Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221"

Transkriptio

1 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika klo Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola, rehtori, Lapin yliopisto, puheenjohtaja Ulla-Maija Forsberg, vararehtori, Helsingin yliopisto Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, Kansalliskirjasto/Kirjastoverkkopalvelut (saapui klo 13.34) Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja, Tampereen yliopisto Sinikka Luokkanen, tietopalvelupäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Barbro Wigell-Ryynänen, kirjastotoimentarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Janne Ranta, päällikkö, YLE Kirjasto-tietopalvelu (Elisa Paavilaisen varajäsen) Suvi Eriksson, koulutuspoliittinen sihteeri, Suomen ylioppilaskuntien liitto (Jarmo Kallungin varajäsen) Kristiina Kontiainen, sivistystoimentarkastaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Anneli Ketosen varajäsen) Anni Lehikoinen, kirjastosihteeri, Kansalliskirjasto/FinELib, sihteeri Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto/FinELib Asiantuntijat Anu Alaterä, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto/FinELib Ari Alkio, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto/FinELib Paula Mikkonen, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto/FinELib Ari Rouvari, tietojärjestelmäpäällikkö, Kansalliskirjasto/FinELib Poissa Riitta Konkola, rehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu Marja Malminen, kirjastotoimenjohtaja, Lahden kaupunginkirjastomaakuntakirjasto Elisa Paavilainen, tietopalvelupäällikkö, Suomen ympäristökeskus Elisa Stenvall, osastonjohtaja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Jouko Lindstedt, professori, Helsingin yliopiston nykykielten laitos Jarmo Kallunki, koulutuspoliittinen sihteeri, Suomen ylioppilaskuntien liitto Anneli Ketonen, sivistystoimentarkastaja, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityslista 1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen Hyväksyttäneen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 1).

2 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja totesi osallistujat. Esityslista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: kohdat 5.1 Erikoiskirjastojen edustus sekä 5.2 Ohjausryhmän asiapaperit. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 1). 2. FinELibin raporttiluonnos vuodelta 2011 FinELibin asiantuntijat esittelevät raporttiluonnosta vuodelta Keskustellaan raporttiluonnoksesta ja tehdään siihen tarvittavat muutokset. (Liitteet 2-9) Keskustelu: FinELibin asiantuntijat kertoivat vuoden 2011 toiminnasta ja esittelivät raporttiluonnosta (Liitteet 2-3). Arja Tuuliniemi kertoi, että vuoden 2011 tärkeimpiin asioihin kuului strategian päivittäminen, johon myös ohjaus- ja konsortioryhmät osallistuivat. Palveluyksikön tutustumiskäynnit konsortion jäsenorganisaatioihin ovat olleet hyödyllisiä ja vähentäneet etäisyyttä asiakkaisiin. Yhteistyötä on tehty myös mm. tutkijakyselyn suunnittelussa. Tieto tutkijan työpöydälle -kyselyn raportti julkaistaan viikolla 12. Yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat saaneet käyttöönsä organisaatiokohtaisen datan. FinELib-konsortio on toteuttanut pilottihankkeita yhteistyössä useiden eri sektoreita edustavien kirjastojen kanssa: Turun yliopistossa, Vaasan kaupunginkirjastossa, Tritoniassa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Helsingin yliopistossa sekä Tampereen yliopistossa (Liitteet 4-9). Osa hankkeista on yhä käynnissä. Lopullisia tuloksia tarkasteltaessa on arvioitava mitä konsortio on oppinut piloteista ja miten tätä tietoa konsortiossa hyödynnetään. FinELibin asiantuntijat kertoivat vuoden 2011 aineistoneuvotteluista sekä konsortion tilaamien aineistojen käytöstä. Konsortion tilaamien aineistojen haku ja artikkelilatauskäyttö kasvoi 14 % vuonna Ammattikorkeakoulujen suhteellinen osuus FinELib-aineistoihin tehdyistä hauista on kasvanut usean vuoden ajan. Yleisten kirjastojen osuus hauista kasvoi merkittävästi kun aineistoja linkitettiin kirjastojen monihakuun, jolloin yksi haku kohdistuu useihin aineistoihin. Yliopistoissa tehtiin FinELib-aineistojen artikkelilatauksista 77 %. Suhteellisesti eniten kasvua artikkelilatauksissa vuodesta 2001 lähtien on tutkimuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. FinELibin kautta hankittujen aineistojen osuus ( ) oli yliopistoissa 73 % ja ammattikorkeakouluissa 57 %. Ohjausryhmässä todettiin, että yliopistoissa käytetään e-hankintoihin enemmän rahaa, erityisesti suoraan hankittuihin e- kirjoihin, kun FinELib-aineistojen rahasumma pysyy samana. KITT-tilastojen mukaan ammattikorkeakoulujen suorien tilausten artikkelilatausten määrä on laskenut ammattikorkeakouluissa kymmenesosaan edellisestä vuodesta, mutta muutos ei ole välttämättä todellinen. Sinikka Luokkasen mukaan ammattikorkeakoulujen tilastoihin on vaikea ottaa kantaa. Lisäksi keskusteltiin yleisten kirjastojen etäkäytöstä, joka on tällä hetkellä sopimusten mukaan sallittua 19 aineistossa. Todettiin, että etäkäytön laajentamista tu-

3 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (5) lisi selvittää edelleen. Tiedotus ja tekniset valmiudet ovat toteuttamisen edellytyksiä. Arja Tuuliniemi kertoi, että Haltin-asiakkuudenhallinta järjestelmää uudistetaan, mutta merkittäviä muutoksia ei vielä tehty vuonna Ari Rouvari kertoi, ettei Nelli-tiedonhakuportaaliin ole tehty suuria muutoksia. Työnjakoa on kuitenkin Nellitoimistossa uudistettu. Mirja Iivonen toivoi, että raporttiin lisättäisiin yliopistokirjastojen tekemä Elsevieryhteistyö lehtien käyttöasteen selvittämiseksi. Sinikka Luokkanen huomautti, että FinELib viittaa konsortion jäsenorganisaatioihin toisinaan asiakkaana, toisinaan jäsenenä. Keskustelussa kirjastojen kaksoisroolista todettiin, että molemmat termit ovat päteviä: asiakkuus on tärkeää, mutta konsortiotason kysymyksissä korostuu jäsenyyden merkitys. Kokonaisuutena FinELibin toiminta vuonna 2011 oli ohjausryhmän mielestä onnistunutta. Myös raporttiluonnokseen oltiin tyytyväisiä. Kristiina Kontiainen kertoi, että aluehallintovirastot ovat julkaisseet raportin peruspalvelujen tilasta. Raportti sisältää ELY:jen sivistystoimentarkastajien tekemän arvioinnin verkkoaineistojen hankinnasta ja käytöstä yleisissä kirjastoissa. Raportti päätettiin lisätä pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17). 3. FinELibin toimintasuunnitelma 2012 FinELibin asiantuntijat esittelevät vuoden 2012 toimintasuunnitelmaa ja budjettia. Keskustellaan toimintasuunnitelmasta ja tehdään tarvittaessa muutoksia. (Liitteet 10-16) Keskustelu: FinELibin asiantuntijat esittelivät toimintasuunnitelmaa vuodelle Toimintasuunnitelma toteuttaa vuoden 2011 aikana päivitettyä strategiaa. Toimintasuunnitelma koostuu palveluyksikön perustehtävistä, strategiaa toteuttavista projekteista sekä Nelli-portaali-osuudesta. Vuoden 2012 suunnittelussa otetaan lisäksi huomioon alkuvuonna 2012 toteutetun kirjastoverkkopalvelujen palvelukyselyn piakkoin saatavat tulokset. Syksyllä 2011 toteutetun Tieto tutkijan työpöydälle! kyselyn pohjalta tehtävistä toimenpiteistä osa suoritetaan konsortiona, osa organisaatiotasolla. Vielä käynnissä olevat Rake-pilotit saatetaan loppuun. Tutkimus- ja erikoiskirjastojen palvelusopimus päättyy vuoden 2012 lopussa, joten niiden jatkokausi on määriteltävä. Organisaatioyhdistymiset, kuten vuoden 2013 alussa aloittava Taideyliopisto sekä vuoden 2013 alun kuntaliitokset tulee huomioida konsortiossa. JURE-hankkeen roolista konsortiolle ei ole toistaiseksi tietoa. Elsevierin kustannustenjakomallin selvitys tehdään Konsortiolle tarjotaan sopimuskoulutusta. Vuoden 2010 ylijäämä käytetään kotimaisten e-kirjojen hankintaan ja hankittavat aineistot kilpailutetaan. Yleisille kirjastoille hankitaan kauno-

4 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (5) kirjallisuutta ja ammattikorkeakouluille tietokirjallisuutta. Kotimaisten e-kirjojen tarjontaa edistetään myös Tekesin ereading-hankkeeseen osallistumalla. Yritetään löytää malleja kotimaisille kustantajille e-kirjojen tarjoamiseksi kirjastoille. Keskustelut kustantajien kanssa ovat olleet myönteisiä. Ari Rouvari kertoi, että Nellin osalta tavoitteena on perusylläpito, asiakaspalvelun parantaminen, linkitys-suosituspalveluiden kehittäminen sekä käytettävyyden parantaminen. Anu Alaterä kertoi Halti-järjestelmän uudistamisesta ja esitteli Haltista tehdyn asiakaskyselyn tuloksia. Kyselyssä Haltin käyttäjät toivat esiin erilaisia tarpeita, mutta uusi kirjastojärjestelmä (UKJ) nousi esiin monessa vastauksessa. Vastaajat toivoivat, että Haltin kehitystyössä huomioidaan myös UKJ kehitystyö. Moni vastaaja ei olisi valmis maksamaan Halti 3-palvelun käytöstä. Halti 3:n on mahdollista lisätä työkalu suorien tilausten hallintaan, mikäli konsortiossa on tähän tarvetta. Ohjausryhmässä tätä vaihtoehtoa pidettiin hyvänä mm siksi, että suorien tilausten määrä kasvaa. Kirjastot eivät tosin vielä voi päättää uuden järjestelmän mahdollisesta käyttöönotosta. Sinikka Luokkanen tiedusteli kustannuksia ja ajanjaksoa, jolle päätöstä ollaan tekemässä. Anu Alaterä kertoi, että vaihtoehtojen välillä ei ole sinänsä hintaeroja, mutta suorien tilausten hallinnan lisääminen Halti 3:n vaatii palveluyksiköltä enemmän resursseja suunnitteluun ja tukeen. Anu Alaterä kertoi lisäksi FinELib-konsortion palvelujen ja työnjaon määrittelytyöstä. Projektissa on viisi vaihetta, joista ensimmäinen on käynnissä. Konsortio- ja ohjausryhmät käsittelevät projektin väliraporttia syksyllä. Uusia toimintatapoja aletaan toteuttaa Konsortion ohjausjärjestelmä määritellään uudelleen. Asiasta on keskusteltava ja muutosesitykset on valmisteltava kevään aikana, jotta päätöksiä voidaan tehdä ennen nykyisten ohjaus- ja konsortioryhmien kauden päättymistä. Ohjausryhmässä kannatettiin ohjausjärjestelmän keventämistä siten, että konsortio- ja ohjausryhmät korvattaisiin yhdellä johtoryhmällä, jolloin vältetään turhaa päällekkäisyyttä. Johtoryhmä käsittelee palvelun ohjaukseen liittyvät tehtävät ja on tärkeää sidosryhmäyhteistyötä. Tämän lisäksi on tarpeen mukaan kirjastojen asiantuntijoista koostuvia ad hoc ryhmiä. Ad hoc ryhmissä ratkotaan pienempiä ongelmia. Ohjausryhmässä todettiin, että uusien ryhmien roolit, tehtävät ja toimivaltasuhteet tulee määritellä nykyistä selkeämmin. Päätös: Ohjausryhmä esittää, että FinELibin ohjaus- ja konsortioryhmät korvattaisiin tulevaisuudessa yhdellä johtoryhmällä. 4. Ajankohtaista kustannustoimialalla ja konsortiossa Muut asiat 5.1 Erikoiskirjastojen edustus

5 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen roolin muututtua Kotus ei vastaisuudessa edusta tutkimuslaitoksia ohjausryhmässä. Pyydetään erikoiskirjastojen neuvostoa nimeämään uusi tutkimuslaitosten edustaja ohjausryhmään. 5.2 Ohjausryhmän asiapaperit Ohjausryhmän esityslistojen liitteet ovat vastaisuudessa luettavissa FinELibin ekstranetissä ennen kokouksia. 5.3 OKM on myöntänyt korotuksen FinELibin perusrahoitukseen 5.4 Tutkimuksen tietoaineistot- hanke 6. Tiedotusasiat 6.1. Aineistopäivä FinELibin strategiaesite on ilmestynyt (http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hallinto/strategia.html) 7. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään syyskuussa Tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin. 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo LIITTEET Liite 1: Edellisen kokouksen pöytäkirja Liite 2: Raporttiluonnos vuodelta 2011 Liite 3: Tilinpäätös 2011, vahvistamaton Liitteet 4-9: Lisensioinnin rakenteellisen kehittämisen pilottien raportit Liite 10: Toimintasuunnitelma 2012 Liitteet 11-12: Budjetti 2012, vahvistamaton Liite 13: Halti-kyselyn vastaukset Liite 14: Konsortion palvelujen määrittely - projektisuunnitelma Liite 15: Konsortion palvelujen määrittely taustamateriaali Liite 16: FinELibin nykyiset palvelut Liite 17: ELY:jen arviointiraportti verkkoaineistojen hankinnasta ja käytöstä 0keskeiset%20arviot%20peruspalvelujen%20tilasta% pdf

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

SUKKULAN JOHTORYHMÄN KOKOUS SUKKULAS LEDNINGSGRUPPS MÖTE

SUKKULAN JOHTORYHMÄN KOKOUS SUKKULAS LEDNINGSGRUPPS MÖTE PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 6.6.2011 SUKKULAN JOHTORYHMÄN KOKOUS SUKKULAS LEDNINGSGRUPPS MÖTE Aika Tid: maanantai måndag 6.6.2011 klo/kl. 12.00 Paikka Plats: Tritonia, huone K339 Yliopistonranta 7, Vaasa Tritonia,

Lisätiedot

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Aika: torstai 17.6.2010 klo 9.00-11.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 17.8.2006 klo 9:35-11:55 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Irmeli Koskimies Ari Muhonen (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014

FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014 1 (5) FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014 FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014... 1 VERSIOHISTORIA... 2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 2 AIKATAULU... 2 SISÄLTÖ... 2 KUSTANNUKSET JA RESURSSIT... 2 OHJAUKSEN JA

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1 Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Aika: torstai 11.9.2008 klo 10.00-12.05 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous torstaina 18.12.2014 klo 11 14 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 312

Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous torstaina 18.12.2014 klo 11 14 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 312 PÖYTÄKIRJA Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous torstaina 18.12.2014 klo 11 14 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 312 Paikalla: Puheenjohtaja: Kansleri Ilkka Niiniluoto (Tieteellisten seurain

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki PÖYTÄKIRJA RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 20.11.2012 Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki Osallistujat: Hannu Sirén, OKM, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Joensuun seutukirjasto

Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto Joensuussa 26.9.2008 Aluksi Alkuperäinen tavoite oli, että tämä raportti olisi valmistunut välittömästi käynnistämisvaiheen jälkeen kesällä 2007, mutta valmistuminen siirtyi yli

Lisätiedot

Aika perjantai 25.3.2011, klo 10.25 15.30 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Aika perjantai 25.3.2011, klo 10.25 15.30 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen viittomakielen lautakunnan 42. kokouksesta 25.3.2011. Pöytäkirjan käänsi suomalaiselle viittomakielelle ja viittoi Pia Taalas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO 9.3.004 Sisältö. TAUSTAA.... KYSELYN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 3. STRATEGIATILANNE HELMIKUUSSA 004... 4. TÄRKEIMMÄT PÄÄTÖKSET...3 5. SUURIMMAT

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sukkulan johtoryhmän kokous - Ledningsgruppens för Sukkula möte 2/2009

Sukkulan johtoryhmän kokous - Ledningsgruppens för Sukkula möte 2/2009 Sukkulan johtoryhmän kokous - Ledningsgruppens för Sukkula möte 2/2009 Aika / Tid Maanantai / måndag 1.6.2009 klo/kl. 12.00 13.35 Paikka / Plats Pedersören kunnantalo / Kommungården i Pedersöre Läsnä:

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot