Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007"

Transkriptio

1 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika klo Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453 Mauri Ylä-Kotola, rehtori, Lapin yliopisto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, kirjastoverkkopalveluiden johtaja, Kansalliskirjasto Hannele Hermunen, opetusneuvos, OPM Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja, Tampereen yliopisto (Päivi Kytömäen varajäsen) Timo Luopajärvi, pääsihteeri, ARENE ry Marja Malminen, kirjastotoimenjohtaja, Lahden kaupunginkirjasto Pirkko Nuolijärvi, johtaja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Hannele Niemi, vararehtori, Helsingin yliopisto (klo asti) Kaisa Sinikara, tieto- ja kirjastopalvelujohtaja, Helsingin yliopisto, klo alkaen (Hannele Niemen varajäsen) Riitta Lähdemäki, palvelupäällikkö, Tietoratkaisut VTT (Pirjo Sutelan varajäsen) Iris Tahvanainen, tietopalvelupäällikkö, EVTEK ammattikorkeakoulu Anu Anthoni, taloussihteeri, Kansalliskirjasto, sihteeri Arja Tuuliniemi, erikoissuunnittelija, Kansalliskirjasto Asiantuntijat Ari Rouvari, pääsuunnittelija, Kansalliskirjasto Kaisa Tamminen, taloussuunnittelija, Kansalliskirjasto (talousosion ajan) Poissa Barbro Wigell-Ryynänen, kirjastotoimentarkastaja, OPM Päivi Keränen, hallituksen puheenjohtaja, SAMOK/HAMOK Päivi Kytömäki, ylikirjastonhoitaja, Oulun yliopisto Pirjo Sutela, kehityspäällikkö, Tietoratkaisut, VTT Tapio Varis, professori, Tampereen yliopisto Esityslista 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Ohjausryhmän kokouksessa 2/2007 sovittiin, että ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat hyväksytään sähköpostimenettelynä. Ohjausryhmän jäseniltä on tullut toive, että käytäntö muutetaan siten, että edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään aina seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Muutetaan pöytäkirjan hyväksymismenettely niin, että edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Uutta käytäntöä sovelletaan ensimmäisen kerran ohjausryhmän 3/2007 kokouksen pöytäkirjaan.

2 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Päätettiin toimia esityksen mukaisesti. 3 Katsaus kustannustoimialan muutoksiin ja tiedepolitiikan vaikutuksiin toimialan kannalta Kaupallisessa kansainvälisessä kustannustoiminnassa keskittyminen jatkuu. Viimeisimmät FinELib-konsortioon vaikuttavat yritysostot ovat CSA:n ProQuest-osto ja Wileyn Blackwell-osto. Ostojen myötä kilpailu markkinoilla vähenee, mikä merkinnee hintojen nousua. Kustannustoiminnan globalisoituminen näkyy sekä tuotannon että markkinoiden osittaisena siirtymisenä mm. Aasiaan. Kustantajat ovat pakotettuja miettimään uusia hinnoittelumalleja perinteisen painettujen lehtien tilauskantaan perustuvan hinnoittelun tilalle. Uusia tulonlähteitä etsitään myös muualta, mm. verkkomainonnasta. Open Accessiin kustantajat suhtautuvat kaksijakoisesti: toisaalta pyritään olemaan mukana tarjoamalla omia OA-malleja, mutta toisaalta vastustetaan jyrkästi. Korkeakoulutusta, sektoritutkimusta ja kuntia koskevat valtiovallan päätökset vaikuttavat FinELib-konsortion toimintaan. Rakenteellisessa kehittämisessä, kansainvälistymisessä, tutkimus- ja koulutusyhteistyössä (ml. yhteistyö elinkeinoelämän kanssa) sekä aikuis- ja täydennyskoulutuksessa tehtävien päätöksien osalta on mietittävä miten ne vaikuttavat keskitetyn e-aineistohankinnan kannalta. Edellyttääkö yliopistolain muutos muutoksia konsortion organisoinnissa? Onko odotettavissa eri organisaatioiden yhteisiä koulutusohjelmia, joilla käytetään lisensioituja aineistoja? Merkitseekö tutkimuslaitoskentän uudistaminen organisaatiomuutoksia? Mikä on sektoritutkimuksen neuvottelukunnan rooli? Mitä muutoksia nykyisiin lisenssisopimuksiin on neuvoteltava ja mikä vaikutus on kustannuksiin? Onko kansainvälistymisen yhteydessä odotettavissa yliopistojen laajentumista ulkomaille? Tarvitaanko kaupallisuuden käsitteen uudelleenmäärittelyä lisääntyvän yritysyhteistyön vuoksi? Merkitseekö lisääntyvä infrastruktuuriyhteistyö yhteisiä kirjastoja? Keskustellaan katsauksesta. Arja Tuuliniemi kertoi kustannustoimialan muutoksista. Kustantajien määrä markkinoilla vähenee ja yhdistyvät yritykset yhdenmukaistavat toimintojaan ja karsivat päällekkäisyyksiä. Tämä voi lehtipakettien osalta merkitä hintojen nousua. Kustannustoimialan siirtyminen elektroniseen julkaisemiseen asettaa pienet kustantajat haasteen eteen: lisäävätkö ne yhteistyötä muiden kustantajien kanssa, kehittävätkö omaa teknistä infrastruktuuriaan vai onko edessä yrityskauppa. Globalisaatio kustannustoimialalla näkyy mm. tuotannon (paino, digitointi) siirtämisenä alhaisempien tuotantokustannusten maihin. Aineistojen käyttö on myös kasvanut nopeasti maissa, joissa painettuja lehtiä on tilattu vähän. Käytön kasvu mm. Aasiassa on ollut nopeaa. Kustantajat kehittävät uusia hinnoittelumalleja, joissa aineiston hinta ei perustu enää painettujen tilausten arvoon ja joissa aineistojen käyttö on yhtenä merkittävänä hinnoittelutekijänä. Käyttötilastoista tulee entistä tärkeämpiä. Huolestuttava piirre FinELibin kannalta on se että joillakin aiemmin luotettavia tilastotietoja toimittaneilla kustantajilla on viime aikoina ollut vaikeuksia tilastojen toimittamisessa. Kustantajien ja kirjastojen yhteinen kansainvälinen hanke Project COUNTER toimii aktiivisesti ongelmien poistamiseksi. Vapaista verkkojulkaisuista (Open Access) keskustellaan aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa ja OA:lla on sekä puolustajia että vastustajia. Kustantajista osa on luonut omia Open Access malleja, osa on tuonut julki huolensa Open Accessia tukevien hankkeiden vaikutuksesta markkinoihin.

3 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Mirja Iivonen ja Kristiina Hormia-Poutanen kertoivat, että tutkimusta rahoittavat tahot haluavat edistää tutkimustulosten leviämistä tukemalla Open Access julkaisemista. FinELibin on tärkeää seurata rinnakkain kaupallista ja ei kaupallista kustannustoimintaa. Hannele Niemi piti myös seurantaa tärkeänä ja että hintojen kehittymisestä olisi hyvä saada tietoa. Hannele Hermunen kertoi, että opetusministeriön Open Access -työryhmä on antanut suosituksia, jotka lähtivät ministerin allekirjoituksella eri tahojen noudatettaviksi ja tilannetta seurataan. Arja Tuuliniemi totesi aikuis- ja täydennyskoulutukseen, avoimeen yliopistoon, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rakenteelliseen kehittämiseen ja tilauskoulutukseen liittyvillä valtiovallan päätöksillä olevan vaikutuksia FinELib-konsortion toimintaan. Käytiin keskustelua päätösten mahdollisista vaikutuksista. Mauri Ylä-Kotola ei uskonut yliopistolain muutoksen suoranaisesti vaikuttavan FinELibin toimintaan. Todettiin, että täydennyskoulutus ei ole FinELibin aineistohankinnan piirissä. Elinikäisen oppimisen strategian kannalta täydennyskoulutuksen merkitys tulee jatkossa korostumaan. Arja Tuuliniemi kertoi, että täydennyskoulutuksen lisääminen aineistohankinnan piiriin on ongelmallista kurssien laajan kirjon vuoksi, joidenkin koulutusten ollessa hyvin lähellä kaupallista toimintaa. Mirja Iivonen kertoi, että avoimen yliopiston opiskelijoiden mukaantulo FinELibin aineistohankinnan piiriin on aiheuttanut sen, että yliopistoissa on mietittävä miten asia teknisesti järjestetään varsinkin lyhyiden opiskelujaksojen osalta. Mauri Ylä-Kotola totesi, että yhdistelmäkoulutukset tulevat lisääntymään ja aineistojen käyttö saattaa muodostua ongelmaksi liikkuvan opiskelijan kannalta. Koska tilauskoulutus on kaupallista toimintaa, on otettava uudelleen arvioitavaksi, onko kyseessä aineistoluovutus kolmannelle osapuolelle. Suomessa yritysten ja kansainvälisten järjestöjen odotetaan olevan tilauskoulutuksen käyttäjiä ja tämä voi mahdollisesti vaikuttaa ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksuasiaan. Mauri Ylä-Kotola pohti tullaanko tutkimuksen kustannukset ottamaan huomioon opetuksessa, kun yliopistolain mukaisesti yliopisto-opetus perustuu tutkimukseen. Mirja Iivonen ja Hannele Niemi totesivat, että tilauskoulutukseen liittyvistä kirjastokustannuksista tulee olla tieto mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Timo Luopajärvi mainitsi lisääntyvän infrastruktuuriyhteistyön tuovan varmuudella yhteisiä kirjastoja. Pirkko Nuolijärvi mainitsi, että ehdotukset tutkimuslaitoskentän rakenteelliseksi uudistamiseksi on tehtävä ensi vuoden loppuun mennessä. Mauri Ylä-Kotolan mukaan Suomessa tarvitaan innovaatiojärjestelmäremonttia erillistutkimuslaitosten osalta, sillä jokainen laitos on kehittynyt hyvin itsenäisesti. Hannele Hermunen ja Kristiina Hormia-Poutanen korostivat, että kirjastosektorin pitää olla ennakoivasti aktiivinen. Laskelmien tulee olla tarkkoja. 4 Kustannustenjakomallin aineistot FinELib-konsortion hankkimista aineistoista jaetaan lisenssikustannukset konsortion sisäisen kustannustenjakomallin mukaan yhdeksässä aineistossa (ABI Inform, ACS, Blackwell, IEL, Academic Source Elite / Business Source Elite, Emerald, SpringerLink ja Wiley). Kustannustenjakomalli luotiin, koska haluttiin korjata painettujen lehtien tilauskantaan perustuvan hinnoittelun vääristymää. Kustannustenjakomallin parametreina ovat aineistojen käyttö (painokerroin 0.6) sekä organisaatioiden henkilökunnan (painokerroin 0.3) ja opiskelijoiden (painokerroin 0.1) määrät (FTE-luku). Kustannustenjakomallia on ollut luomassa työryhmä, jossa on ollut edustus kaikilta kirjastosektoreilta (lukuun ottamatta yleisiä kirjastoja joita malli ei koske). Kaikki sektorit ovat hyväksyneet mallin. Liitteenä kustannustenjakomallin periaatteet (Liite 1)

4 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Mallissa mukana olevissa aineistoissa on tapahtunut muutoksia hinnoittelussa ja tilastoinnissa, mikä aiheuttaa mallin aineistojen uudelleenarviointia. Mallin käytöstä on myös aineistoittain saatava riittävä hyöty (esim. riittävästi tilaajia), jotta mallista aiheutuva lisätyö on perusteltavissa. Uusissa aineistoissa pyritään ottamaan käyttöön uudet kustannustenjakoperiaatteet heti ensimmäisestä kaudesta lähtien. Sovelletaan konsortion sisäistä kustannustenjakomallia vuoden 2008 alusta lukien seuraaviin aineistoihin joiden sopimus päättyy vuonna 2007: ABI Inform, Blackwell, IEL. Muutetaan IEL:n malli noudattamaan samoja painokertoimia kuin muissakin aineistoissa: käyttö 60 %, FTE 40 %. Uusista neuvoteltavina olevista aineistoista sovelletaan kustannustenjakomallia Lippincott- ja Taylor&Francis-ainestoihin mikäli aineistoista päädytään sopimukseen ja aineistoista saadaan käyttötilastoja. Elsevier-aineistoon ei sovelleta toistaiseksi kustannustenjakomallia. Aineistoista joiden sopimus päättyy vuoden 2008 lopussa, sovelletaan mallia Emerald- ja Springer-aineistoissa. ACS:stä, Academic Source Elite / Business Source Elitestä ja Wiley/Blackwellistä tehdään päätös vuoden 2008 aikana. Päätettiin hyväksyä esitys esitellyssä muodossa. 5 Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun aineistohankinta Opetusministeriö on esittänyt Kansalliskirjaston vuoden 2008 talousarvioon määrärahalisäystä avoimen yliopiston aineistohankintaan euroa ja avoimen ammattikorkeakoulun aineistohankintaan euroa. Päätetään, miten aineistotuki jaetaan avoimen yliopiston organisaatioiden kesken. Konsortioryhmän kokouksessa todettiin, että tuki tulee kohdentaa suhteessa avoimen yliopiston opiskelijamääriin. AMKIT-konsortio päättää yleiskokouksessaan avoimen ammattikorkeakoulun rahoituksen jaosta. FinELibin hankkimat aineistot ovat käytössä avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa vuoden 2008 alusta lukien. Kohdennetaan rahoitus suhteessa avoimen yliopiston opiskelijamääriin (FTE). (Liite 2) Arja Tuuliniemi kertoi että asiaa on valmistellut FinELib-palveluyksikkö yhdessä avoimen yliopiston työryhmän kanssa. Työryhmä päätyi liitteen 2 mukaisiin FTE-lukuihin. Asiaa on käsitelty myös konsortioryhmässä. Hannele Hermunen toivoi käsitteellisiä täsmennyksiä. OPM-tuesta ei enää pidä puhua, sillä OPM antaa kertasumman Kansalliskirjastolle, joka on edelleen vastuussa FinELibin rahojen kohdentamisesta ja toiminnasta. Hannele Niemi mainitsi, että koska rahaa ei korvamerkitä, on ohjausryhmän velvollisuus valvoa rahan käyttöä.

5 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Mauri Ylä-Kotolan mukaan asiasta on käyty keskustelua ja ohjausryhmän jäsenten näkemyksen mukaan varoja on Kansalliskirjastossa käytetty myös sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole olleet perusteltuja. Ylä-Kotola katsoi olevan perusteltua, että ohjausryhmä seuraa rahojen käyttöä Kansalliskirjaston päättäessä rahojen kohdentamisesta. Ohjausryhmä voi antaa suosituksia rahojen käytöstä, mutta Kansalliskirjasto johtosääntönsä mukaisesti jakaa rahat käyttötarkoituksen mukaisesti. Päätettiin hyväksyä määrärahan jako esityksen mukaisesti. 6 Kansalliskirjaston aineistotuen kohdentaminen vuodesta 2008 lähtien Opetusministeriön osoittama määräraha Kansalliskirjaston budjetissa yliopistojen aineistohankintaan on pysynyt samalla tasolla usean vuoden ajan lukuun ottamatta humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aineistoille myönnettyä hankerahoitusta vuosina Tuki kohdistuu aineistoihin, joita on alettu hankkia toiminnan alussa ja joita silloin oli tarjolla. Uusiin aineistohankintoihin tukea ei ole myönnetty. Monitieteisten aineistojen tuki on 70 % ja tieteenalakohtaisten aineistojen tuki 50 %. Vuodesta 2007 alkaen valtion talousarviossa Kansalliskirjastolle osoitetaan toimintamenomääräraha omalla momentilla. FinELib-rahoitusta ei ole erikseen korvamerkitty. Vuoteen 2006 asti opetusministeriön ja Helsingin yliopiston välisessä tulossopimuksessa oli Kansalliskirjaston rahoituksesta tältä osin määritelty: sis. elektroninen kirjasto 3M Aineistotarjonta on kasvanut merkittävästi kymmenessä vuodessa. Perusaineistoselvitys nosti esiin aineistoja, joita pidetään tärkeinä, mutta joille ei kohdistu aineistotukea. Prosenttimääräinen tuen tarkka budjetointi on mahdotonta valuuttakurssivaihteluiden ja vuosittaisten hinnankorotusten vuoksi. Rahoitusmallin muuttamiseen kohdistuu paineita ja nyt on hyvä ajankohta alkaa valmistella keskitetyn rahoituksen uudelleenkohdentamisesta. Muutoksen valmistelu on tehtävä huolella ja varattava siihen aikaa. Jakoperiaatteiden tulee olla oikeudenmukaisia eri yliopistojen näkökulmasta. Uudistuksen yhteydessä on mahdollista miettiä tuen uudenlaisia jakomahdollisuuksia. Tuki voidaan kohdentaa esim. aineistoittain (mm. tieteenaloittain, perusaineistot) tai yliopistoittain (mm. FTE). Ammattikorkeakoulut jakavat tuen vuosittain. AMKIT konsortio päättää yleiskokouksessaan miten vuoden 2008 tuki jaetaan. Vuonna 2008 on käytettävissä yliopistojen aineistohankintaan tukea 2,4 milj. euroa. Kohdennetaan Kansalliskirjaston yliopistoille vuodelle 2008 myöntämä tuki saman määräisenä (EUR) ja samoihin aineistoihin kuin vuonna 2007 lukuun ottamatta kolmea aineistoa joiden osalta tuen tasoa vähennetään (80 % > 70 %, 70 % > 50 %). (Liite 3). Vuonna 2007 aineistoihin oli käytettävissä jonkin verran myös edellisiltä vuosilta siirtynyttä tukea mitä ei vuonna 2008 enää ole (Liite 3b). Monivuotisissa sopimuksissa, joiden sopimuskausi jatkuu vuonna 2009, tuki säilyy samalla tasolla kuin vuonna Keskustellaan vuoden 2009 aineistotuen jakoperiaatteista. Käynnistetään valmistelu keskitetyn rahoituksen uudelleenkohdentamiseksi. Nimetään uudistusta valmistelemaan työryhmä, jonka tehtävänä on tehdä esitys rahoituksenjakomallin periaatteiden uudistamisesta vuoden 2009 alusta lukien. Esitys tulee tehdä mennessä. Työryhmän esityksen pohjalta FinELibin palveluyksikkö tekee tarvittavat laskelmat yliopistoittain/aineistoittain. Arja Tuuliniemi kertoi, että aineistojen jakoperiaatteisiin esitetään vuodelle 2008 kohtalaisen pientä muutosta, jossa neljältä aineistolta poistetaan tuki ja siirretään Elsevierille.

6 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Muutosesitys perustuu FinELibin perusaineistotyöryhmän työskentelyyn. Vuodesta 2009 lähtien esitetään suurempaa muutosta ja tätä varten yliopistokirjastojen neuvosto on nimennyt työryhmän. Mirja Iivonen kertoi tähänastisen tuen jakoperiaatteen pohjautuvan historialliseen käytäntöön, jonka muuttamiseen ei aiemmin ole ollut välinettä. Perusaineistoselvityksen myötä mm. Elsevierin merkitys nousi esiin. Hannele Niemi piti perusaineistotyöryhmän selvitystä erittäin hyvänä. Käytettävissä olevan 2,4 milj. aineistomäärärahan on ajateltu olevan korvamerkittyä rahaa, mutta näin ei ole. Edellisen vuoden siirtyvä erä ei palautunut FinELibin käyttöön. Ohjausryhmän tulisi käydä periaatekeskustelu onko mahdollista valvoa rahan oikeudenmukaista kohdentamista. Hannele Hermunen halusi korostaa, että kyse ei ole opetusministeriön tuesta vaan kansalliskirjastolle osoitetusta määrärahasta. Vuoden 2007 budjetista lähtien Kansalliskirjaston momentilla ei ole erikseen korvamerkittyä FinELib-rahaa. Vuoteen 2006 asti rahoitus oli 3 milj.. Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola katsoi että asian luonteen ja sen herättämän keskustelun vuoksi on perusteltua kutsua Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen kuultavaksi. Ohjausryhmä pyytää selvitystä vuoden 2006 korvamerkityn siirtomäärärahan käytöstä ylikirjastonhoitajalta. Ylikirjastonhoitaja kutsutaan kuultavaksi seuraavaan FinELibohjausryhmän kokoukseen. 7 FinELib-konsortion toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita 7.1 FinELib-konsortion jäsenorganisaatioiden yhdistymiset/tiivistynyt yhteistyö Konsortion jäsenorganisaatioissa on lähivuosina tapahtumassa uudelleenorganisoitumista, jolloin syntyy organisaatioiden yhteenliittymiä ja uusia yhteistyömuotoja. FinELibkonsortio on valinnut rakenteellisen kehittämisen pilottihankkeiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun, Metropolian (Stadia ja Evtek) ja Itä- Suomen yliopiston (Joensuu-Kuopio), joiden avulla kartoitetaan muutosten vaikutuksia aineistolisensseihin ja konsortion toimintaan. Pilottihankkeiden kirjastonjohtajien kanssa on keskusteltu heinä-elokuussa ja keskustelujen perusteella on kartoitettu muutosten aikatauluja ja yhdistyvien organisaatioiden lisensiointiin liittyviä kysymyksiä. Arja Tuuliniemi kertoi uuden Metropolian näyttävän aineistohankinnan osalta selkeältä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun osalta on vielä epäselviä asioita mm. aikataulun ja kirjastojen hallinnoinnin osalta, duaalimalli säilynee. Uusien koulutusohjelmien vaikutusta aineistohankintaan pitää vielä tutkia. Itä-Suomen yliopiston osalta kyseessä on fuusio joka toteutuu mahdollisesti v Innovaatioyliopiston yhteinen kirjastotyöryhmä on perustettu syyskuussa, työryhmän tehtävänä on kartoittaa käytettävät ja hankittavat sähköiset aineistot. Keskusteluissa on noussut esiin toivomuksia hinta-arvioista eri vaihtoehdoille, mutta tämä ei ole resurssit huomioon ottaen mahdollista, sillä se merkitsisi kaksinkertaista neuvottelua kustantajan kanssa. Ari Rouvarin mukaan kirjastoteknologiassa tapahtuvat muutokset vaativat jonkin verran rahaa ja henkilötyötä, muutoin ne eivät ole ongelma. Ongelmallista kirjastoteknologian näkökulmasta on kahden erilaisen asiakaskunnan yhteenliittymä. Opiskelijalle voi tulla käyttöliittymän osalta ongelmia yhden kirjaston palvellessa kahta organisaatiota.

7 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Ongelmaa ei synny kahden korkeakoulun yhdistyessä jos aineistot hankitaan koko organisaatiolle. Timo Luopajärven näkemyksen mukaan tämän ei pitäisi olla ongelma, sillä opiskelija tietää mistä saa tutkintonsa. Hannele Niemi katsoi että opiskelijan ei pitäisi tarvita tietää organisaatiotyyppiä käyttäessään kirjastopalveluita. Opiskelijalle joustavaan käyttöön tulee pyrkiä. Arja Tuuliniemi halusi nostaa vielä esiin Helsingin yliopiston ja Hankenin tiivistyneen yhteistyön, sekä Turun kirjastojen yhteistyön. Helsingin yliopiston ja Hankenin yhteistyöstä Hannele Niemi kertoi että tutkimuksen ja opetuksen yhdistämiseksi on perustettu yhteistyöryhmä. Mirja Iivonen kertoi että Tampereen yliopistossa lisensioidaan aineistoittain koko yliopistolle eikä se tuota ongelmia. Mauri Ylä-Kotola piti mahdollisena että Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun yhdistymisessä kaikki aineistot lisensioidaan molemmille korkeakouluille. Todettiin että tiedon ovet tulee pitää auki eikä sitoa tiettyjä aineistoja tietyille ryhmille. Kristiina Hormia-Poutanen korosti aineistohankinnan henkilöresurssien rajallisuutta ja sen merkitystä hankintoihin. Kuitenkin tutkimusta tukevien perusaineistojen saatavuus on taattava. Arja Tuuliniemi kertoi että kansainvälisiä kokemuksia vastaavissa yhdistymisissä hyödynnetään. 7.2 FinELibin aineistoneuvottelut vuodelle 2008 FinELibin aineistoneuvotteluissa vuodelle 2008 on mukana 14 uutta aineistoa ja yli 30 uusittavaa aineistosopimusta. Kustantajien kanssa neuvotellaan myös yhdistymisten vaikutuksista sopimuksiin. (Liite 4) 7.3 Nellin ajankohtaisia asioita 8 Tiedotusasiat Ari Rouvari kertoi Nelli-portaalin kehitystyön ajankohtaisista asioista (Virtuaali-Manda, E- oppimisympäristö, Web 2.0-palvelut). Tämän kesän aikana on hankittu uusi palvelin, jossa toimivat Nelli-portaali, Armas- ja Linnea-kirjastojärjestelmät. Laskentakapasiteetti on riittävä ja käyttö on kaksinkertaistunut tänä syksynä. Tässä kuussa ylittyy miljoonan haun raja. Laskentatehoa on varaa nostaa vielä 50 % nykyisestä. Yleisten kirjastojen yhteisluettelo on tehty virtuaalisesti Nelliportaalin monihakumenetelmällä. E-oppimisympäristöt Kirjasto 2.0-palvelu on valmiina sisältäen oheisaineistot. Pilotointia testataan toistaiseksi Turun yliopiston ja Stadian kanssa. Taideteollinen korkeakoulu on myös osoittanut kiinnostusta. Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskuksessa pohditaan miten asiaa tullaan markkinoimaan opettajille. Web 2.0 palvelut on otettu käyttöön asiakkaalle Nellissä eli asiakas voi siirtää minkä tahansa tietokantaryppään omalle selaimelleen. Lähes kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut halusivat ottaa palvelun käyttöön. Kristiina Hormia-Poutanen halusi korostaa vielä sitä että Nelli on maailman aktiivisimmin käytetty hakuportaali.

8 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) 8.1 Pohjoismainen kokous , Helsinki Kyseessä on aineistohankinnan asioita käsittelevä kokous joita pidetään 1-2 kertaa vuodessa. 8.2 Kansainvälinen kustannustoimialaseminaari , Helsinki Seminaarissa käsiteltiin sekä kaupallista että vapaata verkkojulkaisemista. 8.3 IGeLU (The International Group of Ex Libris Users) konferenssi , Brno, Tšekin tasavalta Seminaarin aiheita olivat kirjastojärjestelmät ja portaalit. 9 Ohjausryhmän seuraava kokous Ohjausryhmän seuraava kokous on sovittu pidettäväksi klo Muut asiat 11 Kokouksen päättäminen Muita asioita ei tullut esiin. LIITTEET Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Liite 1: Kustannustenjakomallin periaatteet Liite 2: Avoimen yliopiston aineistomääräraha Liite 3: Yliopistojen aineistomäärärahan jako vuonna 2008 Liite 3b: Tuen osuus FinELib-aineistoissa 2007 Liite 4: Neuvoteltavat aineistot vuodelle 2008 (http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib.html > Aineistot > Tietoa aineistoista > Neuvoteltavat aineistot)

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2008 Aika 14.2.2008 klo 14.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) FinELib 27.11.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) FinELib 27.11.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 23.11.2007 klo 10.00 13.15 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Vallila, Teollisuuskatu 23, 4. krs, huone B453 Mirja

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 14.9.2007 klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) FinELib 27.2.2007. Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) FinELib 27.2.2007. Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) KONSORTIORYHMÄN KOKOUS 1/2007 Aika 27.2.2007 klo 9.00-12.35 Paikka Läsnä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2009 1 (6) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 1/2009 Aika 24.2.2009 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2008 Aika 14.2.2008 klo 14.00 16.20 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (9) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2007 Aika 30.3.2007 klo 9.30 12.00 Paikka Läsnä Esittelijä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2009 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 2/2009 Aika 26.5.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2007 klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2008 1 (5) KONSORTIORYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika 5.2.2008 klo 12.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/ (5) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/ (5) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2007 Aika 1.6.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs. PÖYTÄKIRJA 3/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 3/2004 Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 16.3.2012 klo 13.09 15.47 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 1.12.2008 klo 10.15 13.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2009 Aika 24.2.2009 klo 12.00 15.06 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23

Lisätiedot

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5. PÖYTÄKIRJA 1/2003 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 1 / 2003 Aika: 11.3.2003 klo 13.00-15.30, klo 12.30 alkaen mahdollisuus kiertoon kansalliskirjastossa Paikka: Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2008 Aika tiistai 9.12.2008 klo 14.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) FinELib 8.2.2008. Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) FinELib 8.2.2008. Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 5.2.2008 klo 12.00 16.05 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone

Lisätiedot

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin.

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJA 6/98 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 28.8.1998 klo 10-13.15 Läsnä: Päivi Kytömäki (pj.), Kai Ekholm, Paul Fogelberg, Riitta Huuhtanen, Annu Jylhä-Pyykönen, Sinikka Koskiala,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs, Huone C221

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (9) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 4/2009 Aika 10.12.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1,

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi. PÖYTÄKIRJA 2/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 2/ 2004 Aika: 4.6.2004 klo 9-11.30 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Auditorio. Yliopistonkatu 1, 2 krs. Läsnä Rehtori Matti

Lisätiedot

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2009 1 (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 3/2009 Aika 6.10.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1,

Lisätiedot

FinELib-aineistojen kustannustenjakomalli ja sen uudistamistarve

FinELib-aineistojen kustannustenjakomalli ja sen uudistamistarve FinELib-aineistojen kustannustenjakomalli ja sen uudistamistarve Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 21.11.2006 Pirjo Sutela VTT Copyright VTT FinElib-aineistojen hinnoittelu 1) Palvelun tarjoaja määrittelee

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) FinELib 17.12.2010. Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) FinELib 17.12.2010. Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika perjantai 17.12.2010 klo 12.00 14.40 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous

FinELibin ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika keskiviikko klo 13-15.20 Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 (Kumina) Läsnä Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun yliopisto,

Lisätiedot

FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset

FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset Iina Peltonen, Arja Tuuliniemi 15.5.2014 FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset Viestintä - mistä tuoreimmat kuulumiset löytyvät nyt ja jatkossa? E-kurssikirjaprojekti

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015 ESITYSLISTA 1/2015 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai 12.3. klo 12.00 15.00 Paikka Kansalliskirjaston keskustan toimipiste (2. krs, Fabiania-kokoushuone), Ylipistonkatu 1, Helsinki. Läsnä Matti

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 12.2.2009 klo 10.20 13.30 Paikka Läsnä Asiantuntijat Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 17.3.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. krs, Huone

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 17.9.2014

FinELibin ohjausryhmän kokous 17.9.2014 PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Keskiviikko. klo 10.00 12.30 Paikka Läsnä Poissa Kansalliskirjaston Fabiania-kokoushuone, Yliopistonkatu 1, Helsinki. Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2010 1 (6) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika tiistai 12.10.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (6) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 19.3.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen Aika: 19.8.2008 klo 10.00 12.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Osanottajat: AMKIT-johtoryhmä:

Lisätiedot

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELib-konsortio ja Kansallinen konsortio palveluyksikkö jäseninä

Lisätiedot

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki FinELib-konsortio 2012-2015 Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät 27.10.2011 Helsinki FinELib-konsortio FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Kriminologinen kirjasto (Vantaa)

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Kriminologinen kirjasto (Vantaa) Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 30.10.2008 Kriminologinen kirjasto (Vantaa) Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 30.09.09 EriK-toiminnan piirteitä - Tekee tunnetuksi

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous

FinELibin ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika keskiviikko klo 13.05-16.15 Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 (Kumina) Läsnä Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun yliopisto,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (9) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (9) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (9) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2 / 2007 Aika 1.6.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

E-lomake - KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista

E-lomake - KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista 1 of 5 7.1.2009 14:04 KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista FinELib järjestää jäsenorganisaatioilleen toimintaympäristön muutoksia koskevan kyselyn. Kyselyllä on tarkoitus selvittää, mitä

Lisätiedot

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2007 FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Toimintaympäristön rakenteelliset muutokset vaikuttavat

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) FinELib 12.10.2010. Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) FinELib 12.10.2010. Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika tiistai 12.10.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous Tilastokeskus, 28.3.2012 Valmistellut Jarmo Saarikko Tehtävät Kansalliskirjaston johtokunta käsittelee

Lisätiedot

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta JURE-rekisteri Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena seminaari 16.3.2010 Paula Mikkonen, suunnittelija FinELib JURE-sitaatioindeksiryhmän toimieksianto

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2010 1 (5) KONSORTIORYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika 26.5.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2014 Aika: 4.12.2014 klo 10-16 Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm,

Lisätiedot

COUNTER-tilastosuositukset - Code of Practice for Journals and Databases, Release 3 - Code of Practice for Books and Reference Works, Release 1

COUNTER-tilastosuositukset - Code of Practice for Journals and Databases, Release 3 - Code of Practice for Books and Reference Works, Release 1 COUNTER-tilastosuositukset - Code of Practice for Journals and Databases, Release 3 - Code of Practice for Books and Reference Works, Release 1 Dspace-käyttäjäryhmän tapaaminen, koulutustilaisuus julkaisuarkistojen

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2005 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 4/2005

PÖYTÄKIRJA 4/2005 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 4/2005 PÖYTÄKIRJA 4/2005 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 4/2005 Aika: 15.12.2005 klo 13.00 15.40 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabiania neuvotteluhuone, Yliopistonkatu 1, 2. krs.

Lisätiedot

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja E-aineistojen muuttuva käyttö seminaari 5.10.2016 Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto/FinELib Mistä aion puhua tänään Lehtitilaukset ennen ja nyt Kohti

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2009 Aika 26.5.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (7) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 2.6.2010 klo 9.00 12.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola, rehtori,

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ 1 SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät 15.-16.5.2013 Päivi Kytömäki Ylikirjastonhoitaja Oulun

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 26.11.2007 Työväenliikkeen kirjasto Katsaus toimintaan vuonna 2007 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 30.09.09 EriK-toiminnan tarkoitus - Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous

FinELibin ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika maanantai klo 13-16 Paikka Kansalliskirjasto, Päärakennus, Yliopistonkatu 1, 2. krs, C222, Fabiania-kokoushuone Läsnä Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 3.4.2009 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous 26.3.2009, klo 13-16 Ylessä, Iso Paja Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 2.10.2009 EriK-toiminnan tarkoitus Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

FinELibin sopimusneuvottelut ja open access

FinELibin sopimusneuvottelut ja open access FinELibin sopimusneuvottelut ja open access Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät 2017 26.10.2017 Sisällys FinELib neuvottelee Uusi tavoite avoimen julkaisemisen (OA) edistäminen Mistä FinELib konkreettisesti

Lisätiedot

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING FinELib-konsortio uudistuu Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING 11.3.2013 Konsortion toiminnan perusteet Yhteiset toimintaperiaatteet, palvelusopimukset, lisensiointiperiaatteet Strategia

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 AMKIT-konsortio TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 Tiivistelmä AMKIT-konsortio valmistelee ja toteuttaa

Lisätiedot

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä FinELibin aineistopäivä 29.9.2010 Arja Tuuliniemi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/ FinELib-aineistojen määrä FinELibin kautta lisensioitujen

Lisätiedot

Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon

Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon FinELib aineistopäivä Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon Workshop Paula Mikkonen 15.5.2014 http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib Kurssikirjat-workshop Jokiranta, Hannu / Laurea-amk

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 18.2.2016

FinELibin ohjausryhmän kokous 18.2.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai klo 13.15-14.40 Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 Läsnä Poissa Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) FinELib 29.9.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) FinELib 29.9.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika Tiistai 29.9. klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Teollisuuskatu 23 25 A, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (6) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Torstai 12.2.2015 klo 14 16 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2krs, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Tehtävä Tavoite pilotit toteutettu yhdessä asiakaskirjastojen kanssa piloteista raportoitu konsortiolle mallisopimukset Aikataulut + työaika (htp) uusista pilotoivista

Lisätiedot

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Taustatiedot Vastaamalla tähän kyselyyn kirjastot voivat arvioida FinELibin tarjoamia elektronisen aineiston hankintaan ja kansalliseen Nelli-portaaliin

Lisätiedot

Kirjastojen verkkopalvelujen tulevaisuuskuvat esillä Kirjastoverkkopäivässä

Kirjastojen verkkopalvelujen tulevaisuuskuvat esillä Kirjastoverkkopäivässä Kirjastojen verkkopalvelujen tulevaisuuskuvat esillä Kirjastoverkkopäivässä 03/08 Vuotuinen kirjastoverkkopäivä järjestettiin perjantaina 11.4. Porthaniassa. Tilaisuus keräsi ennätysmäärän yleisöä, pitkälti

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty ohjausryhmän jäsenille kokouskutsun yhteydessä (Liite 1).

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty ohjausryhmän jäsenille kokouskutsun yhteydessä (Liite 1). PÖYTÄKIRJA 3/2002 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 3 / 2002 Aika: 19.11.2002 klo 13.15-15.30, n. klo 15.30 alkaen kierto kansalliskirjastossa Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto,

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen. Todetaan osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista.

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen. Todetaan osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista. Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 4/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika Tiistai 29.9. klo 10.00-13.00 Paikka Läsnä Teollisuuskatu 23-25 A, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen,

Lisätiedot

Alternative access vaihtoehtoisia polkuja artikkeleiden luo

Alternative access vaihtoehtoisia polkuja artikkeleiden luo Alternative access vaihtoehtoisia polkuja artikkeleiden luo Kirjastoverkkopäivät 26.10.2017 Anu Alaterä, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto, FinELib-toimisto Millaisessa tilanteessa tarvitaan vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Sivu 1 / 5 Kansalliskirjasto 11.1.2011 Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: ti 18.1.2011 klo 10.30-12.35 Paikka: Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 32, neuvotteluhuone (7. krs). Jäsenet: Esittelijät:

Lisätiedot

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 FinELibin e-kirjahankinta 2012-13 Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 Tausta ja tavoitteet FinELib-konsortio on käyttänyt 2010 määrärahoista jääneet 52 000 euroa kotimaisten

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) HANKE/KORKEAKOULUKIRJASTOT Projektin työryhmä 16.5.2008

RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) HANKE/KORKEAKOULUKIRJASTOT Projektin työryhmä 16.5.2008 RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) 1. Projektin tausta Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tavoitteena on koulutus ja tutkimustoiminnan laadun parantaminen ja vaikuttavuuden lisääminen

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) FinELib 15.5.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) FinELib 15.5.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2009 klo 10.00 12.18 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

FinELib konsortio kumppanina tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle

FinELib konsortio kumppanina tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2008 FinELib konsortio kumppanina tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen

Lisätiedot

Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuuriluonnos Yhteinen hakupalvelu (viitetietoa ja/tai kokoteksti)

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 17.11.2009. Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

KOKOUSMUISTIO 17.11.2009. Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous KOKOUSMUISTIO Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika:, klo 13.00-15.30 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä:

Lisätiedot

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1.

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 1. Tausta YLIOPISTOUUDISTUS Uusi yliopistolaki astui voimaan 1. tammikuuta

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen Kokoelmakartta yliopistokirjastojen verkoston strategiassa n Strategian (2002-) keskeisiä tavoitteita

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 15.9.2017 klo 13 14.35 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Paikalla:

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjaston yleiset tavoitteet 1. Vastata lakisääteisistä tehtävistä 2. Toimia kirjastoverkon

Lisätiedot

Kansalliskirjasto seurantaryhmä

Kansalliskirjasto seurantaryhmä Kansalliskirjasto 2005 -seurantaryhmä Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 15.11.2005 Hellevi Yrjölä EriKin tavoitteet Kansalliset tietokannat maksutta kaikkien käyttöön Perusinfrastruktuurille keskitetty

Lisätiedot

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Johtaja Hannu Sirén Yliopistojen IT-päivät 23.10.2008 TKK Dipoli 1 Eräitä meneillään olevia uudistuksia, joilla on vaikutusta tietohuoltoon 1. Korkeakoulujen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metsolan kampus, Pääskysentie 1, Kotka, neuvottelutila C2010

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metsolan kampus, Pääskysentie 1, Kotka, neuvottelutila C2010 2/2017 1 (14) Aika klo 10:00-13:00 Paikka ammattikorkeakoulu, Metsolan kampus, Pääskysentie 1, Kotka, neuvottelutila C2010 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaaminen 3 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot