Tilat ja työympäristö näkökulmia monitilatoimistoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilat ja työympäristö näkökulmia monitilatoimistoon"

Transkriptio

1 Tilat ja työympäristö näkökulmia monitilatoimistoon Suvi Nenonen, FT Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto Olli Niemi, TT Dosentti, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Neljän vuodenajan kansana suomalaiset ovat edelläkävijöitä erinomaisten työympäristöjen tekemisessä. Tarkastelemme toimistojen kehittymistä 1900-luvulla sekä yleensä Suomessa. Tämän jälkeen esitellään monitilatoimiston suunnitteluohje sekä esimerkki vaihtoehtoisesta työympäristöstä. 1 Työympäristöjen kehittyminen 1900-luvulla Työympäristöt ovat kehittyneet sekä tuotantoteknisen että informaatio- ja kommunikaatioteknologisen murroksen saatossa. Niiden kehittymisen eri vaiheita voidaan tunnistaa yhteensä seitsemän 1900-luvulla [1]. Toimistojen muodonmuutos on koottu taulukkoon luvun alkuvaiheessa työympäristöt olivat avaria avotoimistoja, joissa konekirjoittajattaret istuivat ahtaasti riveissä ja työnjohtaja valvoi työtä joukkojensa edessä. Toimisto oli tehdasmaisen linjaston perusteella tehty tehokkaan ja vahdittavan työskentelyn avoin tila. Talous ja rakennustekniikka kehittyivät 1950-luvulla toisen maailmansodan jälkeen. Silloin rakennettiin, ja rakennetaan edelleen erityisesti Yhdysvalloissa, korkeita toimistotorneja syvine ja avoimine kerroksineen. Tässä toimistojen kehittymisen toisessa vaiheessa etenkin Pohjoismaissa käytössä oleva toimistohuone syntyi, kun johtajat siirtyivät joukkojensa edestä omiin, henkilökohtaisiin toimistohuoneisiinsa ja työntekijät työskentelivät avoimissa tiloissa [1]. Saksalainen käsite maisemakonttori Bureaulandschaft siirsi työympäristöjen kehittämisen Eurooppaan noin kymmenen vuotta myöhemmin. Tässä työympäristössä haluttiin madaltaa ja murtaa hierarkiaa, tukea ja arvostaa vuorovaikutusta sekä kehittää tiloja yhteiselle työskentelylle. Maisemakonttori levisi nopeasti useisiin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin: avoimet alueet ja samanlaiset työpisteet nähtiin kuitenkin enemmän raa an tehokkuuden vertauskuvina kuin sosiaalisuuden ja ystävällisyyden alustoina. Yritykset eivät vielä olleet kypsiä luopumaan asemaan ja arvostukseen liittyvistä toimistohuoneista. Johtajalla säilyi suurin huone korkeine tuolin selkänojineen sekä suurine pöytineen. Käyttäjien aktiivisuus ja työntekijöiden oikeuksien laajeneminen johti neljännessä vaiheessa 1970-luvulla avoimen maisemakonttori-konseptin vähenemiseen. Työntekijät eivät halunneet vetoisia ja äänekkäitä tiloja, joissa luonnonvalo oli vähäistä. Yksityisyyden puutteeseen haluttiin vaikuttaa: syntyi erilaisia säädöksiä mm. tilamäärästä henkilöä kohti sekä luonnonvalon määrästä. Henkilökohtaiset toimistohuoneet palasivat Pohjoismaihin; kuitenkin Tanskassa käytettiin edelleen eniten avotoimistoja. Ruotsalaiset kehittivät kombi-toimiston, jossa yhdistettiin suljettua ja avointa tilaa. USA:ssa kehitettiin puolestaan toimistoseinäkkeet jakamaan avointa tilaa pienemmiksi työtiloiksi [2]. Teknologian kehittyminen ja talouskasvu vaikuttivat 1980-luvun toimistosuunnitteluun. Julkisivuihin kiinnitettiin huomiota, ja esimerkiksi muuttuneet LVI-järjestelmät mahdollistivat uusia ratkaisuja Taulukko 1. Toimistojen kehitysvaiheet. Vaihe ja ajankohta Kehitysajuri Toimistoratkaisu luvun alkuvaihe Tehtaan tuotantolinjaratkaisun soveltaminen toimistotyöhön luku Kehittynyt talous sekä rakennustekniikka Avara avotoimisto, jossa työnjohtaja valvoi työtä joukkojen edessä Toimistohuone johtajille, avoin tila työntekijöille luku Hierarkian madaltaminen ja murtaminen Maisemakonttori luku Työntekijän oikeudet Kombitoimisto luku Taloteknologian kehittyminen Älykkäät toimistot luku Informaatio- ja kommunikaatio- Fyysiset ja virtuaaliset työympäristöt teknologian kehittyminen luku Mobiili, liikkuva työ Monitilatoimistot 99

2 toimistoihin. Älykkäällä talotekniikalla tarkoitetaan ennalta valittujen sähköisten järjestelmien toimintaohjeiden mukauttamista ennakoimalla muuttuvia olosuhteita, tilanteita tai käyttäjien toiveita sekä oppimalla säännönmukaisesti toistuvista asioista. Tavoite on parantaa käyttäjien olosuhteita mahdollisimman taloudellisesti ja lisätä tuottavuutta, kun kyseessä ovat liiketilat. Älytalolla, tarkoitetaan älykästä rakennusta eli rakennusta, joka mukautuu käyttäjän tarpeiden mukaan [3]. Rakennuksen älykkyyden lisäksi henkilökohtainen tietokone alkoi olla toimiston tärkeimpiä välineitä. Käyttäjätyytyväisyyden tutkimisessa tunnistettiin korrelaatio tyytyväisyyden ja tilan säätelymahdollisuuksien välillä: avautuvat ikkunat, ilmastoinnin sääntö, maiseman merkitys ja näköala ulos nousivat tärkeiksi tekijöiksi [4 ja 5] luvulla toimistoon sijoitettiin vielä paljon informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa, mutta varsinainen seitsemäs työympäristöjen evoluutiovaihe alkoi mobiilin teknologian myötä. Työntekijä ei ollut enää paikkaan sidottu ei toimistossa eikä sen ulkopuolella. Myös työajan käsite muuttui. Fyysisen tilan rinnalle tuli uusi virtuaalinen ja digitaalinen toimintaympäristö. Samanaikaisesti tilan tarve alkoi vähentyä ja pohjoismainen tapa suunnitella tiloja erilaisia käyttötarkoituksia varten yleistyi. Toiminta- ja tarkoituslähtöinen tilasuunnittelu lisääntyi, sekä monipaikkainen työskentely toi uusia haasteita. Samaan aikaan kiinteistöjohtamisen strateginen merkitys tunnistettiin ja työympäristöön ryhdyttiin kiinnittämään huomiota resurssina [6]. Terveellinen ja turvallinen työympäristö yksilölle on tärkeää, mutta työympäristön mahdollisuudet tukea yhteisöllisyyttä sekä yhteistyötä korostuvat tietotyön lisääntyessä entisestään [7]. Meneillään on vahva muutos monitilatoimistoihin ja -ratkaisuihin, jossa tarjotaan yksilöille ja ryhmille erilaisia tilavyöhykkeitä ja tilatyyppejä. Stabiili ja staattinen ratkaisu ei riitä. 2 Suomalaisen kehittämisen historiaa Suomalaista työympäristöjen kehittymistä voidaan kuvata kolmena aaltona. Ensimmäisessä aallossa luotiin ensimmäiset suomalaiset vaihtoehtoiset työympäristökonseptit, joista SOL-city on edelleen voimissaan. Tutkija Paalumäki toteaa, että toimitilat ja niiden sisustus voivat olla vahva vaikuttamisen keino johtajalle, joka haluaa käyttää niitä hyväkseen. Niiden avulla johtaja voi vaikuttaa siihen, miten työntekijät ymmärtävät yrityksen olemassaolon tarkoituksen sekä oman tehtävänsä ja roolinsa työyhteisössä. Ne ovat vakaa ja luotettava kiinnekohta, organisatorisen muistin kantaja. Tietoisesti käytetty symboliikka on erityisen vaikuttavaa, mikäli se on uskottavasti punottu kiinteäksi osaksi yrityksen johdon koko filosofiaa ja toimintaa. Toimitila, tavarat ja erilaiset merkit eivät ole vain ulkoisen imagon rakennusaineita tai työn mykkiä kulisseja. Ajan mittaan ne juurtuvat monin tavoin kiinteäksi osaksi yrityksen sisäistä arkipäivää ja käytännön toimintoja. Ne rakentavat käsitystä yrityksen omaleimaisuudesta, ja niitä voidaan käyttää hyväksi ihmisiä johdettaessa [8]. Työympäristöjen kehittäjä ja tutkija Michael Joroff osallistui tässä vaiheessa suomalaiseen työympäristöjen kehittämiseen jäsentäen mm. eritasoisia työympäristömuutoksia. Hänen mukaansa toimitiloja tullaan tarvitsemaan aina, mutta niiden luonne muuttuu. Työntekijät ja työnantajat edellyttävät tulevaisuudessa työympäristöltään monipuolisempia toiminnallisuuksia kuin tähän asti [9]. Vuonna 2005 Tekes aloitti Tila-ohjelman, jossa keskityttiin niin fyysisen, virtuaalisen kuin sosiaalisen työympäristön kehittämiseen. Sekä työympäristöjen tuottajat että käyttäjät ovat osallistuneet lukuisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Tällä hetkellä ohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä, sekä kehittää tiloihin liittyvää käyttäjäosaamista ja tilojen elämyksellisyyttä. Loppuvaiheessa ohjelma painottuu muuttuviin käyttäjätarpeisiin asumisen, työnteon, oppimisen, kaupan, hyvinvoinnin, viihteen ja teollisuuden tiloissa. Vuoden 2012 alussa julkistettiin Käyttäjälähtöiset tilat -opas, joka on kattava yhteenveto suomalaisesta tilaosaamisesta niille henkilöille ja organisaatioille, jotka vastaavat toimitilojen ja toimintaympäristöjen kehittämisestä. Mukana on useita kirjoittajia ja ammattilaisia, jotka tuovat uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ja käyttöön. Opas sisältää tietoa ja käytännön vinkkejä työympäristöjen suunnitteluun sekä työympäristömuutosprosessien läpiviemiseen. Oppaassa keskitytään tilojen käyttöön kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta [10]. Kolmas aalto on alkamassa, ja se keskittyy yhä enemmän työympäristöjen verkostoon sekä työympäristöihin osana muita tilasegmenttejä ja kaupunkirakennetta. Tulevaisuuden työympäristöt ovat monipaikkaisia [11]. Yksi Aalto-yliopiston BEStutkimusryhmän tutkimuskohde on ns. Co-working (rinnakkain työskentely) -tilat. Niillä tarkoitetaan työympäristöjä, joita jäsenet (yksityisyrittäjät, free lancerit, mobiilit työntekijät yms.) voivat käyttää omiin työtehtäviinsä jäsenmaksua vastaan, ja joissa tilojen lisäksi tarjotaan jäsenille yhteisön tuomia etuja ja lisäarvoa. Vuodesta 2006 lähtien tarjolla olevien co-working-konseptien määrä on vuo- 100

3 sittain kaksinkertaistunut, ja co-working-tiloja eri konsepteilla on nyt maailmanlaajuisesti noin Co-working-tilat ovat usein monitilatoimistoja, eli niistä löytyy tiloja erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten yksin ja yhdessä tehtävään työhön, kokouksiin, workshopien pitämiseen sekä seminaareihin. Tilat ovat usein muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin. Kodikkuus ja viihtyisyys sekä epämuodollinen ilmapiiri kuvaavat monen co-working-tilan tunnelmaa [12 ja 13]. Heikompi Avoimen vuorovaikutuksen Lyhytaikaisen pistäytymisen YHTEISTYÖ Parempi Intensiivisen yhteistyön Itsensiivisen yksilötyön KESKITTYMINEN Parempi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry 3 Monitilatoimiston suunnitteluohje Monitilaratkaisun ajatuksena on, että työnteko tapahtuu siihen kulloinkin parhaiten sopivissa tiloissa, ja koko työprosessin perusluonne on sen mobiilisuus, siirrettävyys. Siirtyminen monitilaratkaisuun alkaa työn analyysistä. Työn analyysin avulla selvitetään yrityksen perustehtävä sekä millaista työtä ja työnkuvia organisaatiossa esiintyy. Niin ikään pyritään ennakoimaan, millainen työtehtävien tarve tulevaisuudessa on. Lähtökohtana on kiinteistölähtöisyyden sijaan käyttäjälähtöisyys. Meneillään on vahva muutos monitilatoimistoihin ja -ratkaisuihin, joissa tarjotaan yksilöille sekä ryhmille erilaisia tilavyöhykkeitä ja tilatyyppejä. Stabiili ja staattinen ratkaisu ei riitä. Monitilaratkaisun ajatuksena on, että työnteko tapahtuu siihen kulloinkin parhaiten sopivissa tiloissa, ja koko työprosessin perusluonne on sen monipaikkaisuus ja liikkuvuus. Tilojen käyttötapaan kiinnitetään huomiota uudella tavalla: jokaisella henkilöllä ei välttämättä ole omaa työpistettä, vaan hänen käytössään on työpisteiden valikoima eri työtehtäviä varten. Siirtyminen monitilaratkaisuun alkaa työn analyysistä. Työn analyysin avulla selvitetään yrityksen perustehtävä sekä organisaatiossa esiintyvä työ ja työnkuva. Niin ikään pyritään ennakoimaan, millainen työtehtävien tarve tulevaisuudessa on. Lähtökohtana on kiinteistölähtöisyyden sijaan käyttäjälähtöisyys [10]. Monitilatoimisto on tietotyön murroksen synnyttämä uusi, joustava ja muunneltava tilakonsepti. Se tarjoaa toiminta-alustan lisääntyvälle ja monimuotoistuvalle yhteistyölle. Monitilatoimisto mahdollistaa sopivan työtilan valinnan kulloiseenkin työtehtävään. Avoimella alueella tehdään työtehtäviä, jotka vaativat vuorovaikutusta ja/tai eivät ole häiriöherkkiä keskeytyksille. Keskittymistä vaativille töille on rauhallisia työtiloja sekä erikokoisille ja erityyppisille neuvotteluille sekä yhteistyötilanteille ryhmätyötiloja ja kohtaamispaikkoja [14]. Mukaellen Ehrlichin ja Bitterin [15] jäsentelyä olemme kehittäneet viitekehyksen monitilatoimiston erilaisille vyöhykkeille (kuvio 1). Heikompi Kuva 1. Monitilatoimiston vyöhykkeitä Ehrlichin ja Bitterin mallista [15]. Uudenlaiset tavat käyttää monitilatoimistoa ovat lisääntyneet kehittyvän tieto- ja kommunikaatioteknologian myötä: mukana kannettavat laitteet eivät sido työntekijöitä yhteen kiinteään työpisteeseen. Monitilatoimiston suunnitteluohje julkaistiin syksyllä 2012 yhtenä tuloksena Aalto-yliopiston, Työterveyslaitoksen, Turun yliopiston sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun Käyttäjälähtöiset toimistotilat -hanketta (www.ttl.fi/toti). Suunnitteluohjeeseen on koottu suosituksia useista eri lähteistä seuraten kansainvälistä kehitystä [16 ja 17]. Monitilatoimiston suunnitteluohjeen sisältöön kuuluu katsaus toimistojen kehittymiseen, monitilatoimiston muutosprosessien vaiheet sekä tieto käyttäjien profiloinnista. Tämän jälkeen käydään läpi eri vyöhykkeillä olevia tilatyyppejä sekä kuvataan niiden suunnitteluun ja käyttöön liittyviä ohjeita. Kullekin tilatyypille on jäsennetty käyttötarkoituksia ja arvioitu tilatyypin hyviä sekä huonoja puolia. Suunnitteluohjeen tavoite on toimia materiaalina uusien tilaratkaisujen sekä uusien tilojen käyttötapojen kehittämisessä. 4 Esimerkki vaihtoehtoisesta työympäristöstä: Suomen yliopistokiinteistöt Oy 4.1 Lähtötilanne Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n 16 työntekijää muutti keväällä 2011 perinteisestä huonetoimistoeli ns. koppikonttoriratkaisusta uusittuun monitilatoimistoon. Muutoksen syynä oli lisääntynyt tilantarve sekä käyttäjien kokemus siitä, että vanha tila ei tukenut riittävästi yhteistä tekemistä, eikä se myöskään tukenut haluttua mielikuvaa innovatiivisesta yrityksestä. Tilojen toivottiin viestivän avoimuutta, läpinäkyvyyttä sekä kustannustehokkuutta, ja niistä toivottiin innostavia sekä viihtyisiä. 101

4 Tavoitteena oli myös testata, miten perinteisestä koppikonttorista voitaisiin tehdä moderni työtilaratkaisu, ja kuinka kalliita muutostyöt olisivat uuteen verrattuna [18]. 4.2 Työympäristömuutos Työympäristömuutoksessa käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden avulla tutkittiin kolmea erilaista toimintaskenaariota, joita olivat: staattinen kotipesä, dynaaminen mobiili kotipesä ja mobiili monipaikkainen tuhkapilvi. Tuhkapilvi -skenaario oli valinta, koska osalla työntekijöistä olisi omat työpisteet, ja osalla työpisteratkaisu oli luonteeltaan sopiva mobiilimpaan työhön. Ratkaisuun kuului myös lounge-monikäyttötila, kahvilatila sekä ennen työpistetiloja sijaitsevia erikokoisia neuvotteluhuoneita. Tilaan sijoitettiin kaksi puhelinkoppia ja kaksi parityöskentelyhuonetta [19]. Vanhasta toimistosta purettiin kaikki sisäseinät. Tilaan tehtiin avoimuutta viestivät ja ääntä hyvin eristävät lasiseinät puskusaumoilla (rakenteetonta arkkitehtuuria), jolloin parityöskentelytilasta ja puhelinkopeista tuli avoimempia kuin perinteinen ratkaisu olisi ollut. Myös hissiaulaan tehtiin lasiseinä, jolloin vieraat näkevät mitä tiloissa tapahtuu. Sisäympäristön parantamiseksi tilaan asennettiin korkeatasoinen akustiikka kokolattiamatto sekä kattoon akustiikkalevy, joka oli 20 cm irti katosta. Avotilojen haittoina on pidetty melua, valaistusta, lämpötilaa, ilmanlaatua ja työntekijöiden keskittymisongelmia. Tässä ratkaisussa tila ei kaiu, ja vaikka puhe kuuluu jopa yhdeksän metrin päähän, ei se häiritse. Työntekijät eivät halua tilaan keskustelua vaimentavaa peittoääntä, koska muiden käymät keskustelut koetaan hyödyllisiksi oman työn kannalta. Sisäympäristön haasteeksi nousi ilmanlaatu, sillä vanhan rakennuksen puitteissa ilmanvaihtoa ei voitu tehostaa [18]. 4.3 Käyttäjien kokemuksia Kesällä 2011 tehtiin haastattelututkimus [14], jossa kartoitettiin organisaation henkilöstön kokemuksia ja mielipiteitä toimitilan muutoksesta. Ennakkoasenne monitilaratkaisua kohtaan oli suurimmalla osalla vastaajista joko positiivinen tai neutraali: 40 %:lla positiivinen asenne, 40 %:lla neutraali asenne ja 20 %:lla negatiivinen asenne. Erityisesti johtotaso suhtautui ratkaisuun positiivisesti. Negatiiviset ennakkoasenteet liittyivät lähinnä pelkoon uuden monitilaratkaisun meluisuudesta, rauhattomuudesta ja oman työhuoneen puuttumisen aiheuttamista ongelmista työn tekemisessä. Positiiviset muutokset on listattu taulukkoon 2. Haastateltujen näkemykset uusien työtilajärjestelyiden vaikutuksista omaan työviihtyvyyteensä olivat pääosin hyvin positiivisia. Lisääntynyt vuorovaikutus ja vahvistunut yhteenkuuluvuuden tunne lisäsivät selvästi työviihtyvyyttä. Työssä viihtyminen koettiin selkeästi aikaisempaa paremmaksi. Yksinäisyyden tunne, joka oli vanhassa ratkaisussa yleinen, oli kadonnut, ja tilalle oli tullut yhteisöllisyyden tunne. Myös tilan esteettiset ratkaisut sekä tiedonkulun vaivattomuus ja nopeus lisäsivät työviihtyvyyttä. Monitilaratkaisu koettiin selkeästi paremmaksi ratkaisuksi kuin aikaisempi huonetoimisto, ns. koppikonttori. Negatiivisiksi piirteiksi kaksi henkilöä koki lievän rauhattomuuden tunteen ja keskittymisen vaikeuden joissakin tilanteissa, mutta hekin pitivät uutta työympäristöä aiempaa parempana. Erona aiempaan tilaympäristöön koettiin yksityisyyden erilaisuus mm. yksityisten puheluiden ja muiden privaattiasioiden hoitamisessa, sekä joka päivä eri paikassa työskenteleminen. Omien yksityisasioiden hoitaminen erillisissä äänieristetyissä huoneissa vaati tottumista [14]. Haastattelutulokset osoittivat koetun sisäympäristön olevan hyvä, ja siihen oltiin tyytyväisiä. Kui- Taulukko 2. Muutoksen positiiviset kokemukset. Muutoksen vaikutus Positiiviset kokemukset Asenne monitilaratkaisuun Akustiikka luultua parempi Neutraalit ja negatiiviset asenteet muuttuivat positiivisiksi Tiedonkulku yhteisössä Tiedonkulun nopeus, helppous ja välittömyys; tiimien välisen yhteistyön lisääntyminen; ajan tasalla pysyminen; tiedonkulun avoimuus; ideoinnin lisääntyminen sekä päätöksenteon nopeutuminen Tila Tilojen moninaisuus ja monipuolisuus, tilan esteettisyys (raikas, valoisa, kaunis, miellyttävä, pirteä, iloinen, värikäs, nykyaikainen, kodikas), mahdollisuus vetäytymiseen, hyvä akustiikka, tilan rauhallisuus sekä aktivoiva ja motivoiva ympäristö Tilojen monikäyttöisyys ja määrittelemättömyys; tilan läpinäkyvyys ja avoimuus Työyhteisö Yhteenkuuluvuuden lisääntyminen, työyhteisön avoimuus, hierarkkisuuden poistuminen, työilmapiirin parantuminen sekä helppous päästä työyhteisöön sisälle 102

5 tenkin koko ilmanvaihdon korjaaminen oli ollut mahdotonta, koska jokaisen kerroksen talotekniset järjestelmät ovat osa koko rakennuksen taloteknistä kokonaisuutta. Neuvotteluhuoneeseen asennettiin hiilidioksidipitoisuutta mittaava langaton Wirepas-sensori, joka tuotti reaaliaikaista CO 2 - käyrää videotykin kautta huoneen seinälle. Käyrä nousee pikkuhiljaa, mutta taittuu alaspäin melkein heti, kun ovi avataan. Reagointiviive johtunee siitä, että sensori on asetettu takaseinälle suuren tvmonitorin taakse. Kymmenen minuutin kuluttua oven avaamisesta ilma on raikas. Huoneen lämpötila ei kuitenkaan ole laskenut. CO 2 -tason laskiessa vähenee ihmisen kokema kuumuuden tunne olotila helpottuu. Hiili dioksidimäärän nopea väheneminen oven avauksella osoittaa, että perinteisen koppikonttorin sisäilman laadun parantaminen pelkästään ilmanvaihtoa tehostamalla edellyttää huomattavasti suurempia investointeja kuin avoimessa toimintaympäristössä. Näiden tulosten perusteella voidaan esittää oletus, että monitilatoimistossa ilmanlaatu on parempi kuin koppikonttorissa, koska tyhjän työpisteen hyvä ilma tulee muiden hyödyksi, kun taas tyhjässä koppikonttorissa oleva raikas ilma ei hyödytä ketään (normaalisti toimistojen käyttöaste vaihtelee %:n välillä). Monitilatoimistossa kokoustilan oven avaaminen parantaa ilmanlaatua jopa nopeammin kuin ikkunan avaaminen, mikäli oven takana on avointa tilaa. Perinteisessä koppikonttorissa oven avaaminen käytävään ei juurikaan helpota tilannetta, koska normaalisti käytävässä ei ole erillistä ilmanvaihtoa. Tällä havainnolla on suuri taloudellinen merkitys. Muutettaessa perinteinen koppikonttori monitilatoimistoksi ei välttämättä tarvitse lisätä ilmanvaihto-kapasiteettia, vaan ainoastaan huolehtia siitä, että neuvotteluhuoneisiin voidaan tarvittaessa lainata avotilasta raikasta ilmaa kuormitustilanteissa. Tutkimuksessa haetaan erilaisia ratkaisuja kuormituksen tasaamiseksi tai raikkaan ilman lainaamiseksi. Tällaisia ratkaisuja ovat edellä mainitun oven tai ikkunan avaamisen lisäksi luonnollista tai koneellista ilmanvaihtoa hyödyntävät, ääntä eristävät ilmankulkukanavat ja -käytävät. Mikäli opimme lainaamaan raikasta ilmaa avotilasta kuormitettuun tilaan, niin kalliita IV-investointeja ei tarvitse tehdä sisäilman laadun parantamiseksi. Tarvitaan vain raikkaan ilman tasausjärjestelmä. Säästöt korjauskustannuksissa ovat korjaushankkeen koosta riippuen jopa useita miljoonia ja prosenteissa mitattuna useita kymmeniä prosentteja. 5 Tulevaisuuden haasteet suomalaisille työympäristöille Monitilatoimistoon siirtyminen on vallitseva kehityssuunta, joka vastaa useaan kehitystrendiin, kuten kestävään kehitykseen, hyvinvointiin, eri-ikäisten työntekijöiden työskentelyyn työyhteisöissä sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehittymiseen. Kokemusten lisääntyessä pystymme yhä paremmin suunnittelemaan sekä tiloja että uusia tapoja käyttää tilaa. Suomalaisen työympäristön laadukkuutta ja myös sielukkuutta arvostetaan kansainvälisesti. Pohjoismainen suunnitteluperinne ja neljään vuodenaikaamme sopeutuvat sisäympäristöt ovat korkealaatuisia. Teknologian sulauttaminen työympäristöihimme on myös osa tulevaisuuden haasteita, joissa suomalainen osaaminen on edistyksellistä. Kaiken tämän lisäksi voimme nostaa esille suomalaiselle kulttuurille tyypillisen läheisen suhteen luontoon. Elvyttävien ympäristöjen merkitys työn vaatimusten kasvaessa lisääntyy [20 ja 21]. Luonnon läheisyys ja sen tuominen aidosti osaksi työympäristöjämme on yksi kilpailuvalttimme. Suomessa vuonna 2012 vieraillut englantilainen arkkitehti Jeremy Myerson on todennut jo aikaisemmin, että pohjoismaalaiset osaavat antaa työympäristöille ihmiskasvot he tietävät, miten työympäristön viihtyisyyttä luodaan [22]. Tästä meille ehkä itsestään selvästä seikasta on hyvä tehdä tulevaisuuden työympäristöjen entistä vahvempi menestystekijä. 103

6 Lähteet [1] Van Meel, J., The European Office Office Design and National Context. 010 Publishers, Rotterdam, [2] Bakke, J. W., (ed.) A Nordic Guide to Workplace Design. The Nordic Workplace Design for Knowledge Work, Norway, Nordic Innovation Center, [3] Technology Roadmap for Intelligent Buildings, 2002, CABA, Ottawa, Kanada, ISBN [4] Seppänen, O. (toim.) Tuottava toimisto Teknillinen korkeakoulu Konetekniikan osasto, LVI-tekniikan laboratorio, Raportti B [5] Clements-Croome, D., Creating the Productive Workplace, London: E&FN Spon, [6] Nenonen, S., Workplace for Knowledge Work a Resource in Real Estate. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research (NJSR). Vol. 1. No. 2. pp [7] Nenonen, S., Airo, K., Bosch, P., Fruchter, R., Koivisto, S., Gersberg, N., Rothe, P., Ruohomäki, V. and Vartiainen, M., Managing Workplace Resources for Knowledge Work. Final Report of ProWork-Project (www.proworkproject.com), [8] Paalumäki, A., Keltaisella johdetut. Artefaktit, johtaminen ja organisaation kulttuurinen identiteetti, Sarja A-5:2004, ISBN , [9] Horgen,T., Joroff, M., Porter, W. and Schön, D., Excellence by Design Transforming Workplace and Work Practice, NewYork, Wiley and Sons, [10] Anon. Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun, Helsinki, Tekes julkaisu 12/2011. [11] Haapamäki, J., Hakonen, M., Simanainen, K., Vartiainen, M., Nieminen, M.P. & Virtaharju, J. Kohti monipaikkaista virastoa opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin. Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus, [12] sivua lainattu [13] Kojo, I. and Nenonen, S., Workplaces for social Ecosystems User Experience in Hubs. Paper Presented in EFMC Research Symposium, Copenhagen, Danmark, [14] Nenonen, S., Niemi, O. ja Kannisto, E., Pärttö, M ja Saariluoma, P. Monitilatoimiston fyysinen ja sosiaalinen ilmasto, s , Sisäilmasto seminaari, Espoo, [15] Erlich, A. and Bichard, J-A., The Welcoming Workplace: Designing for Ageing Knowledge Workers. Journal of Corporate Real Estate. Vol. 10 Iss: 4, pp , [16] van Meel, J., Martens, Y. And van Ree, H. J., Planning Office Spaces: a Practical Guide for Manager and Designers, London: Laurence King Publishing, [17] Introduction_Main.html [18] Valli, M. Koppikonttorista monitilatoimistoon, Talotekniikka -lehti, [19] Yläoutinen, J., Workplace konsepti, Julkaisematon, [20] Nenonen, S., Rasila, H. & Hyrkkänen, U., Elvyttävä työympäristö tietotyölle.. Sisäilmasto seminaari, Espoo, [21] Rasila, H., Hyrkkänen, U. and Nenonen, S., Empowering Places for Knowledge Work Processes Methods for Assessing the Restorativeness of Office Environment, Paper Presented in Nordic Facility Management Conference, Center for Facilities Management, Technical University of Denmark, August, [22] Myerson, J., Bichard, J.-A., and Erlich, A., New demographics, New Workspace: Office Design for the Changing Workforce. Farnham, Surrey, England,

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Johanna Kosonen-Karvo 9.3.2012 Technopolis Vantaa 01-2012 DM# 917670 Kuka minä olen? Johanna Kosonen-Karvo Tuotantotalouden DI, TKK, 1997 Asiantuntija

Lisätiedot

Tulevaisuuden työympäristöt

Tulevaisuuden työympäristöt Tulevaisuuden työympäristöt Green Office-aamukahvit/ Ilmatieteen laitos ja Senaatti-kiinteistöt Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Muutoksesta Tilatehokkuudesta Toimitilakustannuksista Etä-/joustotyöstä

Lisätiedot

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN Virpi Ruohomäki FT, erikoistutkija, projektipäällikkö Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015, Helsinki Tutkimushankkeella menetelmiä, välineitä ja hyviä

Lisätiedot

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa?

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa? Rakennusfoorumi Talotekniikan laatu Onko kaikki kunnossa? Käyttäjän puheenvuoro Olli Niemi, dosentti, tutkimus, kehitys Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Perustettiin 2009 Yliopistolakiuudistuksen yhteydessä

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

TILAVISION TAVOITTEET

TILAVISION TAVOITTEET TILAVISION TAVOITTEET TOIMINTOJEN KESKITTÄMINEN JA JULKISTEN RAKENNUSTEN MONIKÄYTTÖISYYDEN LISÄÄMINEN TYÖYMPÄRISTÖN LAADUN TYÖN TUOTTAVUUDEN KÄYTTÖ- KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN ASUINRAKENTAMISEN

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Tila tukemassa toimintaa -monitilatoimiston hyödyt ja haasteet. Tutkimuspäällikkö, Dosentti Suvi Nenonen, Aalto-yliopisto, TTY

Tila tukemassa toimintaa -monitilatoimiston hyödyt ja haasteet. Tutkimuspäällikkö, Dosentti Suvi Nenonen, Aalto-yliopisto, TTY Tila tukemassa toimintaa -monitilatoimiston hyödyt ja haasteet Tutkimuspäällikkö, Dosentti Suvi Nenonen, Aalto-yliopisto, TTY Käsitteet Muutosajurit Monitilatoimisto Elvyttävä tila Yhteenveto http://www.thecoolhunter.com.au/design/creative-work-environments---do-you-work-in-one-/

Lisätiedot

Ilmanlaadun parantaminen tasaamalla olosuhteita tilojen välillä

Ilmanlaadun parantaminen tasaamalla olosuhteita tilojen välillä Ilmanlaadun parantaminen tasaamalla olosuhteita tilojen välillä Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Esityksen jäsennys Taustaa Oivallus ja idea

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa - Monipaikkainen Virasto (MoVi) projektin tuloksia

Kohti monipaikkaista virastoa - Monipaikkainen Virasto (MoVi) projektin tuloksia Kohti monipaikkaista virastoa - Monipaikkainen Virasto (MoVi) projektin tuloksia Tekesin Tila-ohjelman brunssi 22.9.10 projektipäällikkö Johanna Haapamäki johanna.haapamaki@tkk.fi 050 595 6806 Monipaikkainen

Lisätiedot

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖ- TYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Hannu Koskela Työterveyslaitos 13.3.2013 Haapakangas ym. 0 Tausta

Lisätiedot

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Johanna Varjo Turun ammattikorkeakoulu annu.haapakangas@turkuamk.fi Sisäilmastoseminaari 16.3.2016,

Lisätiedot

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa WorldGBC-raportti 23.4.2015 Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja toimitilojen vaikutuksista Yhteenveto Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja

Lisätiedot

OMISTA TYÖHUONEISTA MONITILATOIMISTOON KUINKA KÄY HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN?

OMISTA TYÖHUONEISTA MONITILATOIMISTOON KUINKA KÄY HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN? Hyvinvointia työstä OMISTA TYÖHUONEISTA MONITILATOIMISTOON KUINKA KÄY HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN? Virpi Ruohomäki, Marjaana Lahtinen, Pia Sirola ja Jari Latvala Työterveyslaitos Marjaana Lahtinen www.ttl.fi

Lisätiedot

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään?

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Kari Reijula, professori Teemajohtaja Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat teema-alue Esittäjän nimi 4.12.2012 Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kustannukset

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ Työympäristön suunnittelun haasteet miten erityyppisiä työtilaratkaisuja suunnitellaan ja mitkä työskentelytiloihin liittyvät asiat edistävät työhyvinvointia

Lisätiedot

08/02/2012. Kestävä kehitys käsittää 3 näkökulmaa

08/02/2012. Kestävä kehitys käsittää 3 näkökulmaa 1 08/02/2012 Kestävä kehitys käsittää 3 näkökulmaa 1. Ekologinen: energia, jätteet, hiilijälki Energiapihirakentaminen yleistyy Suomessakin, Euroopassa rakennetaan jo plusenergiataloja Työkalut rakennusten

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Lisätiedot

dosentti Olli Niemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen teknillinen yliopisto

dosentti Olli Niemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen teknillinen yliopisto Tekesin Rakennettu ympäristö (2009-2014) tulosseminaarista 3.10.2014 Kierros 3: TEOLLINEN KORJAAMINEN JA KANSAINVÄLISYYS Kampusalueiden uudistaminen kansainvälisesti vetovoimaisiksi ympäristöiksi korjaamalla

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

LIIKKUVA HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO. 17.5.2006 Workplace-seminaari

LIIKKUVA HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO. 17.5.2006 Workplace-seminaari LIIKKUVA HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO 17.5.2006 Workplace-seminaari Virpi Ruohomäki & Satu Koivisto Distributed Workplace (dwork) BIT Tutkimuskeskus Teknillinen korkeakoulu Miksi organisatorinen näkökulma?

Lisätiedot

MONIPAIKKAINEN VIRASTO projekti

MONIPAIKKAINEN VIRASTO projekti MONIPAIKKAINEN VIRASTO projekti BIT Tutkimuskeskus Työpsykologian ja johtamisen yksikkö Teknillinen korkeakoulu Yhteyshenkilö: Tutkimuspäällikkö Anu Sivunen, +358 40 735 4279, anu.sivunen@tkk.fi MoVi-projekti:

Lisätiedot

Toimivampia työympäristöjä kohti Tilankäytön vertailututkimus 2015

Toimivampia työympäristöjä kohti Tilankäytön vertailututkimus 2015 Toimivampia työympäristöjä kohti Tilankäytön vertailututkimus 2015 Pontus Kihlman Rapal afterwork tilaisuus 12.3.2015 BRIIM Center / Kontoret @ Kamppi, Helsinki Vertailututkimus 2015 23.1.2015 11 suurta

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto

NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto Toimivat, esteettömät työtilat -seminaari 18.3.2015 Leena Aalto vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Työterveyslaitos

Lisätiedot

"Hyvinvointirakentaminen"

Hyvinvointirakentaminen "Hyvinvointirakentaminen" Rakennetun ympäristön ohjelma, TEKES 18.5.2010 Helsinki Kari Reijula, professori Työterveyslaitos Taustaa "Kymmenen kirjaa arkkitehtuurista" (Vitruvius 80-15 eaa.) rakennelman

Lisätiedot

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Vaivattomasti perille. E12 VANTAA 45 E75 Sijainti Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä.

Lisätiedot

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa TENANT REPRESENTATION 2016 Vuokralaisedustus Suomessa VUOKRALAISEDUSTUS SUOMESSA Tenant Representation (TenRep) eli vuokralaisedustus on palvelu, jossa kiinteistöalan ammattilainen edustaa vain vuokralaista

Lisätiedot

SCREENS FOR FOCUSING 1

SCREENS FOR FOCUSING 1 SCREENS FOR FOCUSING 1 Ympäristöä kunnioittavaa designia Seinäkejärjestelmä, joka mahdollistaa viihtyisän avoimuuden tunteen yhdistämisen eheän oman tilan tunteeseen. Lukuisat mahdollisuudet yhdistellä

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat Oppimaisemafestivaali Grand Marina Helsinki klo

Joustavat oppimisen tilat Oppimaisemafestivaali Grand Marina Helsinki klo Joustavat oppimisen tilat Oppimaisemafestivaali 2017 Grand Marina Helsinki 4.5.2017 klo 11.35 11.55 Joustavat oppimisen tilat - JOT Lähtökohdat Tilat Alueellinen kehitys ja palveluverkko Väistötiloissa

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä Toimistotalo Ylitse muiden 26 kerrosta Noin 3000 työpistettä metro 2015 Kaukokatsei sen valinta Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee olemaan

Lisätiedot

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY 2003 perustettu Tietotekniikan innovatiivinen palveluyritys, joka on erikoistunut it-asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmäratkaisuihin. Asiakkaina

Lisätiedot

Lönnrotinkatu 11. Helsinki

Lönnrotinkatu 11. Helsinki Lönnrotinkatu 11 Helsinki Lönnrotinkatu 11, sijainti E12 VANTAA 45 E75 Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä. 600 metrin säteellä sijaitsevat mm.

Lisätiedot

Ratko-mallin yksilölähtöinen. tutkimusosuus

Ratko-mallin yksilölähtöinen. tutkimusosuus Ratko-mallin yksilölähtöinen Ratko-malli soveltaminen työpaikalla. tutkimusosuus - osallistaa työntekijät - tarjoaa vaikutusmahdollisuuden omaan työhön /työtehtäviin - on yhteisöllistä - muuttaa/helpottaa

Lisätiedot

Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen

Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen Maaria Nuutinen PsT, Tutkimuspäällikkö VTT LIIDERIT Rohkeus, muutoskyky ja tuottavuus tiistai 28.10. http://www.vtt.fi/sites/aaa/ 2 Tiikerin loikka -

Lisätiedot

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä To i m i s t o ta l o Ylits e muiden Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 Kau ko kat s e i Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee

Lisätiedot

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Sisäilmastoseminaari 2013 123 KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto, Hannu Koskela Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio,

Lisätiedot

You don t get an office. You get cargo pants. Tilat, käyttäjät ja ympäristö

You don t get an office. You get cargo pants. Tilat, käyttäjät ja ympäristö You don t get an office. You get cargo pants. Tilat, käyttäjät ja ympäristö Päivi Hietanen, Työympäristöpäällikkö Energiatehokkuuskoulutus 7.10.2014 Kestävä kehitys Ekologinen kestävyys Sosiaalinen kestävyys

Lisätiedot

TILAT TYÖN MUKAISIKSI: TYÖN ANALYYSI JA KOETTU SISÄYMPÄRISTÖ YLIOPISTOSSA

TILAT TYÖN MUKAISIKSI: TYÖN ANALYYSI JA KOETTU SISÄYMPÄRISTÖ YLIOPISTOSSA Sisäilmastoseminaari 2013 1 Julkaisija: Sisäilmayhdistys ja Aalto-yliopisto, SIY raportti nro 31, s. 135-140. TILAT TYÖN MUKAISIKSI: TYÖN ANALYYSI JA KOETTU SISÄYMPÄRISTÖ YLIOPISTOSSA Virpi Ruohomäki,

Lisätiedot

ID Helsinki 2015 Interior and Design 8.-9.9. 2015 Monitilatoimistojen käytettävyys ja vaikutukset työhyvinvointiin 8.9.2015

ID Helsinki 2015 Interior and Design 8.-9.9. 2015 Monitilatoimistojen käytettävyys ja vaikutukset työhyvinvointiin 8.9.2015 Hyvinvointia työstä ID Helsinki 2015 Interior and Design 8.-9.9. 2015 Monitilatoimistojen käytettävyys ja vaikutukset työhyvinvointiin Virpi Ruohomäki & Leena Aalto 8.9.2015 Työterveyslaitos Virpi Ruohomäki

Lisätiedot

yhteenveto YHTEYSHENKILÖMME: Genesta Property Nordic Finland Oy Marja Liisa Suutarinen, Asset Manager 0400 250 869, marjaliisa.suutarinen@genesta.

yhteenveto YHTEYSHENKILÖMME: Genesta Property Nordic Finland Oy Marja Liisa Suutarinen, Asset Manager 0400 250 869, marjaliisa.suutarinen@genesta. Miestentie 1 yhteenveto MIESTENTIE 1, 02150 ESPOO Miestentie 1 sijaitsee keskeisellä paikalla Otaniemen, Tapiolan ja Keilaniemen alueiden yhtymäkohdassa Kehä I:n varrella. Lähimmät naapurit ovat Aaltoyliopiston

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Faktoja Technopoliksen kiinteistökannasta 451 200 m2 Suomessa 24 100 m2 Pietarissa 79 200 m2 Tallinnassa >90% toimistotilaa 2011 taloudellinen

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Ihminen ja älykäs tila

Ihminen ja älykäs tila Ihminen ja älykäs tila Kari Reijula, professori Teemajohtaja Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat teema-alue Työ, terveys ja muutoshaasteet TÄNÄÄN! lama työttömyys velkaantuminen Suomessa (hallituksen strategia-asiakirjat,

Lisätiedot

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkkitehti: Ota yhteyttä saat 15 itunes App Store -lahjakortin käytettäväksi iphone ja ipad -applikaatioihin! Linkki sisällä 1 2 Vapaus keskittyä arkkitehtuurin suunnitteluun Puucomp

Lisätiedot

Avaimet yrityksesi uuteen kotiin

Avaimet yrityksesi uuteen kotiin Toimitilahakijan opas Avaimet yrityksesi uuteen kotiin Toimitilahaku alkaa kahdesta peruskysymyksestä: mihin haluatte muuttaa ja kuinka monta työpistettä yrityksenne tarvitsee? Oikeanlainen työympäristö

Lisätiedot

Liikekeskus ydinkeskustassa

Liikekeskus ydinkeskustassa LAPPEENRANTA Liikekeskus ydinkeskustassa kaupankäynnin keskipisteessä centrelappeenranta.fi Seitsemän kerrosta miljoonia asiakkaita vuodessa kivijalkatilat, myymälät, toimistot ja panoraamatoimistot keskellä

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Miten saamme aikaan paremman työpäivän?

Miten saamme aikaan paremman työpäivän? Ergonomia Better at work Miten saamme aikaan paremman työpäivän? > Antamalla perusarvojen ohjata työtämme > Paneutumalla ihmiseen ja hänen työympäristöönsä kokonaisuutena > Tarjoamalla ergonomiakeskeisiä

Lisätiedot

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015 TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 KAU KO KAT S E I S E N VAL I N TA Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle p aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus

Lisätiedot

TYÖYMPÄRISTÖKOKEMUS JA ELVYTTÄVÄ TILA. Suvi Nenonen BES-tutkimusryhmä Aalto yliopisto suvi.nenonen@aalto.fi

TYÖYMPÄRISTÖKOKEMUS JA ELVYTTÄVÄ TILA. Suvi Nenonen BES-tutkimusryhmä Aalto yliopisto suvi.nenonen@aalto.fi TYÖYMPÄRISTÖKOKEMUS JA ELVYTTÄVÄ TILA Suvi Nenonen BES-tutkimusryhmä Aalto yliopisto suvi.nenonen@aalto.fi Sisältö Tilan käsite ja tilan kokemus Elvyttävyys Tutkimustuloksia elvyttävyydestä Yhteenveto

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Lähtökohdat Ratko mallin soveltaminen työpaikalla. osallistaa työntekijät tarjoaa vaikutusmahdollisuuden omaan työhön /työtehtäviin on yhteisöllistä muuttaa/helpottaa

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

HYVINVOINTI VIRTUAALITYÖSSÄ

HYVINVOINTI VIRTUAALITYÖSSÄ VITAL-seminaari II Otaniemi 15.5.2006 HYVINVOINTI VIRTUAALITYÖSSÄ Niina Kokko TKK, BIT tutkimuskeskus Esityksen sisältö 1. Vaikuttaako virtuaalisuus työhyvinvointiin? 2. Kuinka stressaantuneinta virtuaalisen

Lisätiedot

22.10.2014 M.Andersson

22.10.2014 M.Andersson 1 Kommenttipuheenvuoro: Reflektiivinen työote Mll:n seminaari Helsinki Maarit Andersson, kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto 2 Aluksi Vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, kuntien taloudellinen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä EKOTEHOKAS TOIMIstoTALO KEILANIEMEssä www.keilaranta.fi Uusi, aidosti muunneltava toimistokokonaisuus Keilaranta :ssä sijaitsee lähimpänä Keilaniemen tulevaa metroasemaa. Viihtyisiä tiloja sekä pienille

Lisätiedot

Miten varustelimme uudistetut oppimistilat koulun peruskorjauksessa

Miten varustelimme uudistetut oppimistilat koulun peruskorjauksessa Miten varustelimme uudistetut oppimistilat koulun peruskorjauksessa Satu Kekki, perusopetuksen rehtori ja Jari Sjo lund, TVT:n opetuskäytön suunnittelija Turun yliopisto, Turun normaalikoulu Turun normaalikoulu

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS TIETOTYÖN TUOTTAVUUS 1. Teetkö oikeita asioita? mitkä tehtävät luovat arvoa asiakkaalle? 2. Teetkö asiat oikein? tehokkaasti,

Lisätiedot

MODULE. Tilat tarpeiden mukaan

MODULE. Tilat tarpeiden mukaan MODULE Tilat tarpeiden mukaan Tilat tarpeiden mukaan Meteli, keskittymisvaikeudet ja yksityisyyden puute ovat yleisiä ongelmia useissa avokonttoreissa. Tällaiset toimitilat eivät palvele työtehtäviinsä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Sustainable Ways of Working

Sustainable Ways of Working Sustainable Ways of Working Kestävän, asiantuntijatyötä tukevan työympäristön rakentaminen TTY:n alumniseminaari Älykäs työ 11.11.2011 Anna-Leena Ikkala 1 1) Rapal Oy lyhyesti 2) Työympäristön kehitys

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Jenita Kokkoniemi SRV 1.4.2014 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto ja tarpeen mukaisesti aputilat (huolto, showroom,

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Oulun yliopisto Kampuskehitys 24.4.2013 Aki Havia Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on perustettu yliopistouudistuksen yhteydessä pääomittamaan

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

KALASATAMAN by Lindström Invest

KALASATAMAN by Lindström Invest Kumm eli MAN ström Invest Lindström Invest Oy Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki puh. 09 2514 6100 www.lindstrominvest.fi Haluatko työskennellä täyden palvelun Business Parkissa? Ainutlaatuiset ja viihtyisät

Lisätiedot

Palvelumuotoilu hyvinvointitilojen onnistuneessa suunnittelussa

Palvelumuotoilu hyvinvointitilojen onnistuneessa suunnittelussa Palvelumuotoilu hyvinvointitilojen onnistuneessa suunnittelussa JUHA KRONQVIST Restoratiiviset ympäristöt -seminaari 1.4.2014 1 Sisältö 1) Mitä on palvelumuotoilu? 2) Terveydenhuollon palveluympäristöjen

Lisätiedot

Teema: Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat

Teema: Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat Teema: Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat Työnantajan tukemaa työntekijöiden vapaaehtoistoimintaa yhteisöissä ja yhdistyksissä Kolmikantayhteistyötä: 1) työnantaja 2) työntekijä 3) vapaaehtoisorganisaatiot/lähiyhteisö

Lisätiedot

Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2

Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2 Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2 Kolme näkökulmaa älykkääseen kaupunkiin Tila, Ubicom ja Kestävä yhdyskunta ohjelmat Tila Ohjelman painottuu muuttuviin

Lisätiedot

Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat

Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat Learning Café 2: Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat Meri-Lapin vapaaehtoistoimijoiden verkostotilaisuus, Keminmaa 18.11.2009 Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat työnantajan tukemaa työntekijöidensä vapaaehtoistoimintaa

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

Kirjastot oppimiskeskuksiksi. Riikka Sinisalo informaatikko LAMK

Kirjastot oppimiskeskuksiksi. Riikka Sinisalo informaatikko LAMK Kirjastot oppimiskeskuksiksi Riikka Sinisalo informaatikko LAMK Ketä me olemme? Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni sekä Lahden Yliopistokampus 8 toimipistettä

Lisätiedot

HospiTool - Käyttäjälähtöinen sairaalatila. Lehdistötilaisuus 9.6.2009 Erikoistutkija Esa Nykänen

HospiTool - Käyttäjälähtöinen sairaalatila. Lehdistötilaisuus 9.6.2009 Erikoistutkija Esa Nykänen HospiTool - Käyttäjälähtöinen sairaalatila Lehdistötilaisuus 9.6.2009 Erikoistutkija Esa Nykänen Hospitool-visio Tavoitteena sairaalatilojen vaatimustenmukaisuuden hallinnan kehittäminen. Käyttäjien osallistuminen

Lisätiedot

Alkukevennys. työsuojeluvaltuutettu

Alkukevennys. työsuojeluvaltuutettu Alkukevennys Lisää alkukevennystä Kunta10-tutkimuksessa mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Helsinki on mukana toista kertaa, muut kaupungit

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Yhteydet. Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä

Yhteydet. Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä MÄKITORPANTIE 3 Yhteydet Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä Mäkitorpantie 3 sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Kehä 1:n ja Tuusulanväylän läheisyys mahdollistavat kätevän ja jouhevan

Lisätiedot

Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista

Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista FT Pentti Sydänmaanlakka 30.8.2011, Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana Alustuksen teemat: Tulevaisuuden johtamisen

Lisätiedot

VIRTUAALISEN TYÖN VAATIMUKSET

VIRTUAALISEN TYÖN VAATIMUKSET VITAL-SEMINAARI, TKK 27.4.2005 VIRTUAALISEN TYÖN VAATIMUKSET uusimpien tutkimustulosten valossa Niina Kokko Tutkija TKK, BIT tutkimuskeskus Email: niina.kokko@tkk.fi tel. +358-9-4514772, +358-505771693

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

Matkalla työn tulevaisuuteen

Matkalla työn tulevaisuuteen Matkalla työn tulevaisuuteen Luovuus ja työhyvinvointi Riitta Eiskonen Johtaja, Palvelut Microsoft Oy Mistä työssä on kyse? Työn kokonaistuloksen kaava, tehdyn työn tulos ja tase, on funktio kiinnostuksesta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Building Case. Varsinais-Suomen Verohallinto

Building Case. Varsinais-Suomen Verohallinto Building Case Varsinais-Suomen Verohallinto Kuva: Kari Palsila Verohallinto kokosi Varsinais-Suomessa kaikki yksikkönsä saman katon alle Turun Data Cityyn. Vanhat siilomaiset toimistotilat vaihtuivat avonaisempaan

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot