunki Tekninen keskus Harjukatu 21 37100 NOKIA Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Luontoselvitys M. Ranta Talaskuja 14 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 miraranta@hotmail.fi TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 10 Vastaanottaja Ilmatar Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 30.7.2012 Viite 82142499-05 HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA-

Lisätiedot

Hailuodon Marjaniemen alueen kasvillisuusinventointi

Hailuodon Marjaniemen alueen kasvillisuusinventointi Hailuodon Marjaniemen alueen kasvillisuusinventointi Merinätkelmää Marjaniemen majakan edustalla Karita Saravesi 1 1. Taustaa Hailuodon Marjaniemen alueen rakennuskanta ja sitä ympäröivä kasvillisuus muodostavat

Lisätiedot

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pekka Routasuo 15.12.2015 ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Metsänhoidon perusteet

Metsänhoidon perusteet Metsänhoidon perusteet Kasvupaikkatekijät, metsätyypit ja puulajit Matti Äijö 18.9.2013 1 KASVUPAIKKATEKIJÄT JA METSÄTYYPIT kasvupaikkatekijöiden merkitys puun kasvuun metsätalousmaan pääluokat puuntuottokyvyn

Lisätiedot

LIITE 5. Luodesuon kasvillisuus ja luontotyyppiselvitys

LIITE 5. Luodesuon kasvillisuus ja luontotyyppiselvitys LIITE 5 Luodesuon kasvillisuus ja luontotyyppiselvitys 67090252 10.11.2009 Vapo Oy Luodesuon kasvillisuusselvitys, Kiuruvesi Vapo Oy, Luodesuon kasvillisuusselvitys, Kiuruvesi 1 Sisältö 1 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 18.8.2015 Ranta-semakaavan

Lisätiedot

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1 UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Turpeisen nimisen järven pohjois- ja etelärannalla Taivalkosken kunnassa. Tässä

Lisätiedot

NUIJAMAAN UUDEN TULLI- JA RAJA-ASEMAN LUONTOSELVITYS

NUIJAMAAN UUDEN TULLI- JA RAJA-ASEMAN LUONTOSELVITYS NUIJAMAAN UUDEN TULLI- JA RAJA-ASEMAN LUONTOSELVITYS LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristötarkastaja vs Raija Aura 8.6.2001 1. YLEISTÄ Suunnittelualue on valtaosin tasaista, rehevää pelto- ja

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue... 3 4. Tulokset...

Lisätiedot

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Silvestris luontoselvitys oy 3.9.2009 Silvestris luontoselvitys oy Hill Side Golf luontoselvitys 2009 2 (8) Sisältö 1. Luontoselvitykset tavoite ja menetelmät...3 2.

Lisätiedot

Siirin ja Velssin kasvillisuuskartoitus Heli Jutila

Siirin ja Velssin kasvillisuuskartoitus Heli Jutila Siirin ja Velssin kasvillisuuskartoitus Heli Jutila 4.1.2013 1 Saniaisvaltainen kuvio ja lehtomaista kangasta kuviolla 36. 10.7.2009. Punakärpässieniä kuvilla 20. 21.9.2012. Valokuvat ovat Heli Jutilan,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohdekartta

Lisätiedot

Rymättylän kunta. Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys

Rymättylän kunta. Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys 31.8.0 Sisältö: 1 JOHDANTO 1 2 TYÖN SUORITTAMINEN JA MENETELMÄT 1 2.1 SELVITYSALUE JA TYÖVAIHEET 1 2.2 ARVOKKAIDEN ALUEIDEN VALINTAPERUSTEET 1 2.3 UHANALAISUUSLUOKITUS

Lisätiedot

Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö

Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö Luontoarvot Tässä kuvatut luontoarvot perustuvat hoito- ja käyttösuunnitelmatyön yhteydessä tehtyihin havaintoihin sekä alueelta

Lisätiedot

ABK Vapo Oy. Sievin Säilynnevan kasvillisuusselvityksen täydennys

ABK Vapo Oy. Sievin Säilynnevan kasvillisuusselvityksen täydennys 67080456.ABK 22.8.2008 Vapo Oy Sievin Säilynnevan kasvillisuusselvityksen täydennys 9M607155 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 MAASTOTÖIDEN TULOKSET 1 3 SÄILYNEVAN HUOMIONARVOISET ELINYMPÄRISTÖT SEKÄ NIIDEN MERKITYS

Lisätiedot

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS Aallokas Oy 26.6.2017 Y-tunnus 2678475-5 Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS 1. Menetelmät 1.1. Selvitetyt luontoarvot Luontoselvityksen tarkoitus oli löytää tutkimusalueelta luontokohteet,

Lisätiedot

Motit liikkeelle. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen

Motit liikkeelle. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen Motit liikkeelle Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen Motit liikkeelle -hankeen tavoitteena on: Lisätä metsänomistajien tietoisuutta omistamiensa metsien

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot