NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto"

Transkriptio

1 NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto Toimivat, esteettömät työtilat -seminaari Leena Aalto vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Työterveyslaitos

2 Toimistotyön historiaa Toimistotyötä alettiin keskittää 1800-luvulla sitä varten suunniteltuihin rakennuksiin. Ensimmäiset toimistorakennukset olivat huonetoimistoja, joissa työntekijöillä oli omat ikkunalliset henkilöhuoneet tai työpisteet jaetussa henkilötyöhuoneessa KOPPIKONTTORI Tilaratkaisuina käytettiin keskikäytävä-, sivukäytävä- ja kaksoiskäytävätoimistoja.

3 Toimistotyön historiaa 1900-luvun alussa kehitetty avotilatoimisto koostui suuresta avonaisesta tilasta, joka korosti yhteisöllisyyttä AVOKONTTORI 1960-luvulla kehitetyssä maisematoimistossa kaikki työskentelivät avonaisessa huonetilassa, jossa työpisteet eroteltiin matalilla seinäkkeillä. Avotoimisto kehittyi 1970-luvulla maisematoimiston vastineeksi luvulla kehitetty, Suomessa yleinen yhdistelmätoimisto eli kombikonttori yhdisti maisematoimiston tilatehokkuuden ja huonetoimiston yksilötyön tehokkuuden.

4 Toimistotyön historiaa

5 Monitilatoimisto tietotyön murroksen synnyttämä joustava ja muunneltava tilakonsepti räätälöidään yrityksen tarpeita vastaavaksi monitilatoimistoon sisältyy suljettuja ja avoimia alueita työntekijät työskentelevät pääasiassa avoimessa tilassa ilman omaa erillistä työhuonetta tai edes omaa pysyvää työhuonetta mahdollistaa sopivan työtilan valinnan kulloiseenkin työtehtävään vaatii työn analyysiä koska tiloja käyttävät tarpeiltaan erilaiset ihmiset, suunnittelussa on panostettava tavallista enemmän ergonomiaan.

6 Monitilatoimistossa on rauhallisia tiloja keskittymistä vaativille töille täysin hiljaisia tiloja erilaisia ryhmätyötiloja avoimia tiloja, jotka tukevat henkilöstön vapaamuotoista keskustelua ja mahdollistavat nopeat kokoontumiset kohtaamispaikkoja erikokoisille ja tyyppisille neuvotteluille ja yhteistyötilanteille

7 Monitilatoimisto Myös avotoimistoa, jonka yhteydessä on puhelinkoppi tai vetäytymistila, voidaan käsitteellisesti pitää monitilatoimistona, vaikka työolosuhteiltaan se muistuttaa tavanomaista avotoimistoa. Monitilatoimistot eroavat toisistaan myös sen suhteen, onko työntekijöillä omia työpisteitä vai ovatko työpisteet yhteiskäytössä niin sanottuina jaettuina työpisteinä.

8 Miksi monitilatoimistoon? Tilankäyttöä tehostetaan ja organisoidaan uudelleen julkisen ja yksityisen sektorin toimitiloissa monien haasteiden ajamina Energiatehokkuusvaatimukset Kustannussäästöt Muuttuva työ ja uudet työn tekemisen tavat Osaamisen jakamisen ja yhteistyön kulttuurin vahvistaminen Luovuuden ja tuottavuuden lisääminen

9 Mobiili työ Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen on muuttanut työelämää. Mobiili työ: enemmän kuin kymmenen tuntia viikossa töitä muualla kuin pääasiallisella työpaikallaan käyttäen tieto- ja viestintäteknologiaa, (Hyrkkänen ja Vartiainen 2005) Työntekijän mobiilius voi olla joko fyysistä liikkumista paikasta toiseen tai virtuaalista liikkumista tietoverkoissa sekä usein niiden yhdistelmiä. Myös työympäristö voi liikkua työntekijän tehdessä työtään esim. liikennevälineissä. Liikkuva työskentely edellyttää etenkin toimivia tieto- ja viestintäjärjestelmiä sekä pitkälti paperitonta työskentelytapaa.

10 Monipaikkainen työ Suomessa Noin kolmannes palkansaajista tekee monipaikkaista työtä ainakin satunnaisesti: työnantajan toisessa toimipisteessä asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona useampien yritysten käyttöön tarkoitetuissa etätyökeskuksissa tai toimistohotelleissa erilaisissa kulkuneuvoissa (juna, bussi, lentokone) muissa julkisissa paikoissa (kahvila, lentokenttä, aulatilat)

11 Etätyö Suomessa Suomi on eri tutkimusten mukaan yksi Euroopan kärkimaita etätyösovelluksissa. Arviot vaihtelevat viidestä prosentista lähelle kahtakymmentä. Palkansaajista noin 14 % tekee etätyötä varsinaisen päätyöpaikan ulkopuolella vähintään satunnaisesti Suurin etätöitä tekevistä aloista on hallinnon ala, johon on helppo liittää etätyön mahdollisuus. Etätyön mahdollisuus kohdistuu selvästi enemmän yksityiselle sektorille kuin kunnalliselle Eniten etätyötä tehdään kotona.

12 Etätyö Etätyö mahdollistaa työn tekemisen tilanteissa, jolloin se ei muuten olisi mahdollista liikenne-esteet kuten huonot kelit, poikkeustilanteet liikenneyhteyksissä, fyysiset rajoitteet, asuinpaikan määräytyminen puolison työn mukaan jne. vajaakuntoisten paremmat mahdollisuudet osallistua työelämään parantunut työn ja elämän kokonaistilanteen hallinta lisää työntekijän tyytyväisyyttä ja motivaatiota.

13 Etätyön hyötyjä Keskeisimpiä etätyöhön liittyviä yksilötason hyötyjä ovat: ajan ja rahan säästö työmatkojen jäädessä pois lisääntynyt työrauha työtehon lisääntyminen työajan joustavuus ja työn rytmittäminen omien tarpeiden mukaan työn ja perhe-elämän joustavampi yhdistäminen

14 Etätyön haittoja Keskeisimpiä etätyöhön liittyviä yksilötason haittoja ovat: työrauha vs. eristyneisyys työajan joustavuus vs. työn ja vapaa-ajan sekoittuminen työn ja perheen joustavampi yhdistäminen vs. etätyötilanne vaatii sopeutumista koko perheeltä työpisteen ergonomia ja apuvälineiden säädettävyys

15 Monitilatoimiston esimerkki lay-out ryhmätyötiloja hiljaisia tiloja avotilaa rauhallisia tiloja

16

17

18

19

20 Esteettömyys työpaikalla Esteettömyys on kaikkien käyttäjäryhmien, myös ikääntyvien ja eri tavoin toimintaesteisten, huomioon ottamista tekniikan, tilojen ja toiminnan suunnittelussa. Työpaikan esteettömyys helpottaa kaikkien työtä. Erityisen tärkeää esteettömyys on osatyökykyisille ja ikääntyneille työntekijöille. Esteettömän työpaikan suunnittelussa tarvitaan eri tahojen yhteistyötä.

21 Esteettömyys työpaikalla Esteettömällä työpaikalla työtilat ovat helposti muunneltavat erilaisia käyttäjiä ajatellen. Työvälineet ovat helppokäyttöisiä, ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Työn organisoinnissa huomioidaan työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet Erityisjärjestelyt ovat osa työpaikan normaalia toimintaa: teknologiaratkaisut sekä näköön, kuuloon, allergioihin, aistiyliherkkyyteen ja liikkumisen apuvälineisiin liittyvät järjestelyt.

22 Esteettömyys työpaikalla Esteettömällä työpaikalla kaikki työntekijät ovat tasa-arvoisia, ja jokainen saa apua tarvittaessa. Työterveyshuolto tukee työnantajaa työpaikan mukauttamisessa. Esteettömyys perustuu yhdenvertaisuuteen, jota Suomen lainsäädäntö edellyttää. Esteettömyys tarkoittaa yleensä parempia ratkaisuja kaikille. Esteettömyyttä voidaan usein parantaa ilman lisäkustannuksia, kun se huomioidaan jo ympäristöjä, palveluja ja tuotteita suunniteltaessa.

23 Esteettömyys työpaikalla Työpaikan esteettömyys tarkoittaa: työpaikkarakennuksen saavutettavuutta liikkumis- ja toimimisesteettömyyttä rakennuksessa ergonomista työympäristöä joustavaa työn organisointia tasa-arvoista kohtelua helppokäyttöisiä työvälineitä kaikkien saavutettavissa olevia palveluja.

24 Esteettömyys työpaikalla Työympäristö ja työvälineet: erityismitoitetut auton pysäköintipaikat ja esteettömät sisäänkäynnit selkeät opasteet, kynnyksettömät kulkuväylät ja tasonvaihtolaitteet helposti säädettävät työpisteet työvälineiden mukauttaminen, työn apuvälineet säädettävä valaistus ja hyvä ääniympäristö toimivat ruokala-, kahvihuone- ja saniteettitilat kaikille soveltuvat kokous- ja koulutustilat, äänentoistolaitteet ja induktiosilmukka.

25 Työympäristön suunnittelu Työympäristö voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työympäristöön. Fyysiseen työympäristöön kuuluvat työtilat, työpaikan sosiaalitilat ja kulkuväylät, työssä käytettävät välineet sekä työjärjestelyt. Työympäristöllä on vaikutus työntekijöiden työtyytyväisyyteen, työmotivaatioon sekä työsuorituksen tasoon. Työn, työympäristön ja työpisteen suunnittelussa huomioitava ihmisten erilaisuus kuten toimintakyky, koko, sukupuoli, tiedot, taidot ja ikä. Sovittava yhteiset pelisäännöt tilojen käytöstä.

26 Työtilan suunnittelu Työtila koostuu koneista, laitteista, apuvälineistä ja kalusteista. Niiden hyvä sijoittelu ja mitoitus helpottavat ja tehostavat työn tekemistä. Ergonomia tulee huomioida ennalta ehkäisevästi uusien työtilojen ja työtehtävien suunnittelussa. Ihmiselle on tärkeätä, että työtilan järjestelyt mahdollistavat hyvän työasennon, asennon vapaan vaihtamisen ja esteettömät työliikkeet. Työtila voi olla selkeästi rajattu alue, työhuone tai seinäkkeiden avulla erotettu avotilan osa.

27 Työpistekalustus Työtaso, työtuoli, säilytyskalusteet ja monenlaiset seinäkkeet muodostavat työpisteen peruskalustuksen. Näyttöpäätteen ääressä työskenneltäessä hyvä ja tukeva istuma-asento sekä sopiva katseluetäisyys ja katsekulma ovat tärkeitä seikkoja. Työtuolien ja työpöydän korkeuden säätömahdollisuus

28

29 Orientoitavuus työympäristössä Hahmotettavuus tilajärjestelyjen selkeys värit, kontrastit materiaalit Opasteet ja ohjaus oikea paikka ja koko valaistus

30 Orientoitavuus Näkymät sisätilasta toiseen sisätilasta ulos luontonäkymä tai maamerkki Akustiikka erilaiset ääniympäristöt

31 Huomioita toimistotilojen esteettömyydestä Kynnyksiä usein paljon, ei esteetön työympäristö Sermien suuri määrä lisää ahtauden tuntua, vaikeuttaa siivousta, lisää pölyä kerääviä pintoja ja sermien jalkoihin voi kompastua Johtoja lattialla, tekniikassa puutteita Opasteita yleensä liian vähän Opasteet väärässä paikassa tai liian pieniä Ei kontrasteja opasteissa Lattiamateriaali tai pöydän pinta saattavat häikäistä Monikuvioinen lattiamateriaali vaikeuttaa näkövammaisen liikkumista

32 Huomioita toimistotilojen esteettömyydestä Ei ole tehty työn analyysia Puutteellinen äänieristys Kuulokkeista kuuluu läpi Puheääni häiritsee eniten (Hongisto 2015) Avotilassa hälyääniä Lasiseinistä ja näyttöpäätteestä häikäisyä Valaistus häikäisee Valaistusratkaisuissa, kalusteissa tai työvälineissä ei säätömahdollisuutta Liian pienet wc-tilat

33

34

35 Kysymyksiä?

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän yliopisto Tuija Rönnholm, TtM, tft, Keski-Suomen työsuojelupiiri Tuulikki Sjögren, TtT, tft, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

Selvityksen perusteella työnantajan on suunniteltava nosto- ja siirtotyöpisteet sekä valittava työhön soveltuvat työmenetelmät ja työvälineet.

Selvityksen perusteella työnantajan on suunniteltava nosto- ja siirtotyöpisteet sekä valittava työhön soveltuvat työmenetelmät ja työvälineet. TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRI Käsin tehtävät nostot ja siirrot Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat merkittävin työstä poissaoloja aiheuttava syy. Vähintään joka neljäs työtapaturma sattuu nostamisen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen toiminnot ja niiden turvallinen hallinta

Ikäihmisten arjen toiminnot ja niiden turvallinen hallinta TTS:n julkaisuja 419 Ikäihmisten arjen toiminnot ja niiden turvallinen hallinta Anneli Reisbacka Arja Rytkönen KANNEN KUVA: MINNA KUUSELA 2 TTS TYÖTEHOSEURA PL 5, (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki, puh.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Työsuojelujulkaisuja 83 Kati Karhula Tuija Rönnholm Tuulikki Sjögren Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Työsuojeluhallinto Tampere 2007 Asiantuntijat: Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän

Lisätiedot

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Mika Nyberg, TtM, tft, koulutussuunnittelija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 90 Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Hoitohenkilöstön kokemuksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 Tämä julkaisu on toimitettu Raili-Anneli Antilan ja Marja Höltän

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot